Byla 1-130-271/2016
Dėl UAB „Contra ACT” pardavimo ir įsipareigojimų perleidimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant Gražinai Osinskajai, dalyvaujant prokurorui Ryčiui Ivanauskui, kaltinamajam P. L., jo gynėjai advokatei Irenai Vaitiekaitienei, kaltinamajam N. K., jo gynėjui advokatui Mindaugui Kazlauskui, kaltinamajam R. B., jo gynėjai advokatei Zitai Vizbarienei, civiliniam ieškovui A. S. IĮ „Temidės žiedas“ savininkui, nukentėjusiajam A. S. (2015-10-05 teisiamajame posėdyje), civilinio ieškovo UAB „Novalda“ atstovui advokatui A. U., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2P.L., asmens kodas ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d., 300 str. 3 d., 222 str.1 d.,

4N.K., asmens kodas ( - ), neteistas,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir 300 str. 3 d.,

6R.B., asmens kodas ( - ), neteistas,

7kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir 300 str. 3 d.,

Nustatė

8Kaltinamasis P. L. pagamino (pasirašė) UAB „Contra ACT“ 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą, kurį neva pasirašė naujasis akcininkas, Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., jame nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 % UAB „Contra ACT” akcijų, nuo 2008-06-27 atleidžia UAB „Contra ACT“ direktorių P. L. iš užimamų pareigų, iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti A. S. visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės antspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir nuo 2008-06-27 skiria A. S. UAB „Contra ACT” direktoriumi bei šį dokumentą vėliau 2011 m. rugpjūčio 30 d. panaudojo civilinėje byloje Nr. 2-6690-881/2011 (Vilniaus apygardos teismas);

9jis gi, tęsdamas savo veiksmus, žinodamas, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir neperims UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentų, pagamino 2008-06-27 UAB „Contra ACT” dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, pasirašė jame įrašydamas žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kad įmonės direktorius P. L. perdavė, o savininkas A. S. priėmė UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentus: žiniaraščius 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., išrašytas sąskaitas-faktūras 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., ataskaitas bei deklaracijas Vilniaus apskrities VMI, ataskaitas bei kitas SD formas Vilniaus VSDFV, kasos knygą, sutartis su tiekėjais ir pirkėjais, buhalterinę apskaitą kompiuterinėje laikmenoje, įmonės pažymėjimą ir antspaudą, banko generatorių ir čekių knygelę už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. birželio mėnesio, taip sudarant tariamai teisėtą UAB „Contra ACT” dokumentų, taip pat įsipareigojimų perleidimo A. S. įvaizdį ir tokiu būdu sąmoningai suklaidindamas įmonės kreditorius dėl UAB „Contra ACT” pardavimo ir įsipareigojimų perleidimo.

10Kaltinamasis P. L. apgaulingai tvarkė UAB „Contra ACT“ buhalterinę apskaitą, o būtent:

11būdamas UAB ,,Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, registruotos A. Goštauto g. 8, Vilniuje direktoriumi, vadovaujantis 2001-11-06 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio 1 dalies nuostata - apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, to paties straipsnio 2 dalies nuostata – patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų, be to, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-02-22 įsakymo Nr. 13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“ nuostatomis, kad uždarosios akcinės bendrovės privalo visus buhalterinius apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti 10 metų, numatydamas, jog, paslėpus UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentus bus trukdoma nustatyti UAB ,,Contra ACT” veiklą, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydį ir struktūrą, ir to siekdamas, žinodamas, kad UAB „Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti nebus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, kompiuterinės technikos pagalba pagaminęs žinomai netikrus dokumentus – 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, pagal kurį Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. nuo 2008-06-27 atleidžia UAB „Contra ACT“ direktorių P. L. iš užimamų pareigų ir iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti A. S. visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės antspaudą, daiktus, įrengimus, bei pagaminęs netikrą 2008-06-27 UAB „Contra ACT” dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, kuriame įrašė žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kad buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti A. S., tačiau šių dokumentų neperdavė, taip sudarė tariamai teisėtą UAB ,,Contra ACT“ dokumentų perleidimo A. S. įvaizdį, tokiu būdu tyčia paslėpė UAB ,,Contra ACT“ visus buhalterinės apskaitos dokumentus, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Contra ACT“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. birželio mėnesio.

12Taip pat P. L. buvo kaltinamas ir tuo, kad laikotarpiu nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2011 m. rugpjūčio 22 d., tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. B. ir N. K. kompiuterinės technikos pagalba pagamino bei panaudojo tikrovės neatitinkančius, netikrus dokumentus, o būtent:

13- parengė ir atspausdino 2008-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_0552_A, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 118 000 Lt (34175,16 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

14- parengė ir atspausdino 2008-03-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00563, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 177 000 Lt (51262,74 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

15- parengė ir atspausdino 2008-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00584, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 35 400 Lt (10252,54 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

16- pats būdamas UAB „Contra ACT“ direktoriumi parengė ir atspausdino 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią pasirašė įmonės akcininkai R. B. ir N. K., joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pardavėjai UAB „Contra ACT” akcininkai R. B. ir N. K. perleidžia pirkėjui A. S. 100 % įmonės akcijų už 10 000 Lt (2896, 20 Eurų) (po 5 000 Lt arba 1448,10 Eur kiekvienam pardavėjui), pirkėjas sumoka pirkimo kainą pardavėjams grynais pinigais sutarties pasirašymo dieną.

17Jis gi buvo kaltinamas (pagal valstybinio kaltintojo pakeistą kaltinimą) ir tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. B. ir N. K. apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės UAB „Contra ACT“ naudai, tuo padarydami didelę turtinę žalą tokiomis aplinkybėmis:

18jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ,,Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, įregistruotos Vilniuje, A. Goštauto g. 8, direktoriumi, veikė bendrininkų grupėje su įmonės akcininkais R. B. ir N. K., turėdami vieningą tikslą apgaule išvengti didelės vertės turtinės prievolės UAB „Contra ACT“ kreditoriams, žinodami apie įmonės įsiskolinimus - įmonės skola 2008-05-07 dienai ir 2013-10-28 dienai BUAB „Faber baldai“ sudarė 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), skola UAB „Novalda“ 2008-05-07 ir 2013-10-28 dienai buvo 22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), skola UAB „Grulė“ (nuo 2010-10-13 reikalavimo teisių perleidimas A. S. IĮ „Temidės žiedas“) 2008-05-07 dienai buvo 196 227, 34 Lt (56 831, 37 Eur), o 2013-10-28 dienai skola pastarajai įmonei sudarė 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) ir siekdami išvengti UAB „Contra ACT“ prievolių kreditoriams vykdymo, tyčia, apgaule, sukūrė fiktyvų UAB „Contra ACT“ akcijų bei valdymo perdavimą kitiems, nieko apie tai nežinantiems asmenims, o būtent, žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neįgyja ir neįgis UAB ,,Contra ACT” akcijų, ir ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu, nenustatytoje vietoje kompiuterinės technikos pagalba sudarydami tikrovės neatitinkančius, netikrus dokumentus, kuriais remiantis įforminti fiktyvūs (neįvykę) sandoriai:

19-2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pardavėjai UAB „Contra ACT” akcininkai R. B. ir N. K. perleidžia pirkėjui A. S. 100 % įmonės akcijų už 10 000 Lt (2896, 20 Eur) (po 5 000 Lt (1448, 1 Eur) kiekvienam pardavėjui), pirkėjas sumoka pirkimo kainą pardavėjams grynais pinigais sutarties pasirašymo dieną,

20- 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, jame nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 % UAB „Contra ACT” akcijų, nuo 2008-06-27 atleidžia UAB „Contra ACT“ direktorių P. L. iš užimamų pareigų, iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti A. S. visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės antspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir nuo 2008-06-27 skiria A. S. UAB „Contra ACT” direktoriumi,

21- po ko žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir neperims UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentų ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu, nenustatytoje vietoje kompiuterinės technikos pagalba sudarydami 2008-06-27 UAB „Contra ACT” dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, jame įrašydami žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kad įmonės direktorius P. L. perdavė, o savininkas A. S. priėmė UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentus: žiniaraščius 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., išrašytas sąskaitas-faktūras 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., ataskaitas bei deklaracijas Vilniaus apskr. VMI, ataskaitas bei kitas SD formas Vilniaus VSDFV, kasos knygą, sutartis su tiekėjais ir pirkėjais, buhalterinę apskaitą kompiuterinėje laikmenoje, įmonės pažymėjimą ir antspaudą, banko generatorių ir čekių knygelę, už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. birželio mėnesio, taip sudarant tariamai teisėtą UAB „Contra ACT” dokumentų, o taip pat įsipareigojimų perleidimo A. S. įvaizdį, tokiu būdu sąmoningai suklaidindami bankroto administratorių UAB „Viresita“, veikiantį kreditorių interesais, dėl 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimo, kuriuo parašais patvirtindamas neva naujasis akcininkas Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 proc. UAB „Contra ACT‘ akcijų nuo 2008-06-27 atleidžia direktorių P. L. ir įpareigoja P. L., pasirašiusį šį dokumentą perduoti visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės anspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir save A. S. skiria UAB „Contra ACT“ direktoriumi, šį dokumentą P. L. pateikdamas civilinėse bylose Nr.2-6237-115/2011, Nr. 2-6690-881/2011, tokiu būdu užkirsdamas kelią padarytos žalos atlyginimui, šiais fiktyviais sandoriais tuo pačiu suklaidino įmonės kreditorius dėl UAB „Contra ACT” pardavimo ir įsipareigojimų perleidimo, turėdami išankstinę tyčią apgaule išvengti didelės vertės turtinės prievolės, pinigus, kuriuos galėjo panaudoti atsiskaitymui su nurodytais kreditoriais, realiai nesant sudarytų sandorių tarp įmonės akcininkų N. K., R. B., direktoriaus P. L. ir A. S., bei nesant tarp UAB „Contra ACT“ ir UAB „Contraforma“ sudarytų sandorių bei atliktų darbų, pervedė pinigines sumas į UAB „Contraforma“ banko sąskaitas, būtent:

 • 2008-02-01, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-06, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-06, dalį sumos - 15000 Lt (4344,30 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-07, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 30000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-02-08, dalį sumos - 15000 Lt (4344,30 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-12, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie AB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-12, dalį sumos - 20000 Lt (5792,40 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank” su nuoroda “Papildymas”,
 • 2008-02-14, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-02-20, 20 000 Lt (5792,40 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 10 000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-20, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40 000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitos, dalį jų, atskirais mokėjimo nurodymais (2008-02-22- 2000 Lt (579,24 Eur), 2008-02-26 -5000 Lt (1448,10 Eur), 2008-02-28- 6000 Lt (1737,72 Eur), bendra suma – 13000 Lt (3765,06 Eur)) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedimuose nurodant „Avansas“, „Avansinis“,
 • 2008-02-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-22, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-26, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-26, 5000 Lt (1448,10 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “SEB”, su nuoroda “Papildymas” ir 600 Lt (173,77 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-28, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-28, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 8000 Lt (2316,96 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-02-29, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 9000 Lt (2606,58 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitos, dalį jų, tą pačią pinigų gavimo banko sąskaitoje dieną, t.y. 2008-02-29, 8000 Lt (2316,96 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-03-14, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu nurodyta data pervedė 3000 Lt (868,86 Eur) ir 2008-03-17 prisijungdami prie šios banko sąskaitos nurodyta data pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedimuose nurodant „Avansas“, „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-03-18, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 1000 Lt (289,62 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-03-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-03-21, dalį jų - 5000 Lt (1448,10 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-03-28, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40 000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-03-28, dalį jų - 6000 Lt (1737,72 Eur) su nuoroda „Avansinis“ pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“,
 • 2008-04-01, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-04-01, 20 000 Lt (5792,40 Eur), taip pat 2008-04-02 pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-09 pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-10 pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) bei 10000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“ , iš šios banko sąskaitos 2008-04-09 pervedė 1000 Lt (289,62 Eur), 2008-04-10 su nuoroda „skubiai“ pervedė 15000 Lt (4344,30 Eur) į kitą UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-04-14, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 10 000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-04-14, dalį jų, t.y. 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-17 7000 Lt (2027,34 Eur), pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-04-18, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 3000 Lt (868,86 Eur), taip pat 2008-04-21 pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur), taip pat 2008-04-29 pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“ su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-06, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-05-07 pervedė 15000 Lt (4344,30 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-07, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 100 000 Lt (28962 Eur), ir 2008-05-08 pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur), mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-05-07, dalį jų, t.y. 15000 Lt (4344,30 Eur) ir 2008-05-12 5000 Lt (1448,10 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-08, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-05-08, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“ mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš jos dalį sumos, t.y. 5000 Lt, pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-05-12, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 78.60.70.50, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-05-15, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-21, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-21, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 8000 Lt (2316,96 Eur) į P. L. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”, su nuoroda „Išlaidoms“,
 • 2008-05-28, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 3000 Lt (868,86 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis”,
 • 2008-05-29, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansas už paslaugas”,
 • 2008-05-29, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 16000 Lt (4633,92 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas už paslaugas”,
 • 2008-07-21, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, pervedė 12 400 Lt (3591,29 Eur) į UAB „Contraforma”, įmonės kodas 225391950, vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda “galutinis už paslaugas”,
 • 2008-07-22 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.110, prisijungdami prie UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, ir veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 81 330 Lt (23 554, 80 Eurų), mokėjimo pavedime nurodydami, kad tai yra „avansas už paslaugas“ į UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“,

22be to, už paslaugas, kurias suteikė UAB „Contra ACT“, , įmonės kodas 300117049, jų gavėjai esant bendram susitarimui, pinigus pervedė ne į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitas, o į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, o būtent:

 • 2008-05-30, UAB “Skala”, įmonės kodas 186016736, atliko piniginį pervedimą 120 000 Lt (34754,40 Eur) sumai iš banko sąskaitos Nr. ( - ) į UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), pavedime nurodant “Už darbus UAB “Contra ACT”, iš pastarosios sąskaitos dalį šios sumos, t.y. 15 000 Lt (4344,30 Eur) 2008-06-02 pervedant į kitą UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-07-09 iš UAB „Contraforma” vardu atidarytos sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), pavedime nurodant “Už internetą (UAB Contra ACT)” atliko pervedimą 762,20 Lt (220,74 Eur) sumai paslaugos tiekėjui UAB “Informacijos Tiltas” į sąskaitą Nr. ( - ),

23be to, sudarė fiktyvius sandorius su UAB „Contraforma“, o būtent:

 • 2008-02-06 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 118 000 Lt (34175,16 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF_0552_A,
 • 2008-03-04 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 177 000 Lt (51262,74 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF_00563,
 • 2008-04-28 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 35 400 Lt (10252,54 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF_00584,

24tokiu būdu apgaule, UAB „Contra ACT” naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės įmonės kreditoriams, dėl ko BUAB “Faber baldai“ , UAB „Novalda“ ir A. S. IĮ „Temidės žiedas“ prarado realią galimybę išieškoti skolas civilinėmis teisinėmis priemonėmis ir patyrė turtinę žalą atitinkamai 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), 22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso už 243 956,63 Lt (70654,72 Eur), t.y. P. L., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su įmonės akcininkais N. K. ir R. B. apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) UAB „Contra ACT“ naudai, t.y. šiais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 2 d.

25Pagal faktinių aplinkybių bei veikų kvalifikavimo pakeitimą, kurį remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 256 str., atliko valstybinis kaltintojas

26N. K. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su P. L. ir R. B. išvengė didelės vertės turtinės prievolės UAB „Contra ACT“ naudai, tuo padarydami didelę turtinę žalą, o būtent:

27jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ,,Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, įregistruotos Vilniuje, A. Goštauto g. 8, akcininku, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su įmonės direktoriumi P. L. ir akcininku R. B., turėdami vieningą tikslą apgaule išvengti didelės vertės turtinės prievolės UAB „Contra ACT“ kreditoriams, žinodami apie įmonės įsiskolinimus - įmonės skola 2008-05-07 dienai BUAB „Faber baldai“ sudarė 3 544, 72 Lt, (1 026, 62 Eur), skola UAB „Novalda“ 2008-05-07 dienai ir 2013-10-28 dienai buvo 22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), skola UAB „Grulė“ (nuo 2010-10-13 reikalavimo teisių perleidimas A. S. IĮ „Temidės žiedas“) 2008-05-07 dienai buvo 196 227, 34 Lt (56 831,37 Eur), o 2013-10-28 dienai skola pastarajai įmonei sudarė 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso 243 956,63 Lt (70654,72 Eur), ir siekdami išvengti UAB „Contra ACT“ prievolių kreditoriams vykdymo, tyčia, apgaule, sukūrė fiktyvų UAB „Contra ACT“ akcijų bei valdymo perdavimą kitiems, nieko apie tai nežinantiems asmenims, o būtent žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neįgyja ir neįgis UAB ,,Contra ACT” akcijų, ir ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu, nenustatytoje vietoje kompiuterinės technikos pagalba sudarydami tikrovės neatitinkančius, netikrus dokumentus, kuriais remiantis įforminti fiktyvūs (neįvykę) sandoriai:

28-2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pardavėjai UAB „Contra ACT” akcininkai R. B. ir N. K. perleidžia pirkėjui A. S. 100 % įmonės akcijų už 10 000 Lt (2896, 20 Eurų) (po 5 000 Lt (1448, 1 Eur) kiekvienam pardavėjui), pirkėjas sumoka pirkimo kainą pardavėjams grynais pinigais sutarties pasirašymo dieną,

29- 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, jame nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 % UAB „Contra ACT” akcijų, nuo 2008-06-27 atleidžia UAB „Contra ACT“ direktorių P. L. iš užimamų pareigų, iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti A. S. visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės antspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir nuo 2008-06-27 skiria A. S. UAB „Contra ACT” direktoriumi,

30- po ko žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir neperims UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentų, ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu, nenustatytoje vietoje kompiuterinės technikos pagalba sudarydami 2008-06-27 UAB „Contra ACT” dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, jame įrašydami žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kad įmonės direktorius P. L. perdavė, o savininkas A. S. priėmė UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentus: žiniaraščius 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., išrašytas sąskaitas-faktūras 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., ataskaitas bei deklaracijas Vilniaus apskr. VMI, ataskaitas bei kitas SD formas Vilniaus VSDFV, kasos knygą, sutartis su tiekėjais ir pirkėjais, buhalterinę apskaitą kompiuterinėje laikmenoje, įmonės pažymėjimą ir antspaudą, banko generatorių ir čekių knygelę, už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. birželio mėnesio, taip sudarant tariamai teisėtą UAB „Contra ACT” dokumentų, taip pat įsipareigojimų perleidimo A. S. įvaizdį, tokiu būdu sąmoningai suklaidindami bankroto administratorių UAB „Viresita“, veikiantį kreditorių interesais, dėl 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimo, kuriuo parašais patvirtindamas neva naujasis akcininkas Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 proc. UAB „Contra ACT“ akcijų, nuo 2008-06-27 atleidžia direktorių P. L. ir įpareigoja P. L., pasirašiusį šį dokumentą, perduoti visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės anspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir save A. S. skiria UAB „Contra ACT“ direktoriumi, šį dokumentą P. L. pateikdamas civilinėse bylose Nr.2-6237-115/2011, Nr. 2-6690-881/2011, tokiu būdu užkirsdamas kelią padarytos žalos atlyginimui, šiais fiktyviais sandoriais tuo pačiu suklaidino įmonės kreditorius dėl UAB „Contra ACT” pardavimo ir įsipareigojimų perleidimo, turėdami išankstinę tyčią apgaule išvengti didelės vertės turtinės prievolės, pinigus, kuriuos galėjo panaudoti atsiskaitymui su nurodytais kreditoriais, realiai nesant sudarytų sandorių tarp įmonės akcininkų N. K., R. B., direktoriaus P. L. ir A. S., bei nesant tarp UAB „Contra ACT“ ir UAB „Contraforma“ sudarytų sandorių bei atliktų darbų, pervedė pinigines sumas į UAB „Contraforma“ banko sąskaitas, būtent :

 • 2008-02-01, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-06, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-06, dalį sumos - 15000 Lt (4344,30 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-07, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 30000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-02-08, dalį sumos - 15000 Lt (4344,30 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-12, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-12, dalį sumos - 20000 Lt (5792,40 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”, su nuoroda “Papildymas”,
 • 2008-02-14, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-02-20, 20 000 Lt (5792,40 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 10 000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-20, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40 000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitos, dalį jų, atskirais mokėjimo nurodymais (2008-02-22- 2000 Lt (579,24 Eur), 2008-02-26 -5000 Lt (1448,10 Eur), 2008-02-28- 6000 Lt (1737,72 Eur), bendra suma – 13000 Lt (3765,06 Eur)) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedimuose nurodant „Avansas“, „Avansinis“,
 • 2008-02-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ) esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-22, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-26, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-26, 5000 Lt (1448,10 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “SEB”, su nuoroda “Papildymas” ir 600 Lt (173,77 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-28, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-28, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 8000 Lt (2316,96 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-02-29, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 9000 Lt (2606,58 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitos, dalį jų, tą pačią pinigų gavimo banko sąskaitoje dieną, t.y. 2008-02-29, 8000 Lt (2316,96 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-03-14, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu nurodyta data pervedė 3000 Lt (868,86 Eur) ir 2008-03-17 prisijungdami prie šios banko sąskaitos nurodyta data pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedimuose nurodant „Avansas“, „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-03-18, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 1000 Lt (289,62 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-03-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-03-21, dalį jų - 5000 Lt (1448,10 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-03-28, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40 000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-03-28, dalį jų - 6000 Lt (1737,72 Eur) su nuoroda „Avansinis“ pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“,
 • 2008-04-01, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-04-01, 20 000 Lt (5792,40 Eur), taip pat 2008-04-02 pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-09 pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-10 pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) bei 10000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“, iš šios banko sąskaitos 2008-04-09 pervedė 1000 Lt (289,62 Eur), 2008-04-10 su nuoroda „skubiai“ pervedė 15000 Lt (4344,30 Eur) į kitą UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-04-14, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 10 000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-04-14, dalį jų, t.y. 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-17, 7000 Lt (2027,34 Eur), pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-04-18, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 3000 Lt (868,86 Eur), taip pat 2008-04-21 pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur), taip pat 2008-04-29 pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-06, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-05-07 pervedė 15000 Lt (4344,30 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-07, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 100 000 Lt (28962 Eur), ir 2008-05-08 pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur), mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-05-07, dalį jų, t.y. 15000 Lt (4344,30 Eur), ir 2008-05-12 5000 Lt (1448,10 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-08, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-05-08, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš jos dalį sumos, t.y. 5000 Lt pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-05-12, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 78.60.70.50, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-05-15, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-21, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-21, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 8000 Lt (2316,96 Eur) į P. L. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”, su nuoroda „Išlaidoms“,
 • 2008-05-28, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 3000 Lt (868,86 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis”,
 • 2008-05-29, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansas už paslaugas”,
 • 2008-05-29, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 16000 Lt (4633,92 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas už paslaugas”,
 • 2008-07-21, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, pervedė 12 400 Lt (3591,29 Eur) į UAB „Contraforma”, įmonės kodas 225391950, vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda “galutinis už paslaugas”,
 • 2008-07-22 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.110, prisijungdami prie UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, ir veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 81 330 Lt (23 554, 80 Eurų), mokėjimo pavedime nurodydami, kad tai yra „avansas už paslaugas“ į UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“,

31be to, už paslaugas, kurias suteikė UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, jų gavėjai esant bendram susitarimui, pinigus pervedė ne į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitas, o į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, o būtent:

 • 2008-05-30, UAB “Skala”, įmonės kodas 186016736, atliko piniginį pervedimą 120 000 Lt (34754,40 Eur) sumai iš banko sąskaitos Nr. ( - ) į UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), pavedime nurodant “Už darbus UAB “Contra ACT”, iš pastarosios sąskaitos dalį šios sumos, t.y. 15 000 Lt (4344,30 Eur), 2008-06-02 pervedant į kitą UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-07-09 iš UAB „Contraforma” vardu atidarytos sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), pavedime nurodant “Uz interneta (UAB Contra ACT)” atliko pervedimą 762,20 Lt (220,74 Eur) sumai paslaugos tiekėjui UAB “Informacijos Tiltas” į sąskaitą Nr. ( - ),

32be to, sudarė fiktyvius sandorius su UAB „Contraforma“, o būtent:

 • 2008-02-06 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 118 000 Lt (34175,16 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF_0552_A,
 • 2008-03-04 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 177 000 Lt (51262,74 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF_00563,
 • 2008-04-28 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 35 400 Lt (10252,54 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF_00584,

33tokiu būdu apgaule, UAB „Contra ACT” naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės įmonės kreditoriams, dėl ko BUAB “Faber baldai“, UAB „Novalda“ ir A. S. IĮ „Temidės žiedas“ prarado realią galimybę išieškoti skolas civilinėmis teisinėmis priemonėmis ir patyrė turtinę žalą atitinkamai 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eurų), 22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eurų), 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso už 243 956,63 Lt (70654,72 Eur), t.y. N. K., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su įmonės akcininku R. B. ir direktoriumi P. L. apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės - 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) UAB „Contra ACT“ naudai, t.y. šiais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.

34Be to, jis, buvo kaltinamas, kad laikotarpiu nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2011 m. rugpjūčio 22 d., tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su P. L. ir R. B. kompiuterinės technikos pagalba pagamino bei panaudojo tikrovės neatitinkančius, netikrus dokumentus, o būtent:

35- parengė ir atspausdino 2008-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_0552_A, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 118 000 Lt (34175,16 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

36- parengė ir atspausdino 2008-03-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00563, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 177 000 Lt (51262,74 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

37- parengė ir atspausdino 2008-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00584, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 35 400 Lt (10252,54 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

38- įmonės UAB „Contra ACT“ direktoriui P. L. parengus ir atspausdinus 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pats, kaip šios įmonės akcininkas, pasirašė šią sutartį, ją pasirašė ir įmonės akcininkas R. B., joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pardavėjai UAB „Contra ACT” akcininkai R. B. ir N. K. perleidžia pirkėjui A. S. 100 % įmonės akcijų už 10 000 Lt (2896, 20 Eurų) (po 5 000 Lt (1448, 1 Eurų) kiekvienam pardavėjui), pirkėjas sumoka pirkimo kainą pardavėjams grynais pinigais sutarties pasirašymo dieną,

39- taip pat pagamino 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, kurį pasirašė įmonės direktorius P. L. bei neva naujasis akcininkas Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., jame nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 % UAB „Contra ACT” akcijų, nuo 2008-06-27 atleidžia UAB „Contra ACT“ direktorių P. L. iš užimamų pareigų, iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti A. S. visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės antspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir nuo 2008-06-27 skiria A. S. UAB „Contra ACT” direktoriumi, po ko šį dokumentą esant bendram susitarimui panaudojo civilinėse bylose Nr.2-6237-115/2011, Nr. 2-6690-881/2011,

40- po ko žinodamas, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir neperims UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentų, taip pat pagamino 2008-06-27 UAB „Contra ACT” dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, kurį įmonės direktorius P. L. parengė, atspausdino, pasirašė jame įrašydami žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kad įmonės direktorius P. L. perdavė, o savininkas A. S. priėmė UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentus: žiniaraščius 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., išrašytas sąskaitas-faktūras 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., ataskaitas bei deklaracijas Vilniaus apskr. VMI, ataskaitas bei kitas SD formas Vilniaus VSDFV, kasos knygą, sutartis su tiekėjais ir pirkėjais, buhalterinę apskaitą kompiuterinėje laikmenoje, įmonės pažymėjimą ir antspaudą, banko generatorių ir čekių knygelę, už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. birželio mėnesio, taip sudarant tariamai teisėtą UAB „Contra ACT” dokumentų, taip pat įsipareigojimų perleidimo A. S. įvaizdį, ir tokiu būdu sąmoningai suklaidindami įmonės kreditorius dėl UAB „Contra ACT” pardavimo ir įsipareigojimų perleidimo, dėl ko įmonės kreditoriai BUAB “Faber baldai“, UAB „Novalda“ ir A. S. IĮ „Temidės žiedas“ prarado galimybę ieškoti skolas civilinėmis teisinėmis priemonėmis, tokiu būdu padarė didelę turtinę žalą minėtiems įmonės kreditoriams, t.y. BUAB “Faber baldai“ - 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eurų), UAB „Novalda“ -22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eurų), A. S. IĮ „Temidės žiedas“- 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso padarė viso 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) turtinę žalą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d.

41Analogiškai pagal prokuroro BPK 256 straipsnio pagrindu pakeistą kaltinimo formulavimą R. B. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su P. L. ir N. K. apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės UAB „Contra ACT“ naudai, tuo padarydami didelę turtinę žalą, o būtent:

42jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ,,Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, įregistruotos Vilniuje, A. Goštauto g. 8, akcininku, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su įmonės direktoriumi P. L. ir N. K., turėdami vieningą tikslą apgaule išvengti didelės vertės turtinės prievolės UAB „Contra ACT“ kreditoriams, žinodami apie įmonės įsiskolinimus - įmonės skola 2008-05-07 ir 2013-10-28 dienai BUAB „Faber baldai“ sudarė 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), skola UAB „Novalda“ 2008-05-07 ir 2013-10-28 dienai buvo 22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), skola UAB „Grulė“ (nuo 2010-10-13 reikalavimo teisių perleidimas A. S. IĮ „Temidės žiedas“) 2008-05-07 dienai buvo 196 227, 34 Lt (56 831, 37 Eur), o 2013-10-28 dienai skola pastarajai įmonei sudarė 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) ir siekdami išvengti UAB „Contra ACT“ prievolių kreditoriams vykdymo, tyčia, apgaule, sukūrė fiktyvų UAB „Contra ACT“ akcijų bei valdymo perdavimą kitiems, nieko apie tai nežinantiems asmenims, o būtent, žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neįgyja ir neįgis UAB ,,Contra ACT“ akcijų, ir ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu, nenustatytoje vietoje kompiuterinės technikos pagalba sudarydami tikrovės neatitinkančius dokumentus, kuriais remiantis įforminti fiktyvūs (neįvykę) sandoriai:

43- 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pardavėjai UAB „Contra ACT” akcininkai R. B. ir N. K. perleidžia pirkėjui A. S. 100 % įmonės akcijų už 10 000 Lt (2896, 20 Eurų) (po 5 000 Lt (1448, 1 Eur) kiekvienam pardavėjui), pirkėjas sumoka pirkimo kainą pardavėjams grynais pinigais sutarties pasirašymo dieną,

44- 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, jame nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 % UAB „Contra ACT” akcijų, nuo 2008-06-27 atleidžia UAB „Contra ACT“ direktorių P. L. iš užimamų pareigų, iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti A. S. visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės antspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir nuo 2008-06-27 skiria A. S. UAB „Contra ACT” direktoriumi,

45- po ko žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir neperims UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentų ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu, nenustatytoje vietoje kompiuterinės technikos pagalba sudarydami 2008-06-27 UAB „Contra ACT” dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, jame įrašydami žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kad įmonės direktorius P. L. perdavė, o savininkas A. S. priėmė UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentus: žiniaraščius 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., išrašytas sąskaitas-faktūras 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., ataskaitas bei deklaracijas Vilniaus apskr. VMI, ataskaitas bei kitas SD formas Vilniaus VSDFV, kasos knygą, sutartis su tiekėjais ir pirkėjais, buhalterinę apskaitą kompiuterinėje laikmenoje, įmonės pažymėjimą ir antspaudą, banko generatorių ir čekių knygelę, už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. birželio mėnesio, taip sudarant tariamai teisėtą UAB „Contra ACT” dokumentų, taip pat įsipareigojimų perleidimo A. S. įvaizdį, tokiu būdu sąmoningai suklaidindami bankroto administratorių UAB „Viresita“, veikiantį kreditorių interesais, dėl 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimo, kuriuo parašais patvirtindamas neva naujasis akcininkas Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 proc. UAB „Contra ACT“ akcijų, nuo 2008-06-27 atleidžia direktorių P. L. ir įpareigoja P. L., pasirašiusį šį dokumentą, perduoti visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės anspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir save A. S. skiria UAB „Contra ACT“ direktoriumi, šį dokumentą P. L. pateikdamas civilinėse bylose Nr.2-6237-115/2011, Nr. 2-6690-881/2011, tokiu būdu užkirsdamas kelią padarytos žalos atlyginimui, šiais fiktyviais sandoriais tuo pačiu suklaidino įmonės kreditorius dėl UAB „Contra ACT” pardavimo ir įsipareigojimų perleidimo, turėdami išankstinę tyčią apgaule išvengti didelės vertės turtinės prievolės, pinigus, kuriuos galėjo panaudoti atsiskaitymui su nurodytais kreditoriais, realiai nesant sudarytų sandorių tarp įmonės akcininkų N. K., R. B., direktoriaus P. L. ir A. S., bei nesant tarp UAB „Contra ACT“ ir UAB „Contraforma“ sudarytų sandorių bei atliktų darbų, pervedė pinigines sumas į UAB „Contraforma“ banko sąskaitas, būtent:

 • 2008-02-01, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-06, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-06, dalį sumos - 15000 Lt (4344,30 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-07, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 30000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-02-08, dalį sumos - 15000 Lt (4344,30 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-12, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-12, dalį sumos - 20000 Lt (5792,40 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”, su nuoroda “Papildymas”,
 • 2008-02-14, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226 prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-02-20, 20 000 Lt (5792,40 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 10 000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-20, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant, „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40 000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitos, dalį jų, atskirais mokėjimo nurodymais (2008-02-22 - 2000 Lt (579,24 Eur), 2008-02-26 - 5000 Lt (1448,10 Eur), 2008-02-28 - 6000 Lt (1737,72 Eur), bendra suma – 13000 Lt (3765,06 Eur)) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedimuose nurodant „Avansas“, „Avansinis“,
 • 2008-02-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-02-22, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-26, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo tą pačią dieną, t.y. 2008-02-26, 5000 Lt (1448,10 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “SEB”, su nuoroda “Papildymas” ir 600 Lt (173,77 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-02-28, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“ , įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-02-29, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 8000 Lt (2316,96 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-02-29, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 213.197.141.226, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 9000 Lt (2606,58 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitos, dalį jų, tą pačią pinigų gavimo banko sąskaitoje dieną, t.y. 2008-02-29, 8000 Lt (2316,96 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-03-14, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu nurodyta data pervedė 3000 Lt (868,86 Eur) ir 2008-03-17 prisijungdami prie šios banko sąskaitos nurodyta data pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedimuose nurodant „Avansas“, „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-03-18, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr.( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 1000 Lt (289,62 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-03-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-03-21, dalį jų -5000 Lt (1448,10 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas“,
 • 2008-03-28, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 40 000 Lt (11584,80 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-03-28, dalį jų - 6000 Lt (1737,72 Eur) su nuoroda „Avansinis“ pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske bank“,
 • 2008-04-01, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-04-01, 20 000 Lt (5792,40 Eur), taip pat 2008-04-02 pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-09 pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-10 pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) bei 10000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“ , iš šios banko sąskaitos 2008-04-09 pervedė 1000 Lt (289,62 Eur), 2008-04-10 su nuoroda „skubiai“ pervedė 15000 Lt (4344,30 Eur) į kitą UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950 banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-04-14, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 10 000 Lt (2896,20 Eur) į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-04-14, dalį jų, t.y. 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-04-17 7000 Lt (2027,34 Eur) pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-04-18, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 3000 Lt (868,86 Eur), taip pat 2008-04-21 pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur), taip pat 2008-04-29 pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-06, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur), taip pat 2008-05-07 pervedė 15000 Lt (4344,30 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-07, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 100 000 Lt (28962 Eur), ir 2008-05-08 pervedė 20 000 Lt (5792,40 Eur) mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“ į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, iš pastarosios banko sąskaitos pinigų banko sąskaitoje gavimo dieną, t.y. 2008-05-07, dalį jų, t.y. 15000 Lt (4344,30 Eur) ir 2008-05-12, 5000 Lt (1448,10 Eur), pervedė į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-08, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-05-08, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contra ACT“ vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“ mokėjimo pavedime nurodant „Papildymas“, iš jos dalį sumos, t.y. 5000 Lt pervedė į UAB „Contraforma“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, pavedime nurodant „Avansinis“,
 • 2008-05-12, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 78.60.70.50, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 6000 Lt (1737,72 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT92 7300 0100 00 10 4615, esančią AB „Swedbank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansinis mokėjimas“,
 • 2008-05-15, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-21, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 5000 Lt (1448,10 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas yra N. K., vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis“,
 • 2008-05-21, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 8000 Lt (2316,96 Eur) į P. L. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”, su nuoroda „Išlaidoms“,
 • 2008-05-28, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 3000 Lt (868,86 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansinis”,
 • 2008-05-29, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 20000 Lt (5792,40 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda „Avansas už paslaugas”,
 • 2008-05-29, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.120, prisijungdami prie UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, veikdami UAB „Contra ACT“ vardu pervedė 16000 Lt (4633,92 Eur) į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), jo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, mokėjimo pavedime nurodant „Avansas už paslaugas”,
 • 2008-07-21, tiksli data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prisijungdami prie UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, pervedė 12 400 Lt (3591,29 Eur) į UAB „Contraforma”, įmonės kodas 225391950, vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, su nuoroda “galutinis už paslaugas”,
 • 2008-07-22 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje naudodami ikiteisminio tyrimo metu tiksliau neidentifikuotą telekomunikacijų galinį įrenginį, elektroninių ryšių tinkle identifikuojamą pagal IP adresą IP 193.219.3.110, prisijungdami prie UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, ir veikdami UAB „Contra ACT“ vardu, pervedė 81 330 Lt (23 554, 80 Eurų), mokėjimo pavedime nurodydami, kad tai yra „avansas už paslaugas“, į UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“,

46be to, už paslaugas, kurias suteikė UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, jų gavėjai esant bendram susitarimui, pinigus pervedė ne į UAB „Contra ACT“ banko sąskaitas, o į UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, banko sąskaitą ( - ), esančią „Danske bank“, o būtent:

 • 2008-05-30, UAB “Skala”, įmonės kodas 186016736, atliko piniginį pervedimą 120 000 Lt (34754,40 Eur) sumai iš banko sąskaitos nr. ( - ) į UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske Bank“, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas yra N. K., pavedime nurodant “Už darbus UAB “Contra ACT”, iš pastarosios sąskaitos dalį šios sumos, t.y. 15 000 Lt (4344,30 Eur), 2008-06-02 pervedant į kitą UAB „Contraforma” vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”,
 • 2008-07-09 iš UAB „Contraforma” vardu atidarytos sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Danske Bank“, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), pavedime nurodant “Uz interneta (UAB Contra ACT)”, atliko pervedimą 762,20 Lt (220,74 Eur) sumai paslaugos tiekėjui UAB “Informacijos Tiltas” į sąskaitą Nr. ( - ),

47be to, sudarė fiktyvius sandorius su UAB „Contraforma“, o būtent:

48- 2008-02-06 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 118 000 Lt (34175,16 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF_0552_A,

49- 2008-03-04 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 177 000 Lt (51262,74 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF_00563,

50- 2008-04-28 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“, įmonės kodas 300117049, neva perka iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo N. K. (nuo 2009-10-29 N. K. valdė UAB „Contraforma“ 50 % įmonės akcijų, R. B. nuo 2009-10-29 valdė 50 proc. šios įmonės akcijų), projektavimo paslaugas už 35 400 Lt (10252,54 Eur), nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti, šį sandorį įformino išrašant PVM sąskaitą faktūrą Nr. CF 00584,

51tokiu būdu apgaule, UAB „Contra ACT” naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės įmonės kreditoriams, dėl ko BUAB “Faber baldai“, UAB „Novalda“ ir A. S. IĮ „Temidės žiedas“ prarado realią galimybę išieškoti skolas civilinėmis teisinėmis priemonėmis ir patyrė turtinę žalą atitinkamai 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), 22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso už 243 956,63 Lt (70654,72 Eur), t.y. R. B., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su įmonės akcininku N. K. ir direktoriumi P. L. apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės – viso už 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) UAB „Contra ACT“ naudai, t.y. šiais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.

52Be to, jis buvo kaltinamas, jog laikotarpiu nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2011 m. rugpjūčio 22 d., tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su P. L. ir N. K. kompiuterinės technikos pagalba pagamino bei panaudojo tikrovės neatitinkančius, netikrus dokumentus, o būtent:

53- parengė ir atspausdino 2008-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_0552_A, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 118 000 Lt (34175,16 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

54- parengė ir atspausdino 2008-03-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00563, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 177 000 Lt (51262,74 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

55- parengė ir atspausdino 2008-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00584, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 35 400 Lt (10252,54 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

56- įmonės UAB „Contra ACT“ direktoriui P. L. parengus ir atspausdinus 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pats, kaip šios įmonės akcininkas, pasirašė šią sutartį, ją pasirašė ir įmonės akcininkas N. K., joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pardavėjai UAB „Contra ACT” akcininkai R. B. ir N. K. perleidžia pirkėjui A. S. 100 % įmonės akcijų už 10 000 Lt (2896, 20 Eurų) (po 5 000 Lt (1448, 1 Eurų) kiekvienam pardavėjui), pirkėjas sumoka pirkimo kainą pardavėjams grynais pinigais sutarties pasirašymo dieną,

57- taip pat pagamino 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, kurį pasirašė įmonės direktorius P. L. bei neva naujasis akcininkas Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., jame nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S., turintis 100 % UAB „Contra ACT” akcijų, nuo 2008-06-27 atleidžia UAB „Contra ACT“ direktorių P. L. iš užimamų pareigų, iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti A. S. visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės antspaudą, daiktus, įrengimus pagal atskirą priėmimo-perdavimo aktą ir nuo 2008-06-27 skiria A. S. UAB „Contra ACT” direktoriumi, po ko šį dokumentą esant bendram susitarimui panaudojo civilinėse bylose Nr. 2-6237-115/2011, Nr. 2-6690-881/2011,

58- po ko žinodamas, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir neperims UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentų, taip pat pagamino 2008-06-27 UAB „Contra ACT” dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, kurį įmonės direktorius P. L. parengė, atspausdino, pasirašė jame įrašydami žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kad įmonės direktorius P. L. perdavė, o savininkas A. S. priėmė UAB ,,Contra ACT” buhalterinės apskaitos dokumentus: žiniaraščius 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., išrašytas sąskaitas-faktūras 2005 m. 05 mėn. - 2008 m. 06 mėn., ataskaitas bei deklaracijas Vilniaus apskr. VMI, ataskaitas bei kitas SD formas Vilniaus VSDFV, kasos knygą, sutartis su tiekėjais ir pirkėjais, buhalterinę apskaitą kompiuterinėje laikmenoje, įmonės pažymėjimą ir antspaudą, banko generatorių ir čekių knygelę, už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. birželio mėnesio, taip sudarant tariamai teisėtą UAB „Contra ACT” dokumentų, taip pat įsipareigojimų perleidimo A. S. įvaizdį, ir tokiu būdu sąmoningai suklaidindami įmonės kreditorius dėl UAB „Contra ACT” pardavimo ir įsipareigojimų perleidimo, dėl ko įmonės kreditoriai BUAB “Faber baldai“, UAB „Novalda“ ir A. S. IĮ „Temidės žiedas“ prarado galimybę ieškoti skolas civilinėmis teisinėmis priemonėmis, tokiu būdu padarė didelę turtinę žalą minėtiems įmonės kreditoriams, t.y. BUAB “Faber baldai“ - 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), UAB „Novalda“ -22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), A. S. IĮ „Temidės žiedas“- 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso padarė viso 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) turtinę žalą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d.

59Kaltinamasis P. L. teisiamajame posėdyje parodė, kad kaltės nei pagal pirminį, nei pagal prokuroro pakeistą kaltinimą nepripažįsta. Nurodė, kad N. K. pažinojo nuo 1998 metų, R. B. - nuo 1999 metų. Pats jis 2000 metais įkūrė buhalterinių paslaugų įmonę. UAB „Contraforma“, kurios akcininkais buvo R. (B.) bei N. (K.), tapo jo buhalterinių paslaugų bendrovės „Finansų direktorius“ bei „P. L. PĮ“ klientu, t.y. jo reikalas buvo tvarkyti šios įmonės buhalterinę apskaitą. Bendrovė „Contraforma“ veikė adresu Goštauto g. 8, Vilniuje, kur jam ir teko lankytis darbo reikalais. Vėliau, apie 2005 metus minėtieji akcininkai steigė kitas įmones ir jis gavo iš jų pasiūlymą tapti naujai įkurtos UAB „Contra CT“ (vėliau pavadinta „Contra ACT“) direktoriumi ir tvarkyti jos dokumentų apskaitą. Sutiko, šis faktas buvo registruotas oficialiai Registrų centre, nors realiai šiai naujai bendrovei jis nevadovavo. Visus sprendimus priimdavo akcininkai. Kaip direktorius (vadovas) atlyginimo negaudavo, darbo sutarties neturėjo, tvarkė tik bendrovės „Contra ACT“ bei „Contraforma“ buhalterinę apskaitą. Todėl turėjo būti sudarytos su juo buhalterinės apskaitos sutartys, kurių šiuo metu jis neranda. Taigi, atlyginimą jis gaudavo už buhalterijos tvarkymą, bet ne už tai, kad buvo paskirtas direktoriumi. Kiek jam buvo mokama, šiuo metu neatsimena. Jokių svarbių sprendimų dėl bendrovės „Contra ACT“ veiklos jis nepriiminėjo, su jos klientais praktiškai nebendravo, užsakymų nepriiminėjo, kadangi tai darė patys akcininkai. Patirties vadovauti tokiai įmonei jis taip pat neturėjo. Tiesiog gaudavo pasirašyti dokumentus, taip pat jam teikė finansinius dokumentus bendrovės buhalterinei apskaitai sutvarkyti. Pradžioje jis netgi neturėjo galimybės prisijungti prie bendrovės „Contra ACT“ sąskaitos, neturėjo prisijungimo prie el.bankininkystės, todėl negalėjo atlikinėti operacijų su įmonės sąskaitos lėšomis. Vėliau, galimai 2007 metais, R. B. prijungė jį prie elektroninės bankininkystės ir jis įgijo galimybę prisijungti prie bendrovės banko sąskaitos banke „Swedbankas“, kad galėtų atlikti pinigų pervedimus Sodrai, VMI, tiekėjams. Prie sąskaitos prisijunginėjo elektroninės bankininkystės generatoriaus pagalba. Tačiau vykdė jis tai, t.y. darė pavedimus ir panašiai, tik iš anksto suderinęs kiekvieną klausimą su akcininkais, pats savarankiškai sprendimų dėl bendrovės finansų nepriminėjo. Už buhalterinį darbą gaudavo nedidelį atlyginimą, pinigai buvo pervedami į jo įmonės sąskaitą, kartais buvo fiksuojama, kad su juo už darbą atsiskaito grynaisiais.

602008 metais iš akcininkų N. K. ir R. B. sužinojo, kad jie nori optimizuoti veiklą. Suprato, kad akcininkai nutarė UAB „Contra ACT“ parduoti. Sumažėjo darbų apimtis, klientų ir užsakymų darbams atlikti skaičius. Tuo pat metu, 2008 metų balandžio - gegužės mėn., jis pardavinėjo savo įmonės („P. L. įmonė“) automobilį Citroen C5. Darė tai pagal skelbimą, atsiliepė Baltarusijos pilietis, tačiau kas jis toks buvo, šiuo metu pasakyti negali. Citroen C5 pardavimas vyko Regitroje, dalyvavo pirkėjas, kalbėjo rusiškai su baltarusišku akcentu. Plaukai jo šviesūs, trumpi, jis atrodė iš išvaizdos ir rūbų kaip sportininkas. Tai buvo tas pats žmogus, kuris vėliau buvo atvažiavęs į bendrovės ofisą Goštauto gatvėje. Atidavė jam mašiną, gavo pinigus, daugiau pardavimu nesirūpino, net pirkimo-pardavimo sutarties nematė. Pardavimas įvyko labai greitai. Šiuo metu neatsimena, tačiau galimai tuomet ir gavo pirkėjo iš Baltarusijos paso duomenis, tačiau ar šis pats dalyvavo perkant automobilį, ar kitas asmuo, pasakyti negali. Kadangi tuo metu akcininkai ieškojo pirkėjo parduodamai bendrovei „Contra ACT“, tiksliai aplinkybių jau neatsimena, tačiau neneigia, kad galėjo R. B. bei N. K. suteikti baltarusio kontaktus, duomenis arba baltarusiui davė akcininkų kontaktinius duomenis, kadangi derinant automobilio pardavimo klausimą ėjo kalba apie tai, kad parduodama įmonė („Contra ACT“). Kas dėl bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo teksto, tai jis jo negamino (nespausdino). Tai galėjo atlikti advokatų kontora „Jurex“, kuri savo ruožtu taip pat galėjo turėti kontaktus su pirkėju, t.y. būsimu įmonės akcininku. Todėl jam visiškai nesuprantama, kodėl jis yra kaltinamas šio dokumento pagaminimu. Už kiek buvo parduota įmonė, jis taip pat nežino. Neatsimena, kas ruošė vienintelio akcininko sprendimą apie tai, kad jis nuo 2008-06-27 yra atleidžiamas iš bendrovės „Contra ACT“ vadovo pareigų ir kad iki 2008-06-27 yra įpareigojamas perduoti naujajam akcininkui visus įmonės dokumentus, antspaudą, įrengimus. Galimai tai padarė jo įmonė arba ta pati kontora „Jurex“, tačiau pripažįsta, kad pasirašė šį dokumentą. Naujo akcininko nematė, ar jo parašas dokumente, nežino. Akcininkai R. B. ir N. K. prašė paruošti apskaitos dokumentus perdavimui naujajam akcininkui, ką jis ir atliko. Pripažįsta ir tai, kad pasirašė 2008-06-27 buhalterinių dokumentų, antspaudo, įrengimų perdavimo naujam akcininkui, Baltarusijos piliečiui A. S. aktą. Pastarojo jis nematė, todėl fiziškai jam dokumentų ir įrengimų neperdavė, pasitikėjo R. B. bei N. K.: suruoštus buhalterinius dokumentus tiesiog paliko bendrovės ofise. Dokumentų perdavimo baltarusiui aktą ruošė jo įmonė, jis jį tikrai pasirašė. Visi buhalteriniai dokumentai buvo sudėti vietoje, t.y. ofise Goštauto g. 8, Vilniuje, spintoje, prie administratorės. Dokumentų perdavimo aktą jis pasirašė ir tiek. Realiai baltarusio nematė, nežino, kada ir kokiu būdu jis atsiėmė dokumentus. Taigi, fiziškai dokumentų neperdavė. Baltarusio Š. ofise nematė, bent to fakto jis atmintyje neužfiksavo. Šiai dienai negali pasakyti, kur yra bendrovės buhalteriniai dokumentai, net neįsivaizduoja.

61Banko generatorius po 2008-06-27 akto pasirašymo kuriam laikui baltarusiui dar nebuvo perduotas. Pripažįsta, kad jau po naujo akcininko atsiradimo, netgi po to, kai buvo paruoštas dokumentų ir įrengimų perdavimo naujam savininkui aktas, buvo daromi pinigų pervedimai iš įmonės „Contra ACT“ sąskaitos įmonei „Contraforma“. Galimai tai atliko ir jis pats. Kiek atsimena, buvo sakoma, kad reikės porą mėnesių palaukti, tai yra buvo gautas baltarusio (pirkėjo) leidimas tokiems veiksmams. Greičiausiai padaryti pavedimus jam pavedė akcininkai, šiuo metu jis tiksliai šių aplinkybių neatsimena. Savarankiškai nuspręsti ir tai padaryti, t.y. pervesti pinigus, jis negalėjo. Skolos įmonėms „Faber Baldai“, “Novalda“ ir „Grulė“ galėjo būti, tačiau neigia vengimą išvengti tokių įsiskolinimų, kurie yra nurodyti kaltinime. Su bendrove „Novalda“ UAB „Contra ACT“ bendradarbiavo pastoviai ir už teikiamas prekes buvo periodiškai mokama. Buvo daromi pavedimai, vyko derinimai, buvo abipusiai susitarimai. Kas dėl įmonės „Grulė“, tai būtent dėl pastarosios darbo broko „Vanagupės objekte“ nebuvo gauta iš objekto užsakovo didelė suma, vyko teisminis procesas. Taigi, buvo ginčytina situacija. Nesupranta, kodėl yra kaltinamas tuo, kad nepagrįstai buvo daromi pinigų pervedimai iš „Contra ACT“ bendrovei „Contraforma“. Abiejų bendrovių akcininkai buvo tie patys. Abi įmonės pastoviai bendradarbiavo, tai matyti ir iš dokumentų, sąskaitų-faktūrų, ataskaitų VMI. Po to, kai pirma įmonė buvo parduota Baltarusijos piliečiui, bendrovė „Contraforma“ perėmė ne tik klientus, bet ir tiekėjus. Daug skolų už „Contra ACT“ apmokėjo būtent „Contraforma“. Jo bei akcininkų R. ir N. buvo sutarta, kad dar iki 2008 m. birželio 27 d. direktoriaus jis. Reikėjo laiko suruošti dokumentus, atleisti įmonės darbuotojus. Realiai viskas užsitęsė, kadangi dar liepos mėnesį buvo daromi pavedimai. Kai gavo iš apygardos teismo Bankroto administratoriaus P. P. ieškinio pareiškimą jam, kaip atsakovui, dėl žalos atlyginimo ir buvo areštuojamas jo turtas, jis kreipėsi pagalbos į advokatų kontorą „Jurex“. Buvo paruoštas atsakymas (atsiliepimas), kurį jis pasirašė, pridėjo dokumentus, tarp jų jo parašu patvirtintą 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą. Po kiek laiko areštas jo turtui buvo panaikintas. Įmonė „Grulė“ padavė į teismą įmonę „Contra ACT“.

62Negali tiksliai atsakyti, ar akcininkai 2008 m. balandžio-gegužės mėn. žinojo apie skolas „Novaldai“ bei „Faber baldai“. Dėl „Grulės“ tikrai vyko ginčas. Ginčytina situacija dėl jos atlikto objekte darbo kokybės.

63Dabar negali pasakyti, ar parduodamas automobilį jis bendravo su pačiu pirkėju ar su jo atstovu. Tačiau vėliau, liepos mėn., kai buvo daromi bankiniai pavedimai, bendravimas su pastaruoju atmintyje neužsifiksavo, to fakto jis neatsimena. Kad pinigus iš „Contra ACT“ reikėjo pervesti į „Contraforma“ po „akcijų pardavimo“, sprendimą priėmė ne jis, tai padarė akcininkai. Galimai kokį 1000 Lt jis ir pats pervedė, tačiau didesnes sumas pervesti sprendė akcininkai. Su baltarusiu apie tai, kad bus dar daromi pervedimai, jis nesitarė, tai galėjo daryti nebent akcininkai. Pavedimus darė jis pats, šalia baltarusio nebuvo.

64Papildomos apklausos metu po kaltinimo pakeitimo kaltinamasis nurodė, kad kuomet jis pardavinėjo automobilį, iš pirkėjo pusės buvo du piliečiai ir tai vyko prie Goštauto gatvės 8. Kaip jie kontaktavo su akcininkais, pasakyti kaltinamasis negali, galimai jiems perdavė akcininkų telefono numerį arba jų telefono numerį perdavė akcininkams. Dabar neatsimena.

65Tokiu būdu, kaltinamasis pakeitė parodymus ir jau nekalba apie VĮ Regitrą, kur, pagal jo ankstesnius parodymus, jis buvo susitikęs su pirkėju.

66Kaltinamasis R. B. teismo proceso metu neigė kaltę dėl jam pareikšto kaltinimo ir nurodė, kad nesutinka bei nesupranta nei pirminio kaltinimo, nei pakeisto kaltinimo teksto. Nesupranta kaltinimo formuluočių, kad buvo veikiama bendrininkų grupėje, kad akcijų pardavimo sutartis yra fiktyvi, nesupranta nurodytų priežasčių, kodėl minimi tekste kreditoriai prarado galimybę atgauti skolas. Kreditoriams gi niekas netrukdė išieškoti įsiskolinimus civiline tvarka. Pagaliau bendrovė „Novalda“ ieškinį pareiškė tik teisme, įmonės „Faber baldai“ ieškinio iš viso nėra, o bendrovės „Grulė“ kreditorinius reikalavimus perėmusi įmonė „Temidės žiedas“ civilinio ieškinio atsisako. Visiškai nenurodomas ir tiesiog ignoruojamas tas faktas, kad bendrovė „Contra ACT“ buvo skolinga bendrovei „Contraforma“.

67Su N. K. buvo minėtų bei kitų įsteigtų įmonių akcininkais, vykdė baldų surinkimo bei projektavimo veiklą. P. L. konsultuodavo juos buhalteriniais klausimais, vedė UAB „Contraforma“, o vėliau ir „Contra ACT“ buhalterinę apskaitą, buvo pastarosios įmonės direktoriumi. Patys baldų jie negamino, turėjo nedidelį surinkimo skyrių. 2005 metais rinka klestėjo, dėl ko su N. K. nutarė veiklas atskirti. Atsirado daug užsakymų tiek projektavimui, tiek ir įrengimui. Jie dalyvaudavo prestižinėse parodose. Tuo metu ir atsirado UAB „Contra ACT“ (pradinis įmonės pavadinimas buvo „Contra CT“), kurios akcininku lygiomis teisėmis jis buvo su N. K.. Išliko ir kita jų įkurta bendrovė, t.y. „Contraforma“, bei dar buvo įkurtos bendrovės „Contra Decor“, “Contra Club“. Kitas garsesnis projektas buvo - „Contra dizaino namai“. Tačiau 2008 metais rinkoje prasidėjo chaosas, krito užsakymų kiekiai bei pardavimai. Tokioje situacijoje atsidūrė pirmą kartą, neturėjo pakankamai nei kompetencijos, nei patirties. Apie tokius reiškinius, kaip ekonominė krizė, neturėjo supratimo. Dar atsirado problema su dideliu objektu - „Vanagupės viešbučiu“, kur jų subrangovu dirbo bendrovė „Grulė“. Pagal sutartį ši įmonė turėjo numatytomis sąlygomis teikti baldų, interjero detalių darbų paslaugas. Minėtoji bendrovė dirbo su nuolatiniu darbų broku, kas sąlygojo vėlavimus, dėl ko jie buvo kviečiami pokalbio pas užsakovo operatorės „Ascom“ direktorę. Galiausiai buvo sugadinti santykiai su užsakovu, kuris nesutiko mokėti visos sutartinės sumos. Dėl įmonės „Grulė“ darbų trūkumų atskirus darbus reikėdavo jiems užsakyti netgi pas kitus tiekėjus ir vėl turėjo naujų išlaidų. Dėl šios priežasties jie atsidūrė kritinėje situacijoje. Bandė derėtis su įmonės „Grulė“ atstovais, tačiau pastarieji į kompromisą nėjo, o derybas tik imitavo. Bendrovė „Grulė“iš jų reikalavo visiško atsiskaitymo, su kuo jie nesutiko ir siūlė sumokėti tik dalį. Taip jie norėjo išlaikyti savo įmonių veiklą. Taigi, su UAB „Grulė“ vyko ginčas. Žinojo, kad ši bendrovė kreipėsi į teismą. Vėliau teismas priėmė sprendimą už akių. Kas dėl bendrovių „Faber baldai“ ir „Novalda“, tai su šiomis bendrovėmis vyko pastovus bendradarbiavimas, apie teisminius procesus su šiomis bendrovėmis jis negirdėjo. Su bendrove „Novalda“ už jos prekes buvo sistemingai atsiskaitoma, o kai susidarė skola šiai įmonei (apie 22 tūkstančiai litų), tai buvo kalbėta su jos direktoriumi ir buvo sutarta, kad „Contra ACT“ skolas perims bendrovė „Contraforma“ ir tuomet su jais bus ateityje pilnai atsiskaityta.

682008 metų pradžioje, prasidėjus krizei ir sumažėjus užsakymų, jie nutarė optimizuoti veiklą ir parduoti bendrovę „Contra ACT“. Pastebėjo, kad yra superkamos įmonės su skolomis. Taip pat girdėjo, kad populiaru užsieniečiams pirkti įmonę. Dėl to jie kalbėjo trise: su N. (K.) bei P. (L.). Kalbėjo, kad reikia įmones uždarinėti. Nutarė parduoti įmonės „Contra ACT“ akcijas. Parduodant akcijas P. L. žodžio neturėjo, tai akivaizdu, nes jis neturėjo akcijų. Tačiau jis dirbo toje pat patalpoje, tvarkė buhalteriją, todėl ir su juo buvo bendraujama, kalbama apie bendrovės akcijų pardavimą. Kaip tik tuo metu P. (L.) pardavinėjo savo automobilį. Kaip jis pasakojo jiems, Citroen C5 pirkėjas buvo iš užsienio. Iš P. (L.) žodžių, rusakalbis pirkėjas klausė jo, ar jis nežino apie Lietuvoje parduodamą įmonę. Kadangi su N. (K.) buvo beviltiškoje situacijoje bei norėjo uždaryti įmonę „Contra ACT“, nutarė pasinaudoti šia informacija apie pirkėją. P. telefonu informavo apie interesantą, jiems tai buvo įdomu. Tuo metu buvo populiaru, kad rusai, baltarusiai perka įmones ir daro tai dėl leidimo gyventi Lietuvoje gavimo. Po kelių dienų į biurą atėjo rusakalbis pilietis, pasakė, kad yra nuo P., jog nori pirkti įmonę kartu su draugu ar tai draugui: dabar tiksliai pasakyti negali. Nurodė, kad yra iš Baltarusijos. Papasakojo jam apie įmonę „Contra ACT“, parodė buhalterines ataskaitas, papasakojo apie įsiskolinimus bei apie tai, kad įmonė laukia dar atsiskaitymų iš klientų už atliktus darbus. Taip pat potencialiam pirkėjui nurodė, kad įmonė turi komercinį ginčą, nusakė jo esmę bei tai, kad pagal advokatės aiškinimus, šis ginčas yra laimėtinas. Sutarė, kad kuomet po pardavimo bendrovė „Contra ACT“ gaus dar pinigų, tai jie bus pervesti bendrovei „Contraforma“. Įmonė „Contraforma“ už atliktus darbus sąskaitas išrašydavo ne iš karto, o tik darbams pasibaigus, reikėjo mokėti dizaineriams už darbą. Susitarė su juo (pirkėju) (arba tai buvo jo atstovas(tarpininkas)), kad advokatė paruoš akcijų pardavimo sutarties tekstą. Buvo sutarta ir akcijų pardavimo kaina - 10000 litų. Vėliau interesantas atvežė jiems fizinio asmens duomenis, kurie buvo perduoti advokatei. Šio asmens dokumentų jis nematė bei jų netikrino. Įgaliojimo atvykėlis neturėjo. Advokatė patvirtino, kad sandoris yra normalus ir įprastas. Buvo paruoštas tekstas. Sutartį (tekstą) interesantas pasiėmė ir po kelių dienų atvežė jau pasirašytą, taip pat sumokėjo už akcijas, kaip nurodyta sutartyje - grynaisiais pinigais 10 000 litų. Jis pasirašė akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, po ko išvyko į JAV dalyvauti parodoje. Kiek žino, liepos mėnesį užsakovai sumokėjo paskutinius atsiskaitymus į UAB „Contra ACT“ sąskaitą. Šiais pinigais, savo ruožtu, buvo apmokėta „Contra ACT“ skola „Contraformai“. Pastaroji bendrovė iš karto atsiskaitė su savo tiekėjais. Tuo metu jis buvo užsienyje. Kas buvo pirkėjas: minimas byloje A. S. ar jo įgaliotas asmuo, pasakyti negali. Nežino, kas nutarė po akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo kuriam laikui bendrovės direktoriumi palikti dar P. L.. Nesupranta, kodėl jie su N. (K.) negalėjo parduoti savo akcijų. Įmonės „Contra ACT“ dokumentų, atspaudo pirkėjui (Baltarusijos piliečiui) jis neperdavinėjo. Kur vyko buhalterinių dokumentų perdavimas, neatsimena, daugiau apie tai galėtų paaiškinti pats P. L.. Parduodant akcijas dokumentų jis neklastojo, tikslo pasisavinti bendrovės pinigus arba išvengti atsiskaitymo už bendrovės „Contra ACT“ skolas neturėjo. Kas dėl pinigų pervedimo iš „Contra ACT“ sąskaitos bendrovei „Contraforma“ jau po to, kai akcininku ir direktoriumi tapo baltarusis, kartoja, kad tai buvo aptarta su įmonės pirkėju arba su jo atstovu, jeigu jis pirko bendrovės akcijas per tarpininką. Taigi, tai buvo daroma jam (pirkėjui) leidus.

69Pakeisto kaltinimo teksto nesupranta ir su juo nesutinka, kadangi kaltinimas pasipildė tik pavedimų sąrašu, nuorodomis, kad dokumentai, sandoriai yra fiktyvūs. Tačiau bendradarbiavimas ir atsiskaitymai tarp bendrovių „Contra ACT“ ir „Contraforma“ vyko pastoviai, kadangi tarp šių įmonių vyko normali ūkinė veikla. Nesupranta, kodėl kaltinime yra teigiama, jog sandoriai tarp šių įmonių, pagal kuriuos pirmoji įmonė pirko projektavimo paslaugas iš antros, yra netikri, kaip pasakyta kaltinime –„fiktyvūs“, kad atitinkamai buvo suklastotos sąskaitos-faktūros apmokėjimams už atliktus darbus ir kad tai jis parengė jas ir atspausdino. Byloje nėra įrodymų, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartis realiai sudaryta nebuvo. Vienintelio akcininko sprendimo, kad direktoriumi yra skiriamas Baltarusijos pilietis, jis negamino ir jo teksto neklastojo. Pagaliau, akcininko pasikeitimas neatėmė iš kreditorių teisės ir galimybės civilinėmis priemonėmis ginti savo teises. Tokiu būdu, jis pardavė akcijas, jokių dokumentų jis negamino, jų neklastojo, turtinės prievolės ar atsiskaitymų už bendrovės „Contra ACT“ skolas jis nevengė. Tokio tikslo neturėjo. Prisijungimą prie bendrovės banko sąskaitos iki tam tikro laiko turėjo jis bei P. L.. Buvo įsitikinęs, kad akcijos tikrai buvo parduotos A. S. iš Baltarusijos, tačiau, kaip dabar aiškėja, dalyvavo ne jis, o tarpininkas, kuris jiems neprisistatė. Asmens, kuris atvyko įsigyti akcijų, duomenų jis netikrino. Ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad sutarties pasirašymo aplinkybių jis aplamai neatsimena, kadangi buvo įbaugintas tyrimo pareigūnų, pakeltas naktį. Be to, jam iš viso nebuvo aiškinama, kad jis, kaip specialusis liudytojas, gali atsisakyti duoti parodymus.

70Kas dėl kaltinime minimų kreditorių, tai su įmone „Novalda“ už prekes buvo pastoviai atsiskaitoma. Dėl atsiradusios laikinos skolos su šios įmonės direktoriumi buvo sutarta, jog bus atlyginta, ir kad tai bus ir realiai buvo daroma iš bendrovės „Contraforma“ lėšų. Būtent su direktoriumi K. I. buvo sutarta, kad skolas apmokės iš kitos įmonės sąskaitos. Buvo normalūs, žmogiški santykiai. Todėl vėliau pavedimuose ir buvo nurodoma, kad bendrovės „Contraforma“ mokėjimai „Novaldai“ vyksta už „Contra ACT“ įsiskolinimus. Tyrimo metu bendrovė ieškinio netgi nereiškė ir padarė tai teismo proceso metu. Kartoja, kad bendrovė „Grulė“ atliko darbus nekokybiškai, didelė dalis darbų buvo jai apmokėta. Dėl kitų darbų, kuriuos „Grulė“ atliko nekokybiškai, vyko teisminis procesas. Jie nesutiko su šios įmonės reikalavimais. Po to kreditorinius reikalavimus, teismui priėmus sprendimą už akių išieškoti pinigus iš „Contra ACT“, perėmė A. S. įmonė „Temidės žiedas“. Pagaliau ieškininių reikalavimų buvo atsisakyta ir tai padarė įmonė „Temidės žiedas“. Jeigu būtų žinojęs, kad paprastas akcijų pardavimas virs tokia istorija, niekada nebūtų to daręs, o jų bendrovė būtų paprastai bankrutavusi. Akcijų pardavimo dienai 2008-05-08 jam nebuvo žinoma apie įmonės „Novalda“ turtinę pretenziją, nežinojo jis ir apie tai, kad „Grulė“ teikė teismui ieškinį. Dėl skolos „Faber Baldai“ nieko pasakyti negali. Skolų Sodrai, VMI bendrovė „Contra ACT“ neturėjo, vėliau netgi paaiškėjo, jog yra permoka. Todėl nesupranta kaltinimo teiginių, kad akcijų pardavimu apgaule bandė išvengti turtinių „Contra ACT“ prievolių. Pardavimo dienai apie tokias kreditorių pretenzijas jam nebuvo žinoma. Kiek kalbėjo su P. L., tarpininkas, kuris pirko iš šio automobilį - A. S., nupirko pastarajam ir jų įmonės akcijas ir tai aiškėja iš bylos tyrimo teisme eigos. Pats bendrovės „Contra ACT“ buhalterinių dokumentų pirkėjo tarpininkui jis neperdavinėjo, perdavimo aktą galėjo paruošti direktorius (P. L.). Kur yra bendrovės dokumentai, jis nežino. Kaltinamajame akte nurodomi įvykiai, faktinės aplinkybės, prisijungimai prie banko sąskaitų, pervedimai ir aiškinama, kad tai yra nusikalstama, tačiau daroma tai nesant tam jokių įrodymų. Prisijungimą prie „Contra ACT“ sąskaitos turėjo P. L.. Jis (R. B.) taip pat galėjo turėti prisijungimą, tačiau neatsimena, prie kurios banko sąskaitos. Kas dėl byloje esamų duomenų apie pinigų pervedimus 2008 m. liepos mėn. iš įmonės „Contra ACT“ sąskaitos bendrovei „Contraforma“, tai jis to nedarė ir pavedimus galėjo būti padaryti buhalteris P. L.. Nuo 2008 m. liepos 12 d. jis buvo užsienyje. Jeigu „Contraforma“ mokėjo advokatų kontorai „Jurex“ jau po akcijų pardavimo akto pasirašymo, tai galimai mokėjo už paslaugas, suteiktas bendrovei „Contra ACT“, analogiškai kaip „Contraforma“ mokėjo skolas „Novaldai“.

71Kas iš tikrųjų tapo naujuoju bendrovės „Contra ACT“ akcininku - A. S. ar kitas asmuo - pasakyti negali.

72Pagarsinus kaltinamajam jo parodymus 2012-10-17 (spec.liudytojo statusu) ikiteisminio tyrimo metu, jog <...„UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį aš pasirašiau savo ofise Vilniuje, Goštauto 8. Sutartį aš radau ant vieno iš ofiso stalų, kas ten ją padėjo, aš nežinau. Ar sutartis jau buvo pasirašyta K., aš neatsimenu, ar ji buvo pasirašyta įmonės pirkėjo Baltarusijos piliečio, aš neatsimenu, manau, kad buvo. Su kuo būtent atsikaitė įmonės pirkėjas perkant įmonę, aš nežinau...Apie tai, kad buvo atsiskaityta grynais pinigais, aš sužinojau iš įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties. Asmeniškai aš su nauju UAB „Contra ACT“ pirkėju niekada nebuvau susitikęs...> (t.9, b.l.64-66), kaltinamasis paaiškino, kad tuo metu po kratos buvo įbaugintas situacijos. Po to 2014-04-18 parodymuose tyrimo metu nurodo, kad „asmeniškai dalyvavo įmonės direktoriui P. L. perduodant įmonės dokumentus, elektroninės bankininkystės duomenis, įmones pirkėjo atstovui...> slaptažodžius..“ (t.9, b.l.87-88).

73Kaltinamasis N. K. kaltės nepripažino ir teisiamajame posėdyje parodė, kad 2000 metais su R. B. įkūrė įmonę „Contraforma“, tapo jos lygiaverčiais akcininkais. Jis buvo šios bendrovės direktoriumi. Nuo 2002 metų prasidėjo ilgalaikiai užsakymai, vyko įmonės plėtra. Buvo priimami darbuotojai, gaunami nauji užsakovai, atsirado daug skirtingų veiklų. Jis daugiausiai dirbo su įmonės veiklos viešinimu, standartinių baldų kūrimu ir gamybos kuravimu. Bendrovėje darbavosi apie 20 darbuotojų, dizainerių. Dalyvavo daugelyje parodų. Tais laikais niekas nerėmė tokio tipo parodų, todėl investavo savo lėšas. Dar prieš 2007 krizę su R. B. pradėjo skirstyti veiklas į atskiras sritis. Įmonė „Contraforma“ turėjo likti atsakinga už baldų ir interjero projektavimą. Buhalterinę apskaitą tvarkė P. (L.). Buvo įsteigta įmonė „Contra decor“, kuri pradėjo įtempiamų lubų pardavimo ir įrengimo veiklą. Įmonė „Contra club“ - viešoji veikla, skulptūrų rėmimas. Dar jų buvo įsteigta įmonė „Contra ACT“ (pradžioje pavadinimas buvo „Contra CT“), kuri turėjo įgyvendinti ir kuruoti projektus, atliktus įmonės „Contraforma“ dizainerių. Tai buvo kryptingas ir sąmoningas veiklų skaidymas, nes tikėjo, kad būtent tai padės optimizuoti veiklą ir ją tinkamai valdyti. Kaip tik tuo metu vykdė „Vanagupės projektą“ Palangoje. Tai buvo stambus projektas, kuriame dirbo ir „Contraforma“, ir „Contra ACT“ darbuotojai, užsakymo suma galėjo sekti apie 1,5 mln litų. Tai buvo ilgalaikis projektas, kilo daug nesklandumų, projektą kuravo M. Ž., kuris buvo vienas iš bendrovės vyriausiųjų dizainerių ir projekto vykdymo eigoje paliko įmonę, nebaigė darbų. Paliko jiems patiems tai užbaigti. Vienas iš subrangovų buvo byloje minima įmonė „Grulė“. Ši įmonė padarė daug netikslumų ir broko, stipriai vėlavo su darbais, neištaisė trūkumų. Norėjo kalbėtis su bendrovės vadovais, bandė derėtis, bet to jiems iki galo padaryti nepavyko. Tai buvo vienintelis šio projekto subrangovas, partneris, kuris padavė juos į teismą dėl skolos išieškojimo. Su visais kitais, su kuriais buvo iš dalies neatsikaityta, organizavo susitikimus ir bendrai buvo sutarta, jog jeigu ne iš „Contra ACT“, tai iš „Contraforma“ sąskaitos su jais bus pilnai atsiskaityta. Visi jie puikiai žinojo, jog „Contra grupės“ nariai yra tie patys akcininkai. Būtent taip buvo sutarta ir su bendrove „Novalda“, buvo kalbėta su jos direktoriumi K. I., po ko vyko daliniai atsiskaitymai už atliktus darbus jau iš „Contraforma“ lėšų. UAB „Contra ACT“ buvo parduota, tai įvyko tuo pačiu metu, kai vyko „Vanagupės“ objekto užbaigimo darbai. Tačiau jis norėtų atskirti šiuos dalykus. Jie nėra susieti. Buvo nuspręsta parduoti šią įmonę, t.y. „Contra ACT“, kai sužinojo, jog ja domisi Baltarusijos pilietis. Šis užsienio pilietis iš P. L. pirko automobilį. Kiek dabar žino, tai buvo ne tas pilietis, kuris nurodytas automobilio pirkimo sutartyje, o jo atstovas. Matomai pirkėjas veikė per tarpininką, per atstovą. Bendrovę „Contra ACT“ jie nutarė parduoti ne dėl skolų, bet todėl, kad nematė perspektyvos laikyti toliau šios įmonės. Susitiko su pirkėjo įgaliotu asmeniu. Pasirašė sutartį ir tokiu būdu jis su R. B. pardavė akcijas. Viskas vyko, matyt, Goštauto gatvėje, nes daugiau neturėjo, kur vykti. Iki tol bendrovės ofise vyko didelė dalis veiksmų, t.y. atėjo pilietis, pareiškė didelį susidomėjimą įmonės pirkimu, jie paruošė dokumentus, o jis patvirtino savo ketinimus. Patį sutarties tekstą ruošė advokatų kontora „Jurex“. O toliau jau bendrovė „Contraforma“ vykdė veiklą: perėmė parduotos bendrovės darbus, tiekėjus, mokėjo už „Contra ACT“ skalas „Novaldai“ ir kitiems kreditoriams, tiekėjams. Tik susipažinęs su baudžiamosios bylos medžiaga jis pamatė, kad P. L. pateikė teismui atsiliepimą dėl jam pareikšto ieškinio bei vienintelio akcininko sprendimą, kad įmonės direktoriumi skiriamas baltarusis. Negali pasakyti, kas rengė šį dokumentą, t.y. Vienintelio akcininko sprendimą. Jis gi asmeniškai jo nerengė ir teismui šio dokumento nepateikinėjo. Apie tai sužinojo iš bylos jau tyrimo metu. Bankinių pavedimų jis taip pat neatlikinėjo. Kiek žino, naujas bendrovės „Contra ACT“ savininkas sutiko su jais, kad įeinantys į bendrovės „Contra ACT“ pinigai už senus projektus jam kaip ir nepriklauso, todėl pinigus jis (naujas savininkas) pervedė „Contraformai“, jiems padedant jam tai atlikti. Tokiu būdu, jau po akcijų pardavimo pinigai buvo pervesti „Contraformai“, kuri vėliau ir apmokėjo „Contra ACT“ skolas. Tiesiog, pas juos su R. B. atvyko atstovas - tas pats, kuris pirko akcijas ar kitas asmuo ir buvo padaryti bankiniai pavedimai. Akcijų pirkėjui pasirašant sutartį pastarojo asmenybės jis netikrino. Kad „Contraforma“ apmokės už „Contra ACT“ skolas, su pirkėju buvo sutarta tiesiog žodžiu, rašytinių susitarimų nebuvo. Pirkėjas, naujas įmonės savininkas su tuo sutiko. Įmonė perimta buvo per kelis kartus: pradžioje buvo „papkės“ (t.y. aplankai) perduodamos, paskutinis perdavimas vyko su įmonės dokumentais, taip pat buvo perduotas antspaudas ir kiti daiktai. Perdavimo akto jis pats neruošė. Kas parengė jį: advokatų kontora „Jurex“ ar direktorius P. L., jam nėra žinoma. Kaip nežino jis ir to, kas parengė 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą. Jų su R. B. akcijų pirkėjas neapgavo, pagal bylos medžiagą galima manyti, kad galimai tarpininkas apgavo akcijų pirkėją. Jeigu jis pirko automobilį, tai tokiu pat būdu pirko ir jų įmonę („Contra ACT“). Mano, kad dalis bendrovės dokumentų buvo perduoti baltarusiui, o kiti buvo palikti jų ofise kaip garantas, kol jis galutinai atsiskaitys už akcijas. Jis pats fiziškai toje procedūroje nedalyvavo ir taip tik galvoja. Mano, kad buvo toks susitarimas: pirkėjas ar jo atstovas paėmė tam tikrus dokumentus ir perdavimo aktą, o kitus dokumentus paėmė vėliau, kaip ir banko generatorių. Kai buvo daromi pinigų pervedimai iš „Contra ACT“ sąskaitos „Contraformai“ (jau po akcijų pardavimo), kiek jam yra žinoma, pirkėjo tarpininkas atvažiavo be banko generatoriaus. Kas jam davė fiziškai generatorių, negali pasakyti. Taigi, pavedimus atliko atvykęs akcijų pirkimo tarpininkas, kaip nurodė jis ir tyrimo eigoje (t.9, b.l.5-7), būtent pastarasis prisijungė prie banko sąskaitos ir padarė pavedimus. To nedarė nei jis su R. B., nei P. L.. Bendrovės „Contra ACT“ antspaudai turi būti Baltarusijoje, nes dingo iš biuro Goštauto gt., Vilniuje, o tai reiškia – pirkėjas pats ar per atstovą perėmė visus dokumentus, antspaudą. Kadangi „Contraforma“ atliko projektavimo darbus, UAB „Contra ACT“ padarė minėtai bendrovei avansinius apmokėjimus.

74Prokuroro pakeistame kaltinime nurodytų veikų padarymo taip pat nepripažįsta, jo teksto nesupranta. Pasigenda logikos ir dėl to teismui paaiškina, kad kaltinimas grindžiamas „atsiradus naujoms faktinėms aplinkybėms“, minimi fiktyvūs dokumentai, pirkimo-pardavimo, dokumentų perdavimo bei akcininko sprendimo klastojimai, ko jis tikrai nepadarė nei pats, nei kartu su kitais. Kaip gi jis galėjo pagaminti, klastoti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kaip teigiama kaltinime, jei šią sutartį parengė advokatų kontora „Jurex“? Toliau kaltinime teigiama, kad nebuvo sandorio dėl darbų atlikinimo tarp bendrovių „Contra ACT“ ir „Contraforma“. Visiškai nesupranta, kaip galima taip teigti, jei bylos liudytojų parodymai buvo visiškai priešingi. Pagaliau yra dokumentai, sąskaitos, atlikti konkretūs darbai. Viena įmonė projektavo, o kita vykdė darbus. Kaltinime teigiama, kad jis buvo „Contraforma“ vienintelis akcininkas ir tik nuo 2009 tapo bendraturčiu su R. B., kas jam yra nesuprantama. Nurodyta, kad jis parengė, atspausdino tris sąskaitas-faktūras, ko jis tikrai neatliko. Nesuvokiamas dalykas, kad „Contra ACT“ skolinga bendrovei „Grulė“ 2008-05-07 – 196 227,34 litų, o po to 2013-10-28 jau 217 871,48 Lt. Visiškai neužsiminta, kad neprasidėjus civiliniam procesui „Contra ACT“ nebuvo skolinga įmonei „Temidės žiedas“. Panašiai pasielgta ir su įmone „Novalda“, nes jau po akcijų pardavimo „Contraforma“ atsiskaitinėjo su šia įmone už „Contra ACT“ skolas. Kas dėl pavedimų ir pinigų pervedimo iš „Contra ACT“ į „Contraforma“ sąskaitą, tai vyko bendradarbiavimo pagrindu, buvo išrašomos sąskaitos už konkrečiai suteiktas paslaugas. Be projektavimo darbų įmonei „Contra ACT“ neįmanoma buvo vykdyti veiklos. Kadangi akcijos buvo jau parduotos, buvo susitarta su bendrove „Skala“, kad atsiskaitymą už objektą perima „Contraforma“, todėl ir buvo gauti iš šios įmonės pinigai. Taigi, „Contraforma“ vykdė projektavimą, o „Contra ACT“ - įrengimų darbus, pastaroji pirko projektavimo darbus. Apie įsiskolinimą „Novaldai“ jis žinojo, dėl ko „Contraforma“ ir padarė pavedimą. Dėl skolos „Grulei“ buvo priešingai - minėtoji bendrovė blogai atliko darbus, todėl su ja ir vyko ginčas.

75Nori patikslinti, geriau prisiminus tikruosius įvykius, pirminius savo parodymus dėl akcijų pirkimo-pardavimo aplinkybių: jis pasirašė sutartį Goštauto gatvėje, bendrovės ofise. Tuo metu R. B., P. L. bei akcijų pirkėjas nedalyvavo, t.y. pasirašant dokumentą naujas savininkas ar jo atstovas nedalyvavo. Pastarąjį jis matė ofise tik anksčiau, jis buvo atėjęs dar iki pasirašymo. Taip pat neatsimena, ar jam pasirašant sutarties tekste buvo jau pirkėjo parašas. Po kurio laiko gavo pinigus -10 tūkstančių litų, per pusę su R. B.. Vienintelio akcininko sprendimo neklastojo, jo teksto su P. L. nederino. Kas dėl parduodamos bendrovės dokumentų, tai matė juos įmonės patalpoje, mano, kad atvyko pats savininkas ar jo atstovas ir dokumentus pasiėmė. Pats to nematė, tačiau jeigu tai nebūtų įvykę, P. L. būtų įspėjęs juos apie tai. Pavedimus dėl lėšų mokėjimų darė P. L. įmonė. Su R. B. jis tarėsi, kad jei po akcijų pardavimo bus dar pinigų įplaukos, tai naujas įmonės savininkas perves pinigus „Contraformai“, kuri perėmė visus „Contra ACT“ darbus bei įsiskolinimus. Su baltarusiu ar jo atstovu jis pats nederino to reikalo ir aplamai nekalbėjo, galimai tai telefonu padarė R. B.. 2011 metais civilinėse bylose teisme nedalyvavo, jokių dokumentų neklastojo ir teismui jų neteikė.

76Nukentėjusysis A. S. parodė, kad yra įmonės „Temidės žiedas“ savininkas. Įmonė daug metų užsiima skolų išieškojimu. UAB „Grulė“ atstovai kreipėsi į įmonę, kad padėtų išieškoti skolą. Skolos tikslaus dydžio neatsimena. Apie 100 000 Lt. Bandė išieškoti, važiavo pas kaltinamuosius, paskui su UAB „Grulė“ atstovais buvo susitarta, kad UAB „Temidės žiedas“ perima kreditorinius reikalavimus. Po to dar buvo bandyta kažką išieškoti, tačiau galiausiai kreiptasi į bankroto administratorių. Gali būti, kad UAB „Grulės“ padaryti darbai buvo defektuoti ir dėl to jiems nebuvo sumokėta. Ieškinio įmonė atsisako, apie ką buvo pranešta dar tyrimo metu.

77Liudytoja L. N. – A. parodė, kad dirbo pas N. K.. Taip pat dėl darbo santykių pažįsta P. L.. Trečiojo kaltinamojo nepažįsta. Dirbo dizainere UAB „Contraforma“. Tai buvo prieš 7-8 metus. Dirbo neilgai, truputį daugiau nei pusę metų. Vėliau išėjo į vaiko priežiūros atostogas ir į įmonę po jų nebegrįžo, nes šiai tuo metu buvo iškelta bankroto byla. Į dekretines atostogas išėjo 2008 m., o buvo įdarbinta iki 2011 m. Kadangi gimdė vieną vaiką po kito, jos nebuvimo darbe laikotarpis užsitęsė. UAB „Contra ACT“ nedirbo, tokios įmonės nežino. Nežino, ar P. L. buvo įformintas UAB „Contraforma“. UAB „Contraforma“ užsiiminėjo dizainu, N. K. kurdavo projektus.

78Liudytojas P. P. parodė, kad asmeniškai kaltinamųjų nepažįsta, yra tik matęs P. L.. UAB „Viresita“ buvo paskirta įmonės „Contra ACT“ bankroto administratoriumi. Pagal tuo metu galiojusią tvarką bankroto administratorių turėjo siūlyti bankroto pareiškėjas. A. S. kreipėsi į P. P., tuomet ir sužinojo apie „Contra ACT“. Nors buvo pažįstamas su A. S., tačiau jokių kitų aplinkybių, galinčių trukdyti eiti administratoriaus pareigas, nebuvo. Iškėlus bankroto bylą kreditoriumi tapo „Temidės žiedas“. Iš viso berods buvo trys kreditoriai. Aktyvus kreditorius procese buvo A. S.. Kiti taip aktyviai nedalyvavo. Vykdydamas bankroto procedūrą ieškojo UAB „Contra ACT“ dokumentų. Tuo tikslu buvo nuvykęs pas paskutinį įmonės vadovą P. L., bendravo su juo dėl dokumentų perdavimo. Kiek atsimena, šis aiškino, kad nebėra įmonės vadovas, direktoriumi yra jau kitas asmuo ir jis dokumentų nebeturi. Tuo susitikimas ir baigėsi. Bet kokius dokumentus P. L. pasirašyti atsisakė, motyvuodamas, kad nebėra įmonės vadovas. Minėjo, kad įmonės pardavimo reikalus sutvarkė teisininkai. Iš pradžių dėl dokumentų nepateikimo, žalos padarymo su ieškiniu kreipėsi į teismą. Atsakovu buvo nurodytas P. L.. Pastarasis pateikė dokumentus, kad įmonės akcijos perleistos Baltarusijos piliečiui, o jis pats buvo atleistas iš direktoriaus pareigų. Kiek atsimena, ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, iškilo abejonių dėl P. L. dokumentų tikrumo, būtų reikėję prašyti ekspertizės. Pamanė, kad minėti dokumentai gali būti suklastoti siekiant išvengti atsakomybės, nes įmonė buvo perleista užsienio piliečiui, kuris net neregistravo įmonės. Kai pasikeičia įmonės direktorius ar akcininkai, VĮ Registrų Centras turi būti informuotas naujojo akcininko ar vadovo apie įvykusius pasikeitimus. To padaryta nebuvo. Be to jis net neperėmė įmonės sąskaitų. Už sąskaitas tebebuvo atsakingas P. L.. P. L. neturėjo jokių to baltarusio kontaktų. Kai įmonę perima baltarusis, kuris net nepraneša niekam apie pakeitimus, kyla įtarimas dėl fiktyvaus akcijų pardavimo sandorio, kurio tikslas pradanginti įmonės dokumentus. Todėl jis pareiškimu kreipėsi į teisėsaugos institucijas. Anksčiau taip pat buvo tekę vykdant bankroto procedūras kreiptis į teisėsaugos institucijas. Jokių įmonės „Contra ACT“ dokumentų, vykdydamas bankroto procedūrą, taip ir neperėmė. Paskutinis direktorius pagal Registrų centro išrašą buvo būtent P. L., todėl į jį ir kreipėsi prašydamas perduoti dokumentus. Kai šis paaiškino, kad įmonės direktorius ne jis, o baltarusis, siuntė pastarajam registruotu laišku įsakymą dėl dokumentų pateikimo į Baltarusiją, jokio atsakymo negavo. P. L. su atsiliepimu civilinėje byloje pateikė tik akcininko sprendimo kopiją ir įsakymą dėl jo atleidimo. Toliau nebesibylinėjo, nes tam būtų reikėję papildomų išlaidų ir būtų buvęs tik vilkinamas procesas. Bankrutuojanti įmonė ir taip neturėjo lėšų. Tiesiog kaip ieškovas nenuėjo į posėdį ir byla buvo nutraukta. Galiausiai bendrovė buvo išregistruota, bankroto byla užbaigta. O įmonės antspaudas ir dokumentai taip ir nebuvo gauti. Iš Registrų centro išrašo matė, kad kiti du kaltinamieji yra įmonės UAB „Contra ACT“ akcininkai. Tačiau su pastaraisiais bendrauti jam neteko.

79Liudytoja N. D. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. Nuo 2003 m. iki 2008 m. dirbo UAB „Contraforma“. Dirbo dizainere. R. K. buvo kūrybinis direktorius. Dirbo, dalyvavo parodose. Su N. generuodavo idėjas, jis buvo atsakingas už estetinį vaizdą. Tardavosi dėl baldų, medžiagų. R. B. buvo finansų specialistas. Jis bendravo su klientais. Tikslių jo pareigų ir funkcijų nežino. Piniginiai klausimai buvo daugiau sprendžiami su R. B.. Žino, kad dar buvo įmonė „Contra ACT“, tačiau, kas buvo jos vadovai ir joje dirbo, nežino. Kas buvo „Contraforma“ akcininkai, nežino. Kiek žino, N. K. buvo direktorius. Ar įmonės valdyme dalyvavo R. B., nežino ir oficialiai to teigti negali. Mano, kad galbūt vienas iš jų buvo kūrybinis direktorius, o kitas – finansinis direktorius. Vieni dalykai buvo sprendžiami su N., o kiti – su R.. Todėl kaip darbuotoja, juos taip ir vertino. Po penkerių darbo metų įmonėje ji išėjo į dekretines atostogas, o vėliau buvo atleista. Atleidimas įvyko jai būnant dekrete. Dėl ko įvyko įmonės bankrotas – nežino. Žino, kad bankroto byla buvo iškelta, tačiau dėl ko – nesigilino. Ar „Contraforma“, turėjo reikalų su bendrove „Novalda“, nežino. Nieko nežino dėl 80 000 Lt avanso. Ji buvo tik kūrybinė darbuotoja.

80Liudytojas M. M. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. Apie metus laiko dirbo „Contraforma“ architektu. Atliko interjero architekto funkcijas. Darbas įmonėje buvo paskirstytas. Kiekvienas turėjo savo projektą. Kas kūrė interjerą, kas - lovas. Vadovavo N. K., buhalteriją vedė P. L.. Į įmonę jis pats atėjo dirbti R. B. dėka. Darbiniais klausimais ir dėl susitikimų su užsakovais kreipdavosi į R. B.. Be to būdavo pasitarimai dėl tolesnių darbų, buvo sprendžiami finansiniai klausimai. Kiekvienas projektas turėjo savo kainą. Buvo siūlomas projektas, nurodomas, koks numatomas finansavimas ir klausiama, ar gali dirbti prie projekto. Įmonės „Contra ACT“ nežino. Su „Novalda“ susitikti neteko, bet žino, kad tokia įmonė yra. Apklausoje galėjo kitaip pasakyti dėl direktoriavimo, nes nebuvo pasiruošęs apklausai, dabar pasižiūrėjo savo darbo sutartį. Joje nurodyta, kas buvo įmonės direktorius. Po išėjimo bičiuliaujasi ir toliau. Darbiniai santykiai tęsiami tiek su N. K., tiek su R. B..

