Byla 2K-212/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Sirvydžio, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Benedikto Stakausko, sekretoriaujant Daivai Kučinskienei,

2dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei,

3gynėjai advokatei Aušrai Ručkienei,

4teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų A. M., S. B., P. B. ir V. V. kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 12 d. nutarties.

5Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nuosprendžiu nuteisti:

6A. Ž. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 181 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams;

7V. V. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir devyniems mėnesiams;

8P. B. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį areštu devyniasdešimčiai parų;

9S. B. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį areštu devyniasdešimčiai parų;

10A. M. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį areštu devyniasdešimčiai parų.

11Iš A. Ž., V. V., P. B., S. B. ir A. M. solidariai priteistas J. S. 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimas. Kita J. S. civilinio ieškinio dalis atmesta.

12Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nuosprendis pakeistas: nuosprendžio dalis, kuria A. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 181 straipsnio 1 dalį, panaikinta ir baudžiamoji byla A. Ž. nutraukta jam mirus. Panaikinta nuosprendžio dalis, kuria iš A. Ž. solidariai su S. B., P. B., A. M., V. V. nukentėjusiajam J. S. priteistas 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimas. Nukentėjusiojo J. S. civilinis ieškinys dėl jam padarytos neturtinės žalos priteisimo iš A. Ž. paliktas nenagrinėtas. Iš S. B., P. B., A. M., V. V. solidariai priteistas nukentėjusiajam J. S. 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimas.

13Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, nuteistųjų S. B., P. B., A. M. ir V. V. apeliaciniai skundai atmesti. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

14Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Benedikto Stakausko pranešimą, prokurorės prašiusios kasacinį skundą atmesti, gynėjos prašiusios kasacinius skundus tenkinti, paaiškinimų,

15

Nustatė

16S. B., P. B., A. M. ir V. V. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe, dalyvaujant A. Ž. ir V. N., kuriems baudžiamoji byla nutraukta jiems mirus (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalis 7 punktas), (toliau – BPK) , kitiems nenustatytiems asmenims, dėl kurių ikiteisminis tyrimas atskirtas, neturėdami teisėto pagrindo, susitikimų, vykusių su nukentėjusiuoju J. S. metu: 2003 m. pavasarį, tiksliai nenustatytu laiku, kavinėje „Nikola“, esančioje šalia automagistralės Vilnius-Klaipėda, Raseinių rajone, Gylių kaime, kuriame dalyvaujant S. B., P. B., A. M., V. V., A. Ž., V. N. ir kitiems nenustatytiems asmenims, 2003 m. pavasarį, tiksliai nenustatytu laiku, prekybos centre „IKI“, esančiame Šiauliuose, Gardino g. 2, kuriame dalyvavo P. B., A. M., 2004 m. pavasarį, tiksliai nenustatytu laiku A. Sabonio sveikatingumo centro kavinėje, esančioje Kaune, K. Baršausko g. 66, kuriame dalyvavo S. B., P. B., A. M., V. V., A. Ž., V. N. ir kiti nenustatyti asmenys, 2005 m. spalio 6 d. , 10.37 val., telefonu bei po to 2005 m. spalio mėnesį vykusių pokalbių tarp A. Ž. ir nukentėjusiojo J. S. metu panaudodami psichinę prievartą - užuominomis leisdami suprasti, kad netenkinus jų reikalavimo, prieš nukentėjusįjį bus atliekami neteisėti veiksmai, savo ir kitų bendrai veikusių asmenų naudai vertė nukentėjusįjį J. S. perduoti jiems 10 000 JAV dolerių (28 803 Lt, pagal tuo metu Lietuvos banko nustatytą kursą), kaip nuostolių atlyginimą, už 2003 m. balandžio 8 d. policijos pareigūnų surastas ir konfiskuotas cigaretes.

17Kasaciniais skundais nuteistieji A. M., S. B., P. B. ir V. V. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nuosprendį bei Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d nutartį ir, pritaikius BK 75 straipsnį, paskirtų bausmių A. M., S. B. arešto devyniasdešimčiai parų, V. V. - laisvės atėmimo vieneriems metams ir devyniems mėnesiams, vykdymą atidėti. Nuteistasis P. B. prašo jam taikyti arba BK 75 straipsnį ir atidėti paskirtos devyniasdešimties parų arešto bausmės vykdymą, arba pritaikius BK 76 straipsnį, atleisti jį nuo bausmės dėl ligos.

18Kasatorių teigimu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis yra nepagrįsti ir keistini, nes priimti iš esmės pažeidžiant BPK 369 straipsnio nuostatas, t. y. jiems netinkamai taikytas baudžiamasis įstatymas, tai sukliudė teismams išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį bei nutartį. Kasatorių nuomone, Lietuvos apeliacinis teismas, priimdamas nutartį dėl skundžiamo teismo nuosprendžio, skundus tyrė aiškiai šališkai, akivaizdžiai pažeisdamas susiformavusią teismų praktiką šios kategorijos bylose. Skiriant nuteistiesiems bausmes buvo netinkamai taikytas baudžiamasis įstatymas, t. y. visiškai be pagrindo netaikytas BK 75 straipsnis, P. B. neaptartos BK 76 straipsnio taikymo galimybės. Kaip kasaciniame skunde teigiama, jis serga sunkia nepagydoma liga, dėl kurios realiai bausmę jam atlikti per sunku ir nebus galimybės bausmės atlikimo vietos medicinos įstaigoje taikyti reikalingą gydymą.

19Kasatoriai A. M. ir V. V. skunduose pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2007 m. lapkričio 13 d. nutartį, teismai privalo spręsti bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, kai kaltininko padaryti veiksmai pagal BK 11 straipsnį negali būti prilyginami sunkių (labai sunkių) nusikaltimų kategorijai. Nurodytos bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos yra imperatyvios, kartu jos nustato ir BK 75 straipsnio taikymo ribas. Be to, pagal V. V., teismams buvo privalu atkreipti dėmesį į tai, kad jam skirta laisvės atėmimo bausmė neviršija trejų metų, tai leidžia teismui taikyti BK 75 straipsnio nuostatas. Šių kasatorių teigimu, teismai nagrinėjamu atveju ne tik neaptarė BK nuostatų taikymo A. M. ir V. V., bet ir neatsižvelgė į humaniškumo principo reikalavimų derinimą su teisingumo principu. Iš baudžiamosios teisės esmės kyla reikalavimas, kad paskirta bausmė užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją.

20Nuteistajam V. V. visiškai nesuprantama, dėl kokių priežasčių kitiems asmenims, kurie nuteisti už tą pačią nusikalstamą veiką tuo pačiu nuosprendžiu, skirta švelnesnė bausmės rūšis - areštas, tuo tarpu jam - reali laisvės atėmimo bausmė. V. V. nuomone, skundžiamame teismo nuosprendyje nenurodyta, kuo jo veiksmai išsiskiria iš kitų asmenų veiksmų. Jis teigia, kad su nukentėjusiuoju nebendravo, todėl be jokio pagrindo buvo konstatuota, jog jis veikė aktyviau nei kiti. Kasatorius pažymi, kad įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, byloje nėra, todėl daro išvadą, jog pažeistas asmenų lygybės įstatymui principas.

21Kasatoriai P. B., S. B., V. V. ir A. M. skunduose teigia, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas jiems bausmes, nesivadovavo BK 54 straipsnio nuostatomis, t. y. neatsižvelgė į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, neįvertino, jog jie buvo neteisti, dirba ir turi legalius pragyvenimo šaltinius, gerai apibūdinami, išlaiko bei rūpinasi savo artimaisiais, kuriems reikalinga jų globa bei parama, taip pat neatsižvelgė į tai, kad po nusikalstamos veikos, kuri buvo padaryta 2003 metais, nepadarė jokių nusikalstamų veikų, dėl ilgo proceso patirtų išgyvenimų susirgo, todėl reikalingas intensyvus gydymas. Kasatorių nuomone, šių aplinkybių netyrė ir apeliacinės instancijos teismas.

22Kasatoriai taip pat nurodo, kad teismai nesilaikė BK 55 straipsnio, pagal kurį asmeniui, pirmą kartą teisiamam už apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes, nuostatų. Pagal juos, tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismai privalėjo atsižvelgti į tai, kad nusikaltimas, numatytas BK 181 straipsnio 1 dalyje yra priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai, pagal BK 41 straipsnio nuostatų kontekstą nesuformulavo išvados, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog jiems bausmės tikslai gali būti pasiekti ir be realaus jos atlikimo. Be to, pagal nuteistąjį V. V., nusikalstamos veikos padarymui įtakos turėjo ir provokuojantis nukentėjusiojo elgesys.

23Nuteistieji P. B., S. B. ir A. M. pažymi, kad jų nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusi BK 75 straipsnio redakcija leido taikyti šio straipsnio nuostatas ir atidėti bausmės vykdymą ir asmenims, nuteistiems arešto bausme, todėl mano, kad tiek apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismas jiems netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą.

24Nuteistųjų S. B., P. B., A. M., V. V. kasaciniai skundai atmestini.

26Dėl BK 75 straipsnio taikymo nuteistajam V. V.

27Skirdamas nuteistajam V. V. bausmę, pirmosios instancijos teismas nepažeidė bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų BK 54 straipsnyje, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – buvo padarytas apysunkis nusikaltimas, kaltės formą ir rūšį – nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia, kaltininko asmenybę: V. V. turi šeimą, du vaikus, iš kurių vienas nepilnametis, dirba, pagal darbo vietą apibūdinamas teigiamai, anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas. Kartu atsižvelgta į tai, kad V. V. buvo taikytas Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas, rodantis tam tikrą kasatoriaus asmenybės pavojingumo visuomenei laipsnį ir neleidžiantis teigti, jog jam inkriminuotas nusikaltimas buvo padarytas atsitiktinai. Be to, teismas atsižvelgė į tai, kad nusikaltimą V. V. padarė veikdamas bendrininkų grupe ir tai pagrįstai įvertino kaip jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o lengvinančių aplinkybių nenustatė. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas prokuroro apeliacinį skundą dėl griežtesnės bausmės nuteistiesiems paskyrimo, kaip vieną iš argumentų nurodė ilgą procesą nagrinėjamoje byloje, todėl nuteistojo V. V. kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad skiriant bausmę neatsižvelgta į ilgą procesą. Kasatoriaus nurodyta aplinkybė, kad nusikalstamos veikos padarymui įtakos turėjo paties nukentėjusiojo provokuojantis elgesys yra nepagrįsta, nes pagal bylos aplinkybes tokios išvados nėra pagrindo daryti, o V. V. tokios savo pozicijos kasaciniame skunde neargumentuoja.

28Taip pat teismai, pripažinę nuteistojo V. V. aktyvų ir pagrindinį jam inkriminuojamo nusikaltimo, padaryto bendrininkų grupe vaidmenį, pagrįstai paskyrė griežtesnę nei kitiems bendrininkams laisvės atėmimo bausmę. Šią faktinę aplinkybę, priešingai nei nurodo kasatorius, pagrindžia byloje esantys operatyvinių veiksmų atlikimo, panaudojant technines priemones protokolai. Minėtų veiksmų atlikimo metu gauta informacija, užfiksuotų pokalbių, vykusių tarp V. V. ir A. Ž., suvestinės, pagrįstai teismams leido daryti išvadą, kad V. V. akivaizdžiai spaudė A. Ž. susitikti su nukentėjusiuoju dėl prievartaujamų pinigų, siekdamas išsiaiškinti dėl šio klausimo J. S. poziciją, reikalavo konkretumo. Dėl to nėra jokio pagrindo teigti, kad teismas, skirdamas V. V. bausmę, jo atžvilgiu pažeidė asmenų lygybės įstatymui principą.

29Kasatoriaus V. V. argumentas, kad nebuvo apsvarstytas klausimas dėl BK 75 straipsnio jam taikymo, yra nepagrįstas ir atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas apsvarstė klausimą dėl galimybės jam taikyti LR BK 75 straipsnio nuostatas ir padarė motyvuotą išvadą, jog V. V. pagrįstai buvo paskirta reali laisvės atėmimo bausmė. Su tokia teismo išvada teisėjų kolegija sutinka, nes bausmės vykdymo atidėjimas tik ribotai galėtų leisti pasiekti bausmės paskirtį bei užtikrinti teisingumo įgyvendinimą (BK 41 straipsnis).

