Byla 2-1108/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Salbinus“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Tytus“, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Salbinus“ bei ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaitvilė“ direktoriaus Č. P. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vaitvilė“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų nustatymo.

6Ieškovas UAB „Salbinus“ pateikė teismui pareiškimą, prašydamas atsakovui UAB „Vaitvilė“ iškelti bankroto bylą bei administratoriumi paskirti UAB „Audersima“.

7Ieškovas UAB „Vaitvilė“ direktorius Č. P. pateikė teismui pareiškimą, prašydamas atsakovui iškelti bankroto bylą bei administratoriumi paskirti UAB „Tytus“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Vaitvilė“ bankroto bylą bei administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“. Teismas administratoriaus kandidatūrą parinko atsižvelgęs į tai, kad UAB „Tytus“ dirba Šiaulių mieste, kuriame yra atsakovo buveinės vieta, todėl šio administratoriaus kaštai bus mažesni, ekonomiškesni, administravimo darbas – operatyvesnis nei ieškovo UAB „Salbinus“ pasiūlyto administratoriaus, kuris dirba Kaune.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Salbinus“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutarties dalį, kuria paskirtas administratoriumi UAB „Tytus“ ir administratoriumi paskirti UAB „Audersima“. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais: 1. dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo kyla pagrįstų abejonių, nes jį pasiūlė atsakovo direktorius, kuris yra pagrindinis atsakovo kreditorius, turintis lemiamą balsą. Be to, atsakovo direktorius galėjo pripažinti dar 2010 m. balandžio mėn. pareikštą ieškovo UAB „Salbinus“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, o ne pateikti teismui naują pareiškimą. Atsakovo direktorius bei teismas vilkino procesą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, nes šio klausimo nagrinėjimas buvo atidėtas tris kartus: pirmą kartą - dėl to, kad atsakovo vadovas nepateikė finansinių dokumentų, kitą kartą – dėl to, kad atsakovo direktorius teigė, jog vykdo derybas dėl taikos, o trečią kartą – atsakovo direktorius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo vadovui bauda nebuvo paskirta. 2. nepagrįstas teismo argumentas, kad paskirto administratoriaus kaštai bus mažesni, o darbas operatyvesnis, nes atsakovas jokio turto neturi. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartyje yra konstatavęs, kad atsakovo realus turtas sudaro 79 Lt 3. teismas iš karto suderino su Įmonių bankroto valdymo departamentu atsakovo direktoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūrą, o apelianto siūlomos administratoriaus kandidatūros neišklausė.

12Atsakovas UAB „Vaitvilė“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas ieškovo atskirąjį skundą atmesti bei Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas pateikė tik niekuo nepagrįstas prielaidas, jog teismo paskirtas administratorius yra šališkas. Atsakovas stengėsi išvengti bankroto bylos iškėlimo, dėl ko sumokėjo ieškovui 10 000 Lt skolos (iš 27 000 Lt) jau po to, kai ieškovas buvo pateikęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas, nusprendęs skirti atsakovo administratoriumi UAB „Tytus“ patikrino Įmonių bankroto valdymo departamente tik šio administratoriaus kandidatūrą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra Įmonių bankroto įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku ir vyktų sklandžiai bei operatyviai. Norint įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu, jog dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus reikalavimus, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė atsakovo vadovo pasiūlytą administratorių UAB „Tytus“. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog administratorių pasiūlė įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojamas bankroto procesas, vadovas pati savaime nesudaro pagrindo abejoti pasiūlyto administratoriaus patikimumu. Priešingu atveju įstatymo leidėjas nebūtų įtvirtinęs įmonės savininkams ir vadovui pareigos pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kartu pasiūlyti ir administratoriaus kandidatūrą (Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. 2-3 p., 11 str. 2 d.). Taip pat vien ta aplinkybė, kad įmonės vadovas kartu yra ir įmonės kreditorius, iš ko seka, kad jis turi suinteresuotumą bankroto byloje kaip ir bet kuris kitas bankrutuojančios įmonės kreditorius (įskaitant ir apeliantą), pati savaime nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovo vadovo pasiūlytas administratorius bus šališkas vien šio vadovo kaip kreditoriaus interesų atžvilgiu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje susiformavo vieninga pozicija, kad vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civ. byloje 2-468/2009, 2009 m. liepos 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2009, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-960/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1597/2009). Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri verstų objektyviai abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumu, apelianto atskirojo skundo argumentai, jog UAB „Tytus“ yra šališkas vien dėl to, kad jį pasiūlė atsakovo vadovas, kuris kartu yra ir įmonės kreditorius, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad nustačius, jog teisėjas nepagrįstai vilkino civilinį procesą, gali būti keliamas teisėjo drausminės atsakomybės klausimas (Teismų įstatymo 83 str.). Atitinkamai nustačius, jog byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, tokiam asmeniui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skiriama iki 20 000 Lt bauda (CPK 95 str.). Tuo tarpu vien tam tikrų teismo procesinių sprendimų priėmimas bei atsakovo vadovo kaip byloje dalyvaujančio asmens tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas patys savaime nesudaro pagrindo spręsti, jog teismo paskirtas administratorius yra šališkas. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog teismo paskirto administratoriaus šališkumą įrodo tai, kad atsakovo direktorius tam tikrais procesiniais veiksmais bei teismas tam tikrais procesiniais sprendimais vilkino procesą dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 12 ir 178 str.).

18Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog administravimo išlaidų dydis, skiriant administratorių nėra svarbus, nes atsakovo realus turtas sudaro tik 79 Lt. Kaip matyti iš atsakovo 2010 m. spalio 31 d. balanso, atsakovo per vienerius metus gautinos sumos sudaro 131 810 Lt. Vadinasi, tuo atveju, jei administratoriui pavyktų šias sumas ar jų dalį atgauti, neabejotinai kreditorių interesus labiau atitiktų to administratoriaus skyrimas, kurio administravimo išlaidos yra mažesnės, nes tokiu atveju didesnė dalis lėšų liktų kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Įmonių bankroto įstatymo 34-35 str., 36 str. 1 d.).

19Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2010 m. balandžio 16 d. pažymos, teismas suderino su šia institucija ieškovo UAB „Salbinus“ siūlyto administratoriaus UAB „Audersima“ kandidatūrą (b.l. 22, t. 1). Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, pirmosios instancijos teismas atsakovo vadovo pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Tytus“ paskyrė atsakovo administratoriumi dėl to, jog jo darbo vieta bei atsakovo buveinė yra viename mieste, kas įtakos atsakovo vadovo pasiūlyto administratoriaus mažesnes administravimo išlaidas nei apelianto pasiūlyto administratoriaus, kurio darbo vieta yra kitame mieste. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nevertino apelianto pasiūlyto administratoriaus UAB „Audersima“ kandidatūros (CPK 12 ir 178 str.).

20Iš aukščiau nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismui motyvuotai pasirinkus bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės buvo tinkami administruoti įmonę bei atitiko Įmonių bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, nėra pagrindo keisti teismo pasirinkimo. Pažymėtina, kad tokia teisėjų kolegijos pozicija atitinka Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, jog pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1888/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1373/2010 ir t.t.).

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, apeliantą UAB „Salbinus“ įtraukus į atsakovo kreditorių sąrašą, apeliantas kaip ir bet kuris kitas atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti jau pirmajame kreditorių susirinkime.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad ieškovo UAB „Salbinus“ atskirojo skundų argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis galėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl ieškovo UAB „Salbinus“ atskirasis skundas netenkinamas, o Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

24Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo... 6. Ieškovas UAB „Salbinus“ pateikė teismui pareiškimą, prašydamas... 7. Ieškovas UAB „Vaitvilė“ direktorius Č. P. pateikė teismui pareiškimą,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Salbinus“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Atsakovas UAB „Vaitvilė“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog... 16. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad nustačius, jog teisėjas nepagrįstai vilkino... 18. Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog... 19. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos... 20. Iš aukščiau nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojančios (bankrutavusios)... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....