81Liudytoja E. O. parodė, kad pažįsta visus kaltinamuosius, teko kartu su jais dirbti UAB „Contraforma“. Ji buvo padalinio vadovė ir dirbo 2002-2003 m., po to išėjo vaiko priežiūros atostogų. Iš viso „Contraforma“ dirbo iki kokių 2008 m. Įmonės akcininkai buvo du – R. B. ir N. K.. Jie užsiimdavo projektavimu ir projektų įgyvendinimu. Konkrečiai ji dirbo su N. K.. Jos darbas buvo baldų pardavimas į užsienį. Vystė produktus, pristatydavo juos užsienio parodose. N. K. ėjo direktoriaus pareigas ir buvo atsakingas už veiklos vystymą, kūrybinės dalies peržiūrą, užsiėmė dizainu ir projektavimais. R. B. buvo finansininkas, prižiūrėjo ūkinę veiklą, užsiėmė vadybine veikla, projektų valdymu. P. L. buvo buhalteris. Nežino, ar įmonė turėjo sutartį su kokia nors buhalterinės apskaitos firma. Taip pat nežino, kas turėjo priėjimą prie banko sąskaitų. Gali būti, kad prisijungimą turėjo ir R. B., tačiau garantuoti šito negali. Pagrinde informacija apie mokėjimus buvo perduodama P. L.. Kiek atsimena bankinius pavedimus, susijusius su jos pačios veiklos baru, tai sąskaitos būdavo atiduodamos P. L.. Mokėjimus, jos manymu, darė R. B., kartais jie būdavo derinami su N. K.. Ar P. L. dalyvavo įmonės finansų valdyme, nežino ir negali pasakyti. Kompanijoje nebuvo pareigybinių instrukcijų, todėl tiksliai apibrėžti, kas ką darė, sunku. Bendrovė „Contra ACT“ buvo dukterinė įmonė, dirbo berods tose pačiose patalpose. Kas jos direktorius – nežino. Mano, kad „Contraforma“ galėjo bendradarbiauti su „Contra ACT“, bet tai nebuvo susiję su jos pačios veikla. Įmonės veikla Lietuvoje ji nesidomėjo, nes dirbo su užsieniu. Negali tvirtinti, kad tarp šių dviejų įmonių buvo kažkokių ūkinių operacijų, tačiau ir neneigia tokios galimybės. Reikalų su „Novalda“ taip pat neatsimena. Bent per ją nėra buvę kažkokių ypatingų užsakymų. Su „Novalda“ ji dirbo, tik jau išėjusi iš „Contraforma“ ir dabar tebedirba. Kokia įmonės „Contraforma“ finansinė padėtis, nelabai domėjosi. Nesidomėjo jos veikla ir išėjusi iš darbo. Žino, kad įmonė bankrutavo. 80 000 Lt avansinis pavedimas nėra labai įprastas, bet tai nėra fantastiška suma. Jos pačios veiklos bare tokių didelių užsakymų nebuvo. Tačiau pačioje įmonėje galėjo būti, nes buvo ir labai didelių užsakovų. Iš „Contraforma“ buvo atskirta veikla, ji to paties darbo perėjo dirbti į kitą UAB‘ą ir toliau ji jau dirbo su N. K., su standartinių baldų kolekcija.

82Liudytoja G. K. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. Dirbo su jais, būdama UAB „Contraforma“ dizainere. Įmonė projektavo baldus, interjero elementus, ieškodavo gamintojų. Ji kurdavo projektus, prižiūrėdavo gamybą. N. K. buvo direktorius ir buvo atsakingas už projektų kokybę. R. B. daugiau vykdydavo strateginius mokėjimus, o buhalterinius reikalus tvarkė P. L.. Ji pati gilesnėje įmonės veikloje nedalyvavo. Įmonėje dirbo iki krizės, kol sumažėjo užsakymų ir nebebuvo, ką dirbti. Atlyginimas priklausė nuo užsakymų. Nelikus jų, neliko uždarbio, teko ieškotis kito darbo. Darbuotojų skaičius vis mažėjo. Pamažu visi išeidavo. „Contra ACT“ buvo minima, tačiau kokią ji tiksliai veiklą vykdė ir kokios jos sąsajos su „Contraforma“, nežino. Bendrovė „Contra Decor“ taip pat girdėta. Kažkuri iš šių įmonių užsiėmė pakabinamomis lubomis. Pabaigusi projektą išėjo į kitą darbą ir įmonės veikla daugiau nesidomėjo. Įmonė užsakymų iš Baltarusijos neturėjo, bent jau ji tokių negirdėjo.

83Liudytoja A. V. parodė, kad pažįsta visus kaltinamuosius. Dirbo UAB „Contraforma“, darbą pradėjo 2009 metais. Dirbo trumpai, nes vasarą išėjo į dekretines atostogas. UAB „Contraforma“ gamino baldus, interjero detales ir juos pardavinėjo. Įmonė dirbo gerai. Kiek atsimena, tai dar buvo geras metas prieš krizę. Ji buvo atsakinga už reklamą, vadybą, ieškojo, kur galima parduoti produkciją, domėjosi konkursais. Įmonėje buvo du akcininkai: R. B. ir N. K.. N. K. buvo atsakingas už kūrybinę veiklos dalį, o R. B. – už finansinę veiklos pusę. P. L. buvo buhalteris. „Contra ACT“ jai yra girdėta, bet kas joje dirbo ir kas jai vadovavo, nežino. Neturi informacijos, kokios buvo sąsajos tarp „Contraforma“ ir „Contra ACT“. Apie projektus su Baltarusija nieko nežino. Po motinystės atostogų grįžo į bendrovę, tačiau jau buvo krizė, pasikeitė rinka. Ji tuo metu buvo susidomėjusi papuošalų gamyba ir toliau užsiėmė šia veikla.

84Liudytoja V. N. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. 2009 m. ji pradėjo dirbti UAB „Contraforma“ ir išdirbo joje 3 metus. Įmonės ofisas buvo Goštauto gatvėje. Dirbo administratore. Turėjo įleisti, priimti, išleisti žmones, atsiliepti į skambučius, rūpintis, kad netrūktų popieriaus, kavos, atspausdinti sąskaitas. Ką jai pavesdavo, tą ir darydavo. Įmonei vadovavo N. K.. R. B. buvo daugiau vadybininkas, P. L. – finansininkas. Asmeniškai jos kreditoriai skolų grąžinti neprašydavo, prašydavo tik susisiekti su vadovu. Apie „Contra ACT“ yra girdėjusi, tačiau kur ji buvo, kas jai vadovavo, nežinojo. Apie šios bendrovės skolas taip pat nieko nežino. Neatsimena kokių nors pavedimų, sutarčių su „Contra ACT“. Į jos pareigas apie jas žinoti ir neįėjo. Nežino, ar šios įmonės susietos, tačiau tai galėjo būti. „Novalda“ pavadinimas girdėtas. Negali pasakyti, kokia buvo „Contraforma“ turtinė padėtis jai išeinant iš darbo. Žino tai, kad mažėjo darbo, buvo sunkūs metai. Išėjo savo noru. Įmonė skolinga jai neliko.

85Liudytojas M. J. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. UAB „Contraforma“ dirbo ne vienerius metus, darbas buvo susijęs su gamyba. Gali būti, kad puse etato dirbo ir UAB „Contra ACT“, tiksliai nebeatsimena. Jam atrodo, kad buvo įdarbintas dviejose įmonėse ir atlyginimą gaudavo iš dviejų. Mokėjo įvairiai: pervesdavo į sąskaitą ar grynais sumokėdavo. Atlyginimą tiesiogiai mokėjo R. B.. Nei N. K., nei P. L. nemokėjo. Pagal pareigas jis buvo darbų vykdytojas, tiekėjas. Pagal projektą gamindavo brėžinius, užsakydavo medžiagas ir atlikdavo kitą ūkinę veiklą. P. L. buvo buhalteris, o N. K. ir R. B. buvo vadovai. Kas buvo UAB „Contra ACT“ vadovas ar akcininkai, nežino. Darbe jam paprastai tiesiogiai vadovaudavo dizaineris, kuris valdė projektą. UAB „Contraforma“ ofisas buvo Goštauto gt. 8. Cecho, kaip tokio, nebuvo. Buvo tik garažas, o gamyba buvo išmėtyta. Detales užsakydavo, o produktus surinkdavo arba klientų objektuose, arba garaže netoli Goštauto gatvės. Tame pačiame ofise veikė ir „Contra ACT“. „Contraforma“ užsiėmė projektavimu, o „Contra ACT“ – gamyba. Jam dirbant būdavo skolų su atidėjimais, tačiau jo reikalas buvo tik paimti sąskaitą ir perduoti ją buhalterijai. Tolesniais atsiskaitymais jis nesidomėjo. Vykdydamas projektą jis tiktai atlikdavo pirkimus, pasirašydavo sąskaitas ir atvežęs atiduodavo jas buhalterijai. Jis galėjo tik pasirašyti sąskaitą-faktūrą, su įmonių sutartimis jokių reikalų neturėjo. UAB „Novalda“ gamino abiem įmonėms detales. Projektuose būdavo detalių, suprojektuotų ir kitų įmonių. Didžiąja dalimi įmonės įgyvendindavo savo projektus.

86Liudytojas R. S. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. Dirbo UAB „Contraforma“ apie porą metų nuo 2006 m. Dirbo programuotoju. Darbovietė buvo Goštauto gatvėje, numerio tiksliai neatsimena. Prižiūrėjo įmonės reprezentacinį internetinį puslapį, kuriame buvo demonstruojamos prekės ir dizainas. Gali būti, kad dirbo ir UAB „Contra ACT“. Po tiek metų gali klysti, tačiau atsimena, kad ant pastato, kuriame dirbo, buvo užrašyta „Contraforma“, o jo darbdavio pavadinime buvo žodis „Contra“. Jo manymu, įmonei vadovavo N. K., kuris buvo pagrindinis dizaineris ir kaip direktorius. R. B. pareigų nežino. O P. L. buvo buhalteris. Kokia buvo įmonės finansinė padėtis, nežino. Gavęs geresnį pasiūlymą, išėjo iš darbo. Apie įmonės pardavimą kitam piliečiui nieko nežino.

87Liudytojas G. G. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, teko dirbti jų vadovaujamoje kompanijoje montuotoju, paskui prie projektų dirbo tiekėju. Dirbo tiek „Contra ACT“, tiek „Contraforma“ kokius trejus metus. Abu kaltinamieji buvo direktoriai, tačiau kuris kokias tiksliai užėmė pareigas, nepasakytų. N. K. buvo atsakingas už dizainą, o R. B. už vadybą. Dalyvavo „Vanagupės SPA“ viešbučio projekte, reguliavo visus montavimo procesus, „aktavo“ (priminėjo) atliktus darbus, pasirašinėjo sąskaitas-faktūras. Projektą pradėjo dirbdamas UAB „Contra ACT“, paskui dirbo „Contraforma“, tačiau nebegalėtų pasakyti, kurioje įmonėje dirbdamas projektą užbaigė. Projektas nebuvo sėkmingas, užtruko ilgai. Rangovas buvo „Contra ACT“. Įmonė „Novalda“ žinoma, dirbant „Contra ACT“ per ją buvo užsakinėjamos prekės, susijusios su stiklu (veidrodžiai, vitrinos). Bendrovė „Grulė“ buvo vienas iš subrangovų. Jie objekte gamino ir montavo baldus. Turėjo pagaminti ir sumontuoti baldus visam Vanagupės viešbučiui. Jis prižiūrėjo ir priiminėjo jų atliktus darbus. Turi aukštąjį išsilavinimą. Yra baldžius-stalius. Jei „Grulė“ darbus atlikdavo nekokybiškai, buvo forminami defektų aktai su įpareigojimu ištaisyti. Kol broko neištaisydavo, nebuvo priimami darbai. „Grulė“ vėlavo atlikti darbus, nes vėlavo juos atlikti statybininkai. Užsakovas buvo nepatenkintas, pyko ant UAB „Contra ACT“, kaip rangovo. Buvo labai didelė įtampa. Darbai iš „Grulės“ buvo priimti. Būdavo situacijų, kad turėdavo pasirašyti darbų priėmimo dokumentus, kitaip jie jų nepadarys iš viso. Buvo konfliktų su UAB „Grulė“, bendrovės vadovai stipriai jį spaudė, kaltino, kad jis ieško defektų. Negali pasakyti, kodėl pasirašė sąskaitą už visą objektą UAB „Grulė“. Pasirašinėti sąskaitas buvo žodžiu įpareigotas valdžios – konkrečiai direktoriaus R. B.. Pirkdavo medžiagas, pinigai joms būdavo ir duodami grynais, ir pervedami į jo sąskaitą. Už pirktas medžiagas pateikdavo sąskaitas-faktūras. Ar sąskaitų-faktūrų pasirašymą derino su direktoriais, neatsimena, tačiau iš kaltinamųjų niekada neturėjo jokių pretenzijų dėl pasirašytų sąskaitų-faktūrų. P. L. taip pat pažinojo, kai dirbo UAB “Contra ACT“, R. B. buvo direktorius, o P. L.-finansininkas. N. K. buvo „Contraforma“ direktorius. Visus užpildytus dokumentus jis priduodavo į buhalteriją Goštauto gatvėje. Kas jas apmokėdavo, nežino. Nežinojo, kad „Contra ACT“ buvo parduota. Pareiga apmokėti sąskaitas tenka naujam savininkui.

88Liudytojas V. T. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. Buvo trys įmonės“ „Contraforma“, „Contra Decor“ ir „Contra ACT“. Pradžioje dirbo UAB „Contraforma“, paskui berods „Contra Decor“. Kiek suprato, viską kontroliavo UAB „Contraforma“. Jos akcininkais jam atėjus dirbti buvo N. K. ir R. B.. Veikla buvo projektavimas ir projektų įgyvendinimas. Pati „Contraforma“ užsiėmė baldų projektavimu. Tačiau įmonės politika buvo užsiimti ir baldų gamyba, todėl atsirado „Contra Decor“ bei „Contra ACT“. Mano, kad savininkai buvo tie patys. Kažkurios iš tų trijų įmonių direktorius buvo P. L.. Paskui dirbo su įtempiamomis lubomis. Jas gamino „Contra Decor“‚ „Contra ACT“ užsiėmė nestandartiniais baldais. Jo darbas buvo baldų montavimas, klijavimas, kartais sąmatų skaičiavimas, baldų projektavimas. Iš darbo išėjo dėl ekonominių priežasčių, nes atėjo sunkūs laikai, užsakymų nebuvo, projektų sumažėjo. Taigi, „Contraforma“ užsiėmė projektavimu, o „Conra ACT “ gamino baldus, t.y. užsiėmė projektų įgyvendinimu. Kas kuriai vadovavo ir kas buvo jų akcininkai, negali pasakyti. P. L. buvo daugiau prie buhalterijos, N. K. – dizaineris, meninio projekto kūrėjas, o R. B. pagrinde prižiūrėjo projektus, buvo lyg vadybininkas, prižiūrėdavo įsipareigojimų pagal projektus vykdymą, kad viskas būtų padaryta laiku ir pagal projekto reikalavimus. Kur ir kaip persipindavo jų kompetencijos, nežino. Apie įmonių skolas nieko nežino. Jis pats neturėjo projektų, kuriuose įmonė būtų patyrusi nuostolių. UAB „Novalda“ užsiima metalo ar stiklo konstrukcijomis (tiksliai neatsimena). „Contraforma“ iš jų užsakinėdavo, galbūt po to ir „Contra Decor“. Vanagupės viešbučio projektas jam žinomas. Tai buvo didelės apimties projektas. Darbuotojai ir po pusės metų tebedirbo su šiuo projektu. Buvo nuvažiavęs ten montuoti foje vitrinų. Kuri firma – „Contraforma“ ar „Contra ACT“ vykdė šį projektą, negali pasakyti. Kažkas buvo blogai su tuo projektu, buvo kažkokia trintis, buvo kalbos, kad jau reikia montuoti baldus, o dar nebaigta apdaila. Buvo kalbos, kad po to teko keisti medžio plokštes. Buvo kalbos, kad tas „Vanagupės projektas“ „užmušė“ visą įmonės veiklą.

89Liudytoja J. S. parodė, kad pažinojo tiek N. K., tiek R. B.. Yra UAB „Eskom“ direktorė. Palangoje statė SPA centrą „Vanagupė“ ir interjero darbams atlikti samdė įmonę „Contraforma“. Tai buvo apie 2008 metus. Su „Contraforma“ buvo sudaryta sutartis, ją, berods pasirašė N. K., tačiau tiksliau galėtų pasakyti tik pakėlusi sutartį. Darbai atlikti kokybiškai, visi įsipareigojimai buvo įvykdyti, būdami labai kūrybingi dizaineriai sukūrė gerą interjerą. Neatsimena, ar vėlavo atsiskaitymai, bet daugmaž viskas vyko pagal susitarimą. Ginčų dėl darbų atlikimo, kokybės ar vėlavimo nepamena. Gali būti, kad buvo derybos dėl mažesnės atsiskaitymo sumos, jau neatsimena. Negali pasakyti, ar UAB „Grulė“ buvo samdoma kaip subrangovas. Pats įmonės pavadinimas jai nieko nesako. Gali būti, kad jie buvo samdomi dėl sienų apdailos ir grindų. Sutartis buvo sudaryta su UAB „Contraforma“, o ką jie samdėsi darbams atlikti, kokius subrangovus kvietė, buvo jų reikalas. UAB „Escom“ su subrangovais jokių reikalų neturėjo.

90Liudytojas Ž. S. parodė, kad pažįsta visus kaltinamuosius. Yra skulptorius, užsiima individualia veika. Įmonė „Contra ACT“ jam nežinoma. „Vanagupės“ viešbučio neprojektavo, tik atliko tam tikrus dekoravimo darbus. Bendradarbiavo su „Contraforma“. Tačiau tiesioginę sutartį buvo pasirašęs su „Vanagupės“ viešbučiu. Dėl savo sutarties ir savo darbų apimties tiesiogiai bendravo su viešbučio savininkais. Dėl UAB „Grulė“ broko ar vėlavimo nieko neteko girdėti, tai buvo didelis objektas ir didelė teritorija, kas ir kiek vėlavo su darbais, nežino. Apie pačią firmą yra girdėjęs, bet su ja nedirbo. Žino, kad buvo kažkoks statybininkų vėlavimas. Apie baldines plokštes nieko negali pasakyti, nes jų nemontavo.

91Liudytojas D. D. parodė, kad pažįsta kaltinamuosius R. B. ir N. K.. Jis pats buvo „Vanagupės“ projekto, kur buvo įrenginėjami baldai, vadovas ir autorius. Projektas buvo kuriamas pagal jų eskizus. Projekto užsakovas buvo UAB „Eskom“. R. B. su N. K. buvo tam tikrų specifinių darbų, elementų, baldų gamybos subrangovai. Kokios tiksliai jų pareigos „Contraformoje“, nežino. „Contraforma“ darė savo eskizus ir po to jie buvo įgyvendinami. Po viešbučio projekto daugiau bendradarbiauti su „Contraforma“ jam neteko. Objekto vertė buvo gerokai daugiau nei milijonas. Šio objekto problema buvo darbų vėlavimas. Kai kažkas įstrigdavo, iš paskos strigdavo kiti darbai. Žino, kad dėl vėlavimų buvo taikomos sankcijos. Jos turėjo būti taikomos ir „Contraformai“. Jos buvo taikomos visiems. Vanagupės projekte buvo ir vėlavimų, ir defektų. Kai kurie buvo ištaisyti, su kai kuriais teko susitaikyti. Įmonės „Contra ACT“, „Grulė“ negirdėtos. Įmonė „Novalda“ girdėta. „Contraformos“ subrangovų jis neprivalėjo žinoti, kai yra defektai, bendraujama su generaliniu rangovu ar jo atstovu. Šiuo atveju buvo bendrauta su „Contraforma“.

92Liudytojas L. P. parodė, kad UAB „Idėjų rinka“ buvo paskirta UAB „Contraforma“ bankroto administratoriumi. Jis administravo įmonės „Contraforma“ bankroto bylą. Tai nebuvo kažkuo išskirtinė bankroto byla. Tik jis negalėjo perimti visų bendrovės dokumentų. Proceso metu nebuvo nustatyta, kad N. K. būtų pasisavinęs didelę pinigų sumą. FNTT grąžino bylą nenustačiusi pažeidimų. Tačiau bankroto administratorius į ikiteisminį tyrimą, specialistų tyrimus nesikišo, tiesiog vykdė bankroto procedūrą ir tiek bei laukė specialistų išvadų. Juos domino kreditoriniai reikalavimai ir jų dydis. Domino VMI kreditoriniai reikalavimai, nes ten kažkas blogai buvo suskaičiuota. Negali atsakyti, ar 2008 m. sąskaitos-faktūros buvo pateiktos tyrėjai. Dėl dokumentų trūkumo jokių pastabų nebuvo. UAB „Contraforma“ turėjo du akcininkus – N. K. ir R. B.. N. K. buvo įmonės direktorius. Dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi vienas iš kreditorių, kažkoks UAB‘as, bet dabar nebepasakys, kas tiksliai. N. K. perdavė bendrovės dokumentus (segtuvus), pasirašė perdavimo – priėmimo aktą, o gavęs ikiteisminio tyrimo užklausimą visus gautus dokumentus nuvežė tyrėjams. Tyrėja atsišvietė, ką jai reikėjo. Daugiau tyrėjai jo nieko neprašė. Dokumentų iš N. K. perėmė tiek, kiek jų buvo. Kiek suprato, didžioji dalis dokumentų jau buvo paimta FNTT, jis perėmė tik tai, kas buvo likę. Įmonė buvo su tarptautiniais ryšiais, veikianti, gera įmonė. Perėmė įmonės balansą, menkavertį turtą. Kažkas buvo su balansu, nes draudimas buvo atsiėmęs automobilius, nors balanse jie dar figūravo. Tačiau nusikaltimo tame jie neįžvelgė. Vertino tai kaip balanso klaidą. Dažniausiai sąskaitos būna pasirašytos, bet atrodo šiuo atveju buvo nepasirašytos. Ir tyrėja į tai atkreipė dėmesį. Pagal buhalterinės apskaitos įstatymą jos turi būti pasirašytos, tačiau jei to nėra, tai apskaitos pažeidimas, tačiau nebūtinai reiškiantis, kad sandoris neįvyko. Reikia žiūrėti, ar jos apmokėtos. Įmonės mokėjimais nesidomėjo. Sąsajų tarp „Contra ACT“ ir „Contraforma“ netikrino. Jis neadministravo „Contra ACT“ bankroto. Nežino, ar dėl įmonės avansinių mokėjimų buvo atliktas tyrimas. Kadangi daug dokumentų nebuvo, peržiūrėjo tai, ką turėjo. Bankroto byla yra baigta. Visi „Contraforma“ dokumentai turėtų būti archyve.

93Liudytojas M. Ž. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. Yra baldų dizaineris, 2001-2008 m. dirbo UAB „Contraforma“, kurios direktorius buvo N. K., o buhalteriją vedė P. L.. R. B. dirbo su finansais, sudarinėjo sutartis, jo formalaus statuso įmonėje nežino. UAB „Contra ACT“ buvo dukterinė įmonė, negali pasakyti, kas jai vadovavo, nesidomėjo tuo. Tikrai nežino, kas turėjo teisę prisijungti prie įmonės sąskaitų. Teko dirbti Vanagupės SPA centro projekte. Projekte rangos darbus vykdė UAB „Contra ACT“, tačiau projektavo baldus, interjerą įmonė „Contraforma“. Įmonė „Novalda“ buvo stiklo gaminių gamintojas. Iš jos buvo užsakomi projektui gaminiai. Gali būti, kad gaminiai buvo užsakomi „Contra ACT“ vardu. Užsakovas nebūtinai galėjo būti „Contraforma“. Užsakymai buvo siunčiami iš jo elektroninio pašto. Jis, kaip projektuotojas, nemažai gaminių užsakydavo, tačiau tikslių pozicijų jau nepasakytų. Tačiau ir be jo, tų gaminių užsakydavo dar ne vienas žmogus – projekto vadovas, G. J., R. A.. Gali būti, kad gaudamas prekes iš „Novaldos“, jis pasirašydavo sąskaitas-faktūras, bet dabar jau to neatsimena. Jei jis pasirašė „Contra ACT“ sąskaitas, tai nelabai galėjo to daryti, nes joje nedirbo. Visos sąskaitos būdavo atiduodamos G. G. arba R., arba P., reikėdavo nurodyti, kokiam projektui priklauso sąskaita. Neatsimena, kad būtų buvę priekaištų iš kaltinamųjų dėl jo pasirašytų sąskaitų. Įmonė „Grulė“ žinoma. 2008 m. intensyviai su ja bendravo. Pats asmeniškai pasiūlė šią firmą projektui. Pasitikėjo ja. Jų komerciniai pasiūlymai eidavo per jį, pažiūrėdavo skaičius ir derindavo juos su vadovais. Visos sumos buvo derinamos su N. K. ir R. B., nes pinigai per jį (liudytoją) nėjo. Kokiomis sąlygomis sutiko dirbti Vanagupės SPA objekte subrangovas UAB „Grulė“, nežino. Dėl to sprendė ne jis, o vadovai – N. K. ir R. B.. Dėl sutarties su „Grulė“ sumos taip pat spręsti negalėjo. Jei jis ir pasirašė sutartį su UAB „Grulė“, tai ji (sutartis) buvo suderinta su N. K. ir R. B., kadangi aplamai visi projektai ir pasiūlymai buvo suderinti su jais. Negali paaiškinti, kodėl jis „Contra ACT“ vardu pasirašė sąskaitas. Visos įmonės buvo „viename katile“, todėl galėjo nežiūrėdamas ir pasirašyti sąskaitas „Contra ACT“ vardu. Kaip ir kiekviename projekte, buvo daug vėlavimų, teko nukelti atidarymo datą. Kiek girdėjo, užsakovas „Escom“ su „Contra ACT“ nėra pilnai atsiskaitęs.

94Liudytoja J. J. parodė, kad kaltinamieji buvo jos advokatų kontoros klientai. Asmeniškai nei vieno iš jų nepažįsta. 2008 m. jų kontora ruošė jiems sutartį dėl įmonės UAB „Contra ACT“ akcijų pardavimo. Buvo sudaryta sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo. Kuris kaltinamasis kreipėsi dėl teisinių paslaugų suteikimo ir kuris iš jų ar kokia jų įmonė už paslaugas atsiskaitė, jau neatsimena. Turi virš 2000 klientų, nebegali atsiminti tokių dalykų. Reikėtų kelti dokumentus ir patikslinti. Su šiais klientais ilgai bendrauta nebuvo, tai buvo vienkartinis atvejis. Parodžius liudytojai UAB „Contra ACT“ akcijų 2008-05-07 pirkimo-pardavimo sutartį, pirmos apklausos metu liudytoja nurodė, kad pagal teksto išdėstymą ir turinį šios sutarties tekstą ruošė ne jų kontora. Papildomos apklausos metu liudytoja parodė, kad neatsimena, kas apmokėjo atstovavimo paslaugas, dažnai pasitaiko, kad sutartį sudaro vienas asmuo, o paslaugas apmoka kitas. Patikrinusi dokumentus, gali patikslinti savo pirminius parodymus: akcijų pirkimo-pardavimo sutarties tekstą paruošė jų kontoros praktikantė, šiai dienai ji nedirba, ji tik atliko praktiką tuo metu. Praktikantams yra pateikiami pavyzdžiai ir prašoma atlikti techninį darbą – paruošti sutartį, kuris iš jų kontoros advokatų galėjo pavesti paruošti sutartį, dabar nebepasakytų. Taigi, buvo paruoštas tekstas. Kas pateikė duomenis tekstui, pasakyti liudytoja negali.

95Liudytojas I. L. parodė, kad UAB „Daniluka“ yra įsteigta 2008 m., registruota Karveliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajonas. Įmonės veikla – draudimo tarpininkas. Jis yra šios realiai dabar jau neveikiančios įmonės direktorius. Kaltinamųjų nepažįsta. A. L.-V. yra jo sesuo, ji dirbo įmonėje vadybininke ir buvo įmonės bendrasavininkė, formino sandorius. Prie įmonės Regitra jie nuomavo du kioskus. Ruošdavo automobilių pirkimo-pardavimo dokumentus: surašydavo duomenis, atspausdindavo. Daug klientų automobilių pirkėjų buvo iš Kazachstano, Baltarusijos. Buvo net iš Vokietijos. Pirkėjai ir pardavėjai pateikdavo asmens dokumentus. Darydavosi jų kopijas. Ar jos yra išlikusios, negali pasakyti. Jei sandoris vykdavo Lietuvoje, komiso sutarties nereikėdavo. Komisas reikalingas parduodant transporto priemonę į užsienį. Jei automobilį reikėdavo išgabenti į užsienį, pirkėjas susitardavo su pardavėju ir ateidavo į komisą. Nebūtinai tik pas jį, prie Regitros daug teikiančių komiso paslaugas įmonių buvo. Nežino, ar su paprasta pirkimo-pardavimo sutartimi galima išvežti transporto priemonę į užsienį. Visi įmonės apskaitos dokumentai po jo skyrybų yra likę pas žmoną. Kadangi pastaroji įmonės veikloje nedalyvavo, gal neapsižiūrėjusi išmetė dokumentus, nes dabar buvusi žmona tvirtina, kad jų (dokumentų) jau nėra. Jis išeidamas pasiėmė tik keletą įmonės dokumentų. P. L. pavardė jam nieko nesako. A. S. pavardė taip pat negirdėta. Pateikus apžiūrėti pažymą –sąskaitą (t.8, b.l. 127) liudytojas nurodė, kad tai yra jo įmonės ruoštas dokumentas, ant jo įmonės antspaudai. Pats šios pirkimo-pardavimo sutarties neformino. Gali būti, kad parašas sesers – A. L.. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo.

96Liudytoja A. L. parodė, kad I. L. yra jos vyras, tačiau kartu jau treji metai jie negyvena. A. L.-V. yra jos vyro sesuo, jiedu buvo partneriai. I. L. įmonėje „Daniluka“, kuri užsiima draudimais ir turėjo buveinę (kioską) prie VĮ „Regitra“, ji (liudytoja) niekada nedirbo ir jokių sutarčių nepasirašinėjo. Ją greičiausiai tyrimas supainiojo su vyro seserimi. Draudimo įmonė registruota Karveliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajone, kur gyvena vyro motina. Kiek žino, įmonės veikla sustabdyta. Kažkokie įmonės dokumentai buvo palikti namuose, kai iš jų išėjo vyras. Svarbesnius dokumentus jis išeidamas pasiėmė. Kai namuose buvo daromas remontas, viskas, kas jai buvo nereikalinga, buvo išmesta. Dokumentai gulėjo rūsyje, nuo drėgmės buvo sugadinti, ji nė nežiūrėdama viską išmetė. Prieš tai Ivano klausė, ar gali išmesti, šis atsakė, kad nieko svarbaus ten nėra. Pateikus draudimo sutartį apžiūrai, nurodė, kad parašas sutartyje tikrai ne jos.

