Byla 2-1526/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankrotų administravimo grupė“, uždarosios akcinės bendrovės „Juodasis alksnis“ bankroto byloje, tretieji asmenys R. J., akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „CREDIT ISCO“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „CREDIT ISCO“ ir R. J. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankrotų administravimo grupė“, uždarosios akcinės bendrovės „Juodasis alksnis“ bankroto byloje, tretieji asmenys R. J., akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „CREDIT ISCO“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB “Juodasis alksnis” administracijos vadovas A. K. pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Juodasis alksnis“. Įmonės administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Pareiškėjas A. K. atsiliepdamas į trečiojo asmens R. J. prašymą dėl administratoriaus kandidatūros nurodė, kad nesutinka su jo siūlymu įmonės administratoriumi paskirti UAB „Atenergo“. R. J. turi 50 % UAB „Juodasis alksnis“ akcijų ir galėjo daryti įtaką įmonės valdymo organų priimamiems sprendimams, jis nesąžiningai naudojosi tokia savo padėtimi tikslu proteguoti UAB „Toruva“, kuriai pats vadovauja ir valdo 50% jos akcijų. UAB „Toruva“ vykdo analogišką UAB „Juodasis alksnis“ veiklą ir R. J. kaip akcininkas reikalavo pateikti jam komercinę vertę turinčią informaciją apie atsakovo UAB „Juodasis alksnis“ vykdomą veiklą – tiekėjus, kainodarą ir pan. UAB „Toruva“ veikla supanašėjo su atsakovo UAB „Juodasis alksnis“ vykdoma veikla: tie patys tiekėjai, analogiškos prekės, analogiškas prekybos tinklas ir pan. Tarp UAB „Toruva“ ir atsakovo UAB „Juodasis alksnis“ R. J. iniciatyva buvo sudarytos išimtinai UAB „Toruva“ naudingos sutartys, pagal kurias UAB „Toruva“ yra skolinga atsakovui UAB „Juodasis alksnis“ 571720,67 Lt sumą, kuri susidarė dėl R. J. spaudimo nenutraukti sutarčių ir nesiimti priverstinio skolos išieškojimo. UAB „Toruva“ yra didžiausias UAB „Juodasis alksnis“ debitorius, o UAB „Juodasis alksnis“ didžiausias UAB „Toruva“ kreditorius. Dėl to trečiasis asmuo R. J. akivaizdžiai veikia prieš atsakovo UAB „Juodasis alksnis“ interesus. Iškėlus bankroto bylą, administratorius privalės atstovauti atsakovą UAB „Juodasis alksnis“ santykiuose su UAB „Toruva“. Trečiasis asmuo R. J. veikė prieš atsakovo UAB „Juodasis alksnis“ interesus, padarydamas atsakovui žalos bei įtakodamas kritinės atsakovo finansinės situacijos atsiradimą. Pareiškėjas A. K. teigia, kad yra pagrįstų abejonių dėl UAB „Atenergo“ gebėjimo tinkamai atlikti pareigas bankrutuojančiai įmonei ir jos kreditoriams santykiuose su R. J. ar jo vadovaujama UAB „Toruva“, nes būtent R. J. UAB „Atenergo“ siūlo skirti UAB „Juodasis alksnis“ administratoriumi.

5Trečiasis asmuo R. J. prašyme nurodė, kad jis yra ne tik UAB „Juodasis alksnis“ akcininkas, bet ir kreditorius, nes UAB „Juodasis alksnis“ yra suteikęs 40 000 Lt paskolą, kuri nėra grąžinta, nors terminas buvo iki 2010 m. gruodžio 31 d. Jis prašo iškelti bankroto bylą UAB „Juodasis alksnis“, administratoriumi paskirti UAB „Atenegro“. Nurodo, kad ši įmonė turi didelę patirtį administruojant bankrutuojančias bendroves, turi filialą Kauno mieste, tinkamai užtikrins skaidrią bankroto procedūrą, o tai, kad šiuo metu nėra perkrauta bankroto administravimo darbu ir bylomis įrodo, kad šis administratorius sugebės tinkamai ir laiku atlikti visas pareigas, skirti tam pakankamai laiko ir dėmesio bei greičiau ir mažesniais kaštais atlikti bankroto procedūrą.

6Trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“, kuri turi pakankamai patirties ir kompetencijos administruoti įvairių rūšių įmonių bankrotus ir sugeba užtikrinti sklandų, skaidrų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, tinkamai atstovaujant tiek kreditorių, tiek įmonės savininkų interesus.

7Trečiasis asmuo UAB „CREDIT ISCO“ prašė iškelti bankroto bylą UAB „Juodasis alksnis“, administratoriumi paskirti UAB „Ekvalda“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi UAB „Juodasis alksnis“ iškėlė bankroto bylą, UAB „Juodasis alksnis“ administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus dėl blogėjančios įmonės finansinės padėties ir įvertinęs aplinkybę, kad atsakovas UAB „Juodasis alksnis“ pranešė kreditoriui AB DNB bankas, kad negali vykdyti savo įsipareigojimų, padarė išvadą, kad atsakovui UAB „Juodasis alksnis“ iškeltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktu pagrindu. Teismas pažymėjo, jog tolimesnė įmonės veikla yra neįmanoma esant nesutarimams tarp akcininkų, kurie turi po 50 procentų akcijų, nes nėra galimybės priiminėti sprendimus dėl įmonės veiklos.

10Teismas nurodė, kad įmonės administratoriumi prašoma paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“, UAB „Atenergo“, UAB „Evalda“. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Juodasis alksnis“ administratoriumi paskirtina UAB „Bankrotų administravimo grupė“, kuri pasiūlyta pirma ir kurios kandidatūra atitinka įstatymo reikalavimus, suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „CREDIT ISCO“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties dalį, kuria UAB „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Bankrotų administravimo grupė“, ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ekvalda“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Paskirtasis bankroto administratorius nesugebės tinkamai, nešališkai ir profesionaliai užtikrinti UAB „Juodasis alksnis“ bankroto procedūrų. Šiuo metu jis vykdo 34 bankroto procedūras, o šioje įmonėje dirba 4 administratoriai, t.y. administratoriui vidutiniškai tenka po 8,5 bankroto procesų. Tačiau įvertinus tai, jog kiekvienas iš UAB “Bankrotų administravimo grupė” dirbančių administratorių dar ir savarankiškai vykdo bankroto procedūras, jų užimtumas yra dar didesnis. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atlieka labai ilgą laiką dalį vykdomų bankroto procedūrų (kai kurios vykdomos dar nuo 2008 metų), kas sustiprina abejones dėl galimybės tinkamai, pagal įstatymo reikalavimus vykdyti bankroto procedūras.
  2. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ar joje dirbantys administratoriai gali turėti sąsajų su UAB „Juodasis alksnis“ kreditoriais/debitoriais, kadangi administruoja daug įmonių Kauno regione. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo.

13Atskiruoju skundu trečiasis asmuo R. J. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties dalį, kuria UAB „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Bankrotų administravimo grupė“, ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Atenergo“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra neteisėta, prieštaraujanti protingumo, ekonomiškumo, operatyvumo ir teisingumo principams, todėl yra keistina, paskiriant UAB „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi UAB „Atenergo”.

152. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, visiškai neatsižvelgė į tai, kad šią kandidatūrą pasiūlė įmonės vadovas ir akcininkas, turintis 50 procentų akcijų, kuris vadovavo įmonės veiklai ir priiminėjo įmonei nenaudingus sprendimus. Pagal teismų praktiką aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai.

16Pareiškėjas A. K. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų UAB „CREDIT ISCO“ ir R. J. atskiruosius skundus. Nurodė, kad su skundais nesutinka. B

17Vien ta aplinkybė, jog administratorių pasiūlė įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojamas bankroto procesas, vadovas ir akcininkas pati savaime nesudaro pagrindo abejoti pasiūlyto administratoriaus patikimumu ar kad pasiūlytas administratorius bus šališkas vien šio akcininko interesų atžvilgiu. Skirti atsakovo administratoriumi UAB „Bankrotų administravimo grupė“ palaikė ir atsakovo UAB „Juodasis alksnis“ didžiausias kreditorius AB DNB bankas. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, kad skiriant administratorių, yra atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę, kadangi yra itin svarbu, kad vykdant bankroto procedūrą administratorius ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo. Taigi, didžiausios bankrutuojančios įmonės kreditoriaus pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą. Apeliantai neįrodė, kad UAB „Ekvalda” ar UAB „Atenergo” geriau administruos atsakovą UAB „Juodasis alksnis“. UAB „Bankrotų administravimo grupė” yra ilgiausiai veikianti įmonė lyginant su UAB „Ekvalda” ir UAB „Atenergo”. Nors UAB „Ekvalda” užimtumas ir yra mažiausias, tačiau ši įmonė yra trumpiausiai veikianti bei turinti mažiausią patirtį.

    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirieji skundai netenkintini, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotų administravimo grupė“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

21Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų, jo sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų gynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

22Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sutiko administruoti atsakovą (t.1,b.l.34), Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šio bankroto administratoriaus skyrimui (t.1,b.l.39). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ buvo paskirtas UAB „Juodasis alksnis“ administratoriumi nepažeidžiant ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų draudimų.

23Apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, jos neteisėtumą ir nepagrįstumą argumentuoja iš esmės tuo, kad šis administratorius gali būti šališkas, kad didelis bankroto bylų administravimo skaičius, apeliantų nuomone, leidžia abejoti dėl galimybės tinkamai vykdyti bankroto procedūras.

24Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010).

25Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013, 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

26Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis konstatuoja, jog apeliantai nepateikė objektyvių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad paskirtas UAB „Juodasis alksnis“ bankroto administratorius gali būti šališkas, negali tinkamai atlikti savo pareigų dėl didelio darbo krūvio ar kitų aplinkybių, todėl sprendžia, kad nėra pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutartimi paskirtą bankroto administratorių.

27Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nekonstatavus pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių, vėlesnėje bankroto proceso stadijoje bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

28Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto administratoriaus paskyrimą, ir pirmosios instancijos teismo išvados dėl administratoriaus skyrimo yra pagrįstos.

29Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirieji skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o atskiraisiais skundais skundžiama Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties dalis paliktina nepakeista.

30Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties dalį, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Bankrotų administravimo grupė“ paskirta atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Juodasis alksnis“ bankroto administratoriumi, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB “Juodasis alksnis” administracijos vadovas A. K. pateikė... 5. Trečiasis asmuo R. J. prašyme nurodė, kad jis yra ne tik UAB „Juodasis... 6. Trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo įmonės administratoriumi paskirti UAB... 7. Trečiasis asmuo UAB „CREDIT ISCO“ prašė iškelti bankroto bylą UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi UAB „Juodasis... 10. Teismas nurodė, kad įmonės administratoriumi prašoma paskirti UAB... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „CREDIT ISCO“ prašo panaikinti... 13. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo R. J. prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl administratoriaus... 15. 2. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių,... 16. Pareiškėjas A. K. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų UAB „CREDIT... 17. Vien ta aplinkybė, jog administratorių pasiūlė įmonės, kurios atžvilgiu... 18. Atskirieji skundai netenkintini, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d.... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 20. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą įmonės administratorius – tai... 21. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 22. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Bankrotų administravimo... 23. Apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl... 24. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris... 25. Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir... 26. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis konstatuoja, jog... 27. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nekonstatavus pagrindo keisti paskirtą... 28. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas... 29. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 30. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties dalį, kuria uždaroji...