Byla e2-804-781/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės V. M. įmonės „Res Judicata“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-335-212/2019 pagal ieškovės V. M. įmonės „Res Judicata“ pareiškimą atsakovei žemės ūkio bendrovei „House of Angus“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė V. M. įmonė „Res Judicata“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama iškelti atsakovei žemės ūkio bendrovei „House of Angus“ (toliau - atsakovė) bankroto bylą. Nurodė, kad:

61.1.

72018 m. vasario 9 d. paskolino atsakovei 4 652 Eur. Paskolos terminas suėjo 2018 m. kovo 9 d., tačiau atsakovė nustatytu terminu paskolos negrąžino.

81.2.

92018 m. lapkričio 8 d. ieškovė sudarė reikalavimo perleidimo sutartis su MB „Angusferma“, įgydama 500 Eur reikalavimą į atsakovę, D. M., įgydama 900 Eur reikalavimą, S. M., įgydama 3 100 Eur reikalavimą, E. M., įgydama 100 720,81 Eur reikalavimą, V. M., įgydama 10 073,57 Eur reikalavimą. Iš viso atsakovė skolinga ieškovei 119 946,38 Eur.

101.3.

11Ieškovė 2018 m. lapkričio 9 d. pareikalavo sumokėti 119 946,38 Eur skolą ir įspėjo atsakovę, kad reikalavimo neįvykdžius, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė į reikalavimą nereagavo, skolos nesumokėjo.

121.4.

13Pagal atsakovės 2017 m. balansą bendrovės turto vertė yra 418 037 Eur, ilgalaikio turto vertė – 230 453,49 Eur. Atsakovės 2018 m. gruodžio 12 d. raštas antstolei patvirtina, kad bendrovė banko sąskaitose pinigų neturi; reikalavimai į trečiuosius asmenis maži. Be to, antstoliai iš atsakovės išieško 343 757,74 Eur. Tokiu būdu atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 343 757,74 Eur.

141.5.

15Nurodytos aplinkybės leidžia manyti, kad atsakovė savo įsipareigojimų kreditoriams nevykdo, jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovė yra nemoki, o tai yra pagrindas bankroto bylos iškėlimui.

162.

17Atsakovė atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad:

182.1.

19Ieškovės teiginiai apie bendrovės nemokumą ir 119 946,38 Eur dydžio reikalavimą bendrovei nepagrįsti.

202.2.

21Ieškovė, pateikdama teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir nepateikė atsakovei pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

222.3.

23Patvirtino, kad ieškovė Mokėjimo orderiu 2018 m. vasario 9 d. pervedė atsakovei 4 652 Eur sumą, tačiau paskolos sutartis, kurioje būtų numatytas paskolos grąžinimo terminas, šalių nebuvo sudaryta.

242.4.

25Nors reikalavimo perleidimo sutartyse nurodyta, kad reikalavimai atsirado pagal paskolos sutartis, atsakovė su šiais asmenimis paskolos sutarčių nebuvo sudariusi, paskolų grąžinimo terminai nebuvo aptarti. Sudarant reikalavimo perleidimo sutartis 2018 m. lapkričio 8 d., 2018 m. lapkričio 9 d. pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo surašymo dienai, paskolų mokėjimo terminas nebuvo suėjęs, todėl atsakovė neturėjo pareigos grąžinti paskolas.

262.5.

27E. M. ieškovei perleido negaliojantį 100 720,81 Eur reikalavimą, nes jis, kaip ir atsakovės atstovė S. B., yra bendrovės pajininkai, kurie 2016 m. sausio 5 d. nusprendė padidinti pajų iki 81 930,48 Eur kiekvienam pajininkui. Didinant pajų, E. M. paskolos buvo kapitalizuotos į pajinį įnašą, todėl jokių įsipareigojimų šiam asmeniui atsakovė neturėjo.

282.6.

29Tarp šalių yra ginčas dėl ieškovės reiškiamų reikalavimų, todėl nėra pagrindo teigti, kad šie reikalavimai yra pradelsti. Bendri atsakovės pradelsti įsipareigojimai, įskaitant ir ginčijamus reikalavimus, sudaro 42 537,51 Eur. Tuo tarpu bendrovės turtas 2019 m. sausio 25 d. sudaro 302 325,00 Eur. Šios aplinkybės patvirtina, kad nėra sąlygų kelti bankroto bylą atsakovei. Pažymi, jog bendrovė neturi jokių įsiskolinimų valstybei, o sutrikę atsiskaitymai dėl ieškovės keliamų bylų ir taikytų areštų, yra laikini.

30II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

313.

32Panevėžio apygardos teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi ieškovės pareiškimą atmetė.

334.

34Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nėra pagrindo ieškovės 119 946,38 Eur skolos reikalavimą laikyti neabejotinu. Nustatė, kad ieškovė 2018 m. lapkričio 8 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartis su MB „Angusferma“, D. M., S. M., E. M. ir V. M. ir apie reikalavimo perleidimo sutarčių sudarymą atsakovę informavo 2018 m. lapkričio 9 d. pranešimu „Apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“ (toliau - pranešimas).

355.

36Teismas sutiko su atsakove, kad paskolų, ieškovės įgytų reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu, grąžinimo terminai nenustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.873 straipsnio 2 dalies nuostatomis pareiga grąžinti paskolas atsiranda per 30 dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį. Ieškovės pranešimą ir reikalavimą grąžinti paskolas atsakovė gavo 2018 m. lapkričio 22 d., todėl pareiga grąžinti paskolas atsakovei atsirado tik 2018 m. gruodžio 22 d. Tik suėjus šiam terminui ir nesant ginčo dėl paskolų, ieškovė galėjo teikti pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi ieškovė nesilaikė įstatymo reikalavimų, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovei nebuvo tinkamai pranešta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

376.

38Teismas, tikrindamas atsakovės teiginį, kad E. M. ieškovei perleido negaliojantį 100 720,81 Eur reikalavimą, nes dalis šios sumos buvo įskaityta kaip pajinis įnašas, apklausė liudytoju E. M., kuris nepripažino aplinkybės, jog 2016 m. sausio 5 d. buvo nuspręsta padidinti turimą pajų iki 81 930,48 Eur. Liudytojo paaiškinimus teismas vertino kritiškai, nes juos paneigė bylos duomenys.

397.

40Teismas, išanalizavęs 2019 m. sausio 25 d. atsakovės balanso duomenis, priėjo išvadą dėl atsakovės mokumo. Nenustatė, kad antstolių kontorose būtų vykdomas išieškojimas iš atsakovės.

418.

42Apibendrindamas nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad atsakovė nėra nemoki, todėl pradėti bankroto bylą nėra pagrindo.

43III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

449.

45Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – iškelti bankroto bylą atsakovei. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

469.1.

474 652 Eur paskolos suteikimą patvirtina 2018 m. vasario 9 d. SEPA mokėjimo orderis, kuriame nurodyta, kad paskolos grąžinimo terminas yra 2018 m. kovo 9 d. Atsakovės ieškovei po paskolos gavimo siųstame elektroniniame laiške atsakovė ne nesutinka su paskolos grąžinimo terminu, o tik iš anksto įspėja, kad bendrovė neturės galimybės grąžinti šitos paskolos nurodytai datai. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad paskolos grąžinimo terminas nebuvo apibrėžtas. Jis suėjo 2018 m. kovo 9 d., ir 2018 m. lapkričio 9 d., kai ieškovė raštu pareikalavo atsakovės sumokėti skolą bei įspėjo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovė turėjo vykdytiną reikalavimą į atsakovę.

489.2.

49Dalies reikalavimo perleidimo sutartimis įgytų reikalavimų įvykdymo terminas buvo nustatytas sutartyse: 33 500,00 Eur reikalavimo perimto iš E. M., kylančio iš 2015 m. vasario 18 d. reikalavimo perleidimo sutarties, 3 330,00 Eur reikalavimo perimto iš V. M., kylančio iš 2015 m. sausio 17 d. paskolos sutarties, įvykdymo terminas buvo 7 d. nuo kreditoriaus rašytinio pareikalavimo. Kitų reikalavimo perleidimo sutartimis įgytų reikalavimų, kylančių iš paskolų sutarčių, iš viso 77 405,81 Eur sumai, grąžinimo terminas nebuvo nustatytas. Trečioji dalis reikalavimo perleidimo sutartimis įgytų reikalavimų 1 058,57 Eur sumai buvo kilę iš prievolių įvykdymo už atsakovę jo kreditoriams, todėl turėjo būti įvykdytos per septynias dienas nuo pareikalavimo. Gavusi 2018 m. lapkričio 9 d. reikalavimą atsakovė nesumokėjo net dalies savo skolos atsakovei, todėl 2019 m. sausio 25 d., kai pradelstų skolų suma ieškovei buvo 119 946,38 Eur, kreditorius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

509.3.

51Byloje nėra dokumentų, patvirtinančių E. M. pajinio įnašo padidinimą. 2016 m. balandžio 26 d. pajininkų sąraše pateikti duomenys yra prieštaringi ir šis dokumentas nepatvirtina ir negali patvirtinti pajininkų pajinio įnašo dydžio. Todėl teismas juo rėmėsi nepagrįstai.

529.4.

53Ieškovės skaičiavimu, į balansą įrašyto turto vertė yra ne didesnė nei 197 834,60 Eur. Pusė šios vertės yra 98 917,30 Eur. Pradelsti ieškovei įsipareigojimai sudaro 136 716,92 Eur, t. y. pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Tai reiškia, kad atsakovė yra nemoki ir jai turi būti iškelta bankroto byla.

5410.

55Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5610.1.

57Tik dalis ieškovės nurodytų reikalavimų yra pagrįsti, o ir tie reikalavimai, kurie yra pagrįsti, 2018 m. lapkričio 22 d., t.y. tą dieną, kada atsakovė gavo ieškovės pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nebuvo pradelsti. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovės reikalavimo negalima laikyti neabejotinu.

5810.2.

59Didžiausia kreditorinio reikalavimo dalis (100 720,81 Eur) 2018 m. lapkričio 8 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 4 neva buvo perimta iš E. M.. Tačiau šia reikalavimo sutartimi E. M. perleido neegzistuojantį reikalavimą, kadangi jo suteiktos paskolos buvo užskaitytos kaip įnašai už atsakovės pajus.

6010.3.

612018 m. lapkričio 8 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 1 (reikalavimas perimtas iš MB „Angusferma“) ir 2018 m. lapkričio 8 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 5 (reikalavimas perimtas iš V. M.) ieškovė perėmė reikalavimus iš pradinių kreditorių, kurie neva atsirado tretiesiems asmenims MB „Angusferma“ ir V. M. įvykdžius prievoles už atsakovę. Tačiau atsakovei yra visiškai nežinoma, kokias prievoles MB „Angusferma“ ir V. M. įvykdė už atsakovę tretiesiems asmenims UAB „Alauša“, J. B. ir ADB Gjensidige.

6210.4.

63Atsakovė nebuvo gavusi kreditorių (nei reikalavimus perleidusių, nei naujosios kreditorės - ieškovės) rašytinių pareikalavimų grąžinti paskolas iki 2018 m. lapkričio 22 d. Atsakovė pareikalavimą grąžinti paskolas pirmąjį kartą gavo tik 2018 m. lapkričio 22, t.y. tik tada, kai buvo gautas ieškovės pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6410.5.

65Bendrovės pareiga grąžinti paskolas atsirado tik 2018 m. gruodžio 22 d. (jeigu grąžinimo terminas 30 dienų) arba 2018 m. lapkričio 29 d. (jeigu grąžinimo terminas 7 dienos). 2018 m. lapkričio 9 d., t.y. tą dieną, kada buvo surašytas pranešimas, atsakovė neturėjo absoliučiai jokių pradelstų įsipareigojimų nei ieškovei, nei reikalavimus perleidusiems kreditoriams.

6610.6.

67Atsakovė negalėjo vienašališkai SEPA mokėjimo orderiu nustatyti paskolos grąžinimo termino. 2018 m. vasario 12 d. elektroninis laiškas patvirtina, kad dėl paskolos grąžinimo termino nebuvo suderėta.

6810.7.

69Ieškovės nurodomos aplinkybės apie atsakovės turimo turto masę grindžiamos prielaidomis, o net ir sutikus su ieškovės argumentais, atlikus paskaičiavimą, atsakovei vis vien išlieka mokumo būsena.

70Teismas

konstatuoja:

71IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7211.

73Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų.

7412.

75Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta atsisakyti iškelti atsakovei bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl naujų įrodymų pridėjimo

7613.

77Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus – 2019 m. vasario 8 d., 2019 m. vasario 18 d. atsakovės turto aprašus. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės pateiktus naujus įrodymus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis). Dėl ieškovės reikalavimo teisės pagrįstumo

7814.

79Ieškovė atskirajame skunde kvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvadą dėl 119 946,38 Eur neabejotinumo, taip pat nesutinka su teismo išvada, kad ji nesilaikė įstatymo reikalavimo tinkamai pranešti apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kaip tai numato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalis.

8015.

81Ginčo nutartyje teismas konstatavo, kad tik po 2018 m. gruodžio 22 d., t. y. po atsakovės pareigos grąžinti ieškovei paskolą atsiradimo dienos, ir nesant ginčo dėl paskolų, ieškovė galėjo teikti pranešimą ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies pagrindu. Be to pažymėjo, kad ieškovės atsakovei pareikštą reikalavimą sumokėti 119 946,38 Eur skolos negalima laikyti neabejotinu, todėl ieškovė nėra atsakovės kreditorė nurodytai sumai.

8216.

83Nagrinėjamu atveju atsakovei nepripažįstant ieškovės reikalavimų svarbu išsiaiškinti, ar ieškovė turėjo teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei inicijavimo. ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. ĮBĮ nėra reglamentuota, kokiais būdais nustatoma, ar asmuo turi teisę kaip kreditorius inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kuomet skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-154/2008). Visgi, nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuota taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje pripažįstama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Tuo atveju, kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).

8417.

85Apeliacinės instancijos teismui susipažinus su bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė 119 946,38 Eur reikalavimą kildina iš 2018 m. vasario 9 d. mokėjimo orderio, kuriuo atsakovei buvo padarytas 4 652,00 Eur pavedimas, ir 2018 m. lapkričio 8 d. reikalavimo perleidimo sutarčių Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, kuriomis ieškovė perėmė iš MB „Angusferma“, D. M., S. M., E. M., V. M. tam tikros sumos reikalavimą atsakovei (1 t., b.l. 5-15).

8618.

87Ginčydama ieškovės reikalavimus, kilusius reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu 115 294,38 Eur sumai, atsakovė nurodė net nežinanti kai kurių prievolių turinio bei pagrindo, o būtent – nežino, kokias prievoles MB „Angusferma“ ir V. M. įvykdė tretiesiems asmenims. Be to, E. M. suteiktų paskolų didžioji dalis buvo užskaitytos kaip papildomi įnašai didinant atsakovės pajus, todėl 2018 m. lapkričio 8 d. reikalavimo perleidimo sutartyje Nr. 4 nurodomas ir E. M. neva perleidžiamas 100 720,81 Eur dydžio reikalavimas yra visiškai nepagrįstas ir neegzistuojantis.

8819.

89Vertinant anksčiau minėto ieškovės reikalavimo pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas išanalizavo atsakovės pateiktą 2019 m. vasario 4 d. pažymą dėl bendrovės ilgalaikių įsipareigojimų, kurioje nurodyta, kad įmonė į pradelstus ilgalaikius įsipareigojimus įtraukė ieškovės pateiktus reikalavimus 22 664,97 Eur sumai, kylančius iš reikalavimo perleidimo sutarčių su D. M., V. M. ir E. M. (8 429,40 Eur), terminas įvykdyti įsipareigojimą suėjo 2018 m. gruodžio 22 d. (1 t., b.l. 58). Taigi, ši pažyma patvirtina dalies ieškovės reikalavimų pagal reikalavimo perleidimo sutartis pripažinimą, kas savaime suteikia ieškovei kreditorės statusą atsakovės atžvilgiu.

9020.

91Pasisakydamas dėl ieškovės su E. M. 2018 m. lapkričio 8 d. sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties 100 720,81 Eur sumai, teismas nustatė, kad šios sutarties pagrindu ieškovė perima E. M. reikalavimus, kilusius iš 2013 m. gegužės 16 d., 2013 m. gegužės 21 d., 2013 m. birželio 27 d. paskolos, 2015 m. vasario 18 d. reikalavimo perleidimo sutarčių (1 t., b.l. 12). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad E. M. pajinis įnašas padidėjo tik 2016 m. iš piniginių įnašų (1 t., b.l. 67, 68). Daugiau duomenų, kad E. M. suteiktos lėšos buvo panaudotos pajui didinti, atsakovė nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms, yra paneigiamas atsakovės teiginys, kad E. M. suteiktos paskolos buvo užskaitytos kaip įnašai didinat pajus.

9221.

93Vertindamas atsakovės argumentą dėl jos nežinojimo, kokias prievoles MB „Angusferma“ ir V. M. įvykdė tretiesiems asmenims, t. y. kokius reikalavimus galėjo perimti ieškovė remiantis šiomis prievolėmis, nurodoma, kad šis klausimas nebuvo nagrinėjamas pirmosios instancijos teisme, o ir apeliacinės instancijos teismas dėl šio atskirojo skundo motyvo nepasisako, kadangi šiuo atveju nėra vertinamas ieškovės reikalavimo sudėties pagrįstumas.

9422.

95Atsakovė byloje neginčija 4 652 Eur pagal 2018 m. vasario 9 d. paskolos sutartį gavimo, todėl šio reikalavimo pagrįstumas ieškovės kaip kreditorės nustatymo aspektu detaliai nenagrinėjamas.

9623.

97Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šioje bylos stadijoje ieškovės reikalavimai nėra nagrinėjami iš esmės, o tik tiek, kiek tai reikalinga ieškovės teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nustatymui. Byloje nustatytos ir anksčiau aptartos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą dėl ieškovės potencialios galimybės būti atsakovės kreditore egzistavimo. Dėl bankroto bylos inicijavimo sąlygų

9824.

99Preliminariai nustačius ieškovės reikalavimų pagrįstumą, teismas patikrina, ar ieškovė, kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos inicijavimo atsakovei, tinkamai laikėsi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

10025.

1012018 m. lapkričio 9 d. ieškovė pranešimu apie ketinimą kreiptis į teismą įspėjo atsakovę, kad per 30 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos atsakovei nesumokėjus skolos ieškovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos inicijavimo atsakovei (1 t., b.l. 16). Byloje neginčijama, kad pranešimą atsakovė gavo 2018 m. lapkričio 22 d. (1 t., b.l. 17-19).

10226.

103Kaip minėta, atsakovė pripažįstanti reikalavimą dėl 2018 m. vasario 9 d. paskolos suteikimo, teigia, kad 2018 m. lapkričio 22 d., t. y. pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo gavimo dienai, šis reikalavimas nebuvo pradelstas, todėl visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimo tinkamai pranešti apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

10427.

105Iš 2018 m. vasario 9 d. SEPA mokėjimo orderio Nr. 589 matyti, kad jis patvirtina ieškovės atliktą 4 652 Eur pervedimą atsakovei (1 t., b.l. 5). „Mokėjimo detalės“ skiltyje aiškiai pažymėtas paskolos grąžinimo terminas - 2018 m. kovo 9 d. Atsakovė 2018 m. vasario 12 d. elektroniniu laišku informavo ieškovę apie negalimumą grąžinti paskolą iki nurodytos datos (2 t., b.l. 86). Ši nustatyta aplinkybė suteikia pagrindą išvadai, jog ieškovė, mokėjimo orderyje nurodžiusi paskolos grąžinimo terminą, pasiūlė lėšų grąžinimo datą, o atsakovė, nurodžiusi, kad šiai dienai ji negalės grąžinti paskolos, neprašė nustatyti kito termino, o tiesiog įspėjo dėl negalimumo ją grąžinti. Esant tokioms aplinkybėms nesutiktina su atsakove, kad šalys neapibrėžė paskolos grąžinimo termino, todėl ji turi būti grąžinta pagal pareikalavimą per 30 dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį (CK 6.873 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai pripažintina, kad pranešimo surašymo dieną 2018 m. lapkričio 9 d. ieškovė turėjo 4 652 Eur reikalavimo teisę į atsakovę.

10628.

107Ieškovė teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovės supažindinimo su reikalavimo perleidimo sutartimis faktą. Atsakovės teigimu, apie šiuos sandorius jai tapo žinoma tik 2018 m. lapkričio 22 d., gavus pranešimą, todėl pareiga vykdyti įsipareigojimus kyla po 30 dienų, t. y. 2018 m. gruodžio 22 d., ir pranešimo surašymo, jo gavimo dienai ieškovė neturėjo reikalavimo teisės į atsakovę.

10829.

109ĮBĮ 6 straipsnyje įtvirtinta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo (reguliavimo) tvarka, pagal kurią kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį, pareiškime nurodant įmonės neįvykdytus įsipareigojimus ir įspėjant, kad jeigu jie nebus įvykdyti per laikotarpį, nustatytą pranešime, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis).

11030.

111Teismų praktikoje nurodoma, kad klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus – ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis yra skirta skolininko (įmonės), kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu įmonei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų įmonei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią įmonės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015; 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1467-370/2017).

11231.

113Minėta, kad pranešimas atsakovei buvo įteiktas 2018 m. lapkričio 22 d. Ieškovė, manydama turinti jai neįvykdytus įsipareigojimus, į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei kreipėsi 2019 m. sausio 28 d., t. y. daugiau nei po mėnesio ne tik nuo pranešimo įteikimo, bet ir nuo paties ilgiausio prievolių ieškovei įvykdymo termino – 2018 m. gruodžio 22 d. Kaip yra nurodyta anksčiau, pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo paskirtis yra įspėti atsakovę apie galinčias kilti neigiamas įsipareigojimų nevykdymo pasekmes bei suteikti jai galimybę šių pasekmių išvengti. Atsakovė, gavusi ieškovės pranešimą ir supratusi, jog atsakovė naudojasi, anot jos, jai priklausančia teise, galėjo kreiptis į ieškovę su pasiūlymu taikiai išspręsti ginčą, o ne tikėtis, jog atsakovė nesikreips į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, aplinkybė, kad ieškovės pranešime yra nurodyti įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminas dar nebuvo suėjęs, vertintina kaip formalus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies pažeidimas, neįtakojantis ieškovės teisės pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Atsakovė negali apeliuoti į jos teisių pažeidimą atsakovei pasikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi pranešimo įteikimas atitiko savo paskirtį, o atsakovė, pasielgusi pasyviai, turi prisiimti dėl to kilusias neigiamas pasekmes. Dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų

11432.

115Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas).

11633.

117Pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Įstatymas nustato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Įstatymas nenustato galimybės spręsti apie įmonės nemokumą remiantis vien prielaidomis apie įmonės finansines perspektyvas artimiausiu metu. Kaip ne kartą teismų praktikoje buvo išaiškinta, įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-611/2014).

11834.

119Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įstatymų leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymas) ir vidinį (neigiamas įmonės aktyvų ir pasyvų santykis) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgumo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio, nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1701-330/2018).

12035.

121Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto verte (o ne įrašyta turto verte), taigi į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, turi būti nustatyta reali jo vertė. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018). Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1441-823/2018).

12236.

123Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018). Dėl įmonės (ne)mokumo vertinimo

12437.

125Ieškovę pripažinus atsakovės kreditore spręstina, ar jos pareikšti reikalavimai gali įtakoti bankroto bylos atsakovei iškėlimą.

12638.

127Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs byloje esantį 2019 m. sausio 25 d. balansą, atsakovės pateiktas pažymas dėl įmonės finansinės būkles, padarė išvadą, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Ieškovė su tokiu teismo vertinimu nesutinka ir teikia argumentus dėl kitokios turto vertės, dėl pradelstų įsipareigojimų dydžio.

12839.

129Susipažinus su atsakovės į bylą pateiktu 2019 m. sausio 25 d. balansu nustatyta, kad atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 186 969 Eur, turtas – 302 325 Eur (1 t., b.l. 74). Ginčo nutartyje teismas, nustatinėdamas įmonės trumpalaikius įsipareigojimus, debitorių skolas ir ilgalaikio turto vertę, rėmėsi atsakovės pateiktomis 2019 m. vasario 4 d. pažymomis, bei padarė išvadą, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 42 537,51 Eur (1 t., 56-61).

13040.

131Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčijami reikalavimai paprastai neįskaitomi į kreditorinių ar debitorinių įsipareigojimų bendrą sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1433/2010, 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1146-381/2016 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nesutinka su ieškovės reikalavimu 115 294,38 Eur sumai, klausimas dėl atsakovės mokumo turi būti sprendžiamas neįtraukiant šio reikalavimo į jos pradelstų įsipareigojimų masę. Tačiau iš 2019 m. sausio 25 d. balanso neaišku, ar ši suma buvo įtraukta į įmonės balanse nurodytas mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, jei taip, tai kokia apimtimi, kokia, iš esmės, yra minėtų įsipareigojimų sudėtis. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis 2019 m. vasario 4 d. pažymomis ir nustatęs, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 42 537,51 Eur, nesiaiškino, kodėl ši suma koordinaliai skiriasi nuo 2019 m. sausio 25 d. balanse nurodytos bendros įsipareigojimų sumos – 186 969 Eur, taip pat nuo jame nurodytų trumpalaikių bei ilgalaikių įsipareigojimų. Taip pat, iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad juose užfiksuota skirtinga ne tik įsipareigojimų, bet ir turimo turto vertė. 2019 m. sausio 25 d. balanse nurodyta, jog ilgalaikis turtas yra 191 739 Eur vertės, o atsakovės 2019 m. vasario 2 d. žiniaraštyje – jau 155 390,29 Eur (1 t., b.l. 89-90). Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės taip pat neanalizavo. Be to, iš į bylą pateiktų 2019 m. vasario mėn. turto aprašų matyti, kad dalies turto atsakovas neišsaugojo, kas, manytina, taip pat pakoreguos balanse nurodytą įmonės turto vertę (2 t., b.l. 117-128). Dėl procesinės bylos baigties

13241.

133Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ginčui reikšmingų aplinkybių, kas lėmė nepakankamą teismo procesinio sprendimo motyvavimą, dėl ko liko neatskleista bylos esmė ir galėjo būti neteisingai išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei.

13442.

135Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties bei pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme, kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

13643.

137Kadangi dėl papildomai tirtinų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio byla turi būti nagrinėjama didesne apimtimi naujais aspektais, išreikalaujant naujus įrodymus bei įvertinant papildomus paaiškinimus, panaikinus apskųstąją nutartį bankroto bylos iškėlimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

13844.

139Dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Apeliacinis teismas taip pat nesprendžia klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nes šis klausimas turės būti išspręstas nagrinėjant bylą iš naujo.

140Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

141panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo žemės ūkio bendrovei „House of Angus“ perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė V. M. įmonė „Res Judicata“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į... 6. 1.1.... 7. 2018 m. vasario 9 d. paskolino atsakovei 4 652 Eur. Paskolos terminas suėjo... 8. 1.2.... 9. 2018 m. lapkričio 8 d. ieškovė sudarė reikalavimo perleidimo sutartis su MB... 10. 1.3.... 11. Ieškovė 2018 m. lapkričio 9 d. pareikalavo sumokėti 119 946,38 Eur skolą... 12. 1.4.... 13. Pagal atsakovės 2017 m. balansą bendrovės turto vertė yra 418 037 Eur,... 14. 1.5.... 15. Nurodytos aplinkybės leidžia manyti, kad atsakovė savo įsipareigojimų... 16. 2.... 17. Atsakovė atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko, prašė jo netenkinti.... 18. 2.1.... 19. Ieškovės teiginiai apie bendrovės nemokumą ir 119 946,38 Eur dydžio... 20. 2.2.... 21. Ieškovė, pateikdama teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo,... 22. 2.3.... 23. Patvirtino, kad ieškovė Mokėjimo orderiu 2018 m. vasario 9 d. pervedė... 24. 2.4.... 25. Nors reikalavimo perleidimo sutartyse nurodyta, kad reikalavimai atsirado pagal... 26. 2.5.... 27. E. M. ieškovei perleido negaliojantį 100 720,81 Eur reikalavimą, nes jis,... 28. 2.6.... 29. Tarp šalių yra ginčas dėl ieškovės reiškiamų reikalavimų, todėl nėra... 30. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 31. 3.... 32. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi ieškovės... 33. 4.... 34. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nėra pagrindo ieškovės 119 946,38... 35. 5.... 36. Teismas sutiko su atsakove, kad paskolų, ieškovės įgytų reikalavimo... 37. 6.... 38. Teismas, tikrindamas atsakovės teiginį, kad E. M. ieškovei perleido... 39. 7.... 40. Teismas, išanalizavęs 2019 m. sausio 25 d. atsakovės balanso duomenis,... 41. 8.... 42. Apibendrindamas nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad atsakovė nėra... 43. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 9.... 45. Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019... 46. 9.1.... 47. 4 652 Eur paskolos suteikimą patvirtina 2018 m. vasario 9 d. SEPA mokėjimo... 48. 9.2.... 49. Dalies reikalavimo perleidimo sutartimis įgytų reikalavimų įvykdymo... 50. 9.3.... 51. Byloje nėra dokumentų, patvirtinančių E. M. pajinio įnašo padidinimą.... 52. 9.4.... 53. Ieškovės skaičiavimu, į balansą įrašyto turto vertė yra ne didesnė nei... 54. 10.... 55. Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį... 56. 10.1.... 57. Tik dalis ieškovės nurodytų reikalavimų yra pagrįsti, o ir tie... 58. 10.2.... 59. Didžiausia kreditorinio reikalavimo dalis (100 720,81 Eur) 2018 m. lapkričio... 60. 10.3.... 61. 2018 m. lapkričio 8 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 1 (reikalavimas... 62. 10.4.... 63. Atsakovė nebuvo gavusi kreditorių (nei reikalavimus perleidusių, nei... 64. 10.5.... 65. Bendrovės pareiga grąžinti paskolas atsirado tik 2018 m. gruodžio 22 d.... 66. 10.6.... 67. Atsakovė negalėjo vienašališkai SEPA mokėjimo orderiu nustatyti paskolos... 68. 10.7.... 69. Ieškovės nurodomos aplinkybės apie atsakovės turimo turto masę... 70. Teismas... 71. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 72. 11.... 73. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 74. 12.... 75. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 76. 13.... 77. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus – 2019... 78. 14.... 79. Ieškovė atskirajame skunde kvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvadą... 80. 15.... 81. Ginčo nutartyje teismas konstatavo, kad tik po 2018 m. gruodžio 22 d., t. y.... 82. 16.... 83. Nagrinėjamu atveju atsakovei nepripažįstant ieškovės reikalavimų svarbu... 84. 17.... 85. Apeliacinės instancijos teismui susipažinus su bylos medžiaga nustatyta, kad... 86. 18.... 87. Ginčydama ieškovės reikalavimus, kilusius reikalavimo perleidimo sutarčių... 88. 19.... 89. Vertinant anksčiau minėto ieškovės reikalavimo pagrįstumą, apeliacinės... 90. 20.... 91. Pasisakydamas dėl ieškovės su E. M. 2018 m. lapkričio 8 d. sudarytos... 92. 21.... 93. Vertindamas atsakovės argumentą dėl jos nežinojimo, kokias prievoles MB... 94. 22.... 95. Atsakovė byloje neginčija 4 652 Eur pagal 2018 m. vasario 9 d. paskolos... 96. 23.... 97. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šioje bylos stadijoje... 98. 24.... 99. Preliminariai nustačius ieškovės reikalavimų pagrįstumą, teismas... 100. 25.... 101. 2018 m. lapkričio 9 d. ieškovė pranešimu apie ketinimą kreiptis į teismą... 102. 26.... 103. Kaip minėta, atsakovė pripažįstanti reikalavimą dėl 2018 m. vasario 9 d.... 104. 27.... 105. Iš 2018 m. vasario 9 d. SEPA mokėjimo orderio Nr. 589 matyti, kad jis... 106. 28.... 107. Ieškovė teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovės... 108. 29.... 109. ĮBĮ 6 straipsnyje įtvirtinta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo... 110. 30.... 111. Teismų praktikoje nurodoma, kad klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų... 112. 31.... 113. Minėta, kad pranešimas atsakovei buvo įteiktas 2018 m. lapkričio 22 d.... 114. 32.... 115. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos... 116. 33.... 117. Pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių... 118. 34.... 119. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 120. 35.... 121. Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis,... 122. 36.... 123. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą mokumo pagrindimo... 124. 37.... 125. Ieškovę pripažinus atsakovės kreditore spręstina, ar jos pareikšti... 126. 38.... 127. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs byloje esantį 2019 m. sausio 25... 128. 39.... 129. Susipažinus su atsakovės į bylą pateiktu 2019 m. sausio 25 d. balansu... 130. 40.... 131. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčijami reikalavimai paprastai... 132. 41.... 133. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pažymi,... 134. 42.... 135. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek... 136. 43.... 137. Kadangi dėl papildomai tirtinų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio... 138. 44.... 139. Dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kaip teisiškai... 140. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 141. panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį ir...