Byla e2-817-585/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutarties, kuria nutrauktas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kulpės slėnis“ prašymo apriboti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ buvusio vadovo J. G. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu nagrinėjimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Kulpės slėnis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutarties, kuria nutrauktas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kulpės slėnis“ prašymo apriboti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ buvusio vadovo J. G. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu nagrinėjimas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Golden capital“ bankroto bylą, 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi bankrutuojanti UAB (toliau – BUAB) „Golden capital“ pripažinta bankrutavusia. 2019 m. spalio 4 d. Kauno apygardos teismo sprendimu BUAB „Golden capital“ veikla pripažinta pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto, sprendimas įsiteisėjo 2020 m. sausio 14 d.

62.

7Kauno apygardos teismas 2019 m. lapkričio 18 d. nutartimi pripažino BUAB „Golden capital“ bankrotą tyčiniu, nutartis įsiteisėjo 2020 m. sausio 17 d.

83.

9Pareiškėja BUAB „Golden capital“ buvusi kreditorė UAB „Kulpės slėnis“ 2020 m. sausio 21 d. pateikė prašymą apriboti BUAB „Golden capital“ buvusio vadovo J. G. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu 5-ių metų laikotarpiui, kaip tai numato Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 13 straipsnio 2 dalis.

104.

11Suinteresuoti asmenys D. P. ir J. M. pateikė atsiliepimą į pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ 2020 m. sausio 21 d. prašymą. Nurodė, kad UAB „Kulpės slėnis“ nuo teismo sprendimo dėl BUAB „Golden capital“ pabaigos įsiteisėjimo, t. y. 2020 m. sausio 14 d., nėra šios įmonės kreditorė ir negali reikšti tokio prašymo.

125.

13Suinteresuotas asmuo J. G. pateikė atsiliepimą į pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ 2020 m. sausio 21 d. prašymą. Nurodė, kad šis prašymas yra nesavalaikis ir nebegali būti nagrinėjamas teisme. Byla dėl BUAB „Golden capital“ bankroto praėjo visas bankroto bylos stadijas ir buvo išnagrinėta 2019 m. spalio 4 d., priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos.

146.

15Suinteresuotas asmuo buvusi BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ 2020 m. sausio 21 d. prašymą. Nurodė, kad UAB „Kulpės slėnis“ prašymas pateiktas po sprendimo dėl BUAB „Golden capital“ pabaigos įsiteisėjimo ir įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Be to, prašymas yra nepagrįstas.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

177.

18Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 9 d. nutartimi nutraukė pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ prašymo apriboti BUAB „Golden capital“ buvusio vadovo J. G. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu nagrinėjimą.

198.

20Teismas sutiko su suinteresuotų asmenų atsiliepimuose nurodytais argumentais, kad pareiškėjos prašymas paduotas nesavalaikiai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatymo įgalioti asmenys prašymą dėl teisių įmonės vadovui apribojimo gali teikti tiek kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo (bankroto bylos kėlimo stadijoje), tiek bet kurioje kitoje bankroto bylos stadijoje iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016). Teismas sprendimą dėl BUAB „Golden capital“ veiklos pabaigos priėmė 2019 m. spalio 4 d., šis sprendimas įsiteisėjo 2020 m. sausio 14 d.

219.

22Be to, teismo vertinimu, pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“, teisme nagrinėjant BUAB „Golden capital“ bankroto bylą, iki pat teismui priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos, neturėjo teisės teikti prašymo dėl teisių buvusiam įmonės vadovui apribojimo. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), pagal kurio nuostatas buvo išnagrinėta BUAB „Golden capital“ bankroto byla ir priimtas teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos, numatė, kad tokius prašymus gali teikti administratorius arba įmonės kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis). Kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška nesudarė daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

2310.

24Teismas pripažino, kad pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ 2020 m. sausio 21 d. prašymas BUAB „Golden capital“ bankroto byloje, kurioje jau priimtas teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos, negalėjo būti priimtas. Kadangi šis prašymas buvo priimtas nepagrįstai, teismas nutraukė jo nagrinėjimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 3 straipsnio 6 dalis, 5 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 punktas).

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27Pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2020 m. kovo 9 d. Kauno apygardos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – apriboti buvusio BUAB „Golden capital“ vadovo J. G. teisę eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2811.1.

