Byla e2-29-341/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2sekretoriaujant Julijai Grinko,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Nobaltis“ atstovei advokato padėjėjai Laurai Stirbaitei,

4dalyvaujant atsakovo UAB „KG Constructions“ atstovui Vyteniui Malaškevičiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nobaltis“ ieškinį (patikslintas) atsakovui UAB „KG Constructions“ dėl skolos priteisimo.

6

7Teismas

Nustatė

81. Ieškovas UAB „Nobaltis“, patikslindamas ieškinio raikalavimus, iš atsakovo UAB „KG Constructions“ prašė priteisti 1548,80 Eur skolos, 11,15 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, 39,00 Eur žyminį mokestį, 1028,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

92. Ieškovas nurodė, kad kreditorius UAB „Nobaltis“ su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą (toliau tekste – Teismas), prašydamas priteisti iš skolininko UAB „KG Constructions“ 2274,80 Eur skolos, 14,56 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 19 d. įsakymu priteisė kreditoriui iš skolininko aukščiau nurodytas sumas. 2016 m. rugpjūčio 16 d. Teisme buvo gauti skolininko prieštaravimai dėl priimto teismo įsakymo, kurie 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi buvo priimti. Nepraleisdamas nustatyto termino, ieškovas teikia ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Dėl faktinių aplinkybių ieškovas nurodo, jog remiantis 2016 m. gegužės 24 d. Vienkartinių valymo darbų sutartimi Nr. 16/05/24 (toliau – Sutartis), UAB „Nobaltis“ (toliau – Ieškovas, Vykdytojas) įsipareigojo suteikti vienkartinę langų valymo paslaugą UAB „KG Constructions“ (toliau – Atsakovas, Užsakovas) objekte Šilutės pl. 119, Klaipėda. R. S. nuostatomis, numatytų darbų kaina – 0,6 ?ur už 1 m2 išvalyto ploto be PVM plius bokštelio nuoma valymo laikotarpiui (bokštelio įkainiai 25 Eur/1 val. + PVM). Valomo objekto bendras plotas – 1093 m2 . Ieškovas nurodo, jog Sutartimi sulygtus darbus atliko ir 2016 m. birželio 3 d. išrašė PVM sąskaitą – faktūrą Serija NOB Nr. 2016/06-003 viso 2274,80 Eur sumai (1306,80 Eur už langų valymą ir 968,00 Eur už autobokštelio nuomą). Sąskaitą faktūrą išsiuntė Atsakovui el. paštu. Teigia, kad 2016 m. birželio 1 d. Ieškovas išsiuntė Atsakovui pretenziją dėl sutarties sąlygų nevykdymo, nurodant, kad darbai atlikti, t.y. nuvalytos dulkės nuo pastato fasado. Pretenzijoje taip pat Ieškovas informavo, kad Atsakovas papildomai, sutartyje neaptartomis sąlygomis nurodė, kad reikalinga pastato fasadines plokštes nuvalyti naudojant chemines medžiagas, kurios pašalintų klijus. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad atliko ant fasado susikaupusių dulkių valymą tinkamai bei kokybiškai, o esant poreikiui atlikti fasado valymą su specialiomis cheminėmis medžiagomis, susitarti dėl valymo darbų sąlygų abiem pusėm priimtinomis sąlygomis. Nurodo, jog 2016 m. birželio 2 d. Ieškovas negavęs atsakymo į aukščiau minėtą pretenziją, išsiuntęs Atsakovui pranešimą dėl sutarties sustabdymo Nr. 16/05/24. 2016 m. birželio 2 d. Atsakovas pateikė pretenziją dėl įsipareigojimų nevykdymo. Pretenzijoje nurodoma, kad pagal Sutartį darbai yra neatlikti, o būtent nuo plokščių nenuvalyti klijai, hermetikų likučiai, dulkės ir šiukšlės bei deklaratyviai nurodo, kad Sutartį nutraukia dėl Ieškovo padaryto esminio sutarties pažeidimo. Pažymi, kad Atsakovui suteiktos paslaugos buvo atliktos tinkamai bei kokybiškai, todėl Ieškovas turi pareigą į darbų atlikimo kainą pagal išrašytą sąskaitą faktūrą Serija NOB Nr. 2016/06-003. Nepaisant to, Atsakovas su Ieškovu laiku neatsiskaitė, todėl savo pažeistas teises bei teisėtus interesus Ieškovas yra priverstas ginti teisminiu keliu. Nurodydamas ieškinyje teisinio ieškinio pagrindus, remiasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.189 straipsnio 1 dalimi, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju, nurodo ieškovas, sudarydamos Sutartį, šalys turėjo konkretų tikslą – Atsakovas – gauti vienkartinių valymo darbų paslaugas, Ieškovas – gauti už suteiktas patalpų valymo paslaugas atlyginimą. Sutartyje (Sutarties 1.1. punktas) buvo įvardinti konkretūs valymo darbai, kuriuos Ieškovas įsipareigojo atlikti. Ieškovas savo pareigą įvykdė – Atsakovo objekto, esančio Šilutės pl. 119, Klaipėda, fasadinės plokštės buvo nuvalytos. Atliktų darbų kokybę patvirtina kartu su ieškiniu pridedami įrodymai. Tuo tarpu Atsakovas už jam suteiktą paslaugą neatsiskaitė, reiškė nepagrįstas pretenzijas tokiais savo veiksmais pažeisdamas ne tik Sutarties, bet ir teisės aktų nuostatas (CK 6.59 str.). CK 6.258 str. 1 d. nurodyta, jog įstatymai gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (delspinigius). R. S. 5.1. punktu šalys susitarė, kad užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus, moka vykdytojui 0,04% dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. K. A. nevykdė savo prievolės, t.y. nesumokėjo už jam suteiktas langų valymo paslaugas, jis privalo už laikotarpį nuo 2016-07-03 iki 2016-07-18 Ieškovui sumokėti delspinigius, kurie sudaro 14,56 ?ur. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.). Ieškovas papildomai pateikdamas į bylą dokumentus nurodė, jog siūlė Atsakovui sumažinti ieškinio reikalavimą 30 procentų ir bylą baigti taikos sutartimi. Atsakovas nesutiko su taikos pasiūlymu; ieškovas ieškinio reikalavimą sumažinimo, t.y. prašydamas priteisti ieškovui UAB „Nobaltis“ iš Atsakovo 1592,36 Eur skolos bei visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, 39,00 Eur žyminį mokestį, 810,70 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Papildomais paaiškinimais ieškovas nurodo, jog šalims nėra nauja tai, kad buvo tartasi dėl fasado valymo paslaugų atlikimo. Atsakovas kartu su atsiliepimu buvo pateikęs el. laiško kopiją (A. P. Nr. 2), kuriame buvo aprašomas sutarties derinimas. Ieškovas pateikė foto nuotraukas, gautas iš Atsakovo, kuriose, kaip ieškovas nurodo, matosi pastato fasadas, o foto nuotraukų padarymo data yra 2016-05-16. Pagal šias foto nuotraukas, Ieškovas, kaip teigia, darė išvadą apie pastato būklę ir fasado švarumą. N. I. atstovas buvo nuvykęs apžiūrėti pastato, esančio adresu Šilutės pl. 119, Klaipėda, nebuvo pagrindo abejoti Atsakovo atsiųstomis foto nuotraukomis ir nuotraukose pateikta pastato išvaizda. Ieškovo atstovui nuvykus į objektą bei jį apžiūrint buvo vertinama tokia pastato dalis, kuria Ieškovo atstovas galėjo matyti apeidamas pastatą bei apžvelgdamas pastato aukštį kiek įmanoma fiziškai. Dėl pastato didelio aukščio nebuvo galima įvertinti viršutinių aukštų fasado būklės. Be to, tariantis dėl valymo paslaugų apimties bei kokybės, remiantis protingumo bei sąžiningumo principais, Užsakovui kyla pareiga nurodyti kokie reikalavimai keliami bei kokius valymo standartus turi atitikti Vykdytojo atlikti darbai. Pažymėtina, jog Ieškovui parengus Sutarties projektą, Atsakovo atstovė, kuri derino sutarties sąlygas su Ieškovo atstove, nurodė jog sutarties projektas buvo perduotas Atsakovo teisininkui įvertinti sutarties sąlygas. P. S., Atsakovo atstovai Sutarties punkto 1.1. dėl sutarties objekto netikslino. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog Atsakovas nenurodė valymo darbams keliamų reikalavimų bei detalaus Sutarties objekto apibūdinimo. Papildomai tikslindamas ieškinio reikalavimus, ieškovas mažino ieškinio dėl skolos priteisimo reikalavimus dalyje dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš atsakovo UAB „KG Constructions“. Dėl skolos už atliktus darbus ieškinio skolos reikalavimą mažino dėl bokštelio nuomos mokesčio, kadangi 2016-05-24 vienkartinių valymo darbų sutartimi Nr. 16/05/24 2.2.2. susitarta, jog preliminarus bokštelio naudojimo laikas bus daugiausiai 8 val., tuo tarpu, 2016-06-03 PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta, jog bokštelis buvo nuomotas 32 val. Atsižvelgdamas į tai, Ieškovas mažina ieškinio dėl skolos reikalavimą, perskaičiuodamas tik už 8 val. bokštelio nuomą, t.y. 200 Eur (8* 25,00 Eur), t.y. patikslintu ieškinio reikalavimu prašo priteisti 1548,80 Eur skolos. Dėl delspinigių perskaičiavimo nurodė, jog taip pat perskaičiuotini delspinigiai nuo sumažintos skolos dydžio: patikslinus prašo priteisti 11,15 Eur; taip pat 6 procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, 39,00 Eur žyminį mokestį, 1028,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pateikė duomenis apie teikiamų valymo paslaugų įkainius.

103. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Nobaltis“ atstovas advokatas L. S. paaiškino, jog nesutinka su liudytojo apklausa (atsakovo pusėje), kadangi toks atsakovo prašymas dėl liudytojo apklausos yra pavėluotas, kadangi nežinomos aplinkybės kokias jis paliudys; taip pat svarstytų ieškovas irgi remtis liudytojų parodymais.Ieškovas buvo pateikęs atsakovui pasiūlymą dėl taikos sutarties; atsakovas taip pat pasiūlė į tai pasiūlymą; šalys nesusidėrėjo, kompromiso nerado. Ieškinį palaiko, jame nurodytais pagrindais; paaiškino, jog tarp šalių nekilo ginčo, kad šalys sudarė sutartį dėl vienkartinių valymo paslaugų suteikimo; šalys nusimatė apytikslį plotą, susitarė dėl kitų sąlygų; ieškovas darbus atsakovui atliko. Šios aplinkybės byloje neginčijamos. Atsakovas ginčija darbų atlikimo kokybę, jų nepriima ir neturi prievolės už juos atsiskaityti. Darbų ne kokybiškumą ginčija atsakovas įrodinėdamas tuo, kad jis samdė kitą valymo paslaugų įmonę. Kyla abejonės dėl atsakovo dokumentų turinio, nes pateikta sutartis (su kita įmone) yra sudaryta 2015 metais, o Priedo Nr. 2 Sutartyje 2015 metų nėra numatyta; Priedas Nr. 2 kelia abejonių, nes 2016 metų liepą parašius darbų atlikimo aktus, atsakovas jau galėjo tiksliai nurodyti plotą - 2268 kv. m., o su ieškovu pasirašo tik apytikslį plotą – 1800 kv.m. kelia abejones ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo data – 2016 metų liepa (turėtų patekti to meto buhalterinę apskaitą); apmokėta rugpjūčio mėnesio PVM sąskaitos faktūros tik spalio mėnesio. Ieškovas siūlė tik 0,60 Eur už kv. m., kai kita įmonė beveik daugiau – 1,10 Eur už kv. m., t.y. beveik dvigubai daugiau. Kilus ginčui, ieškovas informavo, kad gali atlikti darbus kitu kokybiniu lygmeniu, tačiau papildomai sumokėti. Atsakovas atsisakė ir samdė kitą įmonę. Tai verčia abejoti atsakovo atsakingumu; atsakovas vengia vykdyti prievoles, stengiasi pasinaudoti situacija ir neteisėtai ir nepagrįstai nesumoka ieškovui už atliktus darbus. Teisinių argumentų atstovas nekartoja. Aplinkybės, dėl ko pasirinktas atsakovo ieškovas, kuris turėjo atlikti darbus, atstovui nežinomos; žinomos tik turinio aplinkybės. 2016 metų birželio 1 dieną, ieškovas teikė pretenziją atsakovui, jame atskleidžia susitarimo turinį – nuvalyti plokštes nuo statybinių dulkių. Sutarties objektas – tinkamai ir pilna apimti atlikti objekto valymo paslaugas. Paprastas ir cheminis valymas yra skirtingi; šalys apsibrėžusios vienkartinę paslaugą – plokščių nuvalymą; todėl ir kaina 0,60 Eur kv. m., o kaina su cheminiu valymu, reikia specialių medžiagų, jos būtų įskaičiuotos. Akivaizdu, kad eKopija įskaičiavo medžiagas. Be to, ieškovas siūlė daryti 30 procentų nuolaidą, bet atsakovas mano, kad visiškai neprivalo mokėti. Išryškėjus problemai, ieškovas siūlė, kad jei reikia papildomai darbų atlikti, tai siūlė papildomai tartis, o jei netinka – sumokėti už atliktą darbą. Atsakovas nutraukia ir samdo tiems patiems ir papildomiems darbams brangiau, su didesniu valandų kiekių mechanizmų nuomai, nei ieškovas. Atsakovo pozicija neatitinka kooperavimosi, bendradarbiavimo pozicijos. Ieškovas buvo atviras ir siūlė papildomai atlikti darbą, nes už sutartą kainą buvo galima atlikti tik paprastą valymą plokščių. Darbų atlikimo aktas buvo išrašytas, bet nepasirašytas. Ieškovas išrašė tik 1800 kv. m. plotui, nors jis didesnis, sąskaitą, kai eKopija nurodė – 2268 kv. m. (kaip greitai išmatavo plotus atsakovas); bokštelis yra 10 dienų, nes yra su papildomais cheminiais darbais. Bokštelio nuomos terminas, pas ieškovą, buvo preliminarus. Cheminio valymo darbų kainos kol kas negalėjo pasakyti. Paaiškino, kad tarp šalių buvo pasiektas susitarimas dėl tokio valymo ir atitinkamai kainos, tokį darbą ieškovas ir atliko. Nurodė, jog negalįs atsakyti, ar ieškovas galėjo pilnutinai apžiūrėti objektą; nurodė, kad darbus ieškovas turėjo atlikti preliminariai iki 2016-05-30; sąskaita išrašyta 2016-06-01. Ieškovo pretenzija atsakovui buvo atlikta 2016-06-01, nes ieškovui baigus darbus, atsakovas nurodė (priekaištus) dėl cheminio valymo darbų. Nurodė, kad atsakovas į pretenziją nurodė, kad yra paskaičiuoti delspinigiai (0,50 Eur už valandą ) ir bauda (3150 Eur). Ieškovas nurodydamas dėl darbų stabdymo ieškovas 2016-06-02 suklydęs, nes jis (ieškovas) nėra teisininkas; be to, plotas galimai buvo nevisas (ieškovo) išvalytas, nes išrašė 1800 kv. m., bet ne 2268 kv. m., ką nurodė eKopija. Už tą skirtumo dalį, kurio nenuvalė (ieškovas), dėl to ir nenurodė sąskaitoje pinigine išraiška. Ieškovas siūlė 30 procentų mažinti ieškinio sumą. Pateiktos fotonuotraukos tik patvirtina, kad nebuvo cheminiu valymu valytos fasado plokštės; bet to, nuotraukose matyti tik 4 popieriaus gabalai, kurie nesudaro pagrindo nemokėti ieškovui. Paaiškino, kad siūlė atsakovui pasinaudoti mediacija. Nurodė, kad atsakovas statybinė organizacija, pastoviai perka paslaugas tokias paslaugas, todėl irgi atsakingas sudarant sutartį, ir kad už tokią mažą kainą nerealu, jog bus išvalyta taip kaip norėjo atsakovas, nes paskui jis tokią paslaugą perka už didesnę kainą. Iškėlė klausimą dėl atsakovo atsiskaitymo su eKopija termino, t.y. net rudenį, spalio mėn., ar būtent už tas (ginčo pastato) valymo paslaugas. Papildomai paaiškino, kad nepradėjus valyti, kad nėra įmanoma nustatyti kokia situacija, kokios naudotinos medžiagos; taip pat prašė ieškovo pateikti Priedą Nr. 1, kad būtų galima spręsti, ar atsakovui galėjo būti žinomos objekto fasado valymo kainos (pagal kitus objektus).

114. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Nobaltis“atstovė advokato padėjėja L. S. aaiškino, kad tik ginčui patekus į teismą, atsakovas tik tada atsiskaitė su eKopija. Abi šalys turėjo derėtis, ne tik ieškovas. Nurodė, kad neteisingai atsakovas supranta 2016-06-01 ir 02 susirašinėjimus tarp šalių, nes jau tada buvo kalbėta dėl papildomų valymo darbų. Abi šalys neapsibrėžė paslaugų sudarydamos sutartį. Paslaugos darbai ir kokybė buvo nustatyti pagal kainą. Ieškovas atliko plokščių valymo darbus ir nurodęs valymo eigoje dėl papildomų valymo darbų. Ieškovo atstovė siūlė apklausti liudytoja G. B. (ieškovo pagrindinės įmonės darbuotoja), kuri paliudytų objekto Klaipėdoje apžiūrėjimo aplinkybes, bendravimą dėl to su atsakovu. Paaiškino, kad ieškovas paslaugų kainoraštį, tačiau perteklinai jo neteikė į bylą. Sutarties sudarymo metu paslaugos kaina yra tokia, kad už 0,60 Eur atliekama vienkartinė valymo paslauga. Paaiškino, kad 2016-06-02 informacija išsiųsta atsakovui dėl pasišalinimo iš objekto tik jau po prasidėjusio 2016-06-01 ginčo.

125. Ieškovo atstovė advokato padėjėja L. S. teismo posėdžio metu (baigiamosiose kalbose) nurodė, jog ieškiniu ieškovas teismo prašė iš Atsakovo priteisti 2274,80 Eur skolos, 14,56 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi. Patikslinus ieškinio reikalavimus, 2016-04-20 pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio mažinimo, kuriuo galutiniu reikalavimu iš Atsakovo prašo priteisti 1548,80 Eur skolos, 11,15 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, 39,00 Eur žyminį mokestį, 1028,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškinio skolos reikalavimą sumažino dėl bokštelio nuomos mokesčio, kadangi 2016-05-24 vienkartinių valymo darbų sutarties Nr. 16/05/24 2.2.2. susitarta, jog preliminarus bokštelio naudojimo laikas bus daugiausiai 8 val. Tuo tarpu, 2016-06-03 PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta, jog bokštelis buvo nuomotas 32 val. Atsižvelgiant į tai, Ieškovas mažinęs ieškinio reikalavimą, perskaičiuodamas tik už 8 val. bokštelio nuomą, t.y. 200 Eur (8* 25,00 Eur). Patikslintu ieškinio reikalavimu prašo priteisti 1548,80 Eur skolos. Nurodė, jog tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 2016 m. gegužės 24 d. Vienkartinių valymo darbų sutarties Nr. 16/05/24 vykdymo. Ieškovas įsipareigojo suteikti vienkartinę fasado plokščių valymo paslaugą UAB „KG Constructions" objekte, esančiame Šilutės pl. 119 Klaipėda. R. S. nuostatomis, numatytų darbų kaina - 0,6 Eur už 1 m2 išvalyto ploto be PVM plius bokštelio nuoma valymo laikotarpiui (bokštelio įkainiai 25 Eur/1 val. + PVM). Valomo objekto bendras plotas - 1800 m2. I. S. sulygtus darbus atliko ir 2016 m. birželio 3 d. išrašė PVM sąskaitą - faktūrą Serija NOB Nr. 2016/06-003 viso 2274,80 Eur sumai (1306,80 Eur už langų valymą ir 968,00 Eur už autobokštelio nuomą). 2016 m. birželio 1 d. Ieškovas išsiuntė Atsakovui pretenziją dėl sutarties sąlygų nevykdymo, nurodant, kad darbai atlikti, t.y. nuvalytos dulkės nuo pastato fasado. Pretenzijoje taip pat Ieškovas informavo, kad reikalinga pastato fasadines plokštes nuvalyti naudojant chemines medžiagas, kurios pašalintų klijus. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad atliko ant fasado susikaupusių dulkių valymą tinkamai bei kokybiškai, o esant poreikiui atlikti fasado valymą su specialiomis cheminėmis medžiagomis, pasiūlė susitarti dėl papildomų valymo darbų abiem pusėm priimtinomis sąlygomis bei įkainiais. 2016 m. birželio 2 d. Ieškovas negavęs atsakymo į aukščiau minėtą pretenziją, išsiuntė Atsakovui pranešimą dėl sutarties sustabdymo. Savo ruožtu 2016 m. birželio 2 d. Atsakovas pateikė pretenziją dėl įsipareigojimų nevykdymo. Pretenzijoje nurodoma, kad pagal Sutartį darbai yra neatlikti, o būtent nuo plokščių nenuvalyti klijai, hermetikų likučiai, dulkės ir šiukšlės bei deklaratyviai nurodė, kad Sutartį nutraukia dėl Ieškovo padaryto esminio sutarties pažeidimo. Pažymėtina, kad Atsakovui suteiktos paslaugos buvo atliktos tinkamai bei kokybiškai, todėl Ieškovas turi pareigą į darbų atlikimo kainą pagal išrašytą sąskaitą faktūrą Serija NOB Nr. 2016/06-003. Nepaisant viso aukščiau minėto, Atsakovas su Ieškovu laiku neatsiskaitė. Pažymi, jog Atsakovas nebendradarbiavo, nereagavo į Ieškovo pretenzijoje nurodytas aplinkybes, jog šalys nebuvo detaliai apsitariusios kokia apimtimi turi būti atlikti valymo darbai. Ieškovui pradėjus darbus ir pastebėjus, jog skiriasi fasado plotas nuo Atsakovo nurodyto bei kad reikalingos papildomos medžiagos valymo darbams atlikti, kas sąlygoja, jog reikalinga perskaičiuoti valymo darbų įkainius. T. I. informavo Atsakovą bei siekė toliau bendradarbiauti. Atsakovo argumentai, jog Ieškovo atlikti darbai yra atlikti nekokybiškai yra nepagrįsti, nes: pirma, sudarant sutartį abi šalys nenurodė tikslios darbų apimties. Atsakovas nesidomėjo, neprašė detalizuoti kokie tikslūs valymo darbai bus atliekami už pasiūlytą kainą. Antra, Atsakovas yra savo srities specialistas, ne pirmą kartą užsakinėjantis valymo darbų paslaugas, todėl turi būti protingas ir apdairus bei suprasti, jog Ieškovo pasiūlyta kaina 0,60 Eur + PVM neapims cheminio plokščių valymo. Už sąlyginai žemą rinkos kainą, Ieškovas nuvalė fasadinių plokščių statybines dulkes. Kaip nurodė pats Atsakovas, prieš sudarant sutartį tarp šalių, Atsakovas buvo pateikęs užklausas kitoms valymo bendrovėms ir manytina, atsižvelgiant į kainą, pasirinko pigiausią pasiūlymą - t.y. Ieškovo paslaugas. Trečia, Atsakovas neginčijo, jog Ieškovas visiškai neatliko jokių fasado valymo darbų, o nurodė, jog atlikti darbai yra nekokybiški, todėl jam nekyla pareiga mokėti už atliktus darbus. Apibendrinant aukščiau išdėstytą, Atsakovas elgėsi nesąžiningai, nes nesiekė ekonomiškai naudingiausiu būdu išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Atsakovas atsisakė pakeisti sutarties sąlygas, perskaičiuoti įkainius ir kad darbus baigtų Ieškovas pagal realius cheminio fasado plokščių valymo įkainius. Anaiptol, Atsakovas pasisamdė kitą įmonę, kurios pasiūlymas įkainis beveik du kartus didesnis už ieškovo, t.y. 1,10 Eur + V. A., jog Atsakovas nesiekė rasti ginčo sprendimo būdą, buvo tik bandoma išengti prievolės atsiskaityti už atliktus darbus. Atsižvelgiant į 2017-04-20 Ieškovo pateiktą, paslaugų kainoraštį, matyti, jog ir Ieškovas galėjo atlikti papildomus valymo darbus, net mažesniu įkainiu, t.y. 1,00 Eur + V. T. šalių susiklostę santykiai kvalifikuoti kaip civiliniai atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Atlygintinų paslaugų teisinius santykius reglamentuoja CK XXXV skyrius. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus (CK 6.718 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju, sudarydamos Sutartį, šalys turėjo konkretų tikslą - Atsakovas-gauti vienkartinių valymo darbų paslaugas, Ieškovas - gauti už suteiktas patalpų valymo paslaugas atlyginimą. Sutartyje (Sutarties 1.1. punktas) buvo įvardinti konkretūs valymo darbai, kuriuos Ieškovas įsipareigojo atlikti. Ieškovas savo pareigą įvykdė - Atsakovo objekto, esančio Šilutės pl. 119 Klaipėda, fasadinės plokštės buvo nuvalytos. Atliktų darbų kokybę patvirtina kartu su ieškiniu pridedami įrodymai. Tuo tarpu Atsakovas už jam suteiktą paslaugą neatsiskaitė, reiškė nepagrįstas pretenzijas tokiais savo veiksmais pažeisdamas ne tik Sutarties, bet ir teisės aktų nuostatas (CK 6.59 str.). Teigia, jog šioje byloje yra pateikti įrodymai, kurie patvirtina, jog Ieškovas atliko fasadinių plokščių valymą objekte, esančiame Šilutės pl. 119 Klaipėda. Nėra pagrindo teismui daryti išvadą, jog valymo darbai yra neatlikti ar atlikti nekokybiškai. Svarbu paminėti, kad nors sandoris laikomas komerciniu, bet būtent Atsakovas, o ne Ieškovas, kaip paslaugų teikėjas, yra verslininkas, savo srities specialistas galintis nurodyti tiksliai kokie darbai yra užsakomi bei kokie kokybės reikalavimai jiems keliami. Ieškovė pagal tarp šalių sudarytą sutartį suteikė paslaugas tinkamai bei kokybiškai, todėl įstatymo nustatyta tvarka turi teisę į suteiktų paslaugų atlyginimą.

136. Teismo posėdžio metu liudytoja (ieškovo pusėje) G. B. nurodė, jog pas ieškovą dirba nuo 2016-04-21 vadybininke (parduoda valymo paslaugas); žinanti apie kokią sutartį yra ginčas. Nurodė, jog būna, kad įmonės ieško, arba jie ieško klientų; šiuo atveju, ji el. paštu gavo pasiūlymą dėl fasado valymo paslaugų ir jai reikėjo pateikti kainą dėl 1800 kv.m. fasado valymo objekte Šilutės pl. 119 Klaipėdoje. Turi šabloną sutarčių, kurias siuntinėja. Derybos buvo su atsakovo atstove Jolanta, derino įkainius, objektą; kalbėjo apie elementariausią valymo paslaugą kaip statybinės dulkės. Pavyzdžiui paprasto valymo atveju tai kainuoja iki 1 Eur, o jei rimtesnis valymas – jau virš 1 Eur. Prie šios sutarties nebuvo jokio komercinio pasiūlymo siųsta atsakovui, o tik paprastas valymas. Nebuvo susitarta dėl cheminio valymo su atsakovu, apie tai kalbėjo su atsakovo darbuotoja Viktorija telefonu; sutartyje (šalių) buvo nurodytas tik paprastas valymas. Paaiškino, kad vyko įmonės darbuotojo pažįstamas asmuo, apžiūrėjo kiek galėjo, nes pastatas buvo aptvertas. Darbus pradėjo nuo viršaus, ir po dulkių sluoksniu vis labiau žemyn pradėjo matytis statybinės medžiagos, kurioms nepakako neagresyvios chemijos. O kai bandė susitarti dėl likusių nešvarumų pašalinimo kitomis priemonėmis, atsakovas nesutikęs.

147. Su ieškiniu nesutikdamas savo Atsiliepime atsakovas UAB „KG Constructions“ Dėl faktinių aplinkybių nurodė, jog Atsakovas UAB „KG Constructions“, organizuodamas objekto, esančio adresu Šilutės pl. 119 Klaipėda, fasado valymo darbus paštu pateikė užklausas tokias paslaugas teikiančioms įmonėms. Užklausa 2016-05-12 buvo pateikta ir UAB „Būsto švara“, kuriai 2016-05-18 buvo pateikta su tuo susijusi patikslinta informacija, taip pat pateikti kontaktinio asmens duomenys objekto apžiūrėjimui ir darbų įsivertinimui. Nurodo, kad Ieškovo atstovas nuvyko į objektą ir apžiūrėjo fasadą, kurį reikia nuvalyti, bei įsivertino visas sąlygas bei aplinkybės, kuriomis reikia atlikti fasado valymo darbus. Atsižvelgiant į tai, UAB „Būsto švara“pateikė pasiūlymą dėl objekto valymo paslaugų; el. paštu bei telefonu buvo suderintos darbų vykdymo kainos, terminai bei kitos sąlygos. 2016-05-24 el. paštu UAB „Būsto švara“ informavo, kad sutartis bus sudaroma su jų dukterine įmone, t.y. ieškovu UAB „Nobaltis“. 2016-05-24 buvo sudaryta Vienkartinio valymo darbų sutartis Nr.l6/05/24 (toliau - Sutartis). P. S. ieškovas įsipareigojo tinkamai bei pilna apimtimi suteikti vienkartinę fasadinių plokščių valymo paslaugą objekte Šilutės pl. 119 Klaipėda. Valymo objekto preliminarus plotas 1800 m2. Valymo įkainiai 0,60 Eur už 1 m2 plius PVM) bei 25 Eur už 1 val. bokštelio nuomos plius PVM (minimalus laikas 2 val. maksimalus - 8 val.) (Sutarties 2.2 punktas). Darbų pradžia yra 2016-05-28, pabaiga - 2016-05-30 (imtinai) (Sutarties 3.1 punktas). Fasado valymo darbus ieškovas Įsipareigojo atlikti laiku ir kokybiškai (4.2.1 p.), naudodami savo valymo priemones bei medžiagas (4.2.2 p.), vykdant darbus užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, ekologijos ir priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi (4.2.3 p.). Jau darbų vykdymo metu kilo problemų su ieškovo darbuotojais, kurie faktiškai atliko darbus. Ieškovo darbuotojai į objektą buvo atvykę neblaivūs, todėl jų buvo paprašyta objektą palikti arba iš viso objekte kai kuriomis dienomis nepasirodydavo. Sutartyje suderintu terminu, t.y. 2016-05-30, ieškovas darbų neatliko ir neperdavė atsakovui. 2016-06-01, t.y. praėjus 2 dienos nuo darbų atlikimo termino pabaigos, ieškovas el. paštu informavo, kad norint plokštes nuvalyti, reikia jas valyti chemiškai, todėl reikia pakeisti sutarties sąlygas ir įkainius, o 2016-06-02 el. paštu atsiuntė pranešimą, kad vienašališkai stabdo darbų vykdymą ir laiko, darbai yra atlikti ir perduoti. 2016-06-02 atsakovas raštu „Pretenzija dėl įsipareigojimų nevykdymo“ informavo, kad nutraukia su ieškovu Sutartį dėl esminio pažeidimo. Sutarties vykdymo metu ieškovo darbuotojai nors ir atliko kažkokius fasado valymo darbus, tačiau fasado plokštės faktiškai taip ir nebuvo nuvalytos. Nuo plokščių nenuvalyti nei klijai, nei hermetikų likučiai, nei dulkės ar šiukšlės. Ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimo nei iš dalies, nei visa apimtimi. Darbų rezultatas nebuvo pasiektas ir nebuvo jokio darbų rezultato, kurį būtų galima priimti iš ieškovo. Faktiniai ieškovo atliktų darbų rezultatai atsispindi UAB „KG Constructions“ atstovo 2016-06-02 R. M. el. laiško pranešime su pridėtomis fotonuotraukomis. Dėl teisinio atsiliepimo pagrindo, nurodo, jog Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Jeigu sutarties vykdymas vienai iš šalių tuo pačiu yra ir profesinė veikla, ši šalis privalo vykdyti sutartį ir pagal tai profesinei veiklai taikomus reikalavimus (CK 6.256 str. 3 d.); Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6. 217 str.). Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 str. 4 d.). Tarp šalių susiklostę santykiai kvalifikuoti kaip civiliniai atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Atlygintinų paslaugų teisinius santykius reglamentuoja CK XXXV skyrius. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus (CK 6.718 str. 1 d.). Atsižvelgiant į paslaugų rūšį, paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų (CK 6.718 str. 2 d.). Paslaugų teikėjas privalo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir kliento nurodymus. Jei kliento nurodymai prieštarauja įstatymams, nusistovėjusioms profesinės veiklos taisyklėms, standartams, profesinės veiklos etikai ar sutarties sąlygoms, paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti tokius nurodymus ir sutartį nutraukti (CK 6.718 str. 3 d.). Jeigu sutartis numato paslaugų teikėjo pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą, paslaugų teikėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės už šios pareigos neįvykdymą tik tuo atveju, jeigu įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (CK 6.718 str. 2 d.). Prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį (CK 6.718 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju, prieš sudarant Sutartį ieškovui buvo sudarytos visos galimybės apžiūrėti objektą, susipažinti ir įvertinti reikiamų valyti fasado plokščių būklę bei įvertinti ir nusistatyti būdus bei priemones, kurių reikia sutarčiai įvykdyti, t.y. tinkamai nuvalyti fasado plokštes. Ieškovui, kurio profesinė veikla yra valymo paslaugos, yra geriausia žinoma, kokios valymo priemones reikia naudoti, kad būtų pasiektas rezultatas - t.y. nuvalytos plokštės. Ieškovas, būdamas sąžiningas ir protingas, bei veikdamas kliento interesais, privalėjo iš karto įvertinti, ar nurodyto objekto fasado plokštes reikia valyti naudojant chemines priemones ar kitas priemones, kad būtų pasiektas rezultatas, t.y. plokštės būtų tinkamai nuvalytos. Įvertinus visas šias aplinkybės ieškovas galėjo tinkamai paskaičiuoti savo kainą bei visas su tuo susijusias išlaidas. Tuo tarpu akivaizdu, kad ieškovas elgėsi visiškai nesąžiningai ir neteisėtai, siekdamas pasipelnyti atsakovo sąskaita. Visų pirma, ieškovas apie tai, kad šiam valymui buvo reikalingos visai kitos priemonės informuoja tik tuomet, kai jau yra pažeidęs Sutartyje nustatytus įvykdymo terminus. Visų antra, akivaizdu, kad ieškovas, atlikdamas darbus, jau žinojo, kad fasado plokštės nebus nuvalytos ir nebus pasiektas rezultatas, nepaisant to nesiėmė jokių priemonių tinkamam rezultatui pasiekti. Galiausiai, ieškovas nesąžiningai siekė padidinti Sutarties kainą ir įkainius, nurodydamas, kad sutarties rezultatui pasiekti tariamai reikėjo atlikti visai kitus darbus nei kad sulygta pagal Sutartį. Aukščiau aprašytos aplinkybės bei paties ieškovo pridėti įrodymai patvirtina, kad ieškovas pats pripažįsta, kad jis tinkamai neatliko Sutarties ir darbų neįvykdė, nes suėjus sutarties terminui jis informuoja, kad valymo paslaugas reikėjo suteikti visai kitaip (vykdyti cheminį valymą). Nagrinėjami atveju ieškovas teikia ieškinį dėl skolos už tariamus darbus, kurių jis yra neatlikęs. Šis ieškovo ieškinys yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. P. S. ieškovas įsipareigojo tinkamai bei pilna apimtimi suteikti vienkartinę fasadinių plokščių valymo paslaugą objekte Šilutės pl. 119, Klaipėda. Fasado valymo darbus ieškovas įsipareigojo atlikti laiku ir kokybiškai (4.2.1 p.), naudodami savo valymo priemones bei medžiagas (4.2.2 p.), vykdant darbus užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, ekologijos ir priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi (4.2.3 p.). I. S. sulygtų darbų neatliko ne tik nustatytu terminus, bet ir apskritai sutarties neįvykdė ir nepasiekė Sutartimi nustatyto rezultato. Sutarties 3.2 punkte nustatyta tvarka darbų rezultatas turėjo būti perduodamas priėmimo-perdavimo aktu atsakovo atstovui. Darbų perdavimo-priėmimo faktą patvirtinančio dokumento nėra; faktinis darbų perdavimas-priėmimo neįvyko, nes nebuvo darbų rezultato. Ieškovas prideda jo paties pasirašytą 2016-05-28 darbų atlikimo aktą Nr.28, kuris neturi jokios juridinės galios ir negali būti šioje byloje pripažintas tinkamu įrodymu vien jau dėl šių priežasčių: (i) perdavimo- priėmimo aktas turi būti pasirašytas abiejų šalių - šiuo atveju aktas pasirašytas tik ieškovo; (ii) akto išrašymo data yra 2016-05-28, t.y. data, kuomet ieškovas dar turėjo tik pradėti vykdyti darbus. Visi šioje byloje esantys įrodymai patvirtina faktą, kad 2016-05-28 ieškovas jokių darbų dar buvo neatlikęs. Nesant darbų perdavimo faktui vienašališkai išrašyta ieškovo sąskaita taip pat yra neteisėta (jau net nevertinat to fakto, kad ši sąskaita nėra patvirtinta atsakovo). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas tiek akte, tiek sąskaitoje nurodo, kad autobokštelio nuomai jis yra sunaudojęs 32 val. Visų pirma, sutarties 2.2.2 punkte nustatyta, kad bokštelio naudojimo laikas yra mažiausiai 2 val., o daugiausiai - 8 val. Taigi ir šiuo pagrindu tiek sąskaita, tiek aktai yra išrašyti nesant tam teisinio pagrindo. Vertinant visas šios bylos aplinkybes, akivaizdu, kad ieškovas iš esmės pažeidė su juo sudarytą Sutartį. Visų pirma, pažeidė Sutarties vykdymo terminus ir Sutartyje nustatytu terminu neatliko fasado plokščių valymo darbų. Visų antra, apskritai neįvykdė Sutarties, nepasiekė tinkamo rezultato, jo neperdavė atsakovui, neteisėtai atsisakė toliau vykdyti Sutartį, todėl atsakovas buvo priverstas Sutartį su ieškovu nutraukti dėl esminio Sutarties pažeidimo iš ieškovo pusės. CK 6.724 straipsnyje įtvirtinta, kad CK šeštosios knygos normos, nustatančios bendrąsias rangos sutarties nuostatas (6.644-6.671 straipsniai), paslaugų sutartims taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja CK 6.716-6.723 straipsniams ir paslaugų sutarties dalyko ypatumams. Civilinis kodeksas, reglamentuodamas civilinius rangos santykius, nustato, kad jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės Įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.). Jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitų trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.665 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas ne tik pažeidė atlikimo galutinį terminą ir atsisakė vykdyti Sutartį, tačiau jo atliktas darbų rezultatas buvo su esminiais trūkumais, dėl ko Sutartis laikytina apskritai neįvykdyta. Atsižvelgiant į tai, atsakovas turėjo visus pagrindus Sutartį nutraukti ir nepriimti netinkamai atliktų darbų. Atitinkamai atsakovui nekilo pareiga atsiskaityti už paslaugą, kuri faktiškai nebuvo suteikta. Atsakovas dėl ieškovo veiksmų patyrė nuostolių ir turėjo samdyti kitą įmonę atlikti objekto fasadų plovimo darbus. Kadangi atsakovas ketina pateikti priešieškinį ieškovui, šios aplinkybės plačiau bus išdėstytos priešieškinyje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, akivaizdu, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas ir neteisėtas, todėl atmestinas visa apimtimi. Dėl papildomų įrodymų prijungimo, Atsakovas UAB „KG Constructions“, nesutikdamas su ieškovo reikalavimais, atsiliepime yra išdėstęs faktines aplinkybes ir yra nurodęs, kad ieškovas buvo priverstas samdyti kitą įmonę, kuri tinkamai atliktų darbus, kurių pagal 2016-05-24 Vienkartinio valymo darbų sutartį Nr.16/05/24 (fasado valymo darbus) ieškovas nesugebėjo atlikti. Pagrindžiant šias aplinkybes pateikė tai patvirtinančius įrodymus: 2016 m. birželio 03 d. atsakovas UAB „KG Constructions“ ir UAB „eKopija“ sudarė Priedą Nr.2 prie Vienkartinio valymo paslaugų teikimo sutarties Nr.EK/V-15/06/25 (Priedas Nr.l ir Priedas Nr.2), pagal kurį UAB „eKopija“ įsipareigojo pilnai ir tinkamai atlikti fasado valymo darbus su visa reikiama įranga bei valymo priemonėmis objekte Šilutės pl. 119, Klaipėda. Šios sutarties pagrindu 2016 m. liepos 21 d. UAB „KG Constructions“ priėmė darbus iš UAB „eKopija“ pasirašant Darbų atlikimo aktą už fasado valymą. Šiuo pagrindu UAB „eKopija“ pateikė UAB „KG Constructions“ 2016-08-23 PVM sąskaitą faktūrą Nr.E16l 156 3018,71 Eur sumai. Taip pat šios sutarties pagrindu 2016 m. liepos 21 d. UAB „KG Constructions“ priėmė darbus iš UAB „eKopija“ pasirašant Darbų atlikimo aktą už teleskopinį keltuvą, naudotą atliekant valymo paslaugas.. Šiuo pagrindu UAB „eKopija“ pateikė UAB „KG Construetions“ 2016-08-23 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.El61157 1545,45 Eur sumai. Bendra 4564,16 Eur suma pagal aukščiau nurodytas sąskaitas buvo apmokėta 2016m. spalio 11 d. Atsakovas savo atsiliepime nurodęs, kad jau darbų vykdymo metu kilo problemų su ieškovo darbuotojais. Negana to, darbus ieškovas vykdė labai netvarkingai ir teršdamas teritoriją. Nurodo, jog 2016-05-30 atsakovo UAB „KG Construetions“ atstovas R. M. ieškovą apie tai informavo el. paštu, persiųsdamas fotonuotraukas, kuriame užfiksuotas vaizdas pasišalinus ieškovo darbuotojams: teritorijoje bei ant automobilių primėtyta valymo popieriaus. Šiais pridedamais įrodymais grindžiamos aplinkybės, kad jau darbų vykdymo metu kilo problemų su ieškovu bei jo atstovų neatsakingu požiūriu į savo įsipareigojimų vykdymą. Atsakovas, nutraukdamas su ieškovu sutartį, informavo, kad jam už vėlavimą skaičiuojami sutartyje nustatyti delspinigiai. 2016 m. spalio 25 d. atsakovas UAB „KG Construetions“ priminimu išsiuntė ieškovui UAB „Nobaltis“ PVM sąskaitą-faktūrą KGC2296 3150 Eur sumai, reikalaujant šią sumą kuo skubiau pervesti į UAB „KG Construetions“ sąskaitą. 2017-01-26 el. laišku ieškovas grąžino atsakovui 2016-10-25 priminimą su prierašu „Apsimokėkit už mūsų atliktus darbus - tada rašinėkit savo nesąmones“,taip pat PVM sąskaitą-faktūrą KGC2296 su prierašu „Pasigydyk - bukapročiai su savo rašliavomis“. Šiais pridedamais įrodymais grindžiamos aplinkybės apie tolimesnį ieškovo neadekvatų bei nepagarbų elgesį atsakovo atstovų atžvilgiu, savo reikalavimus formuluojant žeminant atsakovą.

158. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas V. M. nurodė, jog ieškovas yra pateikęs pasiūlymą atsakovui dėl taikos sudarymo. Dėl liudytojų nurodė, kad ieškovui pačiam spręstina, kokius liudytojus jam pasikviesti. Nurodė, jog ginčas dėl valymo darbų kokybės, bet ne dėl to, ar laiku, ar nelaiku atliko, tai aktualu būtų netesybų klausimui, jei toks būtų ginčas. Pažymėjo, kad atsakovas buvo sudaryti kitą sutartį, t.y. Priedą Nr. 2 prie 2015 metų sutarties kaip specialioji dalis. Apmokėti dokumentai ir kiti dokumentai patvirtina ieškovui abejones keliančios atsakovo su eKopija sutarties tikrumą. Svarbu byloje yra tai, ar ieškovas suprato, ar turėjo privalėti ką turėjo atlikti pagal sutartį. Atsakovas pridėjo dokumentus, kurie patvirtina, kad ieškovas turėjo galimybę įvertinti objektą ir nustatyti kainą; ieškovas turėjo įvertinti aplinkybes. Ieškovas, būdamas savo srities profesionalas, prieš sudarant sutartį turėjo išsiaiškinti kaip, kokiomis priemonėmis atliks darbus ir suteikti atsakovui informaciją su paslaugų sutartimi. Ieškovas, kaip profesionalas, turėjo pats nusistatyti, kaip nuvalys apnašas, kad būtų nuvalytos plokštės; buvo sudarytos galimybės ieškovui įsivertinti, bet ne elgtis nesąžiningai - tariamai atlikti paslaugą, o paskui informuoti, jog reikia didesnės kainos atlikti darbams. Atsakovas pripažįsta, kad tai atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, bet kartu ir nurodo, jog taikytinos bendros rangos sutarties nuostatos. Ieškovas pats turėjo įsivertinti kaip reikia nuvalyti plokštes; ieškovas turėjo paneigti/įrodyti aplinkybes, kad atsakovas neleido susipažinti su objektu, su plokščių būkle, atsakovas nebendravo; nepateikė nė vieno tokio įrodymo, o pateikti įrodymai tik patvirtina, kad būtų suteiktos ieškovui visos galimybės įsivertinti; be to, sutartį ruošė pats ieškovas. Paslauga yra tai, kad plokštės turi būti tinkamai nuvalytos; jei ieškovui kilo klausimų kaip yra tinkamai nuvalytos plokštės, ieškovas galėjo kreiptis į atsakovą, ko nedarė; ieškovas vėlavo nuvalyti plokštes. Nesutinka atsakovas, kad apie objekto stovį ieškovas buvo informuotas tik žodžiu, nes ieškovo atstovas buvo nuvykęs į objektą (pateiktas susirašinėjimas); pats turėjo įvertinti kaip profesionalas objekto būklę ir jei to nebūtų buvę, ieškovas niekaip negalėtų paskaičiuoti darbų kainos. Sutartyje nenurodoma, kad valymas tai valymas nuo dulkių, žemių ir pan. ir kad tai yra tik valymo dalis. Be to, ieškovas konstatuoja, kad 2016-06-01 nenuvalęs plokščių, nes tam (nuvalyti nuo klijų) reikia pasitelkti kitokį, t.y. cheminį valymo būdą. Paskui konstatuoja ieškovas, kad negali atlikti visų darbų dėl užstatyto ploto (kranas užstatė fasado ploto dalį). Tai įrodo, kad ieškovas vėluoja ir negali įvykdyti sutarties – vėluoja atlikti dvi dienas, o vienos fasado pusės visai nevalė. Ieškovas kelia naujus sutarties klausimus, jų pakeitimus – siūlo atsakovui atlikti darbus už naują kainą. 2016-06-02 ieškovas informuoja atsakovą, kad ieškovas stabdo darbus, tai rodo, kad jų ieškovas nepabaigęs ir informuoja atsakovą, kad pasišalina iš objekto. Tokiu pareiškimu ieškovas atsisako vykdyti darbus dėl vadinamų techninių problemų, todėl atsakovo manymu, CK 6.59 straipsnis draudžia tai ieškovui daryti; teigia, kad ieškovas iš viso nesuprato sutarties, ką jis, ieškovas, turi vykdyti, todėl atsakovas sudarė sutartį su kitais asmenimis. Atsakovas praradęs pasitikėjimą ieškovu ir, vertinant aplinkybes, atsakovas prarado pagrindą priimti ieškovo atliktų darbų rezultatą. Papildomai paaiškino, kad 2015 metų sutarties Priedas Nr. 1, kurio nėra, niekaip nėra susijęs su Priedu Nr. 2; nebūtina pasirašyti vėl tą pačią sutartį. Prieš pateikiant kainą, derinant sutartį, ieškovui buvo nurodytas kontaktinis asmuo. Paaiškino, kad 2016-06-01 ieškovas teigia, kad darbai atlikti, o 2016-06-02 ieškovas nurodo, jog nutraukia sutartį. Teigė, kad atsakovui sudėtinga nurodyti, kodėl ieškovas nurodė 0,6 Eur už kv. m. kainą; jei ieškovas mano, kad nuvalyti klijus galima su vandeniu, atsakovui svarbu rezultatas – nuvalyti tinkamai. Atstovas nurodė, kad ieškovas pažeidė sutartį, vėlavo 2-3 dienas; vėluodamas pareiškė, kad už tokią kainą tinkamo rezultato nepasieks ir prašo naujos kainos; atsakovas nurodo, kad vykdė kažkokius darbus, atliko kažkokį valymą. Sutarties rezultatas yra tinkamas rezultatas, todėl ir samdė naują įmonę. Atsakovui esmė – rezultatas. Buvo skelbiamas konkursas, ieškovo kaina buvo tinkamiausia. Ieškovas sutarties neįvykdė, o tai, kad pavalyti dulkes, tai nereiškia sutarties įvykdymo, kad atsakovas galėtų rezultatą priimti („galima užsakyti pastatyti namą, bet rezultate pastatyti garažą, bet jo nereikia garažo, bet reikia namo, kurį reikia pastatyti“). Nurodė, jog atskovui iškilo ieškovo patikimumo klausimas, garantijos stoka dėl jo teikiamos paslaugos. Sudarius su kita įmone eKopija sutartį, kaina buvo didesnė, t.y. 1,10 Eur už kv.m. Ieškovui buvo suteikta galimybė gauti informaciją, įsivertinti objektą, nustatyti tokią kainą. Nurodė, kad atsakovo atstovas ir pats atsakovas negalėtų pasisakyti šiuo klausimu ir suprantama, jog apie ieškovo pusę negalįs to teigti. Paaiškino, kad negalintis atsakyti, ar eKopija buvo informuota apie iki jos valančią įmonę ieškovą, kad jie ateina dirbti po jau dirbusios įmonės. Be to, patys objektai skirtingi ir kainos (įkainiai) gali būti irgi skirtingos. Paaiškino, kad tik proceso metu atsirado iš ieškovo pusės sąvokos kaip statybinių dulkių valymas, cheminis valymas; ieškovo kainoraštis nepatvirtintas, neaiški kainų galiojimo data. Nurodo, kad jis (atsakovas) negali nuspręsti, kokius reikia atlikti darbus, nes ieškovas savo srities specialistas, kokias naudoti medžiagas. Nurodė, kad ieškovas pažeidė terminus, per tris dienas turėjo nuvalyti, nors trečioje dienoje valė vėluodamas ir pareiškė, kad valymas turi būti kitoks ir pats pasišalino iš atsakovo objekto, nes apie tai ieškovas parašė 2016-06-02 susirašinėjime atsakovui. Pasak atstovo, ieškovas darbus turėjo atlikti 2016-05-28 – 30 dienomis. Priedas Nr. 1 yra pateiktas ieškovo atstovo prašymu.

169. Teismo posėdžio metu (baigiamosiose kalbose) atsakovo atstovas V. M. nurodė, jog ieškovas savo ieškininį reikalavimą grindžia tuo, kad jis tariamai tinkamai ir visa apimtimi įvykdė sutartį dėl fasadinių plokščių valymo paslaugų teikimo, todėl, anot ieškovo, atsakovui kilo pareiga atsiskaityti už suteiktas valymo paslaugas. Atsakovas nurodo, jog Ieškovas savo poziciją, kad jis tinkamai įvykdė sutartį, grindžia tokiais argumentais: (i) anot ieškovo, jis buvo įsipareigojęs nuvalyti tik plokščių statybines dulkes; (ii) anot ieškovo, jo pateikta kaina buvo paskaičiuota ne už plokščių valymą visa apimtimi, o tik už statybinių dulkių valymą nuo plokščių. Atsakovo teigimu, tiek faktinės aplinkybės, tiek visi į bylą pateikti įrodymai bei liudytojų parodymai neginčijamai paneigia šią ieškovo poziciją. Tą pagrįsdamas, atsakovas nagrinėja tai detaliau: nurodo, jog Ieškovas teigia, kad pagal tarpusavio sudarytą sutartį jis turėjo nuvalyti fasadines plokštes tik nuo statybinių dulkių, o pilno plokščių valymo jis nebuvo įsipareigojęs atlikti. Pasak atsakovo, pirmiausia svarbu nustatyti, dėl ko šalys buvo susitarusios ir ar ieškovas suprato, ką jis sutartimi įsipareigojo atlikti, o jei nesuprato - tai ar jis, būdamas savo srities profesionalas, privalėjęs suprasti. Šalių santykius apibrėžia 2016-05-24 Vienkartinio valymo darbų sutartis Nr.16/05/24. Sutartimi ieškovas įsipareigojo tinkamai bei pilna apimtimi suteikti vienkartinę fasadinių plokščių valymo paslaugą objekte Šilutės pl. 119, Klaipėda (Sutarties 1.1 punktas). Kaip matyti, kaip aiškina atsakovas, sutarties dalykas aiškiai apibrėžia valymo paslaugai keliamus reikalavimus, t.y. valymas turi būti atliktas tinkamai, t.y. turi atitikti kokybės reikalavimus (ant valomo pagrindo turi nelikti jokių nešvarumų), bei valymas turi būti atliktas pilna apimtimi, t.y. turi būti suteikta ne dalinė valymo paslauga, o pilnas valymo komplektas taip, kad būtų pasiektas teigiamas rezultatas - t.y. visiškai nuvalytos plokštės. Nepaisant to, ieškovas teigia, kad šio sutarties punkto formuluotė turėtų reikšti, jog šalys buvo susitarusios tik dėl valymo nuo statybinių dulkių paslaugos. Vertinant semantiškai akivaizdu, kad toks ieškovo teiginys yra visiškai nepagrįstas ir tai yra vien tik nuo sutarties labai nutolusi ieškovo interpretacija. Nei sutartyje, nei ikisutartinių santykių metu niekur nėra apibrėžta, kad sutartyje nurodyta valymo paslauga - tai tik dalinis valymas arba valymas nuo statybinių dulkių. Pabrėžtina, tokia sąvoka, kaip „valymas nuo statybinių dulkių“, apskritai sutartyje niekur nefigūruoja ir ją ieškovas pradeda vartoti tik tuomet, kai jau yra pažeidęs sutartį (neįvykdęs darbų). Apklausta ieškovo liudytoja G. B. teigė, kad atsakovo atstovė, užsakant valymo paslaugą tariamai buvo nurodžiusi, kad tai turi būti valymas nuo statybinių dulkių. Šie liudytojos teiginiai vertintini, pasak atsakovo, labai kritiškai, nes: (i) nėra jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų (nei rašytinių, nei kitokių): (ii) ši liudytojos vienašališkai teigiama informacija yra visiškai nepatikima (juo labiau - liudytoja yra šališka, nes ji pati ir rengė sutartį, kuri paneigia jos teiginiams); (iii) ieškovas, apžiūrėjo, jokių klausimų jam nekilo. Ieškovo pakviesta liudytoja taip pat patvirtino, kad jų atstovas buvo nuvykęs ir apžiūrėjo objektą, jokių klausimų jam nekėlė. Ieškovas su 2017-04-05 prašymu „Dėl dokumentų pateikimo“ yra pridėjęs foto nuotraukas iš objekto, kurias yra padaręs jo atstovas. Ir nors ieškovas šiame prašyme yra nurodęs, kad šios foto nuotraukos yra teiktos atsakovo, tačiau paskutinio posėdžio metu ieškovas patvirtino, kad buvo suklaidintas, ir šios foto nuotraukos buvo teiktos paties ieškovo atstovo. Tuo dar kartą patvirtinama, kad ieškovo atstovas buvo objekte, jį apžiūrėjo ir turėjo galimybę įsivertinti ir tinkamai nusistatyti valymo paslaugos teikimo būdus bei priemones. Nėra pagrindo abejoti, ar šis ieškovo atstovas šią pareigą vykdė tinkamai. Tačiau jeigu į objektą atvykęs paties ieškovo atstovas netinkamai įvertino faktinę plokščių būklę ar pateikė netinkamą ar nepilną ieškovui informaciją apie plokštes ir kokius valymo būdus bei priemones reikėtų naudoti, tai jokiu būdu nesuteikia ieškovui teisės laikytis pozicijos, kad jis manė, kad turi atlikti tik „valymą nuo statybinių dulkių.“ Tokiu atveju tai jau yra ieškovo ir jo atstovo tarpusavio atsakomybės klausimas, kuris niekaip negali būti susijęs su atsakovu UAB „KG Constructions“. Atsakovo teigimu, sutartis su ieškovu buvo sudaryta tik po to, kai ieškovo atstovas buvo nuvykęs į objektą ir apžiūrėjo plokštes, kurias reikės valyti. Todėl ieškovas, kuris yra savo srities profesionalas, Sutarties pasirašymo metu jau žinojo ir privalėjo žinoti, kokia yra faktinė fasadinių plokščių būklė, kokius valymo būdus ir priemones naudoti. Arba kokie sunkumai gali kilti valymo metu ir t.t. Atsakovas ieškovui buvo sudaręs visas galimybes iki apskaičiuojant paslaugų kainą visus šiuos dalykus išsiaiškinti, pasitikslinti ir įsivertinti. Atsakovas nebuvo sudaręs jokių sunkumų arba nuslėpęs kokią informaciją nuo ieškovo ar ignoravo ar neatsakinėjo į ieškovo klausimus. Atsakovo teigimu, šios aplinkybės akivaizdžiai paneigia ieškovo teiginius, kad šalys buvo susitarusios vien tik dėl valymo nuo statybinių dulkių. Priešingai, aukščiau išdėstytos aplinkybės tik neginčijamai patvirtina, kad šalys buvo susitarusios, kad valymo darbai turi būti atlikti tinkamai ir pilna apimtimi, t.y. rezultatas bus pasiektas tik tuomet, kai plokštės bus visiškai švarios. Atsakovas paaiškina, jog kaip kitą pagrindą, kad jis tinkamai ir visa apimti įvykdė sutartį, ieškovas nurodo tai, kad jo pateikta kaina buvo paskaičiuota tik už „valymą nuo statybinių dulkių“, o ne valymą pilna apimtimi. Įrodinėjimo pareiga įpareigoja ieškovą šį teiginį pagrįsti ir įrodyti. Tačiau ieškovas nėra pateikęs jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Yra visiškai neaišku, kokiu pagrindu ieškovas laiko, kad kainą nustatė tik už dalinę paslaugą, o ne už paslaugą, kuri yra nurodyta sutartyje. Visos aukščiau išdėstytos aplinkybės neginčijamai patvirtina, kad šalys buvo susitariusios dėl valymo paslaugų atlikimo tinkamai ir visa apimtimi, o dėl valymo nuo statybinių dulkių. Kaina sutartyje yra nustatyta už sutartyje nurodytus atlikti darbus, o ne už kažkokius kitus, vien tik ieškovo įsivaizduojamus darbus. Atkreiptinas dėmesys, kad nors teismas ir įpareigojo, tačiau ieškovas taip ir nepateikė jokios savo kainodaros ar kainos detalizacijos, kurioje būtų atspindėta ieškovo kainodara ar kitaip išskirtos kainos dedamosios. Kita vertus, net jei ieškovas dabar ir būtų į bylą pateikęs savo kainodarą, tai neturėtų jokios įtakos bylai vien dėl to, kad, visų pirma, kaina yra susitarimo tarp šalių dalykas, visų antra, savo paslaugų kainas, kiek jos susijusios su sutartinėmis paslaugomis. Atsižvelgiant į tai bei į visą ieškovo veiksmų seką, atsakovas buvo priverstas nutraukti su ieškovu sudarytą sutartį ir apie tai informavo 2016-06-02 Pretenzija dėl sutarties nevykdymo. Atsakovas atkreipia į tai, kad ieškovas neginčija nei Sutarties nutraukimo fakto, nei pagrindo, vadinasi sutinka su Sutarties nutraukimu, sutinka su faktu, kad jis sutarties neįvykdė. Atsakovas nurodo, jog teisę nutraukti su ieškovu sudarytą sutartį atsakovui suteikia žemiau nurodytos teisės normos: jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.). Jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitų trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.658 str. 3 d.). Jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, - atsisakyti sutarties ir arba reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbų pataisyti rangovo sąskaita (CK 6.658 str. 3 d.). Pagal atsakovą, ieškovas sutarties neįvykdė ir savavališkai neteisėtai atsisakė ją vykdyti, atsakovui nekilo jokia pareiga sumokėti ieškovui, juo labiau sumokėti už darbus, kurių ieškovas neatliko. Nurodo, jog atsakovui pareiga mokėti už tinkamai atliktus darbus kyla tik tuomet, kai ieškovas darbus tinkamai atlieka ir perduoda atsakovui. Šiuo atveju, ieškovas darbų neatliko (pats pripažįsta, kad vykdė tik statybinių dulkių valymą, o ne sutartyje numatytą valymą), be to jų neperdavė atsakovui (ieškovo į bylą pateikti aktai akivaizdžiai prieštarauja faktinėms aplinkybės: aktai išrašyti gegužės 28 d., kai dar tik buvo pradėti darbai, o ieškovas iš objekto savavališkai pasišalino birželio 2 d.). Atsakovas papildomai paaiškina, kad ieškovas pagal sutartį darbų yra neatlikęs, patvirtina ir ta aplinkybė, kad atsakovas buvo priverstas samdyti trečiąjį asmenį eKopija, kuris faktiškai atliko fasado valymo darbus, kurių ieškovas nesugebėjo įvykdyti ir atsakovas buvo priverstas trečiajam asmeniui sumokėti didesnę sumą nei kad buvo sutaręs su ieškovu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sutartinių įsipareigojimų neįvykdė (tą patvirtina prie bylos pridėti įrodymai), o atsakovas buvo priverstas pavesti trečiajam asmeniui atlikti darbus ieškovo sąskaita, atsakovui nekyla pareiga mokėti ieškovui. Atsakovas mano, kad aukščiau išdėstytais pagrindais bei procesiniuose dokumentuose nurodytais pagrindais, atsakovas laiko, kad ieškovo ieškinys yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas, todėl turi būti atmestas visa apimti.

1710. Teismo posėdžio metu liudytojas (atsakovo pusėje) R. M. paaiškino, jog tuo metu, iki naujų (2017 m.) metų, dirbo pas atsakovą darbų vadovu (sutarčių sudarymas neįėjo, tik statybos darbai, priimti darbus). Liudytojas R. M. paaiškino, kad ieškovas su juo (liudytoju) susitarė telefonu, kad ieškovas atsiųs atstovą Šilutės 119 Klaipėdoje apžiūrėti objektą; nurodė, kad jam žinoma, jog tas atstovas (iš ieškovo pusės) yra klaipėdietis, vardu Naglis, jis valdė valytojus (darbuotojus). Paaiškino, kad pasiųstas ieškovo atstovas Naglis, neuždavė jokių klausimų; pažymėjo, kad ten tokia kompozito plokštė, ten postatybinis standartinis valymas, ten skiedinių ir kt. likučiai, kuris nėra toks paprastas kaip atrodo, reikalingos papildomos priemonės. Nurodė, kad derindamas laiką žinojo, kad bendrauja su UAB „Būsto švara“ ar pan. pavadinimas (kurios dukterinė įmonė yra ieškovas). Nurodė, kad jis, R. M., kalbėjo su UAB „Būsto švara“ dėl objekto apžiūros, buvo trečiadienis ir kadangi jis buvo ne Klaipėdoje, todėl pasiūlęs tik pirmadienį (apžiūrėti objektą), anksčiau negalėjęs. UAB „Būsto švara“ paskui paskambinę ir persitarė dėl objekto apžiūros ketvirtadienį, ir tą dieną ir atvyko jų vietinis atstovas (apžiūrėjo Naglis be liudytojo). 2016 metų gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje, tačiau tikrai, kad po objekto apžiūrėjimo praėjus 2-3 dienoms, o vėliau R. M. patikslinus, jis nurodė, kad tai buvo šeštadienis (t.y. 2016-05-26), kai pradėjo dirbti valytojai. Su valytojais buvo problemų: 2016-05-30, pirmadienį, jam (liudytojui) atvykus į objektą Šilutės 119 Klaipėdoje, paaiškėjo, kad visi (valytojai) girti; atvykęs pats Naglis juos išsiuntęs ir pasakęs, kad darbus tęs kitomis dienomis. Paaiškino, kad iš tikrųjų fasado valytos vietos nesiskyrė nuo nenuvalytų fasado vietų (plotų). Kitą dieną, jis pats (liudytojas), alkotesteriu patikrinęs, jog iš 4 darbuotojų 3 buvę blaivūs, 1 girtas; trys valytojai tęsė darbus. Susisiekė UAB „Būsto švara“ atstove Gražina, klausdamas, ar tikrai įvykdys savo įsipareigojimus; atvyko Naglis, kuriam jis pasakęs, kad tokia kokybė netenkina, nes tokių darbų iš jų, atsakovo, (kaip tarpininkų)nepriims, tačiau Naglis pasakęs, kad kitokios kokybės už tokią kainą nebus, nes už papildomas priemones reikalinga papildoma kaina. Nurodė, kad jis, R. M., negali nieko pakeisti, pinigų nepridės. Pažymėjo, kad valytojai valė tik fasado plokštes, nes langus (stiklus) valė visiškai kiti (kitos įmonės darbuotojai). Naglis pasakė, kad už tokią kainą fasado nevalys (kaip su cheminėmis priemonėmis). Bandė jie (ieškovas) parodyti bent mažą dalį kaip atrodo, kaip jie dirba. Pažymėjo, jog dialogą jis inicijavęs, nes jo darbovietės pirkimo skyrius nurodęs, kad bent priimtų jis kažkokią dalį iš ieškovo, tačiau buvo nuvalyta labai maža, gal kokių 10 procentų, o turėjo nuvalyti visą plokštę. Paskui dirbdami su kita įmone, jis perskaičiavo, nes buvo įtraukti stiklai, buvo perskaičiuota ir sumažėjo iki 800 kv. m., nes buvo apie 3400-3500 kv. m. ir liko iki du su pusė. Jeigu ieškovas nuvalė dviejų aukštų dvi sienas, tai gal buvo apie 25 procentus, bet buvo paslauga nekokybiška, bandė kažką valyti. Postatybinis valymas yra tai, kad viskas turi būti išvalyta. Gal ieškovas ir bandė teikti darbų aktą, bet nepamena ir kadangi darbas nenkokybiškas, jo nepriėmė.

18Ieškinys tenkintinas.

1911. Sandoriai – yra sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ir panaikinti civilines teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.63 straipsnio 1 dalis). Sutartis yra dvišalis ar daugiašalis sandoris. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.154 straipsnio 1 dalį sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Šiuolaikinėje civilinėje teisėje pripažįstama, kad civilinių santykių dalyviai, sudarydami sutartis, yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas, t. y. sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Paprastai sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas). Kai sutarties šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja ir yra privaloma sutarties šalims, nes turi joms įstatymo galią (CK 6.162 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis).

2012. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (( - ) straipsnis). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (( - ) straipsnis). Įrodymų vertinimas pagal Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-155/2010; Nr. 3K-3-35/2011; Nr. 3K-3-396/2011; Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-428/2010; Nr. 3K-3-340/2011; Nr. 3K-3-415/2011; Nr. 3K-3-403/2011; kt.).

21

22Dėl šalių sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo

2313. Siekiant tinkamai išspręsti šalių ginčą yra būtinas šalių sutartinių santykių teisinis kvalifikavimas. Šioje byloje kilo ginčas dėl šalių teisių ir pareigų vykdymo pagal sutartį, t.y. ieškovo teisės gauti iš atsakovo atlygį už suteiktas fasado plokščių valymo paslaugas ginčo šalių sudarytos Vienkartinio valymo darbų sutarties pagrindu.

2414. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog ginčo šalys 2016-05-24 sudarė Vienkartinio valymo darbų sutartį Nr. 16-05-24, kurioje susitarė dėl vienkartinio fasadinių plokščių valymo objekte adresu Šilutės pl. 119, Klaipėdoje: šalys susitarė, kad minėti darbai bus atlikti ieškovui naudojant savo priemones ir medžiagas, darbų atlikimo terminas – nuo 2016-05-28 iki 2016-05-30, preliminarus valymo plotas – 1800 kv. m., fasado plokščių valymo kaina - 0,6 Eur plius PVM už kv.m., bokštelio nuomos kaina – 25,00 Eur už 1 val. plius PVM, darbų perdavimas bei priėmimas vyks pasirašant darbų perdavimo-priėmimo aktą. Ieškovo teigimu, jis objekte adresu Šilutės pl. 119, Klaipėdoje atliko atsakovui darbus minėtos sutarties sąlygomis, t.y. nuvalė nuo fasado plokščių statybines dulkes. 2016-06-01 ieškovas išsiuntė atsakovui Pretenziją dėl sutarties sąlygų nevykdymo, pranešdamas, jog darbai pagal sutartį yra atlikti ir kartu informuodamas, jog paaiškėjus valymo poreikiams, atsakovui siūlo derinti paslaugos kainą (papildomus darbus), kadangi valymo su cheminėmis medžiagomis paslaugos įkainis yra kitoks. Taip pat 2016-06-02 ieškovas, negavęs iš atsakovo atsakymo į 2016-06-01 siųstą Pretenziją, išsiuntė atsakovui pranešimą dėl sutarties sustabdymo. 2016-06-02 atsakovas išsiųsta Pretenzija dėl įsipareigojimų nevykdymo ieškovui nurodė, jog ieškovas valymo darbų pagal sutartį neatliko (liko nenuvalyti klijai, hermetikų likučiai, dulkės ir šiukšlės), ieškovas (jo atstovas) atsisakė valyti plokštes su kitomis priemonės, nes jos neįvertintos (sutartimi nenumatytos), todėl esant minėtoms aplinkybėms atsakovas nutraukia sutartį su ieškovu dėl ieškovo sutarties esminių pažeidimų. Ieškovas nesutikdamas su atsakovo inicijuotu atlygio už suteiktas paslaugas nemokėjimu, pareiškė ieškinį (jį patikslindamas) ir prašo priteisti iš atsakovo 1548,80 Eur skolą ir kitus su tuo susijusius išvestinius reikalavimus (delspinigius, procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas).

2515. Pagal Lietuvos A. T. išaiškinimą, rangos sutarties samprata įtvirtinta Lietuvos Respublikos CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti; CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.). Rangos sutarties dalykas yra esminė sutarties sąlyga. Tam, kad šalių santykiai būtų kvalifikuojami kaip rangos, būtina nustatyti šiuos požymius: 1) rangos sutarties tikslas yra gauti tam tikrą darbo rezultatą (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.645 straipsnio 1 dalis); 2) darbo rezultatas gaunamas rangovui dirbant savo rizika (CK 6.645 straipsnio 3 dalis, 6.649 straipsnio 1 dalies 2 punktas); 3) rangovas atlieka darbą, siekdamas tam tikro rezultato, savarankiškai (CK 6.644 straipsnio 3 dalis, 6.645 straipsnio 3 dalis). Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 straipsnis), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 straipsnis), darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 straipsniai).

26Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Taigi paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą, tačiau galimybė susitarti ir dėl tam tikro rezultato nustatyta CK 6.718 straipsnio 5 dalyje. Iš CK nuostatų, reglamentuojančių atlygintinų paslaugų teikimą, darytina išvada, kad vienas paslaugų sutarčių ypatumų yra tas, jog paslaugos teikėjo ir kliento santykiai grindžiami pasitikėjimu. Tokia išvada kyla iš to, kad paslaugos teikėjas paprastai yra profesionalas, veikiantis srityje, kurią gerai išmano ir kurios klientas negali visiškai kontroliuoti. Toks santykių pobūdis lemia paslaugos teikėjo pareigą veikti kliento interesais. CK 6.718 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendrasis kriterijus, kuriuo visada privalo vadovautis paslaugų teikėjas: teikdamas paslaugas jis privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus. Taigi įstatyme įtvirtintas kliento interesų prioriteto principas. Paslaugų teikėjas, kurio interesai dėl jo turimų žinių ir patirties yra apsaugoti geriau nei kliento, visada turi teikti pirmumą kliento interesams, veikti jo naudai (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-315/2012; Nr. 3K-3-559/2010; ir kt.).

2716. Taigi, nors ir rangos, ir paslaugų sutartys yra dėl veiksmų atlikimo, svarbiausias skiriamasis šių sutarčių grupių požymis yra tai, kad pagal atlygintinų paslaugų sutartis įsipareigojama atlikti rūpestingai (atidžiai) tam tikrą veiklą (veiksmus), o pagal rangos sutartis yra įsipareigojama dėl tam tikro darbo rezultato sukūrimo ar pasiekimo bei jo, kaip atskiro objekto ar tam tikros jo dalies, perdavimo kitai šaliai. Kitaip tariant, pirmuoju atveju įsipareigojama dėti tam tikras rūpestingas pastangas atliekant veiksmus, o antruoju – dėti tam tikras pastangas ir pasiekti tam tikrą rezultatą. Nuo to priklauso ir atsakomybės taikymo būdas: jeigu įsipareigojama dėti pastangas vykdant tam tikrą veiklą, tai tokios prievolės skolininkas atsako už netinkamas pastangas (nerūpestingą veiklą), bet neatsakys dėl to, kad nebuvo sukurtas konkretus rezultatas, nes tokios pareigos jis neturėjo. Jeigu yra įsipareigojama dėl rezultato, tai atsakomybė bus taikoma būtent už rezultato nebuvimą. Toks rangos ir paslaugų teikimo sutarčių atribojimo aiškinimas atitinka kasacinio teismo praktiką (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-543/2012). Kasacinis teismas taip pat konstatavęs, kad atribojant rangos ir paslaugų sutartis svarbu nustatyti, ar šalys susitarė dėl darbų atlikimo, kuriais bus sukuriamas ar pagaminamas atskiriamas nuo pačių veiksmų objektas, turintis savarankišką vertę, kurį būtų įmanoma savarankiškai perduoti užsakovui (rangos sutartis), ar buvo susitarta dėl tam tikros veiklos, kurios rezultatas neatskiriamas nuo pačių veiksmų (paslaugų teikimas) (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-110/2013).

2817. Įvertinus byloje pateiktą 2016-05-24 Vienkartinio valymo darbų sutartį Nr. 16-05-24, pripažintina, jog ginčo šalis siejo sutartiniai santykiai, šalys susitarė dėl objekto fasado plokščių valymo (esminė sutarties sąlyga), t.y. dėl atlikimo darbų, kuriais būtų sukuriamas ar pagaminamas atskiriamas nuo pačių veiksmų objektas, turintis savarankišką vertę, kurį būtų galima perduoti atsakovui. Be to, iš sutarties turinio matyti, kad šalys, detalizuodamos sutarties vykdymą, nustatė rangai būdingas darbų perdavimo-priėmimo taisykles. Minėtos nuostatos suponuoja išvadą, jog tarp ginčo šalių buvo susiklostę rangos sutartiniai teisiniai santykiai.

2918. Be to pažymėtina, jog ginčo šalis siejo ne tik rangos, bet ir nuomos paslaugų santykiai, kadangi ieškovas nuomojo įrangą, už kurią ieškovui turėjo atsiskaityti atsakovas.

30

31Dėl sutarties dalyko ir sutartyje nurodytos kainos

3219. Ginčo šalys skirtingai aiškino sutarties dalyko apimtį: ieškovas laikėsi pozicijos, kad sutarties dalykas yra konkretūs valymo darbai (plokščių nuvalymas nuo dulkių, be cheminių priemonių), siedamas juos su konkrečia kaina (0,60 Eur už kv. m. be PVM), tuo tarpu atsakovas laikėsi pozicijos, kad sutarties dalykas irgi yra vienkartinį fasado plokščių valymo darbai (nekonkretūs, pagal poreikį darbai pašalinti bet kokiai taršai nuo plokščių) už sutartą konkrečią (0,60 Eur už kv. m. be PVM) kainą.

3320. Rangos sutartyje aptartų darbų kainos nustatymą reguliuoja bendrosios rangos sutarčių taisyklės, įtvirtintos CK 6.653 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais: sutartyje nurodant konkrečią kainą arba įtvirtinant kainos apskaičiavimo būdus ir kriterijus. Rangos sutarties kainą nustato šalys ir kaina tampa sutarties sąlyga. Sutartyje nustatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti arba apytikrė sąmata, kuri nuo to momento, kai ją patvirtina užsakovas, tampa sutarties dalimi (CK 6.653 straipsnio 3 dalis).

3421. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog 2016-05-24 Vienkartinio valymo darbų sutartyje Nr. 16-05-24, ginčo šalys 2.2. punktu susitarė, kad darbai bus apmokami pagal faktiškai atliekamų darbų kiekius ir įkainius, nurodydami sutarties 2.2.1. punktu 0,6 Eur už kv.m išvalyto ploto plius V. D. papildomų prie sutarties priedų, sąmatų ginčo šalys nesiderėjo.

3522. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovas teigė, jog sutartyje nurodyta kaina, t.y. 0,6 Eur plius PVM už kv.m., yra fasado plokščių valymo kaina neagresyviomis priemonėmis (t.y. be cheminių medžiagų). Aplinkybę, kad valymo paslaugos naudojant chemines medžiagas yra brangesnės (nes kainoje yra medžiagų kaina ir pan.), ieškovas įrodinėjo pateikdamas UAB „Nobaltis“ teikiamų valymo paslaugų kainoraštį (galiojo iki 2016-12-31). Bylos duomenimis nustatyta, jog pagal UAB „Nobaltis“ teikiamų valymo paslaugų kainoraštį (galiojusį iki 2016-12-31) paslaugos Pastatų sienų, fasadų, šaligatvių plovimas naudojant aukštą slėgį arba paslaugos Langų cheminis valymas iš vidaus ir lauko pusės (su rėmais ir palangėmis) kaina yra 1,00 Eur plius PVM už kv.m.; paslaugos Langų drėgnas valymas iš vidaus ir lauko pusės (su rėmais ir palangėmis) kaina yra 0,60 Eur plius PVM už kv.m. Be to, liudytoja G. B. paaiškino, kad nors su atsakovu kaina buvo suderinta, tačiau atsakovui nesiuntė komercinio pasiūlymo.

3623. Ieškovas savo poziciją dėl paslaugos ir kainos santykio taip pat įrodinėjo ir Vienkartinių valymo paslaugų teikimo sutartimi Nr. EK/V-15/06/25 ir jos Priedais Nr. 1 (sudarytas 2015-06-25) ir Nr. 2 (sudarytas 2016-06-03), sudarytos tarp atsakovo (užsakovas) ir UAB eKopija (vykdytojas). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog pagal Vienkartinių valymo paslaugų teikimo sutarties Nr. EK/V-15/06/25 Priedą Nr. 1, sudarytos 2015-06-25, Langų valymo paslaugos kaina (2015 m.) buvusi 0,8 Eur plius PVM už kv.m., pažymint, jog kiti papildomi darbai užsakomi atskiru susitarimu. Pagal tos pačios minėtos sutarties Nr. EK/V-15/06/25 Priedą Nr. 2, sudarytą 2016-06-03, nurodytų fasado valymo darbų (pilnai ir tinkamai atlikti fasado valymo darbus po statybos bei montavimo darbų su visa reikiama įranga bei valymo priemonėmis), be nuomojamos įrangos, (2016 m.). kaina yra 1,10 Eur plius PVM už kv.m., taip pat pažymint, jog kiti papildomi darbai užsakomi atskiru susitarimu.

3724. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo argumentus teigė, jog prieš sudarant sutartį ieškovui buvo sudarytos visos galimybės apžiūrėti objektą, susipažinti ir įvertinti reikiamų valyti fasado plokščių būklę bei įvertinti ir nusistatyti būdus bei priemones, kurių reikia sutarčiai įvykdyti, t.y. tinkamai nuvalyti fasado plokštes, nurodydamas, kad ieškovui valymo paslaugos yra profesinė veikla ir geriausia žinoma, kokias valymo priemones reikia naudoti, kad būtų nuvalytos plokštės – pasiektas rezultatas. Teigė, jog šalys buvo susitariusios dėl valymo paslaugų atlikimo tinkamai ir visa apimtimi, o ne dėl valymo nuo statybinių dulkių.

3825. Rangos sutarties kaina, jos rūšies (konkreti ar apytikslė) nustatymas ir rangos sutarties dalykas yra rangos sutarties sąlygos, kurių turinys turi būti aiškinamas pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles. Pagal Lietuvos A. T. praktiką, suformuotą konkrečiose bylose, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo dėl vienos iš šalių (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-406/2000, skelbta T. P. 14; Nr. 3K-3-424/2004; ir kt.).

3926. Lietuvos A. T., aiškindamas CK normas, reglamentuojančias šalių galimybę keisti rangos sutarties kainą, yra nurodęs, kad statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme nenustatyta galimybės jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams būtinų išlaidų (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-543/2006; Nr. 3K-3-505/2005; ir kt.). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad šalys, nustatančios rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo pasekmes, o kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų. Konkrečios kainos keitimas prievolių vykdymo atveju gali būti tik išimtiniais atvejais. Tokios išimtys nustatytos bendrosiose rangos normose (CK 6.653 straipsnio 6 dalis) bei specialiosiose statybos rangos sutartis reglamentuojančiose normose – CK 6.684 straipsnio 4 dalyje ir 6.685 straipsnyje.

4027. Lietuvos Respublikos CK 6.645 straipsnio 1 dalis numato, kad rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui visą reikiamą informaciją, susijusią su darbų atlikimu, taip pat informaciją apie darbui atlikti būtinas medžiagas bei darbui atlikti reikalingą laiką.

4128. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo šalys susitarė dėl vienkartinių valymo darbų atsakovo objekte bei preliminaraus valomo ploto - 1800 kv. m. (1.1. punktas), o sutarties 2 punktu numatė fiksuotą 0,60 Eur be PVM darbų įkainį už kv. m. plotą. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas atsakovui būtų siuntęs komercinį pasiūlymą ir siūlęs fasado plokščių cheminį valymą konkrečiomis priemonėmis. Nustatytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog šalys, tik apibrėždamos konkrečią paslaugą (esminę sutarties sąlygą) galėjo derėtis ir susitarti dėl konkretaus fiksuoto kv. m. įkainio. Pažymėtina tai, jog abi sutarties šalys yra verslininkės, savo srities profesionalės, kurioms teisiniuose santykiuose keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, tačiau dėl sutarties sąlygų derėjosi neatsakingai. Iš atsakovo įrodymų ir liudytojo R. M. paaiškinimų nustatyta, jog atsakovo atstovas kaip atsakingas asmuo (sutarties 3.2. punktas) apžiūrint objektą nedalyvavo ir leido ieškovo atstovui apžiūrėti vienam. Be to, atsižvelgiant į tai, jog sutartis dėl vienkartinių paslaugų, kurių atlikimo trukmė tik 3-4 dienos, atsakovo atstovas į objektą atvyko tik paskutinę valymo darbų dieną (2016-05-30), t.y. visą tą laiką valymo proceso nekontroliavo, kai tokią teisę turėjo. Atkreiptina ir į tai, jog ginčo šalims derantis dėl sutarties sąlygų, atsakovas nereiškė jokių specialių ir papildomų reikalavimų valymui (byloje nėra duomenų apie tai, jog šalys būtų apsitarusios dėl specialių valymo priemonių, ar dėl specialių valymo plotų ir pan.), o pateikdamas el. susirašinėjimo metu pastato išorinio vaizdo mažo formato nuotraukas, nuotraukų, kuriose matyti ant fasado plokščių statybinių medžiagų likučiai ieškovui savalaikiai nepateikė, kai tokias nuotraukas atsakovas pateikė ieškovui tik paslaugų atlikimo proceso pabaigoje. Teismas sutinka su ieškovo ir jo atstovų argumentais, jog ieškovas neturėjo galimybių tinkamai įsivertinti fasado plokščių būklės dėl pačio objekto specifikos, kaip, pastato aukščio, dydžio, pastato vertinamosios dalies – jo išorės, todėl pateisinamai negalėjo numatyti fasado plokščių taršos sudėtingumo, pačio kiekio. Minėtas specifines aplinkybes patvirtina ir tai, jog ginčo šalys valymo darbams atlikti tuo pačiu susitarė dėl bokštelio nuomos.

4229. Esant tokiai situacijai, teismas sprendžia, jog ieškovui neturint iki sutarties sudarymo informacijos apie fasado plokščių taršą ir jos negalint suteikti atsakovui, atitinkamai negalėjo sudaryti susitarimo dėl tokios paslaugos, todėl yra pagrindas konstatuoti buvus šalių susitarimą dėl fasado plokščių valymo darbų be specialių priemonių.

43

44Dėl darbų kokybės pagal sutartį

4530. Lietuvos Respublikos CPK 12 straipsnyje įtvirtintas rungimosi principas, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnyje, apibrėžiančiame šalių įrodinėjimo pareigą. Lietuvos Respublikos CPK 17 straipsnyje nustatyta, kad šalių teisės ir pareigos yra lygios, o Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 2 dalyje – kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame kodekse nustatytas išimtis. Pažymėtina, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal pirmiau nurodytą Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą ne vienu įrodymu ir jo pagrindu daromomis prielaidomis, bet visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-98/2008; Nr. 3K-3-428/2010; kt.).

4631. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl to, kad atsakovas su ieškovu laiku neatsiskaitė pagal sutartį. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimu, tvirtina, jog ieškovas ne tik vykdydamas sutartį nepasiekė tinkamo rezultato, bet ir pažeidė sutarties vykdymo terminus ir sutartyje nustatytu terminu neatliko fasado plokščių valymo darbų. Būtent dėl šių dviejų priežasčių atsakovas ir buvo priverstas sutartį su ieškovu nutraukti dėl esminio sutarties pažeidimo iš ieškovo pusės.

4732. Lietuvos Respublikos CK 6.644 staipsnio 1 dalyje nustatyta, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Taigi, atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą.

4833. Lietuvos teismų praktikoje išaiškinta, jog darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuris užfiksuoja du tarpusavyje susijusius veiksmus: darbų rezultato pridavimą ir darbų rezultato priėmimą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas dokumentas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-484/2007; Nr. 3K-3-19/2009; kt.). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad atliktų darbų priėmimo–perdavimo akte yra nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, taip pat atliktų darbų trūkumai (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-361/2007). Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą, tačiau juo nekeičiamos sutarties sąlygos, jeigu rangos sutartyje šalys to nenumatė. Atliktų darbų priėmimas nesiejamas su atliktų darbų kaina (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-19/2009). Atsižvelgiant į tokią darbų priėmimo–perdavimo akto sampratą bei reikšmę, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo dokumentu šalys patvirtina realią faktinę situaciją – konkrečius rangovo atliktus ir užsakovui perduodamus darbus, jų apimtį, užsakovo pastabas dėl kokybės ir pan. Šio akto reikšmės ir turinio nekeičia tai, perduodami visi rangos sutartyje sulygti atlikti darbai (visas objektas) ar tam tikra jų dalis (darbų etapo rezultatas, tarpiniai darbai ar pan.), nes tokio dokumento paskirtis yra fiksuoti užsakovui perduodamą konkretų atliktų darbų rezultatą, kartu fiksuojant tiek perdavimo ir priėmimo faktus, tiek perduodamų darbų būklę, atitiktį kokybės reikalavimams ir pan.

49Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis). <…> Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Kolegija pažymi, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-17/2007).

5034. 2016-05-24 sudarytoje Vienkartinio valymo darbų sutartimi ginčo šalys 1.1. punktu susitarė dėl preliminaraus valymo ploto – 1800 kv. m., 3.1. punktu - dėl darbų atlikimo termino, t.y. nuo 2016-05-28 iki 2016-05-30, o sutarties 3.2. punktu - dėl darbų perdavimo bei priėmimo pasirašant darbų perdavimo-priėmimo aktą.

5135. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas 2016-05-28 parengė Darbų atlikimo aktą Nr. 28, jame nurodydamas darbų pavadinimą - Fasado valymo darbai, kurių kaina be PVM už kv. m. – 0,60 Eur, kiekis – 1800 kv. m.; galutinė suma su PVM 1306,80 Eur. Nustatyta, jog Darbų atlikimo aktas Nr. 28 yra patvirtintas ieškovo vienašališkai; atsakovo aktas nepasirašytas. Ieškovas pateikdamas rašytinius įrodymus (el. susirašinėjimą) paaiškino, kad paskutinę darbų vykdymo dieną ieškovo darbuotojams buvo trukdoma dirbti objekte (dalis fasado užstatyta), apie tai jis informavo atsakovą, nurodė, jog tuo metu paaiškėjus valymo poreikiams jau prasidėjo konfliktas su atsakovu.

5236. Minėtas aplinkybes, kad ieškovo darbų nepriėmė ir nurodyto Darbų atlikimo akto atsakovas nepasirašė patvirtino ir apklaustas liudytojas R. M., kuris tuo metu buvo atsakovo atsakingas asmuo vykdant ginčo sutartį. Liudytojas R. M. paaiškindamas ginčo tarp šalių aplinkybes laikėsi atsakovui palankios, bet nenuoseklios, pozicijos, iš pradžių tvirtindamas, kad ieškovo blogos kokybės darbų (tuo metu kaip atsakovo atstovas) negalėjęs priimti, nes tarp nuvalyto ir nenuvalyto fasado plotų nebuvę jokio skirtumo, paskui abejodamas paaiškino, jog galbūt tik 10 procentų fasado plokščių ieškovo darbuotojai nuvalė kokybiškai, o dar vėliau nurodė, jog kokybiškai nuvalyta apie 25 procentus fasado; be to, kaip paaiškino liudytojas, ieškovas vėlavo atlikti valymo darbus.

5337. Teismas, nesutikdamas su atsakovo argumentais ir liudytojo paaiškinimais dėl ieškovo darbų kokybės, atmeta juos kaip nepagrįstus, kadangi perimdamas konkrečius akte nurodytus darbus, atsakovas turėjo galimybę akte pažymėti apie jų trūkumus, o, to nepadaręs, praranda galimybę remtis perimtų darbų trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), nepriklausomai nuo to, perduoti visi sutartyje sulygti darbai ar jų dalis. Atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos CK 6.662 staipsnio reikalavimą priimti ieškovo (rangovo) perduodamus darbo rezultatus, todėl ieškovas (rangovas) pagrįstai vienašališkai pasirašė perdavimo aktą. Papildomai akcentuotina, jog kasacinis teismas išaiškinęs, kad toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-17/2007). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog byloje esantis ieškovo (rangovo) pateiktas 2016-05-28 Darbų atlikimo aktas negaliojantis arba ginčijamas.

54

55Dėl informavimo pareigos

5638. Lietuvos Respublikos CK 6.659 straipsnyje nustatyta, kad rangovas privalo įspėti užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai yra aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugai. Rangovas, neįspėjęs užsakovo apie tokias aplinkybes, neturi teisės jomis remtis ir atsako už daikto trūkumus.

5739. Kaip jau minėta, ieškovas atlikęs sutartimi sulygtus darbus, 2016-06-01 išsiuntė atsakovui Pretenziją dėl sutarties sąlygų nevykdymo, pranešdamas, jog darbai pagal sutartį yra atlikti ir kartu informuodamas apie paaiškėjusius valymo poreikius bei siūlydamas atsakovui derinti paslaugos kainą (papildomus darbus), kadangi valymo paslaugos naudojant chemines medžiagas įkainis didesnis. Taip pat 2016-06-02 ieškovas, negavęs iš atsakovo atsakymo į 2016-06-01 siųstą Pretenziją, išsiuntė atsakovui pranešimą dėl sutarties sustabdymo. Atsakovas 2016-06-02 Pretenzija dėl įsipareigojimų nevykdymo atsakovas nurodė, jog ieškovas valymo darbų pagal sutartį neatliko (nenuvalyti klijai, hermetikų likučiai, dulkės ir šiukšlės), ieškovas atsisakė valyti plokštes su kitomis priemonės, nes jos neįvertintos (sutartimi), todėl atsakovas nutraukė sutartį su ieškovu dėl ieškovo sutarties esminių pažeidimų.

5840. Taigi ieškovas, kuriam paaiškėjo valymo procese valymo nauji poreikiai ir dėl kurių nebuvo tarp šalių susitarta, norėdamas išvengti jam galinčių kilti neigiamų padarinių, sustabdė darbus ir įspėjo atsakovą. Priešingu atveju, to neįvykdęs ieškovas (rangovas) veiktų savo rizika ir prisiimtų atsakomybę dėl sutartimi neaptartų darbų. Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju dėl to nepagrįsti atsakovo argumentai, kad ieškovas neturėjo pareigos sustabdyti darbų (pasak atsakovo nutraukti sutartį), priešingai, toliau vykdydamas sutartį, ieškovas veikė apdairiai ir rūpestingai. Todėl teismas neturi pagrindo nesutikti ir su aukščiau aptarta ieškovo pozicija, jog paaiškėjus valymo procese kitiems valymo poreikiams, ieškovas informavo ir pasiūlė atsakovui derėtis dėl papildomai abipusių nuolaidų taikiu būdu. Tokia pozicija, teismo vertinimu, atitinka sutarčių vykdymo principų nuostatas dėl sutarties tinkamo, sąžiningo vykdymo, šalių bendradarbiavimo.

59

60Dėl sutarties nutraukimo

6141. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog nesutiktina ir su tokiais atsakovo pateiktais argumentais, jog ieškovui (rangovui) laiku neįvykdžius sutarties arba ją vykdant lėtai, atsakovas (užsakovas) turėjo teisę atsisakyti sutarties. Byloje nėra pagrįstų įrodymų, iš kurių neabejotinai būtų matyti, jog ieškovas (rangovas) sutarties per nustatytą terminą būtų neįvykdęs, kad atsakovas (užsakovas) būtų bendradarbiavęs su ieškovu (rangovu) arba pasireiškė ieškovo (rangovo) aplaidus bendradarbiavimas su atsakovu (užsakovu), ką įstatymas įpareigoja daryti šalis, tokiu atveju nebūtų kilęs minėtas ginčas, nebūtų pažeistos realios ir tariamos šalių teisės.

6242. Akcentuotina, jog vien tai, kad atsakovas pasamdė kitą bendrovę, kuri, kaip teigia atsakovas, atliko fasado plokščių valymo darbus ginčo objekte su cheminėmis priemonėmis, nereiškia, kad atsakovas neturi pareigos sumokėti už darbą ieškovui. PVM sąskaitoje - faktūroje, pagal kurią UAB eKopija suteikė paslaugas atsakovui po to, kai atsakovas su ieškovu nutraukė sutartį, nurodyta, kad siūloma apmokėti už atliktus valymo darbus pagal kitokį įkainį, t.y. 1,10 Eur už kv. m. plius PVM; be to, fasado valymo kiekis nurodytas kitoks, t.y. 2268 kv. m.; sutartimi valymo darbų atlikimo data numatyta 2016-06-27 – 2016-07-01 laikotarpyje, kai faktinė darbų atlikimo data fiksuota Darbų atlikimo aktu tik 2016-07-21, t.y. beveik po dviejų mėsesių laikotarpio nuo valymo darbų atlikimo tarp ginčo šalių. Iš byloje esančios 2016-08-23 PVM sąskaitos –faktūros E Nr. 161156, pasirašytinos UAB eKopija, KG Constructions UAB ir UAB Embritas atstovų, nenustatyta, kad mokėtina suma 3018,71 Eur yra už valymo paslaugas pagal Vienkartinių valymo paslaugų teikimo sutarties Nr. EK/V-15/06/25 Priedą Nr. 2 (sudarytą 2016-06-03) arba už valymo darbus objekte adresu Šilutės pl. 119, Klaipėda. Be to atkreiptina, jog Vienkartinių valymo paslaugų teikimo sutartį Nr. EK/V-15/06/25 ir du jos Priedus yra sudariusios tik UAB eKopija ir KG Constructions UAB; UAB Embritas nėra šios sutarties šalis, tačiau, kaip jau minėta, UAB Embritas atstovo PVM sąskaita - faktūra pasirašyta.

6343. Vien tai, kad atsakovas pasamdė kitą įmonę, nesuteikia teismui pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas neatliko fasado plokščių valymo paslaugų pagal sutartį arba jos buvo nekokybiškai atliktos, o atsakovas pagrįstai atsisakė pasirašyti atliktų darbų aktą ir nutraukė su ieškovu sutartį.

64

65Dėl kitų aplinkybių tarp ginčo šalių

6644. Pažymėtina, kad kitos byloje nurodomos aplinkybės, kaip dėl atsakovui kilusios problemos su ieškovo neblaiviais darbuotojais, kaip teritorijos taršos ir pan., šioje byloje neturi reikšmės, nes yra išeinančios už ieškinio reikalavimo ribų. Be to, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo nutartys Nr. 3K-3-252/2010; Nr. 3K-3-107/2010; Nr. 3K-3-536/2010; Nr. 3K-3-382/2010).

6745. Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą ir teismų formuojamą praktiką bei įvertinus byloje esančius įrodymus apie atsakovo (užsakovo) sudarytas sąlygas darbams atlikti, darbų (ne)priėmimo aplinkybes, ieškovo (rangovo) atliktų darbų apimtis ir terminus, kokybę, teismas sprendžia, kad nustatytos rangos sutarties vykdymo aplinkybės nesudarė pagrindo atsakovui (užsakovui) neatsiskaityti su ieškovu (rangovu) už jo atliktus darbus pagal sutartį, todėl ieškovo ieškinys kaip pagrįstas, tenkintinas. Teismui tenkinus ieškinį, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 1548,80 Eur skolos už atliktus darbus.

6846. Kadangi laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido jos įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio l dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis), todėl esant ieškovo prašymui, iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 11,15 Eur delspinigių.

6947. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu. Spręstina, kad atsakovas turi pareigą mokėti 6 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovui iš atsakovo priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1559,95 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7048. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kad patyrė 39,00 Eur žyminio mokesčio, 1028,50 Eur advokato pagalbai apmokėti išlaidų. Kadangi ieškinys yra tenkinamas, ieškovui iš atsakovo priteisiamas 39,00 Eur žyminis mokestis, 1028,50 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

7149. Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 3,75 Eur pašto išlaidų.

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271 straipsniais, teismas

Nutarė

73Ieškinį tenkinti.

74Priteisti iš atsakovo UAB „KG Constructions“, į.k. ( - ), 1548,80 Eur skolos, 11,15 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą (1559,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1067,50 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Nobaltis“, į.k. ( - ), naudai.

75Priteisti iš atsakovo UAB „KG Constructions“, į.k. ( - ), 3,75 Eur pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

76Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,... 2. sekretoriaujant Julijai Grinko,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Nobaltis“ atstovei advokato padėjėjai Laurai... 4. dalyvaujant atsakovo UAB „KG Constructions“ atstovui Vyteniui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. ... 7. Teismas... 8. 1. Ieškovas UAB „Nobaltis“, patikslindamas ieškinio... 9. 2. Ieškovas nurodė, kad kreditorius UAB „Nobaltis“... 10. 3. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Nobaltis“... 11. 4. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB... 12. 5. Ieškovo atstovė advokato padėjėja 13. 6. Teismo posėdžio metu liudytoja (ieškovo pusėje) 14. 7. Su ieškiniu nesutikdamas savo Atsiliepime atsakovas UAB „KG... 15. 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas 16. 9. Teismo posėdžio metu (baigiamosiose kalbose) atsakovo... 17. 10. Teismo posėdžio metu liudytojas (atsakovo pusėje)... 18. Ieškinys tenkintinas.... 19. 11. Sandoriai – yra sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai,... 20. 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos... 21. ... 22. Dėl šalių sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo... 23. 13. Siekiant tinkamai išspręsti šalių ginčą yra būtinas šalių... 24. 14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog ginčo šalys 2016-05-24 sudarė... 25. 15. Pagal Lietuvos A. T. išaiškinimą, rangos sutarties... 26. Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje... 27. 16. Taigi, nors ir rangos, ir paslaugų sutartys yra dėl veiksmų atlikimo,... 28. 17. Įvertinus byloje pateiktą 2016-05-24 Vienkartinio valymo darbų sutartį... 29. 18. Be to pažymėtina, jog ginčo šalis siejo ne tik rangos, bet ir nuomos... 30. ... 31. Dėl sutarties dalyko ir sutartyje nurodytos kainos... 32. 19. Ginčo šalys skirtingai aiškino sutarties dalyko apimtį: ieškovas... 33. 20. Rangos sutartyje aptartų darbų kainos nustatymą reguliuoja bendrosios... 34. 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog 2016-05-24 Vienkartinio valymo darbų... 35. 22. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovas teigė, jog sutartyje... 36. 23. Ieškovas savo poziciją dėl paslaugos ir kainos... 37. 24. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo argumentus... 38. 25. Rangos sutarties kaina, jos rūšies (konkreti ar apytikslė) nustatymas ir... 39. 26. Lietuvos A. T., aiškindamas CK normas,... 40. 27. Lietuvos Respublikos CK 6.645 straipsnio 1 dalis numato, kad rangovas iki... 41. 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo šalys susitarė dėl vienkartinių... 42. 29. Esant tokiai situacijai, teismas sprendžia, jog ieškovui neturint iki... 43. ... 44. Dėl darbų kokybės pagal sutartį ... 45. 30. Lietuvos Respublikos CPK 12 straipsnyje įtvirtintas rungimosi principas,... 46. 31. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl to, kad... 47. 32. Lietuvos Respublikos CK 6.644 staipsnio 1 dalyje nustatyta, jog rangos... 48. 33. Lietuvos teismų praktikoje išaiškinta, jog darbų perdavimas ir... 49. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas... 50. 34. 2016-05-24 sudarytoje Vienkartinio valymo darbų sutartimi ginčo šalys... 51. 35. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas 2016-05-28 parengė Darbų... 52. 36. Minėtas aplinkybes, kad ieškovo darbų nepriėmė ir nurodyto Darbų... 53. 37. Teismas, nesutikdamas su atsakovo argumentais ir... 54. ... 55. Dėl informavimo pareigos ... 56. 38. Lietuvos Respublikos CK 6.659 straipsnyje nustatyta, kad rangovas privalo... 57. 39. Kaip jau minėta, ieškovas atlikęs sutartimi sulygtus darbus, 2016-06-01... 58. 40. Taigi ieškovas, kuriam paaiškėjo valymo procese valymo nauji poreikiai... 59. ... 60. Dėl sutarties nutraukimo... 61. 41. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog nesutiktina ir su tokiais atsakovo... 62. 42. Akcentuotina, jog vien tai, kad atsakovas pasamdė kitą bendrovę, kuri,... 63. 43. Vien tai, kad atsakovas pasamdė kitą įmonę, nesuteikia teismui pagrindo... 64. ... 65. Dėl kitų aplinkybių tarp ginčo šalių... 66. 44. Pažymėtina, kad kitos byloje nurodomos aplinkybės, kaip dėl atsakovui... 67. 45. Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą ir teismų formuojamą praktiką... 68. 46. Kadangi laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido jos... 69. 47. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6... 70. 48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 71. 49. Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 3,75 Eur pašto... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271... 73. Ieškinį tenkinti.... 74. Priteisti iš atsakovo UAB „KG Constructions“, į.k. ( - ), 1548,80 Eur... 75. Priteisti iš atsakovo UAB „KG Constructions“, į.k. ( - ), 3,75 76. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...