Byla 2-1660/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens bankrutavusios KB „Nacionalinė kredito unija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4431-577/2014 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mambo upės“ dėl bankroto bylos iškėlimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Bennet Distributors“, bankrutavusiai KB „Nacionalinė kredito unija“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilibra“ ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Mambo upės“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimas ir apskaita“. Nurodė, kad UAB „Mambo upės“ atsiskaitymai su biudžetu nuo 2013 m. liepos mėnesio nuolat vėlavo, o nuo 2013 m. spalio 22 d. įmonė įmokų nebemokėjo. Įsiskolinimas 2014 m. vasario 26 d. sudarė 30 019,35 Lt.

4Trečiasis asmuo UAB „Bennet Distributors“ prašė iškelti atsakovui UAB „Mambo upės“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovo skola už prekes pagal 2010 m. vasario 4 d. prekių pirkimo-pardavimo sutartį yra 4 397,92 Lt.

5Trečiasis asmuo bankrutavusi KB „Nacionalinė kredito unija“ prašė UAB „Mambo upės“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexforis“. Nurodė, kad atsakovo skola pagal 2012 m. birželio 7 d. paskolos sutartį Nr. 70331 yra 229 455,71 Lt.

6Trečiasis asmuo UAB „Vilibra“ prašė UAB „Mambo upės“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Eliborto“. Nurodė, kad atsakovo skola pagal jam išrašytas PVM sąskaitas faktūras - 35 149,34 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Mambo upės“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimas ir apskaita“.

9Teismas nustatė, kad pagal 2013 m. balansą atsakovas turėjo 915 624 Lt vertės turto ir 629 280 Lt įsipareigojimų, o pagal balanso už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gegužės 19 d. duomenis turto vertė sudarė 914 530 Lt, įsipareigojimai – 626 248 Lt. Įvertinęs šiuos faktinius duomenis ir tai, kad visą atsakovo turtą sudarė tik trumpalaikis turtas, teismas sprendė, jog UAB „Mambo upės“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

10Administruoti įmonę sutiko UAB „Verslo administravimas ir apskaita“, UAB „Lexforis“ ir UAB „Eliborto“. Teismas nenustatė ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje išvardytų aplinkybių, dėl kurių administratorių kandidatūros galėtų būti pripažintos netinkamomis. Įvertinęs atsakovo kreditorių ir debitorių kiekį, viešai skelbiamus duomenis apie administratorių patirtį, darbo krūvį, teismas priėjo prie išvados, kad UAB „Mambo upės“ administratoriumi skirtinas UAB „Verslo administravimas ir apskaita“. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad šį administratorių skirti siūlė VSDFV Vilniaus skyrius, kuris atstovauja valstybės, o ne privačius interesus.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Trečiasis asmuo bankrutavusi KB „Nacionalinė kredito unija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas iš dalies panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartį, t. y. dėl administratoriaus paskyrimo, ir klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Mambo upės“ administratoriumi skirti UAB „Lexforis“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismų praktikoje vertinama ne tik administratorius patirtis, bet ir užimtumas bei buveinės vieta. Skundžiama nutartimi buvo paskirtas netinkamas kandidatas, neatitinkantis praktikoje suformuotų kriterijų. Parenkant atsakovo administratorių iš labiausiai patyrusių turėjo būti skirtas mažiau užimtas kandidatas. Didelis administratoriaus užimtumas kelia abejones dėl to, ar efektyviai ir operatyviai bus atliekamos bankroto procedūros. Paskirtas administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ administruoja 39 bankroto procesus, o UAB „Lexforis“ – 4. UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ dirba tik 3 administratoriai, o UAB „Lexforis“ – 4. UAB „Lexforis“ yra didesnę patirtį turintis administratorius, nei UAB „Verslo administravimas ir apskaita“. Nors UAB „Lexforis“ nėra baigęs bankroto procedūrų, tačiau joje dirbantys darbuotojai turi didžiulę bankroto bylų administravimo patirtį, nes iš viso yra baigę 110 procedūrų, o UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ darbuotojai baigę tik 93 bankroto procedūras.
  2. Tai, kad administratorių siūlo valstybės institucija, nereiškia, jog toks administratorius bus tinkamesnis ar labiau nešališkas. Byloje nėra jokių duomenų, kad valstybės institucija (šiuo atveju VSDFV Vilniaus skyrius) būtų vykdęs konkursą dėl administratoriaus kandidatūros parinkimo, kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymas, todėl kyla abejonių, kokiais kriterijais remiantis valstybinė institucija pasiūlė administratoriaus UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ kandidatūrą.

13Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartį nepakeistą ir skundą atmesti.

14Nurodė, kad teismas, skirdamas administratorių, tinkamai įvertino kandidatūros parinkimo kriterijus. Apeliantas skunde neneigė paskirto administratoriaus atitikties įstatymų reikalavimams, nepateikė argumentų dėl galimo jo (administratoriaus) neobjektyvumo, šališkumo, suinteresuotumo ar netinkamumo deramai vykdyti bankroto procedūras.

15Trečiasis asmuo UAB „Bennet Distributors“ pateikė atsiliepimą, prašydamas palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartį nepakeistą.