97Liudytoja A. (L.) V. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. UAB „Daniluka“ dirbo vadybininke, įmonės apskaitininkė buvo N. G.. Dirbo su draudimo bendrovėmis ir mašinų pardavimu į užsienį. Jos pareigos buvo vadybininkė-kasininkė. P. L., kaip kliento, tikrai neprisimena. Dirbo per tris įmones, klientų tikrai neprisimena. Pagrinde parduodamos mašinos buvo išvežamos į užsienį, sandoryje turėjo dalyvauti pardavėjas ir pirkėjas, pateikti asmens dokumentus ir transporto priemonės duomenis. Prie sutarties buvo pridedamos asmens dokumento ir mašinos dokumento kopija. Nepasitaikė atvejų, kad sandoryje būtų dalyvavęs kitas asmuo, nei pateikiamas asmens dokumentas. Galėjo veikti kitas asmuo, jei tik būdavo išrašytas įgaliojimas, tuomet būdavo pateikiamas įgaliojimas ir atšviečiami įgalioto asmens dokumentai. Tačiau į pažymą būdavo įrašomas ne įgaliotas asmuo, o automobilio savininkas. Pažymoje negalėjo būti įgalioto asmens duomenų. Patikrinti tapatybei programų neturėjo. Apie A. S. iš Baltarusijos nieko pasakyti negali. Pateikus apžiūrėti pažymą –sąskaitą (t.8, b.l. 127) nurodė, kad joje tikrai jos parašas, tačiau pirkėjo pavardė nieko jai nesako. Pažymą be abejo pasirašo įgaliotas asmuo, tačiau be įgaliojimo jis per sieną su tokiu dokumentu nepravažiuotų. Būna, kad šalia parašo neįrašoma pavardė, bet įgaliojimo sutartis prisegama visada. Ji prisegama prie visų trijų egzempliorių: pirkėjo, pardavėjo ir įmonės. Tikrai šiuo metu negali pasakyti, ar klientas iš Baltarusijos buvo su įgaliojimu. Apie išmuitinimo ir perdavimo eksportui procedūrą nieko negali pasakyti, tai muitinės reikalai. Be pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas negalėtų išregistruoti mašinos išvežimui. Visi įmonės dokumentai liko pas jos direktorių, jos brolį Ivaną. Kiek žino, dokumentai buvo jo namuose, tačiau jis nebegyvena su žmona, pastovios gyvenamosios vietos jis neturėjo, tai dokumentai ir liko pas žmoną. Kai reikėjo uždaryti įmonę, ši pasakė, kad dokumentų nebėra. Jie negalėjo būti sunaikinti, bet galimai tai įvyko.

98Specialistė V. L. patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu pateiktą išvadą ir parodė, kad dirba Vilniaus apskrities VPK, pagal išsilavinimą yra ekonomistė. Pradinis specialisto išvados tekstas yra perkeltas iš tyrėjos užduoties, jo tikrumo komentuoti negali. Kad sutartis yra fiktyvi, ne ji konstatuoja, įžangoje ji tik konstatuoja tai, kas nustatyta ikiteisminio tyrimo. Jos užduotis buvo atsakyti į tyrėjos klausimus. Atlikdama užduotį turėjo įmonės deklaracijas iš VMI. Dokumentus tyrimui pateikė tyrėja, jokių kitų dokumentų nebuvo. Visi pateikti dokumentai buvo peržiūrėti, jie surašyti išvadoje. Medžiagoje trūko dokumentų, nebuvo bendrovės „Contra ACT“ pirminių apskaitos dokumentų. Prašė tyrėjo juos pateikti, kadangi juos išreikalauti turi tyrėjas. Jei įmonė bankrutuojanti, jis turi kreiptis į bankroto administratorių. Be dokumentų galima surašyti bet kokį balansą ir finansinę ataskaitą, o patikrinti jų teisingumo be pirminių apskaitos dokumentų neįmanoma. Tačiau tyrėjas informavo ją, kad tai visi jam pateikti dokumentai. Kiti nerasti. Pagal bylos medžiagą iškilo klausimas, kas buvo įmonės vadovas. Registrų centro duomenimis iki 2008-06-27 vadovas buvo P. L.. Pasikeitus įmonės vadovui turėjo būti perduoti dokumentai. Yra jų perdavimo aktas. Tačiau išvadoje konstatuota, kad buvo atlikti bankiniai pavedimai jau po dokumentų ir generatoriaus perdavimo akto pasirašymo. Atlikdama tyrimą ji tikrina visumą, ne vien finansinę įmonės ataskaitą. Praktiškai atlieka auditą. Pagal tyrimo metodiką ji turi atlikti palyginamąją analizę, sutikrinti dokumentus su registrais, įvertinti, ar jie turi juridinę galią, kaip jie apskaityti, kaip duomenys perkelti į didžiąją knygą. Šiuo atveju reikalingų tokiam tyrimui dokumentų tiesiog nebuvo. Be dokumentų negalima nustatyti įmonės kapitalo. Nežino, ar tiriama įmonė turėjo buhalterinę apskaitą tvarkančią įmonę. Net jei buhalterinę apskaitą tvarko samdoma įmonė, metų pabaigoje ši turi perduoti visus apskaitos dokumentus. Buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė atsako tik už apskaitą, o už organizacinius apskaitos reikalus atsako įmonės vadovas. Be to apskaitą įmonė tvarko pagal jai direktoriaus pateiktus apskaitos dokumentus.

99Įrodymų vertinimas, veiksmų kvalifikavimas

100Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie vertinami remiantis Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Šiose taisyklėse yra įtvirtinta teismo teisė ir pareiga vertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris susiformuoja kruopščiai išnagrinėjus ir atskirai patikrinus iš kiekvieno šaltinio gaunamą informaciją. Taigi, įstatymas numato išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti visų konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymių buvimą asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmuose.

101Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar jie patikimi, ar nėra suklastoti, ir nuspręsti, ar įrodymais grįstinos teismo išvados, ar jie atmestini. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas.

102Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas baudžiamojon atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią jam skirtina bausmė.

103Prieš analizuojant ir įvertinant P. L., R. B. bei N. K. pareikštus kaltinimus pagal BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d., o P. L. dar ir pagal BK 222 str. 1 d., teismas vertina tai, kad inkriminuojamoms nusikalstamoms veikoms nėra suėjęs apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas. Teismas konstatuoja, kad dėl veikos pagal BK 182 str. 2 d. (sunkus nusikaltimas) remiantis BK 95 str. (veikos padarymo metu galiojusia kaltinamiesiems palankia šio įstatymo redakcija, patvirtinta 2004-07-05 d. įstatymu Nr.IX-2314) buvo numatytas 10 metų senaties terminas, kuris nėra suėjęs. Kaltinime pagal BK 300 str. 3 d. (apysunkis nusikaltimas) nurodoma, kad suklastotas dokumentas buvo panaudotas kaltinamųjų civilinėse bylose 2011 m. rugpjūčio mėn., t.y. apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas dar nesuėjo, kadangi pagal BK 95 str. redakciją, patvirtintą 2011-03-22 įstatymu Nr.XI-1291, apkaltinamajam nuosprendžiui priimti už apysunkius nusikaltimus nustatytas jau 12 metų senaties terminas. Iš kaltinimo teksto matyti, kad P. L. kaltinamas apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu pagal BK 222 str. 1 d. dėl ko negalima iš dalies nustatyti bendrovės „Contra ACT“ veiklos už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės iki 2008 m. birželio mėn. (apysunkis nusikaltimas), tačiau 8 metų senaties terminas, kaltinimams pasitvirtinus, nebūtų suėjęs, kadangi nustačius 2011 m. rugpjūčio mėn. suklastoto dokumento galimą panaudojimą tokio termino skaičiavimas nutrūktų ir termino skaičiavimas prasidėtų iš naujo.

104Tokiu būdu, pripažinęs, kad dėl kaltinamiesiems valstybinio kaltintojo inkriminuojamų nusikalstamų veikų nėra suėjęs baudžiamosios atsakomybės, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas, teismas vertina P. L., N. K. bei R. B. inkriminuotus kaltinimus, jų pagrįstumo bei kvalifikavimo klausimus.

105Taip pat teismas pažymi, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal 2011-11-29 prokuroro pavedimą (reikalavimą), kuriame buvo duotas pavedimas ištirti galimas nusikalstams veikas pagal BK 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. (t.1, b.l.1). Tai atitinka BPK 167 str. reikalavimus, nes tyrimas pagal BK 182 str. 1 d. ir 3 d. gali būti pradedamas pagal nukentėjusiojo ar jo atstovo skundą arba prokuroro reikalavimu.

1062014-11-24 byloje buvo pradėtas ikiteisminio tyrimas dar ir pagal BK 222 str. 1 d. (t.1, b.l.19).

107Dokumentų suklastojimo ir disponavimo tokiais dokumentais epizodas

108Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykas yra dokumentas. Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymu, taip pat juridinių faktų ar turinčių juridinę reikšmę aplinkybių įrodymu. Dokumentas laikomas suklastotu, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, kurio turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys (2012 m. vasario 14 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-37/2012).

109Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia. Veikoms su materialiais padariniais BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas tiesioginę tyčią apibrėžia kaip veiką, kurią darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai ir jų norėjo. Šis nusikalstamos veikos požymis nustato atitinkamus reikalavimus ir įrodinėjimo procesui. Suklastojimo fakto pagrindimui nepakanka konstatuoti neteisingų duomenų įrašymą į dokumentą – būtina įrodyti kaltininko tyčią ir atskleisti jos turinį. Melagingų žinių įrašymas į dokumentą ar žinotinai tokių duomenų patvirtinimas antspaudu,parašu laikytinas jo suklastojimu.

110Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Dokumentai klastojami įrašant melagingą informaciją, padirbant parašą ar antspaudą, pašalinant tikro dokumento teksto dalį, perklijuojant nuotrauką ir pan. Tikro dokumento suklastojimas yra ne tik tada, kai kaltininkas neteisėtai pakeičia autentiško dokumento formą ir (ar) turinį, tokiais neteisėtais veiksmais įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją ir siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą, bet ir tada, kai kaltininkas, objektyviai turėdamas teisę savo vardu surašyti, atspausdinti ar kitaip pagaminti tam tikrus dokumentus, neteisėtai savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina tokį dokumentą, jame įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją, arba kito asmens į dokumentą įtrauktus objektyvios tikrovės neatitinkančius duomenis patvirtina parašu, antspaudu arba kitokiu būdu, siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-35/2011, Nr. 2K-37/2012). Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012, 2K-361/2012). Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas.

111Suklastoto dokumento panaudojimas - tai neteisėtas paleidimas netikro ar suklastoto tikro dokumento į teisinę apyvartą, siekiant patvirtinti teisinę reikšmę turinčias aplinkybes, faktus.

112Byloje surinktų ir teismo patikrintų įrodymų visuma nustatyta, kad kaltinamasis P. L. 2008-05-08 pasirašė tos pačios dienos UAB „Contra ACT“ Vienintelio akcininko sprendimą, žinodamas, kad jame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, o būtent - jis savo parašu patvirtino, jog susipažino su šiuo dokumentu, kurį neva pasirašė naujas akcininkas, Baltarusijos pilietis A. S. (t.2, b.l.6). Šis jo pasirašytas (parašas apie susipažinimą 2008-05-08 dienos) ir taip suklastotas dokumentas leido jam veikti toliau kaip bendrovės UAB „Contra ACT“ direktoriui, t.y. sukėlė teisines pasekmes.

113Kaltinamasis P. L. neigia tyčia klastojęs šį dokumentą ir nurodo, jog pardavinėjo automobilį Citroen C5 Baltarusijos piliečiui, o kadangi UAB „Contra ACT“ akcininkai N. K. bei R. B. norėjo šią įmonę parduoti, perdavė akcininkams pirkėjo duomenis arba galėjo baltarusiui suteikti akcininkų duomenis. Tos aplinkybės dabar tiksliai neatsimena. Kas dėl Vienintelio akcininko sprendimo paties teksto, tai tiksliai nežino, kas ruošė tekstą - galimai tai padarė advokatų kontora „Jurex“ arba jo įmonė, o jis pasirašė tik apie susipažinimą su juo.

114Nepaisant tokios kaltinamojo pozicijos, byloje nustatytų faktinių duomenų visuma, jų teismo vertinimas įrodo, jog kaltinamasis P. L. veikė tyčia. Kaltinamasis žinojo, jog Baltarusijos pilietis A. S. 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimo neruošė bei jo nepasirašinėjo. P. L. tiesiog pastarojo nematė, ko proceso metu neneigia ir pats kaltinamasis. Nenurodė jis ir to, kad būtų gavęs jau pasirašytą akcininko dokumentą, priešingai -aiškina apie jo paruošimą įmonėje arba advokatų kontoroje ir vėlesnį pasirašymą. Dokumento turinys aiškiai leido jam suvokti, kad jis sukels teisines pasekmes, kadangi dokumente teigiama apie jo palikimą dirbti bendrovės direktoriumi dar iki 2008-06-27, apie įpareigojimus atleisti darbuotojus, išmokėti jam priklausančias išmokas. Taigi, dokumentas atliko pagrindinę funkciją -jame fiksuota svarbi informacija apie įvairių teisių ir pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Tai buvo informacija, kurios tokio būtent turinio siekė kaltinamasis.

115Kaltinamasis P. L. pripažino, kad jis tik pardavė savo automobilį ir suteikė pirkėjo duomenis akcininkams arba atvirkščiai - pirkėjui pranešė akcininkų duomenis, tačiau Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties teksto jis negamino, sutarties nematė, po automobilio Citroen C5 pardavimo nematė jis daugiau ir Baltarusijos piliečio, su juo netgi nebendravo. Nežino tiksliai, kas spausdino Vienintelio akcininko sprendimą, tačiau pripažįsta, kad pasirašė jame apie susipažinimą. Jis nurodo, kad akcininkams nutarus parduoti įmonę, reikėjo laiko darbuotojams atleisti, buhalteriniams dokumentams sutvarkyti. Kaip parodė kaltinamasis: „Jo bei akcininkų R. ir N. buvo sutarta, kad dar iki 2008 m. birželio 27 d. direktoriaus jis“ (t. 11 b.l. 164-165). Tokiu būdu, kaltinamasis pripažino, kad tai nebuvo „naujo akcininko“ A. S. valios sprendimas, o taip veikti nutarė jis su akcininkais N. K. bei R. B.. Pagaliau, pasirašydamas dokumentą jis pastarojo (A. S.) net nematė, su juo nebendravo, klausimų nederino, iš pastarojo dokumento teksto negavo, klausimų dėl jo darbo pratęsimo iki birželio 27 d. bei kitų klausimų su A. S. neaptarinėjo. O tai buvo sąlygota ta aplinkybe, kad akcijos A. S. iš tikrųjų ir nebuvo parduotos. Taigi, tai buvo dokumentas, paruoštas ir pasirašytas jo valia, suderinus su akcininkais - kitais kaltinamaisiais, kurie klastojo akcijų pardavimo sutartį, tačiau tai nebuvo dokumentas, kuriame būtų dėstoma tariamo akcijų pirkėjo, Baltarusijos piliečio A. S. valia. Nustatyta, kad A. S. akcijų tikrai nepirko ir nieko apie tai nežinojo, jokio asmens tai daryti taip pat neįgaliojo. Lietuvoje nebuvo. Darytina išvada, kad kaltinamasis aiškiai suvokė, jog parašu patvirtina dokumentą (susipažinimą su dokumentu), kurio turinys neatitinka tikrovės ir daro tai tikslu toliau veikti pagal šio dokumento turinį, t.y. direktoriauti, atleidinėti darbuotojus, spręsti mokėjimo klausimus, daryti pavedimus bankui dėl lėšų pervedimo, išmokėjimo ir tai neva yra atlikta naujojo akcininko valia.

1162012-10-16 kratos protokole užfiksuota, kad tuo metu įtariamojo statusą turinčio P. L. darbovietėje, UAB „Finansų direktorius“ patalpose, esančiose Goštauto g. 8, Vilnius rasti ir paimti šie dokumentai:

 1. 2008-05-08 UAB „Contra ACT“ Vienintelio akcininko (A. S.) sprendimo kopija;
 2. 2008-06-27 Dokumentų perdavimo - priėmimo aktas, kopija;
 3. 2008-06-02 Trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis Nr. 0806-01 tarp UAB „Senovė“, UAB „Contra ACT“, UAB „Contraforma“, 3 egzemplioriai bei UAB „Senovė“ vadovo parašų (originalas) ( t.7, b.l. 12-18).

117Liudytojas A. S. parodė, kad 2008 metais Lietuvoje nebuvo, akcijų nepirko, jokių dokumentų nepasirašinėjo. Nei vieno iš kaltinamųjų jis nepažįsta, su jais nebendravo. Jokio įgaliojimo veikti jo vardu niekam Baltarusijoje ar Lietuvoje nedavė nei pirkti automobilį, nei pirkti akcijas.

118Liudytojo A. S. parodymus patvirtina VSAT duomenys: A. S., gim. ( - ), 2008 metais nebuvo kirtęs Lietuvos Respublikos sienos. Tokių duomenų nėra (t.8, b.l. 7-11, t.2, b.l. 208).

1192012-06-05 LR Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas raštu nurodo, kad apie Baltarusijos Respublikos piliečiui A. S., gim. ( - ), išduotas vizas duomenų neturi (t.2, b.l. 204).

1202013-05-20 Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos užsieniečių reikalų skyriaus viršininkės tarnybiniame pranešime nurodyta, kad patikrinus Užsieniečių registrą ir vizų informacinės sistemos duomenų bazes, nustatyta, kad apie Baltarusijos Respublikos pilietį A. S., gim. ( - ), duomenų nėra (t.2, b.l. 206).

1212012-10-24 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu užfiksuota, kad įtariamasis P. L. pateikė 2008-05-07 UAB „Daniluka“ pažymą-sąskaitą apie automobilio Citroen C5“, kėbulo Nr. ( - ), pardavimą A. S. (t.8, b.l. 126-129).

122Teisinės pagalbos prašymu pagrindu buvo gauta medžiaga iš Baltarusijos Respublikos, kurioje nurodyta, kad „Citroen C5“, kėbulo nr. ( - ), buvo įregistruotas Baltarusijoje 2008-05-17, išregistruotas 2009-03-27. Mašinos savininkas buvo A. V. S., gyv. ( - ) (t.8, b.l. 53, 72).

123Teismas pažymi, kad kaltinamojo P. L. parodymai apie jo bendravimą su automobilio pirkėju itin nenuoseklūs, kadangi ikiteisminio tyrimo eigoje jis teigė, kad jam skambino dėl automobilio pirkimo, po ko atvyko du piliečiai iš Baltarusijos. Ar vienas iš jų buvo A. S., pasakyti negali. Susitiko su jais Vilniuje, Mečetės gatvėje, parodė automobilį, kurį jie pirko ir daugiau jų nematė (t.8, b.l.123-125). Tuo tarpu teisiamajame posėdyje 2016-05-06 kaltinamasis parodė, kad automobilio pardavimas vyko Regitroje, kad ten buvo atvykęs ir automobilio pirkėjas (t. 12, b.l. 101). Įvertinus kaltinamojo pozicijos nenuoseklumą bei kitus bylos įrodymus, darytina išvada, kad P. L. parduodamas automobilį su pirkėju nebendravo ir jam tai padaryti Lietuvoje talkino ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, tarpininkas iš Lietuvos. Yra nustatyta, kad A. S. Lietuvoje nebuvo, įgaliojimo veikti jo vardu jokiam Baltarusijos ar Lietuvos piliečiui jis nedavė. Kaip parodė liudytojas A. S., automobilį jis atsiėmė prie valstybinės sienos, neutraliojoje teritorijoje, gavo dokumentus, kurie buvo patikrinti muitinės pareigūnų. Apžiūrėjo automobilį, sumokėjo pinigus asmeniui, kuris pristatė automobilį, ir nuvažiavo į Baltarusiją. Automobilį jam pristatęs asmuo grįžo į Lietuvą. Jis netgi klausė jo, ar jis nevažiuos atgal į Baltarusiują ir gavo neigiamą atsakymą.

124Iš 2008-05-07 Netiesioginio atstovavimo sutarties Nr.8 matyti, kad P. L. (P. L. įmonė) įgaliojo R. U. Individualią įmonę „Prima“ atlikti prekių (t.y. automobilio) deklaravimo bei muitinimo tikrinimo procedūras, pildyti visus dokumentus, sumokėti mokesčius (t.12, b.l.195).

125Pažymėtina ir tai, kad kaltinamasis P. L. savo parodymuose nurodė, jog perdavė parduodamą automobilį Citroen C5, o pirkimo-pardavimo sutarties pats netgi nematė. Pasienyje perduodant automobilį taip pat nebuvo.

126Tokiu būdu, parduodant automobilį A. S. iš Baltarusijos buvo pasinaudota tyrimo metu nenustatytu tarpininku iš Lietuvos ir kaltinamasis P. L. gavo tik pirkėjo iš Baltarusijos duomenis bei pinigus už parduotą automobilį.

127Teismo proceso metu nustatyti šį tarpininką nepavyko, kadangi teismui užklausus, paaiškėjo, jog dokumentai, pasibaigus nustatytam jų saugojimo terminui, jau neišliko: iš VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos teismas gavo atsakymus, kad dokumentų saugojimo terminai pasibaigė, todėl minėtos įstaigos jų pateikti teismui negali (t.12, b.l.199-203).

128Taip pat buvo nustatyta, kad 2008-05-07 09.03 val. P. L. automobiliui Citroen C5 buvo išduotas laikinas valstybinis registracijos numerio ženklas 81560BE (t.12, b.l.202) ir tą pačią dieną buvo išduota UAB „Daniluka“ pažyma-sąskaita apie automobilio pardavimą (t.8, b. 127). Automobilio išsiuntimo/eksporto procedūra rūpinosi ir ją atliko IĮ „Prima“ ir pats kaltinamasis P. L. tame nedalyvavo (t.8, b.l.128-129).

129Kaip matyti iš liudytojo I. L., UAB „Daniluka“ direktoriaus, parodymų, P. L. pavardė nieko jam nesako. A. S. pavardė taip pat negirdėta. Pateikus jam apžiūrėti pažymą–sąskaitą (t.8, b.l. 127) liudytojas nurodė, kad tai yra jo įmonės ruoštas dokumentas, ant jo yra įmonės antspaudai. Šiuo metu dokumentai neišsaugoti, todėl teismui jų pateikti negali.

130Liudytoja A. (L.) V. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. UAB „Daniluka“ dirbo vadybininke. Pagrinde parduodamos mašinos buvo išvežamos į užsienį, sandoryje turėjo dalyvauti pardavėjas ir pirkėjas, turėjo pateikti asmens dokumentus ir transporto priemonės duomenis. Prie sutarties buvo pridedamos asmens dokumento ir mašinos dokumento kopija. Galėjo už pirkėją ir pardavėją veikti kitas asmuo, jei tik būdavo išrašytas įgaliojimas, tuomet būdavo pateikiamas įgaliojimas ir atšviečiami įgalioto asmens dokumentai. Tačiau į pažymą būdavo įrašomas ne įgaliotas asmuo, o automobilio savininkas. Tikrai šiuo metu negali pasakyti, ar klientas iš Baltarusijos buvo su įgaliojimu. Apie išmuitinimo ir perdavimo eksportui procedūrą nieko negali pasakyti, tai muitinės reikalai. Be pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas negalėtų išregistruoti mašinos išvežimui. Visi įmonės dokumentai liko pas jos direktorių, jos brolį Ivaną. Kiek žino, jie išsaugoti nebuvo. Parašas ant 2008-05-07 UAB „Daniluka“ sąskaitos-pažymos yra jos, tačiau pirkėjo bei pardavėjo ji dabar neatsimena.

131Lietuvos teismo ekspertizės centro 2013-08-02 išvada Nr. 11-741 (13), 11- 2102 (13) nustatyta, kad:

 1. 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties dviejuose egzemplioriuose, skiltyse “Pirkėjas: A. S.” pasirašė ne A. S.. Nustatyti, ar už jį pasirašė P. L., ar R. B., ar N. K., ar kitas asmuo, negalima;
 2. 2008-05-07 UAB “Daniluka” pažymoje - sąskaitoje, eilutėje “Nurodytą transporto priemonę, kėbulą, variklį gavau (parašas) ” pasirašė ne A. S.. Nustatyti, ar už jį pasirašė P. L., ar R. B., ar N. K., ar kitas asmuo, negalima ( t.7, b.l. 151-153).

132Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-07-19 išvada Nr.SE-1440 nustatyta, kad tikėtina, jog 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties dviejuose egzemplioriuose, skiltyse „Pirkėjas: A. S.“ ir 2008-05-07 UAB „Daniluka“ pažymoje-sąskaitoje, eilutėje „Nurodytą transporto priemonę, kėbulą, variklį gavau“ (parašas), pasirašė ne tas pats asmuo (t. 13 b.l 62). Darytina išvada, kad automobilio pardavimui tarpininkavo tyrimo nenustatytas asmuo, kuris nepasirašinėjo vėliau akcijų pirkimo-pardavimo sutarties. Tai, tikėtina, atliko kitas, tyrimo nenustatytas asmuo. Šios aplinkybės įrodo, kad A. S. nedalyvavo ne tik pasirašant akcijų pirkimo pardavimo sutartį, tačiau ir pasirašant automobilio pardavimo pažymą-sąskaitą, pozicijoje apie transportio priemonės, variklio, kėbulo gavimą.

133Tokiu būdu, darytina išvada, kad 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimas - tai suklastotas dokumentas, kuris kaltinamojo P. L. buvo pasirašytas, t.y. buvo pasirašyta apie susipažinimą su juo, nurodyta data: 2008-05-08 ir tai padaryta konkrečiam tikslui - kurį laiką veikti toliau bendrovėje „Contra ACT“ ir daryti tai jau po to, kai akcininkai R. B. bei N. K. pasirašė fiktyvią pirkimo-pardavimo sutartį dėl akcijų tariamo pardavimo Baltarusijos piliečiui A. S.. Kaip nurodo pats kaltinamasis P. L., reikėjo laiko atleisti darbuotojus, suruošti bendrovės dokumentus. Pažymėtina ta aplinkybė, kad po sutarties dėl tariamo akcijų pardavimo pasirašymo kaltinamasis P. L., suderinęs tai su kaltinamaisiais R. B. bei N. K., toliau vykdė bendrovėje finansinę veiklą: darė bankinius pavedimus ir atliko kitus veiksmus su bendrovės finansais ir turtu.

134Kaip matyti iš akcijų tariamo pirkėjo, liudytojo A. S. parodymų, jis kalbėjo telefonu su automobilio pardavėju ir jo prašymu išsiuntė faksu savo paso duomenis. Tai buvo padaryta dar iki jo atvykimo į pasienį atsiimti automobilio.

135Darytina išvada, kad Baltarusijos piliečio, kuris pirko automobilį, paso duomenimis buvo tiesiog pasinaudota vykdant fiktyvų bendrovės „Contra ACT“ akcijų pardavimą. VĮ Registrų centras duomenims, P. L. nuo 2005-05-23 buvo registruotas bendrovės direktoriumi, kitas vadovas registruotas nebuvo.

136Taip pat bylos įrodymai patvirtina, kad 2011-08-30 kaltinamasis P. L. panaudojo šį suklastotą dokumentą, o būtent: pateikė savo parašu patvirtintą 2008-05-08 UAB „Contra ACT“ Vienintelio akcininko sprendimo kopiją Vilniaus apygardos teismui civilinėje byloje Nr.2-6690-881/2011 pagal BUAB „Contra ACT“ bankroto administratoriaus P. P. ieškinį atsakovui P. L. dėl nuostolių atlyginimo (t.2, b.l.3-6). Kaltinamasis P. L. neneigia objektyviai nustatytos aplinkybės, kad būtent jis pateikė teismui kartu su atsiliepimu jo parašu patvirtintą 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimo kopiją, tačiau nurodo, kad jam nebuvo žinoma, jog šis dokumentas yra netikras, kadangi jis tuo metu vykdė akcininkų N. K. ir R. B. sprendimą, perdavė visus įmonės dokumentus A. S., o naujas akcininkas po 2008-06-27 tiesiog neišregistravo jo iš Registro oficialių duomenų. Kaltinamojo P. L. parašu patvirtintas atsiliepimas teismui, jo originaliu parašu patvirtinta 2008-05-08 Vienintelio akcininko kopija yra civilinės bylos Nr.2-6690-881/2011 medžiagoje (teismo posėdžio metu dokumentas buvo apžiūrėtas). Teismo proceso metu kaltinamasis pripažino, kad ant šių dokumentų yra jo parašai.

137Teismo vertinumu, kaltinamasis P. L., teikdamas 2011-08-30 Vilniaus apygardos teismui netikrą Vienintelio akcininko sprendimą (jo patvirtintą kopiją) žinojo, jog bendrovėje „Contra ACT“ taip ir neatsirado naujas akcininkas, direktorius A. S., kad bendrovė, jam atlikus gautų dar po 2008-05-07 dienos finansinių įplaukų pervedimus bendrovei „Contraforma“ netgi 2008 m. liepos 21-22 d.d. (t.4, b.l. 111) realiai nustojo veikti, nebuvo teikiamos finansinės veiklos bei kitos ataskaitos. Nežinoti to kaltinamasis negalėjo, kadangi dokumentai buvo Goštauto 8, Vilniuje, ten gi veikė ir tų pačių akcininkų bendrovė „Contraforma“, kurios buhalterinę apskaitą, kaip ir apskaitą UAB „Contra ACT“, jis taip pat tvarkė. Tuo metu, t.y. 2011 m. rugpjūčio mėn., kaltinamasis P. L. žinojo ir apie tai, kad niekam realiai jis neperdavė UAB „Contra ACT“ buhalterinių dokumentų, antspaudo, banko generatoriaus, čekių knygelės ir kito turto. Kadangi jis pats neneigia, kad naudojo banko instrumentus (generatorių) jau po akto 2008-06-27 dėl dokumentų ir kito turto perdavimo naujajam akcininkui pasirašymo. Pažymėtina, kad atsiliepime teismui jis melagingai nurodė, jog perdavė naujajam akcininkui visus įmonės dokumentus, buhalterinės apskaitos programos duomenis, įmonės antspaudą ir kt. (t.2, b.l.3), taigi jis veikė tyčia, klaidino teismą.

138Kaltinimas P. L. toje kaltinimo dalyje, kad minėtą 2008-05-08 suklastotą Vienintelio akcininko sprendimą jis panaudojo ir civilinėje byloje Nr.2-6237-115/2011 (Vilniaus apygardos teismas) nepasitvirtino, kadangi bylos duomenimis nustatyta, jog nurodyta civilinė byla teisme iš esmės nebuvo nagrinėjama. Minėtoje byloje 2008-07-05 buvo pateiktas BUAB „Contra ACT“ ieškinys atsakovui P. L. dėl žalos atlyginimo, 2008-07-11 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Trūkumai pašalinti nebuvo, todėl 2011-07-25 nutartimi teismas grąžino ieškovui ieškinio pareiškimą. Tokiu būdu, bylai nebuvo duota eiga, atsakovas apie ją nežinojo, jokių netikrų dokumentų, tarp jų suklastoto Vienintelio akcininko sprendimo, teismui neteikė (t.11, b.l.207-209).

139Tokiu būdu, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad kaltinamasis P. L. 2008-05-08 suklastojo bei 2011-08-30 panaudojo UAB „Contra ACT“ Vienintelio akcininko 2008-05-08 sprendimą. Jis gi suklastojo 2008-06-27 UAB „Contra ACT“ dokumentų perdavimo-priėmimo aktą naujajam akcininkui A. S.. Kaip aiškina kaltinamasis, minėto akto tekstą paruošė jis arba jo įmonės darbuotojai. Suruošė perdavimui naujajam akcininkui buhalterinius dokumentus, parengė ir pasirašė 2008-06-27 jų perdavimo aktą ir viską paliko biuro patalpoje, Goštauto G.8, Vilniuje. Pripažįsta, kad fiziškai Baltarusijos piliečio jis nematė, dokumentų ir kito turto jam realiai neperdavė ir kur šiai dienai yra buhalterinės apskaitos dokumentai, pasakyti jis negali. 2008-06-27 akte, be kitų pozicijų, nurodoma, kad perduodamas antspaudas, banko generatorius, kas padaryta nebuvo, kadangi ir pats kaltinamasis pripažįsta, kad naudojantis generatoriumi buvo daromi pinigų pervedimai 2008 m. liepos mėn. Neginčytinai yra nustatyta, kad A. S. Lietuvoje nebuvo ir jokių dokumentų bei kito turto iš P. L. ar kitų asmenų neperėmė.

140Be to, P. L. buvo kaltinamas ir tuo, kad laikotarpiu nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2011 m. rugpjūčio 22 d., tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. B. ir N. K. kompiuterinės technikos pagalba pagamino bei panaudojo tikrovės neatitinkančius, netikrus dokumentus, o būtent:

141- parengė ir atspausdino 2008-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_0552_A, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 118 000 Lt (34175,16 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

142- parengė ir atspausdino 2008-03-04 PVM sąskaitą -faktūrą Nr. CF_00563, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 177 000 Lt (51262,74 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

143- parengė ir atspausdino 2008-04-28 PVM sąskaitą -faktūrą Nr. CF_00584, joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad UAB „Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, neva perka projektavimo paslaugas už 35 400 Lt (10252,54 Eur) iš UAB „Contraforma“, įmonės kodas 225391950, nors realiai šios paslaugos UAB „Contraforma“ nesuteikė ir negalėjo suteikti,

144- pats būdamas UAB „Contra ACT“ direktoriumi parengė ir atspausdino 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią pasirašė įmonės akcininkai R. B. ir N. K. joje nurodydami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pardavėjai UAB „Contra ACT” akcininkai R. B. ir N. K. perleidžia pirkėjui A. S. 100 % įmonės akcijų už 10 000 Lt (2896, 20 Eur) (po 5 000 Lt arba 1448,10 Eur) kiekvienam pardavėjui, pirkėjas sumoka pirkimo kainą pardavėjams grynais pinigais sutarties pasirašymo dieną,

145- ir kad dėl tokių veiksmų bei 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimo bei 2008-06-27 dokumentų perdavimo suklastojimo įmonės kreditoriai BUAB “Faber baldai“, UAB „Novalda“ ir A. S. IĮ „Temidės žiedas“ prarado galimybę išieškoti skolas civilinėmis teisinėmis priemonėmis, tokiu būdu padarė didelę turtinę žalą minėtiems įmonės kreditoriams, t.y. BUAB “Faber baldai“ - 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), UAB „Novalda“ -22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), A. S. IĮ „Temidės žiedas“- 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso padarė viso 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) turtinę žalą, t.y. padarė nusikalstamą veiką,numatytą LR BK 300 str. 3 d.

146Teisminio nagrinėjimo metu kaltinimas dalyje dėl paminėtų trijų sąskaitų-faktūrų klastojimo, kaltinamojo P. L. dalyvavimo parengiant, spausdinant 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią pasirašė šios įmonės akcininkai, byloje surinktais ir teismo patikrintais įrodymais nepasitvirtino:

147kaltinamasis P. L. neigia ruošęs ir spausdinęs kaltinime nurodytas sąskaitas-faktūras be to jis nurodo, jog nesupranta, kodėl minėti dokumentai laikytini netikrais (klastote), jeigu tai yra finansiniai dokumentai, kurie buvo skirti apmokėjimui atlikti už konkrečius projektavimo darbus, kuriuos bendrovė „Contraforma“ tikrai atliko pagal UAB „Contra ACT“ užsakymus. Taip pat jis neigia, kad būtent jis parengė ir spausdino 2008-05-07 akcijų pardavimo sutartį Baltarusijos piliečiui A. S.. Jo manymu, tai darė advokatų kontora „Jurex“ ir jam nėra žinoma, kada ir kokiomis aplinkybėmis akcininkai bei pirkėjas iš Baltarusijos pasirašė tokią sutartį. Jis tik suteikė galimo akcijų pirkėjo, Baltarusijos piliečio duomenis akcininkams arba šiam piliečiui suteikė akcininkų kontaktinius duomenis. Vėliau jau iš pačių akcininkų žinojo, jog tokia sutartis buvo sudaryta. Jis tame nedalyvavo.

148Šioje vietoje teismas pažymi, kad nagrinėja bylą kaltinimo ribose ir tik dėl tų asmenų, dėl kurių byla perduoda teismui (BPK 255 str. 1 d.). Taigi, kaltinamajam P. L., be kitų veiksmų, inkriminuojama ir tai, jog jis kaip UAB „Contra ACT“ direktorius, bendrininkaudamas su kitais asmenims, parengė ir atspausdino 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią pasirašė akcininkai R. B. ir N. K., tuo patvirtindami tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, jog akcijas pirko Baltarusijos pilietis A. S..

149Tuo tarpu bylos nagrinėjimo teisiamajame procese metu buvo nustatyta, kad šiuos techninius veiksmus, o būtent - minėtos sutarties paties teksto paruošimą bei atspausdinimą atliko advokatų kontora „Jurex“ ir tai pripažino teisiamajame posėdyje apklausta liudytoja, advokatė J. J., pateikdama teismui minėtos sutarties advokatų kontoros paruošto 2008 metais projekto tekstą (t.11, b.l.188-195). Tokiu būdu, teismo manymu, kaltinime P. L. dėstomos galimos nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės šioje dalyje nepasitvirtino. Kitos veikos galimos faktinės aplinkybės, kad kaltinamasis P. L. galėjo bendrininkauti kita forma bei kitais veiksmais, o būtent - teikdamas akcininkams Baltarusijos piliečio anketinius duomenis ar kitokiu būdu, P. L. kaltinime inkriminuojamos nebuvo.

150Kas dėl kaltinimo P. L. klastojant sąskaitas-faktūras, tai byloje nėra kaltinamojo aiškinimus paneigiančių įrodymų, jog nei jis vienas, nei bendrininkaudamas su kitais asmenimis, t.y. N. K. ir R. B., minėtų dokumentų neklastojo, kad šiuose dokumentuose esama informacija yra netikra. Analogiškos pozicijos posėdžio metu buvo ir kiti kaltinamieji, UAB „Contraforma“ bei „Contra ACT“ buvę akcininkai N. K. bei R. B.. N. K. buvo ir bendrovės „Contraforma“ direktoriumi. Abu kaltinamieji nurodė, kad UAB „Contraforma“ realiai vykdė projektavimo darbus, teikė šias paslaugas UAB „Contra ACT“, kaip ir kitiems užsakovams. Todėl ir buvo išrašytos sąskaitos-faktūros apmokėjimui už įvykdytus projektavimo darbus atlikti. UAB „Contra ACT“, pagal jų parodymus, netgi liko skolinga antrajai bendrovei. Liudytojai L. N.-A., N. D., G. K. parodė, kad dirbo UAB „Contraforma“ dizainerėmis, N. K. buvo direktoriumi. Liudytojas R. S. nurodo, kad porą metų dirbo UAB „Contra ACT“, taip pat dirbo ir „Contraforma“. Liudytojas M. M. nurodė, kad dirbo „Contraformoje“ architektu, kad darbas įmonėje buvo paskirstytas - kas kūrė interjero, kas baldų projektus. Liudytoja E. O. teismo posėdyje parodė, kad dirbo bendrovėje „Contraforma“ iki 2008 metų padalinio vadove, kad įmonės veikla buvo projektavimas ir projektų įgyvendinimas ir kad UAB „Contra ACT“ buvo dukterinė įmonė, kurios veikla buvo kiek kitokia. Abi įmonės bendradarbiavo tarpusavy. Liudytojas M. J. teigia, kad dirbo dviejose bendrovėse, vykdė tiekėjo pareigas. Šių įmonių ofisas buvo vienoje patalpoje, tačiau jų darbas buvo skirtingas: „Contraforma“ užsiėmė projektavimu, o UAB „Contra ACT“ – gamyba, baldų surinkimu bei įrengimu objektuose. Galėjo būti, kad tai jis pasirašydavo sąskaitas-faktūras, kurias teikė buhalterijai. Kiek jam žinoma, UAB „Novalda“ gamino abiem įmonėms detales, stiklo gaminius. Liudytojas G. G. nurodo, kad dirbo baldų montuotoju, įdarbintas buvo tiek UAB „Contraforma“, tiek UAB „Contra ACT“. Dalyvavo įgyvendinant „Vanagupės SPA“ projektą, kur rangovu buvo UAB „Contra ACT“, projektavo objekte UAB „Contraforma“. Apie tai, kad „Vanagupės“ projektui, kur buvo įrenginėjami baldai, interjerą bei baldus projektavo „Contraforma“, parodė ir projekto vadovas liudytojas D. D.. Liudytojas V. T. parodė, kad „Contra ACT“ gamino baldus, o projektavo bendrovė „Contraforma“. Liudytojas M. Ž. taip pat teigia, kad Vanagupės objekte darbus vykdė UAB „Contra ACT“, o projektavimo darbus atliko UAB „Contraforma“.

151Iš bylos duomenų matyti, jog UAB „Contraforma“ buvo registruota dar 2000 metais, kad joje dirbo 41 asmuo (t.8, b.l.94-96). UAB „Contra ACT“ buvo įsteigta vėliau.

152Tokiu būdu, byloje nėra įrodymų, kad kaltinime minimose trijose PVM sąskaitose-faktūrose Nr.CF_0552A ( 118.000 Lt sumai), Nr.CF_00563 (177.000 Lt sumai), NR.CF_00584 (35400 Lt sumai) esama informacija apie apmokėjimą už projektavimo paslaugas, kurias UAB „Contra ACT“ (pirkėjo) užsakymu atliko UAB „Contraforma“, būtų netikra. Kaip informavo teismą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento archyvas UAB „Contraforma“ bei UAB „Contra ACT“ 2007-2008 metų paslaugų bei atliktų darbų aktai į archyvą neperduoti (t.11, b.l.196). Tuo tarpu iš UAB „Contraforma“ pardavimo žurnalų už 2008 m. vasario, kovo bei balandžio mėnesius seka, kad minėtos sąskaitos buvo įtrauktos į apskaitą tarp realių pardavimų, kaip ir įvykdyti pardavimai kitoms įmonėms (t.11, b.l.200-202). Šioje vietoje teismas pažymi ir tą aplinkybę, kad kiti bylos rašytiniai įrodymai patvirtina objektyviai egzistavusį faktą bendradarbiavimo tarp UAB „Contra ACT“ ir UAB „Contraforma“ dar nuo pirmos bendrovės registravimo momento, t.y. nuo 2005 metų. Iš UAB „Contra ACT“ AB „Swedbankas“ sąskaitos matyti, kad periodiškai nuo 2005 metų rugsėjo mėn. iki 2008 m. liepos 22 d. buvo daromi avansiniai mokėjimai bendrovei „Contraforma“ už atliktus projektavimo ir kitus darbus (t.3, b.l.71-88,108). Mokėjimai buvo daromi ir iš bendrovės „Contra ACT " sąskaitos, esančios banke Danske Bankas (t.4, b.l.9-18).

153Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pagrindo išvadai, kad sąskaitos-faktūros buvo suklastotos, nėra.

154Tokiu būdu, kaltinimas P. L. dalyje dėl sąskaitų-faktūrų suklastojimo bei 2008-05-07 akcijų pardavimo sutarties parengimo ir spausdinimo ir tokiu būdu klastojimo nepasitvirtino. Visos abejonės teismo vertinamos kaltinamojo naudai.

155Šioje byloje N. K. bei R. B. buvo kaltinami tuo, kad jie bendrininkų grupėje su P. L. laikotarpiu nuo 2008 m. vasario iki 2011 m. rugpjūčio 22 d. nenustatytomis aplinkybėmis, kompiuterio pagalba pagamino bei panaudojo netikrus dokumentus, o būtent:

156- parengė ir atspausdino teismo jau minėtas tris netikras sąskaitas-faktūras Nr. CF_0552,CF _00563 bei CF_00584, nors UAB „Contraforma“ negalėjo suteikti paslaugų bendrovei UAB „Contra ACT“;

157- P. L. parengus ir atspausdinus 2008-05-07 akcijų pardavimo sutartį, pasirašė ją ir taip įtvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis, jog akcijas perka Baltarusijos pilietis A. S.;

158- pagamino netikrą 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą, kurį pasirašė P. L., nurodant dokumente tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad A. S. iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti dokumentus, antspaudą ir kitą turtą, kad nuo 2008-06-27 A. S. skiriamas yra direktoriumi ir šį dokumentą, esant bendram susitarimui, panaudojo civilinėse bylose Nr.2-6237-115/2011 bei Nr.2-6690-881/2011;

159- pagamino netikrą 2008-06-27 UAB „Contra ACT“ dokumentų perdavimo A. S. aktą, kurį parengė, pasirašė įrašydamas netikrus duomenis P. L.,

160ir šiais veiksmais padarė didelę turtinę žalą minėtiems įmonės kreditoriams, t.y. BUAB “Faber baldai“ - 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), UAB „Novalda“ -22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), A. S. IĮ „Temidės žiedas“- 217 871,48 Lt (63099,94 Eur),iš viso padarė 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) turtinę žalą, t.y. bendrininkaudami jie padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 300 str. 3 d.

161Teismas nekartoja jau anksčiau išdėstytų įrodymų bei motyvų vertinant kaltinimą šioje dalyje P. L., dėl ko daro išvadą, jog ir kaltinimas R. B. bei N. K. sąskaitų-faktūrų klastojimu bylos įrodymais nepasitvirtino.

162Nėra pagrindo išvadai apie tai, jog įrodymais pagrįstas kaltinimas ir toje dalyje, kad kaltinamieji N. K. bei R. B. pagamino netikrus dokumentus: 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą bei 2008-06-27 Dokumentų perdavimo A. S. aktą bei kad pirmą iš išvardintų netikrų dokumentų jie panaudojo (teikė) Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamose civilinėse bylose. Bylos įrodymais paneigta kaltinamųjų veikos kaltintojo nurodyta veikos objektyviosios pusės aplinkybė, jog būtent jie atspausdino 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios turinys neatitinka tikrovės:

163patys kaltinamieji R. B. bei N. K. neigia išvardintų dokumentų tekstų rengimą (atspausdinimą). Kaip aiškina kaltinamasis P. L., 2008-06-27 Dokumentų perdavimo akto tekstą ruošė jis arba jo įmonės darbuotojai ir kad minėtą dokumentą pasirašė būtent jis. Akcijų pardavimo sutarties tekstą rengė advokatų kontora „Jurex“, o 2008-05-07 Vienintelio akcininko sprendimą gamino jo įmonė arba nurodyta advokatų kontora. Pripažįsta, kad pasirašė šiuos dokumentus. Liudytoja, advokatė J. J. teismo posėdyje patvirtino, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutarties patį tekstą ruošė jos kontoros darbuotojas, praktikantas. Taip pat bylos duomenimis yra nustatyta, jog 2008-05-08 UAB „Contra ACT“ Vienintelio akcininko sprendimą teismui pateikė 2011-08-30 kartu su atsiliepimu civilinėje byloje Nr.2-6690-881/2011 kaltinamasis P. L., nes būtent jam, kaip atsakovui, buvo pareikštas bankroto administratoriaus P. P. ieškinys dėl nuostolių atlyginimo (t.2, b.l.6). Kaltinamieji R. B. ir N. K. negali nurodyti, ar aplamai jie žinojo ir girdėjo iš P. L. apie tokį įvykį, tačiau teigia, jog jokio dokumento teismui jie neruošė ir nepateikinėjo ir to su P. L. neaptarinėjo, niekaip tame nedalyvavo.

164Teismas pažymi, kad visiems trims kaltinamiesiems yra kaltinime nurodoma, kad jie „parengė ir atspausdino“ sąskaitas-faktūras, kas savaime yra prieštaringa, nes akivaizdu, kad techniškai parengimas ir atspausdinimas daromas vieno asmens, nebent būtų teigiama, kad asmenys gamintų, spausdintų po dalį teksto. Taip pat nurodoma, kad visi trys pagamino Vienintelio akcininko sprendimą, Dokumentų perdavimo aktą, t.y. iš esmės kaltinime nebuvo detalizuojama, kas gi ir kokiu būdu prisidėjo prie to veiksmo, nėra išvardinti konkretūs objektyviosios pusės veiksmai, kuriuos asmenys būtų atlikę bendrininkaudami ir paruošdami (gamindami) konkretų netikrą dokumentą. Kaltinamasis P. L. neneigia, kad būtent jis pasirašė tiek Dokumentų perdavimo aktą, tiek ir Vienintelio akcininko sprendimą apie tai, kad susipažino su jo tekstu, o prieš teikdamas kopiją Vilniaus apygardos teismui Vienintelio akcininko sprendimo kopiją patvirtino savo parašu šį dokumentą. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo rasti minėtų dokumentų originalai, tačiau kaltinamasis P. L. neneigia, kad byloje esančios kopijos - tai kopijos iš dokumentų originalų, su jo parašais. Pažymėtina, kad Vienintelio akcininko sprendimo bei Dokumentų perdavimo akto tekstai (kopijos) buvo rastos kratos metu būtent pas kaltinamąjį P. L. (t.7, b.l.12-18).

165Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs kaltinamųjų, liudytojų parodymus, rašytinius bylos įrodymus (dokumentus, specialistų išvadas), konstatuoja, kad kaltinamųjų N. K., R. B. veiksmuose galimai yra požymių nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., kadangi nustatyta, kad kaltinamieji pasirašė 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad jie (pardavėjai) UAB „Contra ACT” akcininkai R. B. ir N. K. perleidžia pirkėjui A. S. 100 % įmonės akcijų už 10 000 Lt (2896, 20 Eurų) (po 5 000 Lt (1448, 1 Eurų) kiekvienam pardavėjui), o pirkėjas sumoka pirkimo kainą pardavėjams grynais pinigais sutarties pasirašymo dieną.

166Nors kaltinamieji N. K. bei R. B., neigdami pareikštus jiems kaltinimus dėl Akcijų pardavimo sutarties suklastojimo, teigia, kad atliko įprastą veiksmą, t.y. pasirašė Akcijų pardavimo Baltarusijos piliečiui sutartį ir tokiu būdu perleido naujajam akcininkui UAB „Contra ACT“ akcijas, bylos įrodymai leidžia teismui spręsti, jog jie suklastojo sutartį, kadangi pasirašydami šį dokumentą aiškiai suvokė, jog šis dokumentas savo esme yra netikras, kadangi jie žinojo, jog realiai A. S. akcijų iš jų neįgyja, dokumentų bei turto neperima, už akcijas jiems nemoka ir po šio fiktyvaus sandėrio realiai įmonė veiklos nevykdys. Toks ir buvo kaltinamųjų siekis.

167Darydamas tokią išvadą, teismas vertina, jog pačių kaltinamųjų parodymai dėl akcijų pardavimo aplinkybių itin nenuoseklūs, jų nurodomos aplinkybės prieštarauja vieno kitam, kas taip pat įrodo, jog realiai toks sandoris nevyko:

168kaltinamasis N. K. pirminiuose parodymuose teismo proceso metu teigė, kad buvo atvykęs pirkėjo tarpininkas, jie su R. B. Goštauto gatvėje pasirašė sutartį, kurios tekstą paruošė jiems advokatų kontora. Po to, kai jam teismo proceso eigoje prokuroro buvo pakeistas kaltinimas, N. K. nurodė, kad sutarties tekstą jis rado ofise, pasirašė ir kad tuo metu nebuvo nei R. B., nei naujo savininko iš Baltarusijos ar jo atstovo, kad gavo 10000 litų, per pusę su R. B.. Parodymų keitimo motyvų kaltinamasis nenurodė;

169savo ruožtu kaltinamasis R. B. parodė, kad į jų biurą atvyko akcijų pirkimo interesantas, jis gi atvežė fizinio asmens, kuris norėjo pirkti akcijas, duomenis, kad jis (R. B.) šiuos duomenis perdavė advokatei sutarties tekstui paruošti. Vėliau atvykęs asmuo paėmė sutarties tekstą ir po kelių dienų grąžino jau su pirkėjo parašu, tuomet jis ir pasirašė šį dokumentą. Už pardavimą gavo 10000 Lt. Buvo įsitikinęs, kad įmonę iš jų pirko A. S. per atstovą (tarpininką), kurio duomenų jis nežino. Ikiteisminio tyrimo metu dėl išgąsčio aiškino tyrėjams, jog pardavimo aplinkybių jis iš viso neatsimena. Kiek dabar supranta, akcijų pirkėjas A. S. atsirado todėl, kad P. L. pardavė baltarusiui automobilį ir pastarasis, pasak P. (L.), buvo suinteresuotas įsigyti Lietuvos įmonės akcijas. Nors 2014-04-18 ikiteisminio tyrimo metu parodymuose nurodė, kad jis (R. B.) asmeniškai dalyvavo P. L. perduodant pirkėjui bendrovės dokumentus, elektroninės bankininkystės duomenis, slaptažodžius, vėliau, teismo proceso metu, tokių parodymų kaltinamasis be aiškių motyvų atsisakė ir aiškino, kad kur ir kaip buvo perduoti dokumentai, jam iš viso nėra žinoma.

170Liudytojas A. S. parodymuose teigia, kad kaltinamųjų niekada nematė, akcijų nepirko, o Lietuvoje po 1994 metų iš viso nebuvo. Niekam įgaliojimų pirkti automobilį arba pirkti bendrovės akcijas nei Baltarusijoje, nei Lietuvoje jis nedavė. Dokumentų nepasirašinėjo, pinigų už jokias akcijas nemokėjo. Kaip jis nurodė, kaltinamųjų jis nepažinojo, pasienyje, sumokėjęs pinigus, atsiėmė pirktą automobilį Citroen C5, o jį pristatęs asmuo grįžo į Lietuvą. Dokumentai automobiliui pirkti buvo jau paruošti.

171Liudytojo A. S. parodymus patvirtina VSAT duomenys, kad A. S., gim. ( - ) , laikotarpiu nuo 2002 - 2012-03-13 nebuvo kirtęs Lietuvos Respublikos sienos (t.8, b.l. 7-11, t.2, b.l. 208).

1722012-06-05 LR Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas rašte nurodo, kad apie Baltarusijos Respublikos piliečiui A. S., gim. ( - ), išduotas vizas duomenų neturi (t.2, b.l. 204).

1732013-05-20 Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos užsieniečių reikalų skyriaus viršininkės tarnybiniame pranešime nurodyta, kad patikrinus Užsieniečių registą ir vizų informacinės sistemos duomenų bazes, nustatyta, kad apie Baltarusijos Respublikos pilietį A. S., gim. ( - ), duomenų nėra (t.2, b.l. 206).

174Teismas daro išvadą, kad kaltinamieji tiesiog pasinaudojo asmens duomenimis Baltarusijos piliečio A. S., kuris pirkdamas iš P. L. įmonės automobilį, faksu išsiuntė savo paso nuorašą, t.y. savo anketinius duomenis. Jo duomenys tiesiog buvo įrašyti ir į automobilio pažymą-sąskaitą, ir į 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Teismo metu nustatyti asmenį, kuris galėjo veikti kaip P. L. atstovas parduodant automobilį ir gauti Baltarusijos pirkėjo paso duomenis, nepavyko, kadangi archyvuose dokumentai neišliko, o UAB „Daniluka“ dokumentai, kaip nustatė teismas, dingo.

175Pažymėtina, kad 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, lietuvių bei rusų kalba (t.7, b.l.32-43). Tuo tarpu iš bylos duomenų, liudytojos advokatės J. J., kurios kontora ruošė sutarties tekstą, aiškinimų matyti, kad tekstas rusų kalba nebuvo daromas. Kaltinamieji taip pat nenurodė, kad vertimas būtų buvęs daromas.

1762012-10-16 atliktos kratos metu kaltinamojo R. B. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), Vilniuje buvo rasti ir tyrimo pareigūnų paimti 2008-05-07 Akcijų pirkimo- pardavimo sutarties lietuvių kalba originalai (du egzemplioriai). Pagal šią sutartį pardavėjai R. B., N. K. parduoda UAB „Contra ACT“ akcijas Baltarusijos piliečiui A. S. (asmens kodas ( - ), gyv. adresu ( - )) (t.7, b.l. 30-43).

177Tokiu būdu, du paruoštos ir kaltinamųjų pasirašytos sutarties egzemplioriai (jų originalai) taip ir liko pas vieną iš kaltinamųjų, tariamas pirkėjas sutarties negavo, kas taip pat įrodo, kad sutartis fiktyvi.

178Lietuvos teismo ekspertizės centro 2013-08-02 išvada Nr. 11-741 (13), 11- 2102 (13) nustatyta, kad:

 1. 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties dviejuose egzemplioriuose, skiltyse “Pirkėjas: A. S.” pasirašė ne A. S.. Nustatyti, ar už jį pasirašė P. L., ar R. B., ar N. K., ar kitas asmuo, negalima;
 2. 2008-05-07 UAB “Daniluka” pažymoje - sąskaitoje, eilutėje “Nurodytą transporto priemonę, kėbulą, variklį gavau (parašas) ” pasirašė ne A. S.. Nustatyti, ar už jį pasirašė P. L., ar R. B., ar N. K., ar kitas asmuo, negalima (7 t, b.l. 151-153).

179Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-07-19 išvada Nr.SE-1440 nustatyta, kad tikėtina, jog 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties dviejuose egzemplioriuose, skiltyse „Pirkėjas: A. S.“ ir 2008-05-07 UAB „Daniluka“ pažymoje-sąskaitoje, eilutėje „Nurodytą transporto priemonę, kėbulą, variklį gavau (parašas), pasirašė ne tas pats asmuo (t. 13 b.l 62).

180Realiai po šios sutarties sudarymo UAB „Contra ACT“ dokumentų, antspaudo, prisijungimo prie bendrovės banko sąskaitos (-ų) el.bankininkystės priemonių, generatoriaus A. S. negavo. Veiklos bendrovė nevykdė, išskyrus tai, kad P. L. buvo padaryti pavedimai dėl bendrovėje po pardavimo datos gautų piniginių įplaukų pervedimo į bendrovės „Contraforma“ sąskaitą. Kad pardavimas atliktas fiktyviai, patvirtina ir pačių kaltinamųjų R. B. ir N. K. parodymai, kuomet jie nurodo, jog po sutarties sudarymo kita jų bendrovė „Contraforma“ perėmė visus parduotos bendrovės klientus, tiekėjus, netgi mokėjo už skolas. Jie gi teigia, kad parduodant akcijas gavo iš pirkėjo po 5000 Lt. Akivaizdu, kad tai pakankamai dideli pinigai ir jei jie būtų buvę mokami, tai pirkėjas realiai įgytų ir pradėtų valdyti šią bendrovę. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad Registrų centre jokių pakeitimo apie pasikeitimus bendrovės valdyme atlikta nebuvo, direktoriumi iki bendrovės bankroto taip ir liko kaltinamasis P. L..

181Nurodytos aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, nes nebuvo kitos pirkimo-pardavimo sutarties šalies (pirkėjo), tokia sutartis ex oficio civilinėje teisėje pripažintina negaliojančia (CK 1.78 str.1d., 5d.).

182Kadangi kaltinamieji R. B. bei N. K., pasirašydami 2008-05-07 Akcijų pardavimo sutarties tekstą, žinojo, kad jos turinys neatitinka tikrovės, tokiais veiksmais ir tokiu budu jie suklastojo šį dokumentą. Jų atsakomybės nepašalina tai, jog patį tekstą ruošė, t.y. techninį darbą, atliko advokatų kontora „Jurex“.

183Kaltinamiesiems P. L., N. K. bei R. B. inkriminuojama tai, kad dėl jų veiksmų klastojant ir naudojant dokumentus įmonės kreditoriai BUAB “Faber baldai“, UAB „Novalda“ ir A. S. IĮ „Temidės žiedas“ prarado galimybę išieškoti skolas civilinėmis teisinėmis priemonėmis, tokiu būdu padarė didelę turtinę žalą minėtiems įmonės kreditoriams, t.y. BUAB “Faber baldai“ - 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), UAB „Novalda“ -22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), A. S. IĮ „Temidės žiedas“- 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso padarė viso 243 956,63 Lt (70654,72 Eur) turtinę žalą, t.y. padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 300 str. 3 d.

184Teismui konstatavus, jog kaltinamasis P. L. suklastojo 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą ir jį panaudojo 2011-08-30 civilinėje byloje bei suklastojo 2008-06-27 UAB „Contra ACT“ dokumentų perdavimo tariamai naujajam akcininkui aktą ir kad kaltinamieji N. K. bei R. B. suklastojo 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, spręstinas klausimas, ar tokiais veiksmais buvo padaryta didelė žala.

185Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Pagal šio straipsnio 3 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytas veikas, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos. Kai kaltininkui inkriminuojamas didelės žalos požymis, nusikaltimo sudėtis laikytina materialiąja, todėl būtina nustatyti nusikalstamos veikos padarinius – didelę žalą ir priežastinį ryšį tarp veikos ir padarinių. Taip pat nustatyti, ar kaltininko tyčia apėmė didelės žalos padarymą. Nusikaltimas pagal BK 300 straipsnio 3 dalį laikomas baigtu nuo didelės žalos atsiradimo momento.

186Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad anksčiau išvardinti dokumentai: Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, Vienintelio akcininko sprendimas bei Dokumentų perdavimo aktas buvo suklastoti, tačiau, teismo manymu, šiuo konkrečiu atveju dokumentų klastojimu savaime dar nebuvo sukelti padariniai galimiems kreditoriams. Pažymėtina ir tai, kad kaltinime nurodoma, jog A. S. IĮ „Temidės žiedas“ buvo padaryta 217871,48 Lt (63099,94 Eur) žala. Dėl šios kaltinimo aplinkybės teismas pabrėžia, kad sudarant fiktyvią akcijų pardavimo sutartį bei klastojant 2008 m. gegužės mėn. kitus teismo išvardintus dokumentus skolos A. S. IĮ „Temidės žiedas“ dar nebuvo, egzistavo skola kitam kreditoriui, t.y. UAB „Grulė“, kuri sudarė tam momentui 178.320,30 Lt (su delspinigiais 186.193,47 Lt, t.11, b.l.4-6, 82-84). Kas dėl A. S. įmonės, tai betarpiškai jai žala kaltinamųjų veiksmais padaryta nebuvo, kadangi 2009-10-09 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr.RP-09/100-09 minėtoji įmonė už 10000 Lt ( 2896,87 Eur) perėmė UAB „Grulė“ kreditorinius reikalavimus (t.11, b.l.115). Ikiteisminio tyrimo eigoje A. S. IĮ ieškininių reikalavimų kaltinamiesiems iš viso atsisakė (t.9, b.l. 128 ). Nelaikytina didele žala ir įmonėms „Faber baldai“ bei „Novalda“, atitinkamai 1026,62 Eur bei 6528,16 Eur.

187Todėl teismas šį kaltinamųjų P. L., N. K., R. B. nusikalstamus veiksmus kvalifikuojantį požymį (didelės žalos padarymą) iš pareikšto kaltinimo šalina kaip neįrodytą. Kartu teismas pažymi, kad klausimas, ar kaltinamųjų R. B. bei N. K. yra kito, numatyto Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. požymių, teismo negali būti vertinamas, kadangi dėl šios nusikalstamos veikos yra suėjęs senaties terminas. Taip pat teismas pažymi, kad byloje nėra įrodyta, kad kaltinamieji N. K. bei R. B. bet kokia forma bendrininkautų kaltinamajam P. L. teikiant jam 2011-08-30 kartu su atsiliepimu Vilniaus apygardos teismui suklastotą dokumentą, t.y. 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą. Atsiliepimą pasirašė P. L., jis gi patvirtino savo parašu dar 2008-05-08 parengto suklastoto Vienintelio akcininko sprendimo kopiją (t.2, b.l.3-6) ir kaip jis pats parodo, pateikė jį apygardos teismui. Teismas pažymi, kad atsiliepimo į ieškinio pareiškimą tekstas su P. L. parašu bei Vienintelio akcininko sprendimo kopija, patvirtinta P. L. parašu, yra civilinėje byloje Nr.2-6690-881/2011 (Vilniaus apygardos teismas). Kaltinamųjų N. K. bei R. B. aiškinimai apie tai, jog jie neruošė tokio dokumento ir apie pateikimą teismui netgi nežinojo, bylos duomenimis paneigti nebuvo. Pabrėžtina ir tai, kad kaltinime nurodoma bendro pobūdžio formuluotė, kad dokumentas buvo panaudotas esant bendram susitarimui, nedetalizuojant, kas gi ir ką atliko, kuo pasireiškė bendrininkavimas panaudojant, t.y. pateikiant teismui suklastotą dokumentą byloje, kur atsakovu buvo tik P. L.. Kaltinamasis P. L. nurodo, kad atsiliepimo bei Vienintelio akcininko sprendimo kopijos pateikimo teismui klausimo su kitais asmenimis neaptarinėjo, atsiliepimo tekstą ruošė advokatai, jis pasirašė, pateikė teismui. Įvertinus išdėstytą ir nesant kaltinamųjų R. B. bei N. K. veiksmuose požymių veikos pagal BK 300 straipsnį, o būtent - suklastoto dokumento panaudojimo 2011 m. rugpjūčio 30 d., kas nutrauktų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminą, jų atžvilgiu dėl galimai padarytos veikos pagal BK 300 str. 1 d. suklastojus 2008-05-07 akcijų pardavimo sutartį yra suėjęs senaties terminas. Pastebėtina, kad Baudžiamasis kodeksas yra vientisas aktas, todėl turi būti taikoma to baudžiamojo kodekso redakcija, kuri yra palankesnė kaltinamiesiems.

188Tuo tarpu kaltinamojo P. L. veiksmai teismo perkvalifikuojami iš BK 300 str. 3 d. į BK 300 str. 1 d., kadangi nustatyta, kad suklastotą dokumentą -Vienintelio akcininko sprendimą -jis panaudojo 2011-08-30 dieną, pateikdamas jį civilinėje byloje Nr.2-6690-881/2011 (Vilniaus apygardos teismas).

189Baudžiamojon atsakomybėn P. L. patraukimo senaties terminas nesuėjo, kadangi tęstinė nusikalstama veika pagal BK 300 str.1d. (nesunkus nusikaltimas) įvykdyta, t.y. baigta buvo 2011-08-30. Šis veiksmas (suklastoto dokumento panaudojimas) nutraukė senaties eigos skaičiavimą ir jis turi būti skaičiuojamas nuo 2011-08-30 dienos. Sutinkamai su BK 95 str. (2011-03-22 d. įstatymo Nr.XI-1291 redakcija) apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties dėl nesunkių nusikaltimų terminas - aštuoneri metai.

190Didelės turtinės prievolės išvengimo apgaule (sukčiavimo) epizodas

191Pagal patikslintą kaltinimą P. L., N. K. bei R. B. buvo kaltinami tuo, kad įvykdė nusikalstamą veiką pagal BK 182 str. 2 d., t.y., kad jie, bendrininkaudami grupėje asmenų:

 1. suklastojo dokumentus: 2008-05-07 bendrovės „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą bei 2008-06-27 aktą dėl dokumentų perdavimo naujam akcininkui;
 2. pervedė pinigus iš „Contra ACT“ banko sąskaitos į N. K. bei R. B. valdomą bendrovę „Contraforma“ (nuo 2008-02-01 iki 2008-07-22 d.: 34 bankiniai pavedimai)
 3. už paslaugas, kurias suteikė UAB „Contra ACT“, jų gavėjai esant bendram susitarimui, pinigus pervedė ne į UAB „Contra ACT“, o į bendrovės „Contraforma“ banko sąskaitą: 2008-05-30 UAB „Skala“ pervedė UAB „Contraforma“ 120 000 Lt;
 4. 2008-07-09 iš UAB „Contraforma“ buvo sumokėti 762,20 Lt, pavedime nurodant, kad „Už Internetą UAB „Contra ACT“ tiekėjui UAB „Informacijos Tiltas“;
 5. sudarė fiktyvius sandorius, pagal kuriuos: 2008-02-06 „Contra ACT“ perka iš bendrovės „Contraforma“ projektavimo paslaugų už 118000 Lt, 2008-03-04 perka tokių paslaugų už 177000 Lt ir 2008-04-28 perka tokių paslaugų už 35400 Lt,

192ir kad tokiais veiksmais kaltinamieji apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės UAB „Contra ACT“ kreditoriams: BUAB „Faber baldai“ 3 544, 72 Lt (1 026, 62 Eur), UAB „Novalda“ 22 540, 43 Lt (6 528, 16 Eur), UAB „Grulė“ (nuo 2010-10-13 reikalavimo teisių perleidimas A. S. IĮ „Temidės žiedas“) 2008-05-07 - 196 227, 34 Lt (56 831, 37 Eur), o 2013-10-28 dienai - 217 871,48 Lt (63099,94 Eur), iš viso 243 956,63 Lt sumai (70654,72 Eur).

193Kaltinimas sunkaus nusikaltimo padarymu leidžia teismui vertinti įrodymus ir spręsti, ar ši veika buvo padaryta, kadangi BK 95 straipsnio 2003-04-10 įstatymo Nr.IX-1495 redakcija su pakeitimu 2004-07-05 Nr.IX-2314 (redakcija palankesnė kaltinamiesiems) tuo metu nustatė 10 metų terminą apkaltinamajam nuosprendžiui už sunkius nusikaltimus priimti bei asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

194Išnagrinėjęs ir įvertinęs bylos duomenis, jų visumą teismas priėjo išvados, kad kaltinimas P. L., N. K. bei R. B. dėl sukčiavimo padarymo bylos duomenimis neįrodytas:

195Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnyje numatytas sukčiavimas laikomas apgaule savo ar kitų naudai svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas. Sukčiavimo esmė yra apgaulės panaudojimas svetimam turtui užvaldyti arba teisei į turtą įgyti. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti. Apgaulė pasireiškia turto savininko ar valdytojo arba asmens, kurio žinioje yra turtas, suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, nutylint esmines savininko apsisprendimui dėl turto ar teisės į turtą perleidimo aplinkybes ir pan. Turtinės prievolės išvengimas - tai kaltininko ar kito asmens pareigos, kilusios iš delikto, sandorio ar kitu teisėtu pagrindu, nevykdymas ar tik dalinis vykdymas panaudojant apgaulę (pvz. sudaroma situacija, kad civilinėmis priemonėmis atkurti savo teisių kreditorius negali arba tai yra jam kaltininko tyčiniais veiksmais žymiai apsunkinta).

196Tuo tarpu baudžiamoji atsakomybė pagal BK 186 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas apgaule vengė atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas ar vengė privalomų įmokų ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos. Turtinės žalos padarymas apgaule vengiant atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes ar suteiktas paslaugas reiškia kaltininko neteisėtus veiksmus netenkinant nukentėjusiojo sandorio pagrindu įgytos ir galiojančios piniginio pobūdžio turtinės teisės. Vengimas atsiskaityti turi būti besąlygiškas, t.y. dėl kaltininko nevykdomos piniginės prievolės nukentėjusiojo reikalavimas lieka be ekonominio padengimo ir todėl objektyviai negali būti įvykdytas. Šios veikos esmė yra apgaulės panaudojimas prievolei nevykdyti. Paprastas privalomų įmokų vengimas be apgaulės elementų, nesant nukentėjusiojo suklaidinimo, apsunkinančio nukentėjusiojo interesų gynybą civilinio proceso tvarka, yra tik civilinis deliktas ir už tokius veiksmus baudžiamoji atsakomybė nekyla. Teismų praktikoje konstatuota, kad apgaulė vengiant atsiskaityti už atliktus darbus gali pasireikšti tokiomis pat formomis kaip ir sukčiavimo atveju (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-170/2010, 2K-462/2010, 2K-426-2013). Viena iš apgaulės formų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu yra tada, kai kaltininkas, siekdamas išvengti atsiskaitymų ar kitų mokėjimų, piktam panaudoja pasitikėjimu pagrįstus santykius, susiklosčiusius tarp jo ir nukentėjusiojo ar jo įgaliotų asmenų. <...> šiuo atveju nukentėjusysis yra įtikinamas, kad už darbus, suteiktas paslaugas ar reikalingus atlikti kitus mokėjimus bus apmokėta, nors kaltininkas nesirengia to daryti, o pasitikėjimu grįsti kaltininko ir nukentėjusiojo santykiai pastarajam yra garantas, kad kaltininkas prievolę įvykdys. Turtinės žalos padarymas apgaule gali būti padaromas esant kaltininko tiesioginei ar netiesioginei tyčioms, tačiau tokia tyčia visuomet susiformuoja po sandorio, už kurį būtina atsiskaityti, sudarymo ir naudos pagal šį sandorį gavimo momento arba po juridinio fakto, dėl kurio privalu atlikti įmokas, atsiradimo momento (kasacinė nutartis Nr.2K-437-303/2015).

197Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką vienas požymių, skiriančių sukčiavimą, numatytą BK 182 straipsnyje, nuo turtinės žalos padarymo apgaule, numatyto 186 straipsnyje, yra tyčios įgyti svetimą turtą panaudojant apgaulę susiformavimo momentas. Jeigu tyčia vengti privalomų įmokų ar mokėjimų už nurodytus veiksmus susiformuoja iki sandorio, kurio pagrindu atsiranda tokia prievolė sudarymo momento ir egzistuoja nuo pat jo vykdymo pradžios, tokia veikla paprastai vertinama kaip sukčiavimas (kasacinė nutartis Nr.2K-147/2011).

198Nors kaltinamieji N. K. bei R. B. neigė bendrovės „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties klastojimo faktą, o kaltinamasis P. L. aiškino, kad jis neklastojo Vienintelio akcininko sprendimo bei 2008-06-27 UAB „Contra ACT“ dokumentų ir kito turto perdavimo tariamai naujam akcininkui A. S. akto, teismo jau aptartų bei įvertintų epizode pagal BK 300 straipsnį įrodymų visuma tai buvo paneigta ir teismas padarė išvadą, jog išvardinti dokumentai buvo klastojami. Tačiau, vertindamas kaltinamųjų atliktus veiksmus ir tikslus, rašytinius bylos įrodymus - sutartis, sąskaitas-faktūras, raštus dėl pretenzijų, civilinių bylų sprendimus, kaltinamųjų tikslus, dėl kurių tai buvo daroma, teismas konstatuoja, kad kaltinamieji šiuos veiksmus atliko būtent tuomet ir tam, kad apgaulės būdu vengtų atsiskaityti už jau atliktus jų naudai darbus, gautas prekes, dėl ko buvo padaryta turtinė žala kitiems asmenims.

199Bylos duomenimis yra nustatyta, kad iki 2008 metų pradžios bendrovė „Contra ACT“, kurios akcininkais lygiomis dalimis buvo R. B. ir N. K., o direktoriumi – P. L., vykdė įprastą veiklą, atsiskaitinėjo su tiekėjais (pardavėjais) už prekes bei paslaugas. Apie tai, kad situacija pasikeitė 2008 metų pradžioje dėl krizės padarinių, parodė kaltinamieji, bendrovės akcininkai R. B. bei N. K., akcentuodami savo parodymuose, jog dėl krizės sumažėjo bendrovės veiklos apimtis. Kaip jie nurodė, užsakymų, klientų vis mažėjo, todėl buvo nutarta optimizuoti veiklą, perleisti bendrovę „Contra ACT“ ir palikti veikti kitą jų įmonę „Contraforma“. Bendrovė tam laikui tapo skolinga UAB „Faber baldai“ 3544,72 Lt (1026,62 Eur), UAB „Novalda“ -22540,43 Lt (6528,16 Eur) ir didžiausia skola buvo UAB „Grulė“, kuri sudarė 178.320,30 Lt (51657,10 Eur) be delspinigių. Būtent tuomet kaltinamieji ir pradėjo tyčia vengti atsiskaitymo su kreditoriais, būtent tam tikslui buvo klastojami dokumentai, sudaryta fiktyvi bendrovės akcijų pardavimo sutartis ir tokiu būdu buvo vengiama atsikaityti už jau atliktus darbus, gautas prekes, šiais tyčiniais veiksmais padarant žalą kitiems asmenims. Kaip posėdžio metu nurodė kaltinamasis R. B.: “Grulė“ iš jų reikalavo visiško atsiskaitymo, su kuo jie nesutiko ir siūlė mokėti tik dalį. Taip jie norėjo išlaikyti savo įmonių veiklą (t.11 b.l. 158).

200UAB „Faber baldai“, UAB „Novalda“ bei UAB „Grulė“ (vėliau jos kreditorinius reikalavimus perėmė A. S. IĮ „Temidės žiedas“) paslaugas, prekes teikė ar darbus atliko remdamasi konkrečiais sutartiniais santykiais (t.12, b.l.121-122, t.11, b.l.9-13). Teismas pažymi, kad UAB „Contra ACT“ su UAB „Novalda“ turėjo ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį dar nuo 2005 m. spalio mėn., kuri iki 2008 m. pradžios buvo vykdoma: pardavėjas (UAB „Novalda“) teikė prekes, pirkėjas (UAB „Contra ACT“) vykdė mokėjimus (t.2, b.l. b.l.198). Su UAB „Grulė“ bendrovė „Contra ACT“ 2008 m. sausio 3 d. sudarė rangos sutartį, pagal kurią Rangovas („Grulė“) teikė užsakovui („Contra ACT“) baldų, interjero detalių gamybos, surinkimo ir montavimo darbus, o užsakovas įsipareigojo už tai pagal darbų priėmimo aktus apmokėti (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr.2-5515-258/2010).

201Kaip parodė kaltinamieji, UAB „Grulė“ Vanagupės SPA objekte vėlavo atlikti darbais, padarė juos nekokybiškai, todėl kilo ginčas dėl apmokėjimo pagal pateiktas sąskaitas-faktūras. Nors buvo surašyti ir bendrovių atstovų pasirašyti Perdavimo-priėmimo aktai, akceptuotos sąskaitos-faktūros GRU Nr. 00152, 00165, 00166, 00167, 00172 (t.11, b.l.20-29) bendrovė „Contra ACT“ atsiskaitymo nevykdė.

202Teismo vertinimu, pasunkėjusi bendrovės finansinė padėtis, sumažėjusi darbų ir užsakymų bendrovei apimtis, krizės situacija, užsakovo pretenzijos dėl „Contra ACT“ subrangovo „Grulė“ atlikto darbo kokybės objekte „Vanagupės viešbutis“ nulėmė kaltinamųjų tyčinius veiksmus vengti atsiskaitymo su išvardintais kreditoriais ir tam tikslui klastoti dokumentus dėl bendrovės perleidimo Baltarusijos piliečiui, kuris, kaip nustatyta, Lietuvoje nebuvo, akcijų nepirko, jokio įgalioto asmens arba tarpininko akcijų pirkimui neturėjo.

203Kaltinamieji R. B., N. K. bei P. L. nurodo, kad su UAB „Novalda“ buvo atsiskaitoma ir netgi po akcijų pardavimo kitam asmeniui, kad pasirašius netikrą „Contra ACT“ akcijų pardavimo sutartį bendrovė „Contraforma“ perėmė bendrovės „Contra ACT“ klientus, užsakymus, mokėjo už jos skolas „Novaldai“. Iš UAB „Novalda“ generalinio direktoriaus 2014-10-13 atsakymo Vilniaus apygardos prokuratūrai matyti, kad bendrovė teikė „Contra ACT“ veidrodžius, stiklus, kad nuo 2008 m. birželio mėn. buvo vengta bendravimo, skambučių ir įmonė „Novalda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu. Pagal 2008-06-16 mokėjimo pavedimą bendrovė „Contraforma“ pervedė UAB „Novalda“ 5000 Lt, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai yra „dalinis atsiskaitymas už UAB „Contra ACT“ neapmokėtas sąskaitas (t.4, b.l.104). Kaip 2014-10-13 rašte Nr.2S-(2082)-56474 nurodo UAB „Novalda“, bendrovė UAB „Contra ACT“ pirko iš „Novaldos“ stiklo gaminius, veidrodžius nuo 2005-10-18 iki 2008-06-10, paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2008-06-16, po ko mokėjimai sustojo. Skolininko įmonės direktorius P. L. aiškino, jog negali atsiskaityti, nes su jais neatsiskaitė stambus užsakovas. Po to jis pradėjo vengti skambučių, nekeldavo ragelio arba išjungdavo telefoną (t.2, b.l.198). Kaltinamieji P. L., R. B. ir N. K. teigia, kad UAB „Contraforma“ po bendrovės „Contra ACT“ įvykdyto akcijų pardavimo perėmė jos klientus, tiekėjus ir skolas. Toks aiškinimas nepaneigia jų veiksmuose galimo vengimo atsiskaityti už paslaugas ir prekes pagal sutartinius santykius, kadangi skolininku buvo užsakovas, t.y. UAB „Contra ACT“, ir būtent ši bendrovė turėjo atsiskaityti su kreditoriais. Pastarosios kreditorinių įsiskolinimų UAB „Contraforma“ sutarčių pagrindu neperėmė ir todėl tik nuo pastarosios savininkų valios priklausytų, ar mokės ji už UAB „Contra ACT“ skolas, ar vengs tai daryti. Šioje vietoje teismas pažymi ir tą nustatytą bylos įrodymais aplinkybę, kad kaltinamieji, fiktyviai perleidus akcijas, darė pavedimus dėl lėšų, UAB „Contra ACT“ gaunamų į sąskaitą jau po 2008-05-07, pervedimo ne tiesiogiai kreditoriams, tačiau į akcininkų kontroliuojamą kitą bendrovę, t.y. „Contraforma“. Yra nustatyta, kad sutarties apie akcijų pardavimą dieną, t.y. 2008-05-07, užsakovas UAB „Eskom“ sumokėjo UAB „Contra ACT“ 150.000 Lt, 2008-07-21 dar -89086,77 Lt (t.3, b.l.71-78), iš kurių dalis pinigų buvo pervesta į „Contraforma“ sąskaitą. Kaltinamieji P. L., N. K. bei R. B. aiškina, jog tai buvo suderinta su nauju akcininku, ką teismas vertina kritiškai, kadangi jų parodymai šioje dalyje prieštaringi: kaltinamasis P. L. nurodo, kad pervedimus 2008 m. liepos mėn. padarė jis ir didesnių pinigų pervedimai buvo suderinti su akcininkais, kad Baltarusijos piliečio nebuvo ir šis atliekant pavedimus nedalyvavo. N. K. pirminiuose parodymuose teigė, kad daryti pavedimus buvo atvykęs naujas akcininkas, po to parodymus pakeitė ir nurodė, kad iš Baltarusijos piliečio buvo gautas tik sutikimas pinigų pervedimams atlikti, kas eilinį kartą parodo, jog jokio akcijų pirkėjo iš Baltarusijos iš tikrųjų nebuvo.

204Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2008-12-16 sprendimo iš UAB „Contra ACT“ UAB „Grulė“ buvo priteista 178.320,30 Lt skolos, 7873,17 Lt delspinigių (t.11, b.l.82-841), Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-10-13 sprendimu iš UAB „Contra ACT“ UAB „Novalda“ naudai priteista 22540,43 Lt skolos, 822,73 Lt delspinigių (t.12, b.l.148).

205Vilniaus apygardos teismas civilinėje bankroto byloje Nr.B2-2003-431/2013 pripažino UAB „Contra ACT“ veiklos pabaigą, buvo patvirtinti kreditorių UAB „Faber baldai“, UAB „Novalda“ bei A. S. IĮ (perėmė UAB „Grulė“ kreditorinius reikalavimus) finansiniai reikalavimai, kurie taip ir nebuvo patenkinti (t.11, b.l.210-211).

206Teismas nekartoja motyvų ir argumentų, kodėl pinigų pervedimai iš UAB „Contra ACT“ bendrovei „Contraforma“ nelaikytini savaime sukčiavimu, kaip ir tai, kad yra nerasta pakankamo pagrindo laikyti fiktyviais susitarimus (sandorius) tarp minėtų bendrovių, kurių remiantis 2008-02-06 „Contra ACT“ pirko iš „Contraformos“ projektavimo paslaugas už 118.000 Lt, 2008-03-04 už 177.000 Lt ir 2008-04-28 už 35400 Lt. Teismas pakartotinai pažymi, kad įrodymų tokiai išvadai padaryti byloje tiesiog nėra. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo tiriama, kokias paslaugas turėjo atlikti dėl baldų ar interjero projektavo UAB „Contraforma“, ar jos realiai buvo suteiktos ir kokia apimtimi. Tik ištyrus tai būtų galima spręsti, ar darbai buvo atlikti ir ar buvo pagrindas jiems apmokėti. Iš bylos duomenų, liudytojų G. G., E. O., M. J. parodymų aiškiai matyti, kad UAB „Contraforma“ užsiėmė projektavimu, UAB „Contra ACT“ – gamyba, baldų surinkimu ir įrengimu. Pažymėtina ir tai, kad kaltinime kalbama apie fiktyvius sandorius, nors nėra kaltinimo dėl išvardintų dokumentų klastojimo ir įrodymų tokiems faktams pagrįsti.

207Kaip negali būti vertinami kaltinamųjų atliktu sukčiavimu kitų, t.y. trečiųjų asmenų, padaryti veiksmai, o būtent (kaip nurodoma kaltinime) - tai, kad už paslaugas, kurias suteikė UAB „Contra ACT“, jų gavėjai esant bendram susitarimui, pinigus pervedė ne į UAB „Contra ACT“, o į bendrovės „Contraforma“ banko sąskaitą:

 1. 2008-05-30 UAB „Skala“ pervedė UAB „Contraforma“ 120 000 Lt;
 2. 2008-07-09 iš UAB „Contraforma“ buvo sumokėti 762,20 Lt, pavedime nurodant, kad mokama „Už Internetą UAB „Contra ACT“ tiekėjui UAB „Informacijos Tiltas“.

208P. L., R. B., N. K. nėra kaltinami tuo, kad jie būtų bendrininkavę su UAB „Skala“ arba su UAB „Informacijos Tiltas“ atstovais ir kad pastarieji vykdytų nusikalstamą veiką, nors kaltinimo tekste yra teigiama apie paslaugų gavėjų veikimą esant bendram susitarimui.

209Tokiu būdu, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų, kurių pagrindu galima būtų neginčijamai konstatuoti, kad P. L., N. K. bei R. B. įvykdė sukčiavimą ir apgaulės būdu išvengė didelės vertės prievolės, t.y. kad jie padarė nusikalstamą veiką pagal BK 182 str. 2 d. Šios veikos esmė yra apgaulės panaudojimas, turint tikslą suklaidinti turto savininką ar, kaip buvo šiuo atveju - paslaugų tiekėją, kuri pasireiškia paslaugų tiekėjo suklaidinimu, klastojant dokumentus, pranešant neteisingus duomenis.

210Kartu iš išdėstytų įrodymų teismas vertina, kad kaltinamųjų veiksmuose galimai yra požymių kitos nusikalstamos veikos, o būtent nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 186 str. 1 d. (turtinės žalos padarymas apgaule). Apie tokį jų veiksmų galimą kvalifikavimą kaltinamieji teismo proceso metu buvo įspėti.

211Vertinant šią aplinkybę pažymėtina, kad dėl nusikaltimo, numatyto BK 186 str. 1 d., yra suėjęs patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas. Nusikaltimas priskiriamas prie nesunkių (BK 11 str. 3 d.). Veiksmai buvo įvykdyti 2008 m. gegužės-birželio mėn., tokiu būdu senaties terminas (pagal BK 95 str. 2003-04-10 įstatymo Nr.IX-1495 redakciją, pakeistą 2004.07.05 įstatymu Nr. IX-2314 - 5 metai) pasibaigė: P. L., kuriam senaties eiga dėl veikos pagal BK 300 str. 1 d. padarymo nutrūko 2011-08-30 d. senaties terminas pasibaigė 2016-08-30 d., N. K. bei R. B. – 2013-05-07 d.).

212Pažymėtina, kad pagal suformuotą teismų praktiką nutraukiant baudžiamąjį procesą suėjus senaties terminui, asmens, kuriam baudžiamasis procesas nutraukiamas, kaltumo klausimas nesprendžiamas (LAT nutartis Nr.2K-10/2014). Nekaltumo prezumpcijos principas įtvirtintas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos nutartyje Nr. 2K-P-9/2012). Atsižvelgdamas į tai, teismas nepasisako dėl P. L., R. B. bei N. K. galimos kaltės pagal 186 str. 1 d.

213Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo epizodas

214Ikiteisminio tyrimo surinktų bei teismo proceso metu patikrintų įrodymų visuma nustatyta, jog kaltinamasis P. L., būdamas UAB „Contra ACT“ direktoriumi, nesilaikė 2001-11-06 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl apskaitos dokumentų, registrų saugojimo laikantis Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų, nevykdė Lietuvos archyvų departamento prie Vyriausybės 1996-02-22 įsakymo Nr. 13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“ nuostatų, kad uždarosios akcinės bendrovės privalo visus buhalterinius apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti 10 metų, numatydamas, jog, paslėpus UAB ,,Contra ACT ” buhalterinės apskaitos dokumentus bus trukdoma nustatyti UAB ,,Contra ACT” veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, pagamino (pasirašė) žinomai netikrus dokumentus – 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą, pagal kurį Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. nuo 2008-06-27 atleidžia UAB „Contra ACT“ jį iš užimamų direktoriaus pareigų ir iki 2008-06-27 įpareigoja P. L. perduoti A. S. visus UAB „Contra ACT” dokumentus, įmonės antspaudą, daiktus, įrengimus, bei pagamino 2008-06-27 UAB „Contra ACT” netikrą dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, kuriame įrašė žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kad buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti A. S., tačiau pastarajam šių dokumentų realiai neperdavė ir tokiu būdu tyčia paslėpė UAB ,,Contra ACT“ buhalterinės apskaitos dokumentus, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Contra ACT“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. birželio mėnesio.

215Kaltinamasis P. L. kaltės dėl šios nusikalstamos veikos padarymo nepripažino ir parodė, kad pagal sutartį jis tvarkė bendrovės „Contra ACT“ bei „Contraforma“ buhalterinę apskaitą, kurios akcininkais buvo kiti du kaltinamieji. Už tai gaudavo atlygį. Be to, akcininkų jis buvo paskirtas bendrovės „Contra ACT“ direktoriumi, nors realiai bendrovės reikalams vadovavo akcininkai. 2008-05-07 sutarties dėl akcijų pardavimo jis nematė, tačiau pripažįsta, kad arba Baltarusijos piliečiui pranešė akcininkų duomenis, arba atvirkščiai - akcininkams davė pastarojo duomenis, kuriuos sužinojo parduodamas savo automobilį. Suruošė perdavimui naujajam akcininkui buhalterinius dokumentus, parengė ir pasirašė 2008-06-27 jų perdavimo aktą ir viską paliko biuro patalpoje, Goštauto g. 8, Vilniuje. Pripažįsta, kad faktiškai Baltarusijos piliečio jis nematė, dokumentų ir kito turto jam fiziškai neperdavė ir kur šiai dienai yra buhalterinės apskaitos dokumentai, pasakyti jis negali. Negali pasakyti ir to, kada ir kaip atsirado ant Perdavimo akto pirkėjo parašas.

216Nors kaltinamasis neigia nusikalstamos veikos padarymo faktą, teismo vertinimu, šis kaltinimas byloje surinktų ir teismo patikrintų duomenų visetu pasitvirtino:

217Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

218Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, numatytas BK 222 straipsnyje, yra tada, kai šio įstatymo dispozicijoje nurodyta veika padaroma tyčia. Apgaulingos apskaitos tvarkymo tyčios turinį sudaro tai, jog kaltininkas suvokė, kad jis tvarkė apskaitą pažeisdamas teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, numatė, kad dėl to nebus galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių norėjo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-590/2014).

219Byloje, teismo vertinimu, neginčijamai nustatyta, kad P. L. numatė, jog paslėpus minėtus dokumentus bus trukdoma nustatyti UAB „Contra ACT“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžius ar struktūrą ir to siekė. Nors kaltinamasis teigia, kad jokių veiksmų tam, kad slėptų dokumentus, neatliko, o tiesiog paliko dokumentus bendrovės ofise, įvertinus kitus jo atliktus veiksmus darytina išvada apie tyčinį veikimą tikslu neišsaugoti, paslėpti dokumentus. Yra nustatyta, kad kaltinamasis suklastojo 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą apie tai, kad jis įpareigojamas dirbti bendrovės direktoriumi dar iki 2008-06-27 ir po to perduoti naujajam direktoriui dokumentus, antspaudą, banko generatorių, buhalterinės apskaitos laikmeną. 2008-06-27 jo paruoštas Dokumentų perdavimo A. S. aktas taip pat yra suklastotas, kadangi A. S. akcijų nepirko, Lietuvoje nebuvo, kaltinamojo nepažinojo, jokių dokumentų ir kito bendrovės turto iš P. L. neperėmė, akto nepasirašinėjo. Jo parašas akte buvo suklastotas. Kaltinamasis neneigia, kad tokio piliečio pats nematė. Akte nurodoma, kad perduoti buvo ne tik dokumentai, bet ir kitas turtas: banko generatorius, buhalterinės apskaitos kompiuterinė laikmena, antspaudas, čekių knygelė. Tuo tarpu, kaip nustatyta bylos duomenimis, banko generatorius taip ir liko pas P. L., kadangi 2008 m. liepos mėn. jis dar naudojo šį įrengimą, vykdė pavedimus bankui ir to neneigia pats kaltinamasis.

220Kaltinamasis R. B. teisiamajame posėdyje nurodė, kad jam nėra žinoma, kokiu būdu buvo perduoti dokumentai naujam bendrovės savininkui. Analogiškai kaltinamasis N. K. teigia, kad, jo manymu, Baltarusijos pilietis atvyko ir atsiėmė dokumentus, nors pats jis tame ir nedalyvavo.

221Pažymėtina, kad apie tai, jog kaltinamasis P. L. veiksmus slėpti buhalterinės apskaitos dokumentus atliko tyčia, byloja ir tai, kad jis buvo ne tik bendrovės direktorius, bet ir tvarkė šios bendrovės buhalterinę apskaitą, todėl jis žinojo, jog kaltinamiesiems R. B. ir N. K. suklastojus akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, o pačiam suklastojus Vienintelio akcininko sprendimą bei Dokumentų perdavimo aktą, realiai bendrovė UAB „Contra ACT“ veiklos toliau nevykdė, naujas vadovas Registrų centre registruotas nebuvo, ataskaitos daromos taip pat nebuvo. Kaip paaiškino kaltinamasis, jam pačiam dabar neaišku, kur yra įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai.

222Specialistė V. L. parodė, kad dėl to, kad bendrovės „Contra ACT“ ūkines operacijas patvirtinantys apskaitos dokumentai, visų sąskaitų suvestiniai registrai, tai yra turto (ilgalaikio ir trumpalaikio), nuosavo kapitalo, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitos tyrimui nepateikti, iš dalies negalima nustatyti laikotarpiu nuo 2005-05-23 iki 2008-06-27 UAB „Contra ACT“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (t.8, b.l. 1-6).

