Byla e2S-1044-275/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (ieškovių) uždarosios akcinės bendrovės „Vitropolis“, uždarosios akcinės bendrovės KASPARLITA“, uždarosios akcinės bendrovės „Friskas“, uždarosios akcinės bendrovės „OSKV“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kodinis raktas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 5 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovų Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „Ateities10“, D. O., M. I., L. I., G. I., G. I., A. D., V. D., L. K., A. D., M. K., K. D., Ž. B., V. V., J. V., T. K., M. Š., A. Š., J. B., N. B., A. M., V. Č., A. D., N. A. – K. ir L. Š. patikslintą ieškinį atsakovėms Uždarajai akcinei bendrovei „Vitropolis“, Uždarajai akcinei bendrovei KASPARLITA“, Uždarajai akcinei bendrovei „Friskas“, Uždarajai akcinei bendrovei „OSKV“ ir Uždarajai akcinei bendrovei „Kodinis raktas“ dėl statinio patalpų savininkų priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys byloje - E. D., Aušra Šimkutė, T. S., M. G., G. S., V. S., E. Š., G. V., M. K., R. V., D. V., E. N., A. L., R. L., R. M., J. G., Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus Germantas“, Uždaroji akcinė bendrovė „Medstatyba“, Uždaroji akcinė bendrovė „Nsoft“, S. R., L. L., M. S., G. S., G. S., M. A. ir A. M., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti visus atsakovių UAB „Vitropolis“, UAB „KASPARLITA“, UAB „Friskas“, UAB „OSKV“ ir UAB „Kodinis raktas“, inicijuotame balsavime priimtus - statinio, esančio adresu ( - ), unikalus numeris: ( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos 2020 m. balandžio 2 d. protokolu įformintus sprendimus negaliojančiais nuo jų priėmimo momento bei priteisti ieškovams iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Tuo pačiu prašė nepranešus atsakovams skubos tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visų Statinio, esančio adresuLduomenys neskelbtini), unikalus Nr.( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos 2020 m. balandžio 2 d. protokolu įformintų, kaip priimtų, sprendimų galiojimą ir vykdymą.

73.

8Nurodė, kad šiame ieškinyje išdėstyti išsamūs argumentai (pagrįsti prie ieškinio pridedamais įrodymais), patvirtina realią tikimybę, jog, vertinant preliminariai, byloje gali būti priimtas ieškovams palankus teismo sprendimas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte įtvirtinta, kad teismas gali imtis ir kitokių, nei CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 – 12 punktuose nurodytos, laikinųjų apsaugos priemonių, kurių nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsižvelgiant į kilusio ginčo specifiką, t.y. Atsakovų inicijuotame balsavime priimtus neteisėtus sprendimus, kurių įgyvendinimas sukeltų akivaizdžių neigiamų pasekmių tiek Bendrijai, tiek ir Pastato bendraturčiams (Ieškovams), o tokių pasekmių pašalinimas galėtų tapti nebeįmanomas ar itin sudėtingas, esamu atveju tikslinga taikyti teismų praktikoje pripažįstamą laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti Ginčo protokole užfiksuotų sprendimų galiojimą ir vykdymą iki teisminio ginčo išnagrinėjimo. Pastarosios prevencinės priemonės nepritaikymas apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą šioje byloje ar, netgi, tokį sprendimą padarytų tik deklaratyviu, kadangi Atsakovai iki ginčo išnagrinėjimo turėtų nevaržomas galimybes savo balsų dauguma priimtus sprendimus realizuoti, t.y. Tokių sprendimų panaikinimas teismo tvarka faktiškai neleistų pasiekti to teisinio rezultato, dėl kurio ir kreipiamasi į teismą su šiuo ieškiniu (siekio, kad neteisėtai priimti sprendimai nesukeltų jokių neigiamų pasekmių Bendrijai, kitiems Ieškovams ir/ar tretiesiems asmenims). Neteisėtai priimtų sprendimų įgyvendinimas (nepritaikius aukščiau nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių), be viso kito, reikštų, kad: 1) Atsakovai, formaliai remdamiesi neteisėtai priimtais sprendimais, galėtų vengti vykdyti DGNKPPSBĮ 23 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytas turtines prievoles, susijusias su bendrojo naudojimo objektų išlaikymu, įmokų į kaupiamuosius Bendrijos fondus mokėjimu, taip pat vengti vykdyti Bendrijos organų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros, o Bendrija privalėtų spręsti dėl to atsirandančius naujus ginčus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 5 d. nutartimi ieškovų Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „Ateities10“, D. O., M. I., L. I., G. I., G. I., A. D., V. D., L. K., A. D., M. K., K. D., Ž. B., V. V., J. V., T. K., M. Š., A. Š., J. B., N. B., A. M., V. Č., A. D., N. A. – K. ir L. Š. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino. Sustabdė visų Statinio, esančio adresu: ( - ), unikalus numeris: ( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos 2020 m. balandžio 2 d. protokolu įformintų, kaip priimtų, sprendimų galiojimą ir vykdymą. Nutarė nutartį vykdyti skubiai.

125.

13Nurodė, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovai inicijavo Pastato bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimą, kurio metu priėmė tam tikrus sprendimus, kurie sukels teisines pasekmes visiems bendraturčiams tame tarpe ir ieškovams, kurie iš esmės ginčija ne tik susirinkime priimtus sprendimus bet ir paties susirinkimo teisėtumą. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju, vertinant ieškinio turinį bei reiškiamus reikalavimus iš esmės, svarbu, kad ginčijamu protokolu priimti sprendimai, vykstant ginčui dėl protokolo pripažinimo negaliojančiu, nebūtų vykdomi. Teismo nuomone, tai sudaro pagrindą manyti esant grėsmei dėl būsimo galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Pažymėjo ir tai, kad, taikydamas CPK 145 straipsnyje nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2492/2013; 2014 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-897/2014).

146.

15Nurodė, kad įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad, nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių iki bylos išnagrinėjimo, t. y. nesustabdžius visų Statinio, esančio adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos 2020 m. balandžio 2 d. protokolu įformintų, kaip priimtų, sprendimų galiojimo ir vykdymo, atsižvelgiant į priimtų sprendimų turinį, atsakovai turėtų galimybę nutraukti bendrijos sudarytas sutartis ir jas sudaryti su kitais asmenimis, kas sąlygotų papildomus teisminius ginčus. Dėl to užsitęstų visas bylinėjimosi procesas, nebūtų pasiektas civilinio proceso tikslas kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių (CPK 3 straipsnis) bei pasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

177.

18Apeliantės (atsakovės) UAB „Vitropolis“, UAB KASPARLITA“, UAB „Friskas“, UAB „OSKV“ ir UAB „Kodinis raktas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-05-05 nutartį.

198.

20Nurodė, kad ieškovų ieškiniu prašoma panaikinti ne kokius nors konkrečius sandorius (bendraturčių sprendimus), bet kažkokius „visus“. Tokia ieškinio formuluotė akivaizdžiai neatitinka CPK 135 str. numatytų reikalavimų ir verčia teismą priimti sąlyginį sprendimą, kas savaime negalima pagal CPK 267 str., be to, neleidžia nustatyti civilinės bylos nagrinėjimo ribų, jas padaro neaiškias ir neapibrėžtas, kas vėlgi verčia teismą priimti neaiškų sprendimą ir galimai peržengiant ieškinio ribas, kas draudžiama pagal CPK 265 str.

219.

22Pažymėjo, kad atsakovai inicijavo ne balsavimą, o kaip ir nurodyta ieškovų pateiktuose dokumentuose, statinio bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimą, kuriame buvo balsuojama balsavimo raštu biuleteniais, t. y. ginčijami visai ne tie sandoriai, kurie faktiškai įvyko. Tas pats pasakytina ir dėl reikalavimo dalies, kurioje nurodoma, kad ginčijamas balsų skaičiavimo komisijos 2020-04-02 protokolas kaip įforminantis kažkokius sprendimus. Balsų skaičiavimo protokolas yra techninio pobūdžio dokumentas ir skirtas suskaičiuoti gautus balsus, priskirti juos prie vienokios ar kitokios valios išreiškimo darbotvarkės klausimais, tačiau šiame protokole nėra fiksuojami sprendimai, tokie protokolai negali būti laikomi asmens teises ir pareigas keičiančiais sandoriais, todėl nėra ir negali būti savarankiški ieškinio reikalavimo dalykai. Balsų skaičiavimo komisijos 2020-04-02 protokolo 6 p. nurodyta, kad jis perduodamas statinio bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo pirmininkui surašyti šio susirinkimo protokolą, t. y. įforminti to susirinkimo sprendimus pagal balsų skaičiavimo komisijos nustatytus balsų suskaičiavimo rezultatus. Balsų skaičiavimo komisijos 2020-04-02 protokole nėra užfiksuoti kaip priimti jokie statinio bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo sprendimai. Šį protokolą galima būtų ginčyti, jei ginčijami priimti sprendimai, ir pagal tą paskirtį, dėl kurios jie sudaromi – balsavimo rezultatams fiksuoti, t.y. įrodinėjant, kad tokia komisija blogai atliko savo darbą – netinkamai suskaičiavo balsus ar panašiai, tačiau ieškovai tokių klausimų nekelia.

2310.

24Nurodė, kad nė vienas iš ieškovų nebuvo pateikęs alternatyvių projektų, papildomų darbotvarkės klausimų, kas rodo, kad pateiktas ieškinys yra paprasčiausiai nesąžiningas naudojimąsis savo teisėmis, iš anksto žinant, kad ieškinys paduodamas ne spręsti klausimą iš esmės, o jį vilkinti. Tą aiškiai iliustruoja ir ieškinyje nurodomos aplinkybės, kad tie bendro turto tvarkymo klausimai yra pastovių procesų darbotvarkėje, jie yra nuodugniai ir ilgai nagrinėti ir nagrinėjami, tačiau ieškiniu visgi nurodoma, kad tų klausimų aptarimui reikėjo papildomo laiko, papildomos informacijos ir šiaip gal tų klausimų sprendimą reikia atidėti neribotam laikui. Ieškinio tikėtiną nepagrįstumą rodo ir tai, kad ieškinį pareiškusi Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrija „Ateities 10“ yra netinkamas ieškovas. Ieškinys susijęs su statinio, esančio adresu: ( - ), unikalus numeris: ( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo, šaukto 2020-03-24 datai su balsavimo raštu terminu iki 2020-04-01, dokumentacija ir galimai jo sprendimais – dėl tų savininkų tarpusavio santykių ir bendros valios formavimo, tačiau minėta bendrija nėra kokių nors patalpų tame statinyje savininkas ir negali kištis į tos bendros valios formavimą. Ji savo teisinį suinteresuotumą aiškina tuo, kad sprendžiamas klausimas dėl to, kaip ji, save pristatanti to statinio administratoriumi, turėtų veikti visų patalpų savininkų interesais, ir tai pažeidžia jos teises, nes pagal pateiktą argumentaciją, būtent ši bendrija turėtų spręsti kaip turi būti tvarkoma savininkų bendra nuosavybė, kaip ji pati turėtų atstovauti savininkams.

2511.

26Dėl galimų teisinių pasekmių ieškovų teisėms, nurodė, kad teismo nutartyje konkrečiau pasisakoma tik dėl darbotvarkės klausimo, susijusio su vieno iš ieškovų Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „Ateities 10“ sudarytų sutarčių dėl paslaugų pirkimo vykdymo – teismas ieškovų teisių pažeidimu įvardija atsakovų galimybę nutraukti bendrijos sudarytas sutartis ir jas sudaryti su kitais asmenimis. Tokia argumentacija savaime patvirtina, kad ieškinys niekaip nesusijęs su ieškovo kokių nors teisių pažeidimu, o būtent, pažeidžia atsakovų teises – ieškiniu siekiama apriboti atsakovų teisę veikti dėl savo teisių ir pareigų. Pažymėjo, kad statinio, esančio adresu: ( - ), unikalus numeris: ( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkime, šauktame 2020-03-24 datai su balsavimo raštu terminu iki 2020-04-01, minėtu darbotvarkės klausimu buvo siūlomas (atsispindi balsavimo raštu biuleteniuose) ir priimtas sprendimas patvirtinantis įstatyminį reguliavimą, kad sutartys dėl statinio bendrojo naudojimo objektų administravimo ir paslaugų teikimo jiems gali būti sudaromos tik statinio patalpų savininkų susirinkimo sprendimu (CK 4.83 str. 4 d., 4.85 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008; 2013-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2013, 2014-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-49/2014). Tą patį numato ir ieškovų manymu šalių santykiams taikytino Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 str. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, 2017-12-28 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-508-219/2017 23, 30 p., 2019-06-06 nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-403/2019 38, 39 p.). Nurodomu klausimu susirinkimo sprendimu konstatuojamas faktas, kad konkrečiai minėtos bendrijos su UAB „Namų priežiūros centras“ (dabartinis pavadinimas UAB Mano būstas NPC) sudaryta 2015-10- 23 sutartis be tokio sprendimo (ieškovai to neginčija) - ji nėra patvirtinta statinio patalpų savininkų susirinkimo sprendimu, joms nėra pritarta, todėl ji galioja tik tiems statinio patalpų savininkams, kurie to nori ir atskirai asmeniškai atitinkamai išreiškia ar išreiškė tokią valią, bet ji negalioja tiems, kurie nesutiko su tokių paslaugų teikimu atžvilgiu. Iš ieškinio galima suprasti (o atsakovų žiniomis taip ir yra), kad ieškovai nori naudotis šios bendrovės paslaugomis, tai priimtas susirinkimo sprendimas to ir netrukdo, nedraudžia ir nenutraukia tų sutartinių įsipareigojimų, kuriuos jie prisiėmė ir nori vykdyti toliau.

2712.

28Nurodė, kad išdėstytos aplinkybės rodo, kad sandoriai, kurie galimai ginčijami ar gali būti pripažinti ginčijamais ieškiniu, niekaip nesukelia neigiamų teisinių pasekmių ieškovų teisėms ir jų neapriboja, o ieškovų argumentai, kad jų teisių pažeidimai pasireiškia tuo, kad jie negali riboti atsakovų teisių, teisiškai nėra pagrįsti ir būtent reiškia neigiamas teisines pasekmes atsakovų teisėms. Ši aplinkybė patvirtina, kad nėra faktinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2913.

30Ieškovai Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „Ateities10“, D. O., M. I., L. I., G. I., G. I., A. D., V. D., L. K., A. D., M. K., K. D., Ž. B., V. V., J. V., T. K., M. Š., A. Š., J. B., N. B., A. M., V. Č., A. D., N. A. – K. ir L. Š. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atsakovų UAB „Vitropolis“,UAB „KASPARLITA“, UAB „Friskas“, UAB „OSKV“, UAB „Kodinis raktas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. -16508-863/2020, panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

3114.

32Atkreipė dėmesį, kad pats atskirojo skundo objektas yra ne ieškinys ir jame keliami reikalavimai bei juos pagrindžiantys teisiniai argumentai, bet Teismo sprendimas tenkinti reikalavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Argumentus dėl ieškinyje keliamų reikalavimų atsakovai turėtų kelti atsiliepimo į ieškinį metu, teikdami rašytinius paaiškinimus ar posėdžio metu, tačiau ne skundžiant teismo nutartį dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodė, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apskundimu turėtų būti siekiama laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, o ne teikiami argumentai neva įrodantys paties ieškinio nepagrįstumą argumentai. Todėl darytina pagrįsta išvada, kad Atsakovų atskirajame skunde nurodyti argumentai bei priedai susiję su ieškinio reikalavimų ir motyvų pagrįstumu neturi jokio tiesioginio ryšio su skundžiama nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neturėtų būti vertinami.

3315.

34Pažymėjo, kad neteisėtai priimtų sprendimų įgyvendinimas (jei aukščiau nurodytos laikinosios apsaugos priemonės nebūtų buvę pritaikytos), be viso kito, reikštų, kad: atsakovai, formaliai remdamiesi neteisėtai priimtais sprendimais, galėtų vengti vykdyti DGNKPPSBĮ 23 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytas turtines prievoles, susijusias su bendrojo naudojimo objektų išlaikymu, įmokų į kaupiamuosius Bendrijos fondus mokėjimu, taip pat vengti vykdyti Bendrijos organų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros, o Bendrija privalėtų spręsti dėl to atsirandančius naujus ginčus; inicijuodami Ieškovų ieškinyje aptartų sprendimų priėmimą, o vėliau – ir priimdami ginčijamus sprendimus, atsakovai išreiškė aiškią valią pastarųjų sprendimų pagrindu imtis veiksmų, kuriais būtų sutrikdomas su paslaugų teikėjais Bendrijos sudarytų sutarčių vykdymas. Šių sutarčių pažeidimas (jų pripažinimas negaliojančiomis bei kreipimasis į paslaugų teikėjus dėl esamų sandorių nutraukimo (pagal priimtus ginčo sprendimus)) sukeltų realių nuostolių Bendrijai, o kartu ir pastato bendraturčiams (įskaitant Ieškovus); nors patalpų paskirties keitimo sąlygas ir tvarką nustato teisės aktai (tokio pobūdžio klausimai nėra priskiriami atsakovų inicijuoto balsavimo kompetencijai), vis dėlto, atsakovai, turima balsų dauguma priėmę ginčo sprendimus, įgijo galimybę kliudyti jau pradėtoms su tuo susijusioms procedūroms (netgi, egzistuojant jau parengtiems projektams) bei tokiu būdu sukelti tiesioginių turtinių praradimų (nuostolių) patalpų paskirties keitimą inicijavusiems asmenims; net ir išnagrinėjus civilinę bylą Nr. e2-125-465/2020 – joje galimai priėmus atsakovams nepalankų sprendimą (atmetus patikslintą ieškinį), ir toliau egzistuotų prielaidos atsakovų ir Bendrijos/kitų bendraturčių (Ieškovų) ginčams, kadangi tokiu atveju atsakovų inicijuotame balsavime priimti sprendimai neišvengiamai prieštarautų Teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. e2-125-465/2020.

3516.

36Nurodė, kad iš ieškovų pateiktų argumentų bei įrodymų yra akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ieškinį padarytų itin deklaratyviu ir net ieškinio tenkinimo atveju nebūtų pasiektas teisinis tikrumas byloje.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38

17.

39CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4018.

41Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovų Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „Ateities10“, D. O., M. I., L. I., G. I., G. I., A. D., V. D., L. K., A. D., M. K., K. D., Ž. B., V. V., J. V., T. K., M. Š., A. Š., J. B., N. B., A. M., V. Č., A. D., N. A. – K. ir L. Š. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino. Sustabdė visų Statinio, esančio adresu: ( - ), unikalus numeris: ( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos 2020 m. balandžio 2 d. protokolu įformintų, kaip priimtų, sprendimų galiojimą ir vykdymą.

4219.

43Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 10 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DGNKPPSBĮ) nuostatomis, įvyko pastato, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) , savininkų bendrijos steigiamasis susirinkimas, kuriame nutarta įsteigti Bendriją, patvirtinti jos įstatus, išrinkti Bendrijos valdybos narius, jos pirmininką. 2015 m. balandžio 13 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti Bendrijos įstatai, o nuo 2015 m. balandžio 14 d. Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke įsigaliojo Pastatui nustatyto juridinio fakto įrašas: „Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta kitos paskirties pastato savininkų bendrija) Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrija „Ateities 10“.

4420.

45Ieškovai teikdami ieškinį nurodė, kad 2020 m. kovo 9 d. atsakovų atstovas bendrijos pirmininkui bei daliai kitų ieškovų elektroniniu paštu išsiuntė pranešimą apie UAB „Vitropolis“ (veikiančios visų Atsakovų vardu) organizuojamą - šaukiamą, 2020 m. kovo 24 d. 9.30 val. turėjusį įvykti, Pastato bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimą. Bendrijos pirmininkas ne kartą kreipėsi į atsakovus atstovaujantį asmenį (advokatą R. Č.), reikalaudamas inicijuojamą susirinkimą atšaukti. Pastarasis reikalavimas buvo grindžiamas tuo, jog pastato patalpų savininkai privalo laikytis Vyriausybės bei kitų institucijų nustatytų reikalavimų (draudžiančių viešus susibūrimus bei įpareigojančių imtis maksimalių priemonių, siekiant išvengti naujojo koronaviruso plitimo), t.y. bendraturčiai (įskaitant visus Ieškovus) neturi galimybės (o tuo pačiu – ir teisės) tokiame susirinkime dalyvauti, nepaisant to, kad jame siūloma spręsti kiekvienam iš jų itin reikšmingus klausimus. 2020 m. kovo 20 d. atsakovus atstovaujantis asmuo bendrijos pirmininkui bei daliai kitų Pastate esančių patalpų savininkų persiuntė atsakovo UAB „Vitropolis“ vadovo pasirašytą skelbimą „dėl 2020 m. kovo 24 d. statinio patalpų savininkų susirinkimo pravedimo“. Pastaruoju skelbimu Pastato bendraturčiai (dalis jų) buvo informuoti, jog atsakovai, įvertinę Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino situaciją, nusprendė pakeisti šaukiamo susirinkimo vykdymo formą – vykdyti jį be tiesioginio Pastato patalpų savininkų dalyvavimo bei suteikti tik balsavimo raštu galimybę. 2020 m. balandžio 2 d. buvo surašytas atsakovų vienašališkai sudarytos balsų skaičiavimo komisijos protokolas.

4621.

47Nustatyta, kad susirinkime buvo svarstomi trys klausimai: 1. dėl sutikimo UAB „VILNIAUS VENTOS PUSLAIDININKIAI" atskirti Statiniui priskirtus vandens tiekimo ir nuotekų tinklus ir jų atskiro tvarkymo. 2 dėl Statinio Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolų Nr. 1, surašytų 2017 m. rugpjūčio 10 d. data, ir jų sprendimų panaikinimo. 3 dėl Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g, 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „Ateities 10" sudarytų sutarčių privalomumo ir galiojimo Statinio patalpų savininkams. Siūlomi sprendimai 1-uoju darbotvarkės klausimu: 1. UAB „VILNIAUS VENTOS PUSLAIDININKIAI" dalį turimų inžinerinių - vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, naudojamų vandeniui tiekti į Statinį ir/ar šalimais esančius statinius ir nuotekų šalinimui iš jo/jų, atskirtą dalį perduotų pasirinktam subjektui, o šis juos administruotų ir teiktų atitinkamas atlygintinas paslaugas Statinio patalpų savininkams; 2. UAB „VILNIAUS VENTOS PUSLAIDININKIAI"gali reikalauti iš subjekto, kuriam perduodami sprendime nurodyti inžineriniai tinklai, šiuos perduotus inžinerinius tinklus atjungti nuo UAB „VILNIAUS VENTOS PUSLAIDININKIAI" eksploatuojamų ir juos pajungti tiesiogiai prie Vilniaus miesto vandens tiekimo ar nuotekų tinklų, kuriuos administruoja UAB „Vilniaus vandenys" ar kita Vilniaus miesto savivaldybės paskirta bendrovė". Siūlomi sprendimai 2-uoju darbotvarkės klausimu: 1. Panaikinti Statinio Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 1, surašytą 2017 m. rugpjūčio 10 d. data, ir jo sprendimus, kuriais buvo leista gamybos paskirties negyvenamųjų patalpų kūrybinių dirbtuvių paskirtį pakeisti į gyvenamosios paskirties patalpą – butą. 2. Nustatyti, kad neleidžiama Statinyje esančių patalpų paskirties keisti į gyvenamąją. 3. Panaikinti Statinio Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 1, surašytą 2017 m. rugpjūčio 10 d. data, ir jo sprendimus; 3.1. Pastato bendrojo naudojimo objektų aprašo Nr. 1 derinimas ir tvirtinimas; 3.2. Pastato bendrosiose patalpose esančių liftų, reikalingų pakilti nuo Pastato patalpos 1-11 ir 1-13 iki 5 aukšto (5-1 patalpos), registracija Pastato Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „Ateities 10" (bendrijos kodas juridinių asmenų registre Nr. 304025274) (toliau - Bendrija) nuosavybe Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (Lietuvos Respublikos 2002-05-09 nutarimas Nr. 645 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės2013-10-23 nutarimo Nr. 973 redakcija) ir šių liftų eksploatacijai Bendrijos vardu; 3.3 Elektros perdavimo Unijos tiesimo ir elektros linijos prijungimo sutarčių sudarymas išskiriant vartotojus pagal S. S. parengto ir patvirtinto elektros prijungimo projekto sprendinius, numatant kiekvienai projekte numatytai patalpai 10 kw elektros galią, o bendro naudojimo patalpoms ir kitiems Pastate eksploatuojamiems įrenginiams - 20 kw elektros galią; 3.4. Mokėti Bendrijos pirmininkui mėnesinį atlyginimą -150 EUR, atskaičius mokesčius, ir įgalioti Bendrijos valdybą savo sprendimu šį atlyginimą mažinti ir didinti; 3.5. Įgalioti Bendrijos pirmininką priimti sprendimus dėl reklamos ir iškabų talpinimo ant Pastato bendro naudojimo objektų (fasadų, stogo, langų ir pan.); 3.6. Įgalioti Bendrijos pirmininką priimti sprendimus ir sudaryti sutartis dėl Pastato bendrojo naudojimo objektų (fasadų, stogo, langų ir pan.) ploto nuomos, lėšas skiriant Bendrijos ir Pastato eksploatavimo reikmėms; 3.7. Automobilių stovėjimo vietų schemos tvirtinimas, paskirstant Pastato bendro naudojimo aikštelių eksploatavimą; 3.8. Įgalioti Bendrijos pirmininką atstovauti Bendriją teismuose arba sudaryti sutartis dėl atstovavimo su Pastato administratoriumi ar kitu šias paslaugas teikiančiu asmeniu. 4. Tinkamai paruošus Statinio bendrojo naudojimo objektų aprašą šaukti atskirą Statinio patalpų savininkų susirinkimą jam patvirtinti. 5. Statinį ir jo bendrojo naudojimo objektus turi teisę administruoti tik Statinio patalpų savininkų susirinkimo sprendimu paskirtas subjektas. Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrija „Ateities 10" (j. a. k. 304025274) nėra paskirta administruoti Statinį, ji nėra Statinio administratorė ir neturi teisės spręsti jokių Statinio administravimo klausimų, prisiimti Statinio patalpų savininkų kompetenciją ar veikti Statinio ar jo patalpų savininkų vardu, reikalauti kokių nors mokėjimų iš jų". Siūlomi sprendimai 3-uoju darbotvarkės klausimu: 1. Nustatyti, kad sutartys dėl Pastato bendrojo naudojimo objektų administravimo ir paslaugų teikimo jiems sudaromos Statinio patalpų savininkų susirinkimo sprendimo, kuriuo pritariama tokių sutarčių sudarymui ir sąlygoms, pagrindu. Sutartys, sudarytos pažeidžiant šį reikalavimą, negalioja; 2. Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „Ateities 10" (j. a. k. 304025274) sudarytos sutartys, įskaitant, bet neapsiribojant ir su UAB „Namų priežiūros centras" (dabartinis pavadinimas UAB Mano būstas NPC) sudarytą 2015 m. spalio 23 d. sutartį, nėra patvirtintos Statinio patalpų savininkų susirinkimo sprendimu, joms nėra pritarta, todėl yra negaliojančios ir neprivalomos nė vienam Statinio patalpų savininkui, kuris atskirai asmeniškai nesutiko su tokių paslaugų teikimu ir sutarčių galiojimu jo atžvilgiu; 3. Pareikalauti iš galimai Statinio patalpų savininkų atžvilgiu teikiančių bendrovių, įskaitant, bet neapsiribojant ir UAB Mano būstas NPC (ankstesnis pavadinimas UAB „Namų priežiūros centras"), nutraukti neteisėtą Statinio administravimo ar jo priežiūros paslaugų teikimą, informuoti jas, kad su tokių paslaugų teikimu Statinio patalpų savininkai nesutinka, paslaugų teikimas turi būti nutrauktas, jeigu jos ir pradėtos teikti; paslaugų teikimas galimas tik pagal tiesiogines sutartis su juo; 4. Apie šį sprendimą informuoti Statinio bendrojo naudojimo objektų administravimo ar bet kokias kitas panašias paslaugas ketinančias teikti ar žinomai teigiančias, kad jas teikia, bendroves".

4822.

49Nustatyta, kad 2020 m. balandžio 2 d. balsų skaičiavimo komisijos protokolu nuspręsta pritarti aukščiau paminėtiems sprendimams.

5023.

51Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5224.

53Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių: 1) konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–10 punktai); 2) teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas); 3) prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktai).

5425.

55Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visų Statinio, esančio adresu: ( - ), unikalus numeris: ( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos 2020 m. balandžio 2 d. protokolu įformintų, kaip priimtų, sprendimų galiojimą ir vykdymą.

5626.

57Civilinio proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar ieškovo nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5827.

59Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nurodoma, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014).

6028.

61Iš ieškovų ieškinio turinio matyti, kad ieškovai pakankamai aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą ir dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, pateikė ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė bus nustatyta nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, o ne pradinėje civilinės bylos stadijoje. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šioje civilinės bylos stadijoje (sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą), kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovai tikėtinai nepagrindė pareikšto ieškinio reikalavimų, t. y. darytina išvada, kad ieškovų ieškinys yra tikėtinai pagrįstas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

6229.

63Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme reikalauja išaiškinti aplinkybę, ar, netaikius suinteresuoto asmens prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pakenkta būsimojo teismo sprendimo įvykdymo galimybei ar ne. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, svarbu įvertinti ne tik galimą grėsmės galimai ieškovui palankaus sprendimo neįvykdymui kilimą, bet ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių atitikimą ekonomiškumo, proporcingumo, teisingumo, protingumo principams. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-262-464/2015). Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje). Kiekvienu atveju, turi būti surasta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių bei teisėtų interesų apsaugos.

6430.

65Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas sustabdė visų Statinio, esančio adresu: ( - ) , unikalus numeris: ( - ), bendraturčių – patalpų savininkų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos 2020 m. balandžio 2 d. protokolu įformintų, kaip priimtų, sprendimų galiojimą ir vykdymą.

6631.

67Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į ieškinio turinį bei reiškiamus reikalavimus iš esmės svarbu, kad ginčijamais protokolais priimti nutarimai, vykstant ginčui dėl protokolų pripažinimo negaliojančiu, nebūtų vykdomi. Teismas sutinka su ieškovų argumentais, kad vykdant ginčijamais protokolais priimtus nutarimus, vėliau būtų apsunkintas arba taptų neįmanomas sugrįžimas į padėtį, esančią iki skundžiamų nutarimų priėmimo. Tokia situacija galėtų sudaryti pagrindą naujų ginčų dėl nuostolių atlyginimo iniciavimą. Be to sutiktina, kad atsakovai, formaliai remdamiesi neteisėtai priimtais sprendimais, galėtų vengti vykdyti DGNKPPSBĮ 23 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytas turtines prievoles, susijusias su bendrojo naudojimo objektų išlaikymu, įmokų į kaupiamuosius Bendrijos fondus mokėjimu, taip pat vengti vykdyti Bendrijos organų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros, o Bendrija privalėtų spręsti dėl to atsirandančius naujus ginčus. Taigi nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė, jog galimai ieškovams palankus teismo sprendimas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali tapti neįvykdomas ar pasunkėti. Ieškovų prašymu pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra išsaugoma šalių interesų pusiausvyra, kol nėra iki galo išspręsti tarp šalių kilę ginčai. Kitoks aiškinimas galėtų neatitikti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų, t. y. užtikrinti ieškovams galbūt palankaus teismo sprendimo tinkamą įvykdymą. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

6832.

69Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1268/2014; 2014 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1472/2014; kt.).

7033.

71Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

7234.

73Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl apeliantų (atsakovų) UAB „Vitropolis“, UAB KASPARLITA“, UAB „Friskas“, UAB „OSKV“ ir UAB „Kodinis raktas“ atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 5 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

74Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

75Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti visus atsakovių UAB... 5. 2.... 6. Tuo pačiu prašė nepranešus atsakovams skubos tvarka taikyti laikinąsias... 7. 3.... 8. Nurodė, kad šiame ieškinyje išdėstyti išsamūs argumentai (pagrįsti prie... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 5 d. nutartimi ieškovų... 12. 5.... 13. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovai inicijavo Pastato... 14. 6.... 15. Nurodė, kad įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad,... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 7.... 18. Apeliantės (atsakovės) UAB „Vitropolis“, UAB KASPARLITA“, UAB... 19. 8.... 20. Nurodė, kad ieškovų ieškiniu prašoma panaikinti ne kokius nors konkrečius... 21. 9.... 22. Pažymėjo, kad atsakovai inicijavo ne balsavimą, o kaip ir nurodyta ieškovų... 23. 10.... 24. Nurodė, kad nė vienas iš ieškovų nebuvo pateikęs alternatyvių projektų,... 25. 11.... 26. Dėl galimų teisinių pasekmių ieškovų teisėms, nurodė, kad teismo... 27. 12.... 28. Nurodė, kad išdėstytos aplinkybės rodo, kad sandoriai, kurie galimai... 29. 13.... 30. Ieškovai Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir... 31. 14.... 32. Atkreipė dėmesį, kad pats atskirojo skundo objektas yra ne ieškinys ir jame... 33. 15.... 34. Pažymėjo, kad neteisėtai priimtų sprendimų įgyvendinimas (jei aukščiau... 35. 16.... 36. Nurodė, kad iš ieškovų pateiktų argumentų bei įrodymų yra akivaizdu,... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38.

17.... 39. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 40. 18.... 41. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 42. 19.... 43. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 10 d., vadovaujantis... 44. 20.... 45. Ieškovai teikdami ieškinį nurodė, kad 2020 m. kovo 9 d. atsakovų... 46. 21.... 47. Nustatyta, kad susirinkime buvo svarstomi trys klausimai: 1. dėl sutikimo UAB... 48. 22.... 49. Nustatyta, kad 2020 m. balandžio 2 d. balsų skaičiavimo komisijos protokolu... 50. 23.... 51. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar... 52. 24.... 53. Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių:... 54. 25.... 55. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 56. 26.... 57. Civilinio proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet... 58. 27.... 59. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nurodoma, kad taikydamas... 60. 28.... 61. Iš ieškovų ieškinio turinio matyti, kad ieškovai pakankamai aiškiai... 62. 29.... 63. Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga CPK 144 straipsnio 1... 64. 30.... 65. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas... 66. 31.... 67. Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į ieškinio turinį bei reiškiamus... 68. 32.... 69. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinosios apsaugos... 70. 33.... 71. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 72. 34.... 73. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 74. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 75. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 5 d. nutartį palikti...