Byla e2A-550-302/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Struktūra“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AK Statyba“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2741-601/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,AK Statyba” ieškinį atsakovei Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Struktūra“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „AK Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Kauno rajono savivaldybės administracijai, kuriuo prašė: 1) pripažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl UAB „AK Statyba“ pretenzijos atmetimo neteisėtu; 2) panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą atsisakyti pateikti UAB „Struktūra“ žiniaraščius UAB „AK Statyba“ ir įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją pateikti UAB „Struktūra“ pasiūlymo dalį (tinkamai patvirtintus žiniaraščius) UAB „AK Statyba“ (su UAB „Struktūra“ nurodytais konkrečių darbų įkainiais arba juos įslaptinant); 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad Kauno rajono savivaldybės administracija vykdo viešą Prano Dovydaičio gimnazijos pastato Mokyklos g. 14, Čekiškės, Kauno r. rekonstravimo darbų konkursą (toliau – Pirkimas, Konkursas), kuriame mažiausią kainą pasiūlė trečiasis asmuo UAB „Struktūra“, o antra mažiausia pasiūlyta kaina priklauso ieškovei. Ieškovės teigimu, UAB „Struktūra“ bendra pasiūlymo kaina yra per maža, todėl tikėtina, kad į šią kainą įtraukti ne visi Pirkimo dokumentuose (žiniaraščiuose) nurodyti darbai. Siekdama ginti savo teises, ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydama leidimo susipažinti su UAB „Struktūra“ pasiūlymu, įskaitant žiniaraščius. Atsakovė 2017 m. rugsėjo 7 d. pranešimu Nr. 5516520 pateikė ieškovei UAB „Struktūra“ pasiūlymo formą ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 8 d. pakartotinai paprašė pateikti UAB „Struktūra“ žiniaraščius bei pateikė argumentus, kodėl žiniaraščiai neturėtų būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau atsakovė 2017 m. rugsėjo 11 d. pranešimu Nr. 5521361 atsisakė pateikti UAB „Struktūra“ žiniaraščius, motyvuodama tuo, kad UAB „Struktūra“ nurodė, jog žiniaraščiai yra konfidenciali informacija.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog trečiojo asmens darbų kiekių žiniaraščiuose pateikta informacija neatitinka konfidencialios informacijos požymių ir, kad šių žiniaraščių nepateikimas pažeidė ieškovės, kaip Konkurso dalyvės, teisėtus interesus.
 3. Teismas nurodė, kad informacijos kvalifikavimas konfidencialia, pirmiausia, priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.116 straipsnio nuostatas.
 4. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Struktūra“ teikdamas pasiūlymą nurodė, jog kartu su pasiūlymu pateikti žiniaraščiai yra konfidencialūs; jų konfidencialumą grindė tuo, jog juose yra detalizuota bendra pasiūlymo kaina. Atsakovė, atsisakydama pateikti ieškovei žiniaraščius iš esmės sutiko su tuo, jog žiniaraščiuose esanti informacija laikytina konfidencialia. Iš pateiktų Konkurso dalyviams darbų kiekių žiniaraščių formų turinio matyti, jog visi dalyviai turėjo užpildyti šiuos darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose yra smulkiai išskaidyti darbų ir išlaidų aprašymai, įrašant į juos nurodytų darbų ir išlaidų konkrečias, išskaidytas kainas. Iš trečiojo asmens pateikto pasiūlymo, kuris pateiktas ir ieškovei, matyti, kad jame trečiasis asmuo jau iš dalies (pagal rangos darbų etapus) detalizavo bendrą pasiūlymo kainą (3 punktas). Pateiktoje dalyviams pasiūlymo formoje numatyta, kad darbų kainos detalizacija turi būti pateikta žiniaraščiuose pagal atskirus etapus.
 5. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad trečiojo asmens žiniaraščiuose esanti informacija (nurodomos konkrečių darbų ir paslaugų kainos) laikytina konfidencialia, nes žiniaraščiuose nurodytos kainos detalizuoja pasiūlymo kainą, t. y. nurodo pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, jog viešuosiuose pirkimuose dalyvauja tarpusavyje konkuruojantys verslo subjektai, o pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, atskleidimas detalizuotų kainų gali būti reikšmingas trečiajam asmeniui ir suteikti jam konkurencinį pranašumą jo konkurentų atžvilgiu.
 6. Teismas sprendė, kad pasiūlymo trečiame punkte nurodyta pasiūlymo kaina yra iš dalies detalizuota ir yra pakankama užtikrinti pirkimo procedūrų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų laikymąsi.
 7. Įvertinęs tai, kad perkančioji organizacija nurodė, jog darbų pirkimas vykdomas pagal bendrą pasiūlymo kainą, o ne pagal įkainius, bei tai, kad iš Konkurso sąlygų bei prie jų esančių priedų matyti, jog pasiūlymai bus vertinami pagal bendros mažiausios kainos kriterijų ir pagal tai nustatomas laimėtojas, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju Pirkimas vykdomas pagal bendros mažiausios kainos kriterijų, o ne pagal fiksuotus įkainius, kurie nėra konfidenciali informacija.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „AK Statyba” apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai, bylą nagrinėjančio teismo nuožiūra spręsti, ar trečiojo asmens UAB „Struktūra“ darbų kiekių žiniaraščiai ieškovei susipažinti turi būti pateikti įslaptinant juose nurodytus įkainius, ar ne, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Ieškovės prašymas susipažinti su trečiojo asmens UAB „Struktūra“ pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais nėra savitikslis – tik tokiu būdu ieškovė gali įrodyti ir pagrįsti, kad UAB „Struktūra“ pasiūlė ne visus pagal Pirkimo sąlygas Pirkimo objektą sudarančius darbus ir įrangą, o dalį jų iš darbų žiniaraščių tiesiog išbraukė ir teikdama pasiūlymą jų nevertino. Ieškovės pasiūlyta kaina yra antra eilėje pagal mažumą. Pripažinus, kad UAB „Struktūra“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, šis pasiūlymas turėtų būti atmestas, o Pirkimo sutartis potencialiai galėtų būti sudaryta su ieškove. Be to, jei Pirkimo sutartis būtų sudaryta su tiekėju, kuris pasiūlė (įkainojo) ne visus darbus, tokia situacija prieštarautų ir viešajam interesui.
  2. Trečiojo asmens darbų kiekių žiniaraščiai neatitinka konfidencialios informacijos sampratos. Šiame Pirkime su pasiūlymu teikiami darbų kiekių žiniaraščiai turėjo būti identiški tiems žiniaraščiams, kuriuos atsakovė pateikė kartu su Pirkimo sąlygomis, todėl nei darbų pavadinimas, nei jų kiekis niekaip negali būti laikoma komercinę vertę dalyviui turinčia informacija, kadangi šią informaciją Pirkimo sąlygose nurodė pati atsakovė. Darbų kiekių žiniaraščiuose turima įrašyti nurodytų darbų vienetų kaina ir bendra kaina šiame Pirkime taip pat negali būti laikoma konfidencialia, kadangi buvo numatyta sudaryti fiksuoto įkainio viešojo pirkimo sutartį. Pagal VPĮ, Viešųjų pirkimų tarnybos poziciją bei Lietuvos teismų praktiką fiksuoto įkainio sutarties sudedamosios kainos dalys negali būti laikomos konfidencialia informacija. Priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino dvi skirtingas viešųjų pirkimų kategorijas: pasiūlymų vertinimo kriterijų ir planuojamos sudaryti viešojo pirkimo sutarties kainodarą.
  3. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovė prašė leisti susipažinti su darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose nurodyti trečiojo asmens įkainiai gali būti uždengti (įslaptinti). Leidus ieškovei susipažinti su trečiojo asmens darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose trečiojo asmens pasiūlyti įkainiai būtų uždengti, jokia tariamai konfidenciali trečiojo asmens informacija nebūtų atskleista, o ieškovei būtų sudaryta galimybė nustatyti, ar, pildant žiniaraščius, trečiasis asmuo sąmoningai nepašalino dalies darbų ar įrangos pozicijų, kad galėtų sumažinti bendrą pasiūlymo kainą.
  4. Pirmosios instancijos teismas nevertino Viešųjų pirkimų tarnybos į bylą pateiktos išvados dėl konfidencialumo sampratos ir nenurodė jokių motyvų, kodėl Viešųjų pirkimų tarnybos išvada nagrinėjamu atveju neturėtų būti vadovaujamasi.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno rajono savivaldybės administracija prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Ieškovė teigia žinanti, kad UAB „Struktūra“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, nurodo net konkrečius duomenis, tačiau jokių konkrečių dokumentų, leidžiančių įsitikinti ieškovės nurodomais faktais, teismui nepateikia. Tai reiškia, kad ieškovė galbūt neteisėtu būdu gavo tam tikrą informaciją apie trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą, o tai jau leidžia svarstyti ne tik apie nesąžiningą naudojimąsi savo teisėmis, bet ir apie siekį trukdyti vykdyti Pirkimo procedūras bei nesąžiningą konkurenciją.
  2. Ginčo Pirkimas buvo vykdomas pagal iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusią VPĮ redakciją, o joje numatyta, kad įkainiai laikomi konfidencialia informacija. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia tik savo nuomonę, kuri nėra teisiškai įpareigojanti.
  3. Nors ieškovė tvirtina, kad darbų kiekių žiniaraščiai savaime negali būti laikomi kokia nors komercine dalyvio paslaptimi, nes šiame Pirkime su pasiūlymu teikiami darbų kiekių žiniaraščiai turėjo būti tokie patys kaip ir žiniaraščiai, kuriuos atsakovė pateikė kartu su Pirkimo sąlygomis, tačiau primygtinai siekia susipažinti su informacija, kuri ir taip neva yra žinoma. Teisė spręsti, ar pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygas yra suteikta ne tiekėjams, o būtent perkančiajai organizacijai.
  4. Net ir uždengus dalį dokumento informacijos, likusi informacija netampa nekonfidenciali. Perkančioji organizacija pati savaime negali prisiimti atsakomybės ir nuspręsti, ar būtent nepaslėpta dokumento dalis trečiajam asmeniui yra nekonfidenciali.
  5. Ieškovė neįrodė, kokiu būdu ir kaip atsakovė pažeidė jos teises. Pirkimo sutartis vis dar nėra sudaryta. Ieškovė, kaip galima Konkurso laimėtoja, yra paprašyta pateikti savo kvalifikaciją įrodančius dokumentus.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Struktūra“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovės skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovei UAB „AK Statyba“ 5 000 Eur baudą, iš jų 2 500 Eur sumokant į trečiojo asmens sąskaitą. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Ieškovė neįrodė, jog atsakovės sprendimas neteikti ieškovei trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos pažeidė jos interesus. Tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde ieškovė aiškiai yra nurodžiusi, kad ji jau turi informaciją, patvirtinančią, jog trečiojo asmens pasiūlyme pateikti darbų kiekių žiniaraščiai neatitinka ginčo Pirkimo dokumentų reikalavimų. Ieškovės reikalavimo pateikti jai trečiojo asmens pasiūlyme konfidencialiais nurodytus žiniaraščius tikslas yra ne susipažinti su tais dokumentais, o pateisinti savo žinojimą apie trečiojo asmens pasiūlyme esančių darbų kiekių žiniaraščių turinį.
  2. Kadangi ieškovei, kaip ji teigia, visą laiką buvo žinoma, jog trečiojo asmens pasiūlyme pateikti darbų žiniaraščiai neatitinka ginčo Pirkimo dokumentų reikalavimų, ieškovė turėjo galimybę pareikšti pretenziją atsakovei dėl trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo Konkurso laimėtoju.
  3. Bet kuriuo atveju ieškovės reikalavimas susipažinti su trečiojo asmens pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuos trečiasis asmuo nurodė kaip konfidencialius, yra netekęs prasmės, nes atsakovės 2017 m. gruodžio 6 d. sprendimu trečiojo asmens pasiūlymas buvo atmestas.
  4. Nepaisant to, kad ieškovė preliminariai yra pripažinta ginčo Pirkimo laimėtoja, ieškovė ir toliau siekia neteisėtai gauti trečiojo asmens pasiūlyme pagrįstai konfidencialiais dokumentais nurodytus darbų kiekių žiniaraščius. Tai patvirtina ieškovės nesąžiningumą bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl svarstytinas klausimas dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovei skyrimo.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

6Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Prano Dovydaičio gimnazijos pastato Mokyklos g. 14, Čekiškės, Kauno r. rekonstravimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 187252. Ieškovė, dalyvaudama Konkurse, prašė perkančiosios organizacijos leisti susipažinti su UAB „Struktūra“ pasiūlymu, įskaitant žiniaraščius. Atsakovė 2017 m. rugsėjo 7 d. pranešimu Nr. 5516520 pateikė ieškovei UAB „Struktūra“ pasiūlymo formą ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 8 d. pakartotinai paprašė pateikti UAB „Struktūra“ žiniaraščius, sutiko, kad jai būtų pateikti žiniaraščiai su uždengtomis kainomis, tačiau 2017 m. rugsėjo 11 d. pranešimu Nr. 5521361 atsakovė atsisakė pateikti UAB „Struktūra“ žiniaraščius, motyvuodama tuo, kad UAB „Struktūra“ nurodė, jog žiniaraščiai yra konfidenciali informacija. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 14 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti tokį atsakovės sprendimą bei leisti susipažinti su UAB „Struktūra“ žiniaraščiais. Atsakovė pretenziją atmetė, motyvuodama tuo, kad tiekėjos UAB „Struktūra“ pateikta kainos detalizacija žiniaraščiuose atitinka VPĮ nustatyto draudimo tretiesiems asmenims susipažinti su kainos sudedamosios dalimis.
 2. Ieškovė UAB „AK Statyba“ 2017 m. rugsėjo 26 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Kauno rajono savivaldybės administracijai, kuriuo prašė: 1) pripažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl UAB „AK Statyba“ pretenzijos atmetimo neteisėtu; 2) panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą atsisakyti pateikti UAB „Struktūra“ žiniaraščius UAB „AK Statyba“ ir įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją pateikti UAB „Struktūra“ pasiūlymo dalį (tinkamai patvirtintus žiniaraščius) UAB „AK Statyba“ (su UAB „Struktūra“ nurodytais konkrečių darbų įkainiais arba juos įslaptinant); 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog trečiojo asmens darbų kiekių žiniaraščiuose pateikta informacija neatitinka konfidencialios informacijos požymių, ir kad šių žiniaraščių nepateikimas pažeidė ieškovės, kaip Konkurso dalyvės, teisėtus interesus, todėl skundžiamu sprendimu ieškinio netenkino.

7Dėl ieškinio reikalavimų procesinio pobūdžio

 1. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė ir vienas pagrindinių civilinio proceso teisės principų, įtvirtintas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnyje, CPK 5 straipsnio 1 dalyje, taip pat tarptautiniuose teisės aktuose (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 13 str.). Nepaisant to, teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Ji negali būti suprantama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu.
 2. Teisės doktrinoje pažymima, kad ieškinys – tai suinteresuoto asmens kreipimasis į teismą civilinio proceso nustatyta tvarka bei vadovaujantis civilinės, darbo, šeimos ar kitų teisės šakų normomis su reikalavimu apginti pažeistą ar ginčijamą teisę, remiantis konkrečiomis aplinkybėmis ir įrodymais, patvirtinančiais šias aplinkybes. Reikalavimas nurodyti ieškinio dalyką reiškia, kad ieškovas turi aiškiai suformuluoti savo prašymą, t. y. nurodyti, kokiu būdu prašoma apginti pažeistą materialiąją subjektinę teisę, t. y. nurodyti pažeistos teisės gynimo būdą (CK 1.138 str.).
 3. Tai leidžia daryti išvadą, kad ieškiniu, kaip procesiniu dokumentu, turi būti reiškiamas materialusis teisinis reikalavimas, kurio patenkinimo atveju atsirastų materialiosios teisinės pasekmės. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014 ir kt.).
 4. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju UAB „AK Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą atsisakyti pateikti UAB „Struktūra“ žiniaraščius ir įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją pateikti UAB „Struktūra“ pasiūlymo dalį (tinkamai patvirtintus žiniaraščius) UAB „AK Statyba“ (su UAB „Struktūra“ nurodytais konkrečių darbų įkainiais arba juos įslaptinant), be to, prašė pripažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl UAB „AK Statyba“ pretenzijos atmetimo neteisėtu.
 5. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovės pareikštų reikalavimų panaikinti atsakovės sprendimą atsisakyti pateikti UAB „Struktūra“ žiniaraščius UAB „AK Statyba“ ir įpareigoti atsakovę pateikti UAB „Struktūra“ pasiūlymo dalį pobūdį, konstatuoja, jog ieškovė, teikdama ieškinį pirmosios instancijos teismui, suformulavo ne materialiojo, bet procesinio teisinio pobūdžio reikalavimus, nukreiptus į duomenų (įrodymų) gavimą, kurį tenkinus jokia materialioji subjektinė tiekėjos teisė nebūtų apginta. Analogiškos pozicijos šiuo klausimu Lietuvos apeliacinis teismas laikosi ir kitoje savo faktinėmis aplinkybėmis panašioje byloje, kurioje taip pat buvo reiškiamas reikalavimas įpareigoti perkančiąją organizaciją supažindinti ieškovę su trečiojo asmens pasiūlymu, atskleidžiant siūlomos ir tiekiamos prekės modelio pavadinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-457-381/2018).
 6. Akivaizdu, kad ieškovė, reikšdama tokio pobūdžio procesinius prašymus, siekia tik vėliau inicijuoti procesą, t. y. pradžioje gauti procesinio pobūdžio informaciją (įrodymus) ir tik tada spręsti, ar ginti galimai pažeistas materialiąsias subjektines teises, ar ne, tačiau tokie prašymai ne tik negali būti reiškiami ieškinio, kaip procesinio dokumento, forma. Dviejų ieškinių nagrinėjimas: vieno – procesiniu klausimu, kito – dėl ginčo esmės, neatitiktų civilinio proceso esminių operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principų (CPK 7 str.).
 7. Aplinkybė, jog asmens visiškam įsitikinimui jo subjektinės teisės pažeidimu bei apsisprendimui teikti teismui ieškinį galimai trūksta tam tikros informacijos, nereiškia, jog jis įgyja teisę reikšti ieškinį procesiniams faktams byloje nustatyti – nagrinėjamu atveju konfidencialiai informacijai iš perkančiosios organizacijos išreikalauti. Įstatymai nenumato ir galimybės suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą pagalbos įrodymams išreikalauti iki ieškinio pateikimo (iki ieškinio pateikimo įstatymas numato galimybę, pavyzdžiui, reikalauti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įrodymų užtikrinimo – CPK 147 str. 3 d., 221 str.).
 8. Paprastai ieškovas įrodymus, patvirtinančius ieškinio faktinį pagrindą, nurodo ieškinyje ir juos prideda prie ieškinio (CPK 135 str. 1 d. 3 p. ir 2 d.), tačiau ieškinio argumentus patvirtinančius įrodymus šalys gali pateikti ir pasirengimo bylos nagrinėjimui teismo posėdyje metu paruošiamuosiuose dokumentuose arba parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 112 str. 3 p., 230 str. 1 d.). Pagal CPK 198 straipsnio 1 dalį rašytiniai įrodymai gali būti pateikiami dalyvaujančių byloje asmenų arba CPK nustatyta tvarka išreikalaujami teismo. Remiantis CPK 199 straipsnio 1 ir 5 dalių nuostatomis, jeigu dėl tam tikrų priežasčių asmuo negali gauti kurio nors iš rašytinių įrodymų, jis turi teisę kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą su prašymu dėl tokio įrodymo išreikalavimo. Teismas tokį prašymą tenkina tik tokiu atveju, jeigu išnagrinėjęs minėtą prašymą konstatuoja, kad prašomi išreikalauti įrodymai yra susiję su civilinės bylos įrodinėjimo dalyku (CPK 180 str.). Vadovaudamasis CPK 199 straipsnio 4 dalimi, teismas taip pat gali asmeniui, kuris prašo išreikalauti rašytinį įrodymą, duoti liudijimą apie teisę gauti tą įrodymą, kad jis būtų pateiktas teismui.
 9. Taigi įstatymo nustatyta tvarka pareiškusi ieškinį, ieškovė turi teisę, vadovaudamasi CPK 199 straipsnio 4–5 dalimis, prašyti teismo išreikalauti iš perkančiosios organizacijos UAB „Struktūra“ pasiūlymo duomenis, taip pat ir duomenis, kurie pripažinti konfidencialia tiekėjos pasiūlymo informacija. Tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu išreikalavus papildomus įrodymus, susijusius su pareikšto ieškinio faktiniu pagrindu, paaiškėtų, kad ieškovės interesai nebuvo pažeisti, ieškovė, disponuodama ieškinio objektu, turėtų įstatyme numatytas procesines galimybes modifikuoti ieškinį (pakeisti ieškinio dalyką arba pagrindą – CPK 141 str.), atsiimti ieškinį (CPK 139 str.), atsisakyti ieškinio (CPK 140 str. 1 d.), baigti bylą taikos sutartimi (CPK 140 str. 3 d.).
 10. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „AK Statyba“ ieškinio forma pareiškė procesinio pobūdžio reikalavimus, nors, perkančiajai organizacijai atsisakius suteikti jos prašomą informaciją, manydama, jog jos subjektinė teisė ar teisėtas interesas buvo pažeisti, turėjo teisę kreiptis į teismą pareikšdama ieškinį dėl ginčo esmės, t. y. pareikšti materialųjį teisinį reikalavimą. Tai suponuoja išvadą, kad ieškovė teise kreiptis teisminės gynybos pasinaudojo netinkamai.
 11. Be to, ieškovė teismo prašo pripažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl jos pretenzijos atmetimo neteisėtu.
 12. Pasisakant dėl šio reikalavimo, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas dėl tiekėjo pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką; viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017 35, 61 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013). Dėl to teismas, nustatęs, kad vienas ar keli ieškovo pareikšti reikalavimai nesukuria materialiųjų teisinių padarinių, turėtų arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą, kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta (CPK 293 str. 1 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013; 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2014).
 14. Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes teismui išnagrinėjus procesinio pobūdžio reikalavimus, teisė į teisminę gynybą bet kuriuo atveju nebūtų įgyvendinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2014; 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-648-378/2015).

8Dėl bylos procesinės baigties

 1. Pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus ieškovės procesinio pobūdžio reikalavimus, kurie nesukuria jokių materialinių teisinių pasekmių, Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.

9Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Kai byla baigiama nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.).
 2. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir byla pagal ieškovės UAB „AK Statyba“ ieškinį atsakovei Kauno rajono savivaldybės administracijai nutraukiama, ieškovei tinkamai nesuformulavus ieškinio elementų, ieškovei bylinėjimosi išlaidų nepriteisia, tačiau grąžina už apeliacinį skundą sumokėtą 750 Eur žyminį mokestį (CPK 87 str. 1 d. 4 p.). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).
 3. Duomenų apie atsakovės ir trečiojo asmens bylos nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

10Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

 1. Trečiasis asmuo UAB „Struktūra“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovei UAB „AK Statyba“ 5 000 Eur baudą, iš jų 2 500 Eur sumokant į trečiojo asmens sąskaitą. Trečiojo asmens teigimu, tai, kad ieškovė preliminariai yra pripažinta ginčo Pirkimo laimėtoja, tačiau vis tiek ir toliau siekia neteisėtai gauti trečiojo asmens pasiūlyme konfidencialiais dokumentais nurodytus darbų kiekių žiniaraščius, patvirtina ieškovės nesąžiningumą bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 2. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.
 3. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį įtvirtinta galimybė taikyti teisinę atsakomybę, tačiau pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, tam tikrais atvejais jis gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013; 2016 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-492-706/2016).
 4. Teismų praktikoje ne kartą yra akcentuota, kad asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1003-381/2015; 2017 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017).
 5. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kreipimasis į teismą su ieškiniu savaime nėra laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, o yra teisės kreiptis į teismą realizavimas.
 6. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovė, pateikdama ieškinį bei apeliacinį skundą, neabejojo savo kreipimosi į teismą pagrįstumu bei pakankamai argumentavo savo poziciją, kad jos teisės, atsisakant jai leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, įskaitant žiniaraščius, galimai buvo pažeistos. Vien tai, kad byla nutraukiama, ieškovei netinkamai įgyvendinant savo subjektinę teisę, nenustačius jokio tyčinio nesąžiningo elgesio, negali būti pagrindas skirti jai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl trečiojo asmens prašymas skirti ieškovei baudą atmestinas kaip nepagrįstas.

11Dėl ieškovės rašytinių paaiškinimų

 1. 2018 m. sausio 17 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apeliantės UAB „AK Statyba“ rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodoma ginčui dėl informacijos konfidencialumo aktuali kasacinio teismo praktika ir Viešųjų pirkimų tarnybos viešojoje erdvėje pateikiama nuomonė dėl darbų kiekių žiniaraščių nekonfidencialumo.
 2. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos baigtį bei į tai, kad CPK 323 straipsnyje nustatyta, jog pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama, o ieškovė pateikiamais rašytiniais paaiškinimais iš esmės papildo apeliacinio skundo argumentus, nurodydama aktualią kasacinio teismo praktiką, kuri preziumuotina teismui ir taip yra žinoma, paaiškinimus atsisakoma priimti.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 293 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

13Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą panaikinti ir bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AK Statyba“ ieškinį atsakovei Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Struktūra“, nutraukti.

14Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AK Statyba“ (j. .a. k. 302485943) 750 (septynis šimtus penkiasdešimt) eurų žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą 2017 m. gruodžio 1 d. mokėjimo nurodymu (operacijos Nr. 39812230).

Proceso dalyviai
Ryšiai