Byla B2-1402-221/2015
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Statra“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant pareiškėjui Arūnui Jovaišiui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ direktoriaus Arūno Jovaišio pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Statra“,

Nustatė

2UAB „Statra” direktorius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti UAB „Statra” restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskirti Edmundą Rauktį. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi pareiškimą priėmė.

3Pareiškėjas, vykdydamas teismo įpareigojimą, pateikė naujus rašytinius įrodymus apie tai, kad UAB „Statra“ padengė dalį skolų kreditoriams, kreditorius A. Jovaišis prievolės vykdymą UAB „Statra“ atidėjo, antstolių depozitinėse sąskaitose yra sukaupta iš UAB „Statra“ išieškotų lėšų.

4Pareiškėjas A. Jovaišis teismo posėdžio metu palaikė savo prašymą iškelti UAB „Statra” restruktūrizavimo bylą. Paaiškino, kad pagrindinė bendrovės veikla – elektrotechniniai projektavimo, montavimo ir priežiūros darbai, santechniniai projektavimo, montavimo darbai, pastatų ir statinių įrengimas. Bendrovė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, todėl yra būtina peržiūrėti veiklą, stabilizuoti padėtį. Bendrovė nėra nemoki. Bendrovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Iškėlus bendrovei restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, bendrovė galėtų išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę komercinę veiklą, vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas ir išvengti bankroto. Dėl Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, bendrovės veikla buvo destabilizuota. Bendrovė nėra nutraukusi veiklos, todėl siekiant išsaugoti ir tęsti ūkinę komercinę veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais, atsakovei keltina restruktūrizavimo byla.

5Uždarajai akcinei bendrovei „Statra” keltina restruktūrizavimo byla.

6Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

7ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis).

8Byloje pateikto 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, pareiškėjo papildomai teismui 2015 m. sausio 20 d. pateiktais duomenimis bei paaiškinimais, bendrovės turtas sudarė 363 5 53,92 Eur, iš jo trumpalaikis turtas – 293 819,50 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 247 383,28 Eur, iš jų visos mokėtinos per vienerius metus (b. l. 96). Nustatyta, kad įmonės veikla tiek 2013 m., tiek 2014 m. nebuvo nuostolinga (b. l. 97). Bendrovės direktorius nurodo, kad per laikotarpį nuo pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo antstolių, vykdančių išieškojimus, depozitinėse sąskaitose yra sukaupta iš viso 38 652,18 Eur UAB „Statra“ lėšų, kurios bus išmokėtos įsipareigojimams padengti. 2015 m. sausio 20 d. duomenimis bendrovės pardelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 191 841,72 Eur. Tačiau dalis šių įsipareigojimų bus dengiami iš sukauptų lėšų antstolių sąskaitose, dėl to pradelsti bendrovės įsipareigojimai sudarytų 153 189,54 Eur. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad bendrovė aktyviai kalbasi su kreditorių atstovais dėl įsipareigojimų padengimo dalimis, derinami skolų sudengimai su kreditoriais. Bendrovės debitorinės skolos sudaro 315 094,78 Eur. Įvertinus nurodytų aplinkybių visetą, darytina išvada, kad UAB „Statra“ yra finansinių sunkumų turinti įmonė – įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis). Byloje ir teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenų, kad UAB „Statra“ yra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, nėra (yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Statra“ civilinėje byloje Nr. B2-1510-413/2015, bankroto byla neiškelta).

9Pažymėtina, kad ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas atsisako kelti restruktūrizavimo bylą. Vienas iš šių atvejų yra tada, kai nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas). Tam, kad būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011; 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012; 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2018/2014). Kaip matyti iš prieš tai aptartų byloje esančių duomenų, lyginant su įmonės balanse apskaitomo turto verte, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams nesiekia pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

10ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą. Iš pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Statra“ tebevykdo ūkinę komercinę veiklą. Įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus: UAB „Statra” įsteigta 1992 m. (b. l. 11), turi finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, nebuvo restruktūrizuojama. UAB „Statra” pateikė įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (b. l. 9–25), įvykdė ir ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytus reikalavimus. Teismui pateiktas UAB „Statra” 2014 m. spalio 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, iš kurio matyti, kad įmonės akcininkų susirinkimas patvirtino UAB „Statra” restruktūrizavimo plano metmenis, pritarė restruktūrizavimo administratoriaus E. Raukčio kandidatūrai (b. l. 26).

11Iš byloje esančių UAB „Statra“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad juose yra nurodytos atsakovės finansinių problemų atsiradimo priežastys, pateikiamas preliminarus pajamų didinimo ir atsiskaitymo su kreditoriais planas. Taigi, iš byloje pareiškėjo pateiktų įmonės restruktūrizavimo plano metmenų spręstina, kad metmenyse numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane, todėl restruktūrizavimo plano metmenims nekeltini tokie pat kokybiniai reikalavimai, kaip restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 12 straipsnis, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2154/2011; 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012 ir kt.).

12Pagal Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą, įmonės vėlavimas išmokėti darbuotojams atlyginimą yra savarankiškas pagrindas kelti įmonės bankroto bylą, tačiau teismų praktikoje minėtas bankroto bylos kėlimo pagrindas yra taikomas atsargiai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1173; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-467/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-561/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-517/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-606/2009). Nagrinėjamu atveju vėlavimas išmokėti darbo užmokestį darbuotojams (ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas) bei įsiskolinimo darbuotojams dydis nėra didelis ir vertintinas kitų įmonės įsipareigojimų kontekste bei nesudaro pagrindo atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

13Įvertinęs bylos duomenis, byloje esančius UAB „Statra“ finansinės atskaitomybės bei kitus dokumentus apie įmonės turimą turtą, pradelstas skolas, atsižvelgus į tai, kad UAB „Statra“ vykdo veiklą, gauna pelną, mažina skolas kreditoriams, įsiskolinimo darbuotojams dydis nėra didelis vertinant kitų įmonės įsipareigojimų kontekste, teismas sprendžia, kad, nepaisant nestabilios atsakovės finansinės padėties, turimų įsipareigojimų kreditoriams, nėra pagrindo teigti, kad įmonė yra nemoki ĮBĮ nuostatų prasme ir kad susidarę finansiniai sunkumai negalėtų būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra ĮRĮ 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sąlygos restruktūrizavimo procesui taikyti, todėl, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą, UAB „Statra“ keltina restruktūrizavimo byla.

14Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti E. Rauktį. Šio administratoriaus kandidatūrai pritarė įmonės akcininkai. E. Rauktys sutinka teikti UAB „Statra“ restruktūrizavimo paslaugas ir turi restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą Nr. 50b, išduotą 2008 m. spalio 20 d., suteikiantį teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, yra apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (b. l. 45, 46, 47). Pareiškėjo siūlomas administratorius atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus, todėl UAB „Statra“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtinas E. Rauktys (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalis, 15 straipsnis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 8 dalimi, 11 dalimi, 13 dalimi, 14 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, teismas

Nutarė

16iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Statra” (įmonės kodas 149645114, registruotos buveinės adresas – Alytus, Ugniagesių g. 3-3) restruktūrizavimo bylą.

17Uždarosios akcinės bendrovės „Statra” restruktūrizavimo administratoriumi paskirti Edmundą Rauktį (gim. 1960 m. rugsėjo 5 d., veiklos vykdymo adresas: Alytus, Statybininkų g. 60-15, tel. (8 655) 02560, el. p. edmar@infoseka.lt, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas Nr. 50b, išduotas 2008 m. spalio 20 d.).

18Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos uždarosios akcinės bendrovės „Statra” kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti.

19Nustatyti 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui uždarosios akcinės bendrovės „Statra” restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

20Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui uždarosios akcinės bendrovės „Statra” direktoriui Arūnui Jovaišiui ir administratoriui Edmundui Raukčiui.

21Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Statra” administratorių atlikti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus, veiksmus.

22Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos patvirtintas kopijas išsiųsti administratoriui Edmundui Raukčiui, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statra”, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstoliams Sauliui Virbickui, Angelei Kvaraciejienei ir Giedriui Salickui elektroniniu paštu.

23Nutartis vykdoma skubiai, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nesustabdo.

24Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai... 2. UAB „Statra” direktorius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 3. Pareiškėjas, vykdydamas teismo įpareigojimą, pateikė naujus rašytinius... 4. Pareiškėjas A. Jovaišis teismo posėdžio metu palaikė savo prašymą... 5. Uždarajai akcinei bendrovei „Statra” keltina restruktūrizavimo byla.... 6. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 7. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 8. Byloje pateikto 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, pareiškėjo... 9. Pažymėtina, kad ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas... 10. ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą... 11. Iš byloje esančių UAB „Statra“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti,... 12. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą,... 13. Įvertinęs bylos duomenis, byloje esančius UAB „Statra“ finansinės... 14. Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7... 16. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Statra” (įmonės kodas 149645114,... 17. Uždarosios akcinės bendrovės „Statra” restruktūrizavimo... 18. Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo... 19. Nustatyti 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti... 20. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui uždarosios akcinės... 21. Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Statra”... 22. Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ne vėliau... 23. Nutartis vykdoma skubiai, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo... 24. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...