Byla 2-880/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EVP International“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „EVP International“ ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ (buvęs pavadinimas „Bomba“) pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Virtualios pramogos“ (buvęs pavadinimas „Intervid pramogos“), trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti atsakovo UAB „Virtualios pramogos“ bankroto procedūras.

5Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami iškelti atsakovui UAB „Virtualios pramogos“ bankroto bylą; pasiūlė bankroto administratorių kandidatūras: ieškovas UAB „EVP International“ prašė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vermosa“, ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ – UAB „Ius Positivum“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Virtualios pramogos“; įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“. Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad atsakovas turi rimtų finansinių problemų, yra nemokus ir jam keltina bankroto byla. Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, teismas nustatė, jog administruoti įmonę sutinka bankroto administratoriai UAB „Vermosa“ ir UAB „Ius Positivum“. Šios administratoriaus kandidatūros nustatyta tvarka buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, tačiau departamentas nurodė, jog UAB „Vermosa“ direktoriui, kaip įgaliotam asmeniui, 2012 m. vasario 9 d. buvo skirtas įspėjimas, todėl teismas šią administratoriaus kandidatūrą atmetė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „EVP International“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarties dalį, kuria atsakovo administratoriumi paskirta UAB „Ius Positivum“, panaikinti ir klausimą šioje dalyje išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vermosa“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas parinko administratorių neatsižvelgdamas į teismų praktikoje suformuotus administratoriaus parinkimo kriterijus ir vadovaudamasis tik vienu kriterijumi – kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, jog UAB „Vermosa“ direktoriui, kaip įgaliotam asmeniui, 2012 m. vasario 9 d. buvo skirtas įspėjimas. Tačiau įspėjimas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimu panaikintas. Įmonių bankroto valdymo departamentas iš esmės suklaidino teismą pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją, o teismas prieinamų priemonių pagalba šios informacijos nepatikrino.

112. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl kriterijų, susijusių su bankroto administratoriaus patirtimi, užimtumu, neatsižvelgė į tai, kas pasiūlė administratoriaus kandidatūrą. Ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ ir paskirtasis administratorius UAB „Ius Positivum“ savo buveinę yra registravę tuo pačiu adresu, o tai rodo, kad administratoriai yra susiję asmenys ir bankroto proceso metu tai sukels interesų konfliktą, sukels abejones dėl galimai šališkos administratoriaus veiklos. Didžioji dalis atsakovo kreditorių yra tiesiogiai su atsakovu susijusios įmonės, kurių akcininkų ir vadovų atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl, apelianto teigimu, būtina itin kruopščiai patikrinti įmonės sandorius ir kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą, ko negalėtų nešališkai padaryti skundžiama nutartimi paskirtas administratorius.

123. Išdėsto aplinkybes, kurios apelianto nuomone, pagrindžia siūlomo administratoriaus UAB „Vermosa“ kandidatūros tinkamumą, galimybę užtikrinti sklandų, operatyvų ir profesionalų, nešališką bankroto proceso administravimą: apie darbo krūvį, patirtį ir kt.

134. Apelianto teigimu, nutartis nepagrįsta, nemotyvuota, todėl naikintina.

14Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

151. Aplinkybė, jog UAB „Vermosa“ direktoriui paskirta nuobauda teismo sprendimu buvo panaikinta, savaime nesudaro pagrindo skundžiamos nutarties dalies panaikinimui.

162. Deklaratyvūs teiginiai apie tai, kad ieškovo administratorius UAB „Admivita“ ir UAB „Vermosa“ susiję, jų buveinių adresai sutampa, administratoriai susiję ir dėl to bankroto procedūros bus vykdomos šališkai, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

173. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų ar pagrįstų prielaidų, leidžiančių abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

184. Vien neišsamus nutarties motyvavimas, kai byloje nėra aplinkybių, kurios pagrįstų, kad paskirtas administratorius negali administruoti įmonės, nėra pakankamas pagrindas nutarties dalies panaikinimui.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Taigi teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, tačiau teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-310/2006).

23Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010).

24Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė ne atskirąjį skundą padavusio ieškovo UAB „EVP International“ siūlomą UAB „Vermosa“, o kito ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ siūlomą administratorių UAB „Ius Positivum“, konstatavęs, jog administratorių kandidatūros nustatyta tvarka buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, taigi darytina išvada, kad teismas abiejų bankroto administratorių kandidatūras laikė lygiavertėmis.

25Parinkdamas bankroto administratorių teismas rėmėsi tuo, kad departamentas nurodė, jog UAB „Vermosa“ direktoriui, kaip UAB „Vermosa“ įgaliotam asmeniui, 2012 m. vasario 9 d. buvo skirtas įspėjimas, todėl teismas šią administratoriaus kandidatūrą atmetė. Apeliantas nurodo, jog teismas prieinamų priemonių pagalba šios informacijos nepatikrino, o Įmonių bankroto valdymo departamentas iš esmės suklaidino teismą pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją, kadangi įspėjimas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimu panaikintas. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad paskirta nuobauda panaikinta, nesudaro pagrindo išvadai, kad teismo paskirtasis bankroto administratorius netinkamai vykdys atsakovo bankroto administravimo procedūras.

26Iš civilinėje byloje Nr. B2-1401-262/2013 esančių duomenų matyti, kad UAB „Ius Positivum“ išduotas Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (t. 3, b. l. 17), administratorius yra apsidraudęs bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (t. 3, b. l. 20, 102), 2012 m. balandžio 13 d. deklaracija patvirtina, kad kliūčių teikti administravimo paslaugas minėtai bendrovei nėra (t. 3, b. l. 18), o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pranešė, jog UAB „Ius Positivum“ atitinka ĮBĮ reikalavimus (t. 3, b. l. 30). Apeliantas atskirajame skunde nepateikė duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ galimumo vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Apelianto išdėstyti teiginiai, jog UAB „Ius Positivum“ negalės nešališkai byloje suteikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas nėra pagrįsti įrodymais.

27Apeliantas nurodo, kad ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ ir paskirtasis administratorius UAB „Ius Positivum“ savo buveinę yra registravę tuo pačiu adresu ir tai rodo, kad administratoriai susiję asmenys. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civ. byloje 2-468/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-960/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009). Teisėjų kolegijos vertinimu, deklaratyvūs apelianto teiginiai dėl administratorių sąsajos nesudaro pagrindo neskirti kito ieškovo siūlomo bankroto administratoriaus atsakovo bankroto byloje, ar abejoti paskirto administratoriaus šališkumu, negalėjimu tinkamai atlikti jam pavedamų funkcijų.

28Dėl siūlomų bankroto administratorių profesinės patirties ir užimtumo pažymėtina, jog vien šie kriterijai savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1515/2010). Kaip matyti iš apelianto bei ieškovo pateiktų duomenų bei viešai prieinamų duomenų apie bankroto administratorius (internetinis tinklapis www.bankrotodep.lt), UAB „Vermosa“ dirbantys 2 fiziniai bankroto administratoriai iš viso administruoja 10 įmonių, yra užbaigę 12 įmonių bankroto procedūras, o teismo paskirtas administratorius UAB „Ius Positivum“ turi 6 darbuotojus, kurie bendrai administruoja 36 įmones, o yra užbaigę 11 įmonių bankroto procedūras. Taigi, abu pasiūlyti bankroto administratoriai pagal savo patirtį, užimtumą ir pan. yra iš esmės lygiaverčiai ir neturi pranašumo vienas kito atžvilgiu.

29Atkreiptinas dėmesys, kad teismas turi teisę iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamiausiai administruos bankrutuojančią bendrovę. Taigi skiriant bankroto administratorių teismui suteikta diskrecijos teisė. Nesant abejonių dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumo, nėra pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, nepaisant neišsamaus nutarties motyvavimo, todėl skundžiama nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami iškelti atsakovui UAB „Virtualios... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „EVP International“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 10. 1. Teismas parinko administratorių neatsižvelgdamas į teismų praktikoje... 11. 2. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl kriterijų, susijusių su bankroto... 12. 3. Išdėsto aplinkybes, kurios apelianto nuomone, pagrindžia siūlomo... 13. 4. Apelianto teigimu, nutartis nepagrįsta, nemotyvuota, todėl naikintina.... 14. Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ atsiliepimu į... 15. 1. Aplinkybė, jog UAB „Vermosa“ direktoriui paskirta nuobauda teismo... 16. 2. Deklaratyvūs teiginiai apie tai, kad ieškovo administratorius UAB... 17. 3. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų ar pagrįstų prielaidų,... 18. 4. Vien neišsamus nutarties motyvavimas, kai byloje nėra aplinkybių, kurios... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 23. Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto... 24. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 25. Parinkdamas bankroto administratorių teismas rėmėsi tuo, kad departamentas... 26. Iš civilinėje byloje Nr. B2-1401-262/2013 esančių duomenų matyti, kad UAB... 27. Apeliantas nurodo, kad ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos... 28. Dėl siūlomų bankroto administratorių profesinės patirties ir užimtumo... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas turi teisę iš pasiūlytų administratorių... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....