Byla 2-327/2012
Dėl bankroto administratoriaus kooperatinės bendrovės „Jonas ir sūnūs“ nušalinimo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Plusta“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (kreditoriaus) R. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti kreditoriaus R. P. pareiškimą dėl bankroto administratoriaus kooperatinės bendrovės „Jonas ir sūnūs“ nušalinimo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Plusta“ bankroto byloje.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus teisės pareikšti bankroto administratoriaus nušalinimą.

7Pareiškėjas (kreditorius) R. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nušalinti B UAB „Plusta“ administratorių kooperatinę bendrovę „Jonas ir sūnūs“ nuo bankroto procedūrų vykdymo. Pareiškėjas nurodė, kad bankroto administratorius netinkamai vykdo pareigas bei sąmoningai tyčia daro žalą B UAB „Plusta“ kreditoriams. Radviliškio rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje bankroto administratorius nepagrįstai buvo sudaręs taikos sutartį su E. S. ir tik pareiškėjo aktyvių veiksmų dėka ši taikos sutartis buvo panaikinta ir byla toliau nagrinėjama.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo (kreditoriaus) R. P. pareiškimą dėl bankroto administratoriaus nušalinimo. Teismas nurodė, kad tik kreditorių susirinkimas gali kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 13 p.). Tuo tarpu kreditorius gali kreiptis į kreditorių susirinkimą, kuriame ir turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus pakeitimo. Jei kreditorių susirinkimas priimtų pareiškėjo netenkinantį nutarimą, jis galėtų tokį nutarimą skųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kai kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą (Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p., 24 str. 5 d.). Todėl kreditorius, nepasitikėdamas bankroto administratoriumi, turi galimybę savo pareiškimą pateikti tiesiai kreditorių susirinkimo pirmininkui Šiaulių apskrities VMI. Teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, padarė išvadą, kad kreditorius, pateikdamas pareiškimą teismui, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos tvarkos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėjas (kreditorius) R. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį, pareiškėjo prašymą dėl bankroto administratoriaus nušalinimo priimti, jį išnagrinėti ir tenkinti. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą teismo procesiniu dokumentu įpareigoti B UAB „Plusta“ kreditorius kreiptis dėl tinkamo bankroto administratoriaus paskyrimo bei atskirąja teismo nutartimi informuoti ikiteismines tyrimo institucijas apie administratoriaus kooperatinės bendrovės „Jonas ir sūnūs“ nusikalstamą veiką ir sąmoningą tyčinį žalos darymą B UAB „Plusta“ kreditoriams. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. teisėja, priėmusi skundžiamą nutartį, buvo šališka bankroto administratoriaus atžvilgiu, veikė akivaizdžiai priešingai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir teisės aktuose įtvirtintiems reikalavimams;
  2. bankroto administratoriaus veiksmų nesąžiningumą įrodo aplinkybė, jog jis kaip ieškovo atstovas (pradinis ieškovas buvo UAB „Plusta“ direktorius ir akcininkas R. P.) sudarė su atsakovu E. S. taikos sutartį. Ši taikos sutartis padarė milžinišką žalą B UAB „Plusta“ kreditoriams, nes E. S. buvo B UAB „Plusta“ debitorius;
  3. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama teismo teisė ir savo iniciatyva atstatydinti administratorių, jei yra duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamų vykdymu. Faktinis pagrindas tam galėtų būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-869/2008, 2009 m. sausio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-67/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2097/2010). Teismas privalėjo šia praktika vadovautis (Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

12Atsakovas B UAB „Plusta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus kooperatinės bendrovės „Jonas ir sūnūs“, pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas nesilaikė Įmonių bankroto įstatyme nustatytos bankroto administratoriaus nušalinimo tvarkos (Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 3 p.). Jokios valstybės institucijos nekonstatavo, jog administratorius būtų padaręs pareiškėjo nurodomas nusikalstamas veikas. Pareiškėjo minimoje byloje, jis pats, būdamas trečiuoju asmeniu, vilkina nuo 2003 m. tebesitęsiantį bylos nagrinėjimą, reikšdamas nušalinimus bankroto administratoriui. Be to, Šiaulių apygardos teismas 2010 m. lapkričio 17 d. nutartimi yra pripažinęs UAB „Plusta“ bankrotą tyčiniu, nes jos direktorius ir trečdalio akcijų savininkas R. P. pardavė UAB „Plusta“ turtą už aiškiai per mažą kainą, taip pat pardavė vienintelį įmonei priklausiusį nekilnojamąjį turtą – pastatą, kuris leido įmonei veikti ir gauti pelną. Šiaulių apygardos teisme yra iškelta pareiškėjui civilinė byla dėl 23 700 Lt sumos priteisimo B UAB „Plusta“, nes ši suma buvo išmokėta pareiškėjui jau po nutarties, kuria iškelta bankroto byla B UAB „Plusta“, įsiteisėjimo.

13Trečiasis asmuo (kreditorius) VMI pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas nesilaikė įstatyminės bankroto administratoriaus nušalinimo tvarkos. Pareiškėjo nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-209/2010, buvo sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo tuo atveju, kai jis nebeatitinka Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Niekur nėra konstatuota, jog administratorius padarė pareiškėjo nurodomas nusikalstamas veikas. Apie tai, kad bankroto administratorius palaiko pareiškėjo minimoje byloje ieškinio reikalavimus, administratorius nurodė ir administratoriaus ataskaitoje.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

16Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinti 3 atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Iš šių teisės normų, darytina išvada, kad įstatymo leidėjas numatė galimybę 2 subjektams kreiptis dėl administratoriaus atsistatydinimo, tai yra kreditorių susirinkimui (komitetui) arba pačiam administratoriui. Be to, įstatymo leidėjas įtvirtino ir teismo prerogatyvą ex officio spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš minėtų subjektų administratoriaus atstatydinimo klausimo nekėlė. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ši teismo prerogatyva aiškinama atsižvelgiant į paties bankroto proceso tikslą bei bankroto bylos nagrinėjimo principus, vadovaujantis kuriais teisme vykstantis bankroto procesas turi būtų ekonomiškas, operatyvus ir objektyvus, tokiu būdu užtikrinant tinkamą tiek pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, tiek jos savininkų bei kreditorių turtinių interesų ir teisėtų lūkesčių gynimą (CPK 5 str., 7 str., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.). Taigi, kaip teisingai nurodo apeliantas, pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tokius duomenis teismui gali pateikti ir vienas iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2459/2011, 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007). Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti apelianto pateiktus duomenis apie galimą administratoriaus šališkumą bei atitinkamai nepagrįstai šių duomenų nevertino, sprendžiant klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Todėl teisėjų kolegija laiko pagrįstais atskirojo skundo argumentus, kuriais apeliantas įrodinėjo teismo prerogatyvą bet kurioje proceso stadijoje vertinti iš bet kurio byloje dalyvaujančio asmens gautus duomenis apie administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą bei spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (CPK 12, 178 str., Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. 3 p.).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad apygardos teismo teisėjo, nagrinėjančio bylą pirmąja instancija, nušalinimo klausimą sprendžia šio teismo pirmininkas, Civilių bylų skyriaus primininkas arba jų paskirtas teisėjas (CPK 69 str. 1 d.). Apeliantas nepateikė įrodymų, kad būtų kreipęsis dėl teisėjos, nagrinėjančios atsakovo bankroto bylą, nušalinimo bei atitinkamai įrodymų, kad šio klausimo nagrinėjimui būtų buvęs pagrindas. Todėl apelianto jokiais objektyviais įrodymais bei argumentais nepagrįsta prielaida apie teisėjos, nagrinėjančios šią bylą pirmąja instancija, šališkumą atmetama kaip neįrodyta (CPK 12 ir 178 str.).

18Vadovaujantis CPK 306 straipsnio 2 dalimi apeliantas atskirajame skunde negali įrodinėti tų aplinkybių neteisėtumo ir nepagrįstumo, kurios nebuvo nustatytos skundžiamoje nutartyje (CPK 306 str. 1 d. 4 p., 338 str.). Kadangi skundžiamoje nutartyje buvo nagrinėjamos tik su kreditoriaus pareiškimo dėl administratoriaus atstatydinimo priėmimu susijusios aplinkybės, teisėjų kolegija nenagrinėja atskirojo skundo argumentų, kuriais apeliantas įrodinėja bankroto administratoriaus pakeitimo pagrindus bei atskirajame skunde kelia naujus reikalavimus, susijusius su šių aplinkybių ištyrimu, kaip negalinčius sudaryti šios bylos apeliacijos objekto. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo reikalavimus, kuriais prašoma apeliacinėje instancijoje išnagrinėti pareiškėjo pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir jį tenkinti, taip pat įpareigoti kitus kreditorius kreiptis dėl tinkamo administratoriaus paskyrimo ir atskirąja nutartimi informuoti ikiteismines institucijas apie bankroto administratoriaus netinkamą pareigų ėjimą.

19Teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį, kad už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo nušalinimo, administratoriaus pakeitimo ar kitą procesinį dokumentą, byloje dalyvaujančiam asmeniui gali būti skirta iki 20 000 Lt bauda (CPK 95 str.).

20Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo (kreditoriaus) R. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutarties, nustatė, kad skundžiama nutartimi buvo neteisingai pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios teismo prerogatyvą bet kurioje bankroto proceso stadijoje spręsti klausimą dėl administratoriaus pakeitimo, dėl ko nepagrįstai buvo atsisakyta priimti pareiškėjo (kreditoriaus) pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. 3 p.). Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija (kreditoriaus) R. P. atskirąjį skundą tenkina iš dalies - Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį panaikina ir atsižvelgusi į tai, kad apeliacinės instancijos teismui yra persiųsta tik dalis bylos medžiagos, dėl ko neįmanoma nustatyti, ar pareiškėjas pateikė reikiamą kiekį pareiškimo egzempliorių (CPK 114 str., 135 str.), pareiškėjo (kreditoriaus) R. P. pareiškimo priėmimo klausimą perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 338 punktu,

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo (kreditoriaus) R. P. pareiškimo dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Plusta“ bankroto administratoriaus kooperatinės bendrovės „Jonas ir sūnūs“ pakeitimo priėmimo klausimą perduoti Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus teisės... 7. Pareiškėjas (kreditorius) R. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi atsisakė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėjas (kreditorius) R. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Atsakovas B UAB „Plusta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus... 13. Trečiasis asmuo (kreditorius) VMI pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 16. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinti 3 atvejai,... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad apygardos teismo teisėjo, nagrinėjančio... 18. Vadovaujantis CPK 306 straipsnio 2 dalimi apeliantas atskirajame skunde negali... 19. Teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį, kad už nesąžiningai... 20. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo (kreditoriaus) R. P.... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį panaikinti ir...