Byla 2-180-241/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ARCHIMEGA“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1285-796/2019 pagal pareiškėjo M. F. pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ARCHIMEGA“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas M. F. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „ARCHIMEGA“ bankroto bylą.

82.

9Pareiškėjas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2019 m. vasario 25 d. sprendimą atsakovė skolinga 3 791,53 Eur darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, 56,64 Eur ligos pašalpą, 288,10 Eur netesybų, tačiau su pareiškėju neatsiskaityta.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „ARCHIMEGA“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“.

144.

15Teismas nustatė, kad 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 606 970 Eur: ilgalaikio turto už 110 673 Eur (92 812 Eur vertės materialusis turtas: 76 728 Eur vertės žemė, 14 949 Eur transporto priemonės, ir 11 35 Eur vertės kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai), trumpalaikio turto už 495 731 Eur; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 552 818 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 545 367 Eur, iš kurių skolos tiekėjams – 468 730 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 61 200 Eur. Nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 451 858 Eur: trumpalaikio turto už 82 220 Eur, ilgalaikio materialaus turto už 369 638 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 141 750 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 110 532 Eur. 2016 m. atsakovė dirbo pelningai, uždirbo 3 888 Eur pelno.

165.

17Vertindamas atsakovės turimą ilgalaikį materialųjį turtą, teismas nustatė, kad atsakovės vardu yra registruotas 0,6643 ha žemės sklypas, (duomenys neskelbtini), kurio vidutinė rinkos vertė 2016 m. gruodžio 22 d. buvo 59 500 Eur; atsakovė nurodydama, jog sklypo likutinė vertė 76 728 Eur, nepateikia tokią vertę patvirtinančių įrodymų. Nors atsakovė nurodo, kad turi tris transporto priemones: automobilį „Renault Megane“, kurio likutinė vertė 0,29 Eur, UAZ-469, kurio likutinė vertė 1 815,07 Eur ir „Škoda Oktavia“, kurio vertė 13 133,60 Eur, tačiau registro išrašo duomenimis, UAB „ARCHIMEGA“ nuosavybės teise turi vieną transporto priemonę „Renault Megane“, taip pat įmonė yra registruota kaip 27 transporto priemonių valdytoja, kurių būsena įregistruota, bet dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas.

186.

19Teismas nurodė, kad nors 2018 m. balanso duomenimis, per vienerius metus atsakovės gautinos sumos sudaro 489 131 Eur, tačiau atsakovė nenurodė, iš kokių šaltinių lėšos bus gautos. Teismas pažymėjo, kad 289 243 Eur nurodomos pirkėjų skolos nesutampa su atsakovės pateiktu debitorių sąrašu ir nesudaro nurodytos sumos. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad šias skolas yra įmanoma išieškoti.

207.

21Įvertinęs atsakovės turimo turto ir įsiskolinimo dydžius, atsiliepime nurodytas aplinkybes, registruotą turtą, teismas sprendė, kad atsakovė yra nemoki.

228.

23Teismas sprendė, kad atsakovės prašymas sustabdyti bylą netenkintinas ir atsakovei keltina bankroto byla dėl nemokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonė turėjo 61 200 Eur su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų bei įsiskolinimą ieškovui (buvusiam darbuotojui); įvertinęs atsakovės balanse nurodytą turtą, aplinkybę, kad apie jo realumą ir realią vertę atsakovė įrodymų byloje nepateikė, mokėtinas sumas ir kitus įsipareigojimus, kurių dydis beveik atitinka atsakovės deklaruojamo turto vertę, teismas sprendė, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Teismas pažymėjo, kad net jeigu Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija priimtų sprendimą grąžinti 40 076,71 Eur dydžio permoką, ši suma neleistų atsakovei atsiskaityti su visais ar didžiąja dalimi kreditorių.

24III.

25Atskirojo skundo argumentai

269.

27Atsakovė UAB „ARCHIMEGA“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį ir pareiškėjo reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti, bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „ARCHIMEGA“ skundo dėl VMI sprendimo Nr. 331-1054088. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

289.1.

29Teismas bankroto bylą iškėlė neištyręs esminę reikšmę turinčių faktinių aplinkybių ir remdamasis vien tik formalaus pobūdžio pareiškėjo teiginiais, vadovaudamasis klaidingomis prielaidomis, lėmusiomis neteisingas išvadas apie atsakovės finansinę–turtinę būklę.

309.2.

31Apeliantė neturi pradelstų įsipareigojimų nei Sodros, nei valstybės biudžetams. Be to, po VMI atlikto įskaitymo apeliantei priklauso 40 076,71 Eur dydžio grąžintina mokesčio permoka, dėl kurios grąžinimo yra pateiktas prašymas bei skundas Mokestinių ginčų komisijai dėl VMI vilkinimo grąžinti apeliantei priklausančią mokesčio permoką, kurios pakaktų pareiškėjo reikalavimams patenkinti ir pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą sudarytų savarankišką pagrindą atsisakyti iškelti bankroto bylą.

329.3.

33Atsakovė yra veikianti įmonė, kuri dėl nepalankiai susiklosčiusių objektyvių priežasčių ir turimo turto struktūros negalėjo laiku atsiskaityti su visais kreditoriais. Teismas vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą, kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą, privalėjo vertinti ne formaliai, bet atsižvelgti į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotojais priežastis (vėlavimas grąžinti atsakovei priklausančią mokesčio permoką), įmonės tolesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą, įsipareigojimų Sodrai ir valstybės biudžetui dydį (pradelstų įsipareigojimų nėra).

349.4.

35Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad pareiškėjas vienintelis kreditorius, kuris kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, jo reikalavimas santykinai yra menkavertis. Taip pat neatsižvelgta į tai, kad apeliantė ginčijo Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2019 m. vasario 25 d. priimtą sprendimą, kuriuo pareiškėjo naudai iš atsakovės nepagrįstai buvo priteista 3 791,53 Eur darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, tačiau keičiantis įmonės vadovybei, per nustatytą terminą nepašalino skundo trūkumų, todėl jos skundas liko neišnagrinėtas.

369.5.

37Neteisinga teismo prielaida, kad visa 61 200 Eur suma laikytina pradelstais su darbo santykiais susijusiais įsipareigojimais, nes į šią balanso eilutę be darbo užmokesčio įtraukti ir darbuotojų atostogų kaupiniai. Šiuo metu su darbo santykiais susijusių atsakovės įsipareigojimų dalis lyginant su įsipareigojimais užfiksuotais 2018 m. gruodžio 31 d. balanse (Priedas 3) yra 4 483,85 Eur mažesnė, taigi atsakovė pagal galimybes vykdė įsipareigojimus darbuotojams ir stengėsi, kad ateityje su visais kreditoriais būtų visiškai atsiskaityta.

389.6.

39Teismo atliktas atsakovės mokumo vertinimas rėmėsi turto vertės ir absoliučiai visų atsakovės įsipareigojimų santykiu, tačiau nustatant įmonės nemokumą teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik tos skolos, kurių mokėjimo terminai yra suėję. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai (111 262 Eur) neviršija pusės jos turto (606 970 Eur). Teismui pateiktame kreditorių sąraše nurodyta, kad visi įsipareigojimai kreditoriams bendrai sudarė 405 688,55 Eur sumą, iš kurių pradelsti sudarė 111 262 Eur. Atsakovės 2018 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta turto vertė sudarė 606 970 Eur, taigi pradelstų įsipareigojimų ir turto santykis sudarė 18,33 procentus, todėl pagrindo nemokumui konstatuoti nebuvo.

409.7.

41Pareiškėjui nepateikus jokių duomenų, leidžiančių abejoti deklaruota atsakovės turto verte, teismo argumentas, kad atsakovė papildomai turėjo pateikti įrodymus, pagrindžiančius balanse nurodyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertę, vertintinas kaip perteklinis. 2018 m. gruodžio 31 d. balansas patvirtina, kad atsakovė turi turto, iš kurio gali patenkinti savo kreditorių reikalavimus.

429.8.

43Spręsdamas dėl žemės sklypo vertės teismas nepagrįstai rėmėsi išimtinai VĮ Registrų centro skelbiama vidutine turto rinkos verte, kuri nustatyta atlikus masinį turto vertinimą nekilnojamojo turto mokestinės vertės tikslu. Masinis vertinimas negali tiksliai atspindėti realios turto vertės, nes atliekamas pritaikius tam tikras matematines formules, neatsižvelgiant į vertinamo turto objekto individualias savybes. Netgi sprendžiant, kad turi būti vadovaujamasi masinio turto vertinimo būdu nustatyta verte (su kuo atsakovė nesutinka), ir atitinkamai sumažinus atsakovės deklaruojamą turto vertę, įmonės pradelsti įsipareigojimai vis tiek nesiektų pusės į balansą įrašyto turto vertės.

449.9.

452018 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta pirkėjų skolų suma (289 243 Eur) negalėjo idealiai sutapti su 2019 m. birželio 30 d. datai pateiktame debitorių sąraše nurodytomis sumomis, kadangi vykdant veiklą šie duomenys nuolatos kinta. Aplinkybė, kad per 6 mėnesius net 79 638 Eur apimtimi sumažėjo atsakovės debitorinių įsipareigojimų suma paneigia teismo prielaidas, kad atsakovė faktiškai neturi galimybių realiai išieškoti iš debitorių gautinas sumas.

469.10.

47Faktas, kad buhalteriškai nusidėvėjusi transporto priemonė „Renaut Megane“ atsakovės balanse apskaityta tik simboline 0,29 Eur verte, savaime paneigia prielaidas, kad atsakovė balanse galimai nurodė didesnes turto vertes. Atsižvelgiant į rinkoje vyraujančias kainas (Priedas Nr. 4) ir apskaitos taisykles, atsakovė būtų galėjusi buhalteriškai nusidėvėjusį turtą perkainoti, atitinkamai padidindama jo vertę, net ir pridavusi automobilį į metalo laužo supirkimą (Priedas Nr. 5) atsakovė gautų ženkliai didesnę nei 0,29 Eur kainą. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad reali įmonės turto vertė veikiausiai yra ženkliai didesnė nei nurodyta balanse.

489.11.

49Aplinkybė, jog atsakovė iš registro nebuvo išregistravusi transporto priemonių valdymo, yra teisiškai nereikšminga, nes šios transporto priemonės priklauso kitoms bendrovėms, o atsakovė šių objektų vertės į teismui pateiktą balansą neįtraukė ir neturėjo įtraukti.

509.12.

51Pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėjimas stabdytinas iki bus išnagrinėtas apeliantės 2019 m. rugsėjo 30 d. skundas Mokestinių ginčų komisijai dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo Nr. 331-1054088 panaikinimo. Skundo tenkinimo atveju apeliantė galėtų atsiskaityti su pareiškėju, todėl nesustabdžius bylos nagrinėjimo, būtų nepagrįstai užkirstas kelias sumokėti skolą pareiškėjui ir nesudaryta galimybė išvengti bankroto.

52Teismas

konstatuoja:

53IV.

54Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5510.

56Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB „ARCHIMEGA“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 , 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas. Dėl naujų įrodymų prijungimo

5711.

58Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: išrašą iš Sodros sistemos, išrašą iš VMI sistemos; atsakovės pažymą; duomenis apie transporto priemonės vertę; pasiūlymą dėl metalo laužo supirkimo. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šis draudimas nėra absoliutus, kadangi pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikoje pripažįstamą viešojo intereso egzistavimą tokio pobūdžio bylose, į tai, kad apeliantės pateikti nauji įrodymai gali būti aktualūs vertinant įmonės mokumą, taip pat į tai, kad naujų įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, jų turinys turi būti žinomas byloje dalyvaujančiam ieškovui, nes jie buvo išsiųsti kartu su atskiruoju skundu, priima apeliantės pateiktus naujus įrodymus ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų

5912.

602020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Nagrinėjamu atveju pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „ARCHIMEGA“ iškėlimo Klaipėdos apygardos teisme gautas 2019 m. liepos 29 d. Todėl nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl bankroto bylos UAB „ARCHIMEGA“ iškėlimo pagrįstumo, taikytinos ginčo klausimo sprendimo pirmosios instancijos teisme metu galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatos.

6113.

62Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iškėlė atsakovei bankroto bylą nustatęs visų minėtų sąlygų egzistavimą. Apeliantės teigimu, teismas padarė neteisingas išvadas apie įmonės finansinę padėtį, atsakovė yra veikianti, moki įmonė, pagal galimybes vykdo įsipareigojimus darbuotojams ir dėl to jai atsisakytina kelti bankroto bylą.

6314.

64Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1128-381/2019, kt.).

6515.

66Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo skundo argumentų, pirmiausia, pažymi, kad viešojo intereso buvimas bankroto bylose įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyvų ir imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, tai apima ir teisę rinkti įrodymus. Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012, kt.). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018; 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016). Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad ji yra moki, turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.

6716.

68Taip pat pažymėtina, kad atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013).

6917.

70ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kokius duomenis įmonė, kuriai inicijuojama bankroto byla, turi pateikti teismui: įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Bylos duomenimis, atsakovė pirmosios instancijos teismui pateikė tik balansą už 2018 m., ilgalaikio turto pagal vertės ataskaitas 2018 m. gruodžio 31 d. sąrašą, neišsamius (nenurodant atsiskaitymo terminų) kreditorių ir debitorių 2019 m. birželio 30 d. sąrašus, duomenis apie Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktą skundą dėl VMI sprendimo.

7118.

72Apeliantės teigimu, 2018 m. gruodžio 31 d. balansas patvirtina, kad atsakovė turi turto, iš kurio gali patenkinti savo kreditorių reikalavimus, o teismo atliktas atsakovės mokumo vertinimas rėmėsi turto vertės ir absoliučiai visų atsakovės įsipareigojimų santykiu, kas nulėmė klaidingas išvadas apie atsakovės mokumą. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai (111 262 Eur) neviršija pusės jos turimo turto vertės (606 970 Eur).

7319.

74Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovė tinkamai nevykdė pareigos kasmet pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalis) ir paskutinį kartą yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2016 m. Apeliantės į bylą pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, atsakovė turėjo 606 970 Eur turto, iš kurio 110 673 Eur ilgalaikis turtas: 92 812 Eur materialusis turtas (žemė 76 728 Eur, transporto priemonės 14 949 Eur ir 1 135 Eur kiti įrenginiai, prietaisai, įrankiai) bei 17 861 Eur kitas ilgalaikis turtas (atidėtojo pelno mokesčio turtas). Trumpalaikį 495 731 Eur vertės turtą iš esmės sudarė per vienerius metus gautinos sumos – 489 131 Eur, iš jų 289 243 Eur pirkėjų skolos bei 199 888 Eur kitos gautinos sumos. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 545 367 Eur, iš kurių skolos tiekėjams sudarė 468 730 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 61 200 Eur.

7520.

76Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad spręsdamas atsakovės nemokumo klausimą teismas vertino atsakovės pateiktus bei paties teismo surinktus duomenis. Tačiau apeliantė teisi, iš skundžiamos nutarties motyvų galima spręsti, kad pirmosios instancijos teismas visą atsakovės 2018 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytą per vienerius metus mokėtiną sumą ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus (545 367 Eur) laikė pradelstais, nors to tiesiogiai ir nenurodė. Minėta, įmonės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme reikalaujamą kriterijų – pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus ir kt.), kurių šiuo atveju balansas neatspindi. Taip pat minėta, kad atsakovė pateikė neišsamų kreditorių sąrašą, kuriame neatsispindi atsiskaitymo su kreditoriais terminai ir yra tik prierašas, kad praterminuota 111 261,99 Eur suma. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šis įrodymas vertintinas kritiškai, nes apeliantė į jį nėra įtraukusi ieškovo, kuriam įsiskolinimo iš esmės neneigia, nepaisant to, kad nurodo nesėkmingai bandžiusi jį ginčyti. Į bylą yra pateikti antstolio Z. Z. duomenys apie 4 528,53 Eur vykdytą išieškojimą A. B. naudai, pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. gruodžio 4 d. sprendimą (b. l. 170–172), tačiau šis asmuo į kreditorių sąrašą taip pat nėra įtrauktas. Patikrinus antstolių informacinės sistemos duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), taip pat matyti, kad antstoliai vykdo piniginius išieškojimus iš atsakovės A. L. naudai (2 548,86 Eur), pareiškėjo M. F. naudai (4 136,27 Eur), V. J. naudai (519,13 Eur), R. V. naudai (1 284,12 Eur), kurie taip pat neįtraukti į UAB „ARCHIMEGA“ kreditorių sąrašą. Pradelsta įsipareigojimų suma į kreditorių sąrašą neįtrauktiems asmenims sudaro 13 016,91 Eur.

7721.

78Taip pat apeliantė nėra pateikusi duomenų apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Lietuvos apeliaciniam teismui patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovėms UAB „ARCHIMEGA“ ir BUAB „Kretingalės mėsa“ dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovių solidariai 848,11 Eur, bylinėjimosi išlaidas bei 6 procentų dydžio procesines palūkanas.

7922.

80Nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m. vasario 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-290-904/2019 iš atsakovės UAB „ARCHIMEGA“ priteista ieškovo COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR veikiančio per COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialą, naudai 37 683,16 Eur skolos, 6 procentų dydžio procesinės palūkanos bei 1 062,25 Eur bylinėjimosi išlaidų, trečiojo asmens UAB „Genba Food“ naudai 712,48 Eur bylinėjimosi išlaidų, bei 10,86 Eur pašto išlaidų valstybės naudai. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1104-642/2019 minėtas sprendimas paliktas nepakeistas, iš atsakovės UAB „ARCHIMEGA“ priteista 790 Eur žyminio mokesčio valstybei.

8123.

82Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. sprendimu paliko nepakeistą 2018 m. birželio 11 d. preliminarų sprendimą, kuriuo iš atsakovės UAB „ARCHIMEGA“ ieškovo COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, veikiančio per COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialą, naudai priteisti 47 200 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos ir 830 Eur bylinėjimosi išlaidų. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. galutinį sprendimą paliko nepakeistą, priteisė iš atsakovės UAB „ARCHIMEGA“ ieškovui COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, veikiančiam per COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialą, 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidų bei 4 670 Eur žyminio mokesčio valstybei.

8324.

84Taigi kaip matyti įsiteisėjusiais teismų sprendimais iš atsakovės yra priteista ir 84 883,16 Eur kreditoriaus COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, veikiančio per COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialą, naudai bei procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, taip pat bylinėjimosi išlaidos UAB „Genba Food“, valstybei. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė kreditoriams yra nesumokėjusi ir mažesnių sumų, darytina prielaida, jog ir minėtais teismų procesiniais sprendimais priteistos sumos nėra sumokėtos ir laikytinos pradelstomis (92 441 Eur). Esant tokioms aplinkybėms akivaizdu, kad pradelsti atsakovės įsipareigojimai kreditoriams yra ženkliai didesni nei jos nurodoma 111 261,99 Eur suma ir sudaro mažiausiai 216 719,90 Eur (111 261,99 Eur + 92 441 Eur + 13 016,91 Eur).

8525.

86Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nors apeliantė ir teigia, jog neteisinga pirmosios instancijos teismo prielaida, kad visa balanse nurodyta 61 200 Eur suma laikytina pradelstais su darbo santykiais susijusiais įsipareigojimais, nes į šią balanso eilutę be darbo užmokesčio įtraukti ir darbuotojų atostogų kaupiniai, tačiau pati tvirtina ir teikia duomenis, kad šiuo metu su darbo santykiais susiję atsakovės įsipareigojimai sudaro 56 716,14 Eur (b. l. 163). Taigi per beveik visus metus atsiskaitymams su darbuotojais išmokėta tik 4 483,86 Eur suma, duomenų apie apeliantės vykdomą veiklą, generuojamas pajamas nėra pateikta, todėl spręstina, kad 56 716,14 Eur suma priskirtina prie pradelstų atsakovės įsipareigojimų. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad bendra atsakovės UAB „ARCHIMEGA“ pradelstų įsipareigojimų suma sudaro mažiausiai 273 436,04 Eur (216 719,90 Eur +56 716,14 Eur).

8726.

88Pirmosios instancijos teismas byloje pateiktų ir paties teismo surinktų duomenų pagrindu išsamiai išanalizavo apeliantei priklausantį turtą, nors vėlgi konkrečios išvados dėl turto vertės nepadarė. Apeliantė teigia, kad jos turimo turto vertė atitinka 2018 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytą turto vertę ir sudaro 606 970 Eur. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria apeliantės pozicijai.

8927.

90Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas kritiškai vertino atsakovės balanse bei debitorių sąraše nurodytas skolas, pagrįstai abejodamas jų atgavimo realumu. Apeliantės teigimu, balanse nurodyta pirkėjų skolų suma (289 243 Eur) negalėjo idealiai sutapti su 2019 m. birželio 30 d. datai pateiktame debitorių sąraše nurodytomis sumomis, kadangi vykdant veiklą šie duomenys nuolatos kinta, o aplinkybė, kad per 6 mėnesius net 79 638 Eur apimtimi sumažėjo atsakovės debitorinių įsipareigojimų suma paneigia prielaidas, kad atsakovė faktiškai neturi galimybių realiai išieškoti iš debitorių gautinas sumas.

9128.

92Dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto vertės, teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1825-370/2017, 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-432-798/2018). Jeigu skolos sumokėjimo terminas nesuėjęs, nėra pagrindo nagrinėti galimybes šiai skolai atgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-505-798/2018). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės 2019 m. birželio 30 d. debitorių sąraše nurodytai didžiausiai debitorei UAB „Kretingalės mėsa“ (200 157,39 Eur skola) iškelta bankroto byla, galimybės atgauti šį įsiskolinimą vertintinos itin kritiškai. Kitų debitorių įsiskolinimai yra nedidelės sumos, nuo 4,10 Eur, ir vos 2 didžiausi įsiskolinimai sudaro 2 952,40 Eur ir 1 100 Eur, taigi santykinai mažareikšmiai, tačiau sąraše nėra nurodyti duomenys apie šių įsiskolinimų susidarymo terminus, todėl nėra galimybės spręsti, kurie iš jų pradelsti ir kiek laiko. Duomenų apie balanse nurodytų kitų gautinų sumų – 199 999 Eur – realumą bei jų atgavimo galimybes apeliantė neteikia. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, debitoriniai įsiskolinimai ir balanse nurodytos kitos sumos pagrįstai eliminuotos vertinant atsakovės turimą turtą, atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo priešingai išvadai.

9329.

94Pagal apeliantės pateiktą ilgalaikio turto pagal vertės sąskaitas 2018 m. gruodžio 31 d. sąrašą jos turimo turto vertė sudaro 92 812,51 Eur. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad reali šio turto vertė mažesnė, nes atsakovė nepateikė įrodymų apie realią jai priklausančio žemės sklypo vertę bei nėra registruota, kaip sąraše nurodyto automobilio „Škoda Oktavia“ savininkė ir valdytoja. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netgi laikant, kad atsakovės ilgalaikio turto vertė sudaro 92 812,51 Eur sumą, tačiau nustačius, kad pradelsti įsipareigojimai sudaro mažiausiai 273 436,04 Eur, akivaizdu, kad viršija visą atsakovės turimą turtą. Todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl apeliantės argumentų, susijusių su žemės sklypo vertės ginčijimu, nepasisako.

9530.

96Esant nustatytoms aplinkybėms spręstina, kad apeliantė atitinka nemokios įmonės apibrėžimą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, nes pradelsti jos įsipareigojimai sudaro 273 436,04 Eur ir viršija apeliantės nurodomą turimą turtą (92 812,51 Eur).

9731.

98Nustačius atsakovės UAB „ARCHIMEGA“ nemokumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia nesant pagrindo stabdyti klausimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas apeliantės 2019 m. rugsėjo 30 d. skundas Mokestinių ginčų komisijai dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo Nr. 331-1054088 panaikinimo, viena vertus, dėl to, kad nėra tam nustatyto įstatyminio pagrindo (CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kita vertus, net ir skundo tenkinimo bei 40 076,71 Eur grąžinimo atsakovei atveju, šis suma esmingai nekeistų nustatyto apeliantės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykio.

9932.

100Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantė nepagrįstai akcentuoja atsiskaitymo su bankroto bylos iškėlimą inicijavusiu kreditoriumi galimybės įgijimą kaip pagrindą išvengti bankroto bylos iškėlimo, nes pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą, numatantį, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus, ji tokią galimybę turėjo realizuoti iki klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo iš esmės, arba jo nagrinėjimo metu, tačiau iki šiol su pareiškėju, kuriam įsiskolinimas nėra ženklus, neatsiskaitė. Šiame kontekste taip pat pabrėžtina, kad bankroto paskirtis ir tikslas yra ne tik pašalinti nemokią įmonę iš rinkos ir taip užtikrinti rinkos stabilumą bei skatinti ekonominį kilimą, bet ir, konstatavus įmonės nemokumą, greičiau apsaugoti nemokios įmonės kreditorių ir pačios įmonės interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-541-219/2018).

10133.

102Atsižvelgiant į didelę pradelstų skolų sumą, aplinkybė, kad įmonė neturi įsiskolinimų valstybės ir Sodros biudžetams, nesudaro pakankamo pagrindo manyti, kad įmonės sunkumai yra laikino pobūdžio ir ji bus pajėgi vykdyti veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais. Atsižvelgtina ir į tai, kad įmonėje dirba tik 3 darbuotojai, vadovas iki šiol nėra paskirtas, nėra pateikta duomenų apie vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą. Dėl bylos procesinės baigties

10334.

104Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad įmonė yra nemoki ir yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą, pagrįsta visapusišku bylai reikšmingų aplinkybių išsiaiškinimu ir surinktų įrodymų įvertinimu. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo padaryti priešingos išvados negu padarė pirmosios instancijos teismas, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

105Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

106Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas M. F. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei... 8. 2.... 9. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovei... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonė... 16. 5.... 17. Vertindamas atsakovės turimą ilgalaikį materialųjį turtą, teismas... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad nors 2018 m. balanso duomenimis, per vienerius metus... 20. 7.... 21. Įvertinęs atsakovės turimo turto ir įsiskolinimo dydžius, atsiliepime... 22. 8.... 23. Teismas sprendė, kad atsakovės prašymas sustabdyti bylą netenkintinas ir... 24. III.... 25. Atskirojo skundo argumentai... 26. 9.... 27. Atsakovė UAB „ARCHIMEGA“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos... 28. 9.1.... 29. Teismas bankroto bylą iškėlė neištyręs esminę reikšmę turinčių... 30. 9.2.... 31. Apeliantė neturi pradelstų įsipareigojimų nei Sodros, nei valstybės... 32. 9.3.... 33. Atsakovė yra veikianti įmonė, kuri dėl nepalankiai susiklosčiusių... 34. 9.4.... 35. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad pareiškėjas vienintelis kreditorius,... 36. 9.5.... 37. Neteisinga teismo prielaida, kad visa 61 200 Eur suma laikytina pradelstais su... 38. 9.6.... 39. Teismo atliktas atsakovės mokumo vertinimas rėmėsi turto vertės ir... 40. 9.7.... 41. Pareiškėjui nepateikus jokių duomenų, leidžiančių abejoti deklaruota... 42. 9.8.... 43. Spręsdamas dėl žemės sklypo vertės teismas nepagrįstai rėmėsi... 44. 9.9.... 45. 2018 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta pirkėjų skolų suma (289 243 Eur)... 46. 9.10.... 47. Faktas, kad buhalteriškai nusidėvėjusi transporto priemonė „Renaut... 48. 9.11.... 49. Aplinkybė, jog atsakovė iš registro nebuvo išregistravusi transporto... 50. 9.12.... 51. Pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėjimas stabdytinas... 52. Teismas... 53. IV.... 54. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 55. 10.... 56. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB... 57. 11.... 58. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: išrašą iš... 59. 12.... 60. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų... 61. 13.... 62. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 63. 14.... 64. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 65. 15.... 66. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo... 67. 16.... 68. Taip pat pažymėtina, kad atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė... 69. 17.... 70. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kokius duomenis įmonė, kuriai... 71. 18.... 72. Apeliantės teigimu, 2018 m. gruodžio 31 d. balansas patvirtina, kad atsakovė... 73. 19.... 74. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovė tinkamai... 75. 20.... 76. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad spręsdamas atsakovės nemokumo... 77. 21.... 78. Taip pat apeliantė nėra pateikusi duomenų apie teismuose iškeltas bylas bei... 79. 22.... 80. Nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m.... 81. 23.... 82. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. sprendimu paliko... 83. 24.... 84. Taigi kaip matyti įsiteisėjusiais teismų sprendimais iš atsakovės yra... 85. 25.... 86. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nors apeliantė ir... 87. 26.... 88. Pirmosios instancijos teismas byloje pateiktų ir paties teismo surinktų... 89. 27.... 90. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas... 91. 28.... 92. Dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto... 93. 29.... 94. Pagal apeliantės pateiktą ilgalaikio turto pagal vertės sąskaitas 2018 m.... 95. 30.... 96. Esant nustatytoms aplinkybėms spręstina, kad apeliantė atitinka nemokios... 97. 31.... 98. Nustačius atsakovės UAB „ARCHIMEGA“ nemokumą, apeliacinės instancijos... 99. 32.... 100. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantė nepagrįstai... 101. 33.... 102. Atsižvelgiant į didelę pradelstų skolų sumą, aplinkybė, kad įmonė... 103. 34.... 104. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 105. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 106. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....