Byla 1-587-806/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Raupėnaitė – Lekarauskienė, sekretoriaujant Beatai Rutkauskaitei, dalyvaujant prokurorui Alvydui Valiukevičiui, kaltinamajam V. K., jo gynėjui advokatui Kęstučiui Blažiui, nukentėjusiajam V. A., jo atstovui advokatui Giriui Ivoškai, vertėjui Giedriui Račkauskui,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), kurio deklaruota gyv. vieta Švedijoje, vedęs, profesinio išsilavinimo, dirbantis įmonėje S. (Vokietija) vairuotoju – ekspeditoriumi, teistas :

31. 2010-07-23 Vilniaus apygardos teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - ir BK) 199 (2) str. 1 d. 85 MGL-11050 litų dydžio bauda. 2015-05-12 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, Vilniaus apygardos teismo 2010-07-23 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 199 (2) str. 1 d. paskirta ir nesumokėta 85 MGL (3200,30 EUR) dydžio bauda pakeista 42 (keturiasdešimt dviejų) parų areštu.

42. 2014-02-24 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 199 (2) str. 1 d. (du nusikalstamos veikos epizodai) po 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir paskirta subendrinta galutinė 1 (vienerių) metų ir 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmę atliekant pataisos namuose;

5kaltinamas pagal BK 135 straipsnio 1 dalį.

6Teismas

Nustatė

7V. K. sunkiai sutrikdė asmens sveikatą, o būtent, jis, 2016-07-12 apie 12.00 val., prie autoserviso ,,B.“ bei šalimais kito autoserviso, esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, adresu ( - ), Vilniuje, tarpusavio konflikto su V. A. metu, tyčia sudavė vieną smūgį kumščiu pastarajam į veido dešinę pusę, dėl ko nukentėjusysis kairia kūno puse krito ant kieto pagrindo, tokiu būdu padarydamas nukentėjusiajam dešinio skruostikaulio, dešinės akiduobės dugno, dešinio žandinio sinuso lūžius, kairio smilkinio srities nubrozdinimą su kairio kaktikaulio, kairės akiduobės stogo ir dugno, kairio žandinio sinuso, kairio smilkinkaulio žvyno lūžius, kraujo išsiliejimą po kietuoju ir virš kietojo dangalo, kraujosruvas abiejų akių vokuose, galvos smegenų sumušimą, kairio dilbio nubrozdinimą, ir taip sunkiai sutrikdė V. A. sveikatą.

8Kaltinamasis V. K. apklausiamas teisme parodė, jog savo kaltę pripažįsta, labai atsiprašo nukentėjusiojo, gailisi, kad taip atsitiko. Jis grįžo į Lietuvą aplankyti artimų žmonių ir užsirašė į servisą taisyti automobilio. 10 val. ryto atvažiavo į servisą, adresu ( - ), tačiau vieta buvo užimta. Pastatė automobilį tarp servisų, t.y. tarp V. serviso ir to serviso, kuriame turėjo remontuoti jo automobilį. Tarp jų nedidelis atstumas. Kažkas buvo negerai dėl tų vietų, V. išėjo ir šiurkščia forma jam pasakė, kad patrauktų automobilį, jis taip pat V. šiukščiai atsakė, pradėjo įžeidinėti vienas kitą necenzūriniais žodžiais, bartis. Jei būtų kultūringai paprašęs, būtų automobilį patraukęs. Į servisą atvyko vienas, tačiau vėliau atvažiavo ir brolis, jis jau dalyvavo žodiniame konflikte, įžeidinėjo nukentėjusįjį. V., serviso savininkas irgi įsikišo, pasakė, kad vietos bendros. Galvojo, kad taip viskas ir baigsis, bet V. pasakė, kad tuoj atvažiuos atitinkami žmonės ir paaiškins dėl tų vietų, kur ir kam statyti automobilį. Nekreipė į tai dėmesio. V. liepė patraukti automobilį pusę metro toliau, tą jis ir padarė, barnis dar tęsėsi, tuomet V. pasakė, kad atsilaisvino vieta servise, liepė įvaryti automobilį į vidų. Jis įvarė automobilį į servisą, jo automobilį pradėjo įvairuoti. Konfliktas nurimo, V. nuėjo į savo servisą. Po 20-30 min, būdami V. servise, išgirdo žingsnius – įsiveržė V. su trimis žmonėmis, vienas jų turėjo šautuvą, o kiti du - peilius. Kai jie įsiveržė į servisą, V. buvo už tų žmonių, kurie turėjo peilius, nugarų. Kai V. įbėgo, iš karto parodė į jį ir į jo brolį. V. aiškinosi santykius būdamas už jų nugarų, jiems vadovavo, bet nieko neturėjo. Tie žmonės atvyko su V. žinia, jis jiems vadovavo. Jis tiems žmonėms nieko nesakė. Jis pats ne paties geriausio charakterio, bet šiuo atveju išsigando, nes negalėjo pagalvoti, kad dėl to, jog ne ten pastatė automobilį, gali būti tokia situacija. Tas, kuris turėjo šautuvą, iššovė į jo brolio koją, jis pamatė, kad brolio kojoje yra skylė ir teka kraujas. Kiti du vaikinai bandė jam smogti peiliu, bet jie tai darė iš tam tikro atstumo ir to nepadarė. Pamatęs, kad situacija įtempta, bandė ją sušvelninti, pradėjo kalbėti, kad gal reikia apsiraminti, išsiaiškinti, tada situacija pradėjo švelnėti, peilius tie žmonės paslėpė. Kalbėjo apie tai gal 3-4 minutes, kažkas vienas iš jų paklausė, ką su jais daryti, o V. pasakė, kad reikia pribaigti. Vienas iš tų žmonių iš karto šovė broliui į veidą, bet pataikė į petį, brolis buvo sužalotas ir visas kraujuotas. Tada kažkas sušaukė „policija“, tie trys vaikinai tai išgirdę pabėgo. Tuo metu atsisuko į brolį, šis buvo kruvinas, paprašė, kad iškviestų greitąją pagalbą. Išgirdo, kaip V. jam pasakė, kad pagaliau tai suprato, gal dar „pridėti“, tuo momentu iš baimės jis V. smogė. Gailisi, kad taip išėjo. Trenkė vieną kartą kumščiu į veidą. Negali pasakyti, kur pataikė, viskas įvyko labai greitai, buvo susijaudinęs. V. pargriuvo. Ten buvo toks šaligatvio kraštas ir jis ant jo pargriuvo. Tada atvažiavo policija, greitoji medicinos pagalba, išvežė V. ir brolį. Tuo metu negalvojo, kur smogti. Buvo tokios būsenos, kad brolis kruvinas, jiems tebegrėsė pavojus, nes kai vienas iš vaikinų iššovė antrą kartą, jis įpyko ir bandė šautuvą užtaisyti iš naujo. Smogė veikiamas emocijų. Jis matė, kad tie vaikinai išbėgo. Smūgio sudavimo metu tų vaikinų jau nematė. Smogė viduje prie serviso išėjimo, prie serviso vartų. Galbūt ir buvo išorėje, kai smūgiavo. Tos muštynės dar nebuvo pasibaigusios. Nors tie žmonės išbėgo iš serviso, V. tęsė santykių aiškinimąsi, grasino, klausė, ar dar „pridėti“, nebuvo aišku, ar konfliktas jau buvo pasibaigęs, mano, kad V. galėjo jam smogti, pastarojo darbas dar nebuvo baigtas, manė, kad viskas dar tęsis. Taip sureagavo į jo žodžius pagautas emocijų, buvo išsigandęs. V. jokių fizinių veiksmų neatliko. Policija atvyko po 3-4 minučių. Visa tai matė serviso savininkas, jo vardas V., o pavardės nežino. Dar buvo serviso darbuotojas. Matė ir daugiau servise buvusių žmonių, bet kai atvažiavo policija, niekas nepanoro duoti parodymų. Jis dažnai remontuodavo automobilį pas V., tad yra matęs V.. Tarp jų anksčiau nebuvo jokių konfliktų. Jis nebandė susisiekti su V. ir atlyginti jam žalos.

9Kadangi kaltinamasis po kaltinamojo akto paskelbimo prisipažino padaręs inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir pageidavo tuoj pat duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, teismas, įvykdęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –BPK) 291 str. reikalavimus ir apklausęs kaltinamąjį, vadovaudamasis BPK 273 str., su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutinkant proceso dalyviams, įrodymų tyrimą nutraukė.

102017-02-09 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytoju nukentėjusysis V. A. parodė, kad 2016-07-12 dieną jis dirbo savo servise UAB ,,B.“, adresu ( - ), Vilnius, minėtą dieną servise kartu su juo dirbo A. I. ir J. Č., šiuo metu J. pas jį jau nebedirba. Apie vidurdienį norėjo iš lauko atsivaryti į serviso patalpą kliento automobilį, kurį planavo taisyti, išėjęs į lauką, jis pamatė, kad jo įvažiavimas į servisą užstatytas, prie serviso stovėjo jam nepažįstamas automobilis - VW ,,Touran“. Jis nuėjo iki gretimo serviso, kuris priklauso V., bei paprašė, kad jis patrauktų automobilį. V. pasakė gerai. Bei nuėjo pas save į servisą. Po 10 minučių nesulaukęs, kad V. patrauks automobilį, jis paskambino V., bei dar kartą paprašė automobilį patraukti. V. vėl pasakė gerai. V. skambino iš savo telefono. Po jo skambučio V. atėjo automobilio savininkas, t. y., jam nepažįstamas vyras, matė jį pirmą kartą, bei pradėjo su juo konfliktuoti, kad jis automobilio nepatrauks. Jie su tuo vyru apsižodžiavo, tačiau vyras automobilio nepatraukė. Jis grįžo pas save į servisą. Nes eiti su kažkuo bartis nenorėjo. Po maždaug 30 minučių pas jį į serviso kabinetą užėjo vaikinas, apie 30 metų, su baltais marškinėliais, su tatuiruote ant rankos. Paklausė, kur dirba V.. Jis palydėjo minėtą vaikiną iki V. serviso. Užėjo į servisą pamatė servise V., jo darbuotoją A., bei dar 2-3 jam nepažįstamus asmenis - vyrus. Vyras, kurį jis atvedė pas V., servise pradėjo konfliktuoti su V. kompanija. Išgirdo šūvį, kas, kur šovė jis nematė, po šūvio pamatė, kad vyras, kurį jis atvedė pradėjo šalintis iš serviso. Jokio sužeisto nematė. Toliau viskas vyko kaip per miglą, jis praktiškai nieko nepamena, sąmonę atgavo tik ligoninės palatoje. Smūgio jam suduoto nepamena. Nepamena nei kas, nei kaip trenkė, nei už ką. Žmonių, kuriuos jis lydėjo pas V., jis nepažįsta, matė tą dieną juos pirmą kartą. Palydėjo iki V. serviso ir tiek. Po įvykio kaimynai (V.) pernuomojo patalpas iš nuomotojų ir nuomotojai paprašė jo išsikraustyti. Tuomet servisą perkraustė į kitas išnuomotas patalpas ( - ), Vilnius. Kodėl jį užpuolė jis nežino, jis konflikto metu liko galimai, todėl, kad norėjo konfliktą nuraminti, tačiau čia tik prielaida, todėl, kad jis tiksliai neatsimena. Įvykio rytą jis skambino iš savo telefono K. K., ( - ) m. gyvena kažkur Burbiškių g., bei R. D., jam apie 30 m., gyvena Justiniškėse, skambino serviso reikalais, taip pat skambino M. V., jis jo pastovus klientas. Konflikto dieną automobilio ,,Dacia Logan“ jis nematė, tokio automobilio nepažįsta, niekas su juo nesitarė tokį automobilį tvarkyti. Joks jo klientas su tokiu automobiliu nevažinėja. (t. 1, b. l. 65)

112017-02-17 iš Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroro Lino Silevičiaus buvo gautas leidimas susipažinti su ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiaga ir padaryti reikiamų dokumentų kopijas bei gautus dokumentus naudoti ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-04121-17 medžiagoje, t. y., kuris 2016-07-12 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriuje buvo pradėtas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 str. 1 d., dėl to, kad 2016-07-12 apie 12.00 val., ( - ), Vilniuje prie automobilio serviso nenustatyti asmenys užpuolė A. K., gim. ( - ) m. Vienas iš jų iššovė iš nenustatyto šaunamojo ginklo panašaus į pistoletą ir sužalojęs A. K. pasišalino. 2016-07-12 RVU ligoninėje A. K.buvo diagnozuota šautinė dešinės blauzdos žaizda. (t. 1, b. l. 17, 18, 19)

122016-11-07 apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato Kriminalinės policijos 2-ajame skyriuje, atliekamame ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-32682-16 V. A. parodė, kad jis yra UAB ,,B.“ direktorius. Įmonė yra autoservisas. Iki 2016 m. rugpjūčio mėn. vidurio jų autoservisas buvo, adresu ( - ), Vilniuje. Be jo autoservise dirbo dar du darbuotojai, t. y. J. Č. ir A. I.. Tame pačiame pastate buvo įsikūręs ir kitas autoservisas, kuriame dirbo du darbuotojai, A. V. ir V.. Šio serviso direktorius yra V. Su V. ir A. santykiai iki 2016-07-12 buvo geri. Dėl klientų niekada nebuvo pykčių. Jis net perleisdavo savo klientus V. 2016-07-12 apie 11.00 val. jis buvo darbe savo patalpose. Jam reikėjo privaryti kliento automobilį prie savo autoserviso vartų, kad galėtų dirbti. Tačiau jis negalėjo to padaryti, nes privažiavimas buvo užstatytas VW ,,Touran“ (V. kliento automobiliu). Jis paskambino V. mobiliuoju telefonu, paprašė, kad jis patrauktų savo kliento mašiną. Tuomet iš V. autoserviso išėjo vyras (VW Tauran savininkas). Tarp jų kilo žodinis konfliktas. Vyras nenorėjo traukti automobilio, jis aiškino, kad patrauktų. Tiksliai neprisimena, ar V. klientas patraukė savo mašiną, bet konfliktas pasibaigė ir vyras nuėjo atgal pas V.. Gal po 15 min. į jo patalpas užėjo jaunas vaikinas gal 25 metų amžiaus (pamena, kad jis buvo tamsių plaukų, aukštas, mano jį atpažintų). Vaikinas paklausė, kur dirba V.. Jis jį palydėjo iki V. patalpų, iki keltuvo, prie kurio dirbo V.. Jis apsisuko ir norėjo išeiti iš V. serviso. Tuomet pajuto stiprų smūgį iš nugaros į galvos sritį. Nuo to momento, jis nieko neprisimena, nes prarado sąmonę. Atsigavo tik apie 17.00 val. Lazdynų ligoninės palatoje. Gydėsi po to įvykio du mėnesius. Tris savaites gulėjo ligoninėje. Kas ir kodėl jam sudavė smūgį, nežino. Jokių vaikinų su ginklu ir peiliais jis į V. autoservisą nelydėjo. Kai jis palydėjo tik vieną vaikiną, V. autoservise buvo daugiau žmonių, gal apie 7 kartu su darbuotojais. Jo palydėtas vaikinas neturėjo jokių ginklų ar peilių. Kad V. servise būtų konfliktas, jam neužkliuvo. Šūvių jis negirdėjo. Turi pretenzijų dėl patirtų sužalojimų, prašo išsiaiškinti situaciją. (t. 1, b. l. 66-67)

132017-04-04 nukentėjusysis V. A. savo parodymus patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu. (t. 1, b. l. 82, 83-84)

142017-02-02 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu A. K. parodė, jog jam išaiškinta, jog pagal BK 82 str. 2 dalį, jis gali neduoti parodymų, kadangi įtariamasis yra jo brolis V. K.. 2016-07-12 apie 11 val., atvažiavo į automobilių servisą, esantį Vilnius, ( - ), automobilių servise jau buvo jo brolis V. K. gim. ( - ) m. su automobiliu VW ,,Touran“. Jie buvo su broliu susitarę, kad susitiks servise, nes jiems abiem reikėjo tvarkyti automobilius. Vienu momentu išgirdo prie serviso lauke savo brolio balsą, kad jis su kažkuo barasi. Jam išėjus iš automobilių serviso į lauką pastebėjo, kad jo brolis su kito automobilių serviso darbuotoju barasi, keikiasi necenzūriniais žodžiais. Jis suprato, kad ginčas tęsiasi dėl ne vietoje pastatyto brolio automobilio, nes prieš tai dėl to pačio automobilio, kurį brolis pastatė neva ne vietoje tarpusavyje barėsi abiejų servisų savininkai. Kito automobilių serviso darbuotojas su kuriuo barėsi jo brolis pamatęs jį jam pasakė ,,ir tave (necenzūriniai žodžiai) tai liečia“, jis jam pasakė ,, (necenzūriniai žodžiai)“ ir nuėjo link savo automobilio. Jo automobilis stovėjo vietoje, priklausančioje servisui į kurį jis atvažiavo ir niekam netrukdė, o, kaip jis suprato, brolio – stovėjo kitam servisui priklausančioje vietoje. Maždaug už 2 min., į lauką iš automobilių serviso, į kurį jie atvažiavo, išėjo automobilių serviso vadovas ir dar kartą pradėjo bartis su kito automobilių serviso darbuotoju (kuris kaip vėliau suprato, kad yra to serviso vadovas), dėl automobilių statymo. Baigus jiems bartis jų automobilių serviso (į kurį jie atvažiavo tvarkyti savo automobilius) vadovas jo broliui pasakė, kad patrauktų automobilį pusę metro atgal ir nuėjo atgal į servisą. Jo broliui patraukus automobilį ir jam priėjus prie jo, jie stovėjo prie vartų nusprendė parūkyti, jiems berūkant kito automobilio serviso savininkas į jų pusę sušuko ,,tuoj atvažiuos ir jums parodys, kur stovėt, o kur nestovėt“, jiems atsakius ,,tegul važiuoja“, jis išėjo į servisą. Jie į tuos žodžius didelio dėmesio nekreipė. Maždaug už 20 min., jis nuėjo į serviso WC ir išėjęs iš jo pastebėjo, kad aplink jo brolį V. stovi keturi vaikinai, vienas iš jų buvo iš gretimo automobilių serviso savininkas su kuriuo prieš tai barėsi, jam priėjus prie jų ir nesuspėjus, net nieko pasakyti vienas iš vaikinų, kuris buvo jauniausias iš kompanijos, apsirengęs juodą striukę, su trumpokais džinsiniais šviesiais šortais, lieso, sportiško kūno sudėjimo, apie 180 cm ūgio, su juodais sportiniais batais, jam šovė iš pistoleto į koją, pataikė į dešinės kojos blauzdą. Tada pastebėjo, kad kiti du nepažįstami vaikinai rankose laiko peilius ir vienas iš tų vaikinų su baltais marškinėliais, juodomis ilgomis kelnėmis, prieš jį pradėjo mojuoti su peiliu. Jo nuomone, vaikinai buvo pavartoję narkotinių medžiagų, nes elgėsi neadekvačiai. Jam pradėjus su broliu rėkti ant jų, vienas iš vaikinų, būtent su baltais marškinėliais pradėjo šaukti ,,ką darom su jais?“, kito serviso savininkas pasakė ,,šaudom“ ir tada jis išgirdo dar vieną šūvį, pajautė, kad vėl šovė į jį ir pataikė į petį. Išgirdo, kad staiga kažkas pradėjo šaukti ,,važiuoja policija“ ir trys vaikinai pradėjo bėgti į lauką iš serviso patalpos. Kito automobilių serviso darbuotojas liko prie jų, tada prie jo pribėgo brolis, jam pradėjo darytis silpna, iš šautinių žaizdų bėgo kraujas, jis nesuprato iš kokio ginklo į jį šaudo. Brolis kažką jo klausė, tuo metu jis išgirdo to likusio serviso savininko, kuris ir pakvietė kompaniją su jais ,,susitvarkyti“ sakinį ,,na ką supratot, ar jums dar kitaip paaiškinti?“ Jo brolis buvo labai susijaudinęs, labai piktas dėl susidariusios situacijos, juk jie nepadarė nieko blogo, tik 10 metrų toliau negu, neva tai buvo leistina, brolis pasistatė savo automobilį. O serviso savininkas ir toliau kažką kalbėjo, kad neva jiems dar ruošiasi kažką daryti, trenkė serviso savininkui vieną smūgį į veidą, tuo metu to kito serviso savininkas stovėjo ant bordiūro, po jo brolio smūgio savininkas nukrito nuo bordiūro ant žemės. Tuo metu iš to vyro serviso darbininkai prišoko prie nukritusio savininko ir dviese pakėlę už pažastų nutempė į savo servisą. V. matydamas jo sužalojimus ir girdėdamas jo brolio šauksmus, kad jis labai kraujuoja, kviestų jam greitąją, telefonu iškvietė greitąją pagalbą. Atvažiavus greitajai pagalbai jį nuvežė į ligoninę, ligoninėje jis pamatė serviso savininką, jis gulėjo gretimoje lovoje už užuolaidos. Atvažiavo policijos pareigūnai, kurie jo pradėjo klausinėti įvykio aplinkybių, serviso savininkas pradėjo pareigūnams sakyti, kad jis nukrito savo serviso patalpose ir jokiame konflikte nedalyvavo. Kadangi pareigūnams serviso savininkas pasakė, kad jis nukrito serviso patalpose, jokiame konflikte nedalyvavo jo pareigūnai daugiau nieko ir neklausė. Pareigūnai priėjo prie jo, jis papasakojo, kas atsitiko, kad gretimo serviso savininkas pasikvietė kažkokią narkomanų kompaniją bei vienas iš kompanijos asmenų į jį du kartus iššovė. Iš vaikinų kurie buvo atėję su kito automobilių serviso darbuotoju atpažinti galėtų, tą vaikiną, kuris į jį šaudė, bei vaikiną buvusį su baltais marškinėliais, trečiojo atėjusio vaikino neįsidėmėjo. Jo manymu, vaikinai, kurie juos užpuolė tikrai buvo pakviesti to serviso savininko su kuriuo įvyko konfliktas, dėl neva ne vietoje pastatyto automobilio, nes vaikinai būtent su juo užėjo į serviso patalpą pas V. (ten kur jie tvarkėsi su broliu automobilius), bei jie tarpusavyje bendravo ir vaikinui su baltais marškinėliais paklausus, ką toliau su jais daryti, jis atsakė, kad ,,Damušti“. Konflikto metu servise buvo V., jis, V., ir V. darbininkas A., tiksliai vardo nežino, trys vaikinai, kuriuos atsivedė gretimo serviso savininkas, bei jis pats, šone stovėjo gretimo serviso darbuotojai, kurie ir nutempė vėliau savo serviso savininką (gretimo) po jo brolio smūgio. Įvykio metu jie su broliu labai išsigando, brolis išsigando netgi daug daugiau, nes jis pamatė, kad į jį šaudo, o tuo momentu vyrai su peiliais mojuodami peiliais prieš jo brolį neleido niekur jam judėti. (t. 1, b. l. 103-104)

152016-07-14 apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato Kriminalinės policijos 1-ajame skyriuje, atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, A. K. parodė, kad 2016-07-12 apie 11 val., atvažiavo į automobilių servisą, esantį Vilnius, (necenzūriniai žodžiai) ir pastebėjo, kad automobilių servise yra jo brolis V. K. gim. (necenzūriniai žodžiai) m., su automobiliu VW ,,Touran“. Jam būnant automobilių servise išgirdo prie serviso lauke savo brolio balsą, kad jis su kažkuo barasi. Jam išėjus iš automobilių serviso į lauką pastebėjo, kad jo brolis su kito automobilių serviso darbuotoju barasi, keikiasi necenzūriniais žodžiais. Kito automobilių serviso darbuotojas su kuriuo barėsi jo brolis pamatęs jį jam pasakė ,,ir tau (necenzūriniai žodžiai) tai liečia“, jis jam pasakė ,, (necenzūriniai žodžiai)“ ir nuėjo link savo automobilio. Maždaug už 2 min., į lauką iš automobilių serviso į kurį jie atvažiavo išėjo automobilių serviso vadovas ir pradėjo bartis su kito automobilių serviso darbuotoju, dėl automobilių statymo. Baigus jiems bartis automobilių serviso vadovas jo broliui pasakė, kad patrauktų automobilį puse metro į priekį ir nuėjo atgal į servisą. Jo broliui patraukus automobilį ir jam priėjus prie jo, jie pradėjo rūkyti cigaretes, jiems berūkant kito automobilio serviso darbuotojas jiems sušaukė ,,tuoj atvažiuos ir jums parodys, kur stovėt, kur nestovėt“, jiems atsakius ,,tegul važiuoja“, jie į tai didelio dėmesio nekreipė. Maždaug už 20 min., jam būnant serviso tualete ir išėjus iš tualeto pastebėjo, kad aplink brolį stovi keturi vaikinai, vienas iš jų buvo iš gretimo automobilių serviso darbuotojas, su kuriuo prieš tai barėsi, jam priėjus prie jų ir nesuspėjus, net nieko pasakyti, vienas iš vaikinų jam šovė iš pistoleto į koją, tada pastebėjo, kad kiti du nepažįstami vaikinai rankose laiko peilius ir vienas iš tų vaikinų su balta maikute prieš jį pradėjo mojuoti su peiliu. Jam pradėjus su broliu rėkti ant jų, vienas iš vaikinų pradėjo šaukti ,,ką darom su jais šaudom“ tada dar vieną kartą jam šovė ir pataikė į petį ir staiga kažkas pradėjo šaukti ,,važiuoja policija" ir trys vaikinai pradėjo bėgti, o kito automobilių serviso darbuotojas liko prie jų, tada kažkas jį nuvedė į servisą ir jam atnešė bintą ir jis pradėjo su bintu bintuoti koją, kažkas sušuko, kad jam kviestų greitąją pagalbą. Atvažiavus greitajai pagalbai jį nuvežė į ligoninę, daugiau jokių aplinkybių nežino. Vaikinų, kurie buvo atėję su kito automobilių serviso darbuotoju, jis atpažinti negalės, nes veidų neįsidėmėjo. Dėl sužalojimo niekam pretenzijų neturi, pareiškimo nerašys, į teismo medicininę ekspertizę nesikreips. (t. 1, b. l. 105)

162017-08-18 apklaustas papildomai liudytoju ikiteisminio tyrimo metu A. K. parodė, jog norėtų papildomai parodyti, kad maždaug 3 savaites atgal, rugpjūčio pradžioje, jam į mobilaus ryšio telefoną paskambino vyras, prisistatė tėvu vieno iš sulaikytų asmenų, pasakė, kad jo vardas Ž. Žvėryne, Sėlių g., jis susitiko su vyru, kadangi iki to jis skambino jo broliui, jis žinojo apie ką jis kalbės. Ėjo iš karto pasiruošęs, t. y., įsijungęs diktofoną. Su vyru vaikštinėjo mokyklos stadione. Vyras jam pradėjo sakyti, kad kitą dieną yra planuojamas atpažinimas, kur pateiktas atpažinimui bus jo sūnus, vardo neminėjo ir pasiūlė, kad jis jo sūnaus per atpažinimą neatpažintų. Pradėjo sakyti, kad V. asilas ir įtraukė jo sūnų su draugais į šitą situaciją, bei šiuo metu V. nori likti ,,švarus“ ir su jais į kompromisą neina, bei jie bandys V. palaužti, kad jis pakeistų savo parodymus ir atsisakytų bylos. Jis pokalbio pabaigoje pasakė, kad jis į atpažinimą neina, kadangi išvažiuoja į reisą, o tuo metu, kol jo nebus V. turi laiko prisipažinti, kad jis su savo kompanija, kurioje dalyvavo Ž. sūnus užpuolė jį ir jo brolį V. servise. Iki šio laiko kaip jis supranta nieko nepasikeitė. (t. 1, b. l. 106)

172017-08-18 Savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolu liudytojas A. K. iš savo mobilaus ryšio telefono, t. y. iš skyrelio diktofonas pateikė pokalbio tarp jo ir asmens vardu Ž. garso įrašą, kuris buvo įrašytas į DVD-R diską. (t. 1, b. l. 107, 108)

182017-11-27 Kitų objektų apžiūros protokole buvo apžiūrėtas A. K. pateiktas garso įrašas ir padaryta jo stenograma. (t. 1, b. l. 109-112)

192017-10-09 Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka metu, A. K. iš sunumeruotų 6 asmenų nuotraukų atpažino nuotraukoje Nr. 4 esantį E. M.. Nurodydamas, kad šis asmuo paskambino jam ir paprašė su juo susitikti. Susitikimo metu prašė jį Pirmojo policijos komisariato byloje, kurioje jis yra nukentėjęs, neatpažinti per atpažinimo veiksmą jo sūnaus. (t. 1, b. l. 113-116)

202017-10-09 Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka metu, A. K. iš sunumeruotų 6 asmenų nuotraukų atpažino nuotraukoje Nr. 1 esantį E. M.. Nurodydamas, kad šis asmuo 2016-07-12 apie 11 val., adresu ( - ), Vilnius, kartu su V. ir kitais dvejais asmenimis dalyvavo konflikte. Šis asmuo įvykio metu puolė jį su peiliu, kai užsikirto kito vaikino ginklas, mosikavo prieš jį peiliu, kad jis negalėtų prieiti, prie vaikino, kuris į jį šaudė. (t. 1, b. l. 117-120)

212017-04-10 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu V. H. parodė, kad jis dirba autoservise ( - ), Vilniuje, apytikriai nuo 2009-2010 metų. Šiuo metu jis yra autoserviso vadovas. Autoservisas yra nuomojamuose patalpose. Autoservise jie dirba dviese, dar yra vienas samdomas darbuotojas, jis dirbo nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Iki to laiko kartu su juo dirbo A. V., gim. ( - ). Iki 2016 m. vasaros šalia autoserviso, tose pačiose patalpose dirbo kitas autoservisas. Jo direktorius buvo V. A.. V. dirbo šalia jo apytikriai nuo 2014-2015 metų, laiko tiksliai neprisimena, tačiau jį pažinojo ir anksčiau, jis pats taisė savo mašiną jo autoservise. Iki 2016 m. liepos 12 d. įvykio jų su V. santykiai buvo geri. Pas V. dirbo du žmonės J. ir A.. Tarp jo ir V. (kai dar dirbo šalia) buvo susitarimas, jie buvo pasidalinę klientų automobilių parkavimo vietas. A. K. ir V. K. yra jo seni klientai. Juos abu pažįsta apytikriai 5 metus, jie taisosi jo servise savo automobilius. 2016-07-12 apie 9.00 -10.00 val., į autoservisą atvažiavo abu broliai K.. Jie atvažiavo kiekvienas su savo automobiliu ir skirtingu laiku. Jis buvo susitaręs, kad taisys 2016-07-12 V. automobilį ,,VW Touran“, o A. atvažiavo, matomai, jau susitaręs su savo broliu. A. - rado, kur pastatyti automobilį, o V. priparkavo savo automobilį truputį (0,5 metro) užvažiavęs į V. parkavimo teritoriją. Jo autoservise buvo užimtos viso taisymo vietos, reikėjo palaukti, todėl V. automobilis taip ir stovėjo, kaip jis jį paliko. Vienu metu į jo autoservisą atėjo V., paprašė patraukti V. automobilį, pasakė, kad jam trukdo. V. elgėsi ramiai, kalbėjo normaliai, be pykčių. Jis paprašė 10-15 min. palaukti, paaiškino, kad tuoj įvarys tą mašiną į servisą, o kitur nėra vietos, kur jį pastatyti. Tuomet buvo gal buvo 10.30 val., V. išėjo. Jis taisė automobilį, po kurio turėjo taisyti V. automobilį, A. taisė kitą mašiną, V., tai užeidavo į jo autoservisą, tai išeidavo parūkyti į lauką. Netrukus jis išgirdo, kad lauke vyksta konfliktas tarp V. ir abiejų brolių (suprato pagal balsus). Jie barėsi dėl automobilio priparkavimo. Kuris pradėjo konfliktą, jis nežino, gali tik numanyti, kad gal V.. Jis išėjo į lauką, bei pamatė, kad žodinis konfliktas, tarp A. K. ir V. beveik pereina į grumtynes, tačiau tarpusavyje jie dar nesimušė. Kiek pamena, darbuotojas A. išėjęs iš autoserviso nebuvo. Jis pasakė V. ir A. liautis konfliktuoti. Konfliktas pasibaigė ir V. atsisėdo į savo automobilį ir patraukė savo automobilį į jo teritoriją. Jis baigė taisyti prieš tai taisomą automobilį ir V. įvarė savo mašiną į serviso patalpas. Jo automobilį taisė A., o jis kalbėjo savo autoserviso patalpose prie išėjimo vartų su abiem broliais. Jiems besikalbant, kažkuris iš brolių pasakė, kad kai konfliktas pasibaigė, V. jiems pagrasino, kad tai dar ne konflikto pabaiga. Niekas rimtai nereagavo į V. žodžius, pats jis negirdėjo, kad jis grasintų. Jie trise nuėjo prie V. automobilio. Apytikriai po pusės valandos į jo autoservisą įbėgo V., kartu su juo buvo trys jaunuoliai. Jis (V.), įbėgęs, pirštu parodė į ,,A.“, pasakė jaunuoliams ,,šitas“. V. su jaunuoliais kalbėjo rusų kalba. Vienas iš vaikinų (su tamsiu megztiniu ar striuke), rankose laike pistoletą (modelio jis nežino). Kiti du vaikinai, vienas buvo su dryžuotu megztiniu, kito visa dešinė ranka buvo su tatuiruote, rankose laikė peilius (apie 20 cm geležtės). Iš karto kai V. parodė į A., vaikinas su striuke šovė A. į koją. A. paėmė už kojos, pradėjo bėgti kraujas. Vaikinas su pistoletu dar kartą mėgino užtaisyti pistoletą, pamatė, kad jam kažkas užstrigo ir jam nepavyko šauti. Konfliktas vyko toliau, asmenys kurie atėjo su V., pats V. ir abu broliai K. keikėsi necenzūriškai. Jis priėjo prie V., pasakė jam: ,,Ką tu čia darai, pasiimk savo kompaniją ir eik iš mano serviso teritorijos“,- sakė, kad iškvies tuoj policiją. V. jam mostelėjo ranka, neva nesikišk, kad išsiaiškins pats. A. paėmė kažkokį vamzdį ar pagalį ir su tuo daiktu rankose pradėjo eiti link atėjusių. Konfliktas perėjo į lauką. Jis tuomet ieškojo savo telefono autoserviso patalpose, kad iškviestų policiją. Visas konfliktas perėjo į lauką. Jis, radęs savo telefoną, ėjo link lauko, pamatė, kad tas pats vaikinas dar kartą šovė į A. ir pataikė į kaklo sritį. Jis pradėjo kviesti policiją. Trise atvažiavę vaikinai pradėjo šalintis iš autoserviso teritorijos. Jis bėgo iš paskos, norėjo pažiūrėti su kokia mašina išvažiuos jaunuoliai. Jis nematė į kokį automobilį įsėdo vaikinai. Kaip tik tuomet link ( - ) g. nuvažiavo automobilis ,,Dacia Logan“, kurio valstybinius numerius vėliau pasakė policijai. Jis nematė, kad vaikinai būtų tame automobilyje, tiesiog matė važiuojantį automobilį. Kai grįžo, V. jam pasakė, kad po to, kai vaikinai pradėjo šalintis iš įvykio vietos, V. dar kažką pasakė ir V. jam sudavė į veidą smūgį ir V. nukrito ant betono. Iš V. autoserviso išbėgo jo darbuotojai A. ir J. ir nutempė V. į jo autoservisą. Konflikto metu V. darbuotojų nebuvo, jie išbėgo tuo metu, kai V. gulėjo ant žemės. Jis nematė, kaip V. sudavė V.. Jis pats buvo šoke, sakė, kad sudavė smūgį V. dėl susiklosčiusios situacijos, būtent dėl to, kad V. pasakė, kad juos su broliu reikia ,,Damušti“. Netrukus atvažiavo policija ir greitoji pagalba. Policija aiškinosi įvykio aplinkybes, o greitoji pagalba išvežė A. ir V.. Vaikinų, kuriuos iškvietė V. (kad V. juos iškvietė net neabejoja, nes V. su jais bendravo, rodė pirštu į A.), jis neatpažintų, nes jų veidų neįsidėmėjo. Gali pasakyti, kad buvo trys vaikinai, kurie buvo apie 20-25 metų amžiaus, kalbėjo rusiškai. (t. 1, b. l. 126-127)

222016-07-12 apklaustas liudytoju ir 2016-12-21 apklaustas papildomai liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje, atliekamo ikiteisminio Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, V. H.apie 2016-07-12 vykusio konflikto aplinkybes davė iš esmės analogiškus parodymus. (t. 1, b. l. 129-130, 131-132)

232017-05-10 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu J. Č. parodė, kad jis 2016 m. vasaros viduryje, tikslios datos nepamena, pirmoje dienos pusėje, jis dirbo servise UAB ,,B.“, esančiame ( - ), Vilniuje, darbų vadovu. Tuo metu jis sėdėjo prie kompiuterio ir žiūrinėjo autodetales. Tiksliai nepamena, bei nematė, bet kaip sužinojo vėliau, kad tarp V. (įmonės savininko) ir kito serviso greta esančio kažkokio kliento įvyko konfliktas, dėl ne ten priparkuoto automobilio. Kaip suprato automobilis buvo priparkuotas jų serviso klientams skirtoje vietoje. Nes su V. (gretimo serviso savininku) buvo sutarimas, kad jo klientai statosi automobilius iki jo vartų, o už jo vartų link jų vartų jų klientai. Kas vyko tarp V. ir jo minėto V. kliento jis nežino, nes kaip ir minėjo nuolat sėdėjo prie kompiuterio ir į triukšmą nekreipė dėmesio. Jis nematė, kad kokie nors vyrai tą dieną buvo pas V. užėję į servisą. Jis sėdėdamas prie kompiuterio visą laiką girdėjo kažkokius šauksmus lauke, tačiau į juos nekreipė dėmesio. Kai šūkavimai nutilo, jis išėjo į lauką pažiūrėti, kas ten darosi. Lauke prie V. bokso, jis pamatė gulintį V., veidu į žemę, V. rankos buvo kelnių kišenėse, veidas buvo kruvinas, iš nosies bėgo kraujas. Jis pamatė, kad V. springsta krauju, prie jo pribėgo ir pakėlė jį už pažastų ir įtempė jį į savo servisą, paskambino telefonu 112 ir kvietė greitąją pagalbą. Pasakė, kad A. I. piltų V. ant veido vandenį. V. nieko nepasakė, kas jam atsitiko, tik nuolat sakė, kad jį labai pykina. Tyrėjai parodžius jam iš vaizdo kamerų darytą nuotrauką, kurioje bėga du jaunuoliai, vienas juoda striuke ir mėlynais šortais, o kitas su mėlynais džinsais ir dryžuotais marškinėliais, nei vieno asmens nepažįsta. Dirbdamas UAB ,,B.“ pusę metų servise, nei karto šių asmenų nematė. Kas ir kaip sumušė V., jis nežino, kodėl jis buvo sumuštas, taip pat. Jis negirdėjo, kad gretimame servise būtų šaudoma, taip pat nematė, kad ten būtų kažkas nukentėjęs, kai pamatė sužeistą V. liko su juo ir daugiau su nieko nebendravo. (t. 1, b. l. 134)

242016-07-12 apklaustas liudytoju, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, kuris šiuo metu atliekamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje, J. Č. parodė, kad dirbo UAB ,,B.“ automobilių servise, esančiame, ( - ), Vilniuje. 2016-07-12 apie 12.00 val., tiksliai laiko nepamena, išgirdo kieme garsus, žmonių šūkavimus. Išėjęs į kiemą pažiūrėti, prie kaimyninio serviso vartų ant grindinio (betoninio) pamatė gulintį veidu į žemę serviso direktorių V. A., kurio rankos buvo kišenėse. Priėjęs jis pakėlė jį. Pamatė, kad jis nesąmoningas, veidas buvo ištinęs, kruvinas. Pamatė, kad V. dūsta, kad springsta krauju, paėmė jį už pažastų ir atitempė iki serviso. Su kitu serviso darbuotoju bandė kalbėtis su V., tačiau jis nereagavo. Išplovė jo veidą vandeniu, kvietė greitąją medicinos pagalbą. Maždaug po 5 minučių, jis atsipeikėjo, bandė stotis, bet svaigo galva ir jis nesugebėjo. Veidas buvo ištinęs, nesimatė akių. Bendraujant su juo, jis nieko papasakoti nesugebėjo, tik sakė, kad nori vemti. Atvykusi greitoji medicinos pagalba išvežė V. į ligoninę. (t. 1, b. l. 135)

252017-11-30 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu A. V. parodė, jog jis, kada įvykis buvo jau neatsimena. Jis dirbo pas V. servise, adresu ( - ), Vilnius. Pas juos servise iš matymo pažįstami du broliai tvarkydavo automobilius ir tą dieną buvo atvažiavę abudu. Jis serviso patalpose taisė kitą automobilį ir girdėjo, kaip tarp V. ir vieno iš brolių (aršesnio, kuris vėliau trenkė V.) kilo konfliktas, dėl ne vietoje pastatyto automobilio. Pas V. V. buvo atėjęs gal tris kartus aiškintis, kad jų klientai pastatė automobilį V. servisui priklausančioje vietoje. Girdėjo, kaip vyrai šaukė necenzūriniais žodžiais vienas ant kito, konfliktavo tik V. ir jo minėtas brolis. Tada vienu momentu išgirdo servise šūvį, išlindo iš po mašinos, pamatė, kad tarpduryje stovėjo trys nepažįstami vaikinai, vienas buvo su ginklu, kiti buvo su peiliais. Pas vaikiną, kuris buvo su ginklu, ginklas užsikirto, jis vis bandė jį pertraukti, bet jam nesigaudavo. Vaikinus matė pirmą kartą, jų atpažinti negalėtų, bet yra įsitikinęs, kad vaikinus pakvietė V., nes pats nesugebėjo, išspręsti kilusio konflikto, dėl ne ten aikštelėje pastatyto automobilio. Dar pamatė, kad tas vaikinas šovė antrą kartą, jau būdamas serviso tarpduryje. Jis pirmą kartą pataikė tam kitam ramiam broliui į koją, o antrą kartą į kaklą. Tada vaikinai greitai pradėjo šalintis ir pabėgo. Jis nenorėdamas problemų į šiuos konfliktus nesikišo. Vėliau jis pamatė, kad iki jų serviso atėjo V., tas aršesnis brolis, kaip jis suprato, už tai, kad pašovė jo brolį trenkė V. smūgį į veidą, ,,kabliu“, nes V. stovėjo į brolį nugara, pataikė į dešinę veido pusę. Kai buvo trenktas smūgis, jis suprato, kad V. griuvo iš karto be sąmonės, nes griuvo veidu tiesiai į betoninį grindinį, net neištraukęs iš kišenių rankų. Tada prie V. pribėgo iš jo serviso vyras ir nutempė V. į jo servisą. (t. 1, b. l. 137)

262016-07-12 apklaustas liudytoju, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, kuris šiuo metu atliekamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje, A. I. parodė, kad 2016-07-12 apie 9.00 val., jis atvažiavo į darbą, adresu ( - ), Vilniuje. Atvykus į darbą į servisą ,,B.“ prie durų rado stovintį automobilį VW Tauran valst. Nr. ( - ) Apie 11.00 val. į servisą ,,B.“ atvažiavo serviso savininkas V. A., pamatęs prie serviso stovintį VW Tauran valst. Nr. ( - ) priėjo prie automobilio savininko, kurio jis nepažįsta ir paprašė, kad vairuotojas patrauktų automobilį VW Tauran valst. Nr. ( - ) Vairuotojas atsisakė patraukti automobilį, dėl to, tarp jų kilo konfliktas. Pasipykę jie po kiek laiko nurimo. VW Tauran vairuotojas patraukė automobilį. Jis nuėjo už serviso kampo poliruoti automobilį. Praėjus kažkur pusvalandžiui, po to, kada V. A. konfliktavo su VW Tauran vairuotoju, jis išgirdo garsą, triukšmą, bet dirbo toliau ir nekreipė dėmesio. Kai trūko švitrinio popieriaus, jis įėjo į serviso patalpas. Serviso savininkas sėdėjo kabinete. Paėmęs švitrinį popierių nuėjo toliau poliruoti. Pabaigęs poliruoti jis atėjo į serviso patalpas. Įėjęs į servisą pamatė ant žemės sėdintį, kraujuojančia galva serviso savininką V. A.. Bendradarbis E., pavardės nežino, su šlapia servetėle valė nuo galvos kraują. Jis išsigando ir sušuko E., kad kuo greičiau kviestų greitosios medicinos pagalbą. E. jam sakė, kad V. A. nukrito kieme, įvykio jis nematė. Po 15 minučių atvažiavo greitosios medicinos pagalba ir policija. Apie įvykį, nieko daugiau pasakyti negali. Kas atsitiko jam viską papasakojo bendradarbis E.. (t. 1, b. l. 139)

272017-11-30 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu Š. D. parodė, jog kada įvykis buvo nepamena, bet jis į ( - ), Vilniuje į servisą ,,G.“ atvažiavo tartis dėl savo automobilio taisymo. Kadangi nesulaukė serviso savininko, jis išvažiavo papietauti. Į teritoriją grįžo maždaug po valandos. Buvo atvažiavęs automobiliu ,,Dacia Logan“ v/n ( - ) Jokio teritorijoje konflikto nematė. Jokių žmonių nepavėžėjo. Papietavęs grįžo atgal, nes ryte nepavyko sutarti dėl remonto. Daugiau nieko parodyti negali. (t. 1, b. l. 143)

282016-11-18 apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato Kriminalinės policijos 2-ame skyriuje, atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, Š. D. parodė, kad jis dirba įmonėje UAB ,,T.“. Jam leista naudotis darbovietei priklausančiu automobiliu ,,Dacia Logan“, valst. Nr. ( - ) Jis juo važinėja nuo 2015-04-21. Automobiliu naudojasi tik jis vienas, be jo niekas juo nevažinėja. Atsimena, kad 2016 m. liepos mėn., jis atvažiavo su ,,Diacia Logan“ į autoservisą ( - ) g., Vilniuje, tikslu susitarti dėl jo tėvui priklausančio automobilio remonto. Serviso pavadinimas, kur jis atvažiavo „( - )“. Jis atvažiavo pas darbuotoją vardu S., nes jį jam rekomendavo pažįstami. Taigi, jis atvažiavo į minėtą autoservisą apie 09.00 val., susitarė dėl remonto ir apie 10.00 val. - 10.30 val., išvažiavo. Buvo sutarta, kai darbuotojai sužinos jam reikiamų detalių kainas, reikės vėl susitikti ir susitarti dėl automobilio taisymo. Taigi, į autoservisą, jis vėl grįžo su automobiliu ,,Dacia Logan“, tą pačią dieną, po 12.00 val. Prie gretimai esančio autoserviso už kampo buvo policijos darbuotojai. Kai jis atėjo į autoservisą, S. jam pasakė, kiek kainuos jo tėvo automobilio remontas. Jis paklausė, kas čia įvyko, kodėl atvažiavo policija. S. papasakojo, kad girdėjo, jog gretimai esančiame autoservise kažkas šaudė. Jokių aplinkybių jis nežinojo, tik pasakė, kad girdėjo šūvius. Jis to nesureikšmino ir išvažiavo. Jis pats nematė, jokio konflikto autoservise ir negirdėjo šūvių. (t. 1, b. l. 144)

292017-10-06 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu E. M. parodė, kad jis nesupranta, kodėl jis yra kviečiamas. Jis pažįsta daug V., neprisimena ar pažįsta V. iš garažų ( - ) g. Jis nepamena, kad dalyvavo, kokiame konflikte, kuris vyko garaže. Jis neatpažįsta savęs nuotraukose, kurias jam parodė tyrėja iš vaizdo kamerų filmuotų adresu, ( - ), Vilnius. Jis su tėvu bendrauja nedažnai, nepamena, ar tėvui pasakojo, apie kokius nors konfliktus servise, nes nepamena, kad kur nors dalyvautų. Nežino, ar jo tėvas ėjo, kur nors, dėl ko nors aiškintis, dėl kažkokių atpažinimų, šio klausimo reikia klausti pas jį. Tėvo vardas, pavardė yra J. M., tėvo telefono numerio neturi. Kur jis buvo 2016 m. liepos 12 d., jis neatsimena, kiek pamena, jis šventė savo gimtadienį, nes jo gimtadienis liepos 11 d. (t. 1, b. l. 146)

302017-10-10 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu E. M. parodė, kad jis turi sūnų E. M.. Laiko nepamena, su juo susisiekė V., vėliau sužinojo, kad jis turi servisą ( - ) g., iki to laiko V. jis nepažinojo. V. paprašė su juo susitikti. Jis su juos susitiko jo servise. V. jam papasakojo, kad prieš metus servise buvo kažkokios muštynės. Pasakė, kad jis nori šią situaciją užglaistyti. V. jam pasiūlė susitikti su žmonėmis, kurie neva jo ieško ir nori užbaigti šiuos klausimus. Vėliau, laiko nepamena, jam paskambino kažkoks vaikinas, pasakė, kad jis nuo V. ir paprašė susitikti. Jis su juo susitiko. Paklausė, kas per problemos, kaip jas galima išspręsti. V. pasakė, kad buvo konfliktas, prie ko čia jis, nežino. Vaikinas, su kuriuo jis susitiko, pasakė, kad lyg konflikte dalyvavo jo sūnus. Jis jam pasakė, kad apie jokius konfliktus, jis nežino. Jis pas sūnų paklausė, koks konfliktas buvo, bet sūnus jam atsakė, kad konfliktas buvo labai nežymus, todėl jam nėra ko nervintis ir apie tai žinoti. Jis pasakė, kad jis savo problemas išsispręs pats. (t. 1, b. l. 148)

