Byla 2-1338/2014
Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo uždarosios akcinės bendrovės „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto byloje Nr. B2-1884-392/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tekmega“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo uždarosios akcinės bendrovės „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto byloje Nr. B2-1884-392/2014.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. nutartimi UAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Projektų vertinimo biuras“. Bankroto byloje patvirtinta kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 14 566 458,87 Lt. Kreditorius UAB „Tekmega“, kurio finansinis reikalavimas sudaro 15 322,48 Lt sumą, pateikė teismui prašymą dėl UAB „Projektų vertinimo biuras“ tinkamumo eiti BUAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto administratoriaus pareigas įvertinimo bei administratoriaus atstatydinimo iš pareigų. Prašyme nurodė, kad administratorius netinkamai vykdė jam pavestas funkcijas bei pareigas, piktybiškai vilkino bankroto procedūras, sudarė sąlygas administruojamai bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto nuvertėjimui ir taip pažeidė kreditorių teises bei turtinius interesus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Tekmega“ prašymo dėl UAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto administratoriaus atstatydinimo.

7Pirmosios instancijos teismas akcentavo nagrinėjamos bylos išskirtinumą, pažymėjo, jog prašymą atstatydinti administratorių pateikė kreditorius, kurio patvirtintas finansinis reikalavimas vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusės visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog šiuo atveju, nesant svarių argumentų ir įrodymų, teismui preliminariai nenustačius reikšmingų administratoriaus netinkamumo požymių, toks prašymas gali būti atmetamas neišklausius prašomo atstatydinti administratoriaus ir kreditorių susirinkimo nuomonės, trumpai nurodant prašymo netenkinimo motyvus. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo argumentus dėl bankroto procedūrų vilkinimo, priėjo išvados, jog bankroto procedūros šioje byloje užsitęsė tik dėl įmonės kreditorių iškeltų ginčų bei nepagrįstai inicijuotų teisminių procesų. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentu, esą administratoriaus netinkamumą pagrindžia aplinkybė, jog administratorius nepateikia kreditoriams jo patirtas administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Teismo vertinimu, ši aplinkybė, net jei ji ir pasitvirtintų, nebūtų pakankamu pagrindu administratoriui nušalinti, o būtų tik pagrindu netvirtinti ir neapmokėti administratoriaus nurodomų išlaidų. Pirmosios instancijos teismas svarbia laikė aplinkybę, jog kiti kreditoriai pastabų dėl administratoriaus tinkamumo eiti paskirtas pareigas nepareiškė. Pirmosios instancijos teismas taip pat išaiškino pareiškėjui jo teisę administratoriaus atstatydinimo procedūrą inicijuoti kreditorių susirinkime.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) UAB „Tekmega“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įvertinti UAB „Projektų vertinimo biuras“ tinkamumą eiti BUAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto administratoriaus pareigas bei nustačius, jog administratorius netinkamai vykdė jam pavestas funkcijas, atstatydinti jį iš užimamų pareigų ir naujuoju administratoriumi paskirti UAB „Toplit“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Gavęs informacijos iš bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditoriaus ar kitų suinteresuotų asmenų apie tai, jog administratorius nevykdo ar netinkamai vykdo jam pavestas funkcijas, teismas turi teisę ex officio įvertinti administratoriaus tinkamumą vykdyti pareigas bei priimti sprendimą dėl jo atstatydinimo.

112. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog netinkamas bankroto procedūrų vykdymas yra nepakankama priežastis administratoriui atstatydinti.

123. Administratorius ilgiau kaip vienerius metus nesikreipė į Vilniaus apygardos teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Dėl minėtos priežasties be pagrindo buvo užvilkinta įmonės likvidavimo procedūrų pradžia.

134. Administratorius iki 2013 m. balandžio 19 d. neinicijavo bendrovės kreditorių susirinkimo, kuriame būtų svarstomas klausimas dėl nekilnojamojo turto pradavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šio pažeidimo nelaikė grubiu. Tokiais veiksmais buvo pažeistos kreditorių teisės ir interesai.

145. Nekilnojamojo turto pardavimo procedūrų vilkinimas gali turėti neigiamos įtakos kreditorių interesams, kadangi pasibaigus 2005 m. spalio 26 d. užstatymo sutarties terminui gali kilti ginčai dėl sklypo bei nuvertėti šiame sklype esantis įmonei priklausantis nebaigtas statyti gyvenamasis namas.

156. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog administratoriaus pateikta informacija apie bendrovės išlaidas nėra pakankamas pagrindas atstatydinti administratorių. Bankroto bylos duomenys sudaro pagrindą išvadai, jog administratorius negali pagrįsti turėtų administravimo išlaidų. Administratoriaus nurodytos išlaidos neatitinka realios vykdomų procedūrų situacijos.

16Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

18Apeliacinis procesas nutraukiamas.

19Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės keisti administratoriaus dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013).

20ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atstatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punktas), kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktas, 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas), kai administratorius pateikia prašymą teismui dėl jo atstatydinimo iš pareigų, kai sužino apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas netekimą arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 3 punktas). Nurodytas teisinis reguliavimas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudaro pagrindą išvadai, jog kreditorius (kreditoriai) klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo gali iškelti dviem būdais. Pirma, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Antra, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos, turi teisę inicijuoti administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymą kreditorių susirinkime (ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis). Kreditorių susirinkimas, apsvarstęs šį klausimą, turi teisę priimti nutarimą ir jo pagrindu kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktas).

21Nagrinėjamu atveju į teismą dėl BUAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ administratoriaus UAB „Projektų vertinimo biuras“ atstatydinimo kreipėsi pareiškėjas (kreditorius) UAB „Tekmega“. BUAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto byloje patvirtintas šio kreditoriaus 15 322,48 Lt dydžio finansinis reikalavimas. Bendra visų įmonės kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų suma yra 14 566 458,87 Lt. Taigi pareiškėjo finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro tik apie 0,1 proc. teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos. Todėl spręstina, jog anksčiau paminėtas teisinis reguliavimas nesuteikia pareiškėjui tiesioginės teisės teisme inicijuoti administratoriaus tinkamumo eiti paskirtas pareigas vertinimo procedūros. Kita vertus, pagal nusistovėjusią teismų praktiką ir atsižvelgiant į bankroto proceso tikslą, tokių bylų nagrinėjimo principus, pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, jos savininkų, kreditorių turtinių interesų ir teisėtų lūkesčių gynimą (CPK 5 straipsnis, 7 straipsnis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis), teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, turi prerogatyvą bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje paminėtų subjektų šio klausimo nekėlė. Pažymėtina, kad kiekvienas, tarp jų ir bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, o teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 95 straipsnis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Todėl individualus kreditoriaus (neturinčio anksčiau aptartos savarankiškos iniciatyvos teisės) kreipimasis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo yra traktuotinas kaip procesinis prašymas, informacijos (duomenų) teismui pateikimas apie jo paskirto administratoriaus galimą netinkamumą, kurį teismas, nenustatęs, kad tokia subjektine teise piktnaudžiaujama, ex officio privalo išnagrinėti ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą.

22Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog pakeitus bankroto administratoriaus atstatydinimo reglamentavimą (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktas, 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas), nesivadovautina ankstesne teismų praktika, pagal kurią buvo pripažįstama, jog kiekvienas kreditorius, taip pat ir toks, kurio teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai ne tik kad neviršijo pusės visų kreditorinių reikalavimų sumos, bet sudarė net itin nedidelę jų dalį, turi ne tik teisę informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą apie, jo nuomone, galimą administratoriaus neatitikimą pavestoms pareigoms, bet ir skųsti aukštesnės instancijos teismui pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria administratorius neatstatydintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2055/2012). Pažymėtina, jog pareiškėjas, kurio finansinis reikalavimas neviršija pusės visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, t. y. neturintis savarankiškos teisės kreiptis į teismą dėl atsakovo BUAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ administratoriaus atstatydinimo, visiškai pasinaudojo teise informuoti teismą apie savo abejones dėl paskirtojo administratoriaus galimo netinkamumo, o teismas prašymą išnagrinėjo ir nenustatė pagrindo šiam atstatydinti. Nurodytame kontekste pažymėtina ir tai, jog, kilus pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus (jo įgalioto asmens) nešališkumo, nesuinteresuotumo ar tinkamo pareigų vykdymo, dėl to, kad jo veiksmai prieštarauja bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, jos kreditorių ar viešajam interesui, tokia teismo nutartis, kuria netenkintas prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo, neužkerta kelio kreditoriams teikti tokią informaciją teismui ar įstatymo nustatyta tvarka, t. y. kartu su kitais kreditoriais, teisme inicijuoti jo nušalinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2055/2012, 2013 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1725/2013).

23Apeliacinis teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė pareiškėjo atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria prašymas dėl BUAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ administratoriaus atstatydinimo netenkintas, kadangi pareiškėjas neturi subjektinės teisės paduoti atskirąjį skundą dėl šios nutarties (CPK 315 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Paaiškėjus šiam trūkumui apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).

242014 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas BUAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto administratoriaus UAB „Projektų vertinimo biuras“ prašymas atidėti 2014 m. rugpjūčio 21 d. paskirtą teismo posėdį bei leisti dabartiniam bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui susipažinti su nagrinėjamos bylos medžiaga bei išreikšti poziciją nagrinėjamu klausimu. Prašyme nurodyta, jog dabartinis administratoriaus įgaliotas asmuo V. U. nėra gavęs jokių procesinių dokumentų. Minėta situacija, V. U. teigimu, susidarė dėl bankroto administratoriaus įgaliotų asmenų kaitos, kadangi ankstesni įgaliotieji asmenys jam neperdavė duomenų apie nagrinėjamą bylą. Dėl nurodytos priežasties jam nėra žinomas apeliacinės instancijos teismui šalių pateiktų procesinių dokumentų turinys. Apeliacinis teismas pastebi, jog aptariamu atveju UAB „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto administratoriumi yra paskirtas juridinis asmuo – UAB „Projektų vertinimo biuras“. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. Tuo atveju, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui (CPK 123 straipsnio 2, 4 dalys). Iš bylos medžiagos nustatyta, jog UAB „Projektų vertinimo biuras“ siųsti dokumentai (apskųstosios nutarties, atskirojo skundo kopijos ir teismo pranešimai), vadovaujantis aptarta tvarka, buvo įteikti juridinio asmens buveinės vietoje ir juridinio asmens darbuotojui (t. 4, b. l. 207, t. 5, b. l. 10-12). Apeliacinis teismas, įvertinęs administratoriaus nurodytus argumentus, sprendžia, jog administratoriaus įgaliotų asmenų pasikeitimas, juridinio asmens vidinių organizacinių bei įgaliotų asmenų tarpusavio santykių trūkumai nepaneigia bankroto administratoriaus (juridinio asmens) tinkamo informavimo apie bylos eigą, todėl nesudaro pagrindo tenkinti prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinis teismas bankroto administratoriaus prašymo netenkina (CPK 1622 straipsnis).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

26Nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tekmega“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria nepatenkintas prašymas atstatydinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Innovative Technologieentwicklung und Konstruktionen“ bankroto administratorių.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. nutartimi UAB „Innovative... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi netenkino... 7. Pirmosios instancijos teismas akcentavo nagrinėjamos bylos išskirtinumą,... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) UAB „Tekmega“ prašo Vilniaus... 10. 1. Gavęs informacijos iš bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog netinkamas bankroto... 12. 3. Administratorius ilgiau kaip vienerius metus nesikreipė į Vilniaus... 13. 4. Administratorius iki 2013 m. balandžio 19 d. neinicijavo bendrovės... 14. 5. Nekilnojamojo turto pardavimo procedūrų vilkinimas gali turėti neigiamos... 15. 6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog administratoriaus... 16. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 18. Apeliacinis procesas nutraukiamas.... 19. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 20. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad teismas administratorių iš... 21. Nagrinėjamu atveju į teismą dėl BUAB „Innovative Technologieentwicklung... 22. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog pakeitus bankroto... 23. Apeliacinis teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad... 24. 2014 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas BUAB... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės...