Byla 2-1571-381/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ ir bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui Snoras dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys – notaras A. G. ir bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 atmetė ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Čelta“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo. Teismas konstatavo, jog byloje esantys įrodymai nepatvirtina ieškovų nurodytų aplinkybių, kad žemės sklypo pirkimo–pardavimo sandoris, 2008 m. kovo 21 d. sudarytas tarp UAB „Čelta“ ir G. T. bei R. T., o taip pat kreditavimo ir laidavimo ar hipotekos sandoriai (2008 m. balandžio 17 d. kredito sutartis, sudaryta tarp UAB „Čelta“ ir bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras (toliau – BAB bankas Snoras), 2008 m. balandžio 11 d. vartojimo paskolos sutartys, sudarytos tarp BAB banko Snoras ir Š. Č., 2008 m. balandžio 17 d. laidavimo sutartis, sudaryta tarp A. K. Č. ir BAB banko Snoras, 2008 m. balandžio 17 d. laidavimo sutartis, sudaryta tarp Š. Č. ir BAB bankas Snoras, 2008 m. balandžio 24 d., 2008 m. gegužės 9 d. ir 2008 m. rugsėjo 9 d. vekselių pirkimo–pardavimo sutartys, sudarytos tarp BAB banko Snoras ir bankrutavusios UAB „Taurų spalvos“, 2008 m. sausio 5 d., 2008 m. balandžio 15 d. hipotekos lakštai) sudaryti iš esmės suklydus, t. y. turint valios trūkumų jų sudarymo metu. Teismas pripažino, kad ieškovų reikalavimas dėl UAB „Verslavita“ 2007 m. gegužės 28 d. parengtos žemės sklypo vertinimo ataskaitos Nr. N-07-105 pripažinimo negaliojančia šioje byloje taip pat neįrodytas. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas atmetė ir ieškovų prašymą dėl nuostolių atlyginimo.

62.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

83.

92018 m. rugpjūčio 16 d. ieškovė UAB „Čelta“ pateikė prašymą atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, laikinai sustabdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, kol tebevyksta teisiniai ginčai, prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka, apklausti kredito ekspertę S. V., kuri ruošė kredito ir hipotekos sutartis.

104.

11Ieškovė nurodė, kad proceso atnaujinimo pagrindas yra 2018 m. liepos mėnesį sužinota nauja esminė aplinkybė dėl tikrojo kreditavimo tikslo. Nors UAB „Čelta“ planavo imti 1 990 000 Lt kreditą, kad už 2 400 000 Lt kainą įsigytų 3 000 000 Lt vertės žemės sklypą, tačiau iš tikrųjų paėmė 1 990 000 Lt kreditą investiciniam projektui, kurį paruošė bankas, apie kurį UAB „Čelta“ nežinojo ir pagal kurį žemės sklypo vertė turėjo pasiekti 3 000 000 Lt ateityje, įgyvendinti. Ieškovės teigimu, skirtumas tarp investicinio projekto ir kredito sutarties yra akivaizdus. Tai reiškia, kad bankas turėjo tikslą suklaidinti kredito gavėją. Atnaujinus procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-614-634/2015, būtų pagrindas kredito sutartį pripažinti negaliojančia ir taip įvykdyti teisingumą.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

166.

17Teismas nustatė, kad ieškovės UAB „Čelta“ 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašymas dėl proceso atnaujinimo yra jau 15 prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Įvertinęs pateiktą prašymą, teismas sprendė, kad prašymas grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu proceso atnaujinimo pagrindu, jog paaiškėjo nauja aplinkybė – tikrasis kreditavimo tikslas. Palyginęs ankstesniuose ieškovės prašymuose ir 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašyme nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus, teismas konstatavo, kad nors šiuo atveju kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę ieškovė nurodo tikrąjį kreditavimo tikslą, tačiau pareiškimą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su netinkamu turto vertinimu, suklydimo dėl tikrosios turto vertės buvimu ir pan., dėl kurių jau ne kartą teismų buvo pasisakyta. Teismo vertinimu, vien naujai paaiškėjusios aplinkybės formuluotės pakeitimas, esant prašyme nurodytoms toms pačioms aplinkybėms, kurios teismų ne kartą jau buvo įvertintos, nelemia, kad pateiktas prašymas nėra tapatus ankstesniems prašymams dėl proceso atnaujinimo.

187.

19Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakytina priimti pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktą, nes yra įsiteisėjusi nutartis dėl atsisakymo atnaujinti procesą tais pačiais ieškovės nurodomais pagrindais, bei pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktą, nes teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

20I.

21Atskirojo skundo argumentai

228.

23Ieškovė UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį, priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir iškviesti kredito ekspertę. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

248.1.

25Paskolos gavėjas apsisprendė imti kreditą, kad įsigytų 3 000 000 Lt vertės žemės sklypą, o ne tam, jog įsigytų mažesnės vertės žemės sklypą, kurio vertė tik po papildomų investicijų padidėtų iki 3 000 000 Lt. Investicinis projektas buvo parengtas tam, kad bankas galėtų suteikti didesnį kreditą, tačiau UAB „Čelta“ to nesuprato, kaip ir nesuprato to, jog 2007 m. gegužės 28 d. vertinimu nustatyta netiksli žemės sklypo vertė. Turto vertinimas ir investicinis projektas – absoliučiai nesusiję dokumentai, tačiau teismas, darydamas išvadas dėl sutarčių galiojimo, iš esmės nesuprato nei investicinio projekto, nei turto vertinimo. Esmė yra investicijų sumos, kuri neturi nieko bendro su turto vertinimo ataskaita, panaudojimas kreditavimui. Teismas taip pat nesuprato pateikto prašymo atnaujinti procesą esmės. Palikus galioti priimtą teismo sprendimą, liktų galioti precedentas, kuriuo šalių ginčas nėra išspręstas teisingai. Tokiu atveju tiesiog neįmanoma neatnaujinti bylos nagrinėjimo.

268.2.

27Teismo buvo prašyta, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėtų žodinio proceso tvarka, nes tik nagrinėjant tokia forma būtų galima išsiaiškinti, kodėl buvo panaudotas investicinis projektas, kas jį sudarė, taip pat ir dėl kredito bei hipotekos sutarčių.

28I.

29Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

309.

31CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

3210.

33Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimta prašymą dėl proceso atnaujinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

34Dėl prašymo ir atskirojo skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

3511.

36Ieškovė pirmosios instancijos teismo prašė jos 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka, apklausti kredito ekspertę S. V., kuri ruošė kredito ir hipotekos sutartis. Atskirajame skunde ieškovė pateikė prašymą bylą pagal jos atskirąjį skundą taip pat nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį teismas, gavęs prašymą atnaujinti procesą, visų pirma turi išspręsti tokio prašymo priėmimo klausimą. Prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 370 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad šiuo atveju ieškovės prašymas atnaujinti procesą nebuvo nagrinėjamas, nes pirmosios instancijos teismas skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi atsisakė priimti ieškovės prašymą, todėl klausimas dėl šio prašymo nagrinėjimo formos (rašytinio ar žodinio proceso tvarka) net neiškilo. Taigi atskirojo skundo argumentai dėl prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo žodinio proceso tvarka nėra aktualūs.

3712.

38Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo formos atkreiptinas dėmesys, jog CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali prašyti nagrinėti bylą apeliacine tvarka žodinio proceso tvarka, tačiau toks prašymas nesaisto apeliacinės instancijos teismo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantė atskirajame skunde iš esmės nenurodė jokių motyvų, kuriais remiantis galima būtų spręsti dėl bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo žodinio proceso tvarka reikalingumo. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į CPK įtvirtintą bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, pagal kurią atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, taip pat įvertinęs šios konkrečios bylos aplinkybes, konstatuoja, kad nėra būtinas žodinis ieškovės atskirojo skundo nagrinėjimas, todėl nėra poreikio taikyti išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo tam tikras faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiama nutartimi klausimas dėl prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje priėmimo išspręstas teisingai (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

39Dėl prašymo atnaujinti procesą (ne)tapatumo

4013.

41Kadangi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovės 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašymą dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 atnaujinimo vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktais, tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą įvertino kaip pakartotinį CPK 374 straipsnio prasme, t. y. kaip tapatų jau anksčiau teiktiems prašymams. CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šiuo straipsniu siekiama, be kita ko, užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką ir būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimo. Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Būtų nepagrįsta priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018).

4214.

43Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nesuprato pateikto prašymo atnaujinti procesą esmės. Jau minėta, kad teismas, gavęs prašymą atnaujinti procesą, visų pirma turi išspręsti tokio prašymo priėmimo klausimą (CPK 370 straipsnio 1 dalis), o sprendžiant šį klausimą, be kita ko, tikrintina, ar jis nėra pakartotinis, nes CPK 374 straipsnyje įtvirtintas imperatyvus draudimas teikti pakartotinius prašymus atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu. Tai, kad pirmosios instancijos teismas prašymo pakartotinumą vertino ne formaliai lygindamas vartojamas lingvistines formuluotes, o lygindamas ieškovės anksčiau pateiktų prašymų esmę su 2018 m. rugpjūčio 16 d. pateikto prašymo esme, nereiškia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai suprato ir (ar) įvertino pateiktą prašymą.

4415.

45Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovės UAB „Čelta“ 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašymas dėl proceso atnaujinimo yra jau 15 prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad ieškovė ir anksčiau jau yra teikusi prašymus atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos UAB „Čelta“ bylos nagrinėjimo metu, t. y. tuo pačiu teisiniu pagrindu, įtvirtintu CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Taigi lemiamas kriterijus šiuo atveju yra tai, ar ieškovės 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašyme nurodyta kaip naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, dėl kurios, jos nuomone, turėtų būti atnaujintas procesas, yra tapati ankstesniuose prašymuose nurodytoms aplinkybėms ar skirtinga, t. y. ar UAB „Čelta“ 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašymo faktinis pagrindas yra kitoks.

4616.

47Ieškovė kaip naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašyme įvardija tikrąjį kreditavimo tikslą (investicinį kreditavimo tikslą), tačiau iš esmės aprašo aplinkybes, susijusias su tuo, kaip buvo nustatyta pirkto žemės sklypo vertė, nuo kurios buvo skaičiuojama kredito suma. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad nors ieškovė pakeitė nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės formuluotę, tačiau savo prašyme iš esmės nurodo tas pačias (analogiškas) faktines aplinkybes, susijusias su netinkamu turto vertinimu, suklydimu (suklaidinimu) dėl tikrosios turto vertės, kurios teismų ne kartą jau buvo įvertintos sprendžiant, ar atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

4817.

49Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018 atmetė ieškovės prašymą dėl proceso atnaujinimo ir nurodė, kad ieškovės nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės, jog, sudarant ginčo žemės sklypo pardavimo sutartį, pirkėjai (ieškovei) nebuvo suteikta visa informacija apie žemės sklypo vertę, suklaidinant ieškovę dėl realios žemės sklypo vertės, dėl kurių procesą prašoma atnaujinti, neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytų naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis nustatytų požymių. Ši pirmosios instancijos teismo nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1226-790/2018 buvo palikta nepakeista.

5018.

51Ieškovės 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašyme išdėstyti argumentai dėl tikrojo kreditavimo tikslo vertintini kaip neesminis ankstesnių jos prašymų papildymas, nesudarantis pagrindo šį prašymą laikyti skirtingu nuo ankstesnių prašymų dėl proceso atnaujinimo. Priešingas vertinimas sudarytų sąlygas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis teikiant pagal savo turinį iš esmės tapačius, tik lingvistiškai skirtingai suformuluotus prašymus, kurių priėmimas ir nagrinėjimas neatitiktų proceso atnaujinimo instituto tikslo ir paskirties. Taigi prašymų (ne)tapatumo palyginimas neturėtų būti suprantamas itin siaurai.

5219.

53Klausimas dėl turto vertinimo dokumentų ir tikrosios turto vertės nustatymo reikšmės proceso atnaujinimui apeliantės jau buvo ne kartą iškeltas, o teismų – išsamiai įvertintas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ne formaliai įvertino prašymų formuluočių skirtumus ir padarė išvadą dėl 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašymo pakartotinumo. Pati apeliantė atskirajame skunde pakartotinai pateikia su ginčo turto vertinimu susijusias aplinkybes, tačiau nenurodo jokių argumentų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą dėl 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašymo nepriimtinumo kaip pateikto pakartotinai.

5420.

55Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pagrindo naikinti ar keisti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje... 6. 2.... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta... 8. 3.... 9. 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškovė UAB „Čelta“ pateikė prašymą... 10. 4.... 11. Ieškovė nurodė, kad proceso atnaujinimo pagrindas yra 2018 m. liepos... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi atsisakė... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad ieškovės UAB „Čelta“ 2018 m. rugpjūčio 16 d.... 18. 7.... 19. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad UAB „Čelta“ prašymą... 20. I.... 21. Atskirojo skundo argumentai... 22. 8.... 23. Ieškovė UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 24. 8.1.... 25. Paskolos gavėjas apsisprendė imti kreditą, kad įsigytų 3 000 000 Lt... 26. 8.2.... 27. Teismo buvo prašyta, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėtų... 28. I.... 29. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 30. 9.... 31. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 32. 10.... 33. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 34. Dėl prašymo ir atskirojo skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 35. 11.... 36. Ieškovė pirmosios instancijos teismo prašė jos 2018 m. rugpjūčio 16 d.... 37. 12.... 38. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo formos atkreiptinas dėmesys, jog CPK 336... 39. Dėl prašymo atnaujinti procesą (ne)tapatumo... 40. 13.... 41. Kadangi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovės 2018 m.... 42. 14.... 43. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 44. 15.... 45. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovės UAB „Čelta“ 2018... 46. 16.... 47. Ieškovė kaip naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę 2018 m.... 48. 17.... 49. Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi... 50. 18.... 51. Ieškovės 2018 m. rugpjūčio 16 d. prašyme išdėstyti argumentai dėl... 52. 19.... 53. Klausimas dėl turto vertinimo dokumentų ir tikrosios turto vertės nustatymo... 54. 20.... 55. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pagrindo naikinti ar keisti pagrįstą... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 57. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti...