Byla e2S-630-340/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo M. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Skolų priežiūra“ ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas UAB „Skolų priežiūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo M. K. 20 000 Eur skolos, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jo esant nepakankamai – taikyti atsakovo banko sąskaitose esančių lėšų bei turtinių teisių areštą.
 3. Prašymą grindė tuo, kad pareikšto ieškinio suma yra didelė, atsakovas geranoriškai skolos nesumoka. Atsakovas gali būti nepajėgus visiškai įvykdyti teismo sprendimą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2017-08-24 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo M. K. turto už 20 000 Eur, pirmiausiai areštuojant atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų nesant ar nepakankant – atsakovo pinigines lėšas bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti (parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti kitiems asmenims), leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal pareikštą reikalavimą.
 2. Teismas, įvertinęs, kad ieškovo reikalaujama pinigų suma yra itin didelė, atsakovui, kuris yra fizinis asmuo, reiškiamas ieškinys dėl skolos priteisimo, sprendė, kad nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu atsakovas M. K. prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-08-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Skolų priežiūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Reiškiamas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negali būti tenkinamas, nes tarp pradinio kreditoriaus A. P. ir M. K. nėra ir nebuvo sudaryta paskolos sutartis, t. y. nėra ir nebuvo susitarimo jokia forma (nei žodine, nei rašytine, nei notarine) pasiskolinti 20 000 Eur sumą, bei įsipareigojimo šią pinigų sumą kada nors grąžinti. Susitarimas dėl šios sumos, t. y. 20 000 Eur buvo su P. P. (pradinio kreditoriaus A. P. broliu), ir visa gauta suma, t. y. 20 000 Eur buvo grąžinta mokėjimo pavedimais P. P.. Akivaizdu, kad ieškovas neįrodė tikėtino ieškinio pagrįstumo, ir negalėjo objektyviai jo įrodyti, nes tai yra neįmanoma (ex nihilo nihil fit), todėl taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo galima, nes toks ieškinys objektyviai negali būti tenkinamas.
  2. Atsakovo gaunamos pajamos ir asmeninės nuosavybės teise turimas nekilnojamasis turtas yra kur kas didesnės vertės už ieškovo prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių dydį, kas neginčijamai leidžia teigti, kad grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nėra ir negali būti. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas turimą kilnojamą ir / ar nekilnojamąjį turtą nori įkeisti ar perleisti kitiems asmenims, todėl konstatuotina, kad atsakovas paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo procesiniam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl reikalaujamos priteisti 20000 Eur sumos, todėl teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Ieškovas UAB „Skolų priežiūra“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:
  1. Ieškinio, kuris pareikštas fiziniam asmeniui, suma siekia 20 000 Eur. Tai yra didelė reikalavimo suma. Pagal nekilnojamojo turto registro duomenis atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas yra arba įkeistas ir/arba areštuotas. Nors hipoteka ar turto areštas nėra priemonės savaime mažinančios atsakovo turto masę, tačiau išieškoti sprendimu priteistą sumą iš tokio turto būtų iš esmės neįmanoma. Tai akivaizdžiai apsunkina būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taigi, ieškinio sumos (20 000 Eur) ir atsakovui priklausančio turto masės, statuso (įkeistas ir/arba areštuotas) santykis patvirtina, jog nagrinėjamu atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 2. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.
 3. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą. Kaip minėta, jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys, pirma, tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, antra, yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-242-178/2016). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Dėl preliminaraus ieškinio vertinimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas; tačiau tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1563-302/2016; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014;). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-900-464/2017; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017).
 5. Nagrinėjamu atveju, ieškovo pateikto ieškinio forma ir turinys nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo metu atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, ieškovas ieškinyje nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, taip pat pridėjo įrodymus šioms aplinkybėms pagrįsti, todėl darytina išvada, jog šiuo atveju, įvertinus byloje pateiktus duomenis, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Atsakovo atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su paskolos sutarties sudarymu, skolos grąžinimu, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes šios aplinkybės gali būti vertinamos tik nagrinėjant bylą iš esmės.
 6. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą, 2017-12-14 sprendimu ieškovo ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui UAB „Skolų priežiūra” 20000 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (20 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 712,63 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo M. K.. Pažymėtina, kad nors šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau aplinkybė, kad dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs, sudaro pagrindą daryti išvadą, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus.
 7. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog šiuo atveju ieškinys yra prima facie pagrįstas.
 8. Dėl grėsmės galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013 ir kt.). Kita vertus, prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi išnagrinėti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-27 nutartis c.b. Nr. 2-920/2008; 2009-04-16 nutartis c.b. Nr. 2-447/2009). Atsakovas gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo gerą turtinę padėtį. Tai gali būti duomenys iš viešųjų registrų, kredito įstaigų apie turimą turtą (lėšas), duomenys apie gaunamas pajamas ir kt.
 9. Nagrinėjamu atveju apeliantas, siekdamas jo atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pateikė teismui banko sąskaitų išrašus, Nekilnojamojo turto registro išrašus, kurie, apelianto manymu, paneigia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą bei patvirtina, kad reikalavimo suma – 20 000 Eur, jam, kaip fiziniam asmeniui, pagal nuosavybės teise priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas nėra didelė.
 10. Pažymėtina, jog iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, jog atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas yra arba įkeistas ir/arba areštuotas. Nors hipoteka ar turto areštas nėra priemonės savaime mažinančios atsakovo turto masę, išieškoti sprendimu priteistą sumą iš tokio turto būtų iš esmės neįmanoma. Atsakovo pateikti banko sąskaitų išrašai taip pat nepaneigia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo, nes pinigų likučiai banko sąskaitose yra nedideli. Kitų duomenų apie savo turimą turtą (transporto priemones, kitus vertingus kilnojamuosius daiktus), kuris būtų pakankamas ieškovo interesams užtikrinti, atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė. Dėl minėtų priežasčių laikytina, jog atsakovui ieškinio suma yra didelė, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas ir teisėtas.
 11. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nepagrįstai, atmetami kaip neįrodyti.
 12. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/20J0; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 13. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl atsakovo atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-08-24 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

9Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

10Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai