Byla 1-10-445/2014

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant prokurorui Giedriui Tarasevičiui, nukentėjusiojo V. D. įgaliotam atstovui M. D., gynėjui ir juridinio asmens atstovui advokatui Algirdui Matuizai, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją byloją, kurioje :

2P. B., gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „V.“ komercijos direktoriumi, gyv. ( - ),

3kaltinamas pagal LR BK 300 str.1 d.

4Juridinis asmuo - individuali įmonė „M.“, įmonės kodas ( - ), įregistravimo data 1997-10-31, buveinės adresas ( - ), atstovaujama advokato Algirdo Matuizos,

5kaltinama pagal LR BK 300 str.1 d.

6Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

7P. B. veikdamas savo individualios įmonės „M.“ vardu ir interesais, pagamino netikrus dokumentus, tuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo,o būtent : būdamas 0,60 ha dydžio žemės sklypo Nr. 905, esančio Alytaus apskrities Varėnos rajone Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, Marcinkonių kaime (kadastrinio bloko Nr. ( - ), kadastrinio sklypo Nr. ( - )) (toliau – sklypas Nr. 905) plano autoriumi, žinodamas, kad šiame sklype yra statiniai, kurių savininke ar naudotoja nėra A. Č., a.k. ( - ), pagamino tikrovės neatitinkančius dokumentus, t.y. tyrimo nenustatytu laiku, bet ne anksčiau kaip 2006-06-06, kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, pagamino sklypo Nr. 905 planą, įrašydamas, kad to sklypo savininkas (naudotojas) yra A. Č., a.k. ( - ), planą su tokiais duomenimis pats pasirašė, patvirtino P. B. individualios įmonės „M.“ antspaudu, pateikė derinimui Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui, esančiam J.Basanavičiaus g. 7, Varėnoje;

8turėdamas prieš tai minėto netikro dokumento tik be P. B. individualios įmonės „M.“ antspaudo kopiją, tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis, P. B. užtušavęs žodį „Merkinės“ vietoj jo įrašė „Marcinkonių“, papildė adresu ( - ), šį netikrą dokumentą patvirtino P. B. individualios įmonės „M.“ antspaudu, nurodžius žemės savininku (naudotoju) A. Č. ir esant parašui prie savininko (naudotojo) vardo ir pavardės, pateikė derinimui Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui, esančiam J.Basanavičiaus g. 7 Varėnoje;

92008-02-03 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, pagamino sklypo Nr. 905 planą, įrašydamas, kad šio sklypo savininkas (naudotojas) yra A. Č. a.k. ( - ), šalia kurios pavardės yra parašas, naujai pagamintą planą pasirašė pats ir pateikė derinimui Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui, esančiam J.Basanavičiaus g. 7 Varėnoje;

102006-06-04 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, užpildė žemės sklypo su nekilnojamuoju turtu kadastro duomenis, kuriuose įrašė, kad sklypo Nr. 905, savininkas (naudotojas) yra A. Č., šį dokumentą pasirašė ir nenustatytu laiku, tačiau laikotarpiu nuo sudarymo datos iki 2008-05-20 pateikė Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui, esančiam J.Basanavičiaus g. 7 Varėnoje;

112006-06-02 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, užpildė Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą, kuriame įrašė, kad sklypo Nr. 905 savininkas (naudotojas) yra A. Č., šalia kurios vardo ir pavardės yra parašas, šį dokumentą pasirašė pats, vėliau, tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis P. B. šio dokumento sudarymo datą įžanginėje dalyje nurodė, jog aktas surašytas 2008-02-02;

12veikdamas vieninga tyčia, t.y. turėdamas vieną tikslą aukščiau nurodomais dokumentais pagrįsti A. Č. teises į 0,60 ha dydžio žemės sklypą Nr. 905, esantį Alytaus apskrities Varėnos rajone Marcinkonių seniūnijoje Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, Marcinkonių kaime (kadastrinio bloko Nr. ( - ), kadastrinio sklypo Nr. ( - )), P. B. panaudojo juos IĮ „M.“ vardu rengdamas A. Č. Nuosavybės teisių atkūrimo bylą, kurios pagrindu Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistei Ž. G. parengus Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo projektą Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-05-26 d. sprendimu Nr. 38-25001 A. Č. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 17,60 ha žemės, o tos pačios dienos Alytaus apskrities viršininko 2008-05-26 įsakymu Nr. 38-Ž-1383 A. Č. be sklypų kitose vietovėse, suteikta teisė ir į sklypą Nr. 905.

13Juridinis asmuo - individuali įmonė „M.“ ( įmonės kodas ( - ), įregistravimo data 1997-10-31, buveinės adresas ( - )), kurios savininkas P. B., būdamas vienasmeniu šios įmonės valdymo organu, turėdamas teisę ją atstovauti, priimti sprendimus šios įmonės vardu ir kontroliuoti jos veiklą, veikdamas tyčia, savo individualios įmonės „M.“ vardu ir interesais, pagamino netikrus dokumentus ir tuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo, t. y. P. B., būdamas 0,60 ha dydžio žemės sklypo Nr. 905, esančio Alytaus apskrities Varėnos rajone Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, Marcinkonių kaime (kadastrinio bloko Nr. ( - ), kadastrinio sklypo Nr. ( - )) (toliau – sklypas Nr. 905) plano autoriumi, žinodamas, kad šio sklypo naudotojas yra V. D. ir šiame sklype yra V. D. priklausantys statiniai, būdamas tokį planą suderinęs Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriuje, pagamino tikrovės neatitinkančius dokumentus:

14turėdamas prieš tai minėto netikro dokumento tik be P. B. individualios įmonės „M.“ antspaudo kopiją, tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis, P. B. užtušavęs žodį „Merkinės“ vietoj jo įrašė „Marcinkonių“, papildė adresu ( - ), šį netikrą dokumentą patvirtino P. B. individualios įmonės „M.“ antspaudu, nurodžius žemės savininku (naudotoju) A. Č. ir esant parašui prie savininko (naudotojo) vardo ir pavardės, pateikė derinimui Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui, esančiam J.Basanavičiaus g. 7 Varėnoje;

152008-02-03 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, pagamino sklypo Nr. 905 planą, įrašydamas, kad šio sklypo savininkas (naudotojas) yra A. Č. a.k. ( - ), šalia kurios pavardės yra parašas,naujai pagamintą planą pasirašė pats, pateikė derinimui Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui, esančiam J.Basanavičiaus g. 7 Varėnoje;

162006-06-04 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, užpildė žemės sklypo su nekilnojamuoju turtu kadastro duomenis, kuriuose įrašė, kad sklypo Nr. 905, savininkas (naudotojas) yra A. Č., šį dokumentą pasirašė ir nenustatytu laiku, tačiau laikotarpiu nuo sudarymo datos iki 2008-05-20 pateikė Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui, esančiam J.Basanavičiaus g. 7 Varėnoje;

172006-06-02 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, užpildė Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą, kuriame įrašė, kad sklypo Nr. 905 savininkas (naudotojas) yra A. Č., šalia kurios vardo ir pavardės yra parašas, šį dokumentą pasirašė pats, vėliau, tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis P. B. šio dokumento sudarymo datą įžanginėje dalyje nurodė, jog aktas surašytas 2008-02-02;

18veikdamas vieninga tyčia, t.y. turėdamas vieną tikslą aukščiau nurodomais dokumentais pagrįsti A. Č. teises į 0,60 ha dydžio žemės sklypą Nr. 905, esantį Alytaus apskrities Varėnos rajone Marcinkonių seniūnijoje Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, Marcinkonių kaime (kadastrinio bloko Nr. ( - ), kadastrinio sklypo Nr. ( - )), P. B. panaudojo juos IĮ „M.“ vardu rengdamas A. Č. Nuosavybės teisių atkūrimo bylą, kurios pagrindu Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistei Ž. G. parengus Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo projektą Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-05-26 d. sprendimu Nr. 38-25001 A. Č. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 17,60 ha žemės, o tos pačios dienos Alytaus apskrities viršininko 2008-05-26 įsakymu Nr. 38-Ž-1383 A. Č. be sklypų kitose vietovėse, suteikta teisė ir į sklypą Nr. 905.

19Kaltinamųjų kaltė įrodyta.

20Kaltinamasis P. B. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad jam pareikštas kaltinimas dėl dokumento- plano Nr. 905 , kuris yra jo asmeninis abrisas. V. D. kreipėsi kaip į projekto autorių dėl sklypo suformavimo, minėtas planas buvo skirtas inventorizacijai. Tuo momentu buvo ruošiamas žemėtvarkos projektas. Po pusės metų D. pastato likučių inventorizacijos neatliko. Kai nebuvo atlikta inventorizacija, pagal žemėtvarkos projektą buvo vykdomas žemės grąžinimas natūra, žemė buvo grąžinta Š. A.. Kai buvo su D. vietoje, pastato nebuvo, pastatai sudegė 2001 m. gruodžio 1 d. Pagal Kadastro nuostatus, jeigu bent kokie išlikę statiniai neturi perdangų, jie nėra statinio dalis. Pagal Žemės reformos įstatymą yra formuojamas sklypas objekto aptarnavimui. Formuoti V. D. sklypą tų statinių aptarnavimui nebuvo pagrindo. V. D. buvo išaiškinta, kokių reikia dokumentų, kad galėtų išsipirkti ar nuomotis sklypą. Turėjo būti dokumentas, kokiu pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu, o tuo metu iš seniūnijos tokių duomenų nepateikė. Dar reikėjo turėti žemės sklypo plano kopiją iš Nekilnojamojo turto kadastro bylos arba žemėtvarkos projekto. Tokį planą davė D., kad jis galėtų inventorizuoti. Trečias dokumentas- tai statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, teisės registravimo dokumentas. Tuo momentu tokių dokumentų nebuvo. Su V. D. buvo kalba, kad pagal tuo metu galiojančius įstatymus saugomose teritorijose galėjo būti formuojamas žemės sklypas, jeigu pilietis toje teritorijoje turi nekilnojamąjį turtą. D. buvo pasiūlyta pirkti iš kito savininko gretimą sklypą. Konkrečiu atveju nebuvo statinių teisinės registracijos. Praėjus 12-ai metų, toliau vykstant žemės reformai, Š. A. iš žemėtvarkos tarnybos gavo dokumentus apie jai priklausantį žemės sklypą, jai buvo suformuotas žemės sklypas toje pačioje vietoje. Sklypas buvo apmatuotas, kampai atžymėti. V. D. žinojo apie šią padėtį, jis buvo informuotas, A. Š. sutiko parduoti sklypą už valstybinę kainą, bet D. atsisakė. Vyriausybės nutarime Nr. 260 nurodyta, kokios grafos turi būti užpildytos. Žemė buvo grąžinta Š., viską jai užpildė - nurodė duomenis. Žemėtvarkos skyriaus specialistai patikrindavo paruoštą bylą ir ją pasirašydavo. Surašė duomenis, nes tai įėjo į jo pareigas. Surašė, kad žemės naudotojas - A. Š.. Jai nuosavybė buvo grąžinta teismo sprendimu, buvo nustatytas faktas, kad Š. priklauso žemės sklypas. 905 sklypo numeris plane yra jo asmeninis abrisas, Š. jį suderino, bet netvirtino, jis buvo žemėtvarkos specialistas. Kai žemė buvo grąžinama A. Š. natūra, tada buvo derinta su žemėtvarkos skyriumi. Tokių atvejų, kaip V. D., buvo ne vienas. D. pasiūlė su Nekilnojamojo turto registro specialistais įvertinti statinius, bet tai jokiu būdu neįrodo žemės sklypo nuosavybės priklausymo. Matininkas neturėjo jokių įgaliojimų dėl nuosavybės teisės išdavimo. Kai braižė planą, buvo senos inventorizacijos bylos keletas lapų. Savo plane rodė ne statinius, o sklypo plotą, sklypo numerį. Nežino, kodėl D. neigia bendravimo su Š. faktus. A. Š. dokumentus gavo iš tuometinės agrarinės tarnybos, pagal dokumentų paketą buvo ieškoma sklypui vietos ir jis formuojamas, tuo metu apie 80 procentų sklypų Marcinkonių kaime jau buvo grąžinta. Kai žemė grąžinama natūra, pagal seniūnijos pažymą buvo suteikiama žemės paskirtis. Pagal įstatymą buvo leidžiama toje vietoje A. Š. formuoti žemės sklypą. Inventorizacija buvo padaryta 1992 m., 1993 m., taip pat buvo pažyma, kad statinys sudegęs. Nežino, kaip Varėnos valdybos sprendimas atsidūrė nuosavybės teisių atkūrimo byloje. Matininkas nerinko visų dokumentų, juos rinko agrarinės tarnybos. Jis sudarė A. Š. nuosavybės teisių atkūrimo bylą, turėdamas archyvinius dokumentus. 1995 metų sprendimo atsiradimo byloje fakto negali paaiškinti, nes nežino. Nekeitė plano, nes tarp D. ir Š. buvo susitarimas. Inventorizacijai plane parodė, kur buvo statiniai, kad atvykę specialistai neklaidžiotų. Nėra nurodytų identifikacinių kodų. Statiniai inventorizaciniame plane buvo, jis jų nekeitė. Niekas nepriėmė jokių sprendimų dėl pastatų priklausomybės, jų nuosavybės. Jis formavo žemės sklypą, o ne statinius. Jeigu savininkas V. D. būtų turėjęs daiktinės nuosavybės teises įrodančius dokumentus, būtų įrašytas.Visą Š. techninę bylą jis paruošė. A. Š. statinių nebuvo. Juridinis dokumentas- kadastrinės vietovės projektas- parengtas nurodyta data - 2000- 08- 28. Duomenis įrašė iš plano, kuriame buvo parodyti statiniai, tačiau jokios juridinės galios neturėjo. Dėl Š. statinių dokumentų nieko negali pasakyti. Norėdamas padaryti gera D., kad galėtų susitvarkyti dokumentus, paliko tą patį planą. Įrašų vietoje Merkinės į Marcinkonis- nekeitė. Tai padaryta techninė klaida. ( - ) gatvė ir ( - ) gatvė yra ta pati vietovė. Tuo metu ( - ) gatvė nebuvo įregistruota, tik bendra vietovė - Marcinkonių kaimas. Buvo ( - ) mikrorajonas. Savoivaldybė ( - ) gatvės pavadinimą suteikė vėliau. Jaunesnysis V. D. pateikė 2004 metų pažymą dėl buvusio gaisro ir senos inventorizacinės bylos porą lapų, rodė dar tėvo įgaliojimą. Turėjo pagrindą suformuoti žemės sklypą, nes buvo tos vietovės projekto autorius. Š. dėl šio sklypo nesikreipė. Jai projektavo sklypus kitoje vietoje, bet ten trūko ploto. V. D. pasiūlė kreiptis į inventorizaciją dėl pamatų. Kai buvo suformuotas 905 žemės sklypas, tačiau per 2 metus reikalai nepajudėjo, tas sklypas įvardijamas kaip laisvos valstybinės žemės plotas. D. pavardė nebuvo minima jokiuose ūkio sąrašuose. Žemės reformos įstatymas nereikalavo žemę pripažinti bešeimininke. Nominali žemės kaina buvo taisyta, nes kiekvienais metais būdavo peržiūrimi koeficientai. Duomenys dėl statinių nesikeitė. Jeigu daiktas egzistuoja, jam reikalingas plotas eksploatacijai, nurodomas naudotojas. Tuo metu turėdavo orto-foto medžiagą, kuria naudojosi. V. D. pasiūlė tris variantus, kad būtų išspręsta situacija, bet jis nepasinaudojo nei vienu variantu. Pagal senos inventorizacinės bylos duomenis daiktas buvo įregistruotas iki tol, kol buvo sunaikintas gaisro. Pakeisti kadastro duomenis turi kreiptis buvęs savininkas, bet jis nesikreipė, todėl niekas nesikeitė, taip ir liko. Neturėjo priėjimo prie Kadastro duomenų tiesiogiai. Neturėjo teisės pasidomėti Kadastre, kam tie statiniai priklauso. Su V. D. buvo susitarimas, kad jis pirks sklypą iš Š., bet jis neatvažiavo, taip ir liko. Plane Nr. 905 nekalbama, kiek procentų yra statybos, tik rodo, kokį plotą jie užėmė. Su D. buvo nuvažiavę į vietą, aptarė visus riboženklius. Matė pelenų krūvą, todėl nereikėjo kreiptis į Registrą. Pažymoje įrašyta, kad statinys visiškai sudegė. Dėl inventorizacijos pažymėjo, kad likę statiniai. Specialistai atskiria, kam planas skirtas. Planas, pasirašytas projekto autoriaus ir kuratoriaus, neturi jokių įsipareigojimų, juridinių pasekmių. Sudegusių statinių duomenys išliko A. Š. byloje, kadangi nekeitė pirminio plano. Pastatų teisinės registracija nebuvo atlikta nei D., nei Š.. V. D. toje vietoje niekada neturėjo žemės, jeigu būtų buvę inventorizuoti statiniai, būtų galėjęs žemę išsipirkti iš valstybės arba sudaryti ilgalaikę nuomą, taip pat būtų galėjęs žemės sklypą nusipirkti iš privataus asmens Š.. Sklypo pardavimo aplinkybės buvo, kai dirbo nekilnojamojo turto agentūroje „V.“, atsirado pirkėjas, važiavo su būsimu pirkėju susitikti su Š. ir vyko į vietą. Apie sklypo pardavimą informacija buvo internetiniame portale. Telefono numeris galėjo būti nurodytas jo, agentūros direktorės, geodezininko arba jo sūnaus.Tuo momentu, kai buvo, nesimatė aiškių pamatų kontūrų. Gal vėliau jie buvo išvalyti. Žemės sklypo matavimus atliko jis, kaip projekto autorius. IĮ „M.“ dirbo tik jis vienas. Pasirašydavo kaip inžinierius - projektuotojas, turėjo licenciją, patvirtindavo įmonės antspaudu. Pasirašydavo visus matavimus kaip savo įmonės fizinis asmuo. Už paslaugas, jeigu tai būdavo valstybės užsakymas, pinigus pervesdavo į įmonės sąskaitą. D. buvo privatus, o ne valstybės, užsakymas.

21Juridinio asmens individualios įmonės „M.“ atstovas advokatas Algirdas Matuiza kaltės dėl įmonės veiklos nepripažino ir paaiškino, kad IĮ „M.“ jokios veiklos nevykdė, finansiškai neatsiskaitė. Nėra jokios įmonės kaltės.

22Liudytojas V. D. ,gim.1973 m. paaiškino su P. B. susipažino sprendžiant žemės sklypo ribų klausimus. Nukentėjusysis V. D., g. 1937 m., yra jo tėvas, santykiai su juo geri. Jį nukreipė į žemėtvarką pas B. sutvarkyti žemės sklypo dokumentus. Pastatų išdėstymo planas tais laikais buvo atliktas Varėnos vykdomojo komiteto. Gaudavo pranešimus dėl žemės mokesčio mokėjimo, tačiau kadangi tėvai buvo pensininkai, tuos mokesčius po kurio laiko panaikino. Buvo pastatų pirkimo- pardavimo sutartis. Šiuo metu nėra nei vieno pastato, nes sudegė. Pamatai šiuo metu neišlikę, nes toje pačioje vietoje kiti žmonės išliejo kitus pamatus. 2005- 2006 metais kreipėsi į B., kai žemėtvarkoje pasakė, kad reikia suformuoti žemės sklypą. B. sutiko padėti, padarė žemės sklypo planą. B. nurodė, kad galima išsipirkti žemę, netoliese buvo upelis.B. nubraižė pagrindinį sklypą, po to mišką, buvo sustatyti kapčiai. Po to B. siūlė pirkti mišką, bet atsisakė. B. pasakė, kad nelabai išeis padaryti namų valdos sklypą ir užsiminė, kad jis gali nupirkti tą sklypą. Nuo to momento B. man pasirodė įtartinas, todėl pasiėmė iš jo planą ir pasakė, kad bandys reikalus tvarkyti Varėnoje. Tėvas išvyko į užsienį, jis tvarkėsi kitus sklypus. Kai vėl ėmėsi tvarkyti, paaiškėjo, kad jis parduotas jau kelintam savininkui. B. sumokėjo avansu 700 Lt, buvo sutarta galutinė suma- 1400 Lt. Turėjo tikslą suformuoti sklypą, kreiptis į savivaldybę, kad leistų išsipirkti. Riboženklių nebuvo, planas buvo, tačiau pats sklypas nebuvo pažymėtas. Pirmiausia sudegė namas, po to- ūkinis pastatas. Galėjo būti apie 2004 metus. Oficialių dokumentų dėl sklypo išpirkimo nebuvo. Kažkoks sovietinis dokumentas buvo dėl sklypo. Kadastre namo inventorinė byla buvo. Nuosavybė įgyta ir tvirtinta Varėnos vykdomajame komitete. Sudegus namui ir ūkiniam pastatui, liko pamatai. Pamatai buvo blokiniai: suleisti blokai, ant jų- medinis namas, rūsys- po virtuve. Po gaisro pamatai ir rūsys buvo išlikę. Negali pasakyti, ar buvo sudaryta žemės nuomos sutartis. Varėnos vykdomojo komitete buvo išduotas leidimas naujo namo statybai, buvo patvirtintas projektas. Namas buvo pastatytas Varėnos statybinės organizacijos. Dabartiniai savininkai išardė senus pamatus ir išliejo naujus, ant kurių stato namą. Kai buvo pradėti ardyti seni pamatai, kreipėsi į policijos komisariatą. Dokumentai atspindi, kada buvo inventorizuotas namas. Buvo suformuoti sklypo, kurį siūlė pirkti, riboženkliai. Miško kapčiai greičiau atsirado nei sklypo, kur buvo gyvenamieji pastatai- ten kapčių nebuvo. Pirmiausia atsirado miško kapčiai, jie buvo aiškiai matomi. Kai kalbėjosi, B. pasakė, kad reikia skubėti, nes mišką gali persikelti kiti asmenys, kad nėra kaip įsiforminti namų valdą, nes pastatai sudegę, o vertingesnis yra miško sklypas. Kai kreipėsi į B., pastatai jau buvo sudegę.

23Liudytoja Ž. G. paaiškino, kad P. B. pažįsta- kartu dirbo, santykiai darbiniai. V. D. nepažįsta. 2005 - 2006 m. dirbo Varėnos rajono žemėtvarkos skyriuje vyriausiąja specialiste iki 2009- 09- 10. Buvo apklausos, teko aiškinti aplinkybes dėl vienos pilietės nuosavybės atkūrimo bylos, nes dirbdama Varėnos rajono žemėtvarkos skyriuje tarp kitų seniūnijų kuravo ir Marcinkonių seniūniją, teko atkurti šimtams piliečių nuosavybės teises. Ikiteisminio tyrimo metu buvo minimas V. D., jam neteko atkurti nuosavybės teisių. Nuosavybės atkūrimas buvo vykdomas pateikus pirminius dokumentus iš tuometinių agrarinių tarnybų, kuriose buvo išrašomos pažymos dėl giminystės ryšius ir nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų. Jeigu asmuo norėjo privatizuoti žemės sklypą, rašydavo prašymą žemėtvarkos skyriui, o kaip kuratorė tik galėdavo pasižiūrėti dokumentus, pateikti išvadas vedėjai arba tuometiniam departamentui, o viską spręsdavo aukštesni viršininkai. V. D. jokių nuosavybės teisių neatstatinėjo, jokių prašymų nebuvo gauta nei dėl žemės nuomos, nei dėl jokių patvirtinančių dokumentų. Jai buvo pateikta matininko byla, rengta pagal pirminius agrarinių tarnybų dokumentus. Ji į vietą nevažiuodavo žiūrėti. Važiuodavo tik tais atvejais, jeigu kildavo ginčas tarp kaimynų, buvo gaunamas skundas. Bylą pateikė P. B., su lydraščiais atveždavo krūvas bylų ir buvo ne viena byla. Nuosavybės teisės natūra buvo atkurtos ne D., o kitai pilietei- Č. . Pilietei buvo atkurtos nuosavybės teisės, ji įsiregistravo nustatyta tvarka Registrų centre. Plane buvo pažymėti statiniai, buvo įdėta senos formos teisinė registracija, buvo sužymėta statinių lentelė. Į vietą tikrinti aplinkybių nevažinėjo. Gavo pilną sukomplektuotą bylą, o ją turėjo rengti tuometinė Marcinkonių agrarinė tarnyba, pagal pirminį dokumentą būdavo komplektuojama visa byla, t. y. pažyma dėl giminystės ryšį įrodančių ir nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Turėjo būti įrodomas giminystės ryšys su istoriniu savininku- seneliu ar pan., o nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai- tai arba teismo sprendimas arba iš archyvo gauti dokumentai. Č. nuosavybės teisių atkūrimo byloje seniūnijos neatitikimas- neesminis dalykas, galėjo būti spausdinimo klaida, adresai ne visą laiką būdavo rašomi. Matė, kad buvo įdėta senos formos teisinė registracija, jog A. Č. turi tokius tai statinius. Dėl V. D. tokių duomenų nebuvo. Tai galėjo būti 2008 metais. Buvo nurodyti net keli sklypai, nes Marcinkonys- rėžinis kaimas. Visada žymimas žemės klypo dydis. Nei D., nei kitų piliečių iš to kaimo skundų nebuvo gauta. Gavus skundą būdavo sudaroma komisija ir važiuojama į vietą. 2007- 2008 metais pamatų niekas neinventorizuodavo, buvo nuspręsta, kad pamatai- tai nėra statinys. Registrų centras neduodavo pažymos, jeigu likę pamatai, kad yra nuosavybė. Žemė po pamatais būdavo grąžinama natūra. Jeigu statinys randasi kito asmens sklype, būdavo nustatomas servitutas. Būdavo reikalaujama teisinės registracijos, kad matytųsi, kam priklauso statiniai. Projekto autoriui pagal pareiginę instrukciją buvo suteikta teisė formuoti sklypus, jis važiuodavo ir formuodavo toje kadastrinėje vietovėje, kuri jam būdavo priskirta apskrities viršininko įsakymu. Buvo pateikta sukomplektuota byla, peržiūrėjo bylą, galbūt per tuos metus kai kurie statiniai buvo nugriauti. Tik rengė įsakymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo su naudmenomis, apribojimais, servitutais ir t. t. Statinių charakteristikų ir brėžinių dokumentaciją pateikia Registrų centras. Vertės buvo surašytos tų metų, kuriais atkuriama nuosavybės teisė.

24Liudytoja O. S. paaiškino, kad kaltinamąjį P. B. pažįsta, santykiai su juo buvo darbiniai. Nukentėjusįjį V. D. pažįsta kaip dainininką. 2006 metais dirbo Alytaus apskrities viršininko administracijoje Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja iki reorganizacijos- 2010- 07- 01. Žino, kad buvo atkurtos nuosavybės teisės A. Č. ar tai Č. . Atkuriant nuosavybės teises, aš vizavo tik patį įsakymą, kurį teikė tvirtinti apskrities viršininkui. Neprisimena ar konkrečiu atveju aš buvo atsakinga už pateiktų duomenų teisingumą. Ginčų nežinojo, kol nebuvo pradėtas tyrimas. Pakėlusi seną bylą rado D. prašymą, rašytą rajono valdybai dėl žemės įsigijimo, kuris buvo pateiktas STT. Buvo parašytas 1992- 1993 metų pavasarį. Žemės sklypas buvo įkainotas, buvo priimtas rajono valdybos potvarkis, kuriuo leidžiama pirkti arba parduoti žemės sklypą prie esamų statinių. Prašymą rado žemėtvarkos tarnybos byloje, kur buvo išpirktos namų valdos, bet nesudarytos pirkimo- pardavimo sutartys - notariškai nepatvirtintos. Projektas buvo parengtas, tačiau notaro nepatvirtinta, pasirašyta V. D. ir viskas. Statiniai, esantys tame sklype, buvo teisiškai neįregistruoti Registrų centre, suprato, kad dėl to notaras nesudarė sandorio. Žemės sklypo ribų parodymo- paženklinimo aktą rašo projekto autorius.Dėl nuosavybės atstatymo iš D. niekas nesikreipė. Tuo metu tikrai nežinojo ar ten yra statiniai ar ne. Jeigu namas sudegęs, jeigu įregistruoti statiniai, gali būti pažyma iš gaisrininkų, kad turtas buvo, tokiu atveju galima formuoti žemės sklypą. Konkrečiu atveju, jeigu pastatai buvo neįregistruoti, jokio turto nėra. Matininkas planus sudarinėjo pastatų teisinei registracijai atlikti. Planas, atsiradus kitam savininkui, jeigu plotas ir ribos nesikeičia, gali tarnauti ir kitam savininkui.Atkuriant nuosavybės teises buvo įvairiausių variantų. Vietoje nebuvo nuvažiavusi, nežino, kokia situacija buvo su statiniais.

25Liudytojas P. Š. paaiškino, kad P. B. pažįsta, santykiai normalūs, teko kartu dirbti. Nukentėjusiojo V. D. nepažįsta. Dirbo Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos pavaduotoju. Dirbo savo darbą iki 2010 metų. Teko derinti planus, tačiau tai buvo darbiniai reikalai, praėjo daug metų, todėl neįsidėmėjo. Jo funkcijos- derinti planus, kontroliuoti visą eigą, dirbo tą patį darbą kaip ir vedėja. V. D. nesikreipė. Matininkas buvo parengęs planą ir atėjo suderinti dėl pastatų teisinės registracijos, kad žmogus galėtų įteisinti namų valdą. Į vietą nebuvo nuvažiavęs. B. buvo tos teritorijos grupės vadovas. Sklypo savininkų nebuvo, buvo rengiami pirminiai dokumentai namų valdos įteisinti. A. Č. jam nežinoma. Buvo derintas tik V. D. sklypo planas. V. D. sudarytas planas Nr. 905 pastatų teisinei registracijai atlikti. Kai žmogus gauna planą, Registrų centras reikalauja įrodymų, iš ko žmogus įsigijo pastatus. Kai būna įteisinti statiniai, įtraukiami į projektą, projektas parengiamas, įtvirtinamas, tada suformuojamas ir žemės sklypas.

26Liudytoja V. M. paaiškino, kad P. B. žino, kaip matininką. Nuo 2006 metų dirba VĮ Registrų centre kadastro specialiste. Į jos funkcijas įeina pagal pateiktas bylas įvesti kadastro duomenis. Žemėtvarkos skyriai pateikdavo bylas, registruodavo, įvesdavo daikto individualius požymius. Suformuoja unikalų numerį. Varėnos žemėtvarkos skyrius pateikė grąžinamos žemės bylą, o suvedė į registrą. Registratorė įveda savininką iš žemėtvarkos skyriaus sprendimo, kadastro specialistas to nedaro. Žiūrėdavo, kad sutaptų bendras plotas, apribojimai, duomenys apie pastatus. Buvo įrašyta, kad gyvenamasis pastatas ir ūkinis pastatas, kiek jų iš viso- neprisimena. Kadastro duomenų lentelėje turi atsispindėti, kam priklauso pastatai. Neatsimena konkrečių pavardžių.Pateikiama kadastro duomenų byla, kurią sudaro planas, kadastro duomenų lentelė. Kas buvo paruošta, pateikta, tas ir registruojama.Duomenys buvo įregistruoti iš pirmo karto.Pateikiami žemės sklypo su nekilnojamuoju turtu duomenų lentelė, žemės sklypo planas, žemės sklypo ribų parodymo - paženklinimo aktas. Nuosavybės duomenų neįveda, netikrina koks savininkas.Įvedė visus duomenis, kurie buvo pateikti. Tikrina, kad sutaptų duomenys tarpusavyje. Konkrečiu atveju bylos atmetimo nebuvo. Apie žemės paskirtį sprendžia žemėtvarkos tarnyba, kitos institucijos. Darbo pagrindas- įvesti tikslius duomenis apie pastatus, kuriuos nurodo matininkas. Reikia įvesti tikslius duomenis apie pastatus, jeigu tai nepateikiama, tai ir nežino. Sutikrina savininkus, kad atitiktų pavardė. Statiniai tai dienai buvo neidentifikuoti. Žemės sklypas buvo dar nesuformuotas, o pavardė kito žmogaus. Teisinę registraciją atlieka registratorė, tai visai kitas skyrius. Pagal Kadastro nuostatus matininkas, pildydamas kadastro duomenų lentelę, įrašo duomenis apie pastatus. Pastatų neregistruoja, todėl negali atsakyti, kas turi kreiptis dėl pastatų kadastro duomenų keitimo, kai pastatas sunyksta. Servitutų neregistruoja.

27Liudytoja B. B. paaiškino, kad kaltinamąjį P. B. pažįsta iš tarnybos. Dirba Kadastro duomenų tvarkymo skyriuje vyresniąja kadastro specialiste. Tyrėjas apklausė, rodė žemės sklypo planą. Spaudas liudija, kad žemės sklypo ribos yra pažymėtos Nekilnojamojo kadastro žemėlapyje. Bylą formuoja matininkai, o pateikia žemėtvarkos skyrius. Žemės sklypo planas buvo parengtas pagal preliminarius matavimus. Ji žymi žemės sklypo ribas žemėlapyje. Į jos pareigas neįeina tikrinti duomenis apie statinius. Žemės sklypo ribos žymimos nustatyta tvarka, patikrina ar sklypas nepersidengia su kitais sklypais. Jeigu yra nesutapimai, tai ar jie normos ribose. Sovietmečiu žemė nebuvo nuomojama. Tik inventorinėse bylose buvo schemos, iš kurių matyti, kaip naudojamasi sklypu.Sklypo kadastrinis numeris suteikiamas, kai gaunama byla ir suvedami kadastro duomenys. Nurodomi kadastro vietovės ir bloko skaičiai. Kadastrinį sklypo numerį suteikia, kai įvedami kadastro duomenys. 905 yra projektinis numeris, būna nurodytas žemės sklypo plane.

28Liudytojas A. Č. paaiškino, kad kaltinamojo P. B. nepažįsta, su individualia įmone „M.“ jokių reikalų neturėjo. Jo motina A. Č., ji mirusi. Nežinojo, kur buvo motinai priklausantis žemės sklypas. Apie motinai priklausančius žemės sklypus nieko nežino. Apie žemės sklypų atkūrimą nieko nežino.Statinių liekanas parodė Marcinkonių seniūnas V. P.. Pastatus paveldėjo brolis P. Č..

29Liudytojas P. Č. paaiškino, kad kaltinamojo P. B. nepažįsta, su individualia įmone „M.“ jokių reikalų neturėjo. Buvo apklaustas, teko aiškinti dėl motinos A. Č. žemės. Ji turėjo žemės ir miško, buvo atkurtos nuosavybės teisės. STT pareigūnai buvo nusivežę į D. sodybą, klausė ar buvo motinos žemė. Nieko nežino. Motina pati tvarkė nuosavybės atkūrimo reikalus tvarkė. Motinos namas buvo ( - ). Motina nesakė, kad dar kitur buvo gyvenamasis namas.Motina mirė 2007 metais. Likusį turtą paveldėjau jis. Paveldėjo sklypą, esantį Marcinkonių kaime, ( - ).

30Liudytoja E. K. paaiškino, kad kaltinamąjį pažįsta nuo to laiko, kai pirko sklypą, santykių su juo jokių neturi. 2009 metais, liepos mėnesį įsigijo sklypą iš įgalioto asmens Ž. G.. Kai važiavo apžiūrėti žemės sklypo, Varėnoje susitiko su P. B. ir Ž. G.. Žemės sklypą Marcinkonių kaime aprodė Ž. G. ir P. B.. Šiuo metu adresas ( - ). Kai pirko sklypą, jokių statinių nebuvo, buvo šabakštynai, krūva nuodėgulių, šiukšlių ir vinių. Buvo sustatyti pamatų blokai: jie nebuvo nauji, ant jų buvo nuodėguliai. Supratau, kad išlikę pamatai. Buvo likę susproginėjusio šiferio gabaliukai. Kai formino sutartį, pirko sklypą su juose esančiais pamatais. Projekte buvo pažymėti pamatų blokai. Įsigijo du sklypus, vienas buvo namų valdos- 60 arų; o kitas sklypas- 5 ha miško. Sklypai buvo parduodami kartu. Kalbėjo, kad tai anksčiau buvęs V. D. vasarnamis. Tą aiškino pardavėjai, kurie aprodė - P. B. ir Ž. G.. Įsigijus sklypą Ž. G. darė topografinę nuotrauką, kurią vėliau reikėjo perdaryti. Įsigyjant žemės sklypus bendravo su įgaliotu asmeniu Ž. G.. Tą dieną, kai buvo atvykę apsižiūrėti, bendravo su Ž. G. ir P. B..

31Liudytojas J. K. paaiškino, kad 2008 metais susitiko su P. B.. Ieškojo sklypo Dzūkijoje, internete rado skelbimą, susitiko su P. B. ir Ž. G..Įsigijo abu sklypus. Pardavėja buvo Ž. G.. Pirminis sklypo vaizdas buvo, kad tai sąvartynas, pastatų nebuvo, tik nuodėgulių krūva, likę sovietmečiu neįleisti pamatai, sudėti ant smėlio. Internete buvo nurodytas 5 ha miško sklypas ir 60 arų - namų valdos. Į vietą važiavo pasižiūrėti su K., pakeliui mus pasitiko P. B. ir G., kurie palydėjo iki vietos. Įsikalbėjus po sutarties sudarymo buvo minėta, kad toje vietoje yra gyvenęs V. D. ir turėjęs namelį. Pinigus mokėjo Ž. G.. Buvo namų valda ir prie jos esantis miško sklypas.Kad buvo D. vasarnamis, sužinojo po pirkimo sutarties sudarymo.

32Liudytojas A. V. paaiškino, kad kaltinamąjį P. B. pažįsta, anksčiau su juo turėjo darbinius santykius.Nuo 2005 m. gruodžio mėnesio pradėjo dirbti žemės departamento specialistu.Tuo metu dirbantys Žemės tvarkymo departamento specialistai buvo pasiskirstę pagal kuruojamas teritorijas. Pagal pareiginę instrukciją buvo pavesta vykdyti įvairius darbus, susijusius su Žemės reformos finansine statistika ir apskaita Alytaus rajone.Nebuvo tikrinama vieta, kokia ten situacija. Jeigu yra namų valda ir to asmens statiniai, nuosavybė atkuriama tam asmeniui, kurio yra statiniai. Po poilsiavietėmis žemė atkuriama natūra žemės savininkui ir nustatomas servitutas pastatų aptarnavimui.

33Specialistė B. K. paaiškino, nuo 1992 metų dirbo Žemės ūkio ministerijoje. Šiuo metu dirba Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo departamento Žemės reformos skyriuje vyriausiąja specialiste. Žemėtvarkoje dirba nuo 1982 metų. Duomenų apie V. D. kaip sklypo savininką - neturi. Nuosavybės teisės registre nebuvo įregistruotos. Kiek prisimena, V. D. nebuvo žemės savininku. Buvo pateikta techninės inventorizacijos byla, kad V. D. kažkada tai buvo statinių savininkas.

34Projekto autorius parengia atkūrimo bylą ir paskaičiuoja kainą. Sklypo vertė turėtų būti nurodyta atkūrimo byloje. D. nėra žemės sklypo savininkas. Namų valda- žemės sklypas, skirtas statiniui eksploatuoti. Sklypo savininkė yra Č.. Naudoti žemę galima bet kokia teisine forma. D., pateikdamas prašymą įsigyti ar nuomoti žemės sklypą, nuo 1991 metų turėjo pridėti ir dokumentus- statinių priklausomybę įrodantį dokumentą, kad tie statiniai priklauso jam; anksčiau užtekdavo techninės inventorizacinės bylos ir reikėjo plano. Įsigaliojus Registrų įstatymui turėjo pateikti teisinės registracijos dokumentus: kreipiasi į Registrų centrą dėl statinių teisinės registracijos, Registrų centrui pateikia reikiamus dokumentus; reikėdavo ir seniūno pažymos ir pan. Tada sklypas formuojamas teritorijų planavimo dokumente arba buvo leidžiama nustatyti sklypo ribas pagal techninėje inventorizacijoje esantį žemės sklypo planą, jeigu toks būdavo sudarytas; tada nereikėdavo reformos projekto. Tada rengiama byla, rengiamas sklypo planas, nustatomos ribos, paženklinama, parengiama byla ir apskrities viršininkas priimdavo sprendimą.

35Kai yra pastatų likučiai, vietoje turi būti nustatyta, ar tai laikytina statiniu. Jeigu tai nelaikytina statiniu, tada formuojamas žemės ūkio paskirties sklypas ar miškų sklypas. Teritorijų planavimo ir statybos inspekcija gali pasakyti, ar tai yra statinys. Žemėtvarkos skyrius tikrina dokumentus, kurie jam pateikti, nebūtina vykti į vietą. O ženklinama vietovėje. Radę pamatus ir iškilus ginčui kreipiamės į Teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, kuri pateikia savo išvadą. Sklypo teisinės registracijos nebuvo, duomenys apie sklype esančius statinius galėjo būti inventorizacinėje byloje, tačiau joje, kiek pamenu, buvo tik vienas lapelis, iš kur matininkas paėmė tokius duomenis- negali atsakyti. Kadastro lentelės nepakanka, kas būtų galima registruoti registre, reikalinga visa atkūrimo byla. Pagal Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 12 str. statiniais užimta žemė, reikalinga statiniams eksploatuoti, yra valstybės išperkama ir natūra negrąžinama. Jeigu nėra statinio, tada formuojame sklypą žemės ūkio paskirčiai, tai nėra gyvenamoji teritorija, tai nėra namų valda. Šiuo atveju sugrąžinta namų valda statiniams eksploatuoti. Jeigu yra pamatai, gali būti statinys, ir gali jo nebūti, sprendžiama pagal statinio baigtumą. Vietoje matyti ar tai yra statinys, ar nėra statinys. Jeigu matininkas nežino, negali įvertinti, turėjo kreiptis į instituciją, kuri vykdo žemės reformą ir yra už tai atsakinga, tuo metu tai buvo apskrities viršininko administracija.Žemės paskirtis buvo nustatyta pagal esančių statinių paskirtį. Jeigu buvo statiniai su numeriais, tada formuojamas namų valdos sklypas. Pagal dokumentus matome, kad yra statiniai. Nėra nuginčyta, kad nėra statinių. Statinių valdytojui gali būti nustatytas ir servitutas, tai būdavo tais atvejais, kai dar nebūdavo reikalaujama teisinės registracijos. Statinio išbaigtumas neturi įtakos formuojant sklypą.

36Kaltinamųjų kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais :

37nukentėjusiojo V.D. įgalioto atstovo M. D. pateiktais rašytiniais įrodymais:

381980-05-15 sutarties, sudarytos tarp V. T. ir V. D., V. s., kuri patvirtina, kad pastarasis įsigijo vieno aukšto medinį gyvenamąjį namą 30 kv. m. bendro naudingo ploto, ir ūkinį pastatą, esančius ( - ) ( t.1, 5 b.l.);

39namų valdos planu iš namų valdos techninės apskaitos bylos, sudarytu 1991-07-12 ( t.1,b.l. 15), kuriame pažymėtos namų valdos ribos;

40žemės sklypo planu, parengtu V. D., Varėnos r. Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, 0.60 ha žemės sklypo ( t.1, b.l. 19).

412011-08-24 apžiūros protokolu, dalyvaujant E. K., buvo apžiūrėtas žemės sklypas , unikalus Nr. ( - ), su jame easnčiais statiniais, nurodant, kad žemės sklype išlikę statinių fragmentai – gyvenamojo namo pamatai (t.1, b.l. 21-40).

42VĮ Registrų centro duomenų išraše nurodyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) savininkai : A. Č., kuriai nuosavybės teisės įgytos Alytaus apskrities viršininko sprendimu, o A. Š., E. K., J. K. vėliau nuosavybės teises į šį sklypą įgijo pagal pirkimo-pardavimo sandorius. Nurodytos specialios naudojimo sąlygos – nacionaliniai ir regioniniai parkai, elektros linijų apsaugos zonos (t.1, b.l. 46).

43Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pateiktuose rašytiniuose įrodymuose – namų valdos techninės apskaitos byloje, invent. Nr.6871 , įrašyta : savininkas V. D., V., Varėnos raj. ( - ), forndas – asmens n.teisė, pagrindinai inventorizuota 1991-07-12. Šioje byloje yra namų valdos planas su jame nurodytais statiniais. Asmens nuosavybės fonde nėra nurodytas savininkas. Žemės sklypo eksplikacijoje nurodytas dydis : 1750, užstatyta – 10, viso kiemo – 1650. Nurodyta patalpų charakteristika : butų skaičius – 1; gyvenamųjų kambarių – 3; gyvenamasis – 40.76; pagalbinis -16.94, bendras naudingas plotas – 57.70. Namas statytas – 1981; ūkinis pastatas – 1956; tualetas – 1981 ( t.3, b.l. 34-41). Pateiktos patvirtintos namų valdos techninės apskaitos bylos kopijos (3 t., b.l. 32 – 41) pilnai atitinka dokumentus analogiškos bylos, pateiktos V. D. (1 t., b.l. 117 – 127 b.l.).

44Minėti dokumentai apžiūrėti 2011-05-17 apžiūros protokolu ( t.1, b.l. 116).

452011-05-26 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, E. K. pateikė Ž. G., E. K. ir J. K. sudarytą 2009-07-22 sutartį dėl 40000 litų paskolos, 1 lapas, bei Ž. G. ir E. K. sudarytą 2009-07-12 avansinį susitarimą dėl 0,60 ha namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), ir 4,3 ha miškų ūkio paskirties sklypą (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančius Marcinkonių kaime, Varėnos rajone, už 62000 litų (1 t., 129-132 b. l.).

462011-10-18 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, Alytaus apskrities archyvas pateikė dokumentus (t.1, b.l. 184), patvirtinančius, kad Alytaus apskrities viršininko 2008-05-26 įsakymu Nr. 38-Ž-1383 buvo patvirtintas nuosavybės teisių į žemę piliečiams atkūrimo sąrašas, pagal kurį A. Č. vardu (be kitų sklypų) suteiktas naudoti ir 0,6 ha sklypas, esantis Marcinkonių kaime, skl. Nr. 2/905, paskirtis – gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, rengėjas Ž. G. ( t.1, b.l. 186-193).

472011-12-05 ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi dėl kratos darymo, 2011-12-19 kratos protokolu,Ž. G. gyvenamojoje vietoje – name, esančiame ( - ), buvo atlikta krata, kurios metu buvo surasta ir paimta nuosavybės teisių atkūrimo A. Č. (a.k. ( - )) byla (2 t., 3–112 b.l.), iš kurios matyti, kad ją rengė IĮ „M.“ inžinierius P. B.. Minėtoje byloje esantys dokumentai patvirtina:

48- vienas iš šiam asmeniui suformuotų sklypų yra 0,6 ha ploto žemės sklypas Nr. 905, esantis Marcinkonių k., Varėnos r., Marcinkonių 3825 kadastrinėje vietovėje (2 t., b.l. 14, 15-18, 55-58);

49- aukščiau minėto žemės sklypo su nekilnojamuoju turtu kadastro duomenyse įrašyta, kad šiuos duomenis 2006-06-04 parengė IĮ „M.“ inžinierius P. B., 2008-05-20 patikrino Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistė Ž. G.; sklypo savininkė A. Č. a.k. ( - ) (įrašytas indeksas „2“, žymintis ne nuomininką ar naudotoją, bet savininką); sklypo Nr. bloke 451, plane – 905; sklypas priskiriamas gyvenamosioms teritorijoms, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai; žemės sklypo formavimo juridinio dokumento data „ 2000.08.28“, Nr. „38-1083“; nurodoma, kad užstatytos teritorijos plotas 0,10 ha; dalyje „Duomenys apie nekilnojamą turtą (statinius ir inžinierinius įrenginius)“ nurodomas gyvenamasis namas 1A1/m, ūkinis pastatas 2I1/m; nors šių duomenų paskutiniame lape nurodoma, kad jie parengti 2006-06-04, tačiau dalyje „Nominali žemės sklypo kaina, Lt“ nurodoma, kad kaina „534, nustatyta 2008-02-03 (2 t., 15 – 18, 55 – 58 l.);

50- IĮ „M.“ inžinierius P. B. yra sudaręs 0,60 ha dydžio žemės sklypo Nr. 905, esančio Alytaus apskrities Varėnos rajone Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, Marcinkonių kaime (kadastrinio bloko Nr. ( - ), kadastrinio sklypo Nr. ( - )) planą, kuriame nurodoma ne „Merkinės“, o „Marcinkonių“ seniūnija, papildyta adresu ( - ), įrašytas savininkas (naudotojas) A. Č. a.k. ( - ), dalyje „SUDERINIMAI“ taip pat įrašyta A. Č. ir yra parašas; planas pasirašytas P. B. ir patvirtintas individualios įmonės „M.“ antspaudu, Varėnos žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistės Ž. G. parašu (2008-04-11) (2 t., 54 l.); plano kontūrai, ribų ilgiai, apskaitomų pastatų kiekis, žymėjimas, kontūrai bei kraštinių ilgiai visiškai atitinka statiniams, nubraižytiems P. B. plane V. D. vardu (1 t., 18, 19, 20 b.l.);

51- IĮ „M.“ inžinierius P. B. yra sudaręs 0,60 ha dydžio žemės sklypo Nr. 905, esančio bloke Nr. ( - ), Varėnos rajono savivaldybės Marcinkonių seniūnijos Marcinkonių kadastro vietovėje Marcinkonių kaime, ribų paženklinimo – parodymo aktą (data 1-o lapo viršuje „2008-02-02“, prie P. B. parašo „2006-06-02“), kuriame nurodė, kad sklypas suformuotas namų valdai, savininkas A. Č., grafoje „4.Žemės sklype Nr. 905 yra šie kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantys ūkinės – komercinės paskirties pastatai ir statiniai“ neįrašė nieko, nors žinojo apie tame sklype esančius, V. D. priklausančius statinius; kad šis dokumentas realiai parengtas 2006-06-02 rodo tai, kad eilutėje „8.4 numato savarankiškai naudoti žemę nuo ...“ įrašyta data 2006-09-01 (2 t., b.l. 87 .);

52- inžinierius P. B. 2006-06-02 sudarė žemės ūkio paskirties žemės bazinės kainos skaičiavimo žiniaraštį, kuriame nurodė, kad Alytaus apskrities Varėnos rajono Marcinkonių kaime 3825 vietovėje esančio 0,60 ha sklypo Nr. 905, kurio naudotojas yra A. Č., kaina yra 534 Lt (2 t., 107 l.);

53- nuosavybės teisių atkūrimo byloje įdėtos statinių charakteristikos ir brėžiniai, kuriuose apskaitomų pastatų kiekis, žymėjimas, kontūrai, statinių kraštinių ilgiai, duomenys apie inventorizacijos biuro darbuotojų įrašus bei tų įrašų datas, visiškai atitinka duomenims, esantiems P. B. plane, nubraižytame V. D. vardu (1 t., 18, 19, 20 b.l.) bei namų valdos techninės apskaitos byloje, pateiktoje V. D. (1 t., 115 – 128 l.);

54- Nuosavybės teisių atkūrimo byloje įdėta kopija lapo, įvardijamo „Valdytojas ir pastato valdymo pagrindas“, kuriame nurodoma, kad Varėnos rajono valdybos 1999-09-01 sprendimu Nr. 304, A. Č. vardu 99.10.21 buvo inventorizuoti pastatai 1A/m, 1a/m, 2a/m, 3a/m, 2I/m (2 t., 112 b.l.).

55Varėnos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir ryšių su visuomene skyrius pateikė kopiją Varėnos rajono valdybos 1999-09-01 sprendimo Nr. 304, iš kurio matyti, kad šis dokumentas visiškai nesusijęs su A. Č. kokių nors nuosavybės teisių į statinius patvirtinimu. Nurodytame sprendime apskritai nėra tvirtintos nuosavybės nuosavybės teisės į statinius (4 t., 127 – 133 b.l.). Tokios aplinkybės reiškia, kad A. Č. nurodytos nuosavybės teisės į nurodomus statinius, atkuriant nuosavybės teises 0,60 ha; žemės sklypo Nr. 905, sklypo buvimo vieta - Alytaus apskrities Varėnos rajono Merkinės seniūnijoje Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, Marcinkonių kaime (kadastrinio bloko Nr. ( - ), sklypo Nr. projektuojamame plane „905“), neatitinka tikrovės.

562011-12-05 ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi dėl kratos darymo, 2011-12-19 kratos protokolu, P. B. IĮ „M.“ patalpose, esančiose ( - ), (2 t., 113 – 137), rasti ir paimti dokumentai, susijusę su nuosavybės teisių atkūrimu J. V. ir A. Č., rastas ir paimtas žemės sklypo planas, kurio dydis 0,60 ha; žemės sklypo Nr. 905, sklypo buvimo vieta nurodoma Alytaus apskrities Varėnos rajono Merkinės seniūnijoje Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, Marcinkonių kaime (kadastrinio bloko Nr. ( - ), sklypo Nr. projektuojamame plane „905“); visiškai atitinka plano kontūrai, ribų ilgiai, apskaitomų pastatų kiekis, žymėjimas, kontūrai bei kraštinių ilgiai) tik plano dviejose vietose kaip savininkas (naudotojas) nurodomas ne V. D., o A. Č. (2 t., 128 l.).

572011-12-05 ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi dėl kratos darymo, 2011-12-19 kratos protokolu, UAB „V.“ patalpose, esančiose ( - ), buvo atlikta krata (2 t., 138 – 200 b.l; 3 t., 1 – 6 b.l..), kurios metu be kitų dokumentų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu J. V. ir A. Č., buvo rasta ir paimta:

58- planas 4,3 ha žemės sklypo Nr. 598, esančio Alytaus apskrities, Varėnos rajono Marcinkonių seniūnijos Marcinkonių kaime, suformuoto J. V., kuriame Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistės Ž. G. antspaudas, parašas bei data patvirtina, kad apie šį suformuotą žemės sklypą Ž. G. buvo žinoma jau 2006-12-14 (2 t., 158 b.l.);

59- 4,3 ha sklypo Nr. 598 ribų nustatymo abrisas, kurį matavo ir braižė (2006-10-06) IĮ „M.“ inžinierius P. B., kuriame nurodoma, kad gretimybė atkarpose 9-10-14-15-16-12 – V.D. namų valda (2 t., 163 b. l.);

60- IĮ „M.“ inžinieriaus P. B. sudarytas 0,60 ha dydžio žemės sklypo Nr. 905, esančio Alytaus apskrities Varėnos rajone Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje, Marcinkonių kaime (kadastrinio bloko Nr. ( - ), kadastrinio sklypo Nr. 451) planas, kuriame įrašytas savininkas (naudotojas) ne V. D., o A. Č. a.k. ( - ), dalyje „SUDERINIMAI“ taip pat įrašyta A. Č. ir yra parašas; planas pasirašytas P. B., patvirtintas Varėnos žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistės Ž. G. antspaudu, parašu bei data 2008-05-20 (2 t., 176, 177 l.); šis planas skiriasi nuo kitų tuo, kad jame įrašyta ne „Merkinės“, o „Marcinkonių“ seniūnija, nėra jokio adreso (t.y. nėra įrašo ( - )), nėra suderinimo su Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoju P. Š. spaudo, bet yra apvalaus Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus antspaudo spaudas, prie P. B. parašo yra data „2008.02.03“; plano kontūrai, ribų ilgiai, apskaitomų pastatų kiekis, žymėjimas, kontūrai bei kraštinių ilgiai visiškai atitinka statiniams, nubraižytiems P. B. plane V. D. vardu (1 t., 18, 19, 20 b.l.).

61Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pateikė namų valdos techninės apskaitos bylą, kurioje nurodyta, kokie statiniai, esantys Varėnos rajone Marcinkonių apylinkėje, Marcinkonių kaime ( - ), yra registruoti D. V., V. s., vardu, pateikiant namų valdos techninės apskaitos bylos kopijos (3 t., 32 – 41) pilnai atitinka dokumentus analogiškos bylos, pateiktos V. D. (1 t., 115 – 128 b.l.). Kiti pateikti dokumentai patvirtina, kad nuosavybės teises į tuo pačiu adresu esantį žemės sklypą A. Č. vardu įregistravo Ž. G., vėliau pagal įgaliojimą atstovaudama A. Č. perleido A. Š., kurią vėliau atstovaudama pagal įgaliojimą perleido E. K. ir J. K. (3 t., 43 – 84).

62Tuo pačiu Varėnos rajono žemėtvarkos skyrius pateikė ir J. K. archyvinę bylą, (3 t., 87, 129 – 191 b.l.), kurioje yra minimas Alytaus apskrities viršininko 2008-05-26 įsakymas Nr. 38-Ž-1383, kuriuo patvirtintas sąrašas pretendentų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės į žemę ir A. Č. vardu suteiktas naudotis 0,60 ha žemės sklypas Nr. 905, esantis Marcinkonių kaime (3 t., 132 – 138 b.l.), Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-05-26 sprendimas Nr. 38-25001 dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. Č. (3 t., 139 – 141 b.l.), 0,60 ha žemės sklypo Nr. 905 su nekilnojamuoju turtu kadastro duomenys (3 t., 142 – 145 b.l.), kiti duomenys, tačiau nėra jokių duomenų apie tai, kad minėtame sklype statiniai yra bešeimininkiai ( neturi savininko ar valdytojo), kuo nors yra siejami su V. D..

63Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Varėnos žemėtvarkos skyrius pateikė dokumentus (4 t., 61 – 82), patvirtinančius, kad A. Č. namų valda buvo ( - ), Marcinkonių kaimas, Marcinkonių sen., Varėnos rajonas. Iš pateiktos nuosavybės teisių atkūrimo bylos matyti, kad ji sudaryta IĮ „M.“ direktoriaus P. B. ir inžinieriaus V. K. 2000 metais dėl A. Č. a.k. ( - ), nuosavybės teisių atkūrimo į jos naudojamą 0,18 ha žemės sklypą su jame esančiais A. Č. priklausančiais statiniais (gyvenamuoju namu, lauko virtuve, 3 ūkiniais pastatais) namų valdai suformuoti. Iš minėtoje byloje esančio Alytaus tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro brėžinio matyti, kad nei apskaitomų pastatų kiekis, nei kontūrai, nei statinių kraštinių ilgiai, nei duomenys apie inventorizacijos biuro darbuotojų įrašus bei tų įrašų datas (t.4, b.l. 82), nesutampa su duomenims, esantiems P. B. plane, nubraižytame V. D. vardu (1 t., 18, 19, 20 b.l.) bei namų valdos techninės apskaitos byloje, pateiktoje V. D. (1 t., 115 – 128 l.).

64Liudytojo A. Č. 2012 m. balandžio 5 d. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė, kur buvo jo motinos A. Č. valdomas žemės sklypas, o parodžius jam vietą, kur yra žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) (V.D. namų valdos sklypas), A. Č. parodė, kad šis sklypas jam yra nepažįstamas, jo motina A. Č. šio sklypo nevaldė ir jame negyveno (6 t., 62-63 b. l.)

65Liudytojas P. Č. 2012 m. balandžio 5 d. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė, kur buvo jo motinos A. Č. valdomas žemės sklypas, o parodžius jam vietą, kur yra žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) (V.D. namų valdos sklypas), A. Č. parodė, kad šis sklypas jam yra nepažįstamas, jo motina A. Č. šio sklypo nevaldė ir jame negyveno (6 t., 66-67 b. l.)

66Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2012 m. balandžio 27 d. specialisto išvadoje Nr. 140-(1635)-IS1-2734 nurodyta :

67- pateiktame tirti V. D. žemės sklypo plane Nr. 905 visi juodos spalvos rekvizitai (spausdintas tekstas, brėžiniai, paveikslėlis, rankraštiniai įrašai) atlikti elektrografmės spaudos būdu (t.y. lazeriniu spausdinimo įrenginiu arba kopijavimo-dauginimo įrenginiu), išskyrus Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo P. Š. mėlynos spalvos spaudo atspaudą su „2006 06 06“ datos rankraštiniais įrašais bei parašu greta atspaudo, o taip pat Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus bei P. B. IĮ „M.“ violetinės spalvos antspaudų atspaudus. Minėto spaudo ir antspaudų atspaudai atlikti reljefinėmis klišėmis, o rankraštiniai įrašai bei parašas atlikti ranka rašymo priemone. Juodos spalvos parašas ties P. B. pavarde atliktas ranka rašymo priemone.

68– Pateiktame tirti A. Č. žemės sklypo plane Nr. 905 visi juodos spalvos rekvizitai (spausdintas tekstas, brėžiniai, paveikslėlis, rankraštiniai įrašai, P. Š. spaudo atspaudo atvaizdas su data ir parašu, įrašas „/O. S./“, parašas ties P. B. pavarde) atlikti elektrografinės spaudos būdu (t.y. lazeriniu spausdinimo įrenginiu arba kopijavimo-dauginimo įrenginiu), išskyrus Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistės Ž. G. violetinės spalvos spaudo atspaudą su rankraštiniais įrašais - data „2008-04-11“ ir parašu greta atspaudo, Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus bei P. B. IĮ „M.“ violetinės spalvos antspaudų atspaudus, mėlynos spalvos spaudo atspaudą su tekstu „ŽEMĖS SKLYPO RIBOS PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE...“ su juodos spalvos rankraštiniais įrašais bei parašu atspaudo grafose, mėlynos spalvos parašą ties A. Č. pavarde. Minėtų spaudų ir antspaudų atspaudai atlikti reljefinėmis klišėmis, o rankraštiniai įrašai bei parašai - ranka rašymo priemone.

69– Pateiktame tirti A. Č. žemės sklypo plane Nr. 905 (viršutinėje dalyje) esantys rankraštiniai įrašai : „Marcinkonių“ (seniūnijoje), „Marcinkonių“ (kaime(miestelyje)) ir „( - )“, taip pat šalia šių įrašų plane esančioje lentelėje, grafoje „Kadastrinio sklypo Nr.“ rankraštiniai įrašai-skaičiai „451“ atlikti ranka juodos spalvos rašymo priemone . Tekste „Alytaus apskrityje Varėnos rajone Marcinkonių seniūnijoje“ rankraštinis įrašas „Marcinkonių" nėra pirminis, šis įrašas atliktas ranka rašymo priemone prieš tai baltos spalvos dažais užtepus, uždažius buvusį pirminį įrašą „Merkinės“.

70– Pateiktas tirti A. Č. žemės sklypo planas Nr. 905 iš esmės atitinka V. D. žemės sklypo planą Nr.905 (visiškai atitinka minėtų planų kairiosios pusės, o dešiniosios - iš dalies (žr. paveikslėliuose Nr. 1-2 sutampantys įrašai, elementai planų dešiniosiose pusėse sudaro juodai baltą [pilkos spalvos] vaizdą, o besiskiriantys įrašai, elementai planų dešiniosiose pusėse yra tik juodos arba tik baltos spalvos). T.y. A. Č. žemės sklypo planas Nr. 905 buvo rengtas naudojant V. D. žemės sklypo planą Nr. 905 (planų įrašų elementų sutapimus ir skirtumus žr. paveikslėliuose Nr. 1 ir Nr. 2).

71- Pateiktos tirti A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos dokumentų kopijos yra atliktos elektrografinės spaudos būdu, t.y. lazeriniu spausdinimo įrenginiu arba kopijavimo-dauginimo įranga (aparatu).

72– Pateiktos tirti A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos dokumentų kopijos visiškai atitinka V. D. namų valdos dokumentų originalus (namų valdos techninės apskaitos byloje), o būtent dokumento kopija Nr. 2 (99) atitinka bylos originalo 4 lapo antrą puslapį, Nr. 3(100) - 2 lapą, Nr. 4(101) - 3 lapą be pakeitimų.

73– A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos dokumentų kopijos Nr. 1(98) lapas atitinka V. D. namų valdos dokumentų originalo (namų valdos techninės apskaitos byloje) 1 lapą, išskyrus tarp statinių brėžinių esančius įrašus-skaičius, sklypo formos brėžinius, jų matmenis bei įrašus-skaičius pagal sklypų ribas (žr. paveikslėliuose Nr. 3-4 sutampantys įrašai, elementai, požymiai pažymėti žalios spalvos keturkampiais, rodyklėmis, besiskiriantys įrašai, elementai pažymėti raudonos spalvos keturkampiais, rodyklėmis).

74– A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos dokumentų kopijos yra atliktos iš V. D. namų valdos dokumentų originalų (namų valdos techninės apskaitos bylos pirmi keturi lapai), tačiau pakeičiant tam tikrų įrašų, brėžinių turinį A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos dokumentų kopijos Nr. 1(98) lape (žr. paveikslėliuose Nr. 3-4 sutampantys įrašai, elementai, požymiai pažymėti žalios spalvos keturkampiais, rodyklėmis, besiskiriantys įrašai, elementai pažymėti raudonos spalvos keturkampiais, rodyklėmis), turinys galėjo būti keistas, atliekant tam tikrus redagavimus (žr. paveikslėliuose Nr. 3-4 skirtumus) ar tarpines (kitas) dokumento kopijas (4 t., 153-159 b. l.)

75VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas be kitų dokumentų pateikė ir grupės vadovo, dirbančio žemės (miško) reformos darbus, pareiginę instrukciją, patvirtintą 1998-01-19 Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriaus A. K., pasirašytą ir P. B. iš kurios matyti, kad P. B. turėjo pareigą žinoti įstatymus, nutarimus, metodikas ir nurodymus, susijusius su žemės (miško) reformos darbais, žinoti nuosavybės teisių atstatymo į žemę ir mišką dokumentacijos paruošimo pilnumą ir teisingumą, privalėjo kontroliuoti savo grupės darbuotojų, vykdančių žemės (miško) reformos darbus, atliktų darbų kokybę ir pan., kas leidžia pagrįstai teigti ir daryti išvadas, kad rengdamas nuosavybės teisių atkūrimo bylas A. Č. vardu ir J. V. vardu ir padarydamas B. K. apibūdintus pažeidimus, P. B. tuos pažeidimus padarė sąmoningai nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų, t.y. tyčia ( 5 t., 131, 144 – 145 b.l.).

762011-09-24 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, P. B. pateikė jam ir IĮ „M.“ išduotus kvalifikacinius leidimus dirbti žemėtvarkos darbus, t.y. rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus, rengti žemės sklypų padalinimo, sujungimo ir keitimo projektus (5 t., 173-176 b. l.)

77Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos skyrius 2012-09-13 raštu Nr. 3SD-(14.3.7)-2880 (5 t., 169-171 b. l.) pateikė Alytaus apskrities viršininko 2000-08-28 įsakymo Nr. 38-1083 kopiją, iš kurios matyti, kad šiuo įsakymu buvo patvirtintas P. B. INDIVIDUALIOS ĮMONĖS „M.“ parengtas Marcinkonių kadastro vietovės, esančios Marcinkonių seniūnijoje, žemės reformos žemėtvarkos projektas. Tuo pačiu raštu buvo pateikta informacija, kad minėto projekto plane suprojektuotų žemės sklypų, kurių numeriai 598 ir 905 nėra.

78Tokie duomenys leidžia daryti išvadą, kad ruošdamas nuosavybės teisių atkūrimo bylą A. Č. vardu ir 0,06 ha žemės sklypą Nr. 905 , įrašydamas duomenis ir juos pateikdamas nuosavybės teisių įgijimui asmenims, pagrindu nurodė 2008-08-28 įsakymą Nr. 38-1083, t.y. įrašė žinomai neteisingus duomenis.

79Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos rajono žemėtvarkos skyrius pateikė patvirtintą kopiją 1998-03-26 sutarties Nr. 4, sudarytos tarp P. B. IĮ „M.“ ir Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus, pagal kurią Į „M.“, atstovaujama direktoriaus P. B., buvo įsipareigojusi parengti Alytaus apskrities Varėnos rajono Vilkiautinio ir Marcinkonių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą. (5 t., 177-196 b. l.).

80Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2013-01-16 rašte Nr. 1SD-(7.3)-117 nurodoma:

81- Varėnos rajono Marcinkonių, Lavyso, Zervynų ir Trakiškių kaimai iki nacionalizacijos nebuvo išskirstyti į vienkiemius, t. y. buvo rėžiniai kaimai. Toje Lietuvos valstybės teritorijos dalyje, kur buvo likusi rėžių sistema, žemė grąžinama bei kompensuojama natūra pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus. Tokiu pat būdu perduodamas neatlygintinai nuosavybėn lygiavertis savininko turėtajam žemės sklypas. Nustatyta, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 38-25001 atkurtos A. Č. nuosavybės teisės į buvusio savininko K. J. Alytaus apskrities Varėnos rajono Marcinkonių, Lavyso ir Trakiškių kaimuose valdytą 9,82 ha žemės plotą, grąžinant natūra 0,72 ha žemės ir 16,88 ha miško plotą, pažeidžiant Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalį, t. y. A. Č. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę nesant dokumentų, įrodančių, kad grąžinti natūra žemės, miško sklypai Nr. 469-3 (0,13 ha, kadastro Nr. ( - )), Nr. 469-4 (5,37 ha, kadastro Nr. ( - )), Nr. 469-5 (7,2 ha, kadastro Nr. ( - )), Nr. 469-6 (0,88 ha, kadastro Nr. ( - )), Nr. 472-7 (0,02 ha, kadastro Nr. ( - )), Nr. 472-10 (0,01 ha, kadastro Nr. ( - )), Nr. 906 (3,3 ha, kadastro Nr. ( - )) ir namų valdos žemės sklypas Nr. 905 (0,6 ha, kadastro Nr. ( - )) buvo suformuoti rengiant Marcinkonių, Lavyso ir Trakiškių kaimų, kurie iki nacionalizacijos neišskirstyti į vienkiemius, arba Varėnos rajono Marcinkonių, Mardasavo ar Lavyso kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektus.

82Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau – Metodika) (nuo 2012-01-01 Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr.43-1189; 2011, Nr. 165-7881), 63 ir 64 punkte (redakcija, galiojusi nuo 2006-04-26 iki 2008-08-15) nurodyta, kad piliečiams pageidaujant susigrąžinti žemę natūra, grąžinamos žemės poreikis palyginamas su kaimo teritorijoje turimo laisvos valstybinės žemės fondo plotu, įskaitant ir tų piliečių naudojamą asmeninio ūkio žemės plotą. Kai natūra grąžintino žemės ploto yra mažiau, dėl grąžinamų natūra žemės sklypų projektavimo sprendžiama šių piliečių susirinkime, įforminant protokolu (visiems pretendentams proporcingai sumažinti grąžinamos žemės plotą ir pan.). Pretendentui suformuotame žemės sklype negali būti pastatų ir statinių, nuosavybės teise valdomų kitų fizinių ar juridinių asmenų, išskyrus tuos atvejus, kai šių pastatų ir statinių savininkai sutinka.

83A. Č. galėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į žemę, grąžinant natūra namų valdos žemės sklypą (prieš tai namų valdos žemės sklypą suprojektavus teritorijų planavimo dokumente) tik prie jai nuosavybės teise priklausančių statinių, bet ne prie V. D. priklausančio statinio (gyvenamasis namas) (6 t., 4-10 b. l.)

84Liudytoja E. K. 2011 m. rugpjūčio 24 d. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė:

85- vietą Varėnoje, Marcinkonių gatvėje priešais gyvenamąjį namą Nr. 18, kur 2009 m. liepos mėnesį ir ir J. K. susitiko su P. B. ir Ž. G. ir iš kur važiavo apžiūrinėti perkamų žemės sklypų;

86- parodė pastatą, esantį ( - ) ir paaiškino, kad šio pastato antrame aukšte buvo įsikūrusi Ž. G. nekilnojamo turto agentūra „V.“ ir tose patalpose ji vykdė mokėjimus dalimis už įsigytus žemės sklypus;

87- parodė gyvenamąjį namą, esantį ( - ) Varėnoje ir nurodė, kad šio namo pirmame aukšte 6 bute 2009 m. liepos mėnesį po sklypų apžiūros tą pačią dieną ji ir J. K. su P. B. ir Ž. G. aptarinėjo sklypų įsigijimo sąlygas, taip pat paaiškino, kad šiame bute Ž. G. surašė 2009-07-12 avansinį susitarimą, o ji ir J. K. sumokėjo P. B. ir Ž. G. 1000 Lt avansą. (6 t., 21-26 b. l.)

88Liudytoja E. K. 2011 m. rugpjūčio 31 d. ikiteisminiam tyrimui pateikė 2009 m. liepos 5 d. skelbimą dėl 0,60 ha namų valdos ir 4,6 miškų paskirties rekreacinės žemės sklypo pardavimo, kuris 2012 m. birželio 7 d. buvo apžiūrėtas bei padaryta šio skelbimo kopija. Apžiūros metu nustatyta, kad tai 2009 m. liepos 8 d. atspausdintas www.aruodas.lt tinklapio išrašas-skelbimas dėl sodybos, esančios Varėnos r. sav., Marcinkonių k., namų valdos paskirties, kaina 65000 lt. Dešinėje lapo pusėje, viršuje esančiame kampe yra nespalvota nuotrauka, kurioje matyti šalia miško esantys pastato pamatai. Nuotraukos kairėje pusėje ir apačioje yra spausdintis tekstas, apibūdinantis sodybos sklypą, pastatų būklę ir kitas aplinkybes. Nurodomi kontaktai: el. paštas: ( - ); telefonas ( - ) (4 t., 9-11 b. l.)

89Tikrinant minėtame skelbime esantį el. pašto adresą ( - ), pagal gyventojų registro duomenų bazę nustatyta, jog asmuo vardu R., t. y. R. B., gim. ( - ), yra kaltinamojo P. B. sūnus.

90A. Č. 1992-12-02 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad K. Č. nuosavybės teisėmis iki 1940 m. valdė vieną ketvirtį (30 ha) žemės Varėnos r.Marcinkonių k. (t.3, b.l. 161-162).

912008-06-06 notariškai patvirtintu įgaliojimu A. Č. įgaliojo Ž. G. tvarkyti žemės sklypų, esančių Varėnos rajone, grąžinimo reikalus įvairia forma (t.3, b.l. 45-49).

92Nuosavybės teises į žemės sklypą A. Č. vardu įregistravo Ž. G., vėliau pagal įgaliojimą atstovaudama A. Č. perleido A. Š., kurią vėliau atstovaudama pagal įgaliojimą perleido E. K. ir J. K. (3 t., 43 – 84).

932001-11-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos aiškinime dėl namų valdos žemės sklypų formavimo nurodoma, kad tais atvejais, kai grąžinamuose žemės sklypuose, kuriuose esama gyvenamosios paskirties statinių, tačiau nuosavybės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos, turi būti formuojami du atskiri sklypai : vienas grąžintinas žemės sklypas ir kitas sklypas minėtiems statiniams naudoti ( t.8, b.l. 23).

94Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2014-03-20 atsakymu „Dėl statinių ( - ) Marcinkonių k., Varėnos r.“ nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijosAlytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas A. J. susipažinęs su 2011-08-24 apžiūros protokolu bei fotonuotraukomis prie jo Nr.9-11 nustatė, kad nurodyti išlikę statinių fragmentai yra pastato pamatai. Tokia išavada padaryta pagal Statybos įstatymo 2 str.7 d., kad pamatas yra požeminė statinio dalis, namo pagrindas, perimanti antžeminį pastato svorį ir yra sudedamoji pastato dalis. Tikrinant duomenis vietoje šiuo metu menubo rasta išlikusių statinių fragmentų – pamatų, tačiau minėtame žemės sklype vykdomi statybos darbai – išbetonuoti pastatų pamatai ( t.8, b.l. 25).

95Pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2014-04-12 teismui pateiktą informaciją. Adresas – ( - ), Marcinkonių sen.Varėnos r.sav., nėra įregistruotas VĮ Registrų centro registre. ( - ), Marcinkonių sen.Varėnos r.sav., adresas suteiktas 2013-11-20 Varėnos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.DV-1024 „Dėl adresų suteikimo“, vadovaujantis E. K. 2013-10-11 pateiktu prašymu.

96BK 300 str. 1 d. numato atsakomybę tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.

97BK 300 straipsniu siekiama apsaugoti tokias vertybes, kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas, ir taip užtikrinama normali, teisinga dokumentų apyvarta. Dokumento suklastojimu pripažįstamas tiek netikro dokumento pagaminimas, tiek ir sąmoningas melagingų duomenų įrašymas į tikrą dokumentą, pakeičiant dokumento turinį. Tokiu atveju paprastai teisinga informacija panaudojus intelektualias kaltininko pastangas pakeičiama - įrašomi į tikrą dokumentą melagingi įrašai, kiti tikrovės neatitinkantys duomenys (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-244/2009, 2K-132/2008, 2K-607/2007).

98Privačių asmenų sukurti dokumentai taip pat gali būti BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalykas, jei juose įtvirtinta informacija, turinti reikšmės juridinių faktų atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-200/2008).

99V. D., kaip tam tikro žemės sklypo, namų valdos naudotojas (valdytojas) turėjo teisę kreiptis į kompetetingus fizinius ir juridinius asmenis (atliekančius žemės reformos darbus), institucijas dėl žemės sklypo suformavimo bendrąja prasme. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad V. D., gim. 1937 m., nebuvo nekilnojamojo turto, esančio Varėnos rajone Marcinkonių kaime savininkas. 1980-05-15 pastatų pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Vl.T. ir V.D. nebuvo užregistruota apylinkės ūkinėje knygoje ( t.8, b.l. 12-22), todėl tokią nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį darė negaliojančią ( CK 255 str.1, 2 d., 1964 m.redakcija).

100Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais : namų valdos inventorizavimo byla, sudaryta V.D. 1991-07-12, 2011-08-24 vietos apžiūros protokolu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2014-03-20 atsakymu ir kitais nustatyta, kad atkuriant nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą A. Č., formuojamame žemės sklype buvo išlikęs statinys ( statinio pamatai), kurie jai nepriklausė nuosavybės ar kitokia forma. Atkuriant nuosavybės teisės A. Č. Marcinkonių k.Varėnos r. , Marcinkonių 3825 kadastro vietovėje į sklypą Nr.905 buvo panaudoti duyomenys iš V.D. inventorinės bylos, t.y. namų valdos planas, statinių individualūs duomenys ( statybos metai, patalpų pavadinimai ir kt.), statinio planai ir pridėti A. Č. inventorinės bylos duomenys apie nuosavybės teises į šiuos statinius pagal 1999-09-01 priimtą Varėnos r.valdybos sprendimą Nr.304, nors nurodytame sprendime A. Č. nėra patvirtintos jokios nuosavybės teisės tiek į šiuos, tiek į kitus statinius. Surinktų ir ištirtų įrodymų analizė rodo, kad kaltinamasis P. B. paruošė ir suformavo žemės sklypą A. Č. dėl nuosavybės teisių atkūrimo į šį sklypą, pagamino netikrą dokumentą, žinodamas, kad tokios aplinkybės įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka yra netikros.

101Žemės reformos įstatymo 9 str. 2 d. (2002 m. lapkričio 5 d. Nr. IX-1170 įstatymo redakcija) numatė, kad asmenims prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių parduodami teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ploto ir ribų žemės sklypai. Kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje parduodami ne didesni kaip 2,0 ha sodybos (namų valdos) žemės sklypai. Kai pagal įstatymus atskiros sodybos (namų valdos) naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti ir nėra parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama atskiros sodybos (namų valdos) žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Paprastai parduodamas žemės sklypas turi būti sodybos teritorijoje, atitikti sodybos (namų valdos) eksploatacijos reikalavimus ir turi būti nustatytas teritorijų planavimo dokumentuose. Vėliau šios nuostatos pasikeitė [2 dalies redakcija nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos: asmenims prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių parduodami teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ploto ir ribų žemės sklypai. Kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje parduodami ne didesni kaip 2,0 ha sodybos (namų valdos) žemės sklypai. Kai pagal įstatymus atskiros sodybos (namų valdos) naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti ir nėra parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama atskiros sodybos (namų valdos) žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Paprastai parduodamas žemės sklypas turi būti sodybos teritorijoje, atitikti sodybos (namų valdos) eksploatacijos reikalavimus ir turi būti nustatytas teritorijų planavimo dokumentuose.

102Bet kokiu atveju, kai buvo nustatytos aplinkybės, kad ruošiamame, formuojamame žemės sklype, yra statinys, turėjo būti sprendžiama dėl šio statinio namų valdos, teisės naudotis statiniu pagal funkcinę paskirtį. Duomenys apie gaisro metu sunaikintus statinius ( t.1, b.l. 10-14) nebuvo įregistruoti viešame nekilnojamojo turto registre, o įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka ( CK 4.262 str.). Statinys neišnyko ir nebuvo išregistruotas iš viešo registro teisės aktų nustatyta tvarka.

103Kaltinamasis tuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo, nes pateikė Alytaus apskrities viršininko administracijos Varėnos žemėtvarkos skyriui dėl nuosavybės teisių pripažinimo dokumente nurodytam asmeniui. Dokumentas buvo pateiktas ne kaip laisvos formos ruošinys, tik kaip laisvas pasiūlymas, bet pagal įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, nustatytus žemės sklypo su nekilnojamojo turto kadastro duomenimis.

104Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas, surašytas IĮ „M.“ inžinieriaus P. B. sukelia teisines pasekmes, nes šis dokumentas numato teisę asmeniui, kuriam paženklintas sklypas savarankiškai juo naudotis, prižiūrėti riboženklius, juos saugoti ir t.t. Šiame akte sklypo Nr. 905 savininke įrašyta A. Č., t.y. konkretus asmuo, kuriam šiuo dokumentu (aktu) suteiktos teisės naudotis sklypu.

105Kasacinėje praktikoje ne kartą pabrėžta, kad baudžiamoji teisė nėra formali, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jei dokumente įrašyti tikrovę neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K-161/2012).

106Šioje byloje nustatytos aplinkybės, kad V. D., kaip bent jau atitinkamo statinio naudotojui, buvo apribotos teisės į daikto naudojimą, disponavimą šiuo daiktu. Žemės sklypas apie inventorizuotą (pažymėtą), bet ne A. Č. statinį, buvo suformuotas asmeniui, kuriam nepriklausė statinys ( A. Č.). Nebuvo nurodytos specialios sąlygos, kad ribojamas naudojimas žemės sklypu dėl jame esančio statinio, nepriklausančio A. Č..

107Byloje įrodyta, kad civilines teises ir pareigas nustatę dokumentai suklastoti tyčia, kaltininkams veikiant tikslingai ir sąmoningai, suprantant tiek savo veiksmų neteisėtumą, tiek suvokiant ir siekiant žalingų teisinių padarinių, kuriuos kaltinamojo surašyti dokumentai gali sukelti.

108BK 300 str.1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. Taigi baudžiamajai atsakomybei pagal šį straipsnį kilti pakanka bent vienos iš jų padarymo. Teismų praktikoje tokios alternatyvios veikos laikytinos viena tęstine nusikalstama veika, jei nustatoma, kad jos sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus) ir jas jungia vieninga kaltininko tyčia (kasacinės nutartys Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008, 2K-7-48/2012). Nuosavybės teisių atkūrimo byla A. Č. buvo ruošiama tikslu nuosavybės teisių pagrindui atsirasti, t.y.vieningu tikslu.

109BK 20 str.1 d. numato, kad juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę : 1) atstovauti juridiniam asmeniui, arba 2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba 3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą. Šio straipsnio 3 dalis numato, kad juridinis asmuo gali atsakyti už nusikalstamas veikas ir tuo atveju, jeigu jas juridinio asmens naudai padarė juridinio asmens darbuotojas ar įgaliotas atstovas dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės.

110Pagal BK 20 str. 2 d. nuostatas kaltininko – fizinio asmens nusikalstama veika turi būti siekiama naudos jo atstovaujamam, kontroliuojamam ar pan. juridiniam asmeniui. Kartu tai atskleidžia fizinio asmens nusikalstamos veikos tyčinės kaltės turinį. Sprendžiant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygų klausimą, neturi reikšmės, ar dėl tokios fizinio asmens nusikalstamos veikos juridinis asmuo gavo realios naudos, ar ne. BK 20 str.2 d. formuluotė nereiškia, kad kaltininko – fizinio asmens nusikalstamos veikos tikslas – gauti naudos juridiniam asmeniui – yra vienintelis ar pagrindinis. Toks tikslas, būtinas pagrindžiant juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, gali būti įgyvendinamas ta pačia fizinio asmens nusikalstama veika siekiant ir kaltininko asmeninės naudos, jo paties ar kitų asmenų neteisėto praturtėjimo ir pan. Nauda paprastai yra aiškinama kaip turtinės naudos gavimas, o interesų užtikrinimas – kaip reiškiantis kitų (nebūtinai turtinių) juridinio asmens siekių įgyvendinimą. Taigi „intereso“ sąvoka platesnė nei „naudos“ sąvoka ir gali apimti pastarąją. Konstatuojant šią juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygą turi būti nustatyta, kad iš nusikalstamos fizinio asmens veikos juridinis asmuo turi (turės) naudos ir tą naudą pripažįsta arba kai juridinis asmuo suinteresuotas tokia veika ir jos sukuriamais padariniais. Juridinio asmens nauda ar interesas yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos, iš kurių bent vieną būtina nustatyti, nes tai padeda teisiškai įvertinti fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką ir leidžia konstatuoti, jog už tokią fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką, esant ir kitoms BK 20 str.2 d. numatytoms sąlygoms, baudžiamojon atsakomybėn traukiamas ir juridinis asmuo.

111Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (kasacinė nutartis Nr. 2K-582/2010) bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės.

112Byloje nustatyta kaltinamojo P. B. padaryta nusikalstama veika pagal BK 300 str. 1 d. 1998-02-27 Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.56 patvirtinta „Žemės reformos žemėtvarkos projekto darbų atlikimo sutartis Nr.3“ tarp Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento rajono žemėtavrkos skyriaus ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto, kurios paskirtis – parengti kadastrinės vietovės projektą ( t.5, b.l. 132-140). Numatytos atlikimo sutartinės kainos, atlikimo grafikas-sąmata ( t.5, b.l. 141-142). Grupės vadovo, dirbančio žemės (miško) reformos darbus pareigybinė instrukcija numatė darbo sudėtį, reikalavimus, nustatytus šiam vadovui. Su ja susipažinęs ir P. B.. Pasirašyti susitarimo projektai dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto darbų atlikimo sutarčių keitimo (t.5, b.l. 146-149),. Alytaus apskrities viršininko 2000-08-28 įsakymu 38-1083 patvirtinta P. B. individualios įmonės „M.“ parengtas Marcinkonių kadastro vietovės, žemės reformos žemėtvarkos projektas, jame suprojektuotos žemės sklypų ribas ir nustatytas Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas( t.5, b.l. 171). P. B. IĮ „M.“ registruota juridinių asmenų registre nuo 1997-10-31 ( t.5, b.l. 175). P. B. ir IĮ „M.“ išduoti kvalifikaciniai leidimai dirbti žemėtvarkos darbus ( t.5, b.l. 175-176).

1131998-03-27 Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.56 patvirtinta „Žemės reformos žemėtvarkos projekto darbų atlikimo sutartis Nr.4“ tarp Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento rajono žemėtvarkos Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus ir P. B. IĮ „M.“ , kurios paskirtis – parengti Marcinkonių kadastrinės vietovės projektą ( t.5, b.l. 179-184). Numatytos atlikimo sutartinės kainos, atlikimo grafikas-sąmata ( t.5, b.l. 185-186), kaina. Pasirašytos papildomos sutartys dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto darbų atlikimo sutarčių keitimo (t.5, b.l. 189-196).

114Kaltinamojo P. B. bei jo padarytos nusikalstamos veikos ryšys su juridiniu asmeniu siejami tuo, kad inkriminuotą veiką fizinis asmuo padarė tik veikdamas juridinio asmens vardu, t.y. turėdamas individualią įmonę ir veikdamas jos vardu, kaip vienasmenis valdymo organas. P. B. buvo suinteresuotas juridinio asmens veika, nes turtinės naudos gavimas buvo galimas tik per juridinį asmenį, o juridinio asmens vienintelis atstovas tuo ir buvo suinteresuotas. P. B. suvokė atliekamų veiksmų per juridinį asmenį esmę, juos ir toleravo. Nebuvo P. B. ir juridinio asmens savarankiško veikimo. Kaltinamasis - fizinis asmuo, siekdamas asmeninės naudos ir turėjo vieningą sumanymą veikti per jam pačiam priklausantį (vadovaujamą) juridinį asmenį. Naudos gavimas suprantamas, šiuo atveju, vienareikšmiškai – nauda pačiam P. B., pasinaudojant savo paties įmone.

115Kaltinimo apimtis mažintina kaltinamajam P. B., kad tyrimo nenustatytu laiku, bet ne anksčiau kaip 2006-06-06, kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, padaręs prieš tai minėto plano V.D. vardu kopiją, jos pagrindu pagamino sklypo Nr. 905 planą, kuriame užtušavęs V. D. duomenis vietoj jų įrašė, kad to sklypo savininkas (naudotojas) yra A. Č., a.k. ( - ), plano dalyje „SUDERINIMAI“ vietoj „V. D.“ taip pat įrašė „A. Č.“, planą su tokiais pakeistais duomenimis pats pasirašė, patvirtino P. B. individualios įmonės „M.“ antspaudu, pateikė derinimui Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriui, esančiam J.Basanavičiaus g. 7 Varėnoje.

116Dokumento autorius yra P. B., kaip IĮ „M.“ savininkas ir veikiantis jos vardu. Tai, kad dokumentas buvo pagamintas statinio naudotojo (valdytojo) vardu, tačiau nebuvo pateiktas juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti (sukurti), nustatant žemės sklypo ribas, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui ir pan. V. D. neturėjo nuosavybės teisę pagrindžiančių įrodymų į nekilnojamąjį turtą – statinį, taigi tiriamoje situacijoje P. B., kaip kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius, neturėjo teisėto pagrindo sudaryti ir teikti derinti. Jeigu ir tokį dokumentą buvo paruošęs pagal asmens prašymą, tai jo kaip dokumento išviešinimas ar pateikimas nebuvo atliktas, o tai reiškia, kad nebuvo P. B. tyčios pagaminti tokį dokumentą ir juo naudotis.

117Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nepatvirtinta, kad dokumentuose yra pasirašiusi pati A. Č.. Ji nebuvo apklausta liudytoja (mirusi), nebuvo atlikta rašysenos ekspertizė, kurios išvados tai patvirtintų.

118Dėl nukentėjusiojo įgalioto atstovo pareikštų nušalinimų teisėjui, prokurorui

119Iki nuosprendžio paskelbimo gauti nukentėjusiojo įgalioto atstovo nušalinimai bylą nagrinėjančiam teisėjui, prokurorui. Tuo metu teismas bylos jau nenagrinėjo, proceso dalyvių prašymų nesprendė.

120BPK 59 str. numato, kad teisėjas privalo nusišalinti BPK 58 str. nurodytais pagrindais arba kitais motyvais. Pagal BPK 59 str. 1 d. numato, kad nušalinimas turi būti pareikštas ir motyvuotas iki įrodymų tyrimo teisme pradžios. Vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kai nušalinimą pareiškiantis asmuo nušalinimo pagrindą sužino pradėjus įrodymų tyrimą. Tokios aplinkybės nėra nustatytos, todėl nėra pagrindo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo. Nukentėjusiojo įgalioto atstovo reiškiamas nušalinimas yra nemotyvuotas, nurodant tariamas prielaidas ir bendro pobūdžio samprotavimus dėl bešališkumo.

121Teisėjas negali be pagrįsto pagrindo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, kaip ir nušalinti kaltinimą palaikantį prokurorą. Tam nėra pagrindų, todėl negali būti toks prašymas tenkinamas.

122BPK 255 str. 1 d. numato, kad byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje.

123BPK 257 str. numato, kad jeigu nagrinėjimo teisme metu paaiškėja, kad kaltinamasis gali būti padaręs kitą nusikalstamą veiką, kuri nebuvo nurodyta kaltinamajame akte, taip pat kad nusikalstamą veiką gali būti padaręs kitas asmuo, teismas motyvuota nutartimi tai praneša prokurorui.

124Ikiteisminio tyrimo byla buvo pradėta pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 str.2 d., 228 str.2 d., 300 str.3 d. Kaltinimai P. B. ir juridiniam asmeniui IĮ „M.“ pareikšti tik pagal BK 300 str.1 d. Dėl pradėto ikiteisminio tyrimo pagal atitinkamas nusikalstamas veikas turi būti priimtas sprendimas (nutarimas), nes ikiteisminio tyrimo pabaigoje, prokuroras, įsitikinęs, kad surinkta pakankamai įrodymų pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, paskelbia apie ikiteisminio tyrimo pabaigą ir surašo kaltinamąjį aktą ( BPK 218 str.1, 6 d.). Kai nepasitvirtina aplinkybės dėl nusikalstamos veikos padarymo, nusikalstamos veikos sudėties, ikiteisminis tyrimas nutraukiamas (pilnai ar tam tikroje dalyje). Teismui nepateikti įrodymai dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, išskyrimo ir pan. šioje byloje. Kadangi ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja prokuroras, tai jis kompetetingas spręsti dėl priimamų procesinių sprendimų pradėjus ikiteisminį tyrimą, kuris nėra užbaigtas, surašius kaltinamąjį aktą ir bylą perdavus į teismą.

125Bausmės skyrimo motyvai

126Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

127Kaltinamasis P. B. neteistas, baustas administracine tvarka už pažeidimus transporto srityje, į psichiatro ir kitų priklausomybių ligų įskaitas neįrašytas, dirba ir charakterizuojamas teigiamai.

128Juridinis asmuo IĮ „M.“ neteista.

129Kaltinamųjų padaryti nusikaltimai yra priskiriami prie nesunkių nusikaltimų ( BK 11 str. 3 d.). Už padarytą nusikalstamą veiką BK 300 str.1 d. sankcijoje yra numatytos bausmės: bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

130Teismas užtikrina teisingumo principo taikymą vadovaudamasis bausmės paskirtimi, kad bausmė nebūtų aiškiai per griežta ar per švelni.