312017-01-31 V. K. apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai, sutinka duoti parodymus ir gali paaiškinti, jog galvos traumų neturėjo, psichiatrinėse ligoninėse negydytas, narkologinėje įskaitoje nėra, dirba Vokietijos įmonėje vairuotoju ekspeditoriumi. 2016 m. vasarą, tikslios datos nepamena, bet galėjo būti įtarime nurodytą dieną liepos 12 d. 10.00 val., jis buvo užrašęs savo automobilį į servisą ( - ), Vilnius, tikslaus pavadinimo nežino, visada jame tvarko savo mašiną. Buvo atvažiavęs su automobiliu VW Tauran v/n ( - ) Privažiavo prie serviso, servise buvo užimtas keltuvas, meistras pasakė jam 10 minučių luktelėti. Jis rado automobilių stovėjimo aikštelėje vietą bei pastatė automobilį. Jis išėjo iš automobilio bei nuėjo į serviso patalpą, kur dirbo jo meistras V. Šalia yra kitas servisas, vartai šalia vartų. Jis stovėjo prie serviso vartų, iš kito serviso į lauką išėjo vyras ir pradėjo šaukti į jo pusę ,,(necenzūriniai žodžiai)“ patrauk iš čia savo ,,(necenzūriniai žodžiai)“ tauraną“. Jis nesuprato, kodėl žmogus jį įžeidinėja bei atsakė jam tuo pačiu, neva tu pats (necenzūriniai žodžiai)“ ir automobilis čia stovės. Prasidėjo apsižodžiavimas, kažkuriuo momentu į servisą atvažiavo jo brolis A. K., nes jam irgi reikėjo kažką tvarkyti savo automobilyje. Apsižodžiavimo metu, vyras pradėjo šaukti, kad "tuoj palaukit aš jums parodysiu, tuoj pamatysite, kas bus", bet jie į šiuos žodžius neatkreipė dėmesio, pagalvojo, kad vyras pasikarščiavo. Jie su broliu A. užėjo į servisą, kur buvo sutaręs tvarkyti automobilį, meistras jam pasakė, kad keltuvas atsilaisvino ir jis nuėjo iš automobilių aikštelės pasiimti savo automobilį, kurį įvarė į serviso patalpas ant keltuvo. Kadangi jo automobilis buvo ant keltuvo, V. jį taisė, jis ir jo brolis buvo prie automobilio. Vienu momentu, jie išgirdo skubius žingsnius, atsisukęs jis pamatė, kad į servisą labai greitu žingsniu įbėga keturi vyrai, iš kurių vienas vyras, tai vyras su kuriuo buvo žodinis konfliktas, bei trys jam nepažįstami, jauni apie 20-25 metų vaikinai, pažiūrėjęs į vaikinus pagalvojo, kad vaikinai apsvaigę nuo narkotikų, nes jų akys lakstė, jis neatkreipė dėmesio į jų požymius, du iš trijų vaikinų rankose turėjo peilius, o trečias vaikinas turėjo ginklą, vaikinas su ginklu iš karto iššovė vieną šūvį jo broliui A. į koją, į kurią koją nepamena, tačiau pamatė pas brolį kojoje šautinę žaizdą, iš kurios iš karto pasipylė kraujas, kadangi buvo vasara, brolis buvo su šortais. Kiti du vaikinai, kurie buvo su peiliais pradėjo artintis prie jo, suprato, kad jie norėjo jam durti, jis pradėjo trauktis atgal, pradėjo su jais kalbėti, norėjo suminkštinti situaciją. Tie du vaikinai lyg nuleido peilius, prasidėjo pokalbis, kas teisus, o kas ne, lyg situacija pradėjo minkštėti ir tuo metu, išgirdo to, kuris buvo su ginklu sakinį ,,tai ką dabar su jais darysime?“ To kito serviso darbuotojas ar šeimininkas, žmogus, kuris atvedė minėtą kompaniją, pasakė ,,Pribaigiam juos“, tuomet iš karto vyras buvęs su ginklu iššovė antrą šūvį į jo brolį pataikė į raktikaulį, iš raktikaulio ir kaklo pasipylė kraujas, jis buvo labai išsigandęs, apimtas panikos, jis nesuprato iš kokio ginklo šaudo į jo brolį, tik matė, kad brolis sužeistas ir iš žaizdų bėga kraujas. Tuomet išgirdo jam iš nugaros, kad kažkas sušuko žodį ,,Policija“, tie trys jaunuoliai pradėjo trauktis lauko link. Jis prišoko prie brolio, pamatė, kad brolis baltas, kad jam iš žaizdų bėga kraujas. Pamatė, kad jaunuoliai pasitraukė kažkur už garažo vartų, jis daugiau jų nebematė. Pamatė, kad garaže stovi vyras, kuris kaip jis vėliau sužinojo buvo to kito garažo savininkas, bei dar jam kažką aiškino, kad neva ,,ar jis suprato, ar jam dar reikia paaiškinti“, jis būdamas labai išsigandęs ir piktas, kad brolis sužeistas, trenkė tam vyrui vieną smūgį į veidą, kur pataikė, jis nežino. Iš karto nuo jo smūgio vyras griuvo, tuo metu, kai jis trenkė, jis (tas vyras) stovėjo ant nedidelio bordiūro apie 10-12 cm aukščio, tiksliai nepamena, ten lyg įvažiavimas taip padarytas. Tuo metu darbuotojai iš to vyro serviso iš karto pribėgo prie jo ir nutempė į savo servisą, tačiau toliau jis į vyrą jau nežiūrėjo, nes žinojo, kad V. iškvietė greitąją pagalbą ir jis grįžo prie brolio. Atvažiavo greitoji pagalba išvežė brolį, tada atvažiavo kita greitoji pagalba išvežė tą vyrą, kuriam jis trenkė, nes jam irgi pasidarė bloga. Jis liko servise su V.. Kiek pamena V. servise buvo dar lyg vienas darbuotojas, tačiau nėra tikras. Konfliktą matė aplinkinių įmonių darbuotojai, vėliau girdėjo gandus, kad pas vyrą su ginklu lyg buvo užsikirtęs ginklas, tačiau šito jis nematė. Jis labai gailisi, kad taip įvyko, tačiau tuo metu jis galvojo tik kaip apsaugoti save ir savo brolį, brolis buvo sužeistas, suprato, kad gresia pavojus jam ir jo brolio A. gyvybei. Jis nenorėjo trenkti nukentėjusiajam, tačiau išgirdęs žodžius, kad ,,juos reikia pribaigti“, spontaniškai, supratęs, kad jam ir toliau gresia pavojus gyvybei trenkė serviso šeimininkui, kuris vadovavo juos su broliu užpuolusiai grupuotei. Kiek laiko truko konfliktas jis nežino, bet jam atrodė, kad tai kelios sekundės. Vyras kuriam jis trenkė stovėjo atsisukęs į jį veidu, jis tuo metu stovėjo prie sužeisto brolio. (t. 2, b. l. 9)

322017-12-11 apklaustas įtariamuoju V. K. parodė, kad dėl jam pareikšto įtarimo savo kaltę pripažįsta visiškai, pasilieka prie parodymų duotų ikiteisminio tyrimo metu 2017-01-31. Nori patikslinti, kad jis neatsimena, kaip trenkė V., bet atsimena, kad į galvos sritį, bei po jo smūgio V. nukrito. Prašo bylą teisme nagrinėti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka. Dėl padaryto labai gailisi, pasižada atlyginti žalą ligonių kasoms. (t. 2, b. l. 11)

332017-04-06 savo parodymus įtariamasis V. K. patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu. (t. 2, b. l. 13-25)

342017-06-21 suvedus į akistatą įtariamąjį V. K. ir nukentėjusįjį V. A., akistatos metu, tiek įtariamasis V. K., tiek nukentėjusysis V. A., iš esmės, kiekvienas pasiliko prie savo anksčiau duotų parodymų. (t. 2, b. l. 26-28)

35Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 2125/2016(01) nurodyta:

361. V. A. padaryta dešinio skruostikaulio, dešinės akiduobės dugno, dešinio žandinio sinuso lūžiai vienu trauminiu poveikiu kietu buku daiktu; kairio smilkinio srities nubrozdinimas su kairio kaktikaulio, kairės akiduobės stogo ir dugno, kairio žandinio sinuso, kairio smilkinkaulio žvyno lūžiais, kraujo išsiliejimu po kietuoju ir virš kietojo dangalo, kraujosruvomis abiejų akių vokuose, vienu trauminiu poveikiu, paveikus kietu buku daiktu; galvos smegenų sumušimas, kuris galėjo atsirasti dėl bet kurio iš aukščiau nurodytų trauminių poveikių į galvą; kairio dilbio nubrozdinimas, padarytas vienu trauminiu poveikiu, kontaktuojant su daiktu turėjusiu kietą buką paviršių. Sužalojimai padaryti paros laikotarpyje iki patekimo į ligoninę 2016-07-12. Dėl kairės galvos pusės sužalojimų visumoje nukentėjusiajam padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, nes yra kaukolės pamato priekinės duobės lūžis. Dešinės galvos pusės sužalojimai, galvos smegenų sumušimas vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes tokio pobūdžio sužalojimai gyja ilgiau nei 10 dienų. Kairio dilbio nubrozdinimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu, nes tokio pobūdžio sužalojimai gyja iki 10 dienų.

372. Nustatyti sužalojimai galėjo atsirasti užduotyje nurodytomis aplinkybėmis.

383. Sužalojimai padaryti trimis trauminiais poveikiais. Kairio dilbio nubrozdinimas galėjo atsirasti griūnant ir atsitrenkiant į kietą buką paviršių. Sužalojimai galvoje galėjo būti padaryti smūgių metu.

394. Atsakyta šios išvados 1-ajame ir 3-iajame punktuose.

405. Sužalojimuose užfiksavo plačios grupinės priklausomybės požymiai, todėl tiksliau identifikuoti žalojusį įrankį nėra galimybių. (t. 1, b. l. 76-77)

412017-12-01 apklaustas specialistas A. K. B. atsakydamas į klausimą ,,Koks V. A. sužalojimų mechanizmas, remiantis medicininių dokumentų ir ikiteisminio tyrimo medžiagoje nustatytomis įvykio aplinkybėmis?“ paaiškino, kad dešinės veido pusės sužalojimai galėjo atsirasti smūgio kietu buku daiktu (kumščiu) į šią sritį metu, ko pasėkoje nukentėjusysis griuvo ir kaire veido puse, bei kairiu dilbiu atsitrenkė į kietą buką paviršių (betoninį grindinį), tuo patirdamas kairės galvos pusės sužalojimus ir kairio dilbio nubrozdinimą, t. y. vienu trauminiu poveikiu. (t. 1, b. l. 80-81)

42Iš 2017-12-01 VĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau-GMP) pateikto atsakymo bei kvietimo kortelių nustatyta, kad 2016-07-12 adresu ( - ), Vilnius, buvo išvykusios dvi brigados, t. y. 0803 brigada ir 0881 brigada. Kaip matyti iš pateiktos GMP kortelės Nr. 1608283899-1-1 GMP brigada Nr. 0803, adresu ( - ), Vilnius, 2016-07-12 12 val. 07 min., išvyko pas pacientą V. A.. Kvietimo kortelėje pažymima, kad aplinkybės įvykio nežinomos. Pacientas buvo be sąmonės, gausiai išprakaitavęs, nieko neprisimena. Politrauma. Įtariamas bazės pamato lūžimas. Įtariama dešinės pusės žandikaulių lūžimas. Abiejų akių vokų poodinės hematomos. Taip pat kaip matyti iš pateiktos GMP kortelės Nr. 1608283899-2-1 GMP brigada Nr. 0801, adresu ( - ), Vilnius, 2016-07-12 12 val. 13 min., išvyko pas pacientą A. K.. Kvietimo kortelėje nurodyta, kad kvietimo priežastis šautiniai sužalojimai (gali būti susišaudymas). Pasak paciento į jį buvo šauta konflikto metu. Kairės peties, dešinės blauzdos šautos žaizdos. (t. 1, b. l. 11-13)

43Vilniaus aps. VPK Kriminalinės policijos Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus 2016-07-12 apžiūros protokole ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, kuris šiuo metu atliekamas Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje užfiksuota, kad įvykio vieta yra Vilniuje, ( - ) teritorijoje, kuri yra maždaug 400 metrų nuo įvažiavimo su šlagbaumu. Teritorijoje yra plytinis pastatas, su stogu. Pastatas apie 150 metrų ilgio, 20 metrų pločio. Kairėje pusėje yra įvažiavimas į angarą, kuriame įrengtas automobilių servisas. Įvažiavimo vartai metaliniai. 2 metrų atstumu nuo slenksčio ir 1 metro atstumu nuo serviso Nr. 1, atidarytų metalinių vartų, kairės pusės, paimta 9 mm kulkos tūtelė, kuri gulėjo ant grindų prie įvažiavimo. Serviso Nr. 1 patalpose, kairėje pusėje yra įėjimas į administratoriaus patalpas, kuriose yra darbo stalas, fotelis, spinta. Tiesiai nuo įėjimo yra dirbtuvių patalpa su trimis autokeltuvais. Ant keltuvo iš kairės pusės pakeltas automobilis CITROEN C8, ant dešinio VW TOURAN. Dešinėje stovi automobiliai MB GL 500 ir PONTIAC. Patalpoje ties viduriniojo keltuvo kairės pusės stovo, 23 cm atstumu aptikta 9 mm kulkos tūtelė, kuri supakuota ir paimta. Lauke rastas ir paimtas žalios spalvos žiebtuvėlis. Dešinėje pastato pusėje yra įvažiavimas į servisą Nr. 2 pro metalinius vartus. Patalpoje, kairėje pusėje yra įėjimas į administracines patalpas. Šalia įėjimo ant grindų guli kruvinos servetėlės ir yra kraujo pėdsakai ant grindų. Viskas paimta ir supakuota. Toliau patalpose yra keltuvas ir baltos spalvos automobilis BMW. Apžiūros metu buvo paimta: 2 tūtelės iš serviso Nr. 1, žiebtuvėlis nuo grindų, šalia serviso Nr. 1, nuoplova nuo grindų su kraujo pėdsakais nuo grindų servise Nr. 2, kruvinos servetėlės nuo grindų servise Nr. 2. (t. 1, b. l. 26-37)

442016-07-12 Savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolu, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, kuris šiuo metu atliekamas Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje, N. Č. pateikė CD-R laikmeną su vaizdo įrašu ( - ), Vilnius, servisų teritorijoje. (t. 1, b. l. 38)

452016-07-12 Savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolu, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, kuris šiuo metu atliekamas Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato, 1-ajame Veiklos skyriuje, J. Č. pateikė nešiojamą kompiuterį ,,Lenovo“ ir vaizdo stebėjimo įrenginį. (t. 1, b. l. 39-40)

462016-12-16 Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje, atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, atliktame vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo įrašymo įrenginio HIKVISION apžiūros protokole, užfiksuota ikiteisminiam tyrimui reikšminga informacija, t. y., pažymima, kad filmuojama ( - ), Vilnius, teritorija. Vaizdas yra dviejų kamerų. Pirmas įrašas yra iš patalpos (autoserviso) vidinės pusės. Kitas įrašas-lauko vaizdas. Apžiūrėtas tik 2016-07-12 vaizdo įrašai. Pažymima, kad 11.01 val., matoma kaip į filmuojamo autoserviso vidų, o tiksliau prie autoserviso vartų vyras atitempia vyrą. Lauko vaizdo įraše matosi kaip 10.57 val., prie filmuojamo autoserviso vartų ateina trys asmenys-vyrai. Visi užeina į filmuojamą autoservisą ir apytikriai po 4 sek., išeina iš jo kartu su dar vienu vyru. Vaizdą užstoja filmuojamo autoserviso atidaryti vartai. Matosi kaip visi 4 vyrai nueina į gretimai esančias patalpas. 11.00 val., trys vyrai, kurie 10.57 val., atėjo į autoservisą išeina iš gretimai, esančių patalpų ir pabėga iš teritorijos ( - ), Vilniuje, į dešinę pusę link Utenos g. (t. 1, b. l. 41-45)

472016-12-06 Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje, atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, atliktame vaizdo įrašų apžiūros protokole, užfiksuota, kad 2016-07-12 11.58 val., į garažų teritoriją pėsčiomis ateina trys jaunuoliai (su baltais baltiniais ir galimai tatuiruote ant dešinės rankos (Nr. 1), su dryžuotais baltiniais (Nr. 2) ir su juoda striuke (Nr. 3). Jie prieina prie garažo vartų ir kartu su dar vienu vyru (Nr. 4) iš gretimo garažo Nr. 2, užeina į garažą Nr. 1. 12.01 val., minėti keturi vyrai ir dar du vyrai (su balta kepure Nr. 5)) ir su baltais marškiniais be rankovių (Nr. 6) išeina į lauką iš garažo Nr. 1. Tarp vyrų vyksta pokalbis, galimai konfliktas, kurio metu vyras Nr. 1 suduoda į veidą vyrui Nr. 5. Jaunuoliai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 išeina iš garažų teritorijos. Vyrai Nr. 5 ir Nr. 6 užeina į garažą Nr. 1, jiems iš paskos eina vyras Nr. 4, bet kai jis būna tarp durų ir garažo Nr. 1 išeina vyras su mėlyna uniforma (Nr. 7), vyras Nr. 6. Vyras Nr. 6 suduoda smūgį vyrui Nr. 4 ir pastarasis krenta ant žemės. Jiems iš paskos išeina dar vienas vyras su tamsia uniforma, prieina vyrai iš abiejų garažų (vienas iš garažo Nr. 2, kitas- iš Nr. 2). Vyras iš garažo Nr. 2 pakelia vyrą Nr. 4 ir nutempia į garažą Nr. 2. (t. 1, b. l. 49-50)

482017-11-25 apžiūros protokole užfiksuota, kad panaudojus specialiąją kompiuterinę techniką yra apžiūrimas vaizdo įrašas, filmuotas vaizdo kameromis adresu, 2017-06-12 ( - ), Vilniuje. 11:58 val. į garažų teritoriją ateina trys jaunuoliai Nr. 1 (nenustatytas vyras) su baltais marškiniais, juodomis kelnėmis, galimai tatuiruota visa dešine ranka, Nr. 2 (nenustatytas vyras) su džinsiniais šortais, bei tamsia striuke, bei Nr. 3 su dryžuotais marškinėliais, bei šviesiomis džinsinėmis kelnėmis (galimai E. M.). Vyrai nueina į tolimesnį garažų boksą, bei iš ten išeina su vyru Nr. 4 (galimai V. A.), bei iš karto ateina į artimesnį garažų boksą (kuris nuomojamas V. H.). 12:01 val. minėti keturi vyrai, bei dar du vyrai Nr. 5 su balta nerta kepure (galimai A. K.), bei vyras Nr. 6 su berankoviais baltais marškinėliais (galimai V. K.). Vaizdo įraše yra matoma, kad tarp vyrų prie garažo durų vyksta konfliktas. Toliau matoma, kad vyras Nr. 1 (nenustatytas) smogia du smūgius dešine ranka vyrui Nr. 5 (A. K.) į veidą. Prasideda susistumdymas. Vyrai Nr. 1, Nr. 2, bei Nr. 3, greitu žingsniu pradeda šalintis iš įvykio vietos, matoma, kaip vyras Nr. 2 kairėje rankoje laiko ginklą, bei slepia jį kairės pusės striukės kišenėje. Vyrai Nr. 5 (A. K.), bei Nr. 6 (V. K.) užeina į garažų boksą (kuris nuomojamas V. H.), jiems iš paskos užeina vyras Nr. 4 (V. A.), iš garažo išeina vyras Nr. 7 apsirengęs mėlyną darbinį kombinezoną (galimai V. H.), bei kalbėdamas telefonu eina per aikštelę paskui vaikinus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, vėliau pradeda bėgti paskui, tuomet vyras Nr. 6 (V. K.), stovint prie garažo bokso vartų trenkia smūgį kumščiu nueinančiam vyrui Nr. 4 (V. A.), bei šis nukrenta ant žemės. Vyras Nr. 7 su baltais marškinėliais, bei baltais šortais (galimai J. Č.), paima vyrą Nr. 4 (V. A.) už pažastų ir partempia į tolimesnį garažų boksą (nuomojamą V. A.). (t. 1, b. l. 51-60)

492017-12-05 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyresniojo tyrėjo S. Ž. tarnybiniame pranešime ,,DĖL NENUSTATYTŲ ASMENYBIŲ IR VAIZDO ĮRAŠO“ pažymima, kad atliekant tyrimą ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-04121-17, dėl nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 str. 1 d., buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas, kuriame matosi autoserviso, esančio ( - ), Vilniuje, kiemas kuriame matosi į autoserviso patalpas ateinantys trys vyrai, kurie po kurio laiko iš ten sparčiu žingsniu pasišalina. Nustatyta, kad vienas iš trijų vyrų yra E. M., gim. ( - ), kitų dviejų kartų buvusių vyrų asmenybės nenustatytos. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausti liudytojai matę įvykį arba turėję kitos reikšmingos informacijos. Taip pat buvo išnaudotos visos kitos galimybės (peržiūrėtas vaizdo įrašas, kameros, kuri fiksuoja įvykio vietą, išanalizuotas įvykio laikotarpiu policijos įvykių registruojamų įvykių registras, liudytojams buvo rodytos fotonuotraukos), tačiau nepavyko nustatyti vaizdo įraše matomų be E. M., kartu esančių dviejų vyrų asmenybių. (t. 1, b. l. 62)

50Kaip matyti iš 2016-07-12 Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės Pirmos kuopos pirmojo būrio vyriausiojo patrulio A. K. ir Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės Pirmos kuopos trečiojo būrio vyriausiojo patrulio L. S. tarnybinių pranešimų, pranešimas apie įvykį, t. y., apie tai, kad ( - ), Vilniuje, pažįstami asmenys šaudė į vyrą, aplinkybės neaiškios, buvo gautas 2016-07-12 apie 12 val. 20 min. Atvykus minėtu adresu policijos pareigūnus pasitiko GMP 0803 brigada, kuri nurodė automobilyje gulintį asmenį, kuris buvo pašautas dvejose vietose (į koją ir krūtinės sritį), t. y. A. K., gim. ( - ) m., kuris paaiškino, kad būnant Vilniuje, ( - ) esančiame automobilių servise kilo konfliktas su kito automobilių serviso ,,B.“, esančiame tame pačiame pastate savininku dėl automobilio statymo vietos. A. K. patraukė savo automobilį ir perstatė į kitą vietą, tuo konfliktas tarp vyrų pasibaigė. Tačiau po keliolikos minučių A. K. būdamas automobilių servise kartu su savo broliu V. K., ir serviso darbuotojais A. V., ir V. H., būnant serviso viduje pastebėjo prie serviso įėjimo keturis vyrus, vienas iš jų buvo vyras, kuris kėlė konfliktą dėl ne vietoje pastatyto automobilio. Kiti du vyrai turėjo didelius peilius, o ketvirtas turėjo pistoletą. Tada vyras su pistoletu šovė į A. K.koją, ir visi vyrai pradėjo eiti link jų. Tada vienas iš garažo darbuotojų pasakė, kad eina iškviesti policijos. Tada vyras su ginklu dar kartą šovė į A. K. ir visi keturi asmenys pradėjo šalintis link įvažiavimo į teritoriją. Į įvykio vietą atvyko antra GMP 0881 brigada, kuri perėmė iš 0803 brigados sužalotą A. K. ir išvežė į RVUL. Taip pat iš policijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose užfiksuotos informacijos matyti, kad GMP 0803 brigadai suteikus UAB ,,B.“ savininkui V. A., gim. ( - ) m., medicininę pagalbą, pastarasis dėl sužeistos galvos, taip pat buvo pristatytas į ligoninę. (t. 1, b. l. 21-22, 23-24)

51BK 135 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo neteko regos, klausos, kalbos, vaisingumo, nėštumo ar kitaip buvo sunkiai suluošintas, susirgo sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybei ar stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką, arba prarado didelę dalį profesinio ar bendro darbingumo, arba buvo nepataisomai subjaurotas nukentėjusiojo asmens kūnas. Aptariama nusikalstama veika yra tyčinis materialiosios sudėties nusikaltimas (BK 15 straipsnis). Tyčia gali būti apibrėžta (konkretizuota) ir neapibrėžta (nekonkretizuota). Neapibrėžta (nekonkretizuota) tyčia yra tada, kai kaltininkas darydamas veiką suvokia veikos pavojingumą, bet nesuvokia konkretaus padarinių pavojingumo laipsnio, t. y. kaltininką tenkina bet kokio laipsnio atsiradę padariniai, neatsižvelgiant į jų sunkumą. Neapibrėžtos tyčios atveju kaltininkas atsako už atsiradusius padarinius.

52Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas daro išvadą, kad V. K. sunkiai sutrikdė V. A. sveikatą.

53Teismas kreipia dėmesį, jog be šioje byloje atlikto ikiteisminio tyrimo, dėl įvykių, susijusių su šia baudžiamąja byla, buvo pradėtas ir kitas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-32682-16 2016-07-12, t.y. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriuje buvo pradėtas tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 straipsnio 1 dalyje, dėl to, kad 2016-07-12 apie 12.00 val., ( - ), Vilniuje, prie automobilio serviso, nenustatyti asmenys užpuolė A. K.. Vienas iš jų iššovė iš nenustatyto šaunamojo ginklo panašaus į pistoletą ir sužalojęs A. K. pasišalino. 2016-07-12 RVU ligoninėje A. K.buvo diagnozuota šautinė dešinės blauzdos žaizda. (t. 1, b. l. 17, 18, 19) Taigi, šioje byloje buvo leista susipažinti su minėta kito ikiteisminio tyrimo medžiaga ir padaryti reikiamų dokumentų kopijas bei gautus dokumentus naudoti ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-04121-17 medžiagoje. Teismas atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes pasisako, kad nagrinėjamoje byloje ištyrė ir vertina tik nusikalstamą veiką, inkriminuotą kaltinamajam V. K. pagal BK 135 straipsnio 1 dalį, kitos minėtos bylos aplinkybės analizuotinos tik tuo aspektu, kiek jos svarbios šioje byloje vertinant padarytą veiką.

54Kaltinamasis V. K. savo kaltę dėl pareikšto kaltinimo teisminio bylos nagrinėjimo metu pripažino visiškai, nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytos nusikalstamos veikos. Šiuo atveju aktualaus įvykio aplinkybės aiškiai fiksuotos byloje esančiuose vaizdo įrašuose ir jų apžiūros protokoluose. 2016-12-16 Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje, atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, atliktame vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo įrašymo įrenginio apžiūros protokole, užfiksuota filmuojama ( - ), Vilnius, teritorija. Vaizdas yra dviejų kamerų. Pirmas įrašas yra iš patalpos (autoserviso) vidinės pusės. Kitas įrašas-lauko vaizdas. Apžiūrėtas tik 2016-07-12 vaizdo įrašai. Pažymima, kad 11.01 val., matoma kaip į filmuojamo autoserviso vidų, o tiksliau prie autoserviso vartų vyras atitempia vyrą. Lauko vaizdo įraše matosi kaip 10.57 val., prie filmuojamo autoserviso vartų ateina trys asmenys-vyrai. Visi užeina į filmuojamą autoservisą ir apytikriai po 4 sek., išeina iš jo kartu su dar vienu vyru. Vaizdą užstoja filmuojamo autoserviso atidaryti vartai. Matosi kaip visi 4 vyrai nueina į gretimai esančias patalpas. 11.00 val., trys vyrai, kurie 10.57 val., atėjo į autoservisą išeina iš gretimai, esančių patalpų ir pabėga iš teritorijos ( - ), Vilniuje, į dešinę pusę link Utenos g. (t. 1, b. l. 41-45). 2016-12-06 Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ajame Veiklos skyriuje, atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, atliktame vaizdo įrašų apžiūros protokole, užfiksuota, kad 2016-07-12 11.58 val., į garažų teritoriją pėsčiomis ateina trys jaunuoliai (su baltais baltiniais ir galimai tatuiruote ant dešinės rankos (Nr. 1), su dryžuotais baltiniais (Nr. 2) ir su juoda striuke (Nr. 3). Jie prieina prie garažo vartų ir kartu su dar vienu vyru (Nr. 4) iš gretimo garažo Nr. 2, užeina į garažą Nr. 1. 12.01 val., minėti keturi vyrai ir dar du vyrai (su balta kepure Nr. 5)) ir su baltais marškiniais be rankovių (Nr. 6) išeina į lauką iš garažo Nr. 1. Tarp vyrų vyksta pokalbis, galimai konfliktas, kurio metu vyras Nr. 1 suduoda į veidą vyrui Nr. 5. Jaunuoliai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 išeina iš garažų teritorijos. Vyrai Nr. 5 ir Nr. 6 užeina į garažą Nr. 1, jiems iš paskos eina vyras Nr. 4, bet kai jis būna tarp durų ir garažo Nr. 1 išeina vyras su mėlyna uniforma (Nr. 7), vyras Nr. 6. Vyras Nr. 6 suduoda smūgį vyrui Nr. 4 ir pastarasis krenta ant žemės. Jiems iš paskos išeina dar vienas vyras su tamsia uniforma, prieina vyrai iš abiejų garažų (vienas iš garažo Nr. 2, kitas- iš Nr. 2). Vyras iš garažo Nr. 2 pakelia vyrą Nr. 4 ir nutempia į garažą Nr. 2. (t. 1, b. l. 49-50). 2017-11-25 apžiūros protokole užfiksuota, kad panaudojus specialiąją kompiuterinę techniką yra apžiūrimas vaizdo įrašas, filmuotas vaizdo kameromis adresu, 2017-06-12 ( - ), Vilniuje. 11:58 val. į garažų teritoriją ateina trys jaunuoliai Nr. 1 (nenustatytas vyras) su baltais marškiniais, juodomis kelnėmis, galimai tatuiruota visa dešine ranka, Nr. 2 (nenustatytas vyras) su džinsiniais šortais, bei tamsia striuke, bei Nr. 3 su dryžuotais marškinėliais, bei šviesiomis džinsinėmis kelnėmis (galimai E. M.). Vyrai nueina į tolimesnį garažų boksą, bei iš ten išeina su vyru Nr. 4 (galimai V. A.), bei iš karto ateina į artimesnį garažų boksą (kuris nuomojamas V. H.). 12:01 val. minėti keturi vyrai, bei dar du vyrai Nr. 5 su balta nerta kepure (galimai A. K.), bei vyras Nr. 6 su berankoviais baltais marškinėliais (galimai V. K.). Vaizdo įraše yra matoma, kad tarp vyrų prie garažo durų vyksta konfliktas. Toliau matoma, kad vyras Nr. 1 (nenustatytas) smogia du smūgius dešine ranka vyrui Nr. 5 (A. K.) į veidą. Prasideda susistumdymas. Vyrai Nr. 1, Nr. 2, bei Nr. 3, greitu žingsniu pradeda šalintis iš įvykio vietos, matoma, kaip vyras Nr. 2 kairėje rankoje laiko ginklą, bei slepia jį kairės pusės striukės kišenėje. Vyrai Nr. 5 (A. K.), bei Nr. 6 (V. K.) užeina į garažų boksą (kuris nuomojamas V. H.), jiems iš paskos užeina vyras Nr. 4 (V. A.), iš garažo išeina vyras Nr. 7 apsirengęs mėlyną darbinį kombinezoną (galimai V. H.), bei kalbėdamas telefonu eina per aikštelę paskui vaikinus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, vėliau pradeda bėgti paskui, tuomet vyras Nr. 6 (V. K.), stovint prie garažo bokso vartų trenkia smūgį kumščiu nueinančiam vyrui Nr. 4 (V. A.), bei šis nukrenta ant žemės. Vyras Nr. 7 su baltais marškinėliais, bei baltais šortais (galimai J. Č.), paima vyrą Nr. 4 (V. A.) už pažastų ir partempia į tolimesnį garažų boksą (nuomojamą V. A.) (t. 1, b. l. 51-60) Taigi, aukščiau aptartais įrodymais aiškiai fiksuotos įvykio aplinkybės, įvykio eiga, dalyvavę asmenys, nukentėjusysis asmuo – V. A. ir pastarajam smūgį sudavęs asmuo V. K.. Iš esmės aktualias šioje byloje įvykio aplinkybes, užfiksuotas vaizdo įrašuose, patvirtina ir byloje ikiteisminio tyrimo metu apklausti liudytojai kaltinamojo brolis A. K., V. H., A. V., dalį įvykio aplinkybių matė ir jas ikiteisminio tyrimo metu duodami parodymus nurodė liudytojai J. Č. ir A. I..

55Nagrinėjamoje byloje aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, kad V. K. 2016-07-12 apie 12.00 val., prie autoserviso ,,B.“ bei šalimais kito autoserviso, esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, adresu ( - ), Vilniuje, tarpusavio konflikto su V. A. metu, tyčia sudavė vieną smūgį kumščiu pastarajam į veido dešinę pusę, dėl ko nukentėjusysis kairia kūno puse krito ant kieto pagrindo, tokiu būdu padaryti nukentėjusiajam sužalojimai. Specialisto išvada Nr. G 2125/2016(01) nurodyta: 1. V. A. padaryta dešinio skruostikaulio, dešinės akiduobės dugno, dešinio žandinio sinuso lūžiai vienu trauminiu poveikiu kietu buku daiktu; kairio smilkinio srities nubrozdinimas su kairio kaktikaulio, kairės akiduobės stogo ir dugno, kairio žandinio sinuso, kairio smilkinkaulio žvyno lūžiais, kraujo išsiliejimu po kietuoju ir virš kietojo dangalo, kraujosruvomis abiejų akių vokuose, vienu trauminiu poveikiu, paveikus kietu buku daiktu; galvos smegenų sumušimas, kuris galėjo atsirasti dėl bet kurio iš aukščiau nurodytų trauminių poveikių į galvą; kairio dilbio nubrozdinimas, padarytas vienu trauminiu poveikiu, kontaktuojant su daiktu turėjusiu kietą buką paviršių. Sužalojimai padaryti paros laikotarpyje iki patekimo į ligoninę 2016-07-12. Dėl kairės galvos pusės sužalojimų visumoje nukentėjusiajam padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, nes yra kaukolės pamato priekinės duobės lūžis. Dešinės galvos pusės sužalojimai, galvos smegenų sumušimas vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes tokio pobūdžio sužalojimai gyja ilgiau nei 10 dienų. Kairio dilbio nubrozdinimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu, nes tokio pobūdžio sužalojimai gyja iki 10 dienų. 2. Nustatyti sužalojimai galėjo atsirasti užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. 3. Sužalojimai padaryti trimis trauminiais poveikiais. Kairio dilbio nubrozdinimas galėjo atsirasti griūnant ir atsitrenkiant į kietą buką paviršių. Sužalojimai galvoje galėjo būti padaryti smūgių metu. 5. Sužalojimuose užfiksuoti plačios grupinės priklausomybės požymiai, todėl tiksliau identifikuoti žalojusį įrankį nėra galimybių. (t. 1, b. l. 76-77) 2017-12-01 apklaustas specialistas A. K. B. atsakydamas į klausimą ,,Koks V. A. sužalojimų mechanizmas, remiantis medicininių dokumentų ir ikiteisminio tyrimo medžiagoje nustatytomis įvykio aplinkybėmis?“ paaiškino, kad dešinės veido pusės sužalojimai galėjo atsirasti smūgio kietu buku daiktu (kumščiu) į šią sritį metu, ko pasėkoje nukentėjusysis griuvo ir kaire veido puse, bei kairiu dilbiu atsitrenkė į kietą buką paviršių (betoninį grindinį), tuo patirdamas kairės galvos pusės sužalojimus ir kairio dilbio nubrozdinimą, t. y. vienu trauminiu poveikiu. (t. 1, b. l. 80-81) Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės patvirtina, kad V. K. staiga susiformavusia tyčia sudavė nukentėjusiajam V. A. vieną smūgį į gyvybiškai svarbią kūno dalį – galvą, kaltinamasis suprato, kad panaudodamas fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį – suduodamas į galvą, jis gali jį sužaloti ir, akivaizdu, jį tenkino bet kokio pobūdžio atsiradę padariniai, t. y. kaltinamasis veikė tyčia, pasekmių atžvilgiu tyčia buvo neapibrėžta. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina atsižvelgus į kilusius aukščiau aptartus padarinius pagal BK 135 straipsnio 1 dalį.

56Kaltinamojo V. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką (BK 59 str. 1 d. 2 p.) bei veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusiojo asmens elgesys. (BK 59 str. 1 d. 6 p.) Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

57BK 59 straipsnio1 dalies 6 punkte numatyta kaltininko atsakomybę lengvinanti aplinkybė (veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusiojo asmens elgesys) nustatoma tada, kai kaltininko nusikalstama veika yra atsakomoji reakcija į provokuojančius arba rizikingus nukentėjusiojo veiksmus. Teismų praktikoje provokuojančiu laikomas toks elgesys, kai nukentėjusysis sąmoningai skatina kaltininką pradėti nusikalstamą veiką prieš jį. Rizikingu laikytinas toks elgesys, kai nukentėjusysis neatsargiai skatina kaltininką pradėti nusikalstamą veiką prieš jį. Tokiu atveju nukentėjusysis lengvabūdiškai tiki, kad jo elgesys neišprovokuos nusikalstamos kaltininko veikos prieš jį, arba iš viso nevertina savo elgesio kaip rizikingo, nors gali ir turi numatyti, jog toks elgesys paskatins nusikalstamą kaltininko veiką prieš jį (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-418/2009, 2K-446/2010, 2K-450/2011, 2K-386/2012). Teismai, spręsdami, ar veikos padarymui turėjo įtakos provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio asmens elgesys, atsižvelgia į tai, ar nukentėjusiojo elgesys iš esmės prieštaravo pavojingi, neteisėti veiksmai, iš dalies nulėmę kaltininką nusikalsti prieš nukentėjusįjį (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-377/2011, 2K-450/2011, 2K-440/2013, 2K-412/2014).

58Iš byloje esančio vaizdo įrašų ir jo apžiūros protokolų, kitų anksčiau jau aptartų įrodymų galima spręsti, kad V. K. nusikalstami veiksmai sekė po įvykusio konflikto tarp jo bei jo brolio bei kitos pusės-nukentėjusiojo ir kitų trijų asmenų, kurių metu buvo sužalotas V. K. brolis A. K.. Trims jaunuoliams po įvykusio konflikto pasišalinus iš įvykio vietos, nukentėjusysis V. A. žengęs kelis žingsnius link savo garažo apsisuka ir grįžta atgal prie K., tuo metu V. K. jam suduoda smūgį į galvą. Taigi konflikto pasekoje, kurio vienas iš iniciatorių buvo V. A. buvo sužalotas kaltinamojo V. K. brolis, nukentėjusysis po konflikto į savo garažo teritoriją negrįžo, bet vėl grįžo aiškintis su kaltinamuoju ir kitais asmenimis. Šios aplinkybės leidžia teismui padaryti išvadą, kad toks nukentėjusiojo elgesys pripažintinas provokuojančiu ir rizikingu BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punkto prasme.

59Kaltinamojo gynėjas prašė teismo V. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinti, jog veika padaryta dėl didelio susijaudinimo, kurį nulėmė neteisėti nukentėjusiojo asmens veiksmai.

60Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktika, fiziologinio afekto būsena, kai dėl didelio susijaudinimo žmogaus gebėjimas tvardytis yra sumažėjęs, bet žmogus suvokia savo veiksmų pobūdį ir turi galimybę, nors ir mažesnę, susivaldyti, švelnina atsakomybę ne visais sunkaus sveikatos sutrikdymo atvejais, o tik esant BK 136 str. dispozicijoje nurodytoms sąlygoms: 1) susijaudinimą neteisėtais savo veiksmais – smurtu (fiziniu, psichiniu) ar sunkiu įžeidimu turi sukelti pats nukentėjusysis; 2) susijaudinta turi būti staiga; 3) susijaudinta turi būti labai. Kvalifikuojant sunkų sveikatos sutrikdymą pagal BK 136 straipsnį, nepakanka įrodyti, kad kaltininkas buvo afekto būsenos, kurią jam sukėlė neteisėtas ar itin įžeidžiamas nukentėjusiojo poelgis, nes, be šių aplinkybių, visada būtina nustatyti, kad susijaudinimas kilo staiga, kaip atsakomoji kaltininko reakcija į neteisėtą ar itin įžeidžiamą nukentėjusiojo poelgį ir per minimalų laiką pasireiškė sunkaus sveikatos sutrikdymo padarymu nukentėjusiajam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-05-03 nutartis Nr. 2K-172-942/2016).

61Teismas vertina, kad šiuo atveju tokia V. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė nenustatyta. Akivaizdu, kad nukentėjusysis buvo susijaudinęs dėl įvykusio įvykio, kurio metu buvo sužalotas jo brolis, tačiau po brolio sužalojimo trys jame dalyvavę jaunuoliai iš įvykio vietos buvo pasišalinę, buvo iškviesta policija, nukentėjusysis grįžo aiškintis. Manytina, kad kaltinamojo suduotas smūgis buvo labiau dėl įniršio, o ne staigaus susijaudinimo dėl neteisėto nukentėjusiojo elgesio, konfliktas kaip tik jau buvo atslūgstantis, pasišalinus trims jaunuoliams, tačiau kaltinamasis iš pykčio dėl įvykusio sudavė nukentėjusiajam, t.y. asmeniui su kuriuo kaltinamasis ir pradėjo konfliktą dėl ne vietoje pastatyto automobilio.

62Kaltinamojo V. K. gynėjas teismo prašė jo ginamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinti ir tai, kad V. K. civiliniam ieškovui atlygino dalį žalos.

63Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismai, vadovaudamiesi BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustato atsakomybę lengvinančią aplinkybę tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme(kasacinės bylos Nr. 2K-38/2009, 2K-174/2009, 2K-7-287/2009). Taigi šiuo atveju baudžiamasis įstatymas reikalauja atlyginti ar pašalinti visą žalą. Kita vertus, BK 59 straipsnio 2 dalies nuostatos nedraudžia teismui priklausomai nuo bylos aplinkybių pripažinti atsakomybę lengvinančia aplinkybę ir tais atvejais, kai kaltininkas (ar jo valia kiti asmenys) atlygina ar pašalina tik dalį padarytos žalos. Tuomet atlygintinos žalos dydis turi būti pakankamai didelis, sudaryti pagrįstas prielaidas tikėtis neuždelsto likusios žalos dalies atlyginimo, o kaltininko pastangos atlyginti likusią padarytos žalos dalį – nuoširdžios ir pan. (kasacinės bylos Nr. 2K-420/2007, 2K-437/2007). Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad tai yra teismo teisė, bet ne pareiga.

64Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis V. K. iki teisminio bylos nagrinėjimo sumokėjo civiliniam ieškovui Valstybinėms ligonių kasoms tik nedidelę dalį civilinio ieškinio bei tuo pačiu buvo sudaryta sutartis dėl žalos atlyginimo per 60 mėnesių. Civilinis ieškinys byloje sudaro 2665,98 eurų. Nuteistojo atlyginta suma, jos dydis negali būti pagrindas šią aplinkybę pripažinti nuteistojo V. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

65Skirdamas bausmę V. K., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d., teismas atsižvelgia į tai, kad jo padaryta veika priskiriama prie sunkių nusikaltimų, veika padaryta esant tyčinei kaltės formai. Teismas taip pat atsižvelgia į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, pavojingumo pobūdį, kėsinimo dalyką, kreipia ypatingą dėmesį, kad veikos pavojingumą šiuo atveju žymiai mažina prieš tai įvykęs konfliktas, nukentėjusiojo, kitų trijų atėjusių asmenų elgesys ir elgesio pasekmės. Tiriant V. K. asmenybę nustatyta, kad jis teistas, tačiau už kitokio pobūdžio nusikalstamas veikas (nusikaltimus ekonomikai ir verslo tvarkai), nebaustas administracine tvarka, profesinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas, į Vilniaus priklausomybės ligų centro narkologinę įskaitą neįrašytas, VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus V. K. vienintelę sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę.

66Nustatydamas bausmės dydį, skaičiuojant nuo jos vidurkio ir vadovaujantis BK 61 str. 2 d. nuostatomis, teismas įvertina tai, kad yra nustatytos dvi V. K. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, nėra nustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, atsižvelgia į aplinkybes, apibūdinančias nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę, ir mano, kad V. K. skirtina bausmė mažesnė už sankcijoje numatytą bausmės vidurkį.

67Pagal BK 641 straipsnį, baudžiamoje byloje atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, V. K. skiriama bausmė sumažinama vienu trečdaliu.

68Pasisakydamas dėl galimybės V. K. atidėti bausmės vykdymą, teismas pažymi, kad pagal BK 75 straipsnio 1 dalį teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo 1 iki 3 metų ir asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip 4 metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, jei nebuvo padarytas labai sunkus nusikaltimas (tokia baudžiamojo įstatymo redakcija galiojo iki 2017 m. spalio 6 d. ir formaliai gali būti taikoma V. K. atžvilgiu, nors šiuo metu įstatymas nenumato galimybės atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymo už sunkius nusikaltimus). Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra ne kartą pažymėjęs, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją. Pagal teismų praktiką teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su kaltinamojo asmenybe, t. y. nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo (ar jis supranta padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę, neneigė jos ir ikiteisminio tyrimo metu, nesistengė išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamos veikos padarymo siekė įrodyti, jog ateityje nedarys kitų veikų) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2016 m. balandžio 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr.2K-132-942/2016 ir kt.).

70Įvertinęs visas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam V. K. tikslinga, suteikiant jam šansą pasitaisyti, atsižvelgiant į anksčiau jau aptartą nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį, į tai, kad kaltinamasis nuoširdžiai gailisi dėl padarytos veikos, kritiškai vertina savo elgesį, atsiprašė nukentėjusiojo, anksčiau teistas, tačiau prieš keturis metus bei už kitokio pobūdžio nusikalstamas veikas, dirbantis, todėl dirbdamas turi didesnę galimybę civiliniam ieškovui atlyginti padarytą žalą, kurios atlyginimui jau sudarė su civiliniu ieškovu sutartį ir žalą pradėjo atlyginti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu, atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą dvejiems metams, įpareigojant dirbti arba registruotis darbo biržoje, sudalyvauti elgesio pataisos programoje.

712017-01-31 Vilniaus aps. VPK KP SNTV 2-ojo skyriaus vyresniosios tyrėjos L. G.-R. nutarimu V. K. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. (t. 2, b. l. 31, 32) Ši kardomoji priemonė paliktina galioti, neišnykus jos skyrimo pagrindams, iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Nuosprendžiui įsiteisėjus, taikyta kardomoji priemonė naikintina.

72Vilniaus teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė 2665,98 eurų civilinį ieškinį dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo už nukentėjusiojo V. A. gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Byloje teisminio bylos nagrinėjimo metu Vilniaus teritorinė ligonių kasa pateikė prašymą patvirtinti taikos sutartį bei žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį, iš kurios matyti, kad kaltinamasis V. K. ir Vilniaus teritorinė ligonių kasa sudarė ,,Žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartį“ Nr. 2286, kuria V. K. įsipareigojo atlyginti žalą Privalomojo sveikatos draudimo biudžetui per 60 mėnesių, nuo 2017-12-11 dienos kiekvieną mėnesį įmokėdamas į atsiskaitomąją civilinio ieškovo sąskaitą po 44 eurus, pirmos įmokos suma 69,98 eurų. Byloje pateiktas 2017-12-12 nurodymas įnešti grynuosius pinigus 68,98 eurų, gavėjas Valstybinė ligonių kasa, mokėjimo nurodymai 2018-01-08 44 eurų sumai ir 2017-02-03 44 eurų sumai gavėjas Valstybinė ligonių kasa. Kaltinamasis civilinį ieškinį pripažino. Teismas patvirtina minėtą taikos sutartį.

73Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 2017-12-01 VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties pateiktas garso įrašas (DVD-R kompaktas) saugomas baudžiamojoje byloje (t. 1, b. l. 14), 2017-08-18 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu iš A. K. mobiliojo ryšio telefono skyrelio ,,diktofonas“ perrašytas garso įrašas, t. y. įrašytas į DVD-R kompaktą saugomas baudžiamojoje byloje (t. 1, b. l. 108), 2016-07-12 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikta CD-R laikmena, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, 2016-07-12 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktas nešiojamas kompiuteris ,,Lenovo“ ir vaizdo stebėjimo įrenginys, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, t. y., kurie buvo apžiūrėti ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, ir kurių kopijos (kompaktiniai diskai su vaizdo įrašais) buvo gauti iš ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagos ir pridėtos prie šio tyrimo Nr. 01-1-04121-17 medžiagos, šiuo metu saugomi baudžiamojoje byloje (t. 1, b. l. 46, 47, 48), paliktini saugoti byloje.

74Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 – 305, 307 straipsniais,

Nutarė

75V. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

76Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, skirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams, ją atliekant pataisos namuose.

77Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymą V. K. atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant jį per šį laikotarpį dirbti arba registruotis darbo biržoje, sudalyvauti elgesio pataisos programoje.

78Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią V. K. skaičiuoti nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

79V. K. taikytą kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

80Patvirtinti V. K. ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos Žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo 2017-12-11 sutartį Nr. 2286, pagal kurią V. K. įsipareigoja žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondui – 2665,98 eurų, atlyginti per 60 mėnesių nuo 2017-12-11 kiekvieną mėnesį įmokant į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą ( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, po 44,00 eurus, kai pirmos įmokos suma 69,98 eurų.

81Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 2017-12-01 VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties pateiktą garso įrašą (DVD-R kompaktas) saugomą baudžiamojoje byloje (t. 1, b. l. 14), 2017-08-18 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu iš A. K. mobiliojo ryšio telefono skyrelio ,,diktofonas“ perrašytą garso įrašą, t. y. įrašytą į DVD-R kompaktą saugomą baudžiamojoje byloje (t. 1, b. l. 108), 2016-07-12 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktą CD-R laikmeną, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, 2016-07-12 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktą nešiojamą kompiuterį ,,Lenovo“ ir vaizdo stebėjimo įrenginį, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, t. y., kurie buvo apžiūrėti ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagoje, ir kurių kopijos (kompaktiniai diskai su vaizdo įrašais) buvo gauti iš ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16 medžiagos ir pridėtos prie tyrimo Nr. 01-1-04121-17 medžiagos, šiuo metu saugomi baudžiamojoje byloje (t. 1, b. l. 46, 47, 48), palikti saugoti byloje.

82Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Raupėnaitė –... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. 1. 2010-07-23 Vilniaus apygardos teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos... 4. 2. 2014-02-24 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 199 (2) str. 1... 5. kaltinamas pagal BK 135 straipsnio 1 dalį.... 6. Teismas... 7. V. K. sunkiai sutrikdė asmens sveikatą, o būtent, jis, 2016-07-12 apie 12.00... 8. Kaltinamasis V. K. apklausiamas teisme parodė, jog savo kaltę pripažįsta,... 9. Kadangi kaltinamasis po kaltinamojo akto paskelbimo prisipažino padaręs... 10. 2017-02-09 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytoju nukentėjusysis V. A.... 11. 2017-02-17 iš Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 12. 2016-11-07 apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 13. 2017-04-04 nukentėjusysis V. A. savo parodymus patvirtino ir parodymų... 14. 2017-02-02 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu A. K. parodė, jog jam... 15. 2016-07-14 apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 16. 2017-08-18 apklaustas papildomai liudytoju ikiteisminio tyrimo metu A. K.... 17. 2017-08-18 Savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolu liudytojas A. K.... 18. 2017-11-27 Kitų objektų apžiūros protokole buvo apžiūrėtas A. K.... 19. 2017-10-09 Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka metu, A. K. iš... 20. 2017-10-09 Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka metu, A. K. iš... 21. 2017-04-10 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu V. H. parodė, kad jis... 22. 2016-07-12 apklaustas liudytoju ir 2016-12-21 apklaustas papildomai liudytoju... 23. 2017-05-10 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu J. Č. parodė, kad... 24. 2016-07-12 apklaustas liudytoju, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16... 25. 2017-11-30 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu A. V. parodė, jog... 26. 2016-07-12 apklaustas liudytoju, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-32682-16... 27. 2017-11-30 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu Š. D. parodė, jog... 28. 2016-11-18 apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 29. 2017-10-06 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu E. M. parodė, kad jis... 30. 2017-10-10 apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu E. M. parodė, kad jis... 31. 2017-01-31 V. K. apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 32. 2017-12-11 apklaustas įtariamuoju V. K. parodė, kad dėl jam pareikšto... 33. 2017-04-06 savo parodymus įtariamasis V. K. patvirtino ir parodymų... 34. 2017-06-21 suvedus į akistatą įtariamąjį V. K. ir nukentėjusįjį V. A.,... 35. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje... 36. 1. V. A. padaryta dešinio skruostikaulio, dešinės akiduobės dugno, dešinio... 37. 2. Nustatyti sužalojimai galėjo atsirasti užduotyje nurodytomis... 38. 3. Sužalojimai padaryti trimis trauminiais poveikiais. Kairio dilbio... 39. 4. Atsakyta šios išvados 1-ajame ir 3-iajame punktuose.... 40. 5. Sužalojimuose užfiksavo plačios grupinės priklausomybės požymiai,... 41. 2017-12-01 apklaustas specialistas A. K. B. atsakydamas į klausimą ,,Koks V.... 42. Iš 2017-12-01 VĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau-GMP) pateikto... 43. Vilniaus aps. VPK Kriminalinės policijos Nusikalstamų veikų registravimo... 44. 2016-07-12 Savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolu, ikiteisminio... 45. 2016-07-12 Savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolu, ikiteisminio... 46. 2016-12-16 Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato... 47. 2016-12-06 Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato... 48. 2017-11-25 apžiūros protokole užfiksuota, kad panaudojus specialiąją... 49. 2017-12-05 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės... 50. Kaip matyti iš 2016-07-12 Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės Pirmos kuopos... 51. BK 135 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas sužalojo... 52. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas daro išvadą, kad... 53. Teismas kreipia dėmesį, jog be šioje byloje atlikto ikiteisminio tyrimo,... 54. Kaltinamasis V. K. savo kaltę dėl pareikšto kaltinimo teisminio bylos... 55. Nagrinėjamoje byloje aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, kad V. K.... 56. Kaltinamojo V. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 57. BK 59 straipsnio1 dalies 6 punkte numatyta kaltininko atsakomybę lengvinanti... 58. Iš byloje esančio vaizdo įrašų ir jo apžiūros protokolų, kitų... 59. Kaltinamojo gynėjas prašė teismo V. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe... 60. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktika, fiziologinio afekto... 61. Teismas vertina, kad šiuo atveju tokia V. K. atsakomybę lengvinanti... 62. Kaltinamojo V. K. gynėjas teismo prašė jo ginamojo atsakomybę lengvinančia... 63. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismai, vadovaudamiesi BK 59... 64. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis V. K. iki teisminio bylos... 65. Skirdamas bausmę V. K., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d.,... 66. Nustatydamas bausmės dydį, skaičiuojant nuo jos vidurkio ir vadovaujantis BK... 67. Pagal BK 641 straipsnį, baudžiamoje byloje atlikus sutrumpintą įrodymų... 68. Pasisakydamas dėl galimybės V. K. atidėti bausmės vykdymą, teismas... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra ne kartą pažymėjęs, kad... 70. Įvertinęs visas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam V. K.... 71. 2017-01-31 Vilniaus aps. VPK KP SNTV 2-ojo skyriaus vyresniosios tyrėjos L.... 72. Vilniaus teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė 2665,98 eurų civilinį... 73. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 74. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 75. V. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 76. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, skirtą... 77. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, laisvės... 78. Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią V. K. skaičiuoti nuo teismo... 79. V. K. taikytą kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis policijos... 80. Patvirtinti V. K. ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos Žalos privalomojo... 81. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 82. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...