Byla 2K-264/2013
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Piesliako, Aldonos Rakauskienes ir pranešejo Vytauto Greiciaus,

2sekretoriaujant Gražinai Pavlenko,

3dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei,

4nuteistosios gynejui advokatui Alvidui Tamulioniui

5teismo posedyje kasacine tvarka išnagrinejo baudžiamaja byla pagal nuteistosios T. S. ir jos gynejo advokato Alvido Tamulionio kasacinius skundus del Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nuosprendžio.

6Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkricio 21 d. nuosprendžiu T. S. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 260 straipsnio 3 dali (laike, gabeno, perdave E. V. labai dideli kieki narkotiniu medžiagu) laisves atemimu dvylikai metu, pagal BK 260 straipsnio 3 dali (laike prie saves labai dideli kieki narkotiniu ir psichotropiniu medžiagu) laisves atemimu vienuolikai metu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmes subendrintos dalinio sudejimo budu ir galutine subendrinta bausme T. S. paskirta laisves atemimas penkiolikai metu. Vadovaujantis BK 76 straipsnio 1 dalimi, nuteistoji T. S. atleista nuo bausmes atlikimo del sunkios nepagydomos ligos.

7Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir E. V., taciau del jo kasacinis skundas nepaduotas.

8Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. gruodžio 3 d. nuosprendžiu Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkricio 21 d. nuosprendis pakeistas: panaikinta Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkricio 21 d. nuosprendžio dalis del T. S. nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 3 dali už labai didelio kiekio narkotiniu medžiagu laikyma, gabenima ir perdavima E. V. (pirma nusikalstama veika) ir del šios dalies priimtas naujas nuosprendis: T. S. pagal BK 260 straipsnio 3 dali del kaltinimo laikius, gabenus ir perdavus E. V. labai dideli kieki narkotiniu medžiagu (pirma nusikalstama veika) išteisinta, nes neirodyta, kad padaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymiu; panaikinta nuosprendžio dalis, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, T. S. subendrintos bausmes, paskirtos už atskiru nusikaltimu, numatytu BK 260 straipsnio 3 dalyje, padaryma; panaikintas BK 76 straipsnio 1 dalies nuostatu taikymas T. S.; nustatyta, kad už BK 260 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo padaryma, laikant prie saves narkotines ir psichotropines medžiagas, T. S. paskirta vienuolikos metu laisves atemimo bausme turi atlikti pataisos namuose. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

9Teiseju kolegija, išklausiusi teisejo Vytauto Greiciaus pranešima, prokuroro, prašiusio kasacinius skundus atmesti, nuteistosios gynejo, prašiusio kasacinius skundus patenkinti, paaiškinimu,

10n u s t a t e :

11T. S. nuteista už tai, kad iki 2010 m. kovo 18 d. 20 val. prie saves, po liemenele, neteisetai laike polietilenini maišeli su šviesios spalvos milteliais, kuriu mase buvo 43,935 gramo ir kuriu sudetyje buvo 15,797 gramo (36 proc.) narkotines medžiagos – heroino ir 1,608 gramo (3,7 proc.) psichotropines medžiagos – fenobarbitalio, ir polietilenini maišeli su šviesios spalvos milteliais, kuriu mase buvo 0,525 gramo ir kuriu sudetyje buvo 0,248 gramo (47,2 proc.) narkotines medžiagos - heroino bei 0,013 gramo (2,6 proc.) psichotropines medžiagos – fenobarbitalio. Šios medžiagos buvo rastos atliekant T. S. asmens krata Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Žaliakalnio policijos komisariato patalpose, o ji, siekdama išvengti baudžiamosios atsakomybes, bande atsikratyti milteliais, išmesdama juos ant grindu.

12Kasaciniu skundu nuteistoji T. S. prašo panaikinti apeliacines instancijos teismo nuosprendi, nurodydama, kad šis teismas netinkamai pritaike baudžiamaji istatyma, reglamentuojanti atleidima nuo bausmes del ligos (BK 76 straipsnis), todel prieme neteisinga nuosprendi bei paskyre jai neteisinga bausme.

