Byla 2K-775/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Rimanto Baumilo ir pranešėjo Vytauto Piesliako, sekretoriaujant E. Jasionienei, dalyvaujant prokurorui A. Japertienei, gynėjai I. Jurgelevičiūtei, nuteistajam J. B.,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. B. ir jo gynėjos kasacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 9 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 3 d. nutarties.

3Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 9 d. nuosprendžiu J. B. nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį 30 MGL (3750 Lt) dydžio bauda.

4Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi nuteistojo J. B. apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo ir jo gynėjos, prašiusių kasacinius skundus tenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinius skundus atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

6J. B. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje suklastojo ir 2002 m. balandžio 22 d. panaudojo suklastotą tikrą dokumentą: patvirtino savo parašu ir UAB „( - )“ antspaudu 2002 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ pažymą Nr. 12, kurioje ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens ir nenustatytoje vietoje buvo surašytos tikrovės neatitinkančios žinios apie tai, kad 1993-1996 metais iš UAB „( - )“ J. B. gavo dividendų: 1994 m. sausio 21 d. – 320 000 Lt.; 1995 m. vasario 26 d. – 380 000 Lt.; 1996 m. balandžio 21 d. – 380 000 Lt.; 1997 m. gegužės 20 d. – 400 000 Lt., viso 1 480 000 Lt;

7Po to J. B. 2002 m. balandžio 21 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, užpildė „Brangų turtą įsigijusio arba įsigyjančio Lietuvos respublikos gyventojo pajamų deklaraciją“ Nr. 1603, deklaracijos IV skyriuje „Pajamos brangiam turtui įsigyti ir sumokėti mokesčiai“ įrašydamas iš suklastoto tikro dokumento t. y. 2002 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ pažymos Nr. 12, tikrovės neatitinkančias žinias, apie tai, kad gavo 1 480 000 Lt dividendų;

8Tada J. B. suklastotus tikrus dokumentus t. y., 2002 m. balandžio 21 d. „Brangų turtą įsigijusio arba įsigyjančio Lietuvos respublikos gyventojo pajamų deklaraciją“ Nr. 1603 ir 2002 m. balandžio 19 d. pažymą Nr.12, panaudojo 2002 m. balandžio 22 d pateikdamas Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiais savo veiksmais J. B. padarė BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą.

9Kasaciniu skundu nuteistasis prašo teismą panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 9 d. nuosprendį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 3 d. nutartį ir bylą nutraukti. Kasatorius skunde teigia, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo visų esminių baudžiamosios bylos aplinkybių ir padarė eilę esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, todėl jis pagal BK 300 straipsnio 1 dalį yra nuteistas nepagrįstai.

10Visų pirma apeliacinės instancijos teismas nepagarsino baudžiamosios bylos dokumentų, nors kasatorius 2007 m. kovo 27 d. teismui pateikė prašymą tai padaryti. Šį prašymą teismas prijungė prie bylos, tačiau į jį neatsižvelgė ir taip pažeidė kasatoriaus teisę į gynybą.

11FNTT specialistė Z. K. pateikė teismui žinomai melagingas žinias apie UAB „( - )“ finansinę veiklą, tvirtindama, kad visus finansinius dokumentus pasirašė kasatorius. Tačiau iš byloje esančių dokumentų (t. 1, b. l. 35, 37-39, 47, 67; t. 2, b. l. 88-89) matyti, kad juos pasirašė P. G. ir V. P., kuris UAB nedirbo. Anot kasatoriaus, jo parašas yra suklastotas, todėl šių finansinių dokumentų negalima laikyti teisėtais. Nepaisant to, teismas atmetė kasatoriaus prašymą atlikti minėtų dokumentų parašų autentiškumo ekspertizę.

12Kasatorius nurodo, kad teismas neatsižvelgė į jo prašymą ir neapklausė liudininko R. S., kuris matė, kaip buvo išmokami dividendai, tuo tarpu liudytojos E. G. parodymai duoti teisme ir surašyti kaltinamajame akte iš esmės skiriasi. Be to, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai neapklausė notarės V. V., kuri pasirašė pinigų dovanojimo sutartį kasatoriaus dukrai.

13Kasatorius teigia, kad byloje yra pateiktas VMI išrašas (t. 1, b. l. 140-149) apie 1996 m. rugpjūčio 28 d. ir 2000 m. vasario 7 d. jo deklaruotus pinigus, tačiau teismai visiškai netyrė to fakto, kad šie pinigai buvo gauti kaip dividendai. Be to, apeliacinės instancijos teismo nutartyje neteisingai teigiama, kad siekdamas įrodyti gautus dividendus, kasatorius pateikė tik atitinkamų dokumentų kopijas, nors buvo pateikti pinigų gavimo orderių originalai, kurie nėra pripažinti suklastotais. Kadangi UAB „( - )“ pažyma Nr. 12 buvo užpildyta iš nesuklastotų pinigų gavimo orderių, nesuprantama, kodėl teismai šią pažymą pripažino suklastota.

14Kasatorius pabrėžia, kad byloje yra pateiktos įmonių „( - )“ ir „( - )“ pažymos apie išmokėtus ir muitinėje deklaruotus dividendus (t. 5, b. l. 66, 68), tačiau teismas šių dokumentų visiškai neanalizavo. Taigi visiškai nesuprantama teismo išvada, kad pinigai muitinėje nebuvo deklaruojami, nors dokumentai muitinėje saugomi tik aštuonerius metus ir iki bylos nagrinėjimo neišliko. Be to, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į kasatoriaus prašymą užklausti Baltarusijos registrų tarnybos apie įmonių, pavadinimu „( - )“, skaičių, todėl liko nenustatyta įmonė, iš kurios kasatorius gavo dividendus. Kasatorius nurodo, kad jis savo iniciatyva teismui pateikė raštą iš firmos „( - )“ darbuotojų, kurie pageidavo duoti parodymus byloje, tačiau teismas, nors šį raštą ir prijungė prie bylos, bet neatliko jokių veiksmų, kad byloje būtų nustatyta tiesa, ir apie šį raštą nuosprendyje nepasisakė.

15Kasatorius teigia, kad Kauno apygardos teismui 2005 m. sausio 13 d. nutartimi konstatavus BPK 219 straipsnio pažeidimus ir perdavus bylą Kauno miesto apylinkės prokuratūrai naujam kaltinamajam aktui surašyt, jis nebuvo supažindintas su naujai pareikštais įtarimais, taip pat jam nebuvo pranešta apie ikiteisminio tyrimo pabaigą. Be to, perdavus bylą prokuratūrai, nebuvo atlikta pakartotinė buhalterinė ekspertizė, kurią nurodė atlikti Kauno apygardos teismas 2005 m. sausio 13 d. nutartyje, ir neišreikalauti dokumentai iš Baltarusijos muitinės, patvirtinantys, kad pinigai buvo vežami per muitinę ir deklaruojami.

16Kasaciniu skundu nuteistojo gynėja prašo teismą panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 9 d. nuosprendį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 3 d. nutartį ir bylą nutraukti (nes suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai) arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

17Kasatorė teigia, kad J. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad, teismo nuomone, jis negalėjo gauti dividendų iš UAB „( - )“, nes ši įmonė dirbo nuostolingai. Tačiau UAB „( - )“ finansinės atskaitomybės dokumentų teisingumą nuteistasis visą laiką neigė ir prašė ištirti, ar šie dokumentai atspindi tikrąją UAB „( - )“ padėtį. Nors 2003 m. lapkričio 5 d. FNTT specialisto išvadoje Nr. 5-2/148 nustatyta, kad finansinės atskaitomybės dokumentai yra patvirtinti nuteistojo parašu, tačiau byloje esančius finansinės atskaitomybės dokumentus pasirašė ne nuteistasis, o P. G. ir V. P., kuris UAB niekada nedirbo (t. 1, b. l. 35, 37-39, 47, 67; t. 2, b. l. 88-89). Tuo tarpu nuteistojo parašas yra suklastotas.

18Kauno apskrities VMI perduodama medžiagą FNTT nurodė, kad yra duomenų, jog UAB „( - )“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma aplaidžiai ar apgaulingai, dėl ko finansiniai rezultatai gali neatitikti tikrovės. Tačiau apgaulingos ar aplaidžios apskaitos faktas byloje nebuvo tirtas, nes dėl šių veikų suėję apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai. Todėl neištyrus, ar UAB „( - )“ finansinės atskaitomybės ir buhalterinės apskaitos dokumentai nebuvo suklastoti, teismas negalėjo vadovautis 2003 m. lapkričio 5 d. FNTT specialisto išvada Nr. 5-2/148, kurioje remiantis šiais dokumentais nustatyta, kad UAB negalėjo išmokėti dividendų. Be to, 2006 m. gegužės 29 d. Kauno apskrities VMI priešpriešinės informacijos išvadoje užfiksuota, kad UAB „( - )“ nenurodo jokio finansinio turto, tuo tarpu liudytojai E. G., R. S. ir E. S. patvirtino dividendų gavimo faktą. Dėl šių priežasčių neaišku, kokie dividendai buvo gaunami ir pajamuojami, jeigu UAB „( - )“ neturėjo jokio finansinio turto.

19Kasatorė taip pat teigia, kad teismas priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį nepagrįstai rėmėsi K. R. B. ir K. V. A. parodymais, nes jie yra nesusiję su bylos medžiaga. Kaip parodė nuteistasis, šie asmenys yra ne iš tos įmonės „( - )“, su kuria UAB „( - )“ siejo komerciniai santykiai. Be to, byloje esantis 2007 m. vasario 28 d. įmonės „( - )“ raštas, kuriame išreikštas šios įmonės vadovo V. R. sutikimas duoti parodymus, patvirtina, kad UAB „( - )“ ir įmonę „( - )“ siejo komerciniai santykiai. Tačiau teismai nesiėmė priemonių pašalinti šiuos prieštaravimus, dėl ko buvo neišsamiai ištirtos bylos aplinkybės.

20Kasatorė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nepasisakė, kodėl atmetė nuteistojo parodymus ir jo iškeltas abejones dėl UAB „( - )“ finansinės atskaitomybės ir buhalterinių dokumentų tikrumo bei egzistuojančios įmonės „( - )“. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismų sprendimai grindžiami tuo, kad nuteistasis negalėjo pagrįsti savo versijos dėl iš užsienio įmonių gautų dividendų. Teismai taip pat pažymėjo, kad nuteistojo teiginio, neva jis pinigus vežėsi iš užsienio, nepatvirtina jokie bylos duomenys. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad byloje taip pat nėra duomenų, kad iš užsienio vežti pinigai nebūtų deklaruoti, nes Muitinės departamento 2005 m. rugsėjo 23 d. rašte nurodyta, kad informacija neišsaugota, nes praėjęs aštuonerių metų saugojimo terminas. Nesant galimybės gauti informacijos, ar įvežtos piniginės lėšos buvo deklaruotos ar ne, negali būti paneigta nuteistojo versija, kad pinigai buvo deklaruoti. Tačiau teismai perkėlė įrodinėjimo naštą kaltinamajam J. B. ir taip padarė esmini baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą konstatavo, kad baudžiamojoje byloje kaltinamojo kaltė turi būti įrodyta nesant jokios abejonės (O. Prieš Norvegiją; Condron prieš Jungtinę Karalystę), tačiau teismas kasatorių pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteisė nesant jokių neginčijamų jo kaltės įrodymų.

21Kasatorė teigia, kad, priešingai nei 2007 m. gegužės 3 d. nutartyje nurodė Kauno apygardos teismas, veikos kvalifikacijai pagal BK 300 straipsnio 1 dalį šioje byloje yra svarbiausia nustatyti ne pajamų, įvardijamų kaip dividendai, teisėtumą ar neteisėtumą, bet ar asmuo į dokumentą įrašė žinomai neteisingus duomenis, t. y. jį suklastojo. Esant šioms aplinkybėms, teismas turėjo įrodyti, kad nuteistasis žinojo, kad gavo ne dividendus, o kitą išmoką, ir tai žinodamas, ją UAB „( - )“ pažymoje ir deklaracijoje melagingai įvardino kaip dividendus, be to, žinojo, kad šie pinigai gauti ne iš UAB „( - )“, o iš kito asmens. Todėl šiuo atveju visiškai nesvarbu, ar UAB „( - )“ galėjo mokėti dividendus, ar tinkamas asmuo pagal įstatymo reikalavimus įformino dividendų skyrimą ir ar šios išmokos buvo skirtos visiems UAB darbuotojams, nes BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėčiai svarbiausia nustatyti, ar buvo gautos pajamos, kas jas išmokėjo ir kaip šias išmokas subjektyviais traktavo nuteistasis.

