Byla 1-503-908/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė, sekretoriaujant Sandrai Biziulevičienei, dalyvaujant prokurorei Kristinai Rekertienei, kaltinamajam D. V., jo gynėjui advokatui Vidmantui Baumilai,

2viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. V., asmens kodas: ( - ) gimęs ( - ) Kaune, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ) Vilniuje, deklaruota gyv. vieta ( - ), Vilnius, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB ( - ), teistas, teistumas išnykęs, kaltinamas nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 1 dalyje, 284 straipsnyje, padarymu.

3Teismas

Nustatė

4D. V. 2017-01-13, apie 23.02 val., viešoje vietoje - automobilių stovėjimo aikštelėje, Priegliaus g 17, Vilniuje, pažeisdamas gyventojų teisę į saugią ir ramią aplinką, įžūliu elgesiu demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, nukentėjusiajam L. N., priėjusiam prie jo ir paklausus: „žmogau, ką tu darai?, atsakė rusų kalba: „čievo tiebie nado, čiort“ (ko tau reikia, velnias) ir kaire ranka nukentėjusiajam sudavė vieną kartą į krūtinės sritį peiliuku, dėl to nukentėjusysis L. N., gindamasis ir bijodamas, kad jį sumuš, dešine ranka į jo (D. V.) pusę papurškė dujų, taip kaltinamasis, durdamas peiliu, nukentėjusiajam L. N. padarė krūtinės ląstos dešinės pusės priekinio paviršiaus durtinę-pjautinę žaizdą, vertinamą nežymiu sveikatos sutrikdymu, t. y. viešoje vietoje veikdamas įžūliai sužalojo nukentėjusįjį ir pademonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

5Be to, D. V. 2018-06-18, apie 6.50 val., kieme, prie pastato, esančio L. A. g. 20, Vilniuje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto su R. S. metu, tyčia sudavė nukentėjusiajam R. S. peiliu į pilvą, nugarą, žastą, padarydamas R. S. keturias durtines-pjautines žaizdas: kiauryminę pilvo sienos pakrūtinio srities ir aklos, vieną nugaros dešinėje ir dvi dešiniajame žaste, ir taip sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą.

6Įrodymai dėl 2017-01-13 nusikalstamos veikos

7Kaltinamasis D. V. apklausiamas teismo posėdžio metu pripažino savo kaltę ir paaiškino, kad nelabai viską atsimena. Pirmu atveju, jie buvo keliese, pasivijo jį automobilių stovėjimo aikštelėje, įvyko žodinis konfliktas. Jis sudavė. Nukentėjusysis pirmas jam papurškė dujų. Su nukentėjusiuoju susitaikė, žalą atlygino. Kitas atvejis buvo vasarą naktiniame bare. Su nukentėjusiuoju abu buvo girti, jis buvo piktas, įvyko konfliktas. Sėdėjo bare išgėręs, tas vyriškis buvo jam nepažįstamas, kartu bendravo. Dėl ko kilo konfliktas neatsimena. Nukentėjusysis pasiūlė išeiti į lauką. Lauke nukentėjusiajam dūrė peiliu į šoną. Nežino, kodėl taip padarė. Blaivus taip nebūtų daręs. Po to nukentėjusysis nubėgo į barą. Po įvykio su nukentėjusiuoju nebendravo. Norėjo atlyginti žalą, bet tyrėja nedavė nukentėjusiojo banko sąskaitos. Ligonių kasoms gal 4 ar 5 kartus sumokėjo po 45 Eur per mėn. Dėl nusikaltimų gailisi. Kai bus galimybė, atlygins padarytą žalą. Su R. S. civiliniu ieškiniu sutinka, jei teismas sumažintų žalos dydį būtų gerai (T. 3, b. l. 55-57, 84-86).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

9Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. V. paaiškino, kad konflikto metu išlipęs iš automobilio „Škoda Yeti“, valst. nr. ( - ) pirmą kartą neturėjo jokio peilio su savimi, jį pasiėmė tik vėliau, kai jį pradėjo pulti vyriškis, kuris buvo atvykęs paskui jį su automobiliu sidabrinės spalvos, kažkokiu džipu. Konfliktas su vyriškiu, kuris buvo stambokas, su kepure, sportine spalvota striuke, nuo kurio sklido alkoholio kvapas, apie 35-40 m. amžiaus, vyko aikštelėje Priegliaus gatvėje, tikslaus adreso negali pasakyti. Kai jau buvo išlipę iš automobilių bei kalbėjosi vienas priešais kitą apie 1 metro atstumu, vienas ant kito rėkė dėl pavojingo vairavimo gatvėje. Kalbėjosi rusiškai ir abu vartojo necenzūrinius žodžius. Jam pasirodė, kad nukentėjęs kažką turi dešinėje rankoje, kurią nuolat laikė už nugaros. Tuomet jis nuėjo ir iš savo automobilio vairuotojo durelių dėtuvės paėmė nedidelį peiliuką, atlenkiamą, su maždaug 7 cm ilgio geležte, juoda plastmasine rankena, kurį vėliau pametė įvykio vietoje, kai plovė sau akis. Atsinešęs peilį vėl atsistojo priešais minėtą vyrą tokiu pat atstumu, kaip stovėjo, kairėje rankoje laikė peiliuką, ranka buvo nuleista prie kojos. Tada, kai vyriškis jam papurškė tiesiai į veidą dujų balionėliu, jis iškart sureagavo ir staiga dūrė kur papuola. Po dūrio peiliukas nukrito. Jis nesuprato kur pataikė su peiliuku vyriškiui, tas vyriškis pradėjo bėgti link savo automobilio. Jis tada nieko jau nebematė, nes labai ašarojo akys. Jam pataikė į abi akis ir dar turėjo maždaug 2-3 valandas po to plautis akis, nes labai griaužė. Kai jau vyriškis bėgo link savo automobilio, jis pakėlė peiliuką ir nuėjus plauti akis sniegu. Kur padėjo peiliuką, neatsimena. Apie 10-15 min. plovė akis sniegu prie automobilio. Po to pamatė, kad grįžta tas pats automobilis, stabtelėjo šalia. Jis, nenorėdamas toliau konfliktuoti, išvažiavo iš aikštelės. Iš karto nuvyko į namus, esančius Nidos g. Maždaug 2-3 val. kreipėsi į Santariškių priėmimo skyrių dėl akių ašarojimo. Konfliktas kilo dėl to, kad tas džipas Pilaitės g. jam užkišo prieš pat jo automobilį. Kas vairavo, nematė. Tada jis tą patį padarė minėtam automobiliui. Tyrimui pateikia akių ligų gydytojo išrašą 2017-01-14. Su įvykio metu nukentėjusiuoju asmeniu susitaikė, jo atsiprašė, sudarė sutartį pas advokatę. Nukentėjusiajam atlygino moralinę ir materialinę žalą 1000 Eur – t. y. tiek, kiek šis reikalavo. Dėl padarytos veikos gailisi, nori susitaikyti (T. 1, b. l. 106, 107).

10Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis L. N. paaiškino, kad 2017-01-13 apie 23.30 val. kartu su savo šeima važiavo automobiliu „D. N.“, valst. nr. ( - ) kuris registruotas jo žmonos vardu, link Pilaitės, Vydūno gatvės. Prie šviesoforo sankryžoje Papilėnų g. ir Pilaitės pr., automobilis „Škoda Yeti“, rudos spalvos, valstybinio numerio neatsimena, staiga išvažiavo prieš jų automobilį ir staigiai stabdė. Jei jo žmona E. N. nebūtų sureagavusi ir staiga stabdžiusi, būtų įvykusi avarija. Jis Editos paprašė važiuoti paskui „Škoda“. Automobilis „Škoda“ pasuko į Priegliaus gatvę ir nuvažiavęs iki 17-o namo sustojo. Jis išlipo ir nuėjo pasikalbėti su vairuotoju. Tai buvo vyriškis apie 36 metų amžiaus, tamsių plaukų, apie 170 cm ūgio, buvo su juoda striuke ir viena jo ranka, kuri, negali konkretizuoti, buvo už nugaros. Jie susitiko tarpe mašinų, žmona liko automobilyje, kartu su ja buvo jų sūnus 14 mėnesių amžiaus. Priėjęs prie vyro paklausė: „žmogau, ką tu darai?“, jam atsakė: „Čievo tiebie nado, čiort?“, kalbėjo su juo rusiškai. Jis pirmas vairuotojui pasakė, ką šis kelyje išdarinėja ir kad jie važiuoja su vaiku. Vairuotojas trumpai atsakė, kad mokinkis važiuoti. Atsakė, kad vairuoja žmona ir tada vairuotojas pasakė, kad mokintų žmoną ir pasiuntė jį rusiškai po velnių. Tada vyras jam iš karto trenkė ranka į dešinį petį. Manė, kad sudavė kumščiu. Tuomet jis tam vyriškiui papurškė dujų, nes striukės kišenėje turėjo dujų balionėlį, kurį nešiojasi nuolat, nes galvojo, kad vyriškis puls muštis. Tuomet vyriškis atšoko, jis įlipo į automobilį ir liepė žmonai važiuoti. Automobilyje pajautė, kad petyje labai šilta ir ranka palietus petį, pirštai įlindo gilyn. Tada suprato, kad yra sužalotas, skausmo iš karto nejuto, buvo strese ir skausmą pajuto ligoninėje. Žmonai pasakė važiuoti pažiūrėti to vyriškio automobilio valstybinių numerių. Automobilis „Škoda“ kaip tik išvažinėjo ir žmona įsiminė valstybinius numerius. Tuomet jie sustojo Pilaitės prospekte ir paskambino 112, iškvietė medikus, policiją. Įvykio metu nukentėjo ir jam buvo sužalota krūtinės ląsta, medikai pasakė, kad tai durtinė žaizda. Įvykio metu jis peilio ar kito durtinio ginklo nematė ir neatpažintų, gali tik atpažinti asmenį, kuris jį sužalojo. Įvykio metu striukė, džemperis, megztinis subadyti ir subėgo krauju (t. 1, b.l. 63).

11Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. N. paaiškino, kad 2017-01-13 apie 23.00 val. vairavo automobilį „D. N.“, valst. nr. ( - ) priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjo jos kūdikis, o vyras L. N. sėdėjo gale. Jie važiavo Pilaitės prospektu, kai jos automobilį, pavojingai manevruodamas, aplenkė automobilis „Škoda Yeti“, valst. nr. ( - ) Dėl šio automobilio manevrų ji vos nenuvažiavo nuo kelio, bandydama išvengti susidūrimo. L. N. labai supyko ir liepė jai važiuoti paskui minėtą automobilį. Ji važiavo paskui iki automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Priegliaus gatvės pabaigoje. Ten automobilis „Škoda Yeti“ sustojo, ji sustojo šiam iš paskos. Kiek matė, minėtame automobilyje buvo tik vairuotojas. Automobilio stovėjimo aikštelėje iš automobilio „Škoda Yeti“ išlipo tamsiaplaukis 40-45 m. amžiaus sportiško kūno sudėjimo vyras, kurio ūgis – apie 170 cm. Jis buvo apsirengę tamsios spalvos drabužiais. Iš jos automobilio išlipo L. N.. Tarp vyrų įvyko žodinis konfliktas. Konflikto metu ji buvo savo automobilyje su vaiku. Konfliktas vyko apie 10 min. Viso konflikto metu nepažįstamas vyras laikė dešinę ranka už nugaros. Konflikto metu L. N. papurškė tam vyrui į veidą dujų iš dujų balionėlio, atsisėdo ant galinės sėdynės ir jie išvažiavo. Jau važiuojant vyras pasakė, kad yra sužeistas ir kraujuoja. Ji su vyru grįžo į automobilių stovėjimo aikštelę ir užsirašė automobilio „Škoda Yeti“ valstybinius numerius (( - ) Jie išvažiavo iš įvykio vietos ir pranešė apie įvykį bendram pagalbos centrui. Gali atpažinti vyrą, kuris sužalojo sutuoktinį. Ji nepastebėjo smūgio, kuriuo buvo sužalotas vyras (T. 1, b. l. 91-92).

12Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas T. R. paaiškino, kad 2017-01-13 dirbo brigadoje 0801 gydytoju, kai apie 23.03 val. gavo iškvietimą, nes Pilaitės g. 31, Vilniuje, vyras su šautine žaizda krūtinėje. Atvykus, automobilyje DODGE, ant galinės sėdynės rado vyriškį apie 35 metus amžiaus, kuris buvo sužalotas į krūtinę. Vyrui išlipus iš automobilio pasidarė labai silpna, jis buvo paguldytas į greitąją ant neštuvų ir ten apžiūrėtas. Pastebėjo durtinę žaizdą krūtinės ląstoje dešinėje pusėje apie 2-2,5 cm dydžio. Vyras skundėsi silpnumu. Sutvarkius žaizdą, iš karto pastačius lašelinę vyras buvo nugabentas į greitosios pagalbos ligoninę Lazdynuose. Įtarė, kad gali būti vidinis kraujavimas, nes asmuo buvo pabalęs. Nuo vyro nesklido jokio alkoholio kvapo. Jo žmona liko savo automobilyje su vaiku ir laukė policijos. Vyriškis aiškino, kad važiuojant su žmona ir jai vairuojant, kitas vairuotojas Pilaitėje sukėlė avarinę situaciją, todėl su tuo vyriškiu jie aiškinosi aikštelėje. Įvyko konfliktas. Sužalotas vyriškis negalėjo paaiškinti, kas jam buvo padaryta, jis buvo susijaudinęs (T. 1, 1 b. l. 94).

13Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja Ž. D. paaiškino, kad 2017 ji tris metus gyvena su sugyventiniu D. V., adresu ( - ), Vilniuje. Deividas naudojasi automobiliu „Škoda Yeti“, valst. nr. ( - ) 2017-01-13 apie 23.30 val. Deividas grįžo namo ir ji pastebėjo, kad jo veidas yra raudonas, nieko nemato, jis nuėjo į vonią plauti veido. Deividas paaiškino, kad Pilaitės rajone jam vairuojant automobilį jį pakirto vairuotoja. Jis staigiai suspėjo sustabdyti automobilį ir toliau pradėjo važiuoti link namų, tačiau jį pakirtęs automobilis sekė iš paskos. Jis sustojo, išlipo iš automobilio, iš paskos sekusio automobilio išlipo keleivis ir pradėjo eiti link jo, ranką laikydamas už nugaros. Tarp jų įvyko žodinis konfliktas, kurio metu vyras papurškė Deividui dujų į veidą, jis pradėjo mosikuoti peiliu. Paklausė, ar jis sužalojo tą žmogų, D. V. neatsakė. Jie 2017-01-14 apie 02.27 val. nuvyko pas gydytoją ir D. V. nustatė akių nudegimą. D. V. su savimi nešiojasi peilį (t. 1, b.l. 96-97).

14Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas L. J. paaiškino, kad 2017-01-13 apie 23.02 val. patruliuojant kartu su vyriausiuoju patruliu M. D. iš Vilniaus AVPK OVS gavo pranešimą, jog Pilaitės pr. 31 yra peršautas asmuo. Atvykus adresu Pilaitės pr. - Įsruties sankryža, juos pasitiko įvykio liudininkė E. N., kuri paaiškino, kad vairuodama savo automobilį DODGE, valst. nr. ( - ) kelyje sukonfliktavo su a/m „Škoda Yeti“, valst. nr. ( - ) dėl to jos vyras L. N. liepė sekti minėtą automobilį. Atvažiavus iki Priegliaus g. 17 kairėje pusėje esančios mažos stovėjimo aikštelės, iš automobilio išlipo L. N. ir „Škoda“ automobilio vairuotojas, tarp kurių kilo konfliktas. Po to, L. N. atsisėdus į automobilį ir žmonai pasakė, kad kraujuoja. E. N. teigimu, po konflikto „Škodos“ automobilio vairuotojas pasišalino link Įsruties gatvės. GMP iš įvykio vietos išsivežė L. N.. Jiems atvykus į nurodytą konflikto vietą, ten sniege buvo rastos automobilių padangų žymės ir dviejų asmenų pėdos skirtingomis padų žymėmis, taip pat ant žemės matėsi kraujo pėdsakai. Pranešė į Vilniaus AVPK OVS. Apėjus įvykio vietą, nebuvo rastas joks peilis. Namo balkone antram ar trečiame aukšte stovėjo vyras, kurio buvo paklausta, ar matė ką nors, tačiau vyriškis paaiškino, kad nematė jokio įvykio. Jie ieškojo įtariamo asmens pagal požymius, kuris buvo su automobiliu „Škoda Yeti“, Įsruties ir Priegliaus gatvėse, tačiau nieko nerado. Konkrečiai neturėjo įtariamojo vaizdo aprašymo, tik turėjo jo automobilio valstybinius numerius ( - ) Po įvykio iš karto nepavyko rasti tokio automobilio, informacija buvo perduota VPK OVS (t. 1, b.l. 99).

15Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas M. D. apie įvykio aplinkybes 2017-02-02 parodė kaip ir liudytojas L. J. (t. 1, b.l. 101).

162017-01-31 asmens parodymo atpažinti metu nukentėjusysis L. N. atpažino D. V., kaip asmenį, kuris jį sužalojo kažkokiu daiktu (t. 1, b.l. 64-65).

172017-01-14 įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėta automobilių stovėjimo aikštelė, esanti tarp namų Priegliaus g. 17 ir I. S. g. 10, Vilniuje. Vaizdo stebėjimų kamerų nėra, aikštelė apšviesta žibintais. Apžiūrimoje vietoje žemė padengta 5 cm. sniego sluoksniu. Aikštelės kairėje pusėje už namo I. S. g. 10, sniege matomos dviejų automobilių apsisukimų žymės. Automobilių padangų raštas sniege neatsižymėjo. Už automobilių stovėjimo aikštelės ribų, arčiau miškelio yra elektros skydinė Nr. 25858. Žiūrint tiesiai į skydinę, į kairę 6,1 m. bei 16,9 m. atstumu link l. Simonaitytės g. 10-o namo ant sniego matoma raudonos spalvos dėmė, paimta dėmės nuoplova (T. 1, b.l. 31-32).

182017-01-14 apžiūros protokolu apžiūrėtas automobilis „D. N.“, valst. nr. ( - ) Automobilio salono galinėje sėdynėje matomos raudonos spalvos dėmės, ant sėdimos dalies guli juodos spalvos sportinis džemperis, ant kurio matomos tamsiai raudonos spalvos dėmės. Pakėlus minėtą džemperį, ant sėdynės sėdimos dalies iš kairės pusės ir per vidurį matomos raudonos spalvos dėmės. Sportinio džemperio viduje rasta tamsios spalvos sportinė striukė su tamsiai raudonos spalvos dėmėmis. Ant abiejų drabužių dešinėje pusėje peties srityje matoma skylė apie 4,5 cm ilgio, skylės kraštai yra lygūs. Paimta dėmės nuoplova, juodos spalvos džemperis ir sportinė striukė (T. 1, b. l. 35-36).

192017-01-14 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu Vilniaus RVUL slaugytoja pateikė L. N. megztinis su raudonos spalvos dėme viršutinėje dalyje (T. 1, b. l. 40-41).

20Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2017-05-29 specialisto išvadoje Nr. 140-(593)-IS1-3211 konstatuota, kad ant pateiktų tirti L. N. rūbų: megztinio, džemperio, sportinės striukės rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su L. N. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų L. N. lokusų genotipui, t. y atsitiktinio sutapimo tikimybė yra nedidesnė nei 0,000000000000000000003 proc. Ant pateikto tirti tampono, tiriant pažymėto Nr. 1, su nuoplova, padaryta 2017-01-14 apžiūrint automobilį „D. N.“, valst. nr. ( - ) rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su L. N. genotipu. Ant pateikto tirti tampono, tiriant pažymėto Nr. 2, su nuoplova, padaryta 2017-01-14 apžiūrint įvykio vietą Priegliaus g. 17, Vilniuje, rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su L. N. genotipu (T. 1, b. l. 46-48).

21Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 185/2017 (01) konstatuota, kad L. N. nustatyta, krūtinės ląstos dešinės pusės priekinio paviršiaus durtinė-pjautinė žaizda, padaryta duriančių-pjaunančių savybių turinčiu daiktu arba įrankiu, iki kreipiantis medicinos pagalbos (2017-01-13). Nustatytas tik vienas sužalojimas, kuris vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. Neatmetama galimybė, kad nustatytas sužalojimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodytomis ir tiriamojo papildomai paaiškintomis aplinkybėmis. Nustatytas sužalojimas padarytas mažiausiai vienu trauminiu poveikiu. Durtinis-pjautinis sužalojimas negalėjo būti padarytas nugriuvus ant kieto paviršiaus. Nustatyto sužalojimo vieta yra pasiekiama tiriamojo ranka. Tiriamojo prieš apžiūrą pateiktame medicinos dokumente nėra sužalojimų išsamaus makromorfologinio aprašymo, kuriame būtų užfiksuotai požymiai, pagal kuriuos galima būtų spręsti apie žalojusį daiktą arba įrankį (T. 1, b.l. 76-77).

22Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-02080-17, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 212 str. 5 p., prokuroro 2017-06-19 nutarimu, kurį 2017-06-20 patvirtino teisėjas, buvo nutrauktas kaltininkui D. V. ir nukentėjusiajam L. N. susitaikius. Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-02080-17 prokuroro 2018-12-04 nutarimu, kurį 2018-12-05 patvirtino ikiteisminio tyrimo teisėja, atnaujintas (t. 1, b.l. 2-8, 9, 11-12, 13).

23Įrodymai dėl 2018-06-18 nusikalstamos veikos

24Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. V. paaiškino, kad buvo labai girtas, todėl tiksliai papasakoti aplinkybių negali. Prisimena, kad buvo su draugu Stanislovu, kurio pavardės nežino, o pravardė „( - )“, tačiau nepamena nei kada su juo susitiko, nei kur. Prisimena, tai, kad jie paryčiais nuėjo į barą, esantį L. A. g. 20, Vilniuje. R. S. jis nepažįsta, jį bare matė pirmą kartą. Prisimena, kad su juo susiginčijo, įvyko žodinis konfliktas, tačiau dėl ko susiginčijo, negali pasakyti, buvo abu girti. Besėdint prie vieno stalo jis išgirdo, kaip R. S. kitam sėdinčiam prie stalo pasakė: „einu, aš tuoj jį išjungsiu“ ir pasiūlė jam išeiti į kiemą. Išėjus į kiemą jis net nelaukė, kol R. S. jį puls ir priėjęs iš šono ar iš nugaros, dabar tiksliai pasakyti negali, smogė jam peiliu. Badė būdamas girtas, todėl į kur pataikė, tiksliai neprisimena, negali atsakyti ir kiek kartų dūrė, tačiau neatmeta galimybės, kad dūrė keturis kartus ir pataikė į pilvą, nugarą bei žastą. Jis neneigia, jog sužalojo žmogų ir patvirtina, kad galėjo padaryti įtarime nurodytus sužalojimus. Peilį turėjo su savimi (tai sulenkiamas juodos spalvos plastikine rankena peilis). Sužalojęs žmogų pamatė, kad šis kažkur bėgo, o pats ėjo kiemais ir kažkur prie „Rimi“ parduotuvės išmetė peilį, tačiau dabar jau neprisimena kur. Po to grįžo namo. Jo draugas Stanislovas įvykio nematė, nes jau iki tol iš baro buvo išėjęs. Tą dieną jis vilkėjo tamsiai mėlynos spalvos marškinėlius trumpomis rankovėmis, mėlynos spalvos džinsinius šortus ir juodos spalvos sportinius batelius su baltos spalvos elementais. Ant savo rūbų jokio kraujo nematė, tačiau juos dažnai dėvėjo ir jie jau ne vieną kartą po šio įvykio buvo skalbti. Dėl įvykdyto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi ir stengsis atlyginti žalą (T. 2, b. l. 74, 75-76).

25Parodymų patikrinimo vietoje 2018-11-08 protokolu nustatyta, kad D. V. patvirtino savo duotus parodymus (t. 2, b.l. 78-83).

26Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis R. S. paaiškino, kad 2018-06-18, apie 5.30 val., atvyko į barą, esantį L. A. g. 20, Vilniuje. Užėjęs į barą pastebėjo ten 4 žmones, kurie gėrė alkoholinius gėrimus. Jis užsisakė sau degtinės ir gėrė. Tarp baro lankytojų buvo asmuo, kuris nieko negėrė ir jis šiam vyriškiui pasakė: „Ko tu toks nervingas“, o vyriškis atsakė: „Einam į lauką pasikalbėti“. Jis su vyriškiu išėjo į lauką. Išėjus į lauką, einat link parduotuvės „Rimi“, tarp baro ir parduotuvės, išgirdo žodžius: „Na, suka“ bei pajuto dūrius į pilvą, nugarą, ranką. Pamatęs kraują ir pajutęs skausmą nubėgo atgal į barą kviestis pagalbos. Ar tas vyriškis bėgo paskui jį, pasakyti negali. Įbėgęs į barą, paprašė, kad kas nors iškviestų greitąją pagalbą, tačiau kas iškvietė, nežino, tik mano, jog barmenas. Kaip atrodo jį užpuolęs žmogus, gerai neatsimena. Jam apie 25-35 m., tamsių trumpų plaukų, ūgis apie 180-185 cm. Kuo buvo apsirengęs, neatsimena, atpažinti negalėtų. Negali apibūdinti peilio, kuriuo buvo badomas. Vyriškį matė pirmą kartą. Kodėl buvo sužalotas, neįsivaizduoja (t. 1, b.l. 150-151).

27Nukentėjusysis R. S., papildomai apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, paaiškino, kad 2018-06-18 buvo sužalotas, jam peiliu buvo padarytos 4 žaizdos, t. y. pilve, nugaroje ir dvi rankose. Penkias dienas gulėjo ligoninėje. Šiuo metu jaučiasi gerai, jokių vaistų negeria. Asmens, kuris jį sužalojo, nepažinojo. Jį užpuolė iš už nugaros, užpuolimo nesitikėjo. Kodėl užpuolė, nežino. Jokių kasos kvitų, perkant vaistus, neišsaugojo, tad civilinio ieškinio dėl turtinės žalos neteiks, tačiau teikia civilinį ieškinį moralinei žalai atlyginti (patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą, buvo sunkiai sužalotas ir gydėsi ligoninėje). Teikia ieškinį 5000 eurų sumai moralinei žalai atlyginti. Apie įvykį daugiau nieko paaiškinti negali. Jam parodytas vaizdo įrašas iš baro, esančio L. A. g. 20, Vilniuje. Matyti, kad 6.17 val. prie jo prisėda vyriškis, vilkintis juodos spalvos marškinėliais, džinsiniais šortais, juodos spalvos sportiniais bateliais bei per petį persimetęs juodos spalvos rankinę. Tai vyriškis, kuris jį sužalojo peiliu (T. 1, b.l. 153-154).

28Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. B. paaiškino, kad 2018-06-18, apie 5 val., atėjo į visą parą dirbantį barą, esantį adresu L. A. g. 20, Vilniuje, išgerti alaus. Bare be jo jau buvo apie 5 lankytojai, kurių nepažinojo, tačiau du iš jų (vyrą, kuris vėliau buvo sužalotas, bei pagyvenusį vyrą) buvo ten kelis kartus matęs. Prie vieno iš staliukų, tik skirtingose pusėse, sėdėjo jis ir tas pagyvenęs vyras. Prie kito staliuko sėdėjo nukentėjusysis, kuris vėliau persėdo prie stalo. Maždaug po 15 min. į barą atėjo ir įtariamasis su draugu. Kaip minėjo, šiuos žmones matė pirmą kartą. Įtariamasis atsisėdo prie stalo priešais jį, o įtariamojo draugas prie gretimo stalo ir jie vienas į kitą sėdėjo nugaromis. Įtariamasis su draugu beveik nieko tarpusavyje nesišnekėjo, nes jie sėdėjo prie skirtingų stalų. Įtariamasis visą laiką bare elgėsi iššaukiančiai, įžeidinėjo barmeną, labai keikėsi, buvo arogantiškas. Matėsi, kad išgėręs ir visą laiką labai šaukė. Kai bandydavo jį raminti, šis tuoj pat kviesdavo išeiti į lauką ir išsiaiškinti. Įtariamasis kalbėjo rusiškai. Kai įtariamasis sėdėjo prie stalo, bandė dar kažką pasakoti, kad: „pas mane viskas „surišta“, visi reikalai vyksta labai gerai, pas mane prie garažų Sietyno g. 8, stovi du automobiliai, kad su taksi pas mane viskas labai gerai“. Ką įtariamasis turėjo omenyje, neklausinėjo ir net stengėsi su juo nebendrauti. Bare jis prasėdėjo gal apie 10 min. nuo to momento, kai į barą atėjo įtariamasis su draugu. Jis neturėjo grynųjų, o bare galima atsiskaityti tik grynaisiais, tad išėjo iš baro. Įsėdo į autobusą ir nuvažiavo tris stoteles iki bankomato ir maždaug po 20 min. grįžo. Išlipus sustojime, einant pro stovėjimo aikštelę, esančią netoli baro, pastebėjo kraujo dėmes, o kai priėjo prie baro, lauke, prie durų pamatė kraujo balas. Jis užėjo į barą ir tada barmenas Aurimas papasakojo, kad bare tarp nukentėjusiojo ir įtariamojo kilo konfliktas ir jie abu išėjo į lauką aiškintis. Matė, kad jie abu nuėjo link stovėjimo aikštelės, lyg apsistumdė abu ir matė, jog įtariamasis išsitraukė peilį ir dūrė nukentėjusiajam. Po to įtariamasis su draugu pasišalino, o nukentėjusysis grįžo į barą. Aurimas sakė, kad nukentėjusysis buvo visas kruvinas, matė, kad sužalotas stipriai petys ir jis iškvietė greitąją pagalbą. Kai grįžo į barą, jame nebebuvo nei įtariamojo su draugu, nei paties nukentėjusiojo. Kas įvyko nematė, tai žino tik iš barmeno pasakojimo. Įtariamąjį matė trumpą laiko tarpą, todėl apibūdinti negali (T. 2, b.l. 6-7).

29Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. V. paaiškino, kad 2018-06-18 dirbo barmenu bare, esančiame L. A. g. 20, Vilniuje. Apie 4 val. į barą atėjo du vyriškiai, kurie užsisakė po 100 g degtinės ir sulčių. Minėti vyrai tarpusavyje pradėjo šnekėtis, kažkam skambinėjo, norėjo kažkur važiuoti, bet, kaip suprato, jiems niekas nekėlė telefono ragelio. Apie 6 val. vienas iš vyriškių, kuris buvo apsirengęs pilkus marškinius, mėlynus šortus, kuriam buvo apie 36 m., paprašė iškviesti taksi automobilį, nes panoro važiuoti namo. Jis iškvietė taksi per „Etransport“ programėlę. Minėtas taksi automobilis pagal jo telefono programą, kuri rodo, kur veža klientą, parodė, kad klientas buvo nuvežtas į Vydūno g. 7, Vilniuje. Programėlėje buvo nurodytas ir taksisto telefono numeris. Tuo tarpu kliento draugas, kuris buvo apsirengęs juodais marškinėliais, mėlynais džinsiniais šortais, turėjo juodą vyrišką rankinę per petį, pasiliko bare ir bendravo su kitais bare buvusiais klientais. Šis vyriškis paklausė, kiek jam metų ir jis atsakė, kad 22 metai. Klientas pasakė, kad jo sūnui taip pat yra 22 m., o jam 45. Dabar tiksliai negali pasakyti, bet jam atrodo, kad klientas minėjo, jog gyvena Šeškinėje ar Pilaitėje. Apie 6.20 val. į barą užėjo vyriškis su raudonais marškinėliais, tamsiais šortais, jam buvo apie 40 m., kuris užsisakė 200 g degtinės ir sulčių. Minėtas vyriškis atsisėdo prie bendro stalo ir pradėjo kalbėtis su bare buvusiais klientais. Kalbėjosi ir su vyriškiu, su kuriuo įvyko konfliktas lauke. Minėti du vyriškiai bare tarpusavyje nekonfliktavo, elgėsi ramiai, kelis kartus buvo atsistoję ir nuėję parūkyti. Apie 6.40 val. jie vėl eilinį kartą atsistojo nuo baro stalo ir išėjo parūkyti, nusileidę nuo baro laiptų kažkur nuėjo, tačiau nematė kur. Maždaug po 5-7 min. atėjo vyriškis su raudonais marškinėliais, buvo visas kruvinas su durtinėmis žaizdomis. Jis iškvietė greitąją pagalbą, kuri atvyko kartu su policija. Sužalotas vyriškis nuėjo link greitosios pagalbos automobilio. Pats įvykio, kaip vyriškį sužalojo, nematė, bet, kaip sakė nukentėjusysis, kad jį sužalojo būtent tas vyriškis, kuris nuėjo su juo parūkyti. Vyriškį, vilkintį juodais marškinėliais, galimai sužalojusį kitą vyrą, galėtų atpažinti (T. 2, b.l. 11).

30Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2018-10-05 protokolu nustatyta, kad liudytojas A. V. atpažinto asmenį D. V., kaip panašiausią į tą, kuris 2018-06-18 peiliu sužalojo baro lankytoją (T. 2, b.l. 15-17).

31Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. M. paaiškino, kad 2018-06-18, apie 6 val., pagal iškvietimą atvyko prie L. A. g. 20, Vilniuje. Atvykęs susisiekė su kvietėju, šis pasakė, kad klientas tuoj išeis. Kliento, kuris išėjo iš baro, vos galėjo paeiti. Vyras atsisėdo į automobilį, iš karto susimokėjo 3 eurus ir pasakė važiuoti į Pilaitę prie RIMI parduotuvės bei užmigo. Atvykęs prie RIMI parduotuvės keleivį pažadino, klientas pasakė pasukti į Papilėnų gatvę ir klientui susiorientavus pasakė sustoti ties Papilėnų g. 8-14 namais. Jis sustojo, išleido klientą. Šis nuėjo ties 14 namu. Keleivis buvo visiškai girtas, neagresyvus (t. 2, b.l. 26).

32Papildomai apklaustas liudytojas R. M. paaiškino, kad prie savo liudytojo apklausos protokolo galėtų papildyti tai, jog vyriškį, kurį 2018-06-18, apie 6 val. vežė iš L. A. g. 20, Vilniuje, iki Papilėnų gatvės 14-ojo namo, Vilniuje, galėtų apibūdinti Jam apie 32-35 m., plaukai tamsūs, trumpi, rudi, jis apie 180 cm. ūgio, o gal net aukštesnis, tvirto stambaus kūno sudėjimo, vilkėjo tamsios spalvos medžiaginę striukę, tačiau jos smulkiau apibūdinti negali. Kai vyriškis išlipo iš automobilio, matė, kad mūvėjo kažkokias tamsesnes džinsines kelnes, kokie buvo jo batai, neprisimena, jie nekrito į akis. Tą vyriškį prisimena, nes neretai tenka vežti žmones iš naktinio baro, esančio pastate L. A. g., 20, Vilniuje, kurie būna neblaivūs, tačiau šis klientas padavė 3 eurus, nors ir buvo labai girtas. Vyriškis atėjo važiuoti vienas, jo niekas nelydėjo. Išlipęs nuėjo link namo, esančio Papilėnų g. 14, Vilniuje. To vyro veido bruožų neįsidėmėjo (T. 2, b.l. 28-29).

33Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas S. O. paaiškino, kad kas įvyko 2018-06-18 d., negali papasakoti, nes nieko nežino. Tą dieną buvo labai stipriai išgėręs, todėl smulkmenų nepamena. Prisimena, jog su savo draugu D. V. nuėjo į barą, veikiantį visą parą. Kadangi viskas vyko seniai, o, kaip minėjo, buvo stipriai išgėręs, jis net neprisimena, kelintą valandą į tą barą nuėjo, kur buvo iki to ir kada apskritai susitiko su Deividu. Negali prisiminti ir kiek laiko bare praleido. Prisimena, jog bare dar išgėrė, po ko išsikvietė taksi ir išvažiavo namo. Kol buvo bare, jis nematė, jog Deividas su kuo nors konfliktuotų. Šiame bare retkarčiais jis lankosi, tačiau jokių pažįstamų žmonių nematė. Kelintą valandą išvažiavo namo, taip pat nurodyti negali, išvažiavo vienas, o Deividas liko bare. Kas įvyko bare, nieko nežino, Deividas nieko nepasakojo (t. 2, b.l. 37-38).

34Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. S. paaiškino, kad 2018-06-18 dirbo lošimo salone, adresu L. A. g. 20A, Vilniuje. Apie 4:40 val. į saloną atėjo du vyriškiai, kurie norėjo lošti, bet jie buvo girti ir ji neturėjo teisės jų aptarnauti. Minėti vyrai pradėjo keiktis dėl to, kad neleidžia jiems lošti, ir išėjo. Vėliau grįžo vienas iš buvusių vaikinų, kurio požymiai: apie 40-45 metus, buvo su juodais marškinėliais, mėlynais džinsiniais šortais, turėjo juodą vyrišką rankinę per petį, jis nusipirko cigarečių ir išėjo. Minėtas vaikinas buvo agresyvus, keikėsi necenzūriniais žodžiais, buvo labai girtas. Šis vyras minėjo, kad neseniai išėjo iš kalėjimo, iš kokio, nežino. Nusipirkęs cigarečių jis išėjo į šalia esantį barą. Minėtus vaikinus matė pirmą kartą, jų nepažįsta. Iš darbo išėjo po 6:15 val. ir girdėjo, kad vaikinai, kurie lankėsi lošimų namuose, buvo šalia esančio baro. Nematė jokių muštinių prie baro ar šalia jo (T. 2, b.l. 43).

35Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. B. paaiškino, kad tiksliai pasakyti kada, negali, bet maždaug prieš mėnesį, ji atvažiavo prie parduotuvės „Rimi“, kur pastoviai prekiauja daržovėmis. Apie 7 val. pamatė du vyriškius ir vienas iš jų bėgo visas kruvinas, o kitas vyriškis vijosi su peiliu rankoje. Kruvinasis vyriškis pasislėpė už automobilių, vengdamas vyro su peiliu. Vyras su peiliu pasakė: „rytoj tu būsi lavonas“, sulenkė sulankstomą peilį, įsidėjo į kišenę ir nuėjo link troleibusų žiedo Asanavičiūtės gatvėje. Minėtus vyrus matė pirmą kartą, jų nepažįsta, konflikto priežasties nežino (T. 2, b. l. 47).

36Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja T. T. paaiškino, kad 2018-06-19 apie 15.30 val. jos sūnus A. B., gim. ( - ) m., su savo draugais I. G. ir S. G., prie namo, adresu L. A. g. 8, Vilniuje, krūmuose rado užlenktą peilį. Minėtą peilį Simas paėmė trims pirštais už rankenos ir numetė ant žemės. Vėliau Ignas paėmė dviem pirštais peilį nuo žemės ir atlenkęs peilio geležtę pamatė, kad peilio geležtė yra kraujuota bei numetė jį ant žemės. Vėliau sūnus Adam perbraukė gulintį peilį ant žemės pirštu per peilio geležtę norėdamas įsitikinti, ar čia kraujas. Daugiau peilio niekas rankomis nelietė. Ignas susuko peilį į netoliese rasta popierių ir nunešė policijos pareigūnams. Kas galėjo numesti kraujuotą peilį į krūmus, nežino, to nežino ir sūnus bei jo draugai (T. 2, b. l. 23).

37Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. G. paaiškino, kad 2018-06-19, apie 15.30 val., sūnus I. G., gim. ( - ) m., ir S. G., gim. ( - ) m., kartu su jais buvusiu draugu Adomu, adresu L. A. g. 8, Vilniuje, namo krūmuose rado užlenktą kraujuotą peilį. Minėtą peilį sūnus S. G. paėmė trims pirštais už rankenos ir numetė ant žemės. Vėliau sūnus Ignas paėmė dviem pirštais peilį nuo žemės ir atlenkė peilio geležtę. Pamatė, kad peilio geležtė yra kraujuota ir numetė jį ant žemės. Vėliau sūnų draugas Adamas perbraukė pirštu per peilio geležtę, norėdamas įsitikinti, ar čia kraujas. Buvo ir dar vienas draugas Aleksas, kuris rasto peilio nelietė. Minėtas vaikinas paskambino savo motinai ir pranešė apie peilio radimą. Alekso mama pasakė, kad rastą peilį reikia nunešti į policiją. Peilį paėmė sūnus Ignas, susuko jį į popierių ir pakeliui į policiją jie pastebėjo policijos pareigūnų automobilį, kurie stovėjo susistabdę kitą automobilį. Atidavę minėtą peilį policijos pareigūnams, nuėjo namo. Kas galėjo numesti kraujuotą peilį į krūmus, nežino, tai pat nežino ir sūnūs bei jų draugai (T. 2, b. l. 40).

382018-06-18 įvykio vietos apžiūros protoloku nustatyta, kad apžiūrėta aikštelė prie įėjimo į naktinį barą, adresu L. A. g. 20, Vilniuje. Kairėje yra automobilių stovėjimo aikštelė. Ant grindinio aikštelės viduryje matosi tamsios spalvos lašelių dėmės, vedančios iki aikštelės. Įvykio vieta filmuojama. Objektų, reikšmingų tyrimui, įvykio vietoje nenustatyta (T. 1, b. l. 133).

392018-06-25 apžiūrėta įvykio vieta - prie pastato L. A. g. 8, Vilniuje, kur buvo rastas peilis. Šalia pagrindinio įėjimo, kurio butai prasideda nuo ( - ), į namą yra krūmai, kuriuose gulėjo rastas peilis su galimai kraujo pėdsakais. Įvykio vieta nefilmuojama, nusikalstamos veikos pėdsakų nerasta (T. 1, b. l. 136-137).

40Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2018-10-24 specialisto išvadoje Nr. 140-(3344)-IS1-5927 konstatuota, kad ant tirti pateikto peilio, paimto 2018-06-19 iš S. G., geležtės rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti. Genotipas sutampa su R. S. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų R. S. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė ne didesnė nei 0,0000000000000000000004 proc. Ant peilio kriaunų žmogaus kraujo nerasta, rasta susimaišiusių ne mažiau nei dviejų asmenų biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR (T. 1, b.l. 145-146).

412018-06-25 kitų objektų apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrimas vaizdo įrašas, pateiktas parduotuvės „Rimi“, esančios L. A. g. 20, Vilniuje. Laikotarpis nuo 2018-06-18 6:46 val. Matyti parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelė, pro kurią prabėga vyriškis, apsirengęs juodais šortais, oranžiniais trumpais marškinėliais. Paskui minėtą vyriškį iš paskos eina kitas vyriškis, kuris kairėje rankoje laiko daiktą, panašų į peilį. Vyriškio požymiai: apie 180 cm ūgio, 35-40 m. amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų, vilki trumpus juodus marškinėlius, džinsinius šortus iki kelių, juodus sportinius batelius su baltos spalvos elementais, per petį turi vyrišką juodos spalvos rankinę. Minėtas vyriškis nueina paskui nubėgantį vyriškį (ką ten daro, nesimato, nes kamera neapima stebimo perimetro). Po poros sekundžių vyriškis su peiliu grįžta į vaizdo stebėjimo zoną, kažką nurodo ranka ir pasišalina link L. A. g. 18 namo. Vaizdo įrašo pabaiga (T. 2, b. l. 50).

422018-06-25 apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrimas vaizdo įrašas pateiktas alaus baro, adresu L. A. g. 20, Vilniuje. Vaizdo įrašas įrašytas laikotarpyje nuo 2018-06-18 5:37 val. iki 06.50 val. Vaizdo įraše matyti baro patalpa, kurioje yra įrengtas baras, už kurio stovi barmenas, šalia baro stovi stalas, prie kurio sėdi 2 vyriškiai. 06:15 val. į barą užeiną vyriškis, apsirengęs juodais šortais, raudonais trumpais marškinėliais (nukentėjusysis). Vyriškis nueina prie baro, užsisako butelį degtinės ir sulčių, paėmęs į rankas atsisėda prie šalia esančio stalo. Paskui minėtą vyriškį iš paskos į barą eina kitas vyriškis, kuris apie 180 cm ūgio, 35-40 metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų, vilki trumpus juodus marškinėlius, džinsinius šortus iki kelių, juodus sportinius batelius su baltos spalvos elementais, per petį turi vyrišką juodos spalvos rankinę, kuris atsideda taip pat prie stalo ir kalba su vyriškiu, užsisakiusiu degtinės. Minėti du vyriškiai kartais išeina parūkyti ir grįžta vėl į savo vietas. 6.36 val. eilinį kartą atsistoja ir išeina į lauką, ką ten daro, nesimato. 6.37 val. į barą įbėga vyriškis su raudonais marškinėliais (nukentėjęs), kurio visa kairė ranka kruvina. Baro darbuotojas, paėmęs telefoną, pradeda skambinti. 6.44 val. vyriškis su raudonais marškinėliai išeina iš baro. Barmenas pradeda valyti nuo kraujo barą. Vaizdo įrašo pabaiga (t. 2, b.l. 52).

43Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 3016/2018 (01) konstatuota, jog R. S. nustatytos keturios durtinės-pjautinės žaizdos: kiauryminė pilvo sienos pakrūtinio srities ir aklos: viena nugaros dešinėje ir dvi dešiniajame žaste. Sužalojimai padaryti duriančiai-pjaunančių savybių daiktu ir įrankiu (-iais), galimai peiliu. Žaizdos padarytos prieš kreipiantis medicininės pagalbos, galimai vienu, užduotyje nurodytu laiku. Požymių, iš kurių būtų galima spręsti apie žaizdų padarymo seką, nekonstatuota. Sužalojimas visumoje dėl pilvo žaizdos kiauryminio pobūdžio atitinka sunkaus masto sveikatos sutrikdymą. Kitos žaizdos (ne pilvo sienos) gali būti vertinamos pagal sveikatos sutrikdymo trukmę, tikėtina - nežymaus masto sveikatos sutrikdymu. R. S. nustatytos žaizdos galėjo būti padarytos keturiais trauminiais poveikiais (dūriais), nes nustatytos 4 žaizdos ir jose kartotino traumavimo požymių nekonstatuota. R. S. nustatytos žaizdos GSLI įvardintos ir aprašytos kaip durtinės-pjautinės. Todėl jos galėjo būti padarytos duriančiai-pjaunančių savybių daiktu (-ais) ar įrankiu (iais), galimai peiliu, tačiau požymių, kuriais remiantis būtų galima tą ar tuos įrankį (-ius) sukonkretinti, nekonstatuota (t. 1, b.l. 175-176).

442018-11-07 kratos metu pas įtariamąjį D. V. buvo paimti drabužiai: šortai, marškinėliai, sportbačiai ir rankinė (t. 2, b.l. 120-123).

452018-11-17 Daiktų apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrimi: 1. Šortai - mėlynos spalvos džinsinės medžiagos. Šortų priekinėje dalyje yra kišenės, ties šoninėmis siūlėmis medžiaga yra apirusi, šortai užsegami metaline saga. Šortų nugarinėje dalyje yra kišenės, ties juosmeniu yra etiketė, ant kurios užrašas „Selected homme Jeans“. 2. Marškinėliai tamsiai mėlynos spalvos, trumpomis rankovėmis. Ant marškinėlių priekinės dalies ties krūtine yra užrašas „Empario Armani“. Marškinėliai nugarinėje dalyje išblukę. 3. Sportbačiai - juodos spalvos, baltos spalvos guminiu padu. Ant sportbačių šono yra baltos spalvos elementas - firmos „Nike“ ženklas. 4. Rankinė - juodos spalvos, odinė. Ant priekinės rankinės dalies yra kišenė, virš jos ženklas „B. H. Boss“. Nugarinėje rankinės dalyje yra kišenė, kuri užsegama metaliniu užtrauktuku. Rankinės diržas medžiaginis, ant diržo yra užrašas „Hugo boss“ (t. 2, b.l. 124-128).

46Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados

47Dėl pareikštų kaltinimų, padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje

48Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad D. V. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Viso proceso metu kaltinamasis pripažino padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje. Nurodė, kad automobilių stovėjimo aikštelėje konflikto metu vieną kartą nukentėjusiajam sudavė į krūtinės sritį peiliuku. Jo padarytą veiką taip pat patvirtina nukentėjusiojo L. N., ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų E. N., T. R., Ž. D., L. J., M. D. parodymai, taip pat kita rašytinė bylos medžiaga (apžiūros protokolai, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas ir specialistų išvados). Baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284 straipsnį kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Byloje įrodyta, kad D. V. nusikalstami veiksmai buvo padaryti viešoje vietoje – automobilių stovėjimo aikštelėje, Priegliaus g 17, Vilniuje. Kaltinamojo įžūlūs veiksmai pasireiškė tuo, kad nukentėjusiajam priėjus prie jo ir paklausus: „žmogau, ką tu darai?“, atsakęs: „ko tau reikia, velnias“, kaire ranka nukentėjusiajam sudavė vieną kartą į krūtinės sritį peiliuku, dėl to nukentėjusysis L. N., gindamasis ir bijodamas, kad jį sumuš, dešine ranka į jo (D. V.) pusę papurškė dujų. Suduodamas peiliu nukentėjusiajam kaltinamasis padarė krūtinės ląstos dešinės pusės priekinio paviršiaus durtinę-pjautiną žaizdą, tai pagal specialisto išvadą Nr. G 185/2017 (01) vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu, tokiais savo veiksmai pademonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Pagal teismų praktiką nežymus sveikatos sutrikdymas, padarytas pažeidžiant viešąją tvarką, atskirai nėra inkriminuojamas. Kaip nurodė kaltinamasis, konfliktas kilo dėl pavojingo vairavimo gatvėje, kurio metu jis vieną kartą nukentėjusiajam sudavė į krūtinės sritį peiliuku. Atsižvelgiant į D. V. veiksmus, elgesio motyvus ir kilusias pasekmes, kaltinamojo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 284 straipsnį.

49Dėl pareikštų kaltinimų, padarius nusikaltimą, numatytą BK 135 straipsnio 1 dalyje

50Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs kaltinamojo teisme bei ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, taip pat rašytinius baudžiamosios bylos įrodymus konstatuoja, kad kaltinamojo D. V. kaltė, padarius jam inkriminuotą nusikaltimą, numatytą BK 135 straipsnio 1 dalyje, visiškai įrodyta. Apklaustas teisme, kaltinamasis prisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką ir nurodė, kad konflikto metu lauke nukentėjusiajam dūrė į šoną peiliu, tačiau teigė, kad gerai visko nepamena, nes buvo girtas. Be D. V. prisipažinimo peiliu sužalojus R. S., tai patvirtina detalūs nukentėjusiojo parodymai, liudytojo A. V. parodymai apie matytą įvykio vietoje sužalotą nukentėjusįjį (liudytojas asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu atpažinto D. V., kaip panašiausią į tą, kuris 2018-06-18 peiliu sužalojo baro lankytoją), ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų D. B., R. M., S. O., D. S., D. B., T. T., D. G. parodymai, taip pat kita rašytinė bylos medžiaga (apžiūros protokolai, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas, parodymų patikrinimo vietoje protokolas ir specialistų išvados). Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 3016/2018 (01) konstatuota, kad R. S. nustatytos keturios durtinės-pjautinės žaizdos: kiauryminė pilvo sienos pakrūtinio srities ir viena nugaros dešinėje ir dvi dešiniajame žaste. Sužalojimai padaryti duriančiai-pjaunančių savybių daiktu ir įrankiu (-iais), galimai peiliu. Žaizdos padarytos prieš kreipiantis medicininės pagalbos, galimai vienu, užduotyje nurodytu laiku. Sužalojimas visumoje dėl pilvo žaizdos kiauryminio pobūdžio atitinka sunkaus masto sveikatos sutrikdymą. Kitos žaizdos (ne pilvo sienos) gali būti vertinamos pagal sveikatos sutrikdymo trukmę, tikėtina, kaip nežymaus masto sveikatos sutrikdymas. R. S. nustatytos žaizdos galėjo būti padarytos keturiais trauminiais poveikiais (dūriais), nes nustatytos 4 žaizdos ir jose kartotino traumavimo požymių nekonstatuota. R. S. nustatytos aprašytos kaip durtinės-pjautinės, todėl jos galėjo būti padarytos duriančiai-pjaunančių savybių daiktu (-ais) ar įrankiu (iais), galimai peiliu.

51Teismas, ištyręs ir įvertinęs įrodomąją bylos medžiagą, vienus duomenis byloje logiškai siedamas su kitais, daro išvadą, kad kaltinamasis D. V. padarė nusikaltimą, kuris teisingai kvalifikuotas pagal BK 135 straipsnio 1 dalį. Teismas vertina, kad kaltinamasis, durdamas keturis kartus peiliu nukentėjusiajam į pilvą, nugarą, žastą, suvokė veikos pavojingumą, jį tenkino bet kokio laipsnio padariniai. Kaltinamasis, teismo vertinimu veikė neapibrėžta tyčia.

52Bausmės skyrimas kaltinamajam

53Kaltinamojo D. V. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad jis prisipažįsta padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, atlygino nukentėjusiajam L. N. ir Vilniaus teritorinei ligonių kasai padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką – sunkų R. S. sveikatos sutrikdymą – padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

54Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumą (padaryti du tyčiniai nusikaltimai – nesunkus ir sunkus), į kaltinamojo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančią aplinkybes, taip pat į kaltinamojo asmenybę: teistas, teistumas išnykęs, dirbantis, darbe charakterizuojamas teigiamai, nevedęs, baustas administracine tvarka, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje gydytas 4 kartus, paskutinį kartą nuo 2007-10-16 iki 2007-10-18. Diagnozė: psichozinis sutrikimas, vartojant alkoholį ir narkotikus. Pagal VTMT prie SAM Vilniaus 1 teismo psichiatrijos skyriaus 2017-03-14 specialisto išvadą Nr. 89TPK-117/2017, nėra duomenų, kad D. V. nagrinėjamo įvykio metu būtų buvęs laikino psichikos sutrikimo būsenoje. Jam skirti teismo psichiatrijos ekspertizę nėra pagrindo (T. 2, b. l. 101). Vilniaus priklausomybės ligų centre konsultuotas/gydytas 2007-10-29. Diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant narkotikus bei kitas psichoaktyviąsias medžiaga. Priklausomybės sindromas (T. 2, b. l. 99). Teismas, įvertinęs aukščiau paminėtų aplinkybių visumą, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam BK 284 straipsnio sankcijoje numatytą arešto bausmę bei BK 135 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą vienintelę bausmę – laisvės atėmimą. Arešto bausmė skirtina didesnė už sankcijoje numatytą bausmės vidurkį. Skiriant laisvės atėmimo bausmę, be jau aptartų nusikaltimą ir kaltinamojo asmenį apibūdinančių aplinkybių atsižvelgtina ir į tai, kad D. V. gailisi dėl padarytų nusikaltimų, susitarė su Vilniaus teritorine ligonių kasa dėl žalos atlyginimo ir savo įsipareigojimus vykdo, sutiko su nukentėjusiojo R. S. pareikštu civiliniu ieškiniu, praeityje teistas, tačiau teistumas išnykęs, darbe charakterizuojamas teigiamai. Įvertinus tai, laisvės atėmimo bausmės dydis nustatytinas mažesnis už BK 135 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą vidurkį. Bausmės, skirtos už nusikalstamas veikas, tarpusavyje subendrintinos bausmių apėmimo būdu (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta, atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, taikytinas BK 641 straipsnis, kaltinamajam skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

55Kaltinamasis laikinai sulaikytas BPK 140 str. tvarka nuo 2018-11-07, 14.30 val., iki 2018-11-08, 11.11 val. (T. 2, b. l. 70, 71). Laikinajame sulaikyme išbūtas laikas įskaitytinas į bausmę.

56D. V. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, naikintini.

57Dėl 2018-06-18 nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo

58Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2018-09-24 pateikė civilinį ieškinį 802,13 eurų sumai (T. 1, b.l. 183-184). Vilniaus teritorinės ligonių kasos civiliniame ieškinyje dėl žalos atlyginimo nurodoma, kad nusikalstamais veiksmais buvo sužalotas R. S., kuris dėl patirtų sužalojimų gydytas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 802,13 Eur. Prašo priteisti minėtą žalos atlyginimą iš kalto asmens (t. 1, b. l. 183-184).

59Teismui taip pat pateiktas Vilniaus teritorinės ligonių kasos prašymas nagrinėti civilinį ieškinį ieškovui nedalyvaujant. Civilinis ieškinys išnagrinėtas civilinio ieškovo atstovui nedalyvaujant. Iš pateikto Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio matyti, kad R. S. sužalojimai, padaryti D. V. neteisėtais veiksmais, gydyti sveikatos priežiūros įstaigoje. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, suteiktų gydymo paslaugų kaina – 802,13 Eur. Ieškinio dydį ir pagrįstumą įrodo pateikti duomenys apie suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir jų įkainius (t. 1, b.l. 185). Iš teismui pateikto Vilniaus teritorinės ligonių kasos prašymo matyti, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa su civiliniu atsakovu D. V. 2018-11-20 sudarė „Žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartį“ Nr. 2510. D. V. įsipareigojo žalą PSDF biudžetui atlyginti per 18 mėnesių, nuo 2018-11-20 kiekvieną mėnesį mokėdamas po 44 Eur, pirmos įmokos suma - 54,13 Eur. 2019-02-26 neatlygintos žalos dydis - 660 Eur (T. 3, b. l. 62, 63-64). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies, iš kaltinamojo D. V. priteistina 660 Eur žalos atlyginimo Vilniaus teritorinei ligonių kasai.

60Byloje taip pat pareikštas nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo R. S. ieškinys, kuriuo prašoma priteisti 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo (T. 1, b. l. 167, 168).

61Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018-10-25 rašto duomenimis, nuspręsta R. S. išmokėti 1250 Eur dydžio kompensaciją už neturtinę žalą (T. 1, b. l. 178-180).

62Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.283 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas visiško žalos atlyginimo principas. Vis dlėto, atlyginant nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, šis principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama, kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kt. Teismo funkcija nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtus dvasinius, fizinius išgyvenimus bei praradimus (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2003, 2K-68/2014 ir kt.).

63CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Nurodytų aplinkybių sąrašas nėra baigtinis, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes nustato teismas, atsižvelgdamas ir į teismų praktiką panašiose bylose.

64Nagrinėjamu atveju nustatant nukentėjusiajam R. S. priteistinos neturtinės žalos dydį atsižvelgtina į bendrųjų šiam dydžiui nustatyti reikšmingų aplinkybių visumą, kartu ir į specifines, konkrečiai šiai situacijai reikšmingas aplinkybes. Pirmiausia teismas atsižvelgia į tai, kad žala padaryta tyčiniu nusikaltimu, taip pat į dėl nusikaltimo kilusias pasekmes – nukentėjusysis dėl nusikaltimo patyrė stresą, dvasinius išgyvenimus, fizinį skausmą, nes jam buvo padaryti kūno sužalojimai, nustatytos keturios durtinės-pjautinės žaizdos: kiauryminė pilvo sienos pakrūtinio srities ir aklos: viena nugaros dešinėje ir dvi dešiniajame žaste. Sužalojimas visumoje dėl pilvo žaizdos kiauryminio pobūdžio atitinka sunkaus masto sveikatos sutrikdymą. Kitos žaizdos (ne pilvo sienos) gali būti vertinamos pagal sveikatos sutrikdymo trukmę, tikėtina, nežymaus masto sveikatos sutrikdymu. Pažymėtina tai, kad nukentėjusysis civiliniame ieškinyje bei apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (T. 1, b. l. 153-154) be bendrųjų neturtinę žalą apibūdinančių aplinkybių, nenurodė specifinių nepatogumus atspindinčių aplinkybių. Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis dalyvauti nepageidavo (T. 3, b. l. 34, 35). Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką paprastai didesnė neturtinė žala nustatoma tais sunkaus sveikatos sutrikdymo atvejais, kai nukentėjusiųjų patirti sunkūs sveikatos sutrikdymai savo pobūdžiu yra žalingesni, nes susiję su ilgalaikiu darbingumo netekimu ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-370/2012, 2K-181/2010, 2K-114/2008). Kaip minėta, šioje byloje tokių aplinkybių teismas nenustatė.

65Nustatant neturtinės žalos dydį teismas, siekdamas išlaikyti pusiausvyrą tarp nukentėjusio asmens teisių į neturtinės žalos atlyginimo įgyvendinimą ir žalą padariusio asmens teisėtų interesų, atsižvelgia ir į kaltinamojo turtinę padėtį bei jo galimybes atlyginti žalą. Nagrinėjamu atveju, D. V. dirba, nekilnojamojo turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, neturi, šiuo metu yra suimtas kitoje byloje. Vis dėlto, vertinant kaltinamojo turtinę padėtį CK 6.250 str. įtvirtintų kriterijų visumoje, pažymi, kad žalą padariusio asmens turtinė padėtis sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju nelaikoma lemiamu kriterijumi, nustatant neturtinės žalos dydį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-64/2009, 2K-89/2010, 2K-167/2011, 2K-453/2011, 2K-280/2014), nes esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra sužalojimo pasekmės ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai (kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-167/2010, 3K-7-255/2005, 3K-3-116/2004 ir kt.).

66Apibendrinant konstatuotina, kad pirmiau išdėstytų, neturtinės žalos piniginės išraiškos dydžiui nustatyti reikšmingų aplinkybių pagrindu, nukentėjusiajam R. S. atlygintinos neturtinės žalos dydis nustatytinas – 5 000 Eur. Teismo vertinimu būtent tokia suma neturtinei žalai atlyginti labiausiai atitiks ne tik pirmiau aptartas šiam dydžiui nustatyti reikšmingas aplinkybes, bet ir sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Pažymėtina, kad toks neturtinės žalos dydis atitinka ir teismų praktiką šios kategorijos bylose (kasacinės nutartys Nr. 2K-397-222/2016, 2K-54/2012, 2K-104/2011, 2K-244/2011 ir kt.), kai už tyčinį sunkų sveikatos sutrikdymą priteisiama nuo 2 896 Eur iki 20 078 Eur Lt neturtinei žalai atlyginti). Į atlygintinos žalos dydį įskaitytina suma, gauta kompensacija už neturtinę žalą (1 250 Eur).

67Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėt

68Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: peilis; lyginamajam tyrimui paimti DNR pavyzdžiai iš nukentėjusiojo R. S., liudytojų I. G., S. G., A. B., priduoti saugojimui į Vilniaus AVPK saugojimo kamerą (T. 1, b. l. 147, 148), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 302-307 straipsniais,

Nutarė

70D. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje, ir skirti jam septyniasdešimt parų arešto.

71D. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams.

72Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu ir skirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams.

73Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1, 2 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir galutinę bausmę D. V. paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams.

74Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

75Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

76Į bausmę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi, įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018-11-07 14.30 val. iki 2018-11-08 11.11 val. (vieną dieną).

77Kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, panaikinti.

78Civiliniam ieškovui Vilniaus teritorinei ligonių kasai iš kaltinamojo D. V. priteisti 660 eurų (šeši šimtai šešiasdešimt Eur 00 ct) turtinei žalai atlyginti.

79Nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui R. S. iš kaltinamojo D. V. priteisti 3750 eurų neturtinei žalai atlyginti.

80Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: peilį ir DNR pavyzdžius, saugomus Vilniaus aps. VPK saugojimo kameroje (kvitas B 2018-11-20 serija BBB Nr. LS003599), sunaikinti.

81Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtam nuteistajam – nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. Teismas... 4. D. V. 2017-01-13, apie 23.02 val., viešoje vietoje - automobilių stovėjimo... 5. Be to, D. V. 2018-06-18, apie 6.50 val., kieme, prie pastato, esančio L. A. g.... 6. Įrodymai dėl 2017-01-13 nusikalstamos veikos... 7. Kaltinamasis D. V. apklausiamas teismo posėdžio metu pripažino savo kaltę... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir... 9. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. V. paaiškino, kad konflikto metu... 10. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis L. N. paaiškino, kad 2017-01-13 apie... 11. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. N. paaiškino, kad 2017-01-13 apie 23.00... 12. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas T. R. paaiškino, kad 2017-01-13 dirbo... 13. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja Ž. D. paaiškino, kad 2017 ji tris metus... 14. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas L. J. paaiškino, kad 2017-01-13 apie 23.02... 15. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas M. D. apie įvykio aplinkybes 2017-02-02... 16. 2017-01-31 asmens parodymo atpažinti metu nukentėjusysis L. N. atpažino D.... 17. 2017-01-14 įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėta... 18. 2017-01-14 apžiūros protokolu apžiūrėtas automobilis „D. N.“, valst.... 19. 2017-01-14 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu Vilniaus RVUL... 20. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2017-05-29 specialisto... 21. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje... 22. Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-02080-17, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 23. Įrodymai dėl 2018-06-18 nusikalstamos veikos... 24. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. V. paaiškino, kad buvo labai girtas,... 25. Parodymų patikrinimo vietoje 2018-11-08 protokolu nustatyta, kad D. V.... 26. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis R. S. paaiškino, kad 2018-06-18, apie... 27. Nukentėjusysis R. S., papildomai apklaustas ikiteisminio tyrimo metu,... 28. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. B. paaiškino, kad 2018-06-18, apie 5... 29. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. V. paaiškino, kad 2018-06-18 dirbo... 30. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2018-10-05 protokolu nustatyta,... 31. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. M. paaiškino, kad 2018-06-18, apie 6... 32. Papildomai apklaustas liudytojas R. M. paaiškino, kad prie savo liudytojo... 33. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas S. O. paaiškino, kad kas įvyko 2018-06-18... 34. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. S. paaiškino, kad 2018-06-18 dirbo... 35. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. B. paaiškino, kad tiksliai pasakyti... 36. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja T. T. paaiškino, kad 2018-06-19 apie 15.30... 37. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. G. paaiškino, kad 2018-06-19, apie... 38. 2018-06-18 įvykio vietos apžiūros protoloku nustatyta, kad apžiūrėta... 39. 2018-06-25 apžiūrėta įvykio vieta - prie pastato L. A. g. 8, Vilniuje, kur... 40. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2018-10-24 specialisto... 41. 2018-06-25 kitų objektų apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrimas... 42. 2018-06-25 apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrimas vaizdo įrašas... 43. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje... 44. 2018-11-07 kratos metu pas įtariamąjį D. V. buvo paimti drabužiai: šortai,... 45. 2018-11-17 Daiktų apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrimi: 1. Šortai... 46. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados... 47. Dėl pareikštų kaltinimų, padarius nusikaltimą, numatytą BK 284... 48. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos BPK 20... 49. Dėl pareikštų kaltinimų, padarius nusikaltimą, numatytą BK 135 straipsnio... 50. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs kaltinamojo teisme bei ikiteisminio... 51. Teismas, ištyręs ir įvertinęs įrodomąją bylos medžiagą, vienus... 52. Bausmės skyrimas kaltinamajam... 53. Kaltinamojo D. V. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad jis... 54. Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų... 55. Kaltinamasis laikinai sulaikytas BPK 140 str. tvarka nuo 2018-11-07, 14.30... 56. D. V. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas... 57. Dėl 2018-06-18 nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo... 58. Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2018-09-24 pateikė civilinį ieškinį... 59. Teismui taip pat pateiktas Vilniaus teritorinės ligonių kasos prašymas... 60. Byloje taip pat pareikštas nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo R. S.... 61. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018-10-25 rašto duomenimis,... 62. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.283 straipsnio 1... 63. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės... 64. Nagrinėjamu atveju nustatant nukentėjusiajam R. S. priteistinos neturtinės... 65. Nustatant neturtinės žalos dydį teismas, siekdamas išlaikyti pusiausvyrą... 66. Apibendrinant konstatuotina, kad pirmiau išdėstytų, neturtinės žalos... 67. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėt... 68. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: peilis;... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 70. D. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 71. D. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 72. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies... 73. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1, 2... 74. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 75. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 76. Į bausmę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66... 77. Kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 78. Civiliniam ieškovui Vilniaus teritorinei ligonių kasai iš kaltinamojo D. V.... 79. Nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui R. S. iš kaltinamojo D. V. priteisti... 80. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 81. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtam nuteistajam – nuo...