Byla 2-623/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic metal center“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla atsakovui – individualiai įmonei „Danromas“ ir paskirtas administratorius - uždaroji akcinė bendrovė „Verslo valdymo centras“ civilinėje byloje Nr. B2-937-460/2012 pagal UAB „Baltic metal center“ pareiškimą individualiai įmonei „Danromas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Baltic metal center“ kreipėsi su pareiškimu į teismą, prašė iškelti bankroto bylą atsakovui IĮ „Danromas“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administravimas“.

5Atsakovas neprieštaravo, kad būtų iškelta bankroto byla, tačiau nesutiko su siūloma įmonės bankroto administratoriaus kandidatūra. Prašė paskirti bankroto administratoriumi UAB „Verslo valdymo centras“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo tenkino - iškėlė bankroto bylą IĮ „Danromas“ ir bankroto administratoriumi skyrė UAB „Verslo valdymo centras“.

8Teismas konstatavo, kad atsakovas yra nemokus, skolingas tiek ieškovui, tiek kitiems kreditoriams, antstoliai vykdo keturias vykdomąsias bylas, todėl atsakovui keltina bankroto byla. Teismas svarstė bankroto administratorių UAB „Administravimas“ ir UAB „Verslo valdymo centras“ kandidatūras. Pažymėjo, kad, remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamais duomenimis, bylos nagrinėjimo metu UAB „Administravimas“ vykdė 7 įmonių bankroto procedūras, įmonė registruota Šiauliuose, bankroto administratore dirba nuo 2010 metų. UAB „Verslo valdymo centras“ vykdo 42 įmonių bankroto procedūras, registruota Klaipėdoje, bankroto administratore dirba nuo 2005 metų. Teismas, atsižvelgdamas į didesnę patirtį, į tai, kad atsakovo buveinės vieta yra Klaipėdoje, į tai, jog administravimas pareikalaus mažesnių išlaidų, jei bankroto administratoriaus vieta irgi yra Klaipėdoje ir tuo mažiau nukentės kreditorių interesai, konstatavo, kad tikslinga bankroto administratoriumi skirti UAB „Verslo valdymo centras“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2012 m. sausio 3 d. raštu pritarė UAB „Verslo valdymo centras“ kandidatūrai.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Baltic metal center“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį dalyje dėl UAB „Verslo valdymo centras“ paskyrimo IĮ „Danromas“ bankroto administratoriumi panaikinti ir bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą išspręsti iš esmės – IĮ „Danromas“ administratoriumi skirti UAB „Administravimas“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, paskirdamas bankroto administratorių, vertino ne administratorių atitikimą Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo keliamiems reikalavimams, administratorių užimtumą ar kitas aplinkybes, o vadovavosi tik įmonės registracijos vieta ir metais.
  2. UAB „Verslo valdymo centras“ dirba trys administratoriai, kurie administruoja 97 įmones, tad darytina išvada, jog administratoriai administruoja didelį kiekį įmonių, todėl nepajėgs skirti pakankamai dėmesio IĮ „Danromas“ bankroto bylai, nuo ko nukentės ir apelianto interesai, ginant kreditorinius reikalavimus.
  3. UAB „Administravimas“ yra pajėgus kvalifikacijos, kokybės ir laiko atžvilgiu administruoti IĮ „Danromas“ bylą. UAB „Administravimas“ administratoriumi dirbantis R. B. yra sukaupęs naudingos patirties administruojant stambias įmones, yra sėkmingai užbaigęs 40 bankroto procedūrų. Administratorius V. K. taip pat turi didelę darbo patirtį ir šiuo metu vykdo vos 7 bankroto procedūras, tad užimtumo atžvilgiu yra pajėgus ir turi galimybę užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą.
  4. UAB „Verslo valdymo centras“ negalėtų būti paskirtas bankroto administratoriumi, nes jis siūlomas paties atsakovo, todėl darytina prielaida, kad negalėtų nešališkai atlikti savo pareigų. Tuo tarpu UAB „Administravimas“ deklaravo savo nešališkumą ir objektyvumą, todėl administravimas bus atliekamas efektyviai sprendžiant visų kreditorių interesus.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas IĮ „Danromas“ prašo UAB „Baltic metal center“ atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodytas UAB „Verslo valdymo centras“ vykdomų bankroto procesų skaičius neatitinka informacijos, pateiktos Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos tinklapyje. UAB „Verslo valdymo centras“ šiuo metu vykdo 42 bankroto procedūras.
  2. UAB „Administravimas“ patirtis administruojant bankrutuojančias įmones yra žymiai mažesnė, nes ši įmonė veiklą vykdo tik nuo 2010 metų lapkričio mėnesio ir nėra baigusi nei vienos bankroto procedūros.
  3. Atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus galimo šališkumo ir netinkamumo atlikti bankroto administravimo procedūras atmestini. UAB „Baltic metal center“ nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius netinkamai vykdys bankroto procesą. Nei Įmonių bankroto valdymo departamentas, nei teismas UAB „Verslo valdymo centras“ nėra taikę sankcijų dėl aplaidaus, netinkamo administravimo procedūrų vykdymo.
  4. Tiek teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo centras“, tiek bankrutuojanti įmonė veikia toje pačioje vietovėje – Klaipėdoje, tuo tarpu UAB „Administravimas“ buveinė yra Šiaulių mieste.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320 str.).

14Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. CPK 3 straipsnio 7 dalis nustato, jog tuo atveju, kai įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Taigi, viena vertus, teismui suteikta diskrecijos teisė parenkant administratoriaus kandidatūrą, antra vertus, ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra Įmonių bankroto įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku ir vyktų sklandžiai bei operatyviai. Norint įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu, jog dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus reikalavimus, bet ir vadovaudamasis paminėtais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

15Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė atsakovo vadovo pasiūlytą administratorių UAB „Verslo valdymo centras“. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog administratorių pasiūlė įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojamas bankroto procesas, vadovas pati savaime nesudaro pagrindo abejoti pasiūlyto administratoriaus patikimumu. Priešingu atveju įstatymo leidėjas nebūtų įtvirtinęs įmonės savininkams ir vadovui pareigos pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kartu pasiūlyti ir administratoriaus kandidatūrą (Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. 2-3 p., 11 str. 2 d.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje susiformavo vieninga pozicija, kad vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civ. byloje 2-468/2009, 2009 m. liepos 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2009, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-960/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1597/2009, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1108/2011, kt.). Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri verstų objektyviai abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumu, apelianto atskirojo skundo argumentai, jog UAB „Verslo valdymo centras“ yra šališkas vien dėl to, kad jį pasiūlė atsakovo vadovas, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

16Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad teismas, paskirdamas bankroto administratorių, vertino ne siūlomų administratorių atitikimą Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo keliamiems reikalavimams, administratorių užimtumą ar kitas aplinkybes, o vadovavosi tik įmonės registracijos vieta ir metais.

17Apeliantas nepateikė jokių argumentų, kodėl teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo valdymo centras“ neatitinka ĮBĮ keliamiems reikalavimams bei nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų spręsti dėl šio administratoriaus neatitikimo nurodytiems reikalavimams.

18Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog nei bankroto administratoriaus buveinės vieta, nei jo veikos pradžios data kaip atskirai paimtos aplinkybės negali nulemti administratoriaus parinkimo. Tačiau šios aplinkybės gali turėti įtakos parenkant administratorių: administratoriaus patirtis, kuri be kitų kriterijų apibūdinama ir veiklos trukme, yra svarbi siekiant sklandaus ir teisės normas atitinkančio administravimo; aplinkybė, kad administratoriaus buveinė registruota toje pat vietovėje, kurioje yra bankrutuojanti įmonė, mažina administravimo išlaidas. Pagal bylos duomenis, įmonė jokios komercinės veiklos nevykdo, jos įsiskolinimai kreditoriams sudaro 154 457,76 Lt (b.l. 26). Debitoriniai įsisko0linimai (pirkėjų skolos įmonei) sudaro 111 115,49 Lt (b.l. 27). Vadinasi, tuo atveju, jei administratoriui pavyktų šias sumas ar jų dalį atgauti, neabejotinai kreditorių interesus labiau atitiktų to administratoriaus skyrimas, kurio administravimo išlaidos yra mažesnės, nes tokiu atveju didesnė dalis lėšų liktų kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Įmonių bankroto įstatymo 34-35 str., 36 str. 1 d.).

19Apeliantas neteisingai nurodo, kad UAB „Verslo valdymo centras“ dirba trys administratoriai, kurie administruoja 97 įmones, kadangi remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, ši įmonė dabar vykdo 40 bankroto procedūrų, todėl apelianto prielaida, kad dėl didelio administruojamų įmonių kiekio teismo paskirtas administratorius nepajėgs skirti pakankamai dėmesio IĮ „Danromas“ bankroto bylai, nėra pagrįsta.

20Tai, kad apelianto siūlomas bankroto administratorius UAB ,,Administravimas“, apelianto teigimu, yra pajėgus operatyviai ir efektyviai administruoti atsakovo bankroto procedūras, nesudaro pagrindo pakeisti teismo paskirtąjį administratorių. Teisėjų kolegija pažymi, kad pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas nėra pagrindo. Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1888/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.).

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, apeliantas kaip ir bet kuris kitas atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti kreditorių susirinkime.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad ieškovo UAB „Baltic metal center“ atskirojo skundų argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pastebi, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas ar nutartis gali būti panaikinami tik tokiu atveju, jeigu teismas, priimdamas atitinkamą procesinį sprendimą, pažeidė arba neteisingai pritaikė procesinės teisės arba materialinės teisės normas (CPK 329, 330, 338 str.). Nagrinėjamu atveju tokių pažeidimų nėra padaryta. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Baltic metal center“ kreipėsi su pareiškimu į... 5. Atsakovas neprieštaravo, kad būtų iškelta bankroto byla, tačiau nesutiko... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas konstatavo, kad atsakovas yra nemokus, skolingas tiek ieškovui, tiek... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Baltic metal center“ prašo Klaipėdos... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas IĮ „Danromas“ prašo UAB... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl... 14. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog... 15. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 16. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad teismas, paskirdamas bankroto... 17. Apeliantas nepateikė jokių argumentų, kodėl teismo paskirtas... 18. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog nei bankroto... 19. Apeliantas neteisingai nurodo, kad UAB „Verslo valdymo centras“ dirba trys... 20. Tai, kad apelianto siūlomas bankroto administratorius UAB... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojančios (bankrutavusios)... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....