Byla 2K-167/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valerijaus Čiučiulkos, Dalios Bajerčiūtės ir pranešėjo Vytauto Piesliako, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorui D. S., nukentėjusiajai A. R., nukentėjusiajam ir nukentėjusiojo L. Pr. įstatyminiam atstovui L. P.,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiosios I. P. ir nukentėjusiojo bei L. Pr. įstatyminio atstovo L. P. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 8 d. nutarties.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nuosprendžiu D. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 4 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams ir šešiems mėnesiams. Pritaikius BK 75 straipsnį, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, įpareigojant D. J. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Vadovaujantis BK 68 straipsniu, jam uždrausta naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones trejiems metams.

4Iš D. J. priteista: neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam L. Pr. 59 136,80 Lt; nukentėjusiesiems L. P., I. P., O. V. K. po 49 136,80 Lt kiekvienam bei po 320 Lt atstovavimo išlaidų; nukentėjusiajai A. R. 1000 Lt bei 250 Lt atstovavimo išlaidų.

5Nukentėjusiajai A. R. taip pat priteistas 592 Lt turtinės žalos atlyginimas Iš UAB DK „PZU Lietuva“.

6Nukentėjusiųjų L. Pr., L. P., I. P. ir O. V. K. pareikšti civiliniai ieškiniai dėl turtinės žalos atlyginimo palikti nenagrinėti.

7Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 10 d. nutartimi pakeistas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nuosprendis: iš D. J. nukentėjusiajam L. Pr. priteista 30 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, nukentėjusiesiems L. P., I. P. ir O. V. K. – po 15 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

8Iš UAB DK „PZU Lietuva“ nukentėjusiosios A. R. naudai priteista 531,50 Lt turtinei žalai atlyginti.

9Kita pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis nepakeista.

10Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nukentėjusiojo bei L. Pr. įstatyminio atstovo L. P. paaiškinimus, kuriais jis prašė tenkinti kasacinį skundą, prokuroro, kuris prašė iš dalies tenkinti kasacinius skundus, paaiškinimų,

Nustatė

11D. J. nuteistas už tai, kad, vairuodamas kelių transporto priemonę, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, pažeidė kelių eismo saugumo reikalavimus, dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta vieno žmogaus sveikata, o trims asmenims sveikata sutrikdyta nesunkiai, būtent: 2009 m. lapkričio 26 d., apie 7.27 val., Klaipėdoje, Kretingos g., sukeldamas pavojų saugiam eismui, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vairavo automobilį „Mazda Xedos 9“ ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 14, 133 punkto nuostatas, t. y. esant šlapiai asfaltuotai kelio dangai, dirbtiniam apšvietimui, kai matomumas į priekį įjungus artimuosius žibintus apie 40 metrų, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, neatsižvelgė į kelio ir meteorologines sąlygas, nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Mazda Xedos 9“ ( - ), vairuojamu L. P. Dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų L. Pr. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, I. P., L. P., O. K. sveikata sutrikdyta nesunkiai, o A. R. padaryta didelė turtinė 10 000 Lt žala dėl transporto priemonės „Mazda Xedos“ ( - ) sugadinimo.

12Nukentėjusioji I. P. ir nukentėjusysis bei L. Pr. įstatyminis atstovas L. P. kasaciniu skundu prašo teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 8 d. nutartį, palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nuosprendį.

13Kasatoriai skunde teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, sumažindamas nukentėjusiesiems pirmosios instancijos teismo priteistos neturtinės žalos atlyginimo dydį, pažeidė BPK 113, 115 straipsnių nuostatas, nesilaikė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų, pažeidė BPK 44 straipsnio 10 dalį, 332 straipsnio 3 dalies nuostatas.

14Neturtinės žalos samprata ir jos dydžio nustatymo kriterijai nurodyti CK 6.250 straipsnyje. Kasatorių manymu, pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė šią normą ir teisingai nustatė neturtinės žalos atlyginimo dydį. Buvo atsižvelgta ne tik į tai, kad nukentėjusieji dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų patyrė didelį sukrėtimą ir fizinį skausmą, kad sveikatos sutrikdymai pakenkė jų gyvenimo kokybei, bet ir į susirūpinimą dėl būsimų pasekmių. Kasatorių manymu, apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas jam padarytos neturtinės žalos dydį, turėjo įvertinti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų visumą, o ne apsiriboti paties nepilnamečio teismo posėdžio metu išsakytu paaiškinimu, kad jaučiasi gerai.

15Kasatoriai pažymi, kad nukentėjusiajam nepilnamečiui L. Pr. dėl eismo įvykio buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, jis nuo 2009 m. lapkričio 27 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. negalėjo lankyti mokyklos, popamokinio ugdymo būrelių, tai sumažino galimybes bendrauti su bendraamžiais.

16L. P. patirti sužalojimai yra tokio pobūdžio, kad iš karto negalima pašalinti jų padarinių, todėl, be išgyvenimo dėl paties sužalojimo, prie neturtinės žalos priskirtini išgyvenimai dėl būsimų pasekmių, o būtent, kaip sužalojimai paveiks sveikatą ateityje, ar pasekmes pavyks pašalinti operacijomis ir pan. Kasatorių įsitikinimu, susirūpinimas dėl būsimų fizinio sužalojimo pasekmių vertintinas kaip reali žala CK 6.250 straipsnio prasme. Be to, L. P. dėl patirtų sužalojimų neteko 40 proc. darbingumo, tai sutrukdė tęsti studijas aukštojoje mokykloje, sumažino galimybes susirasti darbą. Apeliacinės instancijos teismas į minėtas aplinkybes neatsižvelgė.

17Nustatydamas nukentėjusiajai I. P. padarytos neturtinės žalos atlyginimo dydį apeliacinės instancijos teismas taip pat tinkamai neįvertino pasekmių. Nors jai buvo nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, tačiau dėl padarytų sužalojimų ji neteko 55 proc. darbingumo, priversta vaikščioti su ramentais, jaučia nerimą dėl išliekamųjų sužalojimo padarinių. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai I. P. pirmosios instancijos teismo priteistą neturtinės žalos atlyginimo dydį sumažino iki 15 000 Lt, nors apeliaciniu skundu D. J. jį prašė sumažinti iki 20 000 Lt.

18Kasacinį skundą padavusių nukentėjusiųjų nuomone, apeliacinės instancijos teismas, iš dalies tenkindamas D. J. apeliacinį skundą, nurodė, kad atsižvelgia į neturtinės žalos kompensacijos dydį mažinančius faktorius, tokius kaip turtinės žalos atlyginimas, pozityvus nuteistojo elgesys po nusikalstamos veikos padarymo, tačiau, kasatorių nuomone, tokios išvados visiškai nepagrįstos, nes nuteistasis tik vieną kartą ligoninėje aplankė L. Pr., formaliai atsiprašė vieno iš nukentėjusiųjų, o jo padarytą turtinę žalą atlygino draudimo bendrovė. Skunde akcentuojama, kad apeliacinės instancijos teismas, sureikšmino vieną iš CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų – žalą padariusio asmens turtinę padėtį, nors turėjo įvertinti ne tik tas aplinkybes, kurios rodo jo turtinę padėtį žalos priteisimo momentu, bet ir tas, kurios leidžia spręsti dėl turtinės padėties pasikeitimo ateityje. D. J. yra jaunas, sveikas, darbingas vyras, todėl tai, kad neturi nekilnojamojo turto ir jo mėnesinė alga 900 Lt, negali būti laikoma išskirtine aplinkybe, dėl kurios neturtinės žalos atlyginimas mažintinas.

19Nukentėjusiojo L. Pr. įstatyminio atstovo kasacinis skundas tenkintinas, o nukentėjusiųjų I. P. ir L. P. kasaciniai skundai iš dalies tenkintini.

20

21Dėl neturtinės žalos priteisimo

22

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nuosprendžiu iš D. J. nukentėjusiajam L. Pr. buvo priteista 59 136,80 Lt neturtinės žalos atlyginimo; nukentėjusiesiems L. P. ir I. P. – po 49 136,80 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 10 d. nutartimi iš dalies patenkinus nuteistojo D. J. apeliacinį skundą, nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos dydis sumažintas: nukentėjusiajam L. Pr. iki 30 000 Lt, o nukentėjusiesiems L. P. ir I. P. – iki 15 000 Lt kiekvienam.

24Priimdamas sprendimą sumažinti priteistinos iš D. J. nukentėjusiesiems neturtinės žalos dydį apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad vadovaujasi CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, įpareigojančią teismą nustatyti nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo dydį, laikantis Civilinio kodekso nuostatų ir pagal konkrečioje situacijoje nustatytų teisiškai reikšmingų kriterijų visumą. CK 6.250 straipsnio 2 dalis įpareigoja teismą, nustatant neturtinės žalos dydį, atsižvelgti į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, žalą padariusio asmens turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus. Šie kriterijai teismo sprendime turi būti ne tik formaliai išdėstyti, bet ir išnagrinėti, įvertinant kiekvieno jų reikšmę konkretaus neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymui.

25Kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nustatydamas neturtinės žalos dydį pirmosios instancijos teismas šį savo sprendimą motyvavo nepakankamai, suabsoliutino tik vieną iš CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įvardytų kriterijų – pasekmes. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas priteistinos žalos dydį atskiriems nukentėjusiesiems, pats pažeidė CK 6.250 straipsnio nuostatas, teikdamas lemiamą vaidmenį, nustatant žalos dydį, kaltininko turtinei padėčiai. Vien kaltininko sunki turtinė padėtis šiuo atveju negali būti lemiamas kriterijus neturtinės žalos dydžiui nustatyti. Dominuojantis kriterijus keisti teismo nustatytą neturtinės žalos dydį yra padaryta žala sveikatai bei nukentėjusiųjų sveikatos būklė (Baudžiamoji byla Nr. 2K-64/2009).

26Eismo įvykio metu padaryti sužalojimai paliko rimtų liekamųjų reiškinių, kurie ilgą laiką atsilieps nukentėjusiųjų, visų pirma L. Pr. ir L. P., sveikatai. Kasaciniame skunde yra pagrįstai akcentuojama, kad minėtų nukentėjusiųjų patirti sužalojimai yra tokio pobūdžio, kad iš karto negalima pašalinti jų padarinių, todėl, be išgyvenimų dėl paties sužalojimo, prie neturtinės žalos priskirtini išgyvenimai dėl būsimų pasekmių, o būtent, kaip sužalojimai paveiks sveikatą ateityje, ar pasekmes pavyks pašalinti operacijomis ir pan. Šių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas neanalizavo, taip pat deramai neįvertino tokių neigiamų padarinių, kaip asmens turėtų galimybių praradimas. Apygardos teismas, keisdamas nuosprendžio dalį dėl neturtinės žalos priteisimo L. P., neatsižvelgė į tai, kad jis turėjo gerai apmokamą darbą draudimo bendrovėje, kur dirbo skyriaus vadovu, tačiau dėl patirtų sužalojimų šio darbo neteko (T. 3, b. l. 68).

27Apygardos teismo nutartyje akcentuota, kad žalą mažinančiais faktoriais apeliacinės instancijos teismas taip pat laikė tokias turinčias reikšmės bylai aplinkybes, kaip pozityvus nuteistojo elgesys po nusikalstamos veikos padarymo, nukentėjusiesiems padarytos turtinės žalos kompensavimas. Tačiau nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismai visiškai nevertino tokio svarbaus kaltininko atsakomybei už padarytą žalą faktoriaus, kaip vairuotojo D. J. girtumas. Jo kraujyje užfiksuota 2,43 promilės etilo alkoholio. Tai sunkus girtumo laipsnis, kuris galiausiai ir galėjo nulemti vairuotojo reakciją į situaciją kelyje, kuri, sprendžiant iš bylos medžiagos, nebuvo sudėtinga, bei sukelti neigiamus padarinius.

28Apeliacinės instancijos teismas priteistos neturtinės žalos mažinimą L. P. motyvavo ir tuo, kad dėl jo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 145 straipsnyje. Tačiau bylai esant apeliacinės instancijos teisme ikiteisminis tyrimas nebuvo baigtas ir jo rezultatai nebuvo aiškūs. Todėl ši aplinkybė negalėjo turėti įtakos apeliacinės instancijos teismo sprendimui. Kasatorius pristatė į kolegijos posėdį pažymą, kad ikiteisminis tyrimas dėl šio fakto nutrauktas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 145 straipsnyje, požymių.

29Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis, kuria nukentėjusiajam L. Pr., eismo įvykio metu patyrusiam sunkų sveikatos sutrikdymą, neturtinės žalos atlyginimas sumažintas iki 30 000 Lt, taip pat nėra tinkamai motyvuota. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad nustatant neturtinės žalos dydį bylose, kuriose neturtinę žalą patiria nepilnamečiai ar mažamečiai asmenys, atsižvelgtina į jų amžiaus grupės asmenims būdingus fizinės ir psichinės raidos ypatumus, socialinę brandą, suvokimo laipsnį, reakciją į prieš jį padarytą nusikalstamą veiką, jos įtaką nukentėjusiojo fiziniam, protiniam, socialiniam vystymuisi (Baudžiamosios bylos Nr.: 2K-556/2008, 2K-306/2010). Iš apeliacinės instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad trūksta išsamesnės analizės dėl padarytų sužalojimų pasekmių tolesniam nukentėjusiojo L. Pr. gyvenimui. Teismas apsiribojo apeliacinės instancijos teismo posėdyje nukentėjusiojo duotu paaiškinimu, kad jis jaučiasi gerai, neįvertindamas mažamečio psichikos ypatumų. Neatsižvelgta į tai, kad mažametis dėl D. J. sukelto eismo įvykio patyrė ypač sunkius padarinius – jam buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Akivaizdu, kad dėl atviro kaukolės skliauto lūžio jis patyrė didelį fizinį skausmą, dvasinį sukrėtimą, tam tikrą laiką negalėjo lankyti mokyklos, sumažėjo galimybė bendrauti su bendraamžiais. Visa tai neabejotinai turėjo įtakos normaliai vaiko raidai. Pažymėtina ir tai, kad nustatydamas neturtinės žalos dydį L. Pr. apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo susiklosčiusios teismų praktikos šios kategorijos bylose. Nukentėjusiesiems, eismo įvykio metu patyrusiems sunkų sveikatos sutrikdymą, priteisiama nuo 30 000 Lt iki 80 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (Baudžiamosios bylos Nr.: 2K-114/2008, 2K-511/2008, 2K-556/2008, 2K-181/2010 ir kt.).

30Apeliacinės instancijos teismas I. P. pirmosios instancijos teismo priteistą neturtinės žalos atlyginimo dydį sumažino nuo 49 136,80 Lt. iki 15 000 Lt. Tačiau apeliantas D. J. apeliaciniu skundu prašė sumažinti I. P. priteistą neturtinę žalą iki 20 000 Lt. Teismas išeidamas iš apeliacinio skundo ribų ir sumažindamas priteistinos neturtinės žalos dydį I. P. nemotyvavo savo sprendimo šioje dalyje.

31Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl neturtinės žalos priteisimo keistina, padidinant kasatoriams priteistinos neturtinės žalos dydį. Nukentėjusiajam L. Pr. paliekamas neturtinės žalos dydis priteistas pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu, o nukentėjusiesiems L. P. ir I. P. jis didinamas.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

33Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 8 d. nutartį.

34Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 8 d. nutarties dalį, kuria iš D. J. nukentėjusiajam L. Pr. priteista 30 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir šioje dalyje palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nuosprendį.

35Iš D. J. priteisti L. P. 35 000 Lt, I. P. 20 000 Lt.

36Kitą Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 8 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nuosprendžiu D. J.... 4. Iš D. J. priteista: neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam L. Pr. 59... 5. Nukentėjusiajai A. R. taip pat priteistas 592 Lt turtinės žalos atlyginimas... 6. Nukentėjusiųjų L. Pr., L. P., I. P. ir O. V. K. pareikšti civiliniai... 7. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 8. Iš UAB DK „PZU Lietuva“ nukentėjusiosios A. R. naudai priteista 531,50 Lt... 9. Kita pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis nepakeista.... 10. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nukentėjusiojo bei L.... 11. D. J. nuteistas už tai, kad, vairuodamas kelių transporto priemonę, būdamas... 12. Nukentėjusioji I. P. ir nukentėjusysis bei L. Pr. įstatyminis atstovas L. P.... 13. Kasatoriai skunde teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, sumažindamas... 14. Neturtinės žalos samprata ir jos dydžio nustatymo kriterijai nurodyti CK... 15. Kasatoriai pažymi, kad nukentėjusiajam nepilnamečiui L. Pr. dėl eismo... 16. L. P. patirti sužalojimai yra tokio pobūdžio, kad iš karto negalima... 17. Nustatydamas nukentėjusiajai I. P. padarytos neturtinės žalos atlyginimo... 18. Kasacinį skundą padavusių nukentėjusiųjų nuomone, apeliacinės... 19. Nukentėjusiojo L. Pr. įstatyminio atstovo kasacinis skundas tenkintinas, o... 20. ... 21. Dėl neturtinės žalos priteisimo... 22. ... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nuosprendžiu iš D.... 24. Priimdamas sprendimą sumažinti priteistinos iš D. J. nukentėjusiesiems... 25. Kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nustatydamas... 26. Eismo įvykio metu padaryti sužalojimai paliko rimtų liekamųjų reiškinių,... 27. Apygardos teismo nutartyje akcentuota, kad žalą mažinančiais faktoriais... 28. Apeliacinės instancijos teismas priteistos neturtinės žalos mažinimą L. P.... 29. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis, kuria nukentėjusiajam L.... 30. Apeliacinės instancijos teismas I. P. pirmosios instancijos teismo priteistą... 31. Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą,... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,... 33. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 34. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 35. Iš D. J. priteisti L. P. 35 000 Lt, I. P. 20 000 Lt.... 36. Kitą Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...