29Apeliantės prašymo pagrindas numatytas JANĮ 13 straipsnio 2 dalyje. JANĮ reglamentuoja juridinių asmenų bankroto procesus (JANĮ 1 straipsnio 2 dalis), tuo tarpu CPK nustato, be kita ko, bankroto bylos nagrinėjimo teisme tvarką. Su bankrotu susiję klausimai nagrinėtini civilinio proceso tvarka, todėl nagrinėjimo nutraukimas, taikant CPK 293 straipsnio 1 punktą, nepagrįstas ir neteisėtas.

3011.2.

31Pagal JANĮ 13 straipsnio 3 dalį sprendimą apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu teismas priima savo iniciatyva, nemokumo administratoriaus, kreditorių susirinkimo arba kreditoriaus motyvuotu prašymu. Todėl argumentas, jog kreditorius neturi teisės reikšti tokio prašymo nepagrįstas.

3211.3.

33JANĮ 13 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog juridinio asmens vadovo teisė eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo ar kolegialaus valdymo organo nario pareigas gali būti apribota tuo atveju, jeigu jis savo veikimu ar neveikimu sukėlė tyčinį bankrotą. Sprendimas dėl BUAB „Golden capital“ tyčinio bankroto įsiteisėjo. Tuo tarpu sprendimas dėl BUAB „Golden capital“ pabaigos priimtas, nesulaukus sprendimo dėl BUAB „Golden capital“ bankroto pripažinimu tyčiniu. Tad JANĮ buvusio vadovo teisių apribojimą susiejant su tyčiniu bankrotu, apeliantė neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl teisių apribojimo iki sprendimo dėl BUAB „Golden capital“ įmonės pabaigos, nes dar nebuvo įsiteisėjęs sprendimas dėl BUAB „Golden capital“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

3411.4.

35Šiuo atveju neaktuali nutartyje nurodyta teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016), nes: 1) nesutampa faktinis pagrindas; 2) pasikeitė teisinis reglamentavimas; 3) teismo precedentas netaikytinas dėl negalėjimo pareikšti minėto prašymo iki sprendimo dėl bankrutuojančios įmonės pabaigos, nes dar nebuvo įsiteisėjęs sprendimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

3612.

37Suinteresuoti asmenys J. M. ir D. P. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo jį atmesti, skirti apeliantei 5 792 Eur arba teismo nustatyto dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3812.1.

39Tiek suinteresuoti asmenys, tiek apeliantė nuo sprendimo dėl BUAB „Golden capital“ pabaigos įsiteisėjimo nustojo būti šios įmonės kreditoriais, todėl apeliantės prašymas yra nesavalaikis, tad negalėjo būti svarstomas. Todėl skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

4012.2.

41Apeliantė piktnaudžiauja procesu, tai patvirtina šios aplinkybės: apeliantė bankroto administratoriui pateikė klaidingą finansinį reikalavimą, kuris buvo nuginčytas; nepagrįstai sukėlė teisminius ginčus dėl kitų BUAB „Golden capital“ kreditorių reikalavimų patvirtinimo ir kitais bankroto proceso klausimais; nepagrįstai pradėjo vykdomąją bylą.

4213.

43BUAB „Golden capital“ buvusi bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais prašo atskirąjį skundą atmesti. Rašytiniai paaiškinimai grindžiamas šiais argumentais:

4413.1.

45BUAB „Golden capital“ bankrotas buvo pradėtas ir baigtas dar galiojant ĮBĮ, o ne JANĮ, todėl UAB „Kulpės slėnis“ prašymas ne tik pateiktas pavėluotai, bet ir asmens, kuris neatitiko ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintų reikalavimų tokiam prašymui pateikti.

4613.2.

47Nei vienas ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nurodytas pagrindas, remiantis kuriuo BUAB „Golden capital“ vadovui galėtų būti apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, nėra taikytinas, nes J. G. tinkamai vykdė visas jam įstatymo nustatytas pareigas.

4813.3.

49Bet kuriuo atveju, ar taikant ĮBĮ, ar – JANĮ, UAB „Kulpės slėnis“ prašymas apriboti J. G. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, turėjo būti pateiktas dar iki bankroto procedūrų pabaigos.

5014.

51Pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ pateikė rašytinius paaiškinimus. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodomos šios aplinkybės:

5214.1.

53Iš pareiškėjos gauto Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato veiklos skyriaus 2020 m. sausio 15 d. liudytojo apklausos protokolo, paaiškėjo, jog dėl BUAB „Golden capital“ tyčinio bankroto kaltas buvęs direktorius J. G. sandorius sudarinėjo su jo paties žmonos S. G. broliu – D. P., ko pasekoje būtent šis J. G. giminaitis tapo vienu didžiausių BUAB „Golden capital“ kreditoriumi.

5414.2.

55Toks nesąžiningas už tyčinį bankrotą atsakingo asmens elgesys tik patvirtina neteisėtus buvusio BUAB „Golden capital“ vadovo veiksmus, dėl ko jam teisė eiti atitinkamas pareigas turėtų būti apribota būtent maksimaliam 5 metų laikotarpiui. Teismas

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5715.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

59Dėl naujų įrodymų priėmimo

6016.

61Pareiškėja kartu su rašytiniais paaiškinimais pateikė naujus įrodymus – 2020 m. sausio 15 d. liudytojo D. P. apklausos protokolo kopiją ir 2015 m. kovo 31 d. susitarimo Nr. 4 pakeisti 2011 m. sausio 21 d. paskolos sutarties sąlygas kopiją. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismui nauji įrodymai, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, negali būti pateikti, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pareiškėjos pateiktais įrodymais, pažymi, jog šie įrodymai galėjo būti pateikti, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, kadangi šie dokumentai sudaryti anksčiau nei priimta skundžiama nutartis, jokios aplinkybės, trukdžiusios pareiškėjai pateikti šiuos dokumentus pirmosios instancijos teismui, nenustatytos. Taip pat paminėtina, jog tiek 2020 m. sausio 15 d. liudytojo D. P. apklausos protokole, tiek 2015 m. kovo 31 d. susitarime Nr. 4 pakeisti 2011 m. sausio 21 d. paskolos sutarties sąlygas užfiksuoti duomenys teisinės reikšmės apeliacinės instancijos teismo nagrinėjamo klausimo (ar galimas civilinis procesas pagal kreditoriaus pareiškimą) teisingam ir pagrįstam išsprendimui neturi. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas pareiškėjos pateiktus naujus įrodymus atsisako priimti.

62Dėl atskirojo skundo argumentų

6317.

642020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios ĮBĮ su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras šio įstatymo nurodytas išimtis. Nagrinėjamu atveju sprendimas dėl BUAB „Golden capital“ pabaigos buvo priimtas 2019 m. spalio 4 d., o nutartis pripažinti BUAB „Golden capital“ bankrotą tyčiniu – 2019 m. lapkričio 18 d., t. y. visas bankroto bylos procesas vyko ir buvo pabaigtas taikant ĮBĮ nuostatas, todėl ir sprendžiant dėl kreditoriaus reikalavimo inicijuoti bankrutavusios įmonės vadovo teisės eiti juridinio asmens vadovo pareigas taikytinos ĮBĮ nuostatos.

6518.

66Pareiškėjos teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė pareiškėjos prašymo apriboti BUAB „Golden capital“ buvusio vadovo J. G. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu nagrinėjimą. Apeliacinės instancijos teismas su pareiškėja nesutinka. Pareiškėja savo teisę reikšti minėtą prašymą grindžia iš JANĮ 13 straipsnio 3 dalimi, tačiau, kaip minėta, visas BUAB „Golden capital“ bankroto procesas (ir klausimas dėl BUAB „Golden capital“ tyčinio bankroto) išnagrinėtas ir pabaigtas taikant ĮBĮ normas, todėl JANĮ normos šioje bankroto byloje netaikytinos. Todėl visi pareiškėjos argumentai, susiję su JANĮ 13 straipsnio 3 dalies ar kitų šio įstatymo nuostatų taikymu sprendžiant nagrinėjamą klausimą, yra atmetami kaip nepagrįsti.

6719.

68Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį, esant šioje normoje nustatytoms sąlygoms, teismas savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Taigi, pagal taikytiną ginčui įstatymą, atskiras kreditorius, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, neturi subjektinės teisės bankroto byloje kreiptis į teismą ir reikalauti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės vadovo teisės ateityje eiti atitinkamas pareigas apribojimo.

6920.

70Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių garantijos, įtvirtintos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, CPK 5 straipsnio 1 dalyje, turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesų gynimas – įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.).

7121.

72Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant CPK 5 straipsnio 1 dalį, pažymėta, kad suinteresuotumas – savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384-684/2018, 19 punktas).

7322.

74Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Taigi, galimybė spręsti ginčą teisme civilinio proceso tvarka yra viena iš teisės kreiptis į teismą prielaidų.

7523.

76Aiškindamas CK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad asmens pateiktas ieškinys, nesusijęs su jo subjektinių teisių gynimu, teismuose civilinio proceso tvarka nenagrinėtinas, išskyrus aiškiai įstatymuose nustatytus atvejus (pvz., subjektai, ginantys viešąjį interesą įstatymo pagrindu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-198-969/2018, 44 punktas; 2019 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187-969/2019, 23 punktas).

7724.

78ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisė kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą specialiems įstatyme nurodytiems subjektams. Specialiai ĮBĮ nurodyti subjektai, kreipdamiesi į teismą dėl vadovo teisių apribojimo, atstovauja patvirtintų kreditorinių reikalavimų daugumos turėtojų valią, o teismas privalo atsižvelgti į akivaizdžiai įstatymo leidėjo nustatytą ribotą kreipimosi į teismą dėl tokiu pagrindu teisę turinčių subjektų ratą. Kitaip aiškinant įstatymą, būtų iš esmės ignoruojama įstatymo leidėjo valia.

7925.

80Nors bankroto bylos procesas reglamentuojamas viešosios teisės normomis, bankroto bylose dominuoja viešasis interesas, o teismas bankroto byloje turi būti aktyvus, vis dėlto negali būti visiškai paneigiama kreditorių daugumos teisė pareikšti valią dėl bankrutavusios įmonės vadovo teisių ribojimo. Sprendžiant dėl kreditorių daugumos sprendimų, nesprendžiama dėl konkrečių kreditorių teisių ir pareigų, o atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018 ir kt.).

8126.

82Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmens teisė į teisminę gynybą materialiąja prasme yra subjektinė teisė, priklausanti nuo materialiojo teisinio pobūdžio faktų. Atsakyti, ar asmuo turi šią teisę, galima tik nustačius visas bylos aplinkybes, ištyrus ir įvertinus bylos įrodymus, nustačius taikytiną teisės normą. Teismas į šį klausimą atsako priimdamas sprendimą. Įstatymas draudžia atsisakyti priimti ieškinį ar nutraukti bylą dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų (pvz., bendru atveju negalima atsisakyti priimti ieškinio motyvuojant reikalavimo teisės neturėjimu ar ieškinio senaties termino praleidimu). Tai svarbu teisei į ieškinio patenkinimą, o ne procesinei teisei į ieškinio pareiškimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-471-403/2018, 25 punktas).

8327.

84Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad teisės į teisminę gynybą absoliutumas nesuteikia teisės asmeniui kreiptis į teismą su bet kokio pobūdžio prašymais, reikalaujant apginti kitam asmeniui priklausančią teisę. Reikalavimo teisės neturėjimas, dėl kurio draudžiama atsisakyti priimti ieškinį, reiškia materialinį teisinį pareikšto ieškinio nepagrįstumą. Tuo tarpu procesinės teisės kreiptis į teismą prielaidos yra vertinamos civilinės bylos iškėlimo stadijoje, o šių prielaidų nebuvimas sudaro pagrindą atsisakyti priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies pagrindu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-202-915/2019, 36 punktas).

8528.

86Subjektas, reiškiantis reikalavimą teisme, tam tikrais atvejais, kai kreipimosi į teismą tvarka ir subjektų ratas specialiai reguliuojami įstatymu, privalo pagrįsti savo teisės kreiptis į teismą turėjimą. Tokios teisės akivaizdžiai ir neabejotinai nepagrindus, nesant reikalingo tokiai išvadai padaryti tyrimo, teismas turi pagrindą spręsti, kad besikreipiantis subjektas neturi teisės kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, vadinasi, negali turėti (įgyti) civilinių procesinių teisių ir pareigų (neturi civilinio procesinio teisnumo), todėl tokio subjekto pareikštas reikalavimas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Tokią išvadą patvirtina naujausia kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartis Nr.e3K-3-267-611/2019, 21 punktas).

8729.

88Atskiram kreditoriui ar jų daugetui, neturinčiam kreditorinių reikalavimų daugumos, kreipiantis į teismą su prašymu dėl vadovo teisės eiti pareigas apribojimo, toks prašymas negali būti nagrinėjamas ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies pagrindų. Tokį prašymą, kaip paduotą asmens, be įstatymu numatyto pagrindo veikiančio kreditorių daugumos valios vardu, todėl neturinčio atitinkamos procesinės teisės, kuriam įstatymu nesuteikta locus standi (lot. teisė kreiptis į teismą), turi būti atsisakoma priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o teismui tokį prašymą priėmus, procesas turi būti nutrauktas CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

8930.

90Išimtis gali būti taikomas tokiam atvejui, kai gavęs atskiro kreditoriaus ar jų daugeto, neturinčio (neturinčių) kreditorinių reikalavimų daugumos, prašymą, teismas gali be sudėtingo papildomo tyrimo, esant aiškioms aplinkybėms ir pakankamiems neprieštaringiems įrodymams, klausimą pagal tokio kreditoriaus (kreditorių) pateiktus duomenis arba pagal bankroto byloje jau esančius duomenis išnagrinėti savo iniciatyva (ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo pasisakyta, kad kiekvienas bankroto byloje dalyvaujantis asmuo turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, o teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 95 straipsnis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Todėl individualus kreditoriaus (neturinčio savarankiškos iniciatyvos teisės) kreipimasis į teismą yra traktuotinas kaip procesinis prašymas, informacijos (duomenų) teismui pateikimas, kurį teismas, nenustatęs, kad tokia subjektine teise piktnaudžiaujama, ex officio privalo išnagrinėti ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-327/2012; 2012 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012; 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2014; 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-846-381/2015; 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1590-186/2015 ir kt.).

9131.

92Tačiau net ir savo iniciatyva teismas klausimą dėl vadovo teisės užimti pareigas ribojimo pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies pagrindu gali išnagrinėti tik tuomet, jeigu bankroto procesas nėra pasibaigęs, kadangi toks klausimas nagrinėjamas bankroto proceso rėmuose, bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016). Plėtodamas įstatymo aiškinimą, kasacinis teismas nurodė, kad prašymą taikyti bankrutuojančios įmonės vadovui ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytą teisių apribojimą įstatymo įgalioti asmenys gali teikti tiek kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo (bankroto bylos kėlimo stadijoje), tiek bet kurioje kitoje bankroto bylos stadijoje iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-270-690/2016, 20p.).

9332.

94Taigi, įstatymas riboja kreditoriaus teisę kreiptis į teismą dėl ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatyto apribojimo taikymo terminu, kurio pradžia ir pabaiga apibrėžta įvykiais – bankroto proceso pradžia, kuri nustatoma pagal pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui datą, ir bankroto proceso pabaiga, kuri nagrinėjamu atveju nustatoma pagal sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo datą.

9533.

96Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino teisės normas – ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį ir CPK 293 straipsnio 1 punktą, bei tinkamai jas pritaikė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nurodytas prašymas gali būti reiškiamas tik iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo, tuo tarpu pareiškėja šį prašymą pareiškė po sprendimo dėl BUAB „Golden capital“ pabaigos priėmimo, dėl to buvo teisėtas pagrindas tokį prašymą atsisakyti priimti. Pareiškėjos prašymą priėmus, atsirado pagrindas jo nagrinėjimą nutraukti vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 punktu. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai pažymėjo, jog pareiškėja neturėjo teisės reikšti tokio prašymo, kadangi ji BUAB „Golden capital“ bankroto bylos nagrinėjimo metu neatitiko ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį nustatyto reikalavimo – būti BUAB „Golden capital“ kreditore, kurios teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Papildomai paminėtina ir tai, jog pirmosios instancijos teismas rėmėsi aktualia teismų praktika, jokių pažeidimų šiuo klausimu apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9734.

98Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą procesinį sprendimą, kurio naikinti atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra.

99Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

10035.

101Suinteresuoti asmenys J. M. ir D. P. prašo skirti pareiškėjai 5 792 Eur arba teismo nustatyto dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį teismas dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali paskirti iki penkių tūkstančių eurų baudą. Teismų praktikoje pabrėžta, jog įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017 65 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

10236.

103Iš bylos medžiagos negalima daryti išvados, kad pareiškėja savo teise paduoti atskirąjį skundą naudojosi aiškiai ne pagal paskirtį. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal CPK 95 straipsnio 2 dalies formuluotę teismas turi diskrecijos teisę, bet ne pareigą, skirti baudą ir tais atvejais, kai nustatomas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktas. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pagrindo pareiškėjai skirti baudą nėra.

104Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

105Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 6. 2.... 7. Kauno apygardos teismas 2019 m. lapkričio 18 d. nutartimi pripažino BUAB... 8. 3.... 9. Pareiškėja BUAB „Golden capital“ buvusi kreditorė UAB „Kulpės... 10. 4.... 11. Suinteresuoti asmenys D. P. ir J. M. pateikė atsiliepimą į pareiškėjos UAB... 12. 5.... 13. Suinteresuotas asmuo J. G. pateikė atsiliepimą į pareiškėjos UAB... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo buvusi BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 7.... 18. Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 9 d. nutartimi nutraukė pareiškėjos UAB... 19. 8.... 20. Teismas sutiko su suinteresuotų asmenų atsiliepimuose nurodytais argumentais,... 21. 9.... 22. Be to, teismo vertinimu, pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“, teisme... 23. 10.... 24. Teismas pripažino, kad pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ 2020 m. sausio... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. Pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2020... 28. 11.1.... 29. Apeliantės prašymo pagrindas numatytas JANĮ 13 straipsnio 2 dalyje. JANĮ... 30. 11.2.... 31. Pagal JANĮ 13 straipsnio 3 dalį sprendimą apriboti asmens teisę eiti... 32. 11.3.... 33. JANĮ 13 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog juridinio asmens vadovo teisė eiti... 34. 11.4.... 35. Šiuo atveju neaktuali nutartyje nurodyta teismų praktika (Lietuvos... 36. 12.... 37. Suinteresuoti asmenys J. M. ir D. P. pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 38. 12.1.... 39. Tiek suinteresuoti asmenys, tiek apeliantė nuo sprendimo dėl BUAB „Golden... 40. 12.2.... 41. Apeliantė piktnaudžiauja procesu, tai patvirtina šios aplinkybės:... 42. 13.... 43. BUAB „Golden capital“ buvusi bankroto administratorė UAB „Bankroto... 44. 13.1.... 45. BUAB „Golden capital“ bankrotas buvo pradėtas ir baigtas dar galiojant... 46. 13.2.... 47. Nei vienas ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nurodytas pagrindas, remiantis kuriuo... 48. 13.3.... 49. Bet kuriuo atveju, ar taikant ĮBĮ, ar – JANĮ, UAB „Kulpės slėnis“... 50. 14.... 51. Pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ pateikė rašytinius paaiškinimus.... 52. 14.1.... 53. Iš pareiškėjos gauto Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos... 54. 14.2.... 55. Toks nesąžiningas už tyčinį bankrotą atsakingo asmens elgesys tik... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 15.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 59. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 60. 16.... 61. Pareiškėja kartu su rašytiniais paaiškinimais pateikė naujus įrodymus –... 62. Dėl atskirojo skundo argumentų... 63. 17.... 64. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios ĮBĮ su visais... 65. 18.... 66. Pareiškėjos teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė... 67. 19.... 68. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį, esant šioje normoje nustatytoms sąlygoms,... 69. 20.... 70. Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių... 71. 21.... 72. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant CPK 5 straipsnio 1 dalį, pažymėta,... 73. 22.... 74. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme... 75. 23.... 76. Aiškindamas CK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kasacinis teismas yra... 77. 24.... 78. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisė kreiptis į bankroto bylą... 79. 25.... 80. Nors bankroto bylos procesas reglamentuojamas viešosios teisės normomis,... 81. 26.... 82. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmens teisė į teisminę gynybą... 83. 27.... 84. Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad teisės į teisminę gynybą... 85. 28.... 86. Subjektas, reiškiantis reikalavimą teisme, tam tikrais atvejais, kai... 87. 29.... 88. Atskiram kreditoriui ar jų daugetui, neturinčiam kreditorinių reikalavimų... 89. 30.... 90. Išimtis gali būti taikomas tokiam atvejui, kai gavęs atskiro kreditoriaus ar... 91. 31.... 92. Tačiau net ir savo iniciatyva teismas klausimą dėl vadovo teisės užimti... 93. 32.... 94. Taigi, įstatymas riboja kreditoriaus teisę kreiptis į teismą dėl ĮBĮ 10... 95. 33.... 96. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 97. 34.... 98. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 99. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 100. 35.... 101. Suinteresuoti asmenys J. M. ir D. P. prašo skirti pareiškėjai 5 792 Eur arba... 102. 36.... 103. Iš bylos medžiagos negalima daryti išvados, kad pareiškėja savo teise... 104. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 105. Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....