Byla 2S-1004-431/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Spauda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo AB „Spauda“ 44 474,25 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų. Reiškiamo reikalavimo užtikrinimui, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą. Ieškovas nurodė, kad reiškiamo reikalavimo suma yra didelė. Ieškovo nuomone, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-28 nutartimi ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo AB „Spauda“, į. k. ( - ), nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 44 474,25 Lt (keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt keturių litų 25 ct) sumai; šiam turtui nesant ar jo nepakankant – pareikšto reikalavimo ribose areštavo atsakovo pinigines lėšas.

8Nutartimi teismas leido atsakovui AB „Spauda“, į. k. ( - ), areštuotomis lėšomis daryti privalomus atsiskaitymus biudžetui, su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas bei mokėjimus ieškovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, į.k. ( - ), pagal šį ieškinį.

9Teismas sprendė, kad pritaikius minėtą apsaugos priemonę, kuri yra laikina, bus efektyviau užtikrintas materialinių teisių gynimo būdas, todėl nutarė, kad ieškovo prašymas turi būti tenkinamas. Reikalavimas yra turtinio pobūdžio, kuris laikytinas dideliu, ir tai yra pakankama aplinkybė laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes sukelia galimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas AB “Spauda” prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-28 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Vilniaus miesto apylinkės teismas priimdamas nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones vadovavosi tik didele ieškinio suma, tačiau neargumentavo, kodėl ieškinio suma šioje situacijoje laikytina didele bei nevertino kitų svarbių aspektų, reikalingų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, galinčių pagrįsti, kad reikalavimo suma atsakovui yra didelė. Atsakovo 2012 m. finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad atsakovas turi pakankamai turto, kuris yra didesnis, negu 44474,25 Lt ieškinio suma. Atsakovas yra didelė įmonė, kuri kiekvieną mėnesį disponuoja didelėmis piniginėmis lėšomis. Atsakovo apyvarta yra stabili ir turi tendenciją didėti. Ieškovas neturi jokio pagrindo manyti, kad teismui patenkinus jo pareikštą ieškinį, teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas ar jo vykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas;
  2. Kiekvienu atveju taikant vieną ar kitą laikinėją apsaugos priemonę teismas turi įsitikinti, ar tikrai jos nepritaikius teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju nėra pagrindo manyti, kad atsakovas galėtų vengti ar kitu būdu trukdyti įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl restruktūrizavimo bylos AB „Spauda“ iškėlimo (civilinė byla Nr. B2-2657-781/2013). Nuo pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme priėmimo ir iškėlus įmonei restrukūrizavimo bylą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kitose civilinėse bylose netenka prasmės.

13Atsiliepimu į atsakovo AB „Spauda“ atskirąjį skundus ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-28 nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo 1210,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Nurodo, jog teismai yra ne kartą pasisakę, kad AB „Spauda“ vengia vykdyti prievoles. Atsakovas nuo pat bendrijos įsteigimo 2004-12-08 nė karto be teismo sprendimo įpareigojimo neapmokėjo nė vienos bendrijos sąskaitos-faktūros už teikiamas privalomosios pastatų priežiūros paslaugas. Atsakovas nemokėjo ir iki šiol nemoka jokių mokesčių už jo patalpoms tiekiamą elektros energiją bendroms reikmėms, šiukšlių išvežimą, liftų ir kitas paslaugas. Teismai sprendimais yra konstatavę atsakovo nesąžiningą elgesį ir piktnaudžiavimą ieškovo atžvilgiu. AB „Lesto“ 2013-02-27 yra pateikęs pareiškimą Vilniaus apygardos teismui civilinėje byloje Nr. B2-2657-781/2013, kuriuo prašoma nekelti AB „Spauda“ restruktūrizavimo bylos, nes atsakovas tyčia ir piktybiškai nemoka skolos AB „Lesto“. Atsakovo mokumo problemas patvirtina jo 2012-12-31 balansas, kuriame nurodyta, jog atsakovo su darbo santykiais susiję įsipareigojimai didėja ir sudaro 1.135.991,00 Lt. Atsakovas negali laiku mokėti savo darbuotojams atlyginimų, o tai reiškia, kad atsakovas yra iš esmės bankrutuojanti įmonė. Beveik visam atsakovo nekilnojamam turtui yra pritaikytas areštas. Ieškovas yra specialus juridinis asmuo, pastato priežiūra ir jo eksploatavimas yra viešasis interesas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-28 nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

22Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-256/2012). Taigi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant didelei ieškinio sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Tuo tarpu teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais, įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str.).

23Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 44.474,25 Lt skolą, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo AB „Spauda“ atžvilgiu pripažino didele. Apelianto argumentai, jog nurodyta skolos suma jam nėra didelė, kadangi įmonė turi pakankamai turto, yra stabili ir turi tendenciją didėti, dar neleidžia konstatuoti apelianto įmonės finansinės padėties stabilumo (patikimumo). Kartu su atskiruoju skundu pateiktame atsakovo 2012 m. gruodžio balanse nurodyta, jog AB “Spauda” turi 24.911.710,00 Lt vertės turto ir 7.228.931,00 Lt mokėtinų sumų ir įsipareigojimų (b.l.13-14). AB “Spauda” 2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, jog įmonė negavo jokio pelno, o turėjo 649.554,00 Lt nuostolių, kurių praėjusiais finansiniais metais buvo 482.881,00 Lt (b.l. 15). Taigi, nors įmonė ir turi turto, kurio suma suma gerokai didesnė už bendrą įsipareigojimų ir skolų sumą, tačiau matyti, jog dvejus metus iš eilės bendrovė negauna pelno, o jos nuostolių suma didėja. Apeliantas nenurodo, kiek ir ar turi nekilnojamojo turto, transporto priemonių, kokia jų vertė. Tačiau iš ieškovo pateiktų dokumentų apie atsakovo nekilnojamąjį turtą matyti, jog jis yra areštuotas pagal teismų nutartis arba antstolių patvarkymus (b.l. 54-62). Kaip minėta, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, teisinę reikšmę įgyja viso atsakovo turimo turto santykis su jo įsipareigojimais. Taigi, kaip matyti iš apelianto pateiktų duomenų, negalima teigti, kad apelianto turtinė padėtis itin gera.

24Be to, apie įsipareigojimų egzistavimą galima spręsti ir iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.), iš kurių matyti, kad atsakovui 2012 m. buvo iškeltos 6 bylos bylos dėl piniginių reikalavimų, o 2013 m. – 8 bylos. Taigi, atsakovas, be ieškovo, turi ir daugiau kreditorių, o tai neabejotinai leidžia spęsti apie jo ūkinės veiklos nestabilumą ir padidina šioje byloje priimto teismo sprendimo galimo neįvykdymo riziką.

25Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog nėra jokio pagrindo manyti, kad AB “Spauda” galėtų vengti ar kitokiu būdu trukdyti įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Tačiau iš teismų informacinės sistemos LITEKO taip pat matyti, jog ieškovas jau kartą buvo pateikęs ieškinį atsakovui dėl ankstenės skolos, susijusios su pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, bendrojo naudojimo patalpų priežiūra, priteisimo. Civilinėje byloje Nr. 2-3385-599/2011 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimu patenkino ieškinį ir priteisė ieškovui 70.050,93 Lt skolos, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi minėtą sprendimą paliko nepakeistą. Atsakovas nepateikė duomenų, jog būtų šį teismo sprendimą ar jo dalį įvykdęs. Todėl pripažintina, kad esant tęstiniams teisiniams santykiams tarp šalių, ir atsakovui toliau nevykdant iš jų kylančių pareigų, yra pagrindas teigti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

26Apeliantas laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo neteisėtumą taip pat grindžia ta aplinkybe, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl restruktūrizavimo bylos AB “Spauda” iškėlimo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kitose civilinėse bylose netenka prasmės.

27Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 2 d., jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Taigi, ši įstatymo norma nereiškia draudimo teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, pagal minėto straipsnio 3 d. ir 6 d. teismas per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti. Jeigu teismas atsisako iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinami, taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kiti nutartimi dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo priimti nurodymai panaikinami. Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-4745-464/2013 dar nėra priimta teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos AB „Spauda“ iškėlimo. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes ir įstatymo normas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimas nėra pagrindas pripažinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nepagrįstu.

28Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atsakovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti (CPK 320 str.).

29Ieškovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 1210,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas, rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus (b.l. 63-65).. Kadangi atskirasis skundas atmestas, ieškovui yra priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 98 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15. punktu, nustatančiu maksimalų 0,5 koeficientą už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, sprendžia, kad šioje proceso stadijoje ieškovui turi būti priteistinos bylinėjimosi išlaidos, neviršijančios nurodyto maksimalaus dydžio, tai yra 500,00 Lt, todėl ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintinas tik iš dalies.

30Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Priteisti ieškovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai “Spaudos rūmai”, j.a.k. ( - ), iš atsakovo AB “Spauda”, j.a.k. ( - ), 500,00 Lt (penkis šimtus litų 0 ct) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-28 nutartimi ieškovo Spaudos rūmų... 8. Nutartimi teismas leido atsakovui AB „Spauda“, į. k. ( - ), areštuotomis... 9. Teismas sprendė, kad pritaikius minėtą apsaugos priemonę, kuri yra laikina,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas AB “Spauda” prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Vilniaus... 13. Atsiliepimu į atsakovo AB „Spauda“ atskirąjį skundus ieškovas prašo... 14. Nurodo, jog teismai yra ne kartą pasisakę, kad AB „Spauda“ vengia vykdyti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 22. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 23. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 44.474,25 Lt... 24. Be to, apie įsipareigojimų egzistavimą galima spręsti ir iš teismų... 25. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog nėra jokio pagrindo manyti, kad AB... 26. Apeliantas laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo neteisėtumą taip pat... 27. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pagal Lietuvos Respublikos... 28. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 29. Ieškovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 1210,00 Lt bylinėjimosi... 30. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti... 33. Priteisti ieškovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai...