Byla 1-95-870/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Liudvinavičienė, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant prokurorui Tomui Uldukiui, kaltinamajam V. T., jo gynėjui advokatui Viktorui Rutkauskui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2V. T., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 9 klasių išsilavinimą, nevedęs, bedarbis, gyv. ( - ), teistas: 1) 1998 m. sausio 29 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK), galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., 271 straipsnio 2 dalį, 271 straipsnio 3 dalį, 278 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 42 straipsniu, laisvės atėmimu 4 metams su ½ turto konfiskavimu; 2) 1998 m. gegužės 15 d. nuosprendžiu pagal BK, galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., 271 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 35 straipsniu, laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams su ½ turto konfiskavimu; vadovaujantis BK 42 straipsnio 3 dalimi, bausmė subendrinta su 1998 m. sausio 29 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams su ½ turto konfiskavimu; 3) 1998 m. lapkričio 30 d. nuosprendžiu pagal BK, galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., 271 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams su ¼ turto konfiskavimu, vadovaujantis BK 42 straipsnio 3 dalimi, bausmė subendrinta su 1998 m. gegužės 15 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams su ½ turto konfiskavimu; 1999 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi, vadovaujantis BK 54² straipsniu, paleistas lygtinai neatlikęs 1 metų 10 mėnesių 10 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės; 2003 m. lapkričio 24 d. nutartimi veika 1998 m. lapkričio 30 d. nuosprendyje iš BK, galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., 271 straipsnio 2 dalies perkvalifikuota pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 4 metams, panaikintas turto konfiskavimas; 4) 2000 m. kovo 14 d. nuosprendžiu pagal BK, galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., 271 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams su ¼ turto konfiskavimu, vadovaujantis BK 43 straipsnio 1 ir 3 dalimis, bausmė subendrinta su 1998 m. lapkričio 30 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 4 mėnesiams 10 dienų su ¼ turto konfiskavimu; 5) 2000 m. gegužės 24 d. nuosprendžiu pagal BK, galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., 16 straipsnio 2 dalį, 272 straipsnio 3 dalį, 278 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 42 straipsnio 1 dalimi, laisvės atėmimu 7 metams su ½ turto konfiskavimu; vadovaujantis BK 43 straipsnio 1 dalimi, bausmė subendrinta su 1998 m. lapkričio 30 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 7 metams 6 mėnesiams su ½ turto konfiskavimu; 2000 m. lapkričio 21 d. nutartimi, vadovaujantis BK 42 straipsnio 2 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su 2000 m. kovo 14 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 7 metams 6 mėnesiams su ½ turto konfiskavimu; 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi veika 2000 m. gegužės 24 d. nuosprendyje iš BK, galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., 16 straipsnio 2 dalies, 272 straipsnio 3 dalies perkvalifikuota pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 2 dalį, iš BK, galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., 278 straipsnio 1 dalies perkvalifikuota pagal BK 187 straipsnio 3 dalį, pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 2 dalį paskirta bausmė - laisvės atėmimas 5 metams 6 mėnesiams, pagal BK 187 straipsnio 3 dalį paskirta bausmė - areštas 40 parų; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos, paskirta bausmė - laisvės atėmimas 5 metams 6 mėnesiams; vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su 1998 m. lapkričio 30 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 metams. 2003 m. spalio 8 d. nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsniu, 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutartis patikslinta, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 8 dalimis, subendrintos 2000 m. kovo 14 d., 2000 m. gegužės 24 d. nuosprendžiais ir 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi paskirtos bausmės, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 5 metams 6 mėnesiams; 2003 m. lapkričio 5 d. nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsniu, paleistas lygtinai neatlikęs 1 metų 7 mėnesių 11 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės; 6) 2004 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, bausmė subendrinta su 2003 m. spalio 8 d. nutartimi paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 9 mėnesiams su 150 Lt turto konfiskavimu; 2004 m. lapkričio 11 d. nuosprendžiu panaikintas 2004 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu paskirtas 150 Lt konfiskavimas; 7) 2004 m. lapkričio 10 d. nuosprendžiu pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 72 straipsniu, laisvės atėmimu 4 mėnesiams ir 60 Lt vertės turto konfiskavimu; 2005 m. sausio 24 d. nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 8 ir 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2004 m. lapkričio 10 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 11 mėnesių ir 60 Lt vertės turto konfiskavimas; 8) 2007 m. spalio 3 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams; 2008 m. kovo 6 d. nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsniu, paleistas lygtinai neatlikęs 3 mėnesių 25 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės, įpareigojant per likusį bausmės dalies laikotarpį du kartus per mėnesį registruotis pataisos inspekcijoje pagal gyvenamąją vietą, uždraudžiant išeiti iš namų nuo 23.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu; 9) 2009 m. gegužės 4 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams; 2009 m. rugpjūčio 21 nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 3 dalies 3 punktu, paleistas lygtinai neatlikęs 1 mėnesio 6 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės, įpareigojant du kartus per mėnesį registruotis pataisos inspekcijoje įstaigoje pagal gyvenamąją vietą, 10) 2010 m. gegužės 31 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį 5 MGL (650 Lt) bauda; 11) 2011 m. rugsėjo 30 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 4 dalį areštu 25 paroms, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2010 m. gegužės 31 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė - areštas 25 paroms ir 5 MGL (650Lt) dydžio bauda; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi 2011 m. rugsėjo 30 d. nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2010 m. gegužės 31 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, kuri 2011 m. gegužės 24 d. nutartimi pakeista į areštą 2 paroms, paskirta galutinė subendrinta bausmė – areštas 27 paroms; 12) 2012 m. vasario 21 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams 2 mėnesiams; 13) 2012 m. gegužės 3 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams; 14) 2012 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bausmė subendrinta su 2012 m. vasario 21 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 5 mėnesiams; 15) 2012 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, bausmė subendrinta su 2012 m. vasario 21 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 metams 9 mėnesiams; 2012 m. birželio 29 d. nutartimi subendrintos 2012 m. gegužės 3 d., 2012 m. gegužės 9 d. ir 2012 m. gegužės 22 d. nuosprendžiais paskirtos bausmės, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 3 mėnesiams; 16) 2012 m. liepos 16 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 4 dalį areštu 45 paros, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, bausmė subendrinta su 2012 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 metams 10 mėnesių; 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi 2012 m. liepos 16 d. nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2012 m. birželio 29 d. nutartimi paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 4 mėnesiams, bausmę atlikęs 2014 m. birželio 13 d.; 17) 2017 m. birželio 6 d. nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, paskirta laisvės apribojimo bausmė, uždrausta 2 mėnesius lankytis Vilniaus tabore, teistumas neišnykęs,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 3 dalyje,

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5V. T. 2017-05-29 apie 17.10 val. miškelyje, esančiame romų bendrijoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 185-1, Vilniuje, neteisėtai, rasdamas įgijo labai didelį kiekį bet ne mažiau kaip 0,32013 g. narkotinės medžiagos – karfentanilio, po ko dalį -0,31482 g. rastos narkotinės medžiagos – karfentanilio nugabeno į ( - ), kur užkasus į žemę, nurodytą kiekį narkotinės medžiagos – karfentanilio perslėpė, o likusį kiekį – ne mažiau kaip 0,00531 g. narkotinės medžiagos - karfentanilio atgabeno į Vilniaus m. nakvynės namų kambarį Nr. 49, esantį ( - ), kuriame šį kiekį - 0,00531 g. narkotinės medžiagos - karfentanilio laikė minėtame kambaryje iki 2017-05-29 19.10 val., kai nurodytu laiku pastate, esančiame ( - ) buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie 2017-05-29 19.20 val. kambario Nr. 49, esančio ( - ), kratos metu rado ir paėmė 0,00531 g. narkotinės medžiagos – karfentanilio, o kitas kiekis – 0,31482 g. narkotinės medžiagos – karfentanilio buvo rastas paslėptas žemėje 2017-05-29 19.49 val. įvykio vietos apžiūros metu, esančiame adresu ( - ). Šiais savo veiksmais V. T. padarė nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 3 dalyje.

6Kaltinamasis V. T. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad kaltę pripažįsta dalinai, narkotikų neplatino. Narkotinę medžiagą karfentanilį rado atsitiktinai, bet kas galėjo ją rasti. Kai sulaikė policijos pareigūnai, jis parodė kur yra narkotinė medžiaga. Aplinkybes prokuroras nurodė teisingai. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus. Ilgus metus vartojo narkotikus, juos pirkdavo Romų tabore, pas tokią H., viršutiniame tabore. Vieną dieną, buvo lyg gegužės mėnuo, laukdamas kada ji atneš jam dozę, jis nuleido galvą, kasinėjo, spardė žemę. Jis pamatė, kad žemė šviežiai užpilta, po tuo sluoksniu pamatė stiklainį įvyniotą į juodą maišą. Jis atsivyniojo, pažiūrėjo kas ten. Kadangi yra vartojantis, tą stiklainį paėmė, pernešė, paslėpė ( - ). Net nesuvokė koks ten kiekis. Tuos narkotikus ėmė sau, norėjo suvartoti, bet nebūtų suvartojęs, nes tik pabandęs buvo praradęs sąmonę. Kai atsipeikėjo, kambary pamatė keturis pareigūnus. Jie nurodė atiduoti (narkotikus) arba kalės 10 metų. Jis jiems iškart pasakė, kad atiduos, nuvažiavo ten kur užkasė, jie buvo keturiese, jis atidavė. Tuo metu buvo labai apsvaigęs ir nuo kitokių narkotikų, todėl net negali pasakyti, kodėl jis ten tuos narkotikus paslėpė, turėjo tikslą suvartoti. Kai pamatė tą stiklainį, jam pasirodė, kad tai per didelis kiekis, kad būtų narkotikai. Jis pirmą kartą gyvenime matė tokį kiekį. Stiklainį parodė pareigūnams, nes jie (pareigūnai) matė, kai jis iškasė tą medžiagą. Pareigūnai taip pasakojo. Po to jis jiems iš akiračio dingo, nuėjo į ( - ). Laikotarpis kai rado tą medžiagą iki kol parodė pareigūnams buvo nedidelis. Kai pareigūnai įsiveržė į kambarį, jų pirmi žodžiai buvo, kad turi atiduoti narkotikus arba gaus 10 metų. Jie labai pergyveno, kad gali neatiduoti arba atiduoti tik mažą dalį (narkotikų). Kad jie pergyvena suprato iš jų žodžių. Jie klausė, ar yra garantuotas, kad ras kur užkasė (kad užkasė jis pats pasakė jiems). Pareigūnai sakė, kad dieną naktį nemiega. Iš jų pokalbio suprato, kad vykdoma kažkokia operacija, jie laukė kas ateis pasiimti tą kiekį. Nežino, kodėl jie jo nesulaikė (detalesni paaiškinimai išdėstyti teisiamojo posėdžio protokole).

7Liudytojas (pareigūnas) T. M. paaiškino, kad tą dieną buvo gavę informaciją, kad V. T. disponuoja labai dideliu kiekiu narkotinės medžiagos. Jie nuvyko adresu kur jis gyvena. Jie užėjo į kambarį, ten rado V. T., paklausė kur narkotinės medžiagos, kurias jis galimai turi. Jis parodė nedidelį kiekį ant stalo, bet turėjo informacijos, kad jis turi labai didelį kiekį. Jis (V. T.) pasakė, kad gali parodyti kur užkasta. Padarė kratą vietoje, po kratos važiavo į T. nurodytą vietą ( - ). Ten jis parodė konkrečią vietą, atkasė stiklainį suvyniotą į maišą. Nežino, iš kur jie gavo tokią informaciją, galbūt paskambino kažkas iš gyventojų, gal jis grįžęs kažkam pasigyrė. Tai kriminalinės žvalgybos metu gauta informacija.

8Liudytojas (pareigūnas) V. B. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad buvo gauta informacija, kad V. T. neteisėtai disponuoja labai dideliu heroino kiekiu, nustačius jo buvimo vietą, jis buvo sulaikytas. Ant stalo buvo rastas nedidelis kiekis heroino. Bendraujant V. T. paaiškino, kad heroiną rado tabore, kad čia yra tik nedidelis kiekis, kitą kiekį jis užkasė. Jis parodė kelią kur važiuoti, nuvažiavo į jo nurodytą vietą Salininkų gatvėje. Tos gatvės patvoryje jis parodė vietą kur užkasė. Atkasė heroiną, jis paaiškino, kad tai tas heroinas kurį jis surado tabore tą pačią dieną. Jei V. T. nebūtų parodęs, patys tų medžiagų ( - ) nebūtų radę. Tą kiekį rado jo bendradarbiavimo dėka. Įvykio vietos kur V. T. rado narkotikus arba paties V. T. sekimas nebuvo atliekamas. Negali atskleisti šaltinio, iš kur buvo gauta informacija, kad V. T. disponuoja dideliu kiekiu narkotinių medžiagų. V. T. pavyko įtikinti, kad parodytų ( - ) paslėptus narkotikus gal dėl to, kad jis buvo apsvaigęs (detalūs paaiškinimai išdėstyti teisiamojo posėdžio protokole, b. l. 169-171).

9Liudytojas I. B. paaiškino, kad su V. T. jie gyvena nakvynės namuose, viename kambaryje. Tuo metu kambaryje gyveno trise. V. T. atrodė lyg būtų pavartojęs. Nesigyrė, kad būtų parsinešęs narkotinių medžiagų. Grįžęs iš virtuvės pamatė pašalinius žmones (buvo 3 ar 4 žmonės). Jie ieškojo narkotinių medžiagų, apžiūrinėjo daiktus. Kai V. T. grįžo namo, iki atvyko pareigūnai, praėjo gal 30-35 min. Jo paprašė išeiti, išvedė V.. Atrodo tą dieną V. T. nepasakojo, kad rado stiklainį su narkotikais. Nebuvo, kad T. platintų narkotikus. Jis pats gydosi nuo priklausomybės, yra susitarę apie tai nekalbėti (detalūs paaiškinimai išdėstyti teisiamojo posėdžio protokole, b. l. 169-171).

10Liudytojas (gydytojas) J. H. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad jis Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus gydytojas psichiatras. Jis gydė V. T. dvi savaites (nuo š. m. sausio mėn. 9 d. iki 24 d.), kol jis buvo stacionarinės reabilitacijos programoje. Gydymo diagnozė buvo pasikartojantis depresinis sutrikimas (sunkios depresijos epizodas be psichozės požymių) ir priklausomybė nuo kelių psichotropinių medžiagų. Gydymo tikslas buvo padėti žmogui ruoštis savarankiškam gyvenimui. Jis (V. T.) dažnai kalbėdavo apie bylą, kuri yra iškelta, kad laukia teismo posėdis. Teigė, kad jis daug apie tai galvoja, atsirasdavo mintys apie savižudybę, be konkretesnių planų žudytis. Kiti depresijos požymiai yra savigrauža, kaltės jausmai. Gydymo eigoje pastebėjo simptomatikos mažėjimą, būsenos gerėjimą. V. T. gana aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, sprendė buitinius klausimus. Tam tikras pagerėjimas buvo atsiradęs, tačiau pasikartojantis depresijos sutrikimas yra sutrikimas, kuris reiškiasi epizodais, tarp kurių gali būti ženklus simptomų mažėjimas. Dabartinės V. T. psichinės būklės negali komentuoti, nes jis ją vertino sausio 24 d. Tuo metu planas buvo, kad jis tęstų gydymą Priklausomybės ligų centre. Žino, kad jis atvyko į Priklausomybės ligų centro dienos stacionarą, bet jis ten atvyko vartojęs didesnį raminamųjų vaistų (klonazepamo). Raminamieji turbūt buvo nupirkti iš jo rašyto recepto. Šią vaistų grupę reikia mažinti pamažu, panašu, kad jis vartojo daugiau nei buvo skirta pagal gydymo planą. Jų centre V. T. gydytas tą vieną kartą. Abejonių, kad jis supranta ir gali valdyti savo veiksmus jiems nekilo (detalūs paaiškinimai išdėstyti teisiamojo posėdžio protokole, b. l. 190-195).

11Liudytoja E. L. teisiamajame posėdyje nurodė, kad dirba Priklausomybės ligų centre, kuruoja V.. V. T. gydosi metadonu. Tai vaistas, kuris vartojamas vietoj opiatų. Gydosi jis nuo 2015 m., ji su juo dirba du metus. V. T. niekada nebuvo nustojęs vartoti (narkotikų). Jis stengdavosi, bet, jos manymu, tai vyko dėl psichologinių problemų, norint užslopinti tai ką jis jaučia viduje. Šiuo metu V. mažina metadono dozę, bando išeiti iš programos. Dėl psichologinių problemų V. gulėjo Vasaros gatvėje. Apie pusę metų stebėjo suicidines mintis, dažnai apie tai kalba. Jis visada mandagus, tvarkingas, atlieka jam pavestas užduotis, kas reikalinga programai, bet nuolat pasikartodavo papildomas vartojimas. Karfentanilis yra skirtas didelių gyvūnų anestezijai. Negalėtų nurodyti, kokia yra mirtina šios medžiagos dozė žmogui. Heroino ir karfentanilio poveikis galbūt yra panašus, tačiau medžiagos yra skirtingos. Heroino kiekis gali būti didesnis (detalūs paaiškinimai išdėstyti teisiamojo posėdžio protokole, b. l. 190-195).

12Įrodymų vertinimas ir teismo išvados

13Teismas vertina, kad byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių aplinkybes nurodytas kaltinamajame akte, jog V. T. neteisėtai laikė labai didelį kiekį (0,32013 g.) narkotinės medžiagos – karfentanilio, po ko dalį -0,31482 g. rastos narkotinės medžiagos – karfentanilio nugabeno į ( - ), kur užkasus į žemę, nurodytą kiekį narkotinės medžiagos – karfentanilio perslėpė, o likusį kiekį – ne mažiau kaip 0,00531 g. narkotinės medžiagos - karfentanilio atgabeno į Vilniaus m. nakvynės namų kambarį Nr. 49, esantį ( - ), kuriame šį kiekį - 0,00531 g. narkotinės medžiagos - karfentanilio laikė minėtame kambaryje. V. T. kaltė padarius šį nusikaltimą įrodyta kaltinamojo teisiamajame posėdyje duotais parodymais, jo nuoširdžiu prisipažinimu, detaliais ikiteisminio tyrimo metu duotais paaiškinimais (b. l. 66) ir juos patvirtinančiais šiais teismo ištirtais ir įvertintais duomenimis:

14-2017-06-21 specialisto išvada Nr. 140-(3678)-IS1-3871, iš kurios matyti, kad dviejų sukietėjusios medžiagos gabalėlių iš folguoto popieriaus lankstinuko, 2017-05-27 kratos metu rastų kambaryje Nr. 49, esančiame nakvynės namuose, ( - ), pas V. T., sudėtyje yra narkotinė medžiaga – karfentanilis, kurio masė yra 0,00531g. (b. l. 20-21);

15-2017-07-07 specialisto išvada Nr. 140-(3685)-IS1-4199, iš kurios matyti, rusvos spalvos nevienalytės medžiagos iš užspaudžiamo maišelio, esančio stiklainyje, kuris yra juodos spalvos plastikiniame maiše (paketas Nr. 413125), 2017-05-29 įvykio vietos apžiūros metu rastame ir paimtame adresu: Vilnius Salininkų mikrorajone, šalia pastato, esančio ( - ), sudėtyje yra narkotinės medžiagos – karfentanilio, kurio masė yra 0,16826 g.;

16-2017-05-29 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio nustatyta, kad nuvykus į V. T. nurodytą vietą ( - ) ir pakasus maždaug 15-20 m. gylyje rastas stiklainis, kuris įvyniotas į du juodos spalvos šiukšlių maišus ir vieną polietileninį maišelį su geltonos spalvos elementais. Stiklainis užsuktas žalios spalvos metaliniu dangteliu, kuriame pro stiklą matosi 3 bespalviai užspaudžiami polietileniniai maišeliai su užkietėjusia milteline medžiaga, kaip įtariama heroinas b. l. 25-29;

17-2017-05-29 kratos protokolu, iš kurio nustatyta, kad ( - ), nakvynės namuose, kambaryje Nr. 49 prie lango ant spintelės rastas ir paimtas sukietėjusios į akmenukus, suvyniota į folijos lankstinuką galimai narkotinė medžiaga (b. l. 8-13);

18- kitais byloje esančiais duomenimis.

19Apygardos teismas konstatuoja, jog bylos aplinkybės dėl neteisėto labai didelio kiekio, t. y. 0,31482 g narkotinės medžiagos – karfentanilio gabenimo, laikymo, atitinka BK 260 straipsnio 3 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį, nes remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 patvirtintomis „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis“ (nauja redakcija Žin., 2007, Nr. 139-5709 su vėlesniais pakeitimais) V. T. laikytos narkotinės medžiagos – karfentonilio kiekis – 0,31482 g – viršija šiose rekomendacijose nustatytą karfentonilio kiekį, nuo kurio jis laikomas labai dideliu, t. y. kai medžiagos kiekis yra didesnis nei 0,018 gramų. Atitinkamai pažymėtina, jog nors pas V. T. kambaryje rastas narkotinės medžiagos – karfentonilio kiekis nesiekia labai didelio jo kiekio, kaip tai nurodyta minėtose rekomendacijose, V. T. veikos kvalifikavimas, dėl labai didelio kitos narkotinės medžiagos kiekio buvimo, nesikeičia.

20Šios aplinkybės proceso dalyviams ir teismui nekelia abejonių ir ginčo dėl jų nėra, todėl teismas plačiau apie tai nepasisako.

21Įvertinus tai, kad šis nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia, teismas svarstė, ar įgyjant (radus žemėje) narkotines medžiagas galima vertinti, jog V. T. suprato, kad rado būtent narkotinę medžiagą, tačiau, kaip jis pats nurodė, įtarė, kad tai gali būti narkotikai, visgi vėlesni jo veiksmai: narkomano turinčio ilgą patirtį (paaiškino, kad narkotikus vartoja nuo 16 metų) nedidelės dalies panaudojimas, perkasimas stiklainio į kitą vietą, nepalieka abejonių, jog jo veiką vertinti kitaip nei padarytą tiesiogine tyčia, žinant ir suprantant (bent jau bendrais bruožais) kokią medžiagą surado, gabeno, laikė, nėra pagrindo.

22Dėl bausmės skyrimo

23Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Baudžiamosios teisės paskirties kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2014 m. spalio 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-388/2014; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimas). Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad teismas galėtų paskirti teisingą bausmę, vadovaudamasis įstatymo, nustatančio baudžiamąją atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytomis bausmėmis ir jų dydžiais.

24BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad asmens atsakomybę lengvina tai, jei kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ir joje dalyvavusius asmenis. Lingvistine prasme, ši norma reiškia, jog šiai atsakomybę lengvinančiai aplinkybei konstatuoti būtina tai, jog kaltininkas prisipažintų padaręs nusikalstamą veiką ir dar vienos iš dviejų alternatyvių aplinkybių – jo nuoširdaus gailesčio arba pagalbos baudžiamojo persekiojimo institucijoms (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011 ir kt.). Tuo, jog V. T. prisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, šioje byloje nėra pagrindo abejoti – nuo pirmosios jo apklausos įtariamuoju pastarasis išreiškė poziciją, jog visiškai pripažįsta savo kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos ir viso baudžiamojo proceso metu šios pozicijos laikėsi. Kaltinamasis V. T. nurodo, kad kaltę pripažįsta iš dalies, tačiau parodymų turinys atskleidžia, jog jis pilnumoje kaltę pripažįsta, tik žinodamas įstatymo numatytą itin griežtą, išimtinai ilgalaikę laisvės atėmimo bausmę, paaiškina, kad neturėjo tikslo platinti. V. T. nėra kaltinamas rastų narkotinių medžiagų platinimu, tačiau įstatymas nereikalauja aplinkybės – turėti tikslą platinti. Šiuo atveju pabrėžtina, kad kaltinimas pateiktas dėl narkotinių medžiagų įgijimo, gabenimo, laikymo, o šias esmines aplinkybes kaltinamasis pripažino visiškai, neneigė pas jį surastų medžiagų laikymo fakto, paaiškino, jog žinojo (prieš pavartojant įtarė) apie šios medžiagos turinį ir pan., t.y. kaltinamasis davė parodymus dėl visų jam inkriminuotų aplinkybių ir šioje dalyje jokių esminių prieštaravimų dėl pateikto kaltinimo nėra. Tai sąlygojo ir sklandų bylos išnagrinėjimą teisme. Liudytojus teismas apklausė kaltinamojo gynėjo prašymu, tikslu išsiaiškinti aplinkybes apie galimą provokaciją prieš V. T. bei surinkti kuo išsamesnius V. T. charakterizuojančius duomenis. Taigi šioje byloje BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė šioje situacijoje pripažįstama objektyviai egzistuojančia dar ir todėl, kad jis padėjo atskleisti (išaiškinti) šią nusikalstamą veiką. Liudytoju apklaustas pareigūnas V. B. nurodė, kad jeigu V. T. nebūtų parodęs kur užkasė stiklainį su narkotine medžiaga, jie būtų jo neradę.

25V. T. savo veiksmais padarė vieną baigtą tyčinį labai sunkų nusikaltimą. Veika padaryta tiesiogine tyčia. Kaip jau minėta, byloje nustatyta viena V. T. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog V. T. kitiems asmenims išplatino dalį narkotinių medžiagų, kaltinimas buvo pareikštas dėl narkotinių medžiagų įgijimo, gabenimo, laikymo, taigi savo veika jis nesukėlė pavojingesnių padarinių, kurie kitose bylose, veiką kvalifikuojant pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, nustatomi išleidžiant į apyvartą itin pavojingas ir žalingas narkotines medžiagas.

26V. T. jauno amžiaus, tačiau teistas 17 kartų, tarp padarytų nusikalstamų veikų dominuoja nusikalstamos veikos nuosavybei (b. l. 83-91) daug kartų baustas administracine tvarka (b. l. 77-81), daugiausia - smulkios vagystės ir narkotinių medžiagų vartojimas.

27Teismas neturi pagrindo kaltinamąjį charakterizuoti gerai, tačiau pastebi, kad jis deda dideles pastangas nustoti vartoti narkotines medžiagas. Priklausomybės ligų centre du metus dirbanti su V. T. E. L. teisme paaiškino, kad jis stengiasi nustoti vartoti narkotikus, tačiau dėl psichologinių problemų, to padaryti negali. Jis gydėsi Vilniaus misto psichikos sveikatos centre, gydymą tęsė Priklausomybės ligų centre, diagnozė: sunkus depresijos epizodas be psichozės požymių ir priklausomybė nuo kelių narkotinių medžiagų (b. l. 190-195). 2018-02-22 socialinio tyrimo išvadoje Nr. V12-1 nurodyta, kad V. T. artimų žmonių, kurie jį palaikytų, padėtų neturi, augo vaikų namuose, tėvų nepažįsta. Jis neturi pastovios gyvenamosios vietos, gyvena nakvynės namuose, nedirba, gauna socialinę pašalpą, vengia problemų vartodamas narkotikus. Nusikalstamo elgesio rizika aukšta – 142 balai, iš 168 galimų (b. l. 197-202).

28Vertinant kaltinamojo V. T. asmenybę, praeitį (teistumus, administracinių pažeidimų skaičių, elgesį, nenorą dirbti, priklausomybę nuo narkotinių medžiagų) BK 260 straipsnio 3 dalyje numatytos vienintelės be alternatyvų bausmės – terminuoto laisvės atėmimo nuo 10 iki 15 metų sankcijos minimumas, t. y. 10 metų laisvės atėmimo bausmė, V. T. atveju neatrodytų per griežta. Visgi teismo nuomone, tokia bausmė nebūtų teisinga, nes tai neatitiktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo.

29Teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-420/2006). Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Teismų praktikoje bausmės švelninimo pagrindas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalyje, siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys Nr. 2K-420/2006, 2K-7-371/2011, 2K-382/2012, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015 ir kt.).

30Šioje byloje nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės tik išoriškai atitinka nusikaltimo sudėtį, ir įprastą pavojingumą tokio pobūdžio bylose. Nustatyta, kad V. T. atsitiktinai iškapstė su koja (galimai stebimas čigonų tabore įrengtoms vaizdo kameromis, nes po to labai greitai, dviejų valandų laikotarpyje, prisistatė pareigūnai) didelį kiekį labai pavojingą žmogaus sveikatai narkotinę medžiagą – karfentanilį. Būtų naivu tikėtis, kad ilgametis narkomanas paliktų stiklainį su narkotine medžiaga arba neštų ją priduoti į policiją. V. T. narkotinę medžiagą perslėpė ir jeigu pats nebūtų parodęs policijos pareigūnams kur padėjo rastą medžiagą, nusikalstamos veikos išaiškinimas būtų apsunkintas. V. T. padaryta nusikalstama veika kitiems asmenims neigiamų pasekmių nesukėlė, neteisėta veika buvo galimai teisėsaugos kontroliuojama ir laiku užkirsta. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas aplinkybes, pripažįstama, kad padaryto nusikaltimo pavojingumas, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo būdą, kilusius padarinius ir kitas aplinkybes yra mažesnis negu rūšinis nusikalstamos veikos pavojingumas, įvertintas įstatymo leidėjo baudžiamojo įstatymo už padarytus nusikaltimus sankcijoje. O tai yra viena iš sąlygų išvadai dėl paskirtos bausmės neatitikimo teisingumo principui, padaryti. Vertinant kaltininko asmenybės pavojingumą svarbų vaidmenį vaidina kaltininko nusikalstamo elgesio priežastys ir motyvai, asmenybės ypatumai, užsiėmimas, ankstesnis elgesys prieš nusikalstamos veikos padarymą, taip pat nusikalstamos veikos darymo metu ir po nusikalstamos veikos padarymo. Šioje byloje nustatyta, kad V. T. užaugo apleistas artimųjų, vaikų namuose, nepažįsta savo tėvų. Šiuo metu nežiūrint didelių V. T. pastangų ir noro pradėti naują gyvenimą, akivaizdu, jog sunku, ypač turint ilgametį potraukį narkotikų vartojimui, turint dideles skolas antstoliams. Jis serga ŽIV, lėtiniu virusiniu hepatitu C, siunčiamas nedarbingumo lygio nustatymui, tačiau pastaruoju metu deda pastangas gydymuisi nuo priklausomybės narkotikams (b. l. 149-150, 159, 161, 165-166). Nenustatyta, jog po aptariamos veikos jis būtų padaręs naujų nusikalstamų veikų. Narkotinėmis medžiagomis jis disponavo labai trumpą laiko tarpą. Disponavimas dideliu kiekiu narkotinių medžiagų tiesiog buvo daugiau atsitiktinio pobūdžio.

31Teismas, įvertinęs padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, jo asmenybę ir kitas anksčiau aptartas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, taip pat papildomai įvertinęs nuteistojo sunkią sveikatos būklę, kuri akivaizdžiai buvo matoma nuteistajam dalyvaujant teismo posėdyje, vertinama, kad sankcijoje numatyta ir kaltinamajam už BK 260 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą net minimali dešimties metų laisvės atėmimo bausmė savo dydžiu nėra teisinga, vertinant BK 41 straipsnyje numatytus bausmės tikslus, nes yra aiškiai neproporcinga, neadekvati padarytai baudžiamojo įstatymo uždraustai veikai, nusikalstamos veikos pavojingumui ir dėl to prieštarauja teisingumo principui. Teismas taiko BK 54 straipsnio 3 dalį ir skiria mažesnę laisvės atėmimo bausmę Šiuo atveju skirti kaltinamajam kitos rūšies bausmę nėra pagrindo, kadangi išdėstytos aplinkybės neduoda pagrindo skirti kitos rūšies bausmę.

32V. T. buvo laikinai sulaikytas nuo 2017-05-29 19.10 val. iki 2017-05-30 12.20 val. (b. l. 56-57), šis laikas 1 para įskaitytina į bausmės laiką (BK 66 str.).

33Šioje byloje kaltinamajam buvo paskirtos kardomosios priemonės – periodiškai registruotis policijos įstaigoje bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Paskirtos kardomosios priemonės iki įsiteisės nuosprendis, nekeistinos.

34Šis nuosprendis nebendrinamas su priimtu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-06 nuosprendžiu, kuriuo V. T. nuteistas pagal BK 259 str. 2 d. 4 mėnesių laisvės apribojimo bausme, nes iš aukščiau minėtos socialinio tyrimo išvados nustatyta, kad jis bausmę pagal šį nuosprendį atliko (b. l. 197-202).

35Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti, likimo

36Narkotinės medžiagos pagal 2017-06-21 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) perdavimo ir priėmimo laikinam saugojimui aktą Nr. A3-13914, pagal 2017-10-13 kvitą B serija BBB Nr. LS002752 (b.l. 22-24), o taip pat Narkotinės medžiagos pagal 2017-07-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) perdavimo ir priėmimo laikinam saugojimui aktą Nr. A3-13965, (b.l. 34), paketai Nr. 413125, 413126 pagal 2017-10-13 kvitą B serija BBB Nr. LS002754 (b.l. 43) – teismo nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinos, kaip daiktai, kurių apyvarta uždrausta (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

37Daiktai (stiklainis su dangteliu, plastikiniai maišai, maišeliai, pakuotė) pagal 2017-10-13 kvitą B serija BBB Nr. LS002754 (b.l. 43) – teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, kaip menkaverčiai – sunaikintini (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 303 straipsnio 2 dalimi ir 307 straipsnio 1 dalies 6 punktu,

Nutarė

39V. T. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 3 dalyje ir taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirti jam laisvės atėmimo bausmę 4 (ketveriems) metams.

40Bausmę V. T. skirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinės bausmės atlikimo pradžios įsiteisėjus nuosprendžiui.

41Vadovaujantis BK 66 straipsniu į bausmės atlikimo laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2017-05-29 19.10 val. iki 2017-05-30 12.20 val. (1 para).

42Iki nuosprendžio įsiteisėjimo V. T. skirtas kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą neišvykti, periodišką registraciją policijos įstaigoje palikti nepakeistas. Šias kardomąsias priemones panaikinti V. T. faktiškai pradėjus atlikinėti jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

43Narkotines medžiagas pagal 2017-06-21 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) perdavimo ir priėmimo laikinam saugojimui aktą Nr. A3-13914, pagal 2017-10-13 kvitą B serija BBB Nr. LS002752 (b.l. 22-24), o taip pat narkotines medžiagas pagal 2017-07-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) perdavimo ir priėmimo laikinam saugojimui aktą Nr. A3-13965, (b.l. 34), paketus Nr. 413125, 413126 pagal 2017-10-13 kvitą B serija BBB Nr. LS002754 (b.l. 43) – teismo nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti, kaip daiktus, kurių apyvarta uždrausta (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

44Daiktus (stiklainį su dangteliu, plastikinius maišus, maišelius, pakuotę) pagal 2017-10-13 kvitą B serija BBB Nr. LS002754 (b.l. 43) – teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini kaip menkaverčius (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

45Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. V. T., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 9... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 3 dalyje,... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. V. T. 2017-05-29 apie 17.10 val. miškelyje, esančiame romų bendrijoje,... 6. Kaltinamasis V. T. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad kaltę pripažįsta... 7. Liudytojas (pareigūnas) T. M. paaiškino, kad tą dieną buvo gavę... 8. Liudytojas (pareigūnas) V. B. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad buvo... 9. Liudytojas I. B. paaiškino, kad su V. T. jie gyvena nakvynės namuose, viename... 10. Liudytojas (gydytojas) J. H. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad jis... 11. Liudytoja E. L. teisiamajame posėdyje nurodė, kad dirba Priklausomybės ligų... 12. Įrodymų vertinimas ir teismo išvados... 13. Teismas vertina, kad byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių aplinkybes... 14. -2017-06-21 specialisto išvada Nr. 140-(3678)-IS1-3871, iš kurios matyti, kad... 15. -2017-07-07 specialisto išvada Nr. 140-(3685)-IS1-4199, iš kurios matyti,... 16. -2017-05-29 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio nustatyta, kad... 17. -2017-05-29 kratos protokolu, iš kurio nustatyta, kad ( - ), nakvynės... 18. - kitais byloje esančiais duomenimis.... 19. Apygardos teismas konstatuoja, jog bylos aplinkybės dėl neteisėto labai... 20. Šios aplinkybės proceso dalyviams ir teismui nekelia abejonių ir ginčo dėl... 21. Įvertinus tai, kad šis nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia, teismas... 22. Dėl bausmės skyrimo... 23. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji... 24. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad asmens atsakomybę lengvina... 25. V. T. savo veiksmais padarė vieną baigtą tyčinį labai sunkų nusikaltimą.... 26. V. T. jauno amžiaus, tačiau teistas 17 kartų, tarp padarytų nusikalstamų... 27. Teismas neturi pagrindo kaltinamąjį charakterizuoti gerai, tačiau pastebi,... 28. Vertinant kaltinamojo V. T. asmenybę, praeitį (teistumus, administracinių... 29. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji... 30. Šioje byloje nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės tik išoriškai... 31. Teismas, įvertinęs padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, jo asmenybę ir... 32. V. T. buvo laikinai sulaikytas nuo 2017-05-29 19.10 val. iki 2017-05-30 12.20... 33. Šioje byloje kaltinamajam buvo paskirtos kardomosios priemonės –... 34. Šis nuosprendis nebendrinamas su priimtu Vilniaus miesto apylinkės teismo... 35. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti, likimo... 36. Narkotinės medžiagos pagal 2017-06-21 Narkotinių ir psichotropinių... 37. Daiktai (stiklainis su dangteliu, plastikiniai maišai, maišeliai, pakuotė)... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 122... 39. V. T. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 3... 40. Bausmę V. T. skirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti... 41. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į bausmės atlikimo laiką įskaityti laikino... 42. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo V. T. skirtas kardomąsias priemones... 43. Narkotines medžiagas pagal 2017-06-21 Narkotinių ir psichotropinių... 44. Daiktus (stiklainį su dangteliu, plastikinius maišus, maišelius, pakuotę)... 45. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...