Byla eB2-1733-221/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Simobila“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Simobila“,

Nustatė

2Bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovas nurodo, jog atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. sausio 12 d. buvo 2 159,5 Eur. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus pavaduotojo 2011 m. spalio 20 d. sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka buvo perduotas vykdyti antstolio S. U. kontorai. Antstolis nepervedė piniginių lėšų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, neįvykdytą sprendimą 2017 m. sausio 12 d. grąžino su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame pažymėjo, kad skolininkės turimas turtas yra areštuotas kito antstolio ir Kauno miesto apylinkės teismo dėl kitų kreditorių skolų, todėl jo pardavinėti negalima. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovei priklauso žemės sklypas su statiniais, esantis ( - ). VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovės vardu yra įregistruotos dvi transporto priemonės. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovė yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovo pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas įpareigotai valstybės institucijai, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

8Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

9Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Simobila“ 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovė turėjo ilgalaikio turto už 235 978 Lt (68 343,95 Eur), trumpalaikio turto už 1 030 540 Lt (298 465,01 Eur) (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 21 375 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 1 008 863 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 302 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 232 471 Lt (356 948,27 Eur), iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 24 914 Lt (7 215,59 Eur). Teismo vertinimu, nors 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovė nurodytu laikotarpiu nebuvo nemoki, tačiau byloje esantys duomenys sudaro pagrindą daryti išvadą, kad atsakovės turtinė padėtis yra iš esmės pasikeitusi. Pažymėtina, kad teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į realią bendrovės turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015). Iš 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų nustatyta, kad didžiąją dalį atsakovės turto sudarė per vienerius metus gautinos sumos. Atsakovės vadovui nepateikus duomenų apie galimybę atgauti minėtas sumas, nėra pagrindo šį atsakovės turtą vertinti kaip realų. VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, gyvenamasis namas, viralinė, tvartas, daržinė, svirnas, kiemo statiniai, esantys ( - ). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, viso šio nekilnojamojo turto vertė yra 5 829 Eur. VĮ „Regitra“ duomenimis, prie atsakovės vardu įregistruotų dviejų transporto priemonių valdymo teisės yra nurodyta, kad atsakovė yra savininkė-valdytoja, išieškojimą iš atsakovės vykdęs antstolis 2017 m. sausio 6 d. išieškojimo negalimumo akte nurodė, kad atsakovė neturi transporto priemonių, todėl nurodytos transporto priemonės, nežinant taikomų apribojimų šių transporto priemonių atžvilgiu masto, neįskaitytinos į atsakovės turto bendrą masę. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovės vadovui nepateikus duomenų apie įmonės turimą turtą ir jo vertę, spręstina, kad atsakovės turto vertė sudaro 5 829 Eur.

10Viešai skelbiamais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. kovo 21 d. buvo skolinga 2 165,32 Eur, o viešai skelbiamais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos duomenimis, atsakovė 2017 m. kovo 23 d. turėjo 1 175,59 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. Nurodytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad teismui žinomų atsakovės įsipareigojimų kreditoriams suma yra ne mažesnė nei 3 340,91 Eur.

11Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Simobila“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą ir iškelti UAB „Simobila“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

12Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Ad acta“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Simobila“, įmonės kodas 170803857, esančiai Kauno m., Raudondvario pl. 141.

15Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ad acta“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA171).

16Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, antstoliams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir bankroto administratorei.

19Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus veiksmus.

20Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

22Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

23Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. Bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3... 3. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 7. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros... 8. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 9. Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui... 10. Viešai skelbiamais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis,... 11. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 12. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 14. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Simobila“, įmonės... 15. Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ad... 16. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 17. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 20. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 21. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 22. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi... 23. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...