Byla 1A-53-616/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernestos Montvidienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Justo Namavičiaus, Algimanto Valantino, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorui Rolandui Imbrasui, nuteistajam S. D. ir jo gynėjui advokatui Linui Belevičiui, nuteistajam T. R. ir jo gynėjui advokatui Georgijui Zavtrakovui, nuteistajam D. E. ir jo gynėjui Jonui Kvaraciejui,

2teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų S. D., T. R. ir nuteistojo D. E. gynėjo advokato Jono Kvaraciejaus apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nuosprendžio, kuriuo:

3S. D. pripažintas kaltu ir nuteistas:

4- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo bausme 13 metų;

5- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo bausme 8 metams.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, ir S. D. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 13 metų, pirmus 5 bausmės metus paskiriant atlikti kalėjime.

7Vadovaujantis BK 27 straipsnio 2 dalimi, S. D. pripažintas pavojingu recidyvistu.

8D. E. pripažintas kaltu ir nuteistas:

9- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, laisvės atėmimo bausme 6 metams;

10- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo bausme 4 metams.

11Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, ir D. E. paskirta galutinė subendrinta bausmė –laisvės atėmimas 6 metams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

12T. R. pripažintas kaltu ir nuteistas:

13- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, laisvės atėmimo bausme 6 metams;

14- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo bausme 4 metams.

15Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, ir T. R. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 metams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

16Vadovaujantis BK 72 straipsniu, automobilis Peugeot 3008, valst. Nr. ( - ), konfiskuotas kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonė.

17Teisėjų kolegija

Nustatė

18I.

19Bylos esmė

201.

21S. D. (toliau – ir S. D.) nuteistas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį bei BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį už tai, kad veikdamas organizuotoje grupėje, neteisėtai, įgijo, laikė ir kontrabandos būdu gabeno labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės medžiagos – kanapių dervos, tokiomis aplinkybėmis:

22ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau, kaip 2016 m. rugpjūčio mėn., turėdamas tikslą neteisėtai disponuoti labai dideliais kiekiais narkotinių medžiagų, vykdyti jų kontrabandą ir taip gauti neteisėtas pajamas, subūrė organizuotą grupę susidedančią iš D. E. (toliau – ir D. E.), gim. XXXX m., T. R. (toliau – ir T. R.), gim. XXXX m., N. Ž. (N. Ž.) (toliau – ir N. Ž.), gim. XXXX m., pats betarpiškai parengė nusikalstamos veiklos planą, paskirstė užduotis tarp organizuotos grupės narių, davė jiems konkrečius nurodymus, dėl neteisėto labai didelio kiekio narkotinių medžiagų įgijimo, laikymo ir gabenimo kontrabandos būdu.

23Vykdydamas nusikalstamą sumanymą 2016-06-13 surado automobilį „Peugeot 3008“, v.n. ( - ), ir šią transporto priemonę VĮ „Regitra“ 2016-06-18 įregistravo organizuotos grupės nario N. Ž., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas vadovaujantis BK 391 straipsniu, vardu. Tęsdamas paruošiamuosius veiksmus neteisėtam narkotinių medžiagų gabenimui, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, organizavo specialios, narkotinių medžiagų gabenimui pritaikytos slėptuvės automobilyje įrengimą.

24Vykdydamas bendrą nusikalstamą sumanymą, 2016 m. rugpjūčio mėn., ne vėliau kaip 2 dieną, susitarė su užsienyje veikiančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, dėl labai didelio kiekio narkotinių medžiagų - kanapių dervos įgijimo. D. E. perdavė automobilį „Peugeot 3008“, v. n. ( - ), su jame įrengtomis specialiomis slėptuvėmis ir nurodė nuvykti į ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą užsienio valstybę, kur neteisėtai įgyti labai didelį kiekį narkotinės medžiagos, ją paslėpti automobilyje įrengtose slėptuvėse ir kontrabandos būdu neteisėtai atgabenti į Lietuvos Respubliką.

25D. E. vykdydamas S. D. užduotį, 2016-08-02 automobiliu „Peugeot 3008“, v.n. ( - ), su jame įrengtomis specialiomis slėptuvėmis išvyko iš Lietuvos Respublikos, o S.D. kontroliuodamas D. E. veiksmus, išnuomotu automobiliu „VW Golf“, v.n. ( - ) vyko paskui D. E..

26Organizuotos grupės narys D. E. vykdydamas savo užduotį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje užsienio valstybėje, ne vėliau kaip 2016-08-05 neteisėtai įgijo labai didelį kiekį - 86,795 kg narkotinės medžiagos - kanapių dervos, supakuotus į įvairaus dydžio paketus. Narkotinę medžiagą paslėpė automobilyje „Peugeot 3008“, v.n. ( - ), įrengtose slėptuvėse ir tokiu būdu išvengdamas muitinės kontrolės, neturėdamas leidimo, kontrabanda iš Lenkijos Respublikos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Lazdijų pasienio punktą, 2016-08-05 apie 7.00 val. neteisėtai atgabeno labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės medžiagos – kanapių dervos į Vilniaus miestą, S. D. nurodytą vietą – ( - ), automobilių stovėjimo aikštelę, kur automobilį paliko, o automobilio užvedimo raktelius ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku perdavė S.D..

27S. D., tęsdamas nusikalstamą sumanymą ir bendrais veiksmais su kitais organizuotos grupės nariais automobilyje „Peugeot 3008“, v. n. ( - ), įrengtose slėptuvėse neteisėtai laikydamas labai didelį kiekį - 86,795 kg narkotinės medžiagos - kanapių dervos, toliau vykdė labai didelio kiekio narkotinių medžiagų gabenimui reikalingus parengiamuosius veiksmus: 2016-08-07 iškvietęs organizuotos grupės narį N. Ž., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas vadovaujantis BK 391 straipsniu, perdavė automobilio „Peugeot 3008“, v.n. ( - ), raktelius ir nurodė automobilį nuvaryti į kitą automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), ir būti pasirengus šiuo automobiliu išvykti iš Lietuvos Respublikos.

28S. D., toliau vadovaudamas N. Ž., 2016-08-10 nurodė N. Ž. kitos dienos ankstų rytą automobiliu „Peugeot 3008“, v. n. ( - ), su jame paslėptu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų vykti per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną ir neteisėtai, kontrabandos būdu pergabenti labai didelį kiekį narkotinių medžiagų ir toliau vykti iki Rusijos Federacijos, Sankt Peterburgo miesto.

29N. Ž. 2016-08-11, vykdydamas jam paskirtą užduotį, automobiliu „Peugeot 3008“, v. n. ( - ), specialiai įrengtose slėptuvėse, nuo Vilniaus miesto ( - ) neteisėtai gabeno labai didelį kiekį 86,795 kg narkotinės medžiagos - kanapių dervos, turėdamas tikslą išvengiant muitinės kontrolės bei neturint leidimo narkotines medžiagas pergabenti per Lietuvos Respublikos sieną – Lavoriškių pasienio kontrolės postą, esantį Vilniaus r., Lavoriškių kaime, tačiau 2016-08-11 apie 06.00 val. N. Ž. vairuojamas automobilis buvo sulaikytas teisėsaugos pareigūnų, ties Lavoriškių pasienio kontrolės punktu, o slėptuvėje gabenta narkotinė medžiaga buvo surasta ir išimta.

302.

31D. E. nuteistas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį bei BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį už tai, kad veikdamas organizuotoje grupėje neteisėtai įgijo, laikė ir kontrabandos būdu gabeno labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės medžiagos – kanapių dervos, sekančiomis aplinkybėmis:

32ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio mėn., dėl savanaudiškų paskatų, dalyvavo organizuotos grupės užsiimančios neteisėtu disponavimu labai dideliais kiekiais narkotinių medžiagų, jų gabenimu kontrabanda ir susidedančios iš S. D., gim. XXXX m., N. Ž., gim. XXXX m., T. R., gim. XXXX m., veikloje. Dalyvaudamas organizuotos grupės veikloje pats betarpiškai vykdė jam pavestas tam tikras atskiras užduotis, susijusias su neteisėtu narkotinių medžiagų įgijimu, laikymu ir gabenimu kontrabandos būdu.

33Organizatoriui S. D. 2016 m. rugpjūčio mėn., ne vėliau kaip 2 dieną, susitarus su užsienyje veikiančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, dėl labai didelio kiekio narkotinių medžiagų - kanapių dervos įgijimo, D. E. iš S. D. perėmė automobilį „Peugeot 3008“, v.n. ( - ), su jame įrengtomis specialiomis slėptuvėmis, ir vykdydamas atskirą užduotį 2016-08-02 išvyko iš Lietuvos Respublikos, turėdamas tikslą S. D. nurodytoje, tyrimo metu nenustatytoje vietoje, įgyti labai didelį kiekį narkotinių medžiagų, jas paslėpti automobilyje įrengtose slėptuvėse ir kontrabandos būdu neteisėtai atgabenti į Lietuvos Respubliką.

34Tęsdamas bendrą nusikalstamą sumanymą ir vykdydamas savo atskirą užduotį D. E. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje užsienio valstybėje, ne vėliau, kaip 2016-08-05 neteisėtai įgijo labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės medžiagos – kanapių dervos, supakuotus į įvairaus dydžio paketus. Narkotinę medžiagą paslėpė automobilyje „Peugeot 3008“, v. n. ( - ), įrengtose slėptuvėse ir tokiu būdu išvengdamas muitinės kontrolės, neturėdamas leidimo, kontrabanda iš Lenkijos Respublikos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, Lazdijų pasienio punktą, 2016-08-05 apie 7.00 val. neteisėtai atgabeno labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės medžiagos - kanapių dervos į Vilniaus miestą, S. D. nurodytą vietą – ( - ) automobilių stovėjimo aikštelę, kur automobilį paliko, o automobilio užvedimo raktelius ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku perdavė S. D..

353.

36T. R. nuteistas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį bei BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį už tai, kad veikdamas organizuotoje grupėje neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir kontrabandos būdu į Lietuvos Respubliką atgabeno labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės medžiagos - kanapių dervos, sekančiomis aplinkybėmis:

37ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau, kaip nuo 2016 m. rugpjūčio mėn., dėl savanaudiškų paskatų dalyvavo organizuotos grupės, užsiimančios neteisėtu disponavimu labai dideliais kiekiais narkotinių medžiagų, jų gabenimu kontrabanda ir susidedančios iš S. D. gim. XXXX m., D. E. gim. XXXX m., N. Ž., gim. XXXX m., veikloje. Dalyvaudamas organizuotos grupės veikloje pats betarpiškai vykdė jam pavestas tam tikras atskiras užduotis, susijusias su kurjerio, neteisėtai gabenančio narkotines medžiagas suradimu, kurjerio veiklos, jam kontrabandos būdu gabenant narkotines medžiagas, kontrole ir grupės veikloje turėjo atskirą vaidmenį, turintį užtikrinti kurjerio lojalumą ir tinkamą funkcijų vykdymą.

38Vykdydamas organizatoriaus S. D. suformuotą užduotį – surasti asmenis, galinčius užsiimti narkotinių medžiagų pervežimu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2016-06-18, surado N. Ž., kaip asmenį galintį automobiliu vykti į Rusijos Federaciją, pastarajam apgaulingai nurodydamas, kad bus reikalinga tik pervežti automobilį, ir S. D. perdavė N. Ž. kontaktus.

39S. D., nuslėpus nuo N. Ž. tikrąjį kelionės tikslą – narkotinių medžiagų gabenimą ir susitarus dėl N. Ž. veiksmų (automobilio nugabenimo į Rusijos Federaciją), T. R. tęsdamas bendrą nusikalstamą sumanymą ir atlikdamas atskirą vaidmenį, skirtą užtikrinti, kad N. Ž. neatsisakytų suplanuotų veiksmų, naudodamas konspiraciją – tik tarpusavio ryšio palaikymui skirtus telefonus, kontaktavo su N. Ž., perduodamas pastarajam S. D. nurodymus susijusius su automobilio technine priežiūra ir draudimu.

40Kitiems organizuotos grupės nariams 2016-08-02 išvykus į užsienio valstybę, ten neteisėtai įgijus ir 2016-08-05 kontrabandos būdu į Lietuvos Respubliką atgabenus labai didelį kiekį 86,795 kg narkotinės medžiagos – kanapių dervos, T. R., atlikdamas savo vaidmenį, toliau kontroliavo N. Ž. elgesį, nurodydamas pastarajam būti pasiruošus kelionei į Rusijos Federaciją, o S. D. nurodžius N. Ž. išvykti 2016-08-11, T. R., toliau kontroliuodamas kurjerio veiklą, nurodė N. Ž. informuoti jį (T. R.) apie sėkmingą sienos kirtimą.

41II.

42Apeliacinių skundų argumentai

434.

44Nuteistasis S. D. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-06-28 nuosprendį dalyje panaikinti ir jį išteisinti, jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių, arba už nusikaltimo, numatyto BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 260 straipsnio 3 dalyje, padarymą paskirti bausmę atitinkančią minimalią bausmės ribą arba mažesnę už minimalią ribą, nustatant bausmės atlikimo vietą – pataisos namuose.

454.1.

46Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, atlikdamas įrodymų tyrimą, vertindamas įrodymus, surašydamas nuosprendį, padarė esminius Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) pažeidimus (pažeidė nekaltumo prezumpciją, BPK 20 straipsnio 5 dalyje, 301 – 307 straipsniuose išdėstytus reikalavimus) dėl kurių buvo apribotos įstatymo garantuojamos kaltinamojo teisės ir kurie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą, ir priimti teisingą nuosprendį (BPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis).

474.2.

48Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad jis (S. D.) disponavo 2016-08-11 N. Ž. vairuotame automobilyje „Peugeot“ rasta narkotine medžiaga, organizavo šios medžiagos įgijimą ir ją įgijo, kad ši medžiaga buvo įgyta užsienio valstybėje ir tuo pačiu automobiliu atgabenta į Lietuvos Respubliką, kad jis (S. D.) žinojo, jog automobilyje yra paslėpta narkotinė medžiaga, ir teigia, kad tokios teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių ir dėl to jam netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas bei neteisingai paskirta bausmė.

494.3.

50Apelianto teigimu, bylos įrodymai nepatvirtina, kad jis nurodė D. E. automobiliu „Peugeot“ vykti į nenustatytą užsienio valstybę, įgyti kanapių dervą, ją paslėpti automobilyje įrengtose slėptuvėse ir kontrabandos būdu atgabenti į Lietuvą. Jo (S. D.) ir D. E. tarpusavio bendravimo turinys ikiteisminio tyrimo metu neužfiksuotas, todėl jų tarpusavio bendravimo turinys žinomas tik jiems patiems. Jis neigė, kad davė nurodymus D. E. dėl narkotinės medžiagos įgijimo, paslėpimo ir atgabenimo, šią aplinkybę neigė ir D. E., kitų įrodymų, kurie paneigtų jų parodymus, nėra.

514.4.

52Bylos įrodymais nepagrįsti skundžiamo nuosprendžio teiginiai, jog 2016-08-05 86,795 kg kanapių dervos buvo pergabenta per Lietuvos valstybės sieną kontrabandos būdu, išvengiant muitinės kontrolės ir neturint leidimo. Apelianto teigimu, faktas, kad 2016-08-11 automobilyje „Peugeot“ buvo rasta narkotinė medžiaga, neįrodo, kad ta pati medžiaga buvo įgyta ir automobilyje buvo paslėpta 2016 m. rugpjūčio mėn. nuo 2 iki 5 d., kuomet šiuo automobiliu važinėjo D. E.. Apeliantas teigia, kad 86,795 kg kanapių dervos įgijimo ir patalpinimo į slėptuvę automobilyje „Peugeot“ aplinkybės byloje nenustatytos. Jis ir D. E. užsienio valstybėse narkotinės medžiagos neįgijo, į automobilį „Peugeot“ narkotinės medžiagos neslėpė, automobilio niekam perdavę nebuvo, apie automobilyje įrengtą slėptuvę nieko nežinojo. Tokie jų parodymai byloje surinktais įrodymais nepaneigti. Apeliantas pažymi, kad D. E. automobiliu „Peugeot“ į Lietuvą grįžo 2016-08-05, automobilis N. Ž. buvo perduotas 2016-08-10, todėl galimai kanapių derva automobilyje buvo paslėpta 5 dienų laikotarpyje, kai automobilis buvo Vilniaus mieste. Todėl nuosprendyje nurodyti teismo teiginiai dėl 86,795 kg kanapių dervos įgijimo 2016 m. rugpjūčio 2–5 d. nenustatytoje užsienio valstybėje, dėl šios narkotinės medžiagos patalpinimo automobilio „Peugeot“ slėptuvėje ir atgabenimo į Lietuvą, nepagrįsti faktiniais duomenimis, todėl šios aplinkybės iš nuosprendžio šalintinos.

534.5.

54Nepagrįsta bylos įrodymais ir nuosprendyje nurodyta aplinkybė, kad jis (S. D.) subūrė organizuotą grupę, parengė nusikalstamos veikos padarymo planą ir davė nurodymus grupės nariams. Byloje nenustatyta, kad D. E. atliko kokį nors nusikalstamą vaidmenį, taip pat nenustatyta, kad kokius nors veiksmus, kurie galėtų būti vertinami kaip bendrininkavimas, būtų atlikęs ir T. R.. Byloje apklausti asmenys nedavė parodymų apie organizuotos grupės subūrimą, bendrininkų parinkimą, nusikaltimo plano sukūrimą, apie jo (S. D.) nusikalstamus nurodymus T. R. ir D. E., tokios aplinkybės neužfiksuotos ir techniniais būdais ar kitais įrodymų šaltiniais. Todėl teismo išvados dėl organizuotos grupės subūrimo, nusikalstamos veikos padarymo plano parengimo ir nurodymų grupės nariams davimo neatitinka bylos aplinkybių ir turi būti pašalintos iš teismo nuosprendžio konstatuojamosios dalies.

554.6.

56Teismo nuosprendyje nurodyti S. D. veiksmai susiję su N. Ž. (jis 2016-08-07 iškvietė N. Ž., perdavė jam automobilio „Peugeot“ raktelius, nurodė automobilį pergabenti į kitą aikštelę, 2016-08-10 nurodė N. Ž. kitos dienos rytą vykti per Lietuvos Respublikos sieną į Rusijos Federaciją) nėra nusikalstami. Jis viso bylos proceso metu nuosekliai teigė, jog nežinojo, jog automobilyje „Peugeot“ yra paslėpta narkotinė medžiaga. Jis nurodė, jog veiksmus, susijusius su disponavimu automobiliu „Peugeot“, vairuotojo suradimu, vykimu į užsienį, jis atliko vykdydamas T. K. prašymus, nežinodamas, jog automobilyje yra įrengtos slėptuvės, kuriose gali būti patalpinta narkotinė medžiaga. Teisme ištirti įrodymai (apklausti liudytojai M. B. ir S. Š., M. B. pateikti dokumentai) vienareikšmiai patvirtina, kad jis pažinojo T. K. ir su juo bendravo, todėl galėjo gauti T. K. prašymus atlikti veiksmus, susijusius su disponavimu automobiliu „Peugeot“. T. K. tyrimo metu nebuvo apklaustas, nes mirė (nusižudė), todėl byloje yra likęs vienintelis įrodymų šaltinis – jo (S. D.) parodymai, kurie nėra paneigti objektyviais bylos duomenimis. Jis teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad ikiteisminio tyrimo metu nedavė parodymų apie savo pažįstamą T. K., nes nenorėjo jam pakenkti, tačiau po pastarojo mirties suprato, kad nebėra prasmės slėpti jo veiksmus ir davė parodymus. Tokie jo (S. D.) parodymai objektyviais bylos įrodymais nepaneigti.

574.7.

58Apelianto nuomone, teismo ištirti įrodymai neįrodo, kad jis žinojo apie automobilyje ,,Peugeot“ buvusią narkotinę medžiagą ir kad tyčia disponavo narkotine medžiaga, t. y. kad jo tyčia apėmė neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinės medžiagos kiekiu. Byloje nenustatyta, kad jis organizavo arba įrengė slėptuvę automobilyje. Automobiliu važinėjusių asmenų N. Ž. ir D. E. parodymai patvirtina, jog važinėjant šiuo automobiliu slėptuvių nebuvo matyti, jokie automobilio išoriniai požymiai neleido manyti, kad automobilyje yra įrengtos slėptuvės, važinėjant automobiliu nesijautė jokio specifinio kvapo, iš kurio būtų galima manyti, jog automobilyje yra slepiamos narkotinės medžiagos. Jis visus veiksmus, susijusius su disponavimu automobiliu „Peugeot“, atliko T. K. prašymu, šiam nurodžius, jog automobilis turi būti išgabentas į užsienį pardavimo tikslu. Apie tai, kad automobilyje yra paslėpta narkotinė medžiaga, T. K. jam (S. D.) nesakė ir jis apie tai nieko nežinojo. Liudytojo N. Ž. parodymai taip pat neleidžia daryti išvados, kad jis (S. D.) jam davė užduotį būti narkotikų kurjeriu. Teisme N. Ž. parodė, kad S. D. su juo bendravo atvirai, neslėpė savo išvaizdos, nesimaskavo, skambindavo ar rašydavo jam (N. Ž.) į jo telefoną, bendravimo metu buvo ramus, nesinervino. Paskutinę naktį prieš kelionę S. D. nesakė, kad reikėtų saugoti automobilį, kad jame galėtų būti vertingas krovinys. S. D. jam (N. Ž.) buvo pasakęs, kad automobilį reikės palikti Rusijoje, atgal į Lietuvą jis turėjo grįžti su autobusu. Tokios N. Ž. nurodytos aplinkybės patvirtina jo (S. D.) parodymus, kad automobilis į Rusiją turėjo būti išvarytas pardavimo tikslu ir ten paliktas. Apelianto nuomone, vienintelis duomenų šaltinis, iš kurio būtų galima manyti, kad jis (S. D.) galėjo žinoti apie nelegalų krovinį automobilyje, ikiteisminio tyrimo metu duoti N. Ž. parodymai, kad S. D. jam prieš kelionę sakė, jog paduos paketėlį su „spaisu“, tačiau nieko taip ir neperdavė. Tačiau toks vienintelis, nekonkretizuotas sakinys negali būti laikomas pakankamu jo kaltės įrodymu. Be to, tokius parodymus davė ne nešališkas liudytojas, o nuo baudžiamosios atsakomybės dėl savo duotų parodymų turinio atleistas bendraįtariamasis, todėl tokio asmens parodymų patikimumas privalo būti vertinamas itin kruopščiai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-276-976/2015).

594.8.

60Apelianto teigimu, teismas, nustatydamas bausmės dydį ir bausmės atlikimo vietą, netinkamai pritaikė BK bendrosios dalies nuostatas, reglamentuojančias bausmės skyrimą. Teismas, skirdamas bausmę didesnę už sankcijos vidurkį, rėmėsi neteisinga informacija apie jo asmenybę ir šeiminę padėtį. Teismas nurodė, jog jis yra nevedęs (išsiskyręs), tačiau jis iki sulaikymo gyveno faktinėje santuokoje (partnerystėje) su N. G., jie vedė bendrą ūkį, kartu augina bendrą mažametį vaiką. N. G. buvo sumokėjusi už jį užstatą. Iki suėmimo jis (S. D.) buvo registruotas Darbo biržoje, t. y. jis buvo ne nedirbantis, o bedarbis, ieškantis darbo valstybės nustatyta tvarka. Jis buvo anksčiau teistas vieną kartą už kitokio pobūdžio nusikalstamą veiką, bausmę yra atlikęs, todėl jo ankstesnis teistumas neleidžia daryti išvados, kad jis nuolat darė nusikalstamas veikas, kad nusikaltimų darymas buvo jo gyvenimo būdas ir pajamų šaltinis. Apeliantas pažymi, kad šioje byloje nusikaltimo dalykas - narkotinė medžiaga buvo paimta policijos pareigūnų, todėl į apyvartą nepateko ir realių žalingų pasekmių visuomenės narių sveikatai nesukėlė. Be to, apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad teismas, skirdamas bausmes už BK 260 straipsnio 3 dalyje numatytos veikos padarymą organizuotos grupės nariams D. E. ir T. R., taikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskyrė mažesnes už sankcijos minimumą bausmes, įvertinęs nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, t. y., kad veika nebuvo pabaigta, narkotinės medžiagos nebuvo išplatintos, išvengta sunkių pasekmių, kurios apibūdina ir jam (S. D.) inkriminuotos veikos pavojingumą, todėl ir jam turėjo būti skirta minimali sankcijoje numatyta bausmė arba mažesnė už minimumą bausmė.

61Pirmosios instancijos teismo sprendimas nustatyti jam bausmės atlikimo vietą pirmus 5 metus kalėjime nuosprendyje nemotyvuotas, tuo pažeistos BK 50 straipsnio 3 dalies nuostatos. Apelianto įsitikinimu, objektyviai neegzistuoja aplinkybės, dėl kurių bausmės atlikimo vieta turėtų būti nustatyta kalėjimas. Jo asmenybė ir nusikaltimas, už kurio padarymą jis nuteistas, negali būti apibūdinami kaip išskirtinai pavojingi, todėl teismo sprendimas dalį bausmės atlikti kalėjime – naikintinas.

625.

63Nuteistasis T. R. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-06-28 nuosprendį dalyje, kurioje jis pripažintas kaltu panaikinti ir priimti jam naują, išteisinamąjį nuosprendį, nes jis nepadarė veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

645.1.

65Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad jis, veikdamas organizuotoje grupėje ir turėdamas atskirą užduotį bei vykdydamas atskirą vaidmenį, bendrais veiksmais neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir kontrabandos būdu į Lietuvos Respubliką atgabeno labai didelį kiekį 86,795 kg narkotinių medžiagų – kanapių dervos, yra neteisinga ir pagrįsta prielaidomis.

665.2.

67Apelianto teigimu, jis nusikaltimų, už kuriuos yra nuteistas, nepadarė ir byloje nėra tiesioginių ar netiesioginių jo kaltės įrodymų. Jis nežinojo apie narkotines medžiagas ar disponavimą jomis, nesitarė su niekuo dėl nusikalstamos veikos padarymo, neperdavinėjo N. Ž. jokių nurodymų dėl nusikaltimo padarymo ir N. Ž. veiksmų nekontroliavo. Jis nežinojo, kad kontrabandos būdu į Lietuvos Respubliką buvo atgabentos narkotinės medžiagos ir jas N. Ž. vairuojamu automobiliu bus bandoma pervežti į Rusijos Federaciją. Jis S. D. pažįsta nuo vaikystės ir šis jam pasiūlė nuvaryti automobilį į Maskvą, ten jį parduoti ir parvežti gautus pinigus, tačiau jis tokio pasiūlymo atsisakė ir pasiūlė tai padaryti N. Ž., kuris norėjo vykti į Maskvą aplankyti savo sergančią seserį. Jis S. D. pasakė, kad yra žmogus, kuris galėtų padėti nuvairuoti automobilį ir S. D. prašymu suorganizavo pastarojo ir N. Ž. susitikimą, tačiau pats jame nedalyvavo. Jis N. Ž. pažįsta daug metų, su juo nuolat bendraudavo, jų santykiai buvo draugiški, todėl siūlydamas jam darbą neturėjo jokio tikslo klaidinti N. Ž.. Jis kontaktavo su N. Ž. ir domėjosi, kaip jam sekasi padėti S. D. dėl automobilio pervarymo, nes rūpinosi N. Ž., kad šiam nieko nenutiktų, taip pat jautė atsakomybę ir prieš S. D., nes jam pasiūlė N. Ž. kaip asmenį galintį padėti nuvaryti automobilį ir nenorėjo, kad N. Ž. pavestų S. D.. Apeliantas pažymi, kad kaltinime nurodytu laikotarpiu nuolat naudojosi keliais telefonų numeriais, kurių nei vienas nebuvo konspiracinis ir visais jais buvo bendraujama įvairiais klausimais. Bylos medžiagoje esančiose SMS išklotinėse ir telefoniniuose pokalbiuose nėra nei tiesioginių, nei netiesioginių duomenų, kad jis būtų, ką nors žinojęs apie narkotines medžiagas ar būtų dalyvavęs organizuotos grupėje veikloje.

685.3.

69Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamo teismo nuosprendžio motyvuojamoje dalyje nepagrįstai telefono Nr. ( - ) priskiriamas S. D., nes šiuo numeriu naudojosi jo brolis G. R.. Apeliantas teigia, kad jo pokalbiai su broliu nėra susiję su N. Ž., o jų pokalbiuose minimas „Portugalas“ yra S. D.. Telefono Nr. ( - ) naudojosi S. D., kuris su juo (apeliantu) kontaktavo, norėdamas susisiekti su jo broliu G. R., kuris jam buvo skolingas pinigų.

705.4.

71Nuteistasis skunde nurodo, jog jis yra vedęs, turi du mažamečius vaikus, nuo 2018-01-31 dirba ( - ), nuo 2018-06-07 UAB ( - ) vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose (prie skundo pridėta Darbo sutarties kopija), turi nuolatinę gyvenamąją vietą, yra vieną kartą teistas (2016-11-21) už nusikaltimą, kuris nesusijęs su narkotinėmis medžiagomis, vykdo jam skirtus viešuosius darbus, laikosi įstatymų ir nedaro nusikalstamų veikų, į nusikaltimus, ypatingai susijusius su narkotinėmis medžiagomis, žiūri kritiškai.

726.

73Nuteistojo D. E. gynėjas advokatas Jonas Kvaraciejus apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-06-28 nuosprendį D. E. nuteisimo dalyje panaikinti ir jam priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį.

746.1.

75Apelianto teigimu, skundžiamas teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes teismas, priimdamas nuosprendį, buvo šališkas, pažeidė BPK 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą nekaltumo prezumpciją, BPK 20 straipsnio 1, 4, 5 dalių nuostatas ir 241 straipsnio 2 dalyje nurodytą reikalavimą imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad būtų išsamiai ir nešališkai ištirtos bylos aplinkybės.

766.2.

77Apeliaciniame skunde nurodoma, kad byloje esantis kaltinamasis aktas iš esmės neatitinka BPK 219 straipsnio 3, 4 punktuose, o skundžiamas teismo nuosprendis neatitinka BPK 305 straipsnio l dalyje išdėstytų reikalavimų. Apeliantas teigia, kad skundžiamo teismo nuosprendžio aprašomoji dalis yra paraidžiui perkelta iš kaltinamojo akto. Kaltinamajame akte ir teismo nuosprendyje nenurodytos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės (padarymo vieta, laikas, iš kokios valstybės S. D. susitarė įgyti narkotines medžiagas; kokioje valstybėje ir kokiu būdu D. E. jas įgijo), be to, kaltinamajame akte nėra nurodyti ir D. E. kaltinantys duomenys, todėl teismas, pagrįsdamas D. E. kaltę netiesioginiais įrodymais, pats suformulavo iš esmės naują kaltinimą ir kaltinamajam atėmė teisę gintis nuo kaltinimo.

786.3.

79Skunde teigiama, kad D. E. nepadarė jam inkriminuotų nusikaltimų ir byloje nėra D. E. kaltumą patvirtinančių įrodymų. D. E. nebuvo pažįstamas nei su N. Ž., nei su T. R. ir nusikalstamoje veikloje su jais nedalyvavo. D. E., S. D. prašymu, vyko į Olandiją, ten nakvojo ir grįžo į Lietuvą, tačiau byloje nėra jokių įrodymų apie D. E. sąsajas su narkotinėmis medžiagomis. D. E. nieko nežinojo apie automobilyje įrengtą slėptuvę ir narkotinių medžiagų gabenimą ir šias aplinkybes patvirtina bylos medžiaga. Ikiteisminio tyrimo metu byloje buvo atliktos ekspertizės, kurios nepatvirtino, kad D. E. būtų kontaktavęs su narkotinėmis medžiagomis, jų pakuotėmis, įrengtomis slėptuvėmis (nenustatyti biologiniai pėdsakai), tačiau teismo nuosprendyje ekspertizės ir jų išvados neaptartos, tai, apelianto nuomone, rodo teismo šališkumą. D. E. bendravimo su S. D. metu automobilis ,,Peugeot“ buvo sekamas, tačiau iš sekimo protokolų nematyti, kad D. E. S. D. būtų rodęs automobilyje esančias slėptuves. Byloje kaip liudytojas apklaustas N. Ž. parodė, kad muitinėje automobilis buvo ardomas 3-4 val., tai, apelianto teigimu, įrodo, kad patekimas į slėptuves yra sudėtingas. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad D. E. buvo apmokomas išardyti slėptuves, paslėpti narkotines medžiagas. Byloje nėra ir jokių daiktinių įrodymų, patvirtinančių, kad D. E. būtų ardęs slėptuves. Byloje nenustatyta, kur ir kokiu būdu buvo įgytos narkotinės medžiagos, nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad narkotinės medžiagos buvo įgytos užsienio valstybėje ir pergabentos per Lietuvos valstybinę sieną. Apelianto teigimu, narkotinės medžiagos į automobilį ,,Peugeot“ galėjo būti pakrautos ir Lietuvoje. Byloje nėra užfiksuota D. E. užmaskuotų pokalbių ar susirašinėjimų, leidžiančių jį susieti su narkotinėmis medžiagomis. Byloje nėra ir duomenų, kad D. E. kelionės metu laikėsi kokių nors konspiracinių priemonių, priešingai, D. E. kelionės metu rinko kvitus, kad galėtų atsiskaityti su užsakovu už kelionei jam duotus pinigus (kvitai buvo išimti kratos metu).

806.4.

81Apeliantas atkreipia dėmesį, kad nuosprendyje minima tik dalis slapto sekimo pažymos Nr. 20-7-ĮV-91 ir teigia, kad iš nutylėto pažymos turinio matyti, kad nuo 2016-08-02 buvo vykdoma D. E. vairuoto automobilio ,,Peugeot“ sekimas ir šis sekimas buvo vykdomas su pertraukomis. Sekimo metu buvo nustatyta, kad D. E. rugpjūčio 5 d. automobiliu ,,Peugeot“ kirto valstybės sieną, 9 val. atvyko į Vilnių ir nerakintą automobilį paliko ,,Panoramos“ aikštelėje. Sekimas buvo nutrauktas 17 val. Byloje nustatyta, kad nuo rugpjūčio 7 d. 12.27 val. iki automobilio ,,Peugeot“ sulaikymo Lavoriškių poste automobilis buvo N. Ž. žinioje. Nuo rugpjūčio 8 d. iki 11 d. automobilio ,,Peugeot“ sekimas nebuvo vykdomas, t. y. jis buvo paliktas be pareigūnų priežiūros. Todėl nepaneigta versija, kad narkotinės medžiagos į automobilį buvo pakrautos Vilniuje, automobiliui esant N. Ž., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, žinioje. N. Ž. yra parodęs, kad žinojo, jog automobilyje yra kažkokie „spaisai“.

827.

83Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, teismo posėdyje dalyvavę nuteistieji S. D., D. E., T. R. ir jų gynėjai prašė atitinkamai jų pateiktus skundus tenkinti. Prokuroras prašė nuteistųjų apeliacinius skundus atmesti.

84Nuteistųjų S. D., T. R., D. E. gynėjo advokato J. Kvaraciejaus apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

85III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

86Dėl pažeistos teisės į gynybą

878.

88S. D. gynėjas advokatas L. Belevičius, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nurodė, jog buvo gynybos prieštaravimų, pažeistos BPK normos, nes N. Ž. (asmens, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 391 straipsnį) 2017-02-07 apklausoje dalyvavo advokatas G. Z., kuris šiuo metu gina nuteistąjį T. R.. Advokatas L. Belevičius atkreipė dėmesį, jog N. Ž. apie „spaisą“, kaip medžiagą, kurią rūko ir svaiginasi jaunimas, bei tai, kad ji paslėpta automobilyje nurodė 2017-02-07 apklausoje dalyvaujat advokatui G. Z., kuris teisme atstovauja T. R., teigdamas, jog tuo metu N. Ž. gynė advokatas, kuris neturėjo teisės jį ginti, nes buvo priešingi įtariamųjų interesai. Nuteistasis T. R. nei apeliaciniame skunde, nei teisminio nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme bei nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, abejonių dėl gynybos prieštaravimų ir savo pasirinkto gynėjo G. Z. neteikė.

899.

90Teisėjų kolegija atmeta S. D. gynėjo advokato L. Belevičiaus teiginius, jog ikiteisminio tyrimo metu N. Ž. gynė advokatas G. Z., kuris neturėjo teisės ginti, nes buvo gynybos prieštaravimų.

9110.

92Pagal baudžiamojo proceso įstatymą įgyvendinant šalių rungimosi principą, užtikrinant įtariamojo ar kaltinamojo asmens procesinę galimybę tinkamai gintis, baudžiamajame procese numatyti būtinojo gynėjo dalyvavimo atvejai, vienas iš jų – kai yra įtariamųjų ar kaltinamųjų interesų prieštaravimų, jeigu bent vienas iš jų turi gynėją (BPK 51 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Gynybos interesų prieštaravimas – tai nesuderinami skirtingumai ginantis nuo kaltinimo, kuriuos lemia kaltinimo pobūdis, apimtis, kaltininko pozicija, gynybos versijos ir pan. Gynybos interesų prieštaravimai konstatuojami, kai, pavyzdžiui, vienas kaltininkas prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, o kitas (bendrininkas) ginčija kaltinimo pagrįstumą, gynybą grindžia argumentais, jog nusikalstamą veiką padarė ne jis, o tas kitas (toje pačioje byloje), kai vienas nurodo kaltinančias aplinkybes, kurias neigia kitas bendrininkas, ir t. t.

9311.

94BPK 51 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, jog gynėjo dalyvavimas būtinas kai yra įtariamųjų ar kaltinamųjų gynybos interesų prieštaravimų, jeigu bent vienas iš jų turi gynėją. T.R. pareikštas įtarimas 2016-08-11 ir jis apklaustas įtariamuoju 2016-08-12 dalyvaujant jo pasirinktam pagal susitarimą (tai matyti iš orderio turinio) gynėjui advokato G. Z. padėjėjui T. R. (t. 8, b. l. 20-25). Įtariamojo apklausos metu T. R. nurodė aplinkybes, jog jis pasiūlė darbą – pervaryti automobilį į Maskvą – N. Ž., buvusiam jo sesers D. Ž. sutuoktiniui. Ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, jog šį darbą pasiūlė pagal S. D. pasiteiravimą dėl asmens, galinčio nuvairuoti automobilį suradimo. Išsamiai nurodė kokiomis aplinkybėmis suorganizavo S. D. ir N. Ž. susitikimą. Neigė žinojimą apie narkotines medžiagas. N. Ž. apklaustas įtariamuoju 5 kartus: 2016-08-11, 2016-08-23, 2016-08-25, 2016-11-03, 2017-02-07 (8 t., b. l. 6-7, 10-11, 19-21, 28-29). Keturiose apklausose (išskyrus 2017-02-07 apklausą) dalyvavo advokatė R. A.. Šiose apklausose N. Ž. nurodė, jog kaltės pagal pareikštą įtarimą nepripažįsta, tačiau davė parodymus teigdamas, jog jam darbą pasiūlė T. R., bei nurodė aplinkybes kaip ir kokiu būdu T.R. jį supažindino su S. D.. Jau 2016-08-25 apklausos metu, dalyvaujant advokatei R. A., N. Ž. nurodė duomenis apie tai, jog jam reikės nuvežti ryšulėlį su „spaisu“, nurodė faktines aplinkybes apie T. R. tarpininkavimą ir atliktus S. D. veiksmus, bei šiuos parodymus patvirtino 2017-11-03 apklausos metu (8 t., b. l. 20, 23). 2017-02-07 apklausoje dalyvaujant advokatui G.Z., šios apklausos metu įvardijo pripažįstantis savo kaltę pagal jam pareikštą įtarimą, nurodė, jog prisimena ankstesnius įtariamojo apklausos metu duotus parodymus ir juos tvirtina, nenurodydamas šioje apklausoje iš esmės skirtingų duomenų T. R. atžvilgiu, nei apklausiant 2016-08-25 ir 2016-11-03, tik nurodė, jog „spaisas“ tai medžiaga, kurią rūko ir svaiginasi jaunimas (8 t., b. l. 28-29). Iki 2017-02-07 N. Ž. apklausos, prieštaravimų tarp T. R. ir N. Ž. parodymų nebuvo, jų neatsirado ir 2017-02-07 apklausos metu, nes N. Ž. pripažino savo kaltę įtarimų ribose. Pagal byloje esančius duomenis, jam nebuvo pareikštas įtarimas, jog veikė organizuotoje grupėje kartu su T. R. (t. 6, b. l. 4-6). 2017-05-22 priimant nutarimą atleisti N. Ž. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 391 straipsnio nuostatas, buvo nurodoma, jog organizuotoje grupėje dalyvavo ir T. R., šis nutarimas įsiteisėjęs, pats N. Ž. jo neskundė, o 2017-06-02 jau apklausiamas liudytoju ir įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, dalyvaujant ir įtariamajam S. D. bei jo gynėjui L. S. B., patvirtino, jog ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, juos davė laisva valia, jo niekas nevertė ir neįtakojo duoti tokius parodymus (t. 6, b. l. 109-113). T. R., kurį ikiteisminio tyrimo metu gynė advokato G. Z. padėjėjas T. R., bylą perdavus nagrinėti teisme ir apeliacinėje instancijoje sudarė susitarimą su advokatu G. Z. (9 t., b. l. 11-12, 10 t., b. l. 147). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teisė pačiam pasirinkti advokatą, skirtingai negu teisė turėti advokatą, nėra absoliuti; įstatymuose gali būti nustatyta, kad tais atvejais, kai asmens gynybos įgyvendinimui kyla realių sunkumų, teismas gali pasiūlyti šiam asmeniui pasirinkti kitą advokatą (Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. nutarimas). Išanalizavus N. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų turinį, pareikštų įtarimų ribose, šiuo atveju konstatuoti, jog T. R. gynybos įgyvendinimui kilo realus sunkumas nėra galimybės, nes gynybos interesų prieštaravimai turi būti realūs, o ne prielaidų lygmens ir konstatuoti BPK pažeidimų nėra teisinio pagrindo.

95Dėl įrodymų pakankamumo ir jų vertinimo

9612.

97Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad S. D., D. E., T. R. kaltė padarius nusikalstamas veikas, už kurias jie yra nuteisti skundžiamu teismo nuosprendžiu, neįrodyta. Nuteistasis S. D. apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas pažeidė BPK įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles, nekaltumo prezumpciją ir dėl to padarė neteisingas, bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas dėl S. D. kaltės ir pritaikė neteisingą įstatymą. S. D. nesutinka su teismo išvadomis, jog jis disponavo 2016-08-11 N. Ž. vairuotame automobilyje rasta narkotine medžiaga, organizavo šios medžiagos įgijimą, gabenimą ir narkotinę medžiagą įgijo užsienio valstybėje, bei tuo pačiu automobiliu ji buvo atgabenta į Lietuvą ir jam buvo žinoma, jog narkotinė medžiaga paslėpta automobilyje. Taip pat nurodo, jog jis neorganizavo slėptuvės automobilyje įrengimo. Nuteistasis T. R. apeliaciniame skunde teigia, jog nėra tiesioginių ar netiesioginių įrodymų, patvirtinančių jo kaltę, teigia, jog jo kaltė grįsta prielaidomis, atkreipdamas dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priskyrė telefono Nr. ( - ) S. D., kadangi šis telefono numeris yra jo brolio G. R.. Nuteistojo D. E. gynėjas advokatas J.Kvaraciejus apeliaciniame skunde nurodo, jog pažeista BPK 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta nekaltumo prezumpcija, BPK 20 straipsnio 1, 4, 5 dalių nuostatos ir 241 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyti reikalavimai imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad būtų išsamiai ir nešališkai ištirtos bylos aplinkybės: D. E. nepadarė jam skundžiamu nuosprendžiu nustatytų nusikalstamų veikų, byloje nėra jokių įrodymų apie D. E. sąsają su narkotinėmis medžiagomis, nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog narkotinės medžiagos įgytos užsienio valstybėje, o D. E. šią narkotinę medžiagą paslėpė automobilyje, ekspertai nenustatė D. E. biologinių pėdsakų ant narkotikų, o teismas neaptardamas ekspertų išvadų buvo šališkas.

9813.

99Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas, be kita ko, neteisėtai gabeno labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-107/2013, 2K-604/2014) yra išaiškinta, kad šis nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, t. y. jį darydamas asmuo suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti. Asmuo už BK 260 straipsnio 3 dalyje nurodytų alternatyvių veiksmų padarymą atsako, jeigu jis bent bendrais bruožais suvokė, kad medžiagos, su kuriomis susiję jo veiksmai, yra psichotropinės ar narkotinės, taip pat jų kiekį ir pan. Tam, kad būtų galima inkriminuoti šį požymį, nebūtina įrodyti, jog kaltininkas tiksliai žinojo narkotinės ar psichotropinės medžiagos kiekį, koncentraciją. Atsakomybė pagal BK 199 straipsnio 3 dalį už narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą kyla nepriklausomai nuo neteisėtai per Lietuvos valstybės sieną gabenamų narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekio, bet kaltininkas turi suvokti, kad gabena būtent šias medžiagas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-530-693/2015). Subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai yra glaudžiai susiję su objektyviaisiais, todėl kaltės turinys atskleidžiamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Įrodymais, patvirtinančiais tokį suvokimą, gali būti šių medžiagų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės.

10014.

101Pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK nustatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Tinkamos įrodinėjimo pareigos įgyvendinimas baudžiamojo proceso metu, nekaltumo prezumpcijos (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis, BPK 44 straipsnio 6 dalis) taikymas susijęs su tinkamu įrodymų tyrimu ir vertinimu teisme, įrodymų pakankamumo kriterijumi. Įrodymus teismas privalo tirti ir tikrinti laikydamasis BPK 20 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies nuostatose įtvirtintų sąsajumo ir leistinumo principų, o juos vertinti pagal 5 dalyje nurodytas įrodymų vertinimo taisykles. Bylą nagrinėjantis teismas turi išskirtinę kompetenciją įvertinti įrodymus, nuspręsti dėl jų patikimumo, pakankamumo ir jais remdamasis daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, asmens kaltumo ir kitų konkrečioje byloje įrodinėtinų aplinkybių. Teismo proceso dalyvių pateiktų prašymų ar versijų atmetimas, įrodymų vertinimas ne taip, kaip to norėtų proceso dalyvis, savaime nėra BPK pažeidimas, jeigu teismo sprendimas yra motyvuotas, neprieštaringas, padarytos išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad įrodymų visumos vertinimo reikalavimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis) nereiškia, kad faktinėms aplinkybėms nustatyti turi būti išnaudotos visos įmanomos įrodinėjimo priemonės. Teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-89/2014, 2K-7-2-699/2016 ir kt.).

10215.

103Iš skundžiamo teismo nuosprendžio, kuriame, kaip to reikalauja BPK 305 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktų nuostatos, yra išdėstyti teisiamajame posėdyje ištirti tiek nuteistuosius kaltinantys, tiek juos teisinantys įrodymai, matyti, kad pirmosios instancijos teismas analizavo ir vertino visus byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus ir remiantis byloje surinktų įrodymų visetu darė esmines išvadas dėl S. D., D. E., T. R. kaltumo padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Nuteistųjų S. D., D. E., T. R. dalyvavimas ir jų vaidmuo nusikalstamų veikų padaryme yra nustatyti nagrinėjamoje byloje surinktų ir pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išanalizuotų bei įvertintų įrodymų visuma.

10416.

105Pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo turinys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje teismas išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, tiesiogiai, išsamiai ir nešališkai ištyrė bylos įrodymus: apklausė kaltinamuosius, liudytojus, paskelbė dokumentus, turinčius reikšmės bylai nagrinėti: apžiūros protokolus, tarnybinį pranešimą, kratos protokolus, slapto sekimo pažymą, informaciją dėl telefoninių pokalbių vertimo iš rusų kalbos, telekomunikacijos tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašymų darymo protokolus, specialisto išvadą, asmens parodymų atpažinti pagal jo nuotrauką protokolus, atsakymą gautą iš N. K. pagal teisinės pagalbos prašymą ir kitus rašytinius įrodymus. Pirmosios instancijos teismui tiesiogiai tiriant įrodymus visi proceso dalyviai turėjo galimybę užduoti klausimus apklausiamiems asmenims, žinoti duodamus teisme jų parodymus, betarpiškai dalyvauti tiriant kitus įrodymus ir pareikšti dėl atliekamo tyrimo prašymus bei kitaip naudotis jiems numatytomis procesinėmis teisėmis ir jomis aktyviai pasinaudojo. Pirmosios instancijos teismas sprendė visus proceso dalyvių pareikštus prašymus ir dėl jų priėmė motyvuotus sprendimus.

10617.

107Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, dar kartą išanalizavusi, taip pat papildomai teisiamojo posėdžio metu atlikus įrodymų tyrimą ir apklausus nuteistąjį T. R., liudytojus: N. Ž., atleistą nuo baudžiamosios atsakomybės vadovaujantis BK 391 straipsniu, A. P., įvykio metu dirbusį Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Specialiųjų užduočių Sekimo padalinio vadovu, A. U., dirbantį Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyboje vyriausiuoju tyrėju, ir įvertinusi byloje surinktus įrodymų visumą, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamoje byloje nustatytas neteisėto labai didelio kiekio – 86,795 kg kanapių dervos – narkotinių medžiagų gabenimo automobilyje įrengtoje slėptuvėje per Lietuvos Respublikos valstybės sieną kontrabandos būdu atvejis, bei šių narkotinių medžiagų laikymas automobilyje „Peugeot 3008“, valstybinis numeris ( - ) ir gabenimas Lietuvos teritorijoje iki Lavoriškių pasienio kontrolės posto. Skundžiamu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad šią nusikalstamą veiką organizavo S. D., vykdytojais atitinkamose nusikalstamos veikos dalyse buvo D. E., bei N. Ž., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės vadovaujantis BK 391 straipsniu, T. R. pagal S. D. nurodymą surado N. Ž. dalies nusikalstamos veikos vykdymui, davė nurodymus vykdytojui ir jį atitinkamu būdu kontroliavo. Kadangi veikos padarytos organizuotoje grupėje, visi nuteistieji laikyti nusikalstamų veikų vykdytojais.

10818.

109Analizuojant nuteistųjų parodymus matyti, jog nuteistasis D. E. ikiteisminio tyrimo metu atsisakė duoti parodymus, nurodydamas, jog yra streso būsenoje (t. 8, b. l. 82), bei pateikus galutinį įtarimą atsisakė teikti paaiškinimus (t. 8, b. l. 100-101). Teisiamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme D. E. nurodė, jog iš S. D. gavo pasiūlymą užsidirbti kelis šimtus eurų tik nuvarant automobilį į Europą. Teigė, jog jį būtų parvežę atgal į Lietuvą. Už automobilio nuvarymą gavo 600 ar 700 eurų. S. D. nurodymu nuvyko į automobilių aikštelę, esančią ( - ), nurodo, jog gavo adresą kur reikia važiuoti. Manė, kad važiuos į Vokietiją, tačiau vėliau pamatė, jog tai Olandija. Telefoną davė S. D., kelionės metu kelio klausdavo S. D., su juo susirašinėjo. Vieną naktį nakvojo Europoje, viešbutyje, kitos dienos rytą gavo iš S. D. žinutę, jog niekas nesigauna ir parvairavo automobilį atgal ir pastatė į tą pačią vietą. D. E. teigė, jog vairavo automobilį tikslu jį parduoti.

11019.

