Byla 1-36-898/2018
Dėl T. B. darbo įvairiose lopšelio-darželio „A.“ pareigose, dėl darbo užmokesčio, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančią informaciją, taip juos suklastodama:

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita Kolyčienė, sekretoriaujant Ievai Korzikaitei, Žymantei Lelešiūtei, Erikai Jasmontaitei, Ingai Šaranovai, Dovilei Žilionytei, dalyvaujant prokurorui Gediminai Juknai, civilinio ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui Vytautui Nemeikai, kaltinamosioms N. A. (S.), T. B., R. R., kaltinamųjų gynėjams advokatams Rotislavui Polubianko, Vladislavui Latušinskij, Galinai Kardanovskajai, Tomui Veščiūnui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3N. A. (buvusi S.), gim. ( - ), Vilniuje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti ( - ), aukštojo išsilavinimo, našlė, dirbanti ( - ) darželyje, auklėtoja, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 228 straipsnio 2 dalį (4 veikos), 183 straipsnio 2 dalį (trys veikos), 183 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 1 dalį (4 veikos), 300 straipsnio 1 dalį (3 veikos), 300 straipsnio 3 dalį;

4T. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) Lenkijos Respublikos pilietė, lenkė, gyvenanti ( - ), vidurinio išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti Prienų UAB „A“ priėmimo punkto vedėja, neteista, kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 300 straipsnio 1 dalį;

5R. R., gim. ( - ), Vilniuje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti ( - ), aukštojo išsilavinimo, išsituokusi, dirbanti ( - ) mokytoja, neteista, kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį;

6R. M., gim. ( - ), Šilalės r., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti ( - ), ištekėjusi, vidurinio išsilavinimo, dirbanti ( - ) patalpų valytoja, neteista, kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

8N. A. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos, pasisavino didelės vertės jai patikėtą svetimą turtą, o būtent: ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktore, tyčia siekdama turtinės naudos piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, siekdama pasisavinti jai patikėtą didelės vertės turtą – Vilniaus m. savivaldybei priklausančias, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų darbo užmokesčiui skirtas pinigines lėšas, pažeisdama 2002-05-24 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 285 patvirtinto Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus pareigybės aprašymo 22 p. reikalavimus „vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimus, Švietimo departamento ir jo skyrių įsakymus, kitų norminio pobūdžio dokumentų reikalavimus“, 30 p. reikalavimus „rūpintis Darželio intelektualiniais ir materialiniais ištekliais“, 33 p. reikalavimus „direktorius yra atsakingas už Darželio ūkinę-finansinę veiklą, įstaigos biudžeto lėšų teisingą ir tikslingą panaudojimą“, 2007-06-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. A 500-936- (1.2-KSD-1) patvirtintų Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ nuostatų 79.8 p. reikalavimus „Direktorius rūpinasi Darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu“, 79.19 p. reikalavimus „Direktorius atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje“, 79.20 p. reikalavimus „Direktorius atsako už visą Darželio veiklą“, žinodama, kad T. B. Vilniaus lopšelyje-darželyje realiai nedirbs ir bus įdarbinta fiktyviai, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), priėmė įsakymus dėl T. B. darbo įvairiose lopšelio-darželio „A.“ pareigose, dėl darbo užmokesčio, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančią informaciją, taip juos suklastodama:

92003-06-02 priėmė įsakymą Nr. 88P, pagal kurį tariamai T. B. nuo 2003-06-02 paskyrė eiti auklėtojos pareigas;

102003-06-16 priėmė įsakymą Nr. 96P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,75 etato auklėtojos padėjėjos pareigose nuo 2003-06-16 iki 2003-06-30;

112003-09-01 priėmė įsakymą Nr. 1P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti pagalbinės darbininkės pareigose 0,25 etato;

122003-12-01 priėmė įsakymą Nr. 28P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,5 etato kiemsargio pareigose;

132004-02-01 priėmė įsakymą Nr. 50-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį nuo 2004-02-17 T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti sargu 0,5 etato;

142004-02-02 priėmė įsakymą Nr. 45P, pagal kurį T. B. tariamai atleido iš kiemsargio pareigų nuo 2004-01-30;

152004-05-03 priėmė įsakymą Nr. 60P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti auklėtojos padėjėja 0,5 etato;

162004-07-01 priėmė įsakymą Nr. 70P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,5 etato pagalbinės darbininkės pareigose nuo 2004-07-01 iki 2004-07-23;

172004-09-28 priėmė įsakymą Nr. 9-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti auklėtojos padėjėja 0,4 etato;

182004-11-02 priėmė įsakymą Nr. 25-P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,25 etato virėjos pareigose nuo 2004-11-02;

192005-01-03 priėmė įsakymą Nr. 39-P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,35 etato virėjos pareigose;

202005-10-03 priėmė įsakymą Nr. 8-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. nuo 2005-10-03 iki 2005-10-21 tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus atlikti skalbėjos darbą 0,25 etato;

212005-12-12 priėmė įsakymą Nr. 23-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. nuo 2005-12-12 tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus atlikti auklėtojos padėjėjos darbą, 0,25 etato;

222005-12-20 priėmė įsakymą Nr. 26-P (Dėl vienkartinės išmokos išmokėjimo), pagal kurį tariamai T. B. leido išmokėti 600 Lt už darželyje papildomai atliktą darbą;

232006-01-03 priėmė įsakymą Nr. 30-P (dėl priėmimo į darbą), pagal kurį tariamai pagalbinei darbininkei T. B. paliko tų pačių pareigų 0,75 etato nuo 2006-01-03;

242006-01-03 priėmė įsakymą Nr. 27-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti 0,5 etato faktiškai atliktą skalbėjos darbą;

252006-03-01 priėmė įsakymą Nr. 36-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą išmokėti 150 Lt;

262006-06-15 priėmė įsakymą Nr. 53-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sargo darbą išmokėti 400 Lt;

272006-07-01 priėmė įsakymą Nr. 60-P (Dėl priemokos už pavadavimą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą pagalbinės darbininkės darbą išmokėti 450 Lt;

282006-09-25 priėmė įsakymą Nr. 9-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą valytojos darbą išmokėti 90 Lt;

292006-11-02 priėmė įsakymą Nr. 22P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti auklėtojos pareigose nuo 2006-11-02, esant laisvam etatui išmokėti priemoką 300 Lt;

302006-12-01 priėmė įsakymą Nr. 34-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą išmokėti 17 Lt;

312006-12-08 priėmė įsakymą Nr. 35-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 100 Lt;

322006-12-20 priėmė įsakymą Nr. 41-P (Dėl priedo prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido išmokėti 300 Lt;

332007-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-45 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą pagalbinės darbininkės darbą išmokėti 290 Lt;

342007-02-26 priėmė įsakymą Nr. P-61 (Dėl priedo prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą kiemsargio darbą išmokėti 330 Lt;

352007-03-26 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą virėjos darbą išmokėti 155 Lt;

362007-03-29 priėmė įsakymą Nr. P-79 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 30 Lt;

372007-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-84 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 146 Lt;

382007-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-85 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 110 Lt;

392007-05-10 priėmė įsakymą Nr. P-88 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 270 Lt;

402007-07-02 priėmė įsakymą Nr. P-118, pagal kurį T. B. tariamai leido papildomai dirbti valytoja;

412007-07-02 priėmė įsakymą Nr. P-124, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti auklėtojos padėjėjos pareigose nuo 2007-07-02 iki 2007-07-31, esant laisvam etatui išmokėti priemoką 700 Lt;

422007-09-11 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 140 Lt;

432007-10-05 priėmė įsakymą Nr. P-20 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 228 Lt;

442007-10-23 priėmė įsakymą Nr. P-25 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 106 Lt;

452007-11-18 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 92 Lt;

462007-12-18 priėmė įsakymą Nr. P-39 (Dėl vienkartinės išmokos), pagal kurį T. B. tariamai skyrė išmoką 1180 Lt už papildomai atliktą darbą;

472008-01-28 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 200 Lt;

482008-03-27 priėmė įsakymą Nr. P-46 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 200 Lt;

492008-03-27 priėmė įsakymą Nr. P-47 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 1200 Lt;

502008-04-25 priėmė įsakymą Nr. P-51 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 800 Lt;

512008-05-26 priėmė įsakymą Nr. P-54 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti auklėtojos padėjėja 0,75 etato ir sargu (sargo K. A. atostogų metu);

522008-06-26 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos ir virėjos darbą išmokėti 460 Lt;

532008-07-23 priėmė įsakymą Nr. P-65 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sandėlininkės darbą (L. K. atostogų metu) išmokėti 327 Lt;

542008-08-28 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sandėlininkės darbą (L. K. atostogų metu) išmokėti 600 Lt;

552008-09-30 priėmė įsakymą Nr. P-10 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą (S. C. vaiko slaugos metu) ir skalbinių prižiūrėtojos darbą (V. Z. ligos metu) išmokėti 308 Lt;

562009-03-02 priėmė įsakymą Nr. P-58 (Dėl priemokos už papildomai atliktą skalbinių prižiūrėtojos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido išmokėti 85,70 Lt už kovo mėnesį papildomai atliktą darbą;

572009-05-04 priėmė įsakymą Nr. P-78 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą gegužės mėnesį išmokėti 800 Lt;

582009-05-21 priėmė įsakymą Nr. P-82 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą gegužės mėnesį išmokėti 260 Lt;

592009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-89, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti valytoja nuo 2009-06-01 iki 2009-06-30, laikinai esant laisvai darbo vietai mokėti priemoką už atliktą darbą 200 Lt;

602009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą birželio mėnesį išmokėti 800 Lt;

612009-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-99 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą liepos mėnesį išmokėti 800 Lt;

622009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-115 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą rugpjūčio mėnesį išmokėti 1000 Lt;

632009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-106, pagal kurį T. B. tariamai papildomai leido dirbti valytoja nuo 2009-08-03 iki 2009-08-31;

642009-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-2 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą rugsėjo mėnesį išmokėti 54 Lt;

652009-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-3 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą birželio mėnesį išmokėti 200 Lt;

662009-09-21 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą birželio mėnesį išmokėti 145,40 Lt;

672009-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-9 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą spalio mėnesį išmokėti 400 Lt;

682009-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą lapkričio mėnesį išmokėti 109 Lt;

692009-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-22-1, pagal kurį T. B. tariamai leido papildomai dirbti auklėtojos padėjėjos pareigose nuo 2009-12-01 iki 2009-12-07;

702009-12-15 priėmė įsakymą Nr. V-47 (Dėl avansinio užmokesčio), pagal kurį T. B. tariamai leido už gruodžio mėnesį išmokėti avansą 300 Lt;

712010-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido mokėti priemoką už sausio mėnesį faktiškai atliktą darbą išmokėti 400 Lt (už laikinai nesančią darbuotoją);

722010-03-29 priėmė įsakymą Nr. P-35, pagal kurį tariamai atleido T. B. iš darbo nuo 2010-03-31, ir

73laikotarpiu nuo 2003 m. birželio mėnesio iki 2010 m. kovo mėnesio savo parašu kas mėnesį tvirtino Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbo laiko apskaitos žiniaraščius, taip fiksuodama, kad T. B. ėjo suklastotuose įsakymuose nurodytomis sąlygomis nurodytas pareigas, tokiu būdu, padedant T. B., kuri jai (N. A.) pateikė savo asmens duomenis, Valstybinio socialinio draudimo duomenis, reikalingus fiktyviam T. B. įdarbinimui Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“, ji (N. A.), laikotarpiu nuo 2003-06-02 iki 2010-03-31 pasisavino darbo sutartyje ir įsakymuose nurodytų darbo funkcijų neatlikusios T. B. vardu kaip darbo užmokestį priskaičiuotas pinigines lėšas - 57 229,68 Lt (16 574,86 Eur).

74Tokiu būdu, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, N. A. neteisėtai pasisavino didelės vertės Vilniaus m. savivaldybei priklausantį turtą – 57 229,68 Lt (16 574,86 Eur). Dėl tokių N. A. veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, kadangi buvo diskredituotas valstybės tarnautojo – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus vardas, sumenkintas ikimokyklinio ugdymo įstaigos – Vilniaus lopšelio-darželio autoritetas, pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, skaidrumo principai, numatyti Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

75Šiais veiksmais N. A. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje.

76Be to, N. A. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos, pasisavino jai patikėtą svetimą turtą, o būtent: ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktore, tyčia siekdama turtinės naudos piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, siekdama pasisavinti jai patikėtą turtą – Vilniaus m. savivaldybei priklausančias, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų darbo užmokesčiui skirtas pinigines lėšas, pažeisdama 2002-05-24 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 285 patvirtinto Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus pareigybės aprašymo 22 p. reikalavimus „vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimus, Švietimo departamento ir jo skyrių įsakymus, kitų norminio pobūdžio dokumentų reikalavimus“, 30 p. reikalavimus „rūpintis Darželio intelektualiniais ir materialiniais ištekliais“, 33 p. reikalavimus „direktorius yra atsakingas už Darželio ūkinę-finansinę veiklą, įstaigos biudžeto lėšų teisingą ir tikslingą panaudojimą“, 2007-06-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. A 500-936- (1.2-KSD-1) patvirtintų Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ nuostatų 79.8 p. reikalavimus „Direktorius rūpinasi Darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu“, 79.19 p. reikalavimus „Direktorius atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje“, 79.20 p. reikalavimus „Direktorius atsako už visą Darželio veiklą“, žinodama, kad T. B. Vilniaus lopšelyje-darželyje realiai nedirbs ir bus įdarbinta fiktyviai, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), priėmė įsakymus dėl T. B. darbo įvairiose lopšelio-darželio „A.“ pareigose, dėl darbo užmokesčio, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančią informaciją, taip juos suklastodama:

772011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-49, pagal kurį T. B. tariamai priėmė pagalbinio darbininko pareigoms nuo 2011-03-01;

782011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-60 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos ir pagalbinės darbininkės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą virėjos ir pagalbinės darbininkės darbą kovo mėnesį išmokėti 210 Lt;

792011-05-23 priėmė įsakymą Nr. P-87 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą virėjos darbą gegužės mėnesį išmokėti 181,10 Lt;

802011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-96 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido mokėti priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą išmokėti 800 Lt;

812011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-100 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sandėlininkės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti sandėlininke 2011 m. liepos 1-22 d., laikinai nesančio darbuotojo (L. K. atostogų metu), už faktiškai atliktą darbą išmokėti 600 Lt;

822011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-107 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sargės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sargės darbą rugpjūčio mėnesį išmokėti 800 Lt;

832011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-110 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sargės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sargės darbą rugpjūčio mėnesį išmokėti 400 Lt;

842011-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-12 (Dėl priemokos už papildomai atliktą kiemsargės-auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą kiemsargės ir auklėtojos padėjėjos darbą rugsėjo mėnesį išmokėti 800 Lt;

852011-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-14 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sekretorės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą rugsėjo mėnesį išmokėti 363 Lt;

862011-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-26 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą spalio mėnesį išmokėti 160 Lt;

872011-10-24 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą spalio mėnesį išmokėti 100 Lt;

882011-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-35 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą lapkričio mėnesį išmokėti 145 Lt;

892011-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos ir sandėlininkės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą lapkričio mėnesį išmokėti 290 Lt;

902011-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-42 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sargės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sargės darbą gruodžio mėnesį išmokėti 76 Lt;

912012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-75, pagal kurį T. B. tariamai atleido iš darbo nuo 2012-01-17, ir

92laikotarpiu nuo 2011 m. kovo mėnesio iki 2012 m. sausio mėnesio savo parašu kas mėnesį tvirtino Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbo laiko apskaitos žiniaraščius, taip fiksuodama, kad T. B. ėjo suklastotuose įsakymuose nurodytomis sąlygomis nurodytas pareigas, tokiu būdu, padedant T. B., kuri jai (N. A.) pateikė savo banko kortelę, savo banko sąskaitos rekvizitus, reikalingus fiktyviam T. B. įdarbinimui Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ bei atlyginimui į sąskaitą pervesti, ji (N. A.), laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2012-01-17 pasisavino nuimdama iš T. B. vardu atidarytos banko sąskaitos, darbo sutartyje ir įsakymuose nurodytų darbo funkcijų neatlikusios T. B. vardu kaip darbo užmokestį priskaičiuotas ir pervestas pinigines lėšas - 14 016,50 Lt (4059,46 Eurų).

93Tokiu būdu, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, N. A. neteisėtai pasisavino Vilniaus m. savivaldybei priklausantį turtą – 14 016,50 Lt (4059,46 Eur). Dėl tokių N. A. veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, kadangi buvo diskredituotas valstybės tarnautojo – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus vardas, sumenkintas ikimokyklinio ugdymo įstaigos – Vilniaus lopšelio-darželio autoritetas, pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, skaidrumo principai, numatyti Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

94Šiais veiksmais N. A. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, 183 straipnsio 1 dalyje.

95Be to, N. A. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos, pasisavino didelės vertės jai patikėtą svetimą turtą, o būtent: ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktore, tyčia siekdama turtinės naudos piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, siekdama pasisavinti jai patikėtą didelės vertės turtą – Vilniaus m. savivaldybei priklausančias, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų darbo užmokesčiui skirtas pinigines lėšas, pažeisdama 2002-05-24 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 285 patvirtinto Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus pareigybės aprašymo 22 p. reikalavimus „vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimus, Švietimo departamento ir jo skyrių įsakymus, kitų norminio pobūdžio dokumentų reikalavimus“, 30 p. reikalavimus „rūpintis Darželio intelektualiniais ir materialiniais ištekliais“, 33 p. reikalavimus „direktorius yra atsakingas už Darželio ūkinę-finansinę veiklą, įstaigos biudžeto lėšų teisingą ir tikslingą panaudojimą“, 2007-06-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. A 500-936- (1.2-KSD-1) patvirtintų Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ nuostatų 79.8 p. reikalavimus „Direktorius rūpinasi Darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu“, 79.19 p. reikalavimus „Direktorius atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje“, 79.20 p. reikalavimus „Direktorius atsako už visą Darželio veiklą“, žinodama, kad R. R. Vilniaus lopšelyje-darželyje realiai nedirbs ir bus įdarbinta fiktyviai, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), priėmė įsakymus dėl R. R. darbo įvairiose lopšelio-darželio „A.“ pareigose, dėl darbo užmokesčio, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančią informaciją, taip juos suklastodama:

962009-11-23 priėmė įsakymą Nr. P-20, pagal kurį tariamai R. R. nuo 2009-11-23 paskyrė eiti auklėtojos pareigas;

972009-12-14 priėmė įsakymą Nr. P-25 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 467 Lt;

982010-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-33(1), pagal kurį tariamai leido R. R. dirbti 0,5 etato auklėtojos pareigose;

992010-05-03 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio ir gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 269 Lt;

1002010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-41 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 346 Lt;

1012010-08-25 priėmė įsakymą Nr. P-52 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 367,38 Lt;

1022010-10-28 priėmė įsakymą Nr. P-13 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už spalio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 76,19 Lt;

1032010-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už lapkričio mėnesį, išmokėti 808,25 Lt;

1042010-11-22 priėmė įsakymą Nr. P-20 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už lapkričio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 153,95 Lt;

1052010-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-27 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 35,14 Lt;

1062010-12-02 priėmė įsakymą Nr. P-28 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 70,28 Lt;

1072010-12-07 priėmė įsakymą Nr. P-31 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 105,42 Lt;

1082011-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-41 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už sausio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 271 Lt;

1092011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-51, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti pagalbine darbininke nuo 2011-02-01 iki 2011-02-28, esant laisvam etatui, mokėti 800 Lt;

1102011-02-07 priėmė įsakymą Nr. P-52 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už sausio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 545,75 Lt;

1112011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-58, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti auklėtoja nuo 2011-03-01 iki 2011-03-28, esant laisvam etatui, mokėti 814 Lt;

1122011-03-03 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už kovo mėnesį, išmokėti 254 Lt;

1132011-03-14 priėmė įsakymą Nr. P-61 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už kovo mėnesį, išmokėti 382 Lt;

1142011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-66, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti auklėtoja nuo 2011-04-01 1,0 etatu;

1152011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-68 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 358 Lt;

1162011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-69 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 40,55 Lt;

1172011-04-06 priėmė įsakymą Nr. P-72 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 65 Lt;

1182011-04-26 priėmė įsakymą Nr. P-73 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 162,80 Lt;

1192011-04-27 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 13,50 Lt;

1202011-05-02 priėmė įsakymą Nr. P-79 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 361 Lt;

1212011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-82 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 40,55 Lt;

1222011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-83 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 148 Lt;

1232011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-85 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 32,57 Lt;

1242011-05-30 priėmė įsakymą Nr. P-88 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 32,50 Lt;

1252011-05-30 priėmė įsakymą Nr. P-89 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 148 Lt;

1262011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-91 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 1628 Lt;

1272011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-102 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už liepos mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 1628 Lt;

1282011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-109 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 1628 Lt;

1292012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-73, pagal kurį tariamai atleido R. R. iš darbo nuo 2012-01-17, ir

130laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio mėnesio iki 2012 m. sausio mėnesio savo parašu kas mėnesį tvirtino Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbo laiko apskaitos žiniaraščius, taip fiksuodama, kad R. R. ėjo suklastotuose darbo sutartyje ir įsakymuose nurodytomis sąlygomis nurodytas pareigas, tokiu būdu, padedant R. R., kuri jai (N. A.) pateikė savo asmens duomenis, Valstybinio socialinio draudimo duomenis, savo vardu atidarytos banko sąskaitos rekvizitus, reikalingus fiktyviam R. R. įdarbinimui bei atlyginimui į sąskaitą pervesti, ji (N. A.) laikotarpiu nuo 2009-12-30 iki 2012-02-07 pasisavino darbo sutartyje ir įsakymuose nurodytų darbo funkcijų neatlikusios R. R. vardu kaip darbo užmokestį priskaičiuotas ir pervestas pinigines lėšas – 34 486,79 Lt (9 996,17 Eur), kurias R. R. iš savo vardu SEB banke atidarytų sąskaitų Nr. ( - ), Nr. ( - ) pervedė į jos (N. A.) vardu SEB banke atidarytą sąskaitą Nr. ( - ).

131Tokiu būdu, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, N. A. neteisėtai pasisavino didelės vertės Vilniaus m. savivaldybei priklausantį turtą – 34 486,79 Lt (9 996,17 Eur). Dėl tokių N. A. veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, kadangi buvo diskredituotas valstybės tarnautojo – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus vardas, sumenkintas ikimokyklinio ugdymo įstaigos – Vilniaus lopšelio-darželio autoritetas, pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, skaidrumo principai, numatyti Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

132N. A. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje.

133Be to, N. A. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos, pasisavino didelės vertės jai patikėtą svetimą turtą, o būtent: ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktore, tyčia siekdama turtinės naudos piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, siekdama pasisavinti jai patikėtą didelės vertės svetimą turtą – Vilniaus m. savivaldybei priklausančias, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų darbo užmokesčiui skirtas pinigines lėšas, pažeisdama 2002-05-24 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 285 patvirtinto Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus pareigybės aprašymo 22 p. reikalavimus „vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimus, Švietimo departamento ir jo skyrių įsakymus, kitų norminio pobūdžio dokumentų reikalavimus“, 30 p. reikalavimus „rūpintis Darželio intelektualiniais ir materialiniais ištekliais“, 33 p. reikalavimus „direktorius yra atsakingas už Darželio ūkinę-finansinę veiklą, įstaigos biudžeto lėšų teisingą ir tikslingą panaudojimą“, 2007-06-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. A 500-936- (1.2-KSD-1) patvirtintų Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ nuostatų 79.8 p. reikalavimus „Direktorius rūpinasi Darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu“, 79.19 p. reikalavimus „Direktorius atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje“, 79.20 p. reikalavimus „Direktorius atsako už visą Darželio veiklą“, žinodama, kad R. M. Vilniaus lopšelyje-darželyje realiai nedirbs ir bus įdarbinta fiktyviai, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), priėmė įsakymus dėl R. M. darbo įvairiose lopšelio-darželio „A.“ pareigose, dėl darbo užmokesčio, juose įtvirtindama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, taip juos suklastodama:

1342008-06-16 priėmė įsakymą Nr. P-57, pagal kurį tariamai R. M. nuo 2008-06-16 priėmė į darbą auklėtojos padėjėjos pareigoms;

1352008-06-26 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl pavadavimo), pagal kurį auklėtojai R. M. skirta išmokėti 600 Lt už tariamą auklėtojos padėjėjos S. M. pavadavimą atostogų metu;

1362008-07-23 priėmė įsakymą Nr. P-65 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai R. M. skirta išmokėti 600 Lt už auklėtojos padėjėjos A. Z. pavadavimą atostogų metu;

1372008-08-28 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai R. M. skirta išmokėti 800 Lt už rugpjūčio mėnesį (Už laikinai nesančią darbuotoją);

1382008-09-30 priėmė įsakymą Nr. P-10 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai skirta R. M. išmokėti priemoką 91 Lt už rugsėjo mėnesį faktiškai atkliktą darbą;

1392008-10-03 priėmė įsakymą Nr. P-14 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai skirta R. M. išmokėti priemoką 26 Lt už spalio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1402008-10-06 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai skirta R. M. išmokėti priemoką 174 Lt už spalio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1412008-11-04 priėmė įsakymą Nr. P-26 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti priemoką 300 Lt už lapkričio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1422008-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-31 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti priemoką 600 Lt už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1432008-12-02 priėmė įsakymą Nr. P-34 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 266 Lt už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1442009-02-17 priėmė įsakymą Nr. P-48, pagal kurį tariamai R. M. leido dirbti papildomai sekretore nuo 2009 m. vasario 2-27 d., laikinai esant laisvai darbo vietai, mokant 400 Lt;

1452009-03-02 priėmė įsakymą Nr. P-60, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti sekretore nuo 2009-03-02 iki 2009-03-31, esant laisvai darbo vietai mokant 400 Lt;

1462009-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-67 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sargės ir kiemsargės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M., pavaduojant kitus darbuotojus, išmokėti 1200 Lt už balandžio mėnesį papildomai atliktą darbą;

1472009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 647,42 Lt už birželio mėnesį papildomai atliktą darbą;

1482009-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-104 (Dėl priemokos už papildomai atliktą skalbinių prižiūrėtojos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 200 Lt už liepos mėnesį papildomai atliktą darbą;

1492009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-109 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 800 Lt už rugpjūčio mėnesį papildomai atliktą darbą;

1502009-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-9 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt už spalio mėnesį papildomai atliktą darbą;

1512009-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-15 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 269 Lt už lapkričio mėnesį papildomai atliktą darbą;

1522009-11-20 priėmė įsakymą Nr. P-18 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 134 Lt už lapkričio mėnesį papildomai atliktą darbą;

1532009-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-22 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 727 Lt už gruodžio mėnesį papildomai atliktą darbą;

1542010-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt priemoką už sausio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1552010-03-22 priėmė įsakymą Nr. P-34 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 290,90 Lt priemoką už kovo mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1562010-05-03 priėmė įsakymą Nr. P-37 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 380 Lt priemoką už balandžio ir gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1572010-05-26 priėmė įsakymą Nr. P-39 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 76 Lt priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1582010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-40 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 200 Lt priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1592010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 114 Lt priemoką už kovo mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1602010-08-02 priėmė įsakymą Nr. P-50 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 90,90 Lt priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1612010-08-02 priėmė įsakymą Nr. P-51 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1622010-09-22 priėmė įsakymą Nr. P 5-1 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt priemoką už rugsėjo mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1632010-10-28 priėmė įsakymą Nr. P-12 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 228,57 Lt priemoką už spalio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1642010-11-03 priėmė įsakymą Nr. P-18 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 304,76 Lt priemoką už lapkričio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1652010-12-06 priėmė įsakymą Nr. P-29 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 34,78 Lt priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1662010-12-09 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 37,78 Lt priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1672011-01-03 priėmė įsakymą Nr. P-37, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti sargu nuo 2011-01-01 iki 2011-01-31, esant laisvam etatui, mokant 600 Lt;

1682011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 180 Lt priemoką už vasario mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1692011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-47, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti sargu nuo 2011-02-01 iki 2011-02-28, esant laisvam etatui, mokant 300 Lt;

1702011-02-14 priėmė įsakymą Nr. P-53 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 200 Lt priemoką už vasario mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1712011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-56, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti sargu nuo 2011-03-01 iki 2011-03-31, esant laisvam etatui, mokant 600 Lt;

1722011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-67 (Dėl priemokos už papildomai atliktą ūkvedės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 800 Lt priemoką;

1732011-05-02 priėmė įsakymą Nr. P-77 (Dėl priemokos už papildomai atliktą ūkvedės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 727 Lt priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1742011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-94 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 800 Lt priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1752011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-98 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos-pagalbinės darbininkės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 500 Lt priemoką už liepos mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1762011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-103 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt priemoką už liepos mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1772011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-106 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos-pagalbinės darbininkės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 431 Lt priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1782011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-112 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 363 Lt priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

1792012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-71, pagal kurį tariamai atleido R. M. iš darbo nuo 2012-01-17, ir

180laikotarpiu nuo 2008 m. birželio mėnesio iki 2012 m. sausio mėnesio savo parašu kas mėnesį tvirtino Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbo laiko apskaitos žiniaraščius, taip fiksuodama, kad R. M. ėjo suklastotuose įsakymuose nurodytomis sąlygomis nurodytas pareigas, tokiu būdu, padedant R. M., kuri jai (N. A.) pateikė savo asmens duomenis, Valstybinio socialinio draudimo duomenis, savo banko sąskaitos rekvizitus, reikalingus fiktyviam R. M. įdarbinimui Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ bei atlyginimui į sąskaitą pervesti, ji (N. A.) laikotarpiu nuo 2008-06-16 iki 2012-01-17 pasisavino darbo sutartyje ir įsakymuose nurodytų darbo funkcijų neatlikusios R. M. vardu kaip darbo užmokestį priskaičiuotas ir pervestas pinigines lėšas – 42 828,09 Lt (12 413,94 Eur), kurias R. M. išgrynino iš savo banko sąskaitos ir perdavė N. A..

181Tokiu būdu, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, N. A. neteisėtai pasisavino didelės vertės Vilniaus m. savivaldybei priklausantį turtą – 42 828,09 Lt (12 413,94 eurų). Dėl tokių N. A. veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, kadangi buvo diskredituotas valstybės tarnautojo – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus vardas, sumenkintas ikimokyklinio ugdymo įstaigos – Vilniaus lopšelio-darželio autoritetas, pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, skaidrumo principai, numatyti Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

182Šiais veiksmais N. A. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje.

183Be to, N. A. suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o būtent: ji, būdama Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktore, žinodama, kad T. B., R. M., R. R. lopšelyje-darželyje „A.“ realiai nedirbs, veikdama vieninga tyčia, lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), priėmė įsakymus, juose įtvirtindama žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie T. B., R. M., R. R. darbą ir mokamą darbo užmokestį lopšelyje-darželyje „A.“, taip pagamino netikrus dokumentus, o būtent:

1842003-06-02 priėmė įsakymą Nr. 88P, pagal kurį tariamai T. B. nuo 2003-06-02 paskyrė eiti auklėtojos pareigas;

1852003-06-16 priėmė įsakymą Nr. 96P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,75 etato auklėtojos padėjėjos pareigose nuo 2003-06-16 iki 2003-06-30;

1862003-09-01 priėmė įsakymą Nr. 1P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti pagalbinės darbininkės pareigose 0,25 etato;

1872003-12-01 priėmė įsakymą Nr. 28P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,5 etato kiemsargio pareigose;

1882004-02-01 priėmė įsakymą Nr. 50-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį nuo 2004-02-17 T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti sargu 0,5 etato;

1892004-02-02 priėmė įsakymą Nr. 45P, pagal kurį T. B. tariamai atleido iš kiemsargio pareigų nuo 2004-01-30;

1902004-05-03 priėmė įsakymą Nr. 60P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti auklėtojos padėjėja 0,5 etato;

1912004-07-01 priėmė įsakymą Nr. 70P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,5 etato pagalbinės darbininkės pareigose nuo 2004-07-01 iki 2004-07-23;

1922004-09-28 priėmė įsakymą Nr. 9-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti auklėtojos padėjėja 0,4 etato;

1932004-11-02 priėmė įsakymą Nr. 25-P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,25 etato virėjos pareigose nuo 2004-11-02;

1942005-01-03 priėmė įsakymą Nr. 39-P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti 0,35 etato virėjos pareigose;

1952005-10-03 priėmė įsakymą Nr. 8-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. nuo 2005-10-03 iki 2005-10-21 tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus atlikti skalbėjos darbą 0,25 etato;

1962005-12-12 priėmė įsakymą Nr. 23-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. nuo 2005-12-12 tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus atlikti auklėtojos padėjėjos darbą, 0,25 etato;

1972005-12-20 priėmė įsakymą Nr. 26-P (Dėl vienkartinės išmokos išmokėjimo), pagal kurį tariamai T. B. leido išmokėti 600 Lt už darželyje papildomai atliktą darbą;

1982006-01-03 priėmė įsakymą Nr. 30-P (dėl priėmimo į darbą), pagal kurį tariamai pagalbinei darbininkei T. B. paliko tų pačių pareigų 0,75 etato nuo 2006-01-03;

1992006-01-03 priėmė įsakymą Nr. 27-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti 0,5 etato faktiškai atliktą skalbėjos darbą;

2002006-03-01 priėmė įsakymą Nr. 36-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą išmokėti 150 Lt;

2012006-06-15 priėmė įsakymą Nr. 53-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sargo darbą išmokėti 400 Lt;

2022006-07-01 priėmė įsakymą Nr. 60-P (Dėl priemokos už pavadavimą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą pagalbinės darbininkės darbą išmokėti 450 Lt;

2032006-09-25 priėmė įsakymą Nr. 9-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą valytojos darbą išmokėti 90 Lt;

2042006-11-02 priėmė įsakymą Nr. 22P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti auklėtojos pareigose nuo 2006-11-02, esant laisvam etatui išmokėti priemoką 300 Lt;

2052006-12-01 priėmė įsakymą Nr. 34-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą išmokėti 17 Lt;

2062006-12-08 priėmė įsakymą Nr. 35-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 100 Lt;

2072006-12-20 priėmė įsakymą Nr. 41-P (Dėl priedo prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido išmokėti 300 Lt;

2082007-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-45 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą pagalbinės darbininkės darbą išmokėti 290 Lt;

2092007-02-26 priėmė įsakymą Nr. P-61 (Dėl priedo prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą kiemsargio darbą išmokėti 330 Lt;

2102007-03-26 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą virėjos darbą išmokėti 155 Lt;

2112007-03-29 priėmė įsakymą Nr. P-79 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 30 Lt;

2122007-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-84 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 146 Lt;

2132007-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-85 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 110 Lt;

2142007-05-10 priėmė įsakymą Nr. P-88 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 270 Lt;

2152007-07-02 priėmė įsakymą Nr. P-118, pagal kurį T. B. tariamai leido papildomai dirbti valytoja;

2162007-07-02 priėmė įsakymą Nr. P-124, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti auklėtojos padėjėjos pareigose nuo 2007-07-02 iki 2007-07-31, esant laisvam etatui išmokėti priemoką 700 Lt;

2172007-09-11 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 140 Lt;

2182007-10-05 priėmė įsakymą Nr. P-20 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 228 Lt;

2192007-10-23 priėmė įsakymą Nr. P-25 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 106 Lt;

2202007-11-18 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 92 Lt;

2212007-12-18 priėmė įsakymą Nr. P-39 (Dėl vienkartinės išmokos), pagal kurį T. B. tariamai skyrė išmoką 1180 Lt už papildomai atliktą darbą;

2222008-01-28 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 200 Lt;

2232008-03-27 priėmė įsakymą Nr. P-46 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 200 Lt;

2242008-03-27 priėmė įsakymą Nr. P-47 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 1200 Lt;

2252008-04-25 priėmė įsakymą Nr. P-51 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą išmokėti 800 Lt;

2262008-05-26 priėmė įsakymą Nr. P-54 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus dirbti auklėtojos padėjėja 0,75 etato ir sargu (sargo K. A. atostogų metu);

2272008-06-26 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos ir virėjos darbą išmokėti 460 Lt;

2282008-07-23 priėmė įsakymą Nr. P-65 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sandėlininkės darbą (L. K. atostogų metu) išmokėti 327 Lt;

2292008-08-28 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sandėlininkės darbą (L. K. atostogų metu) išmokėti 600 Lt;

2302008-09-30 priėmė įsakymą Nr. P-10 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą (S. C. vaiko slaugos metu) ir skalbinių prižiūrėtojos darbą (V. Z. ligos metu) išmokėti 308 Lt;

2312009-03-02 priėmė įsakymą Nr. P-58 (Dėl priemokos už papildomai atliktą skalbinių prižiūrėtojos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido išmokėti 85,70 Lt už kovo mėnesį papildomai atliktą darbą;

2322009-05-04 priėmė įsakymą Nr. P-78 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą gegužės mėnesį išmokėti 800 Lt;

2332009-05-21 priėmė įsakymą Nr. P-82 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą gegužės mėnesį išmokėti 260 Lt;

2342009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-89, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti valytoja nuo 2009-06-01 iki 2009-06-30, laikinai esant laisvai darbo vietai mokėti priemoką už atliktą darbą 200 Lt;

2352009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą birželio mėnesį išmokėti 800 Lt;

2362009-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-99 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą liepos mėnesį išmokėti 800 Lt;

2372009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-115 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą rugpjūčio mėnesį išmokėti 1000 Lt;

2382009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-106, pagal kurį T. B. tariamai papildomai leido dirbti valytoja nuo 2009-08-03 iki 2009-08-31;

2392009-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-2 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą rugsėjo mėnesį išmokėti 54 Lt;

2402009-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-3 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą birželio mėnesį išmokėti 200 Lt;

2412009-09-21 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą birželio mėnesį išmokėti 145,40 Lt;

2422009-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-9 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą spalio mėnesį išmokėti 400 Lt;

2432009-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą darbą lapkričio mėnesį išmokėti 109 Lt;

2442009-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-22-1, pagal kurį T. B. tariamai leido papildomai dirbti auklėtojos padėjėjos pareigose nuo 2009-12-01 iki 2009-12-07;

2452009-12-15 priėmė įsakymą Nr. V-47 (Dėl avansinio užmokesčio), pagal kurį T. B. tariamai leido už gruodžio mėnesį išmokėti avansą 300 Lt;

2462010-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido mokėti priemoką už sausio mėnesį faktiškai atkliktą darbą išmokėti 400 Lt (už laikinai nesančią darbuotoją);

2472011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-60 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos ir pagalbinės darbininkės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą virėjos ir pagalbinės darbininkės darbą kovo mėnesį išmokėti 210 Lt;

2482010-03-29 priėmė įsakymą Nr. P-35, pagal kurį tariamai atleido T. B. iš darbo nuo 2010-03-31;

2492011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-49, pagal kurį T. B. tariamai priėmė pagalbinio darbininko pareigoms nuo 2011-03-01;

2502011-05-23 priėmė įsakymą Nr. P-87 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą virėjos darbą gegužės mėnesį išmokėti 181,10 Lt;

2512011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-96 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido mokėti priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą išmokėti 800 Lt;

2522011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-100 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sandėlininkės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti sandėlininke 2011 m. liepos 1-22 d., laikinai nesančio darbuotojo (L. K. atostogų metu), už faktiškai atliktą darbą išmokėti 600 Lt;

2532011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-107 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sargės darbą), pagal kurį T.B arkovskai tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sargės darbą rugpjūčio mėnesį išmokėti 800 Lt;

2542011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-110 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sargės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sargės darbą rugpjūčio mėnesį išmokėti 400 Lt;

2552011-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-12 (Dėl priemokos už papildomai atliktą kiemsargės-auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą kiemsargės ir auklėtojos padėjėjos darbą rugsėjo mėnesį išmokėti 800 Lt;

2562011-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-14 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sekretorės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą rugsėjo mėnesį išmokėti 363 Lt;

2572011-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-26 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą spalio mėnesį išmokėti 160 Lt;

2582011-10-24 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą spalio mėnesį išmokėti 100 Lt;

2592011-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-35 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą lapkričio mėnesį išmokėti 145 Lt;

2602011-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos ir sandėlininkės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą lapkričio mėnesį išmokėti 290 Lt;

2612011-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-42 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sargės darbą), pagal kurį T. B. tariamai leido pavaduojant kitus darbuotojus už papildomai atliktą sargės darbą gruodžio mėnesį išmokėti 76 Lt;

2622012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-75, pagal kurį T. B. tariamai atleido iš darbo nuo 2012-01-17,

2632008-06-16 priėmė įsakymą Nr. P-57, pagal kurį tariamai R. M. nuo 2008-06-16 priėmė į darbą auklėtojos padėjėjos pareigoms;

2642008-06-26 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl pavadavimo), pagal kurį auklėtojai R. M. skirta išmokėti 600 Lt už tariamą auklėtojos padėjėjos S. M. pavadavimą atostogų metu;

2652008-07-23 priėmė įsakymą Nr. P-65 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai R. M. skirta išmokėti 600 Lt už auklėtojos padėjėjos A. Z. pavadavimą atostogų metu;

2662008-08-28 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai R. M. skirta išmokėti 800 Lt už rugpjūčio mėnesį (Už laikinai nesančią darbuotoją);

2672008-09-30 priėmė įsakymą Nr. P-10 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai skirta R. M. išmokėti priemoką 91 Lt už rugsėjo mėnesį faktiškai atkliktą darbą;

2682008-10-03 priėmė įsakymą Nr. P-14 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai skirta R. M. išmokėti priemoką 26 Lt už spalio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2692008-10-06 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai skirta R. M. išmokėti priemoką 174 Lt už spalio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2702008-11-04 priėmė įsakymą Nr. P-26 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti priemoką 300 Lt už lapkričio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2712008-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-31 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti priemoką 600 Lt už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2722008-12-02 priėmė įsakymą Nr. P-34 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 266 Lt už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2732009-02-17 priėmė įsakymą Nr. P-48, pagal kurį tariamai R. M. leido dirbti papildomai sekretore nuo 2009 m. vasario 2-27 d., laikinai esant laisvai darbo vietai, mokant 400 Lt;

2742009-03-02 priėmė įsakymą Nr. P-60, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti sekretore nuo 2009-03-02 iki 2009-03-31, esant laisvai darbo vietai mokant 400 Lt;

2752009-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-67 (Dėl priemokos už papildomai atliktą sargės ir kiemsargės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M., pavaduojant kitus darbuotojus, išmokėti 1200 Lt už balandžio mėnesį papildomai atliktą darbą;

2762009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 647,42 Lt už birželio mėnesį papildomai atliktą darbą;

2772009-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-104 (Dėl priemokos už papildomai atliktą skalbinių prižiūrėtojos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 200 Lt už liepos mėnesį papildomai atliktą darbą;

2782009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-109 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 800 Lt už rugpjūčio mėnesį papildomai atliktą darbą;

2792009-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-9 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt už spalio mėnesį papildomai atliktą darbą;

2802009-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-15 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 269 Lt už lapkričio mėnesį papildomai atliktą darbą;

2812009-11-20 priėmė įsakymą Nr. P-18 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 134 Lt už lapkričio mėnesį papildomai atliktą darbą;

2822009-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-22 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 727 Lt už gruodžio mėnesį papildomai atliktą darbą;

2832010-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt priemoką už sausio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2842010-03-22 priėmė įsakymą Nr. P-34 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 290,90 Lt priemoką už kovo mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2852010-05-03 priėmė įsakymą Nr. P-37 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 380 Lt priemoką už balandžio ir gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2862010-05-26 priėmė įsakymą Nr. P-39 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 76 Lt priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2872010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-40 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 200 Lt priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2882010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 114 Lt priemoką už kovo mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2892010-08-02 priėmė įsakymą Nr. P-50 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 90,90 Lt priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2902010-08-02 priėmė įsakymą Nr. P-51 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2912010-09-22 priėmė įsakymą Nr. P 5-1 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt priemoką už rugsėjo mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2922010-10-28 priėmė įsakymą Nr. P-12 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 228,57 Lt priemoką už spalio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2932010-11-03 priėmė įsakymą Nr. P-18 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 304,76 Lt priemoką už lapkričio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2942010-12-06 priėmė įsakymą Nr. P-29 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 34,78 Lt priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2952010-12-09 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 37,78 Lt priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2962011-01-03 priėmė įsakymą Nr. P-37, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti sargu nuo 2011-01-01 iki 2011-01-31, esant laisvam etatui, mokant 600 Lt;

2972011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 180 Lt priemoką už vasario mėnesį faktiškai atliktą darbą;

2982011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-47, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti sargu nuo 2011-02-01 iki 2011-02-28, esant laisvam etatui, mokant 300 Lt;

2992011-02-14 priėmė įsakymą Nr. P-53 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 200 Lt priemoką už vasario mėnesį faktiškai atliktą darbą;

3002011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-56, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti sargu nuo 2011-03-01 iki 2011-03-31, esant laisvam etatui, mokant 600 Lt;

3012011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-67 (Dėl priemokos už papildomai atliktą ūkvedės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 800 Lt priemoką;

3022011-05-02 priėmė įsakymą Nr. P-77 (Dėl priemokos už papildomai atliktą ūkvedės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 727 Lt priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

3032011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-94 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 800 Lt priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

3042011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-98 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos-pagalbinės darbininkės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 500 Lt priemoką už liepos mėnesį faktiškai atliktą darbą;

3052011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-103 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 400 Lt priemoką už liepos mėnesį faktiškai atliktą darbą;

3062011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-106 (Dėl priemokos už papildomai atliktą virėjos-pagalbinės darbininkės darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 431 Lt priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

3072011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-112 (Dėl priemokos už papildomai atliktą auklėtojos padėjėjos darbą), pagal kurį tariamai leido R. M. išmokėti 363 Lt priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą;

3082012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-71, pagal kurį tariamai atleido R. M. iš darbo nuo 2012-01-17;

3092009-11-23 priėmė įsakymą Nr. P-20, pagal kurį tariamai R. R. nuo 2009-11-23 paskyrė eiti auklėtojos pareigas;

3102009-12-14 priėmė įsakymą Nr. P-25 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 467 Lt;

3112010-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-33(1), pagal kurį tariamai leido R. R. dirbti 0,5 etato auklėtojos pareigose;

3122010-05-03 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio ir gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 269 Lt;

3132010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-41 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 346 Lt;

3142010-08-25 priėmė įsakymą Nr. P-52 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 367,38 Lt;

3152010-10-28 priėmė įsakymą Nr. P-13 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už spalio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 76,19 Lt;

3162010-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už lapkričio mėnesį, išmokėti 808,25 Lt;

3172010-11-22 priėmė įsakymą Nr. P-20 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už lapkričio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 153,95 Lt;

3182010-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-27 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R.

3192010-12-02 priėmė įsakymą Nr. P-28 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 70,28 Lt;

3202010-12-07 priėmė įsakymą Nr. P-31 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gruodžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 105,42 Lt;

3212011-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-41 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už sausio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 271 Lt;

3222011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-51, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti pagalbine darbininke nuo 2011-02-01 iki 2011-02-28, esant laisvam etatui, mokėti 800 Lt;

3232011-02-07 priėmė įsakymą Nr. P-52 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už sausio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 545,75 Lt;

3242011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-58, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti auklėtoja nuo 2011-03-01 iki 2011-03-28, esant laisvam etatui, mokėti 814 Lt;

3252011-03-03 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už kovo mėnesį, išmokėti 254 Lt;

3262011-03-14 priėmė įsakymą Nr. P-61 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už kovo mėnesį, išmokėti 382 Lt;

3272011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-66, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti auklėtoja nuo 2011-04-01 1,0 etatu;

3282011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-68 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 358 Lt;

3292011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-69 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 40,55 Lt;

3302011-04-06 priėmė įsakymą Nr. P-72 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 65 Lt;

3312011-04-26 priėmė įsakymą Nr. P-73 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 162,80 Lt;

3322011-04-27 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 13,50 Lt;

3332011-05-02 priėmė įsakymą Nr. P-79 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 361 Lt;

3342011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-82 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už balandžio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 40,55 Lt;

3352011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-83 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 148 Lt;

3362011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-85 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 32,57 Lt;

3372011-05-30 priėmė įsakymą Nr. P-88 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 32,50 Lt;

3382011-05-30 priėmė įsakymą Nr. P-89 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už gegužės mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 148 Lt;

3392011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-91 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už birželio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 1628 Lt;

3402011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-102 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už liepos mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 1628 Lt;

3412011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-109 (Dėl priemokos už papildomai atliktą darbą) pagal kurį tariamai leido R. R. mokėti priemoką už rugpjūčio mėnesį faktiškai atliktą darbą, išmokėti 1628 Lt;

3422012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-73, pagal kurį tariamai atleido R. R. iš darbo nuo 2012-01-17;

343dėl ko Vilniaus m. savivaldybei buvo padaryta didelė turtinė žala, kadangi šių suklastotų dokumentų pagrindu T. B., R. M., R. R. kaip darbo užmokestis buvo apskaičiuotos ir pervestos Vilniaus m. savivaldybei priklausančios piniginės lėšos – 186 889,34 Lt (54 170,82 Eurų), iš kurių N. A. neteisėtai pasisavino 148 561,06 Lt (43 044,43 Eurų).

344Šiais veiksmais N. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalyje.

345Be to N. A. ir T. B., veikdamos bendrininkų grupėje, žinodamos, kad T. B. Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ realiai nedirbs, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), 2012-03-12 kartu su T. B. pasirašė darbo sutartį Nr. S-30 su jos pakeitimais, sutarties žinomai melagingą tekstą surašė ir atspausdino N. A., nurodydama, kad ši sutartis sudaryta 2011-02-01, o įsigalioja nuo 2003-06-02, pagal kurią T. B. tariamai buvo priimta dirbti Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ auklėtoja nuo 2003-06-02, kad ši darbo sutartis pakeista nuo 2003-09-01, leidžiant T. B. dirbti 0,25 etato pagalbine darbininke, kad ši darbo sutartis pakeista nuo 2003-12-01 leidžiant T. B. dirbti 0,5 etato kiemsarge, kad ši darbo sutartis nutraukta nuo 2004-01-30 atleidžiant T. B. iš kiemsargio pareigų, kad ši darbo sutartis pakeista nuo 2007-07-02 leidžiant T. B. papildomai dirbti valytoja, kad ši darbo sutartis pakeista nuo 2004-11-02 leidžiant T. B. dirbti 0,25 etato virėja, kad ši darbo sutartis pakeista nuo 2006-01-03 leidžiant T. B. dirbti pagalbiniu darbininku 0,75 etato, taip pat, kad ši darbo sutartis nutraukta nuo 2010-03-31 atleidžiant T. B. iš darbo, tokiu būdu pagamino netikrą darbo sutartį Nr. S-30.

346Taip pat N. A. ir T. B., tęsdamos nusikalstamą veiką, veikdamos bendrininkų grupe, žinodamos, kad T. B. Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ realiai nedirbs, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), 2012-03-12 kartu su T. B. pasirašė darbo sutartį Nr. S-30 su jos pakeitimais, sutarties žinomai melagingą tekstą surašė ir atspausdino N. A., nurodydama, kad ši sutartis sudaryta 2011-02-01, o įsigalioja 2011-03-01, pagal kurią T. B. tariamai buvo priimta dirbti Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ pagalbine darbininke, kad ši darbo sutartis pakeista nuo 2011-04-01 leidžiant T. B. papildomai dirbti 0,5 etato skalbinių prižiūrėtoja, taip, kad ši darbo sutartis nutraukta nuo 2012-01-17 atleidžiant T. B. iš darbo, tokiu būdu pagamino netikrą darbo sutartį Nr. S-30.

347Šiais veiksmais N. A. ir T. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

348T. B. padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorei N. A., siekiant turtinės naudos, pasisavinti N. A. patikėtą svetimą turtą, t. y. T. B., žinodama, kad realiai Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ nedirbs, o bus įdarbinta fiktyviai ir jos vardu neteisėtai bus mokamas atlyginimas lopšelyje-darželyje „A.“ jai neatliekant darbinių funkcijų, ji 2003-06-02 lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), lopšelio-darželio „A.“ direktorei N. A. pateikė savo asmens duomenis, Valstybinio socialinio draudimo duomenis, reikalingus jos fiktyviam įdarbinimui Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ ir laikotarpiu nuo 2003-06-02 iki 2010-03-31 Vilniaus lopšeliui-darželiui „A.“ pervedus T. B. vardu kaip darbo užmokestį priskaičiuotus 57 229, 68 Lt (16 574,86 Eur), N. A. juos pasisavino.

349Šiais veiksmais T. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje.

350Be to, T. B. padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorei N. A. siekiant turtinės naudos, pasisavinti N. A. patikėtą svetimą turtą, o būtent T. B., žinodama, kad realiai Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ nedirbs, o bus įdarbinta fiktyviai ir jos vardu neteisėtai bus mokamas atlyginimas lopšelyje-darželyje „A.“ jai neatliekant darbinių funkcijų, ji 2011-04-29 lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), lopšelio-darželio „A.“ direktorei N. A. pateikė savo vardu atidarytos SEB banko sąskaitos rekvizitus, reikalingus jos fiktyviam įdarbinimui lopšelyje-darželyje „A.“ bei atlyginimui į sąskaitą pervesti, savo vardu išduotą banko kortelę ir laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2012-01-17 Vilniaus lopšeliui-darželiui „A.“ pervedus T. B. vardu kaip darbo užmokestį priskaičiuotus 14 016, 50 Lt (4 059,46 Eur), N. A. juos pasisavino.

351Šiais veiksmais T. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio 1 dalyje.

352R. R. padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorei N. A. siekiant turtinės naudos pasisavinti didelės vertės N. A. patikėtą svetimą turtą, o būtent: R. R., žinodama, kad realiai Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ nedirbs, o bus įdarbinta fiktyviai ir jos vardu neteisėtai bus mokamas atlyginimas lopšelyje-darželyje „A.“ jai neatliekant darbinių funkcijų, ji 2009-11-23, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), darželio-lopšelio „A.“ direktorei N. A. pateikė savo asmens duomenis, Valstybinio socialinio draudimo duomenis, savo vardu atidarytos banko sąskaitos rekvizitus, reikalingus jos fiktyviam įdarbinimui ir atlyginimui į sąskaitą pervesti, ir laikotarpiu nuo 2009-12-11 iki 2012-01-17 Vilniaus lopšeliui-darželiui „A.“ R. R. vardu pervedus į R. R. vardu SEB banke atidarytą sąskaitą Nr. ( - ) kaip darbo užmokestį priskaičiuotus 34 486,79 Lt (9 996,17 Eur) ir R. R. laikotarpiu nuo 2009-12-30 iki 2012-02-07 šias pinigines lėšas iš savo vardu atidarytų sąskaitų Nr. ( - ), Nr. ( - ) pervedus į N. A. vardu SEB banke atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), N. A. juos pasisavino.

353R. R. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje.

354Be to, N. A. ir R. R., veikdamos bendrininkų grupėje, žinodamos, kad R. R. Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ realiai nedirbs, 2009-11-23 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), kartu su N. A. pasirašė darbo sutartį Nr. S-26 su jos pakeitimais, kurios žinomai melagingą tekstą surašė ir atspausdino N. A., ir pagal kurią R. R. tariamai buvo priimta dirbti Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ auklėtoja, taip pat 2012-01-17 pasirašė šios sutarties nutraukimą, tokiu būdu pagamino netikrą darbo sutartį Nr. S-26.

355Šiais veisksmais N. A. ir R. R. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

356R. M., padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorei N. A. siekiant turtinės naudos pasisavinti didelės vertės N. A. patikėtą svetimą turtą, o būtent: R. M., žinodama, kad realiai Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ nedirbs, o bus įdarbinta fiktyviai ir jos vardu neteisėtai bus mokamas atlyginimas lopšelyje-darželyje „A.“ jai neatliekant darbinių funkcijų, ji 2008 m. birželio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2008 m. birželio 16 d., lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), lopšelio-darželio „A.“ direktorei N. A. pateikė savo asmens duomenis, Valstybinio socialinio draudimo duomenis, savo vardu atidarytos banko sąskaitos rekvizitus, reikalingus fiktyviam jos (R. M.) įdarbinimui ir atlyginimui į sąskaitą pervesti, ir laikotarpiu nuo 2008-06-16 iki 2012-01-17 Vilniaus lopšeliui-darželiui „A.“ R. M. vardu pervedus į R. M. Hansa banke atidarytą sąskaitą Nr. ( - ) kaip darbo užmokestį priskaičiuotus 42 828,09 Lt (12 413,94 Eur), R. M. šias pinigines lėšas išgryninus ir perdavus N. A., N. A. juos pasisavino.

357R. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje.

358Be to, N. A. ir R. M., veikdamos bendrininkų grupėje, žinodamos, kad R. M. Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ realiai nedirbs, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ patalpose, esančiose ( - ), 2012-01-02 kartu su R. M. pasirašė darbo sutartį Nr. S-15, sutarties žinomai melagingą tekstą surašė ir atspausdino N. A., pagal kurią R. M. tariamai nuo 2008-08-16 buvo priimta dirbti Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ kiemsarge-auklėtojos padėjėja, taip pat pasirašė šios sutarties nutraukimą, tokiu būdu pagamino netikrą darbo sutartį Nr. S-15.

359Šiais veiksmais N. A. ir R. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

360N. A. buvo kaltinama pagal BK 184 straipsnio 1 dalį dėl turto išvaistymo, o T. B. - dėl padėjimo išvaistyti turtą pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 184 straipsnio 1 dalį tuo, kad N. A. fiktyviai priimdama į darbą T. B. laikotarpiu nuo 2003-06-02 iki 2010-03-31, padedant T. B. – pateikiant jai savo asmens duomenis, reikalingus fiktyviam įdarbinimui ir atlyginimo pervedimui, Vilniaus lopšeliui-darželiui „A.“ pervedus T. B. vardu kaip darbo užmokestį priskaičiuotus 57 229, 68 Lt (16 574,86 Eur), N. A. nuo T. B. priskaičiuoto darbo užmokesčio iššvaistė, o T. B. padėjo iššvaistyti, valstybiniam socialiniam draudimui (SODRAI) pervestus 3 270,05 Lt (947,07,58 Eur) ir kaip Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokestį atskaitytus 11 814,32 Lt (3 421,66 Eur), viso 15 084,37 Lt (4 368,73 Eur).

361Be to, N. A. buvo kaltinama pagal BK 184 straipsnio 1 dalį dėl turto išvaistymo, o T. B. - dėl padėjimo išvaistyti turtą pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 184 straipsnio 1 dalį tuo, kad N. A. fiktyviai priimdama į darbą T. B. laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2012-01-17, padedant T. B. – pateikiant jai savo duomenis, reikalingus fiktyviam įdarbinimui ir atlyginimo pervedimui, Vilniaus lopšeliui-darželiui „A.“ pervedus T. B. vardu kaip darbo užmokestį priskaičiuotus 14 016, 50 Lt (4 059,46 Eur), N. A. nuo T. B. priskaičiuoto darbo užmokesčio iššvaistė, o T. B. padėjo iššvaistyti valstybiniam socialiniam draudimui (SODRAI) pervestus 1 599,91 Lt (463,36 Eur) ir kaip Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokestį atskaitytus 2 160,31 Lt (625,67 Eur), viso 3 760,22 Lt (1 089,03 Eur).

362Be to T. B. buvo kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos) dėl padėjimo piktnaudžiauti N. A. tarnybine padėtimi dviem atvejais T. B. fiktyviai priimant į darbą ir mokant jai darbo užmokestį.

363N. A. buvo kaltinama pagal BK 184 straipsnio 1 dalį dėl turto iššvaistymo, o R. R. - dėl padėjimo išvaistyti turtą pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 184 straipsnio 1 dalį tuo, kad N. A. fiktyviai priimdama į darbą R. R. laikotarpiu nuo 2009-12-30 iki 2012-02-07, padedant R. R. – pateikiant jai savo duomenis, reikalingus fiktyviam įdarbinimui ir atlyginimo mokėjimui, Vilniaus lopšeliui-darželiui „A.“ R. R. vardu pervedus į R. R. vardu SEB banke atidarytą sąskaitą Nr. ( - ) kaip darbo užmokestį priskaičiuotus 34 486,79 Lt (9 996,17 Eur), N. A. nuo R. R. priskaičiuoto darbo užmokesčio iššvaistė, o R. R. padėjo iššvaistyti valstybiniam socialiniam draudimui (SODRAI) pervestus 3 940,35 Lt (1 142,13 Eur) ir kaip Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokestį atskaitytus 5 353,88 Lt (1 551,84 Eur), viso 9 294,23 Lt (2 693,98 Eur).

364Be to R. R. buvo kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį dėl padėjimo piktnaudžiauti N. A. tarnybine padėtimi R. R. fiktyviai priimant į darbą ir mokant jai darbo užmokestį.

365N. A. buvo kaltinama pagal BK 184 straipsnio 1 dalį dėl turto išvaistymo, o R. M. - dėl padėjimo išvaistyti turtą pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 184 straipsnio 1 dalį tuo, kad N. A. fiktyviai priimdama į darbą R. M. laikotarpiu nuo 2008-06-16 iki 2012-01-17, padedant R. M. – pateikiant jai savo duomenis, reikalingus fiktyviam įdarbinimui ir atlyginimo mokėjimui, Vilniaus lopšeliui-darželiui „A.“ R. M. vardu pervedus į R. M. Hansa banke atidarytą sąskaitą Nr. ( - ) kaip darbo užmokestį priskaičiuotus 42 828,09 Lt (12 413,94 Eur), N. A. nuo R. M. priskaičiuoto darbo užmokesčio iššvaistė, o R. M. padėjo iššvaistyti valstybiniam socialiniam draudimui (SODRAI) – pervestus 4 234,56 Lt (1 227,41 Eur), ir kaip Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokestį atskaitytus – 5 954,90 Lt (1 726,06 Eur).

366Be to R. M. buvo kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį dėl padėjimo piktnaudžiauti N. A. tarnybine padėtimi R. M. fiktyviai priimant į darbą ir mokant jai darbo užmokestį.

367Kaltinamoji N. A. teisme parodė kaltę pripažįstanti iš dalies – nepripažįsta turto pasisavinimo ir iššvaistymo, nes visos surinktos lėšos buvo skirtos darželio gerovei, pripažįsta kaltę dėl dokumentų klastojimo. Dirbti darželio direktorės pareigose pradėjo 1992 m. lapkričio mėn., tačiau nežinojo, kad yra valstybės tarnautoja, rašė užklausą ministerijai, kuri jai paaiškino, kad direktorius nėra valstybės tarnautojas. Dirbo vadovaujantį darbą pagal darbo sutartį. Jai buvo pasakyta, kad darželio pastatas yra po kapitalinio remonto, bet atėjus dirbti to nerado. Pradėjus dirbti pradėjo ryškėti darželio defektai, kuriuos reikėjo tvarkyti - darželyje buvo mažos tvoros, kai kuriose vietose tvoros visai nebuvo. Buvo rašyta daug raštų į savivaldybes, ministerijas, tačiau pinigų niekas neskyrė. Reikėjo daug ką remontuoti. Ji dirbo ir savaitgaliais, organizuodavo darbus.

368Dėl T. B. paaiškino, jog ji priėmė kaltinamajame akte nurodytus 79 įsakymus dėl T. B. darbo, tačiau nepamena, ar T. B. realiai atliko įsakymuose numatytas funkcijas, neatsimena, ar T. B. kurį laiką dirbo darželyje. T. B. pasirinko, nes pastaroji vedė anūkus į darželį ir matė, kad grupėse sąlygos yra sudėtingos. Buvo du T. B. priėmimai į darbą. Pirmasis T. B. priėmimas į darbą buvo 2003 metais. 2003-06-02 įsakymu ji T. B. paskyrė dirbti auklėtojos pareigose, tačiau T. B. to darbo nedirbo. 2003-06-16 paskyrė T. B. dirbti auklėtojos padėjėjos pareigose, tačiau pastaroji šio darbo nedirbo. 2003-09-01 ji paskyrė T. B. 0,25 etato dirbti pagalbinės darbininkės pareigose, 2003-12-01 paskyrė 0,5 etato dirbti kiemsargio pareigose, 2004-02-01 leido T. B. dirbti pavaduojančia kitus darbuotojus sargo pareigose. Visose minėtose pareigose T. B. nedirbo. Dėl su T. B. sudarytų dviejų darbo sutarčių, kurios abi sudarytos 2011-02-11, paaiškino, kad galėjo būti įsivėlusi klaida - vyko auditas ir ji (N. A.) gavo pastabą, kad kiekvienai atskirai pareigybei reikia sudaryti atskiras sutartis. Galbūt skubant buvo perrašyta sutartis. Jeigu 2003 m. buvo surašyta darbo sutartis, vadinasi, ji buvo sudaryta. Ar 2011 m. perrašė visą darbo sutartį, neprisimena. Nežino kaip supažindindavo T. B. su priimtais įsakymais, anksčiau nebuvo tokių griežtų raštvedybos reikalavimų. Darbo sutartyje T. B. pasirašė atėjusi į darželį, nes vesdavo į darželį anūkus. Ji paprašė T. B., jog pastaroji sutiktų būti įdarbinta fiktyviai, paaiškino T. B., kad reikia lėšų darželio remontui. Visi kaltinamajame akte nurodyti įsakymai buvo surašyti fiktyviai. Visais atvejais pinigus, skirtus T. B., ji paimdavo grynaisiais pinigais, neatsimena, ar kada nors šie pinigai buvo pervedami į sąskaitą. Paimdavo darbo užmokestį ir priedus, juos išmokėdavo buhalterija. Kai atsirado banko sąskaitos ir bankomatai, o atlyginimus reikėdavo pervesti į sąskaitas, tiksliai nepamena ar pinigus nuimdavo T. B. ir paduodavo jai, ar ji pati turėdavo T. B. kortelę ir pinigus išsigrynindavo pati. Išgrynintus pinigus padėdavo į darželyje buvusį seifą, juos naudojo visokioms išlaidoms. Iš pradžių nežymėdavo, kad išleisdavo pinigus, tačiau vėliau, kai buvo didesnė suma, pasižymėdavo. T. B. darbo užmokestis, atskaičius „Sodros“ įmokas ir gyventojų pajamų mokestį, buvo maždaug 15 000 Eur grynųjų pinigų. Turi susirašiusi, kas buvo padaryta darželyje už šią sumą. Yra kai kurie kvitai, faktūros, tačiau daugiausia, kur buvo panaudoti pinigai yra susirašiusi ji pati. T. B. pinigų nešvaistė, sau šių pinigų nepasiėmė.