16Nurodė, kad apelianto siūlomas administratorius UAB „Lexforis“ vykdo 4 bankroto procedūras, tačiau nėra baigęs nei vienos bankroto bylos ir šį akivaizdų trūkumą motyvuoja tuo, kad UAB „Lexforis“ mažiau užimtas. Įvertinus įmonėje dirbančių bankroto administratorių veiklą (remiantis viešais duomenimis), akivaizdu, kad visi UAB „Lexforis“ įgalioti asmenys dirba kitose darbovietėse ir vykdo veiklą kitose bankroto administravimo įmonėse. UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ veiklą vykdo nuo 2002 metų, sėkmingai užbaigė 29 bankroto procedūras, o UAB „Lexforis“ veiklą vykdo nuo 2012 metų ir tik 4 bankroto procedūras, tačiau nėra užbaigta nei vienos bylos. Apeliantas nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri leistų abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumu ir objektyvumu. Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja bankroto administratoriaus skyrimo, todėl šie atskirojo skundo argumentai nepagrįsti.

17Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

18Nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų aplinkybių, kurios kliudytų bendrovę skirti atsakovo administratoriumi. Apeliantas nenurodė motyvų, kuriais remiantis būtų galima manyti, jog paskirtas administratorius netinkamai gins įmonės ir jos kreditorių teises, bei neįrodė, kad šis administratorius bus neobjektyvus ar šališkas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

22Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Mambo upės“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo administravimas ir apskaita“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, jos neteisėtumą ir nepagrįstumą, argumentuoja iš esmės tuo, kad teismas nevertino administratorių užimtumo ir patirties. Atsakovo bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Lexforis“.

24ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1 d., 3 d.), todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir teisinis nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas tai, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių paskyrimui. Kiti kriterijai, tokie kaip bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

25Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje iš viso buvo pateiktos ir teismo vertinos trys bankroto administratorių kandidatūros, pretenduojančios administruoti UAB „Mambo upės“, t. y. UAB „Verslo administravimas ir apskaita“, UAB „Lexforis“ ir UAB „Eliborto“. Visi pretendentai atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus, t. y. administratoriai turi Ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, administratoriai sutiko administruoti UAB „Mambo upės“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos yra pritaręs jų kandidatūroms bei informavęs, jog visi kandidatai atitinka įstatymo reikalavimus, leidžiančius administruoti įmonę (1 t., 37, 185 b. l.). Byloje nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėtų būti paskirtas administratoriumi.

26Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nevertino administratorių užimtumo ir patirties. Su šiais skundo argumentais nėra pagrindo sutikti. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamų duomenų www.bankrotodep.lt, kuriuos vertino ir pirmosios instancijos teismas, paskirtam administratoriui UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2002 m. balandžio 15 d. Bendrovė vykdo 37 bankroto administravimo procedūras ir yra baigusi 32 bankroto administravimo procedūras, joje dirba 4 bankroto administratoriai. Apelianto bankrutavusios KB „Nacionalinė kredito unija“ siūlytas administratorius UAB „Lexforis“ į sąrašą įrašytas 2013 m. sausio 14 d. Bendrovė vykdo 9 bankroto administravimo procedūras, joje dirba 5 bankroto administratoriai. Taigi iš šių duomenų akivaizdu, kad abu paminėti administratoriai, pretendavę administruoti UAB „Mambo upės“, turi pakankamą patirtį vykdant bankroto procedūras. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Šie kriterijai vertinami kartu su visomis kitomis faktinėmis aplinkybėmis. Atsižvelgiant į nustatytus duomenis, administratorių turimų darbuotojų skaičių bei darbo krūvį, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą ar bus šališkas.

27Apelianto teigimu, byloje nėra duomenų, kad VSDFV Vilniaus skyrius būtų vykdęs konkursą dėl administratoriaus kandidatūros parinkimo, kaip tai numato Viešųjų pirkimų įstatymas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad minėto įstatymo nuostatos, valstybės institucijai siūlant bankroto administratoriaus kandidatūrą, nėra taikomos, todėl tokie apelianto skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

28Pažymėtina, jog pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius.

29Nenustačius jokių faktinių aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas suabejoti dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ nešališkumo, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių šis administratorius negalėtų administruoti UAB „Mambo upės“, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra jokio pagrindo tenkinti apelianto atskirojo skundo ir naikinti skundžiamos nutarties dalį bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimas ir apskaita“.

30Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad jeigu bankroto proceso metu iškils pagrįstų abejonių dėl administratoriaus galimo nešališkumo ar jo netinkamos veiklos, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui (komitetui) ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytam kreditoriui (kreditoriams) nustatyta teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

31Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 4. Trečiasis asmuo UAB „Bennet Distributors“ prašė iškelti atsakovui UAB... 5. Trečiasis asmuo bankrutavusi KB „Nacionalinė kredito unija“ prašė UAB... 6. Trečiasis asmuo UAB „Vilibra“ prašė UAB „Mambo upės“ bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 9. Teismas nustatė, kad pagal 2013 m. balansą atsakovas turėjo 915 624 Lt... 10. Administruoti įmonę sutiko UAB „Verslo administravimas ir apskaita“, UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Trečiasis asmuo bankrutavusi KB „Nacionalinė kredito unija“ pateikė... 13. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas palikti... 14. Nurodė, kad teismas, skirdamas administratorių, tinkamai įvertino... 15. Trečiasis asmuo UAB „Bennet Distributors“ pateikė atsiliepimą,... 16. Nurodė, kad apelianto siūlomas administratorius UAB „Lexforis“ vykdo 4... 17. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą,... 18. Nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų, kad teismo paskirtas... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 23. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl... 24. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 25. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje iš viso buvo pateiktos ir teismo vertinos... 26. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nevertino administratorių... 27. Apelianto teigimu, byloje nėra duomenų, kad VSDFV Vilniaus skyrius būtų... 28. Pažymėtina, jog pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos... 29. Nenustačius jokių faktinių aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas... 30. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad jeigu bankroto proceso... 31. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą....