Byla 2-1687-512/2015
Dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra bei atsakovo P. M. priešieškinį ieškovei R. G. dėl įpareigojimo atsijungti nuo inžinerinių tinklų dalies ir kt., tretysis asmuo UAB „Žemkasa“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant S. J., dalyvaujant ieškovei R. G., jos atstovui advokatui R. S., atsakovui P. M., jo atstovei advokato padėjėjai R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R. G. ieškinį atsakovui P. M. dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra bei atsakovo P. M. priešieškinį ieškovei R. G. dėl įpareigojimo atsijungti nuo inžinerinių tinklų dalies ir kt., tretysis asmuo UAB „Žemkasa“

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos visiškai įvykdyti 2006-02-22 žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą prievolę natūra – įpareigoti atsakovą visiškai įrengti pirkimo - pardavimo sutarties 5.4 p. nurodytus inžinerinių tinklų objektus, leisti jais naudotis ir remiantis šios sutarties 6.4 p., leisti prisijungti prie 5.4 p. numatytų tinklų bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad atsakovas 2006-02-22 pirkimo-pardavimo sutarties 5.4 p. pagrindu buvo įsipareigojęs iki 2006-12-31 įvesti 15 kw elektros liniją iki parduodamo žemės sklypo bei įrengti giluminį gręžinį su siurbline, vietinius biologinius valymo įrenginius „Traidenis‘ ir priešgaisrinį požeminį vandens rezervuarą, leisti šiais įrenginiais naudotis parduodamo žemės sklypo pirkėjui bei parduoto žemės sklypo tinklus pajungti prie įrengtų inžinerinių tinklų. Tačiau atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų iki šiol nėra pilnai įvykdęs: nėra pilnai įrengęs ir sutvarkęs giluminio gręžinio su siurbline, nėra leidęs juo naudotis ieškovei kaip parduodamo sklypo savininkei, nėra leidęs prie jo prisijungti, nėra pilnai įrengęs vietinių biologinių valymo įrenginių „Traidenis“. Nors šiuo įrenginiu ir leista naudotis, tačiau jis pilnai nefunkcionuoja, neveikia orapūtė, dėl to įrenginys pilnai neatlieka savo funkcijų ir bakterijos nesklaido fekalijų. Šiuo metu atsakovas už inžinerinių tinklų įrengimo užbaigimą, leidimą jais naudotis ir pajungimą prie jų reikalauja papildomai 33000 Lt, kai 2006-02-22 sutartyje nebuvo sulygta dėl papildomo mokesčio už šių tinklų įrengimą. Atsakovas nevykdydamas savo įsipareigojimų, elgiasi nesąžiningai, pažeidė teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties privalomumo šalims principą, įtvirtintą CK 6.189 str. 1d., bei pareigą vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, įtvirtintą CK 6.200 str. 1 d. (b. 1 tomas l. 2-6).

4Atsakovas teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo įpareigoti ieškovę per vieną mėnesį laiko nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atsijungti nuo inžinerinių tinklų dalies, funkciniu ryšiu susijusios su atsakovo įrengtu vietiniu biologiniu valymo įrenginiu “Traidenis”. Neįvykdžius šio įpareigojimo nustatytu laiku, pripažinti atsakovui teisę minėtus veiksmus atlikti pačiam ir išieškoti iš ieškovės turėtas išlaidas; priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas atsakovo naudai. Nurodo, kad yra pilnai įvykdęs sutarties 5.4 punkte įtvirtintus įsipareigojimus. Siekiant, kad atsakovo įrengtais inžinerinių tinklų objektais galėtų naudotis visi gyvenamųjų namų sklypų, esančių ( - ), savininkai tarp visų žemės sklypų savininkų buvo sudarytas susitarimas bendromis lėšomis įsirengti inžinerinių tinklų sistemą, jungiančią inžinerinių tinklų objektus. Todėl tarp atsakovo ir UAB „Žemkasa“ 2007-08-28 buvo sudaryta statybos rangos sutartis. Ieškovė naudojasi atsakovo bei kitų žemės sklypų savininkų lėšomis įrengta inžinerinių tinklų sistema, tačiau atsisako vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus- prisidėti prie šių inžinerinių tinklų sistemos įrengimo. Tokiais veiksmais ieškovė pažeidžia atsakovo teises ir teisėtus interesus, ieškovė atsakovo sutarties 5.4 punkto pagrindu įrengtais inžinerinių tinklų objektais naudojasi prie jų prisijungdama ne savarankiškai įrengtais inžineriniais tinklais (sutarties 6.4 punktas), bet savavališkai neturėdama teisės ir atsakovo sutikimo prisijungdama prie atsakovo ir kitų žemės sklypų savininkų lėšomis įrengtos inžinerinių tinklų sistemos. Teigia, kad ieškovė iki šiol savavališkai naudojasi inžinerinių tinklų dalimi, funkciniu ryšiu susijusia su atsakovo įrengtu vietiniu biologiniu valymo įrenginiu „Traidenis“, todėl ieškovė įpareigotina pašalinti padarytus teisės pažeidimus (b. 1 tomas l. 160-161).

5Ieškovė pateiktu atsiliepimu į atsakovo priešieškinį su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad giluminis vandens gręžinys ir jame esantis vandens siurblys stovi lauke, o šalia yra pastatyta siurblinės būdelė, nors pagal viso gyvenamųjų namų kvartalo statybos projektą gręžinio siurblinės automatika, elektros skaitikliai bei elektros linija į patį vandens siurblį turėjo būti instaliuoja būtent šalia gręžinio esančioje būdelėje, ji iki šiol stovi tuščia ir neužrakinta. Ieškovės žiniomis giluminio siurblio automatiką savavališkai į savo sklypą nusitiesdamas atskirą elektros liniją persikėlė kaimynas R. G., gyvenantis gretimame name, adresu ( - ). Biologiniai valymo įrenginiai „Traidenis" taip pat pilnai nefunkcionuoja. Priešingai nei nurodyta inžinerinių objektų statybos techniniame projekte, biologiniame valymo įrenginys dar nėra priduotas, įrenginyje nėra įvesti elektros skaitikliai, neveikia valymo įrenginio orapūtė, dėl ko bakterijos neskaido nuotekų. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas iš tėvo P. M. paveldėtą 1,5000 ha žemės ūkio paskirties sklypą padalijo į devynis žemės sklypus, pakeitė žemės sklypo paskirtį į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos su tikslu įrengus inžinerinių objektų sistemą, padalintus sklypus parduoti. Atsakovas iki sklypų užstatymo pradžios (iki 2006-12-31 d. -. Sutarties 5.4p.) įsipareigojo paruošti ir suderinti su reikiamomis institucijomis techninius infrastruktūros įrenginių statybos projektus, gauti statybos leidimą įrengti numatytus inžinerinių tinklų objektus, bendro naudojimo inžinerinius tinklus ir sutvarkyti teritoriją iki sklypų užstatymo pabaigos. Klaipėdos rajono savivaldybė statybos leidimą atsakovui išdavė pavėluotai - tik 2007-01-16, o statybos rangos sutartis dėl inžinerinių tinklų objektų bei inžinerinių tinklų įrengimo buvo sudaryta tik 2007-08-28. Pažymėjo, jog 2007-08-28 rangos sutartis buvo sudaryta ne bendru sklypų savininkų pritarimu, o išimtinai atsakovo iniciatyva, nes daugumą žemės sklypų atsakovas pardavė įrengus dalį inžinerinių tinklų sistemos. Įrengti bendrą ir pilnai funkcionuojančią inžinerinių objektų sistemą, prie kurios naujieji sklypo savininkai turėtų galimybe prisijungti buvo atsakovo pirkimo-pardavimo sutartimis prisiimta pareiga. Atsakovas nepagrįstai prašo teismo įpareigoti neva savavališkai prie inžineriniu tinklų prisijungusią ieškovę atsijungti nuo inžinerinių tinklų dalies, funkciniu ryšiu susijusios su atsakovo įrengtu vietiniu biologiniu valymo įrenginiu „Traidenis", nors iš byloje esančių įrodymu (Techninių sąlygų Nr. ( - )) aiškiai matyti, jog atsakovas pats įsipareigojo leisti iš ieškovei priklausančio sklypo prisijungti prie visų magistralinių inžinerinių tinklų - vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros energijos, tačiau nepagrįstai neleido ieškovei prisijungti prie vandens gręžinio, dėl ko ir buvo kreiptasi į teismą. Be to, faktą, jog atsakovas pats davė sutikimą ieškovei prisijungti prie bendros inžinerinių tinklų sistemos taip pat patvirtina pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos bei ieškovei išduotas gyvenamojo namo statybos leidimas. Ieškovė apie atsakovo minimą susitarimą visiškai nieko nežino, nebuvo supažindinta su atsakovo menamo susitarimo sąlygomis (b. 1 tomas l. 168-171).

6Teismo posėdžio metu ieškovė, jos atstovas ieškinį palaikė pilnai, prašė jį tenkinti, priešieškinį atmesti. Ieškovė paaiškino, kad atsakovas pažadėjo parduoti sklypą su komunikacijomis. Teigė, kad buvęs sutuoktinis V. G. atsakovui yra sumokėjęs 20 tūkstančių litų už komunikacijas. Pripažino, kad nuotekomis naudojasi, tačiau iš gręžinio vandens negauna, naudojasi savo šuliniu, jei atsakovas atsuktų sklendę gautų vandenį. Ieškovės atstovas paaiškino, kad atsakovas pažeidė terminus, neįrengė pilnai funkcionuojančių objektų, jie nepriduoti, inžineriniai tinklai neįregistruoti viešame registre, ieškovei visais objektais neleidžiama naudotis, ką patvirtina ir pareikštas priešieškinis, tačiau sutiko su tuo, jog yra įrengta elektra. Teigė, kad pirkėjas suprato, jog perka žemės sklypą su komunikacijomis.

7Atsakovas, jo atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priešieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Atsakovas paaiškino, kad prieš perkant žemės sklypą pirkėjai žinojo, kad sklypas perkamas be inžinerinių tinklų, sutartimi jis įsipareigojo įrengti tik inžinerinius objektus. Sutartyje kaina už komunikacijų įrengimą nebuvo numatyta. 2006 m. įrengta elektra ir vandens gręžinys, o pilnai viskas užbaigta buvo 2007 m. Visi įrenginiai funkcionuoja, jais yra naudojamasi. Atsakovo atstovė paaiškino, kad atsakovas sutarties 5.4.1.- 5.4.4. punktuose numatytus įsipareigojimus yra įvykdęs pilnai, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai ir liudytojų paaiškinimai.

8Ieškinys ir priešieškinys atmestini.

9Byloje dalyvaujančių asmenų, jų atstovų paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2006-02-22 tarp atsakovo P. M. ir V. G. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas pardavė V. G. 0,1364 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b. 1 tomas l. 11-14). Sutarties 5.4 punktu atsakovas įsipareigojo iki 2006-12-31 įvesti 15 kw elektros liniją iki parduodamo žemės sklypo ribos; įrengti giluminį gręžinį su siurbline, kuriuo galės naudotis parduodamo žemės sklypo pirkėjas; įrengti vietinius biologinius valymo įrenginius „Traidenis“, kuriais galės naudotis parduodamo žemės sklypo pirkėjas; įrengti priešgaisrinį požeminį vandens rezervuarą, kuriuo galės naudotis parduodamo žemės sklypo pirkėjas (sutarties 5.4.1-5.4.4. punktai). Pirkėjas V. G. sutarties 6.4 punktu įsipareigojo įrengti inžinerinius tinklus, sutvarkyti teritoriją perkamame žemės sklype ir prisijungti prie visų 5.4.1.- 5.4.4. punktuose išvardytų tinklų. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), registruotas ieškovės R. G. vardu, įregistravimo pagrindas 2010-11-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas (b. 1 tomas l. 28).

10CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę. Pagal CK 6.159 straipsnį sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma. Iš CK 6.154 ir 6.159 straipsniuose pateiktos sutarties apibrėžties darytina išvada, kad sutarties esmė – šalių susitarimas, t. y. valios sutapimas. Lietuvos sutarčių teisėje pripažįstama, kad sutartis galioja tokio turinio, kokio siekė jos šalys. Sutarties pagrindu esantis šalių susitarimas turi atitikti sutarčių sudarymą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2013; 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2012).

11Teisės subjektai, sukurdami civilinius teisinius tarpusavio santykius, paprastai turi galimybę pasirinkti jų interesus labiausiai atitinkantį elgesio variantą. Ši jų laisvė gali būti varžoma tik įstatymo leidėjo įtvirtintais imperatyviaisiais reikalavimais. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisva valia sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties sąlygos nustatytos imperatyviųjų teisės normų. Pagal to paties straipsnio 3 dalį šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų; tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja sutarties esmei. Tai gi sutarties šalys, vadovaujantis sutarčių laisvės principu, gali savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, svarbiausia, kad jos neprieštarautų įstatymui. Tais atvejais, kai kyla sutartį sudariusių šalių ginčas dėl sąlygų turinio, šalių teisių ir pareigų apimties, yra taikomas sutarčių aiškinimo institutas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2013; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013; 2013 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2013; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2012).

12Sutartis aiškinama, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl sutarties galiojimo, jos rūšies, pobūdžio, sąlygų turinio, šalių teisių bei pareigų apimties, sutarties pakeitimo, pasibaigimo ir pan. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Baltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,NT Service“ v. SIA ,,Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. T. v. L. G., bylos Nr. 3K-3-258/2009;kt.). Esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „L. V.“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „SEB bankas“ v. E. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-285/2012; 2013 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. G. v. AB „Swedbank“, bylos Nr. 3K-3-92/2013; 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. G. v. UAB „JG reklamos dovanos“, bylos Nr. 3K-3-378/2013, 2014 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2014).

13Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl įsipareigojimų pagal 2006-02-22 sutartį tinkamo vykdymo. Ieškovė nurodo, kad žemės sklypas buvo pirktas su visomis komunikacijomis, atsakovas iki šiol nėra tinkamai įvykdęs sutarties 5.4.1. -5.4.4. punkto reikalavimų: nėra pilnai įrengęs ir sutvarkęs giluminio gręžinio su siurbline, nėra leidęs juo naudotis ieškovei kaip parduodamo sklypo savininkei, nėra leidęs prie jo prisijungti, nėra pilnai įrengęs vietinių biologinių valymo įrenginių „Traidenis“. Tuo tarpu atsakovas teigia, kad 2006-02-22 sutartimi įsipareigojo įrengti inžinerinių tinklų objektus, o dėl inžinerinių tinklų sistemos, jungiančios inžinerinių tinklų objektus, įrengimo buvo tartasi atskirai, sutarties 5.4. punkte įtvirtintus įsipareigojimus yra pilnai įvykdęs, įrenginiai atlieka savo funkciją.

14Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2006-02-22 pardavė V. G. 0,1364 ha žemės sklypą, esantį ( - ), ir ta pačia sutartimi įsipareigojo iki 2006-12-31 įvesti 15 kw elektros liniją iki parduodamo žemės sklypo ribos; įrengti giluminį gręžinį su siurbline; įrengti vietinius biologinius valymo įrenginius „Traidenis“, įrengti priešgaisrinį požeminį vandens rezervuarą, kuriais galės naudotis parduodamo žemės sklypo pirkėjas (sutarties 5.4.1-5.4.4. punktai). Pirkėjas (V. G.) minėta sutartimi įsipareigojo įrengti inžinerinius tinklus, sutvarkyti teritoriją perkamame žemės sklype ir prisijungti prie visų 5.4.1.- 5.4.4. punktuose išvardytų tinklų (sutarties 6.4 punktas).

15Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad inžineriniai statiniai yra susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai. Šio straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad inžineriniai tinklai yra statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.

16Kaip matyti iš 2006-02-22 sutarties turinio, šios sutarties pagrindinis dalykas –žemės sklypas, t.y. sutartimi pardavėjas pardavė pirkėjui 0,1364 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Sutarties 2.1. punkte numatyta, kad daiktas, t. y. žemės sklypas, parduodamas už 6098 Lt. Vien tai, kad pardavėjas šia sutartimi taip pat įsipareigojo įvesti 15 kw elektros liniją, įrengti giluminį gręžinį su siurbline, vietinius biologinius valymo įrenginius „Traidenis“ ir priešgaisrinį požeminį vandens rezervuarą, neįrodo, kad šalys susitarė, jog žemės sklypas parduodamas su visomis komunikacijomis. Mažai tikėtina, jog atsakovas pardavęs žemės sklypą už 6098 Lt, kas atitinka vidutinę rinkos vertę pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis (b. 1 tomas l. 172), dar būtų įsipareigojęs savo sąskaita įrengti visą inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių nuotekų ir kt.) sistemą. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai, patvirtino, kad iš atsakovo pirko tik žemės sklypus, esančius ( - ), o dėl visų komunikacijų įrengimo bei apmokėjimo lygiomis dalimis buvo susitarta žodiniu susitarimu atskirai. Liudytojas R. G. paaiškino, kad ieškovės buvęs sutuoktinis (V. G.) buvo pritaręs minėtam susitarimui. Netikėti šio liudytojo parodymais teismas neturi jokio pagrindo. Be to, iš ieškovės ir jos buvusio sutuoktinio V. G. pasisakymų, jog atsakovui už komunikacijų įrengimą yra sumokėję 20000 Lt, galima daryti išvadą, kad pastarieji suprato, jog perka žemės sklypą be komunikacijų ir labiau tikėtina, kad ieškovė žinojo apie susitarimą dėl komunikacijų (vandentiekio, buitinių nuotekų ir kt.) įrengimo. 2015-01-06 teismo posėdžio metu liudytojas R. S. nurodė, kad būtent jis surado UAB „Žemkasa“, kuri galėtų įrengti komunikacijas. 2007-08-28 atsakovas sudarė su UAB “Žemkasa” (sutarties sudarymo metu IĮ „Žemkasa“) statybos rangos sutartį, ja buvo numatyta įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklus dešimčiai gyvenamųjų sklypų kvartalui ( - ), 100 kubinių metrų priešgaisrinį rezervuarą, valymo įrenginius, darbų kaina 333350 Lt (b. 1 tomas l. 112-114). 2007-11-14 sudarytas papildomas susitarimas prie 2007-08-28 sutarties, kuriame nurodyta, jog darbai baigti- įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai, priešgaisriniai rezervuarai, valymo įrenginiai ir kuriuo susitarta nepriduoti bei neorganizuoti įrengtų komunikacijų tinkamomis naudotis kol kvartale negyvens penkiuose namuose, bet ne ilgiau kaip iki 2015-11-15 (b. 1 tomas l. 182). Iš UAB „Žemkasa“ rašto matyti, kad už darbus dėl inžinerinių tinklų objektų ir inžinerinių tinklų įrengimo dalines įmokas mokėjo sklypus kvartale turintys asmenys (b. 2 tomas l. 10).

17Byloje esantys įrodymai, liudytojų paaiškinimai patvirtina, kad atsakovas sutarties 5.4.1.-5.4.4. punkte nustatytus įsipareigojimus iš esmės yra įvykdęs, inžineriniai statiniai faktiškai veikia, jais galima naudotis. Pati ieškovė teismo posėdžio metu pripažino, kad sutarties 5.4.1. punktas įvykdytas pilnai, pripažino, jog įrengti valymo įrenginiai „Traidenis“ (sutarties 5.4.3 punktas), prie valymo įrenginių yra pasijungę, nuotekomis naudojasi, niekas naudotis netrukdo, neveikia tik orapūtė. UAB „Žemkasa“ atstovė paaiškino, kad prie valymo įrenginių yra statoma orapūtė, tačiau kol yra mažai gyventojų orapūtė faktiškai neveikia, yra nefunkcionali, tačiau naudotis įrenginiais tai netrukdo. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad yra įrengtas ir giluminis gręžinys su siurbline (sutarties 5.4.2 punktas) (b. 1 tomas l. 115-119). Be to, iš byloje esančios geodezinės nuotraukos matyti, kad įrengti inžineriniai (vandentiekio ir buitinių nuotekų) tinklai (b. 1 tomas l. 183). Iš vandens tyrimo protokolo matyti, kad J. G. užsakymu atliktas vandens tyrimas (b. 2 tomas l. 13). Žemės sklypą ( - ), turintis R. G., kuris yra ieškovės kaimynas, patvirtino, kad prie kiekvieno sklypo yra padaryti išvedimai- atšaka vandeniui ir atšaka kanalizacijai, prie kurių reikia prisijungti. Tiek jis, tiek jo sutuoktinė J. G. teigia, kad ieškovė buvo pasijungusi ir naudojosi vandeniu, tačiau už nieką nemokėjo, todėl pastarasis buvo užsukęs sklendę. Kartu su ieškove gyvenantis L. J., 2015-02-10 teismo posėdžio metu nurodė, kad sistemiškai vamzdynas suvestas, atsukus sklendę bėgtų vanduo, teigė, kad vandeniu nesinaudoja, turi šulinį. Fakto, kad pasijungus ir atsukus sklendę, vanduo būtų tiekiamas iš gręžinio neneigė ir ieškovė. Nustatyta, kad sklendė yra lauke, laisvai prieinama, ją nevaržomai galima atsukti ir užsukti. Įrodymų, kad atsakovas ieškovei trukdo naudotis inžineriniais statiniais, neleidžia prisijungti, užsuka vandenį, byloje nėra (CPK 178 straipsnis). Nepasinaudojimas savo teisėmis negali būti nukreiptas prieš kitą sutarties šalį, kai ji netrukdo tomis teisėmis pasinaudoti. Ginčo dėl sutarties 5.4.4. punkto tarp šalių nebuvo.

18Ieškovė nurodo, kad inžineriniai statiniai yra nepriduoti, neįregistruoti viešame registre. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos inžinerinių statinių pridavimas buvo atidėtas susitarus, dėl objektyvių priežasčių, esant per mažai gyventojų kvartale. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad dalį įsipareigojimų atsakovas įvykdė vėliau nei numatyta sutartyje, tačiau nagrinėjamu atveju tai nekeičia fakto, jog įsipareigojimai šiai dienai yra įvykdyti, inžineriniai statiniai įrengti, faktiškai veikia, jais naudotis galima ir kaip byloje nustatyta jais yra naudojamasi, juolab, kad ieškovė reikalavimo atlyginti nuostolius dėl dalinai pavėluoto sutarties vykdymo nereiškia.

19Lietuvos Respublikos civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008 ir kt.).

20Įvertinus visas aplinkybes, pateiktus įrodymus, liudytojų paaiškinimus, ginčo sutarties sąlygas, jų tarpusavio ryšį, teismas daro išvadą, kad atsakovas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus faktiškai yra įvykdęs, naudotis netrukdo.

21Atsakovas priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovę atsijungti nuo inžinerinių tinklų dalies, funkciniu ryšiu susijusios su atsakovo įrengtu vietiniu biologiniu valymo įrenginiu “Traidenis”. Teismas laiko šį atsakovo reikalavimą nepagrįstu. Sutarties 5.4.3 punktu atsakovas įsipareigojo įrengti vietinius biologinio valymo įrenginius „Traidenis“, kuriais galės naudotis parduodamo žemės sklypo pirkėjas. Byloje pateiktas planavimo organizatoriaus P. M. leidimas prisijungti prie vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros energijos tinklų. Įvertinus visas aplinkybes, matyti, kad šalys iš esmės nesutaria dėl atsiskaitymo už atliktus darbus įrengiant visus inžinerinius statinius, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

22Išanalizavus byloje esančius įrodymus, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, šalių, jų atstovų paaiškinimus, pripažintina, kad ieškovės ieškinys ir atsakovo priešieškinys yra nepagrįsti, todėl atmestini.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškinys ir priešieškinys atmesti, todėl bylinėjimosi išlaidos šalims viena kitai iš viena kitos nepriteisiamos.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį ir priešieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą per 30 dienų... 3. Nurodo, kad atsakovas 2006-02-22 pirkimo-pardavimo sutarties 5.4 p. pagrindu... 4. Atsakovas teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo įpareigoti ieškovę... 5. Ieškovė pateiktu atsiliepimu į atsakovo priešieškinį su priešieškiniu... 6. Teismo posėdžio metu ieškovė, jos atstovas ieškinį palaikė pilnai,... 7. Atsakovas, jo atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 8. Ieškinys ir priešieškinys atmestini.... 9. Byloje dalyvaujančių asmenų, jų atstovų paaiškinimais, byloje esančiais... 10. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra... 11. Teisės subjektai, sukurdami civilinius teisinius tarpusavio santykius,... 12. Sutartis aiškinama, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl sutarties... 13. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl įsipareigojimų pagal 2006-02-22... 14. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2006-02-22 pardavė V.... 15. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad... 16. Kaip matyti iš 2006-02-22 sutarties turinio, šios sutarties pagrindinis... 17. Byloje esantys įrodymai, liudytojų paaiškinimai patvirtina, kad atsakovas... 18. Ieškovė nurodo, kad inžineriniai statiniai yra nepriduoti, neįregistruoti... 19. Lietuvos Respublikos civiliniame procese galiojantis rungimosi principas ( 20. Įvertinus visas aplinkybes, pateiktus įrodymus, liudytojų paaiškinimus,... 21. Atsakovas priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovę atsijungti nuo... 22. Išanalizavus byloje esančius įrodymus, įvertinus byloje nustatytas... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 26. ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...