Byla 2S-130-577/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „LitCon“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vakarų Ikoda“ ieškinį atsakovui UAB „LitCon“ ir trečiajam asmeniui UAB „Granitoidas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vakarų Ikoda“ prašo priteisti iš atsakovo 95 616,50 Lt skolos, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Siekdamas užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui priklausančių piniginių lėšų, esančių atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose, bei piniginių lėšų areštą kituose bankuose, kuriuose atsakovas turi savo sąskaitas, taip pat esančius kasoje ar pas trečiuosius asmenis, vertybinius popierius, o jų nesant areštuoti piniginio reikalavimo ribose tiek kilnojamąjį, tiek nekilnojamąjį turtą. Nurodė, kad atsakovas su ieškovu neatsiskaito ilgą laiką, neatsako į raginimus, ateityje gali nebeturėti turto, skolos suma yra didelė, todėl yra grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, nurodė, kad ieškovo pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ginčo suma yra didelė ir vien tai jau sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Padarė išvadą, kad ieškovo nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti prielaidą, jog laikinųjų apsaugos priemonių nesiėmus, procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas (LR CPK 144 str. 1 d., 185 str. 1 d.).

5Atsakovas UAB „LitCon“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2012 m. spalio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo UAB „Vakarų Ikoda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo UAB „LitCon“ atžvilgiu. Taip pat apeliantas prašo nukreipti skubiai vykdyti teismo nutartį, kuria bus panaikinta Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis ir klausimas išspręstas iš esmės – atmestas ieškovo UAB „Vakarų Ikoda“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo UAB „LitCon“ atžvilgiu. Apeliantas tvirtina, kad pareikštas ieškinys ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu turi akivaizdų tikslą – sudaryti spaudimą atsakovui, siekiant nesąžiningai atgauti iš skolininko skolą, pažeidžiant kitų kreditorių interesus, todėl atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neteisėtos, o nutartis yra visiškai nepagrįsta ir naikintina. Pasak atsakovo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesant tam objektyvaus pagrindo nepagrįstai varžo atsakovo teises ir teisėtus interesus. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė objektyvių faktinių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui nepritaikius tokių priemonių, todėl ieškovo prašymas nutartimi turėjo būti atmestas. Apeliantas tvirtina, kad būtent jis teismui su atskiruoju skundu pateikė rašytinius įrodymus, kurie neginčijamai pagrindžia, kad nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo šioje civilinėje byloje atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovo bendrovė 2011 m. pabaigoje turėjo materialaus turto, kurio vertė siekė 6 525 277,00 Lt. 2012 m. – matyti, kad per 9 mėnesius turto vertė yra 6 462 380,00 Lt. Atsakovo bendrovės 2011 m. pabaigoje nuosavas kapitalas siekia 21 226 099,00 Lt, 2012 m. per 9 mėnesius – 20 650 101,00 Lt. Atsakovo bendrovė 2011 m. uždirbo 1 692 097,00 Lt grynojo pelno, o per pirmus 2012 m. 9 mėnesius grynasis pelnas sudaro 773 909,00 Lt. Atsakovo bendrovės apyvarta per 2011 m. siekia net 94 054 040,00 Lt, o per pirmus 2012 m. 9 mėnesius – 61 419 327,00 Lt. Atsakovo įsitikinimu, kartu su šiuo atskiruoju skundu pateikiami atsakovo bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad UAB „LitCon“ yra stabiliai veikianti, moki ir konkurencinga įmonė, iš savo veiklos gaunanti pastovių pajamų, yra įgijusi vertingo turto, todėl nėra jokio pagrindo abejoti jos finansine padėtimi bei galimybėmis vykdyti teismo sprendimus. Apeliantas tvirtina, kad ieškinio reikalavimo suma jam nėra didelė, todėl nekyla grėsmė dėl galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Be to, apeliantas tvirtina, kad akivaizdu, jog ieškovui pateikus nepagrįstą ieškinį ir visai nepagrįstai ir neteisėtai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo iš esmės pažeisti atsakovo teisėti interesai ir taip suteiktas nesąžiningai šaliai, kuri piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nepagrįstas prioritetas. Pagal atsakovo ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius sudarytos 2007 m. liepos 20 d. Kreditavimo sutarties KS 07/07/05 nuostatas, atsakovo atžvilgiu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bankas gali pareikalauti nedelsiant grąžinti suteiktą 2 849 988 Lt dydžio kreditą ir sumokėti 165 299,30 Lt dydžio palūkanas. Atsižvelgiant į tai, UAB „LitCon“ netektų ne tik 2 849 988 Lt apyvartinių lėšų, kas sutrikdytų nuoseklią atsakovo ūkinę-komercinę veiklą, bet tuo pačiu patirtų ir 165 299,30 Lt dydžio tiesioginius nuostolius dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Taigi, pasak apelianto, akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra neproporcingas galimiems atsakovo nuostolių ir nuoseklios ūkinės-komercinės veiklos trikdžių atsiradimui. Be to, atsakovas teigia, kad ieškovas pareiškė visiškai nepagrįstą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl darytina išvada, jog ieškovas piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sudarant spaudimą atsakovui. Atsižvelgiant į tai ieškovui yra taikytina CPK 95 str. 2 d. numatyta bauda už piktnaudžiavimą procesu. Apeliantas prašo ieškovui UAB „Vakarų Ikoda“ paskirti 20 000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu. Taip pat atsakovas pažymi, kad UAB „LitCon“ teikdamas atskirąjį skundą pridėjo dokumentus, kurie yra laikytini konfidencialia informacija ir tretiesiems asmenims negali būti prieinami. UAB „LitCon“ valdyba 2012 m. liepos 23 d. posėdžio protokolu Nr. P-120723/1 patvirtino, kad įmonės sudaryti sandoriai, sudarytų sandorių ypatumai, mokėjimo sąlygos, žinios apie sutarčių vykdymą, ataskaitų duomenys, informacija apie turtą ir jo vertę ir pan. (detali informacija yra pateikiama valdybos posėdžio protokole) yra laikytina konfidencialia bendrovės informacija. Atsižvelgiant į tai, apeliantas prašo išrašą iš 2007 m. liepos 20 d. Kreditavimo sutarties Nr. KS 07/07/05, UAB „LitCon“ 2012 m. pirmų 9 mėnesių balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitą pripažinti neviešais.

6Ieškovas UAB „Vakarų Ikoda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti galioti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį nepakeistą. Ieškovo nuomone, ieškiniu reikalaujama priteisti iš atsakovo skola laikytina didele, o atsakovo turtinė padėtis nelaikytina stabilia ir gera. Atsakovas pateikė teismui kredito sutartį su banku, iš kurios matyti, kad iš banko dėl apyvartinių lėšų trūkumo skolinosi beveik 3 mln. Lt. Atsakovas neatsiskaitė su trečiuoju asmeniu UAB „Granitoidas“ daugiau nei 400000 Lt apimtyje. Ieškovo žiniomis, ir kiti kreditoriai, kuriems UAB „Granitoidas“ perleido savo reikalavimo teises į UAB „LitCon“, jau kreipėsi ir artimiausiu laiku ketina kreiptis į Vilniaus m. 3 apylinkės teismą dėl skolos priteisimo iš UAB „LitCon“, todėl yra reali grėsmė, kad atsakovas nebus pajėgus įvykdyti ieškovui palankaus teismo sprendimo.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „LitCon“ atžvilgiu. Siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovo turtą, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį.

10Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

11Pabrėžtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 34, 2011).

12Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ši prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civ. byloje Nr.2-256/2012). Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant didelei ieškinio sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Tuo tarpu teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais, įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str.).

13Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t .y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad šiuo atveju ieškovas su ieškiniu teismui nepateikė konkrečių įrodymų, kurie suponuotų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą šioje byloje. Ieškovas teigė, kad atsakovo turtinė padėtis ir jo mokumo galimybės bei kreditoriai ieškovui nežinomi, tačiau ieškinio suma šiuo atveju vis dėl to turėtų būti laikytina didele. Pažymėtina, kad su atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas taip pat nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių atsakovo blogą finansinę padėtį ir realią grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Tuo tarpu apeliantas su atskiruoju skundu pateikė rašytinius įrodymus, kurie pagrindžia, kad nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš atsakovo pateiktų finansinių dokumentų matyti, kad atsakovas 2011 m. pabaigoje turėjo materialaus turto, kurio vertė siekė 6 525 277,00 Lt. 2012 m. per 9 mėnesius turto vertė yra 6 462 380,00 Lt. Atsakovo bendrovės 2011 m. pabaigoje nuosavas kapitalas siekia 21 226 099,00 Lt, 2012 m. per 9 mėnesius – 20 650 101,00 Lt, atsakovas 2011 m. uždirbo 1 692 097,00 Lt grynojo pelno, o per pirmus 2012 m. 9 mėnesius grynasis pelnas sudaro 773 909,00 Lt. Atsakovo bendrovės apyvarta per 2011 m. siekia 94 054 040,00 Lt, o per pirmus 2012 m. 9 mėnesius – 61 419 327,00 Lt. Taigi, apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad atsakovas yra stabiliai veikianti ir moki įmonė, kuri iš savo veiklos gauna pastovias pajamas, todėl ieškinio reikalavimų suma atsakovui negali būti laikoma didele. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra jokio pagrįsto pagrindo abejoti atsakovo finansine padėtimi ir sugebėjimu vykdyti teismo sprendimus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesant tam objektyvaus pagrindo nepagrįstai varžytų atsakovo teises ir teisėtus interesus, būtų pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai.

14Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio teisinio pagrindo sutikti su apelianto prašymu dėl baudos skyrimo ieškovui UAB „Vakarų Ikoda“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. CPK 95 str. reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes. Remiantis tuo straipsniu, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Remiantis CPK 95 str. 2 d., teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Teisės kreiptis į teismą tikslas – apginti savo pažeistą ar ginčijamą teisę. Nagrinėjamu atveju pagal bylos duomenis nėra pagrindo spręsti, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį teismui ir prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir kad dėl to jam yra skirtina bauda. Teismas pažymi, kad kreipimasis į teismą su ieškiniu šiuo atveju negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, o yra teisės kreiptis į teismą realizavimas.

15Taip pat netenkintinas apelianto prašymas pripažinti dalį su atskiruoju skundu pateiktų dokumentų neviešais. CPK 10 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai yra pagrindas manyti, kad bus atskleista komercinė paslaptis. Pažymėtina, kad bylos medžiagos viešumas reiškia, kad su išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga turi teisę susipažinti bet kuris asmuo, o teisė susipažinti su bylos medžiaga atsiranda tik baigus nagrinėti bylą. Nagrinėjamu atveju civilinė byla pagal ieškovo UAB „Vakarų Ikoda“ ieškinį atsakovui UAB ‚LitCon“ ir trečiajam asmeniui UAB „Granitoidas“ dėl skolos priteisimo dar nėra išnagrinėta. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad byloje dalyvaujantys asmenys visada turi turėti teisę susipažinti su bylos medžiaga nagrinėjant bylą (CPK 42 str.). Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, šioje proceso stadijoje nėra jokio teisinio pagrindo išrašą iš 2007 m. liepos 20 d. Kreditavimo sutarties Nr. KS 07/07/05 ir UAB „LitCon“ 2012 m. pirmų 9 mėnesių balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitą pripažinti nevieša bylos medžiaga.

16Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu. Apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais yra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apelianto atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis panaikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo UAB „Vakarų Ikoda“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo UAB „LitCon“ atžvilgiu atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p., CPK 338 str.).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 2 p., CPK 338 str.,

Nutarė

18Apelianto UAB „LitCon“ atskirąjį skundą tenkinti

19Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspresti iš esmės – ieškovo UAB „Vakarų Ikoda“ (j.a.k. 142131434, Pramonės g. 8, Klaipėda) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo UAB „LitCon“ (j.a.k. 123228761, Islandijos g. 4, Vilnius) atžvilgiu atmesti.

20Panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „LitCon“ (j.a.k. 123228761, Islandijos g. 4, Vilnius).

21Nutarties kopiją išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Vakarų Ikoda“ prašo priteisti iš atsakovo 95 616,50 Lt... 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi ieškovo... 5. Atsakovas UAB „LitCon“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2012 m. spalio... 6. Ieškovas UAB „Vakarų Ikoda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi... 10. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant užtikrinti, kad... 11. Pabrėžtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 12. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme... 13. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 14. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio teisinio pagrindo sutikti... 15. Taip pat netenkintinas apelianto prašymas pripažinti dalį su atskiruoju... 16. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 2 p., CPK 338 str.,... 18. Apelianto UAB „LitCon“ atskirąjį skundą tenkinti... 19. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti ir... 20. Panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartimi... 21. Nutarties kopiją išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų...