Byla 1A-29-491/2016
Dėl 2015 m. spalio 23 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo D. V. nuteistas :

1Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš kolegijos pirmininko Valdo Meidaus, teisėjų Artūro Ridiko ir Evaldo Vanago, sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei, dalyvaujant : prokurorui Edgarui Baltrimavičiui, išteisintajai R. S., gynėjui advokatui Vytautui Kupcikevičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro Edgaro Baltrimavičiaus ir nuteistojo D. V. apeliacinius skundus dėl 2015 m. spalio 23 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo D. V. nuteistas :

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 str. 1 d. (2012-01-03 veika) – 5 MGL (188,30 Eur) dydžio bauda;

4- pagal BK 300 str. 1 d. (2012-09-03 veika) – 7 MGL (263,62 Eur) dydžio bauda;

5- pagal BK 300 str. 1 d. (2013-08-08 veika) – 9 MGL (338,94 Eur) dydžio bauda.

6Vadovaujantis BK 63 str. 1, 3 d., šias bausmes subendrinus visiško bausmių sudėjimo būdu, jam paskirta galutinė subendrinta bausmė – 21 MGL (790,86 Eur) dydžio bauda.

7R. S. išteisinta pagal BK 300 str. 1 d. kaip nepadariusi veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

8Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista ir R. V., tačiau dėl jos nuosprendis nėra skundžiamas.

9Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas

Nustatė

10D. V. nuteistas už tai, kad :

111) 2012 m. laikotarpiu nuo sausio 3 d. iki vasario 28 d., tiksliau nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje, turėdamas tikslą neteisėtai gauti Europos Bendrijos licencijos verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininei kelių transporto priemonei (KTP), kurios valst. Nr. ( - ) kopiją, tyčia, veikdamas kartu su R. V., jai ( - ), kompiuteriu paruošus netikrą dokumentą – 2011-12-31 UAB ( - ) (kodas ( - ), reg. ( - )) balansą už bendrovės 2011 metų veiklos ataskaitinį laikotarpį, t. y. į balansą įrašant tikrovės neatitinkančius ir dokumentais nepagrįstus duomenis, kad UAB ( - ) praėjusiais 2010 finansiniais metais disponavo 818731 Lt vertės turtu, buvo skolinga (mokėtinos sumos ir įsipareigojimai) 661070 Lt, teigiamas nuosavo kapitalo rodiklis – 157661 Lt, bendrovės nepaskirstytasis pelnas – 27661 Lt (157661 – 130000 Lt (įstatinis kapitalas)), nors jau 2011-05-30 pateikiant UAB ( - ) balansą už 2010 metų laikotarpį VĮ ( - ) buvo žinoma, kad bendrovė 2010-12-31 disponavo 733985 Lt vertės turtu, buvo skolinga (mokėtinos sumos ir įsipareigojimai) 1004096 Lt, dėl to buvo neigiamas nuosavo kapitalo rodiklis – 270111 Lt (733 985 - 1004096), nepaskirstyto nuostolio dydis – 400111 Lt (270 111 + 130 000), taip iškraipius 2011 metų bendrovės balansą, t. y. vietoje UAB ( - ) 2010 m. nepaskirstyto nuostolio – 400111 Lt, įrašiusi nepaskirstytąjį pelną – 27661 Lt, ir tokiu būdu nurodžius teigiamą 2011 m. įmonės nuosavą kapitalą – 180760 Lt (130000 Lt (įstatinis kapitalas) + 27661 (ankstesnių metų (2010) pelnas) + 23099 (ataskaitinių metų (2011) pelnas)), kuomet realiai 2011 metų įmonės nuosavas kapitalas buvo neigiamas – 247012 litų, atspausdinus šį netikrą dokumentą ir perdavus jį D. V., jis nenustatytoje vietoje patvirtino jį savo parašu ir UAB ( - ) antspaudu, taip pagamindamas netikrą dokumentą – 2011-12-31 UAB ( - ) balansą už 2011 metų ataskaitinį laikotarpį, ir panaudojo šį žinomai netikrą dokumentą 2012 m. vasario 28 d. pateikdamas jį Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos ( - ) departamentui (toliau – ( - ) regiono departamentui), esančiam ( - );

122) 2012 m. rugsėjo mėnesį, laikotarpiu nuo 3 d. iki 5 d., tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje ( - ), turėdamas tikslą pratęsti UAB ( - ) suteiktos Europos Bendrijos licencijos Nr. ( - ) verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininei kelių transporto priemonei (KTP) galiojimą, tyčia, veikdamas kartu su R. V., jai ( - ), kompiuteriu paruošus netikrą dokumentą – 2012-06-30 UAB ( - ) (kodas ( - ), reg. ( - )) balansą už bendrovės veiklos 2012 metų 1-ą pusmetį, t. y. jame įrašant tikrovės neatitinkančius ir dokumentais nepagrįstus duomenis, kad UAB ( - ) praėjusių 2011 finansinių metų nuosavo kapitalo dydis buvo teigiamas – 138596 Lt, kai VĮ ( - ) 2012-08-15 pateiktame bendrovės ( - ) balanse už 2011 metus nuosavo kapitalo dydis nurodytas neigiamas – 303233 Lt, ir, kad UAB ( - ) praėjusių 2011 finansinių metų nepaskirstytas pelnas buvo 8596 Lt, kai VĮ ( - ) 2012-08-15 pateiktame bendrovės ( - ) balanse už 2011 metus nurodytas nepaskirstytas nuostolis – 433233 Lt), po to įrašant neteisingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis, kad bendrovės 2012 m. pirmo pusmečio nepaskirstytas pelnas yra 104096 Lt (prie pirmą pusmetį gauto 95500 Lt pelno pridėjo tikrovės neatitinkantį bendrovės ( - ) 2011 m. pelną – 8596 Lt) ir kad bendrovės ( - ) 2012 m. pirmo pusmečio nuosavas kapitalas yra 234096 Lt (prie bendrovės 130000 Lt kapitalo pridėjo neteisingai paskaičiuotą nepaskirstytąjį pelną – 104096 Lt), atspausdinus šį netikrą dokumentą ir perdavus jį D. V., jis nenustatytoje vietoje patvirtino jį savo parašu ir UAB ( - ) antspaudu, taip pagaminęs netikrą dokumentą – 2012-06-30 UAB ( - ) balansą už bendrovės 2012 metų 1-ą pusmetį ir panaudojo šį žinomai netikrą dokumentą 2012 m. rugsėjo 5 d. pateikęs jį ( - ) regiono departamentui, esančiam ( - );

133) 2013 m. rugpjūčio mėnesį, laikotarpiu nuo 8 d. iki 12 d., tiksliau nenustatytu laiku, ( - ), nenustatytoje vietoje, turėdamas tikslą neteisėtai gauti Europos Bendrijos licencijos verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininei kelių transporto priemonei (KTP) – ( - ), valst. Nr. ( - ) kopiją, tyčia davęs nurodymus R. S., jai ( - ), kompiuteriu paruošus netikrus dokumentus – 2012-12-31 UAB ( - ) (kodas ( - ), reg. ( - )) pelno (nuostolių) ataskaitą Nr. 6 ir 2012-12-31 UAB ( - ) balansą Nr. 6 už UAB ( - ) veiklos 2012 metų ataskaitinį laikotarpį, t. y. į 2012-12-31 bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitą Nr. 6 neįrašant parduotų prekių savikainos (pardavimo savikaina), nors 2013-07-04 jai ji buvo žinoma ir sudarė 1191200 Lt, po ko neteisingai įrašant duomenis apie pardavimo pajamas – 2036743 Lt bei veiklos sąnaudas – 1563103 Lt, ir taip melagingai nurodant teigiamą įmonės veiklos rezultatą – pelną – 452220 Lt (iš pardavimo pajamų 2036743 Lt sumoje atėmus veiklos sąnaudas 1563103 Lt sumoje bei atėmus neigiamą 21420 Lt finansinės ir investicinės veiklos rezultatą = 452220 Lt), kuris įtakojo bendrovės ( - ) 2012 metų laikotarpio nuosavo kapitalo dydį, ir 2012-12-31 UAB ( - ) balanse Nr. 6 panaudojus 2012-12-31 UAB ( - ) pelno (nuostolių) ataskaitoje Nr. 6 melagingai nurodytą įmonės pelną – 452220 Lt, padengus 2011 metų bendrovės ( - ) nepaskirstytąjį nuostolį ir tokiu būdu melagingai nurodant teigiamą įmonės veiklos rezultatą – 2012 metų nepaskirstytąjį pelną – 18987 Lt (iš 452 220 Lt atėmė 2011 m. nepaskirstytą nuostolį – 433233 Lt = 18 987 Lt), po ko melagingai nurodytą teigiamą įmonės veiklos rezultatą (pelną) – 18987 Lt, sudėjus su įstatiniu kapitalu – 130000 litų, ir tokiu būdu gavus teigiamą nuosavo kapitalo rodiklį – 148987 Lt, bei įrašant jį į 2012-12-31 UAB ( - ) balansą Nr. 6, persiuntus šiuos netikrus dokumentus elektroniniu paštu D. V., jis nenustatytoje vietoje juos atspausdino, patvirtino savo parašu ir UAB ( - ) antspaudu, taip pagamindamas netikrus dokumentus - 2012-12-31 UAB ( - ) pelno (nuostolių) ataskaitą Nr. 6 ir balansą Nr. 6 už UAB ( - ) 2012 metų ataskaitinį laikotarpį, po ko šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo 2013 m. rugpjūčio 12 d. pateikdamas juos ( - ) regiono departamentui, esančiam ( - ).

14R. S. išteisinta kaltinant ją tuo, kad 2013 m. rugpjūčio mėn., laikotarpiu nuo 8 d. iki 12 d., tiksliau nenustatytu laiku, tyčia, veikdama kartu su D. V., ( - ), darbo kompiuteriu paruošė netikrus dokumentus, t. y. į 2012-12-31 UAB ( - ) pelno (nuostolių) ataskaitą Nr. 6 neįrašydama joje parduotų prekių savikainos (pardavimo savikaina), nors 2013 m. liepos 4 d. ji buvo jai žinoma ir sudarė 1191200 Lt, po ko neteisingai įrašydama duomenis apie pardavimo pajamas – 2036743 litų, bei veiklos sąnaudas – 1563103 litų, ir taip melagingai nurodydama teigiamą įmonės veiklos rezultatą – pelną – 452220 Lt (iš pardavimo pajamų 2036743 Lt sumoje atėmus veiklos sąnaudas 1563103 litų sumoje bei atėmus neigiamą (21420 Lt) finansinės ir investicinės veiklos rezultatą = 452220 litų), kuris įtakojo bendrovės ( - ) 2012 metų laikotarpio nuosavo kapitalo dydį, ir 2012-12-31 UAB ( - ) balansą Nr. 6 panaudojusi 2012-12-31 UAB ( - ) pelno (nuostolių) ataskaitoje Nr. 6 melagingai nurodytą įmonės pelną - 452220 Lt, padengė 2011 metų bendrovės ( - ) nepaskirstytąjį nuostolį ir tokiu būdu melagingai nurodė jame teigiamą įmonės veiklos rezultatą – 2012 metų nepaskirstytąjį pelną – 18987 Lt (iš 452220 Lt atėmė 2011 m. nepaskirstytą nuostolį – 433233 Lt = 18987 Lt), po ko melagingai nurodytą teigiamą įmonės veiklos rezultatą (pelną) – 18987 litų, sudėjo su įstatiniu kapitalu – 130000 Lt, ir tokiu būdu suklastojusi teigiamą nuosavo kapitalo rodiklį – 148987 Lt, įrašė jį į 2012-12-31 UAB ( - ) balansą Nr. 6; po to persiuntė šiuos dokumentus elektroniniu paštu D. V., kuris nenustatytoje vietoje juos atspausdino, patvirtino savo parašu bei UAB „Danera“ antspaudu, taip pagamino netikrus dokumentus – 2012-12-31 UAB ( - ) pelno (nuostolių) ataskaitą Nr. 6 ir balansą Nr. 6, ir juos panaudojo 2013 m. rugpjūčio 12 d. pateikęs ( - ) regiono departamentui, esančiam ( - ).

15Apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras E. Baltrimavičius prašo panaikinti skundžiamą apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kuriuo R. S. buvo išteisinta, ir ją pripažinti kalta pagal BK 300 str. 1 d. bei nubausti 3 MGL (112,98 Eur) dydžio bauda.

16Prokuroras nesutinka su teismo išvada, kad R. S. veiksmuose nebuvo BK 300 str. 1 d. privalomo nusikaltimo sudėties elemento – tyčios, cituoja teismų praktiką bylose dėl dokumentų klastojimo kaltės turinio klausimu, teigdamas, kad R. S. veikė tiesiogine tyčia, puikiai žinodama ir suvokdama savo veiksmų pasekmes bei jų norėdama. Pažymi, kad už analogišką veiką D. V. buvo pripažintas kaltu. Byloje nustatytomis aplinkybėmis R. S. nebuvo kliūčių skaičiavimus pagal turimus dokumentus atlikti teisingai, įtraukiant visus žinomus tos dienos duomenis apie realią UAB ( - ) finansinę padėtį.

17Prokuroras skunde teigia, kad R. S. pati nurodė, jog direktorius balanso prašė tik norėdamas sužinoti tuometinę įmonės finansinę situaciją. Todėl kelia klausimą, kodėl atliekant (balanso) skaičiavimus nebuvo įtraukti visi turimi duomenys, kuriuos įtraukus būtų gautas neigiamas, o ne teigiamas įmonės balansas. Nurodo, kad išteisintoji turėjo visas galimybes atlikti teisingus tos dienos įmonės balanso apskaičiavimus arba neatlikti jų visiškai dėl to, kad ji neturi tam tikslui visų dokumentų. Pažymi, jog būtent tai įrodo R. S. sąmoningą, tyčinį ir tikslingą atskirų duomenų neįtraukimą į apskaičiavimus, siekiant kartu su už šią veiką nuteistu direktoriumi vienintelio pageidautino rezultato – teigiamo įmonės balanso. Kritiškai vertina apylinkės teismo padarytą išvadą, kad R. S., kuri kompiuteriu pati paruošė bei persiuntė direktoriui dokumentus – pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, taip elgėsi dėl apgaulės, suklydimo, nežinojimo ar naivumo, tikėdamasi, kad D. V. šių dokumentų neatspausdins, nepasirašys ir nepateiks valstybinei įstaigai. Taip pat atkreipia dėmesį, kad apylinkės teismas nesivadovavo specialistės I. K. parodymais, kuri 2015-07-29 parengė papildomą specialisto išvadą. Specialistė parodė, kad palyginus pelno nuostolio ataskaitos duomenis, kurie pateikti ( - ) regiono departamentui su segtuve pateiktais registrų duomenimis, nustatyta, kad pagal registrų duomenis papildomame segtuve pelnas fiksuotas 102980 Lt, o ( - ) regiono departamentui pateiktame balanse fiksuotas 452220 Lt pelnas už 2012 m., t. y. duomenys segtuve ir balanse nesutampa. Todėl šiuo atveju daroma išvada, kad iš registrų papildomame segtuve dar buvo koreguota ir tik tada balansas pateiktas ( - ) regiono departamentui. Patikrinus pateiktus papildomo segtuvo registro duomenis, nustatyta, kad baudžiamojoje byloje taip pat yra prisegtas 2011 m. apskaitos registras „Didžioji knyga“. Duomenys tuose registruose ir teismo posėdžio metu pateiktame segtuve yra fiksuoti 2011 m., atitinka ir sumas, ir dokumentų numerius, ir tik kai kuriais įrašais yra papildomi įrašai, kuriais jie koreguoti. Todėl pažymi, kad jei R. S. būtų dariusi skaičiavimus tik iš to registro, duomenis perkėlusi į rengiamą įmonės balansą, tai nuosavas kapitalas vis tiek būtų neigiamas ir jis neatitiktų ( - ) regiono departamentui pateiktų. Jei būtų pagal juos darytas balansas – tai būtų neigiamas nuosavas kapitalas.

18Apeliaciniu skundu D. V. prašo panaikinti skundžiamą apylinkės teismo nuosprendį ir jį išteisinti. Remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, cituoja teismų praktiką bylose dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 300 str. Mano, kad jo veika nesukėlė ir negalėjo sukelti pavojaus valdymo tvarkai, nes negalėjo pažeisti kitų asmenų teisių, sukelti kitiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, kadangi net ir esant neigiamiems jo vadovaujamos įmonės balanso rodikliams, realiai buvo nedaromos kliūtys gauti reikiamų licencijų kopijas ir tuo būdu užtikrinti normalią tolimesnę sėkmingai dirbančios įmonės veiklą. Skunde nurodo įmonės veiklos pobūdį, apibūdina licencijų gavimo tvarką, apibrėžia savo kompetencijos ribas, pabrėždamas, kad neturi pakankamai buhalterinių žinių. Vardina aplinkybes, kuriomis buvo rengiamas įmonės balansas, pažymėdamas, kad paprašė įmonės finansininkių parengti įmonės balansus už 2011 ir 2012 m. Jam buvo paaiškinta, kad jie nėra tikslūs, kadangi rengiant balanso projektą už 2011 m., terminas balansui pateikti nebuvo pasibaigęs ir trūko reikiamų duomenų jam parengti, o už 2012 m. – naujai pradėjus tvarkyti UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, R. S. dar nebuvo gavusi visų reikiamų buhalterinės apskaitos duomenų iš buvusios finansininkės. Nurodo, kad pateikus šiuos įmonės finansų balansus ( - ) regiono departamentui, jis buvo informuotas, kad taip parengti balansai tiks. Teigia, kad neturėjo jokios tyčios, kad balansuose būtų nurodyti neteisingi duomenys – UAB ( - ) balansų projektai būtų surašyti taip, kad balansai būtų teigiami. Jo manymu, tokių jo nurodymų nepatvirtina jokie byloje esantys duomenys.

19Teigia, kad ( - ) regiono departamente jam buvo paaiškinta, jog balansų duomenis bus galima patikslinti ateityje, todėl balansų nepateikė patvirtinimui įmonės akcininkams. Mano, kad balansai be akcininkų parašo pateikti ( - ) regiono departamentui negali būti laikomi oficialiais dokumentais, kurie gali sukelti teisiškai reikšmingus padarinius. Jo tyčios nebuvimą patvirtina ir tai, kad UAB ( - ) tarpiniai balansai (projektai) nesukėlė jokių teisiškai reikšmingų padarinių, kadangi licencijos kopijos įmonei buvo išduotos net ir po to, kai buvo nustatyta tariamai nusikalstama veika - turint neigiamą balansą, UAB ( - ) nebuvo sudarytos kliūtys gauti reikiamų licencijų kopijas ar prasitęsti turimas licencijas. Pažymi, kad įmonė yra sėkmingai vystanti veiklą, kitų vertinama kaip patikima, o tai prieštarauja teismo padarytai išvadai, jog jis žinojo apie įmonės blogą veiklos situaciją.

20Skunde atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad nepagrįstai jį pripažinęs kaltu, teismas be pagrindo jį pripažino ir recidyvistu bei skyrė griežtesnę bausmę, nei to prašė prokuroras. Teigia, kad jis anksčiau nebuvo teistas už tyčinius nusikaltimus.

21Atsikirtimu į prokuroro apeliacinį skundą išteisintoji R. S. prašo atmesti prokuroro apeliacinį skundą ir palikti galioti jai priimtą išteisinamąjį apylinkės teismo nuosprendį. Nurodo, kad UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ji pradėjo tvarkyti tik 2013 metais, perėmusi netvarkingus buhalterinius dokumentus iš prieš tai apskaitą tvarkiusios buhalterės. Įmonės direktorius jos paprašė sudaryti tik preliminarų 2012 m. įmonės balansą. Ji tai padarė 2013 m. rugpjūčio mėnesį iš dokumentų, kurie jai buvo pateikti, pati nieko neklastojo. Tuo pačiu laiku bendrovės direktoriaus prašymu ji sudarė ir 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos Nr. 6 ir balanso Nr. 6 projektus, šie dokumentai buvo parengti taip pat, kaip pasirodė vėliau, netikslių duomenų pagrindu, jų teisėtumo ji netikrino. Jos nuomone, ir 2014-11-26 specialisto išvada patvirtina, kad UAB ( - ) 2011 metais buhalterinę apskaitą tvarkė netinkamai, o įmonės registruose sukaupta informacija neatspindi tikros ir teisingos bendrovės ūkinės finansinės veiklos. Kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį jos turimi UAB ( - ) buhalterinės apskaitos duomenys buvo netikslūs patvirtino ir specialistė I. K. O šios specialistės parodymai, jog jei ji būtų rengusi aptariamus pelno (nuostolių) ataskaitą Nr. 6 ir balansą Nr. 6 pagal jai perduotus duomenis, ji būtų gavusi kitokius rezultatus, neturi esminės įtakos, nes ji pagal galimybes tikslino kai kuriuos akivaizdžiai klaidingus duomenis, kuriuos pati sugebėjo patikslinti lygindama juos su duomenimis kituose registruose.

22Teismo posėdyje prokuroras prašė jo apeliacinį skundą tenkinti, o nuteistojo D. V. apeliacinį skundą atmesti. D. V. gynėjas prašė patenkinti D. V. apeliacinį skundą, o prokuroro apeliacinį skundą atmesti. Išteisintoji R. S. prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

23Apeliaciniai skundai atmetami.

24Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinių skundų ir atsikirtimo į apeliacinį skundą argumentus, skundžiamą teismo nuosprendį bei baudžiamąją bylą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, išsamiai ir nešališkai ištyrė bei tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, padarė juos bei bylos aplinkybes atitinkančias išvadas ir priėmė teisingą, bylos duomenimis pagrįstą sprendimą, pripažindamas D. V. kaltu pagal BK 300 str. 1 d. ir išteisindamas R. S. pagal BK 300 str. 1 d.

25Dėl nuteistojo D. V. apeliacinio skundo

26Nuteistasis D. V. savo kaltę neigia skunde teigdamas, kad neturėjo tyčios klastoti įmonės buhalterių parengtus dokumentus ir juos panaudoti pateikiant ( - ) regiono departamentui. Be to nurodo, kad kaltinime nurodyti įmonės veiklos balansai, pateikti ( - ) regiono departamentui be akcininkų parašo, negali būti laikomi oficialiais dokumentais, galinčiais sukelti teisiškai reikšmingus padarinius. Su tokiais nuteistojo argumentais kolegija iš esmės nesutinka.

27Pagal BK 300 str. 1 d. baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. BK 300 str. numatyto nusikaltimo objektu laikytinas dokumento teisinės apyvartos funkcionalumas ir patikimumas. Šiuo straipsniu siekiama apsaugoti tokias vertybes, kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas, ir taip užtikrinama normali, teisinga dokumentų apyvarta. Teismų praktikoje dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas. Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma, t. y. ir ant popieriaus, ir elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-175-303/2015). Nors BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru ar suklastotu dokumentu nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje (kasacinės nutartys b/bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-426/2010, 2K-560/2010, 2K-409/2011, 2K-205/2012). Baudžiamosios atsakomybės taikymui reikalingą pavojingumo laipsnį dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu gali pasiekti tais atvejais, kai šiomis veikomis daroma įtaka teisiniams santykiams, tuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms (kasacinė nutartis b/byloje Nr. 2K-316/2013). Vienas iš nusikalstamos veikos subjektyviųjų požymių yra kaltė. Formaliųjų sudėčių atveju asmens santykis (tiesioginės tyčios valinis elementas) apima fizinį gebėjimą ir norą padaryti veiką.

28Pažymėtina, kad nuteistasis D. V. skunde neginčija BK 300 str. 1 d. numatytos nusikaltimo sudėties objektyvinės pusės elemento – neteisėto savo veikimo, t. y. to, kad jis pagamino nuosprendyje nurodytus netikrus dokumentus, savo parašu pasirašęs buhalterių R. V. bei R. S. jam pateiktus įmonės balansus bei nuostolių (pelno) ataskaitą Nr. 6 (kuri yra sudėtinė įmonės balanso dalis) ir patvirtino juos įmonės antspaudu – kad suklastojo šiuos dokumentus, ir kad po to jis šiuos suklastotus dokumentus panaudojo pateikęs ( - ) regiono departamentui. Skunde apeliantas neginčija ir pačių dokumentų klaidingo turinio – neteisingų matematinių skaičiavimų, dėl kurių UAB ( - ) veiklos rezultatai iš neigiamų paminėtų dokumentų pateikimo ( - ) regiono departamentui momentu tapo teigiamais. D. V. tiek tyrimo metu, tiek teisme parodė, kad abi buhalterės, jam pateikdamos jo prašomus dokumentus apie įmonės veiklą jį informavo apie blogą įmonės padėtį, apie kurią jis ir pats žinojo, apie tai, kad įmonės veiklos balansai yra tik preliminarūs ir gali būti netikslūs. Nežiūrint į tai, apeliantas juos įformino taip, kaip to reikalavo inspekcijos specialistai, t. y. pasirašė, uždėjo įmonės antspaudus ir pateikė inspekcijai. Kaip tvirtino D. V., jis tikėjosi, kad teisingus ir tikslius įmonės veiklos rezultatų duomenis jis pateiks teikdamas metinius įmonės veiklos balansus, kurie jau buvo pateikiami ir VĮ ( - ). Realiai taip ir atsitiko – kaltinime nurodytų jo inspekcijai pateiktų tarpinių įmonės balansų duomenys esmingai ir netgi kardinaliai skyrėsi nuo metinių tos pačios įmonės balansų duomenų, kuriuos inspekcijos specialistai gavo iš ( - ). Dėl to jiems ir kilo įtarimas, jog teigiami UAB ( - ) veiklos duomenys neatitinka faktinės padėties, kuri buvo realiai matoma ( - ) pateiktuose metiniuose įmonės veiklos balansuose, t. y. kaltinime nurodyti nuteistojo pateikti įmonės balansai (ypač tarpiniai, kurie buvo pateikiami metų viduryje) gali būti suklastoti.

29Nuteistasis skunde visiškai nepagrįstai nurodo, kad jo pateikti UAB ( - ) balansai, kuriuose buvo atspindėti įmonės 2011 m. veiklos rezultatai, 2012 m. 1 – o pusmečio bei 2012 m. veiklos rezultatai nesukėlė ir negalėjo sukelti jokių teisiškai reikšmingų padarinių, kadangi licencijų kopijos įmonės automobiliams buvo išduotos net ir po to, kai buvo nustatyta tariamai nusikalstama veika. Viena vertus, šį nuteistojo argumentą paneigia liudytojos V. Ž. parodymai, kad atitinkama licencija UAB ( - ) 2014 m. pradžioje buvo išduota dėl techninių apribojimų, nespėjus laiku gauti atitinkamų duomenų iš VĮ ( - ). Atsižvelgus į tai, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ši aplinkybė apskritai atsirado gerokai vėliau, nei kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos ir negalėjo jam suteikti pagrindo manyti esant kitai ( - ) regiono departamento išduodamų Europos Bendrijos licencijų verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėms kelių transporto priemonėms tvarkai nei tvarka yra patvirtinta Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 (toliau – Taisyklėse). Kita vertus, teigiamo įmonės nuosavo kapitalo dydžio, kurio parametras iš esmės ir buvo šiuo atveju suklastotas nuteistojo inspekcijai pateiktuose balansuose, parodymas buvo pats paprasčiausias būdas maksimaliai greitai pasiekti siekiamą rezultatą – gauti licencijos kopiją naujam automobiliui arba pratęsti jos galiojimą jau turimam bendrovės automobiliui, be kurių bendrovės automobiliai negalėjo vykdyti tarptautinių pervežimų. Čia ypač reikšmingi liudytojo A. P. teisme duoti parodymai, kad tarptautiniais pervežimais užsiimančios įmonės finansinis pajėgumas pirmiausiai tikrinamas jos pačios pateiktame balanse, kuriame turi matytis teigiami įmonės veiklos rezultatai. Jeigu gi rezultatai neigiami, tuomet įmonė turi perkainuoti savo ilgalaikį turtą arba didinti įmonės įstatinį kapitalą. Būtent įstatinio bendrovės kapitalo padidinimas kaip priemonė tolesnei UAB ( - ) veiklai užtikrinti (ką pripažino ir pats D. V.) ir buvo pasirinkta 2014 m. pradžioje nustačius galimą pateiktų įmonės balansų klastojimo faktą, kas lėmė, jog įmonės veikla nebuvo sustabdyta. Tokiu būdu, apeliantas neteisus skunde tvirtindamas, kad UAB ( - ) dokumentų suklastojimas ir jų panaudojimas nebuvo teisiškai reikšmingas.

30Pirmos instancijos teismas liudytojų V. Ž. (1 t., 31-32, 33; 6 t., 5 – 14 b. l.), A. P. (1 t., 62; 5 t. 142 – 148 b. l.), V. B. (1 t., 86 b. l.) parodymais tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu, specialisto išvada Nr. 5-5/91 (3 t., 144 – 168 b. l.), iš esmės labai motyvuotai nuosprendyje pagrindė BK 300 str. ir 1 d. numatytos nusikaltimo sudėties buvimą D. V. veiksmuose. Teismas nustatė, kad D. V. kaltė pagaminant netikrą dokumentą ir jį panaudojant atitinkamoms licencijoms iš ( - ) regiono departamento gauti ar pratęsti jų galiojimą pasireiškė tiesiogine tyčia, t. y. nuteistasis suvokė pavojingą šios nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti, kadangi jam buvo žinoma apie būtinus Taisyklėse nustatytus reikalavimus, keliamus įmonės finansiniams rodikliams, o siekiamas rezultatas buvo aiškus – gauti Europos Bendrijos licencijas verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėms kelių transporto priemonėms ir pratęsti jų galiojimą, esant realiai neigiamiems įmonės finansiniams rodikliams. D. V. teismo posėdyje parodė (6 t., 5-14 b. l.), kad jam yra buvo gerai žinomas teisės aktų (Taisyklių) nustatytas reikalavimas dėl minimalaus privalomo įmonės disponuotino nuosavo kapitalo, siekiant gauti ar pratęsti ( - ) regiono departamento išduodamas Taisyklių pagrindu licencijas. Iš jo parodymų matyti ir tai, kad jis yra įmonės UAB ( - ) vadovas, įmonė nėra didelė (2014 m. joje dirbo tik 13 darbuotojų), todėl kolegija visiškai sutinka su apylinkės teismo išvada, kad jam negalėjo būti nežinoma reali įmonės veiklos finansinė būklė. Tai žinodamas ir vis tiek teikdamas ( - ) regiono departamentui neteisingus duomenis apie savo įmonės realią finansinę padėtį, jis veikė tiesiogine tyčia, kaip kad tai visiškai pagrįstai nustatė pirmos instancijos teismas. Pažymėtina, kad šis paties apelianto argumentas skunde yra tiesiog nurodytas, smulkiau jo nedetalizuotas ir nesutikimas su teismo išvada nėra atskleistas.

31D. V. nuomone, R. S. parengti dokumentai laikytini tik dokumentų projektais, nes jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų – jie buvo pasirašyti tik jo paties (nebuvo buhalterių parašų), nebuvo patvirtinti akcininkų. Tačiau kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, teismų praktikoje laikoma, kad dokumentu gali būti pripažintas ir tekstas be parašo, be antspaudo. Svarbu, kad tas įrašas jį panaudojus, sukelia ar gali sukelti fiziniam, juridiniam asmeniui ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (kasacinės nutartys b/bylose Nr. 2K-662/2000, 2K-775/2007, Nr. 2K-355/2009, 2K-426/ 2010, 2K-263/2010, 2K-235/2014). Apylinkės teismas visiškai pagrįstai atmetė apelianto argumentus papildomai pažymėdamas, kad UAB ( - ) balanso dokumentai, nepriklausomai nuo jų formos, laikytini dokumentais BK 300 str. 1 d. prasme. Minėti dokumentai yra rašytiniai aktai, įtvirtinantys juridinę reikšmę turinčią informaciją apie UAB ( - ) finansinę būklę ir, kaip byloje buvo nustatyta, sukėlę šiam juridiniam asmeniui teisiškai reikšmingus padarinius – kaip jau minėta, juos pateikus inspekcijai buvo gautos atitinkamos licencijų kopijos bei pratęstas jau turimų licencijų galiojimas. Neabejotina, kad tai ir buvo pagrindinis D. V. siekiamas tikslas. Atsižvelgus į aukščiau išdėstyta, kolegijai nekyla jokių abejonių, kad D. V. veiksmuose yra tiesioginė tyčia. Jo veikos tinkamai kvalifikuotos pagal BK 300 str. 1 d.

32Nuteistasis skunde nurodo, kad apylinkės teismas nepagrįstai nuosprendyje pažymėjo, jog BK 27 str. prasme jis yra recidyvistas. Su šiuo argumentu kolegija sutinka. BK 27 str. 1 d. nustatyta, kad nusikaltimų recidyvas yra tada, kai asmuo, jau teistas už tyčinį nusikaltimą, kurį padarė būdamas pilnametis, ir jeigu teistumas už jį neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų. Toks asmuo yra recidyvistas. Iš bylos duomenų matyti, kad D. V. buvo nuteistas 2012-02-03 ( - ) apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 281 str. 1 d. ir 2012-03-26 to paties teismo nuosprendžiu pagal BK 281 str. 3 d., t. y. jis buvo nuteistas už neatsargias nusikalstamas veikas, baustumas už kurias neįeina į recidyvo turinį. Tokiu būdu, apeliantas recidyvistu nelaikytinas. Tai apylinkės teismo klaida. Tačiau, kolegijos požiūriu, šios aplinkybės konstatavimas skundžiamame teismo nuosprendyje iš esmės neįtakoja apeliantui skirtinos bausmės rūšies ir dydžio, nes skiriant bausmę privalu atsižvelgti į daugelį tam reikšmingų aplinkybių. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į : padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 1, 2 dalys); ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 str. 1, 2 dalys). Pažymėtina ir tai, kad byloje dalyvaujančio prokuroro siūlymas dėl kaltininkui skirtinos bausmės rūšies ir dydžio teismo nesaisto – tik teismas pagal įstatymą turi prerogatyvą parinkti kaltininkui teismo požiūriu teisingą bausmę.

33Skirdamas bausmę D. V. apylinkės teismas BK 54 str., 61 str. nuostatas taikė tinkamai. Teismas atsižvelgė į tai, kad byloje nėra D. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė – dvi veikos padarytos bendrininkų grupe (BK 60 str. 1 d. 1 p.). D. V. padarė tris tyčinius, baigtus, nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), praeityje baustas administracine tvarka (galiojančių nuobaudų nėra), ( - ) seniūnijos charakterizuojamas teigiamai (6 t., 15 b. l.), tarnavęs ( - ) (6 t., 20-21 b. l.), dirbantis. Įvertinęs minėtas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė apeliantui baudas už visas veikas, kurių dydis artimas numatytai šios bausmės rūšies minimaliai ribai, bei tinkamai jas subendrino. Apeliacinės instancijos teismas bausmę pakeisti gali tik tais atvejais, kai bausmė yra aiškiai per švelni ar aiškiai per griežta. Šiuo atveju tokių aplinkybių kolegija nenustatė.

34Dėl prokuroro apeliacinio skundo

35Prokuroras nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad R. S. veikoje nėra vieno iš būtinųjų nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 1 d., sudėties požymio – kaltės (tiesioginės tyčios), nurodydamas, kad ji turėjo visas galimybes atlikti teisingus tos dienos balanso skaičiavimus, arba turėjo iš viso jų neatlikti, jei neturėjo visų reikiamų dokumentų. Su tokiais prokuroro argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

36Kaip minėta, kvalifikuojant veikas pagal BK 300 str. 1 d. dėl netikro dokumento pagaminimo, tikro dokumento suklastojimo ar disponavimo žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu, būtina nustatyti tiesioginę kaltininko tyčią, kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, kad pagamina netikrą dokumentą, suklastoja tikrą dokumentą ar disponuoja žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu, kai tai gali sukelti teisines pasekmes, ir nori taip veikti. Prokuroras teisus skunde nurodydamas, kad teismų praktikoje laikomasi ir tokios pozicijos, jog kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, tačiau vertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: kaltininko atliktus veiksmus, jų pobūdį, pastangas juos darant, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, kaltininko siekiamą rezultatą ir t. t. (kasacinės nutartys b/bylose Nr. 2K-19/2014, 2K-210/2014).

37Pati išteisintoji savo kaltę nuosekliai neigė. Kolegijos nuomone, šiuo atveju byloje nustatytos faktinės aplinkybės, apibūdinančios objektyviuosius nusikalstamos veikos požymius, taip pat nepatvirtina jos veiksmuose buvus tiesioginę tyčią klastoti 2012-12-31 UAB ( - ) pelno (nuostolių) ataskaitą Nr. 6 ir 2012-12-31 UAB ( - ) balansą Nr. 6. Apylinkės teismas nustatė, kad R. S. kaltė dėl aukščiau paminėtų dokumentų suklastojimo iš esmės buvo grindžiama tik tuo, kad ji nepagrįstai neįrašė į juos parduotų prekių savikainos, po to, kai 2013-07-04 savikainos dydis jai tapo žinomas. R. S. parodė, kad tiek 2012-12-31 UAB ( - ) pelno (nuostolių) ataskaitą Nr. 6, tiek ir 2012-12-31 UAB ( - ) balansą Nr. 6 rengė ji, suvokdama, kad neįrašydama atitinkamų duomenų apie parduotų prekių savikainą, buvo gautas UAB ( - ) teigiamas veiklos rezultatas 2012-12-31 balanse ir pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tai vienareikšmiai matyti ir iš specialisto išvados Nr. ( - ). Taigi, nėra jokių abejonių, jog R. S. parengtuose ir D. V. perduotuose dokumentuose buvo užfiksuoti neteisingi, realios UAB ( - ) 2012 m. finansinės – ūkinės veiklos rezultatų neatitinkantys duomenys. Su šiuo prokuroro apeliacinio skundo argumentu kolegija neturi pagrindo nesutikti. Kolegija taip pat visiškai sutinka su pirmos instancijos teismo nuosprendžio motyvais, kuriuos teismas nurodė atmesdamas išteisintosios versiją, jog ji direktoriui pateikė tik dokumentų projektus. Apie tai jau yra pasisakyta ir aptariant D. V. nusikalstamų veikų kvalifikavimą, todėl jie nekartojami.

38Tačiau, iš byloje surinktų įrodymų seka, jog išteisintoji UAB ( - ) buhalterinę apskaitą pradėjo tvarkyti tik 2013 m. kovo mėnesį. Iki tol ją įmonėje aplaidžiai tvarkė nuteistoji R. V., D. V. sutuoktinė, kuri iš esmės to ir neneigė. R. S. parodė, kad jai buvo perduoti ne visi įmonės buhalteriniai dokumentai, dalį dokumentų (pvz., segtuvą „Kasa“) ji pati rado prie naikintinų, o dalis jų buvo labai netvarkingi. Taigi, yra visiškai realu, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį ji galėjo ir nežinoti tikros UAB ( - ) finansinės padėties, nes įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė pakankamai trumpą laiką. Kita vertus, analizuojant išteisintosios R. S. kaltės klausimą labai svarbūs yra D. V. parodymai, jog R. S. jį įspėjo, kad direktoriaus paprašytų dokumentų parengimui ji neturi visų reikiamų buhalterinių dokumentų ir duomenų, todėl jos parengtas 2012-12-31 UAB ( - ) balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita Nr. 6 gali būti netikslūs ir neteisingi. D. V. taip pat parodė, jog R. S. jis minėjo, kad šie dokumentai jam buvo reikalingi labiau informacijai, o ne tolimesniam jų pateikimui ( - ) regiono departamentui, kad R. S. jį netgi įspėjo, kad dokumentų jis neturėtų pateikinėti į viešąją apyvartą. Iš to galima spręsti, kad R. S. ėmėsi pakankamų veiksmų, kad jos parengti galimai netikslūs UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentai nepatektų į teisinę erdvę. Kolegijos nuomone, neabejotinų, kategoriškų įrodymų, kad išteisintoji žinojo, jog direktorius iš jos elektroniniu paštu gautus dokumentus atspausdins ir kaip tikrus pateiks inspekcijai, t. y. kad ji su D. V. veikė kaip bendrininkai siekdami to paties tikslo – gauti Europos Bendrijos licencijos verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais kopiją kaltinime nurodytai transporto priemonei, šioje byloje nėra. Tokiu būdu, kolegija iš esmės pritaria pirmos instancijos teismo padarytai išvadai, kad byloje nėra surinkta įrodymų, jog R. S. veikdama tiesiogine tyčia suklastojo kaltinime jai nurodytus dokumentus, todėl ją teismas pagal BK 300 str. 1 d. pagrįstai išteisino.

39Esant tokioms aplinkybėms kolegija pripažįsta, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo nuosprendis iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti ar keisti jį apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais pagrindo nėra.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

41Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro Edgaro Baltrimavičiaus ir nuteistojo D. V. apeliacinius skundus atmesti.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš kolegijos... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 str. 1 d.... 4. - pagal BK 300 str. 1 d. (2012-09-03 veika) – 7 MGL (263,62 Eur) dydžio... 5. - pagal BK 300 str. 1 d. (2013-08-08 veika) – 9 MGL (338,94 Eur) dydžio... 6. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 3 d., šias bausmes subendrinus visiško bausmių... 7. R. S. išteisinta pagal BK 300 str. 1 d. kaip nepadariusi veikos, turinčios... 8. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista ir R. V., tačiau dėl jos nuosprendis nėra... 9. Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas... 10. D. V. nuteistas už tai, kad :... 11. 1) 2012 m. laikotarpiu nuo sausio 3 d. iki vasario 28 d., tiksliau nenustatytu... 12. 2) 2012 m. rugsėjo mėnesį, laikotarpiu nuo 3 d. iki 5 d., tiksliau... 13. 3) 2013 m. rugpjūčio mėnesį, laikotarpiu nuo 8 d. iki 12 d., tiksliau... 14. R. S. išteisinta kaltinant ją tuo, kad 2013 m. rugpjūčio mėn., laikotarpiu... 15. Apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras E.... 16. Prokuroras nesutinka su teismo išvada, kad R. S. veiksmuose nebuvo BK 300 str.... 17. Prokuroras skunde teigia, kad R. S. pati nurodė, jog direktorius balanso... 18. Apeliaciniu skundu D. V. prašo panaikinti skundžiamą apylinkės teismo... 19. Teigia, kad ( - ) regiono departamente jam buvo paaiškinta, jog balansų... 20. Skunde atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad nepagrįstai jį pripažinęs... 21. Atsikirtimu į prokuroro apeliacinį skundą išteisintoji R. S. prašo atmesti... 22. Teismo posėdyje prokuroras prašė jo apeliacinį skundą tenkinti, o... 23. Apeliaciniai skundai atmetami. ... 24. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinių skundų ir... 25. Dėl nuteistojo D. V. apeliacinio skundo ... 26. Nuteistasis D. V. savo kaltę neigia skunde teigdamas, kad neturėjo tyčios... 27. Pagal BK 300 str. 1 d. baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas pagamino netikrą... 28. Pažymėtina, kad nuteistasis D. V. skunde neginčija BK 300 str. 1 d.... 29. Nuteistasis skunde visiškai nepagrįstai nurodo, kad jo pateikti UAB ( - )... 30. Pirmos instancijos teismas liudytojų V. Ž. (1 t., 31-32, 33; 6 t., 5 – 14... 31. D. V. nuomone, R. S. parengti dokumentai laikytini tik dokumentų projektais,... 32. Nuteistasis skunde nurodo, kad apylinkės teismas nepagrįstai nuosprendyje... 33. Skirdamas bausmę D. V. apylinkės teismas BK 54 str., 61 str. nuostatas taikė... 34. Dėl prokuroro apeliacinio skundo... 35. Prokuroras nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad R. S. veikoje... 36. Kaip minėta, kvalifikuojant veikas pagal BK 300 str. 1 d. dėl netikro... 37. Pati išteisintoji savo kaltę nuosekliai neigė. Kolegijos nuomone, šiuo... 38. Tačiau, iš byloje surinktų įrodymų seka, jog išteisintoji UAB ( - )... 39. Esant tokioms aplinkybėms kolegija pripažįsta, kad skundžiamas pirmos... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 41. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro Edgaro Baltrimavičiaus ir...