13T. S. teigia, kad jai buvo atlikta teismo medicinos ekspertize, kurios akte nurodoma, jog ji serga daugeliu ligu, o be to ir nepagydoma liga - kepenu ciroze, ir jai butu per sunku atlikti bausme, nes sergant šia liga turi buti laikomasi sveikata tausojancio režimo, tinkamos mitybos, specifinio gydymo ir tinkamos medicinines priežiuros. Pasak kasatores, pirmosios instancijos teismas, remdamasis šios ekspertizes išvadomis, pritaike BK 76 straipsnio 1 dalies nuostatas ir atleido ja nuo laisves atemimo bausmes atlikimo del sunkios nepagydomos ligos. Taciau apeliacines instancijos teismas šia istatymine norma interpretavo neteisingai ir besalygiškai remesi specialistes T. M., dirbancios laisves atemimo vietu ligonineje, nuomone. Nuosprendyje nera nurodyti specialistes T. M. išsilavinimas, darbine patirtis, kokiose istaigose ji dirbo, kvalifikacija, mokslinis laipsnis, einamos pareigos, specializacija ir pan. Kasatore mano, kad specialiste T. M. negali paneigti teismo medicinos ekspertu, turinciu mokslinius laipsnius, išvadu ir formuoti teismo nuomones. Anot kasatores, apeliacines instancijos teismas suklydo, nes prieme sprendima vadovaudamasis vieno specialisto išvada ir taip paneigdamas ekspertu komisijos išvadas.

14Kasaciniu skundu nuteistosios T. S. gynejas prašo panaikinti apeliacines instancijos teismo nuosprendžio dali, kuria panaikintas BK 76 straipsnio 1 dalies nuostatu taikymas, ir del šios dalies palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendi, nes šis teismas tinkamai taike BK 76 straipsnio 1 dalies nuostatas ir pagristai vadovavosi T. S. atliktos teismo medicinos ekspertizes aktu, kuri pasiraše trys medicinos ekspertai ir kuris atitinka reikalavimus keliamus ekspertizes akto formai ir turiniui. Akte konstatuota, kad T. S. serga nepagydoma liga - kepenu ciroze ir todel jai butu per sunku atlikti bausme, nes sergant šia liga turi buti laikomasi sveikata tausojancio režimo, tinkamos mitybos, specifinio gydymo ir tinkamos medicinines priežiuros. Apeliacines instancijos teismas, pasak gynejo, nesivadovavo šiuo dokumentu, kuris yra butinas sprendžiant klausima del asmens atleidimo nuo bausmes 76 straipsnio 1 dalies pagrindu. Pirmosios instancijos teisme ekspertas G. K. parode, kad T. S. diagnozuotos ligos specifinis gydymas yra toks, kad turi buti ribojamas fizinis kruvis, gyvulines kilmes riebalai, druska, baltymai, paskirti šlapima varantys dvieju rušiu vaistai, taip pat vaistai, kad neišsivystytu kraujavimas iš stemples venu ir mažinantys hemopatine encelopatija. Apeliacines instancijos teisme, siekiant nustatyti, ar nuteistoji del savo ligos gali atlikti terminuoto laisves atemimo bausme, buvo apklausta specialiste T. M., dirbanti laisves atemimo vietu ligonineje, kuri parode, kad istaiga, kurioje ji dirba, turi visas galimybes suteikti priežiura sergantiems asmenims, juos tirti, kontroliuoti ir teikti specialu maista. Jeigu ligonio bukle pablogeja, laisves atemimo vietu ligonineje padaromi tyrimai ir nustatoma, kad gydyti toki asmeni jiems yra per sunku, tuomet atliekama ekspertize ir sprendžiamas klausimas del atleidimo nuo tolesnio laisves atemimo bausmes atlikimo. Gynejas mano, kad nebuvo jokio teisinio ar faktinio pagrindo vadovautis specialistes T. M. parodymais, nes ekspertize jau buvo atlikta. Bausmes atlikimas ikalinimo istaigoje, anot gynejo, nera ir negali buti laikytinas tausojanciu režimu, galinciu prisideti prie geresnes asmens sveikatos. Priimant nuosprendi ir apklausiant eksperte turejo buti sprendžiama ir del galimos kitu T. S. ligu itakos ir galimo pablogejimo paciai nukentejusiajai bei aplinkiniams. Gynejo nuomone, apeliacines instancijos teismas netinkamai taike BK nuostatas ir nesivadovavo Nepagydomu ligu ir sveikatos bukliu, del kuriu nuteistieji gali buti atleisti nuo tolesnio laisves atemimo bausmes atlikimo del ligos, sarašu, kuriame nurodyta, jog kepenu ciroze yra laikytina sunkia nepagydoma liga ir tai yra pagrindas atleisti asmeni nuo baudžiamosios atsakomybes.

15Kasatorius teigia, kad apeliacines instancijos teismo nuosprendis del BK 76 straipsnio netaikymo priimtas pažeidus Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalies reikalavima išsamiai ir nešališkai ištirti visas bylos aplinkybes. Šis irodinejimo tvarkos pažeidimas laikytinas esminiu, nes sukliude teismui išsamiai ir nešališkai išnagrineti byla ir priimti teisinga sprendima (BPK 369 straipsnio 3 dalis). Apeliacines instancijos teismas, nagrinedamas byla, fragmentiškai tyre ir vertino ivykio aplinkybes, neivertino bylos duomenu ju patikimumo aspektu. Pagrindas taikyti BK 76 straipsni nuteistajai T. S. buvo ekspertizes aktas, kuris laikytinas pagrindiniu irodymu sprendžiant asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybes klausima. Tuo tarpu apeliacines instancijos teismas nepagristai nesivadovavo ekspertizes aktu, taciau Laisves atemimo vietu ligonines darbuotojos paaiškinima laike svarbesniu irodymu už teismo medicinos ekspertizes akta, nors neaišku, ar ji turi kompetencija vertinti asmens sveikata net neapžiurejus paciento ir priimti sprendimus del jo ateities. Bendrojo pobudžio informacija apie kaliniu gydymo ypatumus nera laikytina pagrindu naikinti teiseta ir pagrista pirmosios instancijos teismo nuosprendi. Apeliacines instancijos teismas, nesiimdamas jokiu priemoniu keliamoms abejonems pašalinti, neatliko išsamaus ir nešališko irodymu, pagrindžianciu prašyma atleisti T. S. nuo bausmes del ligos, vertinimo. Nuteistajai paskirta ypac griežta bausme, todel neatleidus jos nuo bausmes ji praktiškai neturetu galimybiu gydytis ir išgyventi, taip butu pažeidžiamos pagrindines jos teises - teise i gyvybe ir teise i sveikata.

16Gynejas mano, jog apeliacines instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamos praktikos baudžiamosiose bylose taikant BK 76 straipsnio 1 dalies nuostatas ir tai galejo tureti itakos neteiseto ir neteisingo teismo sprendimo priemimui. Spresdamas klausima, ar yra pagrindas atleisti nuteistaji nuo bausmes del ligos, teismas turi ivertinti nusikalstamos veikos sunkuma, nuteistojo asmenybe, sunkios nepagydomos ligos itaka bausmes atlikimui, tokios ligos gydymo galimybes ikalinimo istaigoje, nepagydomos ligos požymiu paaiškejimo laika (kasacine nutartis Nr. 2K-585/2010). Ivertinus visas bylos aplinkybes, atleidžiamas nuo bausmes del ligos paprastai gali buti tik nuteistasis, kuris del sveikatos bukles negaletu iprasta tvarka atlikti bausmes, bausme nebutu igyvendinami jai keliami tikslai, bausmes atlikimas butu panašus i kankinima ir žmogaus orumo žeminima, bausmes atlikimo metu nuteistajam nebutu suteikiama tinkama medicinos pagalba ir butina priežiura (kasacine nutartis Nr. 2K-477/2006). Pasak gynejo, akivaizdu, jog del itin sunkiu ir komplikuotu ligu visumos T. S., atlikdama bausme ikalinimo istaigoje, patirtu ypac didelius nepatogumus, jos ligos galetu komplikuotis, o esant sveikatos pablogejimui, transportavimas i Santariškiu ligonine gali buti pavojingas nukentejusiosios sveikatai ar net gyvybei del laiku nesuteiktos tinkamos medicinos pagalbos ir butinos priežiuros. Apeliacines instancijos teismas neivertino, kad nuteistosios T. S. padaryta veika nesukele jokiu neigiamu padariniu, kad ji ankšciau neteista, jos asmenybe nera neigiama, taip pat neivertino ligu, kuriomis serga T. S., gydymo galimybiu ir del šiu ligu galimu pasekmiu kitiems nuteistiesiems.

17Kasaciniai skundai atmestini.

18Del BK 76 straipsnio taikymo

19BK 76 straipsnis reglamentuoja atleidima nuo bausmes del ligos. Atsižvelgiant i tai, kad asmuo pagal BK 76 straipsnio 1 dali gali buti atleidžiamas nuo bausmes del ligos esant šioje dalyje nurodytu salygu visumai: nusikalstama veika padares asmuo iki nuosprendžio priemimo suserga sunkia nepagydoma liga ir del šios ligos jam butu per sunku atlikti bausme, teismai vertina medicinini (sunkios nepagydomos ligos) ir nuteistojo galimybes, atsižvelgiant i nustatytos ligos pobudi ir bausmes atlikimo salygas, atlikti paskirtaja bausme kriterijus. Nuteistojo liga turi buti konstatuota ir patvirtinta sveikatos priežiuros istaigos pažyma arba ekspertu komisijos išvada ir itraukta i Nepagydomu ligu ir sveikatos bukliu, del kuriu nuteistieji gali buti atleisti nuo tolesnio laisves atemimo bausmes atlikimo saraša, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995 m. lapkricio 2 d. isakymu Nr. 969/578. Atleidžiant nuteistaji nuo bausmes del ligos, teismas turi nustatyti, kad bausmes atlikimas del nuteistojo ligos pobudžio yra negalimas.

20Sprendžiant klausima del nuteistojo atleidimo nuo bausmes atlikimo komentuojamo straipsnio 1 dalies pagrindu, reikšmes turi laikotarpis, kurio metu paaiškejo sunkios nepagydomos ligos požymiai. Pagal teismu praktika, jeigu tokia liga nuteistasis jau sirgo darydamas nusikalstama veika ir tai nesutrukde jam tokia veika padaryti, susirgimas negali buti pripažintas pagrindu atleisti nuteistaji nuo bausmes (kasacines nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-160/2012, 2K-497/2012, 2K-315/2011, 2K-212/2011).

21Priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, apeliacines instancijos teismas, patikrines pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalies del BK 76 straipsnio 1 dalies nuostatu taikymo T. S. teisinguma, atlikes irodymu tyrima, iš naujo ivertines bylos irodymus ir konstataves, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taike baudžiamaji istatyma, pagristai pakeite pirmosios instancijos teismo nuosprendi ir panaikino BK 76 straipsnio 1 dalies nuostatu taikyma T. S..

22Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsejo 30 d. teisiamojo posedžio protokolo, teisme apklaustas specialistas G. K. parode, kad pagrinda T. S. diagnozuoti kepenu ciroze dave išrašas iš II ligonines, kur 2008 m. birželio 3 d. buvo atlikta pilvo echoskopija, taciau pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis 2011 m. gegužes 17 d. Ekspertizes akto išvados, kurioje konstatuota, kad T. S. serga kepenu ciroze ir ši liga atitinka Nepagydomu ligu ir sveikatos bukliu, del kuriu nuteistieji gali buti atleisti nuo tolesnio laisves atemimo bausmes atlikimo, saraša, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995 m. lapkricio 2 d. isakymu Nr. 969/578 ir todel jai butu per sunku atlikti bausme, nes sergant šia liga turi buti laikomasi sveikata tausojancio režimo, tinkamos mitybos, specifinio gydymo ir tinkamos medicinines priežiuros, data, padare išvada, kad darydama nusikaltimus kaltinamoji šia liga nesirgo. Apeliacines instancijos teismas irodymu tyrimo metu tyre bei vertino pirmosios instancijos teisme eksperto G. K. duotus parodymus, padare pagrista išvada, kad T. S. 2010 m. kovo 18 d. darydama nusikalstama veika` jau sirgo, jai diagnozuota liga ir tai nesutrukde jai padaryti nusikaltima, todel jos susirgimas negali buti pripažintas pagrindu atleisti nuteistaja nuo bausmes del ligos.

23Siekiant nustatyti, ar T. S. del savo ligos gali atlikti terminuoto laisves atemimo bausme, apeliacines instancijos teismas apklause specialiste T. M., dirbancia laisves atemimo vietos ligonineje Vidaus ligu skyriaus vedeja, kuri kompetentingai paaiškino, kad bausmes atlikimo vietos medicinos istaigos ir administracija turi visas butinas salygas ir priemones suteikti nuteistajai pagal jos liga butina priežiura ir medicinini aptarnavima. Taigi, byloje nenustatyta, kad nuteistoji negali atlikti bausmes del ligos pobudžio ir del paskirtos bausmes ypatumu, t. y. esant tokioms salygoms neimanomas bausmes paskirties realizavimas (BK 41 straipsnio 2 dalis).

24Teismai, spresdami atleidimo nuo bausmes del ligos klausima, atsižvelgia ir i padarytos nusikalstamos veikos sunkuma, nuteistojo asmenybe. Šias aplinkybes abieju instanciju teismai ivertinio tinkamai, t. y. kad T. S. padare labai sunku nusikaltima, nusikalto veikdama tiesiogine tycia, atsižvelge i T. S. neigiama asmenybe: teisiama ketvirta karta, bausta administracine tvarka, nedirba.

25Apeliacines instancijos teismas BK 76 straipsnio taikymui teisiškai reikšmingu aplinkybiu visuma ištyre ir ivertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatu, reglamentuojanciu irodymu vertinimo taisykles, teismo išvados del BK 76 straipsnio nuostatu taikymo nuteistajai T. S. negalimumo yra motyvuotos ir teisingos.

26Nepagristas nuteistosios gynejo kasacinio skundo argumentas, kad T. S. padaryta veika nesukele jokiu neigiamu padariniu, nes narkotikai kelia didele gresme ne tik vienai valstybei, bet, kaip buvo pabrežta Jungtiniu Tautu Organizacijos konvencijoje, narkotiku padariniai pražutingi visoms tautoms. Narkotiku kontrolei ir narkomanijos prevencijai visos valstybes skiria ypatinga demesi. Kovos su neteiseta narkotiku apyvarta Tarptautines narkotiku politikos reikalavimai nustatyti Jungtiniu Tautu Organizacijos konvencijose del narkotiniu ir psichotropiniu medžiagu kontroles bei kovos su neteiseta ju apyvarta (1961, 1971, 1988 m.). Šiu konvenciju reikalavimais vadovaujasi visos šalys, tarptautines organizacijos. Išvardytos konvencijos, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalimi, yra Lietuvos Respublikos istatymu sudedamoji dalis.

27Naikinti ar keisti skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. gruodžio 3 d. nuosprendi del nuteistosios ir jos gynejo kasaciniuose skunduose nurodytu motyvu nera pagrindo.

28Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Nuteistosios T. S. ir jos gynejo advokato Alvido Tamulionio kasacinius skundus atmesti.

1. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. sekretoriaujant Gražinai Pavlenko,... 3. dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei,... 4. nuteistosios gynejui advokatui Alvidui Tamulioniui... 5. teismo posedyje kasacine tvarka išnagrinejo baudžiamaja byla pagal... 6. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkricio 21 d. nuosprendžiu 7. Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir E. V., taciau del jo... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012... 9. Teiseju kolegija, išklausiusi teisejo Vytauto Greiciaus pranešima, prokuroro,... 10. n u s t a t e :... 11. T. S. nuteista už tai, kad iki 2010 m. kovo 18 d. 20 val.... 12. Kasaciniu skundu nuteistoji T. S. prašo panaikinti... 13. T. S. teigia, kad jai buvo atlikta teismo medicinos... 14. Kasaciniu skundu nuteistosios T. S. gynejas prašo... 15. Kasatorius teigia, kad apeliacines instancijos teismo nuosprendis del BK 76... 16. Gynejas mano, jog apeliacines instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos... 17. Kasaciniai skundai atmestini.... 18. Del BK 76 straipsnio taikymo... 19. BK 76 straipsnis reglamentuoja atleidima nuo bausmes del ligos. Atsižvelgiant... 20. Sprendžiant klausima del nuteistojo atleidimo nuo bausmes atlikimo... 21. Priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, apeliacines instancijos teismas,... 22. Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsejo 30 d. teisiamojo... 23. Siekiant nustatyti, ar T. S. del savo ligos gali atlikti... 24. Teismai, spresdami atleidimo nuo bausmes del ligos klausima, atsižvelgia ir i... 25. Apeliacines instancijos teismas BK 76 straipsnio taikymui teisiškai... 26. Nepagristas nuteistosios gynejo kasacinio skundo argumentas, kad 27. Naikinti ar keisti skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamuju bylu... 28. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 29. Nuteistosios T. S. ir jos gynejo advokato Alvido...