Byla 3K-3-452/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gražinos Davidonienės ir Vinco Versecko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų antstolio K. K. ir G. Š. kasacinius skundus dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 5 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. G. ieškinį atsakovams antstoliui K. K. ir G. Š., tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės butų ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės vandenys“, uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės šilumos tinklai“, akcinė bendrovė TEO LT, dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai dėl restitucijos atlikimo natūra, turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą pripažinus negaliojančiu.

5Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu antstolio K. K. 2005 m. kovo 17 d. surašytą ir teismo 2005 m. balandžio 7 d. patvirtintą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą; taikyti restituciją ir priteisti ieškovei butą (duomenys neskelbtini). Ieškovė nurodė, kad 2004 m. liepos 12 d. antstolio K. K. kontoroje buvo gautas skolininkės V. O. M. (ieškovės motinos) prašymas jai priklausantį butą (duomenys neskelbtini) parduoti iki varžytynių jos pasiūlytam pirkėjui G. Š. 2004 m. lapkričio 10 d. V. O. M. mirė, tačiau antstolis nevykdė CPK 626, 628 straipsniuose nustatytos pareigos sustabdyti vykdomąją bylą, o 2005 m. kovo 17 d. surašė turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, kuriuo V. O. M. nuosavybės teise priklausantis butas (duomenys neskelbtini) parduotas atsakovui G. Š. 2005 m. balandžio 7 d. šį aktą patvirtino teismas. Anot ieškovės, atsakovas G. Š. žinojo apie V. O. M. mirtį, tačiau apie tai jis nepranešė antstoliui.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Šilutės rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškinį patenkino: pripažino negaliojančiu 2005 m. kovo 17 d. antstolio surašytą ir 2005 m. balandžio 7 d. teismo patvirtintą turto pardavimo skolininko nurodytam pirkėjui aktą Nr. 0118/04/01334, kuriuo antstolis pardavė butą su rūsiu, bendro ploto 64,10 kv. m, (duomenys neskelbtini), G. Š. už 12 000 Lt; priteisė ieškovei nurodytą butą su rūsiu; priteisė iš antstolio K. K. atsakovo G. Š. naudai 12 000 Lt, sumokėtų 2005 m. kovo 17 d. už nupirktą butą. Teismas nustatė, kad antstolis K. K. savo žinioje turėjo 11 vykdomųjų bylų, kuriose skolininkė buvo V. O. M.; bendras išieškojimo dydis – 5354,53 Lt ir visos skolos susijusios su komunaliniais buto patarnavimais. Remdamasis vykdomosios bylos Nr. 0118/04/01334 medžiaga, teismas konstatavo, kad vykdymo veiksmus antstolis atliko visiškai nesilaikydamas civilinio proceso įstatymo. Teismas sprendė, kad 2004 m. birželio 15 d. turto arešto aktu areštuodamas butą antstolis nesivadovavo CPK 675 straipsnio 4 dalimi, 679 straipsniu ir šis areštas neįsigaliojo, nes: areštuojant butą niekas nedalyvavo; nepateikti įrodymai, jog nebuvo galimybės arešto aktą paskelbti skolininkei; nėra duomenų apie šio arešto akto įteikimą kokiu nors būdu skolininkei; turto arešto aktų registre nurodytas arešto aktas neįregistruotas. Nustatęs, kad 2004 m. liepos 12 d. G. Š. į antstolio K. K. depozitinę sąskaitą įmokėjus 2400 Lt išieškojimo mastas sumažėjo iki 2954,53 Lt, teismas, vadovaudamasis CPK 663 straipsnio 3 dalimi, konstatavo, kad 2004 m. lapkričio 15 d. turto arešto aktas surašytas neteisėtai, pažeidžiant įstatymą, nes jokio pagrindo buto areštui nebuvo. Be to, teismas konstatavo, kad šis turto arešto aktas surašytas niekam nedalyvaujant, duomenų apie jo įteikimą skolininkei nėra. Akte nurodytas turto arešto mastas 10 000 Lt, vykdomasis dokumentas Nr. L2-2457, t. y. 2003 m. gruodžio 2 d. teismo įsakymas dėl 581,37 Lt skolos išieškojimo AB „Lietuvos telekomas“ naudai. Teismas nustatė, kad antstolis areštuoto buto vertei nustatyti buvo paskyręs ekspertizę, tačiau nustatydamas buto vertę – 12 000 Lt – vadovavosi turto vertintojo preliminaria išvada. Pažymėjęs, kad pagal vykdomojoje byloje esantį Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ginčo buto vertė 2003 m. spalio 29 d. buvo 22 500 Lt, atkreipęs dėmesį į atsakovo G. Š. paaiškinimus, kad V. O. M. 2002-2003 metais bandė parduoti šį butą už 32 000 Lt ir buvo pageidaujančių jį nupirkti už 28 000 Lt, bei pažymėjęs, kad pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos prašymu VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atliktą įvertinimą buto vertė 2005 m. kovo 17 d., t. y. buto pardavimo momentu, buvo 39 000 Lt, o 2005 m. balandžio 7 d., t. y. akto patvirtinimo momentu, 40 000 Lt, teismas darė išvadą, kad antstolis ginčo butą įkainojo nepalyginamai žemesne kaina, nustatydamas per mažą parduodamo buto kainą, neatsižvelgdamas į jo rinkos vertę, antstolis pažeidė CPK 681 straipsnio 1 dalį, vykdymo proceso šalių turtinius interesus, elgėsi visiškai nerūpestingai. Remdamasis CPK 694 straipsniu, 704 straipsnio 1 ir 2 dalimis, teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju antstolis butą galėjo parduoti tik iš varžytynių, tuo tarpu butas parduotas nepaskelbus varžytynių, t. y. įstatymo nenustatytu būdu. Teismas nustatė, kad antstolis nėra išsiuntęs skolininkei V. O. M. nė vieno dokumento. Teismas padarė išvadą, jog antstolis pažeidė CPK 634 straipsnio 2 dalies, 643 straipsnio, 626 straipsnio nuostatas, nevykdė CPK 628 straipsnyje įtvirtintos pareigos sustabdyti vykdomąją bylą skolininkui mirus. Teismas rėmėsi ieškovės pateiktu liudijimu, iš kurio matyti, kad ieškovė yra mirusios V. O. M. įpėdinė pagal įstatymą ir yra priėmusi palikimą. Teismas konstatavo, kad ginčijamas buto pardavimo aktas pripažintinas negaliojančiu, atkuriant buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, t. y. taikant abišalę restituciją. Spręsdamas dėl restitucijos taikymo, teismas konstatavo, kad atsakovas G. Š. laikytinas nesąžiningu įgijėju, nes jis aiškiai žinojo, jog įsigyja butą daug žemesne, nei reali jo vertė, kaina. Teismas nustatė, kad atsakovas G. Š. iki pardavimo akto surašymo ir patvirtinimo nutylėjo svarbią aplinkybę – nepranešė antstoliui apie skolininkės mirtį. Teismo vertinimu, nurodyta aplinkybė, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, turėjo būti atskleista, atsakovo G. Š. nesąžiningo elgesio pasekmė – butas įsigytas už nerealiai žemą kainą.

8Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo G. Š. apeliacinį skundą, 2009 m. birželio 5 d. nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso ir materialinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Kolegija nesutiko su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, kad restitucijos taikymas pažeidžia protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus bei susiformavusią teismų praktiką. Kolegija pažymėjo, kad apeliantui nebus užkirstas kelias kreiptis į teismą dėl savo lėšomis padarytų buto pagerinimų išlaidų atlyginimo.

9III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į kasacinius skundus teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu atsakovas antstolis K. K. prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo dalį, kuria atsakovui G. Š. priteista iš atsakovo antstolio K. K. 12 000 Lt, bei Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalį, kuria nurodyta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis palikta nepakeista, pakeisti ir atsakovo G. Š. naudai iš atsakovo antstolio K. K. priteistą sumą sumažinti iki 2331,68 Lt. Atkreipęs dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009, išdėstytus išaiškinimus dėl restituciją reglamentuojančių teisės normų, kasatorius nurodo, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CK 6.145 straipsnį, nes ieškovė nepagrįstai praturtėjo antstolio sąskaita. Anot kasatoriaus, atsižvelgiant į teismų nustatytas aplinkybes dėl už parduotą butą gautų 12 000 Lt panaudojimo, atsakovo G. Š. sumokėta suma, taikant restituciją, priteistina taip: iš antstolio – 2331,68 Lt, iš ieškovės V. G. – 9668,32 Lt.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nepriėmė atsakovo G. Š. atsiliepimo į atsakovo antstolio K. K. kasacinį skundą kaip neatitinkančio CPK reikalavimų.

12Ieškovė V. G. pareiškimu prisidėjo prie antstolio K. K. kasacinio skundo.

13Kasaciniu skundu atsakovas G. Š. prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo bei Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalis, kuriomis teismai taikė restituciją, panaikinti ir perduoti šią bylos dalį nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui; kitas sprendimo ir nutarties dalis palikti nepakeistas. Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai taikė patį griežčiausią restitucijos būdą – grąžino butą ieškovei. Atkreipęs dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje civilinėje byloje L. A. v. Z. V., bylos Nr. 3K-3-154/2007, išdėstytus išaiškinimus, kad restituciją reglamentuojančių nuostatų taikymas nereiškia, jog, sandorį dėl turto perleidimo pripažinus negaliojančiu, šalys visada grąžinamos į ankstesnę padėtį ir kad išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą (CK 6.145 straipsnio 2 dalis, 6.146, 6.147 straipsniai), kasatorius nurodo, kad, taikydamas CPK 230 straipsnio 1 dalies nuostatas ir apklausdamas šalis bei siekdamas galutinai suformuluoti šalių reikalavimų ir atsikirtimų turinį, pirmosios instancijos teismas turėtų aiškintis aplinkybes, reikšmingas nusprendžiant dėl restitucijos būdo. Anot kasatoriaus, bylą nagrinėję teismai, pasisakydami tik dėl privalomos restitucijos taikymo, apskritai nesiaiškino aplinkybių, reikšmingų sprendžiant dėl restitucijos taikymo būdo. Kasatoriaus manymu, taikant restituciją, pasisakytina ne tik dėl antstolio veiksmų, bet ir dėl teismo, kaip institucijos, tvirtinusios turto pardavimo skolininko nurodytam pirkėjui aktą, taip pat atsižvelgtina ne tik į ieškovės, bet ir į kasatoriaus G. Š. teisinę poziciją. Kasatoriaus nuomone, restitucijos taikymas pažeidžia protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus bei susiformavusią teismų praktiką. Kasaciniame skunde nurodoma, kad restitucijos taikymas sukeltų didžiulių nuostolių, tuo tarpu CK 6.145 straipsnio 2 dalyje, 6.146 straipsniuose nurodyta, kad restitucija gali būti apskritai netaikoma arba gali būti pakeistas restitucijos būdas, jeigu vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. Anot kasatoriaus, svarbi aplinkybė yra ir ta, kad ginčo butas šiuo metu yra registruotas kaip šeimos turtas ir taip pat priklauso sutuoktinei R. Š. Kasatorius atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-43/2007, išdėstytus išaiškinimus, kad turtas, perleistas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, nepaneigus įgijėjo sąžiningumo prezumpcijos, negali būti iš jo išreikalautas; šalis, mananti, kad dėl antstolio veiksmų patyrė nuostolių, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka reikalauti nuostolių atlyginimo.

14Atsiliepimu į kasatoriaus G. Š. kasacinį skundą ieškovė V. G. prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad:

151. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje L. A. v. Z. V., bylos Nr. 3K-3-154/2007, situacijos skirtingos, todėl nurodytoje nutartyje išdėstytų išaiškinimų negalima cituoti ir mechaniškai juos taikyti kitoje byloje. Tuo tarpu restitucijos taikymo klausimai analizuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009, ir 2009 m. gegužės 19 d. nutartyje civilinėje byloje V. R. v. E. I. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-218/2009. Ieškovė atkreipia dėmesį į tai, kad bylą nagrinėję teismai nustatė, jog abu kasatoriai elgėsi nesąžiningai, todėl restitucija natūra galima ir nėra pagrindo teigti, kad restituciją taikant natūra vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. Be to, įstatymas neskirsto restitucijos į griežčiausią ar švelniausią, o normą sukonstravo kaip bendrąją taisyklę ir jos išimtį. Būtent bendroji taisyklė yra tokia, kad restitucija taikoma ir tik išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba jos apskritai netaikyti. Ieškovės manymu, kasatorius nepateikė jokių duomenų, leidžiančių teismams pritaikyti įstatymo išimtis, nors būtent šalių pareiga yra teikti teismui įrodymus (CPK 178 straipsnis).

162. Ieškovė atkreipia dėmesį į tai, kad butą savo vardu kasatorius įregistravo 2005 m., o santuoką sudarė 2007 m., todėl nėra pagrindo teigti, kad butas taip pat priklauso sutuoktinei R. Š.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Dėl taikytino restitucijos būdo (kasatoriaus G. Š. kasacinio skundo argumentai)

20Bendrąsias restitucijos taisykles reglamentuoja CK šeštosios knygos „Prievolių teisė“ I dalies „Bendrosios nuostatos“ X skyriaus „Restitucija“ normos. CK 6.145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. CK 6.146 straipsnyje nustatyta, kad restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims; tokiu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais.

21Pasisakydamas dėl šios ir kitų restituciją reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra nurodęs, kad restitucijos taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių. Ji taikoma ne mechaniškai, o atsižvelgiant į įstatyme nustatytas restitucijos taikymo sąlygas ir jų taikymui reikšmingas konkrečios bylos aplinkybes. Bet kokiu atveju teismo sprendimas dėl restitucijos taikymo turi neprieštarauti konstitucinėms nuosavybės neliečiamumo ir nuosavybės teisių gynimo nuostatoms bei įstatymams. Spręsdamas restitucijos taikymo klausimą, teismas visų pirma turi nustatyti, ar restitucija apskritai taikytina (CK 6.145 straipsnio 2 dalis, 6.241 straipsnis). Nustatęs, kad restitucija taikytina, teismas turi nustatyti restitucijos būdą (CK 6.146 straipsnis), taip pat įvertinti, ar nėra pagrindo pakeisti restitucijos būdą (CK 6.145 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis bendrąja CK 6.146 straipsnyje įtvirtinta taisykle, restitucija yra atliekama natūra. Kitu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. R. v. E. I. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-218/2009; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; ir kt.).

22Šios bylos medžiaga ir skundžiamų teismų procesinių sprendimų turinys, teisėjų kolegijos vertinimu, neteikia pagrindo sutikti su kasatoriaus G. Š. teiginiais, kad bylą nagrinėję teismai, pasisakydami dėl restitucijos taikymo, neva nesiaiškino aplinkybių, reikšmingų sprendžiant dėl restitucijos būdo, neatsižvelgė į kasatoriaus teisinę poziciją, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje L. A. v. Z. V., bylos Nr. 3K-3-154/2007, išdėstytų teisės išaiškinimų. Bylos medžiaga ir skundžiamuose teismų procesiniuose sprendimuose išdėstyti motyvai bei jų pagrindu padarytos išvados (dėl kasatoriaus G. Š. nesąžiningumo, galimybės kreiptis į teismą dėl savo lėšomis padarytų buto pagerinimų išlaidų atlyginimo) patvirtina, jog aplinkybes, reikšmingas restitucijos taikymui bei jos būdo parinkimui, bylą nagrinėję teismai aiškinosi, analizavo ir vertino. Kasaciniame skunde apeliuodamas į tam tikras faktines aplinkybes (savo išsilavinimą, socialinę padėtį, asmeninę patirtį, gyvenimo ginčo bute trukmę, šio buto remontą, galimus didžiulius nuostolius), kasatorius G. Š. kaip kasacijos pagrindu (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas) nesiremia proceso teisės normų, nustatančių, be kita ko, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, pažeidimu, t. y. aptariamais teiginiais kasatorius kelia fakto klausimus, kurie nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas (CPK 353 straipsnio 1 dalis), todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl šių kasatoriaus teiginių kaip nesudarančių kasacijos dalyko.

23Kadangi bylą nagrinėję teismai nustatė kasatoriaus G. Š., kaip buto įgijėjo, nesąžiningumą, tai jau vien dėl to pripažintini teisiškai nepagrįstais kasacinio skundo argumentai, kuriais apeliuojama į tai, kad šią bylą nagrinėję teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl turto, perleisto teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, išreikalavimo nepaneigus įgijėjo sąžiningumo prezumpcijos negalimumo. Antra, kasaciniame skunde, teigiant apie tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos egzistavimą, ji (praktika) nėra nurodyta, nes civilinė byla skunde nurodytu numeriu – Nr. 3K-43/2007 – nebuvo nagrinėta Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje panašiu numeriu – Nr. 3K-3-43/2007 – priimtoje nutartyje tokių teisės išaiškinimų, į kuriuos nurodoma kasaciniame skunde, nėra išdėstyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. Z. ir kt. v. UAB „Prienų langai“, bylos Nr. 3K-3-43/2007). Trečia, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja teismų praktiką, kad vykdant restituciją tarp pripažinto negaliojančiu sandorio šalių netaikomos daiktinės teisės normos, reglamentuojančios daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo (CK 1.80 straipsnio 3, 4 dalys); taikant restituciją, sąžiningumo principas yra teisiškai reikšmingas sprendžiant klausimą dėl restitucijos šalių tarpusavio interesų pusiausvyros (CK 6.145 straipsnio 2 dalis), bet ne kaip turto įgijėjo žinojimas ar galėjimas žinoti apie pardavimo sąlygas ir aplinkybes (CK 4.96 straipsnio 1 dalis); CK 4.96 straipsnis, reglamentuojantis daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo, sprendžiant dėl restitucijos taikymo klausimų, netaikytinas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. B. v. Z. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-413/2007; 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje H. K. v. antstolė R. G., bylos Nr. 3K-3-525/2007; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; ir kt.).

24Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas apskritai netaikyti restitucijos arba ją taikyti sumokant ekvivalentą pinigais. Restitucija natūra nagrinėjamos bylos atveju galima. Pagrindo pripažinti, kad restituciją taikant natūra vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų, nėra. Kai pirkėjas yra nesąžiningas, o restitucijos taikymas natūra yra galimas, tai restitucijos taikymas tokiu būdu yra teisiškai pagrįstas. Jos būdo parinkimui teismo, patvirtinusio ginčijamą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, veiksmai įtakos neturi. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad kasatoriui nebus užkirstas kelias kreiptis į teismą dėl savo lėšomis padarytų buto pagerinimų išlaidų atlyginimo. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su bylą nagrinėjusių teismų išvadomis dėl restitucijos atlikimo būdo parinkimo.

25Dėl restitucijos atlikimo natūra (antstolio K. K. kasacinio skundo argumentai)

26CK 6.145 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos.

27Aiškindamas ir taikydamas šią teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad restitucija remiasi idėja, pagal kurią turi būti atkuriama neteisėto sandorio vykdymu sugriauta šalių turtinės padėties pusiausvyra. Pritaikius restituciją, asmuo negali gauti daugiau, nei turėjo. Antstolis, būdamas tarpininku tarp pirkėjo ir pardavėjo vykdymo procese, apskritai net nėra sandorio šalis, o restitucija taikytina tarp pripažinto negaliojančiu sandorio šalių (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). Vykdymo išlaidos antstoliui už jo atliktus neteisėtus veiksmus neatlygintinos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009). Turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu ir restituciją taikant natūra, skolininkui (buvusiam iš varžytynių parduoto turto savininkui) grąžinamas turtas, o pirkėjui priteisiama jo už tą turtą sumokėta pinigų suma: jeigu ši pinigų suma yra antstolio žinioje, tai ji visa pirkėjui priteisiama iš antstolio, nepaisant to, ar dalį šios sumos antstolis ketina panaudoti (panaudojo) vykdymo išlaidoms atlyginti; jeigu iš pirkėjo gauta pinigų suma yra antstolio pervesta Hipotekos skyriui prie atitinkamo apylinkės teismo ir yra šio sąskaitoje, tai pirkėjui ji priteisiama iš Hipotekos skyriaus; jeigu iš pirkėjo gauta pinigų suma jau išmokėta išieškotojams, tai pirkėjui, kaip pasikeitusiam kreditoriui išieškojimo prievolėje, ji priteisiama iš skolininko (buvusio iš varžytynių parduoto turto savininko). Kadangi turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu ir taikant restituciją šalys turi būti grąžinamos į iki turto pardavimo iš varžytynių buvusią padėtį, tai turtas asmeniui turi būti grąžinamas su iki varžytynių buvusiais apsunkinimais (areštas ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje V. R. v. E. I. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-218/2009).

28Pirmiau nurodytų ir nagrinėjamos civilinių bylų ratio decidendi taikytino restitucijos būdo aspektu yra tapatūs, todėl į pirmiau nurodytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles atsižvelgtina ir nagrinėjamoje byloje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime konstatavo, kad (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Dėl to pripažintini teisiškai pagrįsti kasatoriaus antstolio K. K. kasacinio skundo argumentai, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CK 6.145 straipsnį, nes, kasatoriui G. Š. 12 000 Lt priteisus vien tik iš kasatoriaus antstolio K. K., ieškovė nepagrįstai praturtėjo antstolio sąskaita. Iš vykdomojoje byloje pateikto išieškotų lėšų paskirstymo paskaičiavimo (vykdomoji byla Nr. 0118/04/01334, b. l. 20) matyti, kad vykdymo išlaidas sudarė iš viso 2331,68 Lt. Kadangi antstoliui už jo atliktus neteisėtus veiksmus vykdymo išlaidos neatlygintinos, tai, kasatoriui G. Š. grąžinant už perkamą butą sumokėtas lėšas, šios vykdymo išlaidos, t. y. 2331,68 Lt, grąžintinos iš antstolio. Tuo tarpu likusios kasatoriaus G. Š. sumokėtos lėšos, kurios buvo antstolio pervestos išieškotojams ir antstolei A. P., vykdančiai kitus vykdomuosius dokumentus, t. y. 9668,32 Lt (12 000 Lt – 2331,68 Lt), kasatoriui G. Š. grąžintinos iš skolininkės teisių perėmėjos, t. y. ieškovės.

29Remiantis išdėstytais argumentais dėl netinkamo materialinės teisės normos (CK 6.145 straipsnio 1 dalies) aiškinimo ir taikymo, skundžiamų teismų procesinių sprendimų dalys, kuriomis, taikant restituciją, piniginės sumos priteistos vien tik iš antstolio K. K., keistinos, taip pat skundžiami teismų procesiniai sprendimai papildytini nuoroda dėl ginčo buto ieškovei grąžinimo su iki pardavimo buvusiais apsunkinimais – areštu (CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 359 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 4 dalis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 98 straipsnio 1 dalis analogiškai reglamentuoja ir išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą. Nurodytų teisės normų nuostatos taikomos visų instancijų teismuose (CPK 93 straipsnio 3 dalis, 98 straipsnio 3 dalis).

32Kasatoriaus G. Š. kasacinis skundas netenkinamas, todėl jo turėtos kasaciniame teisme bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93, 98 straipsniai).

33Ieškovė V. G. nepateikė įrodymų apie jos turėtas išlaidas kasaciniame teisme, neprašė jų atlyginti.

34Kasatorius antstolis K. K. kasaciniu skundu ginčija 9668,32 Lt sumą, todėl, vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 4 dalimi, už kasacinį skundą turėjo sumokėti 290 Lt žyminio mokesčio, tuo tarpu už jo kasacinį skundą T. L. yra sumokėjęs 360 Lt žyminio mokesčio (b. l. 166). Konstatuotina, kad už šį kasacinį skundą yra sumokėta 70 Lt žyminio mokesčio daugiau, negu numato įstatymai, todėl permokėta žyminio mokesčio dalis grąžintina iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 dalis).

35Kasaciniame teisme išnagrinėjus bylą procesinis sprendimas priimtas kasatoriaus antstolio K. K. (atsakovo) naudai, nes skundžiamais teismų procesiniais sprendimais iš jo priteistos išmokos yra mažintinos. Šioje byloje kasatoriaus antstolio K. K. (atsakovo) aspektu antroji šalis yra ieškovė V. G. Nors ieškovė pareiškimu prisidėjo prie kasatoriaus antstolio K. K. kasacinio skundo, tačiau, nepaisant to, ji šioje proceso stadijoje laikytina pralaimėjusia šalimi, nes negalima pripažinti, kad kasacinio teismo procesinis sprendimas priimtas jos naudai. Dėl to, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1, 3 dalimis ir 98 straipsnio 1, 3 dalimis, kasatoriaus antstolio K. K. turėtos bylinėjimosi išlaidos jam priteistinos iš ieškovės V. G. Be jau aptartų 290 Lt išlaidų žyminiam mokesčiui, šis kasatorius kasaciniame teisme taip pat turėjo 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 171). Spręsdama dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo, teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgia ir įvertina kasatoriaus antstolio K. K. kasacinio skundo problematiką, būtinas advokato darbo ir laiko sąnaudas, ir, vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, sprendžia, kad kasatoriui antstoliui K. K. turi būti priteisiamas 500 Lt dydžio išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas. Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad iš ieškovės V. G. kasatoriaus antstolio K. K. iš viso priteistina 790 Lt bylinėjimosi išlaidų.

36Kasaciniame teisme patirta 196,55 Lt išlaidų. Šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš kasatoriaus G. Š. ir ieškovės V. G. (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 4 dalis, 96 straipsnio 2 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).

37Pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas nekeistinas.

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

40Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo dalį, kuria atsakovui G. Š. priteista iš atsakovo antstolio K. K. 12 000 Lt, ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalį, kuria nurodyta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis palikta nepakeista, pakeisti.

41Atsakovo G. Š. naudai iš atsakovo antstolio K. K. priteistą sumą sumažinti iki 2331,68 Lt (dviejų tūkstančių trijų šimtų trisdešimt vieno lito ir 68 ct).

42Priteisti atsakovo G. Š. naudai iš ieškovės V. G. 9668,32 Lt (devynis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus ir 32 ct).

43Nustatyti, kad butas (duomenys neskelbtini) ieškovei V. G. nuosavybėn grąžinamas su apsunkinimu – antstolio K. K. 2003 m. lapkričio 15 d. turto arešto aktu uždėtu areštu.

44Kitą Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

45Priteisti valstybės naudai iš atsakovo G. Š. 98,28 Lt (devyniasdešimt aštuonis litus ir 28 ct) ir iš ieškovės V. G. 98,27 Lt (devyniasdešimt aštuonis litus ir 27 ct) bylinėjimosi išlaidų.

46Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti T. L. 70 Lt (septyniasdešimt litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2009 m. liepos 13 d. AB Šiaulių banko Šilutės filiale, mokėjimo nurodymas Nr. 07131128.

47Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai dėl restitucijos atlikimo natūra, turto... 5. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu antstolio K. K. 2005 m. kovo 17 d.... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Šilutės rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu... 8. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 9. III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į kasacinius skundus teisiniai... 10. Kasaciniu skundu atsakovas antstolis K. K. prašo Šilutės rajono apylinkės... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos... 12. Ieškovė V. G. pareiškimu prisidėjo prie antstolio K. K. kasacinio skundo.... 13. Kasaciniu skundu atsakovas G. Š. prašo Šilutės rajono apylinkės teismo... 14. Atsiliepimu į kasatoriaus G. Š. kasacinį skundą ieškovė V. G. prašo... 15. 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 16. 2. Ieškovė atkreipia dėmesį į tai, kad butą savo vardu kasatorius... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Dėl taikytino restitucijos būdo (kasatoriaus G. Š. kasacinio skundo... 20. Bendrąsias restitucijos taisykles reglamentuoja CK šeštosios knygos... 21. Pasisakydamas dėl šios ir kitų restituciją reglamentuojančių teisės... 22. Šios bylos medžiaga ir skundžiamų teismų procesinių sprendimų turinys,... 23. Kadangi bylą nagrinėję teismai nustatė kasatoriaus G. Š., kaip buto... 24. Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas apskritai... 25. Dėl restitucijos atlikimo natūra (antstolio K. K. kasacinio skundo... 26. CK 6.145 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo... 27. Aiškindamas ir taikydamas šią teisės normą, kasacinis teismas yra... 28. Pirmiau nurodytų ir nagrinėjamos civilinių bylų ratio decidendi... 29. Remiantis išdėstytais argumentais dėl netinkamo materialinės teisės normos... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 32. Kasatoriaus G. Š. kasacinis skundas netenkinamas, todėl jo turėtos... 33. Ieškovė V. G. nepateikė įrodymų apie jos turėtas išlaidas kasaciniame... 34. Kasatorius antstolis K. K. kasaciniu skundu ginčija 9668,32 Lt sumą, todėl,... 35. Kasaciniame teisme išnagrinėjus bylą procesinis sprendimas priimtas... 36. Kasaciniame teisme patirta 196,55 Lt išlaidų. Šios išlaidos į valstybės... 37. Pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatytas bylinėjimosi išlaidų... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo dalį,... 41. Atsakovo G. Š. naudai iš atsakovo antstolio K. K. priteistą sumą sumažinti... 42. Priteisti atsakovo G. Š. naudai iš ieškovės V. G. 9668,32 Lt (devynis... 43. Nustatyti, kad butas (duomenys neskelbtini) ieškovei V. G. nuosavybėn... 44. Kitą Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo ir... 45. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo G. Š. 98,28 Lt (devyniasdešimt... 46. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti T. L. 70 Lt... 47. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...