Byla e2-96-790/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“), UAB „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G., ir ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 šį pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

72.

8Pareiškėja UAB „Čelta“ 2019 m. rugsėjo 16 d. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-614-634/2015. Pareiškėjos teigimu, bylą nagrinėję teismai nepagrįstai nustatė kredito gavėjo neatidumą sudarant kredito sutartį. Akcentavo, kad buvo dvi turto vertinimo ataskaitos, kuriose nurodyta skirtinga to paties nekilnojamojo turto vertė, tačiau, pareiškėjos teigimu, kredito gavėjas žinojo tik apie vieną 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitą. Kredito sutarties sąlyga dėl kito turto vertinimo pateikimo bankui buvo įrašyta tik su tikslu pagrįsti kitą, jau esančią 2008 m. sausio 31 d. ataskaitą, apie kurią kredito gavėjui nebuvo žinoma. Pareiškėjos teigimu, tokiu būdu bankas siekė apgauti, suklaidinti kredito gavėją.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 9 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

134.

14Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas priimtomis nutartimis netenkino pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo (žr., pvz., Vilniaus apygardos teismo nutartys civilinėse bylose Nr. A2-228-803/2017, Nr. A2-3556-232/2018, Nr. A2-4255-864/2018, A2-5423-852/2018). Ieškovės argumentai dėl kreditavimo tikslo, netinkamai atlikto žemės sklypo vertinimo bei neteisingai nustatytos žemės sklypo vertės, pareiškėjos suklaidinimo / apgaulės, kaip pagrindų atnaujinti procesą, taip pat ne kartą teismų buvo pripažinti kaip pakartotiniai (žr., pvz., Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eA2-4123-392/2019; 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-4546-864/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1571-381/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-5423-852/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-306-790/2019).

155.

16Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors pareiškėjos prašymuose nurodytų aplinkybių dėstymas skiriasi, tačiau faktinis pagrindas, kuriuo remiantis prašoma atnaujinti procesą, iš esmės sutampa, keliami klausimai dėl turto vertinimo ir tariamo pareiškėjos suklaidinimo (apgaulės). Pareiškėjos nurodytos kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės jau buvo nurodytos ankstesniuose prašymuose, dėl jų priimti teismo procesiniai sprendimai, kurių dalis įsiteisėję, o likusi dalis dar bus nagrinėjama apeliacine tvarka. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą atsisakė priimti (CPK 374 straipsnis).

17III.

18Atskirojo skundo argumentai

196.

20Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Kredito sutarties pagrindinė sąlyga buvo ta, kad turėjo būti pateikta pilna turto vertinimo ataskaita, sudaryta pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus. Tik tokia turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią. Joks teismas nepasisakė dėl to, ar 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaita sudaryta ir turto rinkos vertė buvo nustatyta vadovaujantis minėtu įstatymu. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad kredito gavėjas apie 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitą nežinojo. Taigi teismas, vertindamas prašymo atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, neįsigilino į prašymo esmę, kadangi keliamas klausimas ne dėl turto vertinimo ataskaitų ir netinkamai atlikto turto vertinimo, o dėl kredito sutarties pripažinimo negaliojančia dėl to, kad nebuvo pateikta ir abiems šalims žinoma pilna turto vertinimo ataskaita, kaip to reikalavo kredito sutarties sąlygos.

236.2.

24Ieškovas akcentavo, kad pateiktas prašymas negali būti laikomas kaip pateiktas pakartotinai, kadangi teismas vertino prašymą atnaujinti procesą ne dėl bylos esmės – dėl sutarties sąlygų įvykdymo, kuriomis ir nurodyti reikalavimai dėl kredito sutarties (ne)galiojimo.

25Teismas

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

287.

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

308.

31Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis).

329.

33CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018 nurodė, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl, jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi, jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį būtų nepagrįsta, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms.

3410.

35Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl to, kad ji nurodė tapačius reikalavimus bei aplinkybes ir iš esmės analogiškas pareiškėjos prašymas buvo išnagrinėtas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-4123-392/2019; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-4546-864/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1571-381/2018 ir kitose. Taip pat nurodė, kad iš esmės analogiški pareiškėjos prašymai pateikti ir išnagrinėti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-3605-656/2019; 2019 m. liepos 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-3688-560/2019 ir kitose civilinėse bylose, tačiau šios nutartys dar nėra įsiteisėjusios.

3611.

37Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su UAB „Čelta“ atskirojo skundo argumentais, kad pateiktas pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti laikomas kaip pateiktas pakartotinai. Kadangi, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, nors pareiškėja prašymuose nurodytų aplinkybių dėstymas skiriasi, tačiau faktinis pagrindas, kuriuo remiantis prašoma atnaujinti procesą, iš esmės sutampa, kadangi keliami iš esmės tie patys klausimai dėl turtinimo vertinimo ataskaitų teisingumo, atitikties teisės aktų reikalavimams ir tariamo pareiškėjos suklaidinimo (apgaulės) sudarant kredito sutartį. Pareiškėja nagrinėjamoje civilinėje byloje teikdama prašymą dėl proceso atnaujinimo jokių naujų esminių aplinkybių, lyginant su ankstesniais prašymais dėl proceso atnaujinimo, nenurodė.

3812.

39Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų nustatyta, kad, pavyzdžiui, 2019 m. balandžio 23 d. prašyme, 2019 m. birželio 3 d. prašyme, 2019 m. birželio 10 d. prašyme, 2019 m. rugpjūčio 12 d. prašyme, kaip ir šiame 2019 m. rugsėjo 16 d. pateiktame prašyme atnaujinti procesą, UAB „Čelta“ nurodė, kad apie 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimą, kuriuo remiantis buvo suteiktas kreditas, nežinojo, buvo banko suklaidinta, apgauta. Taigi, UAB „Čelta“ 2019 m. rugsėjo 16 d. prašymą atnaujinti procesą grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su tuo, kad bankas sąmoningai, siekdamas apgauti ar suklaidinti kredito gavėją, neatskleidė tikrosios kredito sutarties sąlygų esmės.

4013.

41Papildomai pažymėtina, kad vertinant, ar pateiktas prašymas atnaujinti procesą nėra tapatus, esminę reikšmę turi ne prašyme panaudotos skirtingos žodinės konstrukcijos, papildomi ar išsamesni motyvai, bet nurodytų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, esmė, jų turinys. Nors toms pačioms faktinėms aplinkybėms atskirajame skunde suteikta šiek tiek kitokia (papildomai motyvuota) teisinė prasmė, pažymint, kad nurodomos aplinkybės anksčiau bylą nagrinėjusių teismų tam tikrais aspektais nebuvo vertinamos, tačiau tuo nepaneigiama teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju buvo teikiamas pakartotinis prašymas atnaujinti procesą ne tik tuo pačiu teisiniu pagrindu, bet ir tuo pačiu faktiniu pagrindu (dėl tų pačių anksčiau proceso atnaujinimo klausimą jau nagrinėjusių teismų įvertintų aplinkybių).

4214.

43Dėl šios priežasties prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje negalėjo būti priimtas nagrinėti vadovaujantis CPK 374 straipsniu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pareiškėja jau ne pirmą kartą teikia prašymą dėl proceso atnaujinimo remdamasi iš esmės tapačiomis aplinkybėmis ir pagrįstai atsisakė priimti pakartotinai teikiamą prašymą. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad pareiškėja daugiau nei trisdešimt kartų kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

4415.

45Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, o atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu išnagrinėjo... 7. 2.... 8. Pareiškėja UAB „Čelta“ 2019 m. rugsėjo 16 d. kreipėsi į teismą,... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 9 d. nutartimi atsisakė priimti... 13. 4.... 14. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatė, kad... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors pareiškėjos prašymuose... 17. III.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 6.... 20. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 21. 6.1.... 22. Kredito sutarties pagrindinė sąlyga buvo ta, kad turėjo būti pateikta pilna... 23. 6.2.... 24. Ieškovas akcentavo, kad pateiktas prašymas negali būti laikomas kaip... 25. Teismas... 26. IV.... 27. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 7.... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 30. 8.... 31. Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 32. 9.... 33. CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą... 34. 10.... 35. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl... 36. 11.... 37. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su... 38. 12.... 39. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų nustatyta,... 40. 13.... 41. Papildomai pažymėtina, kad vertinant, ar pateiktas prašymas atnaujinti... 42. 14.... 43. Dėl šios priežasties prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje... 44. 15.... 45. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 47. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....