Byla 2S-1367-431/2014
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo byloje BUAB „Katino dienos“, atstovaujamas UAB „Stinkoma“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų T. K. ir A. K. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės T. C. netiesioginį ieškinį BUAB „Katino dienos“ vardu atsakovams T. K. ir A. K. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo byloje BUAB „Katino dienos“, atstovaujamas UAB „Stinkoma“.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovė prašo priteisti BUAB „Katino dienos“ solidariai iš atsakovų 88.772,26 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Pareikšto reikalavimo užtikrinimui ieškovė prašė, nepranešant atsakovams, areštuoti atsakovų turtą, turtines teises bei pinigines lėšas, pavedant antstoliui surasti, aprašyti bei areštuoti piniginio reikalavimo ribose tiek nekilnojamąjį, tiek kilnojamąjį atsakovų turtą ir pinigines lėšas, priklausančius atsakovams ir esančius pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, bei pinigus, esančius atsakovų sąskaitose, uždraudžiant jais disponuoti, paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitą. Nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, taip pat tai, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovai vengia bendradarbiauti su bankroto administratoriumi, be to, atsakovų veiksmuose galimai yra nusikalstamų veikų požymių.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovų T. K. ir A. K. nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant – atsakovų kilnojamuosius daiktus, priklausančius atsakovams ir esančius pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, tačiau paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, atsakovui priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, uždraudžiant disponuoti piniginėmis lėšomis, tačiau paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitą, iš esmės neviršijant reikalavimo sumos – 88.772,26 Lt.

8Teismas nustatė, jog reikalavimo fiziniams asmenims suma yra didelė – 88.772,26 Lt, todėl, iki bus išspręsta ši byla, yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovai T. K. ir A. K. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai pritaikė CPK 144 straipsnio 1 dalį, nes ieškovė tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų. Ieškovės patvirtintas kreditorinis reikalavimas bankroto byloje yra tik 29.701,50 Lt, todėl ieškinio reikalavimas dėl 88.772,26 Lt yra visiškai nepagrįstas ir nemotyvuotas.
  2. Ieškovė nenurodė motyvų, dėl kurių teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovų turtinė padėtis yra gera ir reikalaujama priteisti suma jiems nėra didelė. Atsakovų nekilnojamąjį turtą sudaro du gyvenamieji namai su žemės sklypais ir butas.
  3. Atsakovai visą bankroto bylos eigą bendradarbiavo su bankroto administratoriumi ir laiku jam teikė dokumentus.

12Atsiliepimu į atsakovų T. K. ir A. K. atskirąjį skundą ieškovė T. C. prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, jog netiesioginis ieškinys yra pareikštas visai BUAB „Katino dienos“ nepatenkintų kreditorinių reikalavimų ir bankroto administravimo sąnaudų sumai pagal CK 6.68 straipsnį. Atsakovai nepateikė jų nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto detalaus aprašymo. Atskirajame skunde minimas butas nuosavybės teise priklauso ne atsakovams, o kitiems asmenims. Kitas atsakovų butas buvo parduotas 2006 m.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

17Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

19Ieškovė ieškinį atsakovams reiškia pagal CK 6.68 straipsnį, todėl pareikštas ieškinys yra ne pačios ieškovės, o BUAB „Katino dienos“. Netiesioginis ieškinys gina visų skolininko, šiuo atveju BUAB „Katino dienos“, kreditorių interesus. Todėl pagal CK 6.68 straipsnio 5 dalį, patenkinus netiesioginį ieškinį, išreikalautas turtas įskaitomas į skolininko turtą ir naudojamas visų skolininko kreditorių reikalavimams tenkinti. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi byloje Nr. B2-2227-431/2014 patvirtino BUAB „Katino dienos“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, kuriuo buvo patvirtintas ir ieškovės 29.701,50 Lt dydžio finansinis reikalavimas. Tačiau bendra visų kreditorių finansinių reikalavimų suma buvo 76.049,26 Lt, o pagal Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 26 d. patikslintą kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą – 76.138,16 Lt. Taip pat pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalį iš bankrutuojančios įmonės lėšų pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurias BUAB „Katino dienos“ bankroto byloje sudaro 12.723,00 Lt. Ieškinio patenkinimo atveju, reikalaujama 88.772,26 Lt suma būtų priteista ne pačiai ieškovei, o BUAB „Katino dienos“, ir iš priteistos sumos būtų tenkinami visų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei bankroto administratoriaus išlaidos. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškinyje pareikštas 88.772,26 Lt dydžio reikalavimas atsakovams yra tikėtinai pagrįstas.

20Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-256/2012). Taigi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos teismo nutarties išvada, jog 88.772,26 Lt skolos suma yra pripažintina didele atsakovams – fiziniams asmenims. Atsakovai atskirajame skunde nurodė, jog turi nekilnojamojo turto, tačiau nepateikė jokių duomenų apie jų gaunamą darbo užmokestį ar kitas pastovias, periodiškai gaunamas pajamas bei turimas skolas. Todėl teismas negali tinkamai įvertinti jų faktinės turtinės padėties. Atsakovai, teikdami atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, privalo pateikti visus duomenis, galinčius patvirtinti jų turtinę padėtį. Be to, šiuo atveju reikšminga ir tai, jog nekilnojamasis turtas nėra greitai realizuojamas turtas, galimos pajamos iš tokio turto pirkimo-pardavimo sandorio gali būti mažesnės, negu nurodoma VĮ Registrų centras jų vidutinė rinkos vertė, arba tokio sandorio gali nepavykti sudaryti per laikotarpį, pakankamą priimtam teismo sprendimui įvykdyti. Todėl išlieka grėsmė galimai pagrįstiems ieškovės reikalavimams ir tuo pačiu visų BUAB „Katino dienos“ kreditorių reikalavimams patenkinti.

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atsakovų atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti (CPK 320 str.).

23Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

25Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų T. K. ir A.... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovė prašo priteisti BUAB „Katino dienos“ solidariai iš atsakovų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi patenkino... 8. Teismas nustatė, jog reikalavimo fiziniams asmenims suma yra didelė –... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovai T. K. ir A. K. prašo panaikinti Trakų rajono... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 12. Atsiliepimu į atsakovų T. K. ir A. K. atskirąjį skundą ieškovė T. C.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 15. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 19. Ieškovė ieškinį atsakovams reiškia pagal CK 6.68 straipsnį, todėl... 20. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos teismo nutarties... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 23. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 25. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį palikti...