Byla 2-1347/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-3163-115/2013 pagal ieškovų M. Č. individualios įmonės „Milčija“, A. S. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, uždarosios akcinės bendrovės „Avansas“ ieškininius (tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Edarsa“) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Aktrija“ iškelta bankroto byla bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-3163-115/2013 pagal ieškovų M. Č. individualios įmonės „Milčija“, A. S. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, uždarosios akcinės bendrovės „Avansas“ ieškininius (tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Edarsa“) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Aktrija“ iškelta bankroto byla bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl tinkamiausio kandidato administruoti UAB „Aktrija“ bankroto procesą.

4Ieškovas M. Č. IĮ „Milčija“ atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Ekvalda“, ieškovas A. S. IĮ – UAB „Proventuslaw Lt“, ieškovai UAB „Conlex“ ir UAB „Avansas“ – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, tretysis asmuo UAB „Edarsa“ – UAB „Pacta Servanda“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi iškėlė UAB „Aktrija“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Proventuslaw Lt“ ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Teismas nustatė, kad visos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus (nėra duomenų, kad siūlomi kandidatai negalėtų būti paskirti atsakovo bankroto administratoriais dėl Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje numatytų priežasčių).

8Įvertinęs siūlomų administratorių patirtį ir darbo krūvį teismas nustatė, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš kitų siūlomų administratorių išsiskiria patirtimi tiek kiekybiniu (baigtos – 565 bankroto procedūros), tiek kokybiniu (bankroto procedūrų administravimo paslaugos teiktos ne vienai didelei įmonei) aspektais. Administratoriai UAB „Ekvalda“ ir UAB „Pacta Servanda“ bankroto administravimo paslaugas teikia mažiau nei vienerius metus, dar nėra baigę bankroto procedūrų. UAB „Proventuslaw Lt“ patirtis yra didesnė nei UAB „Ekvalda“ ir UAB „Pacta Servanda“ (baigta 13 bankroto procedūrų).

9UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dirba 10 darbuotojų, kurie iš viso administruoja 197 bankroto procedūras (vidutiniškai po 19,7 kiekvienas darbuotojas), UAB „Ekvalda“ dirba 3 darbuotojai, kurie iš viso administruoja 5 bankroto procedūras (vidutiniškai po 1,6 kiekvienas darbuotojas), UAB „Pacta Servanda“ dirba 3 darbuotojai, kurie iš viso administruoja 7 bankroto procedūras (vidutiniškai po 2,3 kiekvienas darbuotojas), UAB „Proventuslaw Lt“ dirba 4 darbuotojai, kurie iš viso administruoja 6 bankroto procedūras (vidutiniškai po 1,5 kiekvienas darbuotojas).

10Didžiausią patirtį ir darbo krūvį turi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, tačiau administratoriaus patirtis pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką nėra lemiamas kriterijus sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą. Be to, UAB „Aktrija“ nėra išskirtinis subjektas, kurio tinkamą bankroto administravimą galėtų lemti tik didelę patirtį turintis bankroto administratorius.

11Remdamasis išdėstytais duomenimis ir argumentais pirmosios instancijos teismas nepaisant administratoriaus didelės patirties dėl didelio administratoriaus užimtumo neskyrė atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir paskyrė mažiausią užimtumą turintį kandidatą UAB „Proventuslaw Lt“. Šio administratoriaus patirtis bei mažas užimtumas, teismo vertinimu, turėtų užtikrinti tinkamą tiek atsakovo, tiek jo kreditorių teisių ir interesų apsaugą bankroto procedūrų vykdymo metu.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Ieškovas UAB „Conlex“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutarties dalį, kuria UAB „Aktrija“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Prowentuslaw lt“ atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

141. Pagal teismų praktiką vieni svarbiausių kriterijų parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą yra kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Vienas svarbiausių ir plačiai taikomų bankroto administratoriaus parinkimo kriterijų - patirties kriterijus. Šio kriterijaus reikšmingumas varijuoja priklausomai nuo bankrutuojančios įmonės dydžio. UAB „Aktrija“ vertintina kaip vidutinio dydžio įmonė, todėl bankroto administravimo patirtis - svarbus kriterijus skiriant atsakovo bankroto administratorių.

152. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turi didžiulę patirtį (baigtos 566 bankroto procedūros), jame dirba 10 darbuotojų, turinčių administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus. Didelė patirtis ir darbuotojų skaičius leistų tinkamai paskirstyti krūvį, kuris ir taip nėra toks didelis, kad sudarytų prielaidas abejoti šio administratoriaus realiomis galimybės tinkamai administruoti atsakovo bankroto procesą.

16Nėra duomenų, kad šio administratoriaus vykdomos bankroto procedūros būtų atliekamos netinkamai.

173. Teismas, parinkdamas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą, nepagrįstai lemiamą reikšmę suteikė pasiūlytų kandidatų darbo krūvio įvertinimui, be to, netinkamai nustatė faktinį kandidatų užimtumą. Nustatydamas bankroto administratorių juridinių asmenų užimtumo laipsnį pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti administratoriaus sudėtyje veikiančių darbuotojų kaip fizinių bankroto administratorių faktinį užimtumą, o ne tik užimtumą dirbant konkrečioje bankroto administravimo paslaugas teikiančioje įmonėje.

18Dalies UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” darbuotojų, turinčių bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus, darbo krūvis nėra didelis, pvz. T. M. šiuo metu neadministruoja nei vienos įmonės. Todėl netinkama teismo prielaida, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” užimtumas yra per didelis skirti šią įmonę atsakovo bankroto administratoriumi.

194. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” darbuotojo J. J. darbo vieta yra Vilniuje.

205. Įvertinus visų administratoriaus paskyrimo kriterijų visuma, tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovą yra UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”.

21Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Aktrija“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Proventuslaw Lt“, kadangi šio kandidato užimtumas (vertinant darbuotojų užimtumą dirbant šioje įmonėje) yra mažiausias tarp pasiūlytų kandidatų administruoti atsakovą.

25Kaip jau ne kartą pasisakyta gausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ir kaip teisingai pažymėta atskirajame skunde, galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kaip dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai paminėtini potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus, išskyrus nešališkumo kriterijų, t.y. negali būti skiriamas kandidatas dėl kurio nešališkumo kyla pagrįstų abejonių. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas įvertina bylos aplinkybių visumą ir nusprendžia, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

26Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, parinkdamas atsakovo bankroto administratorių, vadovavosi jo darbuotojų užimtumo kriterijumi ir šiam kriterijui suteikė prioritetą prieš patirties kriterijų.

27Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad vadovaujantis kandidato darbuotojų užimtumo kriterijumi, šį kriterijų vertinant pagal darbuotojų kaip fizinių asmenų užimtumą dirbant ne tik UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”, atsakovo bankroto administratoriumi galėjo ir turėjo būti (papildomas privalumas – didelė patirtis) skiriamas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”. Dalis šio administratoriaus darbuotojų nėra pernelyg užimti.

28Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013, 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta ir atskirasis skundas apskritai nėra grindžiamas aplinkybėmis, kad paskirtasis administratorius UAB „Proventuslaw Lt“ neatitiktų įstatymo keliamų reikalavimų ar kad būtų pagrindas pagrįstoms prielaidoms, jog būtent šis kandidatas gali netinkamai administruoti atsakovo bankroto procesą.

29Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nekonstatavus pagrindo keisti paskirtą UAB „Aktrija“ bankroto administratorių, vėlesnėje bankroto proceso stadijoje bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo (Į11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

30Nurodytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo palikti nepakeistą.

31Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl tinkamiausio kandidato administruoti UAB „Aktrija“... 4. Ieškovas M. Č. IĮ „Milčija“ atsakovo bankroto administratoriumi prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas nustatė, kad visos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka... 8. Įvertinęs siūlomų administratorių patirtį ir darbo krūvį teismas... 9. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dirba... 10. Didžiausią patirtį ir darbo krūvį turi UAB „Įmonių bankroto... 11. Remdamasis išdėstytais duomenimis ir argumentais pirmosios instancijos... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Ieškovas UAB „Conlex“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Pagal teismų praktiką vieni svarbiausių kriterijų parenkant bankroto... 15. 2. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“... 16. Nėra duomenų, kad šio administratoriaus vykdomos bankroto procedūros būtų... 17. 3. Teismas, parinkdamas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą,... 18. Dalies UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”... 19. 4. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”... 20. 5. Įvertinus visų administratoriaus paskyrimo kriterijų visuma,... 21. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 24. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Aktrija“... 25. Kaip jau ne kartą pasisakyta gausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje... 26. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, parinkdamas atsakovo... 27. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad vadovaujantis... 28. Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir... 29. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nekonstatavus pagrindo keisti paskirtą UAB... 30. Nurodytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamos nutarties dalį dėl... 31. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 32. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą....