Byla 2-1469/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bendraieškių uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ ir viešosios įstaigos „Paslaugų teikimo centras“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilgersta“ bankroto administratoriumi teismas paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Klaipėdos administratorių biuras“, civilinėje byloje Nr. B2-3616-232/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mažoji transporto kompanija“, bendraieškių uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ ir viešosios įstaigos „Paslaugų teikimo centras“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilgersta“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiraisiais skundais keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas UAB „Mažoji transporto kompanija“ kreipėsi į teismą ir prašė atsakovui UAB „Vilgersta“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

6Atsakovas UAB „Vilgersta“ atsiliepimu į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo pripažino, jog įmonė yra nemoki ir sutiko su bankroto bylos iškėlimu.

7UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti UAB „Corpus A“ į bankroto bylą bendraieškiu, iškelti UAB „Vilgersta“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“.

8VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ kreipėsi į teismą ir prašė įtraukti VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ į bylą bendraieškiu, iškelti UAB „Vilgersta“ bankroto bylą bei skirti bankroto administratoriumi UAB „MaxContract“.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3616-232/2013 iškėlė atsakovui bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

11Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, nesvarstė UAB „Corpus A“ bei VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų, kadangi prašymai įtraukti šiuos asmenis bendraieškiais ir bankroto administratoriais paskirti jų siūlomus asmenis teisme gauti likus porai dienų iki teismo posėdžio paskirtos dienos, o teisėjai perduoti likus dienai iki paskirtos posėdžio datos, todėl nespėta suderinti administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankroto administratorius yra parenkamas teismo nuožiūra, o pati bankroto administratoriaus kandidatūra savaime neturi reikšmės, jeigu nenustatomos aplinkybės, dėl kurių bankroto administratorius apskritai negalėtų atlikti pareigų. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog būtų buvę netikslinga atidėti teismo posėdį iki tol, kol su Įmonių bankroto valdymo departamentu bus suderintos visų siūlomų bankroto administratorių kandidatūros. Kadangi Įmonių bankroto valdymo departamentas pateikė teismui pranešimą, kad šis bankroto administratorius atitinka teisės aktų reikalavimus, pirmosios instancijos teismas UAB „Vilgersta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Bendraieškis UAB „Corpus A“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarties dalį, kuria UAB „Vilgersta“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, svarstė tik dėl vienos bankroto administratoriaus kandidatūros. Teismas
  2. Bankroto administratorius UAB „Admivita“ yra tinkamesnis kandidatas vykdyti UAB „Vilgersta“, kurios buveinė yra Vilniuje, P. V. g. 18, bankroto procedūras, kadangi UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ veikia Klaipėdos mieste, o UAB „Admivita“ – Vilniaus mieste, UAB „Admivita“ yra labiau patyręs bankroto administratorius, turi didesnį personalą, be to, UAB „Admivita“ užimtumas yra mažesnis, nei paskirtojo administratoriaus.
  3. UAB „Admivita“ patirtis ir profesionalumas yra įvertinti Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, kurioje teigiama, jog UAB „Admivita“ turi didelę bankrutuojančių įmonių administravimo patirtį, UAB „Admivita“ darbuotojai turi pakankamai profesinės patirties administruojant valstybinės reikšmės bankrutuojančias įmones, tuo tarpu UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-124/2013 buvo pripažintas nekompetentingu atstovaujant jo administruojamas įmones, tarpusavyje susijusias debitoriniais prievoliniais santykiais. Abejonių kyla ir dėl šio administratoriaus galimybių bankroto procedūras vykdyti operatyviai, efektyviai ir optimaliais kaštais.

14Bendraieškis VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarties dalį dėl bankroto bylos iškėlimo palikti nepakeistą; nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nevertino administratoriaus UAB „MaxContract“ kandidatūros, nenustatė jos neatitikimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatoms. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo atmesti šią kandidatūrą.
  2. Pirmosios instancijos teismas neįvykdė pareigos suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu visas bankroto administratorių kandidatūras.
  3. UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ gali būti nepajėgus administruoti UAB „Vilgersta“. Paskirtasis administratorius šiuo metu vykdo bankroto procedūras, pradėtas 2005 metais ir nėra žinoma, kada jos bus baigtos. UAB „MaxContract“ direktorė A. G. šiuo metu vykdo tik 2012 ir 2013 metais pradėtas bankroto procedūras, o visas anksčiau pradėtas procedūras jau yra užbaigusi. UAB „MaxContract“ užimtumas yra mažesnis, nei UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ buveinė yra Klaipėdos mieste, o UAB „MaxContract“ – Vilniaus mieste. Kadangi atsakovo buveinė taip pat yra Vilniaus mieste, UAB „MaxContract“ bankroto procedūras galėtų vykdyti ekonomiškiau ir efektyviau.

15Atsiliepimu į UAB „Corpus A“ atskirąjį skundą VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ sutinka su pozicija, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo suderinti visas byloje pasiūlytas administratorių kandidatūras, tačiau nesutinka su UAB „Corpus A“ siūloma bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ kandidatūra. VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ pastebėjo tendenciją, kad bankroto bylose, kuriose siūlomos UAB „Admivita“ bei UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kandidatūros, būna teikiami atskirieji skundai, kuriais, panaudojant iš esmės tuos pačius argumentus, siekiama pakeisti jau paskirtą bankroto administratorių UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ administratoriumi UAB „Admivita“. Tokie veiksmai leidžia teigti apie UAB „Admivita“ bendradarbiavimą su kreditoriumi ir veikimą ne profesiniais, o asmeniniais interesais.

16Bendraieškis UAB „Corpus A“ atsiliepimu į VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ atskirąjį skundą palaiko savo atskirajame skunde išdėstytus argumentus, pritaria VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ atskirajame skunde suformuluotiems argumentams dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo neteisėtumo, tačiau nepritaria bendraieškio VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ argumentams dėl UAB „MaxContract“ tinkamumo administruoti atsakovo bankroto procedūras ir prašo bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivita“. Nurodo, kad UAB „MaxContract“ savo veiklą pradėjo tik 2012 m. balandžio 2 d. ir iki šiol nėra įvykdęs nei vienos bankroto procedūros, bendrovėje dirba tik du fiziniai bankroto administratoriai, tad UAB „Admivita“, turinti ženkliai didesnę patirtį ir gausesnį darbuotojų skaičių, galės efektyviau vykdyti bankroto procedūras bei tinkamai užtikrinti atsakovo ir jo kreditorių interesus.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovo BUAB „Vilgersta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

19Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.), užimtumą, buveinės vietą geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar konkretaus administratoriaus paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

20Pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto procesas, tikėtinas kreditorius iki bankroto bylos iškėlimo gali įstoti į bylą bendraieškiu ir prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto bylą ir kartu pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismas, iki bankroto bylos iškėlimo gavęs įstatymų reikalavimus atitinkantį kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą bendraieškiu, turi leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio. Tuomet šis kreditorius laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir įgyja visas jo procesinę padėtį (šalies) atitinkančias procesines teises ir pareigas (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 2 str., 3 str. 1 d., 5, 6, 17, 37, 41, 42, 334, 338, 305 str.). Toks bendraieškiu į bylą įtrauktas asmuo turi teisę apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį tiek nemokumo, tiek ir bankroto administratoriaus paskyrimo klausimais (CPK 305 str.). Tačiau pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas yra procedūrinio pobūdžio ir pagal turinį negali būti priskiriamas materialiajam teisiniam reikalavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1527/2009). Todėl nedalyvaujantys byloje asmenys iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo taip pat gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūras, tačiau neįgyja apeliacijos teisės dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties šiuo klausimu (CPK 305 str.). Teismas tokio asmens pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą turi apsvarstyti ir motyvuoti, kodėl jis skiria šį asmenį ar jo neskiria (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1204/2010 ir 2-1204-1/2010). Net ir neprisidėjęs prie ieškinio asmuo, kuris įvardija save kreditoriumi, t. y. pirmajame bankroto proceso etape nebūdamas dalyvaujančiu byloje asmeniu, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą (2011 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2725/2011). Iš tokio teisinio reguliavimo ir nuosekliai laikantis teismų praktikos, konstatuotina, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo įvertinti kiekvieną iki nemokumo klausimo išsprendimo pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą, nepriklausomai nuo to, ar kandidatūrą pasiūlęs asmuo įtrauktas, ar neįtrauktas į bylą dalyvaujančiu byloje asmeniu. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, turi įvertinti, ar pakankamai laiko liko iki paskirto teismo posėdžio, kuriame numatyta spręsti įmonės nemokumo ir bankroto administratoriaus skyrimo klausimą, ar naujai pateiktos kandidatūros (kandidatūrų) įvertinimas nepažeis proceso operatyvumo, koncentracijos ir ekonomiškumo principų (CPK 2, 7 str.) (žr. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1772/2012).

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, skirdamas atsakovo BUAB „Vilgersta“ bankroto administratorių, įvertino ir su Įmonių bankroto departamentu prie Ūkio miniterijos suderino tik ieškovo UAB „Mažoji transporto kompanija“ pasiūlytą bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kandidatūrą. Nustatęs, kad šis administratorius atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, teismas nutartimi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ atsakovo BUAB „Vilgersta“ bankroto administratoriumi. Kitų dviejų administratorių kandidatūrų – UAB „Admivita“, kurią pasiūlė bendraieškis UAB „Corpus A“ ir UAB „MaxContract“, kurią pasiūlė bendraieškis VšĮ „Paslaugų teikimo centras“, teismas nesvarstė, nederino su Įmonių bankroto departamentu ir jų tinkamumo administruoti bankrutuojančią įmonę nesvarstė. Tokį procesinį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad prašymai įtraukti UAB „Corpus A“ ir VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ bendraieškiais ir bankroto administratoriais paskirti jų siūlomus asmenis teisme gauti likus porai dienų iki teismo posėdžio paskirtos dienos, o teisėjai perduoti likus dienai iki paskirtos posėdžio datos, todėl nespėta suderinti administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu.

22Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti ir administratoių UAB „Admivita“ bei UAB „MaxContract“ kandidatūras, o skirdamas bankroto administratoriumi vieną iš pasiūlytų trijų kandidatūrų, nurodyti argumentus, kodėl atmeta kitas dvi kandidatūras. Juo labiau, kad abiejų bendraieškių prašymai teisme buvo gauti 2013 m. kovo 18 d., t. y. likus dviem dienoms iki paskirto teismo posėdžio dienos. Nors skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyta, kad prašymai bankroto bylą nagrinėjančiai teisėjai perduoti likus dienai iki paskirto teismo posėdžio, bylos duomenys patvirtina, kad VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ prašymas įtraukti į bylą bendraieškiu teisėjos rezoliucija buvo patenkintas jo gavimo teisme dieną, t. y. 2013 m. kovo 18 d. Teisėjos 2013 m. kovo 20 d. rezoliucija bendraieškiu įtrauktas UAB „Corpus A“. Bankroto bylos iškėlimo, o tuo pačiu ir įmonės nemokumo klausimai buvo sprendžiami 2013 m. kovo 20 d. po VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ ir UAB „Corpus A“ įtraukimo į bylą. Tokia išvada daroma dėl to, kad skundžiamoje 2013 m. kovo 20 d. nutartyje tiek VšĮ „Paslaugų teikimo centras“, tiek UAB „Corpus A“ yra nurodyti kaip bendraieškiai. Vadinasi, teismas, iki bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus skyrimo klausimo nagrinėjimo gavęs UAB „Admivita“ bei UAB „MaxContract“ kandidatūras, vykdydamas pareigą būti aktyvus bankroto procese, turėjo pateikti derinti Įmonių bankroto valdymo departamentui ir bendraieškių pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras. Neatlikęs šių veiksmų, teismas nepagrįstai atsisakė svarstyti UAB „Admivita“ bei UAB „MaxContract“ kandidatūras. Paskirdamas bankroto administratoriumi vienintelę kandidatūrą, kuri buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu, o kitų dviejų kandidatūrų nederindamas, teismas sudarė prielaidas abejonėms dėl galimo suinteresuotumo eliminuoti kitas bankroto administratorių kandidatūras. Todėl daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, pažeidė įstatymo reikalavimus, o tai yra pagrindas tenkinti apeliantų atskiruosius skundus dalyje dėl 2013 m. kovo 20 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo administratorius, panaikinimo.

23Byloje esant aplinkybėms, kai dėl atsakovo nemokumo ginčo nėra, o ginčas kilo tik dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, atsižvelgiant į bankroto proceso tikslus, šių bylų nagrinėjimo operatyvumą ir ekonomiškumą, administratoriaus kandidatūros klausimą turi išspręsti apeliacinės instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1941/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pateiktos ir turi būti vertinamos trys bankroto administratorių kandidatūros: UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, UAB „Admivita“ bei UAB „MaxContract“. Visi pasiūlyti administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, sutinka administruoti atsakovą. Lietuvos apeliacinis teismas iki bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka gavo iš Įmonių bankroto valdymo departamento informaciją, kad visos trys kandidatūros atitinka ĮBĮ bankroto administratoriui keliamus reikalavimus. Pabrėžtina, kad kandidatūrų derinimas užtruko mažiau kaip 1 darbo dieną: paklausimas iš Lietuvos apeliacinio teismo faksu buvo išsiųstas 2013 m. gegužės 8 d. 16:35 val., o atsakymas iš Įmonių valdymo departamento Lietuvos apeliaciniame teisme gautas 2013 m. gegužės 9 d. 9:47 val.

24Sprendžiant klausimą dėl tinkamo administratoriaus, reikšmingos yra visos aplinkybės, tai yra administratoriaus darbuotojų – fizinių bankroto administratorių – skaičius ir užimtumas, patirtis, taip pat įmonės buveinės vieta ir pan.

25Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, kad UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2004 m. kovo 17 d., šiuo metu vykdo 68 bankroto procedūras, yra užbaigęs 184, bendrovėje dirbantys 7 fiziniai bankroto administratoriai iš viso vykdo 89 bankroto procedūras, t. y. vidutiniškai 12,7. UAB „Admivita“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2003 m. kovo 26 d., šiuo metu vykdo 47, yra užbaigusi 34 bankroto administravimo procedūras, bendrovėje dirbantys 8 darbuotojai vykdo iš viso 58 bankroto procedūras, t. y. vidutiniškai 7,25. UAB „MaxContract“ leidimą vykdyti bankroto administravimo veiklą turi nuo 2012 m. balandžio 2 d., iki šiol nėra įvykdžiusi ir nevykdo nė vienos įmonės bankroto procedūros. Bendrovėje dirbantys 2 fiziniai bankroto administratoriai vykdo iš viso 13 bankroto procedūrų (vidutiniškai 6,5), yra užbaigę 12. Šie duomenys leidžia spręsti, kad UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ ir UAB „Admivita“ yra iš esmės lygiavertės kandidatūros vertinant pagal įgytos patirties kriterijų, o UAB „MaxContract“ ir UAB „Admivita“ – pagal faktinį užimtumą (darbo krūvio kriterijų). UAB „Admivita“ veiklą vykdo Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ – Klaipėdoje ir Šiauliuose, o UAB „MaxContract“ – Vilniuje. Atsakovo BUAB „Vilgersta“ buveinė ir veiklos teritorija yra Vilniuje.

26Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bankroto administratoriaus veiklos vieta taip pat yra svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-855/2010). Tuo atveju, kai administratoriaus buveinė yra kitame mieste, negu administruojamos įmonės buveinė, kreditoriai gali patirti papildomas transporto išlaidas, o paskirtam administratoriui gali būti sunku atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1861/2011). Todėl ne Vilniuje veikiančio administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, kuris, kaip matyti iš aukščiau nurodytų viešai skelbiamų duomenų, turi ir didžiausią darbo krūvį, kandidatūra vertinama kaip mažiausiai tinkama efektyviai administruoti atsakovo bankroto procedūras.

27Lyginant tarpusavyje UAB „Admivita“ ir UAB „MaxContract“, matyti, kad šios kandidatūros pagal darbo krūvio ir veiklos teritorijos kriterijus iš esmės yra lygiavertės, o pagal turimos patirties kriterijų UAB „Admivita“ turi žymų pranašumą. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad mažesnę patirtį turinčio administratoriaus dėl šios priežasties neskiriant administruoti bankrutuojančią bendrovę, visais atvejais bankroto administratorius, kuris yra užbaigęs mažiau bankroto procedūrų, negalėtų būti paskirtas administruoti įmonę, jei konkuruotų kitas – daugiau bankroto procedūrų užbaigęs bankroto administratorius. Tuomet didesnę profesinę patirtį turinčio bankroto administratoriaus patirtis dar labiau didėtų ir mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1204/2010, 2010 m. spalio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1514/2010, 2011 m. spalio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2613/2011). Vien tik administratoriaus darbo didelė patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procesų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-835/2009, 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1486/2009, 2010 m. liepos 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-993/2010). Taigi, šioje byloje, siekiant nepažeisti bankroto administratorių lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principų, taip pat įvertinus tai, kad atsakovas BUAB „Vilgersta“ nėra didelė įmonė (2013 m. vasario 20 d. įmonės balanse nurodyta, kad įmonė turi turto už 1 086 569 Lt, b. l. 43), yra pagrindas bankroto administratoriumi skirti UAB „MaxContract“.

28Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

29Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepriklausomai nuo to, kurį asmenį bankroto administratoriumi paskiria teismas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas bankroto proceso eigoje turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo (pakeitimo), jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl bankroto administratoriaus veiklos tinkamumo, o tokį klausimą gali iškelti bankrutuojančios įmonės kreditorius kreditorių susirinkime (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Nustačius, kad paskirtasis administratorius netinkamai atlieka pareigas, jis gali būti atstatydintas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.), be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo ir (arba) jo padėjėjo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

30Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarties dalį, kuria atsakovo BUAB „Vilgersta“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „MaxContract“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiraisiais skundais keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 5. Ieškovas UAB „Mažoji transporto kompanija“ kreipėsi į teismą ir... 6. Atsakovas UAB „Vilgersta“ atsiliepimu į ieškinį dėl bankroto bylos... 7. UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti UAB „Corpus... 8. VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ kreipėsi į teismą ir prašė įtraukti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 11. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, nesvarstė... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Bendraieškis UAB „Corpus A“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 14. Bendraieškis VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ atskiruoju skundu prašo... 15. Atsiliepimu į UAB „Corpus A“ atskirąjį skundą VšĮ „Paslaugų... 16. Bendraieškis UAB „Corpus A“ atsiliepimu į VšĮ „Paslaugų teikimo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 19. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 20. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, įmonės, kuriai... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, skirdamas atsakovo BUAB... 22. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų... 23. Byloje esant aplinkybėms, kai dėl atsakovo nemokumo ginčo nėra, o ginčas... 24. Sprendžiant klausimą dėl tinkamo administratoriaus, reikšmingos yra visos... 25. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai... 26. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bankroto administratoriaus veiklos... 27. Lyginant tarpusavyje UAB „Admivita“ ir UAB „MaxContract“, matyti, kad... 28. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi teisinės... 29. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepriklausomai nuo to, kurį asmenį bankroto... 30. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 31. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarties dalį, kuria atsakovo...