30Iš tiesų, pagal BK 75 straipsnį bausmės vykdymas gali būti atidėtas asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams arba ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Tačiau, sprendžiant, ar bausmės vykdymas nuteistajam gali būti atidėtas, vertinamos visos aplinkybės, susijusios ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe, padarytos veikos pavojingumo pobūdis ir laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės ir kt. Ir nors V. V. skundžiamu teismo nuosprendžiu nuteistas už apysunkį nusikaltimą laisvės atėmimu mažiau kaip trejiems metams ir formaliai esant toms sąlygoms jam galėtų būti sprendžiamas BK 75 straipsnio taikymo klausimas, tačiau padarytos veikos pavojingumas - V. V. veikė bendrininkų grupe, tiesiogine, iš anksto apgalvota tyčia, neteisėtai kėsinosi į pakankamai reikšmingo dydžio – 10 000 JAV dolerių (28 803 Lt pagal tuo metu Lietuvos banko nustatytą kursą) nukentėjusiojo lėšas, be to, nusikalstami veiksmai nukentėjusiojo atžvilgiu buvo vykdomi gana ilgą laiką, t. y. nuo 2003 m. pavasario iki 2005 m. spalio mėnesio. Visos šios aplinkybės neleidžia daryti išvados, jog bausmės tikslai V. V. bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Reikia pažymėti ir tai, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai derinami ir su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos baudžiamajam įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiojo teisėtų interesų ir pan. ( kasacinė nutartis Nr. 2K-P-549/2007).

31Dėl BK 75 straipsnio taikymo nuteistiesiems S. B., P. B., A. M.

32Pagal BK 75 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, bausmės vykdymo atidėjimo klausimas gali būti sprendžiamas tik tada, kai asmuo yra nuteistas už vieną ar kelis nesunkius ir ( ar ) apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams arba ne daugiau kaip šešeriems metams laisvės atėmimu už dėl neatsargumo padarytą nusikaltimą ( nusikaltimus ). Taigi bausmės vykdymo atidėjimas galimas tik tuo atveju, kai asmuo yra nuteisiamas laisvės atėmimu. Ši BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodyta bausmės vykdymo atidėjimo sąlyga yra imperatyvi.

33Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu S. B., P. B. ir A. M. pripažinti kaltais ir nuteisti pagal BK 181 straipsnio 1 dalį areštu devyniasdešimčiai parų. Dėl to nagrinėjamu atveju BK 75 straipsnio taikymo klausimas nuteistiesiems S. B., P. B., A. M. negali būti sprendžiamas.

34Kasatorių A. M., S. B. ir P. B. argumentas, kad jų veikos padarymo metu – 2003 metais, galiojusi BK 75 straipsnio redakcija numatė galimybę taikyti šio straipsnio nuostatas ir atidėti bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam ir arešto bausme, yra nepagrįstas bei atmestinas. Iš teismo konstatuotų bylos aplinkybių matyti, kad nuteistiesiems inkriminuotas nusikaltimas buvo padarytas epizodais 2003 m. pavasario – 2005 m. spalio mėnesio laikotarpiu ir visi tapatūs neteisėti veiksmai sudarė vieną tęstinę nusikalstamą veiką. Nors tam tikri kaltininkų veiksmai iš tiesų buvo padaryti galiojant ankstesnei BK 75 straipsnio redakcijai, kuri leido taikyti bausmės vykdymo atidėjimą asmeniui, nuteistam už apysunkio nusikaltimo padarymą arešto bausme (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija, įsigaliojusi nuo 2003 m. gegužės 1 d.), tačiau tęstinio ar trunkamojo nusikaltimo padarymo atveju nusikaltimo padarymo laikas yra visas laikas, kai asmuo darė baudžiamajame įstatyme numatytas veikas. Dėl to tokiu atveju taikomas įstatymas, galiojęs tuo metu, kai nusikalstama veika buvo pabaigta arba nutraukta (BK 3 straipsnio 1 dalis). Nuteistiesiems inkriminuota veika buvo nutraukta 2005 m. spalio mėnesį, t. y. galiojant BK 75 straipsnio 2004 m. liepos 5 d įstatymo Nr. IX -2314 redakcijai, kuri nenumato galimybės taikyti asmeniui arešto bausmės vykdymo atidėjimą.

35Nustačius aptartą bausmės vykdymo atidėjimo sąlygą bei BK 75 straipsnio taikymo ribas, kurie savaime panaikina galimybę taikyti arešto bausmės vykdymo atidėjimą, nesvarstytini kiti nuteistųjų S. B., P. B. ir A. M. kasacinių skundų argumentai, siejami su BK 75 straipsnio taikymu.

36Dėl BK 76 straipsnio taikymo nuteistajam P. B.

37Kasaciniu skundu P. B. prašo taikyti BK 76 straipsnio nuostatas ir atleisti jį nuo bausmės dėl sunkios nepagydomos ligos. Tačiau toks atleidimas nuo bausmės nėra teismo pareiga. Teismas gali atleisti nuteistąjį nuo bausmės dėl ligos, tačiau ši teisė įgyvendinama tik įvertinus nusikalstamos veikos sunkumą, nuteistojo asmenybę, atsižvelgus į atliktos (jei atlieka bausmę) bausmės dalį, taip pat į sunkios nepagydomos ligos įtaką bausmės atlikimui, tokios ligos gydymo įkalinimo įstaigoje galimybes, poveikį kitiems nuteistiesiems, kartu kalintiems įkalinimo įstaigoje, ir pan. Šio klausimo sprendimui didelę reikšmę turi laikotarpis, kuriuo paaiškėjo sunkios nepagydomos ligos požymiai, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kada tokia liga nuteistasis susirgo ir jeigu šia liga nuteistasis jau sirgo darydamas nusikalstamą veiką, ir ji nesutrukdė jam padaryti šią veiką, susirgimas negali būti pripažintas pagrindu atleisti nuteistąjį nuo bausmės.

38Iš byloje esančių medicininių dokumentų matyti, kad nuteistasis P. B. dėl širdies ligų gydomas nuo 2000 m. gruodžio mėnesio. 2003 m. vasario mėnesį jam nustatyta pagrindinė liga : koronarinė širdies liga, stabili įtampos II klasės krūtinės angina, priekinės nusileidžiančios šakos perkutaninė koronarų intervencija ir stentavimas. Lydinti liga: pirminė arterinė hipertenzija II stadija. Nuo to laiko P. B. sveikatos būklė sekama, 2003 m. vasario 3 d. – 2003 m. vasario 12 d., 2006 m. lapkričio 6 d. – 2006 m. lapkričio 9 d., 2007 m. gegužės 5 d. – 2007 m. gegužės 6 d., 2010 m. gegužės 3 d – 2010 m. gegužės 4 d. jis buvo gydomas ligoninėse, o 2003 m. vasario 13 d., 2003 m. kovo 31 d., 2007 m. rugpjūčio 31 , 2007 m. rugsėjo 10 d., 2008 m. kovo 4 d., 2008 m. lapkričio 26 ., 2009 m. sausio 27 d. lankėsi konsultacinėje poliklinikoje. Laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gegužės 3 d. P. B. ligoninėse dėl širdies ligų, nesigydė.

39Kaip nustatyta bylos medžiaga, nuteistajam P. B. inkriminuota veika buvo padaryta 2003 m. pavasario – 2005 m. spalio mėnesių laikotarpiu, t. y. kai jis jau sirgo jam diagnozuota širdies liga. Nustatyta aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad ši liga P. B. nesutrukdė padaryti inkriminuojamos veikos, todėl ir jo susirgimas negali būti pripažintas pagrindu atleisti jį nuo bausmės dėl ligos (kasacinės nutartys Nr. 2K-95/2010, 2K-92/2010, 2K-69/2009, 2K-496/2008, 2K-438/2008 ).

40Pažymėtina ir tai, kad, siekiant įvertinti nuteistojo P. B. sveikatos būklę bei nustatyti, ar šis dėl savo ligos gali atlikti arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę, apeliacinės instancijos teisme buvo paskirta ir atlikta teismo medicinos ekspertizė. Atlikus ekspertizę konstatuota, kad nors P. B. nustatytos ligos yra sunkios, progresuojančios ir sunkiai gydomos, tačiau neįeina į nepagydomų ligų ir sveikatos būklių, dėl kurių nuteistieji gali būti atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1995 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 969/578. Taip pat nėra pagrindo teigti, kaip kad pagrįstai konstatavo skundžiamoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas, jog bausmės atlikimo vietos medicinos įstaigos bei administracija neturės galimybių suteikti nuteistajam būtino medicininio aptarnavimo bei organizuoti reikiamų specialistų priežiūros ir pagalbos, kuri nuteistajam pagal ligos pobūdį būtina.

41Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nuteistajam P. B. pagrįstai netaikė BK 76 straipsnio nuostatų ir neatleido jo nuo paskirtos arešto bausmės dėl ligos.

42Iš to, kas išdėstyta nutartyje, darytina išvada, kad naikinti ar keisti skundžiamą Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nuosprendį bei Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 2010 m. lapkričio 12 d. nutartį dėl nuteistųjų kasaciniuose skunduose nurodytų motyvų nėra pagrindo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

43Nuteistųjų A. M., S. B., P. B. ir V. V. kasacinius skundus atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei,... 3. gynėjai advokatei Aušrai Ručkienei,... 4. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 5. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 6. A. Ž. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 181... 7. V. V. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir... 8. P. B. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį areštu devyniasdešimčiai parų;... 9. S. B. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį areštu devyniasdešimčiai parų;... 10. A. M. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį areštu devyniasdešimčiai parų.... 11. Iš A. Ž., V. V., P. B., S. B. ir A. M. solidariai priteistas J. S. 20 000 Lt... 12. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 13. Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, nuteistųjų S. B., P. B., A. M. ir V.... 14. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Benedikto Stakausko pranešimą,... 15. ... 16. S. B., P. B., A. M. ir V. V. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų... 17. Kasaciniais skundais nuteistieji A. M., S. B., P. B. ir V. V. prašo... 18. Kasatorių teigimu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir apeliacinės... 19. Kasatoriai A. M. ir V. V. skunduose pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo... 20. Nuteistajam V. V. visiškai nesuprantama, dėl kokių priežasčių kitiems... 21. Kasatoriai P. B., S. B., V. V. ir A. M. skunduose teigia, kad pirmosios... 22. Kasatoriai taip pat nurodo, kad teismai nesilaikė BK 55 straipsnio, pagal... 23. Nuteistieji P. B., S. B. ir A. M. pažymi, kad jų nusikalstamos veikos... 24. Nuteistųjų S. B., P. B., A. M., V. V. kasaciniai skundai atmestini. ... 26. Dėl BK 75 straipsnio taikymo nuteistajam V. V.... 27. Skirdamas nuteistajam V. V. bausmę, pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 28. Taip pat teismai, pripažinę nuteistojo V. V. aktyvų ir pagrindinį jam... 29. Kasatoriaus V. V. argumentas, kad nebuvo apsvarstytas klausimas dėl BK 75... 30. Iš tiesų, pagal BK 75 straipsnį bausmės vykdymas gali būti atidėtas... 31. Dėl BK 75 straipsnio taikymo nuteistiesiems S. B., P. B., A. M. ... 32. Pagal BK 75 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, bausmės vykdymo atidėjimo... 33. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu S. B., P. B. ir A. M. pripažinti... 34. Kasatorių A. M., S. B. ir P. B. argumentas, kad jų veikos padarymo metu –... 35. Nustačius aptartą bausmės vykdymo atidėjimo sąlygą bei BK 75 straipsnio... 36. Dėl BK 76 straipsnio taikymo nuteistajam P. B.... 37. Kasaciniu skundu P. B. prašo taikyti BK 76 straipsnio nuostatas ir atleisti... 38. Iš byloje esančių medicininių dokumentų matyti, kad nuteistasis P. B. dėl... 39. Kaip nustatyta bylos medžiaga, nuteistajam P. B. inkriminuota veika buvo... 40. Pažymėtina ir tai, kad, siekiant įvertinti nuteistojo P. B. sveikatos... 41. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 42. Iš to, kas išdėstyta nutartyje, darytina išvada, kad naikinti ar keisti... 43. Nuteistųjų A. M., S. B., P. B. ir V. V. kasacinius skundus atmesti....