Byla ATP-504-332/2015
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-12 nutarties, kuria administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, pradėta M. R. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Lietuvos Respublikos ATPK) 50 straipsnį (2 veikos), nutraukta

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados (toliau Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK VPS CPN) apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-12 nutarties, kuria administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, pradėta M. R. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Lietuvos Respublikos ATPK) 50 straipsnį (2 veikos), nutraukta,

Nustatė

3Šiaulių apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus postinė 2015-08-21 surašė M. R. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2015-06-30 17.00 val. ( - ) g. ( - ), sukčiavimo būdu pasisavino iš V. P., gim. ( - ), 100 Eur už buto nuomą, ( - ), tačiau buto neišnuomojo ir pinigų negrąžino. Šia veika M. R. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str.

4Be to, Šiaulių apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus specialistas 2015-08-21 surašė M. R. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2015-07-10 15.00 val. ( - ), sukčiavimo būdu pasisavino iš A. E., gim. ( - ), 100 Eur už buto nuomą, ( - ), tačiau buto neišnuomojo ir pinigų negrąžino. Šia veika M. R. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str.

5Šiaulių apylinkės teismas, nustatęs, kad M. R. veiksmai turėtų būti kvalifikuojami ne kaip administraciniai teisės pažeidimai, o kaip nusikalstama veika, 2015-10-12 nutartimi administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, pradėtą M. R. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 str. (2 veikos), nutraukė.

6Apeliaciniu skundu Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK VPS CPN prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-12 nutartį ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme.

7Apeliaciniame skunde Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK VPS CPN nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-12 nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Apelianto teigimu, Lietuvos Respublikos ATPK 50 str. numatyta atsakomybė už smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, kai nėra Lietuvos Respublikos BK 178, 182, 183, 184 str. numatytų sunkinančių aplinkybių. Turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 3 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos. Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK VPS CPN nuomone,

8M. R. įvykdė du teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos ATPK 50 str., nes abiem atvejais pagrobė turto po 100 eurų.

9Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK VPS CPN teigia, kad 2015-03-20 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-107-746/2015 pasisakė, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog tęstinė nusikalstama veika – tai veika, susidedanti iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolusių veiksmų, padarytų tokiu pat būdu, tokiomis pat aplinkybėmis, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius, tačiau visus juos sieja vieninga tyčia dėl to paties objekto, dalyko. Nusikaltimų nuosavybei bylose svetimo turto pagrobimas pripažįstamas tęstine nusikalstama veika esant vieningai tyčiai, nevienkartiniam neteisėtam svetimo turto grobimui iš vieno ir to paties šaltinio (vieno savininko), tam pačiam veikų padarymo būdui ir nedideliam laiko tarpui tarp atskirų veikų. Tas pats pagrobimo būdas, nedidelis laiko tarpas tarp grobimų, ta pati ar greta esanti turto vieta ir pan. – nėra esminiai pripažįstant nusikalstamą veiką tęstiniu nusikaltimu. Nusikalstamų veikų pripažinimą tęstine veika paprastai lemia žalos padarymas tam pačiam nukentėjusiajam, vieningos tyčios buvimas, t. y. konstatavimas, kad kaltininko tyčia susiformavusi visai nusikalstamai veikai, o ne atskiriems nusikaltimams, esantiems iš esmės tos pačios veikos sudėtinėmis dalimis, ir siekiama vieno rezultato (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008, 2K-P-412/2007, 2K-84/2011, 2K-269/2011, 2K-77/2013, 2K-90/2013, 2K-128/2013, 2K-438/2013, 2K-535/2013). Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju M. R. padarė žalos skirtingiems nukentėjusiesiems, todėl jo veiksmai buvo teisingai kvalifikuoti kaip administraciniai teisės pažeidimai.

10Apeliacinis skundas tenkintinas.

11Išnagrinėjęs Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK VPS CPN apeliacinį skundą, skundžiamą Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-12 nutartį, išanalizavęs administracinio teisės pažeidimo byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-12 nutartis nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta pažeidžiant Lietuvos Respublikos ATPK normų reikalavimų.

12Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad remiantis Lietuvos Respublikos ATPK 248, 257, 284 straipsnių nuostatomis, byloje priimtas procesinis sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu tik tuomet, kai visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinamos bei įvertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės. Šių procesinės teisės normų reikalavimų nesilaikymas yra esminis procesinių normų pažeidimas, kuriam esant teismo priimtas procesinis sprendimas gali būti pripažintas nepagrįstu ir panaikintas (Administracinių teismų praktika 1. P. 305, Administracinių teismų praktika Nr. 7, P. 259). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad apylinkės teismas skundžiamą nutartį priėmė nevisapusiškai ištyręs ir įvertinęs visas bylai reikšmingas aplinkybes.

13Apylinkės teismas, išanalizavęs teismui pateiktą administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą, padarė išvadą, kad M. R. veiksmai, dėl kurių jam 2015-08-21 buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, turėtų būti kvalifikuojami ne kaip administraciniai teisės pažeidimai, o kaip nusikalstama veika, todėl administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukė (Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 1 p.). Tačiau aukštesnysis teismas, įvertinęs apylinkės teismo motyvus, kuriais remiantis administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, pradėta M. R. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 str. (2 veikos), nutraukta, konstatuoja, jog skundžiama apylinkės teismo nutartis yra nemotyvuota, nenurodyti jokie administracinio teisės pažeidimo bylos duomenys, kuriais grindžiamos teismo išvados bei argumentai, kuriais remdamasis teismas padarė išvadą, kad M. R. veiksmai, dėl kurių jam 2015-08-21 buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, turėtų būti kvalifikuojami ne kaip administraciniai teisės pažeidimai, o kaip nusikalstama veika. Įvertinus paminėtas aplinkybes, skundžiamas apylinkės teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-12 nutartis naikintina, o administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Pažymėtina, kad iš naujo sprendžiant klausimą dėl M. R. veiksmų kvalifikavimo, turi būti atsižvelgiama į visus administracinio teisės pažeidimo byloje esančius duomenis ir aplinkybes, reikšmingas M. R. veiksmų kvalifikavimui, bei vadovaujamasi teismų praktika (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-433/2012, 2K-107-746/2015, 2K-59/2015, 2K–444–699/2015).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

15panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-12 nutartį ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti šiame teisme.

16Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai