Byla 3K-3-519/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko ir Vinco Versecko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Traidenis“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 21 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Traidenis“ ieškinį atsakovui UAB ,,Freliksnavis“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje keliamas nesąžiningos konkurencijos veiksmų nustatymo klausimas. Ieškovas nuo 1997 m. gamina buitinių nuotekų valymo įrenginius. Sudaręs sutartį su išradėju V. R., ieškovas 1997 m. pagamino ir pritaikė masiniam vartojimui buitinių nuotekų valymo įrenginį ,,NV-1“. Atsakovas 2005 m. pradėjo gaminti analogišką ieškovo gaminamam buitinių nuotekų valymo įrenginį, nenurodydamas įrenginio projekto autoriaus. Be to, atsakovas šį įrenginį pavadino žymeniu ,,FN-1“, klaidinančiai panašiu į į ieškovo žymenį. Taip pat atsakovas į savo bendrovę perviliojo 3 ieškovo darbuotojus, taip pasinaudodamas žiniomis ir patirtimi, kurią ieškovas šiems buvo suteikęs. Ieškovas mano, kad atsakovas, nukopijuodamas ieškovo gaminamo buitinių nuotekų valymo įrenginio ,,NV-1“ duomenis, jį gamindamas, reklamuodamas ir parduodamas, atlieka nesąžiningus konkurencijos veiksmus, todėl, kreipdamasis į teismą, prašė tai pripažinti; įpareigoti atsakovą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nutraukti buitinių nuotekų valymo įrenginio ,,FN-1“, imituojančio ieškovo gaminamą buitinių nuotekų valymo įrenginį ,,NV-1“, gamybą, tiesiogiai ar netiesiogiai nesiūlyti ieškovo darbuotojams pereiti dirbti į atsakovo bendrovę ir nenaudoti buitinių nuotekų valymo įrenginio žymens, panašaus į ieškovo gaminamo valymo įrenginio žymenį ,,NV-1”.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendime nurodė, kad atsakovas nepažeidė Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto, kuriame draudžiamas savavališkas tapataus ar panašaus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruoto prekės ženklo ar neregistruoto plačiai žinomo prekės ženklo, žymens naudojimas. Atsakovo naudojamam žymeniu ,,FN-1“ pažymėtam nuotekų valymo įrenginiui yra išduotas techninis liudijimas, todėl toks gaminio, kuriam išduotas techninis liudijimas, žymuo laikytinas teisėtai, o ne savavališkai naudojamu. Teismo nuomone, atsakovas nepažeidė ir Konkurencijos 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatų, nes ieškovo darbuotojų perėjimas pas atsakovą buvo atsitiktinis ir vyko ne tuo pačiu metu; teismas nenustatė nei tiesioginio, nei netiesioginio atsakovo siūlymo darbuotojams pereiti į atsakovo įmonę; jų darbo sutartys su atsakovu sudarytos aštuonių mėnesių laikotarpiu. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo teiginį, kad atsakovas nuotekų valymo įrenginį sukūrė pasinaudodamas pirmiau nurodytų darbuotojų žiniomis, nes pagal Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato raštą, kuriame 2005 m. spalio 26 d. užfiksuotas UAB „Feliksnavis“ prekybos buitinių nuotekų valymo įrenginiu faktas, leido teigti, jog įrenginys buvo sukurtas anksčiau nei atsakovo įmonėje pradėjo dirbti pirmasis ieškovo darbuotojas; be to, buvusiems ieškovo darbuotojams nebuvo žinomi UAB „Traidenis“ gaminamo nuotekų valymo įrenginio techniniai parametrai.

7Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas nepažeidė Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų, nes ieškovas neįrodė nuotekų valymo įrenginio kopijavimo fakto. Ieškovas nuotekų valymo įrenginį pradėjo gaminti nuo 1997 m., o atsakovas – vėliau; ieškovas gaminamą nuotekų valymo įrenginį sukūrė trečiojo asmens V. R. išradimo pagrindu, o atsakovui –UAB „Vandentvarkos projektai“. Byloje atlikta ekspertizė patvirtino, kad šalių gaminami gaminiai vizualiai yra panašūs, tačiau teismas pažymėjo, jog jie yra panašūs ir į užsienio firmos „NAYADIC“ gaminamus nuotekų valymo įrenginius M6A ir M8A; cilindro ir kūgio forma, kūgio laipsniškumas reikalingas technologinių procesų vyksmui, todėl atsakovas, norėdamas, kad jo gaminys kokybiškai funkcionuotų, turėjo pasirinkti cilindro ir kūgio formą savo gaminiui. Teismas pažymėjo, kad abiejuose įrenginiuose panaudotos tos pačios medžiagos ir komplektuojamosios dalys, tačiau abi šalys jas perka iš kitų gamintojų; šalių įrenginių supainioti negalima, nes ieškovo ir atsakovo gaminamų valymo įrenginių dangčiuose yra įspausti įmonių pavadinimai. Kadangi teismas nenustatė, kad atsakovas atliko nesąžiningus konkurencijos veiksmus, laikė, jog nėra pagrindo uždrausti jam gaminti nuotekų valymo įrenginį ,,FN-1“. Dėl valymo įrenginio pavadinimo teismas nurodė, kad šie pavadinimai yra skirtingi, juose kartojasi tik tas pats skaičius – 1. Gaminio pavadinimo skaičiai žymi gaminio galingumą, t. y. kelių gyventojų namui aptarnauti skirtas gaminys, todėl uždrausti kitoms įmonėms savo gaminių pavadinimuose naudoti ieškovo gaminio pavadinime nurodytus skaičius nėra pagrindo.

8Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gegužės 21 d. nutartimi atmetė ieškovo apeliacinį skundą ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kolegija, atsižvelgusi į apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos tikslą, konstatavo, kad atsakovo veiksmai nepatvirtina vartotojų suklaidinimo fakto, t. y. ant ieškovo ieškovo ir atsakovo gaminamų valymo įrenginių yra įspaustas įmonės pavadinimas, todėl gaminio negalima supainioti su jokiu kitu. Kolegija nurodė, kad neįrodyta, jog atsakovas, pasinaudodamas ieškovo įdirbiu, sukūrė panašų valymo įrengimą ir dėl to gavo ekonominės naudos. Įrenginių panašumas yra nustatytas statybinės teismo ekspertizės išvadoje, tačiau, kolegijos nuomone, šalių gaminami nuotekų valymo įrenginiai yra tos pačios paskirties – panašūs pagal technologinius parametrus, įrenginių konstrukcinės korpuso charakteristikas, technologinę veikimo schemą, pagal išvalytų vandenų surinkimą ir ištekėjimą, tačiau ne analogiški; toks įrenginių panašumas negali būti pripažintas Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 5 punkte nustatytais draudžiamaisiais veiksmais.

9Taip pat kolegija nenustatė fakto, kad bent vienas pirkėjas buvo suklaidintas dėl įrenginio žymens ,,FN-1“. Vieno skaičiaus sutapimas negali būti pripažintas gaminio ar jo skiriamųjų požymių imitavimu, todėl kolegija ieškovo motyvą dėl gaminių ženklinimo panašumo pripažino nepagrįstu. Teisėjų kolegija atmetė ieškovo argumentą, kad atsakovas nuotekų valymo įrenginį sukūrė pasinaudodamas iš ieškovo perėjusių darbuotojų patirtimi. Kolegija rėmėsi teismo posėdyje apklaustų liudytojų paaiškinimais, kad šie darbo sutartis su ieškovu nutraukė savo noru, ir pažymėjo, jog byloje nėra įrodymų, kad ieškovo darbuotojams atsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai siūlė pereiti į jo įmonę, o darbo sutartis buvę ieškovo darbuotojai su atsakovu sudarė ne tą pačią dieną, o aštuonių mėnesių laikotarpiu; be to, jiems nebuvo žinomi gaminio techniniai duomenys.

10III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Traidenis“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 21 d. nutartį ir priimti naują sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121) apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatą, kurioje draudžiamas kito ūkio subjekto gaminio ar jo pakuotės imitavimas, to gaminio ar pakuotės formos, spalvos ar kitų skiriamųjų požymių kopijavimas, jeigu tai gali klaidinti dėl gaminio tapatybės arba jeigu šiais veiksmais siekiama, pasinaudojant kito ūkio subjekto reputacija gauti naudos. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas šios nuostatos nepažeidė, nes kasatoriaus ir atsakovo įrenginiai nėra visiškai panašūs, be to, ant kasatoriaus gaminio esantis užrašas neleidžia jo supainioti su kitais gaminiais. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad šios įstatymo nuostatos draudžiamas ne tik kito ūkio subjekto gaminio identiškas atgaminimas, bet ir tokio gaminio imitavimas, kai gaminys yra panašus;

132) apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, kuria draudžiama savavališkai naudoti žymenį, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, jei tai sukelia ar gali sukelti painiavą. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad kasatoriaus ir atsakovo naudojami žymenys nėra panašūs, nes byloje nenustatyta, jog buvo suklaidintas bent vienas vartotojas, be to, pavadinime sutampa tik vienas skaičius, kuris negali būti pripažintas skiriamųjų požymių imitavimu. Vadovaujantis nurodyta teisės normas, nebūtina nustatyti fakto, ar buvo suklaidintas pirkėjas. Šia įstatymo norma draudžiamas panašaus žymens naudojimas, kada tikėtina, kad tai gali sukelti painiavą su kito ūkio subjektu ar jo veikla. Nustatydamas, ar kasatoriaus ir atsakovo ženklai yra klaidinamai panašūs, apeliacinės instancijos teismas turėjo vadovautis žymenų bei prekių ženklų panašumo nustatymo praktikoje taikomais metodais;

143) apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą draudimą siūlyti konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį siekiant naudos sau ar padarant žalos šiam subjektui, nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dažai“, K. B. v. UAB “Spaudos dažai”, S. G. S., bylos Nr. 3K-3-581/2002; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ v. R. Č., UAB ,,Rinkodaros ir prekybos paslaugos“, bylos Nr. 3K-3-485/2007; 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ekspedita“ v. UAB „Chemtransa“, bylos Nr. 3K-3-360/2006). Pagal teismų praktiką, siekiant nustatyti nurodytos teisės normoje nustatytą pažeidimą, reikia vadovautis tikraisiais darbo sutarties šalių ketinimais, kurie gali būti nustatyti pagal tai, kaip šalys elgėsi iki ir po sutarties nutraukimo. Teismas nurodė, kad nurodytos teisės normos pažeidimo nėra, nes kasatoriaus darbuotojai sudarė sutartis su atsakovu aštuonių mėnesių laikotarpiu. Tačiau kasatorius pažymi, kad teismas nesigilino į tikruosius darbuotojų ketinimus ir neatsižvelgė į faktines aplinkybes, kad visi trys ieškovo darbuotojai po sutarties nutraukimo maždaug po savaitės įsidarbino pas atsakovą;

154) apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 185 straipsnio 1 dalies normą, nes objektyviai nevertino teismo eksperto išvados, kuria buvo patvirtintas įrenginių panašumas, nenagrinėjo aplinkybės, jog atsakovas negalėjo pagrįsti, kas jam suprojektavo gaminį ,,FN-1“.

16Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Feliksnavis“ prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti, o skundžiamus teismų sprendimą bei nutartį palikti nepakeistus.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto aiškinimo ir taikymo

20Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas. Kasatorius kelia teisės klausimą dėl nurodytoje normoje nustatytų sąlygų, kurioms esant veiksmus galima pripažinti nesąžininga konkurencija, todėl teisėjų kolegija dėl jo pasisako.

21Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina sąžiningos konkurencijos laisvę, ūkinę iniciatyvą ir draudžia piktnaudžiauti teise (Konstitucijos 28, 46 straipsniai). Konkurencijos laisvė garantuoja teisę ūkio subjektams pasirinkti priemones, kuriomis jie konkuruoja, tačiau ši teisė nėra absoliuti. Konstitucijoje nustatyti imperatyvai, išreikšti nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimu (Konkurencijos įstatymo 16 straipsnis). Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punktu draudžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmai kaip kito ūkio subjekto gaminio ar jo pakuotės imitavimas, to gaminio ar pakuotės formos, spalvos ar kitų skiriamųjų požymių kopijavimas, jeigu tai gali klaidinti dėl gaminio tapatybės arba jeigu šiais veiksmais siekiama, pasinaudojant kito ūkio subjekto reputacija, gauti nesąžiningos naudos. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos kontekstą, pažymėtina, kad, pripažįstant veiksmus nesąžininga konkurencija Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, turi būti nustatytos šios aplinkybės: pirma, kito ūkio subjekto gaminio imitavimas ar kopijavimas; antra, tokie veiksmai gali klaidinti dėl gaminio tapatybės arba, pasinaudojant kito ūkio subjekto reputacija, šiais veiksmais siekiama gauti nesąžiningos naudos. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nurodytą įstatymo nuostatą nesąžininga konkurencija nelaikomas gaminio imitavimas per se. Gaminio imitavimas per se galėtų būti laikomas neteisėtu tuo atveju, jeigu kasatorius į ginčo įrenginį būtų įgijęs išimtines intelektinės nuosavybės teises (pvz., ginčo įrenginiui būtų išduotas patentas, jis būtų įregistruotas kaip pramoninis dizainas ar pan.) ir kasatorius šiomis teisėmis būtų grindęs savo reikalavimą. Dėl to visais atvejais taikant Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punktą, be gaminio imitavimo ar kopijavimo, turi būti įrodyta ir viena iš dviejų įstatyme nustatytų alternatyvių sąlygų – tokie veiksmai gali klaidinti dėl gaminio tapatybės arba šiais veiksmais siekiama, pasinaudojant kito ūkio subjekto reputacija, gauti nesąžiningos naudos.

22Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas atsakovo veiksmus dėl gaminio kopijavimo, nenustatė nė vienos iš nurodytų sąlygų. Pasisakydamas dėl pirmosios sąlygos, teismas nurodė, kad abiejų šalių gaminiai pagal esminius technologinius gaminių parametrus yra panašūs. Kasatorius teigia, kad teismas nurodė, jog Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punktą atitinkantys veiksmai yra tik tada, kai gaminio imitacija visiškai tapati pirminiam gaminiui. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio teismo nutartyje tokios išvados nėra, tačiau sutinka su kasacinio skundo argumentu, kad gaminio imitavimas apima ne tik visiškai tapačių gaminių pagaminimą. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad kasatoriaus ir atsakovo gaminiai vizualiai yra panašūs, tačiau šis panašumas yra nulemtas gaminių paskirties – įrenginiai skirti buitinių nuotekų valymui, todėl valymo įrenginiai turi atitikti tokiems nustatytus reikalavimus.

23Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 5 dalies nuostatą, kad gaminio imitavimu nelaikomi tokie veiksmai, kuriais norima pasiekti tam tikrų funkcinių savybių; šiuo atveju vertinant veiksmus yra svarbi sąlyga, kad šiuos veiksmus atliekantis asmuo imasi priemonių išvengti klaidinimo dėl gamintojo ar prekės tapatybės. Nors apeliacinės instancijos teismas tiesiogiai nesirėmė šia materialiosios teisės norma, tačiau iš esmės padarė ją atitinkančią išvadą, kad nuotekų valymo įrenginių išorės panašumą šiuo atveju lėmė siekiamos įrenginio funkcinės savybės. Kartu teismas nustatė, kad atsakovas ėmėsi priemonių išvengti kitų ūkio subjektų ar vartotojų klaidinimo dėl gamintojo ar prekės tapatybės – tiek ant atsakovo įrenginio dangčio, tiek ant šonų yra įspausti gamintojo žymenys, taigi negalima suklysti dėl gamintojo ar gaminio tapatybės. Aplinkybė, ar nurodytos priemonės buvo pakankamos, kad būtų išvengta galimo klaidinimo, yra fakto klausimas, kurio kasacinės instancijos teismas negali nagrinėti.

24Be to, net jei nagrinėjamoje byloje ir būtų galima pripažinti, kad atsakovas gamino ir prekiavo nukopijuotu ar imituotu kasatoriaus valymo įrenginiu, teisėjų kolegija pažymi, kad kasatorius neįrodė antrosios sąlygos, būtinos Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytiems nesąžiningos konkurencijos veiksmams konstatuoti, buvimo (CPK 178 straipsnis). Kasatorius nei pareikšdamas ieškinį, nei bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas, platindamas ginčo gaminį, gali klaidinti dėl gaminio tapatybės arba šiais veiksmais buvo siekiama, pasinaudojant kasatoriaus reputacija, gauti nesąžiningos naudos, tačiau apsiribojo deklaratyviais teiginiais ir ta aplinkybe, kad pradėjo gaminti įrenginį nuo 1997 metų, o atsakovas – tik nuo 2005 metų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad vien tik anksčiau pradėta gamyba savaime neįrodo nei kasatoriaus gaminio išskirtinumo, nei ūkio subjekto reputacijos, taigi negalima daryti ir išvados, kad buvo klaidinimas dėl gaminio tapatybės ar pasinaudojimas reputacija. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai aiškino šią materialiosios teisės normą ir taikė ją nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms, todėl kasacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

25Dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto aiškinimo ir taikymo

26Pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą draudžiamais nesąžiningos konkurencijos veiksmais laikytini tokie veiksmai, kaip savavališkas naudojimas žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis. Tam, kad būtų nustatyti nesąžiningos konkurencijos veiksmai šiuo pagrindu, būtina nustatyti šias aplinkybes: pirma, kad savavališkai naudojamas žymuo yra panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą, neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu; antra, tokio žymens naudojimas sukelia ar gali sukelti painiavą arba siekiama pasinaudoti kito ūkio subjekto reputacija, arba dėl to gali susilpnėti ūkio subjekto naudojamo žymens skiriamasis požymis.

27Kasatorius teigia, kad atsakovo gaminamo įrenginio žymuo ,,FV-1“ klaidinančiai panašus į kasatoriaus gaminio žyminį ,,NV-1“. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad nenustatė nė vieno pirkėjo suklaidinimo fakto. Teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentu, kad Konkurencijos 16 straipsnio 1 punkto taikymui nėra būtina įrodyti pirkėjų suklaidinimo fakto. Šiuo atveju turi būti nustatyta, kad savavališkai naudojamas žymuo yra panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą ar prekės ženklą, kuris yra žinomas, išskirtinis ar turi tam tikrą vertę, ir nustatyta viena iš papildomų sąlygų: tokio ženklo naudojimas gali sukelti painiavą arba sumenkinti (susilpninti) kito ūkio subjekto skiriamąjį požymį, arba, naudojant panašų žymenį, siekiama pasinaudoti kito ūkio subjekto reputacija. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasatorius, pagrįsdamas reikalavimą dėl panašaus žymens naudojimo, įrodinėjo jo ir atsakovo įrenginio ženklo panašumą, t. y. kad sutampa trys įrenginio pavadinimo simboliai iš keturių ir šis panašumas gali klaidinti. Tačiau kasatorius nieko nenurodė dėl žymens turimos reputacijos, nesąžiningo pasinaudojimo žymens reputacija. Vien tai, kad sutampa prekės pavadinimo trys simboliai, neįrodo Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto pažeidimo: tai, kad šis žymuo turi reputaciją ir pagal ją yra atskiriamas, kad nesąžiningai siekiama naudotis ženklo ar žymens reputacija arba kad dėl panašaus žymens naudojimo yra susilpninamas kito ūkio subjekto žymens skiriamasis požymis. Analogiškai argumentams dėl Konkurencijos įstatymo 16 dalies 5 punkto nuostatų pažeidimo pagrindimo kasatorius, įrodinėdamas esant Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus neteisėtos konkurencijos veiksmus, apsiriboja faktu, kad jis pradėjo gaminti įrenginį ir naudoti žymenį anksčiau už atsakovą, bei tuo, kad atsakovas siekė nesąžiningai pasinaudoti sukurto įrenginio žymens reputacija. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad vien tik pirmesnis žymens naudojimo faktas neleidžia daryti išvados, kad žymuo turi skiriamąjį požymį. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad žymenų teisinė apsauga yra reglamentuojama specialiųjų prekių ženklų teisės normų. Neregistruoto žymens teisinė apsauga yra išimtis ir į šią aplinkybę turi būti atsižvelgiama, sprendžiant dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo.

28Dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto aiškinimo ir taikymo

29Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nekonstatavo Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimo, nors nustatė, jog nepraėjus nė savaitei po darbo sutarties nutraukimo trys kasatoriaus darbuotojai įsidarbino atsakovo įmonėje, ir dėl to nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Dažai“, K. B. v. UAB ,,Spaudos dažai“, S. G. Stulgys, bylos Nr. 3K-3-581/2002; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ v. R. Č., UAB ,,Rinkodaros ir prekybos paslaugos“, bylos Nr. 3K-3-485/2007; 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Ekspedita“ v. UAB ,,Chemtransa“, bylos Nr. 3K-3-360/2006).

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio

311 dalies 4 punktą, pagal kurį ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant siūlymą konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį ar nevykdyti visų ar dalies savo darbo pareigų siekiant naudos sau ar padarant žalą šiam ūkio subjektui, yra nurodęs, kad, taikant šią normą, būtina aiškintis, ar yra pakankamai duomenų apie reikšmingas aplinkybes, kurios leistų daryti išvadą apie sąžiningos konkurencijos pažeidimą: ar ginčo šalys yra konkuruojantys subjektai, ar atsakovas siūlė ieškovo darbuotojams pereiti dirbti pas jį, ar siūlymu siekė sumažinti kito ūkio subjekto gebėjimą konkuruoti, ar tokiais veiksmais buvo padaryta žala ieškovui, ar dėl to padidėjo atsakovo konkurencinės galimybės. Šios aplinkybės gali būti nustatomos tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai – aiškinantis darbuotojų darbo sąlygas, sulygtą darbo užmokestį ir kitas darbo sutarties sąlygas ieškovo ir atsakovo įmonėje, darbuotojų elgesį iki ir po darbo sutarčių su ieškovu nutraukimo, darbo sutarčių nutraukimo priežastis, darbuotojų motyvaciją dirbti atsakovo įmonėje ir kitas svarbias aplinkybes, taip pat ieškovo ir atsakovo, kaip ūkio subjektų, padėtį atitinkamoje verslo srityje, jų galimybes konkuruoti, darbuotojų išėjimo ar, priešingai, atėjimo įtakos darbdavio finansinei, konkurencinei būklei mastą ir kitas svarbias aplinkybes.

32Šioje byloje teismas nenustatė, kad atsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai siūlė pereiti kasatoriaus darbuotojams į jo įmonę. Teismas nurodė, kad kasatoriaus darbuotojai darbo sutartis nutraukė ir įsidarbino pas atsakovą ne vienu metu, bet aštuonių mėnesių laikotarpiu. Kasatorius skunde pažymėjo, kad darbuotojai, nors ir nutraukė darbo sutartis aštuonių mėnesių laikotarpiu, tačiau nutraukę sutartis gana greitai (1-2 savaičių laikotarpiu) įsidarbino pas atsakovą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, sprendžiant dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimo, vien darbuotojų įsidarbinimas kitoje įmonėje neleidžia pripažinti esant nesąžiningą konkurenciją – būtina vertinti visas aplinkybes kompleksiškai. Pažymėtina, kad kasatorius argumentavo, jog jo buvę darbuotojai galėjo perduoti atsakovui duomenis apie įrenginio gamybą, t. y. perėmęs darbuotojus, atsakovas pasinaudojo jų turimomis žiniomis apie ginčo įrenginį. Tačiau teismai byloje nustatė, kad atsakovo nuotekų valymo įrenginys pradėtas gaminti dar iki pirmojo darbuotojo įsidarbinimo; taip pat byloje nėra vienareikšmiškai įrodyta, kad perėję darbuotojai galėjo suteikti tokias žinias atsakovui. Taigi šioje byloje teismai nenustatė pasiūlymo pereiti dirbti fakto, kokį pranašumą po naujų darbuotojų įdarbinimo, palyginus su buvusia padėtimi, įgijo konkurentas (kasatorius įrodinėjo tik galimą techninių duomenų perdavimą), taip pat to, kokią įtaką darbuotojų išėjimas ar atėjimas į konkurento įmonę turėjo abiejų ūkio subjektų finansinei, konkurencinei būklei ir pan. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas tyrė tikruosius šalių ketinimų ir aiškinosi aplinkybes, reikšmingas Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyto nesąžiningos konkurencijos faktui nustatyti, bei vertino aplinkybę dėl kasatoriaus darbuotojų darbo sutarčių su juo nutraukimo ir darbo sutarčių su atsakovu sudarymo visų aplinkybių kontekste, todėl pagrįstai konstatavo nesąžiningų veiksmų šios Konkurencijos įstatymo nuostatos prasme neįrodytumą.

33Dėl kasatoriaus argumento, kad apskųstą nutartį priėmęs teismas nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos teisės normų, reglamentuojančių nesąžiningos konkurencijos veiksmus siūlant konkuruojančios įmonės darbuotojams nutraukti darbo sutartis, aiškinimo ir taikymo praktikos, teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą pabrėžta, kad remtis kasacinio teismo formuojama vienoda teisės aiškinimo ir taikymo praktika teismai turi ne a priori, o atsižvelgdami į konkrečioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekstą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERGO Lietuva“ v. H. P. B., bylos Nr. 3K-3-503/2009; 1998 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Alytaus rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras v. UAB „ Sveria“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-122/1998; 2001 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Avačia“ v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, bylos Nr. 3K-3-314/2001; 2006 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. R. v. F. A. K., bylos nr. 3K-3-9/2006; kt.). Atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytas šio konkretaus šalių ginčo aplinkybes, nėra pagrindo spręsti, kad teismai nukrypo nuo kasatoriaus įvardytų kasacinio teismo išdėstytų teisės normų, reglamentuojančių nesąžiningus konkurencijos veiksmus, aiškinimo ir taikymo bendrųjų taisyklių. Dėl nurodytų motyvų kasacinio skundo argumentai dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo suformuotos šių normų aiškinimo bei taikymo praktikos atmetami kaip teisiškai nepagrįsti.

34Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo naikinti skundžiamo teismo procesinio sprendimo kasaciniame skunde nurodytais argumentais (CPK 346 straipsnio 2 dalis).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Netenkinus kasacinio skundo, iš ieškovo atsakovui priteisiamos jo kasacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93, 98 straipsniai). Atsakovas pateikė įrodymus, kad už advokato pagalbą kasacinės instancijos teisme sumokėjo 2420 Lt. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę paslaugą maksimalaus dydžio. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byla nebuvo sudėtinga, advokato darbo ir laiko sąnaudos surašant atsiliepimą nebuvo didelės, sprendžia, kad už advokato teisinę pagalbą kasacinės instancijos teisme atsakovui iš ieškovės priteistina suma mažintina iki 1000 Lt.

37Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės instancijos teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Priteisti iš ieškovo UAB „Traidenis“ (įmonės kodas 249910930) atsakovui UAB „Feliksnavis“ (įmonės kodas 150156088) 1000 (vienas tūkstantis litų) Lt išlaidų advokato pagalbai kasacinės instancijos teisme apmokėti.

41Priteisti iš ieškovo UAB „Traidenis“ (įmonės kodas 249910930) 55,25 (penkiasdešimt penkis litus 25 ct) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės instancijos teisme.

42Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje keliamas nesąžiningos konkurencijos veiksmų nustatymo klausimas.... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 3 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas nepažeidė Konkurencijos įstatymo 16... 8. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m.... 9. Taip pat kolegija nenustatė fakto, kad bent vienas pirkėjas buvo suklaidintas... 10. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 11. Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Traidenis“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. 1) apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino Konkurencijos... 13. 2) apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino Konkurencijos įstatymo... 14. 3) apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas Konkurencijos įstatymo 16... 15. 4) apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 185 straipsnio 1 dalies... 16. Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Feliksnavis“ prašo ieškovo... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto aiškinimo ir... 20. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina sąžiningos konkurencijos... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas atsakovo veiksmus dėl gaminio... 23. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Konkurencijos įstatymo 16... 24. Be to, net jei nagrinėjamoje byloje ir būtų galima pripažinti, kad... 25. Dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto aiškinimo ir... 26. Pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą draudžiamais... 27. Kasatorius teigia, kad atsakovo gaminamo įrenginio žymuo ,,FV-1“... 28. Dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto aiškinimo ir... 29. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Konkurencijos įstatymo 16... 31. 1 dalies 4 punktą, pagal kurį ūkio subjektams draudžiama atlikti bet... 32. Šioje byloje teismas nenustatė, kad atsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai... 33. Dėl kasatoriaus argumento, kad apskųstą nutartį priėmęs teismas nukrypo... 34. Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 36. Netenkinus kasacinio skundo, iš ieškovo atsakovui priteisiamos jo kasacinės... 37. Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.... 40. Priteisti iš ieškovo UAB „Traidenis“ (įmonės kodas 249910930) atsakovui... 41. Priteisti iš ieškovo UAB „Traidenis“ (įmonės kodas 249910930) 55,25... 42. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...