Byla e2-735-798/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lemora“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Costum“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo kompanija“, ir suinteresuoto asmens (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „Lemora“ prašymus dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys: A. B., L. B., P. Š., K. Š., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2431-264/2017 iškėlė UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-449-241/2018 panaikino Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartį ir atsisakė kelti UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylą. Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1764-273/2018 (dabar Nr. eB2-285-273/2020) iškėlė bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB , BUAB arba bendrovė) „Costum“; bankroto administratore paskyrė UAB „Verslo administravimo kompanija“; 2018 m. spalio 29 d. teismo nutartimi atsakovė UAB „Costum“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Atsakovės bankroto administratorė 2019 m. vasario 4 d. pateikė teismui prašymą pripažinti atsakovės UAB „Costum“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 5 punktų pagrindu: i) UAB „Costum“ 2015 m. balandžio–gruodžio mėnesių laikotarpiu nepagrįstai sumokėjo UAB „Daugirda“ 837 164,44 Eur (apie 70 proc. mokėjimų atlikti grynais pinigais), ii) Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Kauno apskrities VMI) 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akte konstatuota, jog bendrovės finansinė apskaita tvarkyta pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, iii) buto Santakos g. 22-1, Kaune įsigijimo, pagerinimo ir nuomos sandoriais bendrovei buvo ekonomiškai nenaudingi ir nuostolingi, buto įsigijimo ir nuomos sandoriais sudaryti tarp susijusių asmenų; iiii) UAB „Costum“ mokėjimus vykdė nesilaikydama CK 6.9301 straipsnio 1 dalies reikalavimų (UAB „Daugirda“ mokėjimus atliko turėdama kitų pradelstų reikalavimų).

103.

11Suinteresuoti asmenys A. B. ir L. B. atsiliepime prašė atmesti atsakovės bankroto administratorės prašymą pripažinti UAB „Costum“ bankrotą tyčiniu. Atsikirto, kad Kauno apskrities VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akte nustatyti bendrovės apskaitos pažeidimai ir papildomai apskaičiuoti mokesčiai bei baudos negali būti pagrindas pripažinti bankrotą tyčiniu, nes dėl akte konstatuotų aplinkybių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris 2017 m. vasario 28 d. Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus nutarimu nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų, patvirtinančių A. B. pareikštus įtarimus dėl nusikalstamų veikų. Taip pat Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-1148-260/2019, Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-699-273/2019 ir Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. vasario 28 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuota, jog UAB „Costum“ ir UAB „Daugirda“ sudaryti sandoriai ir atlikti mokėjimai nebuvo fiktyvūs, nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi UAB „Costum“.

124.

13Suinteresuoti asmenys K. Š. ir P. Š. atsiliepime prašė atmesti atsakovės bankroto administratorės prašymą dėl UAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Nurodė, kad palaiko suinteresuotų asmenų A. B. ir L. B. poziciją bei pažymėjo, jog su UAB „Costum“ valdybos nariais P. Š. ir K. Š. niekada nebuvo sudaryta jokių sutarčių, valdybos nariai negavo tantjemų, valdyba UAB „Costum“ veikoje nedalyvavo.

145.

15Suinteresuotas asmuo UAB „Lemora“ atsiliepime į prašymą prašė tenkinti atsakovės administratorės prašymą ir pripažinti UAB „Costum“ bankrotą tyčiniu pagal ĮBĮ 20 straipsnio

162 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktų pagrindu bei už UAB „Costum“ tyčinį bankrotą atsakingais laikyti direktorių ir valdybos narį A. B., buhalterę L. Š. - Bikinienę (akcininko P. Š. dukrą) ir akcininką bei valdybos narį P. Š..

176.

18Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 25 d. nutartimi pripažino atsakovės UAB „Costum“ bankrotą tyčiniu. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartį ir perdavė klausimą dėl UAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

197.

20Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“ pateikė teismui 2020 m. sausio 20 d. prašymą (gautas 2020 m. sausio 21 d.) pripažinti UAB „Costum“ bankrotą tyčiniu.

218.

22Suinteresuoti asmenys A. B. ir L. B. atsiliepime prašė atmesti UAB „Lemora“ prašymą pripažinti UAB „Costum“ bankrotą tyčiniu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

239.

24Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau– ir VMI) atsiliepime prašė tenkinti atsakovės bankroto administratorės UAB „Verslo administravimo kompanija“ ir suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Lemora“ prašymus dėl UAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Pažymėjo, kad Kauno apskrities VMI, atlikusi UAB „Costum“ mokestinį patikrinimą 2014-01-01–2016-07-31 metų laikotarpiu surašė 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo aktą, kuris patvirtintas 2018 m. rugpjūčio 28 d. Patikrinimo aktas ir sprendimas nebuvo apskųsti ar nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl yra galiojantys. BUAB „Costum“ bankroto administratorė pagrįstai įrodinėja aplinkybes dėl BUAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu, vadovaudamasi mokesčių administratoriaus atlikto patikrinimo metu nustatytais faktais dėl pridėtinės vertės mokesčio ir kitų mokesčių mokėjimo vengimo ir ekonomiškai nenaudingų sandorių sudarymo, buhalterinės apskaitos įstatymų pažeidimų.

25II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2610.

27Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 25 d. nutartimi prašymą dėl atsakovės BUAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

2811.

292020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Nagrinėjamu atveju pareiškimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu gautas iki JANĮ įsigaliojimo, todėl teismas taikė ginčo klausimo sprendimo pirmosios instancijos teisme metu galiojusio ĮBĮ nuostatas.

3012.

31Teismas nustatė, kad atsakovės BUAB „Costum“ administratorė ir suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“ prašo UAB „Costum“ bankrotą pripažinti tyčiniu keturiais pagrindais: i) UAB „Costum“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir aplaidžiai ir nustatytas vengimas mokėti mokesčius; ii) buvo sudaryti nuostolingi sandoriai; iii) bendrovei tapus nemokia valdymo organai pažeidė pareigą savalaikiai inicijuoti bankroto bylą ir sąmoningai blogai valdė bendrovę; iiii) UAB „Costum“ nepakankant lėšų atsiskaityti su kreditoriais ir ilgiau kaip tris mėnesius nemokant darbuotojams darbo užmokesčio, atsiskaitymus organizavo nesilaikant CK 6.9301 straipsnyje numatytos tvarkos.

3213.

33Taip pat teismas nustatė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartyje, kuria nagrinėjamoje byloje panaikino Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartį ir klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog UAB „Costum“ nemokia tapo vėliausiai nuo 2017 m. spalio 2 d., nes šią išvadą grindė tik Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi. Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas atkreipė dėmesį, kad pripažįstant bankrotą tyčiniu, turi būti nustatytas vadovo sąmoningas nesavalaikis bankroto bylos iniciavimas. Dėl nustatytų atsiskaitymų eiliškumo pažeidimų, kaip tyčinio bankroto požymio, akcentavo, kad turi būti ne tik pažeistas atsiskaitymo eiliškumas, bet ir apribotos kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į skolininkės turtą, svarbus ir eiliškumo pažeidimo mastas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, kad tyčinio bankroto atveju nustatyti mokestinės prievolės pažeidimai turi būti nukreipti į nemokios įmonės padėties pabloginimą. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto (dėl pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo netinkamo vykdymo)

3414.

35Suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Lemora“ teigimu, UAB „Costum“ nemokia tapo vėliausiai 2017 m. balandžio 1 d., nes pagal 2016 m. gruodžio 31 d. balanse nepagrįstai apskaitytos 210 240,00 Eur vertės anglių degimo krosnys (šiuo turtu bendrovė nedisponavo) ir 335 587,00 Eur dydžio gautinos sumos (debitoriai buvo bankrutavę ir / arba likviduoti, pasibaigę). Dėl to UAB „Costum“ į balansą įrašyto turto vertė (1 140 965 Eur) buvo mažesnė, t. y. sudarė 595 010,00 Eur. Per vienerius metus įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 516 989,00 Eur; vien tik kreditorei UAB „Lemora“ pradelsta skola sudarė 405 263,31 Eur (viršijo pusę į UAB „Costum“ balansą įrašyto turto vertės). UAB „Costum“ vadovas nevykdė įstatyme įtvirtintos pareigos – bendrovei tapus nemokia kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.

3615.

37Teismo vertinimu, kadangi 2016 m. balanse buvo apskaityta 1 140 965,00 Eur vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 516 989,00 Eur, neturint duomenų apie tuo metu apskaitytus pradelstus įsipareigojimus, negalima spręsti, kad vadovui iš tokių balanso duomenų turėjo būti akivaizdus bendrovės nemokumo faktas. Teismas pažymėjo, kad balanse nurodyta turto tikroji (reali) vertė buvo nustatyta retrospektyviai, atlikus tam tikrus turto vertės perskaičiavimus tiek Kauno apygardos teismui priimant 2017 m. lapkričio 29 d. nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Costum“, tiek Lietuvos apeliaciniam teismui 2018 m. vasario 15 d. nutartyje konstatavus šios bendrovės nemokumą ir panaikinus Kauno apygardos teismo nutartį dėl UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Įvairūs tikrosios turto vertės nustatymo (paskaičiavimo) variantai sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir pareiškėjoms kreipiantis dėl UAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu rodo, kad tikrosios turto vertės nustatymas iš esmės buvo ginčo dalykas ir jos nustatymas keitėsi priklausomai nuo šalių pozicijų ir teikiamų įrodymų. Todėl negalima daryti neginčijamos išvados, kad UAB „Costum“ vadovas jau 2017 m. balandžio 1 d., remdamasis 2016 m. balanso duomenimis, turėjo objektyviai suvokti, kad bendrovė nemoki. Nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovės vadovas, įvertinęs balanso duomenis, jau turėjo suprasti, kad į jį nepagrįstai buvo įtrauktos ir nemokių įmonių skolos. Duomenų, kad skolos tuo metu jau buvo nurašytos ar turėjo būti nurašytos, byloje nėra pateikta, o pareiškėjos nurodytoms įmonės nors 2015–2016 metais buvo iškeltos bankroto bylos, tačiau sprendimai dėl įmonės pabaigos buvo priimti 2017–2018 metais, todėl kol bankroto procesas nebuvo pasibaigęs negalėjo būti tikslių duomenų, ar jos nebus bent iš dalies padengtos. Suinteresuotų asmenų galimybes nustatyti nemokumą dar 2017 m. balandžio 1 d. paneigia ir tai, kad bendrovės vadovas kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 29 d., bylą išnagrinėjęs žodinio proceso tvarka, priėmė nutartį UAB „Costum“ iškelti restruktūrizavimo bylą, t. y. ir teismas tuo metu nebuvo nustatęs bendrovės nemokumo. Šios aplinkybės iš esmės paneigia teiginius, kad bendrovės vadovas, kreipdamasis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nurodė neteisingus duomenis, t. y. faktiškai klastojo dokumentus. Sąmoningo duomenų klastojimo faktai nenustatyti ir, kaip nurodyta, bendrovės nemokumo situacija buvo nustatyta tik išanalizavus proceso eigoje teikiamus šalių atsikirtimus ir papildomus įrodymus. Be to, mokumo situacija gali nuolat kisti dėl įgyjamo, parduodamo turto, atsirandančių naujų skolų kreditoriams, įsiskolinimų bendrovei ir pan. ir tai įvertinti bet kuriuo metu nesuvedus apibendrintų apskaitos duomenų faktiškai neįmanoma.

3816.

39Taip pat teismo vertinimu, UAB „Lemora“ nuoroda į tai, kad UAB „Costum“ vadovas tikrai turėjo žinoti apie 2017 m. kovo 31 d. atsiradusią šiai kreditorei pradelstą 405 263,31 Eur skolą, nes vėliau prievolės vykdymo terminas nebuvo pratęstas, nepatvirtina, jog bendrovės vadovas vien dėl to turėjo suprasti apie atsiradusį nemokumą. Pirmiausia todėl, kad balanse buvo apskaitytas kur kas didesnės vertės turtas, kurio tikroji reali vertė buvo nustatyta tik vėliau. Antra, kreditorės UAB „Lemora“ prievolių įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas tam tikras turtas, kas rodo, kad pradelstas neapsaugoto reikalavimo dydis turėjo būti kur kas mažesnis, nes jo dalis galėjo būti padengta iš įkeisto turto vertės. Trečia, tiek su UAB „Lemora“ pareiškimu iškelti UAB „Costum“ bankroto bylą pateikti skolų suderinimo aktai, tiek suinteresuotų asmenų su 2020 m. vasario 5 d. atsiliepimu į UAB „Lemora“ prašymą BUAB „Costum“ bankrotą pripažinti tyčiniu pateiktas elektroninis susirašinėjimas su tarpusavio skolų suderinimo aktais patvirtina, kad nurodyta kreditorė 2017 m. balandžio 10 d. (laikotarpiu, artimu nurodomam UAB „Costum“ nemokumui) siuntė UAB „Costum“ tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą skolų likučiams 2017 m. kovo 31 d., kuriame nurodytas skolos dydis 139 552,79 Eur, ir kreditorė net 2018 m. kovo 21 d. siuntė duomenis apie įsiskolinimą UAB „Lemora“, nurodydama jo dydį – 136 518,22 Eur. Šie duomenys patvirtina, kad tarp šių asmenų galimai vyko tam tikros derybos dėl skolos padengimo, o UAB „Lemora“ nurodydama skolos dydį, galimai vertino ir tai, kad dalies prievolės įvykdymas yra užtikrintas įkeitimu.

4017.

41Analogiškai teismas vertintino ir aplinkybes, kad UAB „Costum“ nemokumas atsirado vėliausiai nuo 2017 m. spalio 2 d. pagal 2017 m. spalio 2 d. balanso duomenis, kurie taip pat buvo įvertinti retrospektyviai, išnagrinėjus kilusį ginčą, kas paneigia bendrovės vadovo vengimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, juolab, kad jis buvo kreipęsis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

4218.

43Teismas padarė išvadą, kad nėra nustatyta, jog UAB „Costum“ vadovas, žinodamas apie bendrovės nemokumą, sąmoningai savalaikiai neiniciavo bankroto bylos iškėlimo, t. y. kad netinkamai vykdė įstatymuose numatytas pareigas, susijusias su bendrovės valdymu. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog šios pareigos pažeidimas papildomai gali būti kvalifikuojamas kaip tyčinio bankroto požymis tik tais atvejais, kai bankroto byla laiku neinicijuojama sąmoningai (įmonės vadovui aiškiai suvokiant, kad įmonė yra nemoki ir neturi galimybių išvengti likvidavimo dėl bankroto), taip pat kartu laikotarpiu, kai turėjo būti inicijuota bankroto byla, sąmoningai sudarant sandorius, pažeidžiančius kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018). Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto (nuostolingų, ekonomiškai nenaudingų sandorių)

4419.

45Administratorė, prašydama UAB „Costum“ bankrotą pripažinti tyčiniu, nurodė, kad buvo sudaryti nuostolingi sandoriai su UAB „Daugirda“, pastarajai sumokant dideles pinigines lėšas už nesuteiktas paslaugas. Šios aplinkybės grindžiamos 2018 m. liepos 19 d. VMI patikrinimo aktu (patikrinimas pradėtas 2016 m. gruodžio 8 d. ir baigtas 2018 m. liepos 19 d.); aktas patvirtintas 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu, kuriame buvo nustatyta, kad UAB „Costum“, įgydama PVM sąskaitose faktūrose nurodytas paslaugas / prekes bei jas įtraukdama į apskaitą, nepateikė įrodymų, iš ko realiai įgijo prekes ir paslaugas, nurodytas PVM sąskaitose faktūrose, elgėsi nesąžiningai, dalyvavo sukčiavime PVM srityje, o bendrovės įformintų įsigijimo sandorių iš UAB „Daugirda“ deklaravimas neįrodo faktinio paslaugų / prekių teikėjo, kadangi patikrinimo metu nenustatyta aplinkybių, kad UAB „Daugirda“, UAB „Marisma“, UAB „Greitrans“ ginčijamų sandorių metu vykdė ekonominę veiklą.

4620.

47UAB „Costum“ sudarytų sandorių su UAB „Daugirda“ nuostolingumas grindžiamas jų fiktyvumu, t. y. kad prekės ir paslaugos nebuvo suteiktos ir nepagrįstai sumokėti 837 204,44 Eur. Tačiau šių sandorių, sudarytų su UAB „Daugirda“, akivaizdus fiktyvumas nėra patvirtintas ir jie nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad, nesant akivaizdaus sandorio fiktyvumo ir esant ginčui, toks sandoris turi būti nuginčytas įstatymo nustatyta tvarka dalyvaujant sandorio šalims. Todėl tik nuginčijus šiuos sandorius civilinio proceso tvarka būtų galima konstatuoti, kad jų sudarymas galimai buvo žalingas bendrovei. Atsižvelgiant į tai, neužkertamas kelias administratorei ginčyti šį sandorį įstatymų nustatyta tvarka, o sandorio pripažinimas tariamu ir niekiniu, dėl ko jis taptų nuostolingu, kaip tyčinio bankroto požymis, nėra numatytas ir galimas, nes paliečia ir neįtrauktų į šią bylą asmenų teises ir pareigas. Teismas iš bankroto byloje pateiktų įrodymų visumos neturi galimybės šiuos sandorius pripažinti negaliojančiais ex officio. Todėl nepripažinus sandorių, sudarytų su UAB „Daugirda“, niekiniais, nėra jokio pagrindo daryti išvadą, jog pinigai UAB „Daugirda“ buvo išmokėti nepagrįstai, t. y. šie sandoriai yra nuostolingi ir juos sudarant buvo siekiama bankroto. Teismas atkreipė dėmesį, kad administratorė dėl bendrovei šiais sandoriais padarytos žalos yra pasirinkusi alternatyvią teisinę priemonę, t. y. kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl civilinės atsakomybės A. B. ir L. B. taikymo, pareiškusi ieškinį šiems atsakovams civilinėje byloje Nr. e2-1148-260/2019, kurioje teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškinį atmetė (teismo sprendimas neįsiteisėjęs). Šios aplinkybės papildomai patvirtina, kad bendrovei ir kreditorei UAB „Lemora“ nėra būtinybės ginti savo teises prašant UAB „Costum“ bankrotą pripažinti tyčiniu.

4821.

49UAB „Lemora“, prašydama UAB „Costum“ bankrotą pripažinti tyčiniu, pareiškime nurodė ir kitus sandorius, kurie, jos nuomone, buvo nuostolingi ir turėjo įtakos bendrovės nemokumui, o būtent buto, Santakos g. 22-1, Kaune, pirkimo–pardavimo ir jo remonto sandorius. Butas įsigytas pagal 2011 m. liepos mėn. 4 d. išrašytą sąskaitą faktūrą už 955 609,60 Lt (276 763, 68 Eur), jis įgytas, nepaisant to, kad jam galiojo hipoteka (buvo įkeistas kreditoriui Danske bank A/S) ir niekada nebuvo naudojamas UAB „Costum“ ekonominėje veikloje. Tačiau, teismo vertinimu, šis sandoris sudarytas dar 2011 m., kai nebuvo jokių bendrovės nemokumo požymių, todėl niekaip nepagrindžia nagrinėjamoje byloje nurodytų aplinkybių ir kad jau tuomet šiuo sandoriu buvo siekiama atsakovės bankroto ar padidinti atsiradusį nemokumą, nes bendrovė ūkinę-komercinę veiklą vykdė dar

507 metus. Be to, šio sandorio įsigijimui iš UAB „Šeba“ buvo panaudota tik nedidelė piniginių lėšų dalis (48 033,99 Eur - 165 851,75 Lt), o likusiai daliai 2013 m. gegužės 20 d. tarpusavio įsiskolinimų įskaitymų aktu buvo atliktas UAB „Šeba“ įsipareigojimų įskaitymas, tokiu būdu sumažinant UAB „Šeba“, kuri tuo metu buvo restruktūrizuojama, o netrukus bankrutavo, įsiskolinimą. Šias aplinkybes patvirtina ir Kauno apskrities VMI patikrinimo akto duomenys.

5122.

52Suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Lemora“ teigimu, UAB „Costum“ sandoriai su UAB „Listas“ ir UAB „Atiltas“ taip pat buvo nuostolingi, nes VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akte padaryta išvada, kad bendrovė, išrašydama pirmines PVM sąskaitas faktūras, nesiekė naudos, kadangi UAB „Listas“ bei UAB „Atiltas“ įrangą pardavė mažesnėmis kainomis negu įsigijimo savikaina. Teismo vertinimu, tokia išvada padaryta mokesčių mokėjimo aspektu, kitokių įrodymų dėl šių sandorių nuostolingumo į bylą nepateikta. Be to, iš patikrinimo akto duomenų matyti, kad šie sandoriai buvo sudaryti 2012 m. balandžio 20 d. ir 2013 m. kovo 7 d., todėl niekaip nepagrindžia suinteresuotų asmenų sąmoningų tyčinių veiksmų sudarant šiuos sandorius, kuriais būtų sąmoningai siekiama bankroto, nenustatyta, kad šie sandoriai turėjo tiesioginės įtakos bendrovės nemokumui atsirasti ar jam padidėti.

5323.

54Dėl 2016 m. lapkričio 30 d. preliminarios pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Costum“ ir UAB „Rangon“, dėl buto Santakos g. 22-1, Kaune, pardavimo, kurioje buvo numatyta, kad UAB „Costum“ panaikins buto įkeitimą, atsiskaitydama su hipotekos kreditoriumi, ir sutartyje susitarus, jog pardavėjui nesudarius pagrindinės buto pirkimo–pardavimo sutarties turės sumokėti 300 000 Eur baudą, nors tokių lėšų atsiskaityti su hipotekos kreditoriumi neturėjo, nuostolingumas taip pat neįrodytas. Nors pareiga parduoti butą nebuvo įvykdyta, tačiau bauda nebuvo sumokėta ir nuostoliai neatsirado. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 3 dalies 2 punkto (atsiskaitymų tvarkos pažeidimų)

5524.

56UAB „Lemora“, grįsdama šį tyčinio bankroto požymį, nurodė, kad 2016–2017 metais buvo priimti teismų sprendimai, kuriais darbuotojams (P. G., V. K.) buvo priteistas neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat darbo ginčų komisijos sprendimais darbuotojams buvo priteistos skolos (A. B., Č. B., J. K., L. S.) ir teismo sprendimu kreditorei UAB „Visas labas“ priteista skola, tačiau UAB „Costum“ šių sprendimų nevykdė, nors vykdė mokėjimus UAB „Rangon“ (2016 m. lapkričio 30 d. trišaliu tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktu buvo įskaityti 105 100,00 Eur), UAB „Gruntivesta“ (2018 m. vasario 19 d. sumokėti 6 220,00 Eur), UAB „Eskavaras“ (2017 m. gruodžio 22 d. sumokėti 2 000,00 Eur, 2017 m. gruodžio 28 d. sumokėta 250,00 Eur ir 2018 m. vasario 9 d.– 7 560,00 Eur). Suinteresuoto asmens teigimu, UAB „Costum“ lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais nepakako jau 2016 m. spalio 1 d., šią aplinkybę grindžia su 2019 m. balandžio 9 d. atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pateiktais banko sąskaitos išrašais, kasos knygos išrašais, kurie, jo nuomone, patvirtina, jog nei bendrovės kasoje, nei banko sąskaitose nebuvo reikiamo piniginių lėšų kiekio. Teismo vertinimu, vien šių įrodymų nepakanka siekiant nustatyti kokie ir kokio dydžio reikalavimai, kurie pagal CK 6.9301 straipsnio reikalavimus privalėjo būti patenkinti pirmiau, buvo pareikšti ir turėjo būti vykdomi UAB „Costum“ 2016 m. spalio 1 d. ir kokie mokėjimai buvo atlikti, pažeidžiant šią tvarką, t. y. pagal pareiškėjos nurodytas aplinkybes ir teikiamus įrodymus nėra galimybės nustatyti, kad nurodytu laikotarpiu buvo pažeista šiame straipsnyje nustatyta atsiskaitymų tvarka. Teismas atkreipė dėmesį, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi, UAB „Costum“ leido mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš sąskaitos, nurodant, kad didžiausia bendra iš nurodytų banko sąskaitų naudojama lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 45 923,40 Eur. Taip pat šioje nutartyje buvo nurodyta, kad nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti bendrovės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos (2017 m. liepos 12 d.) sustabdomas UAB „Costum“ turto realizavimas ir (ar) išieškojimas. Kaip jau nurodyta, Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi UAB „Costum“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau tik Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi šis klausimas buvo galutinai išspręstas atsisakius kelti restruktūrizavimo bylą. Taigi UAB „Costum“ nuo 2017 m. liepos 12 d. iki 2018 m. vasario 15 d. buvo nustatyta tam tikra klausimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sprendimo metu nustatyta apsauga ir UAB „Costum“ dėl teismo taikytų apribojimų net ir negalėjo vykdyti išieškojimų ar atlikti kitokius mokėjimus, nei buvo leista, t. y. vykdyti tik einamąsias įmokas. Nors du mokėjimai (2018 m. gruodžio 19 d. UAB „Gruntivesta“ 6 220,00 Eur ir UAB „Eskavaras“ 7 560,00 Eur) buvo atlikti po to, kai Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi atsisakė kelti UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylą, tačiau šie du mokėjimai savo dydžiu negali patvirtinti sąmoningo siekimo jais apsunkinti kitų kreditorių išieškojimo galimybes. Nurodytų piniginių lėšų išmokėjimas negalėjo nei nulemti bankroto nei esmingai padidinti nemokumo. Tokiu būdu nenustatyti konkretūs mokėjimo tvarkos, numatytos CK 6.9301 straipsnyje, pažeidimai, nurodytos aplinkybės paneigia suinteresuotų asmenų sąmoningai tyčinį vengimą atsiskaityti su pareiškėjos nurodytais kreditoriais (taip pat ir su pačia UAB „Lemora“), pažeidžiant įstatyme numatytą tvarką ir žinant, kad šie kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti išieškojimo. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto (netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir mokesčių vengimo)

5725.

58Teismas pakartotinai neanalizavo, ar paslaugos ir darbai faktiškai buvo atlikti, ar prekės buvo įsigytos ir mokėjimai už tai atlikti esant pakankamam pagrindui, nes tai susiję su sandorių ginčijimu.

5926.

60Kadangi VMI patikrinimo akto išvados ir sprendimas, kuriuo šis aktas buvo patvirtintas, įstatymų numatyta tvarka nėra nuginčyti ir bankroto byloje yra patvirtintas VMI reikalavimas, todėl iš esmės negali būti ginčo dėl priskaičiuotų mokestinių prievolių pagrįstumo ir jų dydžio, nes tai patvirtina oficialūs aukštesnę įrodomąją galią turintys rašytiniai įrodymai (patikrinimo aktas ir sprendimas) ir priimta 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartis dėl šios kreditorės reikalavimo (730 096,79 Eur) patvirtinimo. Teismo vertinimu, negalima sutikti su tuo, kad mokesčių administratoriaus patikrinimo akte, kurio tikslas buvo patikrinti mokesčių mokėjimą, padarytos išvados dėl UAB „Costum“ vadovo veiksmų vertinimo patvirtina tyčinio bankroto požymiams nustatyti būtiną jo tyčinį ir sąmoningą siekimą bendrovę privesti prie bankroto, taip pat nepatvirtina priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir bendrovės padėties esminio pabloginimo. Teismas akcentavo, kad patikrinimas, nors ir vyko du metus, tačiau aktas surašytas ir sprendimas jį patvirtinti priimtas jau iškėlus bankroto bylą atsakovei, todėl jo išvadas gali ginčyti tik administratorius, tačiau tokios teisės neturi buvęs vadovas.

6127.

62Nustatant, ar UAB „Costum“ veikloje buvo sąmoningai netinkamai vedama buhalterinė apskaita, vengiama mokėti patikrinimo metu paskaičiuotus mokesčius ir tuo pačiu sąmoningai siekiama pabloginti bendrovės finansinę padėtį, reikia atsižvelgti į Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. vasario 28 d. nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 03-6-00021-16. Iš šio nutarimo matyti, kad buvo pareikšti įtarimai A. B. (UAB „Costum“ direktoriui), L. K. (UAB „Daugirda“ direktorei) ir D. B. (UAB „Marisma“ direktoriui), kurių esmę sudaro tai, jog šie asmenys susitarė, kad, pasinaudojant suklastotais UAB „Daugirda“ ir UAB „Marisma“ dokumentais, apgaule panaikins UAB „Costum“ naudai didelės vertės turtinę prievolę – į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, pateikiant duomenis apie neva iš UAB „Daugirda“ per UAB „Marisma“ perkamas statybines paslaugas, kurios visiškai nebuvo suteiktos ir kurias atliko pačios UAB „Costum“ darbuotojai. Tačiau šis nutarimas patvirtina, kad ikiteisminis tyrimas dėl šių asmenų buvo nutrauktas, nutarime nurodyta, kad duomenų, jog buvo kokie nors susitarimai tarp UAB „Costum“, UAB „Daugirda“ ir UAB „Marisma“ vadovų, kad buvo pasisavinti pinigai, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta, o iš atliktų apklausų buvo padaryta išvada, jog UAB „Costum“ vadovai netgi nežinojo, kad UAB „Daugirda“ ne pati atlieka darbus, o samdo UAB „Marisma“. Taip pat nutarime buvo konstatuota, kad nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog sandoriai buvo fiktyvūs. Tokios ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės yra labiau susijusios su UAB „Costum“ vadovo veiksmų pobūdžio (tyčios, sąmoningo siekimo) nustatymu, nei mokesčių administratoriaus akte padarytos išvados, kurios padarytos siekiant pagrįsti mokesčių paskaičiavimą. Nors mokesčių patikrinimo aktas surašytas vėliau nei buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, tačiau pareiškėjai būtent ir remiasi tomis akte nurodytomis aplinkybėmis, kurios buvo nustatinėjamos bei vertinamos ir ikiteisminio tyrimo metu. Jei dėl netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo kreditorei VMI buvo padaryta žala, ji gali būti išieškota civilinio proceso tvarka, tam nėra būtina bankrotą pripažinti tyčiniu. Teismas sprendė, jog nurodytos aplinkybės paneigia, kad nustatyti VMI patikrinimo akte nustatyti pažeidimai buvo nukreipti į nemokios įmonės padėties esminį pabloginimą.

63III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

6428.

65Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti atsakovės UAB „Costum“ bankrotą tyčiniu; išreikalauti iš Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus (Miško g. 21, Kaunas, LT-44313) ikiteisminiame tyrime Nr. 03-6-00021-16 priimtus visus nutarimus nutraukti šio ikiteisminio tyrimo atskiras dalis, surašytus kaltinamuosius aktus ir pagal juos priimtus apkaltinamuosius ar išteisinamuosius teismo nuosprendžius bei perskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus: Dėl įrodymų išreikalavimo

6629.

67Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ikiteisminio tyrimo nutraukimo faktą tyčinio bankroto kontekste. Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyrius 2017 m. vasario 28 d. nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą Nr. 03-6-00021-16 dalyje dėl A. B. nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK)

68182 straipsnio 2 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje. Byloje nėra jokių duomenų kokie buvo priimti procesiniai sprendimai likusioje ikiteisminio tyrimo dalyje, pradėtoje pagal BK 222 straipsnio

691 dalį (dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo). Tai gali turėti įtakos vertinant ĮBĮ 20 straipsnio

702 dalies 5 punkte numatytą tyčinio bankroto požymį. BUAB „Costum“ bankroto administratorė ne kartą prašė teismo išreikalauti iš Kauno apygardos prokuratūros duomenis, tačiau pirmosios instancijos teismas prašymus atmetė. Todėl šiuos duomenis turi išreikalauti apeliacinės instancijos teismas. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto

7130.

72Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė esmines bylos aplinkybes dėl UAB „Costum“ nemokumo atsiradimo momento ir dėl to netinkamai taikė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą bei nepagrįstai padarė išvadą, kad nėra šio bendrovės tyčinio bankroto požymio. Teismas be pagrindo patikėjo buvusio vadovo A. B. teiginiais, kad jis nesuprato bendrovės finansinių dokumentų ir nežinojo, kad atsakovė tapo nemokia. Tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, kurių duomenys turėjo būti žinomi bendrovės vadovui.

7331.

74UAB „Lemora“ 2020 m. sausio 20 d. prašyme dėl UAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu buvo nurodžiusi, kad vėliausias UAB „Costum“ nemokumo momentas yra 2017 m. balandžio 1 d., nes nuo šios datos pradelsta skola kreditorei UAB „Lemora“ sudarė 405 263,21 Eur ir viršijo pusę į UAB „Costum“ 2016 m. balansą įrašytos turto realios vertės (595 010,00 Eur).

7532.

76UAB „Costum“ 2016 m. balanse apskaityta 1 140 965 Eur vertės turto, iš kurios 210 368 Eur vertės anglių degimo krosnių, kuriomis reliai nedisponavo (neturėjo) ir 335 587,00 Eur dydžio iš bankrutavusių ir / arba likviduotų debitorių gautina suma. Taip pat 2016 m. balanse apskaityti 381 570,00 Eur vertės pastatai ir statiniai, kurie įkeisti hipotekos kreditoriui Danske bank A/S už UAB „Šeba“ prievoles. Pardavus įkeistą turtą visos gautos lėšos bus naudojamos atsiskaitymui su hipotekos kreditorium. Pažymi, jog 2017 m. vasario 8 d. buvo išduotas vykdomasis raštas dėl 1 446 430,46 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš UAB „Costum“ įkeisto turto hipotekos kreditoriui Danske bank A/S (tai nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartyje; vykdomasis raštas buvo pridėtas prie Danske bank A/S 2018 m. liepos 2 d. prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo). Taigi UAB „Costum“ vadovui A. B. neabejotinai buvo žinoma, kad UAB „Costum“ įkeistas turtas bus parduotas iš varžytinių, o gautos lėšos pervestos hipotekos kreditoriui. Būtent todėl Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 15 d. nutartyje, kuria atsisakė iškelti UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylą, į atsakovės turto vertę neįtraukė įkeisto turto vertės. Dėl to iš turto vertės minusuotina įkeisto turto (1 140 965 Eur - 210 368 Eur - 335 587 Eur - 381 570 Eur =213 440,00 Eur reali bendrovės turto vertė).

7733.

782016 m. balanse apskaitytos per vienerius metus įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 516 989,00 Eur, iš kurių apskaitytos skolos tiekėjams sudarė 410 084,00 Eur. Nuo 2017 m. kovo 31 d. suėjo skolos mokėjimo UAB „Lemora“ terminas, nuo 2017 m. balandžio 1 d. pradelsta skola kreditorei UAB „Lemora“ sudarė 405 263,31 Eur. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtintas atsakovės bankroto byloje patvirtintas UAB „Lemora“ 417 141,73 Eur finansinis reikalavimas, kurį sudaro 405 263,31 Eur skola, 11 575,92 Eur palūkanos ir 302,50 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Tarp šalių ginčo dėl šios skolos dydžio nebuvo. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. pradelsta skola UAB „Lemora“ (405 263,21 Eur) viršijo pusę UAB „Costum“ 2016 m. gruodžio 31 d. buvusią realią bendrovės turto vertę (595 010,00 Eur).

7934.

80Buvo sudarytas UAB „Costum“ 2016 m. balansas, todėl direktorius A. B. ir vyr. buhalterė L. B., kurie pasirašė šį balansą, žinojo apie realią atsakovės turtinę padėtį, buvusią 2016 m. gruodžio 31 d. Taip pat A. B. taip pat pasirašė 2016 m. birželio 6 d. susitarimą, kuriuo buvo nustatytas UAB „Costum“ skolos kreditorei UAB „Lemora“ apmokėjimo terminas iki 2017 m. kovo 31 d; skola buvo suderinta skolų suderinimo aktais. A. B. suvokė, jog skola UAB „Lemora“ yra 405 263,21 Eur, tačiau nesąžiningai UAB „Costum“ 2017 m. spalio 2 d. kreditorinių įsiskolinimų sąraše nurodė, jog pradelsta skola kreditorei UAB „Lemora“ sudaro 136 518,22 Eur, o 268 745,09 Eur skolos dalis nepradelsta. Tačiau pagal 2016 m. birželio 16 d. susitarimą visa skola kreditorei UAB „Lemora“ buvo pradelsta ir nebuvo jokio pagrindo skolos dalis išskirti į pradelstą ir nepradelstą. Teismo posėdžio metu A. B. atstovas negalėjo paaiškinti, kodėl skolos dalis (268 745,09 Eur) UAB „Costum“ restruktūrizavimo metmenyse nurodyta kaip nepradelsta ir pripažino, jog nebuvo pagrindo šią skolos dalį atvaizduoti kaip nepradelstą. Dėl nurodytų neteisingų bendrovės įsipareigojimų sumos buvo suklaidintas pirmosios instancijos teismas, nagrinėjęs klausimą dėl UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Aplinkybė, jog UAB „Costum“ dalis skolos (350 000,00 Eur) kreditorei UAB „Lemora“ buvo užtikrinta svetimo turto hipoteka, neturi jokios reikšmės, nes nemažina skolininkės įsipareigojimų, ir nereiškia, kad įkeitimu užtikrinti įsipareigojimai yra nepradelsti.

8135.

82Buvusio bendrovės vadovo A. B. kreipimasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nepateisina jo delsimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Costum“ buvo nemoki, dėl to restruktūrizavimo byla negalėjo būti keliama. Nepagrįstas kreipimasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo negali būti vertinamas kaip siekis atkurti UAB „Costum“ mokumą.

8336.

842017-10-02–2018-05-22 metų laikotarpiu UAB „Costum“ turėjo 796 527,00 Eur nuostolių, kuriuos sudaro:141 627 Eur nuostoliai 2017-10-02–2017-12-31 metų laikotarpiu ir 654 900,00 Eur nuostoliai 2018-01-01–2018-05-22 metų laikotarpiu. Nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2018 m. gegužės 22 d. bendrovės turto vertė sumažėjo nuo 1 422 276,00 Eur iki 906 290,00 Eur (sumažėjo 515 986,00 Eur suma), o įsipareigojimai padidėjo nuo 741 659,00 Eur iki 1 022 200,00 Eur (padidėjo 280 541,00 Eur suma). Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto

8537.

86Kauno apskrities VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo aktas patvirtina, jog UAB „Costum“ apskaita buvo tvarkoma pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, neteisingai apskaičiuoti ir mokėti mokesčiai (pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos). Taigi, mokesčių administratoriaus patikrinimo aktu (kuris kaip oficialus rašytinis įrodymas pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį) nustatytas pridėtinės vertės mokesčio ir kitų mokesčių mokėjimo vengimas bei papildomai apskaičiuotos baudos už mokesčių vengimą. Suinteresuoti asmenys neginčijo patikrinimo akte nustatytų aplinkybių. Aplinkybė, kad mokestinio patikrinimo aktas surašytas po bankroto bylos iškėlimo nesumenkina mokestinio patikrinimo aktu nustatytų apskaitos ir mokestinių pažeidimų. Yra akivaizdus priežastinis ryšys tarp mokestinio patikrinimo akte nustatytų UAB „Costum“ buhalterinės apskaitos pažeidimų, mokesčių vengimo fakto ir atsakovės nemokumo. Mokestinio patikrinimo akte nurodyti nesumokėti mokesčiai ir baudos viršija UAB „Costum“ turto vertę. Pagal mokestinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes UAB „Costum“ apskaita ilgą laiką buvo tvarkoma netinkamai, siekiant įgyti mokestinės naudos ir išvengti mokesčių mokėjimo. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto ir 3 dalies 2 punkto

8738.

88Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 3 dalies

892 punkte nustatytus tyčinio bankroto požymius ir neteisingai nustatė faktines aplinkybes, reikšmingas šių tyčinio bankroto požymių taikymui. Šiuo atveju UAB „Costum“ neturėdama lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais ir ilgiau kaip tris mėnesius nemokėjo darbuotojams darbo užmokesčio, atsiskaitymus organizavo nesilaikant CK 6.9301 straipsnyje nustatytos tvarkos, pirmenybę teikė susijusioms įmonėms. Darbuotojui P. G. nebuvo išmokėtas 2016 m. sausio–birželio mėn. darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Tai patvirtina Darbo ginčų komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus 2016 m. liepos 8 d. sprendimas Nr. DGKS-3093. Iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Costum“ šiam darbuotojui nebuvo išmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. P. K. apylinkės teismo 2017 m. liepos 25 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-2649-1043/2017 (įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 25 d.) darbuotojui V. K. iš UAB „Costum“ buvo priteista 2 166,25 Eur skola ir periodinės išmokos po 17,02 Eur už kiekvieną darbo dieną nuo 2017 m. liepos 26 d. iki teismo sprendimo įvykdymo. Iki UAB „Costum“ bankroto bylos iškėlimo priteista suma V. K. visiškai nebuvo sumokėta. UAB „Costum“ taip pat buvo neatsiskaičiusi su kitais darbuotojais, kuriems skolos buvo priteistos Darbų ginčų komisijos sprendimais: A. B.,Č. B., J. K., L. S.. P. K. apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-11701-950/2017, (įsiteisėjo 2017 m. gegužės 16 d.) kreditorei UAB „Visas labas“ iš UAB „Costum“ buvo priteista 12 035,96 Eur skola, 785,23 Eur delspinigiais ir kt. sumos. Iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Costum“ šis teismo sprendimas neįvykdytas.

9039.

91Tarp susijusių UAB „Costum“ ir UAB „Rangon“ bei M. Š. buvo pasirašytas 2016 m. lapkričio 30 d. trišalis tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo aktas, kuriuo buvo įskaityta 105 100,00 Eur skola (šiuo klausimu pirmosios instancijos teismas nepasisakė). Taip pat buvo atlikti mokėjimai pažeidžiant CK 6.9301 straipsnio 2 dalyje nustatytą atsiskaitymo tvarką: 2017 m. gruodžio 22 d. 2 000,00 Eur UAB „Eskavaras“, 2017 m. gruodžio 28 d. 1 000,00 Eur mokėjimas UAB „Rangon“; 2017 m. gruodžio 28 d. 250,00 Eur UAB „Eskavaras“, 2018 m. vasario 19 d. 7 650,00 Eur UAB „Eskavaras“; 2018 m. vasario 19 d. 6 220,00 Eur UAB „Gruntinvesta“. Paskutiniai du mokėjimai atlikti jau po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 15 d. nutartimi konstatavo UAB „Costum“ faktinį nemokumą. Byloje nėra įrodymų, kad nuo 2017 m. liepos 12 d. (pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo) iki 2018 m. vasario 15 d. (teismo nutarties, kuria atisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą) UAB „Costum“ atlikti mokėjimai buvo susiję su bendrovės vykdyta veikla ir buvo einamieji mokėjimai. Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino, ar šie mokėjimai buvo teisėti (einamieji). Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto

9240.

93Nuostolingi ir ekonomiškai nenaudingi bendrovei sandoriai yra nustatyti Kauno apskrities VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akte. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nėra įrodymų, kad sandoriai su UAB „Daugirda“ buvo fiktyvūs, nes šie sandoriai nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka bei administratorė kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl civilinės atsakomybės A. B. ir L. B. taikymo. Tačiau mokestinio patikrinimo aktas ir sprendimas dėl jo patvirtinimo yra oficialūs aukštesnę įrodomąją galią turintys rašytiniai įrodymai, dėl to suinteresuoti asmenys turėjo paneigti mokestinio patikrinimo akte nustatytas aplinkybes, kad sandoriai su UAB „Daugirda” nebuvo vykdomi. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl BUAB „Costum“ bankroto administratorės pateiktų įrodymų iš ikiteisminio tyrimo bylos, kurie detaliai aprašyti 2020 m. sausio 10 d. apibendrinime (sandoriai su UAB „Daugirda“ realiai nebuvo vykdomi). Teismas neanalizavo bylos įrodymų ir dėl jų nepasisakė, bet padarė išvadą, kad sandoriai su UAB „Daugirda“ buvo vykdomi. Taigi neatskleista bylos esmės. Pareikštas ieškinys atsakovams A. B. ir L. B. civilinėje byloje Nr. e2-1148-260/2019 neužkerta kelio bendrovės tyčinio bankroto kontekste. Be to, civilinėje byloje Nr. e2-1148-260/2019 priimtas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, todėl šioje byloje teismas juo remtis negali.

9441.

95Kaip bendrovei nuostolingi sandoriai taip pat turi būti vertinami buto,( - ), pirkimo, remonto ir nuomos sandoriai. Šis butas įsigytas pagal 2011 m. liepos 4 d. PVM sąskaitą faktūrą už 276 763,68 Eur iš susijusios UAB „Šeba“, valdomos M. Š.. Butas įsigytas su galiojančia hipoteka (įkeistas kreditoriui Danske bank A/S). UAB „Šeba“ įsipareigojimai hipotekos kreditoriui viršijo buto vertę. Iki UAB „Costum“ bankroto bylos iškėlimo buto įkeitimas panaikintas. BUAB „Costum“ bankroto byloje butas bus pardavinėjamas varžytynėse, o gautos piniginės lėšos bus naudojamos atsiskaitymui su hipotekos kreditorium. Mokestinio patikrinimo metu nustatyta, jog butas nebuvo naudojamas UAB „Costum“ ekonominėje veikloje. Butas buvo suremontuotas ir apstatytas baldais UAB „Costum“ lėšomis (20 493,22 Eur) bei parduotas (gyventi) M. Š. (su UAB „Šeba“ susijusiam asmeniui, atsakovės akcininko P. Š. sūnui ir vyr. buhalterės L. B. broliui). Įsigyjant butą nebuvo siekiama gauti ekonominės naudos, bet buvo siekiama, kad M. Š. UAB „Costum“ sąskaita gyventų bute bei neteisėtai pasinaudotų PVM atskaita. Pagal 2015 m. gegužės 25 d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį butas buvo išnuomotas M. ir I. Š. už 100,00 Eur su PVM / mėn. Dėl buto įsigijimo, remonto ir nuomos sandorų UAB „Costum“ patyrė 297 256,90 Eur nuostolius (276 763,89 Eur buto įsigijimo išlaidos + 20 493,22 Eur buto remonto išlaidos).

9642.

97Kaip bendrovei nuostolingi sandoriai turi būti vertinami su UAB „Listas“ ir UAB „Atiltas“ sudaryti sandoriai. Mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Costum“ už parduotą įrangą išrašė PVM sąskaitas faktūras nesiekiant ekonominės naudos, nes UAB „Listas“ bei UAB „Atiltas“ įranga parduota mažesne nei įsigijimo savikaina. Suinteresuoti asmenys šių aplinkybių nepaneigė. Taigi teismo išvada, kad šie sandoriai neturėjo įtakos atsakovės nemokumui yra nepagrįsta.

9843.

99Tarp pardavėjos UAB „Costum“ ir pirkėjos UAB „Rangon“ buvo sudaryta 2016 m. lapkričio 30 d. preliminari pirkimo– pardavimo sutartis, kurios pagrindu UAB „Costum“ įsipareigojo iki 2017 m. kovo 30 d. panaikinti įkeitimą ir parduoti, o UAB „Rangon“ nupirkti butą, ( - ), už 228 630,31 Eur. Šalys, sudarydamos šią sutartį, turėjo žinoti ir neabejotinai žinojo, kad minėtam butui įkeitimas nebus panaikinta kol nebus atsiskaityta su hipotekos kreditorium, o UAB „Costum“ lėšų neturėjo. Nepaisant to, šalys sutarties 2.5 papunkte numatė pardavėjai UAB „Costum“ 300 000,00 Eur baudą, jeigu nebus sudaryta pagrindinė buto notarinė pirkimo– pardavimo sutartis. Iškėlus UAB „Costum“ bankroto bylą, UAB „Rangon“ pareiškė reikalavimą dėl 300 000,00 Eur netesybų. Kreditorei UAB „Lemora“ pareiškus prieštaravimus, UAB „Rangon“ prašymą patvirtinti 300 000,00 Eur netesybų reikalavimą atsiėmė. Todėl bendrovės tyčinio bankroto kontekste minėta preliminari pirkimo–pardavimo sutartis turi būti vertinama kaip sąmoningai sudarytas neįvykdomas sandoris, siekiant UAB „Rangon“ suteikti teisę iš UAB „Costum“ reikalauti 300 000,00 Eur netesybų.

10044.

101Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Costum“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Verslo administravimo kompanija“ prašo suinteresuoto asmens UAB „Lemora“ atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra.

10245.

103Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys A. B. ir L. B. prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2020 m. Vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas pagal dokumentus ir atskirą prašymą, kurie bus pateikti teismui. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus: Dėl apeliantės procesinio prašymo

10445.1.

105Be šioje byloje pateikto ir įvertinto Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. vasario 28 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 03-6-00021-16 suinteresuotiems asmenims nėra žinomi jokie kiti priimti procesiniai dokumentai (kaltinamieji aktai, pagal juos priimti apkaltinamieji ar išteisinamieji teismo nuosprendžiai). Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto (dėl pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo)

10645.2.

107Apeliantė nepagrįstai teigia, kad UAB „Costum“ vadovas nevykdė įstatyme (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje) įtvirtintos pareigos bendrovei tapus nemokia vėliausiai 2017 m. balandžio 1 d. kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. 2016 m. balanse nurodyto turto tikroji reali vertė buvo nustatyta faktiškai retrospektyviai, atlikus tam tikrus turto vertės perskaičiavimus tiek Kauno apygardos teismui priimant 2017 m. lapkričio 29 d. nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Costum“, tiek Lietuvos apeliaciniam teismui 2018 m. vasario 15 d. nutartyje konstatavus UAB “Costum“ nemokumą ir panaikinus Kauno apygardos teismo nutartį dėl UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad įvairūs tikrosios turto vertės nustatymo (paskaičiavimo) variantai sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir pareiškėjoms kreipiantis dėl UAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu rodo, kad tikrosios turto vertės nustatymas iš esmės buvo (tebėra ir dabar) ginčo dalykas ir jos nustatymas keitėsi priklausomai nuo šalių pozicijų ir teikiamų įrodymų. Skundžiamoje nutartyje teisingai nurodyta, kad suinteresuotų asmenų galimybes nustatyti nemokumą dar 2017 m. balandžio 1 d. paneigia ir tai, kad bendrovės vadovas kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 29 d., bylą išnagrinėjęs žodinio proceso tvarka, priėmė nutartį UAB „Costum“ iškelti restruktūrizavimo bylą, t. y. ir teismas tuo metu nebuvo nustatęs bendrovės nemokumo. Šios aplinkybės iš esmės paneigia ir apeliantės teiginius, kad bendrovės vadovas, kreipdamasis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nurodė neteisingus duomenis. Teismas pagrįstai pripažino, kad sąmoningo duomenų klastojimo faktai nenustatyti ir bendrovės nemokumo situacija buvo nustatyta tik išanalizavus proceso eigoje teikiamus šalių atsikirtimus ir papildomus įrodymus. Be to, bendrovės mokumo situacija gali nuolat kisti.

10845.3.

109Suinteresuoti asmenys sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Lemora“ teiginys, jog UAB „Costum“ vadovas tikrai turėjo žinoti apie 2017 m. kovo 31 d. atsiradusią šiai kreditorei pradelstą 405 263,31 Eur skolą, nes vėliau prievolės vykdymo terminas nebuvo pratęstas, nepatvirtina, jog bendrovės vadovas vien dėl to turėjo suprasti apie atsiradusį nemokumą. Į bylą pateiktas elektroninis susirašinėjimas patvirtina, jog kreditorė 2017 m. balandžio 10 d. siuntė UAB „Costum“ tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą skolų likučiams 2017 m. kovo 31 d., kuriame nurodytas skolos dydis 139 552,79 Eur, taip pat kreditorė 2018 m. kovo 21 d. siuntė duomenis apie įsiskolinimą UAB „Lemora“, nurodydama jo dydį 136 518,22 Eur. Taigi, UAB „Lemora“ iki pat 2018 m. kovo 21 d. nelaikė, jog visa 405 263,31 Eur skola yra pradelsta. A. B. restruktūrizavimo metmenyse nurodydamas, kad UAB „Costum“ pradelsta skola UAB „Lemora“ yra 136 518,22 Eur, rėmėsi būtent UAB „Lemora“ pateiktais duomenimis.

11045.4.

111Kad UAB „Costum“ nemokumas atsirado vėliausiai nuo 2017 m. spalio 2 d. pagal balanso duomenis, šie duomenys buvo įvertinti retrospektyviai, išnagrinėjus kilusį ginčą, kas paneigia bendrovės vadovo vengimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, juolab, kad jis buvo kreipęsis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Apeliantė nepagrindė, kad UAB „Costum“ vadovas siekė tyčia, sąmoningais veiksmais privesti bendrovę prie bankroto. UAB „Costum“ vadovas iki pat Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria buvo panaikinta nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, priėmimo buvo įsitikinęs, kad bendrovė nėra nemoki ir dėjo visas pastangas ją išsaugoti restruktūrizavimo instituto pagalba.

11245.5.

1132017 m. balandžio 1 d. UAB „Costum“ nebuvo nemoki, kadangi pradelsti įsipareigojimai (daugiausiai 251 278,58 Eur) neviršijo pusės į bendrovės balansą įrašytos turto vertės

114(595 010,00 Eur). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, priimtą restruktūrizavimo byloje, buvo nurašytos beviltiškos skolos (UAB „Ateities kuras“ 108 983,15 Eur; UAB „Difera“ 2145,55 Eur; UAB „Eurodesa“ 106 047,73 Eur; UAB „Good factor“

115105 611,89 Eur; UAB „Listeka“ 3231,36 Eur; Medžių anglies gamintojų asociacija 7 963,28 Eur; Verslo rizikos valdymas 1602,57 Eur; UAB „Remitalis“ 1,39 Eur) 2018 m. vasario 28 d. buhalterinės pažymos pagrindu. Skolos buvo susidariusios 2015 m. ir UAB „Costum“ vadovas dėjo visas pastangas jas atgauti, pavyzdžiui, buvo kreipęsis į teismą dėl skolos iš UAB „Ateities kuras“ priteisimo ir ši skola buvo prisiteista.

11645.6.

117UAB „Costum“ vadovas 2018 m. balandžio 3 d. sušaukė bendrovės akcininkų susirinkimą, siekdamas išsiaiškinti galimybes dėl ėmimosi priemonių UAB „Costum“ mokumui atkurti. 2018 m. balandžio 3 d. visuotinio akcininkų protokolu akcininkai vienbalsiai nusprendė inicijuoti UAB „Costum“ bankroto bylos iškėlimą bei pavesti direktoriui atlikti veiksmus, susijusius su bankroto bylos iškėlimui. UAB „Lemora“ 2018 m. kovo 30 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, todėl dar vieno pareiškimo atsakovės vadovas teismui neteikė.

118Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto (dėl netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir mokesčių vengimo)

11945.7.

120Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad negalima sutikti su tuo, kad mokesčių administratoriaus patikrinimo akte, kurio tikslas buvo patikrinti mokesčių mokėjimą, padarytos išvados dėl UAB „Costum“ vadovo veiksmų vertinimo patvirtina tyčinio bankroto požymiams nustatyti būtiną jo tyčinį ir sąmoningą siekimą, kad įmonė bankrutuotų, taip pat nepatvirtina priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir įmonės padėties esminio pabloginimo. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį, kad patikrinimas, nors ir vyko du metus, tačiau aktas buvo surašytas ir sprendimas jį patvirtinti priimtas tik jau iškėlus bankroto bylą, todėl jo išvadas galėjo ginčyti tik administratorius, tačiau tokios teisės neturi buvęs vadovas.

121Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto ir 3 dalies 2 punkto (atsiskaitymų tvarkos pažeidimų)

12245.8.

123Apeliantė nepagrįstai teigia, kad UAB „Costum“ atsiskaitymus organizavo taip, kad nebuvo mokamas darbo užmokestis, nebuvo vykdomi darbų ginčų komisijos sprendimai ir teismų sprendimai, susiję su darbo teisniai santykiais, nebuvo atsiskaitoma su kreditorėmis UAB „Visas labas“ ir UAB „Lemora“ bei atsiskaitymai buvo organizuojami taip, kad pirmenybė buvo teikiama susijusioms įmonėms. UAB „Costum“ nuo 2017 m. liepos 12 d. iki 2018 m. vasario 15 d. restruktūrizavimo bylos iškėlimo metu galiojo apsauga ir UAB „Costum“ ir dėl teismo taikytų apribojimų bendrovė negalėjo vykdyti išieškojimų ar atlikti kitokius mokėjimus, nei buvo leista, t. y. vykdyti tik einamąsias įmokas. Pinigų sumokėjimas „Gruntivesta“ ir UAB „Eskavaras“ negalėjo nei nulemti atsakovės bankroto, nei esmingai padidinti jos nemokumo.

124Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto (dėl nuostolingų, ekonomiškai nenaudingų sandorių)

12545.9.

126UAB „Costum“ ir UAB „Daugirda“ sudaryti sandoriai ir pastarajai įmonei atlikti mokėjimai nebuvo fiktyvūs, nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi. Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. vasario 28 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 03-6-00021-16 be kita ko konstatuota, kad duomenų, jog buvo kokie nors susitarimai tarp UAB „Costum“, UAB „Daugirda“ ir UAB „Marisma“ vadovų, kad buvo pasisavinti pinigai, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta, o iš atliktų apklausų buvo padaryta išvada, jog UAB „Costum“ vadovai netgi nežinojo, kad UAB „Daugirda“ ne pati atlieka darbus, o samdo UAB „Marisma“. Taip pat nutarime buvo konstatuota, kad nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog sandoriai buvo fiktyvūs. Suinteresuoti asmenys A. B. ir L. B. laikosi savo pirminės pozicijos – atsakovė sumokėjo UAB „Daugirda“ už realiai suteiktas paslaugas ir realiai gautus darbus bei medžiagas, gavo iš to pajamas ir pelną, užsakovai su UAB „Costum“ atsiskaitė. Tiek suinteresuotų asmenų parengta suvestinė lentelė (2019 m. gegužės 29 d. rašytinių paaiškinimų priedas), tiek pirminiai dokumentai, kuriais remiantis ši suvestinė lentelė buvo parengta įrodo, kad UAB „Daugirda“ atliko darbų, pateikė pastolių nuomos paslaugų bei pardavė statybos medžiagų iš viso (nuo 2015 m. kovo mėnesio iki 2015 m. gruodžio mėnesio) 829 157,14 Eur sumai, o tuos pačius darbus, paslaugas bei medžiagas UAB „Costum“ per tą patį laikotarpį pardavė užsakovams iš viso (nuo 2015 m. kovo mėnesio iki 2015 m. gruodžio mėnesio) 1 933 299,70 Eur sumai. 2011 m. buto įsigijimo sandoris sudarytas nesant jokių bendrovės nemokumo požymių, šiuo sandoriu nebuvo siekiama bankroto, po šio sandorio sudarymo atsakovė ūkinę-komercinę veiklą vykdė dar 7 metus. Be to, šio sandorio įsigijimui iš UAB „Šeba“ buvo panaudota tik nedidelė piniginių lėšų dalis (48 033,99 Eur - 165 851,75 Lt), nes likusi UAB „Šeba mokėtina lėšų dalis 2013 m. gegužės 20 d. tarpusavio įsiskolinimų užskaitymų aktu buvo įskaityta, tokiu būdu sumažinant UAB „Šeba“ įsiskolinimą UAB „Costum“. Šias aplinkybes patvirtina ir VMI patikrinimo akto duomenys. Jokių įrodymų, dėl susijusių su UAB „Costum“ sudarytų sandorių su UAB „Listas“ ir UAB „Atiltas“ žalingumo byloje nėra. Bauda pagal UAB „Costum“ ir UAB „Rangon“ sudarytą 2016 m. lapkričio 30 d. preliminarią buto Santakos g. 22-1, Kaune pirkimo–pardavimo sutartį nebuvo sumokėta, todėl bendrovė jokių nuostolių dėl šio sandorio neturėjo.

127Teismas

konstatuoja:

128IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

129Dėl bylos nagrinėjimo ribų

13046.

131Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13247.

133Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartį ir perdavė klausimą dėl UAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, kadangi: i) nenustatytas tikslus UAB ,,Costum“ nemokumo susidarymo momentas, nes teismas vadovavosi tik Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi, kuria atsisakyta kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Costum“; ii) nenustatyta kokius padarinius sukėlė neteisėti bendrovės valdymo organo veiksmai, t. y. kokiu būdu sumažėjo (išnyko) kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą bei nurodė, jog tokiai išvadai buvo būtina įvertinti bendrovės turtinę padėtį pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentu ir delsimo įvykdyti bendrovės vadovui tenkančią pareigą laikotarpiu; iii) mokesčių administratoriaus pateiktame patikrinimo akte užfiksuoti mokestinės prievolės pažeidimai turi būti identifikuoti, nustatant, ar su tuo susiję veiksmai buvo nukreipti į nemokios bendrovės padėties esminį bloginimą, t. y. teismas turi vertinti veiksmus tyčinio bankroto sąvokos kontekste. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto (dėl bendrovės nemokumo momento ir vadovo pareigos kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo)

13448.

135Pripažįstant bankrotą tyčiniu nustatytinas bendrovės nemokumo faktas, t. y. teismas turi nustatyti momentą, kada bendrovė tapo faktiškai nemokia (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1789-241/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736-798/2018 ir kt.).

13649.

137Iš valstybės įmonės (toliau ir – VĮ) Registrų centras Juridinių asmenų registro (toliau ir – JAR) viešai teikiamų duomenų nustatyta, kad UAB „Costum“ buvo įregistruota 1995 m. gruodžio 14 d; 2010-02-20–2018-05-25 metų laikotarpiu bendrovės vardu veikė vadovas (vienasmenis atstovavimas); 2013-12-05–2018-05-25 metų laikotarpiu valdybos pirmininkas buvo P. Š. (paskyrimo (išrinkimo) data 2013 m. rugpjūčio 23 d., įgaliojimų pabaigos data 2018 m. gegužės 22 d.), 2010-02-20–2018-05-25 metų laikotarpiu direktorius buvo A. B. (paskyrimo (išrinkimo) data 2010 m. vasario 10 d., įgaliojimų pabaigos data 2018 m. gegužės 22 d.). Iš Kauno apskrities VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akto nustatyta, kad bendrovės akcininkai yra Kipro bendrovė, valdanti 62 proc. akcijų ir P. Š., valdantis 38 proc. akcijų.

13850.

139JAR yra pateikti UAB „Costum“ 2009–2015 metų laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentų rinkiniai. 1) 2009 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė iš viso 800 585,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 337 287,00 Lt. 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 102 220,00 Lt; 2) 2010 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė iš viso 2 339 705,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 218 933,00 Lt. 2010 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 168 935,00 Lt; 3) 2011 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė iš viso 2 941 882,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 447 354,00 Lt. 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 656 143,00 Lt; 4) 2012 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė iš viso 9 010 536,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 5 483 492,00 Lt. 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 1 123,00 Lt; 5) 2013 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė iš viso 6 079 453,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 3 859 518,00 Lt. 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 199 555,00 Lt. JAR pateikta pastaba, jog privaloma auditoriaus išvada nepateikta; 6) 2014 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė iš viso 4 909 116,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo

1403 270 267,00 Lt. 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 60 320,00 Lt; 7) 2015 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė

1411 334 677,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 389 190,00 Eur. 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 3 264,00 Eur.

14251.

143Taigi formaliai vertinant įmonės 2009–2011 finansinių metų balansų duomenis, UAB „Costum“ buvo moki, nes pradelstų įsipareigojimų sumos (2009 m. 337 287,00 Lt; 2010 m. 218 933,00 Lt; 2011 m. 447 354,00 Lt) neviršijo pusės bendrovės turto vertės (2009 m. 800 585,00 Lt; 2010 m. 2 339 705,00 Lt; 2011 m. 2 941 882,00 Lt). Pagal 2012, 2013 ir 2014 finansinių metų balansų duomenis, atsakovė veikė nuostolingai, kadangi pradelstų įsipareigojimų suma (2012 m.

1445 483 492,00 Lt; 2013 m. 3 859 518,00 Lt; 2014 m. 3 270 267,00 Lt ) viršijo pusę bendrovės turto vertės (2012 m. 9 010 536,00 Lt; 2013 m. 6 079 453,00 Eur, 2014 m. 4 909 116,00 Lt). 2015 m. bendrovės veiklos nuostolingumas buvo pašalintas, t. y. pradelstų įsipareigojimų suma

145(389 190,00 Eur) neviršijo pusės bendrovės turto vertės (1 334 677,00 Eur).

14652.

147JAR nėra nepateikti UAB „Costum“ 2016 m. ir 2017 m. finansinės atskaitomybės rinkiniai. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau –ABĮ) 37 straipsnio 12 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą. Už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje pažymėta, kad bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015). Nagrinėjamu atveju nėra pareikšto reikalavimo dėl UAB „Costum“ buvusio vadovo atsakomybės už 2016 m. ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių nepateikimą JAR. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nesant pateiktų duomenų juridinių asmenų registro tvarkytojui, įrodinėti aplinkybes, susijusias su atsakovės finansine padėtimi, buvusia nuo 2016 m. ir bankroto bylos iškėlimo, tenka buvusiems BUAB „Costum“ valdymo organams.

14853.

149Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Costum“ 2016 m. balanse buvo apskaityta

1501140 965,00 Eur vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 516 989,00 Eur.

15154.

152Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad UAB „Costum“ vadovas 2017 m. liepos 7 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Costum“. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi iškėlė UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylą. Šioje byloje teismas rėmėsi 2017 m. spalio 2 d. balanso duomenimis, pagal kuriuos bendrovės turo vertė sudarė iš viso 1 422 276 Eur (607 723 Eur vertės ilgalaikio turto ir 814 553,00 Eur vertės trumpalaikio turto), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 472 914,00 Eur. 2017 m. spalio 2 d. kreditorių sąrašo duomenimis, atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams iš viso sudarė 247 223,58 Eur. Teismas, vertino, kad reali atsakovės turto vertė buvo iš viso 1 147 743,00 Eur; atsakovės trumpalaikį turtą sudarė 391 534,00 Eur gautina suma, iš kurios 386 631,00 Eur pirkėjų įsiskolinimas. Teismas atėmė bankrutavusių debitorių įsiskolinimus bei sprendė jog 2017 m. spalio 2 d. balanse nurodyto turto vertė sudarė 1 086 690,78 Eur, o ne 1 422 276 Eur. Taip pat teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad net ir iš 2017 m. spalio 2 d. realios turto vertės (1 086 690,78 Eur) atėmus Danske banko nurodytas turto vertes (247 000,00 Eur ir 196 000,00 Eur), atsakovės turto vertė sudarytų 643 690,78 Eur, t. y. pradelstų įsipareigojimų suma (247 223,58 Eur) neviršijo pusės turto vertės (643 690,78 Eur / 2 = 321 845,39 Eur).

15355.

154Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-449-241/2018 Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – atsisakė kelti UAB „Costum“ restruktūrizavimo bylą. Teismas nurodė, kad 2017 m. spalio 2 d. balanse apskaityta nekilnojamojo turto ( - ), 381 023 Eur vertė ir nekilnojamojo turto ( - ), 252 002,00 Eur vertė. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs kitokią šio turto vertę (nekilnojamojo turto ( - ), 247 000,00 Eur vertė, ( - ) 196 000,00 Eur vertė) turėjo atitinkamai (190 025 Eur suma, iki 1 232 251 Eur sumos) mažinti ir balansinę atsakovės turto vertę, tačiau nepagrįstai sprendė, jog atsakovės turto vertė sudarė 643 690,78 Eur. Turėjo būti konstatuota, kad atsakovės turto vertė buvo 453 665,78 Eur, o reali atsakovės turto vertė sudarė ne daugiau kaip 423 425,78 Eur, įskaitant anglių deginimo įrenginių vertę (30 240,00 Eur), nurodytą restruktūrizavimo plano metmenyse. Atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma sudarė 247 223,58 Eur (37 574,13 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 197 097,38 Eur skolos tiekėjams ir 12 552,07 Eur kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai). 268 745,09 Eur dydžio skola tiekėjai UAB „Lemora“ į nurodytą bendrą pradelstų įsipareigojimų sumą nebuvo įtraukta, nes nebuvo suėjęs atsiskaitymo terminas (2017 m. gruodžio 31 d.). Kreditorė UAB „Lemora“ nurodė, kad UAB „Costum“ pradelsta skola sudarė 405 263,31 Eur (prievolės įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2017 m. kovo 31 d.). Teismas atsakovės pradelstų įsipareigojimų sumą (247 223,58 Eur) padidino 268 745,09 Eur, tokiu būdu gaunant iš viso 515 968,67 Eur dydžio atsakovės pradelstų įsipareigojimų sumą.

15556.

156Taigi pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartį, atsakovė 2017 m. spalio 2 d. buvo nemoki, nes UAB „Costum“ pradelstų įsipareigojimų suma (515 968,67 Eur) viršijo visą realią turto vertę (423 425,78 Eur).

15757.

158Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartyje, kuria iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Costum“, iš UAB „Costum“ 2018 m. balandžio 6 d. sudarytų finansinės atskaitomybės dokumentų (2017-01-01–2017-12-31 metų laikotarpio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos), konstatuota, jog bendrovė turto turėjo iš viso 906 324,00 Eur vertės turto (604 579,00 Eur vertės ilgalaikio ir 301 745,00 Eur vertės trumpalaikio turto), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 018 591,00 Eur; atsakovės pradelstos skolos kreditoriams sudarė 812 624,22 Eur, iš kurių 50 455,06 Eur skola darbuotojams; per 2017 m. tris mėnesius atsakovė veikė nuostolingai, turėjo 651 257,00 Eur nuostolių; iki 2018 m. gegužės 7 d. UAB „Costum“ buvo skolinga 14 978,51 Eur valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei iki 2018 m. balandžio 12 d. turėjo 6 611,73 Eur skolą valstybės ir savivaldybės biudžetams.

15958.

160Taigi pagal Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartį, atsakovė 2017 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki, nes pradelstų įsiskolinimų suma (812 624,22 Eur) viršijo pusę į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (453 162,00 Eur), atsakovė vėlavo išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, negalėjo vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

16159.

162Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas nepaisė Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartyje pateiktų išaiškinimų, apsiribojo tik formaliu vertinimu apie buvusio vadovo A. B. suvokimą / nesuvokimą, kad bendrovė moki / nemoki, nenustatė konkretaus (tikslaus) UAB „Costum“ nemokumo momento, nevertino bendrovės finansinės padėties nuo nemokumo momento iki bankroto bylos iškėlimo.

16360.

164Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“ įrodinėja, jog 2016 m. gruodžio 31 d. UAB „Costum“ reali turto vertė buvo mažesnė nei 1 140 965,00 Eur, nes 2016 m. balanse nepagrįstai apskaityti: i) 210 240,00 Eur vertės anglių degimo krosnys, nes šiuo turtu bendrovė realiai nedisponavo ir jo neturi ir ii) 335 587,00 Eur dydžio gautinos sumos iš debitorių (skolininkių UAB „Ateities kuras“ 108 983,15 Eur, UAB „Difera“ 2 145,55 Eur, UAB „Eurodesa“ 106 047,73 Eur, UAB „Good factor“ 105 611,89 Eur, UAB „Listeka“ 3231,36 Eur, Medžių anglies gamintojų asociacija 7 963,28 Eur, Verslo rizikos valdymas 1 602,57 Eur, UAB „Remitalis“ 1,39 Eur), kurios buvo bankrutavusios arba likviduotos; iii) 381 570,00 Eur vertės pastatai ir statiniai buvo įkeisti kreditoriui Danske bank A/S ir neapskaityti įsipareigojimai šiam kreditoriui.

16561.

166Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

16762.

168Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, teismų praktikoje preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti bei grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015).

16963.

170Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad galimos situacijos, kada įmonės veikloje atsiradęs nemokumas (gali būti trumpalaikis) dėl vėlesnės sėkmingos įmonės komercinės veiklos yra panaikinamas, t. y. įmonės mokumas atkuriamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-336-684/2019). Todėl kitoje byloje nustatytos aplinkybės dėl įmonės faktinio nemokumo momento nevaržo teismo kitaip aiškinti taikytiną nagrinėjamoje byloje įstatymą ar kitaip teisiškai kvalifikuoti ankstesnėje byloje nustatytas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-639/2013). Atveju, jeigu teismui nėra pateikti rašytiniai įrodymai, paneigiantys teismo įsiteisėjusia nutartimi nustatytas aplinkybes, kurie leistų nustatyti bendrovės nemokumo momentą atitinkamu laikotarpiu, teismas gali remtis jam prieinamais įrodymais ir, vadovaudamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis, neturi pagrindo nesiremti teismo įsiteisėjusia nutartimi nustatytu nemokumo faktu kaip prejudicine aplinkybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-286-421/2018). Fakto prejudicijos paskirtis – išvengti pakartotinio aplinkybės nustatymo teisme, kai ji teismo jau buvo nustatyta kitoje byloje tarp tų pačių asmenų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2012).

17164.

172Taigi byloje nustatinėtina: i) ar į 2016 m. balansą pagrįstai įtrauktos 210 240,00 Eur vertės anglių degimo krosnys (ar šiuo turtu bendrovė realiai nedisponavo, šis turtas yra išsaugotas bei perduotas bankroto administratorei), ii) ar pagrįstai 335 587,00 Eur dydžio gautinos sumos įtrauktos į 2016 m. balanso trumpalaikio turto masę (kokių debitorių ir kada jų skolos buvo pradelstos, kada jie bankrutavo ir kokios buvo realios galimybės iš jų skolas atgauti, ar skolos buvo atgautos (suinteresuoti asmenys yra paaiškinę, kad, pavyzdžiui, buvo kreipęsi į teismą dėl skolos iš UAB „Ateities kuras“ priteisimo ir ši skola buvo prisiteista); iii) ar pagrįstai apskaityti 381 570,00 Eur vertės įkeisti hipotekos kreditoriui Danske bank A/S pastatai ir statiniai ir kokio dydžio apskaityti / neapskaityti įsipareigojimai šiam hipotekos kreditoriui.

17365.

174Taip pat suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“ įrodinėja, kad tikslus atsakovės nemokumo momentas yra 2017 m. balandžio 1 d., nes 2017 m. kovo 31 d. suėjo 405 263,31 Eur skolos sumokėjimo terminas. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad šalių elektroninis susirašinėjimas patvirtina (kreditorė 2017 m. balandžio 10 d. siuntė UAB „Costum“ tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą skolų likučiams 2017 m. kovo 31 d., kuriame nurodytas skolos dydis 139 552,79 Eur, taip pat kreditorė 2018 m. kovo 21 d. siuntė skolininkei duomenis apie

175136 518,22 Eur dydžio įsiskolinimą UAB „Lemora“), kad galimai vyko tam tikros derybos dėl skolos padengimo, o UAB „Lemora“ nurodydama skolos dydį galimai vertino ir tai, kad dalies prievolės įvykdymas yra užtikrintas M. Š. įkeitimu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl šalių valios, išreikštos galiojančiame 2016 m. birželio 16 d. susitarime, kuriame šalys sulygo dėl prievolės įvykdymo termino (2017 m. kovo 31 d.). Kaip minėta, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-449-241/2018 konstatuota, jog nuo 2017 m. kovo 31 d. pradelsta skola kreditorei buvo realiai didesnė nei atsakovė nurodė kreditorių sąraše, todėl atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditorei UAB „Lemora“ buvo padidinti 268 745,09 Eur suma

17666.

177Taigi byloje nėra atskleistos aplinkybės, kodėl M. Š. asmeninio turto už UAB „Costum“ prievoles kreditorei UAB „Lemora“ įkeitimas pakeitė kreditorės skolos dydį (nuo 405 263,31 Eur iki 136 518,22 Eur) bei skolos sumokėjimo terminą (iš 2017 m. kovo 31 d. į 2018 m. kovo 21 d.).

17867.

179Taip pat pirmosios instancijos teismas nenustatė BUAB „Costum“ finansinės būklės dinamikos (kaitos) nuo nemokumo momento iki bankroto bylos iškėlimo (2018 m. gegužės 9 d.). Atliekant įmonės mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).

18068.

181Dėl atsakovės buvusio vadovo galėjimo / turėjimo suprasti (sužinoti), kad UAB „Costum“ veikė nuostolingai (buvo nemoki) pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 12 dalies 2 ir 4 punktai nustato, kad bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 ir 4 punktai); taip pat už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo

18228 straipsnis). Taigi aplinkybės, susijusios su BUAB „Costum“ buvusio vadovo sužinojimo apie konkretaus laikotarpio bendrovės finansinę padėtį sietinas su metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo, parengimo ir pateikimo Juridinių asmenų registrui datomis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, jog nagrinėjamu atveju buvo sudarytas UAB „Costum“ 2016 m. balansas, kurį pasirašė direktorius A. B. ir vyr. buhalterė L. B., todėl bendrovės finansinė padėtis 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiam vadovui buvo žinoma nuo šio balanso sudarymo (pasirašymo) datos.

18369.

184Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu.

18570.

186ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi ir šis nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsiant, o šio straipsnio 4 dalyje nustatyta įmonės vadovo, kitų asmenų pagal kompetenciją, kurie, esant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti, civilinė atsakomybė.

18771.

188Aiškindamas ĮBĮ 8 straipsnį, kasacinis teismas yra nurodęs, kad įmonės vadovo pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą nustatyta todėl, kad vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, jog ne bet kokie veiksmai yra pakankami tyčiniam bankrotui konstatuoti, bet tik tie, kurie iš esmės pablogino nemokios įmonės padėtį (įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013; 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Reikalavimą pripažinti bankrotą tyčiniu grindžiant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos vadovo pareigos kreiptis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pažeidimu, įvertintina ir tai, ar faktinės aplinkybės įrodo bankrutuojančios įmonės vadovo siekį privesti įmonę prie bankroto ir yra pakankamos tyčiniam bankrotui konstatuoti, t. y. ar laikotarpiu, kai turėjo būti iškelta bankroto byla, įmonės vadovas sąmoningai sudarė sandorius, pažeidžiančius kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus, bloginančius jau nemokios įmonės turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-301-219/2019).

18972.

190Savaime aplinkybė, kad įmonės finansinė padėtis pablogėjo ir įmonė tapo galbūt nemoki, nereiškia tyčinio bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012). Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinės, baudžiamosios atsakomybės taikymą ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

19173.

192Kadangi byloje nėra nustatytas tikslus UAB „Costum“ nemokumo momentas ir bendrovės finansinės padėties dinamika nuo nemokumo momento iki bankroto bylos iškėlimo, nėra galimybės spręsti klausimo dėl UAB „Costum“ vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalis). Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto (nuostolingų, ekonomiškai nenaudingų sandorių)

19374.

194Atsakovės bankroto administratorė ir kreditorė nurodė šiuos, jų vertinimu, bendrovei nuostolingus, nenaudingus sandorius: i) atsakovės įvykdytą 837 204,44 Eur mokėjimą UAB „Daugirda“ už atliktus darbus ir įrengimų nuomą grynais pinigais, ii) hipoteka įkeisto buto įsigijimą, jo pagerinimą (remontą) bei nuomą už mažą kainą susijusiems asmenims; iii) UAB „Listas“ ir UAB „Atiltas“ parduotą atsakovės įrangą ir iiii) UAB „Costum“ ir UAB „Rangon“ sudarytą 2016 m. lapkričio 30 d. preliminarią pirkimo–pardavimo sutartį dėl buto pardavimo.

19575.

196Pirma, iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1148-260/2019 atmetė ieškovės BUAB „Costum“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Verslo administravimo kompanija“, ieškinį atsakovams A. B. ir L. B. dėl padarytos žalos atlyginimo ir procesinių palūkanų priteisimo., trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, BUAB „Daugirda“. BUAB „Costum“ pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo; šis skundas apeliacine tvarka neišnagrinėtas. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas išvengti skirtingų tų pačių aplinkybių vertinimo, nepasisako dėl atsakovės sumokėtos AB „Daugirda“ sumos, taip pat dėl Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. vasario 28 d. nutarimo dalyje nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 03-6-00021-16 pateiktų priešingų Kauno apskrities VMI išvadoms argumentų. Šis atskiras tyčinio bankroto požymis yra vertinamas naudojant kitas teisės priemones civilinėje byloje Nr. e2-1148-260/2019 bei bus revizuotas Lietuvos apeliacinio teismo.

19776.

198Antra, bylos duomenimis, butas ( - ) (toliau – ir butas) įsigytas iš UAB „Šeba“ pagal 2011 m. liepos mėn. 4 d. išrašytą sąskaitą faktūrą dėl 955 609,60 Lt (276 763, 68 Eur) sumos. Atsakovės bankroto administratorė 2019 m. vasario 4 d. prašyme dėl UAB „Costum“ bankroto pripažinimo tyčiniu paaiškino, jog iki sandorio sudarymo butui buvo registruota hipoteka UAB „Šeba“ (buto pardavėjos) prievolėms bankui užtikrinti ir hipoteka sekė paskui butą po jo įsigijimo UAB „Costum“, kuri už butą sumokėjo UAB „Šeba“ tik dalį kainos (165 851,75 Lt), o likusią dalį buto kainos (789 760,00 Lt) šalys įskaitė 2013 m. gegužes 20 d. tarpusavio įskaitymo aktu, kuriame nurodė, jog UAB „Šeba“ lieka skolinga UAB „Costum“ 1 077 658,99 Lt (ši suma patvirtinta 2013 m. rugsėjo 19 d. aktu Nr. 172). 2016 m. butas nurašytas pardavimui, apskaityta 25 002,00 Eur buto vertė ir jo 20 793,00 Eur vertės buto pagerinimo išlaidos (pagal 2012 m. gruodžio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 16 d. statybinių medžiagų, virtuvės įrangos, baldų komplektų nurašymo aktus). 2011 m. buto pirkimo–pardavimo sandoris sudarytas tarp susijusių asmenų: 2010-01-18–2013-10-03 metų laikotarpiu M. Š. buvo UAB „Šeba“ vadovas, kuris patvirtino buto pardavimo UAB „Costum“ sandorį. M. Š. tėvas yra UAB „Costum“ akcininkas P. Š., kuris atitinkamais laikotarpiais dirbo UAB „Šeba“; UAB „Costum“ buhalterė L. B. 2007-07-21–2013-10-08 dirbo ir UAB „Šeba“

19977.

200Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog šis sandoris sudarytas bendrovei esant mokiai. UAB „Costum“ 2011 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė iš viso (2 941 882,00 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo (447 354,00 Lt). Tačiau apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad šio sandorio sudarymui (buto įsigijimui) buvo panaudota tik nedidelė atsakovės turto (lėšų) dalis (48 033,99 Eur), nes 2013 m. gegužės 20 d. tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo aktu buvo atliktas UAB „Šeba“ įsipareigojimų įskaitymas, tokiu būdu buvo sumažinamas debitorės UAB „Šeba“ įsiskolinimas (pagal suinteresuotų asmenų paaiškinimus, UAB „Costum“ susigrąžino 228 730,31 Eur skolą iš UAB „Šeba“), kuri 2009-06-04–2013-05-03 metų laikotarpiu buvo restruktūrizuojama, o 2013 m. rugsėjo 12 d. bankrutavo.

20178.

202Nustatyta, kad buto įsigijimo metu galiojo hipoteka (butas įkeistas kreditoriui Danske bank A/S UAB „Šeba“ įsipareigojimams užtikrinti) ir iki UAB „Costum“ bankroto bylos iškėlimo buto hipoteka nebuvo panaikinta. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kokio dydžio buto įsigijimo metu buvo UAB „Šeba“ įsiskolinimas hipotekos kreditorei ir kokio dydžio buvo debitorės UAB „Šeba“ skola UAB „Costum“, kurią šalys įskaitė į dalį buto kainos. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-449-241/2018 konstatuotos šios aplinkybės: Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, yra atsakovės kreditorius, jai iš atsakovės vykdomi išieškojimai pagal Vilniaus miesto 15-ojo notaro biuro notarės D. J. 2017 m. vasario 8 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DJ-689, kuris vykdymui pateiktas antstoliui R. B. (vykdomosios bylos Nr. 0085/17/00303), išieškomos sumos dydis – 1 446 430,36 Eur ir 6 proc. metinės palūkanos; pagal šį vykdomąjį įrašą išieškojimas vykdomas iš buto. Teismas, sprendė buto verte (196 000,00 Eur) sumažinti atsakovės turto apimtį.

20379.

204Kaip tyčinio įmonės bankroto požymiai taip pat gali būti vertinami tokie atvejai, kai sudaromi sandoriai, kurių vykdymas reiškia nepagrįstai didelę finansinę naštą įmonei, atliekami veiksmai, kuriais siekiama sužlugdyti įmonę ir perkelti jos veiklą į kitą tų pačių ar susijusių asmenų naujai įsteigtą įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013). Tyčiniu įmonės bankrotu pripažįstami tokie atvejai, kai buvo priimti ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai pasirenkant bendrovės veiklos modelį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236-686/2015).

20580.

206Taigi byloje atsakytina į klausimą, ar atsakovės bankrotą nulėmė verslo nesėkmė, ar buto įsigijimo ir paskui kurį sekė hipoteka ir kreditorės UAB „Šeba“ neįvykdytas (viršijęs įsigyto buto vertę) įsipareigojimas bankui, ar buto pagerinimo sandoriai reiškė nepagrįstai didelę finansinę naštą UAB „Costum“.

20781.

208Pažymėtina ir tai, kad buto įsigijimo ir nuomos sandoriai sudaryti susijusių asmenų. Lojalumo pareiga reiškia, jog juridinio asmens valdymo organo narys privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, taip pat negali naudoti juridinio asmens turto asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Šiuo atveju butas buvo suremontuotas ir apstatytas baldais UAB „Costum“ lėšomis (išleista 20 493,22 Eur) bei pagal 2015 m. gegužės 25 d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį išnuomotas M. Š. (UAB „Costum“ akcininko P. Š. sūnui ir jo sutuoktinei už 100,00 Eur su PVM / mėn. Akivaizdu, kad UAB „Costum“ akcininkui P. Š. šios aplinkybės buvo žinomos ir jis sutiko, kad bendrovės butą už mažus nuompinigius naudotų jo sūnus bei marti.

20982.

210Trečia, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas formaliai nurodė, kad nenustatė, jog UAB „Costum“ sudaryti sandoriai su UAB „Atiltas“ ir UAB „Listeka“ turėjo tiesioginės įtakos atsakovės nemokumui atsirasti ar jam padidėti (suinteresuotų asmenų tyčinių veiksmų). Pirma, apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog UAB „Costum“ 2012–2013 metais veikė nuostolingai, nes pradelstų įsipareigojimų suma (2012 m. 5 483 492,00 Lt; 2013 m.

2113 859 518,00 Lt) viršijo pusę bendrovės turto vertės (2012 m. 9 010 536,00 Lt; 2013 m.

2126 079 453,00 Eur). Antra, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nenustatė nuo kada atsakovė veikė nuostolingai (buvo nemoki) ir kokia buvo jos mokumo dinamika (kaip keitėsi bendrovės turtinė padėtis dėl sudarytų sandorių su UAB „Atiltas“ ir UAB „Listas“, kurioms parduota atsakovės įranga (kokia buvo šios įrangos savikaina).

21383.

214Pažymėtina ir tai, jog byloje iškeltas klausimas dėl 2016 m. balanse apskaitytų 4 medžio anglies gamybos krosnių pagrįstumo (ar šį turtą bendrovė turėjo realiai), tačiau šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino.

21584.

216Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-449-241/2018 nustatyta, jog atsakovės restruktūrizavimo plano metmenų skilties „Įmonės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, turto pardavimo ir (ar) perdavimo tvarka, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas“ dalyje „Mašinos ir įrenginiai“ nurodyta, kad už anglių deginimo krosnį „Coal & Coal Premium“ numatoma gauti 180 000,00 Eur sumą. Pagal 2017 m. spalio 2 d. balanso duomenis šio turto vertė 210 240,00 Eur. 2017 m. spalio 9 d. paaiškinimuose UAB „Costum“ direktorius A. B. nurodė, kad įmonės turimų 4 krosnių įsigijimo kaina – 340 000,00 Eur; šiai aplinkybei patvirtinti buvo pridėtos 4 sąskaitos, išrašytos Anglijos įmonės „C&C Trade Ltd.“ atsakovei, kurių kiekvienos kaina 85 000,00 Eur. Visose sąskaitose nurodyta viena ir ta pati prekė – anglių deginimo krosnis „Coal&Coal Premium“.

21785.

218Iš Kauno apskrities VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akto nustatyta, kad UAB „Costum“ ir UAB „Atiltas“ sudarė 2012 m. balandžio 20 d. pirkimo–pardavimo sutartį dėl medžio anglies gamybos krosnių (4 vnt.), malkų skaldymo staklių ir hidrauliniam rąstų pardavimui skirtų staklių (1 vnt.), teleskopinio krautuvo, krautuvo, ratinio krautuvo su svarstyklėmis pakavimo ant palečių įrenginio, benzopjūklo ir drėgmačio (3 vnt.) už 3 213 442,00 Lt (557 704,81 Lt PVM). 2014 m. gegužės 23 d. įvyko gaisras ir įranga buvo sugadinta. UAB „Custum“ 2015 m. gruodžio 31 d. žiniaraštyje fiksuotas 130 538,79 Lt vertės paletizatoriaus, apskaityto prekių, skirtų perparduoti sąskaitoje, nurašymas. Taip pat nustatyta, jog UAB „Costum“ ir UAB „Listeka“ sudarė 2013 m. kovo 7 d. pirkimo–pardavimo sutartį dėl segmentuotos medžio anglies gamybos linijos „Coal&Coal Premium“, susidedančios iš 4 medžio anglies gamybos krosnių, automatinės temperatūros matavimo sistemos ir šilumos kolektorių su pilnu jos įrengimu, montavimu ir darbuotojų apmokymu dirbti, malkų pjovimo bei skaldymo staklių, krautuvo, ratinio krautuvo be svarstyklių, ratinio krautuvo su svarstyklėmis, konvejerinės linijos (2 vnt.), temperatūros matuoklių, benzopjūklo už 3 207 634,98 Lt (556 697,00 Lt PVM). UAB „Listas“ pagal UAB „Costum“ išrašytą 2013 m. birželio 27 d. PVM sąskaitą faktūrą dėl segmentuotos medžio anglies linijos įforminimo, gautą įrangą įkeitė kredito unijai „Amber“; apie šio įkeitimo nutraukimą mokestinio patikrinimo metu duomenų negauta.

21986.

220Taigi byloje spręstina, ar 2016 m. balanse pagrįstai buvo apskaitytos 4 medžio anglies gamybos krosnys (nebuvo sugadintos (sudegusios), nurašytos, neįkeistos trečiajam asmeniui ir jas realiai turėjo UAB „Costum“) ir kokia šio turto reali vertė.

22187.

222Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010;

2232011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011 ir kt.).

22488.

225Ketvirta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog UAB „Costum“ ir UAB „Rangon“ sudaryta 2016 m. lapkričio 30 d. preliminari pirkimo–pardavimo sutartis dėl buto ( - ), pardavimo (kurioje buvo numatyta, kad UAB „Costum“ panaikins buto įkeitimą, atsiskaitydama su hipotekos kreditoriumi, ir sutartyje susitarus, kad pardavėjui nesudarius pagrindinės buto pirkimo–pardavimo sutarties turės sumokėti 300 000,00 Eur baudą) nebuvo bendrovei nuostolinga ar ekonomiškai nenaudinga, nes realiai neįvykdyta (butas neparduotas ir bauda sumokėta). Galimas šio sandorio šalių nesąžiningumas nėra nagrinėjamos bylos dalykas. ĮBĮ 20 straipsnio2 dalies 4 punkto ir 3 dalies 2 punkto

22689.

227Kreditorė UAB „Lemora“ įrodinėja, kad 2016–2017 metų laikotarpiu buvo priimti teismų sprendimai, kurių pagrindu darbuotojams (P. G., V. K.) buvo priteistas neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat Darbo ginčų komisijos sprendimais darbuotojams buvo priteistos su darbo teisiniais santykiais susijusios skolos

228(A. B., Č. B., J. K., L. S.). UAB „Costum“ mokėjimų darbuotojams neatliko (sprendimų nevykdė), tačiau atliko mokėjimus kitiems kreditoriams: UAB „Rangon“ 2016 m. lapkričio 30 d. trišaliu tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo aktu įskaitė 105 100,00 Eur, UAB „Eskavaras“ 2017 m. gruodžio 22 d. sumokėjo 2 000,00 Eur, 2017 m. gruodžio 28 d. sumokėjo 250,00 Eur ir 2018 m. vasario 19 d. sumokėjo 7 560,00 Eur, taip pat UAB „Gruntivesta“ 2018 m. vasario 19 d. sumokėjo 6 220,00 Eur.

22990.

230CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šioje normoje nurodyta eile. Pirmąja eile skolininkas privalo atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo; antrąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; trečiąja eile – pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; ketvirtąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; penktąja eile – pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka (CK 6.9301 straipsnio 1 dalis). Atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka (CK 6.9301 straipsnio 2 dalis).

23191.

232CK 6.9301 straipsnyje nustatyta privaloma mokėjimų eiliškumo tvarka yra skirta įmonėms, patiriančioms laikinų finansinių sunkumų – neturinčioms pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti; šis reguliavimas, priešingai negu įtvirtintas ĮBĮ, nesiejamas su įmonės nemokumu ar situacija, kai yra pagrindas konstatuoti, kad įmonė ne tik šiuo metu negali, bet ir negalės ateityje atsiskaityti su kreditoriais (CK 6.9301 straipsnio 3 dalis). Antra, CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintu reguliavimu siekiama užtikrinti finansinę drausmę ir apsaugoti pirmesnėje eilėje esančių kreditorių teisę lėšas gauti anksčiau už paskesnėje eilėje esančius kreditorius. Taigi remdamasis CK 6.9301 straipsnio nuostatomis reikalavimą galėtų reikšti kreditorius, pagal atsiskaitymų eiliškumą esantis pirmiau už gavusį atsiskaitymą, bet ne neteisėtą atsiskaitymą atlikusi įmonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-278-469/2019).

23392.

234ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta bankroto pripažinimo tyčiniu prezumpcija įpareigoja teismą konstatuoti ne tik įstatymo nustatyto reikalavimo dėl privalomo bankroto bylos inicijavimo pažeidimą, bet ir atsiskaitymų iki bankroto bylos iškėlimo vykdymą pažeidžiant CK 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą bei tai, kad daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės įmonės darbuotojui (darbuotojams) nebuvo mokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios įmokos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-194-313/2017). Taip pat kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog sprendžiant dėl tyčinio bankroto nustatymo pagal 20 straipsnio 3 dalies 2 punktą, būtina atsižvelgti į šias aplinkybes: 1) ar skolininko atliktas mokėjimas pažeidžia CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą imperatyvą; turi būti nustatyta, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, 2) skolininkas atliko mokėjimą pažeisdamas CK 6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t.y. turi būti nustatyta, ar egzistuoja pirmesnės eilės kreditoriai, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas. Tik esant šių dviejų sąlygų visumai, skolininko atliktas mokėjimas gali būti pripažįstamas pažeidžiančiu CK 6.9301 straipsnio reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017)

23593.

236Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-158-219/2017).

23794.

238CK 6.9301 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jame nustatyta mokėjimo eiliškumo tvarka netaikoma vykdymo proceso, bankroto, restruktūrizavimo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1005-264/2018 (restruktūrizavimo byloje) leista mokėti UAB „Costum“ darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš sąskaitos Nr. ( - ) esančios AB DNB banke, nurodant, kad didžiausia bendra iš nurodytų banko sąskaitų naudojama lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 45 923,40 Eur; nurodyta, kad nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos UAB „Costum“ turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas (ši nutartis galiojo iki 2018 m. vasario 15 d.).

23995.

240Pirmosios instancijos teismas nenustatė nuo kada bendrovė (susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais) nemokėjo darbuotojams darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių įmokų (kai byloje yra pateikti duomenys, kad, pavyzdžiui, darbuotojui P. G. nebuvo išmokėtas 2016 m. sausio–birželio mėn. darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos) ir, ar tuo laikotarpiu bendrovė turėjo pakankamai lėšų, jog atsiskaityti su visais kreditoriais.

24196.

2422017-07-12–2018-02-15 metų laikotarpiu mokėjimo eiliškumo tvarka pagal CK 6.9301 straipsnį netaikoma ir skolų išieškojimas darbuotojams ir kitiems kreditoriams (UAB „Visas labas“) buvo sustabdytas, tačiau kreditorės UAB „Rangon“ 105 100,00 Eur skola buvo įskaityta anksčiau, t. y. tarp susijusių UAB „Costum“ ir UAB „Rangon“ bei M. Š. sudaryto 2016 m. lapkričio 30 d. trišalio tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo akto Nr. 1/2016 pagrindu buvo įskaityta 105 100,00 Eur suma. Dėl šios aplinkybės pirmosios instancijos teismas taip pat nepasisakė.

24397.

244Mokėjimai kreditoriams UAB „Eskavaras“ (2017 m. gruodžio 22 d. sumokėta 2 000,00 Eur, 2017 m. gruodžio 28 d. sumokėta 250,00 Eur ir 2018 m. vasario 19 d. sumokėta 7 560,00 Eur) ir UAB „Gruntivesta“ (2018 m. vasario 19 d. sumokėta 6 220,00 Eur; iš viso 16 030,00 Eur) atlikti galiojant Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 12 d. nutarčiai. Byloje nėra duomenų, kad šiems kreditoriams buvo sumokėtos einamosios įmokos (CPK 178 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo kodėl šie mokėjimai savo dydžiu negali patvirtinti sąmoningo siekio apsunkinti kitų kreditorių išieškojimo galimybes. Todėl byloje atsakytina į klausimą, ar finansinių sunkumų turėjusios UAB „Costum“ turtinė padėtis pradėto restruktūrizavimo proceso metu nebuvo sumažinta nurodytiems kreditoriams sumokėtomis sumomis ir visi atsakovės kreditoriai neprarado galimybės nukreipti išieškojimą į UAB „Costum“ sumokėtas lėšas ĮRĮ, o vėliau ĮBĮ nustatyta tvarka. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto (įstatymų reikalavimų nesilaikymo ir mokesčių mokėjimo vengimo)

24598.

246Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tyčinio bankroto požymio, įtvirtinto ĮBĮ 20 straipsnio

2472 dalies 5 punkte, specifiką, kuri pasireiškia tuo, kad dėl apgaulingai ir (arba) netinkamai vykdytos buhalterinės apskaitos arba neišsaugotų buhalterinės apskaitos dokumentų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Kai nėra galimybės visiškai ar iš dalies nustatyti šių aplinkybių, tampa neįmanoma ar itin sudėtinga įvertinti įmonės nemokumo priežastis – ar šis nemokumas buvo sukeltas sąmoningais veiksmais, ar jau nemokios įmonės padėtis sąmoningai buvo dar esmingai pabloginta. Tokių veiksmų egzistavimui ir priežastiniam ryšiui su nemokumu nustatyti būtina tirti įmonės finansinius dokumentus, jos valdymo organų sprendimus, sudarytus sandorius ir pan., tačiau šių aplinkybių neįmanoma ištirti, kai trūksta atitinkamų duomenų, nes bankroto administratoriui nebuvo perduoti reikalingi įmonės apskaitos dokumentai arba buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiais Teismas išaiškino, kad, esant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytoms aplinkybėms, susijusioms su apgaulingu ir (arba) netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu arba neišsaugotais buhalterinės apskaitos dokumentais, kai dėl to visiškai ar iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, siekiant pripažinti bankrotą tyčiniu, neprivalo būti atskirai nustatytas ryšys tarp šių aplinkybių ir įmonės privedimo prie bankroto arba jau nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo. Priešingas aiškinimas, kad net ir netinkamai tvarkius buhalterinę apskaitą arba neišsaugojus buhalterinės apskaitos dokumentų tyčinio bankroto nustatymas būtų įmanomas tik įrodžius konkrečias įmonės privedimo prie nemokumo priežastis, padarytų tyčinio bankroto aplinkybių įrodinėjimą neįmanomą bei neatitiktų principo, jog niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų (lot. nullus commodum capere de sua injuria propria). Tačiau kasacinis teismas akcentavo, jog remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, ne bet kuris buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimas ir ne bet kuris buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas lemia bankroto pripažinimą tyčiniu, o tik toks, dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Toks negalėjimas turi būti susijęs su objektyviu neįmanomumu įvertinti įmonės nemokumo priežastis. Jei įmonės veiklą galima įvertinti remiantis kitais duomenimis (pvz., pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais), be kita ko ir netiesioginiais įrodymais, taip pat jei akivaizdu, kad įmonės nemokumo priežastys yra kitos, nei tos, kurias galimai patvirtintų trūkstami buhalterinės apskaitos dokumentai, nebelieka pagrindo pripažinti bankrotą tyčiniu remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-510-915/2018).

24899.

249Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo atsakovės UAB „Costum“ bankrotą pripažinti tyčiniu pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą, nes patikrinimo akte nustatytas aplinkybes galima patikrinti iš mokesčių administratoriaus surinktų (perduotų) atsakovės buhalterinės apskaitos dokumentų. BUAB „Costum“ bankroto administratorius neįrodinėja aplinkybių, kad iš turimų (perduotų) bendrovės dokumentų negali visiškai ar iš dalies nustatyti atsakovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžių ar struktūros. Šioje byloje nėra pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo UAB „Costum“ ir / arba valstybei iš suinteresuotų asmenų, todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl mokesčių vengimo aplinkybių, nustatytų VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akte, patvirtintame Kauno apskrities VMI 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu. Tačiau pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, kad VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akte yra konstatuoti įstatymų reikalavimų pažeidimo faktai, t. y. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatų pažeidimai. Todėl byloje spręstina dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies

2501 punkto taikymo / netaikymo (dėl bendrovės valdymo organų nevykdytų arba netinkamai vykdytų įstatymuose nustatytų pareigų). Kitoks nustatytų aplinkybių teisinis kvalifikavimas, nei ieškovas nurodė, nelaikomas ieškinio pagrindo pakeitimu (ieškinio ribų peržengimu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529-469/2015). Dėl bylos procesinės baigties

251100.

252Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui yra suteikta teisė panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; kt.). Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartyje nurodytus išaiškinimus, kad byloje reikia nustatyti tikslų UAB ,,Costum“ nemokumo momentą; įvertinti bendrovės turtinę padėtį pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentu ir delsimo įvykdyti bendrovės vadovui tenkančią pareigą laikotarpiu; įvertinti neteisėtų atsiskaitymų mastą, palyginti jį su turėtu bendrovės turtu ir prioritetiniais įsipareigojimais; nustatyti, ar liko / neliko bendrovės turto, į kurį kreditoriai galėtų nukreipti savo reikalavimus; identifikuoti, ar atlikti veiksmai ir / arba sudaryti sandoriai buvo / nebuvo nukreipti į bendrovės finansinės padėties esminį bloginimą. Todėl konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neišsiaiškino ir nenustatė pagrindinių faktinių aplinkybių, kurios yra teisiškai svarbios tam, kad būtų teisingai išspręsta byla. Dėl to Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartis naikinama ir byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK

253337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Lemora“ prašymas dėl įrodymų išreikalavimo paliekamas spręsti pirmosios instancijos teismui. Dėl bylinėjimosi išlaidų

254101.

255Byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, todėl apeliacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia. Kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą, priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-280-219/2018).

256Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

257Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje... 8. 2.... 9. Atsakovės bankroto administratorė 2019 m. vasario 4 d. pateikė teismui... 10. 3.... 11. Suinteresuoti asmenys A. B. ir L. B. atsiliepime prašė atmesti atsakovės... 12. 4.... 13. Suinteresuoti asmenys K. Š. ir P. Š. atsiliepime prašė atmesti atsakovės... 14. 5.... 15. Suinteresuotas asmuo UAB „Lemora“ atsiliepime į prašymą prašė tenkinti... 16. 2 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktų pagrindu bei už UAB „Costum“ tyčinį... 17. 6.... 18. Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 25 d. nutartimi pripažino... 19. 7.... 20. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“ pateikė teismui 2020 m.... 21. 8.... 22. Suinteresuoti asmenys A. B. ir L. B. atsiliepime prašė atmesti UAB... 23. 9.... 24. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 25. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 26. 10.... 27. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 25 d. nutartimi prašymą dėl... 28. 11.... 29. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, kad atsakovės BUAB „Costum“ administratorė ir... 32. 13.... 33. Taip pat teismas nustatė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 10... 34. 14.... 35. Suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Lemora“ teigimu, UAB „Costum“... 36. 15.... 37. Teismo vertinimu, kadangi 2016 m. balanse buvo apskaityta 1 140 965,00 Eur... 38. 16.... 39. Taip pat teismo vertinimu, UAB „Lemora“ nuoroda į tai, kad UAB... 40. 17.... 41. Analogiškai teismas vertintino ir aplinkybes, kad UAB „Costum“ nemokumas... 42. 18.... 43. Teismas padarė išvadą, kad nėra nustatyta, jog UAB „Costum“ vadovas,... 44. 19.... 45. Administratorė, prašydama UAB „Costum“ bankrotą pripažinti tyčiniu,... 46. 20.... 47. UAB „Costum“ sudarytų sandorių su UAB „Daugirda“ nuostolingumas... 48. 21.... 49. UAB „Lemora“, prašydama UAB „Costum“ bankrotą pripažinti tyčiniu,... 50. 7 metus. Be to, šio sandorio įsigijimui iš UAB „Šeba“ buvo panaudota... 51. 22.... 52. Suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Lemora“ teigimu, UAB „Costum“... 53. 23.... 54. Dėl 2016 m. lapkričio 30 d. preliminarios pirkimo–pardavimo sutarties,... 55. 24.... 56. UAB „Lemora“, grįsdama šį tyčinio bankroto požymį, nurodė, kad... 57. 25.... 58. Teismas pakartotinai neanalizavo, ar paslaugos ir darbai faktiškai buvo... 59. 26.... 60. Kadangi VMI patikrinimo akto išvados ir sprendimas, kuriuo šis aktas buvo... 61. 27.... 62. Nustatant, ar UAB „Costum“ veikloje buvo sąmoningai netinkamai vedama... 63. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 64. 28.... 65. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“ prašo... 66. 29.... 67. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ikiteisminio tyrimo... 68. 182 straipsnio 2 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje. Byloje nėra jokių duomenų... 69. 1 dalį (dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo). Tai gali turėti įtakos... 70. 2 dalies 5 punkte numatytą tyčinio bankroto požymį. BUAB „Costum“... 71. 30.... 72. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė esmines bylos aplinkybes dėl... 73. 31.... 74. UAB „Lemora“ 2020 m. sausio 20 d. prašyme dėl UAB „Costum“ bankroto... 75. 32.... 76. UAB „Costum“ 2016 m. balanse apskaityta 1 140 965 Eur vertės turto, iš... 77. 33.... 78. 2016 m. balanse apskaitytos per vienerius metus įmonės mokėtinos sumos ir... 79. 34.... 80. Buvo sudarytas UAB „Costum“ 2016 m. balansas, todėl direktorius A. B. ir... 81. 35.... 82. Buvusio bendrovės vadovo A. B. kreipimasis į teismą dėl restruktūrizavimo... 83. 36.... 84. 2017-10-02–2018-05-22 metų laikotarpiu UAB „Costum“ turėjo 796 527,00... 85. 37.... 86. Kauno apskrities VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo aktas patvirtina, jog... 87. 38.... 88. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4... 89. 2 punkte nustatytus tyčinio bankroto požymius ir neteisingai nustatė... 90. 39.... 91. Tarp susijusių UAB „Costum“ ir UAB „Rangon“ bei M. Š. buvo... 92. 40.... 93. Nuostolingi ir ekonomiškai nenaudingi bendrovei sandoriai yra nustatyti Kauno... 94. 41.... 95. Kaip bendrovei nuostolingi sandoriai taip pat turi būti vertinami buto,( - ),... 96. 42.... 97. Kaip bendrovei nuostolingi sandoriai turi būti vertinami su UAB „Listas“... 98. 43.... 99. Tarp pardavėjos UAB „Costum“ ir pirkėjos UAB „Rangon“ buvo sudaryta... 100. 44.... 101. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Costum“, atstovaujama... 102. 45.... 103. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys A. B. ir L. B. prašo... 104. 45.1.... 105. Be šioje byloje pateikto ir įvertinto Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo... 106. 45.2.... 107. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad UAB „Costum“ vadovas nevykdė įstatyme... 108. 45.3.... 109. Suinteresuoti asmenys sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB... 110. 45.4.... 111. Kad UAB „Costum“ nemokumas atsirado vėliausiai nuo 2017 m. spalio 2 d.... 112. 45.5.... 113. 2017 m. balandžio 1 d. UAB „Costum“ nebuvo nemoki, kadangi pradelsti... 114. (595 010,00 Eur). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, priimtą... 115. 105 611,89 Eur; UAB „Listeka“ 3231,36 Eur; Medžių anglies gamintojų... 116. 45.6.... 117. UAB „Costum“ vadovas 2018 m. balandžio 3 d. sušaukė bendrovės... 118. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto (dėl netinkamo buhalterinės... 119. 45.7.... 120. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad negalima sutikti su tuo,... 121. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto ir 3 dalies 2 punkto (atsiskaitymų... 122. 45.8.... 123. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad UAB „Costum“ atsiskaitymus organizavo... 124. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto (dėl nuostolingų, ekonomiškai... 125. 45.9.... 126. UAB „Costum“ ir UAB „Daugirda“ sudaryti sandoriai ir pastarajai įmonei... 127. Teismas... 128. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 129. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 130. 46.... 131. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 132. 47.... 133. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi panaikino Kauno... 134. 48.... 135. Pripažįstant bankrotą tyčiniu nustatytinas bendrovės nemokumo faktas, t.... 136. 49.... 137. Iš valstybės įmonės (toliau ir – VĮ) Registrų centras Juridinių... 138. 50.... 139. JAR yra pateikti UAB „Costum“ 2009–2015 metų laikotarpio finansinės... 140. 3 270 267,00 Lt. 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės... 141. 1 334 677,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai... 142. 51.... 143. Taigi formaliai vertinant įmonės 2009–2011 finansinių metų balansų... 144. 5 483 492,00 Lt; 2013 m. 3 859 518,00 Lt; 2014 m. 3 270 267,00 Lt ) viršijo... 145. (389 190,00 Eur) neviršijo pusės bendrovės turto vertės (1 334 677,00 Eur).... 146. 52.... 147. JAR nėra nepateikti UAB „Costum“ 2016 m. ir 2017 m. finansinės... 148. 53.... 149. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Costum“ 2016 m. balanse... 150. 1140 965,00 Eur vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir... 151. 54.... 152. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad UAB „Costum“... 153. 55.... 154. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 15 d. nutartimi civilinėje byloje... 155. 56.... 156. Taigi pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartį,... 157. 57.... 158. Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartyje, kuria iškelta... 159. 58.... 160. Taigi pagal Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartį, atsakovė... 161. 59.... 162. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad pirmosios... 163. 60.... 164. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“... 165. 61.... 166. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 167. 62.... 168. Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, teismų praktikoje preziumuojama, kad... 169. 63.... 170. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad galimos situacijos, kada įmonės... 171. 64.... 172. Taigi byloje nustatinėtina: i) ar į 2016 m. balansą pagrįstai įtrauktos... 173. 65.... 174. Taip pat suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Lemora“ įrodinėja, kad... 175. 136 518,22 Eur dydžio įsiskolinimą UAB „Lemora“), kad galimai vyko tam... 176. 66.... 177. Taigi byloje nėra atskleistos aplinkybės, kodėl M. Š. asmeninio turto už... 178. 67.... 179. Taip pat pirmosios instancijos teismas nenustatė BUAB „Costum“ finansinės... 180. 68.... 181. Dėl atsakovės buvusio vadovo galėjimo / turėjimo suprasti (sužinoti), kad... 182. 28 straipsnis). Taigi aplinkybės, susijusios su BUAB „Costum“ buvusio... 183. 69.... 184. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 185. 70.... 186. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 187. 71.... 188. Aiškindamas ĮBĮ 8 straipsnį, kasacinis teismas yra nurodęs, kad įmonės... 189. 72.... 190. Savaime aplinkybė, kad įmonės finansinė padėtis pablogėjo ir įmonė tapo... 191. 73.... 192. Kadangi byloje nėra nustatytas tikslus UAB „Costum“ nemokumo momentas ir... 193. 74.... 194. Atsakovės bankroto administratorė ir kreditorė nurodė šiuos, jų... 195. 75.... 196. Pirma, iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos... 197. 76.... 198. Antra, bylos duomenimis, butas ( - ) (toliau – ir butas) įsigytas iš UAB... 199. 77.... 200. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog... 201. 78.... 202. Nustatyta, kad buto įsigijimo metu galiojo hipoteka (butas įkeistas... 203. 79.... 204. Kaip tyčinio įmonės bankroto požymiai taip pat gali būti vertinami tokie... 205. 80.... 206. Taigi byloje atsakytina į klausimą, ar atsakovės bankrotą nulėmė verslo... 207. 81.... 208. Pažymėtina ir tai, kad buto įsigijimo ir nuomos sandoriai sudaryti... 209. 82.... 210. Trečia, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos... 211. 3 859 518,00 Lt) viršijo pusę bendrovės turto vertės (2012 m. 9 010 536,00... 212. 6 079 453,00 Eur). Antra, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas... 213. 83.... 214. Pažymėtina ir tai, jog byloje iškeltas klausimas dėl 2016 m. balanse... 215. 84.... 216. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartyje civilinėje byloje... 217. 85.... 218. Iš Kauno apskrities VMI 2018 m. liepos 19 d. patikrinimo akto nustatyta, kad... 219. 86.... 220. Taigi byloje spręstina, ar 2016 m. balanse pagrįstai buvo apskaitytos 4... 221. 87.... 222. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį... 223. 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011 ir kt.).... 224. 88.... 225. Ketvirta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos... 226. 89.... 227. Kreditorė UAB „Lemora“ įrodinėja, kad 2016–2017 metų laikotarpiu buvo... 228. (A. B., Č. B., J. K., L. S.). UAB „Costum“ mokėjimų darbuotojams... 229. 90.... 230. CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymo grynaisiais ir... 231. 91.... 232. CK 6.9301 straipsnyje nustatyta privaloma mokėjimų eiliškumo tvarka yra... 233. 92.... 234. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta bankroto pripažinimo tyčiniu... 235. 93.... 236. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 237. 94.... 238. CK 6.9301 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jame nustatyta mokėjimo eiliškumo... 239. 95.... 240. Pirmosios instancijos teismas nenustatė nuo kada bendrovė (susidūrusi su... 241. 96.... 242. 2017-07-12–2018-02-15 metų laikotarpiu mokėjimo eiliškumo tvarka pagal CK... 243. 97.... 244. Mokėjimai kreditoriams UAB „Eskavaras“ (2017 m. gruodžio 22 d. sumokėta... 245. 98.... 246. Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tyčinio bankroto požymio,... 247. 2 dalies 5 punkte, specifiką, kuri pasireiškia tuo, kad dėl apgaulingai ir... 248. 99.... 249. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo atsakovės UAB... 250. 1 punkto taikymo / netaikymo (dėl bendrovės valdymo organų nevykdytų arba... 251. 100.... 252. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui... 253. 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB... 254. 101.... 255. Byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, todėl... 256. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 257. Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir perduoti...