Byla 1A-87-518/2020
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendžio, kuriuo S. K. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje (trys nusikalstamos veikos), 184 straipsnio 2 dalyje, 209 straipsnyje, ir nuteistas:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Lino Žukausko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Albino Bielskio, Ernestos Montvidienės, sekretoriaujant Ingai Jurgaitienei, Rasai Maldanytei, Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui, nuteistajam S. K., gynėjui advokatui Aidui Mažeikai,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. K. gynėjo apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendžio, kuriuo S. K. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje (trys nusikalstamos veikos), 184 straipsnio 2 dalyje, 209 straipsnyje, ir nuteistas:

3- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda;

4- pagal BK 300 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio bauda;

5- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) 16 940 Eur pasisavinimo) laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

6- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) 50 000 Eur pasisavinimo) laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 3 (trims) mėnesiams;

7- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių už 24 477,09 Eur pasisavinimo) laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

8- pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) 35 303,14 Eur išvaistymo) laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

9- pagal BK 209 straipsnį laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.

10Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 4 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais, bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu bei S. K. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 (ketveriems) metams ir 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda.

11Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais ((2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija, galiojusi nuo 2015 m. kovo 24 d. iki 2017 m. spalio 6 d.), S. K. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant S. K. per visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

12Vadovaujantis BK 67 straipsniu, 69 straipsniu, S. K. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės žalos atlyginimas, įpareigojant S. K. per laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį atlyginti turtinę žalą civiliniams ieškovams BUAB „E“ (duomenys pakeisti), atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „B“ (duomenys pakeisti) – 66 940 Eur ir BUAB „D“ (duomenys pakeisti), atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Z“ (duomenys pakeisti) – 59 780,23 Eur.

13Iš S. K. priteista:

14- civiliniam ieškovui BUAB „E“ (duomenys pakeisti), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „B“ (duomenys pakeisti), 66 940 Eur turtinės žalos atlyginimo;

15- civiliniam ieškovui BUAB „D“ (duomenys pakeisti), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Z“ (duomenys pakeisti), 59 780,23 Eur turtinės žalos atlyginimo.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

17I.

18Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė

191.

20S. K. nuteistas už tai, kad:

211.1.

22būdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) direktoriumi nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2016 m. gegužės 1 d., pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 1 ir 2 dalis, būdamas atsakingu už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą bei buhalterinės apskaitos organizavimą ir dokumentų tinkamą pateikimą apskaitą tvarkiusiai ( - ) individualios įmonės įgaliotam asmeniui pagal pasirašytą 2014 m. liepos 18 d. buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį Nr. 63, laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gegužės 1 d. Panevėžio mieste, bendrovės veiklos teritorijoje, klastodamas dokumentus, į buhalterinę apskaitą neįtraukdamas visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, nepagrįsdamas ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais, neišsaugodamas apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, kurie turi būti saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, nenumatęs priemonių, užtikrinančių dokumentų saugumą, nepateikdamas dokumentų buhalterei, taip tyčia, per apskaitą tvarkiusį ( - ) individualios įmonės įgaliotą asmenį, apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, o būtent:

23pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574:

24- 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ reikalavimus, kad ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, jog apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;

25- 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“;

26- 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“;

27bei 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 3 punkto reikalavimus, kad „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas“,

28nes neįformino kasos pajamų orderiais (pinigų priėmimo kvitais) ir neįtraukė į kasos knygos pajamas ir neapskaitė apskaitos sąskaitoje „Nr. 272 Kasa“ registruose 40 000 Eur, gautų iš T. N., priėmimo ir jų nepateikė buhalterei: 2015 m. spalio 1 d. pagal Panevėžio rajono 3-ajame notarų biure patvirtintą sutartį pardavus žemės sklypą, esantį ( - ), T. N. už 13 000 Eur, bendrovės apskaitoje „Sąskaitoje „Nr. 2411 Pirkėjų įsiskolinimas“ nepagrįstai registravo pirkėjo T. N. 13 000 Eur įsiskolinimą PVM sąskaitos faktūros LEG000000417 pagrindu, 2015 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderyje Nr. LG000000267 įformino 13 000 Eur priėmimą iš T. N. ir kasos knygoje fiksavo 13 000 Eur padidėjimą kasoje, tačiau bendrovės apskaitoje nesumažino minėta suma T. N. skolos, o sąskaitoje „Nr. 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai“ fiksavo 13 000 Eur bendrovės skolos T. N. padidėjimą, tokiu būdu pagal įrašus apskaitos registruose nepagrįstai padidino bendrovės skolą T. N., o ne sumažino pirkėjo įsiskolinimą, kuris buvo apskaitytas „Sąskaitoje Nr. 2411 Pirkėjų įsiskolinimas“;

29- 13 straipsnio 1 dalies 4-6 punktuose nurodytus reikalavimus, kad „dokumento rekvizitai (ūkinės operacijos turinys, jos rezultatas pinigine išraiška, asmenų turinčių teisę pasirašyti parašai) turi atitikti tikrovę, dokumentas turi tiksliai ir teisingai atspindėti ūkinės operacijos (įvykio) turinį, t. y., dokumento rekvizitai turi atitikti formalius reikalavimus (nustatytus teisės aktuose) ir faktinę prasmę (tikrąją ūkinės operacijos (įvykio) esmę)“ bei 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros pasikeitimu“, nes 2016 metais, panaudojant UAB „P“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) S. K. surašytus tikrovės neatitinkančius dokumentus – kasos pajamų orderius bei PVM sąskaitas faktūras, kuriuose pasirašė P. N., kuris nedirbo bendrovėje ir neturėjo jokių įgaliojimų juos pasirašinėti, taip suklastodamas apskaitos dokumentus:

30- 2016 m. sausio 5 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje PS Nr. 160105, kuris išrašytas 2 500 Eur sumai, ties įrašu „Gavo kasininkas RI. BA.“, P. N. pasirašius Ri. Ba. vardu;

31- 2016 m. sausio 11 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje PS Nr. 160111, kuris išrašytas 3 000 Eur sumai, ties įrašu „Gavo kasininkas RI. BA.“, P. N. pasirašius Ri. Ba. vardu;

32- 2016 m. sausio 15 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje PS Nr. 160115, kuris išrašytas 3 000 Eur sumai, ties įrašu „Gavo kasininkas RI. BA.“, P. N. pasirašius Ri. Ba. vardu;

33- 2016 m. sausio 26 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje PS Nr. 160126, kuris išrašytas 2 390 Eur sumai, ties įrašu „Gavo kasininkas RI. BA.“, P. N. pasirašius Ri. Ba. vardu;

34- 2016 m. sausio 26 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje PS Nr. 160126, kuris išrašytas 1 050 Eur sumai, ties įrašu „Gavo kasininkas RI. BA.“, P. N. pasirašius Ri. Ba. vardu;

35- 2016 m. sausio 26 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitoje faktūroje GAR Nr. 16-001, išrašytai 10 890 Eur sumai, P. N. pasirašius eilutėje „(asmuo atsakingas už pardavimo operacijos atlikimą ir teisingą įforminimą)“;

36- 2016 m. sausio 26 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitoje faktūroje GAR Nr. 16-001, išrašytai 10 890 Eur sumai, eilutėje „(pareigos, vardas, pavardė, parašas)“, P. N. pasirašius rankraštinius įrašus „Ri. Ba.“ ir šalia pasirašius Ri. Ba. vardu;

37- 2016 m. sausio 29 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitoje faktūroje GAR Nr. 16-002, išrašytai 6 050 Eur sumai, eilutėje „(pareigos, vardas, pavardė, parašas)“, P. N. pasirašius rankraštinius įrašus „Ri. Ba.“ ir šalia pasirašius Ri. Ba. vardu;

38- 2016 m. sausio 29 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje PS Nr. 160129, kuris išrašytas 2 500 Eur sumai, ties įrašu „Gavo kasininkas RI. BA.“, P. N. pasirašius Ri. Ba. vardu;

39- 2016 m. vasario 2 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje PS Nr. 160202, kuris išrašytas 2 500 Eur sumai, ties įrašu „Gavo kasininkas RI. BA.“, P. N. pasirašius Ri. Ba. vardu,

40kuriuose rekvizitai (ūkinės operacijos turinys, jos rezultatas pinigine išraiška ir asmens išrašiusio ir pasirašiusio dokumentus) neatitinka tikrovės, į buhalterinę apskaitą (2016 m. sausio mėnesio pirkimo operacijų žurnalą, S. K. 2016 m. sausio – vasario mėnesių avanso apyskaitas) pateikė įtraukti 16 940 Eur paslaugų įsigijimo ir atsiskaitymo už jas ūkines operacijas, kurios neįvyko pagal 2016 m. sausio 26 d. PVM sąskaitas faktūras GAR Nr. 16-001 ir 2016 m. sausio 29 d. Nr. 16-002 paslaugų – internetinio puslapio ir duomenų bazės kūrimo viso 16 940 Eur sumai ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) paslaugų neatliko, o į savo kaip atskaitingo asmens 2016 m. sausio – vasario mėnesių avanso apyskaitas pateikė įtraukti 16 940 Eur panaudojimą, taip nepagrįstai 14 000 Eur sumažino S. K. kaip atskaitingo asmens skolą bendrovei ir 2 940 Eur įtraukė į PVM ataskaitą;

41- 13 straipsnio 1 dalies 3-5 punktuose nurodytus reikalavimus, kad „privalomi dokumentų rekvizitai (apskaitos dokumento data, ūkinių operacijų turinys ir jų rezultatai pinigine išraiška) turi patvirtinti, kad ūkinė operacija įvyko tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose“, nes

42- 2015 m. gruodžio 11 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000442 įformino statybinių medžiagų pardavimą UAB „L“ (duomenys pakeisti) už 8 703,21 Eur (tame tarpe PVM 1 510,49 Eur);

43- 2015 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000443 įformino statybinių medžiagų pardavimą UAB „L“ (duomenys pakeisti) už 210,20 Eur (tame tarpe PVM 36,47 Eur);

44- 2015 m. gruodžio 18 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000450 įformino statybinių medžiagų pardavimą UAB „H“ (duomenys pakeisti) už 19 954,30 Eur (tame tarpe PVM 3 463,15 Eur);

45- 2015 m. rugsėjo 3 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000411 įformino statybinių medžiagų pardavimą UAB „K“ (duomenys pakeisti) už 11 739,42 Eur (tame tarpe PVM 2 037,42 Eur);

46- 2015 m. rugsėjo 18 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000413 įformino statybinių medžiagų pardavimą UAB „V“ (duomenys pakeisti) už 2 438,32 Eur (tame tarpe PVM 423,18 Eur);

47- 2015 m. lapkričio 27 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000432 įformino statybinių medžiagų pardavimą UAB „H“ (duomenys pakeisti) už 10 359,66 Eur (tame tarpe PVM 1 797,96 Eur),

48nors realiai ūkinės finansinės operacijos nurodytomis sąlygomis neįvyko, tokiu būdu nepagrįstai įtraukė į bendrovės sąnaudas iš viso 44 136,44 Eur ir 9 268,67 Eur padidino pirkimo PVM;

49be to, UAB „E“ (duomenys pakeisti) išrašytose 7 PVM sąskaitose faktūrose (2015 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. sausio 26 d.), kuriose įformintas prekių (Kabelis YDY 3*1,5, Kabelis, Rekuperatorius Renovent Exellent, Striukė Motorsport M dydis Puma, Kosmetinė Deur Wach center, Knyga, Kabelis -3,2,5, Įvairios prekės, Vėdinimo sistemos komplektas) pardavimas už 38 674,84 Eur (iš jų: prekių vertė – 31 962,67 Eur, PVM 6 712,17 Eur) sumą UAB „S“ (duomenys pakeisti) neįvyko pagal dokumentuose nurodytas aplinkybes ir prekės UAB „S“ (duomenys pakeisti) ir UAB „D“ (duomenys pakeisti) nebuvo realiai patiektos;

50be to, 2015 m. gruodžio 1 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 000000000143 įformino 50 000 Eur paskolos išdavimą pagal 2015 m. gruodžio 1 d. paskolos sutartį Nr. 15/1 V. D. ir šią ūkinę operaciją pateikė įtraukti į bendrovės 2015 m. gruodžio mėnesio kasos knygos išlaidas, nors realiai ši ūkinė operacija neįvyko;

51- 19 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kad „apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“ ir 2 dalies reikalavimus, kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų įstatymo nuostatomis“ bei 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo Nr. V-100 10.15 ir 10.19 punktų nuostatas, kad „visų rūšių įmonės privalo saugoti 10 metų šiuos dokumentus: apskaitos dokumentus, surašomos ūkinės operacijos metu arba tuoj pat jai pasibaigus, kitus apskaitos dokumentus, apskaitos registrus“, nes neišsaugojo ir buhalterei bei tyrimui nepateikė 2014 ir 2016 metų apskaitos registrų (išskyrus kontrolinį apskaitos registrą – kasos knygas ir avanso apyskaitas, kai kuriuos pirkimo ir pardavimo operacijų žurnalus, kuriuose įrašyti duomenys skirti PVM deklaracijai užpildyti), t. y. 2014 m. kovo, birželio ir lapkričio mėnesių pirkimo operacijų žurnalai ir 2014 m. vasario, kovo, balandžio, birželio – gruodžio mėnesių pardavimo operacijų žurnalai, buhalterinių sąskaitų (didžiosios knygos) apyvartos žiniaraščiai, kuriuose būtų pagal dokumentus užregistruotos ilgalaikio ir trumpalaikio turto (prekių, skirtų perparduoti, kuro, pagamintos produkcijos, kasos, atsiskaitomųjų sąskaitų apyvartos žiniaraščių), nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ūkinės operacijos; 2016 m. kovo – balandžio mėnesių pirkimo ir pardavimo operacijų žurnalai, buhalterinių sąskaitų (didžiosios knygos) apyvartos žiniaraščiai, kuriuose būtų užregistruotos ilgalaikio ir trumpalaikio turto (prekių, skirtų perparduoti, kuro, pagamintos produkcijos, kasos, atsiskaitomųjų sąskaitų apyvartos žiniaraščių), nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ūkinės operacijos, neišsaugota ir nepateikta 11 vnt. laikotarpio nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. PVM sąskaitų faktūrų, kuriose buvo įformintas 55 523,84 Eur sumai prekių įsigijimas iš UAB „D“ (duomenys pakeisti), dėl ko nėra galimybės įvertinti UAB „E“ (duomenys pakeisti) 2014 metų finansinėje atskaitomybėje įrašytų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio teisingumo, 2014 ir 2016 metais pelno mokesčio ir PVM deklaracijose deklaruotų apmokestinamųjų sandorių teisingumo ir pagrįstumo;

52ir dėl nustatytų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „E“ (duomenys pakeisti) 2014-2016 metų veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų bei jų struktūros.

531.2.

54būdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) direktoriumi nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2016 m. gegužės 1 d., turėdamas savo žinioje bendrovės turtą, vykdydamas ūkinę – komercinę veiklą, priimdamas sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuodamas juridinio asmens veiklą, į bendrovės apskaitą įtraukęs realiai neįvykusias ūkines operacijas, t. y. žinodamas, kad pagal 2016 m. sausio 26 d. PVM sąskaitas faktūras GAR Nr. 16-001 ir 2016 m. sausio 29 d. Nr. 16-002 paslaugų – internetinio puslapio ir duomenų bazės kūrimo viso 16 940 Eur sumai UAB „P“ (duomenys pakeisti) neatliko ir pinigų nemokėjo, į savo kaip atskaitingo asmens 2016 m. sausio – vasario mėnesių avanso apyskaitas įtraukė 16 940 Eur panaudojimą UAB „P“ (duomenys pakeisti) vardu jo surašytus ir P. N. pasirašytus už Ri. Ba. 7 kasos pajamų orderius (2016 m. sausio 11 d. – 2016 m. vasario 2 d.) neva pagrindžiančius pinigų sumokėjimą, taip laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 11 d. iki vasario 2 d. Panevėžio mieste, bendrovės veiklos teritorijoje pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „E“ (duomenys pakeisti) turtą – pinigus 16 940 Eur.

551.3.

56būdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) direktoriumi nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2016 m. gegužės 1 d., turėdamas savo žinioje bendrovės turtą, vykdydamas ūkinę – komercinę veiklą, priimdamas sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuodamas juridinio asmens veiklą, į bendrovės apskaitą įtraukęs realiai neįvykusias ūkines operacijas, t. y. žinodamas jog pagal 2015 m. gegužės 1 d. paskolos sutartį Nr.15/1 ir 2015 m. gruodžio 1 d. kasos išlaidų orderį Nr. 000000000143 50 000 Eur paskola V. D. neišduota, šią ūkinę operaciją pateikdamas įtraukti į bendrovės 2015 m. gruodžio mėnesio kasos knygos išlaidas ir taip iš kasos buvo nurašyti pinigai, taip 2015 m. gruodžio 1 d. Panevėžio mieste, bendrovės veiklos teritorijoje pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „E“ (duomenys pakeisti) turtą – pinigus 50 000 Eur.

571.4.

58būdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) direktoriumi nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2016 m. gegužės 27 d. bei bendrovės vieninteliu akcininku, vėliau bendrovės akcijas perrašęs K. G., o šis vėliau – V. B., kurie realiai bendrovės veiklos nevykdė, pagal 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 37 straipsnio 10 dalį, būdamas atsakingas už bendrovės ūkinės veiklos organizavimą bei atlikdamas bendrovės valdymo funkcijas, laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gegužės 27 d., Panevėžio mieste, bendrovės veiklos teritorijoje, nesilaikydamas bendrovės veiklos tikslo – pelno siekimo ir bendrovės turto didinimo, sąmoningai blogai valdydamas UAB „E“ (duomenys pakeisti), bendrovei esant sunkioje ir nepatenkinamoje ekonominėje būklėje ir skoloms viršijant pusę į bendrovės balansą įrašyto turto, bendrovės dokumentuose buvo įformintos ūkinės operacijos, kurios sumažino bendrovės turtą ir mokumą bei galimybę atsiskaityti su kreditoriais, pasisavino bendrovės lėšas, kas nulėmė jos tyčinį bankrotą, kuris buvo pradėtas Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 26 d. nutartimi, taip padarydamas didelę turtinę žalą bendrovės kreditoriams, o būtent:

59- pagal 2015 m. spalio 1 d. sudarytą notarinę sutartį pardavė žemės sklypą, esantį ( - ), T. N. už 13 000 Eur ir 2015 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderyje Nr. LG000000267 įformino 13 000 Eur priėmimą iš T. N. ir kasos knygoje ir sąskaitos registre „Nr.4441 iš pirkėjų gauti išankstiniai apmokėjimai“ fiksavo 13 000 Eur bendrovės skolos T. N. padidėjimą, o bendrovė 40 000 Eur priėmimo neįformino kasos pajamų orderiais (pinigų priėmimo kvitais) ir jų neįtraukė į kasos knygos pajamas ir neapskaitė sąskaitos „Nr. 272 Kasa“ registruose, nes dėl apskaitos dokumentuose neįformintų ir į apskaitą neįtrauktų ūkinių operacijų 21 176,77 Eur sumažintos pajamos, nebuvo surašyti kasos pajamų orderiai ar pinigų priėmimo kvitai ir į kasos pajamas nebuvo įtrauktas 40 000 Eur gavimas, neužpajamavus 40 000 Eur, taip bendrovei padarytas 40 000 Eur nuostolis;

60- į bendrovės apskaitą įtraukęs realiai neįvykusias ūkines operacijas, t. y. žinodamas, jog pagal 2015 m. gruodžio 1 d. paskolos sutartį Nr. 15/1 ir 2015 m. gruodžio 1 d. kasos išlaidų orderį Nr. 000000000143 50 000 Eur paskola V. D. neišduota, šią ūkinę operaciją pateikdamas įtraukti į bendrovės 2015 m. gruodžio mėnesio kasos knygos išlaidas, taip iš kasos buvo nurašyti pinigai ir jie pasisavinti, taip padarytas bendrovei 50 000 Eur nuostolis;

61- į bendrovės apskaitą įtraukęs ūkines operacijas, susijusias su 2015 m. gruodžio 29 d. paskolos sutartimi Nr. 15/2, kuria bendrovė V. K. suteikė 33 000 Eur paskolą iki 2019 m. gruodžio 29 d. su 5 procentų metinėmis palūkanomis bei pagal 2015 m. gruodžio 29 d. kasos išlaidų orderį Nr. 000000000148 įformino 28 000 Eur paskolos išmokėjimą V. K. iš kasos ir pagal bendrovės sąskaitą AB „Šiaulių bankas“ Nr. ( - ) 2015 m. gruodžio 30 d. fiksavo 5 000 Eur paskolos išmokėjimą V. K., kuri bendrovei nebuvo grąžinta iki bankroto bylos iškėlimo;

62- į bendrovės apskaitą įtraukęs realiai neįvykusias ūkines operacijas, t. y. į savo kaip atskaitingo asmens 2016 m. sausio – vasario mėnesių avanso apyskaitas įtraukė 16 940 Eur panaudojimą UAB „P“ (duomenys pakeisti) vardu jo surašytus ir P. N. pasirašytus už Ri. Ba. 7 kasos pajamų orderius (2016 m. sausio 11 d. – 2016 m. vasario 2 d.) pagal 2016 m. sausio 26 d. PVM sąskaitas faktūras GAR Nr. 16-001 ir 2016 m. sausio 29 d. Nr. 16-002 dėl tariamų paslaugų – internetinio puslapio ir duomenų bazės kūrimo viso 16 940 Eur sumai, kurių UAB „P“ (duomenys pakeisti) neatliko ir pinigų nemokėjo, o bendrovės pinigus 16 940 Eur pasisavino, nes į avanso panaudojimą įtrauktas 16 940 Eur atsiskaitymas su UAB „P“ (duomenys pakeisti) pagal tikrovės neatitinkančius dokumentus, sumažino jo kaip atskaitingo asmens skolą bendrovei ir taip bendrovei padarytas 16 940 Eur nuostolis;

63- pagal 2015 m. rugpjūčio 10 d. sudarytą sutartį Nr. 201508F-558 išperkamosios nuomos būdu bendrovė už 23 000 Eur nupirkusi transporto priemonę BMW X5, valst. Nr. ( - ) pagal 2015 m. lapkričio 6 d. automobilio panaudos sutartį Nr. 2 UAB „G“ (duomenys pakeisti) perdavusi laikinai ir neatlygintinai naudotis panaudos davėjui priklausantį automobilį, kuris 2016 m. balandžio 11 d. lizinguotas turtas pagal lizingo sutartį Nr. 201508F-558 buvo grąžintas turto savininkui UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, taip bendrovė laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio 10 d. iki 2016 m. balandžio 11 d. iš viso lizingo bendrovei sumokėjo 9 233,84 Eur, tačiau šiuo automobiliu nesinaudojo, taip padidino sąnaudas ir įsipareigojimus lizingo bendrovei, padarė bendrovei 9 233,84 Eur nuostolį;

64- bendrovė 2013 m. rugpjūčio 26 d. sudariusi lizingo sutartį su UAB „Medicinos bankas“ ir įvykdžiusi sutarties sąlygas 2016 m. balandžio 7 d. už 6 748,15 Eur savo nuosavybėn įsigijo automobilį „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) kurį pagal 2016 m. balandžio 12 d. sutartį pardavė UAB „J“ (duomenys pakeisti) už 1 138 Eur, o pagal 2016 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščio duomenis automobilio „Audi A6“ įsigijimo savikaina buvo 6 748,15 Eur, nusidėvėjimas 2 699,23 Eur, likutinė vertė 4 048,92 Eur, taip automobilį pardavus 2 910,92 Eur mažesne kaina nei jo likutinė vertė, bendrovė patyrė 2 910,92 Eur nuostolį;

65tokiu būdu pagal sudarytus sandorius bendrovei buvo padarytas iš viso 106 940 Eur (40 000 Eur (neapskaityti pinigai) + 50 000 Eur (realiai nesuteiktos paskolos) + 16 940 Eur (avanso panaudojimas nepagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais)) nuostolis bei dėl nuostolingų sandorių bendrovė patyrė 11 933,07 Eur nuostolį (9 233,84 Eur (sumokėta lizingui už turtą) + 2 699,23 Eur (turto pardavimo nuostolis)), dėl šių jo kaip direktoriaus sudarytų sandorių padarė UAB „E“ (duomenys pakeisti) kreditoriams didelę turtinę žalą, kurių kreditoriniai reikalavimai 98 837 Eur sumai buvo patvirtinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi.

66II.

67Apeliacinio skundo argumentai

682.

69Nuteistojo S. K. gynėjo advokato Aido Mažeikos apeliaciniame skunde prašoma Panevėžio apygardos teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendį pakeisti:

701) iš nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, pašalinti:

71- epizodą dėl 40 000 Eur, gautų iš T. N., neįtraukimo į buhalterinę apskaitą;

72- epizodą dėl 13 000 Eur priėmimo iš T. N.;

73- epizodą dėl sandorių su UAB „L“ (duomenys pakeisti), UAB „H“ (duomenys pakeisti), UAB „K“ (duomenys pakeisti), UAB „V“ (duomenys pakeisti);

74- epizodą dėl sandorių su UAB „S“ (duomenys pakeisti);

75- epizodą dėl 50 000 Eur paskolos išdavimo V. D., paliekant epizodą dėl sandorių su UAB „P“ (duomenys pakeisti);

762) S. K. išteisinti:

77- dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl 16 940 Eur pasisavinimo iš UAB „E“ (duomenys pakeisti);

78- dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl 50 000 Eur pasisavinimo iš UAB „E“ (duomenys pakeisti);

79- dėl kaltinimo pagal BK 209 straipsnį;

80- dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį dėl 35 303,14 Eur UAB „D“ (duomenys pakeisti) iššvaistymo;

81- dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl 24 477,09 Eur vertės prekių pasisavinimo iš UAB „D“ (duomenys pakeisti).

822.1.

83Apeliaciniame skunde dėl 40 000 Eur, gautų iš T. N., nurodoma, kad pagal byloje apklaustų asmenų parodymus T. N. 40 000 Eur išlaidos namo statybai buvo nepagrįstai priskirtos UAB „E“ (duomenys pakeisti) pajamoms. Kaip parodė T. N., 40 000 Eur buvo išlaidos už namo dėžutės statybą ir statybines medžiagas, medžiagos buvo perkamos iš įvairių įmonių, taip pat ir iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) pagal PVM sąskaitas faktūras, dėl medžiagų bendravo su S. K. ir K. G., kuris statė namą, kaip suprato, pastarasis dirbo kaip fizinis asmuo, už darbą atsiskaitydavo su K. G., S. K. tik patarinėdavo. K. G. parodė, kad oficialiai UAB „E“ (duomenys pakeisti) nedirbo, bet jį samdė kaip dirbantį pagal verslo liudijimą, kartu dirbo V. D., S. K., kaip UAB „E“ (duomenys pakeisti), vadovas, paprašė pastatyti namą, jie padarė pamatus, sienas ir stogą, neįrenginėjo namo vidaus, apdailos nedarė, reikalingos medžiagos būdavo pateikiamos, namą pastatė kažkur per mėnesį, pinigus už darbą sumokėjo S. K., taip pat ir T. N., gautus pinigus dalijosi su V. D.. Pastarasis parodė, kad dirbo kartu su K. G., abu dirbo pagal patentą, juos samdė S. K.. Taigi, kaip matyti iš parodymų, T. N. už 40 000 Eur pats pirko statybines medžiagas iš įvairių įmonių, taip pat mokėjo statybos darbus objekte pagal patentus atlikusiems K. G. ir V. D., kurie nebuvo susieti su UAB „E“ (duomenys pakeisti) darbo santykiais, o dirbo savarankiškai. Šioje dalyje UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu padarytomis išvadomis negalima besąlygiškai remtis. Akivaizdu, jog tyrimą atlikusiai specialistei buvo pateikti neišsamūs liudytojų, apklaustų ikiteisminio tyrimo metu, parodymai, nebuvo aiškinamasi, kam ir už ką T. N. sumokėjo 40 000 Eur, tuo labiau kad specialistei net nebuvo žinoma, jog K. G. dirbo pagal patentą, todėl specialisto išvados šioje dalyje negalima laikyti patikima ir ja grįsti apkaltinamąjį nuosprendį. Dėl nurodytų motyvų iš kaltinimo apgaulingu apskaitos tvarkymu šalintina aplinkybė, kad S. K. neįformino kasos pajamų orderiais (pinigų priėmimo kvitais) ir neįtraukė į kasos knygos pajamas ir neapskaitė apskaitos sąskaitoje „Nr. 272 Kasa“ registruose 40 000 Eur, gautų iš T. N..

842.2.

85Dėl 13 000 Eur priėmimo iš T. N. pažymima, jog pagal S. K. parodymus apskaitant 13 000 Eur gavimą buvo padaryta buhalterinė klaida. Specialistė N. Š. paaiškino, kad kasos pajamų orderyje fiksuotas pinigų priėmimas yra įtrauktas į kasos knygą, bet apskaitoje pavaizduota ne kad pirkėjas atsiskaitė už sklypą, o kad bendrovė skolinga T. N.. Taigi, sąskaita buvo įtraukta į apskaitą, pinigai buvo gauti, tik apskaitoje neteisingai apskaityti, nes atvaizduota bendrovės skola, o ne pirkėjo įsiskolinimas. Specialistės manymu, taip nutiko arba dėl tam tikrų duomenų trūkumo, arba buvo tiesiog suklysta. Dėl to iš kaltinimo apgaulingu apskaitos tvarkymu šalintina aplinkybė, kad S. K. bendrovės apskaitoje nesumažino 13 000 Eur T. N. skolos, o sąskaitoje „Nr. 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai“ fiksavo minėta suma bendrovės skolos T. N. padidėjimą.

862.3.

87Skunde neginčijama S. K. kaltė jam inkriminuoto UAB „P“ (duomenys pakeisti) surašytų tikrovės neatitinkančių buhalterinės apskaitos dokumentų (kasos pajamų orderių bei PVM sąskaitų faktūrų) panaudojimo, į apskaitą įtraukus 16 940 Eur panaudojimą, taip nepagrįstai 14 000 Eur sumažinus savo, kaip atskaitingo asmens, skolą bendrovei, o 2 940 Eur įtraukus į PVM ataskaitą. Tačiau ūkinės operacijos su UAB „L“ (duomenys pakeisti), UAB „H“ (duomenys pakeisti), UAB „K“ (duomenys pakeisti) ir UAB „V“ (duomenys pakeisti), kaip paaiškino S. K., realiai įvyko – medžiagos buvo pirktos, parduotos šioms įmonėms ir išvežtos. Specialisto išvada šioje dalyje yra sąlyginė, padaryta vadovaujantis tik prielaidomis, jog tam tikros medžiagos nebuvo parduotos nurodytoms įmonėms, o panaudotos namų statybai. Visgi byloje nėra neginčijamų duomenų, patvirtinančių tokį vertinimą. Apeliantui nesuprantama, kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog PVM sąskaita faktūra LEG 000000450 iš tikrųjų buvo išrašyta ir prekės parduotos T. N., o ne UAB „H“ (duomenys pakeisti). Atsižvelgiant į tai, iš kaltinimo apgaulingu apskaitos tvarkymu šalintinos ir aplinkybės dėl sandorių su UAB „L“ (duomenys pakeisti), UAB „H“ (duomenys pakeisti), UAB „K“ (duomenys pakeisti) ir UAB „V“ (duomenys pakeisti).

882.4.

89Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) išrašytų 7 PVM sąskaitų faktūrų bendrovei „S“ (duomenys pakeisti) S. K. parodė, jog tuo metu, kai trūkdavo pinigų UAB „S“ (duomenys pakeisti) užsakydavo prekes iš tiekėjų, prekės važiuodavo tiesiai klientams. Nors skundžiamame nuosprendyje vadovautasi buvusios UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterės A. K. parodymais apie pastebėtus su buvusia įmonės veikla nesusijusius pirkimus, tačiau liudytoja buhaltere dirbo iki 2014 m. liepos 18 d., o S. K. bendrovei vadovavo nuo 2014 m. gegužės 22 d., kadangi A. K. išėjo iš darbo praėjus dviem mėnesiams nuo tada, kai bendrovei pradėjo vadovauti S. K., kuris pakeitė įmonės veiklos profilį, todėl naujos prekės iš tikrųjų nebuvo susijusios su buvusia įmonės veikla, bet tiesiogiai susijusios su nauja įmonės veiklos kryptimi ir jokių parodymų prieštaravimų šioje vietoje nėra. UAB „S“ (duomenys pakeisti) direktorius G. S. parodė, kad jei UAB „D“ (duomenys pakeisti) trūko apyvartinių lėšų, o UAB „S“ (duomenys pakeisti) jų turėjo, tai pirkdavo prekes iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) ir parduodavo UAB „D“ (duomenys pakeisti), jie buvo kaip finansavimo šaltinis už tam tikrą maržą, buvo sutarta 4-5 procentų marža. R. B. nurodė, žinojęs apie tokį finansavimo būdą, kai jų įmonėje buvo sunki finansinė padėtis. Specialistė N. Š. paaiškino, kad pirkimas per tarpininkus nėra draudžiamas, bet šiuo atveju prekės inventorizacijos metu nebuvo rastos, visgi specialistė taip ir negalėjo pasakyti, ar tuo buvo padarytas grubus įstatymo pažeidimas. Esant šioms aplinkybėms, iš kaltinimo apgaulingu apskaitos tvarkymu šalintinas UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių pirkimas iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) per tarpininką UAB „S“ (duomenys pakeisti).

902.5.

91Kaip teigia apeliantas, byloje nebuvo įrodyta, jog 50 000 Eur paskola V. D. nebuvo suteikta. S. K. paaiškino, kad paskola buvo išduota, bet V. D. galėjo tyčia pasirašyti ne savo parašu, jog vėliau galėtų neigti gavęs paskolą ir jos negrąžinti. K. G. parodė, jog V. D. įmonei turėjo skolą, atrodo, kad skolinosi savo namo remontui, pirkosi blokelius, apšiltinimo medžiagas, liudytojas padėjo suvežti medžiagas, vėliau kai K. G. vadovavo UAB „E“ (duomenys pakeisti) V. D. žadėjo grąžinti skolą. Taigi, byloje nėra patikimų įrodymų, paneigiančių S. K. parodymus apie paskolos V. D. suteikimą ir galimą jo sąmoningą pasirašymą ne savo parašu tikslu negrąžinti paskolos.

922.6.

93Skunde nesutinkama ir su tuo, jog S. K. buvo atsakingas už UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą. S. K. parodė, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti) buvo parduota K. G., kuriam visi dokumentai buvo perduoti pagal teisės aktų reikalavimus, įmonės dokumentai buvo laikomi buhalterijoje, kratos metu pareigūnai paėmė dokumentus, o ko nepaėmė, liko B. Š. įmonėje. K. M. parodė, kad 2016 m. balandžio mėnesį buvo daroma krata ir FNTT pasiėmė dalį įmonės dokumentų, likusius dokumentus atidavė pačiam direktoriui, nutraukdami buhalterinės paslaugos sutartį. B. Š. parodė, kad dar gavo dokumentų po kratos, klausė tyrėjos dėl dokumentų, ši atsakė, kad tyrimui šių dokumentų nereikia, todėl dokumentus suvedė į įmonės buhalterinę sistemą ir atidavė direktoriui. K. G. parodė, kad sugalvojo pats vykdyti verslą ir perėmė UAB „E“ (duomenys pakeisti), bet taip jokios veiklos vykdyti nepradėjo, įmonė jam buvo perrašyta pas notarą, buvo perduoti kai kurie dokumentai, bet ne visi, vėliau įmonę perleido draugui V. B., kuris sakė, kad jam jokių dokumentų nereikia, todėl dokumentus laikė pas save ir pareikalavus perdavė bankroto administratoriui. Kaip matyti iš specialisto išvados dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo, 2016 m. balandžio 7 d. atliktos kratos metu tarp paimtų buhalterinės apskaitos dokumentų nebuvo 2014 ir 2016 metų didžiosios knygos sąskaitų apskaitos registrų. Tačiau 2014 m. liepos 21 d. Bylų (dokumentų) perdavimo akte Nr. 07/21, kuriuo buhalterė A. K. perdavė (pasirašė) 2012, 2013 metų ir laikotarpio nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. dokumentus, nėra fiksuota asmens, kuriam perduoti dokumentai vardas, pavardė, pareigos, parašas, perduodamų dokumentų sąraše neįvardinti apskaitos registrai. Taigi, byloje nėra duomenų, jog S. K. buvo perduoti 2014 m. apskaitos registrai, todėl jis negali būti atsakingas už jų išsaugojimą. Be to, pagal bylos duomenis S. K. UAB „E“ (duomenys pakeisti) vadovavo nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2016 m. gegužės 1 d., bendrovės direktoriumi nuo 2016 m. gegužės 27 d. buvo K. G., todėl visiškai neaišku, kodėl 2016 m. gegužės 26 d. buhalterinę apskaitą tvarkiusi įmonė būtent S. K. perdavė buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuos paprašytas pateikė ikiteisminiam tyrimui. S. K. nebūdamas bendrovės vadovas, gavęs jos buhalterinės apskaitos dokumentus, tuo metu jau neturėjo pareigos šiuos dokumentus saugoti, todėl jis negali atsakyti už dokumentų neišsaugojimą.

942.7.

95Dėl S. K. inkriminuoto 16 940 Eur pasisavinimo iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) nuteistasis parodė, kad įmonėje buvo mokami neoficialūs atlyginimai, kurių dydis priklausė nuo įdirbio, nuo parduotų prekių, pratęstų garantijų, gruodžio mėnesio neoficialių atlyginimų dydis galėjo siekti ir 4 000 Eur, todėl ir susidarė pinigų sumos, kuri buvo išmokėta neoficialiems UAB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojų atlyginimams, trūkumas, tie pinigai buvo nurašyti pasinaudojus UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentais. V. K. patvirtino gaudavęs dalį atlyginimo neoficialiai, grynais pinigais, niekur nepasirašant. Kadangi pirmosios instancijos teismas atmetė S. K. ir V. K. parodymus, įvardijo juos abstrakčiais dėl to, kad nebuvo nurodyta, kuriems iš darbuotojų buvo mokamas neoficialus atlyginimas, kokio dydžio ir kaip dažnai, todėl apeliacinės instancijos teisme būtina atlikti įrodymų tyrimą – apie neapskaityto atlyginimo mokėjimą papildomai apklausti S. K. ir buvusius UAB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojus. Taip pat nurodoma, kad S. K. kaltę dėl 50 000 Eur pasisavinimo iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) paneigia anksčiau nurodytos aplinkybės apie V. D. išduotą paskolą.

962.8.

97Gynėjo teigimu, S. K. nepagrįstai buvo pripažintas kaltu dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) tyčinio bankroto. Paskolos V. D. ir V. K. buvo suteiktos su 5 procentų metinėmis palūkanomis, todėl negalima teigti, kad suteikus paskolas įmonei buvo padaryta žala. Dėl automobilio BMW X5, valst. Nr. ( - ) S. K. paaiškino, jog UAB „G“ (duomenys pakeisti) skolindavo pinigus UAB „E“ (duomenys pakeisti) apyvartinėms lėšoms, už šią paslaugą UAB „G“ (duomenys pakeisti) vadovui P. K. buvo leista naudotis automobiliu, buvo sudaryta panaudos sutartis ir dėl to UAB „E“ (duomenys pakeisti) nuostolių nepatyrė. Tuo tarpu automobilis „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) parduotas, kadangi labai suprastėjo jo būklė ir gauti pinigai pardavimo metu visiškai atitiko tuometinį automobilio techninį stovį. Dėl 13 000 Eur bendrovės skolos T. N. padidėjimo, 40 000 Eur priėmimo neįforminimo kasos pajamų orderiais ir 16 940 Eur atsiskaitymo su UAB „P“ (duomenys pakeisti) S. K. pozicija ir apelianto argumentai apeliaciniame skunde išdėstyti anksčiau. Pažymima, kad BK 209 straipsnyje numatytas nusikaltimas padaromas tik tyčia, todėl įrodinėjant kaltės klausimą, turi būti nustatyta, kad asmuo, turintis įgalinimų valdyti įmonę, suprato, kad blogai valdo įmonę, numatė bankroto ir žalos kreditoriams atsiradimo galimybę ir šių padarinių norėjo (tiesioginė tyčia) arba nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems kilti (netiesioginė tyčia). Tačiau įvertinus visas byloje nustatytas aplinkybes matyti, kad visais minėtais sandoriais S. K. tik siekė naudos įmonei, nesuprato, jog blogai valdo įmonę, nenumatė žalos atsiradimo, todėl S. K. veikoje nėra BK 209 straipsnyje numatyto nusikaltimo požymių.

982.9.

99S. K. dėl jam inkriminuoto UAB „D“ (duomenys pakeisti) turto – 35 303,14 Eur iššvaistymo paaiškino, kad visi pinigai buvo panaudoti neoficialioms darbuotojų algoms, kuriuos mokėjo UAB „D“ (duomenys pakeisti) direktoriaus R. B. nurodymu ir šiam žinant. Teisme liudytojas T. A. parodė, kad atlyginimas buvo mokamas į sąskaitą, tačiau S. K. vis skatindavo sumokėdamas įvairias sumas grynaisiais pinigais, nežino kaip tai buvo apskaitoma, per keletą kartų bendrai yra gavęs apie 4-5 tūkstančius litų, mano, kad ir kiti darbuotojai buvo taip pat skatinami. Ikiteisminio tyrimo metu T. A. taip pat nurodė aplinkybes dėl priedų grynaisiais mokėjimo, pažymėjo, jog tokia skatinimo sistema buvo sukurta tik vadybininkams. J. P. nurodė analogiškai, jog atlyginimą gaudavo į sąskaitą, o priedus už gerus pardavimus mokėdavo grynaisiais, priedo dydį nustatydavo S. K., priedą (gal 100 ar 200 Lt) yra gavusi gal porą kartų. Ikiteisminio tyrimo metu J. P. nurodė, kad maždaug nuo 2014 metų vidutiniškai grynais pinigais iš S. K. kas mėnesį gaudavo ne mažiau 300 Lt, UAB „D“ (duomenys pakeisti) dirbo iki 2015 m. kovo 16 d., S. K. priedus grynais pinigais mokėdavo T. A., D. A., D. D.. V. K. parodė, kad UAB „D“ (duomenys pakeisti) gaudavo atlyginimą ir grynais, ir per banką, mokėjo ir S. K., ir R. B., programa apskaičiuodavo, kiek kiekvieno vadybininko suprekiauta, nuo pelno priklausydavo grynais pinigais mokamas priedas, gruodžio mėnesį, kai pardavimai geriausi, gaudavo papildomai ir 1 000 Eur, būdavo ir 100 Eur, visi vadybininkai gaudavo ženkliai didesnius atlyginimus nei minimumas, formulės, pagal kurias apskaičiuodavo priedus, skaičiuodavo per susirinkimus, kuriuose dalyvaudavo S. K. ir R. B.. Liudytojas A. R. parodė, kad buvo atsakingas už garantinių prekių priežiūrą, siuntimą, techninį jų aptarnavimą, jis nebuvo skatinamas, kiek žino, skatinami buvo vadybininkai nuo pardavimų. Gynėjo vertinimu, aptarti parodymai vienareikšmiškai patvirtina, kad S. K. UAB „D“ (duomenys pakeisti) pingines lėšas panaudojo bendrovės reikmėms, nes mokėdavo vadybininkams neoficialius priedus prie atlyginimų, todėl dėl nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 2 dalyje, turi būti išteisintas.

1002.10.

101Dėl inkriminuoto UAB „D“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimo S. K. parodė, kad visos kaltinime nurodytos prekės buvo užsakytos bendrovės klientams ir jų nepasisavino. Dėl sandorių su UAB „S“ (duomenys pakeisti) apeliaciniame skunde jau buvo pasisakyta. R. B. parodė, kad nors būdavo prekiaujama sporto prekėmis, beti jei pamatydavo likučiuose statybines medžiagas, manydavo, jog kartais koks klientas užsakydavo ir tokias prekes, S. K. jam minėjo, kad rekuperatorius kažkam parduos. K. Ž. parodė, kad internetiniame puslapyje buvo daug kuo prekiaujama, ką klientai užsisakydavo, tą atsiveždavo ir pajamuodavo, jei klientas neatsiimdavo prekės, ją dėdavo pardavinėti į salę. Skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai net neapžiūrėjo S. K. namo, neįsitikino ar jame sumontuotas būtent toks rekuperatorius ir išvedžioti tokie pat laidai, kurie nurodyti kaltinime. Pats S. K., sakydamas paskutinį žodį, paminėjo, jog tokio tipo rekuperatorius yra per silpnas jo namui. Skunde pažymima, kad jeigu pareigą įrodinėti turintys valstybės pareigūnai ir institucijos nesurenka neabejotinų kaltinamojo kaltės įrodymų, byloje surinkti duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas, yra prieštaringi, neišsamūs, neleidžia daryti patikimų išvadų dėl svarbių bylos aplinkybių, ir yra išnaudotos visos galimybės pašalinti abejones dėl kaltinamojo kaltumo, kaltinamasis teismo proceso metu turi būti išteisintas.

1022.11.

103Be to, kadangi anksčiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog S. K. veiksmais jokia žala civiliniams ieškovams padaryta nebuvo, todėl civiliniai ieškiniai turėtų būti netenkinami.

1043.

105Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis S. K. ir jo gynėjas advokatas A. Mažeika prašė apeliacinį skundą tenkinti, valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

106III.

107Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

1084.

109Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

1105.

111Nuteistojo S. K. gynėjo apeliaciniame skunde nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, teigiama, kad S. K. nepadarė jam inkriminuotų nusikalstamų veikų, išskyrus nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, epizodą dėl suklastotų UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, kasos pajamų orderių) panaudojimą UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje, siekiant pateisinti S. K., kaip atskaitingam asmeniui, išduotų 16 940 Eur panaudojimą. Atsižvelgiant į tai, apeliacine tvarka tikrinama tik ta bylos dalis, dėl kurios yra paduotas apeliacinis skundas. Apeliacinio skundo argumentai iš esmės yra grindžiami tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, kurių pagrindu, apelianto teigimu, negalima daryti neginčijamų išvadų dėl S. K. kaltės padarius jam inkriminuotus nusikaltimus, bei to pasėkoje padarė faktinėms bylos aplinkybėms prieštaraujančias išvadas.

1126.

113Tačiau su tokiais nuteistojo ir jo gynėjo teiginiais galima sutikti tik iš dalies. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos teisme ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad S. K. inkriminuotų nusikalstamų veikų dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo bei dokumentų suklastojimo ir panaudojimo, dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimo ir iššvaistymo esmines aplinkybes pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo išsamiai ir nešališkai, įrodymus įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų, nepaisant atskirų aplinkybių pašalinimo iš nusikalstamų veikų aprašymo, šios S. K. inkriminuotos veikos pagrįstai pripažintos nusikalstamomis, nuteistojo kaltė padarius nusikalstamas veikas įrodyta, veikos teisingai kvalifikuotos pagal atitinkamus BK straipsnius. Šioje bylos dalyje pirmosios instancijos teismo išvados yra išsamiai motyvuotos, skundžiamame nuosprendyje ne tik aprašytas byloje ištirtų įrodymų turinys, bet ir pateiktas aiškus įrodymų vertinimas, nurodyta, kokie įrodymai, jų visuma paneigia nuteistojo parodymus. Pirmosios instancijos teismo išvados padarytos įvertinus įrodymų visumą, tuo tarpu apeliaciniame skunde įrodymai yra vertinami atsietai vieni nuo kitų, išimtinai akcentuojant tik tuos duomenis, kurie atitinka S. K. parodymus. Be to, pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais, jų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo prerogatyva. Proceso dalyviai teismui gali teikti tik savo nuomonę, pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais, dėl darytinų išvadų vertinant įrodymus, tačiau jiems nepriimtinos teismų išvados dėl įrodymų vertinimo, bylos faktinių aplinkybių nustatymo ar veikos kvalifikavimo savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui ar patvirtinančios bylą nagrinėjusio teismo šališkumą. Taip pat byloje nenustatyta esminių BPK pažeidimų gaunant duomenis, kurie teismo buvo pripažinti įrodymais, juos vertinant bei nagrinėjant baudžiamąją bylą.

1147.

115Visgi apeliacinio skundo argumentai dėl nepagrįsto S. K. nuteisimo pagal BK 209 straipsnį už nusikalstamą UAB „E“ (duomenys pakeisti) bankrotą iš dalies yra teisingi ir pagrįsti. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, pripažindamas S. K. kaltu dėl nusikalstamo bankroto apygardos teismas iš esmės vadovavosi specialisto išvadoje dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo konstatuota prasta įmonės finansine situacija ir nustatytais S. K. veiksmais, rodančiais neefektyvų ir nuostolingą ūkinės komercinės veiklos vykdymą. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pernelyg suabsoliutino specialisto išvadoje nurodytas aplinkybes, jų tinkamai neįvertino ir iš esmės niekaip nemotyvavo, ar nustatyti S. K. veiksmai sąlygojo UAB „E“ (duomenys pakeisti) bankrotą, dėl ko nepagrįstai konstatavo nusikalstamos veikos sudėties požymius S. K. veiksmuose.

116Dėl turto pasisavinimo ir iššvaistymo

1178.

118Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, o BK 184 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už patikėto ar žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės iššvaistymą. Patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų ar sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kurio atžvilgiu kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus. Kaltininko žinioje yra toks turtas, kai kaltininkas dėl savo užimamų pareigų turi teisę pavaldiniams, kuriems patikėtas turtas, duoti nurodymus dėl šio turto panaudojimo. Pasisavindamas svetimą turtą, kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai, neatlygintinai paverčia savo turtu. Pagal teismų praktiką turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims. Turto iššvaistymo neatlygintinumas pasireiškia tuo, jog turtas iššvaistomas neatlyginant jo vertės arba ją atlyginant aiškiai neteisingai, dėl ko padaroma žalos turto savininkui. Turto pasisavinimas padaromas veikiant tik tiesiogine tyčia, turto iššvaistymas gali būti padarytas ir tyčia, ir dėl neatsargumo.

1199.

120S. K. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nuteistas už tris savarankiškas nusikalstamas veikas:

121- į apskaitą įtraukęs realiai neįvykusias ūkines operacijas pagal UAB „P“ (duomenys pakeisti) išrašytus dokumentus dėl internetinio puslapio ir duomenų bazės sukūrimo, nors realiai tokios paslaugos nebuvo atliktos ir pinigai už šių paslaugų atlikimą nebuvo sumokėti, tokiu būdu į avanso apyskaitas įtraukęs 16 940 Eur panaudojimą, pasisavino UAB „E“ (duomenys pakeisti) turtą – 16 940 Eur;

122- į apskaitą įtraukęs realiai neįvykusią ūkinę operaciją dėl 50 000 Eur paskolos išdavimo V. D., tokiu būdu iš kasos nurašęs 50 000 Eur sumą, pasisavino UAB „E“ (duomenys pakeisti) turtą – 50 000 Eur sumą;

123- UAB „E“ (duomenys pakeisti) vardu pardavęs UAB „S“ (duomenys pakeisti) prekes, kurias UAB „S“ (duomenys pakeisti) pagal 2015 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. sausio 26 d. išrašytas septynias PVM sąskaitas faktūras už bendrą 40 475,99 Eur (iš jų prekės – 33 451,25 Eur, PVM – 7 024,74 Eur) sumą pardavė UAB „D“ (duomenys pakeisti), bet realiai prekių už 24 477,09 Eur sumą UAB „D“ (duomenys pakeisti) neperdavus ir už jas neapmokėjus, pasisavino UAB „D“ (duomenys pakeisti) turtą – 24 477,09 Eur vertės prekes.

12410.

125S. K. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad kaip atskaitingas asmuo nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. pateikė pateisinančius dokumentus dėl 533 970,08 Eur išlaidų įmonės reikmėms, bet dėl 35 303,14 Eur piniginių lėšų likučio nepateikęs jokių jų panaudojimą įmonės reikmėms patvirtinančių dokumentų ir šių pinigų negrąžinęs įmonei, iššvaistė UAB „D“ (duomenys pakeisti) turtą – 35 303,14 Eur.

12611.

127Nors S. K. savo kaltės dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų nepripažįsta, tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė nuteistojo pateiktas versijas, neva pagrindžiančias pinigų ir prekių panaudojimą. S. K. kaltė šioje bylos dalyje yra patvirtinta byloje apklaustų liudytojų parodymais, specialisto išvadomis ir specialistės paaiškinimais bei kita bylos rašytine medžiaga.