111Nuteistasis S. D. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu penkis kartus (t. 6, b. l. 127-132,134-136, 138-141,143-145, 149-151). Pirmos apklausos metu neigė žinantis bet kokias aplinkybes, susijusias su automobiliu „Peugeot“, nurodė, jog T. R. supažindino jį su N. Ž. kaip asmeniu, turinčiu informacijos dėl žemės sklypų įsigijimo. Vėlesnėse apklausose nurodė, jog T. K. organizavo ir davė nurodymus dėl automobilio „Peugeot“ legalaus pergabenimo į Rusiją ar Baltarusiją, neigdamas važiavimą paskui D. E. į Europą, dar vėliau keitė parodymus, nurodydamas, jog T. K. nurodymu važiavo paskui D. E. į Europą, tikslu jį parvežti, tačiau gavęs T. K. nurodymą grįžti, jį vykdė, o grįžęs paprašė G. R. (T. R. brolio), kad vaikinas, važiavęs į Europą jam perduotų automobilio raktelius, dokumentus. Su vaikinu, vykusiu į Europą, jokio kontakto nepalaikė. Pareiškus galutinį įtarimą, S. D. nurodė, jog kaltę pripažįsta iš dalies, nes T.K. prašymu jis perdavęs automobilį N. Ž., tačiau jokios organizuotos grupės nekūrė, slėptuvių automobilyje neįrenginėjo, apie narkotikus teigia nežinojęs. Teisminio nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme S. D. nurodė iš esmės tas pačias aplinkybes, jog automobilio „Peugeot“ nuvarymą į Europą ir Rusiją organizavo T. K., D. E. nepažįsta, T. R. pažįsta nuo vaikystės, o N. Ž. pasiūlė darbą, nes iš G. R. žinojo, jog jo ir T. R. svainis neturi darbo, todėl T.K. pasiūlius darbą, S. D. pasiūlė darbą N. Ž..

11220.

113Nuteistasis T. R. apklausiamas pirmosios instancijos teisme, bei apeliaciniame skunde nurodė, jog S. D. pažįsta nuo vaikystės ir šis jam pasiūlė nuvaryti automobilį į Maskvą, ten jį parduoti ir parvežti gautus pinigus, tačiau jis tokio pasiūlymo atsisakė ir pasiūlė tai padaryti N. Ž., kuris norėjo vykti į Maskvą aplankyti savo sergančią seserį, S. D. prašymu suorganizavo jų susitikimą. Kontaktavo su N. Ž. ir domėjosi, kaip jam sekasi padėti S. D. dėl automobilio gabenimo, nes rūpinosi N. Ž., kad šiam nieko nenutiktų, taip pat jautė atsakomybę ir prieš S. D., nes jam pasiūlė N. Ž. kaip asmenį galintį padėti nuvaryti automobilį ir nenorėjo, kad N. Ž. pavestų S. D.. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamo teismo nuosprendžio motyvuojamoje dalyje nepagrįstai telefono Nr. ( - ) priskiriamas S. D., nes šiuo numeriu naudojosi jo brolis G. R.. Apeliantas teigia, kad jo pokalbiai su broliu nėra susiję su N. Ž., o jų pokalbiuose minimas „Portugalas“ yra S. D.. Telefono Nr. ( - ) naudojosi S. D., kuris su juo (apeliantu) kontaktavo, norėdamas susisiekti su jo broliu G. R., nes pastarasis jam buvo skolingas pinigų. Apeliacinės instancijos metu iš esmės patvirtino savo skundo argumentus, nurodydamas, jog jis su S. D. dėl N. Ž. nebendravo.

11421.

115Nagrinėjamoje byloje esančioje 2016-09-07 slapto sekimo pažymoje Nr. 20-7-ĮV-91 (RN) užfiksuoti duomenys, jog 2016-08-02 po 13 val. ( - ) požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje – ( - ), buvo paliktas automobilis „Peugeot 3008”, kurį vairavo S. D.. Palikus minėtą automobilį aikštelėje, 17.55 val. prie automobilio Peugeot 3008, valst. Nr. ( - ), privažiavo išsinuomotu automobiliu VW Golf 6, valst. Nr. ( - ) S. D., M. N. ir susitiko su D. E.. 18.05 val. D. E. automobiliu Peugeot 3008, valst. Nr. ( - ), išvažiavo iš ( - ), o paskui jį išvažiavo ir S. D., kuris vairavo išsinuomotą automobilį, kartu važiavo ir M. N. (jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas). D. E. vykstant į užsienį S. D. perdavė ir telefoną. Išvykus D. E. automobiliu „Peugeot 3008“ iš aikštelės, paskui išvyko ir S. D.. Sekimas vyko iki Lietuvos sienos, kur užfiksuotas jų susitikimas benzino kolonėlėje Alytuje, iš ten pusės valandos skirtumu pirmas link Lazdijų pasienio punkto nuvažiavo D. E., po jo S. D.. Pagal žinučių laiką ir susirašinėjimo turinį matyti, jog D. E. naudojosi kelionės metu telefono Nr. ( - ) ir fiksuotos žinutės su telefono ( - ) su adresatu „K1“. Iš žinučių turinio matyti, jog važiuojant atgal iš Olandijos, nuolatos palaikomas ryšys, nurodant kelionės duomenis. D. E. išsiųstoje 2016-08-05 žinutėje matyti, jog klausiama kokiu tiksliai maršrutu jam grįžti, taip pat jam atsiųstoje žinutėje duodami tikslūs nurodymai, kur pastatyti automobilį grįžus į Lietuvą ir ką daryti su automobilio rakteliais (t. 4, b. l. 56-59). Šiuos nurodymus tiksliai įvykdė D. E. ir automobilis pastatomas ( - ) požeminėje aikštelėje. Po dviejų dienų 2016-08-07 S. D. atveža N. Ž. į ( - ) požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, S. D. išvažiuoja. N.Ž. įsėda į automobilį „Peugeot 3008“ ir nuvažiuoja šiuo automobiliu į stovėjimo aikštelę, esančią ( - ). 2016-08-08 5.30 iki 12 val. automobilis „Peugeot 3008“, pilkos spalvos, valst. Nr. ( - ) stovėjo automobilių saugojimo aikštelėje – ( - ).

11622.

117N. Ž. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės vadovaujantis BK 391 straipsnio pagrindu (t. 6, b. l. 88-91). Atleidus jį nuo atsakomybės, N. Ž. buvo apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją (t. 6, b. l. 109-113), šios apklausos metu parodė, jog T. R. jam pasiūlęs užsidirbti automobilį pervarant į Baltarusiją. T. R. suorganizavo susitikimą su asmeniu, antrojo susitikimo su tuo asmeniu (S. D.) metu jam S. D. perdavė automobilį „Peugeot 3008“, dokumentus ir liepė savo vardu registruoti. Pasibaigus užregistruoto automobilio draudimui, paskambino T. R., kuris liepė nusipirkti draudimą dar vienam mėnesiui. Nurodė, jog S. D. buvo paėmęs iš jo automobilį, dokumentus ir raktelius. Po savaitės paskambino S. D. ir nurodė, jog reikia pervaryti automobilį į stovėjimo aikštelę. Susitiko su S. D., kuris jį nuvežė iki automobilio. N. Ž. pervarė automobilį į stovėjimo aikštelę Žirmūnuose. Paskutinio susitikimo metu S. D. perdavė jam 1000 Eur, telefoną ir sakė, kad duos pervežimui dovaną – „spaisą“. S. D. nurodė važiuoti per Baltarusijos sieną, po to kirsti Rusijos sieną ir važiuoti iki Sankt Peterburgo. N. Ž. parodė, jog palaikė ryšį su T. R. ir paskutinį kartą kalbėjo su juo kelionės išvakarėse. Pokalbio metu T. R. liepė jį informuoti, kuomet kirs valstybinė sieną. Prieš tai taip pat bendravo su T. R., kuris liepdavo negerti, sakydamas, jog tuoj reikės važiuoti (varyti automobilį). Pirmosios instancijos teisme liudytojas parodė iš esmės analogiškas aplinkybes kaip ir ikiteisminio tyrimo metu, tik nurodė, jog T. R. jam sakęs paskambinti, kuomet kirs sieną, kadangi nerimavo dėl N. Ž., nes kita šalis. S. D. pasakymą apie „spaisą“ suprato, jog tai energetinis gėrimas, kurį naudoja jaunimas.

11823.

119Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tenkindama nuteistojo S. D. gynėjo prašymą, papildomai apklausė N. Ž., kuris teisiamojo posėdžio metu teigė, jog „spaisas“, kurį turėjo jam perduoti S. D., buvo energetinis gėrimas, kurį geria jaunimas ir manė, jog S. D. šį gėrimą jam atveš prieš išvykstant, kad kelionėje neužmigtų. Taip jis supratęs, o ankstesniuose parodymuose, sakydamas, jog „spaisas“ tai medžiaga, kurią rūko ir ja svaiginasi jaunimas, bei ji buvo duota S.D. pervežti už atlygį, buvo neteisingai suprastas, galimai jis pats neteisingai pasakė. Taip pat apeliacinės instancijos teisiamojo posėdžio metu N. Ž. patvirtino, jog su S. D. buvo susitikęs keturis kartus, automobilio „Peugeot“ dokumentus jam perdavė S. D., su S. D. jį suvedė T. R., S. D. nurodymu paėmė automobilį iš ( - ) aikštelės ir šį automobilį pervarė į aikštelę, esančią ( - ). Nurodė, jog automobilį po užregistravimo savo vardu jis turėjęs apie savaitę laiko, turėjo šį automobilį perduoti S. D., nes pastarasis nurodė norintis pasiimti, kad N. Ž. nesubraižytų. Visuomet, kai perduodavo automobilį S. D., grąžindavo ir automobilio raktelius bei dokumentus S. D..

12024.

121Taip pat apeliacinės instancijos teisme buvo ištirti papildomi įrodymai – apklausti liudytojais A.P., įvykio metu dirbęs ( - ), ir A. U., dirbantis ( - ). Liudytojas A. P. apklausiamas liudytoju parodė, jog jis šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu yra pateikęs sekimo pažymą dėl automobilio „Peugeot 3008“ valst. Nr. ( - ) ir S.D. sekimo ir nurodė analogiškas aplinkybes užfiksuotas sekimo pažymoje. Papildė, jog, pastačius D. E. automobilį į ( - ) aikštelę, toliau vizualiai buvo stebimas automobilis „Peugeot 3008“. 2016-08-05 automobilis „Peugeot 3008“ buvo stebimas iki 17.00 val. Vėliau automobilio nestebėjo. 2016-08-06 darbas buvo tęsiamas nuo 6.00 iki 24.00 val., tačiau automobilis vizualiai visą laiką nebuvo stebimas, stebėjimas buvo vykdomas kitų priemonių pagalba. 2016-08-07 darbas buvo tęsiamas nuo 7.00 ar 7.30 val. 2016-08-07 buvo pastebėta, jog į ( - ) aikštelę apie 13.00 – 13.30 val. atvažiavo S. D. ir N. Ž.. N. Ž. įsėdo į automobilį „Peugeot 3008“ ir pervarė jį į automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ). Ten paliktas automobilis buvo toliau stebimas Sekimo padalinio pareigūnų. Tokių duomenų, kad 2016-08-06 kas nors būtų atėjęs prie automobilio „Peugeot 3008“, jį atrakinęs, į jį atsisėdęs, nėra. Gali tik konstatuoti faktą, kad automobilis „Peugeot 3008“ iš ( - ) automobilių stovėjimo aikštelės neišvažiavo. Jeigu pažymoje nėra pažymėta, kad automobilis „Peugeot 3008“ 2016-08-09, 2016-08-10 nebuvo stebimas, vadinasi, tomis dienomis automobilis Sekimo padalinio pareigūnų pajėgomis kontroliuojamas nebuvo.

12225.

123Liudytojas A. U. apklausiamas liudytoju apeliacinės instancijos teisme parodė, jog maksimali informacija, kurią turėjo apie sekimą, yra pažymoje. Kitos informacijos, kuri nebūtų užfiksuota pažymoje, nebuvo. Kiek prisimena, 2016-08-08 automobilis „Peugeot 3008“ buvo pervarytas iš ( - ) aikštelės į automobilių saugojimo aikštelę ( - ). Pagal pažymą iki 2016-08-11 automobilis stebimas nebuvo. Automobilio „Peugeot 3008“ nakties metu, kai jis buvo ( - ) aikštelėje buvo nuspręsta nestebėti, įsitikinęs, kad į ( - ) aikštelę naktį patekti ir iš jos išvažiuoti neįmanoma, nes aikštelė nakties metu uždaroma. Automobilių saugojimo aikštelę ( - ), stebėjo ir liudytojas, ir Sekimo padalinio pareigūnai. Automobilis nebuvo paliktas be priežiūros. Visi automobilio „Peugeot 3008“ judėjimai po grįžimo iš užsienio yra fiksuoti 2016-09-07 pažymoje Nr. 20-7-ĮV-91(RN). Šį tyrimą pradėjo, nes turėjo informacijos, kad galimai automobiliu „Peugeot 3008“ bus gabenamos narkotinės medžiagos. Kad tuo automobiliu tikrai buvo gabenamos narkotinės medžiagos, tuo įsitikino N. Ž. sulaikymo metu. Iki sulaikymo momento automobilis visą laiką buvo stebimas, jis niekur nejudėjo. Ar tuo laikotarpiu buvo galima prieiti prie automobilio, negali atsakyti, nes ta informacija nėra išslaptinta ir nėra pateikta teismui. Teismui pateikta ta informacija, kuri buvo išslaptinta. Pasakyti, ar buvo atliekami dar kokie nors veiksmai, negali dėl tarnybos paslapties, nes buvo vykdomas ne ikiteisminis, o žvalgybinis tyrimas. Buvo svarstoma galimybė sulaikyti automobilį „Peugeot 3008“ jam grįžtant iš užsienio, bet nebuvo atmesta ir galimybė, kad galimai iš užsienio atgabentos narkotinės medžiagos bus realizuotos Lietuvoje, todėl automobilio ir nesulaikė Lenkijos – Lietuvos pasienyje. Automobilis „Peugeot 3008“ visą laiką buvo stebimas, tačiau jokių procesinių dokumentų apie tai surašyta nebuvo, liudytojas fiziškai peržiūrėjo ( - ) ir automobilių saugojimo aikštelės, esančios ( - ), vaizdo kamerų įrašus ir, kadangi nepasikeitė jokios aplinkybės, nesurašė tarnybinio pranešimo.

12426.

125Pirmosios instancijos teismo nustatytų ir apeliacinės instancijos metu pasitvirtinusių nusikalstamų veikų mechanizmas yra sekantis: 2016-06-13 S. D. suranda automobilį „Peugeot 3008“, valstybinis numeris ( - ) nusikalstamos veikos darymui, įgijus jį nurodo N. Ž., T. R. surastam asmeniui nusikalstamos veikos vykdymui, užregistruoti jį savo vardu, pastarajam 2016-06-18 užregistravus savo vardu, S. D. duoda nurodymus N. Ž., susijusius su automobilio naudojimu, bei per T. R. nurodymus dėl automobilio draudimo, atitinkamais laikotarpiais automobilis perduodamas S. D.. 2016-08-02 N. Ž. perdavus automobilį S. D., šis pastato automobilį ( - ) aikštelėje, kurioje po kelių valandų susitinka su D. E., perduoda automobilio raktus, konspiracinį telefoną ir D. E. išvyksta į užsienį, kirsdamas Lazdijų pasienio postą. Nuomotu automobiliu paskui D. E. išvyksta S. D.. D. E. nakvoja Olandijoje ir 2016-08-05 dieną grįžta į Lietuvą, pastato automobilį į ( - ) aikštelę, iš kurios 2016-08-07, S. D. nurodymu, automobilį paima N. Ž., pervaro į automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ). S. D. nurodymu 2016-08-10 N. Ž. nurodymu paima automobilį iš aikštelės ir 2016-08-11 ryte N. Ž. išvyksta link Lavoriškių pasienio posto, kur ir sulaikomas.

12627.

127Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir apeliaciniame skunde D. E. tvirtino, jog vyko parduoti automobilį ir nežinojęs, jog jam vykstant į Europą, S. D. važiuoja iš paskos. Tačiau jis tuo pačiu aiškino, kad S. D. žadėjo jį parvežti į Lietuvą pardavus automobilį. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstai atmesta nuteistojo D. E. versija jog jis gabeno automobilį pardavimui, kadangi faktiniai duomenys tam prieštarauja: nustatyta, jog vykti į užsienį jam nurodė S. D., kuris jam perdavė automobilio raktelius ir dokumentus. Automobilis „Peugeot 3008” registruotas N. Ž. vardu. Vykdamas, kaip jis teigia parduoti automobilį, nuteistasis D. E. vairuoja automobilį, nepriklausantį S. D., nepažinodamas automobilio faktinio savininko, nežinodamas į kokią šalį vykstą, už vykimą gauna 600 eurų (nurodė, jog dalis jų išlaidoms). Tai, kad vykimo metu naudoja iš S. D. gautą konspiracinį telefoną, kuriuo tik ir palaiko ryšį su S. D., patvirtina, duomenys užfiksuoti apžiūros protokole (t. 2, b. l. 166-171, t. 4, b. l. 55-59), o žinučių turinys patvirtina, jog S. D. duoda konkrečius nurodymus D. E., nurodant grįžimo atgal iš Olandijos į Lietuvą tikslų maršrutą, bei duoda nurodymą kur palikti automobilį. Maršruto sutapimą su užfiksuotų telefone žinučių turiniu patvirtina GPS navigacijos įrenginio duomenys (t. 1, b. l. 165-174). Atmestinas D. E. paaiškinimas, jog jis kelio klausė pas S. D. – automobilyje “Peugeot 3008” buvo įrengta navigacine sistema ir D. E. galėjo ja naudotis ir nebuvo tikslinga klausti kelio pas S. D., juolab grįžtant D. E. atgal iš Olandijos. Paneigtina D. E. versija, jog jis, pernakvojęs vieną naktį Olandijoje, gavęs iš S. D. žinutę, jog niekas nesigauna (suprato jog dėl automobilio pardavimo), ryte išvyko atgal į Lietuvą. Šį jo paaiškinimą paneigia faktiniai duomenys – sąskaita faktūra, kurioje užfiksuoti duomenys patvirtina, jog D. E., tik atvykęs į viešbutį Nyderlanduose, iš karto 2016-08-03 apmokėjo sąskaitą tik už vieną nakvynę (t. 5, b. l. 63). Akivaizdu, jog protingas, išsilavinęs asmuo, juolab tuo metu dirbęs Lietuvos kariuomenėje, suvokė, jog vyksta į užsienio valstybę ne parduoti automobilį, vyko tikslingai S.D. nurodymu pargabenti narkotines medžiagas ir suvokė, jog savo veiksmais atlieka dalį nusikalstamos veikos.

12828.

129Nusikalstamos veikos, t. y. narkotinių medžiagų gabenimas kontrabandos būdu, jų laikymas, gabenimas, šiuo atveju, padarytas organizuotos grupės, pagal iš anksto ruoštą sudėtinę schemą, naudojantis konspiraciniais būdais, t. y. įgyjant automobilį kito asmens vardu, naudojantis specialiu telefonu, gabenimo vykdytojus surandant per tarpininkus, toliau kontroliuojant vykdytojų veiksmus, duodant nurodymus – todėl įrodymai turi būti vertinami ne tik atskirai kiekvieno veiksmo, o bendrai jungiant į visumą, pagrindžiančią visos nusikalstamos veikos padarymą. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, visuma duomenų, juos siejant į bendrą loginę visumą patvirtina visą nusikalstamų veikų mechanizmą, nurodomą šio procesinio sprendimo 26 punkte. Grįžus iš Nyderlandų D. E., automobilis buvo pastatytas ( - ) aikštelėje, po to N. Ž. pervarytas į ( - ) gatvėje esančią aikštelę – šiuo laikotarpiu buvo sekamas automobilis ir fiksuojami duomenys sekimo pažymoje (t. 2, b.l. 102-105). Šiuos duomenis patvirtino ir apeliacinės instancijos metu liudytojais apklausti A. P. ir A. U.. Automobilyje „Peugeot 3008“ buvo padarytos slėptuvės jo viduje po keleivio ir vairuotojo sėdynėmis, bei po prietaisų skydeliu per visą panelę (t. 1,. b. l. 39-61). Įrengti tokio pobūdžio slėptuves reikalinga speciali technika ir pritaikyta aplinka, atlikti pjovimo darbus. Akivaizdu, jog ( - ) aikštelėje, bei aikštelėje, esančioje ( - ), slėptuvės įrengti nebuvo jokios techninės galimybės. Įrengtose slėptuvėse buvo sukrauta: po vairuotojo ir keleivio sėdynėmis 197 vienetai presuotos medžiagos plytelių be užrašų, 147 vienetai presuotos medžiagos plytelių su įspaustu užrašu „BING“ ir po panele 77 vienetai presuotos medžiagos plytelių. Visos presuotos medžiagos masė 86,795 kg (t. 1, b. l. 138-139). Iš Sekimo pažymos neginčijamai nustatyta, jog automobilis „Peugeot 3008“ nebuvo išvykęs iš ( - ) stovėjimo aikštelės laikotarpiu nuo 2016-08-05 iki 2016-08-07. Norint patalpinti narkotines medžiagas į slėptuvę, būtina išmontuoti vairuotojo, keleivio sėdynes, bei priekinę panelę. Akivaizdu, jog ( - ) aikštelėje, kurioje yra stebėjimo kameros, dirba apsaugos darbuotojai, yra didelis srautas pašalinių asmenų, tokių automobilio išmontavimo darbų atlikti neįmanomi, nematant kitiems asmenims. Analogiškai daroma išvada ir dėl stovėjimo aikštelės, esančios atviroje vietoje, ( - ), kurioje nuolatos buvo budintis asmuo. Atkreiptinas dėmesys, jog pastarojoje aikštelėje buvo užtvara ir nuolatos fiksuojami atvykstantys į aikštelę automobiliai, juos apmokestinant (t. 1, b. l. 185-187). Taip buvo fiksuotas ir automobilio „Peugeot 3008“ paėmimas 2016-08-10, nors buvo sumokėta už stovėjimą iki 2016-08-13. Liudytojas J. S., dirbęs šios aikštelės dispečeriu (sargu) apklaustas pirmosios instancijos teisme patvirtino, jog automobilis „Peugeot 3008“ nuo pat jo pastatymo momento 2016-08-07 iki 2016-08-10 stovėjo toje pačioje vietoje. Daroma išvada, jog automobilis narkotinių medžiagų pakrovimui iš šios aikštelės nebuvo išvažiavęs. Sekimo pažymoje (t. 2, b. l. 102-105) nurodoma, jog automobilis „Peugeot 3008“ laikotarpiu nuo 2016-08-07 iki 2016-08-10 iš aikštelės neišvyko. Liudytojas A. U. apeliacinės instancijos teisme nurodė, jog jis pats asmeniškai pravažiuodavo pro aikštelę ( - ) ir matė, jog automobilis „Peugeot 3008“ buvo vienoje ir toje pačioje vietoje, nors nepertraukiamas stebėjimas ir nebuvo vykdomas. Nesikeičiant automobilio stovėjimo vietai, šie tarpiniai stebėjimai liudytojo nebuvo aprašyti jokiame procesiniame dokumente. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, pakanka visumos duomenų konstatuoti, jog automobilis „Peugeot 3008“ stovėjo dvejose aikštelės, iš jų nebuvo pajudėjęs, išskyrus laiką, kuomet buvo N. Ž. buvo pervarytas iš ( - ) aikštelės į aikštelę ( - ). Kadangi nustatyta, jog automobilis „Peugeot 3008“ nebuvo išvykęs iš aikštelės, teismo teisėjų kolegijos nuomone visiškai nelogiška versija, jog narkotinės medžiagos galimai buvo sudėtos automobiliui „Peugeot 3008“ stovint aikštelėje ( - ). Pažymėtina, jog minėtoje aikštelėje dirbo dispečeris (sargas), kuris buvo atsakingas už patikėtus saugoti automobilius ir, šiuo atveju, pripažinti, jog aikštelėje, be faktinio (pagal automobilio dokumentus) savininko N. Ž. žinios ir dalyvavimo būtų ardomas automobilio „Peugeot 3008“ vidus, išimamos sėdynės, pristatomas kitu transportu labai didelis krovinys pagal svorį ir apimtį, bei atviroje pašaliniams vietoje būtų kraunami narkotikai į slėptuves, rizikuojant prarasti krovinį – nelogiškas ir atmestinas. Liudytojas A. U. parodė apeliacinės instancijos teisme, jog tai, kad D. E. atgabeno narkotines medžiagas į Lietuvą buvo prielaida, ši prielaida, kolegijos nuomone, visiškai pasitvirtino sulaikant N. Ž., jau vairuojantį tą patį automobilį iš Lietuvos, o loginė visų įrodymų grandinė ir daromos išvados patvirtina nusikalstamų veikų mechanizmą.

13029.

131Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, priešingai nei teigia S. D. savo apeliaciniame skunde, N. Ž. parodymais, kaip duomenų šaltiniu, galima vadovautis. Vien asmens atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 391 straipsnio pagrindu nereiškia, kad tokio asmens parodymai negali būti įrodymas, nes BPK nuostatos to nedraudžia. Baudžiamojo proceso įstatyme nėra nustatyta papildomų ar specialių reikalavimų asmenų, kurie atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 391 straipsnį, parodymams ir jų vertinimui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-31-511/2018, 2K-32-699/2018, 2K-281-942/2018, 2K-60-942/2019), tačiau, kaip ne kartą yra pažymėjęs kasacinės instancijos teismas, teismas turi atsargiau vertinti tokio asmens parodymus apie savo paties ir kitų bendrininkų vaidmenį ir reikšmę padarant nusikalstamas veikas, skirti didesnį dėmesį jų objektyvumui ir pripažinti juos įrodymais tik tada, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai patvirtinami kita bylos medžiaga (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2008, 2K-153-693/2017, 2K-31-511/2018, 2K-32-699/2018, 2K-281-942/2018).

13230.

133Pagrindo abejoti ikiteisminio tyrimo metu duotų N. Ž. duomenų teisingumu nėra, kadangi jo parodymai duoti neužilgo po nusikalstamos veikos padarymo, parodymai duoti dalyvaujant gynėjams, duodant parodymus apie nusikalstamą veiką nurodyta ne vienintelė aplinkybė dėl „spaiso“, bet ir eilė kitų esminių aplinkybių, kurios sutampa su faktiniais byloje nustatytais duomenimis. N. Ž. patvirtino, jog S. D. perdavė automobilį ir nurodė užregistruoti liudytojo pavarde; perdavė pinigus ir konspiracinį telefoną, nurodymas vykti per Lavoriškių pasienio postą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme N. Ž. patvirtino, jog veiksmus, susijusius su automobilio „Peugeot 3008“ registracija, perdavimu, paėmimu, pasakant vietas ir laiką, N. Ž. nurodė S. D., kurį jis atpažino pagal nuotrauką, duomenis fiksuojant 2016-08-23 asmens parodymų atpažinti pagal nuotrauką protokole (t. 6, b. l. 35–39). Liudytojo N. Ž. duomenų patikimumą dėl esminių nusikalstamų veikų aplinkybių patvirtina ir nurodymas apie T. R. tikslinį bendravimą su N. Ž.: supažindinimas su S. D. dėl vykimo į Rusiją, derinimas dėl automobilio draudimo, T. R. nurodymas N. Ž. jo kelionės laiko. Šiuos duomenis patvirtina objektyvūs duomenys – fiksuoti pokalbiai ir jų turinys (t. 2, b. l. 111, 118, 122-123). Vertinant apeliacinės instancijos teisme duotus N. Ž. parodymus, jog „spaisas“ yra tik energetinis gėrimas, kurį jam turėjo perduoti N. Ž., iš dalies nenuoseklūs N. Ž. parodymai nekeičia pirmosios instancijos teismo nustatytų visumos faktinių aplinkybių.

13431.

135Pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog šių nusikalstamų veikų organizatorius buvo S. D., kurio kaltę pagrindžia ne tik N. Ž. parodymai, tačiau faktiniai duomenys: tikslinis automobilio suradimas, jo įgijimo ir registravimo N. Ž. vardu aplinkybės, nusikalstamų veikų vykdytojų D. E. ir N. Ž. suradimas, jų kontroliavimas visų nusikalstamų veikų vykdymo metu, duodant nurodymus tiesiogiai ir per T. R., bei perduodant tą patį konspiracinį telefoną abiems vykdytojams, kurio numeris ( - ).

13632.

137Nuteistasis S. D. apeliaciniame skunde nurodo, jog viso bylos proceso metu teigė nežinojęs, jog automobilyje „Peugeot“ yra paslėpta narkotinė medžiaga, o veiksmus, susijusius su disponavimu automobiliu, vairuotojo suradimu, vykimu į užsienį jis atliko T. K. prašymu ir tai patvirtina teisme ištirti įrodymai – liudytojų M. B., S. Š. patvirtinimai, kad S. D. pažinojo T. K.. T. K. ikiteisminio tyrimo metu nebuvo apklaustas, nes mirė, todėl vienintelis objektyvus įrodymų šaltinis yra S. D. parodymai.

13833.

139Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone S. D. versija atmestina kaip visiškai nepagrįsta, jog nusikalstamas veikas organizavo T. K., miręs 2016-09-25 (t. 2., b. l. 35). 2016-08-11 ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas S. D. nurodė, jog pagal jam pareikštą įtarimą kaltės nepripažįsta, parodymus duos teisme (t. 6., b. l. 122), po to apklausiamas 2016-09-08 jis nenurodė jokių duomenų apie T. K., neigė kaltę pagal jam pareikštą įtarimą, nurodydamas, jog T. R. jam davęs N. Ž., kaip asmens, galinčio padėti įsigyti Vilniuje sklypą, telefoną, su N. Ž. buvo susitikęs tris kartus dėl sklypo pirkimo, teigė nežinantis iš kur pas jį atsirado automobilio „Peugeot 3008“ užvedimo raktelis, tokio automobilio nepirko ir juo nesinaudojo. Į Vokietiją važiavo kartu su M. N. pažintiniais tikslais (t. 6, b. l. 127-132). Pareiškimą, jog nusikalstamą veiką organizavo ir davė nurodymus T. K., S. D. pateikė 2016-10-31 (t. 6, b. l. 131-134).

14034.

141Pirmosios instancijos teismas apklausė visus asmenis, galinčius žinoti kokių nors reikšmės bylai išspręsti turinčių aplinkybių: teisiamojo posėdžio metu apklaustas M. B. (t. 9, b. l. 166-167) nurodė, jog jis pažinojo T. K., su kuriuo siejo verslo reikalai. Liudytojas turi įmonę UAB ( - ), kurios veikla susijusi su statybos darbais. Buvo sudaryta sutartis su T.K. įmone UAB ( - ), užsiimančia kondicionavimo, vėdinimo įrangos montavimu, įrengimu. S. D. pažįstą taip pat, nes šalia gyveno ir turėjo bendrų statybos reikalų – konsultuodavo S. D.. Liudytojas nurodė, jog matęs vieną S. D. ir T. K. susitikimą, kuomet ( - ) įrenginėjo patalpas. Į šį objektą atvykdavo T. K., nes įrenginėjo vėdinimo įrangą, o S. D. užeidavo pasikalbėti, pasitarti. Vieną kartą jie susitiko minėtame objekte, liudytojas teigia, jog pasisveikino taip, lyg būtų pažįstami. Tai buvo vienintelis kartas kuomet matė T. K. ir T. D. susitikimą. Liudytojas S. Š. (t. 9, b. l. 168) teisiamojo posėdžio metu parodė, jog S. D. pažįsta seniai, o su T. K. supažindino M. B.. T. K. jo bute įrenginėjo ventiliaciją ir kondicionierių. Nurodė, jog kartą, kuomet T. K. atvyko pas liudytoją pakeisti filtrus, užsuko į svečius ir S. D.. Jie trise bendravo kalbėdami apie butus, interjerus. Liudytojas teigė negalintis pasakyti ar S. D. su T. K. susitiko pirmą kartą, tačiau jis supratęs, jog S. D. su T.K. buvo pažįstami. Teisėjų kolegija nurodytų liudytojų parodymais neabejoja, jog galimai T.K. buvo sutikęs S. D., tačiau abu liudytojai patvirtino šių asmenų susitikimo atsitiktinumo aplinkybes, bei bendravimą statybų tema. Liudytojų nurodymą, jog S. D. su T. K. buvo jau pažįstami vertina kaip liudytojų subjektyvų vienkartinį įspūdį, nepagrįstą jokiais objektyviais duomenimis. Liudytojai, T. K. artimi žmonės, tėvas A. K. (t. 9, b. l. 165-166), M. T., kuri gyveno kartu su T. K. keturis su puse metų (t. 9, b. l. 107-108), artimas T. K. draugas A. S. (t. 9, b. l. 108-109) paneigė, jog T. K. draugų, pažįstamų aplinkoje buvo asmuo vardu S. D., juolab, kad su juo buvo vystomas bendras prekybos automobiliais verslas. T. K. mirė 2016-09-25, artimieji nurodė, jog buvo kilusios problemos dėl verslo: liudytojas A. K. patvirtino, jog problemų sūnus turėjo dėl jo legaliai vykdomo verslo – antstolės buvo areštuotos UAB ( - ) patalpos, šiuos duomenis patvirtina ir pažyma iš antstolės, jog buvo vykdomas išieškojimas iš UAB ( - ) (t. 2, b. l. 37). Iš byloje esančių faktinių duomenų nustatyta, jog 2016-06-13 įgijus automobilį „Peugeot 3008“, v. n. ( - ) už 8300 Lt, šį automobilį asmeniškai S. D. perdavė N. Ž., 2016-06-18 N. Ž. užregistravo šį automobilį savo vardu pagal S. D. nurodymą, o N. Ž. surado T. R. taip pat pagal S. D. nurodymą. Paneigiant S. D. versiją, jog T. K. prašęs jo nugabenti automobilį pardavimui į Europą, matyti, jog S. D. versija visiškai nelogiška, t. y. asmuo, kurio prašoma nugabenti automobilį pardavimui, dar ieško ne vieno asmens, o dviejų skirtingų vairuotojų, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, nors iš esmės pats galėjo atlikti vairuotojo darbą. Neginčytinai nustatyta, jog S. D., nuomotu automobiliu, važiavo paskui D. E. į Europą, nėra jokių objektyviai pagrindžiančių duomenų, jog nebuvo galimybės asmeniškai S. D. legaliai nugabenti automobilį pardavimui į Europą. Įvykių metu yra vykdoma telefonų kontrolė, tačiau nenustatytas nė vienas kontaktas S. D. su T. K.. N. Ž. sulaikymo dieną, radus automobilyje narkotines medžiagas, S. D. taip pat sulaikomas ( - ) (t. 2, b. l. 102-105). Automobilyje, kuriuo važiavo S. D., kratos metu, randamas antras automobilio „Peugeot 3008“ raktas (t. 4, b. l. 7-9). Jį patikrinus, patvirtinta, jog šis raktas tinka N. Ž. vairuotam automobiliui „Peugeot 3008“, valst. Nr. ( - ) (t. 4, b. l. 93-94), kas netiesiogiai, tačiau visų įrodymų bendroje loginėje grandinėje, patvirtina, jog minėtą automobilį kontroliavo S. D., todėl apibendrinant tai, kas išdėstyta, atmestina kaip nepagrįsta S. D. versija, jog T. K. organizavo ir kontroliavo veiksmus, susijusius su disponavimu automobiliu „Peugeot 3008“, valst. Nr. ( - ).

142Dėl T. R. nusikalstamų veiksmų ir jo kaltės

14335.

144Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nurodoma, jog T. R. organizuotoje grupėje neteisėtai įgijo, laikė ir gabeno kontrabandos būdu į Lietuvos Respubliką atgabeno labai didelį kiekį – kanapių dervos. T. R., dalyvaudamas organizuotos grupės veikloje pats betarpiškai vykdė tam tikras užduotis, susijusias su kurjerio, neteisėtai gabenančio narkotines medžiagas suradimu, kurjerio veiklos, jam kontrabandos būdu gabenant narkotines medžiagas kontrole ir grupės veikloje turėjo atskirą vaidmenį, turintį užtikrinti kurjerio lojalumą ir tinkamą funkcijų vykdymą.

14536.

146Apeliaciniame skunde T. R. teigia, jog nusikalstamų veikų nepadarė ir byloje nėra tiesioginių ar netiesioginių jo kaltės įrodymų, nežinojo apie narkotines medžiagas ar disponavimą jomis, nesitarė su niekuo dėl nusikalstamos veikos padarymo, neperdavinėjo N. Ž. jokių nurodymų dėl nusikaltimo padarymo ir N. Ž. veiksmų nekontroliavo.

14737.

148Priešingai nei apeliaciniame skunde teigia T. R., byloje pakanka visumos duomenų, pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatytoms aplinkybėms pagrįsti. Tiek T. R., tiek N. Ž. patvirtino, jog būtent T. R. pasiūlė N. Ž. darbą – automobilio nugabenimą į Rusiją ir T. R. supažindino N. Ž. su S. D..

14938.

150Iš byloje esančių faktinių duomenų nustatyta, jog 2016-06-13 įgytas automobilis „Peugeot 3008“, v. n. ( - ) už 8300 Lt, šį automobilį S. D. perdavė N. Ž., savo vardu užsiregistravusiam automobilį 2016-06-18. Tai patvirtino liudytoju apklaustas N. Ž., bei fiksuota 2016-08-23 asmens parodymų atpažinti pagal jo nuotrauką protokole (t. 6, b. l. 35–39). Iš 2017-04-11 objektų apžiūros protokolo matyti, jog kratos metu S. D. naudojamame automobilyje paimto telefono, kurio Nr. ( - ) ir juo naudojosi S. D., buvo išsiųsta į N. Ž. naudojamo telefono Nr. ( - ) žinutė su nuoroda, jog 30 baigiasi draudimas ( t. 3, b. l. 30, 33). Iš informacijos dėl telefoninių pokalbių vertimo iš rusų kalbos matyti, jog 2016-06-29 17:33:58 N. Ž. skambina T. R., klausdamas jo, kaip jam elgtis pasibaigus automobilio draudimui (t. 2, b. l. 110). 2016-06-29 17:40:41 užfiksuotame pokalbyje tarp N. Ž. ir T. R. matyti, jog T. R. nurodo, davęs N. Ž. darbą ir nurodęs N. Ž. jį dirbti. 2016-06-30 14:17:32 N. Ž. kreipiasi į T. R. dėl draudimo, klausdamas ką jam daryti dėl draudimo. T. R. nurodo, jog sužinos vakare ( t. 2, b. l. 111). Po to 2016-07-01 09:04:21 T. R. nurodo, jog pasiimtų draudimą mėnesiui (t. 2, b. l. 111), N. Ž. sudaro draudimo sutartį tą pačią dieną apdrausdamas automobilį mėnesiui (t. 2, b. l. 180). Akivaizdu, jog N. Ž., gavęs iš S. D. informaciją, jog baigiasi automobilio „Peugeot 3008“ draudimas, nebendrauja tiesiogiai su S.D., nors jo telefono numerį žino, o kreipiasi į T. R., kuris nurodė apdrausti automobilį mėnesiui. Šį nurodymą pasakė T. R. sekančią dieną po to, kuomet telefonu N. Ž. nurodė, jog ką daryti su draudimu jis sužinos vakare.

15139.

152Taip pat paneigtina T. R. apeliaciniame skunde nurodoma versija, jog N. Ž. jis suradęs tikslu, jog N. Ž. nugabens automobilį pardavimui į Rusiją. Iš informacijos dėl telefoninių pokalbių, vykdant N. Ž. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę bei fiksavimą matyti, jog T. R. sako N. Ž., kad jis niekur nevažiuos, kol jam nieko nepaduos (pokalbis 2016-07-01 09:04:21, t. 2, b. l. 111). Po to 2016-07-05 tarpusavyje kalbant, N. Ž. nurodo, jog tyla ir jį jau užkniso. Nurodžius T. R., jog gali važinėtis, turi mašiną, N. Ž. atsako, jog jam nereikia, jis ir su savo gali važinėtis. T. R. nurodo N. Ž. laukti, pirmas žingsnis jau padarytas, prieš tai nurodęs, jog N. Ž. neskambins dėl smulkmenų ( 2016-07-05 19:03:33, t. 2., b. l. 118). 2016-07-25 pokalbyje T. R. nurodo N. Ž. atsakant į jo klausimą apie susitikimą, jog rugpjūtį ( t. 2, b. l. 118). 2016-08-03 pokalbyje T. R. atsakydamas į N. Ž. teiginį „...jie lyg tai išvažiavo“, nurodo žinantis, primindamas, tai ką sakė, jog kuomet išvažinės N. Ž., duotų žinoti T. R. ( t. 2, b. l. 123–124). Prieš tai vykusiame pokalbyje buvo užfiksuota, jog 2016-08-02 T. R. prašo, kad N. Ž. jam parašytų „...kad ir iš ten ir tada, atsimeni, kada pravažiavai, viena, kita stotelė“ (t. 2, b. l. 122–123).

15340.

154Telefoninių pokalbių įrašai yra objektyvus įrodymas, nepriklausantis nuo asmens atsiminimų, jo noro pasakojant nurodyti sau palankias aplinkybes, bei apribojantis galimybę sakyti, interpretuoti netiesą ir tai yra svarbus įrodymas nustatant tiesą kiekvienoje baudžiamojoje byloje. Telefoninių pokalbių įrašai, pokalbių dalyviams nežinant apie tai, atskleidžia tikruosius pokalbių dalyvių tikslus, veiksmus ir motyvus. Šiuo atveju užfiksuoti telefoninių pokalbių įrašai, nurodyti šio sprendimo 38-39 dalyse, patvirtina, jog T. R. surado N. Ž. narkotinių medžiagų gabenimui, kontaktavo su N. Ž. perduodamas S. D. nurodymus dėl automobilio draudimo, nurodė būti pasiruošusiam kelionei į Rusiją, ir S. D. gavus nurodymą iš S. D. išvykti į Rusiją, T. R. nurodė informuoti jį apie sėkmingą sienos kirtimą. Tai visiškai paneigia nuteistojo T. R. versiją, jog jis tik rūpinosi savo svainiu N. Ž. ir nedalyvavo organizuotoje grupėje, vykdant nusikalstamas veikas.

15541.

156Faktiniai duomenys, jog sulaikytame automobilyje rastas paslėptas labai didelis kiekis narkotinių medžiagų, veikų darymas organizuotoje grupėje, naudojant konspiraciją, pasiskirstant detaliai atitinkamų veiksmų atlikimui, ruošiantis šias veikas atlikti beveik du mėnesius, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad S. D., D. E., T. R. žinojo apie automobilyje „Peugeot 3008‘ slepiamas narkotines medžiagas ir bendrais bruožais suprato gabenamų, laikomų narkotikų kiekį.

15742.

158Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis tiek tiesioginių, tiek netiesioginių įrodymų visuma, pripažino S. D., D. E., T. R. kaltais padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 260 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199 straipsnio 3 dalyje.

159Dėl organizuotos grupės

16043.

161BK 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Pagal BK 24 straipsnio 4 dalį organizatorius – tai asmuo, subūręs organizuotą grupę ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką, ar jai vadovavęs. Nusikaltimo organizatorius – bendros nusikalstamos veikos vadovas, pasižymintis aktyviais organizaciniais veiksmais. Esminis tokio bendrininko požymis yra tas, kad jis suvienija ir nukreipia kitų bendrininkų pastangas, kuria nusikalstamos veikos planus, numato jos įvykdymo būdus, priemones.

16244.

163Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes S. D. parengė nusikalstamą veiką ir jai vadovavo. Nustatyti S. D. veiksmai, jų pobūdis, intensyvumas, būdas, leidžia daryti išvadą, kad S. D. veikė tiesiogine tyčia – suvokė savo nusikalstamus veiksmus (suprato, kad organizuoja nusikaltimo padarymą, savo veiksmais sudaro sąlygas veikti nusikalstamos veikos vykdytojams), jų pasekmes (dėl jo organizacinių veiksmų buvo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną atgabentas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų, bei buvo pasikėsinta ir išgabenti per Lietuvos sieną) ir jis norėjo taip veikti. D. E. ir N. Ž. (atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 391 str.), atliko vykdytojų veiksmus S. D. suorganizuotoje nusikalstamoje veikoje, o T. R. surado tiesioginį nusikalstamos veikos vykdytoją, davė jam organizatoriaus nurodymus, bei kontroliavo N. Ž. veiksmus, kiekvienas jų turėjo priskirtus vaidmenis vieningos nusikalstamos veikos atskirose dalyse.

16445.

165Nustatyta, jog T. R., suradęs N. Ž. atitinkamos užduoties atlikimui, t. y. narkotinių medžiagų gabenimui, palaikė su juo nuolatinį bendravimą dėl tikslingos užduoties. Iš pokalbių matyti, jog T. R. žinojo apie narkotikų gabenimą rugpjūčio mėnesį; narkotikų gabenimas rugpjūčio mėnesį pasitvirtino sulaikius N. Ž. 2016-08-11; T. R. 2016-08-03 pokalbyje teigia žinantis, jog „jie išvažiavo“, tai leidžia pagrįstai teigti, jog žinojo apie S. D. ir D. E. 2016-08-02 išvykimą iš Lietuvos. Atmetant T. R. versiją apie N. Ž. suradimą tik tikslingam automobilio nuvarymui į Rusiją parduoti, iš užfiksuotų pokalbių nustatyta, jog T. R. nurodęs N. Ž., jog šis „...nevažiuos, kol nieko nepaduos“. Nors D. E. teigė, jog jis tik vairavo automobilį pardavimui į Europą, nustatyta, jog visos kelionės metu vykdė S. D. nurodymus dėl kelių pasirinkimo (nors automobilyje buvo įmontuota navigacinė įranga), sustojimo, ir bendravo tarpusavyje tik S. D. duotu telefonu. S. D. nurodymu N. Ž. užregistravo savo vardu automobilį, S. D. abiems vykdytojams davė tą patį konspiracinį telefoną, perdavė automobilį „Peugeot 3008“, kontroliavo vykdytojų judėjimus tiesiogiai, o N. Ž. ir per T. R.. Atkreiptinas dėmesys, jog N. Ž. ir T. R. patvirtino, jog N. Ž. buvo asmuo, kuris turėjo automobilį nuvairuoti į Rusiją. Vertinant visą organizuotos grupės veiklą, kuri susideda iš atskirų dalių, įrodymai vertinami ne atskirai, o jų visumos sąsajumas. Matyti, jog N. Ž. buvo asmuo, turėjęs nuvaryti automobilį į Rusiją, o įvykdyti kitą dalį nusikalstamos veikos buvo reikalingas antras vairuotojas, galintis nuvykti į Europą ir pargabenti narkotines medžiagas, todėl vyko D. E., tai patvirtina išankstinį nusikalstamų veikų planavimą (nuo birželio mėnesio) ir vaidmenų pasiskirstymą. Kadangi nustatyta, jog S. D. buvo organizatorius, jis neabejotinai žinojo apie automobilyje „Peugeot 3008“ gabenamas, laikomas narkotines medžiagas, o D. E., T. R., vadovaujami S. D. ir atlikdami kiekvienas jiems priskirtus vaidmenis, suvokė, jog atlieka konkrečią, jiems priskirtą nusikalstamų veiksmų dalį disponuojant narkotinėmis medžiagomis. Organizuotoje grupėje jos nariai atlikdami atitinkamus veiksmus, neprivalo tiksliai žinoti apie kiekvieno dalyvio indėlį į nusikaltimo baigtumą, bet pakanka, jog jie tai supranta ir jų veiksmai būtini siekiant galutinio rezultato. Aplinkybių, susijusių su papildomu telefonu su išankstinio naudojimo kortele, nepriskiriamu konkrečiam abonentui, konspiratyviu vykdytojų naudojimu, S. D. vykimu paskui D. E., stebint ir nurodant vykimo maršrutą, N. Ž. kontroliavimu per kitą asmenį, narkotinių medžiagų slėpimu specialiai tam įrengtoje slėptuvėje automobilio grindyse, visuma ir vežtos narkotinės medžiagos labai didelis kiekis leidžia daryti išvadą, kad visi nuteistieji suvokė, jog vykdo bendrą susitarimą, taip pat pavojingą savo nusikalstamų veiksmų pobūdį ir to siekė.

16646.

167Taigi S. D. suburtos grupės veikla buvo intensyvi, tikslinga, jos narius siejo tvirti, netrumpalaikiai ryšiai, grupės narių bendri veiksmai buvo gerai suplanuoti ir suderinti, dėtos pastangos nelegalaus krovinio gabenimui užmaskuoti tam panaudojant transporto priemonėje įrengtą slėptuvę, kiekvieno grupės nario jam paskirto vaidmens atlikimas buvo būtinas nusikalstamiems ketinimams realizuoti, todėl faktinės aplinkybės patvirtina nuteistųjų veikimą pavojingesne bendrininkavimo forma – organizuota grupe (BK 25 straipsnio 3 dalis)

16847.

169Apeliacinės instancijos kolegija konstatuoja, jog nuteistųjų S. D., T. R., D. E. atžvilgiu baudžiamasis įstatymas (BK 25 straipsnio 3 dalis) pritaikytas tinkamai.

170Dėl neįrodytų aplinkybių

17148.

172Byloje neginčijamai nustatyta, kad automobilyje „Peugeot 3008“, kuriuo D. E. pargabeno narkotines medžiagas iš Lenkijos Respublikos per Lietuvos valstybės sieną, bei N. Ž. vyko iš Lietuvos Respublikos į Baltarusijos Respubliką, buvo įrengtos slėptuvės ir jose paslėptas labai didelis kiekis narkotinės medžiagos – 86,796 kg kanapių dervos.

17349.

174Apeliaciniuose skunduose S. D. ir D. E. gynėjas neigia aplinkybę, jog S. D. nurodė D. E. įgyti, paslėpti, o pastarasis įgijo nenustatytoje užsienio valstybėje narkotines medžiagas ir paslėpė jas automobilyje „Peugeot 3008”. S. D. skunde neigia ir automobilyje „Peugeot 3008” slėptuvės pritaikytos narkotinių medžiagų gabenimui įrengimo organizavimą.

17550.

176Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria apeliantų nurodytoms aplinkybėms, jog byloje visiškai nėra jokių faktinių duomenų, pagrindžiančių pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nurodomas aplinkybes, jog S. D., ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio 2 d. sutarė su nenustatytu užsienyje asmeniu dėl narkotikų įgijimo, organizavo narkotinių medžiagų įgijimą, bei slėptuvės automobilyje įrengimą ir nurodė D. E. įgyti, paslėpti, o pastarasis, įgijo nenustatytoje užsienio valstybėje narkotines medžiagas ir paslėpė jas automobilyje „Peugeot 3008”. D. E. gynėjas savo skunde nurodo, jog ekspertizės išvados, kurios patvirtino, jog ant pakuočių su narkotinėmis medžiagomis nėra jokių D. E. pėdsakų, patvirtina D. E. versiją, jog jis narkotikų neįgijo, nepaslėpė ir negabeno. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra ne kartą išaiškinta, jog ekspertizės išvadai, kaip įrodymų šaltiniui, BPK nenustatyta išankstinės galios, todėl ji turi būti vertinama kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Specialistų išvadose (t. 1, b. l. 111–112, 114–115, 119–120, 122–123, 125–126) nenustatyti D. E. pėdsakai ant rastų narkotinių medžiagų, ir šioje dalyje pripažintina, jog D. E. tiesiogiai neprisilietė prie narkotinių medžiagų, t. y. jis neturėjo tiesioginio kontakto su narkotinėmis medžiagomis. Taip pat analogiškai nėra duomenų, patvirtinančių S. D. inkriminuotą organizavimą įgyti narkotines medžiagas, susitariant su užsienyje gyvenančiu nenustatytu asmeniu (nėra nustatyti jokie kontaktiniai duomenys su užsienyje esančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu), slėptuvės įrengimo automobilyje „Peugeot 3008“ organizavimą, bei nurodymą D. E. paslėpti narkotines medžiagas. Kadangi tokių duomenų nėra, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino šias faktines aplinkybes įrodytomis, todėl apeliaciniai S. D. ir D. E. gynėjo advokato skundai šiose dalyse tenkintini ir iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio aprašomosios dalies šalintinos aplinkybės, jog: S. D. organizavo narkotinių medžiagų įgijimą, susitariant su užsienyje veikiančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu; organizavo slėptuvės įrengimą automobilyje bei davė nurodymą D. E. įgyti ir paslėpti narkotines medžiagas automobilyje. Kaip jau minėta, iš D. E. pirmosios instancijos teismo priimto nuosprendžio aprašomosios dalies šalintinos aplinkybės, jog: D. E. neteisėtai įgijo labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės medžiagos kanapių dervos ir šią narkotinę medžiagą paslėpė automobilyje „Peugeot 3008”, v. n. ( - ).

17751.

178Šių aplinkybių pašalinimas nekeičia nusikalstamų veikų kvalifikacijos. Nuteistieji pagrįstai pirmosios instancijos teismo pripažinti kaltais dėl narkotikų gabenimo kontrabandos būdu per Lietuvos sieną, jų laikymo automobilyje „Peugeot 3008“ ir gabenimo iš Vilniaus link Lavoriškių pasienio posto, t. y. už kitus nustatytus alternatyvius nusikalstamų veikų objektyviuosius požymius.

17952.

180Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, jog T. R. apgaulingai nurodė N. Ž., jog jam reikės tik pervežti automobilį. Taip pat nurodė, jog S. D. nuslėpė nuo N. Ž. tikrąjį kelionės tikslą – narkotinių medžiagų gabenimą. Šios nuosprendyje nurodomos aplinkybės šalintinos, nes prieštarauja bylos faktiniams duomenims: S. D., D. E., T. R. nuteisti įvykdę nusikalstamas veikas organizuotoje grupėje kartu su N. Ž., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 391 straipsnį kaip organizuotos grupės narys, atlikęs tam tikrą vaidmenį nusikaltimo padaryme ir aktyviai padėjęs atskleisti organizuotos grupės padarytas nusikalstamas veikas. Akivaizdu, jog jam nebuvo T. R. apgaulingai nurodomas kelionės tikslas, o S. D. nenuslėpė nuo N. Ž. kelionės tikslo: jis, vykdamas automobiliu „Peugeot 3008“ link Lavoriškių pasienio punkto, žinojo apie automobilyje esančias narkotines medžiagas, tai konstatuota ir nutarime, kuriuo nutrauktas ikiteisminis tyrimas (t. 6, b. l. 88–90). Atsižvelgiant į esantį prieštaringumą, nurodyti neatitikimai šalintini. Taip pat nuosprendyje nurodoma, jog T. R. iš savanaudiškų paskatų dalyvavo organizuotos grupės veikloje, bei davė nurodymus N. Ž., susijusius su automobilio technine priežiūra. Byloje nėra ir nebuvo įrodinėjamos bent kokios aplinkybės susijusios su T. R. turėjimu savanaudiškų paskatų, todėl šios nurodomos savanaudiškos paskatos šalintinos iš nuosprendžio. Taip pat nėra duomenų, susijusių su automobilio technine priežiūra, todėl ši aplinkybė šalintina iš nuosprendžio. Visų anksčiau išvardytų aplinkybių pašalinimas, nusikalstamų veikų įrodymų pakankamumui ir nuteistojo kaltės pagrindimui reikšmės neturi.

18153.

182Apelianto T. R. skunde nurodoma, jog skundžiamo teismo nuosprendžio motyvuojamoje dalyje nepagrįstai telefono numeris ( - ) priskiriamas S. D., nes šiuo numeriu naudojosi jo brolis G. R.. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs šiuos apelianto T. R. teiginius, nustatė, jog iš tiesų telefono Nr. ( - ), nurodomas pirmosios instancijos teismo bei kaltinamajame akte kaip priklausantis S. D.. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių šią aplinkybę. Objektų apžiūros protokole (t. 3, b. l. 30–31) nurodoma, jog S. D. naudojamas telefono Nr. ( - ). Iš šio numerio S. D. susirašinėja žinutėmis su asmeniu, kurio telefono Nr. ( - ) ir kviečia valgyti cepelinų (t. 3, b. l. 33). Iš T. R. susirašinėjimo su asmeniu, kurio telefono numeris ( - ), turinio matyti, jog T. R. į tą asmenį kreipiasi G., bei „ar brolis“. Atliekant įrodymų tyrimą apeliacinės instancijos teisme, teisėjų kolegija buvo įpareigojusi prokurorą pateikti duomenis, kokiu pagrindu kaltinamajame akte nurodoma, jog telefono Nr. ( - ) priklauso S. D.. 2019-04-08 gautas atsakymas, kuriame nurodoma, jog tiriamuoju laikotarpiu telefono numeriu naudojosi G. R. (t. 11, b. l. 44). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pagrįsta T.R. apeliacinio skundo dalis, jog pirmosios instancijos teismas nuosprendžio motyvuojamoje dalyje nepagrįstai nurodyta, jog telefono numeris ( - ) priklauso S. D. ir grindžiama, jog T. R., užfiksuotuose pokalbiuose su asmeniu, naudojančiu šį telefono numerį, bendravo su S. D.. Tenkinant T. R. apeliacinio skundo dalį, ši aplinkybė iš nuosprendžio šalintina. Pašalinta aplinkybė nekeičia įrodymų pakankamumo visumos T. R. kaltei pagrįsti.

183Dėl nuosprendžio surašymo

18454.

185D. E. gynėjo advokato J. Kvaraciejaus apeliaciniame skunde nurodoma, kad byloje esantis kaltinamasis aktas iš esmės neatitinka BPK 219 straipsnio 3, 4 punktuose, o skundžiamas teismo nuosprendis neatitinka BPK 305 straipsnio l dalyje išdėstytų reikalavimų. Apeliantas teigia, kad skundžiamo teismo nuosprendžio aprašomoji dalis yra paraidžiui perkelta iš kaltinamojo akto. Kaltinamajame akte ir teismo nuosprendyje nenurodytos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės (padarymo vieta, laikas, iš kokios valstybės S. D. susitarė įgyti narkotines medžiagas; kokioje valstybėje ir kokiu būdu D. E. jas įgijo), be to, kaltinamajame akte nėra nurodyti ir D. E. kaltinantys duomenys, todėl teismas, pagrįsdamas D. E. kaltę netiesioginiais įrodymais, pats suformulavo iš esmės naują kaltinimą ir kaltinamajam atėmė teisę gintis nuo kaltinimo.

18655.

187Nepagrįstas nuteistojo D. E. gynėjo advokato skundo argumentas, kad kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 3,4 punktuose numatytų reikalavimų.

18856.

189Vadovaujantis BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nuosprendis gali būti panaikintas ir byla perduota prokurorui tik tuo atveju, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą. Vadovaujantis BPK 219 straipsniu, kaltinamajame akte turi būti nurodyta: teismo, kuriam teisminga byla, pavadinimas (1 punktas), įtariamojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, profesija, darbovietė, duomenys apie ankstesnį teistumą (2 punktas), nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės; duomenys apie nukentėjusįjį; įtariamojo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės (3 punktas), duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas (4 punktas), BK straipsnis (jo dalis ir punktas), numatantis atsakomybę už padarytą veiką (5 punktas), įtariamojo gynėjo vardas ir pavardė, jei įtariamasis ikiteisminio tyrimo metu turėjo gynėją (6 punktas), įtariamojo pozicija, jeigu įtariamasis nesutinka su įtarimu (7 punktas), prokuroro nuomonė dėl galimybės teisme atlikti šio Kodekso 273 straipsnyje numatytą sutrumpintą įrodymų tyrimą (8 punktas).

19057.

191Šioje baudžiamojoje byloje D. E. surašytame kaltinamajame akte visi šie duomenys nurodyti, jam inkriminuojamos BK 25 straipsnio 3 dalį, 260 straipsnio 3 dalį, 199 straipsnio 3 dalį numatytos veikos aiškiai aprašytos, nurodant veikimą organizuotoje grupėje, vykdant neteisėtą įgijimą, laikymą ir kontrabandos būdu gabenimą laibai didelio kiekio – 86,795 kg narkotinės medžiagos – kanapių dervos. Jo veiksmai yra konkretizuoti, atskleidžiant jo vaidmenį nusikaltimų padaryme. Taip pat kaltinamojo akto 6 puslapyje ( 8t., b. l. 194) nurodomi duomenys apie D. E. atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių buvimą, todėl priešingai, nei teigia nuteistojo D. E. gynėjas, suformuluotas kaltinimas atitinka BPK 219 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus. Vadovaujantis BPK 219 straipsnio 1 dalies 4 punktu, duomenys, kuriais yra grindžiamas pareikštas kaltinimas D. E., nurodyti kaltinamojo akto 6-14 puslapiuose (t. 8, b. l. 194-202), todėl apibendrinant tai, kas išdėstyta, pripažintina, jog nepagrįstas D. E. gynėjo skundo argumentas, jog kaltinamasis aktas, surašytas D. E. iš esmės neatitinka BPK 219 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktų reikalavimų.

19258.

193BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje išdėstoma įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, t. y. nurodoma jos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Pagal susiformavusią teismų praktiką, kai nusikalstamą veiką padarė keli asmenys, jų veika nustatomojoje nuosprendžio dalyje aprašoma bendrai, nurodant, kaip kiekvienas iš jų dalyvavo darant nusikalstamą veiką. Kiekviena veika aprašoma atskirai, kai vienas ar grupė asmenų yra padarę kelias nusikalstamas veikas. Pažymėtina, kad nepritartina tokiai teismų praktikai, kai nuosprendžio aprašomojoje dalyje bendrininkų padarytos veikos aprašomos po kelis kartus kartojant tuos pačius veikos požymius kiekvienam bendrininkui atskirai, o ne apjungiant į vieną bendrą visumą, kurioje be pasikartojimų bendrai būtų aprašyta bendrininkų padaryta veika, nuosekliai atskleidžiant tiek padarytos nusikalstamos veikos požymius, tiek kiekvieno bendrininko vaidmenį padarant šią veiką.

19459.

195Teisėjų kolegija sutinka su apelianto pastebėjimais, kad skundžiamame teismo nuosprendyje aprašomojoje dalyje ir kaltinamajame akte nurodytos apeliantui inkriminuotų veikų padarymo aplinkybės sutampa ir jos aprašytos neapjungiant į bendrą visumą. Tačiau teisėjų kolegija tokio nuosprendžio surašymo trūkumo nelaiko esminiu BPK nuostatų, reglamentuojančių nuosprendžio surašymą, pažeidimu, nes pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą, šio teismo vertinimu, buvo nustatytos tokios pat, be jokių pakeitimų, todėl surašant teismo nuosprendį jos analogiškai sutampo su kaltinime nurodytomis aplinkybėmis. Apeliantas savo skunde pateikė prieštaringus argumentus, nurodydamas, jog nuosprendžio aprašomoji dalis paraidžiui perkelta iš kaltinimo, vėliau teigdamas, jog teismas pats suformulavo iš esmės naują kaltinimą, tuo atimdamas D. E. teisę gintis nuo kaltinimo. Šis skundo argumentas nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas nuosprendžiu nustatė analogiškas D. E. inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes kaip ir buvo nurodoma kaltinamajame akte, todėl D.E. nebuvo atimta ar kitaip suvaržyta teisė į gynybą, nuosprendis priimtas neperžengiant pareikšto kaltinimo ribų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis byloje Nr. 2K-126-511/2019).

196Dėl bausmių

19760.

198Teismų praktikoje suformuluota nuostata, kad pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė, nei numatyta straipsnio, pagal kurį kvalifikuota veika, sankcijoje, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas (neadekvatus) konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Šis bausmės švelninimo pagrindas siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-432/2014, 2K-186-942/2015).

19961.

200Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojanti reikšmė (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-576/2006, 2K-142/2012, 2K-492/2014, 2K-429-303/2015, 2K-232-42/2018). Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys). Kartu nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad bausmė nusikaltimo bendrininkams skiriama bendra tvarka, atsižvelgiant į asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikaltimą rūšį, formą, vaidmenį ir pobūdį. Organizuotos grupės nariams už nusikaltimo padarymą paprastai skiriama griežtesnė bausmė negu bendrininkų grupės nariams (BK 58straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-60-942/2019).

20162.

202Baudžiamasis įstatymas už nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 3 dalyje, padarymą numato laisvės atėmimo bausmę nuo 10 iki 15 metų; BK 199 straipsnio 3 dalyje – laisvės atėmimą nuo 3 iki 10 metų.

20363.

204Pirmosios instancijos teismas nuteistajam S. D. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 260 straipsnio 3 dalyje, paskyrė 13 metų laisvės atėmimo bausmę. Už nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 3 dalyje, 199 straipsnio 3 dalyje, padarymą teismas S. D. skyrė laisvės atėmimą 8 metams. Teismas paskirtas bausmes subendrino vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu ir S. D. paskyrė galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 13 metų.

20564.

206Apelianto S. D. teigimu, teismas, nustatydamas bausmės dydį ir bausmės atlikimo vietą, netinkamai pritaikė BK bendrosios dalies nuostatas, reglamentuojančias bausmės skyrimą ir rėmėsi neteisinga informacija apie jo asmenybę ir šeiminę padėtį: teismas nurodė, jog jis yra nevedęs (išsiskyręs), tačiau jis iki sulaikymo gyveno faktinėje santuokoje (partnerystėje) su N.G., jie vedė bendrą ūkį, kartu augina bendrą mažametį vaiką. N. G. buvo sumokėjusi už jį užstatą. Iki suėmimo jis (S. D.) buvo registruotas Darbo biržoje, t. y. jis buvo ne nedirbantis, o bedarbis, ieškantis darbo valstybės nustatyta tvarka. Bausmę pagal ankstesnį teistumą jau yra atlikęs, todėl negalima daryti išvados, kad nusikaltimų darymas buvo jo gyvenimo būdas ir pajamų šaltinis. Be to narkotinė medžiaga buvo paimta policijos pareigūnų, ji į apyvartą nepateko ir realių žalingų pasekmių visuomenės narių sveikatai nesukėlė. Atkreipia dėmesį į tai, kad teismas, skirdamas bausmes už BK 260 straipsnio 3 dalyje numatytos veikos padarymą organizuotos grupės nariams D. E. ir T. R., taikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskyrė mažesnes už sankcijos minimumą bausmes, įvertinęs nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, t. y., kad veika nebuvo pabaigta, narkotinės medžiagos nebuvo išplatintos, išvengta sunkių pasekmių.

20765.

208Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, tokie apelianto teiginiai dėl paskirtos per didelės bausmės, nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam S. D. bausmes, BK 41, 54, 61 straipsniuose išdėstytų reikalavimų nepažeidė.

20966.

210Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę S. D. už jo padarytas nusikalstamas veikas, atsižvelgė į jo padarytų veikų pavojingumo visuomenei pobūdį ir laipsnį: S. D. įvykdė dvi nusikalstamas veikas, viena jų priskirta labai sunkių, kita sunkių nusikaltimų kategorijoms. Nustatyta, kad nusikalstamos veikos buvo įvykdytos veikiant organizuota grupe ir ši aplinkybė pagrįstai pripažinta nuteistojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Taip pat atsižvelgta į nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą. Iš nuteistąjį S. D. charakterizuojančios medžiagos matyti, kad jis baustas administracine tvarka, teistas už labai sunkaus nusikaltimo, numatyto BK 129 straipsnio 1 dalyje padarymą, teistumas neišnykęs, tuo pagrindu pirmosios instancijos teismas jį pripažino pavojingu recidyvistu. Įvertinęs visas paminėtas, BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes, taip pat atsižvelgdamas į BK 41 straipsnio ir 61 straipsnio nuostatas, už atskiras nusikalstamas veikas S.D. paskyrė tinkamas bausmes, griežtesnes negu sankcijose numatyti bausmių vidurkiai.

21167.

212Apelianto nurodoma aplinkybė, kad kitiems nuteistiesiems, t. y. D. E. ir T. R. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 3 dalyje padarymą, buvo taikytos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos ir jiems skirtos švelnesnės nei sankcijoje numatytos bausmės, įtakos nustatant S. D. bausmės dydžius neturi. Pagal teismų praktiką vienoda ir teisinga bausmė už tą patį nusikaltimą ar nusižengimą skirtingoms asmenybėms gali būti visiškai skirtingo dydžio ir (ar) rūšies (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-204-942/2015, 2K-449-942/2016). Skiriant bausmes bendrininkams, bausmės buvo individualizuotos įvertinant kiekvieną asmenį atskirai. Tai, kad kitiems bendrininkams skiriant bausmes, buvo nurodoma viena bendra aplinkybė, jog narkotinė medžiaga nebuvo išplatinta ir buvo išvengta sunkių pasekmių, ji buvo vertinama asmenį charakterizuojančių duomenų visumoje ir bausmės bendrininkams buvo individualizuotos. Akivaizdu, jog bendrininkams taikytos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos vadovaujantis ne vienintele, kaip išimtine, apelianto nurodoma aplinkybe, tuo tarpu S. D. paskirta bausmė netaikant BK 54 straipsnio 3 dalies normų ir ji paskirta laikantis BK 41 straipsnio ir 61 straipsnio reikalavimų. Nagrinėjamo nuteistojo S. D. skundo argumentų kontekste pažymėtina, kad tiek kaltės, tiek bausmės parinkimo ir skyrimo klausimą teismas sprendžia individualiai dėl kiekvieno asmens, todėl tai, kad pirmosios instancijos teismas kitiems organizuotos grupės nariams skiriant bausmę už nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 3 dalyje padarymą, taikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskyrė švelnesnę bausmę nei sankcijos vidurkis, savaime neduoda pagrindo daryti išvados, kad BK 54 straipsnio nuostatos turėjo būti taikytos ir nuteistajam S. D..

21368.

214Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, jog S. D. ( - ). Pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę T. D. nenurodė atsižvelgiantis į tai, kad S. D. iki sulaikymo gyveno faktinėje santuokoje su N. G., augino bendrą vaiką, buvo registruotas Darbo biržoje, tačiau šių charakterizuojančių duomenų papildomas nustatymas apeliacinėje instancijoje, kolegijos nuomone, nepakankamas paskirtų bausmių švelninimui. Šiuo atveju matyti, kad nuteistojo S. D. vaidmuo buvo aktyvus, pagal byloje nustatytas aplinkybes S. D. organizavo visas nusikalstamas veikas ir jas koordinavo, išimtinių aplinkybių, duodančių pagrindą taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, apeliacinės instancijos metu nagrinėjant bylą nenustatyta, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas netaikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų. Taip pat nuteistajam motyvuotai ir tinkamai taikytos BK 63 straipsnio 1, 2 dalies, 5 dalies 1 punkto, nuostatos ir paskirta teisinga galutinė subendrinta bausmė.

21569.

216Pirmosios instancijos teismas paskyrė S. D. laisvės atėmimo bausmės pirmus penkerius metus atlikti kalėjime.

21770.

218Apeliantas S. D. savo apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas, nustatydamas pirmus penkerius metus laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą kalėjime, pažeidė BK 50 straipsnio 3 dalies nuostatas. Apelianto įsitikinimu, objektyviai neegzistuoja aplinkybės dėl kurių bausmės atlikimo vieta turėtų būti nustatyta kalėjimas. Jo asmenybė ir nusikaltimas, už kurio padarymą jis nuteistas, negali būti apibūdinami kaip išskirtiniai pavojingi, todėl mano, jog teismo sprendimas dalį bausmės atlikti kalėjime – naikintinas.

21971.

220Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto teiginiai iš esmės pagrįsti, šioje dalyje S. D. apeliacinis skundas tenkintinas ir S. D. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu laisvės atėmimo bausmės skyrimas pirmuosius penkerius metus atlikti kalėjime, keistinas.

22172.

222BK 50 straipsnio 3 dalis numato, kad bausmės atlikimo vietą parenka teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, o laisvės atėmimo bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas nustato Bausmių vykdymo kodeksas. Taigi, bausmės atlikimo vietos nustatymas yra išimtinė baudžiamąją bylą iš esmės išnagrinėjusio teismo diskrecinė teisė. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas S. D. laisvės atėmimo bausmės pirmus penkerius metus paskyrė atlikti kalėjime, šio paskyrimo nemotyvuodamas. Paprastai nuteistiesiems, pripažintiems kaltais padarius tyčinius nusikaltimus, bausmė skiriama atlikti pataisos namuose.

22373.

224Pirmosios instancijos teismas nenurodė jokių motyvų, pagrindžiančių parinkimą bausmę atlikti kalėjime, taip pat pirmosios instancijos teismo sprendime nebuvo nurodoma, kur turi atlikti bausmę S. D. po penkerių metų kalėjime. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į S. D. asmenybę (turi faktinę šeimą, vaiką, kuriuo rūpinasi), padarytos pavojingos nusikalstamos veikos, tačiau tai padarytos dvi veikos idealiąją sutaptimi, veikų padarymo pobūdis neišsiskiriantis iš analogiškų nusikalstamų veikų nustatytų teismų praktikoje, pripažįsta, jog nepagrįstai S. D. buvo paskirta laisvės atėmimo bausmę pirmus penkerius metus atlikti kalėjime.

22574.

226Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šio procesinio sprendimo 72-73 punktuose, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dalyje dėl paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos, nustatant, jog pirmosios instancijos teismo paskirta galutinė subendrinta 13 (trylikos) metų laisvės atėmimo bausmė S. D. skirtina atlikti pataisos namuose.

227Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 3, 4 punktais,

Nutarė

228Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nuosprendį pakeisti:

229S. D. paskirtą galutinę subendrintą laisvės atėmimo bausmę 13 (trylika) metų skirti atlikti pataisos namuose.

230Iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti aplinkybes, kad:

231-

232S. D. organizavo narkotinių medžiagų įgijimą, susitariant su užsienyje veikiančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu; organizavo slėptuvės automobilyje „Peugeot 3008”, valstybinis numeris ( - ) įrengimą, bei davė nurodymą D. E. įgyti ir paslėpti narkotines medžiagas automobilyje;

233-

234D. E. neteisėtai įgijo labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės medžiagos kanapių dervos ir šią narkotinę medžiagą paslėpė automobilyje „Peugeot 3008”, valstybinis numeris ( - );

235-

236T. R. apgaulingai nurodė N. Ž., jog jam reikės tik pervežti automobilį; S. D. nuslėpė nuo N. Ž. tikrąjį kelionės tikslą – narkotinių medžiagų gabenimą; aplinkybę, jog davė nurodymus susijusius su automobilio technine apžiūra, bei savanaudiškas paskatas dalyvaujant organizuotos grupės veikloje.

237Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. S. D. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 4. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 25... 5. - pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 7. Vadovaujantis BK 27 straipsnio 2 dalimi, S. D. pripažintas pavojingu... 8. D. E. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 9. - pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 54... 10. - pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo... 11. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 12. T. R. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 13. - pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 54... 14. - pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo... 15. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 16. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, automobilis Peugeot 3008, valst. Nr. ( - ),... 17. Teisėjų kolegija... 18. I.... 19. Bylos esmė... 20. 1.... 21. S. D. (toliau – ir S. D.) nuteistas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260... 22. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau, kaip... 23. Vykdydamas nusikalstamą sumanymą 2016-06-13 surado automobilį „Peugeot... 24. Vykdydamas bendrą nusikalstamą sumanymą, 2016 m. rugpjūčio mėn., ne... 25. D. E. vykdydamas S. D. užduotį, 2016-08-02 automobiliu „Peugeot 3008“,... 26. Organizuotos grupės narys D. E. vykdydamas savo užduotį ikiteisminio tyrimo... 27. S. D., tęsdamas nusikalstamą sumanymą ir bendrais veiksmais su kitais... 28. S. D., toliau vadovaudamas N. Ž., 2016-08-10 nurodė N. Ž. kitos dienos... 29. N. Ž. 2016-08-11, vykdydamas jam paskirtą užduotį, automobiliu „Peugeot... 30. 2.... 31. D. E. nuteistas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį bei BK... 32. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip... 33. Organizatoriui S. D. 2016 m. rugpjūčio mėn., ne vėliau kaip 2 dieną,... 34. Tęsdamas bendrą nusikalstamą sumanymą ir vykdydamas savo atskirą užduotį... 35. 3.... 36. T. R. nuteistas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį bei BK... 37. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau, kaip... 38. Vykdydamas organizatoriaus S. D. suformuotą užduotį – surasti asmenis,... 39. S. D., nuslėpus nuo N. Ž. tikrąjį kelionės tikslą – narkotinių... 40. Kitiems organizuotos grupės nariams 2016-08-02 išvykus į užsienio... 41. II.... 42. Apeliacinių skundų argumentai... 43. 4.... 44. Nuteistasis S. D. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 45. 4.1.... 46. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, atlikdamas įrodymų... 47. 4.2.... 48. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad jis (S. D.) disponavo 2016-08-11... 49. 4.3.... 50. Apelianto teigimu, bylos įrodymai nepatvirtina, kad jis nurodė D. E.... 51. 4.4.... 52. Bylos įrodymais nepagrįsti skundžiamo nuosprendžio teiginiai, jog... 53. 4.5.... 54. Nepagrįsta bylos įrodymais ir nuosprendyje nurodyta aplinkybė, kad jis (S.... 55. 4.6.... 56. Teismo nuosprendyje nurodyti S. D. veiksmai susiję su N. Ž. (jis 2016-08-07... 57. 4.7.... 58. Apelianto nuomone, teismo ištirti įrodymai neįrodo, kad jis žinojo apie... 59. 4.8.... 60. Apelianto teigimu, teismas, nustatydamas bausmės dydį ir bausmės atlikimo... 61. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nustatyti jam bausmės atlikimo vietą... 62. 5.... 63. Nuteistasis T. R. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 64. 5.1.... 65. Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, kad pirmosios instancijos teismo... 66. 5.2.... 67. Apelianto teigimu, jis nusikaltimų, už kuriuos yra nuteistas, nepadarė ir... 68. 5.3.... 69. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamo teismo nuosprendžio... 70. 5.4.... 71. Nuteistasis skunde nurodo, jog jis yra vedęs, turi du mažamečius vaikus, nuo... 72. 6.... 73. Nuteistojo D. E. gynėjas advokatas Jonas Kvaraciejus apeliaciniame skunde... 74. 6.1.... 75. Apelianto teigimu, skundžiamas teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir... 76. 6.2.... 77. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad byloje esantis kaltinamasis aktas iš esmės... 78. 6.3.... 79. Skunde teigiama, kad D. E. nepadarė jam inkriminuotų nusikaltimų ir byloje... 80. 6.4.... 81. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad nuosprendyje minima tik dalis slapto sekimo... 82. 7.... 83. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, teismo posėdyje dalyvavę nuteistieji S.... 84. Nuteistųjų S. D., T. R., D. E. gynėjo advokato J. Kvaraciejaus apeliaciniai... 85. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 86. Dėl pažeistos teisės į gynybą... 87. 8.... 88. S. D. gynėjas advokatas L. Belevičius, nagrinėjant bylą apeliacinės... 89. 9.... 90. Teisėjų kolegija atmeta S. D. gynėjo advokato L. Belevičiaus teiginius, jog... 91. 10.... 92. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą įgyvendinant šalių rungimosi... 93. 11.... 94. BPK 51 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, jog gynėjo dalyvavimas būtinas... 95. Dėl įrodymų pakankamumo ir jų vertinimo... 96. 12.... 97. Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad S. D., D. E., T. R. kaltė padarius... 98. 13.... 99. Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas, be kita ko, neteisėtai gabeno... 100. 14.... 101. Pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų... 102. 15.... 103. Iš skundžiamo teismo nuosprendžio, kuriame, kaip to reikalauja BPK 305... 104. 16.... 105. Pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo turinys... 106. 17.... 107. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, dar kartą išanalizavusi,... 108. 18.... 109. Analizuojant nuteistųjų parodymus matyti, jog nuteistasis D. E. ikiteisminio... 110. 19.... 111. Nuteistasis S. D. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu penkis kartus (t. 6, b.... 112. 20.... 113. Nuteistasis T. R. apklausiamas pirmosios instancijos teisme, bei apeliaciniame... 114. 21.... 115. Nagrinėjamoje byloje esančioje 2016-09-07 slapto sekimo pažymoje Nr.... 116. 22.... 117. N. Ž. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės vadovaujantis BK 391... 118. 23.... 119. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tenkindama nuteistojo S. D.... 120. 24.... 121. Taip pat apeliacinės instancijos teisme buvo ištirti papildomi įrodymai –... 122. 25.... 123. Liudytojas A. U. apklausiamas liudytoju apeliacinės instancijos teisme... 124. 26.... 125. Pirmosios instancijos teismo nustatytų ir apeliacinės instancijos metu... 126. 27.... 127. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir apeliaciniame skunde D. E.... 128. 28.... 129. Nusikalstamos veikos, t. y. narkotinių medžiagų gabenimas kontrabandos... 130. 29.... 131. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, priešingai nei teigia S.... 132. 30.... 133. Pagrindo abejoti ikiteisminio tyrimo metu duotų N. Ž. duomenų teisingumu... 134. 31.... 135. Pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog šių nusikalstamų... 136. 32.... 137. Nuteistasis S. D. apeliaciniame skunde nurodo, jog viso bylos proceso metu... 138. 33.... 139. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone S. D. versija atmestina... 140. 34.... 141. Pirmosios instancijos teismas apklausė visus asmenis, galinčius žinoti... 142. Dėl T. R. nusikalstamų veiksmų ir jo kaltės... 143. 35.... 144. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nurodoma, jog T. R. organizuotoje... 145. 36.... 146. Apeliaciniame skunde T. R. teigia, jog nusikalstamų veikų nepadarė ir byloje... 147. 37.... 148. Priešingai nei apeliaciniame skunde teigia T. R., byloje pakanka visumos... 149. 38.... 150. Iš byloje esančių faktinių duomenų nustatyta, jog 2016-06-13 įgytas... 151. 39.... 152. Taip pat paneigtina T. R. apeliaciniame skunde nurodoma versija, jog N. Ž. jis... 153. 40.... 154. Telefoninių pokalbių įrašai yra objektyvus įrodymas, nepriklausantis nuo... 155. 41.... 156. Faktiniai duomenys, jog sulaikytame automobilyje rastas paslėptas labai... 157. 42.... 158. Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos... 159. Dėl organizuotos grupės... 160. 43.... 161. BK 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad organizuota grupė yra tada, kai bet... 162. 44.... 163. Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes S. D. parengė nusikalstamą... 164. 45.... 165. Nustatyta, jog T. R., suradęs N. Ž. atitinkamos užduoties atlikimui, t. y.... 166. 46.... 167. Taigi S. D. suburtos grupės veikla buvo intensyvi, tikslinga, jos narius siejo... 168. 47.... 169. Apeliacinės instancijos kolegija konstatuoja, jog nuteistųjų S. D., T. R.,... 170. Dėl neįrodytų aplinkybių... 171. 48.... 172. Byloje neginčijamai nustatyta, kad automobilyje „Peugeot 3008“, kuriuo D.... 173. 49.... 174. Apeliaciniuose skunduose S. D. ir D. E. gynėjas neigia aplinkybę, jog S. D.... 175. 50.... 176. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria apeliantų nurodytoms... 177. 51.... 178. Šių aplinkybių pašalinimas nekeičia nusikalstamų veikų kvalifikacijos.... 179. 52.... 180. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, jog T. R. apgaulingai... 181. 53.... 182. Apelianto T. R. skunde nurodoma, jog skundžiamo teismo nuosprendžio... 183. Dėl nuosprendžio surašymo... 184. 54.... 185. D. E. gynėjo advokato J. Kvaraciejaus apeliaciniame skunde nurodoma, kad... 186. 55.... 187. Nepagrįstas nuteistojo D. E. gynėjo advokato skundo argumentas, kad... 188. 56.... 189. Vadovaujantis BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nuosprendis gali būti... 190. 57.... 191. Šioje baudžiamojoje byloje D. E. surašytame kaltinamajame akte visi šie... 192. 58.... 193. BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apkaltinamojo nuosprendžio... 194. 59.... 195. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto pastebėjimais, kad skundžiamame... 196. Dėl bausmių... 197. 60.... 198. Teismų praktikoje suformuluota nuostata, kad pagal BK 54 straipsnio 3 dalį... 199. 61.... 200. Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios... 201. 62.... 202. Baudžiamasis įstatymas už nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 3 dalyje,... 203. 63.... 204. Pirmosios instancijos teismas nuteistajam S. D. už nusikalstamą veiką,... 205. 64.... 206. Apelianto S. D. teigimu, teismas, nustatydamas bausmės dydį ir bausmės... 207. 65.... 208. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, tokie apelianto... 209. 66.... 210. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę S. D. už jo padarytas... 211. 67.... 212. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad kitiems nuteistiesiems, t. y. D. E. ir T. R.... 213. 68.... 214. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, jog S. D. ( - ).... 215. 69.... 216. Pirmosios instancijos teismas paskyrė S. D. laisvės atėmimo bausmės pirmus... 217. 70.... 218. Apeliantas S. D. savo apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas, nustatydamas... 219. 71.... 220. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto... 221. 72.... 222. BK 50 straipsnio 3 dalis numato, kad bausmės atlikimo vietą parenka teismas,... 223. 73.... 224. Pirmosios instancijos teismas nenurodė jokių motyvų, pagrindžiančių... 225. 74.... 226. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šio procesinio sprendimo 72-73... 227. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 228. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nuosprendį pakeisti:... 229. S. D. paskirtą galutinę subendrintą laisvės atėmimo bausmę 13 (trylika)... 230. Iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti aplinkybes, kad:... 231. -... 232. S. D. organizavo narkotinių medžiagų įgijimą, susitariant su užsienyje... 233. -... 234. D. E. neteisėtai įgijo labai didelį kiekį – 86,795 kg narkotinės... 235. -... 236. T. R. apgaulingai nurodė N. Ž., jog jam reikės tik pervežti automobilį; S.... 237. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....