223Kaip 2011-10-18 rašte Viniaus miesto prokuratūrai nurodė BUAB „Contra ACT“ administratorius P. P., įmonės vadovu pagal Registro duomenis buvo P. L.. Nuvykus pas jį į ofisą Goštauto g. 8, Vilniuje, pastarasis žodžiu nurodė, kad jokių dokumentų neturi, kad nebėra įmonės vadovu ir kad visą šį reikalą „sutvarkė teisininkai“, t.y. leido suprasti, jog naujuoju vadovu paskirtas fiktyvus asmuo, kuris realiai veiklos, jam tariamai perdavus dokumentus, nevykdė (t.1, b.l.2-3).

224Vilniaus apskrities VMI 2008-12-24 pažyma Nr.186-168 informavo, jog nuo 2008-06-27 dirbančiųjų bendrovėje „Contra ACT“ nėra, nuo 2008 m. birželio mėn. bendrovė neteikia PVM deklaracijų, nepateikė pelno mokesčio deklaracijos ir už 2007 metus (t.1, b.l.190).

225Tokiu būdu, kaltinamojo veiksmai paslepiant dokumentus sukėlė BK 222 str. 1 d. numatytas pasekmes.

226P. L. veika pagal BK 222 str. 1 d. pasireiškė tuo, kad jis tyčia paslėpė apskaitos dokumentus ir to pasekmė – iš dalies nėra galimybės nustatyti UAB „Contra ACT“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės mėn. iki 2008 m.birželio mėn. Tai neginčijamai patvirtina 2012-02-01 specialisto išvada (t.2, b.l.76-83). Teisinį imperatyvą kaltinamajam saugoti dokumentus sukuria 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 21 str., kurio 1 d. nustato, jog už apskaitos organizavimą pagal buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas bei 2 d., nustatanti, kad už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Kaip matyti iš aukščiau analizuotų įrodymų, to neneigia ir pats kaltinamasis, įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai buvo būtent kaltinamojo žinioje, kadangi jis tvarkė jų apskaitą, darė ir teikė iki 2008 metų ataskaitas. Teismas konstatuoja, kad kaltinamasis P. L. atliko visą seką sisteminių veiksmų dokumentams paslėpti. Visų pirma, tai buvo pradėta jam suteikus akcininkams Baltarusijos piliečio paso duomenis, po to akcininkams pasirašant fiktyvią akcijų pardavimo sutartį, joje nurodant realiai tikrovėje neegzistavusius faktus, kaltinamajam surašant (pasirašant) įmonės dokumentų bei turto perdavimo A. S. aktą, žinant, kad tai neatitinka tikrovės. Išanalizuotų įrodymų visetas rodo, kad tai buvo daroma sąmoningai, siekiant paslėpti UAB „Contra ACT“ buhalterinę dokumentaciją, išvengti turimų administracinių įgaliojimų ir su jais susijusių pareigų bei sudaryti prielaidas, iš pažiūros teisėtai, išvengti ateityje atsakomybės pagal bendrovės prievoles. Tokie veiksmai, kuomet tyčia buvo klastojamas aktas apie jų perdavimą naujam asmeniui, byloja, kad tai nebuvo paprastas dokumentų neišsaugimas iš aplaidumo. Todėl teismui nekelia abejonių, kad P. L. tyčia paslėpė bendrovės buhalterinę dokumentaciją, suvokdamas, kad dėl to nebus galimybės visiškai ar iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, turto kapitalo ir įsipareigojimų dydžio, struktūros ir to siekė.

227Todėl P. L. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos BK 222 str. 1 d.

228Pagal BK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku.

229Taigi BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymo laikas yra baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, t.y. nuo 2005 m. gegužės mėn. iki 2008 m.birželio men. Dar nepasibaigus senaties terminui už veiką pagal BK 222 str. 1 d., 2011-08-30 kaltinamasis įvykdė veiką pagal BK 300 str. 1 d., todėl nuo 2011-08-30 pradedamas skaičiuoti senaties terminas ir pagal BK 222 str. 1 d., kuris yra pagal palankesnę kaltinamajam 95 str. 2003-04-10 įstatymo Nr.IX-1495 (su pakeitimu 2004-07-05 įstatymu Nr.IX-2314) redakciją - 8 metai. Taigi, senaties termino pabaiga už šią įvykdytą veiką - 2019 m. rugpjūčio 30 d.

230Jeigu kelių kaltinamųjų byloje vienų kaltinamųjų atžvilgiu priimamas įprastinis nuosprendis (apkaltinamasis ar išteisinamasis), o kitų atžvilgiu nutraukiama byla, priimamas vienas procesinis dokumentas – nuosprendis, kurio aprašomojoje ir rezoliucinėje dalyse, vadovaujantis BPK 254 str., 305 ir 307 str. reikalavimais, išdėstomi atitinkami skirtingų sprendimų turinio elementai.

231Byla P. L. dalyje dėl galimai padarytos veikos pagal LR BK 186 str. 1 d., bei N. K. bei R. B. atžvilgiu dėl visų veikų nutrauktina dėl senaties (BPK 3 str. 1 d. 2 p.).

232Bausmės skyrimas

233Skirdamas bausmę kaltinamajam P. L. teismas atsižvelgia į visus Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus bausmės tikslus: sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas veikas, paveikti bausmę atliekančius asmenis, kad šie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šių tikslų visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį. Taigi vienas pagrindinių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje yra bausmės teisingumo principas. Teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui paskyrimą tokios tinkamai individualizuotos bausmės, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintą bausmės paskirtį.

234Kaltinamasis įvykdė dvi nusikalstamas veikas, iš kurių viena priskiriama įstatymo prie nesunkių, kita yra apysunkis nusikaltimas. Lengvinančių bei sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta.

235Teisiamas jis yra pirmą kartą. Galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Dirba. Šeimoje augina nepilnametį vaiką. Nuo nusikalstamų veikų padarymo praėjo virš 5 metų. Jokių teisės pažeidimų per šį laikotarpį kaltinamasis neįvykdė. Visos šios aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti skiriant jam baudas. Taikytini Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d. reikalavimai dėl bausmių (baudų) subendrinimo dalinio sudėjimo būdu.

236Civiliniai ieškiniai

237A. S. IĮ „Temidės žiedas“, kuri perėmė UAB „Grulė“ kreditorinius reikalavimus UAB „Contra ACT“, ieškinio reikalavimų ikiteisminio tyrimo baigiamojoje stadijoje atsisakė (t.9, b.l.128), teisiamajame procese A. S. palaikė atsisakymo nuo ieškinio poziciją, todėl šis atsisakymas priimtinas (t.10, b.l.57). Tai nepažeidžia kieno nors teisių ir teisėtų interesų, neprieštarauja įstatymui.

238UAB „Novalda“ byloje pareiškė civilinį ieškinį 22540,43 Lt (6528,16 Eur) sumai.

239Byla R. B. ir N. K. atžvilgiu nutrauktina dėl baudžiamosios atsakomybės senaties. Byla dalyje dėl galimos kaltinamojo P. L. atsakomybės pagal LR BK 186 str. 1 d. taip pat nutrauktina dėl senaties. Bylos nutraukimo atvejais įstatymas nenumato reikalavimo (ir galimybės) tenkinti civilinį ieškinį. Pagal teismų praktiką, kai teismas nutraukia bylą dėl baudžiamosios atsakomybės senaties, civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 2K-327/2008, 2K-495/2014). Todėl šioje byloje pareikštas UAB „Novalda“ civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas.

240Dėl išlaidų už UAB „Novalda“ atstovo advokato dalyvavimą procese

241Civilinis ieškovas UAB „Novalda“, vadovaudamasis LR BPK 160 str. 2 d. byloje pateikė prašymą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodydamas, kad už advokato, kuris atstovavao byloje jį, kaip civilinį ieškovą, paslaugas patyrė 1564,02 Eur dydžio išlaidas. Prie parašymo padėjo šias išlaidas patvirtinančius dokumentus – sąskaitas už teisinę pagalbą bei apmokėjimo pavedimų nuorašus.

242Kadangi teismas dėl altinamųjų veiksmų, kuriais padaryta turtinė žala civiliniam ieškovui, bylą nutraukia suėjus jų baudžiamosios atsakomybės senačiai, o pareikštas UAB „Novalda“ civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas, pagal nuosekliai formuojamą teismų praktiką paliktinas nenagrinėtas iš prašymas atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 2K-140/2013, 2K-495/2014).

243Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p., 297 str., 301-308 str.str.,teismas

Nutarė

244P. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. ir nuteisti 40 MGL dydžio (1506,40 Eur) bauda;

245P. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str.1d. ir nuteisti 50 MGL dydžio (1883 Eur) bauda.

246Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridėjus švelnesnę, galutinę subendrintą bausmę nustatyti – 80 MGL dydžio (3012,80 Eur) baudą.

247Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

248Išaiškinti kaltinamajam, kad bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. ( - ), arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. ( - ), arba sąskaitą banke SEB bankas Nr. ( - ), arba sąskaitą banke DNB bankas Nr. ( - ), įmokos kodas 6801.

249Baudžiamąją bylą P. L. dėl galimos veikos pagal BK 186 straipsnio 1 dalį nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

250Kardomąją priemonę nuteistajam (rašytinis pasižadėjimas neišvykti) nuosprendį perdavus vykdyti panaikinti.

251Baudžiamąją bylą N. K. nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

252Kardomąją priemonę N. K. (rašytinis pasižadėjimas neišvykti) panaikinti.

253Baudžiamąją bylą R. B. nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

254Kardomąją priemonę R. B. (rašytinis pasižadėjimas neišvykti) panaikinti.

255Priimti A. S. IĮ „Temidės žiedas“ atsisakymą nuo civilinio ieškinio ir bylą šioje dalyje dėl reikalavimo atlyginti žalą nutraukti.

256UAB „Novalda“ civilinį ieškinį 6528,16 Eur sumai bei prašymą priteisti 1564,02 Eur dydžio atstovavimo išlaidas palikti nenagrinėtus.

257Nuosprendis 20 dienų terminu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant... 2. P.L., asmens kodas ( - ), neteistas,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d., 300... 4. N.K., asmens kodas ( - ), neteistas,... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir 300... 6. R.B., asmens kodas ( - ), neteistas,... 7. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir 300... 8. Kaltinamasis P. L. pagamino (pasirašė) UAB „Contra ACT“ 2008-05-08... 9. jis gi, tęsdamas savo veiksmus, žinodamas, kad Baltarusijos Respublikos... 10. Kaltinamasis P. L. apgaulingai tvarkė UAB „Contra ACT“ buhalterinę... 11. būdamas UAB ,,Contra ACT”, įmonės kodas 300117049, registruotos A.... 12. Taip pat P. L. buvo kaltinamas ir tuo, kad laikotarpiu nuo 2008 m. vasario... 13. - parengė ir atspausdino 2008-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_0552_A,... 14. - parengė ir atspausdino 2008-03-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00563,... 15. - parengė ir atspausdino 2008-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00584,... 16. - pats būdamas UAB „Contra ACT“ direktoriumi parengė ir atspausdino... 17. Jis gi buvo kaltinamas (pagal valstybinio kaltintojo pakeistą kaltinimą) ir... 18. jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ,,Contra ACT“,... 19. -2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, joje nurodydami tikrovės... 20. - 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, jame nurodydami tikrovės... 21. - po ko žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir... 22. be to, už paslaugas, kurias suteikė UAB „Contra ACT“, , įmonės kodas... 23. be to, sudarė fiktyvius sandorius su UAB „Contraforma“, o būtent: 24. tokiu būdu apgaule, UAB „Contra ACT” naudai išvengė didelės vertės... 25. Pagal faktinių aplinkybių bei veikų kvalifikavimo pakeitimą, kurį... 26. N. K. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su P. L. ir R.... 27. jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ,,Contra ACT“,... 28. -2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, joje nurodydami tikrovės... 29. - 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, jame nurodydami tikrovės... 30. - po ko žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir... 31. be to, už paslaugas, kurias suteikė UAB „Contra ACT“, įmonės kodas... 32. be to, sudarė fiktyvius sandorius su UAB „Contraforma“, o būtent: 33. tokiu būdu apgaule, UAB „Contra ACT” naudai išvengė didelės vertės... 34. Be to, jis, buvo kaltinamas, kad laikotarpiu nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2011... 35. - parengė ir atspausdino 2008-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_0552_A,... 36. - parengė ir atspausdino 2008-03-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00563,... 37. - parengė ir atspausdino 2008-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00584,... 38. - įmonės UAB „Contra ACT“ direktoriui P. L. parengus ir atspausdinus... 39. - taip pat pagamino 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, kurį... 40. - po ko žinodamas, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir... 41. Analogiškai pagal prokuroro BPK 256 straipsnio pagrindu pakeistą kaltinimo... 42. jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ,,Contra ACT“,... 43. - 2008-05-07 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, joje nurodydami tikrovės... 44. - 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, jame nurodydami tikrovės... 45. - po ko žinodami, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir... 46. be to, už paslaugas, kurias suteikė UAB „Contra ACT“, įmonės kodas... 47. be to, sudarė fiktyvius sandorius su UAB „Contraforma“, o būtent:... 48. - 2008-02-06 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“,... 49. - 2008-03-04 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“,... 50. - 2008-04-28 sudarė fiktyvų sandorį, pagal kurį UAB „Contra ACT“,... 51. tokiu būdu apgaule, UAB „Contra ACT” naudai išvengė didelės vertės... 52. Be to, jis buvo kaltinamas, jog laikotarpiu nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2011... 53. - parengė ir atspausdino 2008-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_0552_A,... 54. - parengė ir atspausdino 2008-03-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00563,... 55. - parengė ir atspausdino 2008-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_00584,... 56. - įmonės UAB „Contra ACT“ direktoriui P. L. parengus ir atspausdinus... 57. - taip pat pagamino 2008-05-08 vienintelio akcininko sprendimą, kurį... 58. - po ko žinodamas, kad Baltarusijos Respublikos pilietis A. S. neperima ir... 59. Kaltinamasis P. L. teisiamajame posėdyje parodė, kad kaltės nei pagal... 60. 2008 metais iš akcininkų N. K. ir R. B. sužinojo, kad jie nori optimizuoti... 61. Banko generatorius po 2008-06-27 akto pasirašymo kuriam laikui baltarusiui dar... 62. Negali tiksliai atsakyti, ar akcininkai 2008 m. balandžio-gegužės mėn.... 63. Dabar negali pasakyti, ar parduodamas automobilį jis bendravo su pačiu... 64. Papildomos apklausos metu po kaltinimo pakeitimo kaltinamasis nurodė, kad... 65. Tokiu būdu, kaltinamasis pakeitė parodymus ir jau nekalba apie VĮ Regitrą,... 66. Kaltinamasis R. B. teismo proceso metu neigė kaltę dėl jam pareikšto... 67. Su N. K. buvo minėtų bei kitų įsteigtų įmonių akcininkais, vykdė baldų... 68. 2008 metų pradžioje, prasidėjus krizei ir sumažėjus užsakymų, jie... 69. Pakeisto kaltinimo teksto nesupranta ir su juo nesutinka, kadangi kaltinimas... 70. Kas dėl kaltinime minimų kreditorių, tai su įmone „Novalda“ už prekes... 71. Kas iš tikrųjų tapo naujuoju bendrovės „Contra ACT“ akcininku - A. S.... 72. Pagarsinus kaltinamajam jo parodymus 2012-10-17 (spec.liudytojo statusu)... 73. Kaltinamasis N. K. kaltės nepripažino ir teisiamajame posėdyje parodė, kad... 74. Prokuroro pakeistame kaltinime nurodytų veikų padarymo taip pat... 75. Nori patikslinti, geriau prisiminus tikruosius įvykius, pirminius savo... 76. Nukentėjusysis A. S. parodė, kad yra įmonės „Temidės žiedas“... 77. Liudytoja L. N. – A. parodė, kad dirbo pas N. K.. Taip pat dėl darbo... 78. Liudytojas P. P. parodė, kad asmeniškai kaltinamųjų nepažįsta, yra tik... 79. Liudytoja N. D. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. Nuo 2003 m.... 80. Liudytojas M. M. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. Apie metus... 81. Liudytoja E. O. parodė, kad pažįsta visus kaltinamuosius, teko kartu su jais... 82. Liudytoja G. K. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. Dirbo su... 83. Liudytoja A. V. parodė, kad pažįsta visus kaltinamuosius. Dirbo UAB... 84. Liudytoja V. N. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. 2009 m. ji... 85. Liudytojas M. J. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. UAB „Contraforma“... 86. Liudytojas R. S. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. Dirbo UAB... 87. Liudytojas G. G. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, teko dirbti jų... 88. Liudytojas V. T. parodė, kad pažįsta visus tris kaltinamuosius. Buvo trys... 89. Liudytoja J. S. parodė, kad pažinojo tiek N. K., tiek R. B.. Yra UAB... 90. Liudytojas Ž. S. parodė, kad pažįsta visus kaltinamuosius. Yra skulptorius,... 91. Liudytojas D. D. parodė, kad pažįsta kaltinamuosius R. B. ir N. K.. Jis pats... 92. Liudytojas L. P. parodė, kad UAB „Idėjų rinka“ buvo paskirta UAB... 93. Liudytojas M. Ž. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. Yra baldų dizaineris,... 94. Liudytoja J. J. parodė, kad kaltinamieji buvo jos advokatų kontoros klientai.... 95. Liudytojas I. L. parodė, kad UAB „Daniluka“ yra įsteigta 2008 m.,... 96. Liudytoja A. L. parodė, kad I. L. yra jos vyras, tačiau kartu jau treji metai... 97. Liudytoja A. (L.) V. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. UAB „Daniluka“... 98. Specialistė V. L. patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu pateiktą išvadą... 99. Įrodymų vertinimas, veiksmų kvalifikavimas... 100. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas... 101. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar jie patikimi, ar nėra... 102. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus... 103. Prieš analizuojant ir įvertinant P. L., R. B. bei N. K. pareikštus... 104. Tokiu būdu, pripažinęs, kad dėl kaltinamiesiems valstybinio kaltintojo... 105. Taip pat teismas pažymi, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal... 106. 2014-11-24 byloje buvo pradėtas ikiteisminio tyrimas dar ir pagal BK 222 str.... 107. Dokumentų suklastojimo ir disponavimo tokiais dokumentais epizodas... 108. Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykas yra dokumentas. Dokumentu... 109. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta veika gali būti padaroma tik... 110. Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio... 111. Suklastoto dokumento panaudojimas - tai neteisėtas paleidimas netikro ar... 112. Byloje surinktų ir teismo patikrintų įrodymų visuma nustatyta, kad... 113. Kaltinamasis P. L. neigia tyčia klastojęs šį dokumentą ir nurodo, jog... 114. Nepaisant tokios kaltinamojo pozicijos, byloje nustatytų faktinių duomenų... 115. Kaltinamasis P. L. pripažino, kad jis tik pardavė savo automobilį ir... 116. 2012-10-16 kratos protokole užfiksuota, kad tuo metu įtariamojo statusą... 117. Liudytojas A. S. parodė, kad 2008 metais Lietuvoje nebuvo, akcijų nepirko,... 118. Liudytojo A. S. parodymus patvirtina VSAT duomenys: A. S., gim. ( - ), 2008... 119. 2012-06-05 LR Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas raštu... 120. 2013-05-20 Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos užsieniečių reikalų... 121. 2012-10-24 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu užfiksuota, kad... 122. Teisinės pagalbos prašymu pagrindu buvo gauta medžiaga iš Baltarusijos... 123. Teismas pažymi, kad kaltinamojo P. L. parodymai apie jo bendravimą su... 124. Iš 2008-05-07 Netiesioginio atstovavimo sutarties Nr.8 matyti, kad P. L. (P.... 125. Pažymėtina ir tai, kad kaltinamasis P. L. savo parodymuose nurodė, jog... 126. Tokiu būdu, parduodant automobilį A. S. iš Baltarusijos buvo pasinaudota... 127. Teismo proceso metu nustatyti šį tarpininką nepavyko, kadangi teismui... 128. Taip pat buvo nustatyta, kad 2008-05-07 09.03 val. P. L. automobiliui Citroen... 129. Kaip matyti iš liudytojo I. L., UAB „Daniluka“ direktoriaus, parodymų, P.... 130. Liudytoja A. (L.) V. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. UAB „Daniluka“... 131. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2013-08-02 išvada Nr. 11-741 (13), 11-... 132. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-07-19 išvada Nr.SE-1440 nustatyta,... 133. Tokiu būdu, darytina išvada, kad 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimas... 134. Kaip matyti iš akcijų tariamo pirkėjo, liudytojo A. S. parodymų, jis... 135. Darytina išvada, kad Baltarusijos piliečio, kuris pirko automobilį, paso... 136. Taip pat bylos įrodymai patvirtina, kad 2011-08-30 kaltinamasis P. L.... 137. Teismo vertinumu, kaltinamasis P. L., teikdamas 2011-08-30 Vilniaus apygardos... 138. Kaltinimas P. L. toje kaltinimo dalyje, kad minėtą 2008-05-08 suklastotą... 139. Tokiu būdu, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad kaltinamasis P. L.... 140. Be to, P. L. buvo kaltinamas ir tuo, kad laikotarpiu nuo 2008 m. vasario mėn.... 141. - parengė ir atspausdino 2008-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CF_0552_A,... 142. - parengė ir atspausdino 2008-03-04 PVM sąskaitą -faktūrą Nr. CF_00563,... 143. - parengė ir atspausdino 2008-04-28 PVM sąskaitą -faktūrą Nr. CF_00584,... 144. - pats būdamas UAB „Contra ACT“ direktoriumi parengė ir atspausdino... 145. - ir kad dėl tokių veiksmų bei 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimo... 146. Teisminio nagrinėjimo metu kaltinimas dalyje dėl paminėtų trijų... 147. kaltinamasis P. L. neigia ruošęs ir spausdinęs kaltinime nurodytas... 148. Šioje vietoje teismas pažymi, kad nagrinėja bylą kaltinimo ribose ir tik... 149. Tuo tarpu bylos nagrinėjimo teisiamajame procese metu buvo nustatyta, kad... 150. Kas dėl kaltinimo P. L. klastojant sąskaitas-faktūras, tai byloje nėra... 151. Iš bylos duomenų matyti, jog UAB „Contraforma“ buvo registruota dar 2000... 152. Tokiu būdu, byloje nėra įrodymų, kad kaltinime minimose trijose PVM... 153. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pagrindo išvadai, kad sąskaitos-faktūros... 154. Tokiu būdu, kaltinimas P. L. dalyje dėl sąskaitų-faktūrų suklastojimo bei... 155. Šioje byloje N. K. bei R. B. buvo kaltinami tuo, kad jie bendrininkų grupėje... 156. - parengė ir atspausdino teismo jau minėtas tris netikras... 157. - P. L. parengus ir atspausdinus 2008-05-07 akcijų pardavimo sutartį,... 158. - pagamino netikrą 2008-05-08 Vienintelio akcininko sprendimą, kurį... 159. - pagamino netikrą 2008-06-27 UAB „Contra ACT“ dokumentų perdavimo A. S.... 160. ir šiais veiksmais padarė didelę turtinę žalą minėtiems įmonės... 161. Teismas nekartoja jau anksčiau išdėstytų įrodymų bei motyvų vertinant... 162. Nėra pagrindo išvadai apie tai, jog įrodymais pagrįstas kaltinimas ir toje... 163. patys kaltinamieji R. B. bei N. K. neigia išvardintų dokumentų tekstų... 164. Teismas pažymi, kad visiems trims kaltinamiesiems yra kaltinime nurodoma, kad... 165. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs kaltinamųjų, liudytojų parodymus,... 166. Nors kaltinamieji N. K. bei R. B., neigdami pareikštus jiems kaltinimus dėl... 167. Darydamas tokią išvadą, teismas vertina, jog pačių kaltinamųjų parodymai... 168. kaltinamasis N. K. pirminiuose parodymuose teismo proceso metu teigė, kad buvo... 169. savo ruožtu kaltinamasis R. B. parodė, kad į jų biurą atvyko akcijų... 170. Liudytojas A. S. parodymuose teigia, kad kaltinamųjų niekada nematė, akcijų... 171. Liudytojo A. S. parodymus patvirtina VSAT duomenys, kad A. S., gim. ( - ) ,... 172. 2012-06-05 LR Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas rašte... 173. 2013-05-20 Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos užsieniečių reikalų... 174. Teismas daro išvadą, kad kaltinamieji tiesiog pasinaudojo asmens duomenimis... 175. Pažymėtina, kad 2008-05-07 UAB „Contra ACT“ akcijų pirkimo-pardavimo... 176. 2012-10-16 atliktos kratos metu kaltinamojo R. B. gyvenamojoje vietoje, adresu... 177. Tokiu būdu, du paruoštos ir kaltinamųjų pasirašytos sutarties... 178. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2013-08-02 išvada Nr. 11-741 (13), 11-... 179. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-07-19 išvada Nr.SE-1440 nustatyta,... 180. Realiai po šios sutarties sudarymo UAB „Contra ACT“ dokumentų, antspaudo,... 181. Nurodytos aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad 2008-05-07 akcijų... 182. Kadangi kaltinamieji R. B. bei N. K., pasirašydami 2008-05-07 Akcijų... 183. Kaltinamiesiems P. L., N. K. bei R. B. inkriminuojama tai, kad dėl jų... 184. Teismui konstatavus, jog kaltinamasis P. L. suklastojo 2008-05-08 Vienintelio... 185. Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą... 186. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad anksčiau išvardinti dokumentai:... 187. Todėl teismas šį kaltinamųjų P. L., N. K., R. B. nusikalstamus veiksmus... 188. Tuo tarpu kaltinamojo P. L. veiksmai teismo perkvalifikuojami iš BK 300 str. 3... 189. Baudžiamojon atsakomybėn P. L. patraukimo senaties terminas nesuėjo, kadangi... 190. Didelės turtinės prievolės išvengimo apgaule (sukčiavimo) epizodas... 191. Pagal patikslintą kaltinimą P. L., N. K. bei R. B. buvo kaltinami tuo, kad... 192. ir kad tokiais veiksmais kaltinamieji apgaule išvengė didelės vertės... 193. Kaltinimas sunkaus nusikaltimo padarymu leidžia teismui vertinti įrodymus ir... 194. Išnagrinėjęs ir įvertinęs bylos duomenis, jų visumą teismas priėjo... 195. Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnyje numatytas sukčiavimas laikomas apgaule... 196. Tuo tarpu baudžiamoji atsakomybė pagal BK 186 straipsnio 1 dalį kyla tam,... 197. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką vienas požymių, skiriančių... 198. Nors kaltinamieji N. K. bei R. B. neigė bendrovės „Contra ACT“ akcijų... 199. Bylos duomenimis yra nustatyta, kad iki 2008 metų pradžios bendrovė... 200. UAB „Faber baldai“, UAB „Novalda“ bei UAB „Grulė“ (vėliau jos... 201. Kaip parodė kaltinamieji, UAB „Grulė“ Vanagupės SPA objekte vėlavo... 202. Teismo vertinimu, pasunkėjusi bendrovės finansinė padėtis, sumažėjusi... 203. Kaltinamieji R. B., N. K. bei P. L. nurodo, kad su UAB „Novalda“ buvo... 204. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2008-12-16 sprendimo iš UAB... 205. Vilniaus apygardos teismas civilinėje bankroto byloje Nr.B2-2003-431/2013... 206. Teismas nekartoja motyvų ir argumentų, kodėl pinigų pervedimai iš UAB... 207. Kaip negali būti vertinami kaltinamųjų atliktu sukčiavimu kitų, t.y.... 208. P. L., R. B., N. K. nėra kaltinami tuo, kad jie būtų bendrininkavę su UAB... 209. Tokiu būdu, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas daro... 210. Kartu iš išdėstytų įrodymų teismas vertina, kad kaltinamųjų veiksmuose... 211. Vertinant šią aplinkybę pažymėtina, kad dėl nusikaltimo, numatyto BK 186... 212. Pažymėtina, kad pagal suformuotą teismų praktiką nutraukiant... 213. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo epizodas... 214. Ikiteisminio tyrimo surinktų bei teismo proceso metu patikrintų įrodymų... 215. Kaltinamasis P. L. kaltės dėl šios nusikalstamos veikos padarymo... 216. Nors kaltinamasis neigia nusikalstamos veikos padarymo faktą, teismo... 217. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 218. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas... 219. Byloje, teismo vertinimu, neginčijamai nustatyta, kad P. L. numatė, jog... 220. Kaltinamasis R. B. teisiamajame posėdyje nurodė, kad jam nėra žinoma, kokiu... 221. Pažymėtina, kad apie tai, jog kaltinamasis P. L. veiksmus slėpti... 222. Specialistė V. L. parodė, kad dėl to, kad bendrovės „Contra ACT“... 223. Kaip 2011-10-18 rašte Viniaus miesto prokuratūrai nurodė BUAB „Contra... 224. Vilniaus apskrities VMI 2008-12-24 pažyma Nr.186-168 informavo, jog nuo... 225. Tokiu būdu, kaltinamojo veiksmai paslepiant dokumentus sukėlė BK 222 str. 1... 226. P. L. veika pagal BK 222 str. 1 d. pasireiškė tuo, kad jis tyčia paslėpė... 227. Todėl P. L. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos BK 222 str. 1 d.... 228. Pagal BK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą veikos nusikalstamumą ir... 229. Taigi BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymo laikas yra... 230. Jeigu kelių kaltinamųjų byloje vienų kaltinamųjų atžvilgiu priimamas... 231. Byla P. L. dalyje dėl galimai padarytos veikos pagal LR BK 186 str. 1 d., bei... 232. Bausmės skyrimas ... 233. Skirdamas bausmę kaltinamajam P. L. teismas atsižvelgia į visus Lietuvos... 234. Kaltinamasis įvykdė dvi nusikalstamas veikas, iš kurių viena priskiriama... 235. Teisiamas jis yra pirmą kartą. Galiojančių administracinių nuobaudų... 236. Civiliniai ieškiniai... 237. A. S. IĮ „Temidės žiedas“, kuri perėmė UAB „Grulė“ kreditorinius... 238. UAB „Novalda“ byloje pareiškė civilinį ieškinį 22540,43 Lt (6528,16... 239. Byla R. B. ir N. K. atžvilgiu nutrauktina dėl baudžiamosios atsakomybės... 240. Dėl išlaidų už UAB „Novalda“ atstovo advokato dalyvavimą procese ... 241. Civilinis ieškovas UAB „Novalda“, vadovaudamasis LR BPK 160 str. 2 d.... 242. Kadangi teismas dėl altinamųjų veiksmų, kuriais padaryta turtinė žala... 243. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p., 297 str., 301-308... 244. P. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 245. P. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 246. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmes subendrinus dalinio... 247. Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per 10 mėnesių nuo nuosprendžio... 248. Išaiškinti kaltinamajam, kad bauda turi būti sumokėta į Valstybinės... 249. Baudžiamąją bylą P. L. dėl galimos veikos pagal BK 186 straipsnio 1 dalį... 250. Kardomąją priemonę nuteistajam (rašytinis pasižadėjimas neišvykti)... 251. Baudžiamąją bylą N. K. nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės... 252. Kardomąją priemonę N. K. (rašytinis pasižadėjimas neišvykti) panaikinti.... 253. Baudžiamąją bylą R. B. nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės... 254. Kardomąją priemonę R. B. (rašytinis pasižadėjimas neišvykti) panaikinti.... 255. Priimti A. S. IĮ „Temidės žiedas“ atsisakymą nuo civilinio ieškinio ir... 256. UAB „Novalda“ civilinį ieškinį 6528,16 Eur sumai bei prašymą priteisti... 257. Nuosprendis 20 dienų terminu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...