Byla 2-2327/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Angogmer“ ir L. R., H. G., G. Š. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimai uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje (bylos Nr. B2-2639-450/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ iškelta restruktūrizavimo byla; 2011 m. vasario 15 d. nutartimi patvirtinti restruktūrizuojamos įmonės kreditorių reikalavimai, tarp kurių kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 36 306 019,46 Lt reikalavimas ir kreditorės P. M. 1 295 350,17 Lt reikalavimas. Vilniaus apygardos teismas, gavęs kreditorių L. R., H. G. ir G. Š. atskirąjį skundą, 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi pasinaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimai (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas), ir nutarė šių kreditorių reikalavimų pagrįstumo klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 35 876 190,39 Lt reikalavimą ir kreditorės P. M. 1 295 350,17 Lt reikalavimą. Teismas nurodė, kad kreditoriai L. R., H. G. ir G. Š. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartimi patvirtinus kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimus ginčija tuo pagrindu, kad, tvirtinant šių kreditorių reikalavimus, teismui nebuvo pateikta įrodymų, pagrindžiančių jų pagrįstumą. Teismas išreikalavo iš administratoriaus kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ir juos įvertinęs padarė išvadą, kad šių kreditorių reikalavimai yra tinkamai pagrįsti įsiteisėjusiomis teismo nutartimis, reikalavimo teisių perleidimo sutartimis ir kitais rašytiniais įrodymais.

7Teismas nustatė, kad kreditorius UAB „AIT investicijos“ didžiąją dalį reikalavimo įgijo pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartis. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010 (t. y. pirmoje UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje, kuri vėliau buvo nutraukta) buvo patvirtintas kreditoriaus Aberdeen Investments Trading Limited 6 035 958,63 Lt reikalavimas. UAB „AIT investicijos“ šį reikalavimą perėmė pagal 2010 m. liepos 9 d. reikalavimo perleidimo sutartį. 2009 m. liepos 9 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Aberdeen Investments Trading Limited taip pat perleido UAB „AIT investicijos“ 15 878 717,72 Lt reikalavimą, kildinamą iš 2009 m. balandžio 15 d. laidavimo sutarties, sudarytos tarp Aberdeen Investments Trading Limited ir UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ (laiduotojo), kuria laiduotojas įsipareigojo atsakyti visu jam priklausančiu turtu, jeigu P. M. ir I. M. neįvykdys reikalavimų pagal 2009 m. balandžio 15 d. sudarytą akcijų pirkimo-pardavimo su atpirkimo pareiga sutartį. Byloje yra duomenys tiek apie Aberdeen Investments Trading Limited įteiktus reikalavimus P. M. ir I. M., pastarųjų pranešimą apie negalėjimą įvykdyti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, tiek apie įteiktus reikalavimus UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“. Į kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimą šioje byloje įtrauktas šio kreditoriaus 634 866,23 Lt reikalavimas, patvirtintas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010. Šia įsiteisėjusia nutartimi taip pat buvo patvirtinti kreditorių UAB „Capella nova“, UAB „Statybos montavimo darbai“, UAB „Ebitda pro“, AB SEB banko ir P. M. reikalavimai, tačiau šie kreditoriai savo patvirtintus reikalavimus ar jų dalį perleido UAB „AIT investicijos“ arba kitiems kreditoriams, kurie galiausiai juos perleido UAB „AIT investicijos“ (bendra 8 284 197,69 Lt suma). Duomenų, kad reikalavimo teisių perleidimo sutartys būtų pripažintos negaliojančiomis, byloje nėra. UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymą skolingas UAB „AIT investicijos“ 297 432,43 Lt. UAB „AIT investicijos“ sumokėjo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ kreditoriams skolas (bendra 117 249,94 Lt suma), todėl turi teisę šių sumų reikalauti iš UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“. Be to, UAB „AIT investicijos“ priskaičiavo palūkanas ir netesybas, kurios sudaro 4 627 767,76 Lt. Nors pateikta pažyma apie netesybų ir palūkanų paskaičiavimą nėra detali, atsižvelgiant į tai, kad nei administratorius, nei kiti kreditoriai jų neginčijo, teismas neturi pagrindo abejoti palūkanų ir netesybų skaičiavimo teisingumu.

8Kreditorės P. M. reikalavimas pagrįstas reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, sudaryta su P. M.. Pradinio kreditoriaus (P. M.) reikalavimus patvirtina paskolos sutartys, susitarimai prie paskolos sutarčių, sąskaitų išrašai ir kasos pajamų orderiai. Kreditorė P. M. paskaičiavo palūkanas nuo negrąžintos sumos, o galutinis UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ įsiskolinimas šiai kreditorei buvo patvirtinta šalių 2010 m. lapkričio 22 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu. Palūkanų paskaičiavimo neginčijo nei administratorius, nei kiti kreditoriai.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Angogmer“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimą inter alia patvirtina įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010. Apelianto nuomone, teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigą. Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. CPK 182 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo bylą (bylos Nr. B2-731-578/2010); 2010 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtinto kreditorių reikalavimus, tačiau jau 2010 m. kovo 23 d. nutartimi restruktūrizavimo bylą nutraukė. Apelianto nuomone, nutraukus restruktūrizavimo bylą inter alia išsisprendė kitų restruktūrizavimo byloje priimtų nutarčių panaikinimo klausimas, t. y. neginčijamai galima teigti, kad nutraukus restruktūrizavimo bylą inter alia pasibaigia kitų teismo nutarčių, priimtų šiame procese, galiojimas, kas reiškia, jog pasibaigia šių nutarčių res judicata galia, o aplinkybės, nustatytos šiose nutartyse, negali būti vertinamos kaip prejudicinės. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje negalėjo remtis Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010. Be to, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, buvo pasyvus, nesiaiškino kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ pateikto palūkanų ir netesybų, kurios sudaro bendrą 4 627 767,76 Lt sumą, paskaičiavimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl šiurkščiai pažeidė savo pareigas.

122. Apelianto duomenimis, kreditorė P. M. yra RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ vadovo P. M. motina. Sandorių (paskolos sutarčių ir papildomų susitarimų metu) P. M. buvo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ vadovas ir akcininkas, todėl šiems sandoriams galiojo Akcinių bendrovių įstatymo ir CK įtvirtinti atitinkami reikalavimai. Teismas turėjo šias aplinkybes tikrinti ex officio, t. y. vertinti ar šie sandoriai, iš kurių kildinamas P. M. kreditorinis reikalavimas, yra teisėti ir pagrįsti, ar šių sandorių sudarymo metu nebuvo pažeistos imperatyvios įstatymų nuostatos, ar sandoriai buvo tinkamai vykdomi, ar palūkanos ir netesybos buvo protingos ir teisingos, ar palūkanų ir netesybų skaičiavimas atliktas teisingai. Šių aplinkybių teismas netyrė.

13Atskiruoju skundu kreditoriai L. R. H. G. ir G. Š. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimo tvirtinimo klausimą nagrinėjo tik formaliai, reikalavimo dydį grįsdamas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010. Teismas netinkamai sprendė dėl civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010 priimtų nutarčių prejudicinės galios. Teisės doktrinoje yra išskiriamos trys įsiteisėjusio teismo sprendimo savybės: privalomumas; res judicata galia; prejudicinė galia. Pirmoji UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta tuo pagrindu, kad per įstatymo nustatytus terminus teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas. Taigi, restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, nes buvo pažeisti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai, numatyti ĮRĮ. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teismo nutarties prejudicinės galios, esant nutrauktai bylai, pažymėjo, kad CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog, sprendimui ar nutarčiai įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Tai netrukdo suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra išspręstas ir išnagrinėtas. Teismo nutartis, kuria nutraukta byla, neturi prejudicinės galios, nes ja išspręstas procesinis klausimas, bet nespręsta dėl materialiųjų teisinių dalyvaujančių asmenų teisių ir pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2011). Apeliantų nuomone, Vilniaus apygardos teismui 2010 m. kovo 23 d. nutraukus UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo bylą Nr. B2-731-578/2010, pasibaigė kitų teismo priimtų nutarčių restruktūrizavimo procese galiojimas. Ši aplinkybė suponuoja, kad pasibaigė ir toje byloje priimtų nutarčių res judicata galia, o aplinkybės, nustatytos šiose nutartyse, negali būti vertinamos kaip prejudicinės.

152. Iš kasacinio teismo restruktūrizavimo bylose formuojamos praktikos matyti, kad kasacinis teismas pripažįsta teismo būtinumą veikti aktyviai, kas yra susiję su šios kategorijos bylose esančiu viešuoju interesu: teismas privalo savo iniciatyva rinkti įrodymus, nagrinėti įmonės finansinius duomenis, sandorius, kurių pagrindu kreditoriai įgijo finansinius reikalavimus ir t. t. Teismas, tvirtindamas UAB „AIT investicijos“ 15 878 717,72 Lt kreditorinį reikalavimą, pažymėjo, kad jis kildinamas iš 2010 m. liepos 9 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties, kuria Aberdeen Investments Trading Limited perleido šį reikalavimą UAB „AIT investicijos“. Pats reikalavimas kildinamas iš 2009 m. balandžio 15 d. laidavimo sutarties, kuria UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ (laiduotojas) įsipareigojo atsakyti visu jam priklausančiu turtu, jeigu P. M. ir I. M. neįvykdys reikalavimų pagal 2009 m. balandžio 15 d. sudarytą akcijų pirkimo-pardavimo su atpirkimo pareiga sutartį. Teismas, konstatavęs visų sutarčių buvimą byloje, bet visiškai nenagrinėdamas ir nevertindamas pačių sandorių, nukrypo nuo ankščiau minėtos kasacinio teismo praktikos. Apeliantų manymu, 2009 m. balandžio 15 d. laidavimo sutarties reikalingumas ir pagrįstumas kelia abejonių, nes nėra suprantama, kokiu tikslu UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ pasirašė akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingą laidavimo sutartį. Toks įmonės valdymo organų inicijuotas sandoris, nekilnojamojo turto rinkoje prasidėjus krizei, kai finansinių problemų turinti įmonė laiduoja 3 900 000 eurų sumai, visiškai neatitinka protingumo kriterijų. Be to, 2009 m. balandžio 15 d. akcijų pirkimo-pardavimo su atpirkimo pareiga sutartyje pardavėjams P. M. ir I. M. nustatytas neprotingas vienos dienos terminas atpirkti akcijas už labai didelę kainą (15 804 931,86 Lt). Nepaisant to, kad laiduotojo ir skolininko atsakomybė yra solidari, pagal 2009 m. balandžio 15 d. laidavimo sutartį laiduotojas atsako pagal skolininkų prievoles tik tuo atveju, jeigu skolininkai neįvykdo pagrindinės sutarties. Tačiau konkrečių įrodymų, kad skolininkai P. M. ir I. M. objektyviai negalėjo įvykdyti prievolės, teismui pateikta nebuvo. Papildomai pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010 (pirmoje UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje), atmetė administratoriaus prašymą patvirtinti kreditoriaus Aberdeen Investments Trading Limited patikslintą 15 878 717,72 Lt reikalavimą ir bylą nutraukė. Teismas tokį sprendimą motyvavo tuo, kad laidavimo sutartis yra akivaizdžiai abejotina, nes nėra aiškūs šalių ketinimai pasirašyti finansiškai nenaudingomis sąlygomis laidavimo sutartį, įmonei turint didelių finansinių sunkumų. Be to, administratorius turėjo įvertinti galimybę ginčyti laidavimo sutartį ir jos pagrindu kreditoriaus Aberdeen Investments Trading Limited pateiktą papildomą reikalavimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. liepos 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį paliko nepakeistą, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą išvadai, kad administratorius privalėjo įvertinti galimybę ginčyti tiek pačią laidavimo sutartį, tiek jos pagrindu Aberdeen Investments Trading Limited pateiktą papildomą reikalavimą. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad administratorius laidavimo sutarties ir jos pagrindu atsiradusio kreditorinio reikalavimo neginčijo nei civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010, nei šioje restruktūrizavimo byloje. Tuo tarpu šią reikalavimo teisę Aberdeen Investments Trading Limited perleido UAB „AIT investicijos“.

163. Teismas taip pat nepagrįstai netyrė P. M. kreditorinio reikalavimo pagrįstumo. Apelianto manymu, teismas savo iniciatyva privalėjo išsiaiškinti, ar paskolos sutartys ir susitarimai, iš kurių yra kildinamas kreditorinis reikalavimas, yra teisėti, pagrįsti ir įvykdyti, t. y. ar paskola realiai buvo suteikta, ar nustatytos palūkanos buvo protingos ir ar teisingas netesybų skaičiavimas.

17Atsiliepimu į atskiruosius skundus RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ administratorius prašo atskiruosius skundus atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181. Dėl CPK 182 straipsnio taikymo. Nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai yra savarankiškas sprendimas, nors ir priimtas nutarties procesine forma, kuriuo teismas įvertino reikalavimų pagrįstumą, t. y. išsprendė ginčą tarp kreditoriaus ir bendrovės iš esmės patvirtindamas kreditoriaus reikalavimą. Įsiteisėjus tokiai nutarčiai, ginčas tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko yra nebegalimas, o teismo nustatyti faktai ir aplinkybės ir naujo nebeįrodinėjamos ir gali būti panaudojamos kitoje byloje. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas yra procesinis klausimas, bet ne sprendimas dėl materialiųjų teisinių dalyvaujančių asmenų teisių ir pareigų. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010 patvirtinti kreditorių reikalavimai yra pagrįsti, neginčytini ir vertintini kaip jau nustatytos aplinkybės ir faktai, kurių iš naujo įrodinėti nereikia.

192. Dėl kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimo pagrįstumo. Teismas buvo aktyvus ir išsamiai įvertino esančius įrodymus, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Byloje yra pateikti visi įrodymai, patvirtinantys UAB „AIT investicijos“ reikalavimo dydį. Pradinis kreditorius Aberdeen Investments Trading Limited suteikė 3 000 000 eurų paskola P. M., kuris tuo metu buvo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ vieninteliu akcininku ir direktoriumi. Paskola turėjo būti naudojama įmonės reikmėms – pastato statybai. Kadangi P. M. neturėjo lėšų grąžinti paskolą, jis, siekdamas užtikrinti paskolos grąžinimą ir palūkanų sumokėjimą, sudarė 2009 m. balandžio 15 d. akcijų pirkimo-pardavimo su atpirkimo pareiga sutartį. 2009 m. balandžio 15 d. laidavimo sutartis buvo sudaryta dėl to, kad P. M. turimas turtas, t. y. įmonės akcijos ir turtas, buvo vienintelis būdas bent minimaliai užtikrinti tinkamą prievolių įvykdymą. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad byloje nėra įrodymų, kad P. M. ir I. M. negalėjo įvykdyti pareigos atpirkti akcijas, kad terminas akcijoms atpirkti buvo per trumpas. Nei pirmojo restruktūrizavimo metu, nei šiuo metu administratorius nemato jokių pagrindų ginčyti 2009 m. balandžio 15 d. akcijų pirkimo-pardavimo su atpirkimo pareiga ir laidavimo sutarčių. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. nutartimi nepatvirtino pradinio kreditoriaus Aberdeen Investments Trading Limited patikslinto reikalavimo ne dėl to, kad jis nepagrįstas, o dėl to, kad pateiktas per vėlai. Apeliantas UAB „Angogmer“ nepagrįstai, teigia, kad teismas ex officio netikrino paskaičiuotų baudų ir palūkanų dydžio. Šis apeliantas nurodo tik formalius pažeidimus, tačiau esminių argumentų dėl patvirtintų kreditorių reikalavimų nepateikia. Teismas pasisakė, kad neabejoja paskaičiuotomis baudomis ir palūkanomis. Jeigu netesybos būtų buvusios neprotingos, teismui būtų kilusios abejonės ir teismas ex officio būtų pareikalavęs papildomai pagrįsti jų paskaičiavimą.

203. Dėl kreditorės P. M. reikalavimo pagrįstumo. Teismas tinkamai ir išsamiai įvertino byloje esančius įrodymus, kurie yra visiškai pakankami kreditorės P. M. reikalavimui patvirtinti. Neturi jokios reikšmės aplinkybė, kad ši kreditorė yra P. M. motina. Šis reikalavimas kildinamas iš paskolos sutarčių. Byloje yra įrodymai, kad paskolos yra suteiktos. Teismas pasisakė, kad neabejoja paskaičiuotomis baudomis ir palūkanomis. Jeigu netesybos būtų buvusios neprotingos, teismui būtų kilusios abejonės ir teismas ex officio būtų pareikalavęs papildomai pagrįsti jų paskaičiavimą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Dėl restruktūrizavimo byloje priimtos teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, prejudicinės galios restruktūrizavimo bylą nutraukus

23Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo bylą, 2010 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtino kreditorių reikalavimus (nutartis yra įsiteisėjusi),o 2010 m. kovo 23 d. nutartimi restruktūrizavimo bylą nutraukė, nes nustatytu terminu teismui nebuvo pateiktas įmonės restruktūrizavimo planas (bylos Nr. B2-731-578/2010). Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi vėl iškėlė UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo bylą. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi spręsdamas kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimo tvirtinimo klausimą, pažymėjo, kad šio kreditoriaus reikalavimą patvirtina pirmoje UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje (bylos Nr. B2-731-578/2010) priimta įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis minėta nutartimi, nes pirmoji UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, todėl pasibaigė visų teismo nutarčių, priimtų restruktūrizavimo procese, galiojimas, t. y. aplinkybės, nustatytos šiose nutartyse, negali būti vertinamos kaip prejudicinės. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliantų argumentais.

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditoriaus pareikštas reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų pareiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurios metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą. Kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas išsprendžiamas teismo nutartimi (ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalis), tačiau teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo pagal savo teisinę prigimtį atitinka teismo sprendimą, kuriuo atsakoma į kreditoriaus pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, nepaisant to, kad šis klausimas išsprendžiamas nutarties procesine forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011). Šis kasacinio teismo išaiškinimas turėtų būti taikomas ir restruktūrizavimo bylose, nes tiek bankroto, tiek restruktūrizavimo bylose kreditorių reikalavimai tvirtinami analogiškai. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, sprendimas (šiuo atveju - nutartis) gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Teismo nutartis, kuria tvirtinami kreditorių reikalavimai restruktūrizavimo byloje, įgyja prejudicinę galią ir asmenims nedalyvavusiems nagrinėjant restruktūrizavimo bylą. Aplinkybė, kad restruktūrizavimo byla, kurioje buvo priimta teismo nutartis dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, vėliau yra nutraukiama, neturi reikšmės tokios teismo nutarties prejudicinei galiai, nes restruktūrizavimo bylos nutraukimas yra procesinis klausimas, kuriuo nesprendžiama dėl byloje dalyvaujančių asmenų materialinių teisių ir pareigų. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmoje UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje (bylos Nr. B2-731-578/2010) priimta įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtinti kreditorių reikalavimai vertintini kaip jau nustatytos aplinkybės, kurių iš naujo įrodinėti nereikia.

25Dėl kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimo tvirtinimo

26Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi, priimtoje pirmoje UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje (bylos Nr. B2-731-578/2010), buvo patvirtintas kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 634 866,23 Lt reikalavimas, be to, buvo patvirtinti kitų kreditorių reikalavimai, kurie savo patvirtintus reikalavimus ar dalį jų reikalavimo teisių perleidimo sutartimis perleido kreditoriui UAB „AIT investicijos“ tiesiogiai ar per kitus kreditorius. Kreditorius Aberdeen Investments Trading Limited perleido teismo patvirtintą 6 035 958,63 Lt reikalavimą, AB SEB bankas – 6 169 552,89 Lt, UAB „Ebitda Pro“ 120 000 Lt, UAB „Capella Nova“ – 962 067,04 Lt, P. M. – 110 041 Lt ir UAB „Statybos montavimo darbai“ – 922 536,75 Lt. Šių kreditorinių reikalavimo perleidimo faktą patvirtina teismui pateiktos reikalavimo teisių perleidimo sutartys, kurios, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nėra nuginčytos ir yra galiojančios. Šių bendros 14 955 022,54 Lt sumos kreditorinių reikalavimų pagrįstumas patvirtintas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010.

27Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai patvirtino kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 297 432,43 Lt reikalavimą, grindžiama įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymu, kuriuo kreditoriui UAB „AIT investicijos“ iš skolininko UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ buvo priteista 727 261,50 Lt suma. Išieškojus 429 829,07 Lt sumą, skolos likutis sudaro 297 432,43 Lt. Be to, kreditorius UAB „AIT investicijos“ atskirais mokėjimo pavedimais UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ kreditoriams sumokėjo bendrą 117 249,94 Lt sumą, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad kreditorius „AIT investicijos“ įgijo teisę sumokėtų sumų reikalauti iš restruktūrizuojamos įmonės.

28Kreditorius UAB „AIT investicijos“ 2010 m. liepos 9 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi iš pradinio kreditoriaus Aberdeen Investments Trading Limited perėmė 15 878 717,72 Lt reikalavimo teisę į UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“. Ši reikalavimo teisė kildinama iš 2009 m. balandžio 15 d. laidavimo sutarties, kuria UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ (laiduotojas) įsipareigojo atsakyti pradiniam kreditoriui Aberdeen Investments Trading Limited visu jam priklausančiu turtu, jeigu P. M. ir I. M. neįvykdys reikalavimų pagal 2009 m. balandžio 15 d. sudarytą akcijų pirkimo-pardavimo su atpirkimo pareiga sutartį. Apeliantų L. R., H. G. ir G. Š. teigimu, pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 15 878 717,72 Lt reikalavimą, neįvykdė savo pareigos veikti aktyviai, t. y. savo iniciatyva rinkti įrodymus, nagrinėti įmonės finansinius duomenis, sandorius, kurių pagrindu kreditoriais įgijo savo reikalavimus ir pan., kaip to reikalauja viešasis interesas restruktūrizavimo byloje. Apeliantų teigimu, laidavimo sutartis akivaizdžiai buvo ekonomiškai nenaudinga UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ (laiduotojui), todėl iš jos kildinimas kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas nepagrįstai. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2009 m. balandžio 15 d. laidavimo sutartis nėra nuginčyta ir yra galiojanti. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims (teisių ir pareigų perėmėjams) turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutartis gali būti pripažinta negaliojančia CK numatytais sandorių negaliojimai pagrindais, taip pat kitais įstatymų numatytais pagrindais. Negaliojantys sandoriai skirstomi į niekinius, kurie negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu, ir nuginčijamus, kurį pripažinti negaliojančiu būtinas teismo sprendimas (CK 1.78 straipsnis). Pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, sprendžia, kad teismui ex officio (savo iniciatyva) konstatuoti 2009 m. balandžio 15 d. laidavimo sutarties negaliojimą, kaip niekinio sandorio faktą, pagrindo nėra. Teismo pareiga veikti aktyviai restruktūrizavimo byloje negali būti aiškinama kaip teismo pareiga ex officio (savo iniciatyva) nuginčijimą sandorį pripažinti negaliojančiu. Jeigu kyla abejonių dėl sandorio, kurio pagrindu reiškiamas kreditorinis reikalavimas, teisėtumo, teismas išaiškina įmonės administratoriui ir kitiems kreditoriams apie jų teisę įstatymų nustatyta tvarka ginčyti tokį sandorį, pavyzdžiui, reikšti reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Teismo aktyvumas restruktūrizavimo byloje nereiškia, kad teismas turi teisę vykdyti įrodinėjimo pareigą už šalis (CPK 12, 178 straipsniai). Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad byloje yra duomenys tiek apie Aberdeen Investments Trading Limited įteiktus reikalavimus P. M. ir I. M., pastarųjų pranešimą apie negalėjimą įvykdyti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, tiek apie įteiktus reikalavimus UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ (laiduotojui), todėl kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 15 878 717,72 Lt reikalavimą patvirtino pagrįstai.

29Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad kreditorius UAB „AIT investicijos“ priskaičiavo palūkanas ir netesybas, kurios sudaro 4 627 767,76 Lt. Nors pateikta pažyma apie netesybų ir palūkanų paskaičiavimą nėra detali, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nei administratorius, nei kiti kreditoriai jų neginčijo, neabejojo palūkanų ir netesybų skaičiavimo teisingumu. Apeliantai atskiruosiuose skunduose pagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 4 627 767,76 Lt reikalavimą, buvo pasyvus, nesiaiškino pateikto palūkanų ir netesybų paskaičiavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas, turėdamas būti aktyvus restruktūrizavimo byloje, šių aplinkybių neišsiaiškino, nepareikalavo įrodymų, kuriais remdamasis galėtų teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą. Kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ pateikta lentelė su palūkanomis ir netesybomis yra visiškai neišsami, nes joje pateiktos tik galutinės palūkanų ir netesybų sumos pagal konkrečią sutartį. Teismui nebuvo pateiktas palūkanų ir netesybų detalus paskaičiavimas, dėl ko nebuvo galimybės spręsti, ar palūkanos ir netesybos nėra aiškiai per didelės, nenurodytas laikotarpis, už kurį jos paskaičiuotos. Pažymėtina, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę mažinti netesybas, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje dalyje pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

30Dėl kreditorės P. M. reikalavimo tvirtinimo

31Kreditorės P. M. 1 295 350,17 Lt reikalavimas kildinamas iš 2010 m. birželio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties, sudarytos su P. M., taip pat pradinio kreditoriaus (P. M.) su UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ sudarytų paskolos sutarčių (su pakeitimais), kurių suteikimą patvirtinta banko sąskaitų išrašai ir kasos pajamų orderis. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti, kad pradinio kreditoriaus P. M. suteiktos paskolos įmonei yra realios, nes šias aplinkybes patvirtina pačios paskolos sutartys ir banko sąskaitų išrašai, kasos pajamų orderis, iš kurių matyti, kad pinigai įmonei buvo perduoti. Iš 2010 m. birželio 30 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties matyti, kad P. M. perleido P. M. skolą, kurios dydis kartu su palūkanomis yra 1 215 560,63 Lt. Paskolos suma sudaro 646 200 Lt, o palūkanos – 569 630,63 Lt. Pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas visą kreditorės P. M. 1 295 350,17 Lt reikalavimą, taip pat buvo pasyvus, nesiaiškino pateikto palūkanų paskaičiavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismui nebuvo pateiktas palūkanų detalus paskaičiavimas, nenurodytas laikotarpis, už kurį jos paskaičiuotos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje dalyje pirmosios instancijos teismas taip pat neatskleidė bylos esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

32Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtinto kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 31 248 422,63 Lt reikalavimą ir kreditorės P. M. 646 200 Lt reikalavimą. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 4 627 767,76 Lt reikalavimą, grindžiamą priskaičiuotomis palūkanomis ir netesybomis, ir kreditorės P. M. 649 150,17 Lt reikalavimą, grindžiamą priskaičiuotomis palūkanomis, ir šioje dalyje neatskleidė bylos esmės. Ši skundžiamos nutarties dalis naikintina ir perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kadangi pagal byloje pateiktus įrodymus šios bylos dalies negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

34Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties dalį, kuria į RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ kreditorių sąrašą įtrauktas kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 4 627 767,76 Lt reikalavimas ir kreditorės P. M. 649 150,17 Lt reikalavimas. Perduoti klausimą dėl kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 4 627 767,76 Lt reikalavimo ir kreditorės P. M. 649 150,17 Lt reikalavimo patvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

35Palikti nepakeistą kitą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi UAB „Vilniaus... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtino... 7. Teismas nustatė, kad kreditorius UAB „AIT investicijos“ didžiąją dalį... 8. Kreditorės P. M. reikalavimas pagrįstas reikalavimo teisių perleidimo... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Angogmer“ prašo Vilniaus apygardos... 11. 1. Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimą... 12. 2. Apelianto duomenimis, kreditorė P. M. yra RUAB „Vilniaus nekilnojamasis... 13. Atskiruoju skundu kreditoriai L. R. H. G. ir G. Š. prašo Vilniaus apygardos... 14. 1. Teismas kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimo tvirtinimo... 15. 2. Iš kasacinio teismo restruktūrizavimo bylose formuojamos praktikos matyti,... 16. 3. Teismas taip pat nepagrįstai netyrė P. M. kreditorinio reikalavimo... 17. Atsiliepimu į atskiruosius skundus RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“... 18. 1. Dėl CPK 182 straipsnio taikymo. Nutartis, kuria patvirtinti kreditorių... 19. 2. Dėl kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimo pagrįstumo.... 20. 3. Dėl kreditorės P. M. reikalavimo pagrįstumo. Teismas tinkamai ir... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Dėl restruktūrizavimo byloje priimtos teismo nutarties, kuria patvirtinti... 23. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškėlė UAB... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditoriaus pareikštas reikalavimas... 25. Dėl kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ reikalavimo tvirtinimo... 26. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi,... 27. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai patvirtino kreditoriaus UAB... 28. Kreditorius UAB „AIT investicijos“ 2010 m. liepos 9 d. reikalavimo teisių... 29. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad kreditorius... 30. Dėl kreditorės P. M. reikalavimo tvirtinimo... 31. Kreditorės P. M. 1 295 350,17 Lt reikalavimas kildinamas iš 2010 m. birželio... 32. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties dalį,... 35. Palikti nepakeistą kitą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d....