Byla 2A-1207/2013
Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danguolės Martinavičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Doleta“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Doleta“ ir atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „PREMMIER LT“, uždarosios akcinės bendrovės „PREMMIER“, A. D. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-343-656/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Doleta“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Doleta“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „PREMMIER LT“, uždarajai akcinei bendrovei „PREMMIER“ ir A. D. dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje nagrinėjamas ginčas kilęs dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

6Pareikštu ieškiniu ieškovai UAB „Doleta“ ir UAB „Vilniaus Doleta“ prašė:

71. priteiti solidariai iš atsakovų UAB „PREMMIER LT“, UAB „PREMMIER“ ir A. D. ieškovams lygiomis dalimis 474 672 Lt nuostolių ir procesines palūkanas, bei priteisti solidariai iš atsakovų ieškovams bylinėjimosi išlaidas.

82. uždrausti atsakovams naudoti ieškovo UAB „Doleta“ registruotą (reg. Nr. 43348) prekės ženklą DOLETA [fig], ieškovų žymenį „Doleta“, ieškovų komercinę paslaptį sudarančią informaciją, siūlyti ieškovų darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti pas atsakovus UAB „PREMMIER LT“ ir UAB „PREMMIER“.

9Reikalavimai grindžiami tuo, jog atsakovas A. D. nuo 2009 m. vasario 23 d. iki 2010 m. gruodžio 27 d. buvo ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ vadovu. Atsakovas A. D. 2010 m. rugsėjo 14 d. įsteigė UAB „PREMMIER LT“, o 2011 m. sausio 17 d. UAB „PREMMIER“, kurios užsiima analogiška veikla kaip ir ieškovai - medinių ir medžio - aliuminio langų, žiemos sodų, fasadų bei durų gamyba bei prekyba. Ieškovui UAB „Doleta“ leidus atsakovo UAB „PREMMIER LT“ pavadinimas iki 2011 m. birželio 3 d. buvo „DOLETA LT“, tačiau sužinojus, jog atsakovas A. D. atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus, leidimas buvo atšauktas. Ieškovai pabrėžė, jog atsakovų neteisėti veiksmai jų atžvilgiu pasireiškė savavališkai naudojant „Doleta“ žymenį bei DOLETA [fig] prekės ženklą vykdomojoje ūkinėje komercinėje veikloje, sutarčių projektuose, be ieškovų sutikimo pasinaudojant ieškovų komercine paslaptimi (verslo partnerių, klientų duomenimis, sutarčių sąlygomis ir pan.), atliekant kitus nesąžiningos konkurencijos veiksmus (perviliojant darbuotojus, klaidinant ieškovų klientus dėl paslaugų teikėjo, naudojantis ieškovų sukurtu įdirbiu, materialiniais ir žmogiškaisiais (ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojais) ištekliais savo verslo nauda, ieškovų produkcijos pardavimas mažesnėmis nei savikaina kainomis ir pan.). Dėl šių atsakovų neteisėtų veiksmų (Prekių ženklų įstatymo (toliau tekste ir PŽĮ) 38 straipsnio 1, 2 dalys, CK 1.116 straipsnis, Konkurencijos įstatymo (toliau tekste ir KĮ) 16 straipsnis) ieškovai neteko kvalifikuotų darbuotojų komandos, negavo pajamų, prarado klientų, o ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“ patyrė ir tiesioginę žalą dėl jo materialinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo.

10Anot ieškovų, jų patirtais netiesioginiais nuostoliais pripažintina visa atsakovo UAB „PREMMIER LT“ gauta nauda 2010 metais ir 2011 m. sausio – birželio mėn. Atsakovų atsakomybė yra solidari, nes žala padaryta bendrais jų veiksmais, kuri turi būti atlyginama lygiomis dalimis abiems ieškovams.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė solidariai iš atsakovų ieškovams lygiomis dalimis 78 161 Lt nuostolių atlyginimą, procesines palūkanas; uždraudė atsakovams naudoti ieškovų žymenį „Doleta“; kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas taip pat priteisė solidariai atsakovams iš ieškovų 4 310 Lt bylinėjimosi išlaidų lygiomis dalimis.

13Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su byloje pateiktais įrodymais, konstatavo, jog ieškovai neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų 2010 metų laikotarpiu ir tuo pagrindu ieškinį dalyje dėl 133 332 Lt nuostolių, patirtų 2010 metais, bei procesinių palūkanų priteisimo atmetė. Tokią išvadą teismas grindė tuo, kad, pirma, ieškovų kontrolinio akcijų paketo savininkas V. S. bei ieškovo UAB „Doleta“ vadovas L. D. davė besąlyginį sutikimą atsakovui UAB „PREMMIER LT“ savo veikloje naudoti žodinį ir grafinį ženklą DOLETA, antra, V. S., L. D. bei atsakovas A. D. buvo sukūrę verslo modelį, pagal kurį ieškovai bei UAB „DOLETA LT“ turėjo bendrą kainodarą, buvo ruošiamos bendros pardavimų ataskaitos, bendrai nustatoma, kuri grupėje dalyvaujanti įmonė yra kaštų centras. Atsakovų pateiktas susirašinėjimas patvirtina, kad V. S. vykdė tiesioginę reguliarią visos įmonių grupės kontrolę. V. S. ir A. D. siejo žodiniai susitarimai dėl bendradarbiavimo. Ieškovams, V. S. ir L. D. neinicijavus santykių su atsakovais teisinio formalizavimo, ieškovams, anot teismo, tenka neveikimo pasekmių rizika.

14Pasiremdamas antstolio V. Č. 2011 m. kovo 28 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (toliau tekste ir Protokolas) teismas padarė išvadą, jog atsakovas UAB „PREMMIER“ savo veikloje naudojo DOLETA [fig] prekės ženklą. Įvertinęs, jog atsakovas UAB „PREMMIER“ minėtą ženklą naudojo savo veiklai, kuri yra tapati ieškovų veiklai, teismas pripažino atsakovo UAB „PREMMIER“ veiksmus neteisėtais. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „PREMMIER LT“ prekės ženklą DOLETA [fig] ir žymenį „Doleta“ galėjo naudoti iki ieškovų ir jo bendradarbiavimo pabaigos, todėl šių ženklų tolesnis naudojimas laikytinas neteisėtu. Atsakovai UAB „PREMMIER“ ir UAB „PREMMIER LT“ bei ieškovai rinkoje yra konkurentai, taigi atsakovų veiksmai savo veikloje naudojant žymenį „Doleta“, anot teismo, laikytini neabejotinu visuomenės klaidinimu dėl atsakovų priskirtinumo ieškovų įmonių grupei. Šią išvadą teismas grindė ir tuo, jog 2011 m. rugpjūčio 12 d. į ieškovus kreipėsi Baltarusijos įmonė AB „Savuškin produkt“ dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nors ji buvo sudariusi sutartį su atsakovu UAB „PREMMIER LT“.

15Atsižvelgęs į tai, kad šalys iki 2010 metų pabaigos bendradarbiavo, teismas nurodė, jog nėra pagrindo pripažinti esą atsakovai neteisėtai naudojo informaciją, kuri yra ieškovų komercinė paslaptis (potencialių pirkėjų, verslo partnerių duomenys, projektai, brėžiniai, ekonominių bei finansinių (kaštų) paskaičiavimai, išlaidų kalkuliacija ir kainų nustatymo skaičiuoklės, nuolaidų lygis). Protokolu nustatyti duomenys iš K. M. kompiuterio nepatvirtina, kad po 2010 m. pabaigos atsakovai teikė pasiūlymus buvusiesiems ieškovo klientams, nes K. M. 2011 m. kovo 28 d. pradžioje dirbo UAB „Doletos fasadai“, kuri su atsakovais nesusijusi. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovų naudojimosi ieškovų komercine informacija tikslu konkuruoti su ieškovais faktas neįrodytas.

16Teismas pagal byloje pateiktus įrodymus nustatė, jog įsteigus atsakovą UAB „PREMMIER LT“ su ieškovu UAB „Vilniaus Doleta“ darbo sutartis nutraukė keturi darbuotojai, iš kurių trys įsidarbino pas atsakovą UAB „PRIEMMIER LT“; po atsakovo A. D., kaip ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“, vadovo įgaliojimų sustabdymo beveik vienu metu pas atsakovus UAB „PREMMIER“ ir UAB „PREMMIER LT“ perėjo dirbti aštuoni ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojai. Buvę ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojai, anot teismo, sudaro daugumą atsakovo UAB „PREMMIER LT“ darbuotojų. Atsižvelgdamas į darbuotojų išėjimo laiką bei aplinkybes, teismas sprendė, jog atsakovai atliko Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus neteisėtus veiksmus.

17Apskaičiuodamas ieškovams priteistinų nuostolių dydį, teismas sprendė, kad ieškovai nepagrįstai visą atsakovo UAB „PREMMIER LT“ grynąjį pelną 2011 m. sausio – birželio mėn., apskaičiuotą taikant nustatytą 2010 metų pelno maržą, vertina kaip atsakovų nesąžiningai konkuruojant gautą naudą – ieškovų nuostolius. Atsakovams pateikus duomenis apie faktines atsakovo veiklos sąnaudas, remtis ieškovų pateiktomis PVM ataskaitomis (bendra prekių tiekimo ir paslaugų teikimo apmokestinamąja verte) nėra pagrindo, nes priteisiami nuostoliai turi būti realūs. Anot teismo, ieškovai nepaneigė atsakovų argumentų dėl veiklos sąnaudų, pajamų už projektavimo darbus gavimo, todėl jis sprendė, kad byloje įrodyta ieškovų 2011 m. sausio – birželio mėn. laikotarpiu patirta 78 161 Lt (2 013 803 Lt – 414 336 Lt (suma už projektavimo darbus, nuostolių suma) – 1 415 258,42 Lt (veiklos sąnaudos) – 13 793,14 Lt (pelno mokestis)) dydžio žala.

18Įvertinęs, jog atsakovai tarpusavyje susiję, žala ieškovams atsirado dėl bendrų atsakovų veiksmų, teismas konstatavo esant solidarią atsakovų atsakomybę. Ieškovų reikalavimus uždrausti atsakovams naudoti ieškovų komercinę paslaptį sudarančią informaciją, siūlyti ieškovų darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti pas atsakovus UAB „PREMMIER LT“ ir UAB „PREMMIER“ teismas atmetė, konstatavęs, kad ieškovai neįrodė, jog šiuos veiksmus atsakovai tęstų. Reikalavimą uždrausti atsakovams naudoti registruotą prekės ženklą DOLETA [fig] teismas atmetė nurodęs, jog Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 2012 m balandžio 25 d. tenkino ieškovų protestus dėl prekių ženklo „DOLETA LT“ registracijos.

19III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

20Apeliaciniu skundu atsakovai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria tenkintas ieškinys, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Atsakovų nuomone, teismo išvados dėl neteisėto žyminio „Doleta“ bei prekių ženklo DOLETA [fig] naudojimo yra nepagrįstos. Protokolas turėjo būti vertinamas kaip paprastas rašytinis įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „A. J. Šokoladas“ v. UAB „Dzūkija“, bylos Nr. 3K-3-578/2006; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Architectura humana“ v. I. R., bylos Nr. 3K-3-16/2008). Protokole buvo užfiksuoti tik vieno asmens – K. M., veiksmai, kuris niekada nedirbo pas atsakovą UAB „PREMMIER“, tačiau veikė kaip UAB „Doleta Export“ darbuotojas. Duomenys iš K. M. kompiuterio, įvertinus, jog tarp „Doleta“ grupės įmonių buvo bendra užsakymų sistema, nereiškia, kad K. M. veikė atsakovo UAB „PREMMIER“ vardu. Be to, atsakovo UAB „PREMMIER“ akcijas atsakovas A. D. įgijo tik 2011 m. kovo 3 d., tai yra po K. M. ginčo el. laiškų išsiuntimo.

22Žymens „Doleta“ naudojimas atsakovo UAB „PREMMIER LT“ veikloje negali būti vertinamas kaip savavališkas, nes jis turėjo subjektinę teisę į šį žymenį: buvo įregistravęs prekių ženklus DOLETA EXPORT, DOLETA LT, DOLETA Windows. Be to, atsakovas UAB „PREMMIER LT“ turėjo ieškovo UAB „Doleta“ 2010 m. rugsėjo 14 d. Sutikimą Nr. 1009/3 naudoti žodinį bei grafinį elementą „Doleta“, ir šis Sutikimas nebuvo atšauktas, ieškovai nereiškė raginimų nutraukti žymens naudojimą. Faktą, jog atsakovui UAB „PREMMIER LT“ buvo leidžiama naudoti ginčo žymenį, patvirtina aplinkybė, jog atsakovas UAB „PREMMIER LT“ iki 2011 m. balandžio 11 d. platino ieškovo UAB „Doleta“ produkciją Lietuvoje.

23Anot atsakovų, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovai ir atsakovai yra konkurentai, nes ieškovas UAB „Doleta“ yra langų, fasadų ir durų gamintojas, o atsakovas UAB „PREMMIER LT“ užsiima langų, fasadų ir durų prekyba. Faktas, jog ieškovai turi atsakovo UAB „PREMMIER LT“ bei Baltarusijos įmonės AB „Savuškin produkt“ sutartį, neįrodo pirkėjų klaidinimo. Šis laiškas neturi įrodomosios reikšmės, nes parašytas V. S..

242. Atsakovų nuomone, teismo pozicija, kad byloje apklaustų O. L., K. M., L. S., D. J., R. D. ir R. S. parodymai, jog atsakovas A. D. nesiūlė jiems pereiti pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“, yra nepatikimi, akivaizdžiai prieštarauja kasacinio teismo formuojamai įrodymų vertinimo praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 25 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ekspedita“ v. UAB „Chemtransa“, bylos Nr. 3K-3-223/2005; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Traidenis“ v. UAB „Feliksnavis“, bylos Nr. 3K-3-519/2009). Byloje nebuvo nustatyta, kad ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojams būtų buvę siūlyta įsidarbinti pas atsakovas UAB „PREMMIER LT“. Be to, ieškovai neįrodė, jog atsakovai gavo naudą ir/ar ieškovai patyrė žalą dėl neva neteisėtų ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų viliojimo veiksmų (KĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Pas ieškovą UAB „Doleta“ dirba 183 darbuotojai, todėl kelių žmonių netekimas objektyviai negali būti vertinamas kaip galintis padaryti esminę žalą bendrovės veiklai.

253. Teismas ne tik be pagrindo pripažino atsakovus atlikus neteisėtus veiksmus, bet ir klaidingai apskaičiavo ieškovų neva patirtus nuostolius. Atsakovų teigimu, didelė dalis atsakovo UAB „PREMMIER LT“ pajamų buvo gauta iš veiklos, kuri visiškai nesusijusi su ieškovais. Iš teismo sprendimo nėra aišku, kaip ginčo žymens bei prekių ženklo naudojimas atsakovų veikloje bei dalies atsakovo UAB „Vilniaus Doleta“ įdarbinimas pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“ galėjo sąlygoti ieškovų nuostolius, kurie yra lygūs visai atsakovo UAB „PREMMIER LT“ gautai naudai.

264. Atsakovai pažymi, kad nesutinka su teismo nuomone, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja skolininkų daugetas. Pirma, atsakovas UAB „PREMMIER“ išvis nėra tinkamas atsakovas, antra, iš teismo sprendimo nėra aišku, kokie atsakovo A. D. veiksmai yra neteisėti. Taigi ieškovų patirta žala galėtų būti priteista nebent iš atsakovo UAB „PREMMIER LT“.

275. Teismo nustatytas draudimas apeliantams naudoti žymenį „Doleta“, atsakovų vertinimu, yra nepagrįstas, kadangi atsakovas UAB „PREMMIER LT“ turi subjektinę teisę į šį žymenį, nes yra registravęs prekių ženklus DOLETA EXPORT, DOLETA LT, DOLETA Windows. Be to, atsakovas UAB „PREMMIER LT“ vis dar turi galiojantį ieškovo UAB „Doleta“ sutikimą naudoti šį žymenį bei grafinį elementą DOLETA.

28Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškovų ieškinys atmestas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

291. Teismo sprendimas pagrįstas prieštaringomis išvadomis dėl atsakovų teisės naudotis grafiniu ženklu DOLETA [fig], išimtinės ieškovų kaltės dėl bylos šalių tarpusavio santykių neformalizavimo, fakto dėl ieškovų darbuotojų viliojimo 2010 m. interpretavimu. Pirmosios instancijos teismas ne tik turėjo uždrausti atsakovams ateityje vilioti ieškovų darbuotojus pasinaudojant atsakovo A. D. pažintimis, bet ir uždrausti atsakovams naudoti prekių ženklą DOLETA [fig] iki įsiteisės Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2012 m. balandžio 25 d. sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. UAB „Baltijos didmena“, bylos Nr. 3K-3-82/2012).

302. Ieškovų vertinimu, teismas klaidingai įvertino faktines aplinkybes ir nepagrįstai ieškinio dalį dėl 2010 m. patirtų nuostolių atmetė. Pirma, teismas neatsižvelgė į faktą, kad jau 2010 m. atsakovai UAB „PREMMIER LT“ ir A. D. savo tikslams naudojo ieškovų konfidencialią informaciją: pasisavino ieškovų pirkėjų sąrašus, teikė jiems savo vardu pasiūlymus, užsakymus ir pan. Atsakovai, bendradarbiaudami su ieškovais, turimą konfidencialią informaciją turėjo naudoti bendrų tikslų siekimui, o ne nesąžiningai konkurencijai. Ieškovai pažymi, kad atsakovas A. D., eidamas ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ vadovo pareigas ir tuo pačiu būdamas atsakovo UAB „PREMMIER LT“ steigėju, turėjo ir galėjo suprasti, kad nesąžiningas ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ konfidencialios informacijos naudojimas jo įsteigtos įmonės naudai sudaro neteisėtus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Diteilas v. UAB „Chemika“, E. G., bylos Nr. 3K-3-326/2012).

31Ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų viliojimo dar 2010 m. faktą patvirtina aplinkybė, jog įsteigus atsakovą UAB „PREMMIER LT“ darbo sutartis su ieškovais nutraukė keturi darbuotojai, iš kurių trys perėjo pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“. Atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmus patvirtina ir aplinkybės, jog ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ gautinos pajamos buvo nukreipiamos atsakovui UAB „PREMMIER LT“, kad atsakovas A. D. degalus naudojo ne ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ naudai ir pan.

32Teismo išvada, kad Protokole nustatyti duomenys iš K. M. kompiuterio nepatvirtina, kad po 2010 m. pabaigos atsakovai teikė pasiūlymus buvusiems ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ klientams yra nepagrįsta ir neteisinga. Protokole užfiksuota, kad K. M. komercinius pasiūlymus potencialiems pirkėjams bei paskaičiavimus, brėžinius, projektus, paklausimus verslo subjektams siuntė pasirašydamas atsakovo UAB „PREMMIER“ vardu, o ne veikdamas kaip UAB „Doletos fasadai“ darbuotojas.

33Iš atsakovų nepriteisus netiesioginių nuostolių atlyginimo ieškovams už 2010 m. buvo pažeistas principas nullus commodum capere potest de injuria sua propria, o atsakovai neteisingai atleisti nuo civilinės atsakomybės jiems taikymo.

343. Ieškovai pabrėžia, jog teismas nepagrįstai į 2011 m. atsakovų pelną neįskaičiavo 414 336 Lt pajamų sumos, kuri gauta ne už prekių pardavimą, bet už projektavimo darbus, kadangi ir ieškovai vykdo projektavimo darbus rinkoje, kurioje šalys yra konkurentės.

354. Paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, teismas pasisakė ne dėl visų ieškovų turėtų bylinėjimosi išlaidų (30 556,35 Lt), bet tik dėl dalies (17 396 Lt).

36Atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą atsakovai prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

37Atsakovai pažymi, kad atsakovas UAB „PREMMIER LT“ turėjo teisę ir ją iki šiol turi savo veikloje naudoti žymenį „Doleta“ ir prekių ženklą DOLETA [fig], kadangi jam šią teisę suteikė pats ieškovas UAB „Doleta“. Visi esami atsakovo UAB „PREMMIER LT“ darbuotojai, anksčiau dirbę pas ieškovą UAB „Vilniaus Doleta“, apklausiami teismo posėdyje patvirtino, kad jie patys apsisprendė, niekieno neveikiami pakeisti darbovietę. Atsakovai pastebi, kad atsakovas UAB „PREMMIER LT“ buvo įsteigtas kaip ieškovo UAB „Doleta“ dukterinė įmonė, platinti jo produkciją, siekiant tęsti ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ veiklą, kuri buvo apribota dėl „Swedbank“, AB pritaikyto arešto. Taigi jokie neteisėti konkurencijos požiūriu veiksmai nebuvo atlikti. Ieškovai neįrodė, kad atsakovai būtų atlikę nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir kad jie būtų buvę atlikti turinti tikslą konkuruoti su ieškovais ir būtent atliekant tokius veiksmus buvo naudojamasi atsakovų reputacija, produktų, žymenų imitavimu.

38Protokole buvo užfiksuoti tik K. M., kuris niekada nedirbo pas atsakovą UAB „PREMMIER“, veiksmai. Be to, el. laiškus K. M. siuntė kaip ieškovo UAB „Doleta“ darbuotojas. Atsakovai taip pat pažymi, kad atsakovo UAB „PREMMIER LT“ pajamos iš projektavimo buvo gautos vykdant darbus, skirtus Rusijai, o ne Lietuvai, kurioje veikia ieškovas UAB „Vilniaus Doleta“. Be to, šie darbai buvo atlikti ieškovo grupės įmonės UAB „Doleta Exclusive“ užsakymu.

39Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą ieškovai prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

40Ieškovų teigimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino Protokolą bei aplinkybes, jog K. M. buvo artimai susijęs su atsakovu UAB „PREMMIER“, būdamas UAB „Doleta Export“ darbuotoju veikė atsakovo UAB „PREMMIER“ vardu. Faktą, jog atsakovas UAB „PREMMIER“ aktyviai vykdė veiklą, patvirtina duomenys, jog jis siuntė komercinius pasiūlymus potencialiems pirkėjams, naudojo ieškovams priklausančią konfidencialią informaciją.

41Byloje nepaneigta, kad pasibaigus bendradarbiavimo tarp šalių faktui, atsakovai toliau savo veikloje naudojo žymenis, pagal kuriuos visuomenėje atpažįstama būtent Doleta įmonių grupė. Sutikimas buvo sąlyginis bei atsakovams duotas tik dėl to, kad atsakovas UAB „PREMMIER LT“ buvo steigiamas siekiant bendradarbiauti su ieškovais. Taigi atsakovams teisė naudotis žymeniu „Doleta“ buvo suteikta ne besąlygiškai, tačiau tam tikram tikslui pasiekti ir kol šalys bendradarbiaus. Šalims nutrauks bendradarbiavimą 2011 metų pradžioje, atsakovai neteko teisės naudotis žymeniu „Doleta“ ir prekių ženklu DOLETA [fig]. Šių žymenų bei domeno doleta.fr naudojimas klaidino visuomenę, ką patvirtina Baltarusijos įmonės AB „Savuškin produkt“ bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos suklaidinimas. Toks atsakovų elgesys patvirtina, kad jie pasinaudodami ieškovų patirtimi ir žinomumu, nesąžiningai konkuruoja su ieškovais.

42Ieškovai pažymi, kad beveik dešimt ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų be jokios priežasties tuo pačiu metu nutraukė darbo teisinius santykius su darbdaviu, ir beveik visi kitą dieną po darbo teisinių santykių nutraukimo įsidarbino pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“. Šie darbuotojai sudaro pagrindinę kvalifikuotų darbuotojų komandą atsakovo įmonėse. Atsakovai pasinaudodami buvusių ieškovų darbuotojų sukaupta patirtimi dirbo pelningai, tuo tarpu ilgametę patirtį versle turintys ieškovai – nuostolingai. Ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų išėjimo iš darbo bei įsidarbinimo pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“ aplinkybės, anot ieškovų, patvirtina nesąžiningo darbuotojų viliojimo faktą. Tokie atsakovų veiksmai patvirtina, jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir ieškovams padarytos žalos.

43Atsakovai yra tarpusavyje neatsiejamai susiję ir jų veiksmai ieškovų atžvilgiu buvo bendri, todėl teismas pagrįstai nusprendė dėl bendrininkavimo atsakovų pusėje. Teismas taipogi pagrįstai uždraudė atsakovams naudoti ieškovų žymenį „Doleta“, nes atsakovai neturi teisės jo naudoti savo veikloje.

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 29 d. nutartį, priimą civilinėje V. R. v. N. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-607/2007), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo). Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina, ar nėra apskųsto pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų ir pirmosios instancijos teismo teisėtumą ir pagrįstumą atsižvelgiant į apeliacinio skundo teisinį ir faktinį pagrindus.

46Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir civilinės atsakomybės už juos sąlygų.

47Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, taip pat sąžiningos konkurencijos laisve, kurią saugo ir gina įstatymas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1, 4 dalys). Būtina prielaida sąžiningai konkurencijai, kaip vienai iš pamatinių rinkos ekonomikos vertybių, apsaugoti yra nesąžiningos konkurencijos veiksmų įvardijimas ir uždraudimas įstatymu. KĮ 15 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti.

48Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas pirmiau nurodytų teisės normų taikymo sąlygas, yra pasisakęs, kad, norint asmens atliktus veiksmus pripažinti nesąžiningos konkurencijos veiksmais, būtina konstatuoti dvi esmines sąlygas: pirma, turi būti nustatytas konkurencijos santykis tarp verslo ar profesine veikla užsiimančių subjektų; antra, būtina nustatyti, kad atitinkami konkurento veiksmai atliekami turint tikslą konkuruoti, ir būtent atliekant tokius veiksmus yra naudojamasi kitų subjektų reputacija, produktų, žymenų imitavimu ar kitais nesąžiningais veiksmais (vartotojų klaidinimu ir pan.), sąmoningai siekiant tapti konkuruojančiu subjektu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baltijos muzika“ ir kt. v. UAB „Baltijos reklamos projektai“, bylos Nr. 3K-3-475/2008; 2011 m. spalio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. D. B. v. UAB „Žaibo ratas Vilnius“, UAB „Agrolitas Impeks Lesma“, bylos Nr. 3K-3-366/2011). Pavyzdinis nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kurie per se pripažįstami neteisėtais sąžiningos verslo praktikos požiūriu, sąrašas įvardijamas KĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 – 7 punktuose, tačiau nustatinėjant, ar ūkio subjektas kito ūkio subjekto atžvilgiu atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus minėtu sąrašu neapsiribojama. Kitaip tariant, nesąžiningos konkurencijos veiksmais gali būti pripažinti ir neįvardinti KĮ 15 straipsnio 1 dalyje. Tokiu atveju konkuruojančio subjekto veiksmų kvalifikavimas neteisėtais sąžiningos konkurencijos požiūriu priklauso nuo to, ar egzistuoja pagrindai, leidžiantys pripažinti juos prieštaraujančius įprastai ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ar geriems papročiams (bono mores).

49Deliktinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus galima tik nustačius visas civilinės atsakomybės būtinąsias sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą, kaltę ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Pareiga pagrįsti egzistuojant šias sąlygas tenka ieškinį reiškiančiam asmeniui (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi reikalavimas atlyginti nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytą žalą gali būti tenkinamas tik nustačius, jog atitinkamoje rinkoje ieškovo atžvilgiu kitas ūkio subjektas atliko tyčinius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams prieštaraujančius veiksmus, šie veiksmai tiesiogiai paveikė ieškovą ir padarė jam žalą.

50Nagrinėjamos bylos atveju ieškovai įrodinėja, jog jų atžvilgiu neteisėtus veiksmus veikdami bendrai atliko atsakovai, kurie, anot ieškovų, savo veikloje naudojo, perdavė informaciją, esančią ieškovų komercine paslaptimi; siekdami pasinaudoti ieškovų reputacija savavališkai naudojo jų vardu registruotą prekės ženklą; siūlė nutraukti darbo sutartis ieškovų darbuotojams ir dalį jų perviliojo; naudojo ieškovų finansinius išteklius savo veikloje ir atliko kitus neteisėtus veiksmus. Pagal bylos faktinį pagrindą (atsižvelgiant į atsakovų vaidmenį, šalių tarpusavio teisinių santykių turinį) išskirtini du periodai, kurių metu, anot ieškovų, atsakovai atliko sąžiningos konkurencijos standartams prieštaraujančius veiksmus, t.y. veiksmai 2010 metais ir veiksmai 2011 metais. Todėl apeliaciniuose skunduose suformuluoti argumentai dėl pirmosios instancijos teismo padarytų faktų vertinimo bei teisės taikymo ir aiškinimo klaidų analizuotini atsižvelgiant į paminėtą bylos faktinio pagrindo išskyrimą laiko kriterijumi. Tiek ieškovų, tiek atsakovų apeliaciniuose skunduose pabrėžiama, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra ne kartą pažymėta, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. religinė bendruomenė Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011).

52Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų 2010 metais.

53Byloje nustatyta, kad atsakovas A. D. nuo 2009 m. vasario 23 d. iki 2011 m. sausio 17 d. ėjo ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ vadovo pareigas (t. 1, b. l. 45). 2009 m. rugsėjo 14 d. jis įsteigė įmonę UAB „DOLETA LT“ (dabartinis pavadinimas UAB „PREMMIER LT“) (t. 1, b. l. 59-61) bei buvo paskirtas jos vadovu. UAB ,,DOLETA LT“ (šiuo metu- atsakovas UAB „PREMMIER LT“) buvo įsteigtas ir veikė kaip įmonių grupei „Doleta“ priklausantis subjektas (t. 1, b. l. 67). Šią aplinkybę patvirtina visetas byloje esančių įrodymų.

54Apklausiami teismo posėdžio metu atsakovas A. D. (t. 4, b. l. 13, 168), ieškovų UAB „Vilniaus Doleta“ ir UAB „Doleta“ akcininkas V. S. (t. 4, b. l. 15-16, 18), patvirtino, jog jie buvo sudarę susitarimą dėl atsakovo UAB „PREMMIER LT“ įsteigimo bei jo veiklos ieškovų įmonių grupėje. Tokio susitarimo egzistavimo bei vykdymo faktą patvirtina ieškovo UAB „Doleta“ vadovo L. D. paaiškinimai (t. 4, b. l. 8, 168), liudytojos O. L., buvusios ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ bei dirbančios atsakovo UAB „PREMMIER LT“ buhaltere, parodymai dėl įmonių bendros veiklos (t. 4, b. l. 19), liudytojų L. S., D. J., R. D., R. S., R. E. – buvusių ieškovų darbuotojų, parodymai, jog ieškovai ir atsakovas UAB „PREMMIER LT“ veikė kaip įmonių grupė, o pastaroji buvo įsteigta ieškovų vadovų bei atsakovo A. D. sutarimu (t. 4, b. l. 102-104, 172-173; t. 5, b. l. 80), 2010 m. rugsėjo 14 d. ieškovo UAB „Doleta“ atsakovui UAB „PREMMIER LT“ išduotas neterminuotas sutikimas naudoti žodinį ir grafinį elementą „DOLETA“ (t. 2, b. l. 175), straipsniai apie „Doleta“ įmonių grupės plėtrą (t. 2, b. l. 182-186), šalių vadovų tarpusavio susirašinėjimo el. paštu medžiaga, tvirtinanti buvus nuolaidų klientams derinimą, įmones naudojus bendrą buhalterinę programą bei rinkoje veikus kaip įmonių grupę (t. 4, b. l. 199-200; t. 5 , b. l. 1-5, 14, 24). Įvardintos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovas UAB „PREMMIER LT“ buvo įsteigtas bei iki atsiskyrimo nuo ieškovų veikė ne kaip pastarųjų konkurentas, bet kaip susijusių ūkio subjektų grupės, užėmusios konkrečią rinkos dalį, narys (KĮ 3 straipsnio 7, 14 dalys). Atsakovo UAB „PREMMIER LT“ priklausymą „Doletos“ įmonių grupei, nepaisant to, jog ieškovų akcininkai nebuvo šios įmonės dalyviais bei de jure negalėjo vykdyti jos efektyvios kontrolės, patvirtina susitarimo dėl įmonės įsteigimo ir bendros konsoliduotos veiklos vykdymo tarp atsakovo A. D. ir V. S. sudarymas ir faktinis vykdymas, pasireiškęs įmonių veiklos koordinavimu ir veiksmų derinimu. Tokia atsakovo UAB „PREMMIER LT“ veiklos forma suponuoja, jog keturių ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų perėjimas dirbti pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“ netrukus po jo įsteigimo (t. 2, b. l. 16-23), ieškovų klientų sąrašų, sutarčių šablonų, kainų paskaičiavimų ir kitos ieškovų komercinę paslaptį sudarančios informacijos naudojimas atsakovo UAB „PREMMIER LT“ veikloje vyko su ieškovų bei jų vadovų žinia ir jiems sutinkant. Priešingas nustatytų faktinių aplinkybių vertinimas būtų nesuderinamas su faktiniu ieškovų ir atsakovo UAB „PREMMIER LT“ tarpusavio bendradarbiavimo, bendros veiklos vykdymo statusu. Apibendrindama pasakyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytų faktinių aplinkybių visetas patvirtina, jog nėra tikėtina, kad V. S. ir L. D. nebūtų buvę žinoma apie ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų (įvertinus, jog tarp jų buvo įmonės vyriausioji buhalterė, projektų vadovai), perėjimą dirbti pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“ ar apie pastarojo veikloje naudojamas ieškovų komercines paslaptis, ir kad tokie veiksmai būtų buvę atliekami be jų žinios. Įrodymų, kad atsakovas UAB „PREMMIER LT“ buvo įsteigtas ne tikslu praplėsti „Doleta“ įmonių grupę, jų veiklos sferą, tačiau atsakovui A. D. siekiant pasinaudoti ieškovų materialiniais bei kitais ištekliais ir taip toje pačioje rinkos dalyje, kurioje veikia ieškovai, įsteigti konkuruojantį verslo subjektą, sudarant sąlygas jam įgyti konkurencinį pranašumą ieškovų atžvilgiu, į bylą pateikta nebuvo. Aplinkybės, jog atsakovas A. D. iš ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ vadovo pareigų buvo atšauktas dėl netinkamo jų vykdymo (t. 1, b. l. 52; t. 4, b. l. 16), eidamas ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ vadovo pareigas jis galimai naudojo įmonės materialinius ir kitus išteklius savo ar atsakovo UAB „PREMMIER LT“ reikmėms, nepatvirtina, kad atsakovas A. D. iki bendradarbiavimo su ieškovais faktinės pabaigos (2010 m. gruodžio mėn. gale) būtų atlikęs veiksmus, kurie galėtų būti kvalifikuojami kaip neteisėti sąžiningos konkurencijos požiūriu. Priešingai, byloje nustatytos faktinės aplinkybės suponuoja, jog paminėti atsakovo A. D. veiksmai savo turiniu galėtų būti kvalifikuojami pagal netinkamo įmonės vadovo fiduciarinių pareigų vykdymo institutą (CK 2.87 straipsnis). Tai, jog atsakovas A. D. galimai pažeidė bona fide elgesio reikalavimus ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ atžvilgiu, nėra pagrindas, nesant jokių tiesioginių ar netiesioginių įrodymų pripažinti esą jis 2010 metais atliko tokio masto veiksmus, kurie leistų konstatuoti juos buvus neteisėtus sąžiningos konkurencijos požiūriu nuo pat atsakovo UAB „PREMMIER LT“ įsteigimo. Nors faktinės aplinkybės dėl ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų perėmimo netiesiogiai rodo, jog atsakovo UAB „PREMMIER LT“ pasitraukimui iš „Doleta“ įmonių grupės buvo pradėta rengtis dar 2010 m. pabaigoje, tačiau tokie veiksmai yra mažareikšmiai ir priežastiniu ryšiu pernelyg nutolę nuo ieškovų pageidaujamų teisinių pasekmių – pripažinimo atsakovų UAB „PREMMIER LT“ ir A. D. visą veiklą 2010 m. buvus neteisėta nesąžiningo konkuravimo prasme ieškovų atžvilgiu.

55Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų 2011 metais.

56Byloje nustatyta, kad atsakovas A. D. iš ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ vadovo pareigų buvo atšauktas 2011 m. sausio 17 d. (t. 1, b. l. 52). 2011 m. sausio 24 d. atsakovas A. D. tapo atsakovo UAB „PREMMIER“ (buvęs įmonės pavadinimas UAB „NOVUS WAY“) akcininku ir vadovu (t. 1, b. l. 53-56). Atsakovo UAB „PREMMIER LT“ pavadinimas iš UAB „DOLETA LT“ buvo pakeistas 2011 m. birželio 3 d. (t. 1, b. l. 59-61). Šio atsakovo atsiskyrimą nuo „Doleta“ įmonių grupės tiesiogiai patvirtina 2011 m. kovo 22 d. atsakovo A. D. pranešimas žiniasklaidai (t. 1, b. l. 67; t. 2, b. l. 183). Taigi atsakovui A. D. atskyrus atsakovą UAB „PREMMIER LT“ nuo „Doleta“ įmonių grupės, įgijus atsakovo UAB „PREMMIER“ akcijas buvo sukurta įmonių grupė, kuri tapo tiesiogine ieškovų konkurente langų gamybos ir prekybos rinkoje Lietuvoje (t. 1, b. l. 65, 67). Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo A. D. veiksmai po jo atstatydinimo iš ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ vadovo pareigų patvirtina, jog jis apdairaus, rūpestingo bei protingo asmens elgesio požiūriu turėjo suprasti, kad pasikeitė jo valdomų įmonių ir ieškovų santykis. Nustatant, ar atsakovai iš tiesų ieškovų atžvilgiu atliko veiksmus, kurie apribojo pastarųjų galimybes konkuruoti, didžiausią reikšmę turi atsakovų atliktų veiksmų pobūdis.

57Minėta, kad 2010 m. rugsėjo 14 d. ieškovas UAB „Doleta“ davė atsakovui UAB „PREMMIER LT“ sutikimą neterminuotai naudoti žodinį ir grafinį elementą „DOLETA“. Nors sutikime ir nebuvo nustatytas terminas „DOLETA“ žodiniam ir grafiniam elementui naudoti, tačiau sutikimo išdavimo aplinkybės – „Doleta“ įmonių grupei priskirtinos įmonės identifikavimui, suponuoja, jog šalių tikroji valia buvo sutikimo galiojimo susiejimas su atsakovo UAB „PREMMIER LT“ priklausymu „Doleta“ įmonių grupei (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Taigi atsakovams tapus ieškovų konkurentais, atsakovai ne tik galėjo, bet ir privalėjo suvokti, kad tolimesnis „Doleta“ žymens naudojimas jų veikloje neabejotinai bus neteisėtas bei sąlygos neteisėto konkurencinio pranašumo prieš ieškovus įgijimą (pasinaudojant įmonių grupės „Doleta“ reputacija). Pagal bylos medžiagą atsakovo UAB „PREMMIER LT“ pavadinime žodinis elementas „DOLETA“ buvo naudojamas iki 2011 m. birželio 3 d., nors apie įmonės bendradarbiavimo su ieškovais pabaigą spaudoje buvo pranešta dar 2011 m. kovo 22 d. Žodinio ir grafinio elementų „DOLETA“ tiesioginį naudojimą atsakovo UAB „PREMMIER LT“ veikloje patvirtina ir visetas kitų įrodymų: atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitų gavimas, nors ataskaitų užsakovas buvo ieškovas UAB „Doleta“ (t. 3, b. l. 66-69), domeno vardo doleta.fr naudojimas (t. 3, b. l. 16-19), atsakovų komerciniai pasiūlymai (t. 1, b. l. 88-95, 97-100; t. 3, 101-109), ieškovų tipinių sutarčių šablonų ir kitų dokumentų, kuriuose įrašytas žymuo „DOLETA“, naudojimas (t. 1, b. l. 81-83; t. 3, b. l. 23-25). Atsakovų teiginiai, jog jiems buvo leista naudoti žodinį ir grafinį elementą „DOLETA“ ir pasibaigus ieškovų bei atsakovo UAB „PREMMIER LT“ bendradarbiavimui, prieštarauja nustatytoms faktinėms aplinkybėms dėl sutikimo sąlyginumo, šalių tarpusavio santykių. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovui UAB „PREMMIER“ iš vis nebuvo duotas joks sutikimas naudoti ginčo žymenį. Trečiųjų asmenų klaidinimo dėl žymens „Doleta“ naudojimo atsakovų veikloje faktą tiesiogiai patvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių turimo centro suklaidinimas (t. 3, b. l. 66). Iš to, kas paminėta, akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino atsakovus atlikus KĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytus veiksmus.

58Pagal bylos medžiagą atsakovai atliko ir nesąžiningos konkurencijos veiksmus, numatytus KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, sprendžiant, ar darbuotojui buvo siūloma nutraukti darbo sutartį, reikia vadovautis tikraisiais darbo sutarties šalių ketinimais sutarties nutraukimo metu, o ne jų subjektyviais aiškinimais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Dažai“ ir kt. v. UAB „Spaudos dažai“ ir kt., byla Nr. 3K-3-581/2002). Ketinimai gali būti nustatyti pagal tai, kaip šalys elgėsi iki ir po sutarties nutraukimo, nors aiškino, kad darbo sutarties nutraukimas neturi nieko bendra su konkuravimu. Jeigu darbo sutartis nutraukiama be svarbių priežasčių, o po jos pasibaigimo iš karto įsidarbinama konkuruojančiame ūkio subjekte, tai gali būti svarstoma, ar darbo sutarties nutraukimas nėra susijęs su nesąžininga konkurencija, ypač kai tokius veiksmus atlieka ne vienas, o daugiau darbuotojų, šie darbuotojai turi reikšmingos patirties, atitinkančios įmonių veiklos sritį, konkurentas po naujų darbuotojų įdarbinimo įgijo pranašumą, palyginti su buvusia padėtimi (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. lapkričio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „NTB Namėjos grupė“ v. UAB „Naminta“, bylos Nr. 3K-3-472/2011). 2011 m. sausio 3 d. su ieškovu UAB „Vilniaus Doleta“ darbo sutartis nutraukė devyni darbuotojai (vyriausiojo finansininkė, eksporto vadovas, plėtros vadovas, projektų vadovai, konstruktorius) (t. 2, b. l. 25-39), iš kurių aštuoni įsidarbino pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“ 2010 m. gruodžio 27 d. – 2011 m. sausio 19 d. laikotarpiu (t. 2, b. l. 160). Darbo sutarčių nutraukimas darbuotojų iniciatyva tuo pačiu metu, kai de facto nutrūko šalių bendradarbiavimas, įsidarbinimas pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“, įvertinus, jog šie darbuotojai buvusioje darbovietėje užėmė vadovaujančias pareigas, yra kvalifikuoti, neabejotinai patvirtina, kad jų pasiryžimą nutraukti darbo sutartis su ieškovu UAB „Vilniaus Doleta“ sąlygojo atsakovų nesąžiningi veiksmai, kurie pasireiškė ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų skatinimu nutraukti su darbdaviu sutartis ir įsidarbinti pas jo tiesioginį konkurentą (CPK 185 straipsnis). Kadangi buvę ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojai sudaro didžiąją dalį atsakovo UAB „PREMMIER LT“ darbuotojų, neabejotina, kad pastarasis po konkurento darbuotojų įdarbinimo įgijo konkurencinį pranašumą. Buvusių ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų paaiškinimai dėl tikrųjų darbo sutarčių nutraukimo priežasčių (t. 4, b. l. 102-104, 172-173), įvertinus jų realų suinteresuotumą bylos baigtimi, nepaneigia to, jog pagal objektyvias aplinkybes (darbuotojų grupės bendri veiksmai nutraukiant darbo sutartis ir įsidarbinant kitoje darbovietėje) yra labiau tikėtina, kad jų poelgis – nutraukti darbo sutartis su ieškovu UAB „Vilniaus Doleta“ ir įsidarbinti pas atsakovą UAB „PREMMIER LT“, buvo sąlygotas sąžiningos konkurencijos požiūriu neteisėto atsakovų elgesio.

59Ieškovai taipogi įrodinėjo atsakovus konkurencinėje veikloje įgijus pranašumą pasinaudojant ieškovų komercinę paslaptį sudarančia informacija (KĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, konstatavo, jog ieškovai neįrodė atsakovus naudojusis ieškovų komercine informacija tikslu konkuruoti su ieškovais. Šioje vietoje išskirtina, kad bylos, kuriose sprendžiamas žalos atlyginimo konkurentui pasinaudojant ieškovo komercine paslaptimi klausimas, pasižymi įrodinėjimo specifika, nes sprendžiant dėl žalos, padarytos pasinaudojant komercine paslaptimi, priežastinio ryšio tarp atitinkamų veiksmų ir padarytos žalos, iš esmės daugiausia reikia remtis netiesioginiais įrodymais. Į įrodinėjimo specifiką būtina atsižvelgti, nagrinėjant šios kategorijos bylas, nes priešingu atveju dažnai būtų neįmanoma įrodyti pasinaudojimo komercine paslaptimi, siekiant nesąžiningai konkuruoti ir dėl to gaunant pelną (dėl per aukšto ir neatsižvelgiant į šios kategorijos bylų specifiką, keliamo įrodinėjimo standarto, netinkamo įrodinėjimo pareigos tarp šalių paskirstymo) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Diteilas“ v. UAB „Chemika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-326/2012). Kas yra laikoma ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ komercine paslaptimi nustatyta 2009 m. balandžio 1 d. atsakovo A. D. – tuo metu ėjusio UAB „Vilniaus Doleta“ vadovo pareigas, įsakymu Nr. ĮS. B-3.1. patvirtintose Konfidencialios informacijos saugojimo taisyklėse (toliau tekste ir Taisyklės) (t. 2, b. l. 1-8). Ginčo, kad Taisyklėse nurodyta informacija laikytina konfidencialia, byloje nėra. Neabejotina, kad atsakovui A. D., buvusiam ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ vadovu buvo žinoma visa informacija, sudaranti įmonės komercinę paslaptį, kuri buvo panaudota įsteigiant atsakovą UAB „PREMMIER LT“ bei vystant įmonės veiklą. Šioje nutartyje jau pasisakyta, jog atsakovas A. D. ir V. S. buvo sudarę susitarimą dėl atsakovo UAB „PREMMIER LT“ įsteigimo bei įmonės veiklos ieškovų įmonių grupėje. Tokio susitarimo, kaip nurodyta pirmiau, egzistavimas reiškia, jog kartu buvo duotas ir sutikimas UAB „PREMMIER LT“ veikloje panaudoti ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ komercinę paslaptį sudarančią informaciją. Vis dėlto iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ komercinę paslaptį sudaranti informacija (duomenys apie klientus, sutartys, komercinių pasiūlymų formos) buvo perduoti atsakovui UAB „PREMMIER“ ir naudojami pastarojo veikloje. Tą patvirtina antstolio V. Č. 2011 m. kovo 28 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 116-11-588 (t. 1, b. l. 84-87) užfiksuotas buvusio UAB „Doleta Export“ darbuotojo K. M. el. laiškų klientams, kuriuose jis save įvardino atsakovo UAB „PREMMIER“ projektų vadovu, bei laiškų priedų turinys (t. 1, b. l. 84-121). Šie duomenys, teisėjų kolegijos nuomone, sudaro pagrindą konstatuoti, kad vystant atsakovo UAB „PREMMIER“ veiklą buvo neteisėtai pasinaudota ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ komercinėmis paslaptimis ir tokiu būdu nesąžiningai konkuruota. Nors pirmosios instancijos teismas šioje bylos dalyje priėjo priešingų išvadų, tai įtakos sprendimo dėl ginčo esmės pagrįstumui ir teisėtumui neturi.

60Apibendrindama išdėstytą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai pripažino atsakovus sąmoningai atlikus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kuriais siekta įgyti konkurencinį pranašumą ieškovų atžvilgiu (CK 6.246, 6.248 straipsniai). Tapatinimasis su ieškovų įmonių grupe (naudojant grafinį ir žodinį žymenį „Doleta“), ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ komercinių paslapčių naudojimas, kvalifikuotų darbuotojų grupės perėmimas leidžia teigti, kad ieškovų konkurencinė aplinka tame pačiame rinkos segmente, kuriame veikia ir atsakovai, buvo aiškiai pabloginta ir tai padarė ieškovams žalos.

61Dėl priežastinio ryšio ir žalos dydžio.

62Žala, padaryta nesąžininga konkurencija, turi būti apskaičiuojama ir įrodoma remiantis bendraisiais žalos atlyginimo principais, įtvirtintais CK, nes KĮ nenustatyta jokių specialių kriterijų, pagal kuriuos turėtų būti apskaičiuojama žala (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baldų rojus“ v. G. O., bylos Nr. 3K-3-197/2007). Nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytą žalą gali būti sudėtinga įvardyti ir įrodyti tikslų nuostolių dydį. Nagrinėjant tokios kategorijos bylas, būtina turėti omenyje tai, kad siekis nesąžiningai konkuruoti ir sąžiningai konkurencijai priešingų veiksmų atlikimas dažnai sąmoningai yra nukreiptas į nesąžiningos, taigi ir neteisėtos, naudos gavimą kitų asmenų sąskaita (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Rasa“ ir kiti v. individuali R. D. įmonė „Kertupis“, bylos Nr. 3K-3-166/2004). Civilinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus atsiranda ir esant netiesioginiam priežastiniam ryšiui, t. y. kai žala atsiranda ne tiesiogiai iš neteisėtų veiksmų, bet kai šie veiksmai yra pakankamai susiję su žalingais padariniais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Diteilas“ v. UAB „Chemika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-326/2012). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taipogi nurodyta, kad nesąžininga konkurencija padaryta žala gali pasireikšti įvairiai. Pirma, dėl nesąžiningos konkurencijos atsakovas gali gauti tam tikrą turtinę naudą, pavyzdžiui, pajamas. Atsakovo dėl nesąžiningos konkurencijos gautos pajamos gali būti laikomos ieškovo nuostoliais, nes teisėje galioja bendras principas, kad niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų. Taigi pirmasis kriterijus, kuris gali būti naudojamas apskaičiuojant nesąžininga konkurencija padarytą žalą, yra atsakovo pajamos, gautos už tą laikotarpį, per kurį jis atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus, jeigu įrodomas priežastinis ryšys tarp šių pajamų ir neteisėtų veiksmų. Antra, dėl nesąžiningos konkurencijos ieškovas gali prarasti rinkos dalį, gali sumažėti jo pardavimų apimtys. Tokiu atveju nesąžininga konkurencija padaryta žala gali pasireikšti ieškovo negautomis pajamomis. Taigi antrasis žalos apskaičiavimo kriterijus gali būti ieškovo negautos pajamos, kurias turi įrodyti pats ieškovas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. sausio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Rasa“ ir kt. v. R. D. individuali įmonė „Kertupys“, bylos Nr. 3K-3-66/2005). Nagrinėjamu atveju ieškovai įrodinėjo, jog jų patirta žala yra lygi atsakovų UAB „PREMMIER“ ir UAB „PREMMIER LT“ pajamoms, gautoms per laikotarpį, kai buvo atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmai. Pripažinta, kad atsakovai su ieškovais nesąžiningai konkuruoti pradėjo nuo 2011 m. pradžios, taigi pagal pareikštų byloje reikalavimų apibrėžtas ribas pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatinėjo ieškovams atsakovų padarytą žalą 2011 m. sausio – birželio mėn. laikotarpiu remiantis atsakovo UAB „PREMMIER LT“ finansinės atskaitomybės duomenimis.

63Atsakovų atliktų nesąžiningos konkurencijos veiksmų mastas, teisėjų kolegijos vertinimu, tikėtinai patvirtina, kad ieškovai patyrė žalą, kuri yra ne mažesnė kaip atsakovų gauta turtinė nauda (CPK 185 straipsnis). Tokia išvada grįstina tuo, jog esminę atsakovų UAB „PREMMIER LT“ ir UAB „PREMMIER“ darbuotojų dalį, sudarė buvę ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojai, atsakovai įsitvirtindami rinkoje naudojosi ieškovų įmonės grupę identifikuojančiu žymeniu, atsakovų konkurencingumas buvo didinamas pasinaudojant ieškovų komercinėmis paslaptimis, kitaip tariant, atsakovų galimybė sėkmingai veikti rinkoje buvo paremta ieškovų sukurtų išteklių panaudojimu. Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas žalos dydį, pagrindiniu rodikliu ėmė atsakovo UAB „PREMMIER LT“ 2011 m. sausio – birželio mėn. laikotarpiu gautą grynąjį pelną, iš kurio atėmė atsakovo UAB „PREMMIER LT“ gautas pajamas už projektavimo darbus, veiklos sąnaudas ir pelno mokestį. Ieškovai teigia, kad pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas jų patirtą žalą, nepagrįstai iš atsakovo UAB „PREMMIER LT“ pelno atėmė įmonės pajamas, gautus už atliktus projektavimo darbus. Tiek ieškovai, tiek atsakovai veikia aliuminio langų, žiemos sodų, fasadų bei durų prekybos, montavimo ir aptarnavimo rinkoje, taigi nesąžiningos konkurencijos veiksmai, atitinkamai jais padaryta žala, gali būti nustatomi tik šioje rinkos dalyje bei iš jos gautų pajamų apimtyje. Pagal atsakovų pateiktą 2011 m. vasario 24 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija DLD Nr. 10-054 (t. 4, b. l. 114) atsakovas UAB „PREMMIER LT“ gavo 414 336 Lt pajamų už Dargle Holding LTD atliktus projektavimo darbus. Taigi šios atsakovo UAB „PREMMIER LT“ pajamos buvo gautos iš veiklos, kurioje šalys nekonkuruoja. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai paminėtų pajamų neįskaitė į ieškovų patirtus nuostolius.

64Dėl solidariosios atsakovų atsakomybės.

65Bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai (CK 6.279 straipsnio 1 dalis). Atsakovų veiksmų civilinės atsakomybės taikymo požiūriu negalima atriboti, konkrečiai įvardijant iš kiekvieno jų priteistinos žalos dydžio sumą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino esant solidarią atsakovų atsakomybę.

66Dėl kitų klausimų.

67Ūkio subjektui, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, KĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu suteikiama teisė reikšti materialinio pobūdžio reikalavimus dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo. Ieškiniu dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, pažeidžiančius asmens teisėtus interesus. Šio civilinių teisių gynimo būdo tikslas – išvengti žalos patyrimo, o dalykas – įpareigoti atsakovą nutraukti veiksmus, kurie kelia žalą. Ieškinys dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo taikytinas, kai jo pareiškimo metu atsakovas atlieka ieškovo interesus pažeidžiančius nesąžiningos konkurencijos veiksmus, ir yra reali tikimybė, jog jis ir toliau juos atliks.

68Ieškovai siekė, jog teismas uždraustų atsakovams naudoti ieškovų komercinę paslaptį sudarančią informaciją bei siūlyti ieškovų darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti pas atsakovus UAB „PREMMIER LT“ ir UAB „PREMMIER“. Pirmosios instancijos teismas šių reikalavimų netenkino motyvuodamas tuo, jog ieškovai neįrodė atsakovus tebetęsiant minėtus veiksmus. Byloje nustatyta, kad atsakovai neteisėtus veiksmus, kuriais perėmė dalį ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų bei pasinaudojo ieškovų komercinėmis paslaptimis, atliko 2011 m. pirmoje pusėje. Įrodymų apie tokio pobūdžio veiksmų tęsimą ar vykdymą ieškinio pareiškimo metu (2011 m. rugpjūčio 3 d.) pateikta nebuvo, todėl teismas pagrįstai atmetė šiuos prevencinio pobūdžio reikalavimus.

69Atsakovai mano, jog pirmosios instancijos teismas uždrausdamas sprendimu jiems naudoti ieškovų žymenį „Doleta“ pažeidė jų teises, kadangi atsakovas UAB „PREMMIER LT“ yra įregistravęs prekių ženklus „DOLETA Export“, „DOLETA Windows“ ir „DOLETA LT“. Nurodytų prekės ženklų registracijos nuginčijimo klausimas yra nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kurioje atsakovas UAB „PREMMIER LT“ siekia panaikinti 2012 m. gegužės 9 d. Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimą dėl prekių ženklų „DOLETA Windows“, „DOLETA LT“ ir „DOLETA Export“ registracijų pripažinimo negaliojančiomis. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovui UAB „PREMMIER LT“ nebuvo uždrausta naudoti pirmiau nurodytų įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų prekių ženklų, tačiau nustatytas draudimas atsakovams naudoti žymenį „Doleta“, t.y. naudoti šį žymenį kitokia forma nei yra išreikšti prekių ženklai „DOLETA Export“, „DOLETA Windows“ ir „DOLETA LT“. Taigi skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatyti apribojimai būtų pažeisti, jeigu atsakovai konkuruodami su ieškovais savo veikloje žymenį „Doleta“ naudotų ne kaip prekių ženklų DOLETA Export“, „DOLETA Windows“ ir „DOLETA LT“ sudėtinę dalį. Dėl šių priežasčių nenustatyta pagrindo konstatuoti esą skundžiamu sprendimu būtų buvę pažeisti prekių ženklų teisės principai. Tuo atveju, jeigu prekių ženklų DOLETA Export“, „DOLETA Windows“ ir „DOLETA LT“ registracija būtų pripažinta negaliojančia, teismo nustatytas draudimas atsakovams naudoti žymenį „Doleta“ galiotų visa apimtimi.

70Dėl bylinėjimosi išlaidų.

71Ieškovai apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu neišsprendė visų jų patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti klausimo. Iš tiesų pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu neišsprendė ieškovų 13 160,35 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų sumos paskirstymo klausimo, tačiau šį klausimą teismas išsprendė 2012 m. liepos 31 d. papildomu sprendimu. Kadangi šalys neginčija pirmosios instancijos teismo atlikto bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teisingumo, sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo paliekama nepakeista.

72Šalių apeliaciniai skundai atmesti visa apimtimi. Įrodymus apie išlaidas advokato pagalbai rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikė tik atsakovai. Pagal jų pateiktas sąskaitas, atsakovai už atsiliepimo į ieškovų apeliacinį skundą parengimą turėjo 2 700 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau ir Rekomendacijos) 8.10. punktu maksimalus atsakovams priteistinas užmokesčio už advokato suteiktą teisinę pagalbą dydis būtų 1 500 Lt. Pagrindo nukrypti nuo šio dydžio, įvertinus, jog atsiliepimą į apeliacinį skundą parengė advokatė dalyvavusi bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, teisėjų kolegija nenustatė. Kadangi sąskaita už suteiktas teisines paslaugas buvo išrašyta tik atsakovui UAB „PREMMIER LT“, būtent jam iš ieškovų lygiomis dalimis ir priteisiamos 1 500 Lt dydžio išlaidos, susijusios su advokato pagalba.

73Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

74Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

75Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „PREMMIER LT“ (juridinio asmens kodas 302545187) iš ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Doleta“ (juridinio asmens kodas 170679352) ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Doleta“ (juridinio asmens kodas 126321313) po 750 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje nagrinėjamas ginčas kilęs dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais... 6. Pareikštu ieškiniu ieškovai UAB „Doleta“ ir UAB „Vilniaus Doleta“... 7. 1. priteiti solidariai iš atsakovų UAB „PREMMIER LT“, UAB „PREMMIER“... 8. 2. uždrausti atsakovams naudoti ieškovo UAB „Doleta“ registruotą (reg.... 9. Reikalavimai grindžiami tuo, jog atsakovas A. D. nuo 2009 m. vasario 23 d. iki... 10. Anot ieškovų, jų patirtais netiesioginiais nuostoliais pripažintina visa... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino... 13. Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su byloje pateiktais įrodymais,... 14. Pasiremdamas antstolio V. Č. 2011 m. kovo 28 d. faktinių aplinkybių... 15. Atsižvelgęs į tai, kad šalys iki 2010 metų pabaigos bendradarbiavo,... 16. Teismas pagal byloje pateiktus įrodymus nustatė, jog įsteigus atsakovą UAB... 17. Apskaičiuodamas ieškovams priteistinų nuostolių dydį, teismas sprendė,... 18. Įvertinęs, jog atsakovai tarpusavyje susiję, žala ieškovams atsirado dėl... 19. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 20. Apeliaciniu skundu atsakovai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 21. 1. Atsakovų nuomone, teismo išvados dėl neteisėto žyminio „Doleta“ bei... 22. Žymens „Doleta“ naudojimas atsakovo UAB „PREMMIER LT“ veikloje negali... 23. Anot atsakovų, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovai ir... 24. 2. Atsakovų nuomone, teismo pozicija, kad byloje apklaustų O. L., K. M., L.... 25. 3. Teismas ne tik be pagrindo pripažino atsakovus atlikus neteisėtus... 26. 4. Atsakovai pažymi, kad nesutinka su teismo nuomone, jog nagrinėjamu atveju... 27. 5. Teismo nustatytas draudimas apeliantams naudoti žymenį „Doleta“,... 28. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012... 29. 1. Teismo sprendimas pagrįstas prieštaringomis išvadomis dėl atsakovų... 30. 2. Ieškovų vertinimu, teismas klaidingai įvertino faktines aplinkybes ir... 31. Ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“ darbuotojų viliojimo dar 2010 m. faktą... 32. Teismo išvada, kad Protokole nustatyti duomenys iš K. M. kompiuterio... 33. Iš atsakovų nepriteisus netiesioginių nuostolių atlyginimo ieškovams už... 34. 3. Ieškovai pabrėžia, jog teismas nepagrįstai į 2011 m. atsakovų pelną... 35. 4. Paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, teismas pasisakė ne dėl visų... 36. Atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą atsakovai prašo apeliacinį... 37. Atsakovai pažymi, kad atsakovas UAB „PREMMIER LT“ turėjo teisę ir ją... 38. Protokole buvo užfiksuoti tik K. M., kuris niekada nedirbo pas atsakovą UAB... 39. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą ieškovai prašo apeliacinį... 40. Ieškovų teigimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino Protokolą... 41. Byloje nepaneigta, kad pasibaigus bendradarbiavimo tarp šalių faktui,... 42. Ieškovai pažymi, kad beveik dešimt ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“... 43. Atsakovai yra tarpusavyje neatsiejamai susiję ir jų veiksmai ieškovų... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės... 46. Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir civilinės atsakomybės už juos... 47. Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, taip... 48. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas pirmiau nurodytų teisės... 49. Deliktinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus galima tik... 50. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovai įrodinėja, jog jų atžvilgiu... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl CPK normų, reglamentuojančių... 52. Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų 2010 metais. ... 53. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. D. nuo 2009 m. vasario 23 d. iki 2011 m.... 54. Apklausiami teismo posėdžio metu atsakovas A. D. (t. 4, b. l. 13, 168),... 55. Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų 2011 metais. ... 56. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. D. iš ieškovo UAB „Vilniaus Doleta“... 57. Minėta, kad 2010 m. rugsėjo 14 d. ieškovas UAB „Doleta“ davė atsakovui... 58. Pagal bylos medžiagą atsakovai atliko ir nesąžiningos konkurencijos... 59. Ieškovai taipogi įrodinėjo atsakovus konkurencinėje veikloje įgijus... 60. Apibendrindama išdėstytą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 61. Dėl priežastinio ryšio ir žalos dydžio. ... 62. Žala, padaryta nesąžininga konkurencija, turi būti apskaičiuojama ir... 63. Atsakovų atliktų nesąžiningos konkurencijos veiksmų mastas, teisėjų... 64. Dėl solidariosios atsakovų atsakomybės. ... 65. Bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai (CK... 66. Dėl kitų klausimų. ... 67. Ūkio subjektui, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos... 68. Ieškovai siekė, jog teismas uždraustų atsakovams naudoti ieškovų... 69. Atsakovai mano, jog pirmosios instancijos teismas uždrausdamas sprendimu jiems... 70. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 71. Ieškovai apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 72. Šalių apeliaciniai skundai atmesti visa apimtimi. Įrodymus apie išlaidas... 73. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 74. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimą palikti... 75. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „PREMMIER LT“ (juridinio...