Byla e2-1298-798/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LEX WOOD LT“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Byloje sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau ir –VSDFV Vilniaus skyrius) prašymo iškelti nemokumo bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau ir – UAB) „LEX WOOD LT“ (toliau ir – bendrovė) pagrįstumo ir teisėtumo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi atsisakė kelti nemokumo bylą atsakovei UAB „LEX WOOD LT“.

113.

12Teismas nustatė, kad atsakovė veiklą vykdo jau beveik trylika metų, bendrovei nėra iškelta restruktūrizavimo byla ir nėra neužbaigtų bylų dėl skolų priteisimo. Juridinių asmenų registrui yra pateikti UAB „LEX WOOD LT“ 2018 m. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, kurių duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 1 610 199 Eur (ilgalaikio turto vertė 841 601 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 552 497 Eur. Valstybės įmonės (toliau ir –VĮ) Registrų centras duomenimis, UAB „LEX WOOD LT“ nuosavybės teise priklauso 13 nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomi apribojimai. VĮ „REGITRA“ duomenimis, bendrovei priklauso

1318 transporto priemonių (taip pat taikomi apribojimai), iš jų 14 dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas. Vykdant priverstinį skolų išieškojimą, iš varžytynių buvo parduotas 2,15 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), tačiau pardavus turtą gautų lėšų nepakako skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti. Pagal VĮ Registrų centras viešai teikiamus duomenimis, atsakovės likusių turimų miškų ūkio paskirties areštuotų žemės sklypų vidutinė rinkos vertė 2020 m. sausio 1 d. buvo 6 370,00 Eur. UAB „LEX WOOD LT“ pateikė finansinės atskaitomybės duomenis, kreditorių ir debitorių sąrašus, iš kurių teismas nustatė, kad bendrovė pastaruosius metus dirbo nuostolingai, tačiau iš byloje esančių duomenų nėra pagrindo spręsti, jog atsakovės įsipareigojimai viršija jos turto vertę. 2020 m. kovo 26 d. balanse ir kreditorių sąraše nurodyta, jog bendrovė turi 901 283 Eur vertės turto ir jos įsipareigojimai kreditoriams sudaro 833 991,58 Eur, t. y. įsipareigojimai neviršija į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Atsakovė pripažįsta, kad turi laikinų finansinių sunkumų, nes debitoriai nevykdo įsipareigojimų.

144.

15Teismas, apibendrinęs nustatytų aplinkybių ir į bylą pateiktų įrodymų visumą, sprendė, kad UAB „LEX WOOD LT“ yra gyvybingas ir veikiantis juridinis asmuo, tolygiai mažinantis savo skolas kreditoriams, todėl nėra pagrindo kelti nemokumo bylą.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

175.

18Atskirajame skunde pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti nemokumo bylą atsakovei UAB „LEX WOOD LT“. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

195.1.

20Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė turi laikinų finansinių sunkumų ir yra moki. Pareiškimas dėl nemokumo bylos iškėlimo grindžiamas aplinkybėmis, jog atsakovė nuo 2019 m. II ketv. nesilaikė nustatytos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos, dėl to įsiskolinimas didėjo ir 2020 m. kovo 24 d. sudarė 18 712,34 Eur (16 745,27 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau ir – VSD įmokos) už darbuotojus bei 1 388,75 Eur delspinigių, 681,22 Eur VSD įmokų už dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis ir 43,47 Eur delspinigių). Atsakovė negrąžina skolos ilgą laiką ir įsiskolinimas didėja. 2020 m. birželio 22 d. UAB „LEX WOOD LT“ įsiskolinimas sudarė 20 522,48 Eur (18 405,43 Eur VSD įmokų už darbuotojus, 681,22 Eur VSD įmokų už dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis ir 1 435,83 Eur delspinigių.

215.2.

22UAB „LEX WOOD LT“ faktiškai nedisponuoja iš debitorių atgautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos vertintinos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir gražinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-769-381/2017).

235.3.

24Kreditorius siuntė skolininkei raginimus sumokėti skolą (2019 m. liepos 2 d. VRE_RE-4055), per piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą nuolat teikė debeto mokėjimo nurodymus dėl lėšų nurašymo priverstine tvarka įmokų įsiskolinimui padengti (2019 m. liepos 23 d. (7.2)VRE_SP2-75025, 2019 m. rugpjūčio 26 d. (7.2)VRE_SP2-85885, 2019 m. rugsėjo 25 d. (7.2)VRE_SP2-100174, 2019 m. spalio 23 d. (7.2)VRE_SP2-109490, 2019 m. lapkričio 12 d. (7.2)VRE_SP2-119941, 2019 m. lapkričio 25 d. (7.2)VRE_SP2-127806, 2019 m. gruodžio 27 d (7.2)VRE_SP2-140277, 2020 m. sausio 31 d. (7.2)VRE_SP2-13274, 2020 m. vasario 28 d. (7.2)VRE_SP2-25766, 2020 m. kovo 10 d. (7.2)VRE_SP2-26541). UAB „LEX WOOD LT“ ignoravo siunčiamus raštus, įsiskolinimo nedengė. VSDFV Vilniaus skyrius priėmė sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka ir skolos išieškojimas buvo perduotas antstoliams (2019 m. rugsėjo 27 d. (7.2)VRE_SP2-101051, 2020 m. sausio 31 d. (7.2)VRE_SP2-13280). Taip pat, siekiant užtikrinti įsiskolinimo padengimą, VSDFV Vilniaus skyrius priėmė 2019 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. (8.1)VIA_SP2E-47 dėl priverstinės hipotekos. UAB „LEX WOOD LT“ pateikė VSDFV Vilniaus skyriui

252019 m. rugpjūčio 13 d. garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo sumokėti skolą pagal grafiką, mokant nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. iki 2019 m. rugsėjo 16 d., tačiau įsipareigojimo neįvykdė.

265.4.

27Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, neįsigilino į bylos objektyvaus turinio aplinkybes (įmokų nemokėjimo ir neatsiskaitymo su kreditorium laikotarpį, taikytas priverstines skolos išieškojimo priemones ir būdus bei laikotarpį), nesiėmė priemonių patikrinti atsakovės pateiktų duomenų patikimumą ir tikrumą, nors bankroto bylos turi viešąjį interesą, suponuojantį aktyvesnį teismo vaidmenį šios kategorijos bylose.

286.

29Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „LEX WOOD LT“ prašo VSDFV Vilniaus skyriaus skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

307.

31Nurodo, kad atsakovė yra moki ir gyvybinga. Vilniaus apygardos teisme 2020 m. liepos 21 d. civilinėje byloje Nr. B2-3443-864/2020 bus sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „LEX WOOD LT“, dėl to negali būti keliama nemokumo byla.

32Teismas

konstatuoja:

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

338.

34Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Byloje taip pat nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas. Dėl naujų įrodymų priėmimo

359.

36CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Atsakovė UAB „LEX WOOD LT“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą ir 2020 m. liepos 17 d. pateikė teismui mokėjimo dokumentus, kuriais grindžia aplinkybes dėl įsipareigojimų vykdymo kreditoriams, taip pat VSDFV Vilniaus skyriui, kuriam sumokėjo 2020 m. liepos 9 d. 350 Eur ir 2020 m. liepos 16 d. 700 Eur. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų rašytinių įrodymų bei Lietuvos apeliaciniam teismui pateikto 2020 m. liepos 14 d. mokėjimo dokumento turiniai pareiškėjui VSDFV Vilniaus skyriui yra žinomi, kadangi dvejų mokėjimų gavėjas yra VSDFV Vilniaus skyrius, o likę mokėjimo dokumentai, susiję su mokėjimais kitiems kreditoriams (gavėjams) pirmosios instancijos teismo išsiųsti EPP sistema pareiškėjui 2020 m. liepos 17 d. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia priimti ir pridėti prie bylos nurodytus atsakovės pateiktus rašytinius įrodymus, kuriais grindžiamos reikšmingos bylai faktinės aplinkybės (dėl įsipareigojimų kreditoriams vykdymo). Dėl juridinio asmens nemokumo

3710.

38Juridinio asmens finansiniai sunkumai yra padėtis, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra reali tikimybė, kad taps nemokus per artimiausius tris mėnesius (JANĮ 2 straipsnio 5 dalis). Juridinio asmens nemokumas (toliau – nemokumas) yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis).

3911.

40Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

4112.

42Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).

4313.

44Atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė 2019 m. balansą, kurio duomenimis bendrovė turėjo iš viso 989 076 Eur vertės turto (821 113 Eur vertės ilgalaikio ir 167 963 Eur vertės trumpalaikio turto, iš kurio 133 855 Eur per vienerius metus gautinų sumų vertė), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 606 950 Eur. Taigi UAB „LEX WOOD LT“ 2019 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai neviršijo jos turto vertės; net ir atveju, jei iš bendros turto vertės atimti per vienerius metus gautinų sumų vertę, bendrovės įsipareigojimai (606 950 Eur) neviršijo jos turto vertės (989 076 Eur - 133 855 Eur = 855 221 Eur). Iš 2019 m. pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, jog 2019 finansinius metus UAB „LEX WOOD LT“ baigė nuostolingai (patyrė iš viso 280 803 Eur nuostolių).

4514.

46Faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis Nr. 2-2599/2013;

472012 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis

48Nr. 3K-3-393/2012).

4915.

50Atsakovė pateikė: i) kreditorių sąrašą, kurio duomenimis UAB „LEX WOOD LT“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2020 m kovo 23 d. sudarė 618 204,47 Eur; ii) 2020 m. kovo 26 d. balansą, sudarytą 2020 m. sausio 1 d.–2020 m. kovo 26 d. laikotarpiui, kurio duomenimis atsakovė turėjo iš viso 901 283 Eur vertės turto (734 746 Eur vertės ilgalaikio ir 166 537 Eur vertės trumpalaikio turto, iš kurio 132 429 Eur per vienerius metus gautinų sumų vertė), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 712 187 Eur; iii) debitorių sąrašą, kurio duomenimis, 2020 m. kovo 26 d. pradelsti debitorių įsipareigojimai sudarė 136 506,50 Eur; iiii) ilgalaikio turto sąrašą, kurio duomenimis, 2020 m. kovo 26 d. bendrovės likutinė turto vertė sudarė 734 746 Eur. Iš 2020 m. kovo 26 d. pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, jog 2020 m.

51I ketvirtį atsakovė baigė nuostolingai (turėjo iš viso 67 940 Eur nuostolių).

5216.

53Iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro viešai skelbiamų duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad bendrovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypai, esantys: 1) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 3 100 Eur); 2) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 2 900 Eur); 3) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 3 000Eur); 4) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 6 000 Eur); 5) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 4 500 Eur); 6) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 1 400 Eur); 7) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 2 900 Eur); 8) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 2 000 Eur); 9) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 500 Eur); 10) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 4 990 Eur); 11) ( - ), unikalus Nr. ( - ) (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 12 000 Eur); 12) ( - ), unikalus Nr. (ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 1448,10 Eur). Taip pat bendrovei nuosavybės teise priklauso statiniai, esantys ( - ), ilgalaikio turto sąraše nurodyta šio turto likutinė vertė 215 293,28 Eur. Nurodyto turto disponavimo teisė apribota (areštuotas).

5417.

55Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, į 2020 m. kovo 26 d. ilgalaikio turto sąrašą nepagrįstai įtrauktas žemės skylas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - )su 1 448,10 Eur likutine verte, nes šio turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. S-20-28-2951 pagrindu nuosavybės teisė 2020 m. vasario 6 d. išregistruota. Taigi UAB „LEX WOOD LT“ 2020 m. kovo 26 d. likutinė ilgalaikio turto vertė sudarė 733 297,90 Eur (734 746 Eur - 1 448,10 Eur).

5618.

57Iš atsakovės pateiktų mokėjimo dokumentų nustatyta, kad UAB „EUROMIŠKAS“ (akcininkas ir vadovas A. Z.) už skolininkę UAB „LEX WOOD LT“ vykdė mokėjimus kreditoriams, t. y. nuo 2020 m. kovo 30 d. 2020 m. liepos 7 d. sumokėjo 65 283,33 Eur, taip pat UAB „LEX WOOD LT“ akcininkas ir vadovas A. Z. sumokėjo UAB „LEX WOOD LT“ kreditoriui VSDFV Vilniaus skyriui 2020 m. liepos 9 ir 14 d. iš viso 1 050 Eur (350 Eur + 700 Eur). Apeliacinės instancijos teismas, palyginęs atsakovės pateiktus mokėjimų dokumentus ir UAB „LEX WOOD LT“ 2020 m. kovo 26 d. kreditorių sąrašo duomenis nustatė, kad UAB „EUROMIŠKAS“ bei A. Z. už skolininkę UAB „LEX WOOD LT“ mokėjo kreditorių sąraše nurodytiems kreditoriams: AB „Šiaulių bankas“, UAB „VFS“ ir VSDFV Vilniaus skyriui, likę mokėjimai atlikti kreditoriams, kurie nėra įtraukti į 2020 m. kovo 26 d. kreditorių sąrašą. Šios nustatytos aplinkybės nesudaro teismui pagrindo UAB „LEX WOOD LT“ 2020 m. kovo 26 d. kreditorių sąrašo duomenis vertinti kitaip (mažinti kreditorių reikalavimus sumokėtomis sumomis). Kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus finansinis reikalavimas sumažintas 2020 m. liepos mėn. (2020 m. birželio 22 d. skola 20 522,48 Eur – 2020 m. liepos 9 ir 14 d. 1 050 Eur = 19 472,48 Eur).

5819.

59Nustatytų aplinkybių ir atsakovės į bylą pateiktų įrodymų visuma nesudaro pagrindo sutikti su VSDFV Vilniaus skyriaus teiginiu, kad UAB „LEX WOOD LT“ yra nemoki. 2020 m. kovo 26 d. UAB „LEX WOOD LT“ pradelsti įsipareigojimai (618 204,47) neviršijo jos turto vertės (901 283 Eur arba 733 297,90 Eur likutinės ilgalaikio turto vertės); net ir atveju, jei iš bendros (ilgalaikio ir trumpalaikio) turto vertės atimti per vienerius metus gautinų sumų vertę (trumpalaikio turto vertę), bendrovės pradelsti įsipareigojimai (618 204,47) neviršijo jos turto vertės (901 283 Eur - 136 506,50 Eur = 764 776,50 Eur). Pagal pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis, UAB „LEX WOOD LT“ nuostoliai nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. kovo 26 d. sumažėjo 212 863 Eur suma (nuo 280 803 Eur iki 67 940 Eur). Dėl juridinio asmens gyvybingumo

6020.

61Juridinio asmens gyvybingumas yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje (JANĮ 2 straipsnio 6 dalis).

6221.

63Nemokumo teisinis reguliavimas turėtų būti taikomas taip, kad būtų užtikrinama su nemokumo problemomis susidūrusių gyvybingų įmonių apsauga, jų išlaikymas ir negyvybingų, neefektyvių įmonių operatyvus pašalinimas iš rinkos. Europos teisės instituto parengtoje apžvalgoje „Verslo gelbėjimas nemokumo teisėje“ (angl. „Rescue of Business in Insolvency Law“) pripažįstama, kad kai skolininko verslas yra gyvybingas (angl. viable), verslo išgelbėjimas išlaiko gyvybingą ekonomikos struktūrą (įskaitant darbo vietas) (angl. Instrument of the European Law Institute, Rescue of Business in Insolvency Law, 2017).

6422.

65Nemokiai įmonei nesant gyvybingai sprendžiama dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Gyvybingumo samprata turi būti aiškinama, visų pirma, pagal restruktūrizavimo proceso tikslus. JANĮ tikslas yra sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų nemokumo procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesų pusiausvyrą (JANĮ 1 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1142-407/2020).

6623.

67Nustatyta, kad UAB „LEX WOOD LT“ buvo įregistruota Juridinių asmenų registre

682003 m. gruodžio 8 d., bendrovės akcininkas nuo 2012 m. gegužės 28 d. ir vadovas nuo

692013 m. gegužės 16 d. A. Z.. Juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikti UAB „LEX WOOD LT“ 2008–2019 metų finansinės atskaitomybės dokumentai. Bendrovė nėra likviduojama dėl bankroto, vykdo ūkinę-komercinę veiklą (medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba).

7024.

71Iš kartu su pareiškimu dėl nemokumo bylos iškėlimo pateiktų dokumentų nustatyta, kad UAB „LEX WOOD LT“ skola kreditoriui VSDFV Vilniaus skyriui 2019 m. birželio 18 d. sudarė iš viso 11 560,21 Eur ir VSDFV Vilniaus skyriaus 2019 m. birželio 18 d. sprendimu šiai sumai užtikrinti nustatyta priverstinė hipoteka (įkeistas 28 490 Eur vertės bendrovės nekilnojamasis turtas). Iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. rašto nustatyta, jog UAB „LEX WOOD LT“ skola 2019 m. rugpjūčio 29 d. sudarė iš viso 12 475,07 Eur (padidėjo), o 2019 m. rugsėjo 27 d. skola padidėjo dar daugiau (iki 13 357,70 Eur). VSDFV Vilniaus skyriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu nuspręsta šią skolą (13 357,70 Eur) išieškoti priverstine tvarka. Iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2020 m. sausio 31 d. sprendimo nustatyta, kad 2020 m. sausio 31 d. atsakovės skola sudarė 4 694,54 Eur (t. y. skola sumažėjo). Vėliau UAB „LEX WOOD LT“ įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui vėl pradėjo didėti: 2020 m. kovo 24 d. skola sudarė 18 712,34 Eur, o

722020 m. birželio 22 d. – 20 522,48 Eur.

7325.

74Vyriausybės kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 dėl COVID-19 viruso visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas karantinas, kuris truko nuo 2020 m. kovo 16 d. iki

752020 m. birželio 16 d. Atsakovės skola VSDFV Vilniaus skyriui po sumažinimo vėl pradėjo didėti 2020 m. vasario–birželio mėn. (ir paskelbto karantino metu). Viešai žinoma, kad pasibaigus karantinui, įmonės tik po truputį grįžta į normalias vėžes, įprastas darbo sąlygas, todėl verslui reikalingi mokesčių atidėjimai, o mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19, valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimui turėtų būti taikomos valstybės pagalbos priemonės.

7626.

77Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „LEX WOOD LT“ turi laikinų finansinių sunkumų ir yra gyvybinga. Pirma, įsiskolinimas, susidaręs nuo 2019 m. II ketvirčio, kreditoriui VSDFV Vilniaus skyriui buvo: i) nuo 2019 m. rugsėjo 27 d. iki 2020 m. sausio 31 d. sumažintas nuo 13 357,70 Eur iki 4 694,54 Eur ir ii) iš dalies patenkintas (priverstine tvarka išieškota 12 888,16 Eur skolos dalis). Antra, įsipareigojimas kreditoriui VSDFV Vilniaus skyriui vėl pradėjo didėti nuo 2020 m. vasario mėn. ir didėjo karantino galiojimo metu. Byloje nėra duomenų, kad VSDFV Vilniaus skyrius atsisakė suteikti pagalbą UAB „LEX WOOD LT“, susijusią su skolos dalies, padidėjusios karantino metu, mokėjimu ir (arba) valstybės pagalbos priemonių UAB „LEX WOOD LT“ teikiamu / neteikimu (CPK 178 straipsnis). Trečia, UAB „LEX WOOD LT“ pateikė mokėjimo dokumentus, patvirtinančius, kad laikotarpiu nuo pareiškimo iškelti juridinio asmens nemokumo bylą pateikimo teismui dienos (2020 m. kovo 26 d.) iki 2020 m. liepos 14 d. (bylos nagrinėjimo metu) bendrovės vadovas sumokėjo kreditoriui VSDFV Vilniaus skyriui iš viso 1 050 Eur skolos. Ketvirta, UAB „LEX WOOD LT“ turi likvidaus ilgalaikio nekilnojamojo turto (žemės sklypus ir pastatus) ir kilnojamojo turto (medienos apdirbimo techniką, miško techniką ir kt. transporto priemones), į kuriuos priverstine tvarka gali būti (yra) nukreipiami kreditorių reikalavimai. Byloje nenustatyta, jog išieškojimas iš UAB „LEX WOOD LT“ turto neturi perspektyvų (beviltiškas). Priešingai, pagal į bylą pateiktus duomenis, kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius ėmėsi priverstinių skolos išieškojimo iš UAB „LEX WOOD LT“ priemonių ir skolos dalis buvo išieškota. Penkta, pareiškėjas, kaip skolos išieškojimo būdą pasirinkęs bankroto bylos inicijavimą skolininkei UAB „LEX WOOD LT“, nepateikė įrodymų, galinčių objektyviai pagrįsti atsakovės piktybišką vengimą atsiskaityti (nemokėti privalomųjų mokesčių). Dėl atsisakymo kelti atsakovei bankroto bylą

7827.

79JANĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių: 1) juridinis asmuo iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus;

802) juridinis asmuo nėra nemokus; 3) juridiniam asmeniui iškelta restruktūrizavimo byla; 4) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad juridinio asmens turto nepakanka bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį. Pagal JANĮ 22 straipsnio 4 dalį teismas priima nutartį atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą, jeigu padaro pagrįstą išvadą, kad juridinis asmuo yra nemokus ir yra bent viena iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių.

8128.

82Nagrinėjamu atveju egzistuoja JANĮ 22 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta aplinkybė (UAB „LEX WOOD LT“ nėra nemoki) ir yra JANĮ 21 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių visuma (UAB „LEX WOOD LT“ turi laikinų finansinių sunkumų, yra gyvybinga ir nėra likviduojama dėl bankroto), todėl atsisakoma kelti bankroto bylą atsakovei UAB „LEX WOOD LT“.

8329.

84Pažymėtina ir tai, kad nemokumo byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla (JANĮ 21 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju atsakovė, turinti finansinių sunkumų ir dėl karantino pasekmių, siekia pasinaudoti restruktūrizavimo procedūra. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje

85Nr. B2-3443-864/2020 2020 m. birželio 16 d. gautas UAB „LEX WOOD LT“ vadovo ir vienintelio akcininko A. Z. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „LEX WOOD LT“. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 22 d. nutartimi priėmė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „LEX WOOD LT“ ir bylą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2020 m. liepos 21 d., 10.00 val. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 21 d. nutartimi sustabdyta civilinė byla Nr. eB2-3443-864/2020 iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. eB2-2968-967/2020 (nagrinėjamojoje byloje). Pagal JANĮ 22 straipsnio 2 dalį teismas priima nutartį atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą, jeigu padaro pagrįstą išvadą, kad juridinis asmuo yra nemokus ir yra bent viena iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Taigi, civilinėje byloje Nr. eB2-3443-864/2020 bus išspręstas klausimas, ar bendrovės restruktūrizavimas gali būti laikomas veiksmingu dėl to, kad UAB „LEX WOOD LT“ negali vykdyti mokestinių prievolių kreditoriui VSDFV Vilniaus skyriui. Dėl bylos procesinės baigties

8630.

87Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8831.

89Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

90Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

91Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo Valstybinio socialinio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi atsisakė kelti... 11. 3.... 12. Teismas nustatė, kad atsakovė veiklą vykdo jau beveik trylika metų,... 13. 18 transporto priemonių (taip pat taikomi apribojimai), iš jų 14 dalyvavimas... 14. 4.... 15. Teismas, apibendrinęs nustatytų aplinkybių ir į bylą pateiktų įrodymų... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 5.... 18. Atskirajame skunde pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus... 19. 5.1.... 20. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė turi... 21. 5.2.... 22. UAB „LEX WOOD LT“ faktiškai nedisponuoja iš debitorių atgautinomis... 23. 5.3.... 24. Kreditorius siuntė skolininkei raginimus sumokėti skolą (2019 m. liepos 2 d.... 25. 2019 m. rugpjūčio 13 d. garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo sumokėti... 26. 5.4.... 27. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus,... 28. 6.... 29. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „LEX WOOD LT“ prašo VSDFV... 30. 7.... 31. Nurodo, kad atsakovė yra moki ir gyvybinga. Vilniaus apygardos teisme 2020 m.... 32. Teismas... 33. 8.... 34. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 35. 9.... 36. CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 37. 10.... 38. Juridinio asmens finansiniai sunkumai yra padėtis, kai juridinis asmuo yra... 39. 11.... 40. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su... 41. 12.... 42. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika... 43. 13.... 44. Atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė 2019 m. balansą, kurio... 45. 14.... 46. Faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių... 47. 2012 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012 m. rugpjūčio... 48. Nr. 3K-3-393/2012).... 49. 15.... 50. Atsakovė pateikė: i) kreditorių sąrašą, kurio duomenimis UAB „LEX WOOD... 51. I ketvirtį atsakovė baigė nuostolingai (turėjo iš viso 67 940 Eur... 52. 16.... 53. Iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro viešai skelbiamų... 54. 17.... 55. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, į 2020 m. kovo 26 d. ilgalaikio... 56. 18.... 57. Iš atsakovės pateiktų mokėjimo dokumentų nustatyta, kad UAB... 58. 19.... 59. Nustatytų aplinkybių ir atsakovės į bylą pateiktų įrodymų visuma... 60. 20.... 61. Juridinio asmens gyvybingumas yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo... 62. 21.... 63. Nemokumo teisinis reguliavimas turėtų būti taikomas taip, kad būtų... 64. 22.... 65. Nemokiai įmonei nesant gyvybingai sprendžiama dėl įmonės bankroto bylos... 66. 23.... 67. Nustatyta, kad UAB „LEX WOOD LT“ buvo įregistruota Juridinių asmenų... 68. 2003 m. gruodžio 8 d., bendrovės akcininkas nuo 2012 m. gegužės 28 d. ir... 69. 2013 m. gegužės 16 d. A. Z.. Juridinių asmenų registro tvarkytojui yra... 70. 24.... 71. Iš kartu su pareiškimu dėl nemokumo bylos iškėlimo pateiktų dokumentų... 72. 2020 m. birželio 22 d. – 20 522,48 Eur.... 73. 25.... 74. Vyriausybės kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 dėl COVID-19 viruso visoje Lietuvos... 75. 2020 m. birželio 16 d. Atsakovės skola VSDFV Vilniaus skyriui po sumažinimo... 76. 26.... 77. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „LEX WOOD LT“ turi laikinų... 78. 27.... 79. JANĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas atsisako iškelti bankroto... 80. 2) juridinis asmuo nėra nemokus; 3) juridiniam asmeniui iškelta... 81. 28.... 82. Nagrinėjamu atveju egzistuoja JANĮ 22 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta... 83. 29.... 84. Pažymėtina ir tai, kad nemokumo byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra... 85. Nr. B2-3443-864/2020 2020 m. birželio 16 d. gautas UAB „LEX WOOD LT“... 86. 30.... 87. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir proceso teisės... 88. 31.... 89. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 90. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 91. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....