Byla 2S-1147-431/2015
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Eugvilsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Eugvilsta“ ieškinį atsakovui UAB „SIV Statyba“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 17.365,92 Lt skolą, 88,85 Lt delspinigių, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui priklausantį turtą, kadangi, ieškovo nuomone, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų apsunkintas arba neįvykdomas teismo sprendimas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB “Eugvilsta” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Teismas pažymėjo, jog ieškinio suma yra vienas iš kriterijų, kuris yra svarbus, vertinant būtinybę konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismų praktikoje pripažįstama, kad objektyvaus pobūdžio prielaida, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių kilo dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Ji remiasi prielaida, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, kuriam įvykdyti atsakovas turi turėti didelius finansinius resursus. Nagrinėjamu atveju, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 17.979,77 Lt skolą su delspinigiais. Suma, kurios ribose prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nelaikytina didele laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu ir savaime sudarančia pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tuo labiau, atsakovas yra veikianti įmonė. Byloje nėra nustatyta objektyvių aplinkybių, iš kurių galima būtų spręsti, jog atsakovas gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Pažymėtina, kad jokių kitų motyvų ieškovas prašyme nenurodė. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet sukelia skolininkui – juridiniam asmeniui daiktinių teisių ir lėšų suvaržymą kas gali sukelti neigiamų padarinių jam vykdant veiklą, atsiskaityti su darbuotojais, todėl laikinosios apsaugos priemonės, gali būti taikomos tik esant pagrįstam pagrindui manyti, jog nesiėmus jų, teismo sprendimas būtų neįvykdytas. Nesant kitų duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas vengs galimo teismo sprendimo įvykdymo, nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovo prašymas atmestinas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB “Eugvilsta” prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) Ieškovas nurodo tikslias ir aiškias faktines aplinkybes, dėl kurių susidarė atsakovo skola. Visos šios aplinkybės yra tinkamai pagrįstos rašytiniais įrodymais. Atsakovui civilinė atsakomybė kyla dėl pareigos apmokėti už atliktus darbus (ir medžiagas) nevykdymo. Visa tai patvirtina, jog ieškovas tikėtinai pagrindžia savo reikalavimus, tai yra pareiškimas gali būti tenkinamas, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

132) Šiuo metu nėra tiksliai žinoma reali atsakovo turtinė padėtis ir galimybės įvykdyti teismo sprendimą tuo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas. Reikalavimo suma yra didelė – 17.979,77 Lt. Ieškovas neturėdamas duomenų apie kitus atsakovo įsipareigojimus tretiesiems asmenims (kredito įstaigoms, tiekėjams ir kt.) bei negalėdamas prognozuoti, kokia atsakovo turtinė padėtis bus teismo sprendimo vykdymo metu, remiasi ataskaita apie atsakovą iš UAB „Creditinfo Lietuva“. Pateiktoje ataskaitoje akivaizdžiai matosi, kad atsakovo vėlavimo atsiskaityti reitingas yra 99 klasė (aukščiausia), bankroto reitingas yra 10 klasė (aukščiausia rizika), atsakovas turi nepadengtų įsiskolinimų, kurių vidutinė įsiskolinimų trukmė 145 dienos užfiksuoti 3 turto areštai, skola VSDF biudžetui sudaro 227.899,40 Lt, 33 teismo posėdžiai, iš kurių 29 kaip atsakovas. Dėl minėtų priežasčių šioje procesinėje stadijoje teisinga ir tikslinga atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ypač įvertinant tai, kad reikalavimas yra turtinis.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

16Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

19Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl neteisingai įvertino ieškovo nurodytas faktines aplinkybes bei pateiktus įrodymus ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

21Nagrinėjamoje byloje ieškovas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą grindė tuo, kad reikalavimo suma yra didelė. Tuo tarpu pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad 17.979,77 Lt skolos su delspinigiais suma nelaikytina didele laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu. Be to atsakovas yra veikianti įmonė. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad ši teismo išvada nėra pagrįsta.

22Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013). Tačiau apeliacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-256/2012). Taigi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

23Nagrinėjamoje byloje teismas neatsižvelgė į teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius duomenis apie bylas, kuriose atsakovui yra pareikšti turtiniai reikalavimai. Ieškovo nurodoma skolos suma yra 17.454,77 Lt (17.365,92 Lt + 88,85 Lt). Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-93-864/2015 atsakovui UAB „SIV Statyba“ yra pareikštas reikalavimas dėl 19.166,13 Lt skolos priteisimo, Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3079-565/2015 atsakovui UAB „SIV Statyba“ yra pareikštas reikalavimas dėl 297.082,00 Lt skolos priteisimo, taip pat pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. 2014 m. teismuose buvo išnagrinėta daugiau kaip 10 civilinių bylų, kuriose atsakovui buvo pareikti trutniai reikalavimai, iš kurių dalis buvo užtikrinta laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Todėl negalima sutikti su pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškovo reikalaujama suma nėra didelė atsakovui.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo turto areštas pareikšto reikalavimo ribose (CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai).

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

27Ieškovo UAB „Eugvilsta“, juridinio asmens kodas 300035381, buveinės adresas ( - ), prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti visiškai.

28Areštuoti atsakovui UAB „SIV Statyba“, juridinio asmens kodas 302137538, buveinės adresas ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitai nežinomi, nuosavybės teise priklausantį 17.454,77 Lt (septyniolikos tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt keturių litų 77 ct) vertės nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o nesant ar esant nepakankamai atsakovui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui atsiskaityti su ieškovu bei atlikti privalomuosius mokėjimus valstybės biudžetui, valstybiniam socialiniam draudimui ir su darbo santykiais susijusius mokėjimus.

29Surasti ir aprašyti areštuojamą atsakovo turtą ar pinigines lėšas pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

30Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

31Nutartį vykdyti skubiai.

32Išaiškinti ieškovui, kad dėl nutarties vykdymo jis turi kreiptis į pasirinktą antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

33Išaiškinti atsakovui, jog nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento, asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą.

34Nutarties kopijas išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, t. y. Centrinei hipotekos įstaigai, ir bylos šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 17.365,92 Lt skolą, 88,85 Lt... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi atmetė... 8. Teismas pažymėjo, jog ieškinio suma yra vienas iš kriterijų, kuris yra... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB “Eugvilsta” prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1) Ieškovas nurodo tikslias ir aiškias faktines aplinkybes, dėl kurių... 13. 2) Šiuo metu nėra tiksliai žinoma reali atsakovo turtinė padėtis ir... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 19. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 21. Nagrinėjamoje byloje ieškovas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą... 22. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 23. Nagrinėjamoje byloje teismas neatsižvelgė į teismų informacinėje... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti... 27. Ieškovo UAB „Eugvilsta“, juridinio asmens kodas 300035381, buveinės... 28. Areštuoti atsakovui UAB „SIV Statyba“, juridinio asmens kodas 302137538,... 29. Surasti ir aprašyti areštuojamą atsakovo turtą ar pinigines lėšas pavesti... 30. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.... 31. Nutartį vykdyti skubiai.... 32. Išaiškinti ieškovui, kad dėl nutarties vykdymo jis turi kreiptis į... 33. Išaiškinti atsakovui, jog nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų... 34. Nutarties kopijas išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, t. y....