Byla e2A-1598-855/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 8 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovės A. O. ieškinį atsakovei E. G., tretieji asmenys - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Senamiesčio ūkis“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Ramunės Mikonienės, Andriaus Veriko ir Renatos Volodko (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. O. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 8 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovės A. O. ieškinį atsakovei E. G., tretieji asmenys - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Senamiesčio ūkis“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė A. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovę per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. iš buto, esančio ( - ), Vilniuje (kuris yra kultūros paveldo statinio dalis), dūmtraukio pašalinti įmontuotus vamzdžius, atstatyti (atkurti) dūmtraukį į buvusią istorinę architektūrinę padėtį ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovei gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes per nustatytą terminą, atsakovei skirti 100,00 Eur baudą už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną, lėšas mokant į ieškovės banko sąskaitą, taip pat įpareigoti atsakovę atjungti vandens siurblius nuo gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, vandens sistemos, priteisti iš atsakovės neturtinės žalos atlyginimą – 3 000,00 Eur ir bylinėjimosi išlaidas.

51.1.

6Ieškovė nurodė, kad atsakovė gyvenamajame name, esančiame ( - ), Vilniuje, neturėdama nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto bei leidimo kapitaliniam remontui, savavališkai užėmė ir pertvarkė ieškovei nuosavybės teisėmis priklausančio buto (unikalus Nr. ( - ), ( - ), Vilnius) dalį – išgriovė dūmtraukio sieną, užėmė ieškovės buto Nr. ( - ) dūmtraukio kanalą, į ieškovės dūmtraukio kanalą papildomai sumontavo 3 metalinius vamzdžius ir vamzdžių alkūnes, apsunkindama savaeigę dūmų trauką. Taip pat atjungė ieškovės krosnį nuo dūmtraukio ir sukeitusi dūmtraukio kanalus, ieškovės krosnį pajungė prie atsakovės butui Nr. ( - ) priklausančio kanalo, kuris 20 metų nebuvo naudojamas. Be to, atsakovė pajungė du vandens siurblius, kurių veikimas sukelia namo konstrukcijų vibraciją, kelia triukšmą. Savavališkais veiksmais ieškovei padaryta turtinė ir neturtinė žala.

72.

8Atsakovė E. G. su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

92.1.

10Nurodė, kad darbai atlikti turint jiems reikalingus leidimus, projektus, ieškovė pateikė tikrovės neatitinkančius faktus, nepagrindžia savo reikalavimų.

113.

12Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos atsiliepime nurodė, kad minėti statybos darbai ir jų atlikimas su trečiuoju asmeniu suderinti nebuvo. Teigia, kad nustačius darbų vykdymo aplinkybes, bus galima spręsti dėl ieškinio pagrįstumo ir jo reikalavimų patenkinimo.

134.

14Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad neturi jokio suinteresuotumo bylos baigtimi, jokių darbų, susijusių su nagrinėjamu ginčo klausimu, nėra atlikę.

155.

16Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė dėl ieškinio tenkinimo spręsti teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes.

175.1.

18Nurodė, kad į trečiąjį asmenį Vilniaus miesto savivaldybės administraciją nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 20 d. nebuvo kreiptasi dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo adresu ( - ), Vilnius. Kaip nurodo ieškovė, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje („Infostatyba“) nėra jokio statybą leidžiančio dokumento, kurio pagrindu galėtų būti vykdomi gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, butų remonto, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbai.

196.

20Išvadą teikianti institucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, pateiktoje išvadoje nurodė, kad 2017-01-24 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje, 2017-02-03 surašytas patikrinimo aktas ( - ). Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad patalpose atliekamas paprastasis remontas, o atliekamam paprastajam remontui ( - ), Vilniuje, statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Pažymėjo, kad dūmtraukio vidaus kanalų pertvarkymas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12 punkto 12.11 papunkčio nuostatomis, priskiriamas statinio paprastajam remontui, kuriam pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 4 punkto nuostatas, statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, nes pastato išvaizda nekeičiama.

21II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

227.

23Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 8 d. sprendimu ieškovės A. O. ieškinį atmetė, priteisė atsakovei iš ieškovės 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, taip pat priteisė iš ieškovės 20,36 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

248.

25Teismas nustatė, kad atsakovės butas yra daugiabučiame gyvenamajame name ( - ), Vilniuje, kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Teismo vertinimu, atsakovė 2016 m. lapkričio – 2017 m. balandžio mėn. atliko savo bute paprastojo remonto darbus, kuriems neprivalėjo gauti statybą leidžiančio dokumento, kadangi nebuvo pakeista pastato išvaizda (Statybos įstatymo 27 str. 1 d. 4, 5 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d.).

269.

27Teismas sprendė, jog atnaujinusi savo buto šildymo katilą, atsakovė buvusį dūmtraukio metalinį įdėklą pakeitė nauju, kitu tokios pačios rūšies konstrukcijos elementu, o šią aplinkybę patvirtino apklaustas liudytojas K. D. - asmuo, organizavęs remonto darbus atsakovės bute. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovė ar jos pavedimu, kiti asmenys atliko didesnės, negu nurodė šis liudytojas, apimties ar pobūdžio darbus. Tokiems darbams (buvusiam šildymo katilui ir su juo sujungtoms buvusioms komunikacijoms pakeisti tokios pačios rūšies įranga) bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčių sutikimas nereikalingas (analogiškas atvejis – bendroje laiptinėje perdegusios lemputės pakeitimas).

2810.

29Teismas taip pat nurodė, kad ieškovės teiginiai apie atsakovės bute sumontuotus du vandens siurblius ir jų daromą žalą yra neįrodyti, pagrįsti vien ieškovės nuomone apie šias aplinkybes.

3011.

31Nenustatęs statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ar naudojimąsi bendrąja daline nuosavybe reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, teismas laikė, jog ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovė atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, todėl ieškinį atmetė.

32III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

3312.

34Apeliaciniu skundu ieškovė A. O. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, prijunti naujus rašytinius įrodymus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3512.1.

36Teismas pripažino, kad pastatas, kuriame yra ieškovės ir atsakovės butai, yra nekilnojamoji kultūros vertybė. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 str. 1 d. 4 ir 5 punktai nustato, kad atliekant kultūros paveldo statinio kapitalinį remontą ir paprastąjį remontą, privalomas statybą leidžiantis dokumentas. Taigi, netgi atliekant paprastąjį remontą yra būtinas statybą leidžiantis dokumentas.

3712.2.

38Atsakovė savavališkai užėmė ieškovės dūmtraukio kanalą ir jos kanalą perjungė į savo sugadintą dūmtraukio kanalą. Sugadintas dūmtraukis neveikė, ieškovė negalėjo šildyti savo buto, todėl net tris kartus turėjo kreiptis į meistrą, kad galėtų kūrenti krosnį. Visi atsakovės atlikti darbai atitinka kapitalinio remonto sąvoką pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 53 d.

3912.3.

40UAB „Senamiesčio ūkis“ patikrino ieškovės nurodytas aplinkybes ir 2017-03-27 patikros aktu Nr. 17-03-27-2 nustatė, kad atsakovė antrame namo aukšte jai priklausančiame bute, vykdydama buto rekonstrukcijos darbus, savavališkai ir vienašališkai, be jokio ieškovės sutikimo, išgriovė dūmtraukio sieną, sukeitė ieškovei priklausančio buto Nr. ( - ) dūmtraukio kanalus. UAB „Senamiesčio ūkis“ įpareigojo atsakovę nedelsiant atstatyti dūmtraukio kanalus į buvusią padėtį, o 2017-10-18 raštu Nr. R2-882 Vilniaus miesto savivaldybę ir ieškovę informavo, kad dar kartą buto, esančio ( - ), savininkui (atsakovei) išsiųstas raštas, kad būtų atstatyti dūmtraukio kanalai.

4112.4.

42Aplinkybę, kad atsakovė savavališkai sumontavo vamzdžius, patvirtina byloje pateiktas Kultūros paveldo departamento 2018-04-05 raštas Nr. (1.29-V)2V-679, kuriame aiškiai nurodyta, kad dūmtraukyje savavališkai sumontuoti trys vamzdžiai. Nėra nurodyta, kad savavališkai pakeisti vamzdžiai. Pačios atsakovės E. F. 2018-07-16 prašyme „Dėl reikalavimo įvykdymo termino atidėjimo“ pažymėta, kad jai priklausančiame bute, esančiame ( - ), Vilniuje, buvo atliekami buto dujų sistemos modernizavimo (atnaujinimo) darbai, kurių metu buvo keičiamas dujinis šildymo katilas, o siekiant užtikrinti priešgaisrinius reikalavimus, į namo kaminą buvo įstatytas metalinis kamino įdėklas (gilzė). Svarbu tai, kad savavališkai į dūmtraukį įmontuoti net trys vamzdžiai, o ne vienas įdėklas, kaip neteisingai nurodo atsakovė. Teismas visiškai nevertino šių byloje pateiktų rašytinių įrodymų, dėl jų visiškai nepasisakė.

4312.5.

44Teismas neatsižvelgė, kad pažeistos ne tik statybos teisinius santykius reguliuojančios teisės normos, bet ir bendraturčių teises nustatančios nuostatos.

4512.6.

46Teismas visiškai nevertino aplinkybių, susijusių su vandens siurblių įrengimu. Vandens siurblių nebuvo jokio poreikio statyti ir jų naudoti, nes specialistų nustatyta, jog dviejų aukštų gyvenamojo namo vandens slėgis visiškai pakankamas gyventojų poreikiams tenkinti. Atsakovė, atlikusi buto kapitalinio remonto darbus, pablogino statinio būklę, todėl tokie padariniai turi būti pašalinti. Šias aplinkybes patvirtina ir pridedami rašytiniai liudijimai.

4712.7.

48Būtent dėl atsakovės padaryto pažeidimo, ieškovė patyrė tiek sveikatos sutrikimus, tiek emocinius išgyvenimus, įtampą, stresą, kurie tęsiasi iki šiol. Be to, atsakovės pažeidimais pažeista teisė į privatų gyvenimą, ieškovė negalėjo saugiai, nekenkiant sveikatai gyventi savo namuose, turėjo kęsti šaltį žiemos metu šventiniu laikotarpiu, dūmus ir visus kitus su šiomis aplinkybėmis susijusius nepatogumus.

4913.

50Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė E. G. prašė A. O. apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 8 d. sprendimą, priteisti patirtas 510,00 Eur išlaidas advokato pagalbai bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme apmokėti. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė šiuos pagrindinius argumentus:

5113.1.

52Statybos įstatymo 27 straipsnio (Statybą leidžiantys dokumentai) 1 dalies 4 punkte inter alia numatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas (leidimas) yra būtinas atliekant kultūros paveldo statinio kapitalinį remontą. To paties straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą yra būtinas kultūros paveldo statinio paprastajam remontui atlikti, tik kai yra keičiama statinio išvaizda.

5313.2.

54Inspekcija 2017-01-24 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje, dėl ko buvo surašytas 2017-02-03 patikrinimo aktas Nr. ( - ). Šio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad atsakovės bute, esančiame adresu ( - ), Vilnius, buvo atliekamas paprastasis remontas, kurio metu statinio išvaizda nebuvo keičiama. Atsižvelgdama į statybos darbų teisinį reglamentavimą VTPSI savo išvadoje pagrįstai sprendė, kad atsakovės bute atliekamiems darbams statybą leidžiantis dokumentas (leidimas) nebuvo reikalingas.

5513.3.

56Ieškovė nepateikė ir byloje nebuvo gauta jokių įrodymų, kad atsakovės atlikti darbai gali būti vertinami kaip kapitalinis statinio remontas, todėl teismui nebuvo jokio pagrindo abejoti VTPSI išvadomis, nes būtent šiai institucijai yra pavesta atlikti statybos valstybinę priežiūrą ir vertinti atliktų statybos darbų teisėtumą. VTPSI išvados nebuvo paneigtos jokiais kitais bylos duomenimis (įrodymais), todėl nėra pagrindo jas kvestionuoti.

5713.4.

58Kaip teisme nurodė atsakovės bute remonto darbus organizavęs K. D., kamino įdėklas (gilzė) buvo tiesiog pakeistas nauju, t.y. buvo išimtas kamine buvęs senas įdėklas ir į jo vietą įstatytas naujas. Šie darbai buvo atlikti nekeičiant kamino konstrukcijos ir nedarant jokių dūmtraukio kanalų pakeitimų. Šią aplinkybę patvirtina rašytinis įrodymas - 2001 m. parengtas buto, esančio ( - ), Vilniuje, palėpės įrengimo techninis projektas.

5913.5.

60Ieškovės teiginių (kad atsakovė sukeitė atskiriems butams priskirtus dūmtraukio kanalus) nepatvirtina jokie bylos duomenys. Atsakovė nuo buto įsigijimo momento neatliko jokių dūmtraukio kanalų pakeitimų ir jos buto dujinis katilas yra pajungtas taip, kaip jis buvo pajungtas iki jai įsigyjant butą. Šias aplinkybes patvirtina atsakovės į bylą pateikti rašytiniai įrodymai bei teisme apklausti liudytojai K. D. bei V. M.. Tuo tarpu ieškovė teigdama, kad jos butui (butui Nr. ( - )) yra ir visuomet buvo priskirtas dešinysis dūmtraukio kanalas nepateikė jokių tai patvirtinančių duomenų (įrodymų).

6113.6.

62Klausimai, susiję su galimai padarytais nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, teismuose civiline tvarka nėra nagrinėjami, nes šiuos klausimus pagal kompetenciją nagrinėja kitos valstybės institucijos. Ieškovės ieškinio ir apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovės padarytų nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, niekaip nesusiję su ieškovės galimu teisių ar teisėtų interesų pažeidimu, todėl jie neturėtų būti šios civilinės bylos tyrimo objektas.

6313.7.

64Ieškovė ir jos iniciatyva patikrinimą atlikęs Kultūros paveldo departamentas sprendė, kad statinio išvaizda yra pakeista vien todėl, kad iš kamino yra išlindusios metalinio įdėklo (gilzės) konstrukcijos.

6513.8.

66Ieškovė neatsižvelgė į teismo pasiūlymą dėl įrodymų papildymo, todėl teismas skundžiamu sprendimu pagrįstai atmetė kaip neįrodytą ieškinio reikalavimą dėl atsakovės įpareigojimo atjungti jos bute įrengtus vandens siurblius nuo gyvenamojo namo vandens sistemos. Be to, savo atsiliepime į ieškinį teismui nurodė, kad jos butas yra per du pastato aukštus, todėl bute yra sumontuotas vienas vandens siurblys, kuris užtikrina reikiamo slėgio vandens tiekimą į antrąjį atsakovės buto aukštą, esantį namo palėpėje. Siurblio skleidžiamas garsas yra toks menkas, kad jis vos girdimas pačios atsakovės bute.

6713.9.

68Ieškovė šių savo ieškinio teiginių, iš kurių kildina neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą, nepagrindė kokiais įrodymais.

692.

70Atsiliepimu į apeliacinį skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo dėl apeliacinio skundo tenkinimo spręsti teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų nurodytas aplinkybes. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė šiuos pagrindinius argumentus:

7114.1.

72UAB „Senamiesčio ūkis“ 2017-10-18 raštu Nr. R2-882 informavo ieškovę bei Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, kad turimais duomenimis buto ( - ), Vilniuje, dūmtraukio kanalas funkcionuoja. Taip pat nurodė, kad išsiuntė raštą buto ( - ), Vilniuje, savininkui, kad būtų atstatyti dūmtraukio kanalai į buvusią padėtį.

7314.2.

74Apeliantės skundžiamame sprendime konstatuojama, kad atsakovė 2016 m. lapkričio – 2017 m. balandžio mėnesiais atliko savo bute paprastojo remonto darbus. Kaip nurodoma teismo sprendime, tokią išvadą pateikė išvadą duodanti institucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir teismas neturi pagrindo ja abejoti, kadangi būtent šios institucijos pareigūnai vykdo statybos valstybinės priežiūros funkcijas.

753.

76Tretieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepimų į apeliacinį skundą nustatytu terminu nepateikė.

77IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

78Apeliacinis skundas atmestinas.

794.

80Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

815.

82Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė.

836.

84Dėl naujų įrodymų priėmimo. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė A. A., A. O., V. D. rašytinius paaiškinimus - liudijimus, kuriuos prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos. Aptariamuose raštuose liudijama tiek apie vandens siurblių įmontavimą, tiek apie dūmtraukio problemas. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos nagrinėjimas truko beveik metus laiko, todėl nurodyti įrodymai neabejotinai galėjo būti pateikti ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, minėti asmenys, esant ieškovės prašymui ir jo patenkinimui, taip pat galėjo būti apklausti pirmosios instancijos teisme. Be to, dar 2018 m. liepos 12 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas siūlė ieškovei pateikti papildomus įrodymus apie vandens siurblių įrengimą, tačiau nurodytų raštų ieškovė teismui taip ir nepateikė. Apeliantė be kita ko, nenurodė jokių svarbių priežasčių, kodėl liudijimai pateikti anksčiau nebuvo, nėra duomenų, kad bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai atsisakė pateiktus įrodymus priimti, todėl apeliantės pateiktus įrodymus atsisakytina priimti.

857.

86Atsakovė taip pat pateikė prašymą prijungti naują rašytinį įrodymą – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019-06-25 rašto Nr. (1.29.-V) 2V-1530 kopiją, kurioje nurodoma, kad atsakovės pateiktas projektas ( - ), Vilniuje, paveldosaugos požiūriu patikrintas 2019-06-21 (Reg. Nr. 62). Kadangi nurodytas dokumentas gautas jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, jame nurodomos nagrinėjamai bylai reikšmingos aplinkybės, susijusios su atsakovės atliktais darbais ir jų suderinimu / nesuderinimu su kompetentinga institucija ir pan., yra pagrindas šį įrodymą priimti.

878.

88Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), yra įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą nuo 2003 m. birželio 17 d. Šiame name antrame aukšte esantis butas Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklauso atsakovei nuosavybės teise pagal 2011 m. spalio 5 d. pirkimo - pardavimo sutartį, tuo tarpu ieškovei priklauso butas Nr. ( - ), esantis po atsakovei priklausančiu butu. Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovė jai nuosavybės teise priklausančiame bute atliko tam tikrus remonto darbus, dalis kurių, ieškovės A. O. vertinimu, yra savavališka statyba.

899.

90Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ v. UAB „Bioetan LT“, bylos Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Dalis erdvės“ v. V. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S. ir kt. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-84/2013; kt.). Būtent nurodytos įrodinėjimo taisykles suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šioje byloje yra itin svarbios, kadangi apeliantė pateiktu apeliaciniu skundu daugeliu atveju ginčija būtent pirmosios instancijos teismo atliktą įrodymų vertinimą.

9110.

92Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiamame sprendime pagrįstai konstatuota, kad atsakovė savo bute atliko paprastojo, o ne kapitalinio remonto, kaip įrodinėjo apeliantė, darbus. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 58 dalyje nurodoma, kad statinio paprastasis remontas (atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statyba, kurios tikslas – atnaujinti statinį jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant. Tuo tarpu pagal šio straipsnio 53 dalį, statinio kapitalinis remontas – statyba, kurios tikslas – pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio ir pan.). Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė atliko tokius remonto darbus, kurie galėtų būti laikomi statinio kapitaliniu remontu. Apeliantė A. O. įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovė atliko kapitalinio remonto darbus į bylą nepateikė. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, 2017 m. sausio 24 d. atlikusi faktinių duomenų patikrinimą vietoje, 2017 m. vasario 3 d. surašiusi patikrinimo aktą ( - ) konstatavo, kad patalpose atliktas paprastasis remontas. Šis aktas nėra nuginčytas ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka, todėl nesant byloje priešingas išvadas leidžiančių daryti įrodymų, teismas neturi jokio pagrindo kitaip vertinti faktines aplinkybes, nei jas įvertino specializuota už statybos teisės aktų laikymosi priežiūrą atsakinga valstybės institucija.

9311.

94Byloje nėra ginčo dėl to, kad dūmtraukiai yra daugiabučio namo, kuriame yra šalių butai, bendrosios dalinės nuosavybės – krosninio šildymo sistemos dalis, tą patvirtina ir daugiabučio namo ( - ), Vilniuje bendrojo naudojimo objektų sąrašo „Bendrosios pastato inžinerinės sistemos“ 4 punktas „Šildymo sistema“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė nepadarė ir tokių šildymo sistemos pakeitimų, kuriems būtų reikalingas bendraturčių sutikimas. Kaip nagrinėjant bylą nurodė liudytojas K. D., organizavęs ir prižiūrėjęs remonto darbus atsakovės bute, dūmtraukio kanalų atsakovės bute nekeitė, tačiau išėmė seną dūmtraukio kanalo įdėklą ir įdėjo naują; gilzės, kurios kyšo virš kamino, pakeistos atsižvelgiant į dujų montuotojų rekomendacijas. Liudytojas teigė, jog naujas dujinis katilas buvo pajungtas į tą patį dūmtraukio kanalą, pakeista židinio kapsulė, tačiau dūmtraukio kanalų pakeitimai nebuvo daromi, kamino konstrukcijose nieko nekeitė, sena gilze atsikratė. Nagrinėjamos bylos duomenys rodo, kad ieškovės bute remontas buvo atliktas iš esmės laikantis teisės aktų reikalavimų, projektinės dokumentacijos, byloje nėra objektyvių įrodymų, kurie rodytų, kad buvo atlikti didesnės apimties darbai, nei nurodė šis liudytojas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 1 dalį, buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės atliktiems darbams bendraturčių sutikimas nebuvo reikalingas, o byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kurie rodytų, kad darbų atlikimas pažeidė apeliantės interesus ar teises. Apeliantė nepateikė objektyvių įrodymų (ekspertų išvadų, nuotraukų, kuriose būtų matomi dūmai jos bute etc.), patvirtinančių, kad dabartinė faktinė situacija pažeidžia jos teises, dūmų trauka iš apeliantės buto yra apsunkinta, jie negali pasišalinti, todėl susidaro smalkės ir pan.

9512.

96Apeliacinės instancijos teismas kaip nepagrįstus taip pat atmeta ir apeliantės A. O. argumentus, kad atsakovė sukeitė atskiriems butams priskirtus dūmtraukio kanalus. Byloje nėra jokių įrodymų, kad apeliantės butui buvo priskirtas vienas konkretus dūmtraukio kanalas, o atsakovės butui – kitas. Kaip pagrįstai pažymima ir atsakovės atsiliepime į apeliantės apeliacinį skundą, apeliantė teigdama, kad jos butui (butui Nr. ( - )) yra ir visuomet buvo priskirtas dešinysis dūmtraukio kanalas, nepateikė jokių tai patvirtinančių duomenų (įrodymų). Į bylą pateikta ranka piešta dūmtraukio naudojimo schema negali būti laikoma įrodymu, patvirtinančiu „istorinę architektūrinę padėtį“, t. y. faktiškai susiklosčiusį ilgametį atskirų dūmtraukio dalių (kanalų) naudojimą. Be to, bylos nagrinėjimu metu apklaustas liudytojas V. M. nurodė, kad yra buvęs buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininku bei teigė, jog būdamas buto savininku įsirengė tiek židinį, tiek dujinį katilą, pažymėjo, jog kartais kurdavo židinį, t. y. jis taip pat patvirtino, kad naudojo abu dūmtraukio kanalus, o konfliktų tuo metu jam su apeliante, kiek pamena, nekildavo. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad dujinis katilas atsakovės bute yra pajungtas kitaip, nei jis buvo pajungtas iki jai įsigyjant butą, taip pat jokių dokumentų, kurie patvirtintų, kad atsakovė neturi teisės naudotis būtent ieškovės nurodomu dūmtraukio kanalu, be kita ko, einančiu per pačios atsakovės butą.

9713.

98Šioje byloje svarbu ir tai, jog nėra ir jokių įrodymų, kad šiuo metu savaeigė dūmų trauka iš apeliantei A. O. priklausančio buto yra apsunkinta būtent dėl atsakovės įstatytos į dūmtraukio kanalą gilzės ar atsakovės atlikto buto remonto. Tuo tarpu atsakovės pateiktame MB „Šarkai“ atlikto dūmtraukio (dūmtraukio ir ventiliacijos kanalų išdėstymo schemoje pažymėto indeksu 2.1. Patikros – defektiniame akte Nr. 2018-10-16-1 nurodyta, kad dūmtraukio kanalas tiesus, be lankstų, papildomų, rekomenduojama tik įsivertinti galimybę dėl plieninio įdėklo sumontavimo, taip pat pažymima, kad vidinėje dūmtakio dalyje yra ištrupėjęs rišamasis skiedinys. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė A. O. nagrinėjamoje byloje neįrodė, kad atsakovės atliktas paprastasis remontas pažeidė jos teises ir interesus, jog dūmų ventiliacija iš jos buto yra apsunkinta būtent dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, kadangi šie argumentai iš esmės yra pagrįsti tik pačios ieškovės deklaratyviais samprotavimais.

9914.

100Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai rėmėsi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatomis, numatančiomis, kad leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą yra statybą leidžiantis dokumentus kultūros paveldo statinio paprastajam remontui tik tada, kai keičiama statinio išvaizda. Apeliacinės instancijos sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju statinio išvaizda nebuvo keičiama. Vis dėlto, byloje esančios fotonuotraukos, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos reikalavimas atsakovei iki 2018 m. gegužės 15 d. demontuoti dūmtraukyje įrengtus vamzdžius, patvirtina, kad dūmtraukyje sumontuoti vamzdžiai iškyla maždaug vieną metrą virš paties dūmtraukio. Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 6 dalies 4 punktą siekiant, kad saugomo objekto ar vietovės vertingosioms savybėms nebūtų padaryta neigiamo poveikio, turi būti gautas už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos sutikimas, jeigu norima įrengti komercines reklamas, lauko antenas ir kitus techninius įrenginius saugomų statinių išorėje. Atsakovės sumontuoti vamzdžiai šiuo atveju gali būti laikomi kitais techniniais įrenginiais pastatų išorėje, todėl nagrinėjamu atveju buvo reikalingas Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos sutikimas ar pritarimas tokiems darbams atlikti.

10115.

102Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad atsakovė derino darbų projektą, pačių darbų atlikimą su Kultūros paveldo departamentu, kad iki darbų pabaigos buvo gavusi tokį sutikimą. Liudytojas K. D., organizavęs ir prižiūrėjęs remonto darbus, pripažino, kad toks sutikimas vykdant remonto darbus nebuvo gautas, tačiau darbus atliekančių specialistų buvo patikintas, jog tokį leidimą gali gauti jau ir po darbų atlikimo. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju, bylą nagrinėjęs teismas ne visiškai tiksliai vertino bylos aplinkybes, o skundžiamame sprendime nenurodė, kad toks leidimas gautas nebuvo, nors ir buvo būtinas. Juolab, kad iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė tiek bylos nagrinėjimu metu, tiek ir Kultūros paveldo departamentui siųstame 2018 m. liepos 16 d. prašyme pratęsti reikalavimo demontuoti dūmtraukyje įrengtus vamzdžius arba gauti už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos sutikimą atliktiems darbams terminą (2 t., e. b. l. 44-45) pilnai sutiko, kad iš anksto nepasirūpino, jog darbai būtų atliekami gavus už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos sutikimą.

10316.

104Kita vertus, nurodyto leidimo savalaikis negavimas iš esmės nepaneigia kitų skundžiamo sprendimo argumentų. Be to, tokio leidimo neturėjimas nereiškia ir visų atsakovės E. F. atliktų remonto darbų neteisėtumo ir rodo tik tai, kad paveldosaugos aspektu saugomo objekto vertingųjų savybių apsaugai užtikrinti buvo būtina darbų projektą tinkamai suderinti (gauti Kultūros paveldo departamento sutikimą). Naujai jau apeliacinio proceso metu atsakovės į bylą pateiktas įrodymas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019-06-25 raštas Nr. (1.29.-V) 2V-1530 patvirtina, kad atsakovės atliktų darbų projektas ( - ), Vilniuje, buvo pateiktas minėtai institucijai ir paveldosaugos požiūriu 2019-06-21 patikrintas, o pats Kultūros paveldo departamentas byloje nepatiekė duomenų, kad šiuo metu tebeturėtų kokių nors pretenzijų atsakovei.

10517.

106Įvertinusi nurodytus argumentus, pareikšto ieškinio turinį, apeliantės A. O. byloje įrodinėtas aplinkybes, kurios iš esmės susijusios su pačios apeliantės interesų, o ne saugomo objekto (namo) vertingųjų savybių pažeidimu, šioje byloje nustatytas aplinkybes apie atsakovės atliktų veiksmų neteisėtumą, įrodymus, jog projektas ( - ) paveldosaugos požiūriu šiuo metu yra patikrintas, teismas laiko, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalyje dėl dūmtraukio kanalo atlaisvinimo, jo grąžinimo į buvusią „architektūrinę padėtį“ nėra pagrindo.

10718.

108Teisėjų kolegija taip pat pilnai sutinka su bylą nagrinėjusio teismo pozicija, jog ieškovės teiginiai apie atsakovės bute sumontuotus du vandens siurblius ir jų daromą žalą yra neįrodyti ir pagrįsti jokiais įrodymais. Byloje iš tiesų nėra jokių rašytinių ar kitų įrodymų, kad atsakovės bute yra sumontuoti du vandens siurbliai, o vien ieškovės paaiškinimai šiuo atveju nėra pakankamai atitinkamoms teismo išvadoms daryti. Liudytojas K. D. nurodė, kad bute buvo sumontuota viena vandens pompa vandens slėgiui bute palaikyti, kadangi vandens slėgis namo gyventojams intensyviau naudojant vandenį dažnai būdavo nepakankamas. Kaip jau minėta, 2018 m. liepos 12 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas siūlė ieškovei pateikti papildomus įrodymus apie vandens siurblių įrengimą, tačiau jokie objektyvūs įrodymai bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme taip ir nebuvo pateikti. Įvertinus nurodytas aplinkybes, tai, kad apeliantė nepateikė objektyvių įrodymų apie tai, kad tokie siurbliai iš tiesų egzistuoja, kad jų keliamas triukšmas trikdo kaimynų ramybę, sukelia tam tikras inžinerines problemas, teisėjų kolegija sprendžia, jog priimtas sprendimas ir šioje dalyje laikytinas teisėtu ir pagrįstu.

10919.

110Apeliacinės instancijos teismas taip pat pilnai sutinka su bylą nagrinėjusio teismo argumentais, jog A. O. nepateikė įrodymų, kad atsakovė atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, kad dėl tokių veiksmų buvo padaryta žala apeliantės sveikatai, dėl ko galima būtų spręsti apie pagrindą priteisti neturinės žalos kompensaciją. Taip pat pilnai sutiktina ir su bylą nagrinėjusio teismo pozicija, kad nėra ir jokių kitų įstatymuose numatytų neturtinės žalos atlyginimo pagrindų. Pagal Civilinio kodekso 6.250 str. 1 d. neturtinė žala atlyginama tik įstatymo numatytais atvejais, o įstatymai nenumato galimybės bendraturčiams reikalauti neturtinės žalos dėl vienokių ar kitokių kitų bendraturčių atliktų veiksmų atlyginimo.

11120.

112Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas laiko, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

11321.

114Kartu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir sprendimo motyvais bei vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, iš esmės teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsakovės padaryti ir šiuo metu ištaisyti nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai iš esmės nėra susiję su ieškinyje įrodinėtais apeliantės teisių ar teisėtų interesų pažeidimais, o formalus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimas, šiuo metu esant į bylą pateiktam Kultūros ministerijos 2019-06-25 raštui Nr. (1.29.-V) 2V-1530, patvirtinančiam, kad projektas ( - ) paveldosaugos požiūriu patikrintas 2019-06-21 (Reg. Nr. 62), bei apeliantei A. O. nesant subjektu, ginančiu viešąjį interesą, nesudaro pagrindo skundžiamo sprendimo keisti ar panaikinti.

11522.

116Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Tuo tarpu atsakovė apeliaciniame procese turėjo 510,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, nurodytos išlaidos yra protingos, pagrįstos, todėl priteistinos iš apeliantės atsakovei.

117Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

118Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

119Priteisti atsakovei E. G. (a. k. ( - ) iš ieškovės A. O. (a. k. ( - ) 510,00 Eur (penkis šimtus dešimt eurų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė A. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti... 5. 1.1.... 6. Ieškovė nurodė, kad atsakovė gyvenamajame name, esančiame ( - ), Vilniuje,... 7. 2.... 8. Atsakovė E. G. su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti, priteisti... 9. 2.1.... 10. Nurodė, kad darbai atlikti turint jiems reikalingus leidimus, projektus,... 11. 3.... 12. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos... 13. 4.... 14. Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepimu į ieškinį nurodė,... 15. 5.... 16. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė dėl... 17. 5.1.... 18. Nurodė, kad į trečiąjį asmenį Vilniaus miesto savivaldybės... 19. 6.... 20. Išvadą teikianti institucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir... 21. II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 22. 7.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 8 d. sprendimu ieškovės A.... 24. 8.... 25. Teismas nustatė, kad atsakovės butas yra daugiabučiame gyvenamajame name ( -... 26. 9.... 27. Teismas sprendė, jog atnaujinusi savo buto šildymo katilą, atsakovė buvusį... 28. 10.... 29. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovės teiginiai apie atsakovės bute... 30. 11.... 31. Nenustatęs statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ar... 32. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 33. 12.... 34. Apeliaciniu skundu ieškovė A. O. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 35. 12.1.... 36. Teismas pripažino, kad pastatas, kuriame yra ieškovės ir atsakovės butai,... 37. 12.2.... 38. Atsakovė savavališkai užėmė ieškovės dūmtraukio kanalą ir jos kanalą... 39. 12.3.... 40. UAB „Senamiesčio ūkis“ patikrino ieškovės nurodytas aplinkybes ir... 41. 12.4.... 42. Aplinkybę, kad atsakovė savavališkai sumontavo vamzdžius, patvirtina byloje... 43. 12.5.... 44. Teismas neatsižvelgė, kad pažeistos ne tik statybos teisinius santykius... 45. 12.6.... 46. Teismas visiškai nevertino aplinkybių, susijusių su vandens siurblių... 47. 12.7.... 48. Būtent dėl atsakovės padaryto pažeidimo, ieškovė patyrė tiek sveikatos... 49. 13.... 50. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė E. G. prašė A. O. apeliacinį... 51. 13.1.... 52. Statybos įstatymo 27 straipsnio (Statybą leidžiantys dokumentai) 1 dalies 4... 53. 13.2.... 54. Inspekcija 2017-01-24 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje, dėl ko... 55. 13.3.... 56. Ieškovė nepateikė ir byloje nebuvo gauta jokių įrodymų, kad atsakovės... 57. 13.4.... 58. Kaip teisme nurodė atsakovės bute remonto darbus organizavęs K. D., kamino... 59. 13.5.... 60. Ieškovės teiginių (kad atsakovė sukeitė atskiriems butams priskirtus... 61. 13.6.... 62. Klausimai, susiję su galimai padarytais nekilnojamųjų kultūros vertybių... 63. 13.7.... 64. Ieškovė ir jos iniciatyva patikrinimą atlikęs Kultūros paveldo... 65. 13.8.... 66. Ieškovė neatsižvelgė į teismo pasiūlymą dėl įrodymų papildymo, todėl... 67. 13.9.... 68. Ieškovė šių savo ieškinio teiginių, iš kurių kildina neturtinės žalos... 69. 2.... 70. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 71. 14.1.... 72. UAB „Senamiesčio ūkis“ 2017-10-18 raštu Nr. R2-882 informavo ieškovę... 73. 14.2.... 74. Apeliantės skundžiamame sprendime konstatuojama, kad atsakovė 2016 m.... 75. 3.... 76. Tretieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos... 77. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 78. Apeliacinis skundas atmestinas.... 79. 4.... 80. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 81. 5.... 82. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 83. 6.... 84. Dėl naujų įrodymų priėmimo. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės... 85. 7.... 86. Atsakovė taip pat pateikė prašymą prijungti naują rašytinį įrodymą –... 87. 8.... 88. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ),... 89. 9.... 90. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įrodinėjimo tikslas – teismo... 91. 10.... 92. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiamame sprendime... 93. 11.... 94. Byloje nėra ginčo dėl to, kad dūmtraukiai yra daugiabučio namo, kuriame... 95. 12.... 96. Apeliacinės instancijos teismas kaip nepagrįstus taip pat atmeta ir... 97. 13.... 98. Šioje byloje svarbu ir tai, jog nėra ir jokių įrodymų, kad šiuo metu... 99. 14.... 100. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai rėmėsi... 101. 15.... 102. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad atsakovė derino darbų projektą,... 103. 16.... 104. Kita vertus, nurodyto leidimo savalaikis negavimas iš esmės nepaneigia kitų... 105. 17.... 106. Įvertinusi nurodytus argumentus, pareikšto ieškinio turinį, apeliantės A.... 107. 18.... 108. Teisėjų kolegija taip pat pilnai sutinka su bylą nagrinėjusio teismo... 109. 19.... 110. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pilnai sutinka su bylą nagrinėjusio... 111. 20.... 112. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 113. 21.... 114. Kartu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu... 115. 22.... 116. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos... 117. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 118. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 8 d. sprendimą palikti... 119. Priteisti atsakovei E. G. (a. k. ( - ) iš ieškovės A. O. (a. k. ( - ) 510,00...