369Dėl R. R. nurodė padariusi klaidą surašydama darbo sutartį. R. R. buvo įforminta kaip auklėtoja, bet atliko kitokias pareigas. R. R. atlikdavo kai kuriuos pavedimus, tačiau ne tuos, kurie nurodyti darbo sutartyje. Auklėtojos darbas susideda iš dviejų dalių: papildomos valandos ir darbo valandos su vaikais. R. R. nedirbo su vaikais, tačiau kitą auklėtojos pareigų dalį, kai reikėdavo paruošti įvairią medžiagą, ji darydavo. Darbo sutartyje ji nerašė, kad R. R. atliks tik vieną dalį auklėtojos pareigų. R. R. buvo mokamos priemokos už papildomą darbą - kartais reikėdavo nueiti ką nors atspausdinti, paruošti medžiagą. Papildomi pavedimai nebuvo niekur fiksuojami. Priemokas ji mokėjo grynaisiais pinigais. R. R. iš savo sąskaitų į jos (N. A.) vardu atidarytas sąskaitas pervedė pinigus, o ji pinigus nuimdavo iš sąskaitos. R. R. buvo pervesta beveik 10 000 Eur, ši suma yra jau atskaičiavus mokesčius. Ji išmokėjo R. R. tuos 10 000 Eur už darbą, ne vien už spausdinimą, tačiau už ką dar, be spausdinimo buvo mokėta, neatsimena. Ar R. R. žinojo, iš kokių pinigų jai mokama už jos padarytus darbus, ji nežino, neprisimena ar sakė R. R., iš kokių pinigų jai moka. Galbūt R. R. pervesdavo gaunamus pinigus atgal į jos (N. A.) sąskaitą, galbūt todėl, kad taip norėjo. Kas buvo padaryta su tais pinigais, kurie iš R. R. buvo pervesti į jos (N. A.) sąskaitą, ji neprisimena, neprisimena, ar šiuos pinigus išmokėjo atgal R. R.. Iš R. R. gautų pinigų ji beveik nenaudojo remontams, šiuos pinigus daugiausia naudojo spausdinimui, popieriams ir pan.

370Dėl R. M. paaiškino, kad ji yra jos (N. A.) sesuo, iš esmės nedirbo darželyje. Sesuo atvažiuodavo kartais, padėdavo daryti jai kai kuriuos darbus darželyje. R. M. važiuodavo nupirkti remontui medžiagų, atliko valymo darbus. Ji užmokėdavo R. M. už paslaugas, tačiau auklėtojos padėjėjos ar kitų pareigų, į kurias ji buvo priimta, R. M. nedirbo. R. M. visą laiką gyveno Klaipėdoje, kiek kartų per 2008-2012 m. buvo atvykusi padėti tvarkytis darželyje, ji nepamena. R. M. išmokėta pinigų suma atskaičius mokesčius yra 15 367,41 Eur. Šie pinigai buvo pervesti į R. M. vardu atidarytą sąskaitą. Vėliau visus pinigus R. M. atiduodavo jai, kuri laikydavo juos darželyje, naudodavo remontams. Visi kaltinime nurodyti įsakymai yra fiktyvūs. Iš kur gavo R. M. asmens ir banko duomenis, neprisimena. Nežino, ar R. M. žinojo, kad jai į sąskaitą bus pervedamas darbo užmokestis. Kaip su R. M. buvo pasirašyta darbo sutartis, neprisimena. Sakė jai, kad darželiui trūksta pinigų, ar sakė, kad R. M. yra įdarbinta darželyje, neprisimena. Darbinių klausimų ji ir R. M. neaptarinėjo. Nurodė, kad R. M. nebuvo supažindinta su savo pareigybėmis ir įsakymais. Ar 2008-06-09 prašymą surašė R. M., neprisimena. Paaiškino, kad prašymus (2 t., 33, 34 b. l.) surašė R. M.. 2008-06-16 darbo sutartyje (2 t., 23, 24 b. l.) įrašytas neteisingas R. M. asmens kodas, parašai antroje pusėje yra R. M., šiuose dokumentuose yra ir jos (N. A.) parašas.

371N. A. paaiškino, kad auklėtojos pareigybės nesiskyrė nuo kituose darželiuose esančių auklėtojų pareigybių, paprastai auklėtoja turi kiekvieną dieną būti darželyje, dirbti su vaikais. Tačiau auklėtojos darbas susideda iš tiesioginio ir netiesioginio darbo su vaikais. Darželyje visą laiką buvo 8 grupės – kitos auklėtojos taip pat dirbdavo nekontaktines valandas namuose – ruošdavosi pamokėlėms, dirbdavo ir namuose. Paaiškino kaip vadovė supratusi, kad toks priėmimas į darbą buvo ne pagal teisės aktus, gailisi, kad taip padarė. Pasirinko būtent šias tris moteris, nes nereikėjo jų ieškoti, jos buvo šalia. Neatsimena, ar pažinojo R. R., galbūt jos buvo pažįstamos. Prieš įdarbinant R. R. buvo kažkur girdėjusi apie ją kaip apie gerą darbuotoją, asmeniškai nepažinojo. Šios moterys sau jokių lėšų negavo, viską pasiėmė ji (N. A.). Už kai kurias paslaugas ji joms sumokėdavo, bet iš darželio pervestas lėšas jos atiduodavo jai (N. A.). Tuos pinigus naudojo ji pati savo nuožiūra. Jeigu šios moterys nebūtų sutikusios dirbti fiktyviai, ji nebūtų galėjusi gauti iš jų sąskaitų pinigų. Ar šios moterys buvo supažindintos su savo pareigomis, neprisimena.

372Iš gautų lėšų pirko baldus, naudojo tvoros pakeitimui, tačiau lėšos darželio pagerinimui, užpajamuojamos nebuvo, neatsimena iš kur konkrečiai buvo pirkti baldai ir kas keitė tvorą. Jeigu daiktai įsigyti iš savivaldybės lėšų – jie užpajamuojami, nes eina per buhalteriją. Remontus darželyje darė neoficialiai, per privatininkus, nepažįstamus, rekomenduotus žmones. Turi susirašiusi, už kokią sumą buvo atlikti darbai, tačiau jokių oficialių dokumentų neturi. Ji sąmatų nedarydavo, tik vesdavo užrašus, kas padaryta darželyje. Pavyzdžiui, maždaug 2000 m. buvo daromas salės remontas, į kurio kainą įėjo: baldų išnešimas, grindų ir palangių uždengimas plėvele, sienose elektros demontavimas, pakabinamų lubų plokščių įrengimas iš gipso kartono, elektros instaliacijos montavimas lubose, pakabinamų lubų užglaistymas, gruntavimas, šlifavimas, dažymas, sienų ir durų išėmimas, naujų sumontavimas, susibangavusio parketo išardymas atskirais gabalais, seno parketo remontas prileidžiant, parketo šlifavimas, glaistymas, lakavimas, grindlenčių gamyba, plyšių tarp sienų išvalymas, atsisluoksniavusio tinko nukapojimas, plyšių užpurškimas „makrofleksu“, užtinkavimas, sienų tinko remontas mažais ploteliais. Šis salės remontas buvo daromas maždaug 2000 m. Ji manė, kad ir kituose darželiuose patys nuspręsdavo, kokias medžiagas pirkti ir panaudoti, manė, kad galima taip daryti. Iš neoficialiai dirbusių darbuotojų atlyginimų buvo padarytas salės remontas, visos sienos buvo apdėtos gipso kartonu, sutvarkytas ir nulakuotas parketas. Vėliau buvo atliktas „Ežiukų“, pirmosios grupės, sienų remontas, kelis kartus, nes po pirmojo remonto pasirodė, kad sienos nebuvo remontuotos, todėl reikėjo taisyti nuo pradžių ir iki pat tinko. Buvo perkami baldai. Išlikusių dokumentų nėra. Baldus N. A. pirko iš grynųjų pinigų, oficialių dokumentų nėra, N. A. turi tik duomenis savo užrašuose. Gali turėti išlikusius nebent smulkius dokumentus, pavyzdžiui, jeigu vaikai važiavo taksi automobiliu gali būti likęs kelionės kvitas. Paaiškino, kad per visą jos vadovavimo laikotarpį darželio vertė nebuvo vertinama, registrų centre ar kur kitur darželio likutinės vertės registruoti nereikėjo. Kiek atsimena, registrų centras pats nustatydavo vertę, tai buvo masinis vertinimas. Buvo fiksuojama tik darželio viduje, jei gaunamos lėšos iš savivaldybės. Į darželį buvo investuota maždaug 30 000 Eur. Tų pinigų, kurie buvo atskaičiuoti „Sodrai“, gyventojų pajamų mokesčiui, ji nematė. Suma mokesčiams sudarė maždaug 23 000 Eur. Per visą šį laiką rašiusi įvairius projektus dėl oficialių remontų. Nežino, kiek turi išsaugojusi raštų savivaldybei dėl piniginių lėšų skyrimo. Galbūt buvo žodiniai kreipimaisi, kurie būdavo išsakyti per vykusius susirinkimus, žodžiu aptariamos situacijos. Jų darželis pateko į darželių sąrašą, kuriems buvo atlikta langų renovacija, langai buvo keičiami iš savivaldybės skirtų lėšų. Prieš pat išeinant iš darbo darželyje buvo gauti europinių projektų pinigai, daromi remontai, išmontuota skalbykla, suvedžiota elektros instaliacija. Šios lėšos buvo skirtos prieš jai išeinant iš darbo 2012 m. Jos veiksmai tęsėsi iki 2012 m., jau po europinių pinigų gavimo, nes vis atsirasdavo nenumatytų darbų, kuriems reikėjo papildomų pinigų. Dėl šių papildomų darbų ji kreipėsi į savivaldybę, tačiau neatsimena kada. Prieš jai išeinant iš darbo, darželyje buvo pripirkta baldų tiek ir už Europines lėšas, tiek ir ne už Europines lėšas. Nors remontams iš projektinių lėšų oficialiai buvo skirta 190 000 litų, kompiuterinės technikos įsigijimui buvo skirta 17 000 litų, baldams 75 000 litų, tačiau vis vien trūko lėšų. Reikėjo papildomų lėšų, nes elektra buvo suvesta viename kampe, reikėjo visus kabelius tempti per koridorius. Kas buvo padaryta už europinius pinigus, yra visos sąmatos. Kadangi yra ne viena grupė, trūko lėšų grupių remontams. Dėl pinigų iššvaistymo ir pasisavinimo nepripažįsta dėl to, kad ne sau pasiimdavo tuos pinigus, ne sau juos išleisdavo, o darželio reikmėms. Iššvaistymo nepripažįsta, bet pripažįsta, jog darbuotojos darželyje nedirbo. Dėl pinigų reprezentacijoms paaiškino, jog reprezentacijai iš savivaldybės pinigų skirta nebuvo, reikėjo naudoti pinigus ir svečiams priimti, ir gėlėms pirkti, ir sveikinti. Iš auklėtojų pinigai reprezentacijoms renkami nebuvo.

373Dėl savivaldybės pareikšto 54 126,88 Eur civilinio ieškinio nurodė pripažįstanti jį iš dalies. Nepripažįsta civilinio ieškinio ta dalimi, kur pinigai buvo pervesti valstybei, nes ji šių pinigų nenaudojo. Pripažįsta civilinį ieškinį dėl tų pinigų, kuriuos realiai gavo ji pati.

374Kaltinamoji T. B. parodė kaltę pripažįstanti iš dalies, nepripažįsta padėjusi pasisavinti pinigus ar padėjusi tuos pinigus iššvaistyti. Su N. A. susipažino, kai jos anūkė pradėjo lankyti darželį. N. A. pasakė galinti ją įdarbinti. 2003 m. ji nedirbo, saugojo mažą anūkę. Kai 2002 m. gimusi anūkė nėjo į darželį, jos įdarbinimas tęsėsi, nes darželį lankė kita jos anūkė, gimusi 2004 m. 2003-06-02 ji N. A. pateikė savo asmens ir socialinio draudimo duomenis. Jokių sąlygų ji nežinojo. N. A. prašė perkelti pinigus. Į knygelę N. A. įrašė, kad ji yra auklėtoja. Daugiau ji nieko nežinojo, jai daugiau nereikėjo vežti socialinio draudimo knygelės. N. A. sakė, kad jeigu reikės dirbti, ją pakvies. Realiai auklėtojos darbo dirbti nereikėjo. Dėl darbo sutartį turbūt pasirašė darželyje, tiksliai nepamena. Dėl pinigų su N. A. ji kalbėjo tik tiek, kad N. A. sakė, kad jai nemokės darbo užmokesčio, o pinigai bus skirti darželio remontui. Kaip paims pinigus, N. A. nesakė, tik 2011 m. paprašė atsidaryti banko sąskaitą, tuomet ji nunešė N. A. savo banko kortelę su visais kodais. Ji pati nuo tos kortelės nė karto nėra nuėmusi pinigų, o ar iš kortelės pinigus nuimdavo N. A., ji nežino. SEB banko rekvizitus N. A. pateikė 2011-04-29. Niekur nedėjo parašų dėl to, kad nuima pinigus, ant algalapio nėra niekada pasirašiusi. Kokia buvo jai išmokėta pinigų suma, niekada neklausė. Sutiko būti įdarbinta fiktyviai, nes jai ėjo darbo stažas, tai buvo naudinga. Padėjo N. A. pasisavinti lėšas – neprieštaravo, kad jos vardu būtų atidaryta banko sąskaita ir, kad jos vardu būtų paimti pinigai. Dėl iššvaistymo nurodė, jog taip išeina, kad padėjo tai padaryti – už ją, kaip oficialiai dirbančią darbuotoją, buvo mokami mokesčiai „Sodrai“, gyventojų pajamų mokestis. Dėl darbo sutarties pakeitimų paaiškino, jog N. A. jos neinformavo, ji nepasirašė dėl jokių pakeitimų. N. A. nederino su ja papildomų etatų, ji dėl jų nepasirašė, pasirašė vienintelį kartą – priimant ją į darbą. Sužinojo, kad yra atleista tik tuomet, kai apklausai ją iškvietė Specialiųjų Tyrimų Tarnyba (toliau – STT). Jos STT pareigūnai klausė, ar tai yra jos parašai and darbo sutarties, tai buvo panašu į jos dedamus parašus, ji mano pasirašiusi tik vieną kartą. Po apklausos STT ji užsuko į darželį, jai atidavė voką ir davė pasirašyti kažkokį dokumentą, tai galėjo būti sutartys. Dėl 2011-02-01 darbo sutarties (2 t., 109-110 b. l.) nurodė, kad 110 b. l. lyg ir jos parašas, dėl skalbinių prižiūrėtojos nurodė, kad parašas panašus, bet ne jos, pirmas parašas jos, o kiti parašai ne jos. Dėl 2003-06-02 prašymo priimti į auklėtojos pareigas (2 t., 108 b. l.) parodė, kad tai ne jos parašas, T. B. nepanašu į jos parašą. Paaiškino, kad yra pasirašiusi labai mažai dokumentų. Nurodė nežinojusi, kas daroma su jos neoficialiai uždirbtais pinigais, manė, kad jie naudojami remontui. Nesuprato, kad padeda piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Dabar supranta, kad veika buvo neteisėta, labai gailisi dėl savo veiksmų. Dėl savivaldybės 54 126,88 Eur civilinio ieškinio nurodė, kad jo nepripažįsta, jokių pinigų ji negavo, nei vieno lito.

375Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti T. B. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu bei pas ikiteisminio tyrimo teisėją (24 t., 28-29; 30-32 b. l.). Pagarsinus parodymus T. B. nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai yra teisingi.

376Kaltinamoji R. R. nurodė kaltę pripažįstanti iš dalies. Nepripažįsta kaltės dėl turto pasisavinimo, kad padėjo tai padaryti ir nepripažįsta kaltės dėl turto iššvaistymo. Pripažįsta, kad nesuvokdama ir netyčia padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi N. A.. Ji pati turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, yra baigusi pedagogiką. Nuo 2009 m. rudens ieškojo darbo. Su N. A. susipažino, kai ji ją pakvietė užeiti į darželį. Pokalbis vyko darželyje, direktorės kabinete. Pirmą kartą atvykusi į darželį „A.“ ji pateikė savo rašytą prašymą dėl auklėtojos darbo su parašu. Tą dieną N. A. jai nieko nepaaiškino apie darbo pobūdį, atlyginimo mokėjimą. Jeigu gerai atsimena, pokalbio darželyje „A.“ metu nebuvo pasirašyta darbo sutartis, po pokalbio ji negavo jokių dokumentų ar jų kopijų. Pirmojo pokalbio metu direktorė papasakojo apie darželį, pasakė, kad reikia pagalbos su kompiuteriu, nes vyksta projektai. Ji pasakė galinti padėti su darbais, nes turėjo kompiuterio kursų baigimo pažymėjimą. Pirmojo pokalbio metu direktorė nepasiūlė jokių konkrečių pareigų, tik pakalbėjo apie bendrą darželio būklę. Po mėnesio į darželį „A.“ ji nuėjo savo iniciatyva, nes pamatė, kad padarytas pinigų pervedimas į jos sąskaitą, norėjo išsiaiškinti, už ką pervesti pinigai. Po pirmojo pokalbio darželyje paliko savo prašymą priimti į auklėtojos pareigas, kuriame galbūt buvo nurodyti duomenys, kuriais remiantis galėjo būti pervesti pinigai į jos sąskaitą. Per tą mėnesį tarp pokalbio ir pinigų pervedimo dariusi šiek tiek darbų darželiui, tačiau nemano, kad atlyginimas buvo už šį darbą. Nuėjus į darželį N. A. jai pasakė, kad dar nėra tos darbo vietos, ir jai pateikė prašymą, iš kurio ji suprato, kad reikia grąžinti gautas lėšas atgal į darželio sąskaitą, manė, kad ten nurodyta darželio sąskaita, todėl grąžino tuos pinigus. Su pateiktu prašymu ji nuėjo į banką ir pasakė, kad reikia pervesti pinigus į lape nurodytą sąskaitą. Manė, kad pinigai bus pervesti į tą pačią sąskaitą, iš kurios gavo tą pinigų sumą. Pinigų išgryninusi nebuvo. Ką banke nurodė kaip pinigų gavėją, nurodė nežinanti – pateikė lapą banko darbuotojai, kuri padarė pavedimą. Buvo įsitikinusi, kad gavėjas yra darželis „A.“. Pavedimo dokumento kopijos neturi, kokia pirmą kartą buvo pervedama pinigų suma neatsimena. Nuo 2009-12-11 iki 2012-01-17 buvo taip, kad visus gautus pinigus ji pervesdavo atgal, manė, kad grąžindavo į darželio sąskaitą. Jai suprantama, kaip turėjo būti mokamas atlyginimas darbuotojui. Nors ir atliko tam tikrus darbus darželiui, jai buvo pasakyta, kad reikia grąžinti pinigus, kol neturi oficialios darbo vietos, kuri jai buvo žadama. Su direktore niekada nebuvo jokio pokalbio, tik minimalūs ir dalykiški pokalbiai, direktorė duodavo jai nurodymus. Paaiškino, jog per antrą susitikimą buvo sukonkretinta, ką ji turi daryti. Nežino, kokioms pareigoms buvo įdarbinta, nes neturėjo darbo sutarties. Visą tą laiką tik laukė, darželyje visą laiką vyko ilgalaikiai projektai. Direktorės neklausė, kodėl jai reikia grąžinti tuos pervestus pinigus, nors ir atliko tam tikrus darbus. Suprato, kad toks jos darbas yra kaip rekomendacija ir savęs parodymas. Pasitikėjo savo darbdaviais, galvojo, kad žino, ką daro, todėl laukė maždaug 3 metus ir tikėjosi, kad tai yra kaip rekomendacija. Per laukimo metus ji neėmė nedarbingumo pažymėjimo.

377Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti R. R. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (23 t., 53-54, 57-59; 94-100 b. l., 27 t., 65 b. l.). Pagarsinus parodymus R. R. patvirtino, kad parodymai yra teisingi. Papidomai paaiškino išėjusi atostogų, nes jai buvo pasakyta, jog laikas eiti atostogų, jai būdavo pasakyta, kad tas mėnuo bus duotas kaip „vaistas“, atostoginiai išmokėti nebuvo. Matė, kad kinta pervedamų lėšų dydis, tačiau kodėl kinta, direktorės neklausė. Su direktore kalbėjosi tik apie darbą, jai vis būdavo žadamas pastovus ir oficialus darbas. Nurodė dirbusi darbus pagal ilgalaikius projektus, kurie tęsėsi visus jos darbo metus. Didžiausias darbas buvo lankstinukų gamyba, dar dirbdavo kompiuteriu ar su kokia nors medžiaga, skirta sveikatos temai. Šis darbas užtruko visą laiką, tęsėsi per visus metus. Tuos laukimo oficialaus darbo darželyje metus pragyveno iš to, kad kartais imdavo verslo liudijimą (verslo liudijimą turėjo maždaug po mėnesį per keturis mėnesius), prižiūrėdavo vaikus, išgyventi padėdavo mama. Jos vaikai tuo metu jau buvo suaugę, jiems išlaikymo teikti nereikėjo. 2012-02-17 ji parašė prašymą išeiti iš darbo, nes jai paskambino N. A. ir pasakė, kad reikia pasirašyti dokumentus ir, kad nutraukiama darbo sutartis. Ji nuvyko į darželį ir pasirašė kažkokius dokumentus. Žino, kad pasirašė dėl 2 proc. skyrimo ir kažkokiame žurnale. Per visą laikotarpį niekur nepasirašinėjo, išskyrus paskutinę dieną. Neatsimena, ar darant bankinius pervedimus jai bankas parodydavo, ar pinigai pervedami N. A., ar biudžetinei įstaigai. Sąskaitoje netikrino, kam padaryti pavedimai. Šiuo metu naudojasi elektronine bankininkyste, bet lėšų niekam nepervedinėja. Dirba „S.“ gimnazijoje, atlyginimas pervedamas į kortelę, nieko grąžinti nereikia. Nurodė iki darbo darželyje „A.“ dirbusi su verslo liudijimu, valdiškai buvo dirbusi seniai. Ji pasitikėjo direktore. Turėjo direktorės parašytą prašymą, kuriame buvo nurodomas sąskaitos numeris, į kurį turėjo pervesti pinigus. Nemanė dirbanti tiek, kad turėtų teisę paimti visą jai pervestą atlyginimą. Nurodė neatsimenanti, kada pasirašė 2009-11-23 sutartį, nebent paskutinę dieną, kai išėjo iš darbo. Neatsimena, kad jai būtų buvusi parodyta ši sutartis, atsimena, kad prašė ją parodyti. Dėl aplinkybės, ar suprato, kad jai pervedinėjami pinigai yra už neoficialų darbą darželyje, ji nurodė nežinanti, galbūt buvo buhalterijos klaida. Nurodė pačiame darželyje darbo neatlikusi, buvo nuėjusi į advokatų kontorą, kur jai paaiškino, kad jei vadovas neparodė konkrečios darbo vietos, tuomet vadovas gali duoti užduotis. Ji pripažįsta, kad darželyje buvo įdarbinta fiktyviai ir už tą fiktyvų darbą gaudavo atlyginimą. Paaiškino nepažįstanti R. M. ir T. B., su darželio direktore pokalbių apie kitus darbuotojus nebuvo. Iš visos jai pervestos sumos R. R. grąžino visus pinigus, išskyrus pirmąjį atlyginimą, kurį pasiliko sau, tai galėjo būti maždaug 300 litų. Pinigų, skirtų nueiti atspausdinti popierių ar panašioms reikmėms, N. A. jai neduodavo. Savivaldybės 54 126,88 Eur civilinio ieškinio nepripažįsta.

378Pagarsinus R. R. apklausos protokolo ištrauką apie pinigų grąžinimą (21 t., 68 b. l.), R. R. nurodė, kad galbūt nesigaudė ir todėl atsakė, kad jos nebuvo prašoma pervesti pinigus atgal į sąskaitą. Galbūt suprato, kad jos teisme klausė apie prašymą pervesti pinigus pačiai direktorei. Asmeniškai jos nebuvo prašyta pervesti pinigus į N. A. sąskaitą. Sužinojo, kad pinigai pervedami į N. A. asmeninę sąskaitą tik po apklausos pas tyrėją.

379Dėl 2009-11-23 darbo sutarties (2 t., 8-10 b. l.) nurodė, kad joje yra jos parašai, šią sutartį galėjo pasirašyti paskutinę darbo dieną. Labai gailisi, prisipažįsta, kad dokumentas buvo suklastotas.

380Kaltinamoji R. M. parodė kaltę pripažįstanti iš dalies, pripažįsta dėl neatidžiai pasirašytų dokumentų, visus kitus kaltinimus neigia. Jokio susitarimo su seserimi N. A. nebuvo, ji nedirbo darželyje „A.“, nieko nežinojo nei apie įdarbinimą, nei apie tai, kad ten dirbs. Šiuo metu su sese sutaria normaliai. Tuo metu augino mažą dukrytę, buvo namuose. Iki išeinant į vaiko priežiūros atostogas dirbo Klaipėdos „Y.“ automobilių surinkimo įmonėje maždaug 10 metų, o 2005 m. gruodžio mėnesį pagimdė dukrytę. Jei gerai atsimena, 2009 m. vasarą ji buvo svečiuose pas seserį N. A., pastaroji buvo ją nusivežusi į darželį „A.“. Jame sesers prašymu ji dirbo maždaug 4 dienas, savaitgaliais. Po remonto padėjo tvarkyti darželio patalpas. Už tą darbą jai oficialiai sumokėdavo tiesiai į rankas, 50 ar 100 litų, dėl šių pinigų gavimo niekur nepasirašė. Nežinojo, ar tie pinigai N. A. buvo duoti iš asmeninių, ar iš darželio lėšų. Tas 4 dienas dirbo ne visas iš eilės, o per maždaug mėnesį, savaitgaliais, valė langus po jų pakeitimo, atliko valymo darbus. Tai, kad buvo oficialiai įdarbinta, jai niekas nesakė. N. A. jai sakė, kad į sąskaitą „įplauks“ pinigai, tačiau ji nieko nežinojo, nei už ką tie pinigai, nei kad ji yra įdarbinta. N. A. sakė, kad ji turės grąžinti į N. A. sąskaitą išmokėtus pinigus, paaiškino, kad savivaldybė neskiria darželiui lėšų, N. A. nori kaupti pinigus ir pagerinti darželio gerbūvį. Ji pasitikėjo sese, todėl sutiko. N. A. pasakytą pinigų sumą grąžindavo, kai N. A. atvažiuodavo pas ją į Klaipėdą. Būdavo įvairiai – kartais išsigrynindavo tą pinigų sumą. Į tą pačią sąskaitą eidavo daug pajamų – jos vyro atlyginimas, dviejų vaikų našlaičių pensijos. Jokios kalbos apie įdarbinimą su N. A. nebuvo, sužinojo tik tada, kai po mėnesio jai pasakė, kad į sąskaitą bus pervesti pirmieji pinigai ir, kad ji turės juos grąžinti. Neatsimena, ar pavedimuose buvo nurodyta, už ką tie pinigai. Tikriausiai pinigai buvo pervedami į jos sąskaitą iš darželio, ne iš N. A. sąskaitos. Sesei nesakė, kad negalima taip elgtis, tai truko 3,5 metų, labai dėl to gailisi. Paaiškino, kad iš jai pervestų pinigų sau nieko nepasiliko, tik už tas keturias išdirbtas dienas (2009 m. vasarą), ar tuo metu jau buvo oficialiai įdarbinta darželyje, neatsimena. Nurodė neturėjusi jokios naudos sau iš pervestų pinigų. Pervesti pinigai buvo naudojami komunaliniams mokesčiams, pinigus naudojo savo reikmėms, tačiau iš vyro sąskaitos nuimdavo pinigus, kuriuos laikydavo namuose. Neturėjo iš pervestų pinigų jokios naudos, nes pinigus, kuriuos reikėdavo atiduoti N. A., nusiimdavo ir iš kitos sąskaitos. Neatsimena aplinkybės, kad būtų pasirašiusi darbo sutartis, galbūt jai davė kažkokį lapą, gal tuščią, pasitikėjo sese, todėl pasirašė. Kada tai vyko, pasakyti negali. Galbūt suvokė, kad nesant darbo sutarties jai nebūtų galėję pervesti pinigų. Galėjo būti pasirašyta 2012 m. sausio mėnesį, nes tuomet pasirašė prašymą priimti į darbą ir prašymą atleisti iš darbo. N. A. ji sakė atleisti ją iš darbo, nes jai nėra jokios naudos, viską atiduoda atgal. Ji žinojo, kad dirba neoficialiai, suprato, kad yra fiktyviai įdarbinta. Neatsimena, ar pasirašinėdavo ant darbo sutarties pakeitimų. Nežino, kodėl darbo sutartyje nurodytas ne jos asmens kodas, ten buvo ir vienas parašas, pasirašytas ne jos. Nurodė neatsimenanti, ar savo pagrindinėje darbovietėje nurodė ką nors dėl antrojo darbo, praėjo daug metų. Tuo metu pagrindinėje darbovietėje nedirbo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose. Nežino, ar darželyje jos pareigos buvo nurodytos kaip antraeilės. Nežinojo, kad darželyje jai buvo suteiktos atostogos, pervestos lėšos už „atostoginius“. Nesuprato, kad padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Savivaldybės pateikto 54 126,88 Eur civilinio ieškinio nepripažįsta.

381Dėl 2008-06-16 darbo sutarties kopijos (2 t., 23, 24 b. l.) R. M. nurodė, kad ant darbo sutarties yra jos parašai, galbūt ji pasirašinėjo ant tuščių lapų. Ant prašymo atleisti iš darbo ir ant prašymo priimti į darbą yra jos parašai. Dėl ranka rašytų prašymų (2 t., 33, 34 b. l.) nurodė, kad prašymas priimti dirbti techninio personalo darbą yra rašytas jos. Dokumentus dėl papildomo techninio darbo, atleidimo iš darbo ir pan., pasirašė 2012 m. sausio mėnesį. Neskaitė dokumentų, kuriuos pasirašinėdavo, išskyrus tuos, kurie rašyti ranka. Su pareiginėmis darbo instrukcijomis supažindinta nebuvo.

382Liudytoja J. Ž. teisiamajame posėdyje parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Šiuo metu dirba biudžetinėje įstaigoje „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktore. Šioje įstaigoje pradėjo dirbti 2011-09, direktore dirba nuo 2016-07-18. Tuo metu, kai buvo apklausta, ėjo laikinosios direktorės pareigas. Jei gerai atsimena, asmeniškai su N. A. niekada nebendravo. Šio darželio apskaitos netvarkė. Įstaiga yra sudariusi buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį, šios sutarties pagrindu tvarkoma buhalterinė apskaita, apskaita tvarkoma pagal funkcijas – yra darbo užmokesčio apskaitos skyrius, maitinimo apskaitos skyrius ir kiti.

383Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (21 t., 11-14 b. l.; 26 t., 161, 162 b. l.).). Pagarsinus parodymus liudytoja patvirtino, kad parodymai teisingi. Finansinė darželio padėtis vadovaujant N. A. jai nebuvo žinoma. Ar N. A. kreipėsi į savivaldybę ar jų įmonę dėl blogų darbo sąlygų, dėl reikalingų lėšų remontams, nežino, neatsimena. Esant blogoms sąlygoms turi būti elgiamasi pagal nustatytą tvarką: įstaigos vadovas teikia prašymą švietimo, kultūros ir sporto departamentui, kuris prašymą svarsto departamente, vėliau administracijoje, jeigu gauna patvirtinimą, lėšos skiriamos. Jai nėra teikiami įdarbinimo dokumentai, tik įsakymai priimti į darbą ir nuo kurios dienos, kadangi teikiami duomenys „Sodrai“. Bet kokie įsakymai dėl priemokų, priedų, atostogų, pateikiami papildomai, kartu su laiko apskaitos žiniaraščiais. Paaiškino, kad įstaiga, kurioje ji dirba, vadovaujasi patvirtintais įstatais, juose nėra numatyta funkcija tikrinti gaunamus dokumentus, jų tikrumą, autentiškumą ar pagrįstumą. Darbo užmokesčio skyrius tikrina darbo užmokesčio pagrįstumą pagal teisės aktus.

384Liudytoja R. L. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik N. A.. R. L. iki 2017 m. vasario mėnesio buvo vyriausioji specialistė darbo užmokesčio apskaitos skyriuje, skaičiavo darbo užmokestį darželiui „A.“ ir kitoms įstaigoms. Darbo užmokestis buvo skaičiuojamas pagal direktorės pateikiamus dokumentus – įsakymus ir darbo apskaitos tabelį. Dėl sąskaitų, į kurias būdavo pervedami pinigai, buvo pateikiami direktorės prašymai, kartu su įsakymais. Dokumentų autentiškumo ji netikrina, to neturi daryti. Tikrino darbo užmokesčio koeficientus, paskirtą atlyginimą pagal kvalifikaciją, pagal išsilavinimą, darbo stažą. Abejonių dėl darželio darbuotojų įdarbinimo ir apmokėjimo už darbą jai nekilo, nepažįsta darželio „A.“ darbuotojų, nėra buvusi šioje įstaigoje.

385Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (27 t., 4 5 b. l.). R. L. patvirtino, kad parodymai teisingi. Paaiškino nežinanti, ar asmuo mato, kad gaunamos lėšos į sąskaitą yra būtent darbo užmokestis. Jai nekilo įtarimų, kad buvo priimama tiek daug darbuotojų.

386Liudytoja Teresa G. G. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik N. A.. Darželyje „A.“ pradėjo dirbti 2009 m., buvo pavaduotoja ugdymo reikalams. Už darbuotojų priėmimą į darbą buvo atsakinga direktorė, ruošdavo darbo sutartis, surašydavo įsakymus dėl pavadavimų. Kadangi T. G. G. neprieidavo prie darbo sutarčių, nieko nežinojo apie darbuotojus, su kuriais sudarytos darbo sutartys, bet realiai jie nedirba. Dėl projektų paaiškino žinanti, kad darželis buvo laimėjęs du ar daugiau projektų, kurių vertė buvo 3 000 Eur. Šiuo projektus direktorė jai pateikdavo kabinete, kas juos ruošė nežino. Darželio auklėtojas pažinojo visas, R. R. grupėje nepamatydavo, vėliau paaiškėjo, kad R. R. ruošė projektus savivaldybei. R. R. yra mačiusi prie direktorės kabineto. Dėl darželio materialinės bazės paaiškino, kad jai dirbant darželyje ne pagrindinį darbą, įstaigos materialinė bazė buvo liūdnoka (ne pagrindinį darbą dirbti atėjo maždaug 2006 m.). Įstaigos vadovas skyrė didelį dėmesį remontams. Darželyje buvo atliekami darbai, ypatingai vasarą, kai sumažėdavo grupėse vaikų. Iš kokių pinigų tai buvo daroma nežino. Galbūt 2010 – 2011 m. buvo suremontuota salė, buvo remontuojamos grupės, nupirktos užuolaidos, žaislai. Kas atliko remontus nežino. Darželis buvo laimėjęs Europinį projektą, tačiau ar iš jo buvo daromi remontai, nurodė nežinanti.

387Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (2 t., 120-123 b. l.; 25 t., 56-58 b. l.). Dėl 2013-05-15 duotų parodymų nurodė, jog jie teisingi, dėl vėlesnių parodymų paaiškino, jog jie teisingi iš dalies. Atpažinimui jai buvo pateiktos juodai baltos nuotraukos, nei vienos kaltinamosios neatpažino kaip darželio darbuotojos. Matė R. R. prie direktorės kabineto, tačiau nežinojo jos kaip darželio darbuotojos. R. M. ir T. B. nėra mačiusi.

388Dėl darželio remontų paaiškino, kad buvo perkamos priemonės vaikų žaidimams lauke, darželio viduje buvo šildomos medicininio kabineto ir salės, buvo liejamos medicininio kabineto grindys, įranga kriauklėje, skirta vandens nutekėjimui, salėje pakabinamos lubos, lemputės. Dėl Europinių lėšų nurodė, kad iš jų vietoje skalbyklos buvo padarytas metodinis kabinetas pedagogams, nupirkta kompiuterinė įranga, baldai direktorės kabinete, visoms aštuonioms grupėms 22 spintelės, daromi tualetai, pirktos kėdutės salėje, tikriausiai ir kėdutės grupėse. Mano, jog ne iš Europinių lėšų buvo suremontuota tik salė, šiltintos jos sienos, sudėtos pakabinamos lubos, nupirktos užuolaidos metodiniam kabinetui, grupėms. Šie remontai vyko jai dirbant nuolatine darbuotoja, galbūt kažkas buvo padaryta ir iki 2006 m. ar iki 2009 m., nesidomėjo, iš kokių lėšų daromi remontai. Žino, kad A. S. norėjo dalyvauti projekto rengime, kurį paskelbė savivaldybė, bet jai nepavyko padaryti to projekto. Vėliau su direktore kalbėjo, kad R. R. paruošė vieną ir kitą projektus, kuriuos darželis laimėjo. Nurodė vedusi darbo laiko apskaitą, bet R. R. grafikuose nebuvo. Paaiškino, nieko nežinanti apie tuos atvejus, kai į pavadavimus būdavo paskirta R. R..

389Liudytoja V. Z. teisiamajame posėdyje parodė esanti direktorės pavaduotoja ūkio reikalams. Tvarko darželio ūkį, turtą. Į šias pareigas ją paskyrė N. A., darželyje dirba nuo 1995 m., pirmiausia dirbo ūkvede. T. B., R. R. ir R. M. pavardės jai nebuvo girdėtos.

390Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (2 t., 123-125 b. l.). V. Z. patvirtino, kad parodymai teisingi. Ikiteisminio tyrimo metu jai buvo pateiktos atpažinimui T. B., R. R. ir R. M. nuotraukos, nurodė jų nepažįstanti. Dėl atliktų remontų paaiškino nežinanti, iš kokių lėšų jie buvo daromi. Darbus atlikdavo ir pavieniai asmenys, ir įmonės. N. A. dirbant buvo pakeisti langai, stogas suremontuotas tada, kai N. A. nebuvo direktorė. 1995 m. buvo tvora, vėliau padaryta aukštesnė tvora, galbūt 1998 m., iš kokių lėšų nežino. Dėl metodinio kabineto paaiškino, kad iš kalbų žino, jog jis buvo padarytas iš Europinių lėšų, dokumentų nematė.

391Liudytoja A. S. teisiamajame posėdyje parodė darželyje auklėtoja dirbanti nuo 1986 m., pažįsta N. A., R. R. matė kitame teisme. Nurodė pati kaip profsąjungos pirmininkė atskleidusi pažeidimus. Dėl mokamų žemiausių koeficientų kelis kartus kalbėjo su direktore. Tuomet ji kaip profsąjungos pirmininkė kreipėsi į biudžetinių įstaigų buhalteriją, jai pateikė informaciją, kurioje pamatė nepažįstamų žmonių tai buvo R. R., R. M., T. B., Margarita ir dar kažkas, dabar neprisimena. Tuo metu darželyje dirbo maždaug 30 žmonių, visus juos pažinojo, o dokumentuose matė nežinomos moters pavardę, kuri pagal dokumentus tvarkė koridorių. Sužinojusi šią informaciją nėjo klausti direktorės, ėjo į savivaldybę. Dėl remontų nurodė, kad jos žiniomis jie buvo daromi iš Europinių lėšų – pirktos spintos į grupes, lovos. Apie Europines lėšas sakė direktorė, dokumentų nematė. Vėliau vienos grupės vaikų tėveliai finansavo plastikinius langus, vieną grupę remontavo tėveliai. Iš kokių lėšų buvo sutvarkyti kiti langai nežino. Dėl tvoros paaukštinimų nurodė neklaususi N. A., iš kokių lėšų tvarkyta tvora. Paaiškino negirdėjusi kalbų apie tai, kad tiems darbuotojams, kurie realiai nedirbo darželyje, skirti pinigai būtų naudojami darželio reikmėms. Taip tikrai nebuvo daroma. Dėl pavaduojančių auklėtojų nurodė, kad auklėtojos nežinojo, kas eis vietoje jų pavaduoti, bet matydavo, kokie žmonės dirba. Vasarą buvo apjungiamos grupės, kaip buvo rudenį - nepamena. Ar pavadavimai buvo įforminami raštiškai, nepamena. Dėl lankstinukų nurodė, kad juos darydavo auklėtojos, už tai lėšų negaudavo.

392Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (2 t., 146-148, 191 b. l.). A. S. patvirtino, kad parodymai teisingi. Paaiškino, kad jai būnant auklėtoja jos grupė buvo „tapetuota“, kas organizavo remontą ir iš kokių lėšų nežino. Ar iki Europinių pinigų gavimo į darželį galėjo būti investuota 200 000 litų, nurodė nežinanti, neatsimena, ar darželyje buvo kokių nors ypatingų renovavimų ar įrengimų, galbūt būdavo kokie nors padažymai. Nurodė, kad pasirašant algalapiuose, direktorė uždengdavo juos, matydavo tik savo pavardę.

393Liudytoja Z. K. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik N. A.. Darželyje dirba auklėtoja. Dirbo virš 20 metų, maždaug du metus, nuo 2006 m. iki 2008 m., buvo išėjusi iš darbo. Nurodė nieko nežinanti dėl kitų žmonių fiktyvaus įdarbinimo ir mokamo atlyginimo. Kai mokėdavo algas algalapiuose, dar iki kortelių įvedimo, algalapiai būdavo uždengti, matydavo tik savo vardą, pavardę ir pinigų sumą. Algalapius uždengdavo direktorė. Vieną kartą yra tekę matyti, kad algalapiuose yra žmonių pavardžių, kurie nedirbdavo darželyje, dėl to direktorės nieko neklausė. Dėl pavadavimų paaiškino, kad jai yra tekę pavaduoti kitas auklėtojas, su įsakymu dėl pavadavimo nebuvo supažindinama. Už pavadavimus buvo mokama papildomai. Dėl lankstinukų paaiškino, kad auklėtojos juos darydavo pačios, pinigų priemonėms skiriama nebuvo. Atsimena vieną atvejį, kai direktorė atnešė kelis plakatus, knygeles vaikams.

394Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (22 t., 3-5 b. l.). Z. K. patvirtino, kad parodymai teisingi. Remontai buvo daromi ir prieš 2006 m., ir po 2006 m. - remontuojamos klasės, keičiami langai, kuriais metais neatsimena. Girdėjo, kad vienos grupės langus keitė grupės vaikų tėvai. Buvo suremontuota salė, didinta tvora, iš kokių pinigų nežino. Z. K. grupė taip pat buvo remontuota, dar prieš jai išeinant iš darbo 2006 m., po to jos grupėje nebuvo nieko daryta. Žino, kad tėvai rinkdavo pinigus priemonėms, nes pačios auklėtojos to prašydavo. Iš darželio priemonių gaudavo tik išėjus N. A.. Apie R. R. gamintus lankstinukus nėra nieko girdėjusi.

395Liudytoja Z. B. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik N. A.. Nurodė dirbanti nuo 18 val. iki 6 val. ryto, yra naktinė sargė, dirba maždaug 10 metų. Kai ateina į darbą, darželyje būna tik budinti auklėtoja, o ryte pamato ateinančias virėjas ir išvažiuoja. Sargų iš viso yra trys. Dėl pavadavimų paaiškino neatsimenanti, kaip sužinodavo, kas pavaduos ligos ar atostogų metu, už pavadavimą gaudavo papildomą darbo užmokestį. Darželio darbuotojų nurodė nepažįstanti, pažįsta tik budinčią vaikų auklėtoją. Paaiškino, kad darželyje buvo daromi remontai, iš kokių lėšų nežino.

396Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (22 t., 21-22 b. l.). Z. B. patvirtino, kad parodymai teisingi. Paaiškino, kad dirbant N. A. dieninių sargų nebuvo. Z. B. lyg ir pasirašinėjo algalapiuose, nepamena, ar pavardės buvo uždengiamos.

397Liudytoja B. U. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik N. A.. Darželyje „A.“, virtuvėje, dirbo 1 metus, dabar yra pensijoje. Dirbo iki 2016 m. rugsėjo mėnesio. Ilgiau dirbančius darbuotojus pažinojo, taip pat pažinojo seniau (2-3 metus) dirbančias auklėtojas. Nurodė, kad valytojų darželyje nebuvo, šeimininkės valydavo.

398Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (22 t., 37, 38 b. l.). B. U. patvirtino, kad parodymai teisingi. Kol dirbo darželyje, jis buvo remontuojamas. Kiekvienais metais vykdavo kažkas. Nežino iš kokių lėšų. Darželis aptvertas tvora, kuri buvo remontuojama, nuo tada, kai pradėjo dirbti, tvora liko tokia, kokia buvo, tik paremontuodavo skyles. Kai atleido N. A., tvora atrodo buvo prailginta. Paaiškino pažinojusi sargus – Z. B., K. A..

399Liudytoja T. S. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik N. A.. Dirbo darželyje „A.“, virtuvėje, nuo 1998 ar 1999 m. iki dabar, virėja. Darželio auklėtojas pažinojo, bet nebendravo, pažinojo naktinius sargus – Z. B. ir K. A.. Kai būdavo atostogos ar kas susirgdavo, pavaduodavo vienas kitą, nebuvo paskirto pavaduojančio asmens, už pavadavimus buvo mokama papildomai. Kol neturėjo banko kortelių, atlyginimas buvo mokamas grynais, vėliau buvo pervedamas į banką. Kai mokėjo grynais, reikėjo pasirašyti algalapiuose, ar pasirašant kitų asmenų pavardes direktorė uždengdavo, neatsimena. Dėl M. M. nurodė, kad ji kurį laiką dirbo sekretore, neatsimena kiek laiko. Kitų kaltinamųjų pavardžių nėra girdėjusi.

400Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (22 t., 55, 56 b. l.). T. S. patvirtino, kad parodymai teisingi. Juodame nuotraukų fone moterų nepažino, vėliau, parodžius spalvotą nuotrauką, pažino sekretorę M. M.. Nurodė, kad darželis buvo remontuojamas periodiškai, nežino iš kokių lėšų, buvo remontuojama virtuvė, koridorius, seselės kabinetas, galbūt aukštinama tvora, kada neatsimena. Vasarą dažnai dirbdavo virtuvėje viena, pavaduojančių virėjų nebuvo.

401Liudytoja M. I. teisiamojo posėdžio metu parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik N. A.. Darželyje „A.“ dirba iki šiol, 8 metus, auklėtojos padėjėja. Į jos pareigas įeina atnešti valgyti, vaikus aprengti, padėti auklėtojai. Atlyginimą jai perveda kiekvieną mėnesį į banko kortelę. Dažnai serga, nežino, kaip buvo forminamas jos pavadavimas.

402Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (23 t., 32, 33 b. l.). M. I. patvirtino, kad parodymai teisingi. Per tuos metus, kai dirbo darželyje, jų grupei buvo pastatytos naujos spintos ir spintelės rūbinėje, kada ir iš kokių lėšų nežino. Ar lėšos buvo renkamos iš tėvų nežino.

403Liudytoja N. S. teisiamojo posėdžio metu parodė dirbanti darželyje „A.“ auklėtojos padėjėja nuo 2008 m. rudens. Iš kaltinamųjų pažįsta tik N. A.. Dirbo su keletu auklėtojų, vasarą dirbdavo vietoj auklėtojų, jas pavaduodavo. Pavadavimai jos supratimu buvo forminami žodžiu, nėra mačiusi ar pasirašiusi jokių dokumentų. Jai tiesiog pasakydavo, kad reikia dirbti su vaikais, gaudavo už tai papildomą darbo užmokestį. Darželyje dirbusius asmenis iš matymo žinojo visus. Dėl remontų paaiškino, kad jie buvo daromi grupėse, keistos durys, grupės tapetuojamos, paskutiniais metais tvarkomas koridorius, vandentiekio magistralės, iš kokių lėšų tai buvo daroma nežino. Nurodė vedusi savo vaiką į grupę, kurios tėvai iniciavo grupės remontą, grupėje tėvų iniciatyva buvo renkama po 200 Lt į pusmetį, perkama tai, ko negalėjo nupirkti darželis, apmokami spektakliai. Paaiškino mačiusi, kaip dirbant N. A. grupėms buvo dalinamos priemonės koridoriuose. Dėl darbo užmokesčio nurodė, kad nuo pat jos darbo pradžios užmokestis buvo pervedamas į kortelę, nurodytą sąskaitą. Atlyginimą gaudavo ir už aplinkos tvarkymą – N. A. atveždavo medelių, ji juos sodindavo.

404Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (22 t., 71-75 b. l.). N. S. patvirtino, kad parodymai teisingi. Tokių pavardžių kaip M. M., R. R., T. B., R. P., R. M. nėra girdėjusi. Patvirtino, kad buvo tokia situacija, kai 2009 m. jai buvo pervesta didesnė pinigų suma, išgryninus reikėjo grąžinti išmokėtus pinigus. Gavusi apmokėjimą už papildomus darbus, turėjo už atliktus darbus pasirašyti, dokumentai būdavo paduodami labai greitai, efektingai ir gražiai paprašoma. Ji bijojo N. A., negalėjo pasakyti ne.

405Dėl tėvų komiteto paaiškino, jog sužinojo esanti tėvų komitete tuomet, kai prasidėjo šis judėjimas, paskutiniais metais, kai buvo muzikos vadovo atranka. Dukrai išėjus į pirmą klasę dar dominavo kaip tėvų komisijos vadovas, nors apie tai nieko nežinojo. Jai pradėjo nešti pasirašinėti kažkokius popierius – dažniausiai ateidavo G., paduodavo dokumentus, pasakydavo, kad reikia pasirašyti. Ji nesuvokė, ką pasirašo, kadangi veiksmas vyko grupėje, kurioje būdavo 15-20 vaikų. Dėl tvoros aukštinimo nurodė aplinkybių nežinanti. Nurodė, jog buvo padaryta platforma iš trinkelių, kurioje vyksta „futboliukas“. Nuo 2008 m. iki 2011 m. dirbo „Gėlyčių“ grupėje, kuri tuo metu nebuvo remontuojama. Dirbti pradėjo 2008 m. rudenį, jai atėjus langai jau buvo pakeisti, atrodo tą pačią vasarą. Atėjus dirbti darželio koridoriaus danga buvo baisi, po remonto buvo uždėtas naujas linoleumas, ilgas kilimas.

406Liudytoja L. K. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje dirbanti 33 metus, dirba sandėlininke tik maisto sandėlyje. Darželio darbuotojus pažinojo. Iš kaltinamųjų pažįsta tik direktorę. Paaiškino, kad pradžioje buvo algalapiai, paskui atlyginimą gaudavo į kortelę, jei kažką pavaduodavo, už tai gaudavo atlyginimą. Algalapiuose būdavo visos pavardės, nuo jos kitų pavardžių neuždengdavo. Darželis būdavo remontuojamas beveik kas metai - remontuojama salė, virtuvė, visi kabinetai, koridorius, keičiami vamzdynai, iš kokių lėšų nežino. Atėjus dirbti N. A., buvo aukštinama tvora, visur buvo pakeisti langai. Apie tėvelių fondus grupėse negirdėjo, gal tėveliai susimesdavo kokioms šventėms, bet kad būtų buvusios rinkliavos negirdėjo. Ugdymo priemones pirkdavo darželis.

407Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (22 t., 56, 57 b. l.). L. K. patvirtino, kad parodymai teisingi. Paaiškino, kad per 20 darbo metų pora kartų buvo mokamos premijos visiems darbuotojams, kad dėl buhalterijos klaidos būtų reikėję grąžinti pinigus taip nebuvo. Dėl atliktų remontų patikslino, kad darželyje buvo remontuojamas koridorius, keičiamos grindys, vamzdynai, koridoriuje remontuojamos ir dažomos sienos ir lubos, suremontuota virtuvė, iš skalbyklos padarytas didelis metodinis kabinetas, keičiami laiptai, metaliniai turėklai, remontų buvo daug ir daromi beveik kas metai.

408Liudytojas G. K. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje apie du metus dirbęs kiemsargiu lauke, tvarkė lapus, žolę, sniegą, kas vyko viduje nežino. Į darbą jį priėmė N. A.. Aplinkybių dėl tvoros aukštinimo nepamena, jam atėjus dirbti teritorija buvo aptverta tinkline tvora, teko lopyti tvoros skyles. Darželyje jis buvo vienas kiemsargis, jam negalint dirbti, padėdavo uošvis A. V., kuris nebuvo įdarbintas, padėdavo draugiškai. Nurodė darželio darbuotojus pažinojęs maždaug, buvo masė žmonių, ir tėvai, ir darbuotojai, jam mažai rūpėjo.

409Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (22 t., 101, 102 b. l.). G. K. patvirtino, kad parodymai teisingi. Matė, kad darželyje vykdavo remontai, ką konkrečiai remontavo nežino. Mano, kad keitė langus, nes konteineryje matė langų rėmus. Tokios situacijos, kad jam pervestų daugiau pinigų ir reikėtų grąžinti, nurodė nebuvus.

410Liudytoja D. V. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje „A.“ dirbusi auklėtoja, dirbo apie 24 metus. Jei kuri auklėtoja susirgdavo, iš pradžių duodavo tos pačios grupės kitą auklėtoją, o kartais ateidavo auklėtoja ir iš kitos grupės. Auklėtojai, kuri ateidavo, rašydavo pavadavimus. Prie direktorės N. A. įsakymai dėl pavadavimo buvo tik prieš jai išeinant. Iki tol pavadavimai buvo žodžiu. Dabar D. V. yra priešmokyklinės grupės „Paukšteliai“ auklėtoja, kol buvo direktorė N. A., dirbo „Gėlyčių“, „Žirniukų“ grupėje. Jos darbo metu kiek žino buvo remontuojama „Gėlyčių“ grupė, kitame korpuse dar viena grupė remontuojama, ją remontavo tėveliai. Paaiškino, kad už papildomą darbą jai buvo mokama, už pavadavimą buvo mokami priedai. Darželyje buvo keičiami langai, ar buvo remontuojamas koridorius nepamena, lauko teritorijai tvarkyti buvo atvežtos laipiojimo priemonės vaikams, tvora pakeista į aukštesnę. Kas ir už ką keitė nežino. Dėl atlyginimo mokėjimo paaiškino, kad anksčiau jis buvo mokamas į rankas, buvo sąrašas, kuriame reikėjo pasirašyti, kodėl buvo uždengiamos kitos pavardės nežino. Atsimena, jog viena auklėtoja, V. Č., jos prašė atiduoti 200 Lt – buvo biuletenis ir direktorė pamiršo apiforminti. Dirbdama nežinojo apie neva įdarbintas darbuotojas, sužinojo iš žiniasklaidos.

411Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (23 t., 3, 4 b. l.). D. V. patvirtino, kad parodymai teisingi, tik dėl įsakymų tyrėjai sakė, jog jie buvo ir prie senosios direktorės, ne tik atėjus Varnienei, norėjo pataisyti, bet tardytoja pasakė, kad jau parašė ir nesvarbu. Dėl darbo priemonių nurodė, kad dirbant N. A. jas pirkdavo patys tėvai, iš darželio nieko negaudavo.

412Liudytoja I. K. teisiamojo posėdžio metu parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik direktorę. Darželyje du metus dirbo šeimininke, kuriais metais tai buvo neatsimena. Visą laiką dirbo šeimininkės pareigose, tik prieš išeinant buvo įdarbinta valytoja puse etato. Nenorėjo dirbti su auklėtoja, todėl paprašė direktorės, kad puse etato perkeltų į valytojos darbą. Kaip šeimininkėlė turėjo sutvarkyti grupę, viską išvalyti, prižiūrėti vaikus, jeigu auklėtoja išeidavo, maistą atnešti, padėti kloti lovas, valyti grupę. Kai dirbo valytoja, dirbo tik valytojos darbą, šeimininkės darbo nedirbo. Valydavo viena, niekas nepavadavo. Dėl remontų prisimena, jog buvo keičiamas linoleumas, kažkas daroma su santechnika, remontuojamos grupės, tvarkomos tvoros nepastebėjo, atsimena, kad buvo pakabintos gražios užuolaidos. Apie tėvelių fondus grupėse nieko nežino. Visas priemones, kurias turėjo gauti, gaudavo iš darželio, dėl auklėtojų nežino, nesikišo į tuos dalykus. Nėra buvę taip, kad jos darbo užmokestis būtų pervedamas į sąskaitą ir reikėtų kažkokią dalį grąžinti direktorei.

413Liudytoja O. R. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje dirbanti virš 20 metų, auklėtoja. Pažįsta tik N. A.. Paaiškino, kad auklėtojos viena kitą pavaduodavo, tai būdavo įforminama kaip pavadavimas. Paskutiniu laiku visada pasirašo įsakymą, pradžioje to nebuvo. Pasirašyti pradėjo N. A. darbo pabaigoje. Už pavadavimą būdavo apmokama. Paaiškino, kad darželyje buvo atliekami remontai, remontuojama salė, kabinetai, kai kurios grupės, darželio koridorius. Iš kokių lėšų nežino. Buvo pakeisti langai, keliose grupėse keitė tėvai, kitose grupėse keitė direktorė iš kažkokių lėšų. Nurodė, kad darželyje buvo pakeista tvora, tačiau seniai, daugiau nei prieš 10 metų. Darželyje priemones vaikams duodavo darželis, jei kažko trūkdavo, paprašydavo tėvų. Visos grupės gaudavo bent jau elementarių priemonių, tokių kaip piešimo lapai, pieštukai. Tėvų fondas grupėse būdavo. Pinigai iš tėvų fondo būdavo naudojami naujesniems žaislams, priemonėms, ko paprašydavo. Per savo darbo darželyje laiką neprisimena tokios situacijos, kad tektų direktorei grąžinti pinigus grynais iš savo sąskaitos dėl neva pervesto per didelio atlyginimo ar dėl klaidos. Lankstinukus ruošdavo ir darydavo pačios auklėtojos. Apie darželyje fiktyviai įdarbintus asmenis dabar visi žino, kai dirbo tokių dalykų nežinojo.

414Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (25 t., 74, 75 b. l.). O. R. patvirtino, kad parodymai teisingi. Paaiškino buvus etapą, kai už papildomą pusę etato atlyginimo negaudavo.

415Liudytoja E. J. teisiamojo posėdžio metu parodė iš kaltinamųjų pažįstanti direktorę N. A.. Auklėtoja darželyje dirbo nuo 1997 m., vasaros metu atostogaudavo, todėl kaip kas dirbo nežino. Jei kažkas iš kolegų sirgdavo, dalį apmokėjimo gaudavo, už pavadavimą buvo mokama, raštiško įforminimo nebuvo. Žino, kad taip šeimininkėlėms nebuvo mokama už pavadavimą. Apie darželyje įdarbintus asmenis, kurie realiai nedirbo, sužinojo, kai visa tai pradėjo kilti į viešumą, iki tol nieko nežinojo. Visas darželio auklėtojas, kurios realiai dirbo, pažįsta vardais ir pavardėmis. Šiuo metu dirba „Meškiukų“ grupėje, anksčiau dirbo „Ežiukų“ grupėje. Grupių patalpos jos darbo metu buvo remontuojamos - kai atėjo dirbti, tai buvo daroma tėvelių pagalba, „Ežiukų“ grupėje patys tėveliai padarė gerą remontą, buvo sudėti plastikiniai langai, sutvarkytos sienos ir lubos, supirkti baldai. Buvo remontuojamos darželio patalpos, remontuota salė, apie virtuvės remontus nieko nežino. Atėjus dirbti teritorija buvo aptverta žema tvora, paskui kažkuriuo metu tvorą paaukštino, tai buvo maždaug prieš 10 metų. Yra buvęs vienas atvejis, kad į jos sąskaitą buvo pervesti pinigai iš darželio ir buvo paaiškinta, kad pinigai pervesti ne į tą sąskaitą ir juos reikia grąžinti, tai pasakė paskambinusi direktorė. Pinigus nuėmė ir grąžino. Tai galėjo būti maždaug vienas atlyginimas, apie 700 Lt, maždaug prieš 8-10 metų. Dėl ugdymo priemonių vaikams paaiškino, kad darželis jų neduodavo, buvo prašoma tėvelių, kažkada buvo gavę iš darželio smėlio žaislų, bet piešimo priemonių neatsimena. Dabar praktiškai viską gauna iš darželio. Metodinę medžiagą, ką galėdavo, auklėtojos darydavosi pačios, jokio žmogaus nebuvo. Kad kas atneštų, žino vieną variantą – lankstinuką parengė „Ežiukų“ auklėtojos, buvo paminėtos E. J., A. Ž. pavardės ir parašyta, kad kartu ruošė N. A.-S.. Į darželį ateidavo valytoja Janina, pavardės nežino, vienu momentu valytojų nebuvo, valytojos dirbdavo po savaitę, prieš kažkiek laiko atėjo dirbti E. G., o prieš tai dirbo šeimininkutės, kitos valytojos nežino.

416Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (25 t., 89, 90 b. l.). E. J. patvirtino, kad parodymai teisingi. Visą laiką buvo sakoma, kad trūksta lėšų, reikia taupyti, valytojai pinigų nėra.

417Liudytoja G. T. teisiamojo posėdžio metu parodė auklėtoja darželyje „A.“ dirbanti virš 20 metų. 10 metų dirbo grupėje „Gandriukai“, dabar dirba „Gėlyčių“ grupėje. Vadovaujant direktorei N. A., G. T. su tėvais grupę remontavo patys, pirko dažus, dažė senus baldus, sienas. Dar G. T. dirbo „Drugelių“ grupėje, ji buvo sutvarkyta, kokiomis lėšomis nežino. Visame darželyje buvo keičiami langai, ar tai buvo daroma iš Europinių lėšų nepamena. Darželyje buvo keičiami vamzdynai prieš 5 ar daugiau metų, tą vasarą uždarytas darželis. Buvo pakeistas laiptų linoleumas, išdažytos sienos, salė tvarkoma. Atrodo, tai buvo daroma iš Europinių lėšų. Nurodė, jog jai teko pavaduoti ir ją pavaduodavo. Dėl pavadavimo rašydavo prašymą, už pavadavimą visada apmokėdavo. Metodinę medžiagą ruošdavo pačios auklėtojos, tam atskiro žmogaus nebuvo. Ugdymo priemones vaikams pirkdavo tėvai, darželis neduodavo, paskutiniais direktorės vadovavimo metais gaudavo, dabar gauna viską. Jai nebuvo tokios situacijos, kad reikėtų grąžinti pinigus, pervestus kaip atlyginimą.

418Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (26 t., 20 b. l.). G. T. patvirtino, kad parodymai teisingi. Nurodė žinanti, kad yra Sveikatos saugojimo ir stiprinimo metodinės grupės „Noriu augti sveikas“ pirmininkė. Yra sudarytos trys metodinės grupės: sveikatingumo, etninio auklėjimo ir supažindinimo su gamta. Sveikatingumo grupėje buvo rašoma programa, direktorė kažkiek koregavo.

419Liudytoja S. M. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje pradėjusi dirbti 2011-09-01, du metus dirbo auklėtojos padėjėja. Pavaduodavo pusę etato, bet labai mažai, atsisakydavo. Į pareigas įeidavo padėti auklėtojai aprengti vaikus, išleisti ir parsivesti vaikus iš lauko, sutvarkyti grupę, pakloti lovytes, atnešti maistą. Patalpas valydavo tik grupėje pirmame aukšte. Remontų nepamena. Ar darželis duodavo metodines priemones vaikams nežino. Apie darželyje neva įdarbintus žmones sužinojo vėliau, kai buvo apklausoje. Nėra buvę, kad jai reikėtų grąžinti direktorei pinigus, klaidingai pervestus į sąskaitą.

420Liudytoja S. M. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje dirbusi 33 metus auklėtojos padėjėja. Plovė indus, grindis, klojo vaikams lovas, reikėdavo išvalyti patalpas, jei vykdavo susirinkimas ar auklėtojai reikėdavo išeiti, reikėdavo prižiūrėti vaikus. Pavadavimų būdavo. Už pavadavimus mokėdavo pinigus, dokumentų dėl pavadavimo pasirašyti nereikėdavo. Nebuvo taip, kad į jos sąskaitą būtų pervesta didesnė pinigų suma, negu priklausė, ir būtų reikėję pinigus grąžinti direktorei.

421Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (26 t., 50,51 b. l.). S. M. patvirtino, kad parodymai teisingi. Vienas kartas buvo, kai reikėjo grąžinti pinigus, pasakė, kad tai klaida. Aplinkybių dėl remontų nelabai prisimena, remontai buvo grupėje, kabinamos naujos užuolaidos, iš kokių lėšų nežino.

422Liudytoja D. M. teisiamojo posėdžio metu nurodė pažįstanti tik buvusią direktorę N. A. ir jos seserį R. M.. R. R. yra mačiusi direktorės kabinete. Dirba darželyje 20 metų, yra „dietistė“. Buvo atsakinga už vaikų maitinimą, tvarką ir švarą darželyje, už sanitarines knygeles, už pirmos pagalbos pažymėjimą, už higienos pažymėjimus, jeigu reikia suteikia pirmąją pagalbą. Darbuotojų sveikatos patikrinimas būdavo tuomet, kai žmogui ateidavo laikas tikrintis – ji atiduodavo knygelę, pasitikrinęs darbuotojas atnešdavo atgal. Knygutės buvo reikalingos visiems darbuotojams, bet ne visi tos tvarkos laikydavosi. Kompiuteryje turėjo darbuotojų sąrašą, kurį davė direktorė. Nurodė negalinti teigti, kad nepažįsta T. B., tiesiog neatsimena. Nepamena, ar yra davusi kortelę ir siuntusi tikrintis sveikatą R. R., R. M.. Neatsimena, nes keitėsi labai daug darbuotojų. Iš matymo pažįsta visas auklėtojas, kadangi jos ateidavo užrašyti vaikų. M. M. dirbo darželyje, ji buvo sekretorė. R. M. matydavo darželyje, žinojo, kad ji direktorės sesuo, tačiau negali pasakyti, ar ji buvo darbuotojų sąraše. Nėra įsitikinusi dėl R. R., bet kartą užėjo į direktorės kabinetą, ten buvo R. R., direktorė ją pristatė ir pasakė, kad ji rašo kažkokį projektą. Pagal ikiteisminio tyrimo metu parodytas nuotraukas negalėjo nei vienos atpažinti. Per apklausą pas tyrėją jai buvo pasakyta, jog reikia pildyti asmens medicininių knygelių registracijos žurnalą. Vėliau jį davė ūkvedė V. Z. – V. Z. žurnalą užsakė, o direktorė jį atnešė. Atnešusi žurnalą pasakė jį užpildyti pagal grafas, neliepė įrašyti jokių duomenų ar pavardžių, kurių nėra. Nuo tos dienos ji pildo žurnalą. Jei gerai pamena žurnalą pradėjo pildyti, kai N. A. jau nebedirbo. Per 20 dirbamų metų darželyje, kai direktorės pareigas ėjo N. A., buvo atliekami remonto darbai. Suremontuotas jos kabinetas, pakeisti plastikiniai langai, remontuojami kabinetai, virtuvė, tvarkoma tvora, sutvarkyta žaidimų aikštelė, grupės tvarkomos praktiškai kiekvienais metais, tvarkomas koridorius. Kokiomis lėšomis buvo atliekami darbai, ji nežino. Stogas buvo pilnai suremontuotas, tačiau nepamena ar direktorės N. A. darbo metu. Dėl darbo priemonių paaiškino, kad jas gaudavo iš ūkvedės, buvo duota kompiuteris, popierius, spausdintuvas, kėdė, stalas. Atlyginimą gaudavo į banko sąskaitą. Pasirašyti gaunant atlyginimą reikėjo labai seniai, pasirašant darbuotojų sąrašai nebuvo uždengiami. Tokios situacijos, kad pinigai būtų pervesti į jos sąskaitą ir direktorė paprašytų pinigus grąžinti, nebuvo.

423Liudytoja A. Ž. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje „A.“ dirbanti nuo 1997 metų, yra auklėtoja. Darželio direktorę pažįsta, kitų kaltinamųjų nėra mačiusi. Pažįsta visas darželio auklėtojas ir jų padėjėjas, negalėjo būti, kad kurios nors auklėtojos nepažinotų. Nurodė, jog pavadavimai vykdavo sergant vienai iš auklėtojų, kaip jie buvo forminami nežino, pavaduoti prašydavo direktorė, ar buvo pasirašomas koks dokumentas neatsimena, už pavadavimus auklėtojoms buvo mokama visada. Metodinę medžiagą ruošdavo auklėtojos, specialaus žmogaus įdarbinto nebuvo. Apie ikiteisminio tyrimo metu parodytus dokumentus (sveikos gyvensenos ugdymo lapai, lankstinukai) nurodė nieko nežinanti. Dėl remontų paaiškino, kad buvo atliekami kosmetiniai remonto darbai grupėse, kokiomis lėšomis nežino, bet tėveliai buvo iniciatyvus, prisidėdavo. Yra dirbusi „Ežiukų“ grupėje, kurioje remontas buvo daromas už tėvelių lėšas. Kapitalinio remonto metu buvo remontuojamas koridorius, salėje keičiamos grindys, šviestuvai, kokiomis lėšomis nežino. Kai N. A. buvo direktorė, taip pat buvo daromas kažkoks remontas virtuvėje. Dėl priemonių darbui gavimo nurodė, kad jas gaudavo dalinai, gaudavo dažus, popierių, tačiau kartais prisidėdavo ir tėveliai. Patalpų valymu rūpindavosi šeimininkės, ar buvo įdarbinti papildomi žmonės nežino. Jai nebuvo tokios situacijos, jog darbo užmokestis būtų pervestas ir dėl klaidos buvimo direktorė lieptų jį grąžinti.

424Liudytoja S. C. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje „A.“ dirbanti auklėtojos padėjėja, kiek tiksliai metų nepamena, bet keturi tikrai bus. Pažįsta visas auklėtojas ir jų padėjėjas, iš kaltinamųjų pažįsta tik N. A..

425Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (26 t., 80, 81 b. l.). Pagarsinus parodymus S. C. paaiškino, jog nebuvo tokios situacijos, kad būtų pervesti pinigai ir po to būtų prašoma juos grąžinti. Dėl remontų paaiškino, kad vasaros metu buvo daroma renovacija, kuriais metais nepamena, bet tuo metu direktorė buvo N. A.. Buvo remontuojamas stogas, lubos, grindys. Grupėje, kurioje ji dirbo, remontas nebuvo daromas, kitose grupėse tam tikri remonto darbai buvo daromi, kokiomis lėšomis nežino. Reikalingas priemones darbui gaudavo ne visas, trūkstamų reikėjo prašyti iš tėvelių. Dėl valymo darbų nurodė, kad koridorių tvarkydavo šeimininkėlės, langus plaudavo pačios, atskirų asmenų tam nebuvo.

426Liudytoja A. Z. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje „A.“ dirbanti 19 metų, buvo auklėtojos padėjėja, šiuo metu dirba kitame darželyje. Iš kaltinamųjų pažįsta tik direktorę N. A.. Kartu dirbančius asmenis, auklėtojas ir jų padėjėjas, pažinojo. Pagrindinės jos pareigos buvo plauti indus, tvarkyti grupę, koridorių, niekas kitas grupių nevalydavo ir netvarkydavo. Dėl remonto nurodė pamenanti, kad jis buvo darytas, kas konkrečiai daroma neatsimena.

427Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (26 t., 94, 95 b. l.). Pagarsinus parodymus A. Z. patvirtino, kad parodymai teisingi ir paaiškino nebuvus tokios situacijos, jog prašytų grąžinti pinigus, nes buvo pervesta per didelė atlyginimo suma. Už pavadavimus buvo mokama. Dėl priemonių nurodė, kad tėvams nereikėjo pirkti priemonių ar duoti joms pinigų.

428Liudytoja V. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad darželio auklėtoja yra 18 metų. Pažįsta visus darbuotojus. Direktorės seserį R. M. pažįsta, bet nėra mačiusi, kad dirbtų darželyje, kitų dviejų kaltinamųjų kaip darželio auklėtojų nepažįsta. Dėl remontų nurodė, jog jie vykdavo metai iš metų, kokiomis lėšomis nežino, ar prie jų prisidėdavo tėvai, taip pat nežino. Kapitaliniai remontai tikriausiai būdavo vasaros metu, kai vaikų darželyje nebūdavo. Priemonių vaikams užtekdavo, jei tėvams kildavo noras, jie užsiimdavo labdara. Nurodė, kad metodinę medžiagą ruošdavo auklėtojos. Tokios situacijos, kad reikėtų grąžinti atlyginimą, jai nebuvo.

429Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (26 t., 109, 110 b. l.). Pagarsinus parodymus V. M. patvirtino, kad parodymai teisingi, tik negalinti pasakyti dėl vasaros laikotarpio, nes nedirbo 2 mėnesius. Dėl „Gandriukų“ grupės remonto paaiškino prisimenanti, kad jis buvo daromas vasarą, tuo metu neatostogavo. Buvo keičiami šviestuvai, baldai, lovytės, spintos. Girdėjo ir matė, jog buvo remontuojama virtuvė, koridoriuose keičiamos grindys, sienos, keista tvora.

430Liudytoja B. D. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje dirbanti nuo 2007 m. rugsėjo 2 d., yra auklėtoja. Visas kolegas pažinojo, iš kaltinamųjų pažįsta tik direktorę. Nurodė, jog darželyje buvo daromi remontai: pakeisti plastikiniai langai, sutvarkyta salė, jos darbo laikotarpiu nuo 2007 m. tvora nebuvo keičiama. Darbo užmokestis buvo mokamas į banko sąskaitą, nebuvo tokios situacijos, kad būtų pervesta didesnė pinigų suma ir reikalauta grąžinti. Klegas pavaduodavo, už pavadavimus mokama visada. Priemones vaikų ugdymu gaudavo, taip pat savanoriškai nupirkdavo tėvai. Metodinę medžiagą auklėtojos darydavo ir ruošdavo pačios. Kartą buvo atnešti lankstinukai sveikatingumo tema, juos buvo padariusi direktorė, ant jų buvo ir B. D. pavardė.

431Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (27 t., 9, 10 b. l.). Pagarsinus parodymus B. D. paaiškino, kad ikiteisminio tyrimo metu jai parodytų lankstinukų ji nematė ir neplatino, lankstinukus auklėtojos darė pačios. Dirbo keliose grupėse, kuriose remontai daromi nebuvo.

432Liudytoja V. Č. teisiamojo posėdžio metu parodė iš kaltinamųjų pažįstanti tik direktorę. Visą istoriją pirmą kartą išgirdo pas tyrėją, jau keturis metus nebedirba darželyje. Nurodė, jog metodinių priemonių užteko visada, V. Č. nebuvo pagrindinė auklėtoja, todėl kanceliariją tvarkė kitos auklėtojos. Paskutinius dvejus metus priemones duodavo pavaduotoja. Jai dirbant darželis buvo remontuojamas, vieną vasarą darželis dirbo kitose patalpose, nes buvo keičiamos grindys. Buvo tvarkomas darželio kiemas, aikštelė. Kokiomis lėšomis nežino. Darbo užmokestis buvo pervedamas į sąskaitą, tokios situacijos, kad tektų grąžinti pinigus, nebuvo. Yra pati pastebėjusi, kad pervesta per didelė suma, todėl pinigus grąžino direktorei grynais.

433Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (27 t., 27, 28 b. l.). Pagarsinus parodymus V. Č. patikslino, kad grąžinus pinigus direktorei nereikėjo niekur pasirašyti. Dirbo keliose grupėse, ar jose buvo daromi remontai nepamena.

434Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ buhalteriniuose dokumentuose R. M. buvo parodytas darbo laikas Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“, esančiame Antakalnio g. 74 Vilniuje, tačiau nustatyta, jog R. M. tuo metu buvo Klaipėdos ir Tauragės miestuose, kur išgrynindavo pinigus bankomatuose, įnešdavo pinigus į bankomatus ir darė pirkinius. Taip pat iš AB Swedbank pateikto sąskaitos išrašo matyti, kad BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ į R. M. sąskaitą pervedus kaip darbo užmokestį pinigines lėšas, jos buvo ne tik išgryninamos, tačiau ir apmokamos R. M. įvairios sąskaitos (19 t., 105-126 b. 1., 24 t., 53, 54-69 b. 1.).

435Iš AB SEB banko pateiktos R. R. sąskaitos Nr ( - ) matyti, kad kaip darbo užmokestį gautas pinigines lėšas iš BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, R. R. kelių dienų laikotarpiu perveda į N. S. (A.) sąskaitą (20 t., 77-102 b. l.).

436Iš AB SEB banko pateiktos T. B. sąskaitos Nr. ( - ) matyti, kad nuo 2011-05-06 iki 2012-02-07 iš BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ buvo pervedamos piniginės lėšos, kurios iš karto buvo išgryninamos įvairiuose Vilniaus bankomatuose (20 t., 59-61 b. l.).

437Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014-03-26 specialisto išvadoje Nr. 5-1/52 „Dėl Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ ūkinės finansinės veiklos“, nurodoma, kad darbo užmokestis įstaigos darbuotojams buvo apskaičiuotas pagal direktorės įsakymais patvirtintus tarnybinių atlyginimų koeficientus ir įstaigos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodytą darbo laiką. Tarifikacijos sąrašai parengti vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašu. Auklėtojų darbo užmokesčio dydis priklauso nuo darbo stažo, išsilavinimo, kvalifikacinės kategorijos, darbo krūvio.

438Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. (N. A.) pasirašydavo įsakymus dėl apmokėjimo už auklėtojų, jų padėjėjų, pagalbinių darbininkų, kiemsargių, sargės, valytojos, skalbėjos-skalbinių prižiūrėtojos, virėjų atliktą papildomą darbą, kuriuose nurodyta, už kokį papildomą darbą skiriamas priedas (vietoj kito darbuotojo ligos metu, neužimtų etatų sąskaita, pavaduojant kitą darbuotoją atostogų metu ir pan.).

439Pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad Vilniaus lopšelis - darželis „A.“ darbuotojų (R. R., T. B., R. M.) darbo sutartyse nurodyta, jog darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal koeficientus, proporcingai atliktam darbui arba nustatytas 800,00 Lt mėnesinis atlyginimas. Be to, minėtoms darbuotojoms buvo mokami priedai prie atlyginimo už auklėtojų, jų padėjėjų, virėjų atliktą papildomai darbą, valytojos, sargo, kiemsargio, sekretorės, skalbėjos ir pagalbinio darbininko atliktą papildomą darbą. Direktorės įsakymuose detalizuota, už kokį papildomą darbą skiriamas priedas (vietoje kito darbuotojo ligos ir vaiko slaugos metu, neužimtų etatų sąskaitą, pavaduojant kitą darbuotoją atostogų metų arba dalyvavimą mokymo kursuose ir pan.).

440Specialisto išvadoje nurodoma, kad Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. (vadovaudamasi R. R. 2009 m. lapkričio 23 d. prašymu) 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. P-20 priėmė R. R. auklėtojos pareigoms pagrindiniam darbui nuo 2009 m. lapkričio 23 d., darželio direktorė 2009 m. lapkričio 23 d. sudarė darbo sutartį Nr. S-26 su R. R.. Darželio direktorė nuo 2009-11-23 iki 2011-08-01 priėmė įsakymus dėl R. R. skirtų priemokų. 2009 m. lapkričio 23 d. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotoja R. R. su prašymu kreipėsi į BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kad Jos atlyginimas būtų pervestas į sąskaitą Nr ( - ), esančią SEB Vilniaus banke. Mokėjimo paskirtis VISA Elektron kortelės ( - ) papildymas. Per laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 23 d. iki 2012 m. sausio 17 d. Vilniaus lopšelis - darželis „A.“ darbuotojai R. R. pagal skaičiavimo kodus priskaityta iš viso 43 781,02 Lt darbo užmokesčio, o pagal skaičiavimo kodus išskaičiuota iš darbo užmokesčio 9 294,23 Lt.

441Iš tyrimui pateiktų duomenų nustatyta, kad BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojai R. R. darbo užmokestį nuo 2009 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. sausio 17 d. pervedė į asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) Visa Elektron kortelės Nr. ( - ) papildymui. R. R. pervestą jai į banko kortelę Nr. ( - ) darbo užmokestį dviejų-trijų dienų laikotarpyje perveda į N. S. (A.) sąskaitą Nr. ( - ) SEB bankas Visa Electron kortelę Nr. ( - ).

442Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. (A.) 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. P-73 atleido iš darbo R. R. nuo 2012 m. sausio 17 d.

443Specialisto išvadoje taip pat nurodoma, kad pagal 2003 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. 88P Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. (A.) skyrė T. B. nuo 2003-06-02 eiti auklėtojos pareigas, mokant 800 Lt atlyginimą per mėnesį (dirbo nuo 2003-06-02 iki 2010-03-31). Darželio direktorė 2011-02-01 sudarė darbo sutartį Nr. S 30 su T. B.. Darželio direktorė nuo 2003-06-02 iki 2011-12-01 priėmė įsakymus dėl T. B. skirtų priemokų, dėl pavadavimo. 2011 m. kovo 1 d. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotoja T. B. su prašymu kreipėsi į BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kad jos atlyginimas būtų pervestas į SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), mokėjimo paskirtis: Visa Electron kortelės Nr. ( - ) ir Nr. 4486 papildymui. Per laikotarpį nuo 2003 m. birželio 2 d. iki 2010 m. kovo 31 d. ir nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2012 m. sausio 17 d. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojai T. B. pagal skaičiavimo kodus priskaityta 93 902,16 Lt darbo užmokesčio, o pagal skaičiavimo kodus išskaičiuota iš darbo užmokesčio 18 844, 59 Lt.

444Iš tyrimui pateiktų dokumentų (N. S. AB SEB bankas sąskaitos išrašus) nustatyta, kad BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ per laikotarpį nuo 2006 m. sausio 9 d. iki 2009 m. liepos 23 d. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojos T. B. darbo užmokestį 42 atvejais pervedė 34 551,03 Lt į N. S. (A.) sąskaitą Nr. ( - ) SEB banke Visa Electron kortelės Nr. ( - ) papildymui. Pagal T. B. prašymą BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ per laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 6 d. iki 2012 m. vasario 17 d. mokėjimo pavedimais į T. B. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią SEB banke, pervedė 14016,50 LT darbo užmokestį. Gautas darbo užmokestis nuo 2011 m. gegužės 6 d. iki 2012 m. vasario 17 d. išimtas grynais (14 000 Lt) iš bankomatų, esančių įvairiose Vilniaus vietose.

445Darželio direktorė N. A.-S. 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. P-75 atleido T. B. iš darbo nuo 2012 m. sausio 17 d.

446Specialisto išvadoje taip pat nurodoma, kad Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. P-57 priėmė į darbą R. M. auklėtojos padėjėjos pareigoms. Darželio direktorė 2008 m. birželio 16 d. sudarė su R. M. darbo sutartį Nr. S-15, kurioje nurodyta, kad R. M. priimta dirbti kiemsarge - auklėtojos padėjėja. Darželio direktorė nuo 2008-06-16 iki 2011-08-01 priėmė įsakymus dėl R. M. skirtų priemokų, dėl pavadavimo. 2008 m. birželio 16 d. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotoja R. M. su prašymu kreipėsi į BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kad jos atlyginimas būtų pervestas į sąskaitą Nr. ( - ), esančią Hansa banke. Mokėjimo paskirtis: Visa Electron kortelės ( - ) papildymas“. Per laikotarpį nuo 2008 m. birželio 16 d. iki 2012 m. sausio 17 d. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojai R. M. pagal skaičiavimo kodus priskaityta 53 017,55 Lt darbo užmokesčio, o pagal skaičiavimo kodus išskaičiuota iš darbo užmokesčio 13 909,79 Lt. Per laikotarpį nuo 2008 m. birželio 16 d. iki 2012 m. vasario 1 d. į Vilniaus lopšelio-darželio darbuotojos R. M. sąskaitą Nr. ( - ), esančią Hansa banke Visa Electron kortelės Nr. ( - ) papildymui BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pervedė 42 828,09 Lt, kurie grynais buvo išimti iš bankomatų Klaipėdoje (5 t., 139-166 b. l.; 6 t., 11-179 b. 1.; 7 t., 1-165 b. l.; 8 t., 1-184 b. l.).

447Lietuvos teismo ekspertizės centro 2015-10-07 specialisto išvadoje Nr. 11-740(15), 11- 1046(15) ir 2015-12-07 specialisto išvadoje Nr. 11-2251(15) nurodoma, kad

4481) tikėtina, jog 2011-02-01 darbo sutartyje Nr. S-30 su pakeitimais (objektas Nr. 1), iš 4-ių lapų, 2- ame lape, 18-ame punkte, eilutėje „Darbuotojas“, dviejuose skyriuose „Darbo sutartis pakeista (papildyta)“, skiltyse „Darbuotojas“, skyriuje „Darbo sutartis nutraukta“, skiltyje „Darbuotojas“, 3- ame lape, skyriuje „Darbo sutartis pakeista (papildyta)“, 4-ame lape, dviejuose skyriuose „Darbo sutartis pakeista (papildyta)“, skiltyse „Darbuotojas“ ir skyriuje „Darbo sutartis nutraukta“, skiltyje „Darbuotojas“, T. B. vardu pasirašė T. B.;

4492) tikėtina, jog 2003-06-02 prašyme priimti į darbą auklėtoja (objektas Nr.2), 2003-06-16 prašyme leisti dirbti kiemsargiu (objektas Nr.3), 2007-07-02 prašyme leisti dirbti valytoja (objektas Nr.4) T. B. vardu pasirašė T. B.;

4503) tikėtina, jog 2011-02-01 darbo sutartyje Nr. S-30 (objektas Nr. 5) 2-ame lape, 18-ame punkte, skiltyje „Darbuotojas“, dviejuose skyriuose „Darbo sutartis pakeista (papildyta)“, skiltyse „Darbuotojas“ ir skyriuje „Darbo sutartis nutraukta“, skiltyje „Darbuotojas, T. B. vardu pasirašė T. B.;

4514) tikėtina, jog 2012-01-02 prašyme atleisti iš darbo (objektas Nr.6), 2011-02-01 prašyme priimti skalbėja-skalbinių prižiūrėtoja (objektas Nr.7) T. B. vardu pasirašė T. B.;

4525) 2011-03-01 prašyme dėl atlyginimo pervedimo į SEB banko sąskaitą kortelės ( - ) papildymui (objektas Nr.8), 2009-07-27 prašyme pervesti pinigus į SEB banko sąskaitą (objektas Nr. 10) T. B. vardu pasirašė ne T. B., o kitas asmuo (kiti asmenys);

4536) nustatyti, ar 2011-03-01 prašyme dėl atlyginimo pervedimo į SEB banko sąskaitą (objektas Nr. 9) T. B. vardu pasirašė pati T. B., ar už ją pasirašė kitas asmuo, negalima, nes parašas netinkamas pasirašiusiojo asmens identifikavimui;

4547) baltos spalvos užrašų lapelyje, aversinėje pusėje, rankraštinius įrašus, prasidedančius „T. B....“ ir pasibaigiančius „...60 9377“ (objektas Nr. 12) parašė Nijolė A. S.;

4558) 2008-06-16 prašyme pervesti atlyginimą į HANSA banką (objektas Nr. 8) R. M. vardu pasirašė Nijolė A. S. (241., 142-147,155-158 b. 1.).

456Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų T. B., R. R., R. M. asmens bylose (2 t., 4, 5-7-118 b. 1.) nustatyta, kad:

4572009-11-23 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. sudarė sutartį Nr. S-26 su R. R., kuri buvo priimta darbui auklėtoja. Darbo sutartis nutraukta 2012-01-17 ( 2 t., 8-10 b. l.);

4582008-06-16 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. sudarė sutartį Nr. S-15 su R. M., kuri buvo priimta darbui kiemsarge - auklėtojos padėjėja. Darbo sutartis nutraukta 2012-01-17 ( 2t., 23-24 b. l.);

4592011-02-01 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. sudarė sutartį Nr. S-30 su T. B., kuri buvo priimta dirbti auklėtoja. Darbo sutartis nutraukta 2012-01-17 ( 2 t., 88-89 b. l.);

4602011-02-01 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. sudarė sutartį Nr. S-30 su T. B., kuri buvo priimta dirbti pagalbine darbininke. Darbo sutartis nutraukta 2012-01-17 ( 21., 109-110 b.l.).

461Vilniaus miesto lopšelio-darželio „A.“ techninio personalo darbo grafikuose 2009-2013 metų (kopijos) nustatyta, kad į juos neįtrauktos T. B., R. R., R. M. (2 t., b. 1. 126, 127-129-134).

462Ikiteisminio tyrimo metu iš Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ gauti ir apžiūrėti Vilniaus miesto lopšelio-darželio „A.“ buhalteriniai dokumentai ir tarifikacijos sąrašai nuo 2003-06-01 iki 2012-12-31 (28 t., 80-81-87 b. 1.). Iš pateiktos medžiagos matyti, kad T. B. į lopšelio-darželio „A.“ darbo laiko apskaitos žiniaraščius įtraukta nuo 2003 m. birželio mėnesio ( 9 t., 35-41 b.l.) iki 2010 m. kovo mėnesio (15 t., 152-157 b.l.) ir nuo 2011 m. balandžio mėnesio (17 t., 46-50 b.l.) iki 2012 m. sausio mėnesio (17 t. 131-136 b.l.). R. R. į Vilniaus lopšelio-darželio darbo laiko apskaitos žiniaraščius įtraukta nuo 2009 m. lapkričio mėnesio (14 t., 136-141 b.l.). R. M. į Vilniaus lopšelio-darželio darbo laiko apskaitos žiniaraščius įtraukta nuo 2008 m. birželio mėnesio (13 t., 1-6 b.l.) iki 2012 m. sausio mėnesio (17 t., 131-136 b.l.).

463Iš Vilniaus miesto lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų darbo sutarčių registracijos žurnalo matyti, kad T. B. darbo sutartis šiame žurnale nėra užregistruota (26 t., 171-172-180 b. 1.).

464Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-9118-852/2013, nagrinėtoje pagal N. A. S. ieškinį dėl neteisėto atleidimo iš Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorės pareigų, ieškovės ieškinys atmestas kaip nepagrįstas (21 t., 38-40-196 b. 1.).

465Vilniaus lopšelis-darželis „A.“ 2015-12-29 rašte Nr. SD-66 nurodyta, jog prašomų (tyrimui buvo prašoma M. M. ir R. R., 2007-2011 metais paruoštų įvairių projektų ir metodinių medžiagų, tokių kaip „Mano gyvūnėliai“, „Mano drabužėliai“, „Atspėk profesiją“, „Sveikos gyvensenos ugdymas“, „Augu sveikas ir stiprus savo tėvynėje Lietuvoje“ ir „Auginkime gerumo daigelį“, auklėtojų paraiškų dėl nurodytų projektų ir metodinių medžiagų kūrimo; direktorės įsakymų (ar kitų sprendimų) su atsakingais asmenimis dėl tokių projektų ir medžiagų kūrimo; darbo grupių sudarymų, jei buvo sudarytos; pačių išvardintų projektų ir metodinių medžiagų) projektų ir metodinių medžiagų egzistavimą patvirtinančių duomenų ir dokumentų Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ archyve nerasta (25 t., 69, 70 b. 1.).

466Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytojos - V. Z. (2 t., 138-139, 142-143, 144-145 b. 1.), A. S. (3 t., 4-5, 6-7, 12-13 b. 1.), D. M. (4 t., 6-7, 8-9,12-13 b. 1.) Z. K. (22 t., 11-12, 13-14, 18-19 b. 1.), Z. B. (22 t., 24-25, 26-27, 31-32 b. 1.), B. U. (22 t., 40-41, 42-44, 45-47 b. 1.), T. S. (22 t., 60-61, 64-66, 67-68 b. 1.), N. S. (22 t., 75-76, 81-82, 83-84 b. 1.), G. K. (22 t., 108-109, 110-111, 112-113 b. 1.), D. V. (23 t., 6-7,10-11, 14-15 b. 1.), I. K. (23 t., 21-22, 25-26, 29-30 b. 1.), M. I. (23 t. 35-36, 41-42, 43-44 b. 1.), O. R. (25 t., 76-77, 80-81, 84-85 b. 1.), E. J. (25 t., 91-92, 97-98, 99-100 b. 1.), Teresa G. G. (25 t., 59-60, 63-64, 67-68 b. 1.), G. T. (26 t., 21-22, 25-26, 29-30 b. 1.), S. M. (26 t., 36-37, 38-39, 44-45 b. 1.), S. M. (26 t., 56-57, 58-59, 60-61 b. 1.), A. Ž. (26 t., 69-70, 71-72, 73-74 b. 1.), S. C. (26 t., 82-83, 88-89, 90-91 b. 1.), A. Z. (26 t., 96-97, 98-99, 104-105 b. 1.), V. M. (26 t., 111-112,117-118,119-120 b. 1.), B. D. (27 t., 11-12, 17-18, 19-20 b. 1.), V. Č. (27 t., 29-30, 35-36, 37-38 b. 1.), neatpažino nei R. R., nei R. M., nei T. B., ir parodė, kad tokių, kaip Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų nepažįsta.

467Iš R. M. (R. M. vyro) AB DNB banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašo laikotarpiu nuo 2008-06-01 iki 2012-01-31 matyti atliktos finansinės operacijos, išimti grynieji pinigai įvairiomis sumomis – po 100 Lt, 200 Lt, 300 Lt, 1000 Lt (30 t., 71-134 b. l.).

468Vaikų lopšeliui – darželiui „A.“ atliktų apdailos ir įrengimo pagerinimo kaštų skaičiavimo ataskaitoje Nr.170425, atliktoje eksperto T. M. (VšĮ Nepriklausomų draudimo ekspertų grupės ekspertas) pagal užsakovės N. A. užsakymą ir nurodytas darbų pagerinimo aplinkybes, pateikti atlikti pagerinimo darbai šioje įstaigoje, nurodyta, jog pagerintų darbų apdailai ir įrengimui atstatymo kaštai sudaro 46 670,91 Eur su PVM; objekto apžiūrėjimo datos 2017-03-08; 2017-04-21 ir 2017-04-24; skaičiavimo data 2017-04-25 (30 t., 135-195 b. l.).

469Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštų matyti, jog N. A. į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją kreipėsi 2006 m., 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2012 m., dėl lėšų skyrimo lopšelio-darželio „A.“ langų pakeitimui, stogo dangos renovavimo, šildymo sistemos renovavimo ir laiptinių turėklų, kanalizacijos vamzdyno remontui; buvo pateikti atsakymai, jog bus sprendžiami klausimai dėl prašomų lėšų skyrimo pagal finansines galimybes (31 t., 67-73 b. l.).

470Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ 2017-03-13 rašte pateikta informacija apie 2008-2012 metais vadovaujant N. A. iš ugdymo lėšų ir 2 proc. gyventojų skirtų pajamų mokesčio lėšų apmokėtus didesnius statybos ir remonto darbus bei pirktas prekes bendroje sumoje už 169 511,95 Lt (49 094,05 Eur) pateikti šias išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos, be to nurodyta, jog tvora buvo aptverta apie 2000 m., tačiau jokių šias išlaidas pateisinančių dokumentų nebuvo rasta. Dalis teritorijos buvo likusi neaptverta, ji aptverta 2014 m. Tvoros ir vartų kaina su papildomais varteliais 8 124,42 Lt (7 074,14+1 050,28) (2 352,99 Eur) (31 t., 113-200 b. l.; 32 t., 1-40 b. l.). Iš pateiktų dokumentų kopijų matyti, jog lopšeliui - darželiui baldai, statybinės medžiagos (sujungiamos juostos, klijai, linoleumas plieninės durys, santechnikos reikmenys) buvo perkami ir 2005 m., 2006 m., 2007 m.: 2007 m. apmokant iš 2 procentų gyventojų skirtų pajamų mokesčio lėšų bendroje sumoje už 21 081 Lt (6 105,48 Eur) (32 t., 10-40 b. l.).

471Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktorės J. Ž. elektroniniame laiške pateikta informacija, jog Vilniaus lopšelio – darželio „A.“ pastato modernizavimo darbai vyko 2010-2012 metais ir buvo finansuojami iš Europos Sąjungos ir Savivaldybės lėšų. Apskaitoje užregistruoto pastato pradinė vertė iki modernizavimo 2010-08-31 dienai sudarė 517 504 Lt (149 879,52 Eur). 2012-08-31 pastato įsigijimo savikaina sudarė 727 993,24 Lt (210 841,42 Eur). Atliktų esminio pagerinimo darbų vertė 210 489,24 Lt (60 961,90 Eur). Dėl N. A. advokato pateiktos eksperto atliktos lopšelio – darželio „A.“ atliktų apdailos ir įrengimo pagerinimo kaštų apskaičiavimo ataskaitos, kuria konstatuojama, kad N. A. vadovavimo laikotarpiu buvo atlikta viso pagerinimo darbų už 46 670,91 Eur, nurodyta, jog jei tokia investicija būtų buvusi atlikta iš kitų lėšų, direktorius privalo teikti prašymą užregistruoti apskaitoje pastato vertės padidėjimą, o to N. A. neteikė (32 t., 42 b. l.).

472Iš darbo sutarties Nr. 16-D kopijos matyti, jog N. A.-S. (tuometinė tokia N. A. pavardė) buvo priimta dirbti į Vilniaus lopšelio – darželio „A.“ vedėjos, vėliau direktorės pareigas nuo 2001 m. gegužės 28 d., dirbo iki 2012 m. gruodžio 6 d. (21 t., 82-88 b. l.).

473Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2002-05-24 įsakymu Nr. 285 patvirtintas Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus pareigybės aprašymas, su kuriuo N. A. buvo supažindinta pasirašytinai (21 t., 89-90 b. l.).

4742007-06-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. A 500-936-(1.2-KSD-1) patvirtinti Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ nuostatai, su kuriais N. A. supažindinta pasirašytinai (3 t., 66-76 b. l.).

475Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados

476Dėl turto pasisavinimo

477Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Taigi objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju, nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-378-895/2016).

478Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Turto pasisavinimas yra padarytas tiesiogine tyčia, jeigu kaltininkas supranta, kad jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą (turtinę teisę) neteisėtai paverčia savo turtu, numato, kad dėl to savininkas šio turto neteks, ir to nori. Šios nusikalstamos veikos subjektas – specialus, todėl pagal BK 183 straipsnį atsako tik tas asmuo, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu turtas (turtinė teisė) buvo patikėtas ar perduotas jo žiniai. Įgaliojimai turtui (turtinei teisei) kaltininkui gali būti suteikiami įvairiais pagrindais, t. y. esant civiliniams, darbo ar kitiems teisiniams santykiams (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-677/2016.).

479Įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visumą teismas daro išvadą, jog nagrinėjamoje byloje yra surinkta pakankamai įrodymų, jog kaltinamoji N. A., siekdama asmeninės naudos, pažeisdama kaltinimuose nurodytus teisės aktų keliamus reikalavimus, reglamentuojančius, jos kaip lopšelio – darželio „A.“ direktorės funcijas, suklastojo kaltinimuose nurodytomis aplinkybėmis dokumentus, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir padedant T. B., R. R. ir R. M. – kaltinimuose nurodytomis aplinkybėmis įdarbindama jas fiktyviai, pasisavino jai patikėtą didelės vertės turtą, t.y. T. B., R. R. ir R. M. darbo užmokesčio apskaičiuotas ir išmokėtas sumas: T. B. vardu per du jos įdarbinimo laikotarpius 16 574,86 Eur ir 4059,46 Eur, R. R. vardu – 9 996,17 Eur, R. M. vardu – 12 413,94 Eur.

480Įvertindamas tai, kad nusikalstamos veikos mechanizmas buvo toks pat, kad iš esmės kaltinimuose faktinės aplinklybės skiriasi tik kaltinamųjų pavardėmis, jų įdarbinimo laikotarpiais ir joms priskaičiuotų darbo užmokesčių sumomis, kad kaltinimai grindžiami ta pačia įrodymų visuma, teismas, pasisakydamas dėl kaltinamųjų veiksmų motyvuotas išvadas pateikia dėl visų inkriminuotų veikų bendrai, o atskirai detalizuoja tik tas aplinkybes, kurios kiekvienai iš kaltinamųjų yra inkriminuotos skirtingos.

481Bylos nagrinėjimo metu nustatyta jog N. A., būdama Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktore, turėdama teisę priimti ir atleisti darbuotojus į jos vadovaujamą įstaigą, fiktyviai kaltinimuose nurodytais laikotarpiais įdarbino 3 darbuotojas - T. B., R. R. ir R. M., su kiekviena iš jų susitarė, jog atlyginimas joms nebus mokamas, jog kaip darbo užmokestį pervestas lėšas fiktyviai įdarbintos darbuotojos tarpusavyje suderintomis aplinkybėmis turės grąžinti N. A.. Tokios faktinės aplinkybės nustatytos teisme apklaustų pačių kaltinamųjų N. A., T. B., R. R., R. M. parodymais, kurios pripažindamos kaltę iš dalies patvirtino, jog N. A. jas įdarbino lopšelyje-darželyje fiktyviai, realiai darbo sutartyse aptarto darbo joms ikriminuotais laikotarpiais ir aplinkybėmis jos nedirbo, o gautą darbo užmokestį grąžindavo N. A. paduodamos grynaisiais arba pervesdamos į N. A. nurodytą sąskaitą, pripažindamos, jog su N. A. bendrai suklastojo darbo sutartis, kurių pagrindu buvo priimtos į darbą, nors žinojo, jog jokio darbo nedirbs. Tai, kad T. B., R. R., R. M. Vilniaus lopšelyje-darželyje „A.“ nedirbo, patvirtino posėdžio metu apklausti minėto darželio darbuotojai – T. G. G., V. Z., A. S., Z. K., Z. B., B. U., T. S., M. I., N. S., L. K., G. K., D. V., I. K., O. R., E. J., G. T., S. M., S. M., D. M., A. Ž., S. C., A. Z., V. M., B. D., V. Č. patvirtindami, kad kaltinamųjų T. B., R. R., R. M. kaip minėto darželio darbuotojų nėra darželyje matę, jų nepažįsta, nors kolektyvas nebuvo itin didelis ir auklėtojos pažinojo viena kitą, kad darželyje buvo daromi remontai, bet jiems nežinoma už kokias lėšas jie buvo daromi. Be posėdžio metu apklaustų kaltinamųjų ir liudytojų (lopšelio – darželio) darbuotojų parodymų dėl fiktyvaus kaltinamųjų T. B., R. R., R. M. darbo, kaltinimuose nurodytas faktines aplinkybes dėl suklastotų dokumentų, lėšų pervedimo ir perdavimo N. A. patvirtina ir aukščiau aprašytuose rašytiniuose įrodymuose pateikti duomenys – specialisto išvadoje nustatytos apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos kaltinamosioms ir jų išmokėjimas, specialisto išvadose nustatytos aplinkybės dėl fiktyviose darbo sutartyse esančių kaltinamųjų parašų, kaltinamųjų asmens bylose esančiuose dokumentuose užfiksuotos aplinkybės dėl jų darbo, pareigų ir priedų mokėjimo, kaltinamųjų bankų sąskaitų išrašuose užfiksuota informacija apie lėšų pervedimą už fiktyvų darbą, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose užfiksuota informacija apie neva buvusį kaltinamųjų T. B., R. R. ir R. M. darbą lopšelyje – darželyje „A.“. Ginčo dėl šių teisme nustatytų faktinių aplinkybių nėra.

482Ginčas byloje kilo dėl to, jog N. A. tvirtino, kad fiktyviai įdarbintų trijų darbuotojų pinigų ji nepasisavino, nors visus pinigus iš minėtų fiktyvių darbuotojų T. B., R. R., R. M. ji gavo, tačiau visi pinigai buvo panaudoti jos vadovaujamo Vilniaus lopšelio – darželio „A.“ reikmėms. Tai yra, N. A. tvirtino, jog gautas lėšas naudojo minėto lopšelio – darželio remontui, kad jos vadovaujama įstaiga buvo labai apleista, reikėjo pakeisti langus, aptverti tvorą, daryti vidaus apdailos darbus, pirkti baldus, tvarkyti aplinką, Vilniaus miesto savivaldybė reikalingų lėšų neskyrė, dėl to ji sugalvojo tokį būdą ir visus pinigus, kuriuos jai grąžino fiktyvios darbuotojos ji panaudojo darželiui, nurodė, kad jos paaiškinimus patvirtina pateikta nepriklausomo eksperto atlikta pagerinimo darbų ataskaita. Kaltinamosios T. B., R. R. ir R. M. taip pat patvirtino, kad lėšų jos pačios nepasisavino, joms tik skaičiavosi darbo stažas, o N. A. padėjo tik dėl to, nes pastaroji joms aiškino, kad darželiui reikia lėšų remontams.

483Tačiau teismas tokia pateikta kaltinamųjų pozicija netiki ir laiko jų gynybine pozicija, siekiant sušvelninti savo teisinę padėtį, nes tokius parodymus paneigia byloje surinkta įrodymų visuma.

484Tai yra, iš tiesų N. A. pateiktoje pagal jos užsakymą atliktoje eksperto atliktų darbų kaštų pagerinimo ataskaitoje nurodyta, jog pagal užsakovės nurodytas aplinkybes buvo atlikti skaičiavimai ir buvo nustatyta, jog darželyje buvo atlikti pagerinimo darbai už 46 670,91 Eur su PVM (30 t., 135-195 b.l.), tačiau pažymėtina tai, kad iš esmės tuo pačiu laikotarpiu (2008-2012m) analogiški minėto darželio remonto darbai, baldų pirkimas ir kt. pagal pateiktą darželio informaciją ir dokumentus buvo atliekami iš darželiui skirtų ugdymo lėšų ir gyventojų skirtų 2 procentų pajamų mokesčio pervestų lėšų ir bendra pagerintų darbų ir nupirktų baldų suma yra 49 094,05 Eur (169511,95 Lt) (31 t., 113-200 b.l.; 32 t., 1-40 b.l.), t.y. didesnė, nei N. A. pateikto eksperto ataskaitoje nurodyta pagerinimų suma. Eksperto vertinimai atlikti 2017 m. balandžio 25 d. duomenimis vertinant retrospektyvine prasme ir iššimtinai remiantis tik N. A. nurodytomis aplinkybėmis, o lopšelio-darželio „A.“ pateikti dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, mokėjimo kvitai) yra išrašyti realiu metu praeityje 2008 m. – 2012 m. perkant įvairias medžiagas, baldus konkrečiomis datomis. Pažymėtina tai, kad ekspertas nenustatė pagerinimams skirtų pinigų kilmės, bei to, jog pagerinimai lopšelyje-darželyje „A.“ būtų atlikti už dvigubai didesnę sumą, nei pateikti lopšelio-darželio „A.“ duomenys, kas leistų daryti prielaidas, jog N. A. galimai investavo į darželį niekur neapskaitytas, o būtent iš darbuotojų gautas pinigines lėšas. Eksperto išvados iš esmės yra sutampančios su darželio pateiktais duomenimis apie atliktus pagerinimus ir skiriasi labai nežymiai, ir tas skirtumas paaiškinamas tuo, jog ekspertui nebuvo pateikti jokie konkretūs dokumentai apie pirktas medžiagas remontui ir baldams. Tad nustatydamas veikos aplinkybes ir aptartus aukščiau argumentus, teismas nesiriame pateikta eksperto T. M. išvada.

485Nors kaltinamosios T. B., R. R. ir R. M. neigė kaltę dėl to, jog padėjo pasisavinti N. A. pinigus, pripažindamos faktines aplinkybes dėl fiktyvaus įdarbinimo ir darbo užmokesčio atidavimo N. A., teikdamos, jog nežinojo, kad N. A. jų pinigus naudos savo reikmėms, tokius šių kaltinamųjų parodymus teismas taip pat vertina kaip jų pasirinktą gynybinę poziciją siekiant sušvelninti savo teisinę padėtį. Visų pirma pažymėtina tai, kad kaltinamosios N. A. sąlygomis pasiūlytas fiktyvus darbas lopšelyje nebuvo pirma darbovietė jų gyvenime, jos turėjo patirties tiek dėl įdarbinimo, darbo sutarčių sudarymo, tiek dėl darbo užmokesčio mokėjimo kitose darbovietėse ir nė vienoje iš jų nebuvo taip, jog nereikėtų dirbti ir dėl vienokių ar kitokių priežasčių reikėtų grąžinti darbo užmokestį. Taigi, pasirašydamos tokias fiktyvias darbo sutartis ir grąžindamos N. A. joms išmokėtą darbo užmokestį, kaltinamosios T. B., R. R. ir R. M. suvokė ir suprato, jog pinigai yra išmokami iš lopšelio darželio biudžeto N. A., jog be jų veiksmų – darbo sutarčių pasirašymo ir pinigų grąžinimo N. A. negalės disponuoti minėtais pinigais. Nė viena iš kaltinamųjų nenurodė to, jog per visą jų fiktyvaus įdarbinimo laikotarpį nors kartą būtų pasidomėjusios kam konkrečiai N. A. panaudojo jų grąžintus pinigus, nors kiekvienos iš jų įdarbinimo laikas tęsėsi ne po vienerius metus. Tokie veiksmai tik dar kartą įrodo ir patvirtina tai, jog kaltinamosioms T. B., R. R. ir R. M. nerūpėjo, ką konkrečiai su jų pervestais pinigais darė N. A..

486Posėdžio metu R. R. nurodytas aplinkybes, jog ji N. A. pavedimu vieną kartą ruošusi lankstinukus lopšeliui-darželiui „A.“, teismas taip pat atmeta kaip gynybinę poziciją, kadangi posėdžio metu apklaustos aukščiau paminėtos lopšelio-darželio „A.“ auklėtojos patvirtino tai, jog lankstinukus darydavo pačios, kad kažkokių kitų atneštų nebuvo, be to R. R. buvo priimta į darbą auklėtojos pareigoms, o ne lankstinukų gamintojos, ką ir pati R. R. pripažino, jog nemanė, kad jai buvo mokama už tokį darbą.

487Taigi, byloje nustatyta, jog įdarbinant T. B. per du skirtingus laikotarpius N. A. pasisavino 16 574,86 Eur ir 4 059,46 Eur, įdarbinant R. R. pasisavino 9 996,17 Eur, įdarbinant R. M. pasisavino 12 413,94 Eur. Minėtos kaltinamosios T. B., R. R. ir R. M. viena kitos nepažinojo, tarpusavyje nebendravo, apie viena kitos įdarbinimą nieko nežinojo, tiesiogiai kiekviena iš jų visus veiksmus derino tik su lopšelio-darželio „A.“ direktore N. A..

488Pagal nustatytas aplinkybes N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (didelės vertės turto pasisavinimas, nes pasisavinta suma viršijo 250 MGL dydžio sumą) ir BK 183 straipsnio 1 dalį (turto pasisavinimas) dėl dviejų T. B. įdarbinimo atvejų, o T. B. veiksmai kvalifikuoti teisingai kaip šių nusikalstamų veikų padėjėjos pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 183 straipsnio 2 dalį bei BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 183 straipsnio 1 dalį.

489N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl didelės vertės turto pasisavinimo (pasisavinta pinigų suma viršijo 250 MGL vertės sumą) įdarbinant R. R., o R. R. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 183 straipsnio 2 dalį kaip šios nusikalstamos veikos padėjėjos.

490Taip pat N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl didelės vertės turto pasisavinimo (pasisavinta pinigų suma viršijo 250 MGL vertės sumą) įdarbinant R. M., o R. M. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 183 straipsnio 2 dalį kaip šios nusikalstamos veikos padėjėjos.

491Dėl dokumentų klastojimo

492Teismas laiko įrodyta, jog kaltinamoji N. A. padarė jai inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje, t. y. šiame kaltinime nurodytomis aplinkybėmis, būdama lopšelio-darželio „A.“ direktore suklastojo kaltinime nurodytus dokumentus – įvairius įsakymus, susijusius su T. B., R. R., R. M. tariamu darbu ir šiais savo veiksmais padarė didelės žalos lopšeliui-darželiui „A.“. Byloje nustatyta, jog N. A. T. B. atžvilgiu priėmė 79 fiktyvius įsakymus, R. R. atžvilgiu – 34 fiktyvius įsakymus, R. M. atžvilgiu – 46 fiktyvius įsakymus, kuriais remiantis buvo sukurtos tariamos įvairios jų darbo atlikimo sąlygos ir joms išmokėtas bendroje sumoje 43 044,43 Eur darbo užmokestis, kurį N. A. pasisavino padedant aukščiau aprašytomis aplinkybėmis T. B., R. R. ir R. M.. Šios aplinkybės nustatytos pačios kaltinamosios N. A. parodymais, kuri visiškai pripažino faktines aplinkybes dėl dokumentų suklastojimo, kad kaltinime nurodytus dokumentus ji pasirašė, tačiau kaip jau paminėta aukščiau, tvirtino nepasisavinusi pinigų, o juos panaudojusi lopšelio-darželio „A.“ reikmėms. Tai, kokius įsakymus nusprendė priimti kaltinamoji N. A., nederino nė su viena iš kitų kaltinamųjų, veikė savo nuožiūra. Tokias pačias aplinkybes patvirtino ir kitos kaltinamosios – T. B., R. R. ir R. M., patvirtindamos, kad jos nieko nežinojo apie tai, kokius įsakymus jų vardu priėmė N. A.. Tai, kad minėtas pinigines lėšas, išmokėtas kaip darbo užmokestį, N. A. pasisavino, teismas analizavo ir tokių veiksmų kvalifikavimo motyvus pateikė aptariant BK 183 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų nusikalstamų veikų sudėtis.

493Pagal nustatytas aplinkybes N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, nes suklastotų dokumentų pagrindu buvo padaryta didelės žalos.

494Teismas taip pat laiko įrodytomis aplinkybėmis, jog:

495N. A. veikdama bendrininkų grupėje kartu su T. B. kaltinime pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nurodytomis aplinkybėmis suklastojo dvi darbo sutartis - Nr. S-30, pagal kurią T. B. tariamai buvo priimta į lopšelio-darželio „A.“ auklėtojos pareigas su vėlesniais pakeitimais nuo 2003-06-02 iki 2010-03-31 (2 t., 88-90 b. l.); darbo sutartį Nr. S-30 (2 t., 109-110 b. l.) su vėlesniais pakeitimais, pagal kurią T. B. tariamai buvo priimta į lopšelio-darželio „A.“ pagalbinės darbininkės pareigas nuo 2011-03-01 iki 2012-01-17;

496N. A. veikdama bendrininkų grupėje kartu su R. R. kaltinime pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nurodytomis aplinkybėmis suklastojo darbo sutartį Nr. S-26 (2 t., 8-10 b. l.) su jos pakeitimais, pagal kurią R. R. tariamai buvo priimta dirbti Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ auklėtoja nuo 2009-11-23 iki 2012-01-17;

497N. A. veikdama bendrininkų grupėje kartu su R. M. kaltinime pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nurodytomis aplinkybėmis suklastojo darbo sutartį Nr. S-15 (2 t. 23-24 b. l.) su jos pakeitimais, pagal kurią R. M. tariamai buvo priimta dirbti Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ kiemsarge – auklėtojos padėjėja nuo 2008-08-16 iki 2012-01-17.

498Šias inkriminuotų veikų padarymo aplinkybes pripažino tiek kaltinamoji N. A., tiek kitos kaltinamosios - T. B., R. R. ir R. M. nurodydamos, jog žinojo, kad darbo sutartyse sutarto darbo nedirbs, o darbo užmokesčio lėšos bus grąžinamos N. A.. Šias aplinkybes patvirtina ir byloje esančios minėtos darbo sutartys, kurios yra pasirašytos abiejų šalių pagal atitinkamus kaltinimus - N. A. ir T. B., N. A. ir R. R., N. A. ir R. M., aukščiau minėta specialisto išvada dėl lopšelio-darželio „A.“ finansinės veiklos tyrimo (2014-03-26, Nr. 5-1/52 - 5 t., 139-166 b. l.; 6 t., 11-179 b. 1.; 7 t., 1-165 b. l.; 8 t., 1-184 b. l.), kurioje užfiksuoti atlikti iš lopšelio-darželio „A.“ piniginiai mokėjimai kaip darbo užmokestis T. B., R. R., R. M., liudytojų parodymai, jog šios kaltinamosios lopšelyje-darželyje „A.“ nedirbo.

499Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje aiškinant patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už dokumentų klastojimą sąlygas nurodyta, jog baudžiamoji atsakomybė pagal BK 300 straipsnį numatyta siekiant apsaugoti dokumentų teisinės apyvartos funkcionalumą ir patikimumą. Nors BK 300 straipsnyje nustatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Jei dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-662/2000, 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K-161/2012, 2K-205/2012, 2K-57/2013, Nr. 2K-177-677/2016).

500Įvertindamas byloje nustatytas aplinkybes, tai, kad fiktyvios pasirašytos darbo sutartys su T. B., R. R. ir R. M. buvo pirminiai dokumentai, kurių pagrindu buvo sukurti realiai neegzistuojantys darbo santykiai tarp minėtų fizinių asmenų ir juridinio asmens lopšelio – darželio „A.“, kad šių dokumentų pagrindu N. A. priėmė įsakymus dėl darbo užmokesčio išmokėjimo minėtoms tariamoms darbuotojoms ir iš lopšelio – darželio „A.“ buvo pasisavintos pakankamai didelės pinigų sumos – T. B. vardu per jos du įdarbinimus pasisavinta 16 574,86 Eur ir 4 059,46 Eur; R. R. vardu – 9 996,17 Eur, R. M. vardu – 12 413,94 Eur, kad toks fiktyvus asmenų įdarbinimas tęsėsi ilgą laiką, teismas daro išvadą, jog minėtų asmenų veiksmai atitinka BK 300 straipsnio 1 dalies nuostatas pagal kiekvienai iš kaltinamųjų pateiktus kaltinimus, ir ši veika yra pavojinga bei padarė tiesioginę turtinę žalą juridiniam asmeniui - lopšeliui-darželiui „A.“.

501Pagal nustatytas aplinkybes N. A. ir T. B. veiksmai suklastojant dvi sutartis teisingai kvalifikuotos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį; N. A. ir R. R. veiksmai dėl darbo sutarties suklastojimo, kuria R. R. buvo tariamai priimta į darbą – teisingai kvalifikuoti pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. Taip pat teisingai kvalifikuoti N. A. ir R. M. veiksmai pagal BK 300 straipsnio 1 dalį dėl darbo sutarties suklastojimo, kuria R. M. buvo tariamai priimta į darbą.

502Teismas patikslina kaltinime pagal BK 300 straipsnio 3 dalį nurodytą bendrą padarytos suklastotais dokumentais žalos dydį nurodant, jog buvo padaryta 43 044,43 Eur žala (o ne 43 026,25 Eur kaip nurodyta pakeistame kaltinime), kadangi nustatyta būtent tokia suma, ji nežymiai skiriasi nuo pakeisto kaltinimo ir tai vertintina kaip rašymo apsirikimo klaida.

503Taip pat teismas patikslina R. R. ir N. A. inkriminuotame kaltinime pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nurodytą aplinkybę, jog darbo sutarties nutraukimą su R. R. pasirašė 2012-01-17, kadangi tokios aplinkybės nustatytos iš byloje esančių dokumentų – šiuo atveju iš darbo sutarties (2 t., 8-10 b. l.).

504Dėl N. A. piktnaudžiavimo tarnyba

505Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta tai, jog piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-243/2007, 2K-283/2013).

506Taikant BK 228 straipsnį žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio žala, dėl kurios nukenčia valstybės, juridinio, fizinio asmens ar kito šiame straipsnyje numatyto subjekto turtinė padėtis arba (ir) padaromas neigiamas poveikis jų neturtiniams interesams. Kitokio pobūdžio žala gali būti pripažįstama ir fizinė, moralinė, organizacinė bei kito neturtinio pobūdžio žala, padaryta teisės ginamoms ir saugomoms nematerialioms vertybėms (juridinio asmens reputacijai, valstybės tarnybos autoritetui ir pan.). Kvalifikuojant piktnaudžiavimą pagal BK 228 straipsnį, šia veika padaryta žala turi būti pripažinta didele. Didelės žalos požymis yra vertinamasis, todėl kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes: žalos pobūdį, nukentėjusiųjų skaičių, nusikalstamos veikos trukmę, kokiais teisės aktais ginami interesai pažeisti, kaltininko einamų pareigų svarbą ir pan. Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Konstitucijoje įtvirtintų teisių ar laisvių pažeidimo, ja sumenkinamas valstybės institucijos autoritetas, sutrikdomas šios ar kitos organizacijos darbas ir pan. Toks pažeidimas, autoriteto sumenkinimas ar kiti esmingai žalingi padariniai paprastai pripažįstami didele žala ne tik tarnybai ar asmeniui, bet ir valstybei (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-76/2007, 2K-7-335/2013).

507Šioje baudžiamojoje byloje N. A. inkriminuoti 4 piktnaudžiavimo tarnyba atvejai pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (pagal pakeistą kaltinimą, 32 t., 93-123 b.l.), dėl kurių padarymo N. A. savo kaltę pripažino iš dalies, neneigdama kaltinimuose nurodytų faktinių aplinkybių dėl fiktyvaus 3 darbuotojų (T. B., R. R. ir R. M.) įdarbinimo, dokumentų klastojimo, pripažindama, jog taip elgtis užimdama direktorės pareigas lopšelyje-darželyje „A.“ ji negalėjo, bet tik tokį būdą matė kaip išeitį pagerinti jos vadovaujamos įstaigos gerbūvį, lėšų, kaip jau paminėta, tvirtino nepasisavinusi. Taip pat tvirtino dirbusi pagal darbo sutartį ir nežinojusi, ar ji buvo valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu. Nors kaltinamoji visas šias jai inkriminuotas nusikalstamas veikas (piknaudžiavimą tarnyba 4 atvejais) pripažįsta tik iš dalies, iš esmės nurodydama tapačius argumentus visais atvejais, teismas laiko, jog jos kaltė dėl visų šių jai inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo yra įrodyta tiek byloje apklaustų pačių kaltinamųjų parodymais dėl fiktyvaus įdarbinimo, tiek apklaustų liudytojų – darželio darbuotojų parodymais, tiek byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Kaip jau nustatyta N. A. suklastojo kaltinimuose nurodytus dokumentus, pasisavino jai patikėtą lopšelio-darželio „A.“ didelės vertės turtą, dėl šių aplinkybių nustatymo teismas nesikartoja ir jų dar kartą neanalizuoja.

508Iš baudžiamojoje byloje esančios Darbo sutarties Nr. 16-D kopijos matyti, jog N. A.-S. (tuometinė tokia N. A. pavardė) buvo priimta dirbti į Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ vedėjos, vėliau direktorės pareigas nuo 2001 m. gegužės 28 d. ir dirbo iki 2012 m. gruodžio 6 d. (21 t.,82-88 b. l.). N. A. buvo pasirašytinai supažindinta su 2002-05-24 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 285 patvirtintu Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus pareigybės aprašymu, kurio 22 punktas numato reikalavimą „vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimus, Švietimo departamento ir jo skyrių įsakymus, kitų norminio pobūdžio dokumentų reikalavimus“, 30 punktas numato reikalavimą „rūpintis Darželio intelektualiniais ir materialiniais ištekliais“, 33 punkto reikalavimas numato, jog „direktorius yra atsakingas už Darželio ūkinę-finansinę veiklą, įstaigos biudžeto lėšų teisingą ir tikslingą panaudojimą“ (21 t., 89-90 b. l.).

5092007-06-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. A 500-936-(1.2-KSD-1) patvirtintų Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ nuostatų, su kuriais N. A. supažindinta pasirašytinai (3 t., 66-76 b. l.), 79.8 punkte įtvirtinta, jog „Direktorius rūpinasi Darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu“, 79.19 punkte įtvirtinta, jog „Direktorius atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje“, 79.20 punkte įtvirtinta, jog „Direktorius atsako už visą Darželio veiklą“.

510BK 230 straipsnyje pateikta valstybės tarnautojo sąvoka ir jame išaiškinta, jog valstybės tarnautojui prilyginami ir kiti asmenys, kurie dirbdami ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eidami pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus.

511Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų savokų apibūdinimą, darytina išvada, jog N. A., dirbdama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos įsteigtoje biudžetinėje įstaigoje - lopšelio-darželio „A.“ direktorės pareigose tiek pagal šios įstaigos direktoriaus pareigybės aprašymą, tiek pagal minėtos įstaigos nuostatus, turėjo administracinius įgaliojimus ir juos vykdė, taigi BK 230 straipsnio prasme N. A. buvo valstybės tarnautojui prilygintas asmuo. Akivaizdu, jog N. A. nusikalstami veiksmai – fiktyvus asmenų įdarbinimas, dokumentų klastojimas, pinigų pasisavinimas – niekaip nesuderinami su aukščiau aptartų teisės aktų (Direktorės darbo sutarties, pareiginių nuostatų, Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ nuostatų) keliamais reikalavimais, ir tokiais veiksmais N. A. vienareikšmiškai jų nesilaikė ir juos pažeidė. Tai yra, užimdama šias pareigas, žinodama savo pareigybės aprašymą ir atsakomybę, turėdama profesinę kompetenciją ir darbo patirtį, žinojo, kad kaltinime nurodytas tyčinis teisės aktų reikalavimų pažeidimas sukels padarinius tarnybinės veiklos srityje, kaltinimuose nustatytomis aplinkybėmis klastodama dokumentus bei pasisavindama lopšelio-darželio „A.“ pinigus piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir padarė didelės neturtinės žalos valstybei, kadangi tokiais jos veiksmais buvo diskredituotas valstybės tarnautojo – Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktoriaus vardas, sumenkintas šios įstaigos autoritetas, pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, skaidrumo principai, numatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje. Fiktyvus asmenų įdarbinimas tęsėsi ilgą laiką, t. y. nuo 2003-06-02 įdarbinus T. B., kuri pirmą kartą atleista buvo nuo 2010-03-31, dar tebesitęsiant jos fiktyviam darbui nuo 2008-06-16 į darbą tariamai priėmė savo seserį R. M. bei nuo 2009-11-23 lygiai taip pat fiktyviai į darbą priėmė R. R., bei dar kartą nuo 2011-02-01 vėl fiktyviai įdarbino T. B., iki kol lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų pagalba, pastebėjus, kad darbo užmokesčio žiniaraščiuose yra jiems nepažįstamų asmenų ir pradėjus tai aiškintis, po T. B. pirmosios apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje, minėtos tariamos darbuotojos buvo vėlgi fiktyviai atleistos iš darbo - nuo 2012-01-09 atleista T. B., nuo 2012-01-19 – atleista R. R., nuo 2012-01-17 atleista R. M.. Pažymėtina ir tai, kad trimis turto pasisavinimo atvejais (pirmą kartą įdarbinant T. B., R. R. ir R. M.) buvo pasisavintos didelės vertės turtas, t.y. kiekvienu atveju didesnės nei 250 MGL dydžio piniginės sumos ir tik vienu atveju (antrą kartą įdarbinant T. B.) pasisavinta pinigų suma šio dydžio neviršijo, kas tik dar kartą patvirtina, jog tokiais veiksmais buvo padaryta didelė neturtinė žala valstybei.

512Pagal nustatytas aplinkybes N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai visais keturiais atvejais pagal BK 228 straipsnio 2 dalį kaip piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos.

513Pagal nustatytas aplinkybes teismas patikslina kaltinimuose nurodytą aplinkybę, jog N. A. buvo valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, kadangi tokios aplinkybės nustatytos remiantis jos pareigybės aprašymu.

514Teismas šalina iš kaltinimo nurodytas aplinkybes, jog „N. A. pažeidė 2005-07-20 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.1 punkto reikalavimus „sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Darbo kodekse, Darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme bei kituose teisės aktuose“, 7.2 punkto reikalavimus „atlikdamas savo tarnybines pareigas vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės institucijų sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, tiesioginio vadovo pavedimais, užduotimis bei įpareigojimais, jeigu jie neprieštarauja įstatymams“, kadangi byloje nepateiktos minėtu savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos taisyklės ir teismas neturi galimybės nustatyti, ar N. A. buvo su šiuo sprendimu supažindinta, ar šios taisyklės buvo pripažintos tuo metu skelbti viešai. Šių aplinkybių pašalinimas N. A. veikų kvalifikavimui neturi teisinės reikšmės.

515Dėl patikėto turto išvaistymo ir padėjimo piktnaudžiauti tarnyba (kaltinamųjų išteisinimo)

516Teismų praktikoje nurodyta, jog baudžiamoji atsakomybė pagal BK 184 straipsnį kyla asmeniui, kuris iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą (turtinę teisę). Taigi turto iššvaistymas šio baudžiamojo įstatymo prasme – tai kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto (turtinės teisės) neteisėtas, neatlygintinas perleidimas padarant žalos turto (turtinės teisės) savininkui arba teisėtam valdytojui. Toks neteisėtas perleidimas yra tada, kai tai atliekant nesilaikoma nustatytos turto (turtinės teisės) patikėjimo ar disponavimo tvarkos, paprastai nustatomos norminiais aktais arba sutartinių santykių atveju – bendru susitarimu, buvo pažeistos esminės turto (turtinės teisės) patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto (turtinės teisės) savininko (valdytojo) interesai ir taip jam padaryta žala (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-677/2016).

517Turto pasisavinimo ir iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį turtą (turtinę teisę) paverčia savo turtu ar turtine teise arba juos perleidžia, tačiau turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui už šį turtą (turtinę teisę) nėra atlyginama arba atlyginama aiškiai neteisingai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-526/2010, 2K-411/2012, 2K-373/2013 ir kt.).

518Šioje baudžiamojoje byloje N. A. inkriminuoti 4 jai patikėto turto išvaistymo atvejai pagal BK 184 straipsnio 1 dalį, o atitinkamai T. B. - du atvejai, R. R. ir R. M. po vieną padėjimo iššvaistyti patikėtą turtą atvejai pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį.

519Kaltinimų esmė tokia, jog N. A. fiktyviai įdarbindama T. B., R. R. ir R. M. nuo joms priskaičiuoto darbo užmokesčio pervedus priskaičiuotus mokesčius Valstybiniam socialiniam draudimui (SODRAI) ir atskaitytą gyventojų pajamų mokestį, tokiu būdu iššvaistė Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pinigines lėšas, o fiktyviai įdarbintos kaltinamosios – padėjo išvaistyti šį turtą. T. B. atžvilgiu dviejų kartų įdarbinimo laikotarpiais apskaičiuotų privalomai sumokėtų mokesčių suma sudaro atitinkamai 4 368,73 Eur ir 1 089,03 Eur; R. R. atžvilgiu jos tariamo darbo laikotarpiu apskaičiuotų privalomai sumokėtų mokesčių suma sudaro 2 693,98 Eur, R. M. atžvilgiu jos tariamo darbo laikotarpiu apskaičiuotų privalomai sumokėtų mokesčių suma sudaro 2 953,47 Eur.

520Tačiau teismas daro išvadą, jog tokiu būdu apskaičiuojant darbo užmokestį nors ir tariamai įdarbintoms darbuotojoms, šiuos mokesčius sumokant laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų - šiuo atveju apskaičiuojant ir pervedant įmokas į valstybės biudžetą pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, šios lėšos nebuvo iššvaistytos ir tai neatitinka BK 184 straipsnyje įtvirtinto nusikaltimo sudėties požymių. Šiuo konkrečiu atveju kaltinimuose nurodytos privalomai sumokėtos į valstybės biudžetą apskaičiuotos įmokos už kiekvieną iš kaltinamųjų buvo N. A. pasirinktas būdas pasisavinti kaltinamosioms T. B., R. R., R. M. apskaičiuoto darbo užmokesčio lėšas. Minėtos mokesčių sumos buvo sumokėtos į valstybės biudžetą, iš kurio kaip patvirtino Civilinio ieškovo atstovas V. Nemeika, kiekvienais metais Vilniaus miesto savivaldybei yra skiriama Gyventojų pajamų mokesčio procentinė dalis, tik SODRAI sumokėtos įmokos savivaldybei nepriklauso. Įvertinant šias aplinkybes bei tai, kad minėtos mokesčių sumos buvo sumokėtos į valstybės biudžetą, darytina išvada, kad nebuvo padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 straipsnio 1 dalyje ir N. A., T. B., R. R. ir R. M. išteisintinos dėl joms inkriminuotų turto iššvaistymo veikų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 303 str. 5 d. 1 p.).

521Atsižvelgiant į tai, kad dėl turto iššvaistymo kaltinamosios yra išteisinamos, iš pateiktų kaltinimų šalinamos aplinkybės, susijusios su turto iššvaistymu.

522Teismas taip pat laiko neįrodytomis aplinkybėmis tai, jog T. B., R. R. ir R. M. visais joms inkriminuotais atvejais pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį padėjo N. A. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. BK 228 straipsnyje numatyta nusikalstama veika padaroma tiesiogine tyčia, t.y. turi būti nustatyta, jog asmuo suvokia, jog padeda valstybės tarnautojui piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir nori taip elgtis.

523Bylos nagrinėjimo metu nė viena iš kaltinamųjų, t. y. nei T. B., nei R. R. nei R. M. nepatvirtino to, jog suvokė, kad N. A. yra valstybės tarnautoja ir jog jų veiksmai – fiktyvių darbo sutarčių pasirašymas, darbo užmokesčio gavimas ir atidavimas N. A. (padėjimas pasisavinti pinigines lėšas) yra padėjimas jai piktnaudžiauti tarnybine padėtimi siekiant asmeninės ar kitokios naudos kaip tai inkriminuota kiekvienu atveju pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog nė viena iš kaltinamųjų realiai sau asmeninės piniginės naudos negavo, tikėjo tuo, ką sakė N. A., jog joms apskaičiuotas ir pervestas lėšas reikia grąžinti, nes jos reikalingos lopšelio-darželio „A.“ būklės pagerinimui, ką ir padarė; jų naudos gavimas pasireiškė tuo, jog jos buvo oficialiai dirbančios, už jas buvo sumokėti privalomi mokesčiai. Jokių kitų duomenų, jog šios kaltinamosios būtų padėjusios piktnaudžiauti N. A. tarnybine padėtimi, byloje nėra. N. A. priimdama įsakymus ir nustatydama įvairius papildomus darbus bei priemokas minėtoms kaltinamosioms šių aplinkybių nė su viena iš kaltinamųjų nederino, jokių įsakymų joms nerodė ir nesupažindino, tad realiai joms išmokamų piniginių sumų dydžiai priklausė tik nuo N. A. veiksmų ir sprendimų.

524Esant šioms aplinkybėms T. B., R. R. ir R. M. išteisintinos nepadarius kiekvienai iš jų inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 228 straipsnio 2 dalyje požymių (BPK 303 str. 5 d. 1p.).

525Civilinis ieškinys

526Civilinis ieškovas - Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016 m. sausio 26 d. pateikė civilinį ieškinį dėl 54 126,88 Eur žalos atlyginimo, prašydamas priteisti šią sumą iš kaltų asmenų N. A., T. B., R. R., ir R. M. dėl jų nusikalstamų veiksmų – piktnaudžiavimo tarnyba, turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo. Įvertindama tai, kad N. A. 2017-04-26 (30 t., 54 b. l.) į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą sumokėjo 3000 Eur, civilinis ieškinys buvo sumažintas ir prašoma priteisti 51 126,88 Eur dydžio sumą (31 t., 110 b. l.).

527Byloje neginčijamai nustatyta, jog N. A., T. B., R. R. ir R. M. klastojant dokumentus, N. A. pasisavinant, o kitoms kaltinamosioms padedant jai pasisavinti buvo padaryta 43 044,43 Eur turtinė žala (pasisavintos darbo užmokesčio piniginės lėšos). Tokios aplinkybės nustatytos aukščiau aptartais byloje esančiais rašytiniais įrodymais (specialistų išvadomis, bankų sąskaitų išrašais), liudytojų parodymais, iš dalies pačių kaltinamųjų parodymais bei kita byloje esančia medžiaga. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamosios yra išteisinamos iš joms inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 184 straipsnio 1 dalyje (turto iššvaistymo), civilinis ieškinys mažintinas ir priteistina bylos nagrinėjimo metu realiai nustatyta pasisavinta pinigų suma 43 044,43 Eur. Bylos nagrinėjimo metu N. A. 2017-12-19 civilinio ieškinio atlyginimui papildomai pervedė 7 000 Eur Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (32 t., 61 b.l.), o R. R. pervedė 4 000 Eur į Vilniaus apygardos teismo sąskaitą, nurodydama, jog šie pinigai skirti pareikšto ieškinio atlyginimui (32 t., 62 b. l.). Atsižvelgiant į tai, kad dalis lėšų buvo atlyginta N. A. ir R. R., joms pervedus atitinkamai pinigų sumas - viso 14 000 Eur, nustatytina, jog likusi nesumokėta suma yra 29 044,43 Eur (43 044,43-14 000 = 29 044,43). R. R. bylos nagrinėjimo metu per klaidą pervesti į Vilniaus apygardos teismo sąskaitą 4 000 Eur pervestini į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodytą Luminor banke esančią sąskaitą Nr. ( - ).

528Kaip jau paminėta aukščiau, kaltinamosios T. B., R. R. ir R. M. tarpusavyje nebuvo pažįstamos, joms inkriminuotos nusikalstamos veikos tarpusavyje nebuvo padarytos veikiant bendrininkų grupe, jų indėlis padedant N. A. pasisavinti pinigines lėšas yra skirtingas, todėl tenkinant civilinį ieškinį solidarioji kiekvienos jų atsakomybė su N. A. nustatytina pagal tai, kiek kiekvienos įdarbinimo atveju buvo pasisavinta darbo užmokesčio lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad N. A. bendrai sumokėjo 10 000 Eur žalos atlyginimo, nenurodydama kurias pagal pareikštus kaltinimus sumas dengia, į tai, kad jos padaryti nusikalstami veiksmai visų kaltinamųjų atžvilgiu buvo analogiški, kad jos prievolė yra solidari su kiekviena kaltinamųjų padarytai žalai atlyginti, kad įdarbinant T. B. N. A. pasisavino daugiausiai lėšų, teismas šią N. A. atlygintą sumą išskirsto ir nustato, jog T. B. atveju atlyginta yra 4 000 Eur, R. R. ir R. M. atvejais – po 3 000 Eur. Tai yra:

529iš N. A. ir T. B. solidariai priteistina iš 20 634,32 Eur (dviejų fiktyvių įdarbinimo metu apskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis 16 574,86+4 059,46) likusi neatlyginta 16 634,32 Eur suma (20634,32 – 4000 =16634,32);

530iš N. A. ir R. R. solidariai priteistina iš 9 996,17 Eur likusi neatlyginta 2996,17 Eur suma (9 996,17-3000-4000 (R. R. sumokėtos lėšos)= 2 996,17);

531iš N. A. ir R. M. solidariai priteistina iš 12 413,94 Eur likusi neatlyginta 9 413,94 Eur dydžio suma (12 413,94-3000=9 413,94).

532Atsižvelgiant į tai, kad kaip jau minėta dėl kaltinamosioms inkriminuotų nusikalstamų veikų - turto iššvaistymo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį visos kaltinamosios yra išteisinamos, pareikštas ieškinys dalyje dėl 11 105,21 Eur (bendra sumokėtų privalomų mokesčių suma nuo fiktyviai įdarbintų asmenų darbo užmokesčio SODRAI ir gyventojų pajamų mokestis) paliktinas nenagrinėtu (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

533Bausmės skyrimas, kiti klausimai

534Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t. y. į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

535Kaltinamoji N. A. padarė 7 sunkius tyčinius nusikaltimus (BK 11 str. 5 d.), numatytus BK 228 straipsnio 2 dalyje (4 veikos), 183 straipsnio 2 dalyje (3 veikos), 1 apysunkį nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje, 3 nesunkius nusikaltimus, numatytus BK 300 straipsnio 1 dalyje ir vieną nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje. Nusikalto būdama neteteista (28 t., 29 b. l.), administracine tvarka nebausta (28 t., 39 b. l.), Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydyta, į narkologinę įskaitą neįrašyta, Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė (28 t., 43, 44, 45, 51, 55 b. l.), yra dirbanti Vilniaus r. Riešės vaikų darželyje 0,5 etato auklėtojos pareigose (32 t., 45-46 b. l.), charakterizuojama teigiamai (32 t., 47-51 b. l.). Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytų veikų pavojingumo laipsnį, kad padaryti 7 sunkūs nusikaltimai, nusikaltimai padaryti veikiant tiesiogine tyčia, nemaža dalis veikų padaryta esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai (BK 228 str. 2d. ir BK 183 str. 2 d. (3 atvejai), BK 228 str. ir BK 183 str. 1 d., kadangi N. A. vieningais ir tęstiniais veiksmais fiktyviai įdarbinant tris darbuotojas (T. B. įdarbinant du kartus) buvo piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi ir pasisavinamas jų darbo užmokestis. Trys nesunkūs nusikaltimai, numatyti BK 300 straipsnio 1 dalyje, suklastojant darbo sutartis, padaryti N. A. veikiant bendrininkų grupėje su kiekviena iš fiktyviai įdarbintų moterų, pinigų pasisavinimo veikos taip pat padarytos veikiant bendrai su kitomis kaltinamosiomis su kiekviena iš jų pagal teismo nustatytas aplinkybes. Visos nusikalstamos veikos padarytos veikiant tiesiogine tyčia ir siekiant asmeninės naudos.

536Kaltinamosios N. A. atsakomybę sunkinančia aplinkybe nusikalstamų veikų, numatytų BK 300 straipsnio 1 dalyje (3 veikos), atvejais teismas pripažįsta tai, kad ji jas padarė veikdama bendrininkų grupėje atitinkamai suklastodama darbo sutartis su kaltinamosiomis T. B., R. R. ir R. M. (BK 60 str. 1 d. 1 p.). Kitos N. A. nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, BK 183 straipsnio 1 dalyje, padarytos padedant kitoms kaltinamosioms, jų veikas kvalifikuojant kaip padėjėjų, tačiau tai nepripažintina atsakomybe sunkinančia aplinkybe (veikimą bendrininkų grupe), nes nėra dviejų bendravykdytojų.

537BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė – savanoriškas kaltininko nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas ar pašalinimas. Šioje byloje N. A. atlygino ne visą padarytą turtinę žalą, tačiau nemažą dalį padarytos turtinės žalos – 10 000 Eur, kas rodo jos norą ir siekį atlyginti padarytą žalą Vilsniaus miesto savivaldybės administracijai. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis BK 59 straipsnio 2 dalimi teismas gali pripažinti ir kitas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, kurios minėtame straipsnyje nenurodytos, teismas šį dalinį žalos atlyginimą pripažįsta N. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

538N. A. padarytų sunkių nusikaltimų, numatytų BK 183 straipsnio 2 dalyje, straipsnio sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimo bausmė. Kitų N. A. padarytų nusikaltimų straipsnių sankcijos numato ne tik laisvės atėmimo bausmes.

539Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, N. A. asmenybę, padarytų veikų mastą, teismas daro išvadą, jog N. A. skirtinos už sunkių nusikaltimų, numatytų BK 183 straipsnio 2 dalyje, BK 228 straipsnio 2 dalyje bei apysunkio nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 3 dalyje padarymą, mažesnės nei straipsnių sankcijose numatytas bausmės vidurkis laisvės atėmimo bausmės. Už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas bei BK 183 straipsnio 1 dalyje padarytą nusikalstamą veiką skirtinos baudos, mažesnio dydžio nei straipsnių sankcijoje numatytos bausmės vidurkis. Paskirtos bausmės bendrintinos BK 63 straipsnio tvarka.

540N. A. atžvilgiu atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo metu iki 2017 m. spalio 5 d. galiojo BK 75 straipsnio nuostatos, numatančios galimybę atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą ir už sunkių tyčinių nusikaltimų padarymą, jei asmuo nuteisiamas ne didesne nei 4 metų laisvės atėmimo bausme. Teismas, svarstydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, vertina visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padarytomis veikomis, tiek su kaltinamosios asmenybe, t. y. nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį, laipsnį, kaltinamosios asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, jos elgesį visuomenėje, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo. Kaip matyti iš bylos duomenų N. A. po šių nusikalstamų veikų daugiau nusikaltimų nėra padariusi, kaip paminėta yra dirbanti, charakterizuojama itin teigiamai, iniciatyvi visuomeninėje veikloje (30 t., 52, 53 b. l., 31 t., 3-14 b. l.), teisiama pirmą kartą, posėdžio metu nurodė kartu su seserimi R. M. prižiūrinčios po insulto sergančią mamą. Taigi teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, į nustatytų veikų gana didelį mastą, į tai kad sunkios veikos padarytos esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai, į nustatytas jos atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes, visgi mano, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą maksimaliam 3 (trejų) metų terminui (BK 75 str.) bei skiriant atitinkamus įpareigojimus bei baudžiamojo poveikio priemones, numatytas BK 67 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punkte – teisės dirbti vadovaujamą darbą atėmimą 2 (dvejiems) metams ir turtinės žalos atlyginimą.

541Teismo požiūriu būtent tokia bausmė N. A. (laisvės atėmimo bausmė su baudžiamojo poveikio priemonių ir įpareigojimų skyrimu, taikant BK 75 straipsnio nuostatas) nagrinėjamu atveju atitinka teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus.

542Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (25 t., 36, 38 b. l.), pradėjus bausmės vykdymą panaikintina.

543Kaltinamoji T. B. padarė 1 nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje bei padėjo padaryti vieną sunkų nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje ir padėjo padaryti vieną nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje. Nusikalto būdama neteteista (27 t., 48-49 b. l.), administracine tvarka nebausta (27 t., 50 b. l.), Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydyta, į narkologinę įskaitą neįrašyta, Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė (27 t., 56-60 b. l.), yra dirbanti UAB „Alantos agroservisas“ punkto vedėja, charakterizuojama teigiamai (30 t., 196 b. l.). Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytų veikų pavojingumo laipsnį, kad padarė 1 nesunkų nusikaltimą, padėjo padaryti vieną sunkų ir vieną nesunkų nusikaltimus, nusikaltimus padarė veikdama tiesiogine tyčia.

544Kaltinamosios T. B. atsakomybę sunkinančia aplinkybe dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalies padarymo, teismas pripažįsta tai, kad ji ją padarė veikdama bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1d. 1p.). Jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą nenustatė.

545Kaip jau paminėta BK 183 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimo bausmė. Kitų T. B. padarytų nusikaltimų straipsnių sankcijos numato ne tik laisvės atėmimo bausmes.

546Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, T. B. asmenybę, padarytų veikų mastą, teismas daro išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti T. B. paskyrus už padėjimo padaryti sunkų nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje, mažesnio dydžio laisvės atėmimo bausmę nei šio straipsnio sankcijoje numatytas bausmės vidurkis. Už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką bei padėjimą padaryti BK 183 straipsnio 1 dalyje padarytą nusikalstamą veiką skirtinos baudos, mažesnio dydžio nei straipsnių sankcijoje numatytos bausmės vidurkis. Paskirtos bausmės bendrintinos BK 63 straipsnio tvarka.

547T. B. atžvilgiu atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo teisme metu galiojo BK 75 straipsnio nuostatos, numatančios galimybę atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą už sunkių tyčinių nusikaltimų padarymą, jei asmuo nuteisiamas ne didesne nei 4 metų laisvės atėmimo bausme. Teismas, svarstydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, vertina visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padarytomis veikomis, tiek su kaltinamosios asmenybe, t. y. nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį, laipsnį, kaltinamosios asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, jos elgesį visuomenėje, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo. Kaip matyti iš bylos duomenų T. B. kaip ir N. A. po šių nusikalstamų veikų daugiau nusikaltimų nėra padariusi, kaip paminėta yra dirbanti, charakterizuojama teigiamai, teisiama pirmą kartą. Taigi teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, mano, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą 2 (dvejų) metų terminui (BK 75 str.), skiriant atitinkamus įpareigojimus bei baudžiamojo poveikio priemonę, numatytą BK 67 straipsnio 2 dalies 4 punkte – turtinės žalos atlyginimą.

548Teismo požiūriu būtent tokia bausmė T. B. (laisvės atėmimo bausmė su baudžiamojo poveikio priemonių ir įpareigojimų skyrimu, taikant BK 75 straipsnio nuostatas) nagrinėjamu atveju atitinka teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus.

549Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (24 t., 13,15 b. l.), pradėjus bausmės vykdymą panaikintina.

550Kaltinamosios R. R. ir R. M. padarė po vieną nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, bei N. A. padėjo padaryti po vieną sunkų nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje. Nusikalto būdamos neteteistos (27 t., 73, 105 b. l.), R. R. administracine tvarka nebausta (27 t., 76 b. l.), R. M. administracine tvarka bausta, bet galiojančių nuobaudų neturi (27 t., 108-109 b. l.). R. M. psichiatrijos ligoninėje negydyta, į narkologinę įskaitą neįrašyta, Psichikos sveikatos centre nesigydė (27 t., 111-112 b. l.), dirbanti ( - ) valytojos pareigose, charakterizuojama teigiamai (31 t., 2 b.l.). R. R. buvo taikytas psichiatrinis gydymas, bet nustatyti sutrikimai neturi esminės įtakos jos gebėjimui valdyti savo veiksmus ir suprasti jų esmę (27 t., 82-88, 90-1, 92 b. l.), kaip pati nurodo yra dirbanti.

551Skirdamas bausmę šioms kaltinamosioms R. R. ir R. M., teismas atsižvelgia į padarytų veikų pavojingumo laipsnį, kad jos padarė po vieną nesunkų nusikaltimą ir N. A. padėjo padaryti po vieną sunkų nusikaltimą, nusikaltimai padaryti veikiant tiesiogine tyčia.

552Kaltinamųjų R. R. ir R. M. atsakomybę sunkinančia aplinkybe dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo teismas pripažįsta tai, kad veikos padarytos veikiant bendrininkų grupėje su N. A. (kiekvienos su N. A. atskiras bendrininkavimas) (BK 60 str. 1 d. 1 p.). R. M. atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą nenustatė.

553R. R. sumokėjo dalį (4000 Eur) turtinės žalos, tai teismas pripažįsta jos atsakomybe lengvinančia aplinkybe (BK 59 str. 2 d.).

554Kaip jau paminėta ankstesniais atvejais, BK 183 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas. BK 300 straipsnio 1 dalies sankcija numato ne tik laisvės atėmimo bausmę.

555Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, R. R. ir R. M. asmenybes, padarytų veikų mastą, teismas daro išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti R. R. ir R. M. paskyrus už padėjimą padaryti sunkius nusikaltimus, numatytus BK 183 straipsnio 2 dalyje, mažesnio dydžio laisvės atėmimo bausmes nei šio straipsnio sankcijoje numatytas bausmės vidurkis. Už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas skirtinos baudos, mažesnio dydžio nei straipsnių sankcijoje numatytas bausmės vidurkis. Paskirtos bausmės bendrintinos BK 63 straipsnio tvarka.

556R. R. ir R. M. atžvilgiu atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo teisme metu iki 2017 m. spalio 5 d. kaip ir T. B. bei N. A. atvejais galiojo BK 75 straipsnio nuostatos, numatančios galimybę atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą už sunkių tyčinių nusikaltimų padarymą, jei asmuo nuteisiamas ne didesne nei 4 metų laisvės atėmimo bausme. Teismas, svarstydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, kaip jau paminėta vertina visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padarytomis veikomis, tiek su kaltinamųjų asmenybėmis, t. y. nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį, laipsnį, kaltinamųjų asmenybių teigiamas ir neigiamas savybes, jų elgesį visuomenėje, polinkius, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo. Kaip matyti iš bylos duomenų R. R. ir R. M., kaip ir T. B. bei N. A., po šių nusikalstamų veikų daugiau nusikaltimų nėra padariusios, kaip paminėta yra dirbančios, R. M. charakterizuojama teigiamai, R. R. charakteristikos nėra, tačiau byloje nėra duomenų, kurie ją charakterizuotų neigiamai, teisiamos pirmą kartą. Taigi teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, mano, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą 2 (dvejų) metų terminui (BK 75 str.), skiriant atitinkamus įpareigojimus bei baudžiamojo poveikio priemonę, numatytą BK 67 straipsnio 2 dalies 4 punkte – turtinės žalos atlyginimą.

557Teismo požiūriu būtent tokios bausmės R. R. ir R. M. (laisvės atėmimo bausmės su baudžiamojo poveikio priemonių ir įpareigojimų skyrimu, taikant BK 75 straipsnio nuostatas) nagrinėjamu atveju atitinka teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus.

558Kardomsios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, paskirtos R. R. ir R. M. (23 t., 121-123 b.l., 24 t., 49-51 b. l.), pradėjus bausmės vykdymą panaikintinos.

559Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta, jog visus pinigus pasisavino N. A., kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinis ieškinys patenkinamas iš dalies ir ne visa žala nuosprendžio priėmimo dienai atlyginta, šio ieškinio užtikrinimui taikytinas nuosavybės teisių apribojimas į N. A. turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 28012 Eur vertės, esantį ( - ) ir ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 3526 Eur vertės, esantį ( - ).

560Dokumentai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nurodyti prokuroro kaltinamajame akte – lopšelio-darželio „A.“ buhalterinių dokumentų kopijos - yra susiūti bylos tomuose ir saugomi byloje, o ne atskirai prie bylos, tad jie paliktini kaip baudžiamosios bylos medžiaga.

561Teismas, vadovaudamasis BPK 301-308 straipsniais, -

Nutarė

562N. A. pripažinti kalta:

563padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant T. B. 2003-06-02 - 2010-03-31) ir nuteisti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

564padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant T. B. 2003-06-02 - 2010-03-31) ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

565padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant T. B. 2011-03-01 - 2012-01-17) ir nuteisti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

566padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje (įdarbinant T. B. 2011-03-01 - 2012-01-17) ir nuteisti 50 MGL dydžio bauda;

567padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant R. R.) ir nuteisti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

568padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant R. R.) ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 2 (dviem) mėnesiams;

569padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant R. M.) ir nuteisti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

570padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant R. M.) ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dviem) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

571padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (T. B. darbo sutarčių suklastojimas) ir nuteisti 50 MGL dydžio bauda;

572padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (R. R. darbo sutarties suklastojimas) ir nuteisti 50 MGL dydžio bauda;

573padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (R. M. darbo sutarties suklastojimas) ir nuteisti 50 MGL dydžio bauda;

574padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

575Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktais, bausmes paskirtas pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, BK 183 straipsnio 2 dalį (trim atvejais), BK 300 straipsnio 1 dalį (trim atvejais), pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir BK 183 straipsnio 1 dalį, subendrinti apėmimo būdu griežtesnėmis bausmėmis apimant švelnesnes bausmes, ir pagal:

576BK 228 straipsnio 2 dalį (įdarbinant T. B. 2003-06-02 - 2010-03-31) ir BK 183 straipsnio 2 dalį paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams;

577BK 228 straipsnio 2 dalį (įdarbinant T. B. 2011-03-01 - 2012-01-17) ir BK 183 straipsnio 1 dalį paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

578BK 228 straipsnio 2 dalį (įdarbinant R. R.) ir BK 183 straipsnio 2 dalį (įdarbinant R. R.) paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 2 (dviem) mėnesiams;

579BK 228 straipsnio 2 dalį (įdarbinant R. M.) ir BK 183 straipsnio 2 dalį (įdarbinant R. M.) ir BK 300 straipsnio 1 dalį (trimis atvejais), paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

580Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalies 4 punktu, šias bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu su bausme, paskirta pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, ir nustatyti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams.

581Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotai darbo biržoje.

582Vadovaujantis BK 682 straipsniu, 69 straipsniu N. A. skirti baudžiamojo poveikio priemones – teisės dirbti vadovaujamą darbą, susijusį su administraciniais įgaliojimais, valstybės ar savivaldybės institucijose, atėmimą 2 (dvejiems) metams ir turtinės žalos atlyginimą, įpareigojant per 1 (vienerius) metus 8 (aštuonis) mėnesius atlyginti priteistą žalą.

583T. B. pripažinti kalta:

584padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

585padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 40 MGL dydžio bauda;

586padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 50 MGL dydžio bauda.

587Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, nes veikos skiriasi pagal pavojingumą, nustatyti subendrintą 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

588Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotai darbo biržoje.

589Vadovaujantis BK 69 straipsniu T. B. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą, įpareigojant per 1 (vienerius) metus 8 (aštuonis) mėnesius atlyginti solidariai su N. A. priteistą žalos dalį.

590R. R. pripažinti kalta:

591padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

592padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 50 MGL dydžio bauda.

593Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, nes veikos skiriasi pagal pavojingumą ir nustatyti subendrintą 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

594Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotai darbo biržoje.

595Vadovaujantis BK 69 straipsniu R. R. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą, įpareigojant per 1 (vienerius) metus 8 (aštuonis) mėnesius atlyginti solidariai su N. A. priteistą žalos dalį.

596R. M. pripažinti kalta:

597padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

598padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 50 MGL dydžio bauda.

599Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, nes veikos skiriasi pagal pavojingumą ir nustatyti subendrintą 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

600Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotai darbo biržoje.

601Vadovaujantis BK 69 straipsniu R. M. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą, įpareigojant per 1 (vienerius) metus 8 (aštuonis) mėnesius atlyginti solidariai su N. A. priteistą žalos dalį.

602Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinį ieškinį tenkinti iš dalies 43 044,43 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturiasdešimt keturių eurų, 43 ct) sumai ir priteisti likusią neatlygintą 29 044,43 Eur (dvidešimt devynių tūkstančių keturiasdešimt keturių eurų, 43 ct) turtinę žalą:

603iš N. A. ir T. B. solidariai priteisti likusią neatlygintą 16 634,32 Eur (šešiolikos tūkstančių šešių šimtų trisdešimt keturių eurų 32 ct) sumą;

604iš N. A. ir R. R. solidariai priteisti likusią neatlygintą 2 996,17 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt šešių eurų, 17 ct) sumą;

605iš N. A. ir R. M. solidariai priteisti likusią neatlygintą 9 413,94 Eur (devynių tūkstančių keturių šimtų trylikos eurų, 94 ct) dydžio sumą.

606Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinį ieškinį dalyje dėl 11 105,21 Eur priteisimo (bendra sumokėtų privalomų mokesčių suma nuo fiktyviai įdarbintų asmenų darbo užmokesčio SODRAI ir gyventojų pajamų mokestis) palikti nenagrinėtu (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

607R. R. bylos nagrinėjimo metu per klaidą pervestus į Vilniaus apygardos teismo sąskaitą 4000 Eur pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą ( - ) (Luminor bankas) kaip padarytos žalos atlyginimą.

608N. A. išteisinti pagal BK 184 straipsnio 1 dalį pagal keturias jai inkriminuotas veikas, nepadarius jai šių nusikalstamų veikų požymių (BPK 303 str. 5 d. 1p.).

609T. B. išteisinti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 184 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), nepadarius jai šių nusikalstamų veikų požymių (BPK 303 str. 5 d. 1p.).

610R. R. išteisinti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį, BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 184 straipsnio 1 dalį, nepadarius jai šių nusikalstamų veikų požymių (BPK 303 str. 5 d. 1p.).

611R. M. išteisinti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį, BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 184 straipsnio 1 dalį, nepadarius jai šių nusikalstamų veikų požymių (BPK 303 str. 5 d. 1p.).

612N. A., T. B., R. R. ir R. M. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti – pradėjus bausmės vykdymą panaikinti.

613Taikyti nuosavybės teisių apribojimą į N. A., asmens kodas ( - ) turtą:

  • žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 28 012 Eur (dvidešimt aštuonių tūkstančių dvylikos eurų) vertės, esantį ( - );
  • ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 3 526 Eur (trijų tūkstančių penkių šimtų dvidešimt šešių eurų) vertės, esantį ( - )

614Dokumentus, turinčius reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nurodytus prokuroro kaltinamajame akte – lopšelio-darželio „A.“ buhalterinių dokumentų kopijas - palikti saugoti byloje kaip baudžiamosios bylos medžiagą.

615Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. N. A. (buvusi S.), gim. ( - ), Vilniuje, asmens kodas ( - ) Lietuvos... 4. T. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) Lenkijos Respublikos pilietė, lenkė,... 5. R. R., gim. ( - ), Vilniuje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė,... 6. R. M., gim. ( - ), Šilalės r., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos... 7. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 8. N. A. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos, pasisavino... 9. 2003-06-02 priėmė įsakymą Nr. 88P, pagal kurį tariamai T. B. nuo... 10. 2003-06-16 priėmė įsakymą Nr. 96P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 11. 2003-09-01 priėmė įsakymą Nr. 1P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 12. 2003-12-01 priėmė įsakymą Nr. 28P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 13. 2004-02-01 priėmė įsakymą Nr. 50-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį nuo... 14. 2004-02-02 priėmė įsakymą Nr. 45P, pagal kurį T. B. tariamai atleido iš... 15. 2004-05-03 priėmė įsakymą Nr. 60P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 16. 2004-07-01 priėmė įsakymą Nr. 70P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 17. 2004-09-28 priėmė įsakymą Nr. 9-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 18. 2004-11-02 priėmė įsakymą Nr. 25-P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 19. 2005-01-03 priėmė įsakymą Nr. 39-P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 20. 2005-10-03 priėmė įsakymą Nr. 8-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. nuo... 21. 2005-12-12 priėmė įsakymą Nr. 23-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. nuo... 22. 2005-12-20 priėmė įsakymą Nr. 26-P (Dėl vienkartinės išmokos... 23. 2006-01-03 priėmė įsakymą Nr. 30-P (dėl priėmimo į darbą), pagal kurį... 24. 2006-01-03 priėmė įsakymą Nr. 27-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 25. 2006-03-01 priėmė įsakymą Nr. 36-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 26. 2006-06-15 priėmė įsakymą Nr. 53-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 27. 2006-07-01 priėmė įsakymą Nr. 60-P (Dėl priemokos už pavadavimą), pagal... 28. 2006-09-25 priėmė įsakymą Nr. 9-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 29. 2006-11-02 priėmė įsakymą Nr. 22P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 30. 2006-12-01 priėmė įsakymą Nr. 34-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 31. 2006-12-08 priėmė įsakymą Nr. 35-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 32. 2006-12-20 priėmė įsakymą Nr. 41-P (Dėl priedo prie atlyginimo), pagal... 33. 2007-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-45 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 34. 2007-02-26 priėmė įsakymą Nr. P-61 (Dėl priedo prie atlyginimo), pagal... 35. 2007-03-26 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 36. 2007-03-29 priėmė įsakymą Nr. P-79 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 37. 2007-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-84 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 38. 2007-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-85 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 39. 2007-05-10 priėmė įsakymą Nr. P-88 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 40. 2007-07-02 priėmė įsakymą Nr. P-118, pagal kurį T. B. tariamai leido... 41. 2007-07-02 priėmė įsakymą Nr. P-124, pagal kurį T. B. tariamai leido... 42. 2007-09-11 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 43. 2007-10-05 priėmė įsakymą Nr. P-20 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 44. 2007-10-23 priėmė įsakymą Nr. P-25 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 45. 2007-11-18 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 46. 2007-12-18 priėmė įsakymą Nr. P-39 (Dėl vienkartinės išmokos), pagal... 47. 2008-01-28 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 48. 2008-03-27 priėmė įsakymą Nr. P-46 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 49. 2008-03-27 priėmė įsakymą Nr. P-47 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 50. 2008-04-25 priėmė įsakymą Nr. P-51 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 51. 2008-05-26 priėmė įsakymą Nr. P-54 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 52. 2008-06-26 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 53. 2008-07-23 priėmė įsakymą Nr. P-65 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 54. 2008-08-28 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 55. 2008-09-30 priėmė įsakymą Nr. P-10 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 56. 2009-03-02 priėmė įsakymą Nr. P-58 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 57. 2009-05-04 priėmė įsakymą Nr. P-78 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 58. 2009-05-21 priėmė įsakymą Nr. P-82 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 59. 2009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-89, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 60. 2009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 61. 2009-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-99 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 62. 2009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-115 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 63. 2009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-106, pagal kurį T. B. tariamai papildomai... 64. 2009-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-2 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 65. 2009-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-3 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 66. 2009-09-21 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 67. 2009-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-9 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 68. 2009-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 69. 2009-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-22-1, pagal kurį T. B. tariamai leido... 70. 2009-12-15 priėmė įsakymą Nr. V-47 (Dėl avansinio užmokesčio), pagal... 71. 2010-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 72. 2010-03-29 priėmė įsakymą Nr. P-35, pagal kurį tariamai atleido T. B. iš... 73. laikotarpiu nuo 2003 m. birželio mėnesio iki 2010 m. kovo mėnesio savo... 74. Tokiu būdu, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi,... 75. Šiais veiksmais N. A. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 76. Be to, N. A. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos,... 77. 2011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-49, pagal kurį T. B. tariamai priėmė... 78. 2011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-60 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 79. 2011-05-23 priėmė įsakymą Nr. P-87 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 80. 2011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-96 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 81. 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-100 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 82. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-107 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 83. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-110 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 84. 2011-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-12 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 85. 2011-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-14 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 86. 2011-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-26 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 87. 2011-10-24 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 88. 2011-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-35 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 89. 2011-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 90. 2011-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-42 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 91. 2012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-75, pagal kurį T. B. tariamai atleido iš... 92. laikotarpiu nuo 2011 m. kovo mėnesio iki 2012 m. sausio mėnesio savo parašu... 93. Tokiu būdu, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi,... 94. Šiais veiksmais N. A. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 95. Be to, N. A. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos,... 96. 2009-11-23 priėmė įsakymą Nr. P-20, pagal kurį tariamai R. R. nuo... 97. 2009-12-14 priėmė įsakymą Nr. P-25 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 98. 2010-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-33(1), pagal kurį tariamai leido R. R.... 99. 2010-05-03 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 100. 2010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-41 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 101. 2010-08-25 priėmė įsakymą Nr. P-52 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 102. 2010-10-28 priėmė įsakymą Nr. P-13 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 103. 2010-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 104. 2010-11-22 priėmė įsakymą Nr. P-20 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 105. 2010-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-27 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 106. 2010-12-02 priėmė įsakymą Nr. P-28 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 107. 2010-12-07 priėmė įsakymą Nr. P-31 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 108. 2011-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-41 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 109. 2011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-51, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti... 110. 2011-02-07 priėmė įsakymą Nr. P-52 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 111. 2011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-58, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti... 112. 2011-03-03 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 113. 2011-03-14 priėmė įsakymą Nr. P-61 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 114. 2011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-66, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti... 115. 2011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-68 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 116. 2011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-69 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 117. 2011-04-06 priėmė įsakymą Nr. P-72 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 118. 2011-04-26 priėmė įsakymą Nr. P-73 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 119. 2011-04-27 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 120. 2011-05-02 priėmė įsakymą Nr. P-79 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 121. 2011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-82 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 122. 2011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-83 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 123. 2011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-85 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 124. 2011-05-30 priėmė įsakymą Nr. P-88 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 125. 2011-05-30 priėmė įsakymą Nr. P-89 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 126. 2011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-91 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 127. 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-102 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 128. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-109 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 129. 2012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-73, pagal kurį tariamai atleido R. R. iš... 130. laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio mėnesio iki 2012 m. sausio mėnesio savo... 131. Tokiu būdu, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi,... 132. N. A. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, 183... 133. Be to, N. A. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos,... 134. 2008-06-16 priėmė įsakymą Nr. P-57, pagal kurį tariamai R. M. nuo... 135. 2008-06-26 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl pavadavimo), pagal kurį... 136. 2008-07-23 priėmė įsakymą Nr. P-65 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 137. 2008-08-28 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 138. 2008-09-30 priėmė įsakymą Nr. P-10 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 139. 2008-10-03 priėmė įsakymą Nr. P-14 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 140. 2008-10-06 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 141. 2008-11-04 priėmė įsakymą Nr. P-26 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 142. 2008-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-31 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 143. 2008-12-02 priėmė įsakymą Nr. P-34 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 144. 2009-02-17 priėmė įsakymą Nr. P-48, pagal kurį tariamai R. M. leido dirbti... 145. 2009-03-02 priėmė įsakymą Nr. P-60, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti... 146. 2009-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-67 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 147. 2009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 148. 2009-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-104 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 149. 2009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-109 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 150. 2009-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-9 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 151. 2009-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-15 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 152. 2009-11-20 priėmė įsakymą Nr. P-18 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 153. 2009-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-22 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 154. 2010-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 155. 2010-03-22 priėmė įsakymą Nr. P-34 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 156. 2010-05-03 priėmė įsakymą Nr. P-37 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 157. 2010-05-26 priėmė įsakymą Nr. P-39 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 158. 2010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-40 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 159. 2010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 160. 2010-08-02 priėmė įsakymą Nr. P-50 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 161. 2010-08-02 priėmė įsakymą Nr. P-51 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 162. 2010-09-22 priėmė įsakymą Nr. P 5-1 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 163. 2010-10-28 priėmė įsakymą Nr. P-12 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 164. 2010-11-03 priėmė įsakymą Nr. P-18 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 165. 2010-12-06 priėmė įsakymą Nr. P-29 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 166. 2010-12-09 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 167. 2011-01-03 priėmė įsakymą Nr. P-37, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti... 168. 2011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 169. 2011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-47, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti... 170. 2011-02-14 priėmė įsakymą Nr. P-53 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 171. 2011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-56, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti... 172. 2011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-67 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 173. 2011-05-02 priėmė įsakymą Nr. P-77 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 174. 2011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-94 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 175. 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-98 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 176. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-103 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 177. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-106 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 178. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-112 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 179. 2012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-71, pagal kurį tariamai atleido R. M. iš... 180. laikotarpiu nuo 2008 m. birželio mėnesio iki 2012 m. sausio mėnesio savo... 181. Tokiu būdu, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi,... 182. Šiais veiksmais N. A. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 183. Be to, N. A. suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o... 184. 2003-06-02 priėmė įsakymą Nr. 88P, pagal kurį tariamai T. B. nuo... 185. 2003-06-16 priėmė įsakymą Nr. 96P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 186. 2003-09-01 priėmė įsakymą Nr. 1P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 187. 2003-12-01 priėmė įsakymą Nr. 28P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 188. 2004-02-01 priėmė įsakymą Nr. 50-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį nuo... 189. 2004-02-02 priėmė įsakymą Nr. 45P, pagal kurį T. B. tariamai atleido iš... 190. 2004-05-03 priėmė įsakymą Nr. 60P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 191. 2004-07-01 priėmė įsakymą Nr. 70P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 192. 2004-09-28 priėmė įsakymą Nr. 9-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 193. 2004-11-02 priėmė įsakymą Nr. 25-P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 194. 2005-01-03 priėmė įsakymą Nr. 39-P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 195. 2005-10-03 priėmė įsakymą Nr. 8-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. nuo... 196. 2005-12-12 priėmė įsakymą Nr. 23-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B. nuo... 197. 2005-12-20 priėmė įsakymą Nr. 26-P (Dėl vienkartinės išmokos... 198. 2006-01-03 priėmė įsakymą Nr. 30-P (dėl priėmimo į darbą), pagal kurį... 199. 2006-01-03 priėmė įsakymą Nr. 27-P (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 200. 2006-03-01 priėmė įsakymą Nr. 36-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 201. 2006-06-15 priėmė įsakymą Nr. 53-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 202. 2006-07-01 priėmė įsakymą Nr. 60-P (Dėl priemokos už pavadavimą), pagal... 203. 2006-09-25 priėmė įsakymą Nr. 9-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 204. 2006-11-02 priėmė įsakymą Nr. 22P, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 205. 2006-12-01 priėmė įsakymą Nr. 34-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 206. 2006-12-08 priėmė įsakymą Nr. 35-P (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 207. 2006-12-20 priėmė įsakymą Nr. 41-P (Dėl priedo prie atlyginimo), pagal... 208. 2007-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-45 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 209. 2007-02-26 priėmė įsakymą Nr. P-61 (Dėl priedo prie atlyginimo), pagal... 210. 2007-03-26 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 211. 2007-03-29 priėmė įsakymą Nr. P-79 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 212. 2007-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-84 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 213. 2007-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-85 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 214. 2007-05-10 priėmė įsakymą Nr. P-88 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 215. 2007-07-02 priėmė įsakymą Nr. P-118, pagal kurį T. B. tariamai leido... 216. 2007-07-02 priėmė įsakymą Nr. P-124, pagal kurį T. B. tariamai leido... 217. 2007-09-11 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 218. 2007-10-05 priėmė įsakymą Nr. P-20 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 219. 2007-10-23 priėmė įsakymą Nr. P-25 (Dėl priemokos prie atlyginimo), pagal... 220. 2007-11-18 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 221. 2007-12-18 priėmė įsakymą Nr. P-39 (Dėl vienkartinės išmokos), pagal... 222. 2008-01-28 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 223. 2008-03-27 priėmė įsakymą Nr. P-46 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 224. 2008-03-27 priėmė įsakymą Nr. P-47 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 225. 2008-04-25 priėmė įsakymą Nr. P-51 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 226. 2008-05-26 priėmė įsakymą Nr. P-54 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 227. 2008-06-26 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 228. 2008-07-23 priėmė įsakymą Nr. P-65 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 229. 2008-08-28 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 230. 2008-09-30 priėmė įsakymą Nr. P-10 (Dėl pavadavimo), pagal kurį T. B.... 231. 2009-03-02 priėmė įsakymą Nr. P-58 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 232. 2009-05-04 priėmė įsakymą Nr. P-78 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 233. 2009-05-21 priėmė įsakymą Nr. P-82 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 234. 2009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-89, pagal kurį T. B. tariamai leido dirbti... 235. 2009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 236. 2009-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-99 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 237. 2009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-115 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 238. 2009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-106, pagal kurį T. B. tariamai papildomai... 239. 2009-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-2 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 240. 2009-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-3 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 241. 2009-09-21 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 242. 2009-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-9 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 243. 2009-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 244. 2009-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-22-1, pagal kurį T. B. tariamai leido... 245. 2009-12-15 priėmė įsakymą Nr. V-47 (Dėl avansinio užmokesčio), pagal... 246. 2010-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 247. 2011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-60 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 248. 2010-03-29 priėmė įsakymą Nr. P-35, pagal kurį tariamai atleido T. B. iš... 249. 2011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-49, pagal kurį T. B. tariamai priėmė... 250. 2011-05-23 priėmė įsakymą Nr. P-87 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 251. 2011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-96 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 252. 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-100 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 253. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-107 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 254. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-110 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 255. 2011-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-12 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 256. 2011-09-01 priėmė įsakymą Nr. P-14 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 257. 2011-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-26 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 258. 2011-10-24 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 259. 2011-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-35 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 260. 2011-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 261. 2011-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-42 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 262. 2012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-75, pagal kurį T. B. tariamai atleido iš... 263. 2008-06-16 priėmė įsakymą Nr. P-57, pagal kurį tariamai R. M. nuo... 264. 2008-06-26 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl pavadavimo), pagal kurį... 265. 2008-07-23 priėmė įsakymą Nr. P-65 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 266. 2008-08-28 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 267. 2008-09-30 priėmė įsakymą Nr. P-10 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 268. 2008-10-03 priėmė įsakymą Nr. P-14 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 269. 2008-10-06 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl pavadavimo), pagal kurį tariamai... 270. 2008-11-04 priėmė įsakymą Nr. P-26 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 271. 2008-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-31 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 272. 2008-12-02 priėmė įsakymą Nr. P-34 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 273. 2009-02-17 priėmė įsakymą Nr. P-48, pagal kurį tariamai R. M. leido dirbti... 274. 2009-03-02 priėmė įsakymą Nr. P-60, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti... 275. 2009-04-02 priėmė įsakymą Nr. P-67 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 276. 2009-06-11 priėmė įsakymą Nr. P-90 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 277. 2009-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-104 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 278. 2009-08-03 priėmė įsakymą Nr. P-109 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 279. 2009-10-01 priėmė įsakymą Nr. P-9 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 280. 2009-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-15 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 281. 2009-11-20 priėmė įsakymą Nr. P-18 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 282. 2009-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-22 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 283. 2010-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 284. 2010-03-22 priėmė įsakymą Nr. P-34 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 285. 2010-05-03 priėmė įsakymą Nr. P-37 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 286. 2010-05-26 priėmė įsakymą Nr. P-39 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 287. 2010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-40 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 288. 2010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 289. 2010-08-02 priėmė įsakymą Nr. P-50 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 290. 2010-08-02 priėmė įsakymą Nr. P-51 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 291. 2010-09-22 priėmė įsakymą Nr. P 5-1 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 292. 2010-10-28 priėmė įsakymą Nr. P-12 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 293. 2010-11-03 priėmė įsakymą Nr. P-18 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 294. 2010-12-06 priėmė įsakymą Nr. P-29 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 295. 2010-12-09 priėmė įsakymą Nr. P-30 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 296. 2011-01-03 priėmė įsakymą Nr. P-37, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti... 297. 2011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-43 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 298. 2011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-47, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti... 299. 2011-02-14 priėmė įsakymą Nr. P-53 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 300. 2011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-56, pagal kurį tariamai leido R. M. dirbti... 301. 2011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-67 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 302. 2011-05-02 priėmė įsakymą Nr. P-77 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 303. 2011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-94 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 304. 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-98 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 305. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-103 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 306. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-106 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 307. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-112 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 308. 2012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-71, pagal kurį tariamai atleido R. M. iš... 309. 2009-11-23 priėmė įsakymą Nr. P-20, pagal kurį tariamai R. R. nuo... 310. 2009-12-14 priėmė įsakymą Nr. P-25 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 311. 2010-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-33(1), pagal kurį tariamai leido R. R.... 312. 2010-05-03 priėmė įsakymą Nr. P-38 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 313. 2010-06-15 priėmė įsakymą Nr. P-41 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 314. 2010-08-25 priėmė įsakymą Nr. P-52 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 315. 2010-10-28 priėmė įsakymą Nr. P-13 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 316. 2010-11-02 priėmė įsakymą Nr. P-16 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 317. 2010-11-22 priėmė įsakymą Nr. P-20 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 318. 2010-12-01 priėmė įsakymą Nr. P-27 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 319. 2010-12-02 priėmė įsakymą Nr. P-28 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 320. 2010-12-07 priėmė įsakymą Nr. P-31 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 321. 2011-01-04 priėmė įsakymą Nr. P-41 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 322. 2011-02-01 priėmė įsakymą Nr. P-51, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti... 323. 2011-02-07 priėmė įsakymą Nr. P-52 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 324. 2011-03-01 priėmė įsakymą Nr. P-58, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti... 325. 2011-03-03 priėmė įsakymą Nr. P-59 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 326. 2011-03-14 priėmė įsakymą Nr. P-61 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 327. 2011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-66, pagal kurį tariamai R. R. leido dirbti... 328. 2011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-68 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 329. 2011-04-01 priėmė įsakymą Nr. P-69 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 330. 2011-04-06 priėmė įsakymą Nr. P-72 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 331. 2011-04-26 priėmė įsakymą Nr. P-73 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 332. 2011-04-27 priėmė įsakymą Nr. P-74 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 333. 2011-05-02 priėmė įsakymą Nr. P-79 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 334. 2011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-82 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 335. 2011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-83 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 336. 2011-05-17 priėmė įsakymą Nr. P-85 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 337. 2011-05-30 priėmė įsakymą Nr. P-88 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 338. 2011-05-30 priėmė įsakymą Nr. P-89 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 339. 2011-06-01 priėmė įsakymą Nr. P-91 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 340. 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. P-102 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 341. 2011-08-01 priėmė įsakymą Nr. P-109 (Dėl priemokos už papildomai atliktą... 342. 2012-01-09 priėmė įsakymą Nr. P-73, pagal kurį tariamai atleido R. R. iš... 343. dėl ko Vilniaus m. savivaldybei buvo padaryta didelė turtinė žala, kadangi... 344. Šiais veiksmais N. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 345. Be to N. A. ir T. B., veikdamos bendrininkų grupėje, žinodamos, kad T. B.... 346. Taip pat N. A. ir T. B., tęsdamos nusikalstamą veiką, veikdamos bendrininkų... 347. Šiais veiksmais N. A. ir T. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300... 348. T. B. padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – Vilniaus... 349. Šiais veiksmais T. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 350. Be to, T. B. padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – Vilniaus... 351. Šiais veiksmais T. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio... 352. R. R. padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – Vilniaus... 353. R. R. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 183... 354. Be to, N. A. ir R. R., veikdamos bendrininkų grupėje, žinodamos, kad R. R.... 355. Šiais veisksmais N. A. ir R. R. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300... 356. R. M., padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – Vilniaus... 357. R. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 183... 358. Be to, N. A. ir R. M., veikdamos bendrininkų grupėje, žinodamos, kad R. M.... 359. Šiais veiksmais N. A. ir R. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300... 360. N. A. buvo kaltinama pagal BK 184 straipsnio 1 dalį dėl turto išvaistymo, o... 361. Be to, N. A. buvo kaltinama pagal BK 184 straipsnio 1 dalį dėl turto... 362. Be to T. B. buvo kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio... 363. N. A. buvo kaltinama pagal BK 184 straipsnio 1 dalį dėl turto iššvaistymo,... 364. Be to R. R. buvo kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio... 365. N. A. buvo kaltinama pagal BK 184 straipsnio 1 dalį dėl turto išvaistymo, o... 366. Be to R. M. buvo kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio... 367. Kaltinamoji N. A. teisme parodė kaltę pripažįstanti iš dalies –... 368. Dėl T. B. paaiškino, jog ji priėmė kaltinamajame akte nurodytus 79... 369. Dėl R. R. nurodė padariusi klaidą surašydama darbo sutartį. R. R. buvo... 370. Dėl R. M. paaiškino, kad ji yra jos (N. A.) sesuo, iš esmės nedirbo... 371. N. A. paaiškino, kad auklėtojos pareigybės nesiskyrė nuo kituose... 372. Iš gautų lėšų pirko baldus, naudojo tvoros pakeitimui, tačiau lėšos... 373. Dėl savivaldybės pareikšto 54 126,88 Eur civilinio ieškinio nurodė... 374. Kaltinamoji T. B. parodė kaltę pripažįstanti iš dalies, nepripažįsta... 375. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti T. B. parodymai, duoti ikiteisminio... 376. Kaltinamoji R. R. nurodė kaltę pripažįstanti iš dalies. Nepripažįsta... 377. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti R. R. parodymai, duoti ikiteisminio... 378. Pagarsinus R. R. apklausos protokolo ištrauką apie pinigų grąžinimą (21... 379. Dėl 2009-11-23 darbo sutarties (2 t., 8-10 b. l.) nurodė, kad joje yra jos... 380. Kaltinamoji R. M. parodė kaltę pripažįstanti iš dalies, pripažįsta dėl... 381. Dėl 2008-06-16 darbo sutarties kopijos (2 t., 23, 24 b. l.) R. M. nurodė, kad... 382. Liudytoja J. Ž. teisiamajame posėdyje parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta.... 383. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 384. Liudytoja R. L. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti... 385. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 386. Liudytoja Teresa G. G. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų... 387. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 388. Dėl darželio remontų paaiškino, kad buvo perkamos priemonės vaikų... 389. Liudytoja V. Z. teisiamajame posėdyje parodė esanti direktorės pavaduotoja... 390. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 391. Liudytoja A. S. teisiamajame posėdyje parodė darželyje auklėtoja dirbanti... 392. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 393. Liudytoja Z. K. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti... 394. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 395. Liudytoja Z. B. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti... 396. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 397. Liudytoja B. U. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti... 398. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 399. Liudytoja T. S. teisiamajame posėdyje parodė iš kaltinamųjų pažįstanti... 400. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 401. Liudytoja M. I. teisiamojo posėdžio metu parodė iš kaltinamųjų... 402. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 403. Liudytoja N. S. teisiamojo posėdžio metu parodė dirbanti darželyje „A.“... 404. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 405. Dėl tėvų komiteto paaiškino, jog sužinojo esanti tėvų komitete tuomet,... 406. Liudytoja L. K. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje dirbanti 33... 407. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 408. Liudytojas G. K. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje apie du metus... 409. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo parodymai, duoti... 410. Liudytoja D. V. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje „A.“ dirbusi... 411. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo parodymai, duoti... 412. Liudytoja I. K. teisiamojo posėdžio metu parodė iš kaltinamųjų... 413. Liudytoja O. R. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje dirbanti virš 20... 414. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 415. Liudytoja E. J. teisiamojo posėdžio metu parodė iš kaltinamųjų... 416. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 417. Liudytoja G. T. teisiamojo posėdžio metu parodė auklėtoja darželyje... 418. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 419. Liudytoja S. M. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje pradėjusi dirbti... 420. Liudytoja S. M. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje dirbusi 33 metus... 421. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 422. Liudytoja D. M. teisiamojo posėdžio metu nurodė pažįstanti tik buvusią... 423. Liudytoja A. Ž. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje „A.“... 424. Liudytoja S. C. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje „A.“ dirbanti... 425. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 426. Liudytoja A. Z. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje „A.“ dirbanti... 427. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 428. Liudytoja V. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad darželio auklėtoja... 429. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 430. Liudytoja B. D. teisiamojo posėdžio metu parodė darželyje dirbanti nuo 2007... 431. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 432. Liudytoja V. Č. teisiamojo posėdžio metu parodė iš kaltinamųjų... 433. Teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos parodymai, duoti... 434. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ buhalteriniuose dokumentuose R. M. buvo... 435. Iš AB SEB banko pateiktos R. R. sąskaitos Nr ( - ) matyti, kad kaip darbo... 436. Iš AB SEB banko pateiktos T. B. sąskaitos Nr. ( - ) matyti, kad nuo... 437. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 438. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. (N. A.) pasirašydavo... 439. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad Vilniaus lopšelis -... 440. Specialisto išvadoje nurodoma, kad Vilniaus lopšelio-darželio „A.“... 441. Iš tyrimui pateiktų duomenų nustatyta, kad BĮ „Biudžetinių įstaigų... 442. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. (A.) 2012 m. sausio 9... 443. Specialisto išvadoje taip pat nurodoma, kad pagal 2003 m. birželio 2 d.... 444. Iš tyrimui pateiktų dokumentų (N. S. AB SEB bankas sąskaitos išrašus)... 445. Darželio direktorė N. A.-S. 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. P-75 atleido T.... 446. Specialisto išvadoje taip pat nurodoma, kad Vilniaus lopšelio-darželio... 447. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2015-10-07 specialisto išvadoje Nr.... 448. 1) tikėtina, jog 2011-02-01 darbo sutartyje Nr. S-30 su pakeitimais (objektas... 449. 2) tikėtina, jog 2003-06-02 prašyme priimti į darbą auklėtoja (objektas... 450. 3) tikėtina, jog 2011-02-01 darbo sutartyje Nr. S-30 (objektas Nr. 5) 2-ame... 451. 4) tikėtina, jog 2012-01-02 prašyme atleisti iš darbo (objektas Nr.6),... 452. 5) 2011-03-01 prašyme dėl atlyginimo pervedimo į SEB banko sąskaitą... 453. 6) nustatyti, ar 2011-03-01 prašyme dėl atlyginimo pervedimo į SEB banko... 454. 7) baltos spalvos užrašų lapelyje, aversinėje pusėje, rankraštinius... 455. 8) 2008-06-16 prašyme pervesti atlyginimą į HANSA banką (objektas Nr. 8) R.... 456. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų T. B., R. R., R. M. asmens... 457. 2009-11-23 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. sudarė... 458. 2008-06-16 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. sudarė... 459. 2011-02-01 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. sudarė... 460. 2011-02-01 Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ direktorė N. A.-S. sudarė... 461. Vilniaus miesto lopšelio-darželio „A.“ techninio personalo darbo... 462. Ikiteisminio tyrimo metu iš Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų... 463. Iš Vilniaus miesto lopšelio-darželio „A.“ darbuotojų darbo sutarčių... 464. Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-9118-852/2013,... 465. Vilniaus lopšelis-darželis „A.“ 2015-12-29 rašte Nr. SD-66 nurodyta, jog... 466. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytojos - V. Z. (2 t.,... 467. Iš R. M. (R. M. vyro) AB DNB banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašo laikotarpiu... 468. Vaikų lopšeliui – darželiui „A.“ atliktų apdailos ir įrengimo... 469. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštų matyti, jog N. A. į... 470. Vilniaus lopšelio-darželio „A.“ 2017-03-13 rašte pateikta informacija... 471. Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“... 472. Iš darbo sutarties Nr. 16-D kopijos matyti, jog N. A.-S. (tuometinė tokia N.... 473. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo... 474. 2007-06-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo... 475. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados... 476. Dėl turto pasisavinimo... 477. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 478. Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika... 479. Įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visumą teismas daro... 480. Įvertindamas tai, kad nusikalstamos veikos mechanizmas buvo toks pat, kad iš... 481. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta jog N. A., būdama Vilniaus... 482. Ginčas byloje kilo dėl to, jog N. A. tvirtino, kad fiktyviai įdarbintų... 483. Tačiau teismas tokia pateikta kaltinamųjų pozicija netiki ir laiko jų... 484. Tai yra, iš tiesų N. A. pateiktoje pagal jos užsakymą atliktoje eksperto... 485. Nors kaltinamosios T. B., R. R. ir R. M. neigė kaltę dėl to, jog padėjo... 486. Posėdžio metu R. R. nurodytas aplinkybes, jog ji N. A. pavedimu vieną kartą... 487. Taigi, byloje nustatyta, jog įdarbinant T. B. per du skirtingus laikotarpius... 488. Pagal nustatytas aplinkybes N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal BK 183... 489. N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl... 490. Taip pat N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį... 491. Dėl dokumentų klastojimo... 492. Teismas laiko įrodyta, jog kaltinamoji N. A. padarė jai inkriminuojamą... 493. Pagal nustatytas aplinkybes N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal BK 300... 494. Teismas taip pat laiko įrodytomis aplinkybėmis, jog:... 495. N. A. veikdama bendrininkų grupėje kartu su T. B. kaltinime pagal BK 300... 496. N. A. veikdama bendrininkų grupėje kartu su R. R. kaltinime pagal BK 300... 497. N. A. veikdama bendrininkų grupėje kartu su R. M. kaltinime pagal BK 300... 498. Šias inkriminuotų veikų padarymo aplinkybes pripažino tiek kaltinamoji N.... 499. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje aiškinant patraukimo... 500. Įvertindamas byloje nustatytas aplinkybes, tai, kad fiktyvios pasirašytos... 501. Pagal nustatytas aplinkybes N. A. ir T. B. veiksmai suklastojant dvi sutartis... 502. Teismas patikslina kaltinime pagal BK 300 straipsnio 3 dalį nurodytą bendrą... 503. Taip pat teismas patikslina R. R. ir N. A. inkriminuotame kaltinime pagal BK... 504. Dėl N. A. piktnaudžiavimo tarnyba... 505. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta tai, jog... 506. Taikant BK 228 straipsnį žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio... 507. Šioje baudžiamojoje byloje N. A. inkriminuoti 4 piktnaudžiavimo tarnyba... 508. Iš baudžiamojoje byloje esančios Darbo sutarties Nr. 16-D kopijos matyti,... 509. 2007-06-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo... 510. BK 230 straipsnyje pateikta valstybės tarnautojo sąvoka ir jame išaiškinta,... 511. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų savokų apibūdinimą, darytina išvada,... 512. Pagal nustatytas aplinkybes N. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai visais... 513. Pagal nustatytas aplinkybes teismas patikslina kaltinimuose nurodytą... 514. Teismas šalina iš kaltinimo nurodytas aplinkybes, jog „N. A. pažeidė... 515. Dėl patikėto turto išvaistymo ir padėjimo piktnaudžiauti tarnyba... 516. Teismų praktikoje nurodyta, jog baudžiamoji atsakomybė pagal BK 184... 517. Turto pasisavinimo ir iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, kad kaltininkas... 518. Šioje baudžiamojoje byloje N. A. inkriminuoti 4 jai patikėto turto... 519. Kaltinimų esmė tokia, jog N. A. fiktyviai įdarbindama T. B., R. R. ir R. M.... 520. Tačiau teismas daro išvadą, jog tokiu būdu apskaičiuojant darbo... 521. Atsižvelgiant į tai, kad dėl turto iššvaistymo kaltinamosios yra... 522. Teismas taip pat laiko neįrodytomis aplinkybėmis tai, jog T. B., R. R. ir R.... 523. Bylos nagrinėjimo metu nė viena iš kaltinamųjų, t. y. nei T. B., nei R. R.... 524. Esant šioms aplinkybėms T. B., R. R. ir R. M. išteisintinos nepadarius... 525. Civilinis ieškinys... 526. Civilinis ieškovas - Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016 m.... 527. Byloje neginčijamai nustatyta, jog N. A., T. B., R. R. ir R. M. klastojant... 528. Kaip jau paminėta aukščiau, kaltinamosios T. B., R. R. ir R. M. tarpusavyje... 529. iš N. A. ir T. B. solidariai priteistina iš 20 634,32 Eur (dviejų fiktyvių... 530. iš N. A. ir R. R. solidariai priteistina iš 9 996,17 Eur likusi neatlyginta... 531. iš N. A. ir R. M. solidariai priteistina iš 12 413,94 Eur likusi neatlyginta... 532. Atsižvelgiant į tai, kad kaip jau minėta dėl kaltinamosioms inkriminuotų... 533. Bausmės skyrimas, kiti klausimai... 534. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnyje numatytus... 535. Kaltinamoji N. A. padarė 7 sunkius tyčinius nusikaltimus (BK 11 str. 5 d.),... 536. Kaltinamosios N. A. atsakomybę sunkinančia aplinkybe nusikalstamų veikų,... 537. BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 538. N. A. padarytų sunkių nusikaltimų, numatytų BK 183 straipsnio 2 dalyje,... 539. Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, N. A. asmenybę, padarytų veikų... 540. N. A. atžvilgiu atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo metu... 541. Teismo požiūriu būtent tokia bausmė N. A. (laisvės atėmimo bausmė su... 542. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (25 t., 36, 38 b.... 543. Kaltinamoji T. B. padarė 1 nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio... 544. Kaltinamosios T. B. atsakomybę sunkinančia aplinkybe dėl nusikalstamos... 545. Kaip jau paminėta BK 183 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė... 546. Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, T. B. asmenybę, padarytų veikų... 547. T. B. atžvilgiu atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo... 548. Teismo požiūriu būtent tokia bausmė T. B. (laisvės atėmimo bausmė su... 549. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (24 t., 13,15 b.... 550. Kaltinamosios R. R. ir R. M. padarė po vieną nesunkų nusikaltimą, numatytą... 551. Skirdamas bausmę šioms kaltinamosioms R. R. ir R. M., teismas atsižvelgia į... 552. Kaltinamųjų R. R. ir R. M. atsakomybę sunkinančia aplinkybe dėl BK 300... 553. R. R. sumokėjo dalį (4000 Eur) turtinės žalos, tai teismas pripažįsta jos... 554. Kaip jau paminėta ankstesniais atvejais, BK 183 straipsnio 2 dalies sankcijoje... 555. Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, R. R. ir R. M. asmenybes,... 556. R. R. ir R. M. atžvilgiu atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ir bylos... 557. Teismo požiūriu būtent tokios bausmės R. R. ir R. M. (laisvės atėmimo... 558. Kardomsios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, paskirtos R.... 559. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta, jog visus pinigus pasisavino N. A., kad... 560. Dokumentai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 561. Teismas, vadovaudamasis BPK 301-308 straipsniais, -... 562. N. A. pripažinti kalta:... 563. padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant T. B.... 564. padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant T. B.... 565. padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant T. B.... 566. padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje (įdarbinant T. B.... 567. padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant R. R.)... 568. padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant R. R.)... 569. padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant R. M.)... 570. padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje (įdarbinant R. M.)... 571. padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (T. B. darbo... 572. padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (R. R. darbo... 573. padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje (R. M. darbo... 574. padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje ir nuteisti... 575. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktais, bausmes paskirtas pagal... 576. BK 228 straipsnio 2 dalį (įdarbinant T. B. 2003-06-02 - 2010-03-31) ir BK 183... 577. BK 228 straipsnio 2 dalį (įdarbinant T. B. 2011-03-01 - 2012-01-17) ir BK 183... 578. BK 228 straipsnio 2 dalį (įdarbinant R. R.) ir BK 183 straipsnio 2 dalį... 579. BK 228 straipsnio 2 dalį (įdarbinant R. M.) ir BK 183 straipsnio 2 dalį... 580. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalies 4 punktu, šias bausmes subendrinti... 581. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais bausmės... 582. Vadovaujantis BK 682 straipsniu, 69 straipsniu N. A. skirti baudžiamojo... 583. T. B. pripažinti kalta:... 584. padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio... 585. padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio... 586. padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 50 MGL... 587. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu paskirtas bausmes subendrinti... 588. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais bausmės... 589. Vadovaujantis BK 69 straipsniu T. B. skirti baudžiamojo poveikio priemonę –... 590. R. R. pripažinti kalta:... 591. padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio... 592. padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 50 MGL... 593. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu paskirtas bausmes subendrinti... 594. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais bausmės... 595. Vadovaujantis BK 69 straipsniu R. R. skirti baudžiamojo poveikio priemonę –... 596. R. M. pripažinti kalta:... 597. padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 183 straipsnio... 598. padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 50 MGL... 599. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu paskirtas bausmes subendrinti... 600. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais bausmės... 601. Vadovaujantis BK 69 straipsniu R. M. skirti baudžiamojo poveikio priemonę –... 602. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinį ieškinį tenkinti iš... 603. iš N. A. ir T. B. solidariai priteisti likusią neatlygintą 16 634,32 Eur... 604. iš N. A. ir R. R. solidariai priteisti likusią neatlygintą 2 996,17 Eur... 605. iš N. A. ir R. M. solidariai priteisti likusią neatlygintą 9 413,94 Eur... 606. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinį ieškinį dalyje dėl... 607. R. R. bylos nagrinėjimo metu per klaidą pervestus į Vilniaus apygardos... 608. N. A. išteisinti pagal BK 184 straipsnio 1 dalį pagal keturias jai... 609. T. B. išteisinti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį... 610. R. R. išteisinti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį,... 611. R. M. išteisinti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 2 dalį,... 612. N. A., T. B., R. R. ir R. M. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinius... 613. Taikyti nuosavybės teisių apribojimą į N. A., asmens kodas ( - )... 614. Dokumentus, turinčius reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir... 615. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...