Byla 1A-199-651/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Dalios Kursevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Editos Lapinskienės ir Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, dalyvaujant prokurorei Jolantai Sarpalienei, gynėjai advokatei Mirandai Kunickienei, nukentėjusiojo atstovui Piotrui Orlovui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo N. M. advokato Piotro Orlovo bei civilinės atsakovės ADB „( - )“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. liepos 3 d. nuosprendžio, kuriuo G. K. pripažintas kaltu pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 3 dalį ir jam paskirta 45 MGL (BBND) (2 250,00 Eur) bauda; taikytas BK 641 straipsnis ir paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu bei paskirta 30 MGL (BBND) (1 500,00 Eur) bauda, kurią G. K. privalo sumokėti per 12 mėn.; iš civilinės atsakovės ADB „( - )“ priteista 5 000,00 Eur neturtinės žalos ir 3 098,04 Eur turtinės žalos atlyginimo N. M.; iš kaltinamojo G. K. priteista 2 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidų N. M.; iš kaltinamojo G. K. priteista 50,34 Eur proceso išlaidų Klaipėdos apskrities VPK naudai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

51.

6G. K. nuteistas už tai, kad, vairuodamas transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata: 2019 m. rugsėjo 13 d., apie 17.30 val., kelyje Plungė–Vėžaičiai, 29 km, Perkūnų k., Klaipėdos r., kelyje su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, G. K., vairuodamas UAB „( - )“ priklausantį automobilį „Ford Transit“, valst. Nr. ( - ), elgdamasis neatsargiai, nesiėmė visų būtinų priemonių keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti, veždamas keleivius su neužsegtais saugos diržais, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas ir vietovės reljefą – esant šlapiai kelio dangai, kelio vingyje į kairę, viršydamas tame kelio ruože leistiną važiavimo greitį „70“, nesuvaldė vairuojamo automobilio, nuvažiavo nuo kelio, apsivertė ir atsitrenkė į pakelės medį. Eismo įvykio metu buvo sužaloti automobilio „Ford Transit“ važiavę keleiviai: G. B. ir N. M., kuriems buvo padaryti sunkūs sveikatos sutrikdymai, S. Š. ir S. K., kuriems buvo padaryti nesunkūs sveikatos sutrikdymai, bei A. D., kuriai buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

7II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

82.

9Apeliaciniu skundu civilinis ieškovas N. M. prašo pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. liepos 3 d. nuosprendžio dalį, kuria civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir jam priteista 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo iš civilinės atsakovės ADB „( - )“, ir priteisti jam iš civilinės atsakovės ADB „( - )“ 45 000 Eur. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą ir priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

102.1.

11Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – 6.250 straipsnio 2 dalyje, 6.282 straipsnio 1 dalyje). Įrodymus vertino nukrypdamas nuo teismų praktikos dėl neturtinės žalos dydžio sumos tokios kategorijos bylose ir pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalį. Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog sveikatos sutrikdymo bylose neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymo specifika yra ta, kad teismas turi atsižvelgti ne tik į bendruosius CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, bet ir sveikatos sutrikdymo situacijoje reikšmingas aplinkybes, t. y. sveikatos sužalojimo laipsnis, patirtos traumos pobūdis, atsiradusios dėl sveikatos sutrikdymo turtinės ir neturtinės pasekmės, pasikeitimai įvairiose nukentėjusio asmens gyvenimo sferose bei kitos, kurios daro tiesioginę įtaką asmens fizinių ir dvasinių išgyvenimų stiprinimui ir kartu lemia piniginio ekvivalento nustatymą. Civilinis kodeksas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ir maksimumo.

122.2.

13Atsakovei ADB „( - )“ sumokėjus 10 000 Eur patikslino savo ieškinį ir prašomos priteisti neturtinės žalos dydį sumažino nuo 70 000 Eur iki 60 000 Eur. Prokuroras palaikė šį reikalavimą. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus yra sveikatos sužalojimo pasekmės ir jų įtaka tolimesniam gyvenimui. Dėl patirto sunkaus sveikatos sužalojimo tapo neįgalus – nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis, 20 proc. darbingumas – negali judėti ir vaikščioti, yra priklausomas nuo kitų žmonių pagalbos. Dėl turimos negalios jo gyvenamoji vieta turi būti pritaikyta judėjimui vežimėlyje bei teikiamos socialinės paslaugos. Kad fizinė ir psichologinė sveikata nepablogėtų, turi vartoti vaistus, dalyvauti įvairiose reabilitacijos procedūrose, tęsti kineziterapiją judėjimo funkcijai pagerinti, lankytis masažo procedūrose, nuolat kateterizuoti šlapimo pūslę ir stebėti inkstų funkciją. Fizinio ir dvasinio pobūdžio pasekmės turėjo būti vertinamos ne tik įvykusio fakto, bet ir ateities požiūriu.

142.3.

15Priteistas neturtinės žalos atlyginimo dydis neatitinka kasacinio teismo praktikos, suformuotos analogiško pobūdžio bylose. Pagal kasacinio teismo praktiką eismo įvykiu sukeltos neturtinės žalos atlyginimo dydžiai svyruoja nuo 144 iki 83 989 Eur nuo lengvo sveikatos sutrikdymo iki sunkaus sveikatos sužalojimo. Tokie žalos dydžiai yra priteisiami įvertinus ir paties nukentėjusiojo asmens kaltę (pvz., Nr. 3K-3-371/2003, Nr. 3K-3-298/2007, Nr. 3K-3-90/2008, Nr. 3K-3-402-421/2016 ir kt.). Nuo šių nutarčių priėmimo praėjo nemažai laiko, todėl turi būti atsižvelgta į pasikeitusius bendrus ekonominius ir pragyvenimo lygio pokyčius. Prašoma priteisti neturtinės žalos suma yra protinga, atitinkanti teismų praktiką.

162.4.

17Nurodė, kad civilinis atsakovas 2020 m. liepos 14 d. pervedė 15 000,00 Eur. Ši aplinkybė patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas priteisė per mažą neturtinės žalos atlyginimo dydį.

182.5.

19Prašė priteisti 300,00 Eur už apeliacinio skundo parengimą. Pateikė 2020 m. liepos 7 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 34/2020 ir 2020 m. liepos 7 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 1049161.

203.

21Apeliaciniu skundu civilinė atsakovė ADB „( - )“ prašo pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. liepos 3 d. nuosprendžio dalį, kuria civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš jo priteista 5 000,00 Eur neturtinės žalos atlyginimo, ir pripažinti, kad teisinga ir protinga nukentėjusiajam atlygintina neturtinės žalos suma yra 10 000,00 Eur, kurią civilinis atsakovas jau yra atlyginęs. Taip pat nukentėjusiam iš civilinio atsakovo priteistos turtinės žalos atlyginimo dydį sumažinti per pusę, t. y. iki 1 549,02 Eur.

223.1.

23Apeliaciniame skunde nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes, tačiau priteisė per didelę neturtinės žalos atlyginimo sumą, kuri turėtų būti sumažinta nuo 15 000,00 Eur iki 10 000,00 Eur. Priteistas 15 000,00 Eur neturtinės žalos dydis yra neprotingas ir didelis. Nukentėjusiojo didelis neatsargumas, t. y. diržo nesegėjimas, turėjo reikšmingos įtakos eismo įvykio padariniams ir tokio sunkumo sužalojimams. Priteista suma viršija kasacinio teismo priteistinų žalų dydžius analogiško pobūdžio bylose (pvz., Nr. 2K-20-689/2020, 2K-41-303/2020, Nr. 2K-110-699/2017, Nr. 2K-359-697/2017).

243.2.

25Apeliaciniame skunde nurodyta, kad teismas neteisingai iš dalies nustatė turtinės žalos dydį. Nukentėjusiojo patirtos gydymo išlaidos ar negautos pajamos nepatenka į CK 6.282 straipsnio 2 dalyje nurodytos žalos kategoriją, todėl yra pagrindas spręsti klausimą dėl priteistinos turtinės žalos atlyginimo dydžio sumažinimo. Šiuo atveju priteistinas neturtinės žalos atlyginimas turėtų būti sumažintas per pusę ir priteista 1 549,02 Eur.

264.

27Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas N. M. pateikė atsiliepimą į civilinės atsakovės ADB „( - )“ pateiktą apeliacinį skundą, kuriuo prašė jo netenkinti ir skundžiamą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

284.1.

29Atsiliepime nurodyta, kad apeliaciniame skunde išsamiai pasisakė dėl neturtinės žalos atlyginimo padidinimo. Įstatyme įtvirtinta teismo teisė, bet ne pareiga mažinti neturtinės žalos dydį tais atvejais, kai dėl paties nukentėjusiojo asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti ar jai padidėti. Baudžiamąją bylą nagrinėjęs teismas nenustatė, jog eismo įvykis įvyko dėl jo kaltės. Pripažįsta, kad nesegėjo saugos diržo, bet automatiškai tai negalėjo sukelti eismo įvykio bei neigiamų padarinių. Taip pat prašė atkreipti dėmesį į tai, jog neturtinės žalos atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis ne tik teismų praktika, bet konkrečiomis išskirtinėmis bylose esančiomis aplinkybėmis. Apelianto nurodytose kasacinio teismo nutartyse yra kitokios faktinės aplinkybės, todėl pagrindo jomis vadovautis nėra.

304.2.

31Atsiliepime nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai priteisė turtinės žalos atlyginimo dydį ir pagrindo jo mažinti nėra. Apeliacinio skundo dalies dėl šios nuosprendžio dalies neteikė.

324.3.

33Prašė priteisti 375,00 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Pateikė 2020 m. rugpjūčio 4 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 45/2020 ir 2020 m. rugpjūčio 6 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 1049164.

345.

35Civilinė atsakovė ADB „( - )“ pateikė atsiliepimą į nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo N. M. pateiktą apeliacinį skundą, juo prašė skundo netenkinti ir skundžiamą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

365.1.

37Nurodė, neturtinės žalos dydis nustatomas atsižvelgiant kompensacinę neturtinės žalos paskirtį ir remiantis neturtinės žalos atlyginimo idėja. Dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo patyrė ir patiria fizinius bei dvasinius išgyvenimus, tapo neįgalus, pablogėjo jo gyvenimo kokybė. Savo kaltės dėl saugos diržo nesegėjimo neginčija. Nurodė kasacinio teismo praktikas, kuriose yra analogiško pobūdžio aplinkybės ir priteistos neturtinės žalos atlyginimo dydžiai daug didesni, nei priteisė teismas jam. Apelianto nurodytomis kasacinio teismo nutartimis negalima vadovautis, nes jose nurodytos aplinkybės skiriasi.

385.2.

39Nurodė, kad N. M. 2020 m. liepos 14 d. pervedė 15 000 Eur draudimo išmoką, nes jo darbdavys UAB „( - )“ visus savo darbuotojus buvo apdraudęs savanorišku draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbo metu bei pakeliui iš / į darbą. Pervesta suma visai nesusijusi su žalos atlyginimu pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą. Tik šios sumos pervedimas sutapo su nuosprendžio priėmimu. Mano, jog priteista 15 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo suma ieškovui turi būti sumažinta iki 10 000 Eur.

406.

41Teismo posėdyje nukentėjusiojo gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė tenkinti nukentėjusiojo apeliacinį skundą, o civilinio atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Gynėja advokatė prašė pirmosios instancijos teismo nuosprendį palikti nepakeistą, o nukentėjusiojo apeliacinio skundo netenkinti. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

42Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo N. M. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

43Civilinės atsakovės ADB „( - )“ apeliacinį skundą atmesti.

447.

45Baudžiamųjų bylų apeliacinio nagrinėjimo proceso paskirtis yra pagal proceso dalyvių apeliacinius skundus patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą (BPK 320 straipsnio 3 dalis) ir prireikus ištaisyti bet kurias fakto (teisiškai reikšmingų faktų nustatymo bei vertinimo) ar bet kurias teisės (teisės taikymo) klaidas, kurias galėjo padaryti pirmosios instancijos teismas, bei užtikrinti, kad išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje būtų įvykdytas teisingumas. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis yra užtikrinti, jog neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai, o teisėti ir pagrįsti – nebūtų naikinami ar keičiami. Pažymėtina, kad skundžiamas nuosprendis yra teisėtas, kai priimtas ir surašytas, laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės normų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamos veikos, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo ar nekaltumo, skiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų yra pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirta bei teisingai įvertinta baudžiamojoje byloje esančia įrodymų ir duomenų visuma.

468.

47Nukentėjusysis N. M. ir civilinė atsakovė ADB „( - )“ apeliaciniais skundais skundžia nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio patenkinimo, priteisiant turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nukentėjusiajam. Kita nuosprendžio dalis, kuria G. K. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 3 dalyje, jam paskirta bausmė neskundžiama, todėl teisėjų kolegija plačiau šiais klausimais nepasisako.

48Dėl neturtinės žalos atlyginimo

499.

50CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala atlyginama, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais.

5110.

52Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliaciniais skundais nekeliamas klausimas dėl civilinės atsakovės ADB „( - )“ atskomybės atlyginti žalą nukentėjusiam asmeniui pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 13 straipsnio 1 dalį. Todėl laikytina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad civilinė atsakovė ADB „( - )“ turi atlyginti žalą nukentėjusiam asmeniui.

5311.

54Šioje byloje neginčytinai įrodyta, jog dėl nuteistojo G. K. nusikalstamos veikos, t. y. 2019 m. rugsėjo 13 d., apie 17.30 val., kelyje Plungė–Vėžaičiai, 29 km, Perkūnų k., Klaipėdos r., kelyje su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuodamas UAB „( - )“ priklausantį automobilį „Ford Transit“, valst. Nr. ( - ), elgdamasis neatsargiai, nesiėmė visų būtinų priemonių keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti, veždamas keleivius su neužsegtais saugos diržais, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas ir vietovės reljefą – esant šlapiai kelio dangai, kelio vingyje į kairę, viršydamas tame kelio ruože leistiną važiavimo greitį „70“, nesuvaldė vairuojamo automobilio, nuvažiavo nuo kelio, apsivertė ir atsitrenkė į pakelės medį, buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo N. M. sveikata, todėl ginčo dėl jo teisės į neturtinės žalos atlyginimą nėra.

5512.

56Nukentėjusysis N. M. patirtą neturtinę žalą įvertino 70 000 Eur. Atsakovei ADB „( - )“ sumokėjus 10 000 Eur patikslino savo ieškinį ir prašomą priteisti neturtinės žalos atlyginimo dydį sumažino iki 60 000 Eur. Teismas, įvertinęs svarbias šiam klausimui spręsti aplinkybes, ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė 5 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, atsižvelgęs į tai, jog civilinis atsakovas nukentėjusiajam jau pervedė 10 000 Eur. Nukentėjusysis N. M. apeliaciniame skunde nurodė, kad priteisiant neturtinės žalos atlyginimo dydį nebuvo įvertintos visos faktinės aplinkybės, nukrypta nuo kasacinio teismo praktikos analogiško pobūdžio bylose. Civilinė atsakovė ADB „( - )“ apeliaciniame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas priteisė per didelę neturtinės žalos atlyginimo sumą, o jo jau nukentėjusiajam sumokėta 10 000 Eur suma yra protinga ir teisinga, atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje klausimas dėl civilinio ieškinio, priteisiant neturtinės žalos atlyginimą nukentėjusiajam, išspręstas netinkamai, neturtinės žalos atlyginimo dydis nustatytas objektyviai neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių, neatsižvelgus į šios žalos rūšies nustatymo kriterijus bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką. Atsižvelgiant į tai, skundžiamo nuosprendžio dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo keistina.

5713.

58Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju, kitaip nei turtinės, visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigine išraiška. Teismo pareiga kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-227/2011, 2K-410/2013, 2K-244/2015, 2K-243-648/2015). Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

5914.

60Nagrinėjamu atveju iš specialisto išvados Nr. G 2039/2019 (03) nustatyta, kad N. M. buvo nustatyti šie kūno sužalojimai: uždara stuburo krūtininės dalies trauma su visišku nugaros smegenų pravedimo sutrikimu, 12-o krūtininio stuburo slankstelio kūno kompresiniu skeveldriniu lūžiu, 11-o krūtininio stuburo slankstelio ir 1-o bei 2-o juosmeninių stuburo slankstelių skersinių ataugų lūžiais, kojų paraplegija, mažojo dubens organų funkcijos sutrikimu, plaučių kontūzija, dešinės pusės 10–11-o šonkaulių lūžiai. Dėl eismo įvykio metu patirtos uždaros stuburo krūtininės dalies traumos su visišku nugaros smegenų pravedimo sutrikimu, kojų paraplegija, mažojo dubens organų funkcijos sutrikimu N. M. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Žmogaus sveikata yra vertybė yra viena iš svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų, ne visada atkuriamų ar neįmanomų atkurti vertybių, todėl itin saugoma. Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą, tai gali būti padaroma nustatant teisingą neturtinės žalos dydį, atsižvelgiant vien į šią pažeistą vertybę.

6115.

62CK 6.250 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vienas iš neturtinės žalos dydžio parinkimo kriterijų yra pasekmės. Šiuo atveju nukentėjusiajam N. M. nustatytas 20 procentų darbingumas nuo 2020 m. sausio 28 d. iki 2021 m. sausio 27 d., pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, judant reikalingos techninės pagalbos priemonės (neįgaliojo vežimėlis), kito asmens pagalba kasdienėje veikloje, visiškas šlapimo pūslės veiklos sutrikimas. Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų ilgą laiko tarpą praleido gydymo įstaigose – 12 dienų gulėjo ligoninėje (3 dienas reanimacijoje, 9 dienas Neurochirurgijos skyriuje), nuo 2019 m. rugsėjo 25 d. iki 2020 m. sausio 23 d. VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninėje. Be fizinių išgyvenimų dėl patirtos traumos – sukelto skausmo, kančių, kitų nepatogumų, susijusių su judėjimo sutrikimu, dėl patirtų sužalojimų sumažėjo ir nukentėjusiojo bendravimo galimybės, nes jis gali judėti tik su neįgaliojo vežimėliu, dėl to jaučia emocinį diskomfortą, nebegali dirbti, priklausomas nuo kitų žmonių pagalbos, apribota judėjimo galimybė, apribotos galimybės užsiimti kasdiene jam įprasta veikla, tai vertintina kaip sukeltos traumos padariniai ir vertintina kaip nukentėjusiajam padaryta neturtinė žala.

6316.

64Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas neturtinės žalos atlyginimo sumą, atsižvelgė dar į tai, jog dėl atsiradusių padarinių iš dalies kaltas ir pats nukentėjusysis. Apeliantas N. M. skunde nurodė, kad dėl eismo įvykio jis nėra kaltas, to pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo. Vien tai, tad jis nebuvo prisisegęs saugos diržo, nesudaro pagrindo mažinti neturtinės žalos atlyginimo sumą. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

6517.

66Baudžiamojoje byloje neginčijamai nustatyta, kad G. K. 2019 m. rugsėjo 13 d., apie 17.30 val., kelyje Plungė–Vėžaičiai, 29 km, Perkūnų k., Klaipėdos r., kelyje su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuodamas UAB „( - )“ priklausantį automobilį „Ford Transit“, valst. Nr. ( - ), elgdamasis neatsargiai, nesiėmė visų būtinų priemonių keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti, veždamas keleivius su neužsegtais saugos diržais, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas ir vietovės reljefą – esant šlapiai kelio dangai, kelio vingyje į kairę, viršydamas tame kelio ruože leistiną važiavimo greitį „70“, nesuvaldė vairuojamo automobilio, nuvažiavo nuo kelio, apsivertė ir atsitrenkė į pakelės medį. Eismo įvykio metu buvo sužaloti automobiliu „Ford Transit“ važiavę keleiviai: G. B. ir N. M., kuriems buvo padaryti sunkūs sveikatos sutrikdymai, S. Š. ir S. K., kuriems buvo padaryti nesunkūs sveikatos sutrikdymai, bei A. D., kuriai buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Pagal Kelių eismo taisyklių 196 punktą važiuodami transporto priemone su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Už šių taisyklių pažeidimą keleiviui yra numatyta administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimo kodekso 432 straipsnio 1 dalį. Byloje nustatyta, kad iš 7 automobilyje buvusių asmenų nenukentėjo visiškai M. R. ir K. S., kurie buvo prisisegę saugos diržus, o A. D., kuri taip pat buvo prisisegusi saugos diržus, patyrė tik nežymų sveikatos sutrikdymą. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad G. K. padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai turėjo įtakos atsiradusiems padariniams. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog saugos diržo nesegėjimas nesudaro sąlygų netaikyti civilinės atsakomybės dėl nukentėjusio asmens veiksmų – didelio neatsargumo (CK 6.253 straipsnio 1 dalis), tačiau, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, yra kriterijus mažinti priteistino neturtinės žalos atlyginimo sumą. Tai patvirtina ir kasacinio teismo praktika (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-299/2012, 2K-110-699/2017, 2K-359-697/2017).

6718.

68Nukentėjusysis N. M. ir civilinė atsakovė ADB „( - )“ apeliaciniuose skunduose nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos analogiško pobūdžio bylose. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

6919.

70Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismams sprendžiant neturtinės žalos dydžio nustatymo klausimą, reikia atsižvelgti į kasacinio teismo praktiką, formuojamą aiškinant ir taikant neturtinės žalos nustatymo kriterijus ir, esant tapačioms ar iš esmės panašioms aplinkybėms, būtina vadovautis konkrečioje nutartyje sukurtu precedentu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2010). Šis reikalavimas kildinamas iš teismo precedento esmės – stare decisis principo, grindžiamo teismo sprendimo autoritetu: visas tapačias vėlesnes bylas būtina spręsti taip, kaip išspręsta byla, kurioje sukurtas teismo precedentas (lot. auctoritas rerum similiter judicatum) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).

7120.

72Apeliantų nurodytos kasacinio teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 3K-3-371/2003, Nr. 3K-3-298/2007, Nr. 3K-3-90/2008, Nr. 3K-3-402-421/2016, Nr. 2K-110-699/2017, Nr. 2K-359-697/2017, Nr. 2K-20-689/2020, 2K-41-303/2020 nėra tinkami precedentai, taikytini nagrinėjamoje byloje. Teisėjų kolegijos vertinimu, vadovautis apeliantų skunduose nurodyta teismo praktika nėra pagrindo, nes šių bylų ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi (argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas) yra skirtingi. Pažymėtina, kad dėl sukelto eismo įvykio sužalojus žmogų priteistino neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo bylose suvienodinti teismų praktiką priteistino neturtinės žalos atlyginimo dydžio prasme iš esmės neįmanoma, nes kiekvienu konkrečiu atveju būtina vertinti kriterijų neturtinės žalos dydžiui nustatyti visumą, o individualioje byloje šie kriterijai, jų reikšmė ir tarpusavio santykis gali skirtis.

7321.

74Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-41-303/2020 apibendrino pagal formuojamą teismų praktiką priteistino neturtinės žalos atlyginimo dydžius (kartu su draudimo išmoka) asmenims, tiesiogiai nukentėjusiems dėl nusikalstamos veikos, nurodytos BK 281 straipsnio 3 dalyje. Kasacinis teismas nurodė, jog laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 1 d. nustatyti nuo 5 000 Eur iki 28 962 Eur (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-52-942/2016, 2K-61-696/2016, 2K-154-699/2016, 2K-25-489/2017, 2K-94-696/2017, 2K-155-511/2017, 2K-110-699/2017, 2K-359-697/2017, 2K-362-697/2018, 2K-102-303/2019). Taigi priteistinų sumų vidurkis yra 18 481 Eur, o pirmosios instancijos teismas pripažino, kad N. M. atlyginta neturtinės žalos suma yra 15 000 Eur (10 000 Eur pervesta draudimo bendrovės ir 5 000 Eur priteisė iš draudimo bendrovės). Teisėjų kolegijos nuomone, apylinkės teismo nustatyta neturtinės žalos atlyginimo suma neatitinka nukentėjusiajam padaryto sveikatos sutrikdymo sunkumo ir pobūdžio bei teismų praktikos tendencijas tokio pobūdžio bylose, net ir atsižvelgus į paties nukentėjusiojo didelį neatsargumą.

7522.

76Nagrinėjamu atveju esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą yra sužalojimo pasekmės ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai, kurie turės įtakos tolimesniam nukentėjusiojo N. M. gyvenimui – jauno amžiaus, prarastas profesinis išsilavinimas ir galimybės, priklausymas fiziškai nuo kitų pagalbos, reikalinga speciali technika judant ir pritaikant pagal poreikius gyvenamąsias patalpas, visiškas šlapimo pūslės veiklos sutrikimas. Įvertinant aptartų kriterijų visumą bei taikant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atsižvelgusi į paties nukentėjusiojo didelį neatsargumą, teisėjų kolegija mano, kad neturtinės žalos atlyginimo dydis didintinas nuo 15 000 Eur iki 35 000 Eur (CK 1.5 straipsnis, CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgus į tai, kad civilinė atsakovė ADB „( - )“ nukentėjusiajam N. M. 10 000 Eur pervedė, iš jos atsakovui priteistina 25 000 Eur.

77Dėl turtinės žalos atlyginimo

7823.

79Ieškovas ieškiniu prašė priteisti 14 137,77 Eur turtinės žalos atlyginimą, kurį sudaro: 1 968,82 Eur išlaidos, susijusios su sveikatos grąžinimu, gydymusi bei kitos išlaidos, kurias civilinis ieškovas laiko esančias susijusias su eismo įvykiu (vaistai, higienos priemonės, kuro išlaidos, išlaidos papildomam maistui, rūbai, mobilusis telefonas, specialus čiužinys); 1 659,95 Eur negautų pajamų už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. iki 2020 m. sausio 27 d.; 10 509,00 Eur pajamų, kurių ieškovas negaus ateityje iki 2021 m. sausio 27 d. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą tenkino iš dalies ir priteisė 3 098,04 Eur. Civilinis atsakovas apeliaciniu skundu prašo priteisto turtinės žalos atlyginimo sumą sumažinti per pusę ir priteisti 1 549,02 Eur, motyvuodamas tuo, kad nukentėjusiojo patirtos gydymo išlaidos ar negautos pajamos nepatenka į CK 6.282 straipsnio 2 dalyje nurodytos žalos kategoriją. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

8024.

81CK 6.283 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius. Ši teisės norma įtvirtina specialų civilinės deliktinės atsakomybės atvejį, kai civilinė atsakomybė kyla pažeidus asmens sveikatą. Pats normos turinys suponuoja, kad ja siekiama užtikrinti kompensuojamosios civilinės atsakomybės funkcijos įgyvendinimą – kompensuoti nukentėjusiajam jo teisių pažeidimu padarytą žalą ir taip atkurti padėtį, buvusią iki delikto padarymo. CK 6.283 straipsnio 2 dalyje nustatytas dėl sveikatos sužalojimo asmeniui atsirandančių nuostolių turinys. Šiuos nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos).

8225.

83Susipažinus su baudžiamosios bylos medžiaga matyti, kad nukentėjusysis N. M. rašytiniais įrodymais – kvitais – pateikė duomenis, jog jis rūbams išleido 33,67 Eur, medicininėms priemonėms – 327,43 Eur, kurui – 573,73 Eur, telefonui – 154,25 Eur, barzdaskutei ir plaukų kirpimo mašinėlei – 64,98 Eur, čiužiniui – 130,00 Eur. Šiuos įrodymus paneigiančių duomenų teismui nepateikta. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog 1 284,06 Eur N. M. turėtų išlaidų yra susijusios su sveikatos grąžinimu ir turi būti priteisiamos iš civilinio atsakovo.

8426.

85Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad civiliniam ieškovui N. M. už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 28 d. iki 2021 m. sausio 27 d. priklauso 2 897,25 Eur negautų lėšų kompensacija. Civilinė atsakovė ADB „( - )“ apeliaciniame skunde nurodė, jog negautos pajamos nepatenka į CK 6.282 straipsnio 2 dalyje nurodytos žalos kategoriją, nes žala atsirado dėl paties nukentėjusiojo didelio neatsargumo. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus kaip teisiškai nepagrįstus. Anksčiau jau aptarta, jog nukentėjusiojo N. M. neatsargumas, t. y. saugos diržo nesegėjimas, nelėmė eismo įvykio, kurio metu buvo sužalota jo sveikata, todėl jis turi teisę į negautas pajamas, kurias būtų gavęs, jei jo sveikata nebūtų sužalota. Pažymėtina, kad apeliantė ADB „( - )“ neginčija šių lėšų apskaičiavimo mechanizmo ir dydžių. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad iš civilinės atsakovės ADB „( - )“ nukentėjusiam N. M. turi būti priteisiama 2 897,25 Eur negautų lėšų kompensacija.

8627.

87Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nukentėjusiajam N. M. turi būti priteista 1 284,06 Eur išlaidų, susijusių su sveikatos grąžinimu, ir 2 897,25 Eur negautų lėšų kompensacija, įvertinęs, jog 1 083,27 Eur ieškovui yra išmokėta, pagrįstai priteisė N. M. 3 098,04 Eur turtinės žalos atlyginimą, nėra pagrindo mažinti jos apeliacinio skundo argumentais.

88Dėl proceso išlaidų

8928.

90Civilinis ieškovas N. M. prašė priteisti 300 Eur už apeliacinio skundo parengimą ir 375 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

9129.

92BPK 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Šios nuostatos galioja ir apeliacinės instancijos teisme, tačiau tokiais atvejais, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-143-696/2017, 2K-118-489/2019, 2K-135-693/2019).

9330.

94Civilinis ieškovas N. M. kartu su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikė 2020 m. liepos 7 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 34/2020 ir 2020 m. liepos 7 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 1049161, 2020 m. rugpjūčio 4 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 45/2020, 2020 m. rugpjūčio 6 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 1049164. Ieškovo prašomos priteisti išlaidos neviršija teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius, todėl, teismo vertinimu, nėra didelės atsižvelgiant į pateiktą apeliacinį skundą ir atsiliepimo į civilinio atsakovo apeliacinį skundą turinį, į kilusio ginčo pobūdį, jo sudėtingumą, taikytas teisės normas, keltų klausimų ir įrodinėtinų aplinkybių apimtį. Civilinio ieškovo N. M. apeliacinis skundas tenkintinas 56 proc., tai jam už apeliacinio skundo parengimą priklauso 168 Eur (300 x 56 proc.), civilinio atsakovo apeliacinis skundas netenkintinas, todėl N. M. priklauso 100 proc. už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, t. y. 375 Eur. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, civiliniam ieškovui N. M. priteistina iš civilinės atsakovės ADB „( - )“ 543 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

9531.

96Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nukentėjusiojo N. M. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, o civilinio atsakovo apeliacinis skundas netenkintinas, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. liepos 3 d. nuosprendis keičiamas dėl netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų, padidinant priteistinos neturtinės žalos sumą nuo 5 000 Eur iki 25 000 Eur (BPK 328 straipsnio 4 punktas).

97Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

98nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo N. M. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

99Civilinės atsakovės ADB „( - )“ apeliacinį skundą atmesti.

100Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. liepos 3 d. nuosprendžio dalį dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo pakeisti:

101civiliniam ieškovui N. M. iš civilinės atsakovės ADB „( - )“ priteistą 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) neturtinės žalos atlyginimo sumą padidinti iki 25 000 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių eurų).

102Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

103Priteisti civiliniam ieškovui N. M. iš civilinės atsakovės ADB „( - )“ 543 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

104Ši Klaipėdos apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 5. 1.... 6. G. K. nuteistas už tai, kad, vairuodamas transporto priemonę, pažeidė... 7. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 8. 2.... 9. Apeliaciniu skundu civilinis ieškovas N. M. prašo pakeisti Klaipėdos... 10. 2.1.... 11. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino... 12. 2.2.... 13. Atsakovei ADB „( - )“ sumokėjus 10 000 Eur patikslino savo ieškinį ir... 14. 2.3.... 15. Priteistas neturtinės žalos atlyginimo dydis neatitinka kasacinio teismo... 16. 2.4.... 17. Nurodė, kad civilinis atsakovas 2020 m. liepos 14 d. pervedė 15 000,00 Eur.... 18. 2.5.... 19. Prašė priteisti 300,00 Eur už apeliacinio skundo parengimą. Pateikė 2020... 20. 3.... 21. Apeliaciniu skundu civilinė atsakovė ADB „( - )“ prašo pakeisti... 22. 3.1.... 23. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 24. 3.2.... 25. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad teismas neteisingai iš dalies nustatė... 26. 4.... 27. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas N. M. pateikė atsiliepimą į... 28. 4.1.... 29. Atsiliepime nurodyta, kad apeliaciniame skunde išsamiai pasisakė dėl... 30. 4.2.... 31. Atsiliepime nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai priteisė... 32. 4.3.... 33. Prašė priteisti 375,00 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.... 34. 5.... 35. Civilinė atsakovė ADB „( - )“ pateikė atsiliepimą į nukentėjusiojo ir... 36. 5.1.... 37. Nurodė, neturtinės žalos dydis nustatomas atsižvelgiant kompensacinę... 38. 5.2.... 39. Nurodė, kad N. M. 2020 m. liepos 14 d. pervedė 15 000 Eur draudimo išmoką,... 40. 6.... 41. Teismo posėdyje nukentėjusiojo gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą... 42. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo N. M. apeliacinį skundą tenkinti iš... 43. Civilinės atsakovės ADB „( - )“ apeliacinį skundą atmesti.... 44. 7.... 45. Baudžiamųjų bylų apeliacinio nagrinėjimo proceso paskirtis yra pagal... 46. 8.... 47. Nukentėjusysis N. M. ir civilinė atsakovė ADB „( - )“ apeliaciniais... 48. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 49. 9.... 50. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis... 51. 10.... 52. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliaciniais skundais... 53. 11.... 54. Šioje byloje neginčytinai įrodyta, jog dėl nuteistojo G. K. nusikalstamos... 55. 12.... 56. Nukentėjusysis N. M. patirtą neturtinę žalą įvertino 70 000 Eur.... 57. 13.... 58. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neturtinės žalos... 59. 14.... 60. Nagrinėjamu atveju iš specialisto išvados Nr. G 2039/2019 (03) nustatyta,... 61. 15.... 62. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vienas iš neturtinės žalos... 63. 16.... 64. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas neturtinės žalos atlyginimo... 65. 17.... 66. Baudžiamojoje byloje neginčijamai nustatyta, kad G. K. 2019 m. rugsėjo 13... 67. 18.... 68. Nukentėjusysis N. M. ir civilinė atsakovė ADB „( - )“ apeliaciniuose... 69. 19.... 70. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismams sprendžiant... 71. 20.... 72. Apeliantų nurodytos kasacinio teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr.... 73. 21.... 74. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi... 75. 22.... 76. Nagrinėjamu atveju esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus,... 77. Dėl turtinės žalos atlyginimo... 78. 23.... 79. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti 14 137,77 Eur turtinės žalos... 80. 24.... 81. CK 6.283 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu fizinis asmuo suluošintas ar... 82. 25.... 83. Susipažinus su baudžiamosios bylos medžiaga matyti, kad nukentėjusysis N.... 84. 26.... 85. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad civiliniam ieškovui N. M. už... 86. 27.... 87. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nukentėjusiajam N. M. turi būti... 88. Dėl proceso išlaidų... 89. 28.... 90. Civilinis ieškovas N. M. prašė priteisti 300 Eur už apeliacinio skundo... 91. 29.... 92. BPK 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu,... 93. 30.... 94. Civilinis ieškovas N. M. kartu su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų... 95. 31.... 96. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nukentėjusiojo N. M. apeliacinis... 97. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 98. nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo N. M. apeliacinį skundą tenkinti iš... 99. Civilinės atsakovės ADB „( - )“ apeliacinį skundą atmesti.... 100. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. liepos 3 d.... 101. civiliniam ieškovui N. M. iš civilinės atsakovės ADB „( - )“ priteistą... 102. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 103. Priteisti civiliniam ieškovui N. M. iš civilinės atsakovės ADB „( - )“... 104. Ši Klaipėdos apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo...