Byla 2K-213-719/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. vasario 13 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arvydo Daugėlos (kolegijos pirmininkas), Alvydo Pikelio ir Artūro Ridiko (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. V. gynėjo advokato Viktoro Dovidaičio kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. vasario 13 d. nuosprendžio.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. nuosprendžiu M. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, dvejų metų laisvės apribojimo bausme; pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, vienerių metų dešimties mėnesių laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta dvejų metų laisvės apribojimo bausmė. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu, į bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo laikas nuo 2018 m. spalio 1 d. 15.30 val. iki 2018 m. spalio 2 d. 16.44 val. (dvi paros), vieną laikinojo sulaikymo parą prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

4M. V. įpareigotas per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą, kiekvieną mėnesį atlyginant nukentėjusiesiems dalį padarytos jiems žalos iki visiško jos atlyginimo; taip pat visą bausmės laikotarpį dirbti, išskyrus pateisinamas priežastis (liga, atostogos ir pan.). Tuo pačiu nuosprendžiu priteistas iš M. V. nukentėjusiesiems žalos atlyginimas.

5Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. vasario 13 d. nuosprendžiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. nuosprendis pakeistas: M. V. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį paskirtas laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 3 dalį paskirtas laisvės atėmimas devyniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos naujos bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams, bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo laikas nuo 2018 m. spalio 1 d. 15.30 val. iki 2018 m. spalio 2 d. 16.44 val. (dvi paros), vieną laikinojo sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Bylos esmė

81.

9M. V. nuteistas už tai, kad, turėdamas tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą, žinodamas, jog realiai ( - ) pats nedirba, toks asmuo kaip M. K. neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad ( - ) jokios veiklos nevykdys, disponuodamas prisijungimais prie ( - ) banko sąskaitų, mokėjimo kortelių, neturėdamas tam įgaliojimų, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog užsakovui langų, palangių, durų, jų priedų ir kt. pagal savo iš anksto parengtas sutartis savo arba M. K. vardu nepagamins, nesumontuos ir nepristatys, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžiuose nurodytomis aplinkybėmis, 62 atvejais atspausdinęs savo kompiuteriu sutartis dėl nuosprendžiuose nurodytų pinigų sumų už darbus, pateikė savo paties atspausdintas, antspauduotas ( - ) antspaudu bei pasirašytas ( - ) projekto vadovo M. V. vardu sutartis arba pasirašydamas jas nukentėjusiųjų akivaizdoje ( - ) tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir patvirtindamas išgalvotu parašu už langų, palangių ir kt. gaminių pagaminimą, sumontavimą ir pan. paėmė savo arba išgalvoto asmens M. K. vardu nuosprendžiuose nurodyto dydžio avansą grynaisiais pinigais arba nukentėjusiesiems pervedus banko pavedimu pinigus į ( - ) banko sąskaitą, išrašė pinigų priėmimo kvitus, patvirtindamas savo, M. V., arba išgalvoto asmens M. K. parašu, jog pinigus gavo, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, suklaidindamas nukentėjusiuosius, kad jis, M. V., dirba ( - ) projektų vadovu, arba imituodamas, kad pinigus gavo M. K., o ne M. V., langų, palangių ir kt. sutartyje nurodytų gaminių iki nurodyto termino ir vėliau nepagamino, nesumontavo, nepristatė ir pan., vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą didelės vertės turtą (lėšas) – iš viso 30 630,70 Eur, pagamino žinomai netikrus dokumentus – sutartis, pinigų priėmimo kvitus ir juos panaudojo apgaule įgydamas lėšas, taip padarė didelę – 30 630,70 Eur – turtinę žalą nukentėjusiesiems.

10II. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio esmė

112.

12Apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl bausmės nuteistajam M. V. skyrimo, nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, šio teismo M. V. paskirta bausmė yra per švelni, parinkta tinkamai neįvertinus šiam klausimui spręsti reikšmingų aplinkybių visumos, ignoruojant duomenis apie padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir pobūdį, nusikalstama veika padarytą žalą. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad BK 182 straipsnio 2 dalies, 300 straipsnio 3 dalies sankcijose nustatytos rūšies ir dydžio bausmės skyrimas nuteistajam neprieštarautų teisingumo principui, būtų proporcingas padarytų nusikalstamų veikų ir paties M. V. asmenybės pavojingumui.

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

143.

15Kasaciniu skundu nuteistojo M. V. gynėjas advokatas V. Dovidaitis prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Kasatorius skunde nurodo:

163.1.

17Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas bausmės nuteistajam M. V. skyrimo klausimą, priešingai nei pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikė BK bendrosios dalies normas, nustatančias bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, todėl nuteistajam paskyrė bausmę, kuri savo rūšimi ir dydžiu neatitinka BK 41 straipsnyje nustatytų bausmės tikslų ir paskirties, savo griežtumu prieštarauja bausmės teisingumo principui.

183.2.

19Apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas realios su laisvės atėmimu susijusios bausmės rūšį nuteistajam, ignoravo teismų praktiką, kad bet kokia valstybės intervencija ir taikomos poveikio priemonės gali turėti ilgalaikį stigmatizuojantį poveikį, kuris per labai trumpą laiką nusikaltusį žmogų gali stumtelėti dar toliau už visuomenės ribų ir skatina nusikaltimų recidyvą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-362-942/2015). Priešingai nei konstatavo apeliacinės instancijos teismas, pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje surinktus duomenis, reikšmingų duomenų neignoravo ir skirdamas bausmę M. V. atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, veiklos tikslus ir motyvus. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas pats padarė niekuo nepagrįstą išvadą, kad nuteistojo ilgalaikė, daugiaepizodė veika buvo ne spontaniška ar atsitiktinė, o jo veiksmai buvo itin apgalvoti ir iš anksto suplanuoti.

203.3.

21Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė BK 41 straipsnio nuostatas, įvertino M. V. asmenybę, kad yra teisiamas pirmą kartą, su sugyventine veda bendrą ūkį, kartu augina mažametį sūnų, be to, iš pirmos santuokos turi dar du mažamečius vaikus, prie kurių išlaikymo taip pat prisideda, dirba įmonėje, darbovietės charakterizuojamas teigiamai. Be to, pirmosios instancijos teisme iš esmės visi nukentėjusieji teigė, kad siekia ne nuteisti M. V., bet atgauti jo paimtus pinigus. Taigi šis tikslas realiausiai bus pasiektas skiriant nuteistajam pirmosios instancijos teismo nustatytą bausmę. Pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai nustatė nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis iš dalies atlygino žalą daliai nukentėjusiųjų ir pažadėjo tai daryti ir ateityje. Nuteistojo M. V. elgesys viso proceso metu rodo, kad ši neigiama patirtis paliko gilų pėdsaką jo gyvenime, jis nuoširdžiai gailisi dėl padarytos veikos, savo elgesiu siekia pašalinti neigiamus šios veikos padarinius, dirba, yra visuomenei naudinga asmenybė.

224.

23Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Darius Alinskas atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti. Prokuroras atsiliepime į kasacinį skundą nurodo:

244.1.

25Apeliacinės instancijos teismas tinkamai taikė BK nuostatas, nuteistajam paskirtos bausmės atskirai už kiekvieną nusikaltimą ir subendrinta bausmė yra teisingos ir atitinka bausmės paskirtį bei teismų praktiką. Teismas nuosprendyje daug dėmesio skyrė bausmės individualizavimui, reikšmingų aplinkybių konstatavimui ir jų vertinimui. Tai, kad nuteistojo gynėjas nesutinka su teismo išdėstytų duomenų, reikšmingų bausmei skirti, vertinimu, nesudaro pagrindo teigti, jog netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę nuteistajam, BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymą siejo su M. V. asmenybę apibūdinančiomis aplinkybėmis, kurias pagrįstomis bei palankiomis nuteistajam sprendžiant bausmės individualizavimo klausimą pripažino ir apeliacinės instancijos teismas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo kitus reikšmingus duomenis. Apeliacinės instancijos teismas, parinkdamas bausmės dydį, pagrįstai vadovavosi BK 41 straipsnio 2 dalies, 50 straipsnio, 54 straipsnio 1, 2 dalių, 61 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis ir vertino byloje nustatytas bei nuosprendyje aptartas šiam klausimui spręsti reikšmingas aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje nurodyti pakankami motyvai, kuriais pagrindžiamas paskirtųjų individualių bausmių ir subendrintos bausmės dydis. Teismas, skirdamas realią laisvės atėmimo bausmę nuteistajam, bausmės individualizavimo ir teisingumo principų nepažeidė ir paskyrė nuteistajam teisingas baudžiamojo įstatymo, nustatančio atsakomybę už padarytas nusikalstamas veikas, sankcijose nustatytas bausmes, kurias pripažinti aiškiai per griežtomis, todėl neteisingomis, nėra pagrindo.

264.2.

27Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo, baudžiamojo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių bausmės skyrimą, nepažeidė. Pirmosios instancijos teismo paskirta švelni, veikos pavojingumo, jos padarinių, kaltininko asmenybės neatitinkanti bausmė pažeidė teisingumo, humaniškumo principus, neišlaikyta pusiausvyra tarp nuteistojo ir valstybės interesų paisymo. Apeliacinės instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visas aplinkybes, susijusias tiek su nuteistojo padarytomis veikomis, tiek su jo asmenybe, ir padarė pagrįstą išvadą, kad nėra abejonių, jog M. V. paskirtos bausmės tikslų negalima pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

28IV. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

295.

30Nuteistojo M. V. gynėjo advokato V. Dovidaičio kasacinis skundas atmestinas.

31Dėl nuteistajam M. V. paskirtos bausmės ir BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo

326.

33Kasaciniame skunde nesutinkama su nuteistajam M. V. paskirta laisvės atėmimo bausme, nurodant, kad apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo nuteistajam pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirta laisvės apribojimo bausmė, netinkamai pritaikė BK 41, 54 straipsnių nuostatas. Šiuo atveju netinkamas baudžiamojo įstatymo taikymas grindžiamas tuo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino nuteistojo asmenybę ir padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą, nesivadovavo aktualia teismų praktika, todėl paskyrė nuteistajam bausmę, kuri savo griežtumu prieštarauja teisingumo principui.

347.

35Pažymėtina, kad teismų atliktas faktinių aplinkybių, reikšmingų bausmėms skirti, vertinimas paprastai nėra bylos nagrinėjimo kasacine tvarka dalykas. Faktinių aplinkybių vertinimo klausimus galutinai išsprendžia bei pirmosios instancijos teismo paskirtų kriminalinių bausmių teisingumą vien tik jų griežtumo ar švelnumo aspektu galutinai įvertina apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą. Taigi dėl kasacinio skundo argumentų pasisakytina tik tiek, kiek jie susiję su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 369 straipsnio 1 dalyje nustatytais bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindais.

368.

37Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui (BK 41 straipsnio 1 dalis). Bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalies 1–5 punktai). Bausmės paskirtis yra lemiama minėtų tikslų visumos.

389.

39BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes; 8) nusikalstama veika padarytą žalą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad, individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų nesuteikiant prioriteto (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-118/2011, 2K-568/2013, 2K-148/2014, 2K-492/2014, 2K-176-222/2019 ir kt.). Švelnesnė, negu straipsnio sankcijoje nustatyta, bausmė skiriama tik esant BK 62 straipsnyje arba 54 straipsnio 3 dalyje nurodytiems pagrindams.

4010.

41Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, jeigu straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendrosios bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalį, teismas turi nurodyti, kokios yra reikšmingos (išimtinės) aplinkybės, dėl kurių straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas konkrečiam asmeniui už konkrečios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-251/2008, 2K-3/2010, 2K-128/2011, 2K-491/2012, 2K-436-489/2016, 2K-317-489/2017, 2K-377-489/2018, 2K-40-648/2020 ir kt.). BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos skirtos byloms, susijusioms su daug mažesniu nuteistojo asmenybės ir veikos pavojingumo vertinimu, kai, vadovaujantis įstatyme įtvirtintomis bendrosiomis bausmės skyrimo taisyklėmis, skirtina kad ir minimali sankcijoje nustatyta bausmė vis tiek prieštarauja teisingumo principui, todėl nuteistam asmeniui parinktina švelnesnė bausmė ar kita jos rūšis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-2-489/2015, 2K-377-489/2018, 2K-119-689/2020 ir kt.).

4211.

43Šioje byloje M. V. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį, kurių sankcijose nustatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas atitinkamai iki aštuonerių ir šešerių metų. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 54 straipsnio 3 dalimi, nuteistajam pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį paskyrė švelnesnę bausmės rūšį, nei nustatyta įstatyme, – laisvės apribojimą atitinkamai dvejiems metams ir vieneriems metams dešimčiai mėnesių ir galutinę subendrintą bausmę nuteistajam paskyrė laisvės apribojimą dvejiems metams. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal prokuroro apeliacinį skundą, padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė BK 54 straipsnio 3 dalį bei paskyrė nuteistajam per švelnią bausmę. Panaikinęs šią teismo sprendimo dalį, apeliacinės instancijos teismas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį M. V. paskyrė laisvės atėmimą vieneriems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 300 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimą devyniems mėnesiams ir galutinę subendrintą bausmę nuteistajam paskyrė laisvės atėmimą vieneriems metams šešiems mėnesiams.

4412.

45Teisėjų kolegija, teisės taikymo aspektu patikrinusi skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nuosprendį, jame nurodytus motyvus dėl bausmės M. V. paskyrimo, įvertinusi bylos medžiagą, konstatuoja, kad šioje byloje baudžiamąjį įstatymą – BK 41, 54 straipsnius – tinkamai pritaikė, padarė teisingas išvadas ir nuo teismų praktikos nenukrypo apeliacinės instancijos teismas. Kaip matyti iš skundžiamo apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio, šis teismas išdėstė aiškius, bylos duomenimis pagrįstus ir išsamius motyvus, kodėl BK 182 straipsnio 2 dalies ir 300 straipsnio 3 dalies sankcijose nurodytos rūšies ir dydžio bausmės paskyrimas nuteistajam būtų proporcingas padarytoms nusikalstamoms veikoms bei nuteistojo asmenybei ir kartu neprieštarautų teisingumo principui. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs tiek padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą, tiek nuteistojo asmenybę bei nurodė, kuo pasireiškė netinkamas baudžiamojo įstatymo taikymas pirmosios instancijos teismo nuosprendyje.

4613.

47Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę M. V., sprendimą taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį iš esmės grindė teigiamomis nuteistojo asmenybę ir jo socialinę padėtį apibūdinančiomis aplinkybėmis (teisiamas pirmą kartą, turi tris nepilnamečius vaikus, dirba, charakterizuojamas teigiamai, savo noru pradėjo atlyginti žalą nukentėjusiesiems), taip pat vertino, kad nenustatyta nuteistojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, o jo atsakomybę lengvina tai, jog iš dalies atlygino turtinę žalą keliems nukentėjusiesiems. Tačiau pažymėtina, kad vien šiomis aplinkybėmis BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas negali būti grindžiamas. Kasacinės instancijos teismas, aiškindamas teisingumo principo reikšmę skiriant bausmes, ne kartą yra pažymėjęs, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka tiek kaltininko asmenybės, tiek padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-390/2011, 2K-315/2013, 2K-126-693/2018, 2K-209-222/2018, 2K-1-719/2020 ir kt.). Nors pirmosios instancijos teismas nuosprendyje glaustai nurodė, kad atsižvelgia ir į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, veikos tikslus ir motyvus, tačiau, kaip teisingai nuosprendyje pažymėjo apeliacinės instancijos teismas, tokios reikšmingos aplinkybės kaip M. V. padarytų nusikalstamų veikų pavojingumas, jų skaičius ir pobūdis, nukentėjusiesiems padarytos turtinės žalos dydis bei nuteistojo pastangos šią žalą realiai atlyginti pirmosios instancijos teismo nebuvo tinkamai įvertintos. Apeliacinės instancijos teismas vertino tai, kad nuteistasis įvykdė baigtas, tęstines nusikalstamas veikas, nurodytas BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje (nustatyti iš viso 62 nusikalstamos veikos epizodai), kurios buvo gerai apgalvotos bei iš anksto suplanuotos, padarytos veikiant tiesiogine tyčia, o jas sustabdė tik teisėsaugos institucijų įsikišimas. Šis teismas pagrįstai atkreipė dėmesį ir į tai, kad nuo nuteistojo padarytų nusikalstamų veikų nukentėjo net 62 asmenys, jiems konstatuota iš viso padaryta didelė – 30 630,70 Eur – turtinė žala.

4814.

49Šiame kontekste pažymėtina, kad aplinkybė, jog M. V. savo noru pradėjo atlyginti žalą nukentėjusiesiems, pagrįstai teismų įvertinta kaip teigiamai apibūdinanti nuteistąjį, tačiau ši aplinkybė nelaikytina išskirtine, sudarančia pagrindą taikyti jam BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Be to, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad nuteistasis nukentėjusiesiems atlygino tik labai nedidelę padarytos turtinės žalos dalį (490 Eur), nors teisiamojo posėdžio metu nurodė galintis atlyginti 10 000 Eur padarytos turtinės žalos, todėl pagrįstai suabejojo nuteistojo ketinimais realiai atlyginti žalą nukentėjusiesiems. Kartu su kasaciniu skundu pateikti mokėjimo pavedimai, iš kurių matyti, kad nuteistasis 2020 m. vasario 19 d. penkiems nukentėjusiesiems pervedė iš viso 100 Eur, nesudaro pagrindo žalos atlyginimo fakto vertinti kitaip ir daryti kitokias išvadas, nei tai padarė apeliacinės instancijos teismas.

5015.

51Kasaciniame skunde nemažai dėmesio skiriama aplinkybių, susijusių su nuteistojo M. V. padarytomis nusikalstamomis veikomis ir jo asmenybe, aptarimui bei vertinimui. Tačiau kasatoriaus nurodomos aplinkybės teismams iš esmės buvo žinomos ir jas galutinai įvertino apeliacinės instancijos teismas. Kasacinio skundo argumentai apie nuteistojo elgesį viso proceso metu, galimas įvairias neigiamas įkalinimo pasekmes nuteistajam ir jo šeimai savaime nesudaro pakankamo pagrindo daryti išvadai, kad įstatymo sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui.

5216.

53Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, išsamiai iš naujo įvertinęs visas byloje nustatytas bausmei skirti reikšmingas aplinkybes, pagrįstai panaikino BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymą nuteistajam M. V. ir paskyrė jam pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį mažesnę, nei sankcijose nustatyti vidurkiai, bausmę, atitinkančią tiek padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą, tiek ir nuteistojo asmenybę. Ši bausmė tinkamai individualizuota, paskirta atsižvelgiant į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus bei bausmės paskirtį (BK 41, 54 straipsniai), yra teisinga ir ne per griežta. Pagal BPK 376 straipsnio 3 dalį kasacinės instancijos teismas gali sušvelninti arba sugriežtinti bausmę, jeigu neteisinga bausmė susijusi su netinkamu baudžiamojo įstatymo pritaikymu. Kadangi apeliacinės instancijos teismas baudžiamąjį įstatymą aiškino ir taikė tinkamai, remiantis kasacinio skundo argumentais, naikinti ar keisti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį nėra BPK 369 straipsnyje nustatytų pagrindų.

54Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

55Nuteistojo M. V. gynėjo advokato Viktoro Dovidaičio kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. nuosprendžiu M. V.... 4. M. V. įpareigotas per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos... 5. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 6. Teisėjų kolegija... 7. I. Bylos esmė... 8. 1.... 9. M. V. nuteistas už tai, kad, turėdamas tikslą apgaule įgyti savo naudai... 10. II. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio esmė... 11. 2.... 12. Apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 3.... 15. Kasaciniu skundu nuteistojo M. V. gynėjas advokatas V. Dovidaitis prašo... 16. 3.1.... 17. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas bausmės nuteistajam M. V.... 18. 3.2.... 19. Apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas realios su laisvės atėmimu... 20. 3.3.... 21. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė BK 41 straipsnio nuostatas,... 22. 4.... 23. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 24. 4.1.... 25. Apeliacinės instancijos teismas tinkamai taikė BK nuostatas, nuteistajam... 26. 4.2.... 27. Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo... 28. IV. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 29. 5.... 30. Nuteistojo M. V. gynėjo advokato V. Dovidaičio kasacinis skundas atmestinas.... 31. Dėl nuteistajam M. V. paskirtos bausmės ir BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo... 32. 6.... 33. Kasaciniame skunde nesutinkama su nuteistajam M. V. paskirta laisvės atėmimo... 34. 7.... 35. Pažymėtina, kad teismų atliktas faktinių aplinkybių, reikšmingų... 36. 8.... 37. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu... 38. 9.... 39. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio... 40. 10.... 41. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, jeigu straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės... 42. 11.... 43. Šioje byloje M. V. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio... 44. 12.... 45. Teisėjų kolegija, teisės taikymo aspektu patikrinusi skundžiamą... 46. 13.... 47. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas, skirdamas... 48. 14.... 49. Šiame kontekste pažymėtina, kad aplinkybė, jog M. V. savo noru pradėjo... 50. 15.... 51. Kasaciniame skunde nemažai dėmesio skiriama aplinkybių, susijusių su... 52. 16.... 53. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, išsamiai... 54. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 55. Nuteistojo M. V. gynėjo advokato Viktoro Dovidaičio kasacinį skundą...