Byla 2-689/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Statinių projektavimo biuras“, atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „AKS projektai“ ir atsakovo A. Š. individualios įmonės atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-402-212/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ ieškinį atsakovams restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „AKS projektai“, A. Š. individualiai įmonei, uždarajai akcinei bendrovei „Statinių projektavimo biuras“ dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo – akcinė bendrovė SEB bankas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl žalos, atsiradusios dėl nekokybiškai atliktų pastato statybos darbų, atlyginimo.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimai.

6Ieškovas BUAB „Inrent“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovams RUAB „AKS projektai“, A. Š. IĮ, UAB „Statinių projektai“ bei prašė priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 890 083,57 Lt žalos bei 8,49 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 24 d. UAB „AKS projektai“ (generalinis rangovas) ir UAB „Kavaska“ sudarė rangos sutartį dėl pastato – sandėlio Šilagalio kaime, Panevėžio rajone statybos. 2008 m. liepos 10 d. susitarimo pagrindu ieškovas pakeitė UAB „Kavaska“ pagal rangos sutartį ir perėmė statybos objekto užsakovo teises ir pareigas. 2008 m. liepos 14 d. ieškovas ir A. Š. IĮ (techninis prižiūrėtojas) sudarė darbų atlikimo sutartį, kurios pagrindu techninis užsakovas įsipareigojo vykdyti pastato statybos techninę priežiūrą. 2008 m. liepos 16 d. sutarties pagrindu UAB „Statinių projektavimo biuras“ (projekto prižiūrėtojas) įsipareigojo atlikti pastato statybos projekto vykdymo priežiūrą. Nurodė, kad bankroto administratorius, perėmęs visą ieškovo turtą, pastebėjo, kad pastatas – sandėlis yra avarinės būklės, todėl ėmėsi veiksmų didelėms neigiamoms pasekmėms išvengti. Pažymėjo, kad pastato būklės 2010 m. lapkričio 30 d. ekspertizė, atlikta UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“, patvirtino, kad atsakovų veiksmuose buvo visos sutartinei civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos. Generalinis rangovas nekokybiškai atliko pastato statybos darbus, o techninis prižiūrėtojas ir projekto prižiūrėtojas neužtikrino, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą ir kad statinys būtų statomas laikantis statinio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų. Ieškovo bankroto administratorius, siekdamas išvengti pastato sugriuvimo, su AB SEB bankas ir UAB „Euromonta“ pasirašė statybos rangos sutartį, pagal kuria UAB „Euromonta“ įsipareigojo atlikti pastato stogo remonto darbus, o AB SEB bankas sutiko finansuoti darbus. AB SEB bankas, atliekantis finansuotojo funkciją, yra sumokėjęs UAB „Euromonta“ 890 083,57 Lt.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas BUAB „Inrent“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams RUAB „ AKS projektai “, A. Š. IĮ ir UAB „Statinių projektavimo biuras“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, lėšas ir turtines teises pareikšto reikalavimo ribose (890 083,57 Lt). Nurodė, kad atsakovai nėra linkę taikiai išspręsti kilusį ginčą, ieškovas neturi duomenų apie atsakovų turtinę padėtį, ieškinio reikalavimo suma yra didelė, todėl kyla reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi ieškovo BUAB „Inrent“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – RUAB „ASK projektai“, A. Š. IĮ, UAB „Statinių projektavimo biuras“ turtui reikalavimo ribose (890,083,57 Lt) areštavo atsakovams UAB „ ASK projektai “, A. Š., UAB „Statinių projektavimo biuras“ priklausantį nekilnojamąjį turtą. Tokio turto nepakankant nurodė likusiai sumai areštuoti kilnojamąjį turtą, šio turto nepakankant nurodė likusiai sumai areštuoti atsakovų banko sąskaitose esančias lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo turtu (tame tarpe jo pardavimu, dovanojimu ar kitaip perleidimu tretiesiems asmenims), išskyrus būtinus turto apsaugai bei išlaikymui. Areštavus lėšas, esančias atsakovų banko sąskaitose, nurodė leisti jas naudoti privalomiems įsipareigojimams valstybės biudžetui ir įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą vykdyti bei atsiskaitymui su ieškovu. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra pakankamai didelė, atsakovai iki šiol neatsiskaitė, todėl yra pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Statinių projektavimo biuras“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį. Jeigu teismas nuspręstų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašo jas taikyti proporcingai įvykdytų darbų sumai, iš ieškovo pareikalauti, kad jis pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Be to, prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Ieškovo pasamdyta UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ statinio stogo griūties priežastimi nurodė neteisingą pastato eksploataciją, dėl kurios užšalo lietaus šalinimo sistema. Kitų griūties priežasčių ekspertizės akte nėra nurodyta, todėl darytina išvada, kad ieškovas pats yra kaltas dėl pastato stogo griūties.

132) Ieškovo eksploatuojamame pastate nebuvo pildomas Statinių naudotojų sąrašas, kuriame turi būti nurodomi duomenys apie statinį, jo techninio prižiūrėtojo vardas ir pavardė bei statinio techninė būklė.

143) Ieškovas, nors ir privalėjo, tačiau nepranešė apie statinio avariją savivaldybės administracijos direktoriui, Valstybinei teritorijų planavimo inspekcijai, taip norėdamas nuslėpti savo galimą atsakomybę už blogai eksploatuojamą pastatą.

154) Remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 5 punktu, ieškovas pirmiausiai turėjo kreiptis į statybą vykdžiusią organizaciją ir pareikalauti suremontuoti statinį. Tik šiai įmonei atsisakius statinį remontuoti ar bankrutavus, pastato savininkas turėjo ieškoti kito rangovo.

165) Avarijos tyrimo komisija turi nustatyti avarijos priežastis ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis, tačiau ieškovas vienašališkai nusprendė, kas yra avarijos kaltininkas.

176) UAB „Euromonta“ pati nusistatė avarijos pasekmių likvidavimo kainą ir atliko darbus. Atliekamų darbų kokybės nekontroliavo joks įstatymų numatytas specialistas, darbai buvo vykdomi neturint jokio projekto. Be to, neaišku, kodėl minėta įmonė buvo pasirinkta be konkurso ir kodėl jai buvo sumokėta beveik trečdaliu didesnė suma nei numatyta sutartyje.

187) Atsakovas niekada nebuvo informuotas apie statinio griūtį, todėl neteisinga teigti, kad atsakovas nėra linkęs spręsti kilusį ginčą. Atsakovas apie pastato griūtį sužinojo tik iš Panevėžio apygardos teismo pranešimo dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, praėjus beveik 2 m. po stogo griūties. Manoma, kad ieškovas tikisi nesąžiningai pasipelnyti.

198) Statinio projektuotojas, atliekantis projekto vykdymo priežiūrą, neturi galimybės ir pareigos, nustatytos teisės aktais, tikrinti rangovo darbų ir naudojamų medžiagų kokybę, nesusijusią su statinio architektūra. Statinio statybos metu nėra užfiksuota, kad statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas numatytu laiku nebūtų lankęsis statybvietėje ar nesiėmęs spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusių klausimų.

209) UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ ekspertizės akte nurodyta, kad techniniame projekte suprojektuoto pakloto atlaikomoji galia pakankama, kas patvirtina, kad atsakovo atliktas techninis projektas yra teisingas.

2110) Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pakenktų įmonės veiklai ir jos vardui, darbuotojų pelnytam užmokesčiui už darbą.

2211) Ieškovas kiekvienais metais draudžia savo veiklą 1 000 000 Lt. Todėl net jei atsakovas ir būtų pripažintas padaręs žalą ieškovui, projektuotojo civilinė atsakomybės suma žymiai viršija ieškovo patirtą žalą, ypač atsižvelgiant į tai, kad atsakovai yra trys.

2312) Atsakovas UAB „AKS projektai“ įvykdė darbų už 32 000 000 Lt, o apeliantas tik už 42 000 Lt, todėl jie negali dalintis galimų nuostolių solidariai. Proporcingai vertinant atsakomybę, apelianto atsakomybė negalėtų būti didesnė nei 1 112 Lt.

24Atsiliepimu į atsakovo UAB „Statinių projektavimo biuras“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Inrent“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

251) Visi atsakovo atskirojo skundo argumentai yra susiję su ginčo esme, bylos nagrinėjimu iš esmės ir ieškovo teisės į ieškinio patenkinimą turėjimu ar neturėjimu. Atskirojo skundo turinys savo esme yra atsiliepimas į ieškinį, o ne skundas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus, nenagrinėja ginčo esmės.

262) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Vien tik didelė ieškinio suma yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

273) Teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi tik įsitikinti, kad egzistuoja grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi minėtomis nuostatomis.

28Atsiliepimu į atsakovo UAB „Statinių projektavimo biuras“ atskirąjį skundą tretysis AB SEB bankas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

291) Dauguma atskirojo skundo argumentų nėra susiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumu, bet susiję su bylos esme. Šie klausimai turi būti nagrinėjami sprendžiant bylą iš esmės.

302) Preliminariai vertinant ieškovo kartu su ieškiniu pateiktus įrodymus matyti, kad ieškovo reikalavimas atsakovo atžvilgiu yra pagrįstas, todėl teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

313) Atskirojo skundo argumentas, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėjo būti taikomos, nes atsakovas yra apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu, nėra pagrįstas. Atsakovas be savo civilinės atsakomybės draudimo poliso nepateikė kitų duomenų, leidžiančių manyti, kad jo turtinė padėtis leis įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Aplinkybė, kad atsakovas yra apsidraudęs savo civilinę atsakomybę, neeliminuoja grėsmės būsimo teismo sprendimo realiam įvykdymui. Byloje ginčas nėra susijęs su draudimo teisiniais santykiais, civilinės atsakomybės draudimo sutartimi, draudimo bendrovė į bylą atsakovu nėra įtraukta, todėl nėra pagrindo teigti, kad bet kokiu atveju ji atlygins ieškovui atsiradusią žalą. Draudimo kompanija yra ribojama draudimo sutarties sąlygų, draudimo išmokos mokėjimas priklauso nuo draudžiamojo įvykio egzistavimo ir kitų aplinkybių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje praktiškai negalima pasakyti, ar tikrai atsakovo pateikta draudimo sutartis yra galiojanti, ar draudimo apsauga bus taikoma ir ar draudimo išmoka bus išmokėta. Todėl atsakovo civilinės atsakomybės draudimas negali būti laikomas ieškinio užtikrinimo priemone.

324) Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo gerą finansinę padėtį. Sprendžiant iš viešai prieinamos informacijos, atsakovo finansinės galimybės įvykdyti teismo sprendimą yra abejotinos. Iš Juridinių asmenų registrui pateikto 2010 m. balanso matyti, kad atsakovas yra ties nemokumo ir bankroto byla. Nors atsakovo balansinė turto vertė sudaro 1 804 482 Lt, bet jis turi net 936 937 Lt per vienerius metus vykdytinų įsipareigojimų. Taigi per vienerius metus mokėtinos sumos viršija pusę turimo turto vertės. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovo veikla yra nuostolinga, 2010 m. jis patyrė 70 963 Lt nuostolių. Didžioji dalis atsakovui priklausančio vertingesnio turto yra įkeista bankui, kai kuris nekilnojamas turtas yra areštuotas teismo kitoje byloje.

335) Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad atsakovo atžvilgiu turto arešto mastas neturėtų būti daugiau nei 1 112 Lt. Ieškinys yra pareikštas dėl skolos priteisimo iš visų atsakovų solidariai. Taigi ieškovui priėmus palankų sprendimą, jis galės reikšti reikalavimą dėl sprendimo įvykdymo bet kuriam iš atsakovų, be to, tiek visą, tiek jo dalį.

346) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai suvaržė atsakovo teises. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareikšto reikalavimo pobūdį ir mastą. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones tokiu mastu, kiek buvo būtina pareikštam ieškiniui užtikrinti, ir ekonomiškumo bei proporcingumo principų nepažeidė.

357) Nepagrįstas atsakovo prašymas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Toks prašymas turėtų būti pateikiamas pirmosios instancijos, o ne apeliaciniam teismui. Be to, atsakovas neįrodė, kad egzistuoja nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo sąlygos.

368) Atsakovas nepateikė argumentų, kodėl byla turėtų būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka, todėl toks prašymas turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

37Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „AKS projektai“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

381) Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra betikslės. Atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė, todėl net ir patenkinus ieškinį visiškai, teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas pirmiau negu patenkinti visų kitų kreditorių reikalavimai pagal kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Patenkinus ieškovo ieškinį, jis taptų tik dar vienu atsakovo kreditoriumi, atitinkamai būtų keičiamas restruktūrizavimo planas ir teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negalėtų užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo.

392) Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Todėl skundžiama nutartis yra šališka ir neobjektyvi.

403) Skundžiama nutartis pažeidžia atsakovo teises, nes ja buvo areštuotos atsakovo sąskaitos, kuriose laikomos įmonės apyvartinės lėšos. Atsakovas šias sąskaitas naudoja vykdydamas sutartinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims, moka darbuotojams atlyginimus, įsigyja medžiagas, vykdo kitą ūkinę – komercinę veiklą. Areštavus atsakovo sąskaitas, įmonės normali darbinė veikla yra visiškai paralyžiuota, kas pažeidžia teisingumo ir protingumo principus, veda įmonę prie bankroto. Areštavus atsakovo sąskaitas, įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, nėra galimybės vykdyti restruktūrizavimo planą.

414) Ieškovas yra skolingas atsakovui daugiau nei 18 000 000 Lt, be to, žala greičiausiai atsirado dėl pačio ieškovo netinkamo patalpų eksploatavimo.

425) Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gynė tik ieškovo interesus, nepaisė šalių interesų pusiausvyros, todėl pažeidė asmenų lygybės įstatymui ir teismui principą bei Konstitucijos 29 straipsnį.

43Atsiliepimu į atsakovo RUAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą tretysis asmuo AB SEB bankas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

441) Atsakovams reiškiamas 890 083,57 Lt dydžio reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra didelės sumos ieškinys. Tą patvirtina ir teismų praktika. Ši aplinkybė pati savaime leidžia spręsti apie teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio patenkinimo atveju. Šios prezumpcijos atsakovas nepaneigė. Atsakovas nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių jo gerą turtinę padėtį.

452) Atsakovas, teigdamas, kad ieškovas turėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, netinkamai paskirsto įrodinėjimo tarp šalių naštą. Prezumpciją, kad esant didelei ieškinio sumai, būsimas teismo sprendimas gali būti neįvykdytas, turi paneigti atsakovas, nes jam geriausiai žinoma jo paties turtinė padėtis.

463) Sprendžiant iš viešai prieinamos informacijos, atsakovo finansinės galimybės įvykdyti teismo sprendimą yra abejotinos. Atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė, kas parodo, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki. Iš Juridinių asmenų registrui pateikto 2007 m. balanso matyti, kad atsakovas yra ties nemokumo ir bankroto byla. Nors atsakovo turimo turto vertė yra 4 115 415 Lt, bet jis turi net 3 398 107 Lt per vienerius metus vykdytinų įsipareigojimų. Taigi per vienerius metus mokėtinos sumos viršija pusę turimo turto vertės. Atsakovas iš vertingesnio turto turi tik žemės sklypą, bet ir jo vertė žymiai mažesnė už ieškinio sumą.

474) Aplinkybė, kad atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė, neužkerta kelio jo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu atsakovas nepateikia pakankamai įrodymų, paneigiančių būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, ir neįrodo, kad ieškinio suma jam nėra didelė. Teismų praktikoje aplinkybė, kad bendrovei iškelta bankroto byla, yra vertinama kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidų.

485) Pasibaigus restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui, gali būti leista turtu disponuoti, o pripažinus, kad yra reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes, priešingu atveju, tai paneigtų šalių lygiateisiškumo principą.

496) Niekuo nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra trikdoma įmonės veikla, nes atsakovas nepateikė tai pagrindžiančių duomenų.

507) Atsakovas, teigdamas, kad žala galėjo atsirasti dėl pačio ieškovo netinkamo patalpų eksploatavimo bei kad ieškovas yra skolingas atsakovui 18 000 000 Lt, nepagrįstai kelia su ieškinio pagrįstumu susijusius klausimus. Atskirojo skundo dalis, susijusi ne su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumu, bet su bylos esme, bus nagrinėjama sprendžiant bylą iš esmės. Preliminariai vertinant ieškovo su ieškiniu pateiktus įrodymus matyti, kad ieškovo reikalavimas atsakovo atžvilgiu yra pagrįstas, todėl negalima teigti, kad teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

518) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai riboja atsakovo veiklą. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareikšto reikalavimo pobūdį ir mastą. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones tokiu mastu, kiek buvo būtina pareikštam ieškiniui užtikrinti, ir ekonomiškumo bei proporcingumo principų nepažeidė.

52Atsiliepimu į atsakovo RUAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Inrent“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

531) Vien tik didelė ieškinio suma yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

542) Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos taikymo klausimą, nenagrinėja ginčo esmės, o tik atsižvelgia į tai, ar yra aplinkybės, kurios leistų manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, be to, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi šiomis nuostatomis.

553) Atskirajame skunde atsakovas prieštarauja pats sau teigdamas, kad teismas, nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tačiau vėliau teigia, kad pirmosios instancijos teismas visai nesigilino į situaciją.

564) Atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė ir kad ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas negalės būti iš karto įvykdytas, nėra susiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu šioje byloje. Ieškovas neturi duomenų apie atsakovo restruktūrizavimo planą ir jo vykdymo sąlygas, tačiau reiškia ieškinį dėl didelės sumos priteisimo. Atsakovo restruktūrizavimo plano pakeitimas yra visai kitas klausimas.

575) Atsakovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių jo gerą turtinę padėtį, todėl egzistuoja reali grėsmė, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

58Atskiruoju skundu atsakovas A. Š. IĮ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties dalį, kuria atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismui nusprendus nepanaikinti laikinųjų apsaugos priemonių visa apimtimi, prašo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones lėšoms. Teismui netenkinus šio prašymo, prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis uždrausta mokėti darbo užmokestį darbuotojams ir uždrausta atsiskaityti įmonei už teisines paslaugas šioje byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

591) Atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis yra areštuotos atsakovui priklausančios lėšos, pažeidžia ne tik atsakovo, bet ir ieškovo interesus, nes pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paralyžiavo visą atsakovo veiklą, prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kitiems asmenims. Dėl šios priežasties atsakovui gali būti iškelta bankroto byla, dėl ko ieškovas netektų pirmenybės teisės į areštuotą turtą ir lėšas. Ieškovas geriausiu atveju taptų tik trečios eilės atsakovo kreditoriumi.

602) Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas sieks perleisti turtą, kad vengs įvykdyti ateityje galimai palankų ieškovui teismo sprendimą. Ieškovas net nebandė susisiekti su atsakovu ir geranoriškai spręsti susidariusią situaciją. Pareiga įrodyti aplinkybes, kad atsakovas yra nesąžininga proceso šalis, tenka ieškovui. Įstatymai nepreziumuoja atsakovo nesąžiningumo. Tai turi įrodyti ieškovas.

613) Didelė ieškinio suma nėra lemiamas kriterijus sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Turi būti atsižvelgta į tai, ar atsakovas yra sąžiningas ar nesąžiningas, ar yra objektyvių duomenų, jog jis vengs įvykdyti teismo sprendimą, taip pat turi būti vadovaujamasi teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principais.

624) Teismas skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad laikinąsias apsaugos priemones taiko ne tik atsakovui, bet ir pačiam A. Š., kuris nėra byloje dalyvaujantis asmuo. Tokiu būdu teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylą asmens teisių ir pareigų.

635) Jeigu teismas atmestų atsakovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, atsakovui turėtų būti leista išmokėti darbo užmokestį darbuotojams. Tokiu būdu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitiktų šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, teisingumo bei proporcingumo principus, nebūtų pažeisti kitų asmenų – atsakovo darbuotojų – interesai.

646) Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užkerta galimybę atsakovui sudaryti teisinių paslaugų sutartį dėl atstovavimo šioje byloje, apriboja atsakovo teisių ir teisėtų interesų atstovavimą šioje byloje.

65Atsiliepimu į atsakovo A. Š. IĮ atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Inrent“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

661) Atsakovui tenka pareiga paneigti didelės ieškinio sumos prezumpciją, ko jis nepadarė. Ieškovo pareikštas reikalavimas yra labai didelis, ir kelia grėsmę galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jo turtinė padėtis leis įvykdyti būsimą teismo sprendimą.

672) Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas nenagrinėja ginčo esmės, o tik atsižvelgia į aplinkybes, kurios leistų manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būsimo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Be to, teismas neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad tokia grėsmė yra galima. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi minėtomis nuostatomis ir pagrįstai nusprendė, kad yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

683) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pernelyg varžo atsakovo teises. Teismas nurodė areštuoti lėšas tik nesant kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Netaikant lėšų arešto tik todėl, kad atsakovas neturi kito turto, kurio atžvilgiu galėtų būti pritaikytas areštas, būtų pažeista laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmė, nes skolininkui būtų sudarytos sąlygos išvengti neigiamų pasekmių, perleidžiant nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą kitiems asmenims.

69Atsiliepimu į atsakovo A. Š. IĮ atskirąjį skundą tretysis asmuo AB SEB bankas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

701) Įstatymas ir teismų praktika nesieja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vien tik su atsakovo sąžiningumu ar nesąžiningumu. Esminis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijus yra ne atsakovo elgesys, bet atsakovo objektyvios galimybės įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Todėl jos gali būti taikomos net ir nesant duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, bet esant pakankamai duomenų, kurie leidžia manyti, kad atsakovo turtinė padėtis neleis jam įvykdyti teismo sprendimo.

712) Teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas tada, kai turtinis ginčas yra dėl didelės pinigų sumos. Šioje byloje atsakovams reiškiamas reikalavimas dėl žalos atlyginimo (890 083,57 Lt) yra didelės sumos ieškinys. Ši aplinkybė jau pati savaime leidžia spręsti apie teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio patenkinimo atveju. Šios prezumpcijos atsakovas nepaneigė. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių jo gerą turtinę padėtį.

723) Atsakovas, teigdamas, kad ieškovas turėjo pateikti įrodymus, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, netinkamai paskirsto įrodinėjimo tarp šalių naštą. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad prezumpciją, jog dėl didelės ieškinio sumos būsimas teismo sprendimas gali būti neįvykdytas, turi paneigti atsakovas, nes būtent jam geriausiai žinoma jo turtinė padėtis. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jo turtinė padėtis yra gera, nors turėjo tam visas galimybes.

734) Atsakovo finansinės galimybės įvykdyti teismo sprendimą kelia nemažai abejonių. Iš Nekilnojamojo turto registro matyti, kad atsakovas neturi jokio nekilnojamojo turto, jam priklauso tik vienintelė transporto priemonė, kurios vertė yra kur kas mažesnė nei ieškinio reikalavimas. Todėl darytina išvada, kad atsakovo turtinė padėtis yra prasta, o grėsmė, kad būsimas teismo sprendimas nebus įvykdytas, yra reali.

745) Atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nepagrįstai suvaržomos jo teisės ir teisėti interesai, kad areštas prives jį prie bankroto.

756) Atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kad turi kokių nors darbuotojų, kad vykdo komercinę veiklą. Tikėtina, kad pats A. Š. yra vienintelis darbuotojas. Leidus jam išmokėti darbo užmokestį gali nutikti taip, kad bus išnaudotos visos individualios įmonės lėšos. Kadangi pirmosios instancijos teismas A. Š. atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones 2012 m. vasario 24 d. nutartimi panaikino pats, A. Š. nebus kliūčių šias lėšas paslėpti. Todėl draudimas išmokėti darbo užmokestį turi būti paliktas galioti.

767) Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepažeidė proporcingumo principo. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pernelyg nesuvaržo atsakovo teisių, jos atitinka pareikšto reikalavimo pobūdį ir mastą. Teismas pirmiausiai nurodė areštuoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant – atsakovų sąskaitas. Be to, teismas iš areštuotų lėšų leido mokėti mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas. Taigi teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones tik tokiu mastu, kiek buvo būtina pareikštam ieškiniui užtikrinti, ir ekonomiškumo bei proporcingumo principų nepažeidė. Be to, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nekliudo suinteresuotiems asmenims motyvuotai prašyti panaikinti ar pakeisti laikinąsias apsaugos priemones dėl aplinkybių pasikeitimo.

77IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

78Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai tenkino ieškovo (bankrutuojančios įmonės) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių - atsakovų turto arešto taikymo pagal ieškovo ieškinį dėl 890 083,57 Lt žalos, atsiradusios dėl nekokybiškai atliktų pastato statybos darbų, priteisimo iš solidariais bendraskoliais patrauktų trijų atsakovų.

79Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą.

80Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

81Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

82Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009). Atsakovas atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) atskirajame skunde gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo gerą turtinę padėtį (CPK 12, 178 str.). Tai gali būti duomenys iš viešų registrų, kredito įstaigų duomenys apie turimas lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas ir pan.

83Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Nurodyta materialiosios teisės norma suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo (CPK 5 str., CK 6.6 str. 4 d.). Patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgytų teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą pinigų sumą. Todėl ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kurių atsakovų atžvilgiu prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas yra saistomas ieškovų pareikšto prašymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-890/2010). Tokiu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vertina tų atsakovų turtinę padėtį, kurių turtą prašo areštuoti ieškovas. Jeigu ieškovas atsakovais patraukė kelis asmenis ir įrodinėja jų solidariąją prievolę ieškovui bei prašo areštuoti atsakovų turtą ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, teismas vertina atsakovų, kurių turtą prašo areštuoti ieškovas, bendrą turtinę padėtį. Tačiau jei bylos duomenys leidžia preliminariai manyti, kad vieno iš atsakovais patrauktų asmenų atžvilgiu ieškovui palankus sprendimus pagal preliminarų pateiktų duomenų įvertinimą negalėtų būti priimtas, šio atsakovo atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, o yra vertinama kitų atsakovų bendra turtinė padėtis.

84Ieškovo BUAB „Inrent“ reikalavimas dėl 890 083,57 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš trijų atsakovais patrauktų juridinių asmenų laikomas reikalavimu dėl didelės sumos priteisimo. Kolegija, spręsdama klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja su bylos esme susijusių klausimų, t. y. nesprendžia dėl ieškinio (ne)pagrįstumo. Tačiau, kaip minėta, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus kiekvieno atsakovo atžvilgiu. Ieškovas atsakovų – generalinio rangovo RUAB „AKS projektai“, statybos projekto vykdytojo UAB „Statinių projektavimo biuras“ ir techninio prižiūrėtojo A. Š. IĮ solidariąją civilinę atsakomybę grindžia jų bendrais neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsirado terminalo, esančio Šilagalio k., Velžio sen., Panevėžio r., statybos defektų ir buvo padaryta 890 083,57 Lt nuostolių. Ieškovas žalos dydį pagrindė išlaidomis, kurias patyrė šalindamas statybos defektus. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovą su atsakovais siejo sutartiniai teisiniai santykiai. Su atsakovu UAB „AKS projektai“ 2008 m. liepos 10 d. sudaryta statybos rangos sutartis, pagal kurią šis atsakovas perėmė statybos rangos sutartines prievoles iš UAB „Kavaska“ pagal su ieškovu 2007 m. rugpjūčio 24 d. sudarytą rangos sutartį (b. l. 4-7). 2008 m. liepos 14 d. ieškovas su atsakovu A. Š. IĮ sudarė terminalo statybos techninės priežiūros sutartį, o su atsakovu UAB „Statinių projektavimo biuras“ 2008 m. liepos 16 d. sudarė projekto vykdymo priežiūros sutartį (b. l. 36-38). Pagal šias sutartis atitinkamai RUAB „AKS projektai“ įsipareigojo atlikti terminalo statybos darbus pagal teisės norminių aktų nustatyta tvarka parengtus projektus, A. Š. IĮ įsipareigojo vykdyti objekto statybos techninę priežiūrą, o UAB „Statinių projektavimo biuras“ įsipareigojo atlikti projekto vykdymo priežiūrą. 2008 m. liepos 16 d. sutartyje nėra detalizuoti atsakovo UAB „Statinių projektavimo biuras“ įsipareigojimai ieškovui, tik nurodyta, jog šis atsakovas įsipareigojo atlikti logistikos terminalo su administracinėmis patalpomis ir lauko inžinerinių tinklų projekto vykdymo priežiūrą. Šios sutarties šalys nenumatė, kad UAB „Statinių projektavimo biuras“ atlieka statybos projekto vykdymo kontrolę, kurią atliko atsakovas A. Š. IĮ. Ieškovo į bylą pateiktame 2010 m. lapkričio 30 d. ekspertizės akte Nr. 1-22/10, kurį atliko UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pažymima, kad techniniame terminalo Šilagalio k., Velžio sen., Panevėžio r., projekte suprojektuoto PP120, t = 1,1 mm pakloto atlaikomoji galia pakankama, tačiau statinio denginyje panaudoti mažesnės laikomosios galios profiliuoto plieno pakloto lakštai, kurių laikomoji galia nepakankama, savigręžiai varžtai susukti nesilaikant montavimo schemų reikalavimų (b. l. 16-17). Taigi ieškovas nepateikė duomenų, kurių preliminarus įvertinimas leistų pagrįstai manyti, kad terminalo projekto priežiūrą vykdęs atsakovas UAB „Statinių projektavimo biuras“ atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą ieškovui. Todėl pagal ieškovo pateiktų duomenų preliminarų įvertinimą kyla pagrįstų abejonių, jog ieškinys dėl 890 083,57 Lt priteisimo iš atsakovo UAB „Statinių projektavimo biuras“ galėtų būti patenkintas. Todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones šio atsakovo atžvilgiu nebuvo pagrindo.

85Tuo tarpu prima facie pateiktų duomenų įvertinimas leidžia manyti, jog atsakovu patraukto generalinio rangovo RUAB „AKS projektai“ (dėl galimai netinkamai atliktų statybos rangos darbų), taip pat techninę priežiūrą vykdžiusio atsakovo A. Š. IĮ atžvilgiu (dėl galimai netinkamai vykdytos techninės priežiūros darbų) ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas. Atsakovai kartu su atskiraisiais skundais nepateikė duomenų, kurie paneigtų 2010 m. lapkričio 30 d. ekspertizės akte padarytas išvadas dėl priežasčių, galėjusių nulemti žalos ieškovui atsiradimą. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas svarstyti, ar šiems atsakovams ieškinio suma yra didelė.

86Reikalavimas dėl 890 083,57 Lt priteisimo iš dviejų juridinių asmenų laikomas ieškiniu dėl didelės sumos priteisimo ir tai savaime padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovai galėjo teismui pateikti duomenis apie savo gerą turtinę padėtį ir tokiu būdu paneigti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką (CPK 12, 178 str.). Tačiau atsakovai atskiruosiuose skunduose nepateikė tokių duomenų ir nedėstė argumentų dėl itin geros turtinės padėties. Atvirkščiai, atsakovas A. Š. IĮ atskirajame skunde iš esmės pripažįsta, kad įmonės turtinė padėtis sunki, įmonės lėšos yra areštuotos. Tai reiškia, kad įmonės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto arba nėra, arba jo nepakako užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, nes pirmosios instancijos teismas lėšų areštą leido taikyti tik nesant kito turto (duomenų apie tai, kad antstolis netinkamai įvykdė teismo nutartį šis apeliantas nepateikė). Atsakovas RUAB „AKS projektai“ taip pat nepateikė teismui įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, dokumentų iš viešų registrų bei kitų duomenų, patvirtinančių įmonės gerą turtinę padėtį. Be to, šis atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė, o toks teisinis statusas savaime lemia, kad įmonė turi finansinių sunkumų, t. y. negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 str. 1 d.). Šios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad ieškinio suma atsakovams yra didelė, o tai savaime padidina ieškovui – bankrutuojančiai įmonei galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė atsakovų A. Š. IĮ ir RUAB „AKS projektai“ turto areštą pagal jiems pareikštus turtinio pobūdžio reikalavimus.

87Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto RUAB „AKS projektai“ atskirojo skundo argumentas, kad ieškovas yra jam skolingas daugiau nei 18 000 000 Lt. Nagrinėjamoje byloje RUAB „AKS projektai“ nėra pareiškęs reikalavimų dėl pinigų priteisimo iš ieškovo. Apelianto argumentai dėl kitų sutartinių prievolių, dėl kurių nėra pareikšta reikalavimų byloje, (ne)vykdymo, neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo pagal ieškinyje pareikštus reikalavimus įvykdymo užtikrinimo. Tai, kad atsakovas RUAB „AKS projektai“ yra restruktūrizuojama įmonė, taip pat nesudaro pagrindo netaikyti šios įmonės, kuri vykdo ūkinę-komercinę veiklą, turto arešto. Apelianto A. Š. IĮ atskirojo skundo argumentas, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užkerta galimybę atsakovui sudaryti teisinių paslaugų sutartį dėl atstovavimo šioje byloje nepagrįstas įrodymais. Be to, A. Š. IĮ yra verslo subjektas, o tai padidina šio subjekto galimybes turėti profesionalų teisininką įmonei. Bet kuriuo atveju atsakovo teisė turėti atstovą teisme bei jo galimybė vesti bylą teisme per vadovą nėra paneigiamos. Teismas leido atsakovams areštuotas lėšas naudoti privalomiems įsipareigojimams valstybės biudžetui ir įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą vykdyti bei atsiskaityti su ieškovu. Tai reiškia, kad įmonių veikla dėl joms pritaikytų suvaržymų iš esmės nėra paralyžiuota. Kita vertus, kolegija sutinka su apeliantais, kad teismas turėjo leisti atsakovams iš areštuotų lėšų atsisakyti su darbuotojais. Duomenų apie tai, kad A. Š. dirba A. Š. IĮ į bylą nėra pateikta, taip pat nėra duomenų apie šio asmens darbo užmokesčio dydį. Ieškovui neįrodžius, kad egzistuoja poreikis apriboti A. Š. galimai gaunamą darbo užmokesčio dydį iš atsakovo A. Š. IĮ, taikyti tokių ribojimų šio atsakovo atžvilgiu šiuo metu nėra pagrindo (CPK 12, 178 str.).

88Kartu kolegija sutinka su apeliantu A. Š. IĮ, kad areštuoti A. Š. turtą pagal reikalavimus, pareikštus tik įmonei, kurios savininku yra A. Š., o ne jam pačiam, nėra pagrindo. Tačiau teismas ir netaikė arešto A. Š., kaip fiziniam asmeniui, nenurodė jo duomenų nutarties rezoliucinėje dalyje (nurodė tik atsakovo A. Š. IĮ duomenis). Žemesnės instancijos teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartyje padarė rašymo apsirikimą, nurodydamas, kad areštuojamas atsakovams, tarp jų ir A. Š., nuosavybės teise priklausantis turtas, nors tiek nutarties aprašomojoje ir motyvuojamojoje dalyje, taip pat rezoliucinėje dalyje kalbama apie poreikį taikyti areštą atsakovu patrauktos A. Š. IĮ turtui. Šis rašymo apsirikimas ištaisytinas (CPK 276 str.).

89Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepimuose į skundus išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

90Pirmosios instancijos teismo nutartis dėl joje padarytų esminę reikšmę nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui turinčių proceso teisės normų pažeidimų keistina. Nutarties dalis, kuria areštas taikytas atsakovo UAB „Statinių projektavimo biuras“ turtui naikintina. Keistina nutarties dalis, kuria teismas atsakovų RUAB „AKS projektai“ ir A. Š. IĮ areštuotas lėšas leido naudoti privalomiems įsipareigojimams valstybės biudžetui ir įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą vykdyti bei atsiskaityti su ieškovu, nurodant, kad atsakovai iš areštuotų lėšų gali mokėti darbo užmokestį bei kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Kita nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 4 p., 338 str.). Taip pat ištaisytinas nutarties rezoliucinėje dalyje padarytas rašymo apsirikimas, vietoje „areštuojant atsakovui A. Š. priklausantį turtą“ nurodant „areštuojant A. Š. IĮ priklausantį turtą“.

91Ši nutartis neužkerta galimybės atsakovams, kurių turtas pagrįstai areštuotas, esant įstatyme nustatytam pagrindui, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, taip pat prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146, 148, 149 str.). Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 5 d.).

92Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 276 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

93Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį pakeisti.

94Panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Statinių projektavimo biuras“, j. a. kodas 147680287, buveinė Basanavičiaus g. 50, Panevėžyje, turtui taikytas areštas.

95Papildyti nutarties dalį, kuria teismas atsakovų RUAB „AKS projektai“ ir A. Š. IĮ areštuotas lėšas leido naudoti privalomiems įsipareigojimams valstybės biudžetui ir įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą vykdyti bei atsiskaityti su ieškovu, nurodant, kad atsakovai RUAB „AKS projektai“ ir A. Š. IĮ iš areštuotų lėšų gali mokėti darbo užmokestį bei kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas.

96Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

97Ištaisyti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties rezoliucinėje dalyje padarytą rašymo apsirikimą ir vietoje „areštuojant atsakovui A. Š. priklausantį turtą“ nurodyti „areštuojant A. Š. IĮ priklausantį turtą“.

98Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl žalos, atsiradusios dėl... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 6. Ieškovas BUAB „Inrent“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas BUAB „Inrent“ prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi ieškovo BUAB... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Statinių projektavimo biuras“ prašo... 12. 1) Ieškovo pasamdyta UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ statinio... 13. 2) Ieškovo eksploatuojamame pastate nebuvo pildomas Statinių naudotojų... 14. 3) Ieškovas, nors ir privalėjo, tačiau nepranešė apie statinio avariją... 15. 4) Remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 5 punktu,... 16. 5) Avarijos tyrimo komisija turi nustatyti avarijos priežastis ir dėl to... 17. 6) UAB „Euromonta“ pati nusistatė avarijos pasekmių likvidavimo kainą ir... 18. 7) Atsakovas niekada nebuvo informuotas apie statinio griūtį, todėl... 19. 8) Statinio projektuotojas, atliekantis projekto vykdymo priežiūrą, neturi... 20. 9) UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ ekspertizės akte nurodyta,... 21. 10) Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pakenktų įmonės veiklai ir... 22. 11) Ieškovas kiekvienais metais draudžia savo veiklą 1 000 000 Lt. Todėl... 23. 12) Atsakovas UAB „AKS projektai“ įvykdė darbų už 32 000 000 Lt, o... 24. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Statinių projektavimo biuras“ atskirąjį... 25. 1) Visi atsakovo atskirojo skundo argumentai yra susiję su ginčo esme, bylos... 26. 2) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos... 27. 3) Teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi tik... 28. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Statinių projektavimo biuras“ atskirąjį... 29. 1) Dauguma atskirojo skundo argumentų nėra susiję su laikinųjų apsaugos... 30. 2) Preliminariai vertinant ieškovo kartu su ieškiniu pateiktus įrodymus... 31. 3) Atskirojo skundo argumentas, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėjo... 32. 4) Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo gerą finansinę... 33. 5) Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad atsakovo atžvilgiu turto... 34. 6) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytos laikinosios... 35. 7) Nepagrįstas atsakovo prašymas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą.... 36. 8) Atsakovas nepateikė argumentų, kodėl byla turėtų būti nagrinėjama... 37. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „AKS projektai“ prašo panaikinti... 38. 1) Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra betikslės. Atsakovas... 39. 2) Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į tai,... 40. 3) Skundžiama nutartis pažeidžia atsakovo teises, nes ja buvo areštuotos... 41. 4) Ieškovas yra skolingas atsakovui daugiau nei 18 000 000 Lt, be to, žala... 42. 5) Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gynė tik ieškovo... 43. Atsiliepimu į atsakovo RUAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą tretysis... 44. 1) Atsakovams reiškiamas 890 083,57 Lt dydžio reikalavimas dėl žalos... 45. 2) Atsakovas, teigdamas, kad ieškovas turėjo pateikti įrodymus,... 46. 3) Sprendžiant iš viešai prieinamos informacijos, atsakovo finansinės... 47. 4) Aplinkybė, kad atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė, neužkerta kelio... 48. 5) Pasibaigus restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui, gali būti leista... 49. 6) Niekuo nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytomis... 50. 7) Atsakovas, teigdamas, kad žala galėjo atsirasti dėl pačio ieškovo... 51. 8) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytos laikinosios... 52. Atsiliepimu į atsakovo RUAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą ieškovas... 53. 1) Vien tik didelė ieškinio suma yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 54. 2) Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos taikymo klausimą, nenagrinėja... 55. 3) Atskirajame skunde atsakovas prieštarauja pats sau teigdamas, kad teismas,... 56. 4) Atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad atsakovas yra... 57. 5) Atsakovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių jo gerą turtinę padėtį,... 58. Atskiruoju skundu atsakovas A. Š. IĮ prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 59. 1) Atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis yra... 60. 2) Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas sieks perleisti turtą,... 61. 3) Didelė ieškinio suma nėra lemiamas kriterijus sprendžiant laikinųjų... 62. 4) Teismas skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad... 63. 5) Jeigu teismas atmestų atsakovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų... 64. 6) Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užkerta galimybę atsakovui... 65. Atsiliepimu į atsakovo A. Š. IĮ atskirąjį skundą ieškovas BUAB... 66. 1) Atsakovui tenka pareiga paneigti didelės ieškinio sumos prezumpciją, ko... 67. 2) Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas... 68. 3) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytos laikinosios... 69. Atsiliepimu į atsakovo A. Š. IĮ atskirąjį skundą tretysis asmuo AB SEB... 70. 1) Įstatymas ir teismų praktika nesieja laikinųjų apsaugos priemonių... 71. 2) Teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas tada,... 72. 3) Atsakovas, teigdamas, kad ieškovas turėjo pateikti įrodymus, jog... 73. 4) Atsakovo finansinės galimybės įvykdyti teismo sprendimą kelia nemažai... 74. 5) Atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kad pritaikytomis laikinosiomis... 75. 6) Atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kad turi kokių nors darbuotojų,... 76. 7) Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepažeidė... 77. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 78. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 79. Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui... 80. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 81. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 82. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 83. Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad... 84. Ieškovo BUAB „Inrent“ reikalavimas dėl 890 083,57 Lt žalos atlyginimo... 85. Tuo tarpu prima facie pateiktų duomenų įvertinimas leidžia manyti, jog... 86. Reikalavimas dėl 890 083,57 Lt priteisimo iš dviejų juridinių asmenų... 87. Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto RUAB „AKS projektai“ atskirojo... 88. Kartu kolegija sutinka su apeliantu A. Š. IĮ, kad areštuoti A. Š. turtą... 89. Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepimuose į skundus išdėstyti... 90. Pirmosios instancijos teismo nutartis dėl joje padarytų esminę reikšmę... 91. Ši nutartis neužkerta galimybės atsakovams, kurių turtas pagrįstai... 92. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 276 straipsniu, 337... 93. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį pakeisti.... 94. Panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Statinių projektavimo... 95. Papildyti nutarties dalį, kuria teismas atsakovų RUAB „AKS projektai“ ir... 96. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 97. Ištaisyti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties... 98. Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...