131BK 54 str. 1 d. numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų, atsižvelgdamas į BK 54 str. 2 d. nurodytas sąlygas.

132Kaltinamiesiems taikytina bausmė – bauda. Kaltinamasis P. B. dirba ir turi legalų pragyvenimo šaltinį, turi savo vardu įregistruotą įmonę. Kaltinamieji turi būti paveikti taip, kad nedarytų naujų nusikalstamų veikų.

133Bausmės dydis nustatytinas pagal bausmių skyrimo taisykles ( BK 61 str., 54 str. 2 d.). Baudos dydis nustatytinas ir individualizuojant bausmę, įvertinus asmens turtinę padėtį, padarytos veikos pavojingumą, trukmę, kilusias pasekmes.

134Civilinis ieškinys nepareikštas. Kaltinamiesiems nebuvo paskirtos kardomosios priemonės. BPK 140 str. tvarka P. B. nebuvo laikinai sulaikytas. Kaltinamųjų nuosavybės teisės į turtą neapribotos. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra pateikti.

135Vadovaudamasis LR Baudžiamojo proceso kodekso 297 – 299, 301 -308 str., teismas

Nutarė

136P. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje ir skirti penkiasdešimties (50) MGL dydžio baudą ( 6500 litų).

137Nustatyti, kad P. B. privalo sumokėti baudą į valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą per šešis ( 6) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

138Juridinį asmenį - individualią įmonę „M.“ pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje ir skirti vieno šimto (100) MGL dydžio baudą (13000 Lt).

139Nustatyti, kad Juridinis asmuo - individuali įmonė „M.“ privalo sumokėti baudą į valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą per dvylika ( 12) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

140Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktines plokšteles, 3 vienetus, saugomus prie bylos, sunaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

141Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. P. B., gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo,... 3. kaltinamas pagal LR BK 300 str.1 d.... 4. Juridinis asmuo - individuali įmonė „M.“, įmonės kodas ( - ),... 5. kaltinama pagal LR BK 300 str.1 d.... 6. Teismas išnagrinėjęs bylą... 7. P. B. veikdamas savo individualios įmonės „M.“ vardu ir interesais,... 8. turėdamas prieš tai minėto netikro dokumento tik be P. B. individualios... 9. 2008-02-03 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, pagamino... 10. 2006-06-04 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, užpildė... 11. 2006-06-02 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, užpildė... 12. veikdamas vieninga tyčia, t.y. turėdamas vieną tikslą aukščiau nurodomais... 13. Juridinis asmuo - individuali įmonė „M.“ ( įmonės kodas ( - ),... 14. turėdamas prieš tai minėto netikro dokumento tik be P. B. individualios... 15. 2008-02-03 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, pagamino... 16. 2006-06-04 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, užpildė... 17. 2006-06-02 d., kitomis tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, užpildė... 18. veikdamas vieninga tyčia, t.y. turėdamas vieną tikslą aukščiau nurodomais... 19. Kaltinamųjų kaltė įrodyta.... 20. Kaltinamasis P. B. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad jam pareikštas... 21. Juridinio asmens individualios įmonės „M.“ atstovas advokatas Algirdas... 22. Liudytojas V. D. ,gim.1973 m. paaiškino su P. B. susipažino sprendžiant... 23. Liudytoja Ž. G. paaiškino, kad P. B. pažįsta- kartu dirbo, santykiai... 24. Liudytoja O. S. paaiškino, kad kaltinamąjį P. B. pažįsta, santykiai su juo... 25. Liudytojas P. Š. paaiškino, kad P. B. pažįsta, santykiai normalūs, teko... 26. Liudytoja V. M. paaiškino, kad P. B. žino, kaip matininką. Nuo 2006 metų... 27. Liudytoja B. B. paaiškino, kad kaltinamąjį P. B. pažįsta iš tarnybos.... 28. Liudytojas A. Č. paaiškino, kad kaltinamojo P. B. nepažįsta, su... 29. Liudytojas P. Č. paaiškino, kad kaltinamojo P. B. nepažįsta, su... 30. Liudytoja E. K. paaiškino, kad kaltinamąjį pažįsta nuo to laiko, kai pirko... 31. Liudytojas J. K. paaiškino, kad 2008 metais susitiko su P. B.. Ieškojo sklypo... 32. Liudytojas A. V. paaiškino, kad kaltinamąjį P. B. pažįsta, anksčiau su... 33. Specialistė B. K. paaiškino, nuo 1992 metų dirbo Žemės ūkio... 34. Projekto autorius parengia atkūrimo bylą ir paskaičiuoja kainą. Sklypo... 35. Kai yra pastatų likučiai, vietoje turi būti nustatyta, ar tai laikytina... 36. Kaltinamųjų kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais ir teisiamajame... 37. nukentėjusiojo V.D. įgalioto atstovo M. D. pateiktais rašytiniais... 38. 1980-05-15 sutarties, sudarytos tarp V. T. ir V. D., V. s., kuri patvirtina,... 39. namų valdos planu iš namų valdos techninės apskaitos bylos, sudarytu... 40. žemės sklypo planu, parengtu V. D., Varėnos r. Marcinkonių 3825 kadastro... 41. 2011-08-24 apžiūros protokolu, dalyvaujant E. K., buvo apžiūrėtas žemės... 42. VĮ Registrų centro duomenų išraše nurodyti žemės sklypo, unikalus Nr. (... 43. Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pateiktuose rašytiniuose... 44. Minėti dokumentai apžiūrėti 2011-05-17 apžiūros protokolu ( t.1, b.l.... 45. 2011-05-26 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, E. K. pateikė Ž. G., E.... 46. 2011-10-18 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, Alytaus... 47. 2011-12-05 ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi dėl kratos darymo,... 48. - vienas iš šiam asmeniui suformuotų sklypų yra 0,6 ha ploto žemės... 49. - aukščiau minėto žemės sklypo su nekilnojamuoju turtu kadastro duomenyse... 50. - IĮ „M.“ inžinierius P. B. yra sudaręs 0,60 ha dydžio žemės sklypo... 51. - IĮ „M.“ inžinierius P. B. yra sudaręs 0,60 ha dydžio žemės sklypo... 52. - inžinierius P. B. 2006-06-02 sudarė žemės ūkio paskirties žemės... 53. - nuosavybės teisių atkūrimo byloje įdėtos statinių charakteristikos ir... 54. - Nuosavybės teisių atkūrimo byloje įdėta kopija lapo, įvardijamo... 55. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir ryšių su... 56. 2011-12-05 ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi dėl kratos darymo,... 57. 2011-12-05 ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi dėl kratos darymo,... 58. - planas 4,3 ha žemės sklypo Nr. 598, esančio Alytaus apskrities, Varėnos... 59. - 4,3 ha sklypo Nr. 598 ribų nustatymo abrisas, kurį matavo ir braižė... 60. - IĮ „M.“ inžinieriaus P. B. sudarytas 0,60 ha dydžio žemės sklypo Nr.... 61. Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pateikė namų valdos... 62. Tuo pačiu Varėnos rajono žemėtvarkos skyrius pateikė ir J. K. archyvinę... 63. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Varėnos... 64. Liudytojo A. Č. 2012 m. balandžio 5 d. parodymų patikrinimo vietoje metu... 65. Liudytojas P. Č. 2012 m. balandžio 5 d. parodymų patikrinimo vietoje metu... 66. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2012 m. balandžio 27 d.... 67. - pateiktame tirti V. D. žemės sklypo plane Nr. 905 visi juodos spalvos... 68. – Pateiktame tirti A. Č. žemės sklypo plane Nr. 905 visi juodos spalvos... 69. – Pateiktame tirti A. Č. žemės sklypo plane Nr. 905 (viršutinėje dalyje)... 70. – Pateiktas tirti A. Č. žemės sklypo planas Nr. 905 iš esmės atitinka V.... 71. - Pateiktos tirti A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos... 72. – Pateiktos tirti A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos... 73. – A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos dokumentų kopijos... 74. – A. Č. nuosavybės teisių atkūrimo bylos namų valdos dokumentų kopijos... 75. VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas be kitų dokumentų pateikė ir... 76. 2011-09-24 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, P. B.... 77. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos skyrius 2012-09-13 raštu... 78. Tokie duomenys leidžia daryti išvadą, kad ruošdamas nuosavybės teisių... 79. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos rajono žemėtvarkos skyrius... 80. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2013-01-16 rašte Nr. 1SD-(7.3)-117... 81. - Varėnos rajono Marcinkonių, Lavyso, Zervynų ir Trakiškių kaimai iki... 82. Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo ir... 83. A. Č. galėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į žemę, grąžinant... 84. Liudytoja E. K. 2011 m. rugpjūčio 24 d. parodymų patikrinimo vietoje metu... 85. - vietą Varėnoje, Marcinkonių gatvėje priešais gyvenamąjį namą Nr. 18,... 86. - parodė pastatą, esantį ( - ) ir paaiškino, kad šio pastato antrame... 87. - parodė gyvenamąjį namą, esantį ( - ) Varėnoje ir nurodė, kad šio namo... 88. Liudytoja E. K. 2011 m. rugpjūčio 31 d. ikiteisminiam tyrimui pateikė 2009... 89. Tikrinant minėtame skelbime esantį el. pašto adresą ( - ), pagal gyventojų... 90. A. Č. 1992-12-02 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytas... 91. 2008-06-06 notariškai patvirtintu įgaliojimu A. Č. įgaliojo Ž. G. tvarkyti... 92. Nuosavybės teises į žemės sklypą A. Č. vardu įregistravo Ž. G., vėliau... 93. 2001-11-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 94. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 95. Pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2014-04-12 teismui... 96. BK 300 str. 1 d. numato atsakomybę tam, kas pagamino netikrą dokumentą,... 97. BK 300 straipsniu siekiama apsaugoti tokias vertybes, kaip dokumentų ir juose... 98. Privačių asmenų sukurti dokumentai taip pat gali būti BK 300 straipsnyje... 99. V. D., kaip tam tikro žemės sklypo, namų valdos naudotojas (valdytojas)... 100. Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais : namų valdos inventorizavimo byla,... 101. Žemės reformos įstatymo 9 str. 2 d. (2002 m. lapkričio 5 d. Nr. IX-1170... 102. Bet kokiu atveju, kai buvo nustatytos aplinkybės, kad ruošiamame,... 103. Kaltinamasis tuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo, nes pateikė Alytaus... 104. Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas, surašytas IĮ „M.“... 105. Kasacinėje praktikoje ne kartą pabrėžta, kad baudžiamoji teisė nėra... 106. Šioje byloje nustatytos aplinkybės, kad V. D., kaip bent jau atitinkamo... 107. Byloje įrodyta, kad civilines teises ir pareigas nustatę dokumentai... 108. BK 300 str.1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro dokumento... 109. BK 20 str.1 d. numato, kad juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas,... 110. Pagal BK 20 str. 2 d. nuostatas kaltininko – fizinio asmens nusikalstama... 111. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (kasacinė nutartis Nr. 2K-582/2010)... 112. Byloje nustatyta kaltinamojo P. B. padaryta nusikalstama veika pagal BK 300... 113. 1998-03-27 Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.56... 114. Kaltinamojo P. B. bei jo padarytos nusikalstamos veikos ryšys su juridiniu... 115. Kaltinimo apimtis mažintina kaltinamajam P. B., kad tyrimo nenustatytu laiku,... 116. Dokumento autorius yra P. B., kaip IĮ „M.“ savininkas ir veikiantis jos... 117. Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nepatvirtinta, kad dokumentuose yra... 118. Dėl nukentėjusiojo įgalioto atstovo pareikštų nušalinimų teisėjui,... 119. Iki nuosprendžio paskelbimo gauti nukentėjusiojo įgalioto atstovo... 120. BPK 59 str. numato, kad teisėjas privalo nusišalinti BPK 58 str. nurodytais... 121. Teisėjas negali be pagrįsto pagrindo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo,... 122. BPK 255 str. 1 d. numato, kad byla teisme nagrinėjama tik dėl tų... 123. BPK 257 str. numato, kad jeigu nagrinėjimo teisme metu paaiškėja, kad... 124. Ikiteisminio tyrimo byla buvo pradėta pagal požymius nusikalstamų veikų,... 125. Bausmės skyrimo motyvai... 126. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 127. Kaltinamasis P. B. neteistas, baustas administracine tvarka už pažeidimus... 128. Juridinis asmuo IĮ „M.“ neteista.... 129. Kaltinamųjų padaryti nusikaltimai yra priskiriami prie nesunkių nusikaltimų... 130. Teismas užtikrina teisingumo principo taikymą vadovaudamasis bausmės... 131. BK 54 str. 1 d. numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso... 132. Kaltinamiesiems taikytina bausmė – bauda. Kaltinamasis P. B. dirba ir turi... 133. Bausmės dydis nustatytinas pagal bausmių skyrimo taisykles ( BK 61 str., 54... 134. Civilinis ieškinys nepareikštas. Kaltinamiesiems nebuvo paskirtos kardomosios... 135. Vadovaudamasis LR Baudžiamojo proceso kodekso 297 – 299, 301 -308 str.,... 136. P. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR Baudžiamojo... 137. Nustatyti, kad P. B. privalo sumokėti baudą į valstybinės mokesčių... 138. Juridinį asmenį - individualią įmonę „M.“ pripažinti kalta, padarius... 139. Nustatyti, kad Juridinis asmuo - individuali įmonė „M.“ privalo sumokėti... 140. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 141. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt...