Byla e2-579-991/2020
Dėl skolos priteisimo, pagal atsakovės UAB „Ceeffo Consulting“ priešieškinį ieškovei MB „Detema“ dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova,

2sekretoriaujant J.K., B.Ž.,

3dalyvaujant ieškovės mažosios bendrijos (toliau – MB) „Detema“ atstovui A. F,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ceeffo Consulting“ atstovei G.Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės MB „Detema“ ieškinį atsakovei UAB „Ceeffo Consulting“ dėl skolos priteisimo, pagal atsakovės UAB „Ceeffo Consulting“ priešieškinį ieškovei MB „Detema“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 360 Eur skolą už netinkamai suteiktas paslaugas bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta sutartis dėl buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo. Paaiškino, kad atsakovė netinkamai teikė buhalterines paslaugas, pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) netinkamai parengtas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijas už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. kovo mėn., padarytų klaidų pareikalavus neištaisė. Ieškovė už minėtą laikotarpį už suteiktas buhalterinės apskaitos paslaugas sumokėjo atsakovei 360 Eur. Kadangi atsakovė paslaugas suteikė netinkamai, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės sumokėtą sumą, t. y. 360 Eur.

8Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Pažymėjo, kad pati ieškovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal tarp šalių sudarytą buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį. Paaiškino, kad ieškovės atstovas, t. y. vadovas A. F., nuo 2019 m. sausio 1 d. pats nepristatydavo atsakovei sąskaitų, jas įmesdavo į pašto dėžutę, kartu nepateikdamas jokių lydraščių ar suvestinių, be to, sąskaitos nebuvo pateikiamos laiku, todėl atsakovė neturėjo galimybės jas įtraukti į buhalterinę apskaitą. Kadangi buvo vėluojama arba visai nebuvo pristatomos sąskaitos, derinant skolas atsakovė turėjo pati rinkti sąskaitas pagal numanomus duomenis, kad tokios sąskaitos turėtų būti. Be to, ieškovė nepateikdavo banko sąskaitos išrašų, iš kurių pati atsakovė galėtų matyti duomenis, reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti. Atsakovė taip pat nurodė, kad pagal ieškovės papildomai pateiktus duomenis tikslino VMI deklaracijas, nors ieškovė už atsakovės papildomą darbą neapmokėjo. Paaiškino, kad tarp šalių sudaryta buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis buvo nutraukta nuo 2019 m. liepos 1 d.

10Atsakovė pateikė priešieškinį, prašydama priteisti iš ieškovės 620 Eur skolą, 357,12 Eur delspinigius bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Paaiškino, kad 2019 m. liepos 19 d. patikslino ieškovės deklaracijas už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. birželio mėn., pateikė prašymą VMI grąžinti PVM permoką, tačiau vėl paaiškėjo, kad ieškovė neperdavė atsakovei pardavimų sąskaitų, kurias pati ieškovė išrašydavo savo klientams be PVM sąskaitų – faktūrų registracijų numerių, taip pat fiziniai asmenys pervesdavo pinigus į ieškovės banko sąskaitą ir ieškovė jiems išrašydavo PVM sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovei jų neperduodavo.

12Ieškovė atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Paaiškino, kad atsakovė melagingai teigia, jog negaudavo pirminių apskaitos dokumentų, nes jie būdavo perduodami ieškovės darbuotojai arba neradus nieko kabinete įmetami į pašto dėžutę. Pažymėjo, kad tarėsi su atsakove, kad, kai ji sutvarkys pradėtas deklaracijas, apmokės atsakovės siųstas sąskaitas, tačiau atsakovė kategoriškai atsisakė sutvarkyti deklaracijas, už kurias jau atsakovei buvo sumokėta. Nurodė, kad visos deklaracijos nuo 2019 m. kovo mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn. teikia pati ieškovė, bet, nesant buhalterinio išsilavinimo, jas tenka ne kartą koreguoti pagal VMI nurodymus.

14Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

15Atsakovė teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priešieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai.

16Teismas

konstatuoja:

17bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2018 m. rugsėjo 6 d. sudaryta buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis, pagal kurią atsakovė (paslaugos teikėjas) įsipareigojo teikti ieškovei (užsakovas) buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, t. y. tvarkyti buhalterinę apskaitą bei atlikti kitus su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusius darbus, numatytus sutartyje, o ieškovė įsipareigojo už atsakovės suteiktas paslaugas sutartyje nustatyto dydžio sumą sutartyje nustatytais terminais.

18Atsakovė 2018 m. gruodžio 31 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 407 Eur sumai, kurią sudaro buhalterinės paslaugos 120 Eur, balanso ir metinių deklaracijų paruošimas 120 Eur, PVM kodo išėmimas 70 Eur, ISAF sistemos raktas IT programai 97 Eur.

19Atsakovė 2019 m. sausio 31 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 120 Eur sumai už buhalterines paslaugas.

20Atsakovė 2019 m. vasario 28 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 120 Eur sumai už buhalterines paslaugas.

21Atsakovė 2019 m. kovo 30 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 230 Eur sumai, kurią sudaro buhalterinės paslaugos 170 Eur, darbuotojai 60 Eur.

22Atsakovė 2019 m. balandžio 30 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 170 Eur sumai už buhalterines paslaugas.

23Atsakovė 2019 m. gegužės 30 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 170 Eur sumai už buhalterines paslaugas.

24Atsakovė 2019 m. birželio 30 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 170 Eur sumai už buhalterines paslaugas.

25Ieškovė 2018 m. gruodžio 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) sumokėjo atsakovei 407 Eur. Ieškovė 2019 m. vasario 13 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) sumokėjo atsakovei 120 Eur. Ieškovė 2019 m. gegužės 16 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) sumokėjo atsakovei 240 Eur.

26Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių atstovų paaiškinimus, darytina išvada, kad 2018 m. rugsėjo 6 d. tarp šalių sudarytos buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė atlygintinių paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.716 straipsnio 1 dalį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pagal CK 6.720 straipsnio 1 dalį paslaugų kaina nustatoma šalių susitarimu ir po sutarties sudarymo gali būti keičiama tik sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais.

27Ieškovė teigia, kad atsakovė netinkamai teikė buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, t. y. pateikė VMI klaidingas PVM deklaracijas, pareikalavus ištaisyti trūkumus, jų neištaisė, todėl prašo priteisti jos jau sumokėtas sumas už paslaugų teikimą. Atsakovė įrodinėja, kad ji tinkamai suteikė buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, ir, priešingai, ieškovė netinkamai vykdė savo pareigas pagal tarp šalių sudarytą sutartį, t. y. laiku nepateikė buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingų dokumentų, nesumokėjo atsakovei už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyto dydžio kainos.

28Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

29Pažymėtina, kad kasacinis teismas, pasisakydamas dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, jog įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 10 18 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 10 01 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2014). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 01 10 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2013 m. gruodžio 20 d. d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-697/2013; 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015).

30Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2018 m. rugsėjo 6 d. sudaryta buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartimi susitarė, jog atsakovė teiks ieškovei buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas: tvarkys buhalterinę apskaitą bei atliks kitus su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusius darbus, numatytus sutartyje, t. y. dokumentų registravimas kompiuterinėje apskaitos sistemoje: ataskaitų, deklaracijų, pranešimų, apyskaitų VMI paruošimas ir pateikimas nustatytu laiku; ataskaitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV) paruošimas ir pateikimas; ataskaitų Statistikos departamentui paruošimas ir pateikimas; finansinės atskaitomybės ir paaiškinamojo rašto sudarymas ir surašymas pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus ir šių ataskaitų pateikimas atitinkamoms institucijoms; ataskaitų vadovybei paruošimas ir pateikimas, suderinta forma ir laiku; užsakovo interesų atstovavimas VSDFV ir kitose valstybės institucijose; dalyvavimas Lietuvos Respublikos teismuose trečiuoju asmeniu, kilus ginčui dėl mokesčių apskaičiavimo, kurį atliko paslaugų teikėjas pagal užsakovo pateiktus dokumentus; apskaitos likučių duomenys pateikiami nuo įmonės įkūrimo pradžios; konsultavimas mokesčių ir apskaitos klausimais, susijusiais su užsakovo veikla; bendradarbiavimas su užsakovo auditoriais, papildomas laikas apmokamas papildomai pagal susitarimą; apskaitos politikos paruošimas, verslo plano paruošimas veiklai vykdyti, apskaitos dokumentų archyvavimas bei anksčiau tvarkytos apskaitos koregavimas neįeina į apskaitos kainą, ji gali būti užsakoma už papildomą mokestį. Tuo tarpu ieškovė minėta sutartimi pavedė ieškovei atlikti sutartyje numatytus aukščiau išvardintus veiksmus, o pati įsipareigojo sumokėti atsakovei už suteiktas paslaugas sutartyje numatytais terminais.

31Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp šalių iš esmės kilo ginčas dėl to, ar VMI buvo pateiktos teisingos PVM deklaracijos. Ginčo dėl kitų atsakovės pareigų pagal 2018 m. rugsėjo 6 d. buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį vykdymo nėra, ieškovė kitų galimų sutarties vykdymo pažeidimų nenurodė ir bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo.

32Iš VMI pateiktų duomenų nustatyta, kad ieškovė gaunamų PVM sąskaitų – faktūrų registrų duomenis teikė / tikslino: už laikotarpį nuo 2018-12-01 iki 2018-12-31 teikė 2019-01-21, tikslino 2019-01-23, 2019-07-03 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-01-31 teikė 2019-02-20, tikslino 2019-03-20, 2019-07-02, 2019-07-19 (priimtas aktualus), 2019-10-08 (rengiamas, nepateiktas), už laikotarpį nuo 2019-02-01 iki 2019-02-28 teikė 2019-03-20, tikslino 2019-04-23, 2019-07-03, 2019-07-08, 2019-07-09, 2019-07-19, 2019-10-31 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-03-01 iki 2019-03-31 teikė 2019-04-23, tikslino 2019-07-01 (teikė 2 patikslintus registrus), 2019-07-03, 2019-07-08, 2019-07-09 (teikė 3 patikslintus registrus), 2019-07-19, 2019-10-08, 2019-10-16 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-04-01 iki 2019-04-30 teikė 2019-05-20, tikslino 2019-07-03, 2019-07-09 (teikė 2 patikslintus registrus), 2019-10-08, 2019-10-31 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-05-01 iki 2019-05-31 teikė 2019-06-19, tikslino 2019-07-03 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-06-01 iki 2019-06-30 teikė 2019-07-19 (priimtas aktualus). Ieškovė išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų registrų duomenis teikė / tikslino: už laikotarpį nuo 2018-12-01 iki 2018-12-31 teikė 2019-01-21, tikslino 2019-07-03, 2019-10-31 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-01-31 teikė 2019-02-20, tikslino 2019-03-20, 2019-07-19 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-02-01 iki 2019-02-28 teikė 2019-03-20, tikslino 2019-07-19 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-03-01 iki 2019-03-31 teikė 2019-04-23, tikslino 2019-07-03, 2019-07-19, 2019-10-08 (priimtas neaktualus), 2019-10-08 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-04-01 iki 2019-04-30 teikė 2019-05-20, tikslino 2019-07-03, 2019-07-08, 2019-10-08, 2019-10-16, 2019-10-31 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-05-01 iki 2019-05-31 teikė 2019-06-19, tikslino 2019-07-09 (priimtas aktualus), už laikotarpį nuo 2019-06-01 iki 2019-06-30 teikė 2019-07-19 (priimtas aktualus). Ieškovė PVM deklaracijas teikė / tikslino: už laikotarpį nuo 2018-12-03 iki 2018-12-31 teikė 2019-01-23 (priimta aktuali), už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-01-31 teikė 2019-02-21, tikslino 2019-02-21, 2019-07-19 (priimta aktuali), už laikotarpį nuo 2019-02-01 iki 2019-02-28 teikė 2019-03-20, tikslino 2019-07-19 (priimta aktuali), už laikotarpį nuo 2019-03-01 iki 2019-03-31 teikė 2019-04-23, tikslino 2019-07-19, 2019-08-09, 2019-10-18 (priimta aktuali), už laikotarpį nuo 2019-04-01 iki 2019-04-30 teikė 2019-05-21, tikslino 2019-07-19, 2019-10-18 (priimta aktuali), už laikotarpį nuo 2019-05-01 iki 2019-05-31 teikė 2019-06-19, tikslino 2019-07-19 (priimta aktuali), už laikotarpį nuo 2019-06-01 iki 2019-06-30 teikė 2019-07-19, tikslino 2019-10-18 (priimta aktuali). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovu suvesdavo ir perduodavo gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų registrų duomenis bei PVM deklaracijas įstatyme nustatytais terminais, tačiau ir gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų registrų duomenys, ir PVM deklaracijos buvo ne kartą tikslinti.

33Pagal tarp šalių 2018 m. rugsėjo 6 d. sudarytos buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties 2 punkto 4 papunktį, atsakovė atsako nuo datos pradėtos teikti buhalterines paslaugas sudarytų finansinių ataskaitų teisingą ir savalaikį sudarymą, deklaracijų bei kitų reikalingų formų parengimą pagal ieškovės pateiktus dokumentus ir jų pateikimą mokesčių administratoriui bei kitoms kontroliuojančios institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. Minėtos sutarties 3 punkto 1 papunktyje numatyta, jog ieškovė įsipareigoja paruošti pirminius dokumentus, reikalingus apskaitai, t. y. išrašyti sąskaitas, pateikti pirkimo sąskaitas už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 18-20 dienos. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, jog pati ieškovė nevykdė savo pareigos nustatytu terminu pateikti sąskaitas. Iš atsakovės pateiktų elektroninio pašto išrašų matyti, kad atsakovė 2019 m. vasario 6 d. elektroniniu paštu prašė ieškovę atsiųsti trūkstamas sąskaitas už 2018 m. spalio – gruodžio mėnesius. Pastebėtina, kad VMI atliktame PVM deklaracijų už 2018 m. gruodžio mėn. ir 2019 m. sausio – birželio mėn. deklaruotų duomenų sulyginime su to paties laikotarpio išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų – faktūrų registrų duomenimis nustatyta, jog 2018 m. gruodžio mėn. išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų registre deklaruojama išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. ( - ) už 2207 Eur sumą, o PVM deklaracijoje ši suma nedeklaruojama. Toks pat neatitikimas už šį laikotarpį nurodytas ir VMI pateiktuose duomenyse. Atsakovė minėtame 2019 m. vasario 6 d. elektroniniame laiške prašė ieškovės atsiųsti UAB „( - )“ pardavimo sąskaitą Nr. ( - ). Atsakovė taip pat 2019 m. vasario 6 d. kitu elektroniniu laišku prašė ieškovę peržiūrėti ir atsiųsti visas trūkstamas PVM sąskaitas – faktūras už 2018 m. spalio – gruodžio mėn., kurias atsakovė nustatė pagal atliktus pavedimus. Dėl trūkstamų sąskaitų pateikimo atsakovė taip pat rašė elektroninius laiškus ieškovei 2019 m. vasario 24 d., 2019 m. liepos 1 d., 2019 m. liepos 9 d. Atsakovė taip pat 2019 m. liepos 2 d. rašė elektroniniu paštu kitiems juridiniams asmenims – UAB ( - ) dėl trūkstamų sąskaitų už 2019 m. vasario – balandžio mėn., UAB „( - )“ dėl trūkstamos 2019 m. balandžio mėn. sąskaitos, UAB „( - )“ dėl trūkstamų sąskaitų už 2019 m. kovo – balandžio mėn., UAB „( - )“ dėl trūkstamos sąskaitos, UAB „( - )“ dėl trūkstamos sąskaitos už 2019 m. balandžio mėn., UAB „( - )“ dėl trūkstamos sąskaitos už 2019 m. kovo mėn. Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau minėtame VMI atliktame PVM deklaracijų už 2018 m. gruodžio mėn. ir 2019 m. sausio – birželio mėn. deklaruotų duomenų sulyginime su to paties laikotarpio išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų – faktūrų registrų duomenimis taip pat nustatyta, jog 2019 m. kovo mėn. išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų registre nedeklaruojamos UAB „( - )“ sąskaita Nr. ( - )ir UAB „( - )“ sąskaita Nr. ( - ). Ieškovė teigė, jog neradusi atsakovės atstovės darbo vietoje sąskaitas įmesdavo į atsakovės pašto dėžutę, visos sąskaitos buvo pateikiamos laiku. Pastebėtina, kad ieškovė nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių nurodytas aplinkybes, pavyzdžiui, susirašinėjimų elektroniniu paštu, neprašė apklausti liudytojų ir pan., šių aplinkybių bylos nagrinėjimo metu niekaip neįrodinėjo.

34Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad ieškovė nesilaikė sutartyje nustatytos pareigos paruošti pirminius dokumentus, reikalingus apskaitai, t. y. išrašyti sąskaitas, ir pateikti pirkimo sąskaitas atsakovei už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 18-20 dienos, t. y. ieškovė teikė ne visas sąskaitas atsakovei, pažeidė sąskaitų pateikimo terminus, nustatytus sutartyje, ir iš esmės dėl šios priežasties atsirado būtinybė tikslinti buhalterinės apskaitos dokumentus - išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų – faktūrų registrų duomenis, PVM deklaracijas VMI.

35Atkreiptinas dėmesys, jog teismas bylos nagrinėjimo metu užtikrino visoms šalims vienodas galimybes įrodyti savo tiesą. Kiekviena šalis privalėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgdamas į šį principą, įstatymų leidėjas nustatė ne tik kiekvienos šalies pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi, t. y. vadinamąją įrodinėjimo pareigą, bet ir šią pareigą šalims paskirstė. Ieškovas turi įrodyti ieškinio pagrindą, o atsakovas privalo įrodyti nesutikimo su ieškiniu pagrindą, t. y. turi įrodyti savo atsikirtimus į ieškinį. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos teisinės pasekmės – tokios aplinkybės pripažįstamos neįrodytomis, o šalies reikalavimai netenkinami.

36Įvertinus nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovė neįrodė ir bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, jog atsakovė būtų nevykdžiusi ar netinkamai vykdžiusi paslaugas pagal pasirašytą buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį, todėl ieškovės ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovės už paslaugas sumokėtas sumas netenkintinas kaip nepagrįstas.

37Atsakovės atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad šalių sutartiniai santykiai nutrūko 2019 m. liepos 1 d. Pagal VMI pateiktus duomenis, ieškovės vardu PVM deklaracijas iki 2019 m. liepos 19 d. teikė atsakovės atstovė G.Č. Atsakovė pateikė elektroninio pašto išrašą, kuris taip pat patvirtina, kad atsakovė iki 2019 m. liepos mėnesio bendravo elektroniniu paštu su ieškove, bandė surasti ieškovei išrašytas PVM sąskaitas – faktūras iš kitų juridinių asmenų. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė pateikė ieškovei apmokėti PVM sąskaitas – faktūras už suteiktas buhalterinės apskaitos paslaugas: 2018 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 407 Eur sumai, kurią sudaro buhalterinės paslaugos 120 Eur, balanso ir metinių deklaracijų paruošimas 120 Eur, PVM kodo išėmimas 70 Eur, ISAF sistemos raktas IT programai 97 Eur; 2019 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 120 Eur sumai už buhalterines paslaugas; 2019 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 120 Eur sumai už buhalterines paslaugas; 2019 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 230 Eur sumai, kurią sudaro buhalterinės paslaugos 170 Eur, darbuotojai 60 Eur; 2019 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 170 Eur sumai; 2019 m. gegužės 30 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 170 Eur sumai, 2019 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 170 Eur sumai, t. y. dėl atsiskaitymo už paslaugas, suteiktas iki sutarties nutraukimo. Bylos medžiaga patvirtina, kad pagal išvardintas PVM sąskaitas – faktūras likusi nesumokėta suma yra 620 Eur.

38Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių atstovų paaiškinimus, pripažįsta, kad atsakovės reikalavimas priteisti iš ieškovės 620 Eur skolą už suteiktas paslaugas pagrįstas, todėl tenkintinas, atsakovei iš ieškovės priteistina 620 Eur skola (CK 6.38, 6.59, 6.716, 6.720 straipsniai).

39Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pažeidė prievolės įvykdymo terminą, todėl yra pagrindas iš ieškovės atsakovei priteisti netesybas (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tarp šalių 2018 m. rugsėjo 6 d. sudarytos buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties 4 punkto 1 papunktyje nustatyta, kad ieškovė įsipareigoja sumokėti atsakovei 120 Eur per mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos. Minėtos sutarties 4 punkto 8 papunktyje numatyta, kad, neapmokėjus sąskaitos laiku, atsakovė pasilieka teisę skaičiuoti 0,3 % delspinigius už neapmokėtą kalendorinę dieną. Atsakovė už ieškovės laiku neapmokėtas sumas už suteiktas paslaugas apskaičiavo 357,12 Eur delspinigius, pateikė teismui 2020 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ), kurioje detalizuotas delspinigių apskaičiavimas.

40Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

41Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Vadinasi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), tačiau teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „ Forthmill Limited“ v. UAB „ Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „ Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

42Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju ir ieškovė, ir atsakovė verslininkai, šalys laisva valia pasirašė sutartį, t. y. šalys dėl delspinigių dydžio buvo susitarusios sutartyje laisva valia ir toks susitarimas šalims įgijo įstatymo galią, sutarties nuostata dėl delspinigių yra aiškiai ir suprantamai suformuluota. Būtina įvertinti tai, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovė neprieštaravo dėl minėtos sutarties sąlygos, savo argumentų dėl delspinigių dydžio nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pripažintina, kad abi šalys buvo verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, laisva valia pasirašydami 2018 m. rugsėjo 6 d. sutartį, žinojo sutartyje nustatytą delspinigių dydį, todėl galėjo numatyti sutarties neįvykdymo teisinius padarinius.

43Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės reikalavimas priteisti iš ieškovės 357,12 Eur delspinigius tenkintinas.

44Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių paaiškinimus, ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas, atsakovės priešieškinis tenkintinas, atsakovei iš ieškovės priteistina 620 Eur skola ir 357,12 Eur delspinigiai.

45CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Nurodytos teisės normos įtvirtina šalies teisę gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kurios buvo patirtos dėl teisminio proceso. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio, o atsakovė sumokėjo 22 Eur žyminio mokesčio. Ieškinį atmetus, o priešieškinį patenkinus, atsakovei iš ieškovės priteistina 22 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

47ieškovės MD „Detema“ ieškinį atmesti.

48Atsakovės UAB „Ceeffo consulting“ priešieškinį tenkinti.

49Priteisti iš ieškovės MD „Detema“ 620 Eur (šešis šimtus dvidešimt Eur) skolą, 357,12 Eur (tris šimtus penkiasdešimt septynis Eur 12 ct) delspinigius ir 22 Eur (dvidešimt du Eur) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti atsakovei UAB „Ceeffo consulting“.

50Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Neringa... 2. sekretoriaujant J.K., B.Ž.,... 3. dalyvaujant ieškovės mažosios bendrijos (toliau – MB) „Detema“... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ceeffo... 5. Teismas... 6. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 7. Nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta sutartis dėl buhalterinės apskaitos... 8. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo... 9. Pažymėjo, kad pati ieškovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal... 10. Atsakovė pateikė priešieškinį, prašydama priteisti iš ieškovės 620 Eur... 11. Paaiškino, kad 2019 m. liepos 19 d. patikslino ieškovės deklaracijas už... 12. Ieškovė atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su priešieškiniu... 13. Paaiškino, kad atsakovė melagingai teigia, jog negaudavo pirminių apskaitos... 14. Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti,... 15. Atsakovė teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 16. Teismas... 17. bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2018 m. rugsėjo... 18. Atsakovė 2018 m. gruodžio 31 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą –... 19. Atsakovė 2019 m. sausio 31 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą... 20. Atsakovė 2019 m. vasario 28 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą –... 21. Atsakovė 2019 m. kovo 30 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą... 22. Atsakovė 2019 m. balandžio 30 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą –... 23. Atsakovė 2019 m. gegužės 30 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą –... 24. Atsakovė 2019 m. birželio 30 d. išrašė ieškovei PVM sąskaitą –... 25. Ieškovė 2018 m. gruodžio 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) sumokėjo... 26. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių atstovų... 27. Ieškovė teigia, kad atsakovė netinkamai teikė buhalterinės apskaitos... 28. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 29. Pažymėtina, kad kasacinis teismas, pasisakydamas dėl Lietuvos Respublikos... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2018 m. rugsėjo 6 d. sudaryta... 31. Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp šalių iš esmės kilo ginčas dėl to,... 32. Iš VMI pateiktų duomenų nustatyta, kad ieškovė gaunamų PVM sąskaitų –... 33. Pagal tarp šalių 2018 m. rugsėjo 6 d. sudarytos buhalterinės apskaitos... 34. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad ieškovė... 35. Atkreiptinas dėmesys, jog teismas bylos nagrinėjimo metu užtikrino visoms... 36. Įvertinus nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovė neįrodė ir... 37. Atsakovės atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad šalių sutartiniai... 38. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių atstovų... 39. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pažeidė prievolės įvykdymo... 40. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 41. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais... 42. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju ir ieškovė, ir atsakovė... 43. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės reikalavimas priteisti iš ieškovės... 44. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių paaiškinimus,... 45. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 47. ieškovės MD „Detema“ ieškinį atmesti.... 48. Atsakovės UAB „Ceeffo consulting“ priešieškinį tenkinti.... 49. Priteisti iš ieškovės MD „Detema“ 620 Eur (šešis šimtus dvidešimt... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...