22Teismui pateikti UAB „( - )“ kasos pajamų orderiai, patvirtinantys, kad buvo mokami būtent dividendai, kasos išlaidų orderiai, patvirtinantys pinigų išmokėjimo faktą nuteistajam iš UAB „( - )“ lėšų, ir nuteistojo ruošti įsakymai dėl dividendų išmokėjimo, liudija, kad nuteistasis suvokė, jog jis gauna jam, kaip akcininkui, priklausančias lėšas dividendų pavidalu. Abejonės dėl to, ar buvo laikomasi tikslios dividendų skyrimo ir išmokėjimo tvarkos, ar pinigai buvo išmokėti iš pelno ar iš apyvartinių lėšų, neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties buvimo nuteistojo veikoje. Be to, teismai nepagrįstai nurodė, kad buvo pateikti tik kasos pajamų ir išlaidų orderių kopijos, nors buvo pateikti ir šių dokumentų originalai. Taip pat teismai nepagrįstai nuteistojo nenaudai vertino tą aplinkybę, kad kasos pajamų ir išlaidų orderiai buvo surašyti paties J. B., nors jis turėjo teisę surašyti bei pasirašyti šiuos dokumentus.

23Kasatorė teigia, kad nuteistasis į UAB „( - )“ pažymą, kuri buvo pateikta mokesčių inspekcijai, neturėjo jokio tikslo įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis, nes jis turėjo juridinę galią turinčius ir iki šiol pripažintus nesuklastotais dokumentus. Jis ir be pažymos yra visiškai įvykdęs brangų turtą įsigijusio ar įsigyjančio asmens pareigą pajamas pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais.

24Teismai nenurodė, kokie įrodymai patvirtina, kad nuteistasis veikė tiesiogine tyčia, t. y. suvokė, kad jis gavo ne dividendus ir ne iš UAB „( - )“, tačiau į pažymą ir deklaraciją įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „( - )“ jam išmoka dividendus, o po to šiuos dokumentus pateikė Kauno apskrities VMI ir norėjo taip veikti. Kasatorė pabrėžia, byloje svarbiausia yra tai, kaip gautas pajamas subjektyviai suvokia nuteistasis (kaip dividendus ar kaip kitos rūšies išmoką), o ne tikrasis pajamų gavimo šaltinis.

25Taip pat kasatorė teigia, kad yra pasibaigę apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai, todėl vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu baudžiamasis procesas turi būti nutrauktas.

26Nuteistojo J. B. ir jo gynėjos kasaciniai skundai netenkintini.

27Dėl J. B. nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį

28BK 300 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. Kadangi šie BK 300 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodyti požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš šiame BK straipsnyje nurodytų veikų.

29Teismo nuosprendžiu J. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas už dvi veikas: už tai, kad suklastojo tikrus dokumentus, t. y. į UAB „( - )“ pažymą ir į deklaraciją įrašė tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis iš UAB „( - )“ gavo 1 480 000 Lt dividendų, ir už tai, kad panaudojo suklastotus dokumentus 2002 m. balandžio 22 d pateikdamas juos Kauno apskrities VMI.

30Tikro dokumento suklastojimas – tai tokie veiksmai, kuriais pakeičiamas dokumento turinio teisingumas, t. y. įrašoma tikrovės neatitinkanti informacija, o žinomai suklastoto tikro dokumento panaudojimas – tai dokumento pateikimas įmonei, įstaigai, organizacijai, pareigūnui ar kitam asmeniui.

31Dokumentu laikomi parašyti ranka ar spausdintu būdu popieriuje duomenys, kurie patvirtina faktą, kuris turi ar prie tam tikrų aplinkybių gali turėti teisinę reikšmę.

32Bylos medžiaga nustatyta, kad J. B., kaip UAB „( - )“ prezidentas, yra surašęs ir pasirašęs pažymą, apie tai, kad laikotarpiu nuo 1993 iki 1996 metų jis gavo iš UAB „( - )“ dividendus bendrai 1 480 000 Lt sumai ir 2002 m. balandžio 21 d., užpildytoje „Brangų turtą įsigijusio arba įsigyjančio Lietuvos respublikos gyventojo pajamų deklaracijoje“ Nr. 1603, deklaracijos IV skyriuje „Pajamos brangiam turtui įsigyti ir sumokėti mokesčiai“ įrašė iš suklastoto tikro dokumento t. y. 2002 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ pažymos Nr. 12, tikrovės neatitinkančias žinias, apie tai, kad gavo 1 480 000 Lt dividendų. Šie abu dokumentai atitinka BK 300 straipsnyje dokumentui keliamus reikalavimus, nes pažymi juridinį faktą - dividendų gavimą.

33Tačiau byloje nustatyta, kad UAB „( - )“ dividendų išmokėti negalėjo, nes dirbo nuostolingai. Taigi akivaizdu, kad šie dokumentai yra suklastoti. Tai, kad UAB „( - )“ negalėjo išmokėti dividendų, patvirtino apklausti liudytojai V. V., E. G. ir P. G. Be to, pastarasis, kuris taip pat buvo ir vienas iš bendrovės akcininkų, parodė, kad bendrovė dirbo nuostolingai, todėl nebuvo galimybės išmokėti dividendų. Be to, byloje buvo atliktos dvi buhalterinės-ekonominės ekspertizės, kurių išvados neprieštarauja viena kitai ir iš kurių turinio matyti, kad 2002 m. balandžio 19 d. UAB „( - )“ pažymoje ir 2002 m. balandžio 21 d. deklaracijoje, kurios 2002 m. balandžio 22 d. buvo pateiktos Kauno apskrities VMI, įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie tai, kad J. B. iš UAB „( - )“ gavo dividendus už 1993-1996 metus, nors UAB „( - )“ šiuo laikotarpiu dirbo nuostolingai, jos turtiniai įsipareigojimai viršijo turtą, todėl dividendai akcininkams negalėjo būti išmokėti.

34Kasatorius iškėlė versiją, kad įmonė ir jis yra kai kurių užsienio įmonių akcininkai ir dividendai yra iš šių įmonių pelno. Tačiau nei nuteistasis J. B., nei Kauno apskrities VMI nepateikė duomenų, kad jis būtų registruotas kaip kitų įmonių akcijų turėtojas. Be to, jei tai būtų dividendai už akcijas kitos įmonėse, juos gautų ir kiti akcininkai. Taip pat pažymėtina, kad nuteistojo surašyti ir teismui pateikti kasos pajamų orderiai apie iš užsienio įmonių gautas lėšas nebuvo užpajamuoti bendrovės kasoje, kas kelia abejonių dėl deklaruojamų pinigų tikrosios kilmės. Kitų ūkio subjektų turimos akcijos bei už jas gauti dividendai taip pat nebuvo apskaitytos bendrovės buhalterinėje apskaitoje kaip finansinės veiklos pajamos.

35Pažymėtina, kad net ir tuo atveju, jeigu nuteistasis būtų pagrindęs dividendų gavimą kaip fizinis asmuo iš kitų užsienio ar Lietuvos įmonių, tai nekeistų veikos kvalifikavimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nes šiuo atveju nusikalstamos veikos esmė yra ta, kad nuteistasis Kauno apskrities VMI pateikiamuose dokumentuose įrašė melagingą informaciją apie tai, kad jis dividendus gavo iš UAB „( - )“.

36BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikaltimo sudėtis reikalauja konstatuoti ne tik objektyvų faktą – dokumentų suklastojimą ir panaudojimą, bet ir tiesioginę tyčią nuteistojo veikoje, t. y. nustatyti, kad nuteistasis, įrašydamas į dokumentus tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis gavo dividendus iš UAB „( - )“, suvokė, kad dokumentuose įvardijami duomenys yra ne dividendai, o kitos kilmės pinigai, tačiau juos melagingai įvardijo kaip dividendus. J. B. kaip įmonės direktorius žinojo tikrą įmonės finansinę padėtį, suprato, kad UAB „( - )“ dirba nuostolingai, ir suvokė, kad, esant tokiai situacijai, dividendai negalėjo būti išmokėti ir jis gautų pinigų negalėjo įvardinti kaip dividendų, gautų iš UAB „( - )“, tačiau norėjo taip veikti.

37Priešingai nei teigia kasatoriai, po to, kai Kauno apygardos teismas bylą perdavė Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, siekiant nustatyti reikšmingas bylai aplinkybes ir paneigti iškilusias abejones dėl Baltarusijos įmonės „( - )“ egzistavimo, FNTT kreipėsi į atitinkamą Baltarusijos Respublikos instituciją su teisinės pagalbos prašymu. Tačiau iš gauto atsakymo į teisinės pagalbos prašymą matyti, kad jokios įmonės „( - )“, kurios direktoriumi, kaip nurodė nuteistasis, buvo V. R., nėra. Be to, kaip parodė apklausti liudytojai K. R. B. ir K. V. A., jų Baltarusijoje esanti įmonė „( - )“ niekada neturėjo jokių finansinių ryšių su UAB „( - )“, o nuteistojo J. B. nepažįsta. Be viso to, liudytojas K. R. B. pažymėjo, kad 1996-1997 metais pametė įmonės „( - )“ atspaudą.

38Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas patenkino nuteistojo prašymą iškviesti ir apklausti liudytojus R. S. ir notarę V. V., tačiau šie liudytojai į teismo posėdžius neatvyko, o vėliau ir pats nuteistasis atsisakė juos kviesti į teismo posėdį.

39Tuo tarpu nuteistojo teiginys, kad po to, kai Kauno apygardos teismo 2005 m. sausio 13 d. nutartimi byla buvo perduota Kauno miesto apylinkės prokuratūrai naujam kaltinamajam aktui surašyti, jis nebuvo supažindintas su naujai jam pareikštais įtarimais ir jam nebuvo pranešta apie ikiteisminio tyrimo pabaigą, yra deklaratyvus ir Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi, kuria nuteistojo apeliacinis skundas atmestas, motyvuotai paneigtas.

40Esant šioms aplinkybėms, teismai padarė pagrįstą išvadą, kad nuteistasis J. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

41Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties (BK 95 straipsnis)

42Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis pagal BK 95 straipsnį – tai baudžiamajame įstatyme nustatytas terminas, kuriam suėjus, nusikalstamą veiką padaręs asmuo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, negali būti priimamas apkaltinamasis nuosprendis. BK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad taikomi įstatymai dėl senaties to Baudžiamojo kodekso, pagal kurį buvo kvalifikuota kaltininko veika. Todėl veiką kvalifikavus pagal 2000 m. BK, taikomos 2000 m. BK 95 straipsnio nuostatos dėl senaties. Tačiau jei atitinkamas 1961 m. BK specialiosios dalies straipsnis numatytų griežtesnę bausmę, palyginus su dabar galiojančiu BK, tačiau būtų numatyti palankesni patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminai, vadovaujantis BK 3 straipsnio 2 dalimi padaryta veika būtų kvalifikuojama pagal 1961 m. BK atitinkamą specialiosios dalies straipsnį ir taikomi šiame baudžiamajame įstatyme numatyti palankesni senaties terminai. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad negalima situacija, kai padarytai veikai iš dalies taikomos 2000 m. BK, o iš dalies 1961 m. BK nuostatos.

43Pirmosios instancijos teismo 2007 m. sausio 9 d. nuosprendžiu J. B. buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalį, kuri galiojo teismo nuosprendžio priėmimo metu. Nusikaltimo padarymo metu galiojo 1961 m. BK 207 straipsnis, kurio 1 dalyje buvo numatyta atsakomybė už kasatoriaus padarytą veiką.

441961 m. BK 207 straipsnio 1 dalies sankcija numatė laisvės atėmimą iki trejų metų arba pataisos darbus iki dvejų metų arba baudą, o 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalies sankcija numatė baudą arba areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.

45Taigi 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalies sankcija, lyginant su 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalies sankcija, numato analogiškus laisvės atėmimo bausmės dydžius bei baudos bausmę.

46Kas dėl senaties taikymo, tai pagal 1961 m. BK 49 straipsnio 1 dalies 3 punktą asmeniui, padariusiam 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, buvo nustatytas penkerių metų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas nuo tos dienos, kai buvo padarytas nusikaltimas, už kurį pagal įstatymą gali būti skiriamas laisvės atėmimas ne daugiau kaip penkeriems metams. Tuo tarpu BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas BK 11 straipsnio prasme yra nesunkus, o 2000 m. BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto „a“ papunktis numato penkerių metų senaties terminą, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas. Kadangi nuteistojo nusikalstama veika buvo padaryta 2002 m. balandžio 22 d., o tiek 1961 m. BK, tiek 2000 m. BK numatė vienodą penkerių metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminą, todėl senaties terminai dėl padaryto nusikaltimo iki apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo. t. y. iki 2007 sausio 9 d., nebuvo suėję.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

48Nuteistojo J. B. ir jo gynėjos kasacinius skundus atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 9 d. nuosprendžiu J. B.... 4. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo ir jo... 6. J. B. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir... 7. Po to J. B. 2002 m. balandžio 21 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje... 8. Tada J. B. suklastotus tikrus dokumentus t. y., 2002 m. balandžio 21 d.... 9. Kasaciniu skundu nuteistasis prašo teismą panaikinti Kauno miesto apylinkės... 10. Visų pirma apeliacinės instancijos teismas nepagarsino baudžiamosios bylos... 11. FNTT specialistė Z. K. pateikė teismui žinomai melagingas žinias apie UAB... 12. Kasatorius nurodo, kad teismas neatsižvelgė į jo prašymą ir neapklausė... 13. Kasatorius teigia, kad byloje yra pateiktas VMI išrašas (t. 1, b. l. 140-149)... 14. Kasatorius pabrėžia, kad byloje yra pateiktos įmonių „( - )“ ir „( -... 15. Kasatorius teigia, kad Kauno apygardos teismui 2005 m. sausio 13 d. nutartimi... 16. Kasaciniu skundu nuteistojo gynėja prašo teismą panaikinti Kauno miesto... 17. Kasatorė teigia, kad J. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai,... 18. Kauno apskrities VMI perduodama medžiagą FNTT nurodė, kad yra duomenų, jog... 19. Kasatorė taip pat teigia, kad teismas priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį... 20. Kasatorė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nepasisakė,... 21. Kasatorė teigia, kad, priešingai nei 2007 m. gegužės 3 d. nutartyje nurodė... 22. Teismui pateikti UAB „( - )“ kasos pajamų orderiai, patvirtinantys, kad... 23. Kasatorė teigia, kad nuteistasis į UAB „( - )“ pažymą, kuri buvo... 24. Teismai nenurodė, kokie įrodymai patvirtina, kad nuteistasis veikė... 25. Taip pat kasatorė teigia, kad yra pasibaigę apkaltinamojo nuosprendžio... 26. Nuteistojo J. B. ir jo gynėjos kasaciniai skundai netenkintini.... 27. Dėl J. B. nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį... 28. BK 300 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už netikro... 29. Teismo nuosprendžiu J. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas už dvi... 30. Tikro dokumento suklastojimas – tai tokie veiksmai, kuriais pakeičiamas... 31. Dokumentu laikomi parašyti ranka ar spausdintu būdu popieriuje duomenys,... 32. Bylos medžiaga nustatyta, kad J. B., kaip UAB „( - )“ prezidentas, yra... 33. Tačiau byloje nustatyta, kad UAB „( - )“ dividendų išmokėti negalėjo,... 34. Kasatorius iškėlė versiją, kad įmonė ir jis yra kai kurių užsienio... 35. Pažymėtina, kad net ir tuo atveju, jeigu nuteistasis būtų pagrindęs... 36. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikaltimo sudėtis reikalauja konstatuoti... 37. Priešingai nei teigia kasatoriai, po to, kai Kauno apygardos teismas bylą... 38. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas patenkino nuteistojo prašymą... 39. Tuo tarpu nuteistojo teiginys, kad po to, kai Kauno apygardos teismo 2005 m.... 40. Esant šioms aplinkybėms, teismai padarė pagrįstą išvadą, kad nuteistasis... 41. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties (BK 95 straipsnis)... 42. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis pagal BK 95 straipsnį – tai... 43. Pirmosios instancijos teismo 2007 m. sausio 9 d. nuosprendžiu J. B. buvo... 44. 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalies sankcija numatė laisvės atėmimą iki... 45. Taigi 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalies sankcija, lyginant su 1961 m. BK 207... 46. Kas dėl senaties taikymo, tai pagal 1961 m. BK 49 straipsnio 1 dalies 3... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 48. Nuteistojo J. B. ir jo gynėjos kasacinius skundus atmesti....