12812.

129Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti) atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų metu (2015 m. gruodžio 1 d. ir nuo 2016 m. sausio 11 d. iki 2016 m. vasario 2 d.) S. K. buvo UAB „E“ (duomenys pakeisti) direktoriumi. Liudytojomis apklaustos UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhaltere dirbusi A. K., vėliau UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą pagal sudarytą sutartį tvarkiusios ( - ) individualios įmonės darbuotojos B. Š. ir K. M. parodė, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti) pinigines lėšas tvarkė įmonės direktorius S. K., pagal kurio pateikiamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus buvo vedami apskaitos registrai, rengiamos ataskaitos. Nuteistasis S. K. pagal 2011 m. birželio 1 d. darbo sutartį buvo priimtas dirbti UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekybos vadovu ir buvo atsakingas už jam patikėtų materialinių vertybių, kurios yra betarpiškai susijusios su jo atliekamu darbu, išsaugojimu, be to, jam kaip atsakingam asmeniui buvo leidžiama atlikti mokėjimus UAB „D“ (duomenys pakeisti) vardu (1 t., b. l. 172-176, 178). Pats S. K. neneigė, jog disponuodavo tiek UAB „E“ (duomenys pakeisti), tiek UAB „D“ (duomenys pakeisti) grynaisiais pinigais, įmonių apskaitoje esančiomis prekėmis. Taigi, byloje neginčytinai nustatyta, kad S. K. yra tinkamas subjektas dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 ir 184 straipsniuose.

13013.

131Byloje neginčytinai nustatyta, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje buvo panaudoti suklastoti UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentai, pagrindžiantys tariamą paslaugų suteikimą ir 16 940 Eur sumokėjimą už neva suteiktas paslaugas.

13213.1.

133UAB „P“ (duomenys pakeisti) vardu įformintuose dvejose pardavimo PVM sąskaitose faktūrose ir septyniuose kasos pajamų orderiuose Ri. Ba. ir S. K. parašais patvirtintas 16 940 Eur priėmimas iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) (18 t., b. l. 63-78). Tačiau P. N. prisipažino pasirašęs UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentuose ir juos suklastojęs. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. rugpjūčio 28 d. teismo baudžiamuoju įsakymu P. N. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį dėl UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje (20 t., b. l. 78-82). 2018 m. liepos 13 d. specialisto išvadoje Nr. 04/14-2-12-7592, atlikus UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą, konstatuota, jog į S. K. avanso apyskaitas buvo įtrauktas 16 940 Eur panaudojimas pagal UAB „P“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytus kasos pajamų orderių kvitus, kuriuose, kaip ir išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, neva pagrindžiančiose paslaugų suteikimą, rankraštinius įrašus „Ri. Ba.“ parašė ir Ri. Ba. vardu pasirašė P. N., tokiu būdu panaudojant UAB „P“ (duomenys pakeisti) išrašytus tikrovės neatitinkančius dokumentus, kuriuose rekvizitai (ūkinės operacijos turinys, jos rezultatas pinigine išraiška ir asmens išrašiusio ir pasirašiusio dokumentus) neatitinka tikrovės, į S. K. 2016 m. sausio – vasario mėnesių avanso apyskaitas įtrauktos 16 940 Eur paslaugų įsigijimo ir atsiskaitymo už jas ūkinės operacijos, nors jokios paslaugos nebuvo suteiktos ir pinigai nebuvo sumokėti (19 t., b. l. 119-140).

13414.

135Nepripažindamas savo kaltės dėl 16 940 Eur pasisavinimo iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) S. K. neneigė, jog į UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą įtraukti UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentai yra suklastoti ir juose nurodyta tikrovės neatitinkanti informacija apie tariamai suteiktas paslaugas ir sumokėtus pinigus už šias paslaugas, bet tvirtino, kad šių pinigų jis nepasisavino, pinigai buvo išmokėti įmonės darbuotojams kaip neoficialus darbo užmokestis, o trūkumui padengti buvo pasinaudota suklastotais UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentais. Tačiau tokie nuteistojo S. K. parodymai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms ir neatitinka kitų bylos duomenų.

13614.1.

137Visų pirma, atkreipiamas dėmesys į tai, kad paties S. K. parodymai dėl UAB „P“ (duomenys pakeisti) suklastotų dokumentų įtraukimo į UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą aplinkybių buvo nenuoseklūs. Apklausiamas teisme S. K. nurodė, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti) buvo mokami neoficialūs atlyginimai, tokius atlyginimus mokėjo V. K., I. T., t. y. visiems šešiems UAB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojams, neoficialaus atlyginimo dydis priklausė nuo parduotų prekių, pratęstų garantijų, gruodžio mėnesį neoficialių atlyginimų dydis galėjo siekti ir 4 000 Eur. Tačiau, priešingai nei UAB „D“ (duomenys pakeisti) atveju, kai nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios S. K. neneigė fakto apie mokėtus neoficialus priedus, UAB „E“ (duomenys pakeisti) atveju tokius parodymus S. K. davė tik baigiantis ikiteisminiam tyrimui ir bylą nagrinėjant teisme. Iš pradžių apklausiamas apie galimai sudarytus sandorius su UAB „P“ (duomenys pakeisti) S. K. tvirtino, jog į jį kreipėsi UAB „P“ (duomenys pakeisti) atstovai, prašydami įvertinti, ar gali lizingo būdu gauti kompiuterinės technikos, vėliau UAB „P“ (duomenys pakeisti) atstovai pateikė pasiūlymą internetinės svetainės sukūrimui, bet jų pasiūlymas buvo nepriimtinas, todėl jokių sutartinių santykių tarp UAB „P“ (duomenys pakeisti) ir UAB „E“ (duomenys pakeisti) nebuvo (22 t., b. l. 21-23), bet jokių sandorių, kuriais būtų pridengiamas neoficialių atlyginimų mokėjimui panaudotų piniginių lėšų trūkumas, nenurodė.

13814.2.

139Be to, S. K. parodymų patikimumas kelia abejonių ir dėl to, kad S. K. negalėjo tiksliai įvardinti, kiek ir kokiems darbuotojams buvo išmokėta neoficialių priedų. Apklausiamas nuteistasis tvirtino, kad neoficialūs priedai buvo mokami visiems šešiems UAB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojams, bet, kaip matyti iš byloje esančios informacijos apie UAB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojus, bylai aktualiu 2015-2016 metų laikotarpiu UAB „E“ (duomenys pakeisti) dirbo dešimt darbuotojų (10 t., b. l. 91).

14014.3.

141Taip pat nuteistojo S. K. parodymų apie darbuotojams mokėtus neoficialius priedus nepatvirtina jokie kiti bylos duomenys, išskyrus V. K. parodymus. Liudytojas V. K. parodė, kad 2015-2016 metais dirbo UAB „E“ (duomenys pakeisti) ekspeditoriumi pardavėju, dalis atlyginimo buvo pervedama į banko sąskaitą, dalis mokama grynaisiais, grynais mokėdavo apie 500-600 Eur per mėnesį, tai buvo priedas, skaičiuojamas nuo per mėnesį viršyto pelno už pardavimus. Visgi ir šis liudytojas negalėjo konkrečiai nurodyti net sau pačiam tariamai mokėto neoficialaus priedo dydžio ir laikotarpio, kurį šis priedas buvo mokamas, be to, nieko negalėjo nurodyti apie kitiems darbuotojams mokėtą neoficialų priedą.

14214.4.

143Nuteistojo S. K. ir liudytojo V. K. parodymų kontekste pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo atliktas išsamus UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimas, kurio metu nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, patvirtinančių šių asmenų teiginius apie neoficialių priedų mokėjimą.

14414.5.

145Taigi, S. K. deklaratyvių teiginių apie neoficialių priedų mokėjimą praktiškai neįmanoma objektyviai patikrinti. Kita vertus, teismų praktikoje pripažįstama, kad įrodymų visumos vertinimo reikalavimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis) nereiškia, jog faktinėms aplinkybėms nustatyti turi būti išnaudojamos visos įmanomos įrodinėjimo priemonės. Teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-509/2010, 2K-P-89/2014, 2K-348-303/2015, 2K-7-2-699/2016 ir kt.). Nagrinėjamu atveju byloje pakanka duomenų apie tai, kad S. K., kaip atskaitingas asmuo, 16 940 Eur panaudojimą pagrindė į buhalterinę apskaitą įtrauktais suklastotais dokumentais, o kaip iš tikrųjų buvo panaudoti 16 940 Eur yra neįmanoma nustatyti. Tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, nenustatymas, kokiais tikslais buvo panaudotos įmonės piniginės lėšos, savaime nepaneigia turto pasisavinimo sudėties buvimo kaltininko padarytoje veikoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2014, 2K-428/2014 ir kt.).

14615.

147Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, daroma išvada, jog byloje neginčytinai įrodyta, kad S. K., kaip atskaitingas asmuo, įmonės reikmėms nepanaudojęs 16 940 Eur ir jų negrąžinęs įmonei, bet panaudodamas suklastotus dokumentus pagrindžiant šių piniginių lėšų panaudojimą, neabejotinai suprato savo veiksmų neteisėtą pobūdį ir norėjo taip veikti, t. y. nusikalto veikdamas tiesiogine tyčia, ir pasisavino UAB „E“ (duomenys pakeisti) didelės vertės turtą.

14816.

149Nuteistasis S. K. dėl jam inkriminuoto 50 000 Eur pasisavinimo iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) parodė, kad šių pinigų taip pat nepasisavino, kadangi 50 000 Eur buvo išmokėti V. D. kaip UAB „E“ (duomenys pakeisti) suteikta paskola.

15016.1.

151Tačiau S. K. parodymus dėl paskolos išdavimo paneigė liudytoju apklaustas V. D.. Pastarasis kategoriškai neigė, skolinęsis 50 000 Eur iš S. K. ar UAB „E“ (duomenys pakeisti), bet pripažino, kad iš S. K. yra buvęs pasiskolinęs 10 000 Lt, už kuriuos pirko automobilį, taip pat du langus, dėl paskolos susitarė tik žodžiu, paskolą atidavinėjo kas mėnesį, paskolą grąžino per pusantrų metų. Teisėjų kolegija neturi jokio objektyvaus pagrindo abejoti liudytojo V. D. parodymų patikimumu. V. D. neigė gavęs 50 000 Eur paskolą ir apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (5 t., b. l. 13-14). Taip pat liudytojo V. D. parodymus patvirtina atlikus rašysenos tyrimą surašyta 2018 m. sausio 11 d. specialisto išvada Nr. 140-(7584)-IS1-162, kurioje konstatuota, kad V. D. vardu esantys parašai paskolos sutartyje su UAB „E“ (duomenys pakeisti) ir UAB „E“ (duomenys pakeisti) kasos išlaidų orderyje yra atlikti ne V. D. (18 t., b. l. 115-117). S. K. teiginiai, jog V. D. galėjo pasirašyti paskolos sutartyje ne savo parašu, yra deklaratyvūs. Tuo labiau kad V. D. neneigė jokiais dokumentais neįformintos paskolos gavimo, todėl nėra pagrindo manyti, kad galėtų sąmoningai vengti prisiimti įsipareigojimus pagal UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje apskaitytus dokumentus.

15216.2.

153Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, liudytojo K. G. parodymai nepatvirtina nuteistojo S. K. parodymų apie išmokėtą 50 000 Eur dydžio paskolą V. D.. Apklausiamas teisme liudytojas K. G. dėl V. D. išduotos paskolos parodė, kad kartu su V. D. statė namą T. N., kiek žino, V. D. buvo pasiskolinęs iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) pinigų savo reikmėms. Tačiau šie liudytojo K. G. parodymai nepaneigia S. K. kaltės ir V. D. parodymų, kadangi K. G. negalėjo nurodyti, kokio dydžio buvo V. D. skola. Liudytojas apie 50 000 Eur V. D. įsiskolinimą sprendė tik iš to, kad jam įsigyjant UAB „E“ (duomenys pakeisti) iš S. K., šis rodė dokumentus apie V. D. skolą, kurie, kaip nustatyta, yra suklastoti.

15416.3.

155Be to, atlikus išsamų UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą, nustatyta, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti) nėra pateikusi informacijos Valstybinei mokesčių inspekcijai apie 2015 metais suteiktas paskolas fiziniams asmenims.

15616.4.

157Nurodytos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad 50 000 Eur paskola V. D. nebuvo išmokėta. Vien tai, kad dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima nustatyti, ar V. D. vardu UAB „E“ (duomenys pakeisti) dokumentuose pasirašė S. K., šiuo atveju nepaneigia S. K. kaltės, kadangi jis kaip atskaitingas asmuo neneigė iš kasos paėmęs 50 000 Eur, kuriuos tariamai sumokėjo V. D., bet šių pinigų UAB „E“ (duomenys pakeisti) negrąžino ir nepateikė jokių kitų jų panaudojimą įmonės reikmėms patvirtinančių dokumentų. Atsižvelgiant į tai, S. K. pagrįstai pripažintas kaltu dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) 50 000 Eur pasisavinimo.

15817.

159Atlikus UAB „D“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą surašytoje 2017 m. rugpjūčio 4 d. specialisto išvadoje Nr. 5-5/70 konstatuota, kad pagal 2014 m. sausio 1 d. – 2016 m. balandžio 30 d. S. K. kaip atskaitingo asmens avansines apyskaitas, šių apyskaitų registrus bei išlaidas pateisinančius dokumentus nustatyta, jog S. K. yra negrąžinęs jam išmokėtų 35 303,14 Eur (15 t., b.l. 10-55).

16018.

161Dėl iššvaistyto UAB „D“ (duomenys pakeisti) turto – 35 303,14 Eur nuteistasis S. K., neneigdamas paties pinigų trūkumo fakto, nurodė, jog šie pinigai buvo panaudoti UAB „D“ (duomenys pakeisti) reikmėms, išmokant darbuotojams neoficialius priedus prie atlyginimo.

16218.1.

163Šiuo atveju dalis iš byloje apklaustų UAB „D“ (duomenys pakeisti) darbuotojų patvirtino nuteistojo S. K. parodymus apie jiems mokėtus neoficialius priedus prie atlyginimo. V. K. parodė, kad dirbo UAB ,,D“ (duomenys pakeisti) pardavimų vadovu, pradžioje vadybininku, oficialiai gaudavo minimalų atlyginimą, atlyginimas buvo mokamas ir grynaisiais, ir pavedimu per banką, įmonėje buvo nustatyta, kiek vadybininkai turi suprekiauti pelno, nuo viršyto pelno buvo mokamas priedas, gruodį, kai pardavimai geriausi, papildomai gaudavo net 1 000 Eur ir daugiau, mokėdavo S. K., bet ir R. B. kelis kartus yra mokėjęs, visi vadybininkai gaudavo ženkliai didesnius atlyginimus nei numatytas oficialus, apie skatinimo sistemą buvo kalbama per susirinkimus, kuriuose dalyvaudavo S. K. ir R. B.. Apie grynaisiais mokėtus neoficialius priedus patvirtino ir vadybininkais UAB ,,D“ (duomenys pakeisti) dirbę T. A. ir J. P.. T. A. parodė, kad grynaisiais pinigais kiekvieną mėnesį buvo skatinamas mokant priedus, priedus mokėdavo S. K., liudytojo nuomone, skatinimo sistema buvo numatyta tik vadybininkams už gerus pardavimų rezultatus, yra gavęs keletą kartų grynų pinigų, gal 4 000 – 5 000 Lt iš viso. Liudytoja J. P. parodė, kad S. K. grynaisiais pinigais mokėdavo priedą, kurio dydis priklausydavo nuo pardavimų, tokį priedą yra gavusi porą kartų, apie 100 ar 200 Lt. Apklausiama ikiteisminio tyrimo metu liudytoja nurodė, gaudavusi 400 Lt, kartais 200 Lt dydžio priedą (4 t. b. l. 163-165).

16418.2.

165Tačiau vertinant, ar neoficialių priedų mokėjimą darbuotojams, galima pripažinti piniginių lėšų panaudojimu įmonės reikmėms, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visi apklausti UAB „D“ (duomenys pakeisti) darbuotojai nurodė, gaudavę neoficialias priemokas, atskiri darbuotojai nurodė, net nežinantys apie tokių priemokų mokėjimą kitiems darbuotojams. K. Ž., dirbusi kasininke UAB ,,D“ (duomenys pakeisti) parduotuvėje, parodė, kad grynaisiais nebuvo priedo prie atlyginimo nebuvo gavusi, nežino, ar toks priedas buvo mokamas kitiems darbuotojams. UAB „D“ (duomenys pakeisti) administratore dirbusi L. O. parodė, kad atlyginimas buvo mokamas pervedimu į banko sąskaitą, grynaisiais atlyginimo nėra gavusi, taip pat nėra gavusi premijos, nežino apie kitų darbuotojų skatinimą. Liudytojas T. M. parodė, kad prižiūrėjo kompiuterius, juos surinkdavo, remontuodavo, atlyginimas buvo mokamas į banko sąskaitą, jokių priedų grynaisiais negaudavo, taip pat nežino apie kitų darbuotojų skatinimą. S. V., dirbęs UAB ,,D“ (duomenys pakeisti) verslo skyriaus vadovu, parodė, kad atlyginimas buvo mokamas į banko sąskaitą, nežino apie vadybininkų skatinimus, susirinkimų metu būdavo aptariama, kaip padidinti pardavimus, bet apie piniginius skatinimus nebuvo kalbama. Liudytojas A. R. parodė, kad UAB ,,D“ (duomenys pakeisti) buvo atsakingas už garantinių prekių priežiūrą, siuntimą, techninį jų aptarnavimą, atlyginimą gaudavo į banko sąskaitą, grynaisiais nebuvo mokamas ir nebuvo skatinama, vis tiktai parodė, žinantis, jog priklausomai nuo pardavimų, buvo skatinami vadybininkai. UAB „D“ (duomenys pakeisti) taip pat vadybininkais dirbę liudytojai D. A. ir D. D. parodė, kad atlyginimas jiems buvo mokamas į banko sąskaitą, jokių paskatinimų, priedų grynaisiais pinigais negaudavo, nieko nežinojo apie veikusią skatinimo sistemą.

16618.3.

167Įvertinus aukščiau aptartus liudytojų parodymus, nekyla abejonių dėl to, jog UAB „D“ (duomenys pakeisti) veikė darbuotojų skatinimo sistema, bet ši sistema nebuvo taikoma visiems darbuotojams, taip pat ji buvo taikoma ir ne visiems vadybininkams. Nors nuteistasis S. K. ir liudytojas V. K. tvirtino, jog darbuotojų skatinimo sistema veikė su įmonės vadovo R. B. žinia, tačiau pats R. B. tvirtino, nieko apie neoficialių priedų mokėjimą nežinojęs ir priedų niekam nemokėjęs. UAB ,,D“ (duomenys pakeisti) buhaltere dirbusi J. B. taip pat parodė, kad nieko nežinojo apie darbuotojams grynaisiais mokamus priedus prie atlyginimo. Netgi liudytojai T. A. ir J. P., kurie parodė, kad gavo neoficialius priedus, paneigė nuteistojo S. K. ir liudytojo V. K. teiginius, kad priedus mokėdavo ir R. B.. Šie liudytojai, kaip ir kiti apklausti UAB „D“ (duomenys pakeisti) darbuotojai, parodė, kad per darbuotojų susirinkimus, kuriuose kartais dalyvaudavo ir R. B., apie neoficialių priedų mokėjimą nebuvo kalbama. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad nuteistasis S. K. buvo nustatęs ir atskiriems darbuotojams taikęs skatinimo sistemą, nors ir neturėjo teisės priimti sprendimo dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) piniginių lėšų panaudojimo tokiam tikslui. Šiuo atveju neoficialių priedų mokėjimas atskiriems UAB „D“ (duomenys pakeisti) darbuotojams nelaikytinas veikimu įmonės interesais ir turi būti vertinamas kaip įmonės turto iššvaistymas.

16819.

169Iš specialisto išvados 2017 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 5-5/70 dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo matyti, kad UAB „D“ (duomenys pakeisti) inventorizacijos metu nebuvo rasta 24 477,09 Eur vertės prekių, įsigytų iš UAB „S“ (duomenys pakeisti) pagal 2015 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. sausio 26 d. išrašytas PVM sąskaitas faktūras (15 t., b. l. 10-55).

17020.

171Dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių už bendrą 24 477,09 Eur sumą pasisavinimo nuteistasis kaltės taip pat nepripažino ir tvirtino, kad jam inkriminuotų prekių nepasisavino. S. K. paaiškino, kad kai UAB „D“ (duomenys pakeisti) trūkdavo apyvartinių lėšų, prekės būdavo įsigyjamos per tarpininkus, kartais į UAB „D“ (duomenys pakeisti) parduotuves prekės net nebuvo pristatomos, o vežamos tiesiai pirkėjui, šiuo atveju visos jam inkriminuotos kaip pasisavintos prekės buvo parduotos.

17220.1.

173Šiuos nuteistojo S. K. parodymus patvirtino liudytoju apklaustas UAB ,,S“ (duomenys pakeisti) direktorius G. S.. Pastarasis parodė, kad su S. K. buvo susitarimas, jog UAB ,,S“ (duomenys pakeisti) perka prekes ir parduoda UAB ,,D“ (duomenys pakeisti), kuriai tuo metu trūkdavo apyvartinių lėšų, šiuo atveju UAB „S“ (duomenys pakeisti) buvo kaip tarpininkas, realiai prekės jiems nebuvo pateikiamos, o keliaudavo tiesiai į UAB „D“ (duomenys pakeisti), UAB „S“ (duomenys pakeisti) atsiskaitydavo pagal S. K. pateiktas sąskaitas ir automatiškai išrašydavo PVM sąskaitas faktūras dėl prekių perpardavimo UAB „D“ (duomenys pakeisti), už tarpininkavimą buvo sutarta 4-5 procentų marža.

17420.2.

175Liudytoju apklaustas UAB „D“ (duomenys pakeisti) direktorius R. B. iš esmės neneigė, kad žinojo apie tokią schemą, kai UAB „D“ (duomenys pakeisti) trūkstant apyvartinių lėšų, prekės buvo įsigyjamos per tarpininkus. R. B. nurodė, kad šią schemą buvo sugalvojęs S. K.. Pastarojo liudytojo teigimu, jis tik nežinojo, kad dalis prekių tokiu būdu buvo perparduodamos iš S. K. įmonės.

17620.3.

177Iš nurodytų aplinkybių galima daryti išvadą, jog nuteistojo S. K. nurodyta prekių pardavimo UAB „D“ (duomenys pakeisti) per tarpininkus, šiuo atveju UAB „S“ (duomenys pakeisti), schema iš tikrųjų egzistavo ir ja buvo naudojamasi, kai UAB „D“ (duomenys pakeisti) trūko apyvartinių lėšų. Toks prekių įsigijimas per tarpininkus iš esmės nėra draudžiamas. UAB ,,D“ (duomenys pakeisti) buhaltere dirbusi J. B. parodė, kad dažnai UAB „D“ (duomenys pakeisti) parduodamos prekės iš tiekėjų būdavo pristatomos tiesiai pirkėjui. Tačiau byloje nustatyta, kad S. K. inkriminuotų kaip pasisavintų prekių UAB „D“ (duomenys pakeisti) inventorizacijos metu nebuvo rasta, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta ir tai, ar šios prekės buvo parduotos ir kam buvo parduotos. Kadangi UAB „S“ (duomenys pakeisti) perparduotos prekės buvo įsigytos iš S. K. vadovaujamos UAB „E“ (duomenys pakeisti), dėl to pats S. K. buvo atsakingas už perparduodamų prekių pristatymą ir sandėliavimą. Atsižvelgiant į tai, prekių neradus ir nenustačius, kad jos buvo panaudotos UAB „D“ (duomenys pakeisti) reikmėms, kaip materialiai atsakingas už jam patikėtas vertybes S. K. pagrįstai pripažintas kaltu dėl šio turto pasisavinimo.

17821.

179Nepaisant to, kad S. K. veiksmai dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių pasisavinimo kvalifikuoti teisingai, tačiau šioje dalyje skundžiamas nuosprendis keičiamas BPK 328 straipsnio 3 dalies pagrindu dėl teismo išvadų neatitikimo faktinėms bylos aplinkybėms.

18021.1.

181Kadangi S. K., G. S. ir R. B. neneigė prekių iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) per UAB „S“ (duomenys pakeisti) pardavimo UAB „D“ (duomenys pakeisti), taip pat byloje nebuvo nustatyta jokių duomenų apie šių sandorių fiktyvumą, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) realiai prekių UAB „D“ (duomenys pakeisti) nepardavė ir šios prekės nepagrįstai buvo užpajamuotos UAB „D“ (duomenys pakeisti) apskaitoje. Atsižvelgiant į tai, skundžiamas nuosprendis keičiamas, pakeičiant S. K. inkriminuotos nusikalstamos veikos aprašyme nurodytą aplinkybę, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) prekių pagal septynias laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 18 d. iki 2016 m. sausio 26 d. išrašytas PVM sąskaitas faktūras realiai UAB „D“ (duomenys pakeisti) nepardavė, o tik išrašė PVM sąskaitas faktūras su prekių antkainiu, nurodant, jog UAB „S“ (duomenys pakeisti) pagal 2015 m. gruodžio 18 d. iki 2016 m. sausio 26 d. išrašytas PVM sąskaitas faktūras perpardavė prekes UAB „D“ (duomenys pakeisti) su antkainiu. Atitinkamai iš S. K. inkriminuotos nusikalstamos veikos aprašymo šalintina aplinkybė, jog UAB „D“ (duomenys pakeisti) apskaitoje nepagrįstai buvo užpajamuotos 33 451,25 Eur vertės prekės bei tuo pačiu padidintas bendrovės turtas ir 8 974,16 Eur padidintas pirkimo PVM.

18221.2.

183Be to, byloje nebuvo įrodyta, kad UAB „D“ (duomenys pakeisti) inventorizacijos metu nerastas 24 477,09 Eur vertės prekes S. K. panaudojo namo statybai ir kitiems asmeniniams tikslams. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme nebuvo gauta jokių patikimų duomenų, kur buvo panaudotos UAB „D“ (duomenys pakeisti) inventorizacijos metu nerastos prekės. Kita vertus, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, tiksliai nenustačius kokiomis aplinkybėmis buvo panaudotas pasisavintas svetimas turtas, savaime nepaneigia paties turto pasisavinimo fakto. Atsižvelgiant į tai, iš S. K. inkriminuotos veikos aprašymo šalintina aplinkybė, kad prekės buvo panaudotos savo asmeniniams tikslams ir namo statybai.

184Dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) apgaulingo apskaitos tvarkymo

18522.

186BK 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės apskaitos vedimo tvarka. Buhalterinė apskaita BK 222 straipsnio prasme – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją, priimti ekonominius sprendimus ir (arba) sudaryti finansinę atsakomybę. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus. Kadangi BK 222 straipsnio dispozicija yra blanketinė, joje nurodyta teisės aktų reikalaujama buhalterinės apskaitos tvarka nustatoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 ir 223 straipsnio taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014).

18723.

188Atlikus UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą, buvo nustatyti šie buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai:

189- neįforminus kasos pajamų orderiais (pinigų priėmimo kvitais) ir neįtraukus į kasos knygos pajamas ir neapskaičius apskaitos sąskaitoje „Nr. 272 Kasa“ registruose 40 000 Eur, gautų iš T. N., priėmimo; T. N. už 13 000 Eur pardavus žemės sklypą, „Sąskaitoje „Nr. 2411 Pirkėjų įsiskolinimas“ nepagrįstai registravus pirkėjo T. N. 13 000 Eur įsiskolinimą, 2015 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderiu įforminus 13 000 Eur priėmimą iš T. N. ir kasos knygoje fiksavus 13 000 Eur padidėjimą kasoje, tačiau apskaitoje nesumažinus T. N. skolos, o sąskaitoje „Nr. 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai“ fiksavus 13 000 Eur įmonės skolos T. N. padidėjimą, buvo pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio, 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 3 punkto reikalavimai;

190- panaudojant suklastotus UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentus (kasos pajamų orderius bei PVM sąskaitas faktūras), į buhalterinę apskaitą įtraukus 16 940 Eur paslaugų įsigijimo ir atsiskaitymo už jas ūkines operacijas, taip pagrindžiant S. K. kaip atskaitingo asmens 16 940 Eur panaudojimą, buvo pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies, 13 straipsnio 1 dalies 4-6 punktų reikalavimai;

191- į UAB „E“ (duomenys pakeisti) sąnaudas įtraukus iš viso 44 136,44 Eur ir 9 268,67 Eur padidinus pirkimo PVM, nors realiai ūkinės finansinės operacijos su UAB „L“ (duomenys pakeisti), UAB „H“ (duomenys pakeisti), UAB „K“ (duomenys pakeisti), UAB „V“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitose faktūrose nurodytomis sąlygomis neįvyko; UAB „E“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitose faktūrose įforminus prekių už 38 674,84 Eur pardavimą UAB „S“ (duomenys pakeisti), nors ūkinės operacijos pagal PVM sąskaitose faktūrose nurodytas aplinkybes neįvyko; įforminus 50 000 Eur paskolos išdavimą ir išmokėjimą V. D., nors realiai ši ūkinė operacija neįvyko, buvo pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3-5 punktų reikalavimai;

192- neišsaugojus ir tyrimui nepateikus 2014 ir 2016 metų apskaitos registrų, vienuolikos laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. išrašytų PVM sąskaitų faktūrų dėl prekių už bendrą 55 523,84 Eur sumą įsigijimo iš UAB „D“ (duomenys pakeisti), buvo pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimai, 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo Nr. V-100 10.15 ir 10.19 punktų nuostatos.

19324.

1942017 m. liepos 5 d. specialisto išvadoje Nr. 5-5/63 dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo konstatuota, kad dėl išvardintų buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „E“ (duomenys pakeisti) 2014-2016 metų veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei jų struktūros (18 t., b. l. 134-165).

19525.

196Nuteistasis S. K. savo kaltę dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo pripažįsta tik iš dalies, t. y. neneigia, kad į įmonės buhalterinę apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentus, kuriais norėjo pateisinti susidariusį pinigų trūkumą, tačiau kitų jam inkriminuotų buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimų nepripažįsta.

19726.

198Ankstesnėje nuosprendžio dalyje jau buvo pasisakyta dėl S. K. pasisavintų 16 940 Eur, apskaitytų kaip išmokėtų UAB „P“ (duomenys pakeisti) už paslaugų suteikimą, dėl pasisavintų 50 000 Eur, apskaitytų kaip V. D. išmokėta paskola, bei dėl prekių iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) per UAB „S“ (duomenys pakeisti) perpardavimo UAB „D“ (duomenys pakeisti), todėl pakartotinai tos pačios aplinkybės apgaulingo apskaitos tvarkymo kontekste nebebus analizuojamos.

19927.

200Nuteistasis S. K. dėl iš T. N. gautų 40 000 Eur neapskaitymo parodė, kad 40 000 Eur T. N. sumokėjo K. G., UAB „E“ (duomenys pakeisti) šių pinigų negavo, UAB „E“ (duomenys pakeisti) iš T. N. pinigus gavo tik už parduotą žemės sklypą, nors UAB „E“ (duomenys pakeisti) prekiavo medžiagomis, bet gyvenamojo namo T. N. nestatė, UAB „E“ (duomenys pakeisti) nesamdė nei V. D., nei K. G., nemokėjo jiems atlyginimo.

20127.1.

202Apklausiamas teisme T. N. parodė, kad 2015 metais iš S. K. įmonės UAB ,,E“ (duomenys pakeisti) pirko žemės sklypą už 13 000 Eur, taip pat statėsi gyvenamąjį namą, bet namą statę darbininkai buvo ne iš UAB „E“ (duomenys pakeisti), iš UAB ,,E“ (duomenys pakeisti) pirko kai kurias statybines medžiagas, iš viso namo statybai (neskaitant vidaus įrengimo) išleido 40 000 Eur, mokėdavo grynaisiais, dėl statybinių medžiagų bendravo su S. K. ir namą stačiusiu K. G., kuris dirbo kaip fizinis asmuo žodinio susitarimo pagrindu. Taip pat T. N. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog būtent S. K. pasiūlė K. G. gyvenamojo namo statybų darbams atlikti, dažniausiai su juo susitikdavo po darbo, savaitės pabaigoje sumokėdavo pinigus, visomis medžiagomis rūpindavosi K. G., nežino, iš kur pirkdavo (4 t., b. l. 105-106). Esant parodymų prieštaravimams, T. N. aiškino, kad ir pats važiuodavo pirkti statybinių medžiagų, teigė nežinantis, ar K. G. gaudavo pinigus iš S. K., nurodė už medžiagas mokėjęs S. K. pagal UAB „E“ (duomenys pakeisti) išrašytas PVM sąskaitas faktūras, už darbą mokėjo K. G., bet kokią sumą iš 40 000 Eur sumokėjo už darbą K. G. negalėjo pasakyti.

20327.2.

204Apklausiamas teisme K. G. parodė, kad S. K., kaip UAB ,,E“ (duomenys pakeisti) vadovas, paprašė pastatyti gyvenamąjį namą T. N., visam statybos procesui vadovavo S. K., pats K. G. dirbo pagal verslo liudijimą, bet jo teigimu, dirbo kaip UAB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojas, kurį pasamdė S. K., kartu su juo dirbo V. D.. Anot liudytojo, pinigus už darbą grynaisiais yra gavęs tiek iš S. K., tiek iš T. N., abiem su V. D. gavosi kažkur po 5 000 Eur. K. G. tvirtino medžiagomis statybos darbams atlikti nesirūpindavęs, jei ko reikėdavo, skambindavo S. K., pats pirkdavo tik smulkias medžiagas už iš T. N. gautus pinigus.

20527.3.

206Liudytojas V. D. parodė, kad 2015 metais su K. G. statė porą namų ( - ), juos pasamdė S. K., jie dirbo kaip samdomi darbininkai, bet su K. G. turėjo išsiėmę patentus, atlyginimą mokėdavo S. K. kas dvi savaites ar kas mėnesį, pinigus V. D. perduodavo K. G., statybines medžiagas atveždavo įmonė, smulkesnes medžiagas atsiveždavo K. G.. Tai, kad statybas prižiūrėjo S. K., liudytojas patvirtino ir ikiteisminio tyrimo metu (5 t., b. l. 13-14, 25-26).

20727.4.

208Taigi, nors nuteistasis S. K. ir neigė, kad T. N. parduotame žemės sklype gyvenamąjį namą statė jo vadovaujama įmonė, bet iš aptartų liudytojų parodymų darytina priešinga išvada. Gyvenamąjį namą statę K. G. ir V. D. nurodė, kad dirbo kaip samdomi darbininkai, savo ir S. K. tarpusavio santykius įvardijo kaip darbuotojo ir darbdavio. Liudytojų verslo liudijimų įsigijimas šiuo atveju laikytinas tik siekiu užmaskuoti S. K. nusikalstamus ketinimus. Iš byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, jog UAB „E“ (duomenys pakeisti) ne tik pardavė T. N. žemės sklypą, bet būtent įmonės vardu S. K. sutarė su T. N. dėl gyvenamojo namo statybos darbų, kuriuos vykdė oficialiai įmonėje neįdarbinti K. G. ir V. D., o pats S. K. prižiūrėjo statybų eigą, parūpindavo reikalingų medžiagų. Nuteistojo S. K. teiginius, jog UAB „E“ (duomenys pakeisti) statybomis neužsiėmė, paneigia UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta aplinkybė, kad namų statybai įmonėje buvo užvestos specialios sąskaitos. Atsižvelgiant į tai, S. K. kaip UAB „E“ (duomenys pakeisti) vadovas privalėjo užpajamuoti iš T. N. gautus 40 000 Eur už gyvenamojo namo statybą, bet to nepadarė.

20928.

210Taip pat nėra pagrindo sutikti su nuteistojo S. K. teiginiais, jog jam nepagrįstai inkriminuotas PVM sąskaitų faktūrų, patvirtinančių sandorius su UAB „L“ (duomenys pakeisti), UAB „H“ (duomenys pakeisti), UAB „V“ (duomenys pakeisti) bei UAB „K“ (duomenys pakeisti), apskaitymas UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje. Nors nuteistasis ir tvirtina, kad pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras sandoriai dėl įvairių statybinių medžiagų pardavimo su nurodytomis įmonėmis iš tikrųjų įvyko, bet byloje nustatytos aplinkybės šiuos S. K. parodymus paneigia. Minėtoje 2017 m. liepos 5 d. specialisto išvadoje Nr. 5-5/63 dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo nustatyta, kad pagal pirkimo dokumentuose įformintus statybinių medžiagų duomenis gyvenamųjų namų statybai buvo panaudotos 40 321,53 Eur vertės (pirkimo kainomis) statybinės medžiagos, tačiau UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje buvo įformintas gyvenamųjų namų statybai panaudotų medžiagų pardavimas UAB „H“ (duomenys pakeisti), UAB „L“ (duomenys pakeisti), UAB „K“ (duomenys pakeisti), UAB „V“ (duomenys pakeisti). Tyrimą atlikusi specialistė paaiškino, jog statybinės medžiagos buvo įsigytos ir UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterijoje įtrauktos į pagamintos produkcijos savikainą, o 2015 metų pabaigoje buvo įformintas tų pačių statybinių medžiagų pardavimas atskiroms įmonėms. Kaip matyti iš T. N. pateiktos UAB „E“ (duomenys pakeisti) 2015 m. rugsėjo 1 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. LEG 000000450 dėl statybinių medžiagų pardavimo už 19 954,30 Eur, tokių pačių statybinių medžiagų už tokią pačią kainą pardavimas buvo įformintas ir UAB „E“ (duomenys pakeisti) 2015 m. gruodžio 18 d. PVM sąskaitoje faktūroje, kurios numeris sutampa su T. N. pateiktos PVM sąskaitos faktūros numeriu, bet jau išrašytos ne T. N., o UAB „H“ (duomenys pakeisti). Šios aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog pagal į UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą įtrauktose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas aplinkybes ūkinės operacijos iš tikrųjų neįvyko ir statybinės medžiagos minėtoms įmonėms iš tikrųjų nebuvo parduotos.

21129.

212Nuteistasis S. K. nepagrįstai teigia, kad dėl nustatytų buhalterinės apskaitos pažeidimų ir padarinių jis negali atsakyti pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, nes neatitinka šios nusikalstamos veikos subjekto požymių.

21329.1.

214Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą. Šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo – tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tokiomis įmonėmis ar asmenimis. Įmonės vadovas, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 21 straipsnio 1 dalį, yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir jų duomenų teikimą. Nors pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikianti įmonė ar asmuo), tačiau pagal teismų formuojamą praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų (duomenų) turinį ar už tokių dokumentų (duomenų) nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų (duomenų) ar pateikia dokumentus, kuriuose įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-430/2013).

21529.2.

216Byloje nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą tvarkė A. K., dirbusi UAB „E“ (duomenys pakeisti), bei pagal sudarytą sutartį ( - ) individualios įmonės darbuotojos B. Š. ir K. M., kurios formaliai turėtų atsakyti už buhalterinės apskaitos pažeidimus. Tačiau buhalterinę apskaitą tvarkiusios ir liudytojomis apklaustos A. K., B. Š. ir K. M. parodė, kad buhalterinė apskaita buvo tvarkoma pagal S. K. teikiamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal pateikiamus duomenis buvo vedami apskaitos registrai ir teikiamos ataskaitos. Jokių tyčinių neteisėtų buhalterinę apskaitą tvarkiusių buhalterių veiksmų byloje nebuvo nustatyta. Iš esmės netinkamą UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymą lėmė S. K. veiksmai, pateikiant į apskaitą įtraukti dokumentus, kuriuose užfiksuotos tikrovės neatitinkančios ūkinės finansinės operacijos, taip pat nesurašant pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų ir jų nepateikiant įtraukti į buhalterinę apskaitą, taip nuslepiant ūkines finansines operacijas. Todėl S. K. kaip UAB „E“ (duomenys pakeisti) vadovas pagrįstai buvo pripažintas tinkamu subjektu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį.

21730.

218Atmetami kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog S. K. negali atsakyti už buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą.

21930.1.

220Byloje nustatyta, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 28 d. buhalterinę apskaitą tvarkė A. K., nuo 2014 m. liepos 28 d. iki 2016 m. gegužės 24 d. – ( - ) individuali įmonė pagal 2014 m. liepos 18 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį. A. K. parodė kad išeinant jai iš darbo, buvo surašytas buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo aktas, tvirtino, kad S. K. buvo perduoti visi dokumentai – ir pirminiai, ir registrai. 2014 m. liepos 21 d. Bylų (dokumentų) perdavimo akte Nr. 07/21 nurodyta, kad buhalterė A. K. perdavė 2012, 2013 metų ir laikotarpio nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. dokumentus. Nors akte ir nėra nurodyta asmens, kuriam dokumentai perduoti, ir jis nėra pasirašytas, bet teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti A. K. parodymais apie perduotus dokumentus, tuo labiau kad po to UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą tvarkiusios B. Š. ir K. M. patvirtino, jog visi UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentai nuo 2014 metų buvo sutvarkyti tinkamai. Sutartis dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymo buvo nutraukta 2016 m. gegužės 26 d. ir tą pačią dieną surašytu Dokumentų perdavimo – priėmimo aktu Nr. 1-1 B. Š. perdavė, o S. K. priėmė akte nurodytus dokumentus (4 t., b. l. 50). Akte nurodyta, kad buvo perduoti dokumentai už 2011 – 2014 metus, 2013-2014 metų apyvartos žiniaraščiai, didžioji knyga, balansai, 2015 metų apyvartos žiniaraščiai, balansai, metinės ataskaitos, 2016 metų pirkimų, pardavimų, kasos, banko, avansinių apyskaitų, darbo užmokesčio, VMI deklaracijų, Sodros ataskaitos už 2016 metus. Liudytoja B. Š. parodė, kad sutartį dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo nutraukė, nes FNTT pareigūnai atliktos kratos metu paėmė visus įmonės dokumentus, kratos metu paimti dokumentai buvo sutvarkyti, tačiau buvo paimti ne visi UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentai, todėl likę ir gauti po atliktos kratos dokumentai buvo atiduoti pagal perdavimo aktą S. K., visi buhalterinės apskaitos dokumentai buvo sunumeruoti. Tačiau ikiteisminio tyrimo pareigūnams pareikalavus S. K. 2016 m. liepos 13 d. pateikė tik 4 segtuvus dokumentų, kuriuose nebuvo rasta 2014 ir 2016 metų apskaitos registrų nurodytų S. K. inkriminuotos nusikalstamos veikos aprašyme. Liudytoja K. M. parodė, kad S. K. buvo perduoti visi sutvarkyti buhalterinės apskaitos dokumentai, bet apklausiant pareigūnams matė, jog dokumentai susegti netvarkingai, dalies dokumentų trūko.

22130.2.

222Pagal byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad 2014 ir 2016 metais apskaitos registrai buvo sudarinėjami, bet nebuvo išsaugoti ir nepateikti tyrimui, už ką pagrįstai atsakingu buvo pripažintas S. K.. Nuteistojo kaltės nepaneigia ir tai, kad pateikiant ikiteisminio tyrimo pareigūnams UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentus S. K. jau nebebuvo įmonės direktoriumi. Pagal UAB „E“ (duomenys pakeisti) dokumentus S. K. įmonės direktoriumi buvo iki 2016 m. gegužės 1 d. Kaip matyti iš Juridinio asmens registro duomenų, UAB „E“ (duomenys pakeisti) direktoriumi S. K. buvo nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2016 m. gegužės 27 d., nuo 2016 m. gegužės 27 d. iki 2016 m. rugpjūčio 9 d. direktoriumi buvo K. G. (10 t., b. l. 86-90). Pažymėtina, kad iš B. Š. priimdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalerinės apskaitos dokumentus 2016 m. gegužės 26 d. S. K. pasirašė kaip įmonės direktorius. K. G. dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) įsigijimo parodė, kad pamatęs, jog gerai galima uždirbti iš statybų verslo, sugalvojo perimti įmonę iš S. K., bet jau įsigijus įmonę, jokios veiklos nevykdė, jam buvo perduoti kažkokie įmonės dokumentai, dalis jų buvo paimti pareigūnų, jokio įmonės turto neperėmė, įsigydamas įmonę S. K. pinigų nemokėjo, vėliau perrašė įmonę draugui V. B., kuris už įmonės akcijas taip pat pinigų nemokėjo. V. B. parodė, kad K. G. paprašė mėnesiui persirašyti jo vardu UAB ,,E“ (duomenys pakeisti), po to įmonė turėjo būti perrašyta kitam asmeniui, perrašant įmonę V. B. nebuvo perduoti jokie UAB „E“ (duomenys pakeisti) dokumentai, įmonės vardu jokios veiklos nevykdė. Iš liudytojų K. G. ir V. B. parodymų darytina išvada, jog įmonės akcijų pardavimas ir direktorių pakeitimas tebuvo formalus veiksmas, siekiant padėti S. K. išvengti baudžiamosios atsakomybės. Realiai nei K. G., nei V. B. neketino verstis jokia veikla, įmonės finansine situacija nesidomėjo ir jokių dokumentų netvarkė, todėl S. K. pagrįstai buvo pripažintas atsakingu už jam perduotų UAB ,,E“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą ir nepateikimą ikiteisminio tyrimo pareigūnams.

22331.

224Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, S. K. veikoje nustatyti visi objektyvieji BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymiai. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog S. K. sąmoningai netinkamai vykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigas, neabejotinai suprato, kad dėl netinkamai tvarkomos buhalterinės apskaitos nebus galima visiškai ar iš dalies nustatyti UAB „E“ (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, ir to siekė, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

22532.

226Kita vertus, nors aptarti S. K. veiksmai ir buvo tinkamai kvalifikuoti pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, bet dalis iš S. K. inkriminuotų buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimų nepagrįstai buvo pripažinti nusikalstamais.

22732.1.

228S. K. buvo inkriminuota ir tai, kad pardavus žemės sklypą T. N. už 13 000 Eur UAB „E“ (duomenys pakeisti) apskaitoje – „Sąskaitoje „Nr. 2411 Pirkėjų įsiskolinimas“ buvo registruotas T. N. 13 000 Eur įsiskolinimas bei kasos knygoje fiksavus 13 000 Eur padidėjimą kasoje, apskaitoje nebuvo sumažinta T. N. skola, bet sąskaitoje „Nr. 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai“ fiksuotas 13 000 Eur įmonės skolos T. N. padidėjimas. Specialisto išvadoje nurodyta, kad dėl šių neteisingų įrašų buvo iškraipytas įmonės turtas ir įsipareigojimai. Pažymėtina, kad nei S. K., nei T. N. neneigė žemės sklypo pardavimo aplinkybių, 13 000 Eur sumokėjimo. Tai patvirtina ir išrašytas UAB „E“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderis. Kaip jau buvo aptarta anksčiau, UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą pagal pateikiamus pirminius apskaitos dokumentus tvarkė ( - ) individuali įmonė. Nei B. Š., nei K. M. negalėjo paaiškinti, kodėl pagal pateiktus duomenis apie T. N. parduotą žemės sklypą ir gautus 13 000 Eur, UAB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje nebuvo sumažintas T. N. įsiskolinimas ir netgi registruota įmonės skola T. N.. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog tai buvo padaryta su S. K. žinia tėra niekuo nepagrįsta prielaida, kadangi byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad S. K. būtų davęs neteisėtą nurodymą, kaip apskaityti gautus pinigus už parduotą žemės sklypą. Byloje nebuvo paneigti S. K. paaiškinimai, jog tai galėjo būti paprasčiausia buhalterinė klaida, už kurią S. K. negali būti atsakingas. Atsižvelgiant į tai, skundžiamas nuosprendis keičiamas BPK 328 straipsnio 3 punktu pagrindu dėl teismo išvadų neatitikimo bylos faktinėms aplinkybėms, pašalinant iš S. K. inkriminuotos BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos aplinkybę, kad 2015 m. spalio 1 d. pagal Panevėžio rajono 3-ajame notarų biure patvirtintą sutartį pardavus žemės sklypą, esantį ( - ), T. N. už 13 000 Eur, bendrovės apskaitoje „Sąskaitoje „Nr. 2411 Pirkėjų įsiskolinimas“ nepagrįstai registravo pirkėjo T. N. 13 000 Eur įsiskolinimą PVM sąskaitos faktūros LEG000000417 pagrindu, 2015 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderyje Nr. LG000000267 įformino 13 000 Eur priėmimą iš T. N. ir kasos knygoje fiksavo 13 000 Eur padidėjimą kasoje, tačiau bendrovės apskaitoje nesumažino minėta suma T. N. skolos, o sąskaitoje „Nr. 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai“ fiksavo 13 000 Eur bendrovės skolos T. N. padidėjimą, tokiu būdu pagal įrašus apskaitos registruose nepagrįstai padidino bendrovės skolą T. N., o ne sumažino pirkėjo įsiskolinimą, kuris buvo apskaitytas „Sąskaitoje Nr. 2411 Pirkėjų įsiskolinimas“.

22932.2.

230Be to, kaip jau buvo aptarta ankstesnėje nuosprendžio dalyje, S. K. nepagrįstai buvo inkriminuota tai, jog realiai sandoriai dėl prekių perpardavimo tarp UAB „E“ (duomenys pakeisti) ir UAB „S“ (duomenys pakeisti), o po to ir UAB „D“ (duomenys pakeisti) neįvyko. 2017 m. rugpjūčio 4 d. specialisto išvada Nr. 5-5/70 šioje dalyje yra sąlyginė, nurodant, jog jei UAB „E“ (duomenys pakeisti) neperdavė prekių UAB „S“ (duomenys pakeisti), o ji atitinkamai neperdavė prekių UAB „D“ (duomenys pakeisti), tik surašant prekių pardavimo PVM sąskaitas faktūras, tada UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekės buvo užpajamuotos pagal dokumentus, kuriuose įformintos ūkinės operacijos neįvyko nurodytomis aplinkybėmis (15 t., b. l. 10-55). Tačiau kadangi byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, jog sandoriai realiai neįvyko, todėl skundžiamas nuosprendis keičiamas BPK 328 straipsnio 3 punktu pagrindu dėl teismo išvadų neatitikimo bylos faktinėms aplinkybėms, pašalinant iš S. K. inkriminuotos BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos aplinkybę, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti) išrašytose 7 PVM sąskaitose faktūrose (2015 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. sausio 26 d.), kuriose įformintas prekių (Kabelis YDY 3*1,5, Kabelis, Rekuperatorius Renovent Exellent, Striukė Motorsport M dydis Puma, Kosmetinė Deur Wach center, Knyga, Kabelis -3,2,5, Įvairios prekės, Vėdinimo sistemos komplektas) pardavimas už 38 674,84 Eur (iš jų: prekių vertė – 31 962,67 Eur, PVM 6 712,17 Eur) sumą UAB „S“ (duomenys pakeisti) neįvyko pagal dokumentuose nurodytas aplinkybes ir prekės UAB „S“ (duomenys pakeisti) ir UAB „D“ (duomenys pakeisti) nebuvo realiai patiektos.

231Dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) nusikalstamo bankroto

23233.

233BK 209 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sąmoningai blogą įmonės valdymą, kuris nulėmė jos bankrotą, kai dėl to padaryta didelės turtinės žalos kreditoriams. Šiame straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama verslo tvarka, įpareigojanti atsakingus subjektus sąžiningai ir atsakingai, laikantis Civilinio kodekso, Įmonių, Akcinių bendrovių bei kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, vykdyti verslą (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-413/2014). Taikant šį straipsnį, turi būti nustatyti objektyvieji veikos (sąmoningas blogas įmonės valdymas), jos padarinių (bankrotas, didelė žala kreditoriams) ir priežastinio ryšio tarp veikos ir padarinių požymiai. Blogo įmonės valdymo pagrindą sudaro įmonės interesų nepaisymas, atsakingų asmenų nuosavų interesų iškėlimas aukščiau įmonės interesų. Baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą bankrotą siejama su tokios veikos mastu, jos padarymo būdu, padariniais, veikos tikslais ir motyvais. Priežastingumas šiame nusikaltime reiškia, kad bankrotą ir atitinkamą žalą kreditoriams nulėmė būtent blogas įmonės valdymas, o ne objektyvios aplinkybės. Įrodinėjant kaltės klausimą, turi būti nustatyta, kad asmuo, turintis įgalinimų valdyti įmonę, veikė tyčia, t. y. suprato, kad blogai valdo įmonę, numatė bankroto ir žalos kreditoriams atsiradimo galimybę ir šių padarinių norėjo (tiesioginė tyčia) arba nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems kilti (netiesioginė tyčia) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-358/2014, 2K-261-648/2017 ir kt.).

23434.

235Nuteistajam S. K. inkriminuotas sąmoningai blogas įmonės valdymas ir dėl to kilę padariniai (UAB „E“ (duomenys pakeisti) bankrotas ir didelė turtinė žala įmonės kreditoriams) siejama su ūkinių operacijų, sumažinusių įmonės turtą ir mokumą bei galimybę atsiskaityti su kreditoriais, įforminimu, įmonės lėšų pasisavinimu:

236- 40 000 Eur gautų iš T. N. už gyvenamojo namo statybą nepaskaitymu;

237- 50 000 Eur, pagal tikrovės neatitinkančius dokumentus apskaitytų kaip paskolos išmokėjimą V. D. pasisavinimu;

238- 33 000 Eur paskolos išdavimu V. K., kuris paskolos negrąžino;

239- 16 940 Eur, pagal tikrovės neatitinkančius dokumentus apskaitytų kaip išmokėtus UAB „P“ (duomenys pakeisti) už iš tikrųjų nesuteiktas paslaugas, pasisavinimu;

240- perleidimu neatlygintinai naudotis UAB „E“ (duomenys pakeisti) lizinguojamu automobiliu „BMW X5“ bei dėl to nepagrįstai 9 233,84 Eur padidintomis įmonės sąnaudomis, mokant lizingo įmokas įmonei nesinaudojant automobiliu;

241- UAB „E“ (duomenys pakeisti) priklausančio automobilio „Audi A6“ pardavimu už 1 138 Eur, kai automobilio likutinė vertė buvo 4 048,92 Eur.

24235.

243Nekartojant ankstesnėse nuosprendžio dalyse jau įvertintų aplinkybių dėl 16 940 Eur pasisavinimo, panaudojant suklastotus UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentus, 50 000 Eur pasisavinimo, tariamai kaip paskola išmokėtų V. D., 40 000 Eur gautų iš T. N. už gyvenamojo namo statybos darbus, nekyla abejonių, jog dėl tokių S. K. veiksmų buvo sumažintas UAB „E“ (duomenys pakeisti) turtas, atitrauktos piniginės lėšos, kurios būtų leidusios toliau vystyti įmonės veiklą, siekti pelno ir padengti bent dalį kreditorių reikalavimų. Akivaizdu ir tai, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti) patyrė finansinių nuostolių dėl įmonei priklausančio automobilio „Audi A6“ pardavimo už ženkliai mažesnę kainą (1 138 Eur) nei apskaityta jo likutinė vertė (4 048,92 Eur) bei lizingo įmokų mokėjimo, nulėmusio 9 233,84 Eur papildomas sąnaudas, už automobilį „BMW X5“, kuriuo įmonė nesinaudojo ir kuris neatlygintinai naudotis buvo perleistas kitai įmonei. Pagrįstų abejonių kelia ir UAB „E“ (duomenys pakeisti) pagal 2015 m. grudžio 29 d. paskolos sutartį Nr. 15/2 33 000 Eur paskolos V. K. suteikimas, kai UAB „E“ (duomenys pakeisti) finansinė padėtis jau buvo prasta ir šias pinigines lėšas buvo galima panaudoti tikslingai, gerinant įmonės padėtį.

24436.

245Tačiau nepaisant S. K., kaip įmonės vadovui, inkriminuotais veiksmais padarytų nuostolių, baudžiamajai atsakomybei pagal BK 209 straipsnį taikyti būtina nustatyti, ar šie veiksmai sąlygojo įmonės bankrotą, o kartu ir padarė didelės žalos kreditoriams.

24636.1.

247Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

24836.2.

249Atlikus papildomą UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą surašytoje 2018 m. liepos 13 d. specialisto išvadoje Nr. 04/14-2-12-7592 nurodyta, kad pagal 2014 metų balanse įrašytus turto ir įsipareigojimų likučius 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „E“ (duomenys pakeisti) turtas sudarė 119 149 Eur, o per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai buvo 102 375 Eur, t.y. įsipareigojimai viršijo daugiau kaip pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, atitinkamai pagal 2015 metų balansą 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės turtas sudarė 263 176 Eur, o per vienerius mokėtini įsipareigojimai – 203 709 Eur, t.y. įsipareigojimai viršijo daugiau kaip pusę į balansą įrašytos turto vertės. Tačiau atliekant tyrimą buvo skaičiuojami ne tik pradelsti įsipareigojimai, o visi įmonės įsipareigojimai, kadangi tyrimui nebuvo pateikta tiriamojo laikotarpio pradelstų įsiskolinimų apskaita, kiti buhalterinės apskaitos dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį.

25036.3.

251Nesant galimybės nustatyti pradelstų įsipareigojimų dydžio, buvo remtasi finansinių rodiklių (einamojo likvidumo/mokumo koeficiento, bendrojo skolos rodiklio, kritinio likvidumo koeficiento) analize. Einamojo likvidumo koeficientas parodo, ar įmonė pajėgs atsiskaityti su kreditoriais panaudojus trumpalaikį turtą. Jeigu einamojo likvidumo koeficientas mažesnis už 1,2, įmonės finansinė būklė nepatenkinama ir įmonė nesugeba įvykdyti savo trumpalaikių įsipareigojimų. Tyrimo metu apskaičiuotos koeficiento reikšmės (2014 m. sausio 1 d. – 0,99, 2014 m. gruodžio 31 d. – 1,11, 2015 m. gruodžio 31 d. – 0,7, 2016 m. gegužės 26 d. – 0,62) buvo mažesnės už 1,2. Bendrasis skolos rodiklis parodo, kiek turto yra finansuota skolintomis lėšomis. Kuo mažesnis rodiklis, tuo geresnė įmonės finansinė būklė. Jei rodiklio reikšmė yra didesnė nei 0,7, tai bendrovės finansinės veiklos rizika didėja. Tyrimo metu apskaičiuotos rodiklio reikšmės (2014 m. sausio 1 d. – 0,86, 2014 m. gruodžio 31 d. – 0,88, 2015 m. gruodžio 31 d. – 0,89, 2016 m. gegužės 26 d. – 0,97) yra didesnės nei 0,7, iš ko galima spręsti, jog įmonės finansinė būklė nuosekliai blogėjo. Kritinio likvidumo koeficientas – tai trumpalaikio turto (atėmus atsargas) ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis. Koeficiento reikšmei esant žemesnei nei 0,5 būklė laikoma nepatenkinama, tarp 1,0 ir 1,5 normali. Pagal finansinių ataskaitų duomenis apskaičiuotos šio koeficiento reikšmės (2014 m. sausio 1 d. – 0,74, 2014 m. gruodžio 31 d. – 0,43, 2015 m. gruodžio 31 d. – 0,17, 2016 m. gegužės 26 d. – 0,22) rodo, kad nuo 2014 m. gruodžio 31 d. daugiau kaip pusė įmonės finansavimo šaltinių buvo skolinti.

25236.4.

253Taigi, visi esminiai rodikliai, apibūdinantys įmonės finansinę būklę, dar tiriamojo laikotarpio pradžioje 2014 m. sausio 1 d. buvo blogi ir viršijo kritines ribas, todėl specialisto išvadoje konstatuota, kad jau tuo metu įmonės finansinė būklė buvo bloga, ji nepajėgė laiku grąžinti skolų ir vykdyti įsipareigojimų. Aptarti rodikliai kiekvienais metais tik blogėjo. Tuo tarpu S. K. inkriminuoti veiksmai buvo atlikti 2015 m. spalio – gruodžio mėnesiais ir 2016 metais, t. y. UAB „E“ (duomenys pakeisti) finansinei būklei jau esant blogai. Todėl S. K. veiksmai, kurie nors ir buvo įmonei žalingi, bet negalėjo nulemti UAB „E“ (duomenys pakeisti) bankroto, nes įmonė iš esmės ir taip jau buvo nemoki.

25437.

255Be to, kaip jau buvo nurodyta, baudžiamajai atsakomybei pagal BK 209 straipsnį kilti nepakanka vien to, jog juridinio asmens vadovas atliko veiksmus ir sudarė sandorius nulėmusius turtinės žalos atsiradimą tiek pačiam juridiniam asmeniui, tiek juridinio asmens kreditoriams. Turi būti nustatytas ir būtinasis nusikalstamos veikos sudėties subjektyviosios pusės požymis – kaltė. Nors S. K. ir nuteistas dėl 66 940 Eur pasisavinimo iš UAB „E“ (duomenys pakeisti), bet nuteistasis siekė tik užvaldyti įmonės pinigines lėšas, jo veiksmai nebuvo nukreipti į sąmoningą įmonės žlugdymą ir kreditorių interesų nepaisymą. Pavienis nustatytas atvejis dėl 40 000 Eur už namo statybą neapskaitymo pirmiausia sietinas su siekiu nuslėpti pajamas, o kartu ir galimai išvengti mokėtinų mokesčių, bet jokiu būdu ne su sąmoningu įmonės nemokumo būklės sukūrimu. Tuo labiau kad S. K. 40 000 Eur pasisavinimas ar išvaistymas nėra inkriminuotas. Dėl V. K. suteiktos 33 000 Eur paskolos, pažymėtina, jog paskola buvo suteikta ketveriems metams su 5 proc. metinėmis palūkanomis. Tai rodo, kad pats savaime sandoris nėra nuostolingas. Be to, byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, jog jau sudarant sandorį S. K. žinojo, kad paskola bus negrąžinta ir dėl šio sandorio jo vadovaujama įmonė patirs nuostolių. Lizingo įmokų už automobilį, kuriuo UAB „E“ (duomenys pakeisti) nesinaudojo, bei automobilio pardavimas už mažesnę nei likutinę vertę, įvertinant šiais sandoriais padaryto nuostolio dydį (12 144,76 Eur), taip pat savaime neleidžia teigti, jog tokie veiksmai buvo atlikti sąmoningai siekiant UAB „E“ (duomenys pakeisti) bankroto. Taigi, iš nagrinėjamoje byloje ištirtų įrodymų visumos ir nustatytų faktinių aplinkybių negalima daryti neginčijamos išvados, jog S. K. jam inkriminuotus veiksmus atliko sąmoningai ir kryptingai siekdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) bankroto, o kartu ir turtinės žalos padarymo įmonės kreditoriams.

25638.

257Nenustačius visų būtinųjų BK 209 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, skundžiamas nuosprendis keičiamas BPK 329 straipsnio 1 punkto pagrindu, panaikinant skundžiamo nuosprendžio dalį dėl S. K. pripažinimo kaltu padarius BK 209 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, ir S. K. dėl šios jam inkriminuotos nusikalstamos veikos išteisinant, nes nebuvo padaryta nusikalstama veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

258Dėl bausmių

259Nors apeliaciniame skunde ir nėra ginčijamas bausmių S. K. paskyrimas, tačiau atkreiptinas dėmesys į iš dalies netinkamą bausmių skyrimo motyvavimą. Be to, išteisinus S. K. dėl BK 209 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos, nuteistajam iš naujo skirtina subendrinta bausmė.

26038.1.

261Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 2 dalis).

26238.2.

263Skirdamas S. K. bausmes pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad nėra nustatyta atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, S. K. nuteistas už keturių sunkių, vieno apysunkio ir vieno nesunkaus tyčinių nusikaltimų padarymą, dirba, anksčiau baustas administracine tvarka, nusikalto būdamas teistas už analogišką nusikalstamą veiką. Tačiau pastaroji aplinkybė nurodyta nepagrįstai, kadangi kitoje baudžiamojoje byloje apkaltinamasis nuosprendis S. K. atžvilgiu priimtas tik 2017 metais už 2012 metais padarytas nusikalstamas veikas. Taigi, nagrinėjamoje byloje nustatytas nusikalstamas veikas S. K. padarė dar neturėdamas teistumo. Visgi ši aplinkybė nėra esminė vertinant S. K. asmenybės pavojingumą ir nesudaro pagrindo paskirti nuteistajam švelnesnes bausmes. Be to, ir atskirų aplinkybių pašalinimas iš S. K. inkriminuotų nusikalstamų veikų nesudaro pagrindo vertinti nuteistojo padarytų veikų kaip mažiau pavojingų ir tuo pagrindu švelninti nuteistajam paskirtų bausmių.

26438.3.

265Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, nėra pagrindo skundžiamame nuosprendyje išdėstytų aplinkybių vertinti kitaip ir tokiu būdu sušvelninti S. K. paskirtų bausmių. S. K. už sunkių nusikaltimų padarymą parinkta bausmės rūšis – laisvės atėmimas, o taip pat už kiekvieną nusikalstamą veiką paskirtų laisvės atėmimo bausmių dydžiai, ženkliai mažesni už sankcijose numatytos bausmės vidurkį, bei už nesunkaus ir apysunkio nusikaltimų padarymą paskirtos baudos, savo dydžiu ženkliai mažesnės už sankcijos vidurkį, neprieštarauja teisingumo ir proporcingumo principams, užtikrins bausmei keliamų tikslų įgyvendinimą bei negali būti vertinamos kaip aiškiai per griežtos.

26638.4.

267BK 183 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje numatyti nusikaltimai priskiriami sunkių nusikaltimų kategorijai ir buvo padaryti esant realiai nusikalstamų veikų sutapčiai. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, S. K. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį paskirtos bausmės bendrintinos prie griežčiausios iš paskirtų 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridedant dalį už kitas nusikalstamas veikas paskirtų laisvės atėmimo bausmių bei paskiriant subendrintą 4 metų laisvės atėmimo bausmę, kurios vertinti kaip per griežtos nėra pagrindo, nes už keturias nusikalstamas veikas paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausmė yra mažesnė už BK 183 straipsnio 2 dalies, numatančios griežčiausią atsakomybę už S. K. inkriminuotas veikas, sankcijos vidurkį. BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje numatyti nusikaltimai priskiriami atitinkamai apysunkiams ir nesunkiems nusikaltimams, bet šie nusikaltimai buvo padaryti esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai, todėl už šiuos nusikaltimus paskirtos bausmės pirmiausia bendrintinos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė prilygsta griežčiausiai iš paskirtų bausmių, šiuo atveju 100 MGL dydžio baudai (BK 63 straipsnio 2 dalis, 5 dalies 1 punktas). Pagal BK 65 straipsnio 2 dalį, bauda nekeičiama ir skiriama su kita bausme, todėl S. K. skirtina galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams ir 100 MGL dydžio bauda.

26838.5.

269Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors S. K. ir buvo išteisintas pagal BK 209 straipsnį, bet skundžiamu nuosprendžiu skiriant subendrintą bausmę pagal BK 209 straipsnį paskirta bausmė su už pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį paskirtomis bausmėmis buvo bendrinama apėmimo būdu, todėl S. K. išteisinimas šiuo atveju nesudaro pagrindo skirti mažesnės subendrintos laisvės atėmimo bausmės nei buvo paskirta skundžiamu nuosprendžiu.

270Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 4 dalimi, 328 straipsnio 3 punktu, 329 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

271Panevėžio apygardos teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendį pakeisti.

272Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje S. K. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 209 straipsnyje, bei S. K. išteisinti dėl kaltinimo pagal BK 209 straipsnį nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

273Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, Panevėžio apygardos teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendžiu pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį paskirtas bausmes subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu bei paskirti S. K. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams ir 100 MGL (3 766 Eur) dydžio baudą.

274Vadovaujantis BK (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija, galiojusi nuo 2015 m. kovo 24 d. iki 2017 m. spalio 6 d.) 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu, 8 punktu, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant S. K. per visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

275Vadovaujantis BK 67 straipsniu, 69 straipsniu, S. K. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą – ir įpareigoti S. K. per laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį atlyginti 66 940 Eur turtinę žalą civiliniam ieškovui BUAB „E“ (duomenys pakeisti), atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „B“ (duomenys pakeisti), bei 59 780,23 Eur turtinę žalą civiliniam ieškovui BUAB „D“ (duomenys pakeisti), atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Z“ (duomenys pakeisti).

276Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies S. K. BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos aplinkybes, jog:

277- 2015 m. spalio 1 d. pagal Panevėžio rajono 3-ajame notarų biure patvirtintą sutartį pardavus žemės sklypą, esantį ( - ), T. N. už 13 000 Eur, bendrovės apskaitoje „Sąskaitoje „Nr. 2411 Pirkėjų įsiskolinimas“ nepagrįstai registravo pirkėjo T. N. 13 000 Eur įsiskolinimą PVM sąskaitos faktūros LEG000000417 pagrindu, 2015 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderyje Nr. LG000000267 įformino 13 000 Eur priėmimą iš T. N. ir kasos knygoje fiksavo 13 000 Eur padidėjimą kasoje, tačiau bendrovės apskaitoje nesumažino minėta suma T. N. skolos, o sąskaitoje „Nr. 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai“ fiksavo 13 000 Eur bendrovės skolos T. N. padidėjimą, tokiu būdu pagal įrašus apskaitos registruose nepagrįstai padidino bendrovės skolą T. N., o ne sumažino pirkėjo įsiskolinimą, kuris buvo apskaitytas „Sąskaitoje Nr. 2411 Pirkėjų įsiskolinimas“;

278- UAB „E“ (duomenys pakeisti) išrašytose 7 PVM sąskaitose faktūrose (2015 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. sausio 26 d.), kuriose įformintas prekių (Kabelis YDY 3*1,5, Kabelis, Rekuperatorius Renovent Exellent, Striukė Motorsport M dydis Puma, Kosmetinė Deur Wach center, Knyga, Kabelis -3,2,5, Įvairios prekės, Vėdinimo sistemos komplektas) pardavimas už 38 674,84 Eur (iš jų: prekių vertė – 31 962,67 Eur, PVM 6 712,17 Eur) sumą UAB „S“ (duomenys pakeisti) neįvyko pagal dokumentuose nurodytas aplinkybes ir prekės UAB „S“ (duomenys pakeisti) ir UAB „D“ (duomenys pakeisti) nebuvo realiai patiektos.

279Pakeisti nuosprendžio aprašomojoje dalyje S. K. BK 183 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių pasisavinimo aplinkybę, jog UAB „S“ (duomenys pakeisti) pagal 2015 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. sausio 26 d. 7 PVM sąskaitas faktūras už 33 451,25 Eur sumą (7 024,74 Eur PVM), viso už 40 475,99 Eur, realiai UAB „D“ (duomenys pakeisti) nepardavė, nes šių prekių iš UAB „E“ (duomenys pakeisti) nebuvo gavusi, o tik išrašė sąskaitas faktūras su prekių antkainiu, ir nurodyti, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) pagal 2015 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. sausio 26 d. 7 PVM sąskaitas faktūras už 33 451,25 Eur sumą (7 024,74 Eur PVM), viso už 40 475,99 Eur, perpardavė UAB „D“ (duomenys pakeisti).

280Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies S. K. BK 183 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių pasisavinimo aplinkybes, jog:

281- dėl įtrauktų tikrovės neatitinkančių ūkinių operacijų UAB „D“ (duomenys pakeisti) apskaitoje nepagrįstai buvo užpajamuotos 33 451,25 Eur vertės prekės pagal UAB „S“ (duomenys pakeisti) 2015 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. sausio 26 d. išrašytas septynias PVM sąskaitas faktūras bei tuo pačiu nepagrįstai padidintas UAB „D“ (duomenys pakeisti) turtas ir 8 974,16 Eur padidintas pirkimo PVM;

282- S. K. prekes panaudojo savo asmeniniams tikslams ir namo statybai.

283Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda;... 4. - pagal BK 300 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio bauda;... 5. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) 16 940... 6. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) 50 000... 7. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių... 8. - pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) 35... 9. - pagal BK 209 straipsnį laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.... 10. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 4 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais, bausmės... 11. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais ((2015 m. kovo... 12. Vadovaujantis BK 67 straipsniu, 69 straipsniu, S. K. paskirta baudžiamojo... 13. Iš S. K. priteista:... 14. - civiliniam ieškovui BUAB „E“ (duomenys pakeisti), atstovaujamam bankroto... 15. - civiliniam ieškovui BUAB „D“ (duomenys pakeisti), atstovaujamam bankroto... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 17. I.... 18. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė... 19. 1.... 20. S. K. nuteistas už tai, kad:... 21. 1.1.... 22. būdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) direktoriumi... 23. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos... 24. - 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ reikalavimus, kad... 25. - 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kad „visos ūkinės operacijos ir... 26. - 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kad „į apskaitą privaloma įtraukti... 27. bei 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179... 28. nes neįformino kasos pajamų orderiais (pinigų priėmimo kvitais) ir... 29. - 13 straipsnio 1 dalies 4-6 punktuose nurodytus reikalavimus, kad „dokumento... 30. - 2016 m. sausio 5 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje PS... 31. - 2016 m. sausio 11 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje... 32. - 2016 m. sausio 15 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje... 33. - 2016 m. sausio 26 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje... 34. - 2016 m. sausio 26 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje... 35. - 2016 m. sausio 26 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitoje... 36. - 2016 m. sausio 26 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitoje... 37. - 2016 m. sausio 29 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitoje... 38. - 2016 m. sausio 29 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje... 39. - 2016 m. vasario 2 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderyje... 40. kuriuose rekvizitai (ūkinės operacijos turinys, jos rezultatas pinigine... 41. - 13 straipsnio 1 dalies 3-5 punktuose nurodytus reikalavimus, kad „privalomi... 42. - 2015 m. gruodžio 11 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000442 įformino... 43. - 2015 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000443 įformino... 44. - 2015 m. gruodžio 18 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000450 įformino... 45. - 2015 m. rugsėjo 3 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000411 įformino... 46. - 2015 m. rugsėjo 18 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000413 įformino... 47. - 2015 m. lapkričio 27 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. LEG000000432... 48. nors realiai ūkinės finansinės operacijos nurodytomis sąlygomis neįvyko,... 49. be to, UAB „E“ (duomenys pakeisti) išrašytose 7 PVM sąskaitose... 50. be to, 2015 m. gruodžio 1 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 000000000143... 51. - 19 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kad „apskaitos dokumentai ir apskaitos... 52. ir dėl nustatytų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „E“... 53. 1.2.... 54. būdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) direktoriumi... 55. 1.3.... 56. būdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) direktoriumi... 57. 1.4.... 58. būdamas UAB „E“ (duomenys pakeisti) (į.k. ( - ), reg. ( - )) direktoriumi... 59. - pagal 2015 m. spalio 1 d. sudarytą notarinę sutartį pardavė žemės... 60. - į bendrovės apskaitą įtraukęs realiai neįvykusias ūkines operacijas,... 61. - į bendrovės apskaitą įtraukęs ūkines operacijas, susijusias su 2015 m.... 62. - į bendrovės apskaitą įtraukęs realiai neįvykusias ūkines operacijas,... 63. - pagal 2015 m. rugpjūčio 10 d. sudarytą sutartį Nr. 201508F-558... 64. - bendrovė 2013 m. rugpjūčio 26 d. sudariusi lizingo sutartį su UAB... 65. tokiu būdu pagal sudarytus sandorius bendrovei buvo padarytas iš viso 106 940... 66. II.... 67. Apeliacinio skundo argumentai... 68. 2.... 69. Nuteistojo S. K. gynėjo advokato Aido Mažeikos apeliaciniame skunde prašoma... 70. 1) iš nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300... 71. - epizodą dėl 40 000 Eur, gautų iš T. N., neįtraukimo į buhalterinę... 72. - epizodą dėl 13 000 Eur priėmimo iš T. N.;... 73. - epizodą dėl sandorių su UAB „L“ (duomenys pakeisti), UAB „H“... 74. - epizodą dėl sandorių su UAB „S“ (duomenys pakeisti);... 75. - epizodą dėl 50 000 Eur paskolos išdavimo V. D., paliekant epizodą dėl... 76. 2) S. K. išteisinti:... 77. - dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl 16 940 Eur pasisavinimo... 78. - dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl 50 000 Eur pasisavinimo... 79. - dėl kaltinimo pagal BK 209 straipsnį;... 80. - dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį dėl 35 303,14 Eur UAB „D“... 81. - dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl 24 477,09 Eur vertės... 82. 2.1.... 83. Apeliaciniame skunde dėl 40 000 Eur, gautų iš T. N., nurodoma, kad pagal... 84. 2.2.... 85. Dėl 13 000 Eur priėmimo iš T. N. pažymima, jog pagal S. K. parodymus... 86. 2.3.... 87. Skunde neginčijama S. K. kaltė jam inkriminuoto UAB „P“ (duomenys... 88. 2.4.... 89. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti)... 90. 2.5.... 91. Kaip teigia apeliantas, byloje nebuvo įrodyta, jog 50 000 Eur paskola V. D.... 92. 2.6.... 93. Skunde nesutinkama ir su tuo, jog S. K. buvo atsakingas už UAB „E“... 94. 2.7.... 95. Dėl S. K. inkriminuoto 16 940 Eur pasisavinimo iš UAB „E“ (duomenys... 96. 2.8.... 97. Gynėjo teigimu, S. K. nepagrįstai buvo pripažintas kaltu dėl UAB „E“... 98. 2.9.... 99. S. K. dėl jam inkriminuoto UAB „D“ (duomenys pakeisti) turto – 35 303,14... 100. 2.10.... 101. Dėl inkriminuoto UAB „D“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimo S. K.... 102. 2.11.... 103. Be to, kadangi anksčiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog S. K. veiksmais... 104. 3.... 105. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis S. K. ir jo gynėjas... 106. III.... 107. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 108. 4.... 109. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 110. 5.... 111. Nuteistojo S. K. gynėjo apeliaciniame skunde nesutinkama su pirmosios... 112. 6.... 113. Tačiau su tokiais nuteistojo ir jo gynėjo teiginiais galima sutikti tik iš... 114. 7.... 115. Visgi apeliacinio skundo argumentai dėl nepagrįsto S. K. nuteisimo pagal BK... 116. Dėl turto pasisavinimo ir iššvaistymo... 117. 8.... 118. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 119. 9.... 120. S. K. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nuteistas už tris savarankiškas... 121. - į apskaitą įtraukęs realiai neįvykusias ūkines operacijas pagal UAB... 122. - į apskaitą įtraukęs realiai neįvykusią ūkinę operaciją dėl 50 000... 123. - UAB „E“ (duomenys pakeisti) vardu pardavęs UAB „S“ (duomenys... 124. 10.... 125. S. K. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad kaip atskaitingas... 126. 11.... 127. Nors S. K. savo kaltės dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų... 128. 12.... 129. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti)... 130. 13.... 131. Byloje neginčytinai nustatyta, kad UAB „E“ (duomenys pakeisti)... 132. 13.1.... 133. UAB „P“ (duomenys pakeisti) vardu įformintuose dvejose pardavimo PVM... 134. 14.... 135. Nepripažindamas savo kaltės dėl 16 940 Eur pasisavinimo iš UAB „E“... 136. 14.1.... 137. Visų pirma, atkreipiamas dėmesys į tai, kad paties S. K. parodymai dėl UAB... 138. 14.2.... 139. Be to, S. K. parodymų patikimumas kelia abejonių ir dėl to, kad S. K.... 140. 14.3.... 141. Taip pat nuteistojo S. K. parodymų apie darbuotojams mokėtus neoficialius... 142. 14.4.... 143. Nuteistojo S. K. ir liudytojo V. K. parodymų kontekste pažymėtina, kad... 144. 14.5.... 145. Taigi, S. K. deklaratyvių teiginių apie neoficialių priedų mokėjimą... 146. 15.... 147. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, daroma išvada, jog byloje... 148. 16.... 149. Nuteistasis S. K. dėl jam inkriminuoto 50 000 Eur pasisavinimo iš UAB „E“... 150. 16.1.... 151. Tačiau S. K. parodymus dėl paskolos išdavimo paneigė liudytoju apklaustas... 152. 16.2.... 153. Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, liudytojo K. G. parodymai... 154. 16.3.... 155. Be to, atlikus išsamų UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės... 156. 16.4.... 157. Nurodytos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad 50 000 Eur paskola V.... 158. 17.... 159. Atlikus UAB „D“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą... 160. 18.... 161. Dėl iššvaistyto UAB „D“ (duomenys pakeisti) turto – 35 303,14 Eur... 162. 18.1.... 163. Šiuo atveju dalis iš byloje apklaustų UAB „D“ (duomenys pakeisti)... 164. 18.2.... 165. Tačiau vertinant, ar neoficialių priedų mokėjimą darbuotojams, galima... 166. 18.3.... 167. Įvertinus aukščiau aptartus liudytojų parodymus, nekyla abejonių dėl to,... 168. 19.... 169. Iš specialisto išvados 2017 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 5-5/70 dėl UAB „D“... 170. 20.... 171. Dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių už bendrą 24 477,09 Eur sumą... 172. 20.1.... 173. Šiuos nuteistojo S. K. parodymus patvirtino liudytoju apklaustas UAB ,,S“... 174. 20.2.... 175. Liudytoju apklaustas UAB „D“ (duomenys pakeisti) direktorius R. B. iš... 176. 20.3.... 177. Iš nurodytų aplinkybių galima daryti išvadą, jog nuteistojo S. K. nurodyta... 178. 21.... 179. Nepaisant to, kad S. K. veiksmai dėl UAB „D“ (duomenys pakeisti) prekių... 180. 21.1.... 181. Kadangi S. K., G. S. ir R. B. neneigė prekių iš UAB „E“ (duomenys... 182. 21.2.... 183. Be to, byloje nebuvo įrodyta, kad UAB „D“ (duomenys pakeisti)... 184. Dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) apgaulingo apskaitos tvarkymo... 185. 22.... 186. BK 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės... 187. 23.... 188. Atlikus UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą,... 189. - neįforminus kasos pajamų orderiais (pinigų priėmimo kvitais) ir... 190. - panaudojant suklastotus UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentus (kasos... 191. - į UAB „E“ (duomenys pakeisti) sąnaudas įtraukus iš viso 44 136,44 Eur... 192. - neišsaugojus ir tyrimui nepateikus 2014 ir 2016 metų apskaitos registrų,... 193. 24.... 194. 2017 m. liepos 5 d. specialisto išvadoje Nr. 5-5/63 dėl UAB „E“ (duomenys... 195. 25.... 196. Nuteistasis S. K. savo kaltę dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo pripažįsta... 197. 26.... 198. Ankstesnėje nuosprendžio dalyje jau buvo pasisakyta dėl S. K. pasisavintų... 199. 27.... 200. Nuteistasis S. K. dėl iš T. N. gautų 40 000 Eur neapskaitymo parodė, kad 40... 201. 27.1.... 202. Apklausiamas teisme T. N. parodė, kad 2015 metais iš S. K. įmonės UAB... 203. 27.2.... 204. Apklausiamas teisme K. G. parodė, kad S. K., kaip UAB ,,E“ (duomenys... 205. 27.3.... 206. Liudytojas V. D. parodė, kad 2015 metais su K. G. statė porą namų ( - ),... 207. 27.4.... 208. Taigi, nors nuteistasis S. K. ir neigė, kad T. N. parduotame žemės sklype... 209. 28.... 210. Taip pat nėra pagrindo sutikti su nuteistojo S. K. teiginiais, jog jam... 211. 29.... 212. Nuteistasis S. K. nepagrįstai teigia, kad dėl nustatytų buhalterinės... 213. 29.1.... 214. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektai yra asmenys,... 215. 29.2.... 216. Byloje nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu UAB „E“ (duomenys pakeisti)... 217. 30.... 218. Atmetami kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog S. K. negali... 219. 30.1.... 220. Byloje nustatyta, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 28 d.... 221. 30.2.... 222. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad 2014 ir 2016 metais... 223. 31.... 224. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, S. K. veikoje nustatyti visi... 225. 32.... 226. Kita vertus, nors aptarti S. K. veiksmai ir buvo tinkamai kvalifikuoti pagal BK... 227. 32.1.... 228. S. K. buvo inkriminuota ir tai, kad pardavus žemės sklypą T. N. už 13 000... 229. 32.2.... 230. Be to, kaip jau buvo aptarta ankstesnėje nuosprendžio dalyje, S. K.... 231. Dėl UAB „E“ (duomenys pakeisti) nusikalstamo bankroto... 232. 33.... 233. BK 209 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sąmoningai blogą... 234. 34.... 235. Nuteistajam S. K. inkriminuotas sąmoningai blogas įmonės valdymas ir dėl to... 236. - 40 000 Eur gautų iš T. N. už gyvenamojo namo statybą nepaskaitymu;... 237. - 50 000 Eur, pagal tikrovės neatitinkančius dokumentus apskaitytų kaip... 238. - 33 000 Eur paskolos išdavimu V. K., kuris paskolos negrąžino;... 239. - 16 940 Eur, pagal tikrovės neatitinkančius dokumentus apskaitytų kaip... 240. - perleidimu neatlygintinai naudotis UAB „E“ (duomenys pakeisti)... 241. - UAB „E“ (duomenys pakeisti) priklausančio automobilio „Audi A6“... 242. 35.... 243. Nekartojant ankstesnėse nuosprendžio dalyse jau įvertintų aplinkybių dėl... 244. 36.... 245. Tačiau nepaisant S. K., kaip įmonės vadovui, inkriminuotais veiksmais... 246. 36.1.... 247. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį,... 248. 36.2.... 249. Atlikus papildomą UAB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos... 250. 36.3.... 251. Nesant galimybės nustatyti pradelstų įsipareigojimų dydžio, buvo remtasi... 252. 36.4.... 253. Taigi, visi esminiai rodikliai, apibūdinantys įmonės finansinę būklę, dar... 254. 37.... 255. Be to, kaip jau buvo nurodyta, baudžiamajai atsakomybei pagal BK 209... 256. 38.... 257. Nenustačius visų būtinųjų BK 209 straipsnyje numatytos nusikalstamos... 258. Dėl bausmių... 259. Nors apeliaciniame skunde ir nėra ginčijamas bausmių S. K. paskyrimas,... 260. 38.1.... 261. Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio... 262. 38.2.... 263. Skirdamas S. K. bausmes pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad... 264. 38.3.... 265. Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus visas bausmės skyrimui reikšmingas... 266. 38.4.... 267. BK 183 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje numatyti nusikaltimai... 268. 38.5.... 269. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors S. K. ir buvo išteisintas pagal BK 209... 270. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 271. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendį pakeisti.... 272. Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje S. K. pripažintas kaltu padaręs... 273. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, Panevėžio... 274. Vadovaujantis BK (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija,... 275. Vadovaujantis BK 67 straipsniu, 69 straipsniu, S. K. paskirti baudžiamojo... 276. Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies S. K. BK 222 straipsnio 1... 277. - 2015 m. spalio 1 d. pagal Panevėžio rajono 3-ajame notarų biure... 278. - UAB „E“ (duomenys pakeisti) išrašytose 7 PVM sąskaitose faktūrose... 279. Pakeisti nuosprendžio aprašomojoje dalyje S. K. BK 183 straipsnio 2 dalyje... 280. Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies S. K. BK 183 straipsnio 2... 281. - dėl įtrauktų tikrovės neatitinkančių ūkinių operacijų UAB „D“... 282. - S. K. prekes panaudojo savo asmeniniams tikslams ir namo statybai.... 283. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....